S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ"

Transkript

1 KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1

2 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2

3 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV S PŘIROZENÝM ODVODEM SPALIN VÝHODY SYSTÉMU: UNIKÁTNÍ CELOPLOŠNÉ ODVĚTRÁNÍ UNIVERZÁLNÍ A VARIABILNÍ POUŽITÍ PRVKŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ SNADNÁ MONTÁŽ I VÍCEPRŮDUCHOVÝCH KOMÍNŮ SOUČINNOST S OKOLNÍM KERAMICKÝM ZDIVEM ZÁRUKA 30 LET 3

4 URČEN ENÍ SYSTÉMU CIKO TEC SYSTÉM JE URČEN PRO ODVOD SPALIN OD PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ S PŘIROZENÝM I NUCENÝM ODVODEM SPALIN (MAX. DOVOLENÁ TEPLOTA SPALIN 200 ) VÝHODY SYSTÉMU: MOŽNOST PŘIPOJENÍ LIBOVOLNÉHO PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE MOŽNOST PROVOZU SPALINOVÉ CESTY V PŘETLAKU MOŽNOST POUŽITÍ JAKO PROTIPROUDÝ KOMÍN (LAS) NEOMEZENÁ ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ KONDENZÁTU 4

5 URČEN ENÍ SYSTÉMU CIKO GAS SYSTÉM JE URČEN PRO ODVOD SPALIN OD PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ S PŘIROZENÝM I NUCENÝM ODVODEM SPALIN (MAX. DOVOLENÁ TEPLOTA SPALIN 130 ) VÝHODY SYSTÉMU: MOŽNOST DODATEČNÉHO VYBAVENÍ PRŮDUCHU STAVEBNICOVÁ MONTÁŽ PLASTOVÝCH VLOŽEK MOŽNOST POUŽITÍ JAKO PROTIPROUDÝ KOMÍN (LAS) NEOMEZENÁ ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ KONDENZÁTU 5

6 ČSN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky září 2004 Norma zavádí nové definice, kde z hlediska provádění komínů jsou důležité tyto: Systémový komín - komín je sestaven s použitím kompatibilních dílů, nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který přebírá odpovědnost za výrobek systémový komín jako celek. Individuální komín - komín, který je sestaven nebo postaven na staveništi s použitím kombinace kompatibilních dílů, které mohou pocházet od jednoho nebo více výrobců. Odpovědnost za tento výrobek jako celek přebírá dodavatel stavby nebo montáže. 6

7 Třídění a označov ování komínů Hlavním důvodem pro třídění a označování komínů je vytvoření podmínek pro bezpečné a funkční připojení spotřebiče na spalinovou cestu. Topenář může připojit pouze spotřebič odpovídající svými technickými parametry označení spalinové cesty. Revizní technik při revizi spalinové cesty posoudí, zda spalinová cesta svou konstrukcí, rozměrem a provedením tomuto spotřebiči odpovídá. 7

8 Teplotní třídy T 080 T600 Kritéria ria tříděnít komínů Tlakové třídy -pro komíny s přirozeným tahem - N1, N2 -pro komíny přetlakové - P1, P2 -pro komíny vysokopřetlakové - H1, H2 Třídy odolnosti proti kondenzátu W - pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu D - pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v suchém provozním režimu Třídy odolnosti proti korozi Norma rozlišuje 3 třídy (1 až 3) odolnosti proti korozi v závislosti na odvád ěných spalinách různých paliv. Univerzální komín na všechny druhy paliv musí být zat říděn v nejvyšší třídě 3. Třídy odolnosti proti vyhoření sazí O - pro komín bez odolnosti při vyhoření sazí G - pro komíny odolné při vyhoření sazí Vzdálenost od hořlavých konstrukcí Označování vzdálenosti vnějšího povrchu komínu od hořlavých stavebních materiálů je dáno xx, kde xx je hodnota v celých milimetrech 8

9 Příklad označen ení komínu Komín EN T600 N1 W 3 G50 R50 Číslo odpovídající normy Teplotní třída Tlaková třída Třída odolnosti proti působení kondenzátu Třída odolnosti proti korozi Třída odolnosti při vyhoření sazí s údajem o vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí Tepelný odpor konstrukce 9

10 Označen ení CIKO EN T600 N1 W 3 G50 R50 nejvyšší třída tepelné odolnosti pro přirozený odvod spalin odolný proti vlivu kondenzátu univerzální pro všechny druhy paliv odolný proti vyhoření sazí minimální vzdálenost vnějšího pláště od hořlavých konstrukcí 50mm tepelný odpor konstrukce komínu 0,5 m 2 K/W 10

11 Označen ení CIKO TEC EN T200 P1 W 2 O 30 R10 třída tepelné odolnosti 200 C pro přetlakové komíny odolný proti vlivu kondenzátu pro plyn a tekutá paliva bez odolnosti proti vyhoření sazí minimální vzdálenost vnějšího pláště od hořlavých konstrukcí 30mm tepelný odpor konstrukce průduchu komínu 0,1 m 2 K/W 11

12 Označen ení CIKO GAS EN T120 P1 W 2 O 30 R03 třída tepelné odolnosti 120 C pro přetlakové komíny odolný proti vlivu kondenzátu pro plyn a tekutá paliva bez odolnosti proti vyhoření sazí minimální vzdálenost vnějšího pláště od hořlavých konstrukcí 30mm tepelný odpor konstrukce průduchu komínu 0,03 m 2 K/W 12

13 13

14 SORTIMENT Průměry vnitřních vložek: f 140mm f 160mm f 200mm Díky variabilitě systému lze vytvořit libovolnou kombinaci průměrů průduchů při jejich libovolném množství. Tvarovky obvodového pláště jsou společné pro všechny průměry vnitřních vložek. 14

15 KOMPONENTY KOMÍNOVÁ TVAROVKA CU Rozměry: 400x200x248 mm hmotnost: 9,5 kg Použití: univerzální pro všechny průměry Specifické vlastnosti: pevnost v tlaku 10 Mpa 15

16 KOMPONENTY SPOJOVACÍ KOMÍNOVÁ TVAROVKA CT Rozměry: 400x240x238 mm hmotnost: 9,5 kg Použití: univerzální pro všechny průměry Specifické vlastnosti: pevnost v tlaku 10 Mpa 16

17 KOMPONENTY KOMÍNOVÁ PATA Rozměry: 400x400x165 mm hmotnost: 52 kg Použití: univerzální pro všechny průměry Specifické vlastnosti: pevnost v tlaku 15 Mpa 17

18 KOMPONENTY KONDENZAČNÍ JÍMKA Rozměry: CJ14-170x70 mm CJ16-190x70 mm CJ20-230x70 mm Použití: pro příslušné průměry 18

19 KOMPONENTY KOMÍNOVÁ VLOŽKA Rozměry: CV14-170x330 mm CV16-190x330 mm CV20-230x330 mm Použití: pro příslušné průměry 19

20 KOMPONENTY ČISTÍCÍ KOMÍNOVÁ TVAROVKA Rozměry: CVC14-170x660 mm CVC16-190x660 mm CVC20-230x660 mm Použití: pro příslušné průměry 20

21 KOMPONENTY PŘIPOJENÍ SOPOUCHU Rozměry: CVS14-170x660 mm CVS16-190x660 mm CVS20-230x660 mm Použití: pro příslušné průměry 21

22 KOMPONENTY IZOLACE Rozměry: CIB x500x 60 mm CIB x500x 50 mm CIB x500x 30 mm Použití: pro příslušné průměry Specifické vlastnosti: měrná hmotnost 90kg/m3 22

23 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST BĚŽNÉ METRY KOMÍNU ZALOŽENÍ 23

24 MONTÁŽ ZALOŽENÍ KOMÍNU Založení komínu základovou patou a kondenzační jímkou zaručuje správnou funkci větracích kanálů a těsnost komínového průduchu. Tím jsou splněny předpoklady pro spolehlivou funkci komínu. Základová pata musí být osazena v úrovni čisté podlahy. 24

25 ZALOŽENÍ KOMÍNU MONTÁŽ Komínová pata by měla být osazena nejníže v úrovni čistí podlahy. Proto pro založení doporučujeme dva různé způsoby: 25

26 MONTÁŽ 26

27 MONTÁŽ ZALOŽENÍ KOMÍNU Keramické tvarovky se pro otvory upravují 27

28 MONTÁŽ ZDĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA OSAZENÍ ŠAMOTOVÝCH VLOŽEK PŘILOŽENÍ IZOLACE PŘILOŽENÍ CIHELNÝCH TVAROVEK 28

29 MONTÁŽ OSAZOVÁNÍ ŠAMOTOVÝCH VLOŽEK NANESENÍ SPÁROVACÍ HMOTY 29

30 MONTÁŽ ŠAMOTOVÉ VLOŽKY POZOR NA SPRÁVNOU ORIENTACI ZÁMKU 30

31 MONTÁŽ OSAZOVÁNÍ ŠAMOTOVÝCH VLOŽEK ZAČIŠTĚNÍ SPOJE 31

32 MONTÁŽ OSAZENÍ IZOLACE Izolace musí být osazena průběžně po celé výšce komínu. Minerální vlna zajišťuje funkci tepelné izolace a zároveň dilatační vrstvy. 32

33 MONTÁŽ OSAZENÍ TVAROVEK KOMÍNOVÉHO TĚLESA U jednoprůduchových komínů se tvarovky osazují v každé vrstvě do páru, v každé následující vrstvě se pootočí o 90. Tím je vytvořena zděná vazba. 33

34 MONTÁŽ OSAZENÍ TVAROVEK KOMÍNOVÉHO TĚLESA Tvarovky se lepí na tenkou spáru (1-2mm) dodávaným lepidlem CKMB. 34

35 MONTÁŽ OSAZENÍ TVAROVEK KOMÍNOVÉHO TĚLESA První pár tvarovek je třeba pečlivě vyrovnat, následné vrstvy se vyzdívají bez nutnosti dorovnávání ložné plochy. 35

36 MONTÁŽ 36

37 MONTÁŽ U víceprůduchových komínů používáme k provázání v každé druhé vrstvě spojovací tvarovku Stavbu libovolného komínu může zajistit jeden pracovník Hmotnost jednotlivých komponentů nepřesahuje 15 kg. 37

38 MONTÁŽ SPOLUPŮSOBENÍ KOMÍNU S OKOLNÍM KERAMICKÝM ZDIVEM Ve styku komínu se stěnou z keramického materiálu není třeba řešit dilataci. Pokud bude stěna z jiného než keramického materiálu, musím dilatovat. Při montáži je vhodné použít ocelové kotvy, které zabrání vybočení komínu ve vodorovném směru. 38

39 MONTÁŽ SPOLUPŮSOBENÍ KOMÍNU S OKOLNÍM KERAMICKÝM ZDIVEM Ve styku komínu se stěnou z keramického materiálu není třeba řešit dilataci. Pokud bude stěna z jiného než keramického materiálu, musím dilatovat. Při montáži je vhodné použít ocelové kotvy, které zabrání vybočení komínu ve vodorovném směru. 39

40 MONTÁŽ 40

41 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ NÁVLEKY -ŠTUKO -IMIT KOMFORT OBEZDĚNÍ 41

42 VÝŠKA NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI : Normou je dána nejnižší možná výška komínu vzhledem k jeho umístění ve střešní rovině. ŠIKMÉ STŘECHY 42

43 VÝŠKA NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI : Normou je dána nejnižší možná výška komínu vzhledem k jeho umístění ve střešní rovině. ŠIKMÉ STŘECHY 43

44 VÝŠKA NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI : Normou je dána nejnižší možná výška komínu vzhledem k jeho umístění ve střešní rovině. PLOCHÉ STŘECHY 44

45 KOMPONENTY KRYCÍ DESKY ZÁKLADNÍ Rozměry: 520x520x50 mm hmotnost:8kg Použití: pro nadstřešní část -základní -návleky -komfort Specifické vlastnosti: sklovláknobeton 45

46 KOMPONENTY KRYCÍ DESKY ZÁKLADNÍ -DVOUPRŮDUCH Rozměry: 920x520x50 mm hmotnost:14kg Použití: pro nadstřešní část -základní -návleky -komfort Specifické vlastnosti: sklovláknobeton 46

47 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ Příprava pro omítnutí nebo obklad. Pozor na problematický detail v úžlabí 47

48 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ - Varianta oplechování. 48

49 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST S NÁVLEKEM 49

50 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST NÁVLEK ŠTUKO Hmotnost: 10 kg / m Materiál: barvený profilovaný hliník 50

51 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST NÁVLEK ŠTUKO 51

52 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST NÁVLEK IMIT Hmotnost: 40 kg / m Materiál: barvený profilovaný sklovláknobeton 52

53 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMFORT Hmotnost: 12 kg / ks Materiál: barvený beton 53

54 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMFORT 54

55 NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMFORT KOMPONENTY 55

56 MONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁST OBEZDĚNÍ 56

57 KOMPONENTY KRYCÍ DESKA PRO OBEZDĚNÍ Rozměry: 740x740x50 mm hmotnost:17kg Použití: pro nadstřešní část -obezdění Specifické vlastnosti: sklovláknobeton 57

58 KOMPONENTY KRAKORCOVÁ DESKA Rozměry: 700x700x100 mm hmotnost:70kg Použití: pro nadstřešní část -obezdění Specifické vlastnosti: beton vyztužený 58

59 KOMPONENTY NADSTŘEŠNÍ ČÁST OBEZDĚNÍ -DVOUPRŮDUCH Krycí deska pro obezdění dvouprůduch: Rozměry: 1140x740x50 mm Hmotnost: 23kg Krakorcová deska dvouprůduch: Rozměry: 700x545x100 mm Hmotnost: 55kg 59

60 MONTÁŽ UKONČENÍ KOMÍNU MUSÍ ZAJISTIT SPRÁVNOU FUNKCI KOMÍNU LÍMEC KLOBOUK NAPOLEON 60

61 KOMPONENTY KOMÍNOVÝ LÍMEC Rozměry: dle průměru Použití: pro příslušné průměry Specifické vlastnosti: litina opatřená polyuretanovou barvou 61

62 MONTÁŽ UKONČENÍ -KOMÍNOVÝ LÍMEC 62

63 KOMPONENTY KOMÍNOVÝ KLOBOUK Rozměry: dle průměru Použití: pro příslušné průměry Specifické vlastnosti: litina opatřená polyuretanovou barvou 63

64 MONTÁŽ UKONČENÍ -KOMÍNOVÝ KLOBOUK 64

65 KOMPONENTY KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA - NAPOLEON Rozměry: jednoprůduch, dvouprůduch Použití: univerzální Specifické vlastnosti: hliník 65

66 MONTÁŽ KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA - NAPOLEON 66

67 MONTÁŽ KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA - NAPOLEON Napoleon je přichycen k závitovým tyčím, které probíhají pod poslední pár tvarovek. Pro osazení je třeba vyvrtat otvory do krycí desky. 67

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA 1. PŘEDSTAVENÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA Plastový spalinový systém Almeva je moderní řešení přetlakového odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. Základním materiálem tohoto systému je speciální

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

TECHNOLOGIE STAVEB I

TECHNOLOGIE STAVEB I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. PETR MARŠÁL TECHNOLOGIE STAVEB I MODUL 7 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ 2005 STUDIJNÍ OPORY PRO

Více

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé

Více

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 2 Obsah strana 1. Krytina Maxidek...4 2. Materiálová a technická specifikace...5 2.1. Materiál...5 2.2. Technická specifikace...7 2.3. Sortiment

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001 P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O ROPLASTOl 7001 T e c h n i c k é i n f o r m a c e Profilový systém ROPLASTO 7001 Profilový systém ROPLASTO 7001 je moderní profilový systém splňující veškeré

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

STŘECHA V KAŽDÉM DETAILU

STŘECHA V KAŽDÉM DETAILU STŘECHA V KAŽDÉM DETAILU www.satjam.cz Představení společnosti SATJAM SATJAM, NABÍZÍME MNOHEM VÍCE, NEJEN STŘECHU Střecha se mnohdy dělá na celý život. Výběr vhodné a kvalitní krytiny určitě stojí za pozornost,

Více

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil)

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil) REALIZACE STAVEB A SÍDEL 1 1) Úvod do předmětu a základní informace: - ing. Michal Pánek (A819, 224 35 48 33, panek@fa.cvut.cz, po 14-15h) - ing. Milada Votrubová (A820, 224 35 48 30) - Ústav stavitelství

Více

Montážní předpis pro montáž výrobků

Montážní předpis pro montáž výrobků Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů. Obsah Obsah...

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT ECOROCK FF ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF pokyny pro montáž Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT ECOROCK FF Vnější tepelněizolační

Více

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing.

Více