VV OFS zasedá 1x měsíčně zpravidla ve čtvrtek od h. a projednal mj. toto:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VV OFS zasedá 1x měsíčně zpravidla ve čtvrtek od 16.00 h. a projednal mj. toto:"

Transkript

1

2 1)Prezence, administrativní záležitosti 2)Zahájení 3)Zpráva předsedy OFS Ústí nad Labem 4)Zprávy předsedů odborných komisí OFS Ústí nad Labem 5)Zpráva předsedy revizní komise OFS 6)Občerstvení, diskuse 7)Závěr PROGRAM

3

4 VV OFS zasedá 1x měsíčně zpravidla ve čtvrtek od h. a projednal mj. toto: Z fondu POVODNĚ 2013 zaslal postiženým klubům celkem Kč (Svádov-Olšinky, Velké Březno, Povrly, Vaňov, Valtířov) V srpnu pak obdržel OFS Ústí nad Labem finanční dar od OFS Nový Jičín v celkové výši Kč tyto prostředky byly opět rovnoměrně rozděleny všem výše uvedeným klubům (2 300 Kč) Dále jsme od uvedeného OFS obdrželi 2 sady dresů pro přípravky a míče, VV OFS rozhodl o rozdělení takto: dresy (Vaňov, Velké Březno) a míče (Povrly) Zahájeno jednání s firmou APOS Consult s.r.o. o spolupráci s OFS v oblasti mládežnických soutěží

5 VV OFS zasedá 1x měsíčně zpravidla ve čtvrtek od h. a projednal mj. toto: Odvolání TJ Povrly proti rozhodnutí STK ze (pokuta za neoprávněný start hráče starších žáků Kč snížena na 500 Kč) Nominaci funkcionáře k udělení ocenění Osobnost fotbalu nositel plakety dr. Václava Jíry návrh OFS Josef Kolankiewicz, VV ÚKFS zařadil na 4.místo (není navržen) Od podzimu jsme zavedli několik nových prvků (pokutové kopy po nerozhodném výsledku, 5 střídání, střídavé starty, baráže) Ve čtvrtek proběhlo předvánoční setkání komisí v restauraci Na Rychtě K práci komisí se nyní vyjádří jejich předsedové příp. zástupci

6

7 KR OFS Ústí nad Labem pracovala na podzim v tomto složení: Jiří Šmíd, Pavel Bureš, Marcel Mecl, Michal Kapoun KR OFS Ústí nad Labem vyjadřuje nespokojenost s přístupem některých rozhodčích (pozdní omluvy, vystupování na hřišti směrem k hráčům a funkcionářům, špatná kontrola registračních průkazů, vystupování na veřejnosti apod.) Časté omluvy rozhodčích způsobují to, že utkání neřídí 3 rozhodčí V zimní přestávce proběhl nábor nových rozhodčích (6.1. a 24.2.), leták Staň se fotbalovým rozhodčím byl rozeslán v říjnu na kluby a na střední školy okresu Ústí nad Labem Zimní seminář rozhodčích se uskuteční příští čtvrtek za účasti předsedy KM OFS (pravidla fotbalu malých forem)

8 Utkání starších žáků E1A0103 Povrly Skorotice a E1A0302 Povrly Střekov byly STK kontumovány z důvodu neoprávněného startu hráče domácích (ročník 98) klub byl STK potrestán finanční pokutou (2 x Kč, VV ji snížil na 2 x 250 Kč), rozhodčího Horváta (řídil obě utkání) potrestala KR finanční pokutou ve výši paušálů (2 x 130 Kč) Výběr KR OFS se podruhé zúčastnil zimního turnaje rozhodčích v Lounech (Memoriál Josefa Buchla)

9

10 Do krajských soutěží nenavrhla KR OFS žádného rozhodčího Od nového soutěžního ročníku 2014/2015 (od ) schválil VV FAČR nový sazebník rozhodčích II. třída dospělých R: 500 Kč, AR: 300 Kč III. třída dospělých R: 400 Kč, AR: 250 Kč II. třída dorostu R: 300 Kč, AR: 200 Kč II. třída žáků R: 250 Kč, AR: 150 Kč II. třída přípravek R: 100 Kč KR OFS doporučuje i klubům sledovat webové stránky rozhodčích FAČR

11

12 DK OFS zasedá ve čtvrtek a pracuje v tomto složení: Radim Jankovský, Klaus Šilar, Jiří Sviták, Pavel Špic, Vít Jakeš V utkání Trmice Sebuzín bylo uděleno 5 ČK, na utkání byl přítomen člen DK OFS DK OFS připomíná klubům povinnost předkládat (osobně, poštou nebo em) prohlášení pro DK (do čtvrtka do h.) Dále žádám kapitány příp. vedoucí družstev, aby si řádně přečetli popis vyloučení v zápisech o utkání rozhodčím Přehled trestů a pokut a převody do jarní části sezóny jsou na webu OFS příp. k nahlédnutí na sekretariátu

13

14

15

16 STK OFS zasedá 2x měsíčně ve čtvrtek a pracuje v tomto složení: Petr Gregor, Pavel Boháček, Jiří Šmíd, David Rouče, Tomáš Dirda STK OFS provádí pravidelnou kontrolu zápisů o utkání závady jsou uvedeny na webu v zápisech z jednání zápisy na počítači problém u Velkého Chvojna (každé domácí utkání), jinak výjimečně, díky tomuto opatření se výrazně zlepšila úroveň zápisů chybějící průkazy trenérů, v podzimní části bylo tolerováno, od jarní části bude postihováno dle RMS (příloha 9) Kontumační výsledky podzim 2013 E1A0103 Povrly Skorotice 0:3, neoprávněný start hráče domácích E1A0302 Povrly Střekov 0:3, neoprávněný start hráče domácích A2A0506 Brná B Chabařovice 0:3, utkání nebylo sehráno z důvodu nedostatečného počtu hráčů domácích A1A1103 Sebuzín Velké Chvojno 3:0, neoprávněný start hráče hostů

17 Přehled pokut STK za podzim 2013 najdete také na webu OFS

18 Protokol o stadionu stále nemá STK kompletní, termín byl již v srpnu vyžaduje to komise pro stadiony a hrací plochy FAČR Hlášenky a změny termínů prosím o včasné zasílání změna a hlášenek (viz podzim Božtěšice nedali na vědomí soupeřům) Baráže VV ÚKFS schválil systém baráží v krajských soutěží s prolínám do všech okresů je to nabídka a šance na postup do krajských soutěží pro další klub okresu, není to povinnost termíny: středa a sobota (17.00 h. příp. později dle dohody klubů) názor na baráž II. třída x III. třída

19

20 Informace o hodnocení a bodování v soutěžích po remízovém utkání se po nerozhodných kopech započítává další bod, ovšem skóre zůstává po ukončení normální hrací doby utkání za vítězství po PK se tedy v kolonce skóre nic nepřipočítává utkání starších žáků Chuderov Libouchec skončilo nerozhodně a nekopali se PK (vinou rozhodčího), bude provedeno před jarním utkáním Připravovaná změna pro nový soutěžní ročník 2014/2015 III. třída dospělých bude mít hrací den v neděli příp. v sobotu 3 hodiny před úředním výkopem (např h.) z důvodu obsazení rozhodčích (pro všechny stejné 3 rozhodčí)

21 Lékařské prohlídky SŘ čl.14 Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví. Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce. Prohlášení, musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle odst. 2 provádějí řídící orgány soutěží (STK OFS). Aktuální informace z FAČRu ( ):

22 Lékařské prohlídky SŘ čl.14 V tomto směru nová vyhláška nepřináší do sportovního prostředí žádnou výraznější změnu. Naopak vyhláška přinesla pozitivum v tom, že zcela jednoznačně stanovila, že v případech jiných než vrcholových a výkonnostních sportovců, je to organizátor sportovní akce, tedy FAČR, kdo rozhoduje o povinnosti podrobit se jednorázové lékařské prohlídce. Článek 14 Soutěžního řádu fotbalu zůstává nadále v platnosti.

23

24 Soutěžní záloha 2013/ podzim 2013 vyúčtování bylo zasláno klubům em informace o doplacení na jaro 2014 pak těmto klubům: Přestanov, Střekov, Sebuzín, Valtířov a Velké Chvojno

25 Dotace pro OFS v roce 2013 Dotace MŠMT z programu II. sportovně talentovaná mládež výběry U11 a U Kč kemp mládeže Kč Dotace KM ÚKFS výběry U11 a U Kč Dotace MŠMT z programu V. provoz OFS Kč kluby Kč (druhá část z členství FAČR 87 Kč na člena, 1.část Kč na jednoho člena byla rozeslána přímo na účty klubů příp. v hotovosti - celkem Kč) Předávací protokoly v souvislosti s vyúčtováním dotace MŠMT z programu V. je nutné v případě, že jste zakoupili např. sportovní potřeby, podepsat předávací protokoly (OFS x klub)

26 Členství FAČR na sekretariát byly doručeny další členské karty (prosba o předání hráčům) obnova členství FAČR pro rok 2014 is.fotbal.cz a clenstvi.fotbal.cz na základě počtu členů k budou rozděleny finanční prostředky na kluby!!!

27 Členství FAČR Jak si obnovit členství - jednotlivci Obnova členství probíhá pomocí zaplacení členského příspěvku na rok Příspěvek lze zaplatit například převodem z účtu, vložením peněz na pobočce banky ale i pomocí online platby na stránce https://is.fotbal.cz, díky které si můžete členství obnovit během několika minut. Důležité je zadat správné číslo účtu ( /0800) a váš variabilní symbol, který je v případě jednotlivce jeho celé rodné číslo bez symbolu lomítka. Jak si obnovit členství - kluby Za jednotlivé členy může členství obnovit i jejich klub. Klub může využít nástroje Hromadná platba, který najde na stránce https://is.fotbal.cz. Tento nástroj umožní zástupci kluby vytvořit seznam hráčů, za které chce členství zaplatit a následně mu vygeneruje variabilní symbol pro platbu všech členských příspěvků naráz.

28 Výhled na rok 2014 Dotace MŠMT z programu II. sportovně talentovaná mládež výběry U11 a U Kč kemp mládeže Kč Dotace z Magistrátu města Ústí nad Labem (žádost) kemp mládeže Kč soustředění U Kč Dotace MŠMT z programu V. provoz OFS cca Kč kluby dle členství FAČR k Vlastní zdroje cca Kč

29

30 KM OFS pracuje v tomto složení Petr Doubek předseda Václav Horáček vedoucí družstev Jan Deutsch trenér U12 (FK Ústí), Milan Seidl asistent U12 (FK Ústí), Miroslav Zeman asistent U12 (Vaňov) Jiří Spal trenér U11 (FK ČL Neštěmice), Miroslav Vlasák asistent U11 (Chuderov) KM OFS se scházela na pravidelných jednáních 1 x měsíčně dle plánu, zápisy jsou na webu Meziokresní soutěže U12 a U11 po podzimní části U12 i U11 jsou po 2 turnajích (Ústí nad Labem, Krupka) bez bodu na posledním místě

31 Letní olympiáda mládeže v Chomutově 6.místo Inventarizace úkol z roku 2013 Všechno oblečení bylo vráceno vyjma: Theodor Vonka V. Březno Poděkování klubům za spolupráci a ještě jednou prosba na V. Březno k vrácení věcí.

32 Předvýběrové tréninky Středa , výběrový trénink U12, fotogalerie na webu Čtvrtek , výběrový trénink U11, fotogalerie na webu Poděkování za spolupráci trenérům mládeže v klubech Omluvy na akce Došlo k velkému zlepšení, přesto to ještě není pořád ono. Dopis klubům s nabídkou pomoci v tréninkovém procesu Létající trenéři zájem jen FK ČL Neštěmice Speciální tréninky pro brankáře zájem jen FK ČL Neštěmice Tréninkové pomůcky pro kluby Zakoupeno pro kluby, které se účastnili diskuze na zlepšení práce s mládeží dne na OFS. Vaňov, Chuderov, Skorotice, Neštěmice, FK Ústí

33

34 Příměstský kemp V roce ročník 26 dětí z 6 klubů OFS + jeden z Vysočiny Jihlava, V roce 2014 budeme pořádat 2.ročník v termínech od do 4.7. a od 7.7. do na stadionu v Chabařovicích. Podrobnosti budou zveřejněny po schválení dotací, o které je zažádáno na Magistrát Coerver kemp Proběhne v posledním týdnu v červenci za účasti zástupců vzdělávacího procesu Coerver Coaching pod patronací FK Ústí nad Labem více na / mladez Satelitní soutěže mladší a starší přípravky Oproti loňským ročníkům, bez velkých problémů a nedostatků. Přehled pokut je na webu. Rozlosování jarní části je na webových stránkách (od )

35

36

37

38

39

40

41 Organizační komise mj. zajišťuje letní a zimní aktiv klubů a školení trenérů licence C školení trenérů licence C proběhlo po skončení podzimní části (od pátku do neděle ) licence získalo 27 trenérů doškolení trenérů licence C se konalo v sobotu licenci si obnovilo pouze 5 trenérů Další školení a doškolení trenérů je opět plánováno na víkend po skončení podzimní části (2.polovina listopadu 2014) Letní aktiv klubů se bude konat bezprostředně po aktivu ÚKFS v červenci 2014 (termín bude včas oznámen na webu)

42

43 Revizní komise pracuje ve složení Zdeněk Hajný (předseda), Václav Blahovec a Klaus Šilar Na základě požadavku RKK FAČR byla provedena v lednu 2014 kontrola dotací klubu FK Ústí nad Labem mládež Dále byla uskutečněna na konci roku 2013 kontrola dotací MŠMT a ÚKFS (viz zpráva EK OFS) RK OFS obdržela od VV OFS všechny podklady za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

44

45

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK O B S A H : č.stránky 1 - Obsah rozpisu soutěží 2013/2014, 2 - rozpis soutěží - řízení, pořadatel, hrací dny, začátky, okresní přebor st. elévů, turnaje ml. elévů, kolaudační dny, 3 - místa utkání, účastníci,

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

13. F o t balový z pravodaj

13. F o t balový z pravodaj 13. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 22. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č. ze dne 5..203 ) VV vyhověl odvolání TJ Sokol Kounice Utkání III.A třídy A2A 0205 Kounice- Bříství, se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kounice 2) VV schvaluje: - převod

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 Soutěže: K rajský pře bor mužů I.A tří da skupi na A,B I.B třída skupi na A,B,C K rajský pře bor dor os tu K rajská soutěž dorost u skupi na A,B K rajský pře

Více

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 Komise fotbalu žen ÈMFS Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 ÈMFS PRAHA Komise fotbalu žen ČMFS Rozpis mistrovských soutěží 2010 2011 ČMFS PRAHA 1 Českomoravský fotbalový svaz Komise fotbalu žen Diskařská

Více

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 21-211 Sídlo: Moravskoslezský krajský svaz ledního hokeje Vítkovická 383/1 (areál ČSAD 6. patro) 72 OSTRAVA

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN 2003-2004

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN 2003-2004 Českomoravský fotbalový svaz - Krajský fotbalový svaz Zlín Hradská 854, Zlín, 760 01 Sekretariát: Lukáš Radovan - sekretář KFS Zlín Telefon: 577 019 393 Fax: 577 222 783 Mobil: 604 762 224 E-mail: kfszlin.lukas@quick.cz

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

www.stredoceskyhokej.cz

www.stredoceskyhokej.cz 1 O B S A H Všeobecná část RS Krajská liga mužů Krajská soutěž mužů Krajská liga juniorů Krajská liga dorostu ELIOD LMD Liga mladších žáků 2000-2001 Liga starších žáků 1998-1999 Krajská liga přípravek

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI 2011 2012 Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KS ČSTV lední hokej Skuherského 14, schr. 52 370 04 České Budějovice Telefon

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13)

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) ZÁKONÍK BLMF Oficiální znak soutěže Oficiální logo soutěže (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) (začátek platnosti 23. 8. 2007) (poslední platná aktualizace 15. 9. 2012) Zákoník

Více

Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015

Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015 Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015 Obsah: 1. Jednací řád 2. Rozvaha 3. Výkaz zisků a ztrát 4. Přehled hospodaření 5. Čerpání rozpočtu za rok 2014 6. Rozpočet

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více