Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA"

Transkript

1 Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA OZNAČENÍ DOKUMENTU: S - CHBO 1/ 2008 Zpracoval: Hana Prchalová Datum: Podpis: Vedoucí CHBO Revidoval - aktualizoval: Datum: Podpis: Mgr. Lenka Svobodová, DiS. Vedoucí CHBO Vydal: správní rada Datum: Podpis: Časová působnost (od kdy je dokument účinný/účinnost aktualizace): Osobní působnost (komu je dokument určen): Diakonie ČCE středisko v Brně; CHBO Za aktualizaci a dodržování odpovídá (funkce): vedoucí CHBO

2 Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí, jehož účelem je vymezení ceníku Chráněného bydlení Ovečka (dále jen CHBO) Dokument rozvádí tuto problematiku: - Ceník CHBO - Vyúčtování a platba CHBO - Slevy na platbách CHBO Čl. I CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Platba za poskytnutí sociální služby CHBO se skládá z těchto položek: náklady na ubytování (stanoveny pevnou denní částkou) náklady na úkony péče dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. V případě zájmu má klient CHBO možnost odebírat obědy a večeře z jídelny ÚMČ Brno Královo Pole. Cena oběda a večeře se řídí platným ceníkem jídelny. K činí cena oběda 50 Kč a cena večeře 43 Kč. Jednotlivé úkony péče jsou v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Popis úkonů Úhrada a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 1. Pomoc s přípravou stravy podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla 20,- Kč/úkon 2. Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel stravu zajišťují pracovníci z jídelny ÚMČ Brno Královo Pole Cena oběda a večeře se řídí platným ceníkem jídelny ÚMČ Brno- Královo Pole objednávání a odhlašování stravy z jídelny ÚMČ Brno Královo 20,- Kč/úkon Pole b) Poskytnutí ubytování: 1. Chráněné bydlení skupinové 4800,- Kč/měsíc 160,- Kč/den 2. Chráněné bydlení individuální 5100,- Kč/měsíc 170,- Kč/den 3. V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení pomoc s obsluhou automatické pračky (nastavení programu, vhodné teploty, vložení pracího prášku atd.) pomoc s roztříděním prádla, výměnou povlečení pomoc s věšením prádla pomoc s žehlením prádla pomoc s drobnými opravami prádla 2

3 c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti pomoc při úklidu CHBO (zahrnuje pomoc pracovníka s vysáváním, stíráním prachu a vytíráním podlahy, mytí nádobí atd.) 2. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů pomoc při běžné údržbě spotřebičů (např. odvápnění konvice, výměna sáčku ve vysavači, čištění pračky, odmrazení lednice atd.) nácvik bezpečné manipulace s domácími spotřebiči 3. Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami pomoc s nákupy potravin, oblečení, drogérie atd. nácvik hospodaření s penězi tvorba finančního plánu, pomoc se zapisováním výdajů, pomoc s rozvržením peněz, atd. d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu motivování a podpora vedoucí k vykonávání pravidelné osobní hygieny poskytování zpětné vazby na vykonanou hygienu nácvik hygieny ve všech bytech Chráněného bydlení je WC a koupelna vybavena umyvadlem, sprchovým koutem nebo vanou tedy jsou podmínky pro vykonávání osobní hygieny e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím podpora při vyhledávání kontaktů, zprostředkování kontaktů podpora při vyhledávání, zprostředkování a využívání volnočasových aktivit 2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, např. nácvik telefonování a obsluhy mobilu, nácvik obsluhy počítače nácvik cestování MHD nácvik a podpora samostatného užívání léků 3. Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání pomoc a podpora ze strany pracovníka s doplněním nebo zvýšením vzdělání klienta (vyhledání potřebných informací k doplnění/zvýšení vzdělání, vzdělávacích kurzů atd.) 4. Podpora v oblasti partnerských vztahů zprostředkování odborníka v oblasti partnerských vztahů a sexuality zprostředkování kontaktu (např. pomoc se sepsáním a uveřejněním inzerátu při hledání partnera) 5. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu 3

4 pomoc s utvořením představy o pracovní činnosti klienta (na základě jeho přání, schopností, dovedností a možností) rozhovory v rámci individuálního plánování pomoc s hledáním práce, sepsáním životopisu a motivačního dopisu nácvik pracovního pohovoru pomoc s orientací v oblasti pracovního trhu a zákoníku práce rozhovory v rámci individuálního plánování f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1. Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů podpora ve vyhledávání služeb v místě bydliště i jinde přímá podpora pracovníka ve využívání služeb např. kadeřník, pedikúra, cvičení, knihovna atd. pomoc s vyhledáváním informací na internetu Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob podpora v písemné, telefonické i ústní komunikaci s rodinou podpora pracovníka při osobních schůzkách klienta s rodinou podpora klientů při organizování společných výletů/kulturních akcí g) Sociálně terapeutické činnosti: ZDARMA 1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob ZDARMA podpora klienta v činnostech, které lze posilovat v rámci jeho pobytu v CHBO šetření a mapování potřeb, individuální plánování, průběžné a závěrečné vyhodnocení plánů, h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů podpora klienta při jednání na úřadech vč. pomoci s vyřízením sociálních dávek podpora klienta při uplatňování jeho práv jako je právo na reklamaci zboží, odstoupení od smlouvy, právo stěžovat si na kvalitu služeb v CHBO seznámení klienta s jeho právy a podpora při uvědomování si jeho práv v rámci individuálního plánování skrze rozhovory 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např. pomoc s vypsáním složenky/podacího lístku, tiskopisu pomoc s vyřízením šalinkarty, slevy na dopravu pomoc s hledáním lékaře pomoc se zaplacením poplatků za odpad, telefon, TV atd. 4

5 Vyúčtování a platba CHBO V případě, že se sociální pracovnice CHBO individuálně věnuje klientovi při úkonech c) až g), je účtována maximální částka stanovená poskytovatelem. Pokud poskytuje sociální pracovnice CHBO tyto úkony více klientům současně (např. doprovod dvou a více klientů na výstavu, společný úklid), je částka úkonu stanovena na 50 Kč/hodina. Klient dostává vyúčtování na začátku měsíce následujícího po měsíci, za který je vyúčtování sestavováno. Ve vyúčtování je uvedena částka za pobyt v Chráněném bydlení Ovečka, za poskytnutou péči a za stravu, pokud si Klient objednává stravu z jídelny ÚMČ Brno - Královo Pole. Poskytnutá péče je účtována podle skutečně využitých hodin péče a ve vyúčtování je péče rozepsána na konkrétní úkony péče vč. využitého času. Takto má Klient přehled o tom, které úkony péče využil a v jakém rozsahu. Pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (zaokrouhleno na započaté čtvrthodiny). Celková úhrada za služby za měsíc se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Klient CHBO je povinen uhradit náklady na ubytování v CHBO v plné výši i v případě, že pobýval mimo CHBO (např. hospitalizace v nemocnici, dovolená u rodiny, pobyt v lázních atd.). Úhrada za poskytování sociální služby Chráněného bydlení Ovečka je splatná nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, za nějž je placena. V případě, že klient odebírá stravu z jídelny ÚMČ Brno Královo Pole, je povinen zaplatit do 5. dne daného měsíce, zálohu ve výši, která odpovídá ceně za objednané obědy na daný měsíc. V případě, že má klient opatrovníka, platí za poskytování sociální služby celou částku najednou a to nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, za nějž je placena. Platby se provádějí na účet Poskytovatele č. účtu /0800 nebo v hotovosti pokladnou střediska. a) Slevy v souvislosti s příspěvkem na péči Slevy na platbách CHBO V případě, že je klient CHBO příjemcem příspěvku na péči, zavazuje se poskytovatel neúčtovat za poskytované úkony péče měsíčně vyšší platbu, než částku, která odpovídá výši příspěvku na péči. V případě, že klient CHBO nepobírá příspěvek na péči, zavazuje se poskytovatel účtovat za poskytované úkony péče měsíčně maximálně 500 Kč. Péče přesahující tuto částku bude klientovi poskytována zdarma. b) Slevy poskytované v souvislosti s nepříznivou finanční situací klienta V případě, že by výše plateb dle tohoto ceníku klientovi znemožňovala z finančních důvodů CHBO využívat, má klient možnost požádat poskytovatele služby o poskytnutí slevy. V případě, že klient žádá o slevu na platbách CHBO, je povinen poskytovateli doložit veškeré své příjmy (invalidní důchod, příspěvek na péči, výdělečná činnosti aj.). Slevy se stanovují individuálně, a to v souladu s předpisem Pravidla pro poskytování slev na platbách CHBO (S- CHBO 1/2013). Tento dokument je k nahlédnutí v kanceláři u sociální pracovnice CHBO. Takto stanovené platby jsou v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 5

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o.

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. I. Označení smluvních stran Níže uvedeného dne a roku u z a v ř e l i: Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více