Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2

3 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání dospělých a dětí 7 Naše činnosti v oblasti Služeb péče o děti 8 Výkaz zisků a ztrát v období až Rozvaha ke dni Realizované projekty v roce Kontakty 12 1

4 Profil organizace Představení Občanské sdružení Rodina v centru je nestátní neziskovou organizací, která vznikla v roce 2005 v Novém Boru. Organizace vykonává služby na podporu fungující rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Jejich účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Poslání Rodina a společnost jsou tak harmonické, jak vyladění jsou její členové. Posláním naší organizace je podpora rozvoje jednotlivce a zlepšení rodinných vazeb. Hlavní činnosti Volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi Vzdělávání dospělých a dětí Služby péče o děti 2

5 Organizační struktura Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Předsednictvo Předsednictvo je statutárním orgánem sdružení, má tři členy. Mgr. Petra Vlčková předsedkyně Simona Kopecká, Mgr. Daniela Nitschová Kontrolní komise Dohlíží na vnitřní chod sdružení. Klára Jarošová Pracovní tým V roce 2011 zaměstnávala společnost čtyři administrativní pracovnice na částečné úvazky, dvě pečovatelky o děti a jednu provozní zaměstnankyni. V organizaci dále pracovalo osm lektorek pravidelných volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi a dvacet spolupracovníků a spolupracovnic při realizaci jednorázových akcí různého charakteru. Mnoho činností bylo vykonáváno dobrovolnicky. 3

6 Pracovní pozice k Vedoucí organizace Mgr. Petra Vlčková Koordinátorka volnočasových aktivit Dominika Babáková Koordinátorka služeb péče o děti Bc. Magdalena Kudláčková Koordinátorka vzdělávání Mgr. Lucie Novotná Provozní zaměstnankyně Lektoři a lektorky volnočasových aktivit Pečovatelky o děti v miniškolce Michaela Kouklíková, Eliška Havránková Lektorky a lektoři vzdělávání 4

7 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi realizujeme prostřednictvím Centra pro rodinu Koblížek. V jeho prostorech probíhají pravidelně se opakující volnočasové programy, které nabízí rodičům na mateřské a rodičovské dovolené způsob, jak předcházet negativním dopadům dlouhodobého sociálního vyloučení spojeného s péčí o malé dítě. Zpívánky a říkání Cvičení kojenců Volná herna minihrátky Výtvarná dílnička Výroba karnevalových masek Výroba šperků z fimo hmoty Kočárkový masopustní průvod Maškarní bál Nocování v Koblížku Velikonoční tvoření Hledání velikonočního zajíčka Volná herna babyhrátky Cvičení mrňousků Volná herna maxihrátky Návštěvnost odpovídá v průměru šesti dospělým a stejnému množství dětí na programu. Pálení čarodějnic Líčení nejen na Den matek Letnice Zahradní slavnost Podzimní toulání Dušičková světýlka Výroba lampionu Cvičení pro batolata ve Sloupu v Čechách Powerjoga pro dospělé I a II Každý měsíc uskutečňujeme několik jednorázových akcí. Jejich cílem je poskytnout smysluplné a různorodé trávení volného času co nejširšímu počtu lidí a zároveň propojovat různé věkové a sociální skupiny. V roce 2011 se konaly například následující akce: Pečení svatomartinských rohlíčků Tradiční lampionový průvod Malování na látku Mikulášská nadílka Vánoční tvoření Cesta za zvířátky Klub dvojčat Návštěvnost na Lampionovém průvodu byla 198 dospělých osob. Maškarního bálu se zúčastnilo 88, Zahradní slavnosti 63, Mikulášské nadílky 58 a Pálení čarodějnic 24 dospělých osob. 5

8 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi Pro otce s dětmi jsme uskutečnili osm celodenních a dva víkendové výlety v rámci aktivity Zelený táta. Výlety bez účasti žen podporují rozvoj otcovských kompetencí a vzájemného vztahu mezi otcem a dítětem. Tátové jeli na víkendový pobyt do Krkonoš, poznali město Mělník, Muzeum pražského vodárenství, Ekotechnické muzeum, pivovar ve Velkém Březnu, Muzeum hasičské techniky v Chrastavě a Hřensko a labské soutěsky. Strávili letní prodloužený víkend na horské chalupě v Krkonoších, jeli úzkokolejkou ze Žitavy do Oybinu, prozkoumali ekofarmu a poznali včelařství a uskutečnili výlet do vánočních Drážďan. Průměrná účast na těchto výletech byla devět mužů a třináct dětí. Během letních prázdnin jsme uspořádali čtyři týdenní příměstské tábory pro děti ve věku od tří do deseti let. Dva se uskutečnily v Novém Boru a dva v Obecním domě v Kytlicích. Tematický program byl inspirovaný klasickými pohádkami a indiánskými příběhy. Celkem se táborů účastnilo 50 dětí. Některou z našich pravidelných nebo jednorázových volnočasových akcí navštívilo v daném roce 505 různých dospělých osob. 6

9 Naše činnosti v oblasti vzdělávání dospělých Vzdělávání kurzy a semináře, které organizujeme, jsou určeny nejširší veřejnosti a všem věkovým a sociálním skupinám. V roce 2011 jsme uskutečnili následující kurzy: Rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti 3 15 let. Kurz sestával ze 170 výukových hodin a byl akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve školním roce 2010/2011 jej úspěšně absolvovalo 20 žen. Celý rok probíhaly dva kurzy anglického jazyka s rodilým mluvčím. Při kurzech bylo zajištěno hlídání dětí v přilehlých prostorách. Oblíbený byl kurz anglického jazyka pro děti. Velmi úspěšný byl Kurz rodinných financí od A do Z, který jsme realizovali v Novém Boru a v České Lípě za celkové účasti 30 žen. Ženy se seznámily s vedením rodinného rozpočtu a principy zodpovědného zadlužování. Uskutečnili jsme přes 20 jednorázových vzdělávacích seminářů pro rodiče s následujícími tématy: Logopedie a poruchy řeči Trápí vás stres? Jste unaveni? Setkání s Ajurvédou Thajská masáž pro dva Přednáška na téma daň z příjmu fyzických osob Kurz roztvořit Zlepšení orientace v problematice rovných šancí a slaďování rodinného a pracovního života Zdravý úsměv v mateřských centrech Dětská psychologická poradna Vaříme rychle a zdravě Domácí násilí a syndrom CAN Zdravé muzicírování aneb návrat koncovky Umění vědomého rodičovství Aromaterapie v péči o ženu a dítě Návštěvnost na jednorázových vzdělávacích seminářích dosáhla v průměru osmi dospělých lidí na seminář. Jsme partnerem projektu Rozvíjej sám sebe, jehož cílem je umožnit matkám na mateřské dovolené a ženám nad 50 let bezproblémový návrat do pracovního procesu. Realizátorem projektu je Základní škola Špičák v České Lípě. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7

10 Naše činnosti v oblasti služby péče o děti Miniškolka Koblížek působí v Novém Boru již od roku Do září 2011 probíhal také provoz třídy v Obecním domě v Kytlicích. Miniškolka je pravidelný dopolední pobyt dětí ve věku jeden až tři roky bez účasti rodičů. Maximální počet dětí na jednu pečovatelku je pět dětí. Program je založen na výukových osnovách a je ovlivněn prvky waldorfské pedagogiky. Pohybové, výtvarné a hudební aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí i jejich individuálním požadavkům. Dětem se věnují pečovatelky, které absolvovaly rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti, nebo mají jiné adekvátní vzdělání. V roce 2011 využilo služeb Miniškolky Koblížek v Novém Boru čtyřicet sedm a provozu Miniškolky v Kytlicích využilo jedenáct rodin. Jednorázového hlídání dětí využívali rodiče v průběhu celého roku. Hlídání probíhalo ve vybavených prostorách Centra pro rodinu Koblížek. 8

11 Výkaz zisků a ztrát v období až NÁKLADY Spotřeba materiálu Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní daně a poplatky 285 Ostatní provozní náklady Kurzové ztráty 13 Ostatní finanční náklady Ostatní mimořádné náklady Celkem NÁKLADY VÝNOSY Tržby z volnočasových aktivit Tržby ze vzdělávacích aktivit Tržby z miniškolky Přijaté dary Grant MPSV Granty Města Nový Bor Grant Libereckého kraje Úřad práce České republiky Nestátní dotace Úroky a ostatní výnosy 44 Celkem VÝNOSY Celkem ZISK/ZTRÁTA Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v Kč. 9

12 Rozvaha ke dni AKTIVA Pokladna Bankovní účet Poskytnuté provozní zálohy Dotace ze státního rozpočtu Celkem AKTIVA PASIVA Závazky z obchodních vztahů Zaměstnanci Zúčtování soc. zabezp. a zdr. pojišťoven Ostatní přímé daně 120 Závazky k účastníkům sdružení Výnosy příštích období Nerozdělený zisk minulých let Grafické rozložení příjmů organizace Tržby z vlastní činnosti: 48% Dary: 6% Granty a dotace: 46% Celkem PASIVA Rozdíl Celkem VÝNOSY Celkem ZISK/ZTRÁTA Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v Kč. 10

13 Realizované projekty v roce 2011 Většina zmíněných aktivit byla realizována v rámci některého z těchto projektů: Spolu v Koblížku! projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Městem Nový Bor. Miniškolku Koblížek v Novém Boru podpořilo Město Nový Bor, Miniškolku Koblížek v Kytlicích podpořila obec Kytlice. Příměstské tábory pro děti z Nového Boru a okolí podpořil Liberecký kraj. Úřad práce České republiky poskytl prostřednictvím svého kontaktního pracoviště v České Lípě dotace na mzdy pečovatelek a provozní zaměstnankyně. Poděkování Činnost organizace by nebyla myslitelná bez podpory výše uvedených donátorů a dále těchto subjektů: Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor Kultura Nový Bor, s.r.o. Děkujeme za poskytnuté dary: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - provozovna Česká Lípa Ája-Babycentrum Aveniro s.r.o. Řeznictví a uzenářství, Jan Landa Ajeto spol. s r.o. Czech Glass Craft Zdravě a bio, Blanka Kadlecová Jizerské pekárny, spol. s r.o. Poděkování patří i všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří různými způsoby pomáhají chodu organizace. Děkujeme Kateřině Ulrichové za vedení webových stránek a Divadelnímu souboru Nopoď za představení. 11

14 Kontakty Adresa sídla organizace Rodina v centru, o. s. Smetanova Nový Bor IČ: Bankovní účet / 0300, ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna Registrace Ministerstvo vnitra dne , č.j.: VS/1-1/61391/05-R 12

15

16 Text a fotografie: kolektiv zaměstnanců Rodina v centru, o. s. Grafické zpracování: Radka Ulrichová Kontakt: Rodina v centru, o. s., Smetanova 387, Nový Bor Tel.: ,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR)... 3 Činnost, události v roce 2011... 4 Činnost Mateřského centra Barborka...

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2012 OBSAH: 1.,2. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 3.,4. Rok 2012 5. Orgány sdružení, zaměstnanci 6. Programová nabídka 7. 8. Akce pro celou rodinu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 2 2. Historie... 3 3. Poslání a cíle... 6 4. Programová struktura... 7 5. Aktuální oblasti činnosti... 8 6. Orgány sdružení a kontaktní osoby... 20

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s K Cihelně 313/41a, Praha 9 Centrum Welcome - Vybíralova 969, Praha 14 IČ 265 39 730 Email: kcr.hermanek@seznam.cz Web: www.abcprorodice.cz Web: www.prorodinu.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2012 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám

občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení Úsměvy v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 775 423 321 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz

Více

Výroční zpráva 2011. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2011. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2011 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

výroční zpráva Letní dům

výroční zpráva Letní dům výroční zpráva Letní dům 2013 OBSAH 5 SLUŽBA KOUSEK DOMOVA 6 SLUŽBA SPOLU O KROK DÁLE 10 SLUŽBA DOMA V RODINĚ 13 SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 13 PROJEKT ROZVOJEM KE KAPACITĚ 13 AKCE PRO VEŘEJNOST 14 PŘEHLED AKTIVIT

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2012

výroční zpráva YMCA Praha 2012 výroční zpráva YMCA Praha 2012 YMCA PRAHA O. S. YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém

Více

II. Historie a současnost

II. Historie a současnost I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013 Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013 Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka nabízí přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu. PARTNEŘI NOVÉ TROJKY Projekty Nové Trojky

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více