ZVÍŘATA JSOU NAŠI BLIŽNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVÍŘATA JSOU NAŠI BLIŽNÍ"

Transkript

1 ZVÍŘATA JSOU NAŠI BLIŽNÍ Výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů sestavil Jan Čejka Ať lidé jakkoliv vyzdvihují svoji víru, nevede-li je k soucitu a laskavosti vůči zvířatům, jde jenom o pokrytectví. Anna Sewell

2 Památce mých rodičů

3 Obsah Předmluva Úvodem Část první Panování člověka a osud zvířat Matthew Scully: Výzva k soucitu s našimi bližními Humphry Primatt: Povinnost milosrdenství Andrew Linzey: Kristovská nevinnost zvířat Luise Rinser: Naděje pro trpící stvoření Přemysl Pitter: Náš poměr k přírodě Ježíš a vegetarismus Ctibor Bezděk: Vegetarism náš úkol Charles Birch: Úcta ke zvířatům Mark Rowlands: Cítí zvířata bolest? Hermann Daggett: Nezadatelná práva zvířat Jan Čejka: Práva zvířat a povinnost člověka Norm Phelps: Věčná Treblinka Část druhá Cesta zpět do ráje Matthew Scully: Pohled do zrcadla Lev Nikolajevič Tolstoj: První krok Přemysl Pitter: Výzva (nejen) křesťanům James Rachels: Základní argument pro vegetariánství Andrew Linzey: Vegetariánství jako ideál nenásilí Peter Singer: Vegetariánství jako forma protestu Charles Birch: Co dělat? Tom Regan: Vrozená hodnota všech stvoření Závěrem Dovětek O masojedství O povinnosti civilizovaného národa O lovení Můžeme žít bez kožešin? Šťastná Emilie Bambi potkává lovce

4 Předmluva Věřím, že slitování je naší povinností, stejně jako spravedlnost a poctivost. To, co je slabé, má právo na dobrotu a slitování těch, kteří jsou silnější. Viktor Hugo Dovolte mi, abych to řekla otevřeně: jsme obklopeni systémem degradace, krutosti a zabíjení, srovnatelným se vším, čeho byla schopna Třetí Říše; ba dokonce daleko horším neboť to naše zřízení je zřízením bez konce, samo sebe obnovujícím, bez ustání přivádějícím na svět králíky, krysy, drůbež a dobytek jen za tím účelem, abychom je zabíjeli. J. M. Coetzee Někteří čtenáři budou možná pohoršeni shora uvedeným citátem z knihy Elizabeth Costello, kterou napsal nositel Nobelovy ceny za literaturu John M.Coetzee, podiví se smělosti srovnávat utrpení lidí s utrpením zvířat a třeba i takové srovnání odsoudí jako přinejmenším nepřístojné. Zdaleka tu však nejde o zlehčování utrpení lidí; jde o nepopíratelnou podobnost našeho soudobého zacházení se zvířaty, a to především zvířaty hospodářskými, se zločiny, kterých se nacisté dopustili na lidech, které ponížili na úroveň bezbranných zvířat, často shromažďovali na dvorech bývalých jatek a odtud odváželi na místa konečného řešení. Pouze identita obětí se změnila: tenkrát to byli podlidé, dnes jsou to pouze zvířata. Věřím, že zvláště čtenáři, kteří jsou obeznámeni s podmínkami soudobého chovu hospodářských a kožešinových zvířat, lovení a bezohledného vybíjení divoké zvěře, užívání zvířat v pokusných laboratořích a mnohých jiných oblastech lidského konání, budou se mnou zajedno, že je zde velká podobnost zločinů spáchaných na lidech a krutostí, kterých se dnes dopouštíme na zvířatech. Ačkoliv na mnoha místech této knížky se mluví o vegetariánství, byl bych zklamán, kdyby byla vnímána jako další v řadě knih, týkajících se zdravé výživy či jako doplněk k různým příručkám o alternativním životním stylu. Mým přáním bylo na základě svědectví významných humanistů, křesťanských myslitelů i mimocírkevních osobností ukázat, že odklon od požívání masa a ostatních produktů odvozených ze zvířat je ten nejúčinnější a zároveň nejsnadnější způsob, jakým každý z nás může významně přispět ke snížení dnes na světě nejrozsáhlejšího a nejhlubšího utrpení mimolidských tvorů utrpení, ke kterému dochází při chovu a zpracování hospodářských zvířat, která jsou denně obětována pro potravu lidí. Od konce druhé světové války vzrostla výroba masa a ostatních živočišných produktů více než desetkrát dnes je skoro 60 miliard zvířat, vyjma ryb, každý rok obětováno pro potravu lidí na celém světě. Jen v České republice se jedná zhruba o 150 milionů, skoro tři sta životů zmařených každou minutu, ve dne i v noci. O tomto nekonečném ničení životů, které židovský spisovatel Isaac B. Singer kdysi tak výstižně nazval věčnou Treblinkou, známý britský

5 časopis The Guardian nedávno napsal: Vzrůstající pohrdání nižšími formami života nás zvláště v této bezbožné době vede k pohrdání samotným člověkem. Jak velký je krok od velkochovů k Osvětimi? Kde je tomu ustavičnému zabíjení vůbec konec, jakým utrpením budou muset zvířata ještě projít, kolik dalších důkazů o jejich schopnosti prožívat strach a vnímat bolest, o jejich inteligenci, emocích a bohatém vnitřním životě bude třeba přinést, než v těchto tvorech poznáme cítící bytosti a naše bližní, které trýznit znamená dopouštět se zločinu? A nejen to; protože dnes máme jiné zdroje potravy, která je dokonce zdravější a jejíž získávání není spojeno s nezměrným pustošením přírody, vybíjením divoké zvěře a hladem na celém světě, utrpení způsobované hospodářským zvířatům se stává neospravedlnitelným a systém živočišné výroby nemorálním. Spolu se vzrůstajícím počtem zvířat, která jsou ročně obětována pro potravu lidí, nesmírně vzrostla i míra jejich utrpení. Pamatuji dobu, kdy na hospodářstvích bylo o zvířata pečováno s láskou a ohledem k jejich přirozeným potřebám, kdy zvířata měla možnost volného pohybu a odpočinku na podestýlce a byla jim věnována všestranná péče. Tenkrát jednotlivá zvířata měla dokonce svá jména! Tento skoro idylický obraz, který se průmysl masa, mléka a vajec všemožně snaží v myslích spotřebitelů udržet, se díky stále větší poptávce po produktech živočišné výroby a honbě za co největším ziskem změnil k nepoznání. Malá i střední hospodářství postupně zanikla a byla nahrazena mamutími továrními farmami, v nichž zvířata často prožijí celý svůj život, aniž by z nich kdy vyšla, stěsnána v klecích nebo stáních do té míry, že se prakticky nemohou pohnout, a kde měsíce i několik let trvající nehybnost a natěsnání mnoha jedinců v klecích či kotcích je příčinou vzájemného napadání, kanibalismu a u mnohých z nich úplného mentálního zhroucení. Život těchto tvorů je navíc ztrpčován nebývalou brutalitou a často záměrným trýzněním samotnými dělníky, pro něž se zvířata stala pouhými výrobními prostředky. Díky jedincům, kterým se podaří pomocí skrytých kamer pořídit videozáznamy v těchto novodobých koncentračních táborech, se veřejnost občas dozví o doslova neuvěřitelných krutostech páchaných na těchto bezbranných tvorech; vždyť ročně miliony zvířat jen v České republice nepřežijí kruté podmínky chovu. Přeprava zvířat na jatka je též zdrojem velkého utrpení; např. dle nedávné zprávy EU skoro jedna třetina, jinými slovy miliony slepic jen v naší zemi utrpí zlomeniny křídel a končetin při nakládání. Nespočetné tisíce zvířat zahynou během přepravy v důsledku tělesné slabosti či zranění, vinou stresu, extrémních podmínek počasí a občasných havárií přepravních vozidel. Spotřebitel se též stěží dozví o zvířatech, která jsou zaživa upálena při požárech hospodářských budov, ze kterých pro ně není úniku. Je takřka nemožné slovy vyjádřit nezměrné utrpení zvířat na jatkách, kde vinou vysoké rychlosti zabíjení běžně dochází k porušování zákona o humánní porážce a tudíž k velkému utrpení. Ač zákon přikazuje, aby zvíře bylo zbaveno schopnosti pociťovat při porážce bolest, není nijak neobvyklé, že zvířata jsou zaživa stahována z kůže, rozřezávána nebo vhazována do vroucí vody. Tak hrůzný osud postihne tisíce zvířat každý den jen v České republice, kde je ročně poraženo zhruba 1 milion skotu, 4 miliony vepřů a 140 milionů drůbeže. Dle nedávné zprávy z Velké Británie, země s nejdelší historií ochrany zvířat, jsou dvě z pěti slepic stále ještě při plném vědomí, když procházejí vysokotlakou parní lázní za účelem odstranění peří při roční spotřebě skoro 500 milionů slepic v té zemi se jedná o nepředstavitelné utrpení. Opařování zvířat nedostatečně zbavených schopnosti pociťovat bolest, stejně tak jako bez umrtvení prováděné kastrace, značkování a mnoho jiných bolestivých úkonů, je v průmyslu živočišné výroby zcela běžné. Videozáznamy nedávno pořízené na evropských jatkách ukazují

6 nesmírně brutální zacházení s vepři a krutosti páchané na těchto inteligentních a citlivých tvorech; nemám odvahu je čtenáři podrobněji popisovat. Neznám jediný videozáznam, pořízený často za podmínek značného osobního nebezpečí, který by nedokazoval nevýslovné krutosti a utrpení, jakým jsou podrobena všechna hospodářská zvířata, včetně právě narozených telat. Podrobnější popis tohoto zcela odlidštěného a bezcitného systému by vydal na obsáhlou knihu; to, co jsem zde krátce popsal, je jen nepatrná jeho část. Protože v následujících kapitolách nejsou metody živočišné výroby a zacházení s hospodářskými zvířaty popisovány, považoval jsem za svou povinnost se alespoň krátce o nich zmínit, aby čtenář získal přibližnou představu o rozsahu a hloubce utrpení zvířat, která lidem slouží za potravu. Často se v literatuře uvádí, že 95 procent všeho utrpení, které člověk zvířatům způsobuje v různých oblastech lidského konání kromě chovu hospodářských zvířat to jsou pokusy na zvířatech, lov a chytání zvířat do pastí pro průmysl kožešin, střílení a trávení škodné zvěře, sportovní lov, různé formy zábavy a mnohé jiné leží právě na bedrech zvířat hospodářských. Zástupci průmyslu masa, mléka a vajec se samozřejmě všemožně snaží tyto zločiny před veřejností skrýt; spotřebitel pak koupí pečlivě a vkusně zabalený kus masa či jiný produkt aniž by mu utrpení, kterým muselo zvíře projít, vůbec přišlo na mysl. Nic však nezastře brutalitu a naprostou lhostejnost k utrpení, která jsou pro tento systém tak charakteristická; sám pan Wayne Swanson, zástupce masného průmyslu ve Spojených státech, se k tomu vyjádřil takto: Ať jakoukoliv novou technologii vymyslíme a ať jakkoliv půvabně naše výrobky zabalíme, nic se na dané skutečnosti masného průmyslu nezmění. Je to proces, který nelze popsat jinak než brutální a nelítostný. A opravdu: zákony proti krutosti ke zvířatům se nevztahují na hospodářská zvířata; s těmito tvory lze tedy beztrestně zacházet jakkoliv krutě, ačkoliv strach, který prožívají, jejich vnímání bolesti a schopnost trpět jsou naprosto stejné jako u ostatních zvířat, včetně těch, se kterými sdílíme naše domovy a pro které tyto zákony platí. Je nepochopitelné, řekl bych doslova zločin, že v civilizovaných zemích hospodářská zvířata ztratila status vědomých, cítících bytostí a stala se pouhými předměty a výrobními prostředky; ze seznamu živých bytostí tito tvorové prostě vymizeli. Tuto tragickou skutečnost jsem si též potvrdil při nedávné návštěvě jednoho z největších knihkupectví, kde jsem hledal knihu o hospodářských zvířatech. Mezi více než šesti sty knihami o zvířatech jsem nenašel ani jednu; bylo tam však sedm knih, některé z nich krásně ilustrované, o dracích. Je v tom něco tak děsivého, tak ďábelského, trápit ty, kteří nám nikdy neublížili, kteří se sami nemohou bránit a kteří jsou zcela v naší moci, že jenom člověk s navýsost tvrdým srdcem může tak jednat, řekl před více než sto padesáti lety ve svém kázání pastor Anglikánské církve John Henry Newman, o němž Andrew Linzey píše v jedné kapitole této knížky. Od té doby se mnoho změnilo nikoliv však k lepšímu, jak by člověk po tak velkém úsilí mnohých významných i bezejmenných lidí zlepšit osud zvířat očekával. Naopak, zvířata trpí dál a mnohem víc než kdykoliv v minulosti; a s nimi i sám člověk a celá příroda, nesmírně devastovaná stále vzrůstajícími nároky živočišné výroby. Někdy se mi zdá, že si z Bible pamatujeme jenom ono povědění, které bylo člověku dáno po jeho Pádu: Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. Opravdu, děs z nás padá na všechna zvířata bez rozdílu zvířata divoká, kožešinová, pokusná a lovná jsou zabíjena po milionech, zvířata hospodářská po miliardách. A zároveň s tím bázeň a děs padají i na člověka samotného.

7 Zvířata nezachrání a naše svědomí nezklidní žádné humánní maso a ostatní produkty eko-, bio- či organických farem. Ano, zvířata na těchto farmách zřejmě mají lepší život a každé umenšení jejich utrpení je nesmírně důležité; ovšem četné bolestivé zákroky prováděné bez umrtvení jsou i v těchto chovech zcela běžné. Když pak člověku doslouží a neposkytují mu žádoucí zisk, další osud těchto zvířat je stejně hrůzný jako osud všech ostatních hospodářských zvířat. A nejen to: při dnešní vysoké spotřebě a stále stoupající poptávce po mase a ostatních živočišných produktech je návrat k oněm idylickým časům menších hospodářství a k hospodaření založeném na pastevectví prakticky nemožný; navíc by znamenal ještě větší devastaci životního prostředí, bezohlednější vybíjení divoce žijících zvířat a rozsáhlejší ničení lesů a pralesů než jakou způsobuje soudobý způsob intenzivního hospodaření. Jediný způsob, jak umenšit utrpení zvířat a zároveň významně přispět k ozdravění přírody i lidí samých, je vzdát se nejlépe samozřejmě zcela, nebo alespoň postupně požívání masa a ostatních produktů odvozených ze zvířat, a nahradit je dnes snadno dostupnými a navíc zdravějšími výrobky rostlinnými; udělat ten první krok, o kterém píše Tolstoj v jedné z kapitol této knížky. Však i z křesťanského hlediska je takové rozhodnutí nejen správné, ale nanejvýš žádoucí; významný teolog Karl Barth tomu dodává velkou váhu ve svém díle Církevní dogmatika, kde píše, že zabíjení zvířat je velmi blízké vraždě člověka, že nikdy nesmí být ospravedlňováno jako samozřejmé a že nikdy se nesmí stát normálním prvkem našeho myšlení. Dle něho vegetariánství předjímá Království pokoje, existenci v novém věku, v nějž doufáme. Bylo to v předvánoční době loňského roku, kdy jsem v Praze na jednom náměstí poslouchal vánoční koledy a vnímal všechno to veselí kolem; přitom mi zrak padl na kapry, zmítající se a lapající po dechu v ohromných kádích hned vedle prozpěvujících koledníků. Jaký to děsivý rozdíl všechno to bezstarostné veselí kolem a hned vedle tolik utrpení, které nikdo ani nevnímal. Proč je vůbec zabíjíme, tyto tiché tvory, abychom oslavili příchod Spasitele? Vždyť dokonce i ryby, jak je dnes vědecky prokázáno, prožívají bolest velmi podobně jako člověk! Proč zabíjíme beránky, abychom si o Velikonocích připomněli ukřižování Beránka božího? Proč denně desetitisíce vepřů, tvorů tak citlivých, vůči člověku přátelských a inteligentnějších než většina ostatních zvířat; proč telata násilím odloučená hned po narození od jejich matek, jen aby mléko, které jim patřilo, dostal člověk? A což miliony slepic, často znetvořených k nepoznání; vždyť i u ptáků je dnes prokázána neobyčejná inteligence, nehledě na jejich schopnost trpět a vnímat bolest. Kdybych měl své vlastní domácí zvíře, píše Matthew Scully v jedné z kapitol této knížky, nechal bych je volně běhat po dvorku a zahrnoval bych je všemožnou péčí a láskou, zatím co v továrních farmách zvířata se stejnými city a inteligencí neznají laskavý dotek lidských rukou, nemají žádnou útěchu, žádná jména; naprosto nic, jen moji lhostejnost a mlčení. Často mi přijde na mysl: jestlipak bychom tyto tvory zabíjeli, kdyby mohli promluvit lidskou řečí a poprosili nás o slitování? (O co snadnější se zdá zabít rybu, která nevydá hlásku!) Je to možné, že tak nepatrný rozdíl v uspořádání hlasivek člověka a všech ostatních zvířat je dostatečným důvodem k tomu, abychom zvířata trýznili a zabíjeli? Což kdybychom museli zvířata sami zabíjet a nepřenechávali tuto práci ostatním, též bychom je v tak velké míře a bezstarostně pojídali? Je uspokojení našich chuťových orgánů natolik důležité, aby vyvážilo všechno to utrpení, kterému jsou zvířata během jejich života a na jatkách vystavena? Otázek je

8 mnoho a je na každém z nás, jak na ně odpovíme. Na konec knížky jsem přidal krátký seznam dostupné literatury a internetových stránek několika českých a zahraničních organizací pro ty čtenáře, kteří by se rádi o životě zvířat, a to zvláště zvířat hospodářských, dozvěděli víc. Při mém rozdávání brožurek na ulicích a školách přijde často řeč i na práva zvířat; v knížce jsem proto zařadil kapitolu, která jen v krátkosti podává přehled myšlenek významných lidí, kteří se otázkou práv zvířat a naší odpovědnosti za jejich ochranu zabývali. (Zcela neúmyslně jsem se tímto článkem zařadil mezi významné myslitele a humanisty ). Jako důležitý doplněk jsem ke svému článku připojil krátký výňatek z knihy Dominion, kterou napsal Matthew Scully. Stejně působivé jako tato část jsou i jeho dvě kapitoly, které jsem zařadil na začátek první a druhé části této knížky; obě si zaslouží zvláštní pozornosti pro svoji hloubku a procítěnost. Příkaz soucitu s utrpením ostatních tvorů se vztahuje na všechny lidi bez rozdílu, lidi věřící i lidi bez církevní příslušnosti; všichni máme stejnou morální povinnost ochrany všech živých tvorů, ať je vnímáme jako Boží stvoření či jako bytosti s jejich vlastní vrozenou hodnotou, která jim udílí právo na ochranu před lidskou zvůlí a krutostí. Ač soucit se zvířaty, zcela závislými na naší laskavosti a milosrdenství, je samozřejmou povinností všech lidí, mám zato, že to jsou především křesťané, kteří by měli stát v popředí všeobecného úsilí o dobro a ochranu těchto našich bližních. Je-li jedním z příkazů Bible soucit s bezbrannými a trpícími tvory, pak soudobý systém chovu hospodářských zvířat je jeho naprostým popřením a užívání produktů tohoto bezcitného systému, zvláště z hlediska křesťanského, vážným proviněním. Kde však je hlas křesťanů a církví, který by se zastal těchto tvorů a ozval se proti do nebe volajícím zločinům, kterých se na zvířatech denně dopouštíme? Je mnoho příležitostí, jak toto velké selhání napravit; některé z nich uvádí ve svých kapitolách Andrew Linzey, dnes zřejmě nejvýznamnější teolog, který se zabývá právy zvířat na základě křesťanské zvěsti. Velkým zdrojem poučení jsou též články dvou významných osobností našeho národa, MUDr. Ctibora Bezděka a Přemysla Pittera, jejichž celoživotní práce, dnes téměř zapomenutá, je tak jedinečným příkladem projevu křesťanské lásky k nevinným a bezbranným tvorům dětem a zvířatům. Je celá řada možností, jak by se církev mohla (a měla) zapojit do práce v ochraně zvířat, a to při zavádění zákonů, zakládání útulků pro opuštěná a týraná zvířata a ve výuce. Jsou i jiné příležitosti církevní shromáždění a konference, sejití mládeže, biblické hodiny, přednášky, kurzy či soustředění v letních táborech jejichž důležitou součástí by měla být humánní výchova, jejíž posláním je učit zejména mladé lidi respektu k přírodě i zvířatům a vést je k životu založenému na nenásilí, jehož důležitou součástí je morálně odpovědný výběr jejich stravy. Mým přáním je, aby tato knížka byla povzbuzením k této důležité práci, výzvou k nápravě našeho porušeného vztahu k mimolidským tvorům, a aby přispěla ke zmenšení jejich utrpení. Kéž by, jak to Humphry Primatt napsal v jedné z následujících kapitol, to co jsem zde až doposud předložil, bylo požehnáním a obměkčilo alespoň jedno lidské srdce. Jan Čejka Michigan, podzim 2010

9 Úvodem Věřící lidé často mluví o jedinečnosti člověka, o tom, že člověk je stvořen k obrazu Božímu a je obdařen Duchem; často však opomenou podotknout, že lidé jsou též tím nejhorším druhem na světě druhem, který je schopen se zvrhnout pod úroveň kteréhokoliv jiného stvoření. Jedineční možná jsme, ovšem jedineční jsme též v krutostech, v naší zkaženosti a schopnosti konat zlo. Jediní mezi vším stvořením na celém světě jsme schopni toho nejlepšího a zároveň toho nejhoršího. Musíme hledat a najít cestu k pokoře. Tak často si myslíme, že naše nadvláda nad ostatními tvory nám dává právo s nimi zacházet jakkoliv se nám zlíbí. Je tu však ještě jiná Moc, která je nad námi a podle které budeme jednou souzeni. Příhodnější a určitě biblicky správný výklad je, že nejsme tím vládnoucím druhem, ale naopak druhem služebným, druhem pověřeným pečovat o tuto zemi a všechna její stvoření. Je nám třeba schopnosti cítit s ostatními, naučit se rozumět jejich utrpení, a to i tehdy, kdy je to proti našim vlastním zájmům. A to je právě ono, proč náboženství tedy víra, která nás samotné přesahuje je tím základním, co by mělo řídit náš vztah a naše chování k ostatním tvorům. Není možné nevidět, jak jsme morálně poklesli a doslova zakrněli ve vztahu k ostatním tvorům. Bláhově se domníváme, že Bůh má zájem pouze o nás, o náš vlastní druh. Trpíme duchovní chudobou a domníváme se, že zvířata jsou zde jenom pro nás a pro naše sobecké zájmy, že naše jediné poslání je starat se jen o lidi a sloužit toliko jim. Víra nám může pomoci k osvobození, pomůže nám vidět dál, za nás samotné a naše vlastní potřeby. Pomůže nám spojit se znovu se světem ostatních tvorů, k oslavě jejich života a úctě ke každému živému stvoření; pomůže nám cítit jejich bolest a stát se jejich služebníky. Přinejmenším toto je příslibem náboženství. Místo aby nám pomáhali ostatní tvory oslavovat, náboženští představitelé často mluví tak, jako by zvířata vůbec neexistovala jako by člověk byl tím jediným druhem, na kterém záleží a všechna ostatní stvoření byla jen jakousi divadelní kulisou skutečného světa nás lidí. Místo aby pomáhali lidem ve zvířatech poznávat svoje bližní, radovat se z jejich přítomnosti a obdivovat krásu i složitost jejich světa, tak často tito představitelé jsou právě těmi, kteří nevidí, nedoceňují, neoslavují a nemají co by řekli. Myslí, chovají se a uctívají, jako by svět zvířat byl prostě neviditelný. Tento úvod je částí kapitoly Náboženství a soucit s utrpením zvířat, kterou Rev. Andrew Linzey napsal ke své knize Creatures of the Same God (Stvoření jediného Boha), Lantern Books, 2009.

10 A nejenom to; místo aby v lidech prohlubovali úctu a obdiv ke všem živým tvorům, náboženští představitelé tak často používají všelijakých intelektuálních prostředků, které naopak takové projevy úcty a obdivu potlačují a označují je jako dětinské či nesmyslné, cosi jako trapný zlozvyk, kterého bychom se měli zbavit. Namísto oslavování příbuzenství člověka s ostatními tvory, teologové vynalézají stále duchaplnější prostředky, jak lidi od zvířat odlišit, jako by vývojová biologie vůbec neexistovala. A i když se někdo z nich za zvířata postaví, sotva kdy je to něco víc než ono lidé především, což většinou neznamená nic jiného než pouze na lidech záleží. Ironií je, že zájem o zvířata je pro mnohé nábožensky založené lidi zcela okrajovou záležitostí, a přitom je co se samotného utrpení týče jedním z největších morálních problémů dneška. Výsledky významných vědeckých prací přinášejí nezvratné důkazy o tom, že savci pociťují nejen fyzickou bolest, ale mají schopnost trpět i duševně a že prožívají hrůzu, tíseň, strach a úzkost, že jsou schopni předvídat a tušit pro ně nepříznivé okolnosti, a to v menší či větší míře než sám člověk. Když toto pochopíme, bude nám zřejmé, že žijeme v daleko vnímavějším a zranitelnějším světě, než jak jsme mu doposud rozuměli, a že naše povinnost péče o ostatní tvory musí být vzhledem k tomu daleko větší. Když však jde o soucit se zvířaty, kde je hlas církve? V evropské Amsterodamské smlouvě (Treaty of Amsterdam), která vešla v platnost v roce 1999, se členské státy dohodly na uznání zvířat coby cítících bytostí, tedy nikoliv pouhého zemědělského spotřebního zboží. Smlouva přikázala členským státům, aby plně respektovaly potřeby zvířat. V dalším však Smlouva uvádí výjimky a připomíná, aby státy tak učinily s ohledem na legislativní a administrativní požadavky a zvyky jednotlivých států, které se týkají náboženských obřadů. Jinými slovy, náboženství se v evropském právu stalo důvodem nerespektovat zájmy a blaho zvířat. Co to říká o nás, o našich tradicích a o našem náboženství? Kromě toho sotva jeden týden uplyne, aniž by zvířata nebyla nějakým způsobem zesměšňována a ponižována v tisku, a to především v tisku církevním. Nedávným příkladem toho je článek mezinárodní katolické tiskové kanceláře Zenit, která zesměšnila církevní obřady pořádané za domácí zvířata a označila je za nepřístojné. Známe samozřejmě případy, kdy zvířata s lidmi žijící jsou přehnaně zbožňována; je však nesprávné se posmívat náboženskému oslavování vztahu mezi člověkem a zvířetem. Mnozí, kteří ve svých domovech žijí se zvířaty, často vytvoří se zvířetem velmi silné duševní pouto a obřad díkůvzdání za život daného zvířete či jeho poručení do rukou Božích je, přinejmenším z křesťanského pohledu, zcela oprávněný. Jak jsem napsal ve své knize Animal Rites (Obřady pro zvířata): Pro ty, kteří prožívají opuštěnost a zármutek nad odchodem svých zvířat, je nepředstavitelné, že by tělo jejich zvířecího druha mělo být bez modlitby vyhozeno jako nějaký odpad, stejně jako by tomu nemohlo být v případě úmrtí některého z jejich lidských přátel. Za zmínku stojí též pokus zastánců lovu zastavit ve jménu náboženství legislativní opatření britské vlády, které by zakázalo lovení s pomocí loveckých psů. Dokonce se očekává vytvoření Svobodné církve pro honitbu. Jeden z přívrženců této církve prohlásil: Existuje celá řada podobností mezi sportovním lovem a tradičními náboženstvími: máme podobné odznaky, společnou řeč i výtvarné umění. Lov je formou rituálního zabíjení v našem případě je výhoda dokonce na straně zvířete, neboť zvíře má možnost uniknout. A pokračuje: Křtíme svoje děti krví zvířat, která zabijeme. Je to snad podivnější způsob než je obléknout do bílého šatu a

11 ponořit je do vody? Neznám žádné náboženství ani církevní spis, který by ospravedlňoval utrpení divokých zvířat ve jménu sportu. Křesťanské spolky musí zpytovat své svědomí a ptát se, proč proti tomuto násilí nevystoupily. Moje vlastní církev, Church of England a říkám to s pocitem hlubokého zahanbení zůstala zcela stranou. Před konečnou debatou v Horní sněmovně jsem v otevřeném dopise anglikánským biskupům podal teologické a morální důvody proti lovení, které byly v předešlých jednáních na toto téma přehlédnuty.* Vyslyšen jsem bohužel nebyl. Nejméně deset biskupů a bývalý arcibiskup z Canterbury v Horní sněmovně promluvili a hlasovali pro pokračování lovení. Martin Buber kdysi napsal: Nic tak neskrývá Boží tvář jako náboženství. Musíme přijmout skutečnost, že naše náboženské tradice ty samé tradice, v kterých je tolik naděje pro lidstvo se tak často stávají prostředky, které lidem pomáhají se přidržovat jen svých vlastních sobeckých zájmů. Jsem přesvědčen, že náboženství, které lidi vede k necitelnosti vůči utrpení, nemůže být opravdovým náboženstvím. Vůbec nezáleží na tom, jaké jsou naše bohoslužby, jaké tituly máme, jaká roucha oblékáme a jak Boha oslavujeme. Na čem záleží je to, abychom nebyli bídnými, sobeckými a bezcitnými lidmi, kteří nedokáží vidět utrpení druhých zvířat i lidí a kteří neslyší jejich nářek; a abychom nebyli těmi, kteří nemají ponětí o tom, jak těžké to je žít v bídě a utrpení. Je jediná morální zkouška pro všechna náboženství, a to je tato: zda nás vede k životu, ve kterém je víc lásky, milosrdenství a slitování. Je nesmírně těžké vidět všechno to nezměrné utrpení, které zvířatům způsobujeme ve výzkumu, při různých druzích zábavy a při chovu zemědělských zvířat abych uvedl alespoň tři příklady a přitom neztrácet naději v lidi, jejich morální citlivost a jejich náboženství. Nicméně je to právě v situacích, které se zdají být tak beznadějné, kdy nejvíc potřebujeme duchovní posílení, které jenom náboženství může poskytnout. Nutně potřebujeme mnohem lepší dialog a porozumění mezi věřícími a těmi, kteří pracují pro ochranu zvířat. Jsou tisíce lidí, kteří pro blaho a ochranu zvířat pracují a kteří potřebují, a tak často nemají, podporu církve, přestože jejich snahy jsou zcela v souladu s náboženským učením. Je načase, aby se církve zapojily do práce celosvětového hnutí za etické chování ke zvířatům a za jejich ochranu. Ochránci zvířat by mohli mnohé získat z různých náboženských tradic a věřící s překvapením zjistit, jak mnohé v jejich vlastních tradicích podporuje vizi království pokoje a milosrdenství, která zahrnuje též zvířata. Reverend Andrew Linzey Oxford Centre for Animal Ethics Oxford *Otevřený dopis biskupům je uveden na konci této knížky v části Dovětek.

12 Část první Panování člověka a osud zvířat

13 Matthew Scully: Výzva k soucitu s našimi bližními Běž a najdi jednu z těch velkofarem, vyhledej ten nejtmavší kout a v něm jednoho z těch opuštěných, zapomenutých a bědných tvorů, malé jehně, prase nebo telátko, čekající na smrt. A to je jeden z Božích tvorů, na kterého pohledíš. Z čeho náš soucit se zvířaty pramení? Jediný důvod, proč mi osud zvířat není lhostejný, je ten, že jsou to moji bližní. Vím, že nemají rozum srovnatelný s rozumem člověka. Vím, že jejich život, postavení a účel na tomto světě jsou odlišné od toho našeho. A vím, že ten jejich svět je často plný násilí. Též však vím, ať jakýkoliv je smysl jejich života či místo mezi námi, že jejich svět je velkým tajemstvím, které pro nás lidi zůstane navždy nezbadatelným; a ať jakoukoliv míru štěstí a radosti pro ně Stvořitel zamýšlel, že tu jim nesmíme svévolně či z pouhého rozmaru nikdy brát. Ač všechny větší církve odsuzují svévolnou krutost, tato svévolná krutost je definována značně volně, pokud vůbec je snaha trochu přesněji ji definovat. V důsledku toho najdete v učení mnohých církví celou řadu možných výkladů, v podstatě jakési dva odlišné světy, které spolu nijak nesouvisí jako třeba v případě, který popisuji jinde, kde vedle sebe stojí jedna z těch hrůzných velkofarem, ranč pro střílení v ohradě držených divokých zvířat a kostel Církve baptistů. Pro mnohé křesťany existuje jeden svět, ve kterém k obrazu Božímu stvořený člověk uznává vrozenou hodnotu zvířat, a je jim spravedlivým a laskavým vládcem. A pak je tu svět druhý, ten svět skutečný, ve kterém lidé a průmysl jednají volně podle své vůle a bez jakýchkoliv morálních zábran, strachu z odsouzení či výčitek svědomí. Je tady ten dojímavý svět chorálu Všechno stvoření našeho Boha a Krále, k němuž slova prý napsal sám sv. František z Assisi a který často slýcháme po skončení mše; a pak je tu svět velikonočního hodování beránka, šunky nebo telecího, vychutnávaného bez nejmenšího zamyšlení nad bolestí a utrpením beránka, vepře nebo telátka, způsobeného jim rukou člověka. Matthew Scully je autorem knihy Dominion: The Power of Man, the Suffering of Animals and the Call to Mercy (Panování: Moc člověka, utrpení zvířat a prosba o slitování; 2002), v níž popsal způsoby zneužívání zvířat v různých odvětvích lidského konání při lovení divoké zvěře, rybolovu, výzkumu a v dnešním doslova barbarském chovu hospodářských zvířat. Tento text je vybrán z 1. kapitoly této knihy. Scully byl po léta literárním kritikem časopisu National Review a publikoval řadu článků v New York Times, The Washington Post a The Wall Street Journal. V letech pracoval v Bílém domě jako asistent a autor projevů prezidenta Spojených států.

14 Nepochybně jeden z důvodů, proč se o tomto námětu nemluví je, že mnozí kazatelé vidí v moderním hnutí na ochranu přírody a za práva zvířat náznak pohanského uctívání přírody a z obavy, aby své věřící nemátli, se mu zcela vyhýbají. Už jen jako okrajový předmět v debatách o mnohých lidských slabostech, jako jsou hrabivost, obžerství nebo pýcha by si úcta ke zvířatům zasloužila větší pozornosti kazatelů. V mnohých kostelích episkopální a katolické církve se každoročně na den 4. října konají bohoslužby spojené s žehnáním zvířat, aby věřící uctili památku sv. Františka a připomněli si požehnání, které bylo zvířatům uděleno v knize Genesis. A to je asi tak všechno. Pastýřská péče o zvířata zřejmě není jednou z nejvyšších našich povinností, ke kterým jsme vyzýváni. Člověk může zvířata pokládat za morálně nedůležitá, za stvoření bez duše, pro něž žádná hrana nikdy nevyzvánějí a vůči kterým nemá žádnou morální povinnost. Co však člověk nesmí udělat je pod rouškou všelijakých náboženských pouček popírat, že k nim máme přinejmenším určitou základní povinnost dobrotivosti, a že tyto povinnosti určují našemu chování vůči zvířatům jisté hranice, které nesmí být, i když dnes tak běžně jsou, přestupovány. V žádném případě netvrdím, že jsem odborníkem na výklad Písma nebo dokonce vzorem křesťanských ctností, z nichž jedna je laskavost ke zvířatům. Biblické texty však mají velkou váhu, vždyť vyjadřují základní principy a úsilí celé naší civilizace. Obracíme se k nim o radu v tolika různých morálních rozhodováních, avšak jen zřídkakdy v otázkách našeho vztahu ke zvířatům. Mnohé z těch dnešních krutostí jsou páchány lidmi, kteří vás bez zaváhání ujistí o tom, jak dobrými jsou křesťany. A právě toto je tak hrozně znepokojující. Jak je možné, ptá se Malcolm Muggeridge ve své knize Znovuobjevený Ježíš, hledat Boha a prozpěvovat mu chvály, a přitom tupit a ponižovat jeho tvory? Jestliže, jak jsem tomu vždy rozuměl, všichni beránci jsou Agnus Dei, beránci Boží, pak držet je v temnotě, připravit je o pastviny, radost z volnosti a pohledu na oblohu je tím nejhorším hříchem a rouháním. * Dobře náš přístup k přírodě a jejímu stvoření vystihl papež Jan Pavel II., který v encyklice z roku 1990 varuje před naším porušeným vztahem ke světu přírody těmito slovy: Ve snaze mít a užívat, místo být a růst, člověk nepřiměřeným a narušeným způsobem plýtvá dary země a svým vlastním životem. Domnívá se, že může zemi využívat, jak se mu zlíbí, podrobuje ji bez zábran své vůli, jako by neměla svých vlastních potřeb a Bohem daného účelu. Místo aby byl Božím spolupracovníkem, člověk sám sebe povýšil na úroveň Boha a obrátil proti sobě přírodu, kterou tyranizuje, místo aby ji spravoval.** Většina z nás, kteří žijeme v ekonomicky vyvinutých zemích světa, se tu a tam zamyslí nad životem hospodářských zvířat a snad i pocítí trochu smutku nad osudem těchto odsouzenců na smrt. Byly časy, kdy tito tvorové přeci jen požívali jistou úctu u těch, jimž péče o ně byla svěřena, a kdy byla jejich potřebám poskytována alespoň ta základní péče. Díváme-li se dnes na ty dlouhé řady betonových budov, do nichž ani sluneční světlo nepronikne, osud milionů tvorů v *Malcolm Muggeridge: Jesus Rediscovered (Glasgow: Collins, 1969). **Centesimus Annus: Encyklický dopis papeže Jana Pavla II. ke 100. výročí Rerum Novarum, otištěný v Catholic International, sv.2, č.3.

15 nich zavřených v nás musí vyvolat pocit hlubokého smutku. Se stále vzrůstajícím počtem obyvatel na světě a s rostoucí konkurencí se tato obrovská zařízení dnešního chovu hospodářských zvířat stala nezbytnými.* Dennis Avery, ředitel sekce světové spotřeby potravin v ústavu Hudson Institute předpovídá, že v blízké budoucnosti bude k uspokojení obyvatel na celém světě potřeba tří miliard vepřů ročně. Tři miliardy těchto tvorů citlivých, inteligentních a vůči člověku tak přátelských, jak i jeden zastánce moderního způsobu hospodaření přiznal den co den zavřených ve tmě, v klecích sotva větších než jejich tělo, v kotcích na sebe namačkaných a vzájemně se napadajících, mnozí z nich doslova dohnáni k šílenství! Osm milionů vepřů na celém světě utraceno každičký den. Jak děsivý je to počet tvorů, jak děsivé zabíjení. Pomyslíte si, že taková čísla by nás měla přinutit k zamyšlení a položit si otázku, kam tohle všechno vede. Pan Avery, stejně jako celý průmysl, jehož je mluvčím, však žádné pochybnosti nejeví. Rád bych věděl, jaká je jeho předpověď spotřeby masa ještě dál v budoucnosti řekněme v roce Šestnáct milionů denně z pěti či šesti miliard tvorů držených v zajetí? Nebo snad dvacet milionů odpravených každý den? Kde je tomu vůbec konec? O kolik víc utrpení, kolik smrtí bude stačit na to, abychom řekli tak jenom potud, dál už jít nesmíme! A při tom všem jak neuvěřitelná je lhostejnost k nezměrnému utrpení zvířat, o kterém útlocitní zákazníci vyžadující a kupující stále víc a víc masa nemají nejmenší potuchy. Pokud se sami proti těmto krutostem nevzbouří a nezatratí je, pak během jedné nebo dvou generací už ani nebudeme mluvit o továrních velkofarmách, protože žádný jiný druh farem, od kterých by je bylo možné odlišit, nebude existovat. Kdykoliv se jen na chvíli zamyslíme nad zvířaty a jejich údělem, vytane nám na mysli představa všech těch ubohých tvorů beze jména, zavřených v temnotě továren na zvířata, zbavených slunečního svitu, chladného vánku, společenství svých druhů, nejmenšího projevu soucitu a laskavého doteku lidských rukou, mlácených, znehybněných hrůzou ze smrti a poháněných v děsivém jekotu ostatních k jejich konečnému zatracení. Co bychom pociťovali my, po čem bychom nejvíc toužili, kdybychom byli zavřeni v tmavých těsných kotcích a stáních, zapomenuti a kdyby s námi bylo zacházeno jako s nepotřebným odpadem? Vím, po čem bych toužil já; toužil bych po slunci a chladné vodě, vánku a svobodě a přátelství mých druhů. Toužil bych po tom, aby mne někdo spatřil, žil bych v naději, že kdyby mne někdo uviděl, snažil by se mi pomoci. Někteří z nás by vyšli z takového soužení a napsali by velká díla literární, hudební či básnická, něco, co jenom člověk dokáže vytvořit po vyjití z hlubin utrpení. Co mne se týče, chtěl bych jenom dostat ten zápach Dachau z mých plic, chtěl bych mít opět radost z jednoduchých věcí a z toho, že je mi navrácen můj život a svoboda. Je tu otázka - radikální, avšak naprosto oprávněná: je tento krutý systém nadále vůbec nezbytný? Jestliže máme možnost nahradit maso a ostatní produkty odvozené ze zvířat stejně výživnými a *V USA, kde k obživě obyvatel je ročně obětováno skoro 11 miliard hospodářských zvířat (v České republice zhruba 150 milionů), se tato zařízení nazývají koncentrovaná zařízení pro výkrm zvířat (Concentrated Animal Feeding Operations CAFO); stejná zařízení jsou používána v Evropě i jinde na světě. V těchto továrních farmách jsou natěsnány desetitisíce, v případě drůbeže statisíce, tvorů. Již samotný název připomíná koncentrační tábory, v nichž v nedávné době byli lidé soustřeďováni před likvidací. Dnes jsou to miliardy hospodářských zvířat, odsouzených k nekonečnému utrpení a kruté smrti. V USA ročně skoro 10% hospodářských zvířat (1 miliarda) nepřežije útrapy během chovu.

16 dokonce zdravějšími produkty rostlinnými, pak odpovědné správcovství člověka nad ostatními tvory volá po nápravě. Oprávnění*, dané člověku po jeho Pádu, pozbývá platnosti. Lhůta vypršela. Co dříve bylo nezbytným zlem se stává prostě zlem. Zákony, které chrání zvířata před zneužitím, týráním a vykořisťováním nejsou žádným morálním přepychem či nějakým sentimentálním nápadem, který je možno odsunout stranou. Jsou důležitou morální povinností, a to zejména ve vyvinutých částech světa, kde již není možné se vymlouvat na chudobu. Člověk, jemuž právě díky jeho rozumu a schopnosti morálně jednat byla svěřena péče o ostatní stvoření, by v příštích časech měl splatit svůj velký dluh, ustoupit kdekoliv je to možné od svých nároků a dopřát ostatním tvorům pokoj a život, ke kterému byli stvořeni se vší jeho krásou, vůněmi a vlahým větrem a též se všemi jeho strastmi, nebezpečími a násilím. Vezmeme-li slova Izajáše vážně, možná, že jeho vize království pokoje mezi vším stvořením a očekávaný obrat v historii lidstva již přichází: nikoliv jako tíživá morální povinnost, ale úžasná morální příležitost. Přichází čas, kdy služba zvířat není nám již potřebná, a člověk, je-li spravedlivý, se obrátí k trpícím tvorům jemu svěřeným, od norků, vepřů, krav, slonů až po velryby, a řekne: Jste propuštěni. Předkládám vám tento jednoduchý návrh, týkající se zvířat chovaných pro jejich kůži a pro jejich maso. Je na nás se rozhodnout, zda je budeme dál držet v temnotě, aby poprvé spatřili slunce teprve při cestě na jatka; nebo je pustíme ven, kde je slunce a vánek, kde si mohou hrát a spát a skotačit se svými druhy pro mne by to bylo snadné rozhodnutí. Propusťte je! Nechte je užít jejich pomíjivý čas na této zemi a přestaňte je přivádět na svět jenom proto, aby trpěla a byla zabíjena. Vím, jak nepatrný se člověku zdá ten jejich život, naplněný malými radostmi, starostí o jejich mláďata a unikáním před dravci. Ale je to život, který jim byl určen, a to nikoliv lidským chovatelem, ale jejich Stvořitelem. Je to všechno, co mají. Nám se to zdá tak málo ale pro ně je to celý svět. Je-li pro nás kniha Genesis nějakým vodítkem, pak nám musí přiblížit obraz světa, který byl pro nás zamýšlen. V těch časech před Pádem člověka zvířata v zahradě Eden na jídelníčku nebyla: Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Pro pisatele Bible, kteří zřejmě sami vegetariáni nebyli, jiná možnost ani myslitelná nebyla nebyl pro ně myslitelný svět, ve kterém by Stvořitel měl zalíbení v zabíjení a vzájemném pojídání Svého stvoření. Člověk, stvoření nadané rozumem a svědomím, nemůže nadále pyšně stát nad světem přírody a užívat násilí a kořistnictví přírody na svoji omluvu a jako svůj morální příklad. Máme-li mít veškeré stvoření za posvátné, pak pojídání masa je znakem našeho Pádu. Andrew Linzey, známý teolog, to vyjádřil takto: Jakkoliv je pro nás obtížné představit si svět bez násilí, zvyšovat a rozšiřovat kořistění a násilí ve světě znamená uvrhnout stvoření do ještě větší temnoty, z níž všichni, lidé i zvířata, doufáme být vysvobozeni. *Zde se autor odvolává na povolení pojídání masa, které Bůh dal Noemu po Potopě, tak jak je to napsáno v 9. kapitole knihy Genesis.

17 Humphry Primatt: Povinnost milosrdenství V průběhu dějin lidé způsobili více a větší utrpení než všechna ostatní zvířata dohromady - a to nejenom jeden druhému, ale i ostatním tvorům. To je tvrzení, které samozřejmě nelze snadno dokázat, nicméně však není nikterak přehnané. Je též nutno připomenout, že to povětšinou bylo náboženství, které podnítilo jedny z největších ukrutností v dějinách. A co se zvířat týče, je to právě křesťanství, které má mezi ostatními náboženstvími tu nejčernější historii. Zvláště tato skutečnost činí toto průkopnické dílo Humphry Primatta tak jedinečným, a to nejenom pro svoji brilantnost a sílu daleko převyšující morální cítění jeho doby, ale také proto, že on sám byl doktorem teologie. Je pro mne velkou ctí, že mohu vzdát poctu tomuto člověku, který tak neobyčejným způsobem smývá hanbu církve, ke které patřím. A že mohu poděkovat těm, kteří tuto doslova zakládací listinu moderního hnutí za práva zvířat připravili pro širokou obec čtenářů, kterým zůstala po tak dlouhou dobu skryta. John Austin Baker Biskup ze Salisbury Church of England Salisbury, 1992 Jakkoliv se lidé liší ve výkladu různých náboženských pouček, spravedlnost je všeobecně uznávaným příkazem a naší stálou povinností. Tímto důležitým přikázáním se řídíme při veškerém našem konání týkajícím se člověka, omezujeme je však pouze na náš vlastní druh. Ač spatřujeme moudrost a dobrotu Stvořitele tak zřetelně se projevující v nejrůznějších druzích zvířat nám podřízených, vědomí naší vlastní nadřazenosti a znamenitosti nás vede k přesvědčení, že ze všech pozemských stvoření je to pouze člověk, kdo zasluhuje soucit a milosrdenství, neboť on je stvořením nejvznešenějším a hodným nejvyššího uznání. Zaslepeni tímto předsudkem, nám velmi prospěšným, pohlížíme na ostatní tvory jako na jakési nezdařilé výtvory přírody nehodné naší pozornosti, natož zájmu a péče Všemohoucího. Máme je za cizí tvory stvořené jen k tomu, aby nám sloužili; a pokud nám slouží, nikterak se nestaráme o jejich blaho ani jejich strádání, natož abychom pomysleli na to, že vůči nim máme nějakou povinnost. Humphry Primatt se narodil v Londýně (přesné datum není známo); roku 1773 byl ordinován doktorem teologie ve skotském Aberdeenu, působil jako vikář a později též jako rektor na několika univerzitách, naposledy v Norfolku v letech Dle dostupných pramenů Humphry Primatt zemřel zřejmě ve svých čtyřiceti letech, nedlouho po roce 1776, kdy bylo vydáno toto jeho jediné dílo, The Duty of Mercy (Povinnost milosrdenství). Arthur Broome, pastor Anglikánské církve a jeden ze zakladatelů známé Královské společnosti pro ochranu zvířat proti krutosti (RSPCA), se zasloužil o jeho vydání v roce Podkladem k tomuto překladu bylo poslední vydání z roku 1834 v Edinburghu.

18 Pokusem o nápravu tohoto pochybeného názoru je toto pojednání, ve kterém jsem se snažil dokázat, že stejně jako Boží láska a milosrdenství zahrnuje veškeré jeho stvoření, od těch nejbystřejší myslí obdařených až po ty nejméně vnímavé tvory, tak ani láska a milosrdenství člověka se nesmějí omezovat pouze na okruh jeho přátel, známých a blízkých. Stejně tak láska a soucit nesmí být omezeny jenom na tvory našeho druhu, naší podoby či dovednosti, ale mají zahrnout každého tvora, který je předmětem lásky a milosrdenství Boha, Otce všehomoucího, který ve své spravedlnosti a svatosti bude od každého člověka požadovat přísné zúčtování jeho jednání vůči každému tvoru jemu do péče svěřenému, jakož i vůči všem ostatním stvořením; a který v den soudu světa spravedlivě odplatí každý případ svévolné krutosti a násilí. Chcete-li, můžete říct, že jsem Slovo Boží vyložil nesprávně či nemoudře, avšak neřekněte, že jsem jej vyložil s úmyslem oklamat; neboť vím, že můj úmysl byl dobrý. Myslím, že jsem neoklamal sebe ani nikoho jiného, protože milosrdenství je tím nejkrásnějším projevem mysli, obdivovaným dokonce i těmi, kteří milosrdenství sami nekonají. Soucit se zvířaty je jak příkazem Božího řádu, tak i sám o sobě dobrý, ušlechtilý, užitečný a spravedlivý Láska je ten pevný bod, kolem nějž se veškerá příroda otáčí. Všichni tvorové jsou obrazem Boží dobrotivosti a každá stránka v Knize přírody je připomínkou moudrosti a laskavosti jejího pisatele. Pozorný a hloubavý čtenář, nezatížený pýchou a předsudky, uzná za nespornou pravdu, že Nejvyšší Bytost je moudrá, spravedlivá, dobrá a milosrdná. A ze svých pozorování zvířat, se kterými se sblížil či která jsou mu nablízku, dojde k obecnému závěru, že každý tvor musí mít jemu příslušné postavení a úkol, jakkoliv člověku skrytý; a že rozličné schopnosti, touhy, dokonalosti a dokonce i poměrné nedostatečnosti jednotlivých zvířat jsou nezbytné k plnění úkolů, pro které byla stvořena, a k dosažení všeobecného dobra. Pokládám tedy za jisté, že jak je Bůh moudrý a dobrotivý, tak i celé jeho dílo a jeho ustanovení musí být vyjádřením jeho moudrosti a dobroty. Na tomto základě je kterékoliv Boží stvoření dobré samo o sobě; to jest takové, jakým je mu určeno být. Neboť kdyby někdo usoudil jinak, bylo by to znevážením Božské moudrosti, která daného tvora stvořila takovým, jakým je. A protože každý tvor je dobrý sám o sobě a sám sebe nestvořil takovým, jakým je, ale je takovým pouze z vůle a ustanovení Božího, pak z toho plyne, že jakékoliv přednosti či nedostatky daného stvoření nejsou jeho zásluhou ani jeho pochybením. Proto v přírodě není pražádného důvodu k pýše na základě dokonalosti nějakého tvora, ani není důvodu k opovržení pro jeho nedostatečnost. Každého tvora je nutno považovat za malou částečku ve velkém mechanismu přírody; a když celé toto ústrojí je dokonalé a krásné, pak žádná jeho částečka nemůže být opovrženíhodná či zbytečná... To nejvyšší místo mezi všemi pozemskými tvory přisuzujeme člověku; když zvažujeme dokonalosti jeho těla a vybavenost jeho mysli, díky nimž dle našeho úsudku převyšuje všechna ostatní zvířata, pak mu právem přisuzujeme toto výlučné postavení určené mu jeho Stvořitelem. I v tomto nejvyšším postavení však u lidí nacházíme různou míru a odlišnosti nejenom v jejich velikosti, kráse, síle či zbarvení kůže, ale též ve vybavenosti jejich mysli, která člověka tak znamenitě odlišuje od zvířete. Přesto však v jednom jsme si všichni rovni, od toho nejdokonalejšího k tomu nejhloupějšímu a nejbědnějšímu člověku, a od něho dolů až k tomu nejnižšímu zvířeti a to jest, že všem nám je dána schopnost trpět a pociťovat bolest; bolest je

19 zlem, ač nezbytným a moudře zřízeným k naší sebezáchově a ochraně před zkázou, nicméně je pro nás neštěstím, před kterým již v pouhé předtuše prcháme. Nadřízenost a vyšší postavení žádnou bytost nezprostí pocitu bolesti, stejně tak nižší postavení nijak bolest neutiší. Bolest je bolest, ať ji snáší člověk nebo zvíře. Jakékoliv stvoření, člověk nebo zvíře, prožívající bolest zakouší zlo; kdokoliv tedy podrobí druhého bolesti nezaslouženě a bez příčiny, aniž by účelem bylo dosažení něčeho dobrého, činí tak ze zlomyslnosti či pouhé touhy dokázat svoji moc, a dopouští se krutosti a křivdy... Jestliže rozdíly ve vyspělosti rozumu, v barvě pleti, postavení a nabytém bohatství nedávají člověku právo urážet a týrat jiného člověka na základě takových rozdílů, pak ze stejného důvodu člověk nemá žádné právo zneužívat a trápit zvíře jenom proto, že zvíře není nadáno rozumovou schopností člověka. Neboť jakým člověk je, je takovým, jakým jej Bůh stvořil; a totéž platí i o zvířeti. Žádný z nich si nemůže dělat nárok na jakoukoliv vrozenou zásluhu, dle které by měl být stvořen; rozličné tvary, dokonalosti či nedostatky jim byly jednou provždy dány při narození a jejich míra byla pevně stanovena. A jsouce takoví, o nic víc, ani o nic míň než jak je Bůh stvořil, pak není proviněním zvířete že je zvířetem, ani není zásluhou člověka, že je člověkem; není tedy pochybení ani zásluhy u žádného z nich. Zvíře necítí bolest o nic méně než člověk. Oba mají podobné nervy a orgány, které vnímají bolest; a ačkoliv zvíře nemůže svoje pocity vyjádřit řečí či lidským hlasem, jeho nářek a sténání, je-li vystaveno bolesti, jsou neklamným znamením jeho schopnosti cítit bolest stejně jako nářek a sténání člověka, jehož řeči nerozumíme. Je-li tedy bolest to, od čeho se všichni odvracíme, pak naše vlastní prožívání bolesti by nás mělo přimět k soustrasti s druhými a naučit nás, jak zmírnit utrpení ostatních a bolest bez příčiny a svévolně nikdy nikomu nepůsobit. Tak jako rozdíly mezi jednotlivými lidmi nijak nemění jejich vnímání bolesti, tak i rozdílnost podoby zvířete a člověka nezprostí zvíře pocitu bolesti. Tvar i podoba jsou ustanovením Božím, stejně tak jako barva pleti či vzrůst člověka. A jestliže rozdíl v barvě pleti nebo vzrůstu nedává člověku právo opovrhovat jiným člověkem nebo jej zneužívat, pak rozdílnost podoby zvířete a člověka nemůže dát člověku právo zneužít a trýznit zvíře. Protože Ten, který stvořil lidi různé barvy pleti a vzrůstu, stvořil člověka a zvíře odlišné jejich tvarem a podobou; stejně i v tomto případě není žádného přičinění ani provinění, neboť to nebylo rozhodnutím daného tvora ani to nebylo v jeho moci zrodit se v podobě zvířete nebo v podobě člověka. Když se člověk chlubí výjimečností svého nadání a důležitostí svého postavení a z toho pak odvozuje své právo utlačovat ostatní tvory dle jeho názoru méněcenné, projevuje tak svoji hloupost a zlomyslnost. Co si pomyslíme o silákovi, který si vybíjí svůj hněv a hrubost na bezbranném a nevinném dítěti? Neštítili bychom se a neodsoudili bychom takového člověka jako hanebného, zbabělého a surového darebáka, nehodného postavení a rozumnosti člověka? A neméně je hanebné, zbabělé a surové zneužít a trýznit nevinné zvíře, které se nemůže bránit ani se nemá kde odvolat, a které má na tomto světě stejný nárok na štěstí jako má dítě; ale ne, má nárok dokonce větší, neboť život na tomto světě je to jediné, co zvířeti bylo dáno. A tak znovu: jakou důstojnost a přednost máme nežli tu, kterou jsme přijali od velkého Dárce všeho dobrého? Pravda, člověk je postaven nad zvíře, ale vězme Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? (1Kor. 4,7). Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? (1Mal. 2,10). Vždyť Ten, který tebe stvořil člověkem tě mohl stvořit zvířetem! A tak když jsi člověkem, buď za to vděčný a projevuj své prvenství soucitem a milosrdenstvím.

20 Všechna moje tvrzení, která jsem zde uvedl, nepramení z prudkosti či neuváženosti mého myšlení, ani ze zaslepené nenávisti. Mým záměrem bylo zastat se němých tvorů, tak jak nám to přikazuje křesťanská víra a povinnost spravedlnosti, úcty a lidskosti. Bude mi potěšením, když něco z toho, co jsem zde až doposud předložil, bude požehnáním a obměkčí alespoň jedno lidské srdce. Zároveň jsem si však vědom pomluv, kterým je vystaven každý, kdo promluví proti předsudkům a dávno zakořeněným zvykům; očekávám též nařčení, že srovnávat člověka se zvířetem je hanebné a mluvit o povinnosti člověka vůči jeho koni či dobytčeti je absurdní; mohu být vystaven i posměchu, že lovit jelena a štvát lišku či zajíce není nijak neslušné, a pokládat za barbarství pohánět kohouty k zápasu, užívat medvěda coby návnadu, opékat mořského raka či dobíjet rybu je směšné. Takové hanlivé výroky musím očekávat, ač jsem se velmi snažil nepoukazovat na jednotlivé případy krutosti, neboť jsem chtěl, aby moje výpověď byla rázu všeobecného, a to jest, že krutost v jakékoliv formě je pošetilá a zavrženíhodná. Jsou však pravdy, které nesmí být zamlčeny. A jsou případy, popravdě mnohé případy, kdy ze strachu někoho neurazit či ze snahy se zalíbit a získat pro sebe nějaké výhody, zacházíme ve své úslužnosti příliš daleko. Záměrně bych se nikdy nedopustil urážky, ale zůstávat němým by v tomto případě bylo nestoudností a zradou zvířat, za něž toto pojednání píši. Ať je tedy pokládáno za neslušné, hanebné, absurdní, neslušné či směšné. Jako křesťan se nikterak nestydím projevit naprosté opovržení nad každým případem krutosti; a jako služebník Ježíšův a na základě pouček naší svaté víry neváhám prohlásit, že křesťan, který nezná milosrdenství, musí být buď navýsost neznalý svých povinností nebo velmi zatvrzelý, nelítostný a nevděčný. Abych obhájil a podpořil toto své tvrzení, jakož i potvrdil to, co bylo dříve o zákonech přírody sepsáno, odvolávám se nyní k Bohu, dobrotivému Stvořiteli a nejvyšší autoritě, jakož i k učení Ježíše, milostivého spasitele světa. A bude-li z mých výpovědí a z poučení i příslibů svatého Písma zřejmé, že soucit se zvířaty je naší povinností a krutost ke zvířatům hříchem, nechť se pak všechny námitky vytratí a celá Země před Bohem zmlkne. Ačkoliv člověk má v srdci hodně plánů, úradek Hospodinův obstojí (Přísloví 19,21); jakýkoliv prostředek a záměr zbavit povinnost milosrdenství platnosti či ospravedlnit krutost musí z pohledu křesťanského pramenit ze slepoty srdce, pýchy, zpupnosti a pokrytectví; nebo ze závisti, zloby, zlomyslnosti a nespravedlnosti; nebo z tvrdosti srdce a z opovržení Božími přikázáními.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Můžete to pomoci zastavit

Můžete to pomoci zastavit Můžete to pomoci zastavit Brožura popisuje násilí, které může být nepříjemné. Ale ostatní zvířata to zažívají každý den. Jsou to praktiky, které lidé podporují. Strana 1 Pokud je to násilné, pak je to

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY V rámci celosvětové kampaně Handle with Care za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm, vedené WSPA World Society for the Protection of Animals, probíhá v těchto dnech

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Postoje žáků 8. a 9. třídy ZŠ Divišov k využití zvířat

Postoje žáků 8. a 9. třídy ZŠ Divišov k využití zvířat Postoje žáků 8. a 9. třídy ZŠ Divišov k využití zvířat Jan Urban student učitelství M+F pro 2. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Motto: Skutečná mravní zkouška lidstva,

Více

Člověk dílo Božích rukou

Člověk dílo Božích rukou Týden od 14. do 20. října 3 Texty na tento týden: Gn 1,26.27; 2,7.19 22; Ř 5,12.18.19; 2K 5,17 Základní verš Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. (Ž

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Dlouhodobý projekt CMŠ Pacov ve spolupráci. se SVČ Pacov UČÍME SE POMÁHAT. Projekt uskutečňujeme od školního roku 2006/2007

Dlouhodobý projekt CMŠ Pacov ve spolupráci. se SVČ Pacov UČÍME SE POMÁHAT. Projekt uskutečňujeme od školního roku 2006/2007 Dlouhodobý projekt CMŠ Pacov ve spolupráci se SVČ Pacov UČÍME SE POMÁHAT Projekt uskutečňujeme od školního roku 2006/2007 a každým rokem je doplňován a aktualizován. 1 Projekt Učíme se pomáhat Cokoli jste

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více