Pedagogické a psychologické předpoklady k získání osobního vztahu k Bohu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogické a psychologické předpoklady k získání osobního vztahu k Bohu"

Transkript

1 Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Pedagogické a psychologické předpoklady k získání osobního vztahu k Bohu Již v úvodu tohoto článku můžeme konstatovat, že zadané téma je typickým příkladem korelace teologických a pedagogických věd. Na základě poznatků z oboru pastorální teologie zkoumáme duchovní rozvoj dítěte, přičemž se opíráme o nové poznatky z oboru vývojové psychologie a pedagogiky. Prvním a podstatným předpokladem k pozdějšímu získání osobní víry je bytostní přijetí dítěte ze strany jeho rodičů. Možná by někdo reagoval - vždyť je to samozřejmé - ale stále rostoucí počet frustrovaných mladých lidí, kteří hledají pseudoboha ve drogách nám ukazuje opak. Mnohdy se i upřímně věřící rodiče přiznají, že přijetí jejich dalšího dítěte nebylo zpočátku vůbec jednoznačné. Dalším podstatným předpokladem je postupné získání bazální důvěry u dítěte, což je zprostředkováno matkou nebo jinou primární osobou, na kterou se kojenec upne a kterou nezbytně k dalšímu pozitivnímu rozvoji potřebuje. Dostatek péče a něhy a stálá přítomnost matky v prvním roce života dítěte dává základ k tomu, aby dítě později důvěřovalo lidem sobě a také Bohu, se kterým se postupně bude seznamovat. Právě v prvním období života jsou položeny základy pozdější schopnosti mezilidských vztahů nebo naopak se vytvoří bazální nedůvěra, která negativně ovlivní celý život jedince a velmi ztíží možnost uvěřit Bohu a brát ho jako svého Ochránce. Ve stručnosti si uveďme dva nezdravé typy víry, které se obvykle vyskytnou u lidí, kteří nemohli získat bazální důvěru a tedy Bohu nedůvěřují. První typ je orálně - inkorporativní. Patří do něj lidé, kteří vidí náboženství jako formu vyrovnání nebo navrácení. Bůh jim má v nebi navrátit statky či nějak vyrovnat to, čeho se jim nedostalo zde na zemi. Další typ je orálně agresivní. Patří do něj lidé, kteří mají nutkání si Boha neustále předcházet a pojišťovat, neboť v opačném případě by je Bůh potrestal nebo dokonce zničil. Víra v těchto případech není vztahem, ale spíše jednáním stylu "něco za něco". Velmi důležitým předpokladem pro postupné získávání víry je celkové klima rodiny. Kultivované vztahy mezi rodiči, ovzduší zdravého řádu i dostatečné tolerance, tvůrčí prostředí obohacené povzbuzením a smysluplnou činností a k tomu pravidelná společná modlitba celé rodiny, to jsou pilíře vedoucí k víře, která není jen nějakým pojišťovacím mechanismem, ale především hlubokým vztahem k Bohu. Dítě má být bráno jako neopakovatelný originál se všemi důsledky. Dítě má být vychováváno v ovzduší vnitřní svobody, kdy postupně přebírá odpovědnost za sebe i za svou budoucnost. Rodiče nesmí dítětem manipulovat a jednat s ním se zákonickou přísností, přičemž haraší výroky typu: "Pán Bůh tě potrestá". Dítě má být vychováváno kreativně, cílevědomě i autonomně tak, aby mohlo vstupovat do nových životních úseků posíleno a povzbuzeno. Rodiče mají být pro dítě učiteli života a ne dozorci. Právě v rodině získává dítě první křesťanskou i lidskou zkušenost, která je ve své podstatě nenahraditelná.

2 Dalším důležitým předpokladem pro zdárný rozvoj osobní víry je pomoc duchovního rádce nebo opravdového přítele. Upřímná a přitom fundovaná pomoc duchovního rádce či věřícího přítele je v dnešní době, kdy takřka všechno ovládá technicky měřitelná technika, velmi potřebná. Volání po duchovním rádci je vlastně volání či touha po hlubším smyslu života, který přes všechnu svou křehkost a konečnost musí být nějak ukotven a člověk zakořeněn. Kdo volá po duchovním rádci či duchovním otci, volá po takovém člověku, skrze něhož prosvítá božská skutečnost. Volá po člověku, který je čitelný, který dovede předat své zkušenosti a je učitelem v tom nejhlubším smyslu slova. Takový člověk je stále plný Boží přítomnosti a naděje. Kdo hledá a touží, skutečně najde a také bude nalezen. Vztah mezi duchovním otcem a hledajícím člověkem je totiž vzájemné dávání i obdarování, je to bezprostřední oboustranný pulz mezi žákem a učitelem, mezi synem a duchovním otcem. Duchovní otec je jakýmsi osobním ztělesněním nejhlubší touhy po zralosti, která je v synu skryta. Žijeme v čase Ducha svatého, snad můžeme v pokoře říci, že každé upřímné hledání po smyslu života je hledáním po Duchu svatém a jeho darech. Hledající mladý člověk může ovšem uvíznout v osidlech nepravých samozvaných mistrů či gurů, kteří člověka znesvobodní nebo zfanatizují. Přes všechnu složitost a pochybenost mnoha směrů a cest můžeme konstatovat, že je možno nalézt skutečného duchovního otce a dobrého rádce, který svou osobní zkušenost víry a setkávání s Bohem předává dál a zapaluje srdce svých žáků. Jak radostné a pozitivní je volání po duchovním otcovství, tak naopak je zase velké zklamání někdy až rezignace u mladých v případě, jestliže duchovní otec chybí nebo své poslání neplní. Slyšíme často nářek duchovně žijících lidí, kteří hledají a touží jít na hlubinu, že jim toto není ze strany duchovních umožněno. Ze strany duchovních otců pak mnohdy slyšíme smutné konstatování, že věřící mnohdy vyžadují vlastně jen potvrzení svých názorů či vyježděných kolejí a nejsou ochotni upřímně a radikálně se změnit. Přestože v životě každého z nás figuruje mnoho různých rádců a pomocníků, potřebujeme duchovního otce či rádce ve zcela konkrétní osobě. Tato skutečnost se týká především kněží, řeholníků, učitelů, vychovatelů, lékařů a jistě také rodičů. Dnes je skutečně nedostatek kvalitních osobností. Máme mnoho učitelů a vychovatelů, ale málo skutečných učitelů života. Podstata této nouze tkví v tom, že jen málo lidí má odvahu jít v duchovním životě skutečně na hlubinu. V našich poměrech je pro získání kvalifikace duchovního v podstatě dostačující příslušný diplom absolventa teologické fakulty a doporučení příslušné církevní autority. Pro rodiče je kromě pohlavní zralosti vyžadována vlastně jen základní připravenost k péči o dítě a absolvování kurzu před církevním sňatkem. Mnozí otcové a matky nejsou zralí pro zdárný proces výchovy svých dětí a neposkytují jim plnohodnotný osobní rozvoj. Francouzský opat André Louf ve svých úvahách zdůrazňuje nutnost toho, aby duchovní rádce neustále uvnitř své mysli i srdce pročišťoval a prosvětloval světlem Ducha svatého sebe sama. A co považuje za velmi důležité, je zachování osobní svobody svého žáka. André Louf jasně říká, že duchovní otec v žádném případě nesmí překrýt nad-já druhého a zavalit ho vlastním já. Základní prvky duchovního otcovství

3 1.1. Duchovní vedení Duchovní vedení je vztah mezi dvěma lidmi, kteří uskutečňují jistý Boží záměr. Duchovní otec se věnuje svému žáku ve jménu Ježíše a jeho království za pomoci svatého Ducha. Může být nazván Pneumatoforos, to znamená nositel Ducha. V duchovním vedení není tedy vztah mezi oběma jen lidský a naopak nejedná se jen o ryze duchovní záležitosti. Oba aspekty jsou zde propojeny - božský i lidský. Duchovní otec se stává nástrojem Božím a představuje otcovství Boží. Jedná se zde o skutečné zprostředkování a předávání života v duchovním smyslu slova. Být otcem a předávat dál život - to je základní znamení našeho lidství a velký Boží dar Lidský vztah V duchovním vedení je velmi důležitá kvalita lidského vztahu. Již staří Keltové říkali duchovnímu rádci "Ananchara", to je "přítel mé duše". Budhismus označuje duchovího rádce jako "krásný přítel". To připomíná řecké jmého "kalogeros" - krásný stařec. Dante říká, že duchovní rádce je pro něj "více než otec". Pro Kierkegaarda je "více než přítel". Je opravdu možné, že právě vnitřně svobodný a prohlubující se vztah mezi duchovním otcem a mladým člověkem je mezi dalšími mezilidskými vztahy jednou z forem nejhlubšího přátelství, kdy není ani tak důležité časté setkávání, ale spíše niterná kvalita tohoto vztahu. Velmi často se právě skrze kvalitní duchovní vedení probouzí duchovní povolání. A toto duchovní povolání může zrát jen v klimatu upřímného a otevřeného přátelství, které se stává základnou pro realizaci Božího záměru s člověkem Transparence - průhlednost Nejdůležitější vlastností duchovního otce je jeho transparence neboli průhlednost směrem k Bohu. Duchovní otec předává ve svém vztahu svému žáku především "Život", tedy Boha samého. Duchovní otec je věrohodný svému žáku především tím, kdo je, tedy ne tím, co zná, nebo tím, co říká. Jen to, kdo člověk je, se dá předávat dál a je věrohodné. A právě toto osobní vnitřní já duchovního otce nevědomě a beze slov vyzařuje a působí. Duchovní vůdce je více než učitel - je naukou i poselstvím Duchovní otec - odpověď v osobě Mluvíme-li o duchovním vedení nebo o otcovství, nesmíme zapomenout, že je to syn nebo žák, který dělá z muže otce či učitele. Jistá připravenost a otevřenost syna či žáka je nutná k tomu, aby otec či učitel se ve své roli usadil a ji přijal. Známé přísloví říká: "Proč již dnes staří otcové nemluví?" Odpověď zní: "Protože synové již nenaslouchají". Je skutečností, že kdo se opravdu upřímně otevřel životodárnému zázraku duchovního otcovství, nebude nikdy zklamán. Jde totiž o velmi hlubokou a doslova širokospektrální dispozici být nablízku kterémukoliv člověku v jeho radostech i bolestech. Mezi duchovním otcem a jeho člověkem se vytváří vzájemný velmi subtilní vztah. Prof.Jung toto podrobně analýzoval. V každém z nás je ukryt "magister interior" - vnitřní učitel, a stejně tak i "discipulus interior" - vnitřní žák. Duchovní otec přijímá vlastně roli "magister interior" svého žáka, přičemž v celém působení má být zachována skutečná vnitřní svoboda Představitel milosrdného Otce

4 Jak jsem již výše řekl, duchovní otec má žít v hlubokém spojení s Kristem a má se snažit Krista upřímně následovat. Právě jeho vztah k Bohu je pro mladého člověka rozhodující. Duchovní otec má řešit poklesky i nejrůznější slabosti svého žáka tak, jak je řešil Kristus při setkáních s hříšníky. Duchovní rádce má dát také jasně najevo, že i on potřebuje velké množství Božího milosrdenství a že i on je jen slabý člověk. Skrze vlastní svědectví může velmi účinně oslovit hledajícího a pomoci mu v další cestě. 2. Smysl a cíl duchovního otcovství Důležitým úkolem duchovního otce je, aby jeho žák upřímně hledal Boha a po něm toužil. Bůh sám působí neustále a u žáka dochází k hluboké proměně, kterou biblicky můžeme nazvat - změna starého člověka v člověka nového. Tato změna znamená někdy dlouhý a náročný proces. Mimokřesťanská mystika i moderní psychologie znají také možnost hlubší proměny. Specialisté hovoří o tom, že člověk může přejít od svého povrchního já k hlubšímu já, nebo jinak řečeno přejít od svého malého já k já velkému. Prof. Jung nazývá toto odhalení vlastního doposud skrytého bohatství v nás integrací nevědomí do vědomí. Psychologie říká, že v každém z nás je ukryto hluboké tíhnutí ke znovuzrození či jinak řečeno k novému začátku. Pod vedením duchovního rádce se prohlubuje citlivost pro duchovní hodnoty a člověk získává hlubokou niternost a odevzdanost Bohu. Tato nová skutečnost je znamením pravé a přitom vždy obnovované vitality. Thomas Merton charakterizoval kdysi duchovní vedení jako cestu, která člověka uschopňuje "být plně narozen" - "fully born". V některých svých posledních spisech, inspirován myšlenkami jednoho perského psychiatra, píše Thomas Merton, že u člověka, jenž žije hlubokým duchovním životem, dochází k rozsáhlé integraci vlastní osobnosti, k hluboké zralosti a životní moudrosti. Merton přímo říká: "Člověk, který je "fully born", žije zcela ze své vnitřní zkušenosti. Žije ze svého nejhlubšího nitra a toto jeho niterno je mnohem obsáhlejší než jeho empirické vnější já." 2.1. Osvobození od vzorové osoby nad-já První typickou vzorovou osobou, se kterou se člověk v osobním duchovním vedení setkává, není obvykle "vnitřní učitel" (magister interior) žáka, ale spíše jeho "vnitřní dozorce". Tento vnitřní dozorce je jakousi vnitřní krystalizací všech stop, které v člověku zanechalo působení prvotních autorit. Právě zde se odvíjí dávné zážitky plnění rozkazů nebo reakce na zákazy, prožité tresty a také vnitřní reakce na ně. Patří sem také veškeré prožitky viny. Tyto prožitky se vážou především k osobě otce nebo toho člověka, který otce ve výchově nahrazoval. Dá se říci, že všechno, co člověk ve svém svědomí probírá a pro jisté řešení se rozhoduje, je v podvědomí kontrolováno jakýmsi "vnitřním dozorcem", o kterém jsme hovořili výše. Ten potom v člověku působí případný pocit viny, nejistoty, zahanbení nebo strachu. Každý duchovní otec nebo duchovní rádce by si měl uvědomit, že se nesmí ve svém působení ztotožnit s "vnitřním dozorcem" svého žáka, ale má v něm probouzet jeho vlastního "vnitřního učitele". Jedná se zde o fenomén vnitřní svobody žáka. Buď duchovní otec svého žáka svým způsobem zotročí - a jeho žák se pak stává jakousi kopií svého duchovního otce, nebo duchovní otec svého žáka moudře rozvíjí a doprovází životem a dopřává mu dostatek prostoru k rozhodování a osobnímu růstu. Máme kolem sebe mnoho zlomených perfekcionistů, kteří rezignovali sami

5 nad sebou právě proto, že byli vedeni v jakési zvláštní knutě a bylo na ně nakládáno příliš mnoho. Přestože se snažili, nemohli dostát představám a požadavkům svých duchovních otců. Každý duchovní otec si musí v plné odpovědnosti uvědomit, že Duch svatý může působit v prostředí vnitřní svobody a ne v prostředí nutkavého strachu nebo tlaku zvenčí. Jestliže se duchovní rádce nevědomě identifikuje s nevědomým nad-já svého žáka, potom nebude moci rozvíjet vnitřní svobodu svého žáka a nebude u něj rozvíjet vnitřní život ale právě naopak: bude lámat a ničit. "Vnitřní dozorce" žáka pak nabude svrchované moci. V mysli svého žáka je pak duchovní otec identický s vnitřním dozorcem či soudcem, který nedokáže nadchnout a pozitivně motivovat, nýbrž jen kontrolovat a hlídat. Každý z nás se jistě setkal s typickým skrupulantem, který žije pod knutou svého nad-já, které mu našeptává: "Jsi vinen..., nesmíš..., to jsi neměl udělat." Takovému skrupuloznímu člověku se nepomůže, když ho rádce uklidňuje a říká: "To nebyl vlastně vůbec hřích..., tos neudělal v úplné dobrovolnosti...". Hovoří-li takto rádce, přebírá prakticky roli vnitřního dozorce svého žáka, přestože jej nijak neodsuzuje. Hovoří totiž "na stejné vlně" jako vnitřní dozorce. Ale jak vlastně může duchovní otec pomoci svému žáku? Je to především otázka kvality jejich vztahu. Má-li rádce dar umění získat si lidské duše, pak je všechno snazší. Jde o to, aby se žák ve svém myšlení doslova přerodil a přestal uvažovat a žít v nesvobodném postoji k Bohu i k sobě. A právě toto je základní úkol duchovního otce. Mezi žákem a jeho duchovním rádcem se má vytvořit nový vztah hluboké důvěry a vnitřní svobody tak, aby byla u žáka překonána vnitřní knuta, která mu doslova brala radost ze života. Duchovní rádce si má uvědomit, že u skrupulózního žáka nesmí vybuzovat další pocity viny, vštěpovat mu strach a jakkoliv mu i zastřeně hrozit. Naopak má pomoci svému žáku, aby postupem času změnil svůj postoj k sobě samému. Umění duchovního otce je především v tom, že svůj upřímný zájem i lásku svému žáku dává najevo nepřímo mnoha způsoby. Přitom si stále uvědomuje, že působení Ducha svatého i Božího milosrdenství je faktorem rozhodujícím. V tomto klimatu už se dá hovořit o pravém vztahu k Bohu i o pravé lítosti. Nic není tak osvobozující a tak hluboce potvrzující opravdový vztah k Bohu i k sobě samému jako upřímná lítost, ve které je skryta naděje i jasné vědomí, že je člověk přijat Bohem a je hoden jeho lásky. Je to kvalitativně něco úplně jiného než pocity viny a vnitřní tlak, který v člověku vytváří "vnitřní dozorce". V pravé lítosti nad svými hříchy a pády člověk prožívá vděčnost Bohu, je motivován k novému začátku a svobodně se rozhoduje překonávat své slabosti a špatné sklony Osvobození od modly vlastního zrcadlového obrazu Může se stát, že si člověk vytvoří boha či spíše modlu podle vlastních představ a tato modla mu slouží k jeho vlastní oslavě. Takový člověk je zahleděn sám do sebe a do svého "zrcadlového obrazu". Pojem zrcadlového obrazu zavedl do moderní psychologie francouzký myslitel Lacan, v Belgii o tomto pojmu hovoří mmimo jiné specialisty profesor Vergote. Praobraz toho pojmu vychází z antiky z mýtu o Narcisovi, který se zamiloval do vlastního obrazu v zrcadle. Obraz sebe sama člověk často vidí krásnější než je skutečnost. Může se stát i jakousi modlou, jestliže ho člověk pozdvihne ke svému nejvyššímu duchovnímu i lidskému ideálu. Může se stát, že člověk sebe bere jako jakési božstvo. Je potom nanejvýš důležité, aby takový člověk s pomocí druhého připustil, jaký skutečně je, s veškerou svou slabostí, omezeností a také hříšností. Má jistě najít i své pozitivní stránky. Má

6 především chtít nalézt svou skutečnou identitu a ne se utápět ve vidinách zrcadlového obrazu. Duchovní rádce by měl by měl zavčas odhalit tento omyl a citlivě a přitom důsledně pracovat na jeho odstranění Pravý Bůh pro vnitřně svobodného člověka Aby mohl duchovní otec správně věst svého žáka, musí být sám duchovně svobodný a zralý. Musí mít hluboký smysl pro projevy rostoucí vnitřní svobody u svého žáka. Musí intuitivně rozpoznat, jestli se za snahou o zbožnost i plnění desatera neskrývá jen nutkavý diktát vnitřního cenzora. Duchovní otec musí rozpoznat symptomy vnitřní nesvobody. Někdy je to zvláštní vnitřní rozpolcenost, někdy je to přílišné zaměření na vnější aktivity, ale prakticky vždycky je takový člověk neradostný a nevyzařující. Takový člověk se pak snaží v sobě potlačit životodárné síly a zaměňuje je v síly negativní jako např.: něžnost a lásku zaměňuje na smyslnost, činorodost na chladnost a odměřenost, snahu o plnění pozitivních cílů na tvrdost, smysl pro krásu zaměňuje na touhu po luxusním stylu života, sebevědomí a sebedůvěru na dravou snahu o prosazení. Některý žák je zase v pokušení stát se "chodící řadou příkazů". Duchovní otec musí takového svěřence přetvořit, něboť litera bez Ducha a lásky je opravdu mrtvá. Je zde skutečné nebezpečí, že duševní i duchovní život bude v takovém člověku udušen. Takoví lidé bez pomoci druhého nedosáhnou uceleného a zralého lidství - nestanou se integrovanou osobností. Nejsou ve svém jádru spokojení a šťastní. Jejich egocentričnost je příliš silná. Ve svých vztazích nejsou otevření a plnění povinností, ve kterém není puls lásky k Bohu ani k lidem, je pro ně nejdůležitější. Tito lidé jsou neschopni předávat dál duchovní hodnoty. Celou svou energii potřebují na to, aby udrželi své já v jakémsi zvláštním neživotném stavu, který nejsou mnohdy ochotni ani schopni změnit. 3. Otcovské a mateřské prvky v duchovním vedení Duchovní vedení je popsáno v Pavlových dopisech v různých pojmech a obrazech, které jsou někdy typicky otcovské a někdy naopak typicky mateřské. Bůh projevuje svou péči lidským dětem jako dobrý otec i jako dobrá matka. Mateřská pozice je: člověka přijmout v lásce, naslouchat mu, mít pro něj pochopení, být trpělivý, druhého brát takového jaký je, důvěřovat mu, povzbuzovat ho a pečovat o něj. Otcovská pozice potom člověku pomáhá, aby vrůstal do řádu, aby vítězil nad vlastními slabostmi, aby našel svou cestu a dokázal být spolehlivý a plnit své stavovské i lidské povinnosti. Otec otevírá svému synu budoucnost a pomáhá mu nalézt vlastní identitu, syn se snaží otce následovat a v něčem i překonat. Všechny tyto prvky jsou vysoce pozitivní a pro dobrou výchovu velmi potřebné. Opravdový duchovní rádce si toto v plní míře uvědomuje a podle potřeby je svému žáku někdy otcem a někdy matkou. Přitom však vždy respektuje oblast vnitřní svobody svého žáka a dává mu prostor ke svobodnému růstu, kde je místo i pro pády a nová povstání mladého člověka. A takový mladý člověk, který měl a má oporu ve svém rádci, se pak stává oporou i rádcem i pro své hledající vrstevníky. Na závěr této úvahy bych se chtěl alespoň krátce zmínit o tématu, které je velmi aktuální. Je to téma výchovy bohoslovců k duchovnímu otcovství. Tato problematika by si pro svou důležitost jistě zasloužila zvláštní pojednání. Kardinál Štěpán Trochta kdysi řekl tuto větu: "Stále přemýšlím o tom, proč v našich kněžských seminářích nevyrůstají kněžské osobnosti." Proces formace bohoslovců je jistě mnohovrstevný a znamená prohlubování duchovního života i

7 pomoc při duševním vyzrávání a odhalování osobních talentů a vloh. Přitom má být prohlubována touha apoštolovat a šířit evangelium. Praktickým projevem prohlubujícího se duchovního otcovství je přirozená touha pracovat s dětmi a s mladými lidmi, přičemž se ale nemá zapomínat na přípravu duchovní pomoci střední generaci i starším věřícím. Rozhodně nemají být bohoslovci bráni jako "naši chlapci", kterým je v kněžském semináři připraveno skleníkové prostředí, ale jako mladí mužové, kteří půjdou do tvrdého nasazení a budou se setkávat s naprosto netypickými pastoračními úkoly včetně pomoci lidem, kteří už na život rezignovali. Použitá literatura: André Fossion: La catéchese dans le champ de la communication CERF, Paris 1990 André Louf a kol.: Geisliche Vaterschaft, Vier-Türme-Verlag Münsterschwarzach 1996 Kongregation für den Klerus: Allgemeines Direktorium für die Katechese Libreria Editrice Vaticana 1997 Bernhard Grom: Religionspsychologie, Kösel Verlag 1992 André Godin: Psychologie des expériences religieuses Le Centurion Paris 1986 Georg Hansemann: Religiöse Erziehung heute, Styria Graz 1976 Rudolf Smahel: Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte 2.vyd., MCM Olomouc 1997

Duchovní otcovství - přednáška

Duchovní otcovství - přednáška Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Duchovní otcovství - přednáška 1. Volání po duchovním rádci Toto volání je časté zvláště v dnešní době, kdy takřka všechno ovládá technicky měřitelná technika. Volání po duchovním

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Další vzdělávání pedagogických

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Část 2. Učíme se milovat

Část 2. Učíme se milovat Anatolij Někrasov Část 2 Učíme se milovat Mnohým se spojení slov učíme se milovat může připadat neobvyklé. Většina je zvyklá na to, že láska buď je, nebo není. Výchova lásky je možná! Stařec z pohádky

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová - termín motivace označuje hybnou sílu či energii, která nás vede k určitému chování a jednání

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ ZŠ Ostrožská Nová Ves a Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany 13. 21. března 2014 Být jiný neznamená být špatný. Nebojme se jinakosti, zahoďme předsudky, pojďme poznat sebe a svět okolo

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

15 otáz. k waldorfské škole

15 otáz. k waldorfské škole 15 15 otázek otáz k waldorfské škole 1. Jaké děti jsou přijímány na waldorfskou školu? Waldorfské školy jsou zásadně otevřeny pro všechny děti nezávisle na jejich víře, barvě pleti, pohlaví a výši příjmu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více