PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č. 9010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č. 9010"

Transkript

1 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ IZOSTAT DUO 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Teplotní třída: Požární odolnost zvenku ven: Ohnivzdornost: Požární odolnost, z vnějšku ven: Požární odolnost zevnitř ven: Požární odolnost, z vnitřku ven: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Zatřídění koínového systéu: Požární odolnost zvnitřku ven: na vnějšek: ven: Podínky vyhoření sazí a Odolnost při naáhání teple: T 600 T 200 NPD G 50 T 200 Plynotěsnost/Netěsnost: Plynotěsnost: Třída N1 Plynotěsnost/Prosakování: Plynotěsnost: Třída P1 Tlaková ztráta: Tlaková ztráta vnitřních vložek a tvarovek: Tlaková ztráta koínových vložek a tvarovek: R=0,0015 EN :2007 Tlaková ztráta vzduchových průduchů: Dienzování/Tepelný odpor: Tepelný odpor: NPD Podínky vyhoření sazí a Plynotěsnost: Třída N1 EN :2009 EN :2007 Pálené keraické koínové vložky: Maxiální výška vnitřní vložky: Maxiální pevnost v tlaku pro otevírací díl: Pevnost v tlaku spojovacího ateriálu: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Pevnost v tlaku koínového pláště: Díly koínového pláště: NPD Pevnost: Maxiální výška koínové vložky: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Maxiální výška pláště: M Nejvyšší zatížení na otvory: Prvky koínového pláště: NPD

2 Trvanlivost Plynotěsnosti/netěsnosti vůči cheický látká/korozi: Trvanlivost pevnosti v tlaku vůči cheický látká: Mez pevnosti dílu s otvore na vyrovnání Trvanlivost: Kyselinovzdornost: Trvanlivost: D 3 Miniální pevnost v tlaku pro díl s otvore na vyrovnání Odolnost proti průsaku W Odolnost koínových vložek a spojovací hoty proti korozi: 2 EN :2005 Odolnost proti razu a srážkové vodě: cyklů EN 14297:2004 Obklad a příslušenství vystavené zrazování/tání: 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

3 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ MULTI DUO 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Teplotní třída: Požární odolnost zvenku ven: Ohnivzdornost: Požární odolnost, z vnějšku ven: Požární odolnost zevnitř ven: Požární odolnost, z vnitřku ven: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Zatřídění koínového systéu: Požární odolnost zvnitřku ven: na vnějšek: ven: Podínky vyhoření sazí a Odolnost při naáhání teple: T 600 T 200 NPD G 50 T 200 Plynotěsnost/Netěsnost: Plynotěsnost: Třída N1 Plynotěsnost/Prosakování: Plynotěsnost: Třída P1 Tlaková ztráta: Tlaková ztráta vnitřních vložek a tvarovek: Tlaková ztráta koínových vložek a tvarovek: R=0,0015 EN :2007 Tlaková ztráta vzduchových průduchů: Dienzování/Tepelný odpor: Tepelný odpor: NPD Podínky vyhoření sazí a Plynotěsnost: Třída N1 EN :2009 EN :2007 Pálené keraické koínové vložky: Maxiální výška vnitřní vložky: Maxiální pevnost v tlaku pro otevírací díl: Pevnost v tlaku spojovacího ateriálu: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Pevnost v tlaku koínového pláště: Díly koínového pláště: NPD Pevnost: Maxiální výška koínové vložky: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Maxiální výška pláště: M Nejvyšší zatížení na otvory: Prvky koínového pláště: NPD

4 Trvanlivost Plynotěsnosti/netěsnosti vůči cheický látká/korozi: Trvanlivost pevnosti v tlaku vůči cheický látká: Mez pevnosti dílu s otvore na vyrovnání Trvanlivost: Kyselinovzdornost: Trvanlivost: D 3 Miniální pevnost v tlaku pro díl s otvore na vyrovnání Odolnost proti průsaku W Odolnost koínových vložek a spojovací hoty proti korozi: 2 EN :2005 Odolnost proti razu a srážkové vodě: cyklů EN 14297:2004 Obklad a příslušenství vystavené zrazování/tání: 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

5 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ IZOSTAT 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Teplotní třída: Požární odolnost zvenku ven: Ohnivzdornost: Požární odolnost, z vnějšku ven: Požární odolnost zevnitř ven: Požární odolnost, z vnitřku ven: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Zatřídění koínového systéu: Požární odolnost zvnitřku ven: na vnějšek: ven: Podínky vyhoření sazí a Odolnost při naáhání teple: T 600 T 200 EI 90 G 50 T 200 Plynotěsnost/Netěsnost: Plynotěsnost: Třída N1 Plynotěsnost/Prosakování: Plynotěsnost: Třída P1 Tlaková ztráta: Tlaková ztráta vnitřních vložek a tvarovek: Tlaková ztráta koínových vložek a tvarovek: R=0,0015 EN :2007 Tlaková ztráta vzduchových průduchů: Dienzování/Tepelný odpor: Tepelný odpor: 0, K.W Podínky vyhoření sazí a Plynotěsnost: Třída N1 EN :2009 EN :2007 Maxiální výška vnitřní vložky: Pevnost v tlaku spojovacího ateriálu: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Pálené keraické koínové vložky: Maxiální pevnost v tlaku pro otevírací díl: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: M Pevnost v tlaku koínového pláště: Díly koínového pláště: 109 EN 13069:2005 Pevnost: Nejvyšší zatížení na otvory: Maxiální výška koínové vložky: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Prvky koínového pláště: Maxiální výška pláště: 109 EN 13069:2005

6 Trvanlivost Plynotěsnosti/netěsnosti vůči cheický látká/korozi: Trvanlivost pevnosti v tlaku vůči cheický látká: Mez pevnosti dílu s otvore na vyrovnání Trvanlivost: Kyselinovzdornost: Trvanlivost: D 3 Miniální pevnost v tlaku pro díl s otvore na vyrovnání Odolnost proti průsaku W Odolnost koínových vložek a spojovací hoty proti korozi: 2 EN :2005 Odolnost proti razu a srážkové vodě: cyklů EN 14297:2004 Obklad a příslušenství vystavené zrazování/tání: 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

7 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ KLASIK 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Teplotní třída: Zatřídění koínového systéu: T 600 Požární odolnost zvenku ven: Požární odolnost zvnitřku ven: Ohnivzdornost: na vnějšek: EI 90 Požární odolnost, z vnějšku ven: ven: Požární odolnost zevnitř ven: Podínky vyhoření sazí a G 50 Požární odolnost, z vnitřku ven: Odolnost při naáhání teple: Plynotěsnost/Netěsnost: Plynotěsnost: Třída N1 Plynotěsnost/Prosakování: Plynotěsnost: Třída N1 Tlaková ztráta: Tlaková ztráta vnitřních vložek a tvarovek: Tlaková ztráta koínových vložek a tvarovek: R=0,0015 EN :2007 Tlaková ztráta vzduchových průduchů: Dienzování/Tepelný odpor: Tepelný odpor: 0, K.W Podínky vyhoření sazí a tepelného rázu Plynotěsnost: Třída N1 EN :2009 EN :2007 Maxiální výška vnitřní vložky: Pevnost v tlaku spojovacího ateriálu: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Pálené keraické koínové vložky: Maxiální pevnost v tlaku pro otevírací díl: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Pevnost v tlaku koínového pláště: Díly koínového pláště: 109 EN 13069:2005 Pevnost: Nejvyšší zatížení na otvory: Maxiální výška koínové vložky: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Prvky koínového pláště: Maxiální výška pláště: 109 EN 13069:2005

8 Trvanlivost Plynotěsnosti/netěsnosti vůči cheický látká/korozi: Trvanlivost pevnosti v tlaku vůči cheický látká: Mez pevnosti dílu s otvore na vyrovnání Trvanlivost: Kyselinovzdornost: Trvanlivost: D 3 Miniální pevnost v tlaku pro díl s otvore na vyrovnání Odolnost proti průsaku kondenzátu W Odolnost koínových vložek a spojovací hoty proti korozi 2 EN :2005 Odolnost proti razu a srážkové vodě: cyklů EN 14297:2004 Obklad a příslušenství vystavené zrazování/tání: 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

9 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ METAL 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Teplotní třída: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Zatřídění koínového systéu: T 600 T 200 Koínové díly a tvarovky EN 1859:2009 Požární odolnost: Požární odolnost (zevnitř ven) G50 EN 1859:2009 Plynotěsnost Třída N1 (únik plynu): Plynotěsnost Třída P1 EN 1859:2009 Třída H1 Průtočný odpor: Pro rovné koínové díly Pro koínové tvarovky R=0,001 EN :2009 Tepelný odpor: Tepelný odpor 0,34 2.K.W 1 EN :2009 Odolnost proti tepelnéu rázu: Plynotěsnost Deklarovaný vnitřní průěr EN 1859:2009 Pevnost v tahu za ohybu: Pevnost v tahu (pouze pro spojovací prostředky pro koínové díly a tvarovky) EN 1859:2009 Šiké koínové díly Díly zatížené větre Odolnost vůči cheický látká: Odolnost proti difůzi vodních par Odolnost proti průniku EN 1859:2009 kondenzátu Odolnost vůči korozi: Odolnost koínových vložek vůči korozi V2 L50060 EN :2009 Mrazuvzdornost cyklů EN 14297: Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

10 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ MINI PLAST 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Teplotní třída: Zatřídění koínového systéu: T 120 Odolnost kobinaci echanického a tepelného zatížení: EN :2004 Stanovení charakteristiky Hustota: Teplota tání: NPD Teplota ěknutí podle Vicata: Modul pružnosti v tahu: Pevnost v tahu a v kluzu: Protažení na ezi kluzu: DSC: MFI/MFR: Odolnost zatížení větre: Díly vystavené zatížení větre: EN 14471:2005 Požární odolnost: Požární odolnost: 0 EN 14471:2005 Plynotěsnost: Plynotěsnost: Třída P1 EN 14471:2005 Tepelné chování: Tepelné chování: EN 14471:2005 Dienzování: Rozěry a tolerance: NPD

11 Tepelný odpor: Tepelný odpor: 0,15 2.K.W 1 EN 14471:2005 Tlaková ztráta: Tlaková ztráta: NPD Pevnost v tahu za ohybu: Mechanické chování a stabilita: Stanovení charakteristiky: Dlouhodobá odolnost tepelného zatížení: Dlouhodobá odolnost účinků Odolnost cyklickéu střídání okrý/suchý: EN 14471:2005 Trvanlivost proti cheický látká: Těsnost proti vlhkosti a Odolnost pronikání dešťové vody u tepelně izolovaných koínů pro venkovní použití: Dlouhodobá odolnost účinků Odolnost cyklickéu střídání okrý/suchý: EN 14471:2005 Trvanlivost proti UV : Trvanlivost proti UV záření: NPD Trvanlivost proti zatížení teple: Reakce na oheň: Dlouhodobá odolnost tepelný účinků: EN 14471:2005 Geoetrická stabilita: Reakce na oheň: Třída E EN :2007 +A1: Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

12 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ MINI IZOSTAT 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Teplotní třída: Zatřídění koínového systéu: T 200 Ohnivzdornost: Požární odolnost, z vnějšku ven: na vnějšek: NPD ven: Požární odolnost, z vnitřku ven: Podínky vyhoření sazí a O 50 Odolnost při naáhání teple: T 200 Plynotěsnost/Netěsnost: Plynotěsnost: Třída P1 Plynotěsnost/Prosakování: Plynotěsnost: Třída P1 Tlaková ztráta: Tlaková ztráta vnitřních vložek a tvarovek: Tlaková ztráta koínových vložek a tvarovek: R=0,0015 EN :2007 Tlaková ztráta vzduchových průduchů: Dienzování/Tepelný odpor: Tepelný odpor: 0, K.W Podínky vyhoření sazí a Plynotěsnost: Nevyhovuje Třída N1 EN :2009 EN :2007 Maxiální výška vnitřní vložky: Pevnost v tlaku spojovacího ateriálu: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Pálené keraické koínové vložky: Maxiální pevnost v tlaku pro otevírací díl: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Pevnost v tlaku koínového pláště: Díly koínového pláště: NPD EN 13069:2005 Pevnost: Nejvyšší zatížení na otvory: Maxiální výška koínové vložky: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Prvky koínového pláště: Maxiální výška pláště: NPD EN 13069:2005 Trvanlivost Trvanlivost: W 2 Plynotěsnosti/netěsnosti vůči cheický látká/korozi: Trvanlivost pevnosti v tlaku vůči cheický látká:

13 Mez pevnosti dílu s otvore na vyrovnání Trvanlivost: Kyselinovzdornost: Miniální pevnost v tlaku pro díl s otvore na vyrovnání Odolnost proti průsaku W Odolnost koínových vložek a spojovací hoty proti korozi: 2 EN :2005 Odolnost proti razu a srážkové vodě: cyklů EN 14297:2004 Obklad a příslušenství vystavené zrazování/tání: 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

14 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ MINI METAL 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Teplotní třída: Zatřídění koínového systéu: T 200 Koínové díly a tvarovky: EN 1859:2009 Požární odolnost: Požární odolnost (zevnitř ven): O50 EN 1859:2009 Plynotěsnost: Plynotěsnost: P1 (únik plynu) EN 1859:2009 H1 Průtočný odpor: Pro rovné koínové díly: Pro koínové tvarovky: R=0,001 EN :2009 Tepelný odpor: Tepelný odpor: 0,15 2.K.W 1 EN :2009 Odolnost proti tepelnéu rázu: Plynotěsnost: Deklarovaný vnitřní průěr: EN 1859:2009 Pevnost v tahu za ohybu: Pevnost v tahu (pouze pro spojovací prostředky pro koínové díly a tvarovky): EN 1859:2009 Šiké koínové díly: Díly zatížené větre: Odolnost vůči cheický látká: Odolnost proti difůzi vodních par: Odolnost proti průniku EN 1859:2009 Odolnost vůči korozi: Odolnost koínových vložek vůči korozi: V2 L50060 EN :2009 cyklů EN 14297: Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

15 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ MULTI 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Teplotní třída: Požární odolnost zvenku ven: Ohnivzdornost: Požární odolnost, z vnějšku ven: Požární odolnost zevnitř ven: Požární odolnost, z vnitřku ven: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Zatřídění koínového systéu: Požární odolnost zvnitřku ven: na vnějšek: ven: Podínky vyhoření sazí a Odolnost při naáhání teple: T 600 T 200 EI 90 G 50 T 200 Plynotěsnost/Netěsnost: Plynotěsnost: Třída N1 Plynotěsnost/Prosakování: Plynotěsnost: Třída P1 Tlaková ztráta: Tlaková ztráta vnitřních vložek a tvarovek: Tlaková ztráta koínových vložek a tvarovek: R=0,0015 EN :2007 Tlaková ztráta vzduchových průduchů: Dienzování/Tepelný odpor: Tepelný odpor: 0, K.W Podínky vyhoření sazí a Plynotěsnost: Třída N1 EN :2009 EN :2007 Maxiální výška vnitřní vložky: Pevnost v tlaku spojovacího ateriálu: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Pálené keraické koínové vložky: Maxiální pevnost v tlaku pro otevírací díl: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Spojovací ateriál pro díly koínového pláště: Pevnost v tlaku koínového pláště: Díly koínového pláště: 109 EN 13069:2005 Pevnost: Maxiální výška koínové vložky: Nejvyšší zatížení na otvory: Pevnost v tlaku spojovací hoty: Maxiální výška pláště: Prvky koínového pláště: 109 EN 13069:2005

16 Trvanlivost Plynotěsnosti/netěsnosti vůči cheický látká/korozi: Trvanlivost pevnosti v tlaku vůči cheický látká: Mez pevnosti dílu s otvore na vyrovnání Trvanlivost: Kyselinovzdornost: Trvanlivost: D 3 Miniální pevnost v tlaku pro díl s otvore na vyrovnání Odolnost proti průsaku W Odolnost koínových vložek a spojovací hoty proti korozi: 2 EN :2005 Odolnost proti razu a srážkové vodě: cyklů EN 14297:2004 Obklad a příslušenství vystavené zrazování/tání: 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

17 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Typ: Koínový systé HELUZ PLYN 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. 4. Výrobce / Výrobca: HELUZ cihlářský průysl v.o.s., U cihelny 295, CZ Dolní Bukovsko, IČ: Systé posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systé posudzovania a overovania neennosti paraetrov výrobku: Systé Oznáená osoba: TZÚS Praha, s.p., NO 1020 provedla počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systéu 2+. Oznáená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby. / Notifikovaná osoba : TZÚS Praha, s.p., NO 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systéu riadenia výroby a prevádza priebežného dohľadu nad systéo riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systéu riadenia výroby podľa systéu 2+. Notifikovaná osoba vydala na certifikáciu riadenia výroby certifikát zhody systéu riadenia výroby. 9. Vlastnosti / Paraetre: Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti Vlastnost / Paraetre Har. technické Teplotní třída: Zatřídění koínového systéu: T 120 Odolnost kobinaci echanického a tepelného zatížení: EN :2004 Stanovení charakteristiky Hustota: Teplota tání: NPD Teplota ěknutí podle Vicata: Modul pružnosti v tahu: Pevnost v tahu a v kluzu: Protažení na ezi kluzu: DSC: MFI/MFR: Odolnost zatížení větre: Díly vystavené zatížení větre: EN 14471:2005 Požární odolnost: Požární odolnost: O EN 14471:2005 Plynotěsnost: Plynotěsnost: Třída P1 EN 14471:2005 Tepelné chování: Tepelné chování: EN 14471:2005 Dienzování: Rozěry a tolerance: NPD Tepelný odpor: Tepelný odpor: 0,34 2.K.W 1 EN 14471:2005 Tlaková ztráta: Tlaková ztráta: NPD

18 Pevnost v tahu za ohybu: Mechanické chování a stabilita: Stanovení charakteristiky: Dlouhodobá odolnost tepelného zatížení: Dlouhodobá odolnost účinků Odolnost cyklickéu střídání okrý/suchý: EN 14471:2005 Trvanlivost proti cheický látká: Těsnost proti vlhkosti a Odolnost pronikání dešťové vody u tepelně izolovaných koínů pro venkovní použití: Dlouhodobá odolnost účinků Odolnost cyklickéu střídání okrý/suchý: EN 14471:2005 Trvanlivost proti UV : Trvanlivost proti UV záření: NPD Trvanlivost proti zatížení teple: Reakce na oheň: Dlouhodobá odolnost tepelný účinků: EN 14471:2005 Geoetrická stabilita: Reakce na oheň: Třída E EN :2007 +A1: Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Paraetre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanýi paraetrai v bode 9. Výrobek se na trh uvádí s označení CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označenia CE Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o paraetroch Podepsáno za výrobce a jeho jéne / Podpísal za a v ene výrobcu: Jan Krapl

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 1B/2013 Strana: 1 Stran celkem: 7 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: No. 9174 001 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) Vícevrstvý kovový systémový komín Typ DW-FU dle 2. Číslo typu, šarže nebo

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: No. 9174 015 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) Vícevrstvý kovový systémový komín Typ DW-ECO-TITAN dle 2. Číslo typu,

Více

Prohlášení o shodě a informace o výrobku

Prohlášení o shodě a informace o výrobku Prohlášení o shodě a informace o výrobku ČSN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami Požadavky a zkušební metody Výrobce Brilon CZ a. s. Bretaňská 118 250 75 Nový Vestec IČ: 27938531 Popis produktu

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 006 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Jednovrstvý kovový komín Typ EW-FU dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 012 DOP 2015-08-05 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ EW-ALBI dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: No. 9174 009 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) Vícevrstvý kovový systémový komín Typ DW-VISION dle 2. Číslo typu, šarže

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 004 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ EW-KL dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 078 DOP 2016-09-16 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový systémový komín typ TWIN-GAS dle 2. Číslo typu, šarže

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 004 DOP 2016-01-18 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ EW-KL dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 002 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ DW-KL dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 016-08-10 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek

Více

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471 KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471 pokyny k vyplnění údajů Každý dokončený systémový komín musí být označen v souladu s ČSN EN 14471 čl. 10. 2 dodaným komínovým štítkem. Předepsaný štítek je nutné vyplnit

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 046 DOP 2015-08-05 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ DW-ECO-TITAN-AL dle 2. Číslo typu, šarže nebo

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 7/2013 Strana: 1 Stran celkem: 9 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

CERTIFICATION HELP DESK

CERTIFICATION HELP DESK CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 019-07-0 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek

Více

Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III

Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III PROFI_Steinwolle-System ETA-04/0107 Vyhlásenie o parametroch č. 00650-CPR-PROFI_Steinwolle-System 1 Identifikačný kód výrobku ETAG 004

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr.. 01/1

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr.. 01/1 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr.. 01/1 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku 3001.00 2. Typ: Překlad plochý HELUZ 115/750 3. Zamýšlené použití / Zamýšľané použitia: použití

Více

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018 Prohlášení o vlastnostech č. 1393-CPR-0018 NOVATOP SWP Identifikační kód typu výrobku: Typ: Zamýšlené použití: Výrobce: SWP 10 (tuzemský smrk), SWP 30 (severský smrk), SWP 50 (modřín). Vícevrstvá deska

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály KOMÍNY Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Typy komínů ČSN EN 1443 systémové

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Prohlášení o vlastnostech Podle Nařízení o stavebních výrobcích (EU) 305/2011 1020-CPR-040 041428 Proviacal ST80-CL 80-Q (R4, P2) G 140307 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Stavební pálené vápno

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 27.01.2014 Identifikačné č. 02 03 02 04 004 0 000008 Verzia č. 1.0 Sika Patch-5 EN 1504-3: 2005 EN 13813: 2002 13 0546 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sika Patch-5 02 03 02 04

Více

Vyhlásenie o parametroch č. AT171/01

Vyhlásenie o parametroch č. AT171/01 strana 1 z 5 Vyhlásenie o parametroch č. AT171/01 podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Murexin Energy Saving System

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Jedinečný identifikační kód výrobku: Plastová okna a balkónové dveře, systém INOUTIC Eforte Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 03 02 04 001 0 000063 1180 Verzia č. 1 Sika MonoTop -910 N EN 1504-7:2006 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia

Více

Prehlásenie o Parametroch R4308IPCPR

Prehlásenie o Parametroch R4308IPCPR Prehlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, FKD, FKD C1 FKD C2, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP- RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 1A/2013 Strana: 1 Stran celkem: 14 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP CENÍK 2017 Jednovrstvé komínové systémy www.schiedel.cz Platnost od 1.3.2017 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP PRIMA 1 PRIMA PLUS Schiedel PRIMA PLUS Jednoplášťový

Více

Prohlášení o Vlastnostech O4309LPCPR

Prohlášení o Vlastnostech O4309LPCPR Prohlášení o Vlastnostech 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: D5 (1),(3), D6 (1),(3), D7 (1),(3), s D8 to D11 (1),(3), Special, Basic, Premium, D8, D10, s D5 to D11 (5),(6), Fire board D7 to Fire

Více

Prohlášení o Vlastnostech R4308GPCPR

Prohlášení o Vlastnostech R4308GPCPR Prohlášení o Vlastnostech 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DDP, DDP BIT, DDP BITF, PTP, PTP-LP, PTP-LP, FKL FP PL, FKL C1, FKL C2, DDP, DDP PLUS, DDP BIT, DDP BITF, PVT, CL C1, CL C2, CLT C1,

Více

C E RT I F I C AT I O N H E L P D E S K

C E RT I F I C AT I O N H E L P D E S K C E R I F I C A I O N H E L P D E S K Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN :2003 v rámci CE značení řísložkový komínový complex D/chromos D/ complex cosmos D/ stav: červen 2013 Použití:

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 03 001 0 000005 1180 Verzia č. 1 Sika MonoTop -620 EN 1504-3:2005 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ)

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č. 04-0001-01 1. Specifický identifikační kód typu výrobku: STEICOjoist podle ETA-06/0238 2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group.

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group. CENÍK 2018 Jednovrstvé komínové systémy www.schiedel.cz Platnost od 1.1.2018 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group PRIMA 1 PRIMA PLUS Schiedel PRIMA PLUS Jednoplášťový nerezový sanační

Více

Pozvánka. Odborné semináře CIKO KOMÍN JAKO BEZPEČNÝ A FUNKČNÍ PRVEK MODERNÍ STAVBY. Odborný garant: Centrum pasivního domu

Pozvánka. Odborné semináře CIKO KOMÍN JAKO BEZPEČNÝ A FUNKČNÍ PRVEK MODERNÍ STAVBY. Odborný garant: Centrum pasivního domu Pozvánka Odborné semináře CIKO Odborný garant: Centrum pasivního domu Hlavní odborné téma: 1. Komín v energeticky úsporném domě (CPD) 2. Správný návrh komínu z pohledu funkčnosti 3. Správný návrh komínu

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 7) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 03/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 číslo prohlášení: DoP84_PKI-ATEX_D_CZ

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 číslo prohlášení: DoP84_PKI-ATEX_D_CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 číslo prohlášení: DoP84_PKI-ATEX_D_CZ 1396-CPD-0061, 62 1396-CPR-0076, 77 FTZU 13 ATEX 0046 FTZU 14 ATEX 0127X 1.

Více

Cihelné komínové systémy HELUZ

Cihelné komínové systémy HELUZ Komínový systém HELUZ IZSTAT DU Tento dvouvrstvý obsahuje tenkostěnnou izostatickou vložku (obr. č. 37) je vhodný pro všechny typy paliv (pevná, kapalná, plynná). Určený pro podtlakový, atmosférický provoz

Více

PKS okna a.s. Brněnská 126/38 591 39 Žďár nad Sázavou 13 EN 14351-1:2006+A1:2010 PoV č. PO-84/01-2013

PKS okna a.s. Brněnská 126/38 591 39 Žďár nad Sázavou 13 EN 14351-1:2006+A1:2010 PoV č. PO-84/01-2013 PKS okna a.s. Brněnská 126/38 591 39 Žďár nad Sázavou 13 EN 14351-1:2006+A1:2010 PoV č. PO-84/01-2013 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Plastové okno 84 a balkónové dveře 84 Typové označení: PO-84 Zamýšlené použití:

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře systém KVINTERM 2+ Typové označení: PO KVINTERM Zamýšlené použití: Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 04 001 0 000012 1180 Verzia č. 1 Sikafloor -2 SynTop EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy

Více

Prohlášení o Vlastnostech R4308LPCPR

Prohlášení o Vlastnostech R4308LPCPR Prohlášení o Vlastnostech 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, PTN, MPE, FRK, TP, FRV, FKD N, FKD N C1, FKD N C2, OUT-THERM, OUT-THERM C1, OUT-THERM C2, FB S, FB

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DPCTW004KAIG. keramické dlaždice s nízkou nasákavosti E>10%, DPCTW004KAIG; obkládačky

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DPCTW004KAIG. keramické dlaždice s nízkou nasákavosti E>10%, DPCTW004KAIG; obkládačky Překlad z bulharštiny Logo KAI GROUP označení CE 1. Jedinečný identifikační kód: DPCTW PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DPCTW004KAIG 2. Typ, číslo výrobní šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH chemické výrobní družstvo Stránka 1 z 7 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 04/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 03 001 0 000003 1180 Verzia č. 1 Sika Level-200 EN 13813:2002 12 1391 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č.

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 7) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 03/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastové vnější (vchodové) dveře, systém Euro Futur Elegance/Classic Typové označení: PD- Euro Futur Elegance/Classic dvoukřídlé Zamýšlené použití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 97911939 EN 1504-2: 2004 19 1020 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYP VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 6) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 01/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

Prohlášení o vlastnostech Č. CPR/Prestige/01-2013

Prohlášení o vlastnostech Č. CPR/Prestige/01-2013 Prohlášení o vlastnostech Č. CPR/Prestige/01-2013 Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře ze systému INOTIC Prestige Typové označení: Inoutic s předsazeným křídlem Zamýšlené použití: Plastová okna a balkónové

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoCrete TF 200

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoCrete TF 200 1 / 7 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoCrete TF 200 Identifikační kód typu produktu PROD0747 StoCrete TF 200 Použití Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí látek

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 5) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 01/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích 1.0 Jedinečný identifikační kód typu produktu: Pyroplex bobtnavý akryl se značkou CE 2.0 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci produktu podle požadavků článku 11 odstavce

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 04 005 0 000030 1180 Verzia č. 1 Sikafloor -ProSeal-LO EN 1504-2:2004 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Jedinečný identifikační kód výrobku: Plastová okna a balkónové dveře, systém INOUTIC Prestige AD Typové oznažení: INOUTIC Prestige AD (bez středového těsnění) s rovným křídlem Zamýšlené použití: Okna a

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Prohlášení o vlastnostech č. CPR / WINSTAR alu 62 dveře / 12-213 Výrobek: Hliníková vchodové dveře (vnější) Typové označení: YAWAL TM 62 2.1 hliníkové vchodové dveře (vnější) Zamýšlené použití: Hliníkové

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře, systém Typové označení: PO- Kömmerling 88 Plus Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 05/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 05/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 8) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 05/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

SikaGrout-318. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:

SikaGrout-318. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: 3 VÝROBCE: Sika CZ, s.r.o. CZ-624 00 Brno EN 1504-3 1-komponentní CC malta. Výrobek na ochranu a

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoCrete TF 204

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoCrete TF 204 1 / 7 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku Identifikační kód typu produktu PROD1134 Použití výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí látek (1.2) regulace vlhkosti (2.2)

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

Prohlášení o vlastnostech č. PO-0016/01-2014

Prohlášení o vlastnostech č. PO-0016/01-2014 Jedinečný identifikační kód výrobku: Plastová okna a balkónové dveře, systém Trocal 76 MD PO-Trocal 76 MD Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů,

Více

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH EN 1504-3: 2005 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014 SikaTop -122 SP č. 02 03 02 04 003 0 000066 1180 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 07/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 07/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 6) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 07/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Sikafloor -3570

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Sikafloor -3570 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Sikafloor -3570 02 08 12 05 003 0 000018 1008 EN 1504-2: 2004 15 1020 EN 13813: 2002 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ nebo zamýšlená použití stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 001 CPR 1 luglio 2013 1. Unikátní identifikační kód výrobku: Tuhá polyuretanová pěna dle normy UNI EN 13 165 COP, VERCOP, BIVERCOP-DUO, AVF, PARETE-L, TEKNOROOF 2 Typ,

Více

Evropské normy v oblasti komínové. techniky - domovní komíny

Evropské normy v oblasti komínové. techniky - domovní komíny Evropské normy v oblasti komínové. techniky - domovní komíny současný stav a vývoj Evropské předpisy ve stavebnictví Druhy EN, přehled vydaných a připravovaných norem Platnost ČSN a ČSN EN Certifikace

Více

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 10.4.2012 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍNOVÉ NORMY ČSN EN 1443 Komíny všeobecné požadavky

Více

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 02.2013 Identifikačné č. 02 08 01 04 005 0 0000021041 Verzia č. 1 Sikafloor -304W EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 09 0620 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sikafloor -304W 02 08

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox IHS BV

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox IHS BV 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox IHS BV Identifikační kód typu produktu PROD0215 StoPox IHS BV Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox TEP MultiTop

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox TEP MultiTop 1 / 7 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox TEP MultiTop Identifikační kód typu produktu PROD0189 StoPox TEP MultiTop Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana

Více

PROHLÁŠENÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH PROHLÁŠÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH č. 32/9/13165/THERMANO 1 Unikátní identifikační kód typu produktu Tepelně izolační desky s polyisokyanurátovým (PIR) pěnovým jádrem ve vícevrstvém, plynotěsném obložení

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Refurbishment Vydání 01.07.2013 Identifikační číslo 01 04 02 03 001 0 000144 Verze č. 1 Překlad originál dokumentu Declaration of Performance EN 1504-4: 2004 13 0099 podle přílohy III Nařízení EU č. 305/2011

Více

Prohlášení o vlastnostech č. PD 76AD/DVEŘE/

Prohlášení o vlastnostech č. PD 76AD/DVEŘE/ Výrobek: Plastové vnější (vchodové) dveře, systém Kömmerling Typové označení: PD 76AD Zamýšlené použití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPur EZ 505

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPur EZ 505 1 / 8 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPur EZ 505 Identifikační kód typu produktu PROD0519 StoPur EZ 505 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Prohlášení o vlastnostech č. PO-0258/ Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře, systém Typové označení: PO- Kömmerling 88 Plus Zamýšlené použit

Prohlášení o vlastnostech č. PO-0258/ Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře, systém Typové označení: PO- Kömmerling 88 Plus Zamýšlené použit Prohlášení o vlastnostech č. PO-0258/01-2013 Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře, systém Typové označení: PO- Kömmerling 88 Plus Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoCryl HP 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoCryl HP 100 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku Identifikační kód typu produktu PROD0574 Použití Výrobky pro ochranu povrchu - hydrofobní impregnace Ochrana proti vniknutí látek (1.1) Regulace vlhkosti

Více

Průmysl. puren výrobky a prohlášení o vlastnostech. Tepelné izolace pro budovy (ThIB) Tepelné izolace pro technické vybavení budov

Průmysl. puren výrobky a prohlášení o vlastnostech. Tepelné izolace pro budovy (ThIB) Tepelné izolace pro technické vybavení budov puren výrobky a prohlášení o vlastnostech BauPVO 0 Průmysl Rozdělení puren výrobků do jednotlivých produktových skupin se shodnými vlastnostmi výrobku : Oblast použití Číslo prohlášení o vlastnostech Kód

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox DV 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox DV 100 1 / 13 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku Identifikační kód typu produktu PROD0468 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí látek (1.3) regulace

Více

Prohlášení o vlastnostech č. PO- VEKA Softline 82 MD/01-2013

Prohlášení o vlastnostech č. PO- VEKA Softline 82 MD/01-2013 Výrobce: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany IČ: 26906724, DIČ: CZ26906724, OR: KS Brno, oddíl B, vložka 6522 Výrobek: Plastová okna a balkonové dveře, systém VEKA Softline 82 MD a Softline

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2004 Komíny - Všeobecné požadavky ČSN EN 1443 73 4200 Září Chimneys - General requirements Conduits de fumée - Exigences Générales Abgasanlagen - Allgemeine Anforderungen

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Prohlášení o vlastnostech č. CPR / WINSTAR alu 74 / 13-2013 Výrobek: Hliníková okna a balkónové dveře Typové označení: YAWAL TM 74 1.0 hliníková okna a balkónové dveře Zamýšlené použití: Hliníková okna

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 001CPR-PRBR/11-4-2013 Hutné glazované dlaždice Blb 1. Jedinečný identifikační kód výrobku Typ, série nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednozančnou identifikaci výrobku: Glazovaný keramický

Více

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 01.05.2014 Identifikačné č. 02 08 03 04 001 0 000091 1180 Verzia č. 1 Sika Chapdur Extra EN 13813:2002 14 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č.

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox CH 700

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox CH 700 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox CH 700 Identifikační kód typu produktu PROD0808 StoPox CH 700 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Prohlášení o vlastnostech č.pd 76MD/OKNO/

Prohlášení o vlastnostech č.pd 76MD/OKNO/ Výrobek: Plastové okna a balkonové dveře, systém Kömmerling Typové označení: PD 76MD Zamýšlené použití: Okna a balkonové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox KU 401

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox KU 401 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox KU 401 Identifikační kód typu produktu PROD1129 StoPox KU 401 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba

Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba Komín a hořlavé materiály Ing. Jiří Vrba Komínové systémy, materiály a technologie Systémy s keramickou vložkou Třívrstvé nerezové systémy Jednovrstvé systémy a kouřovody Kdy je spalinová cesta bezpečná?

Více

Hliníkové okno a balkónové dveře, systém Aluprof MB 86 Typové označení: HO-MB86

Hliníkové okno a balkónové dveře, systém Aluprof MB 86 Typové označení: HO-MB86 PKS okna a.s. Brněnská 126/38 591 39 Žďár nad Sázavou 13 EN 14351-1:2006+A1:2010 PoV č. HO-MB86/01-2013 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Hliníkové okno a balkónové dveře, systém Aluprof MB 86 Typové označení:

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 Identifikační kód typu produktu PROD0607 StoPox WL 100 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. číslo: 01/10

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. číslo: 01/10 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 6) ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ číslo: 01/ vydané podle 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře, systém KBE 76 s rovným křídlem se středovým těsněním Typové označení: PO-KBE 76MD Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) TN se nevztahuje na výrobky deklarované dle ČSN EN 12467 ed.2, ověřování stálosti vlastností dle nařízení

Více

Sika ViscoFlow -25 N/A. Systém 2+

Sika ViscoFlow -25 N/A. Systém 2+ EN 934-2:2009-A1:2012 16 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: (číslo šarže viď údaj

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr. 500/1

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr. 500/1 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH DoP Nr. 500/1 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku 3140.00 2. Typ: Překlad HELUZ 23,8/1000 Únosnost (včetně vlastní tíhy) / Únosnosť 13,15 kn

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více