Chtěli jsme, aby naše hlasy byly slyšet na všech kontinentech a ve všech jazycích. Máme právo podílet se na tom, co se nás týká.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chtěli jsme, aby naše hlasy byly slyšet na všech kontinentech a ve všech jazycích. Máme právo podílet se na tom, co se nás týká."

Transkript

1 Protecting Pomáháme Children. m. Providing Nabízíme Solutions. šení.

2 Chtěli jsme, aby každý věděl, že existujeme... Chtěli jsme, aby naše hlasy byly slyšet na všech kontinentech a ve všech jazycích. Máme právo podílet se na tom, co se nás týká.

3 V Lumosu jsme dospěli k přesvědčení, že vzhledem k jasné řeči důkazů můžeme své úsilí o deinstitucionalizaci nyní přenést na globální úroveň. V roce 2014 vytvořil Lumos platformu spojující lidi a jejich dovednosti, zkušenosti a odhodlání, jež nám umožní prosazovat tento argument na celém světě a naplňovat tak náš ambiciózní, avšak dosažitelný cíl celosvětově ukončit institucionalizaci dětí do roku 2050.

4 Pět let jsem byla v dětském domově. Doba tam strávená se zdála být nekonečná. Měla jsem pocit, že jsem v temném bludišti, v němž nenajdu světlo. Pouze naděje, že jednou přijde den, kdy se budu moci vrátit domů, mi dodávala sílu. Nejvíce jsem si přála být se svými rodiči a sestrou. Vše, o čem jsem snila, se splnilo. Vrátila jsem se domů a všechno se změnilo. Teď už dva roky chodím do školy v naší vesnici. Zpočátku to bylo těžké. Bála jsem se, že se se mnou ostatní děti nebudou bavit, ale všechno bylo jinak. Mí spolužáci i učitelé na mě byli hodní. Všichni se mi hodně věnovali a stále mi pomáhají s domácími úkoly, pohybem po škole nebo s aktovkou.

5 Osm milionů dětí na celém světě žije v dětských domovech a takzvaných sirotčincích, přestože většina z nich žádnými sirotky není a má alespoň jednoho žijícího rodiče. Proč jsou dětské domovy a sirotčince plné nesirotků? To je otázka, kterou si Lumos neustále pokládá a na kterou dostává stále stejné odpovědi: chudoba, válka, zdravotní postižení či nedostupnost služeb, jež by pomohly udržet děti v rodinách. Existují přesvědčivé vědecké důkazy o tom, že institucionální péče, která přeruší láskyplnou vazbu mezi dětmi, jejich rodiči a rodinou, poškozuje psychický, rozumový a emoční vývoj dítěte. Výzkum rovněž jasně ukazuje, že děti vychované v ústavní péči mají horší životní i zdravotní vyhlídky. Zastaralý Lumos postcard systém artwork péče, jenž 24/7/13 poškozuje 12:02 dítě, Page které 1 má sám chránit, má současně nepříznivý sociální a hospodářský dopad na společnost a komunitu. V Evropě, kde se Lumos v posledním desetiletí snaží napravit dědictví státem provozovaných ústavů, v kultuře, kde se odebrání dítěte rodičům stalo běžným řešením pro rodiny v krizi, je tento argument založený na důkazech široce přijímán. Došlo zde k obratu, protože většina zemí se již v nějaké formě zavázala k deinstitucionalizaci. V Lumosu jsme dospěli k přesvědčení, že vzhledem k jasným důkazům můžeme svůj cíl deinstitucionalizace péče nyní přenést na globální úroveň a postavit se tak proti desetiletí přetrvávajícímu mylnému názoru, že dětské domovy jsou pro děti v nouzi dobré nebo přinejmenším nezbytné. Nejsou. A dnes víme dost o jejich negativních dopadech, abychom si uvědomili, že existuje lepší cesta. Pro mnoho poctivých lidí, kteří podporovali nebo dokonce sami pracovali v ústavech a kteří jsou přesvědčeni, že tyto ústavy jsou bezpečnými a dobře vybavenými útočišti pro děti v nebezpečném světě, to nebude snadné. Jsme si jisti, že řešením nejsou vesele pomalované zdi, pohodlnější postele nebo plyšoví medvídci. Řešením je neumisťovat děti do velkých dětských domovů. V roce 2014 vytvořil Lumos platformu spojující lidi a jejich dovednosti, zkušenosti a odhodlání, jež nám umožní prosazovat tento argument na celém světě a naplňovat tak náš ambiciózní, avšak dosažitelný cíl do roku 2050 celosvětově ukončit institucionalizaci dětí. Otevřeli jsme kancelář v USA, nově působíme v Latinské Americe a Karibské oblasti a začali jsme prosazovat reformu systémů péče o děti a jejich ochrany v OSN a dalších mezinárodních organizacích a nadacích. Na jedné z nejdůležitějších akcí Lumosu v roce 2014, na konferenci In Our Lifetime zaměřené na roli globální finanční pomoci při úsilí o deinstitucionalizaci péče a zrušení velkých dětských domovů, jsem potkala Dumitriţu z Moldavska, která v ústavní péči strávila pět let. Dumitriţa je jedním ze dětí, které se díky činnosti Lumosu opět vrátily do svých rodin. Její vyprávění o tom, co zažila, bylo neobyčejně dojemné. Pro politické a další rozhodující představitele, kteří ji vyslechli, to bylo rovněž silné svědectví o tom, že změna je nejen možná, ale zcela nezbytná. Její příběh vystihuje touhy milionů dětí, kterým se snažíme pomáhat. Umožnit jim, aby je bylo slyšet, je zásadní součástí našeho poslání. Naším cílem je, aby všechny děti mohly žít v rodinném prostředí. Je to jejich potřeba a zaslouží si to. V roce 2014 jsem se stala doživotní prezidentkou Lumosu a tento závazek jsem přijala s hrdostí. Po převzetí své nové role jsem vedením správní rady pověřila Neila Blaira. Učinila jsem tak s důvěrou ve schopnosti členů správní rady, naší neúnavné výkonné ředitelky Georgette Mulheirové a talentovaného personálu naší organizace a s vědomím, že se Lumosu dostává neocenitelné a setrvalé podpory od mnoha partnerů a štědrých dárců.

6

7 Přenesení našeho úsilí o deinstitucionalizaci péče na globální úroveň po deseti letech práce v Evropě představuje zásadní počin. Nikoliv pro Lumos jako takový, nýbrž pro miliony dětí, které jsou stále zbytečně umísťovány do ústavů a sirotčinců. V roce 2014 jsme se s energií a úspěšně zhostili všech našich úkolů, přičemž naše práce má stále větší dopad a rezonuje v řadě dalších organizací, které usilují o podobné cíle a které uznávají stejné hodnoty: že děti potřebují rodinu, nikoli ústav. K tomuto přesvědčení nás nevede pouze naše intuice, ale také několik desetiletí výzkumů, díky nimž mnohem lépe chápeme, že oddělení dětí od rodičů a výchova v institucionální péči poškozuje jejich fyzický, emocionální a intelektuální rozvoj a zhoršuje jejich životní vyhlídky. Naplnění vize naší organizace vyžaduje především uvědomění si této skutečnosti a následně vůli takovou změnu uskutečnit. To platí nejen pro vlády, s nimiž spolupracujeme, ale také pro mezinárodní donátory, komunity i rodiny, kterým se snažíme v konečném důsledku pomáhat. Víme totiž, že pro děti je ústavní péče stejně škodlivá, ať se jedná o ústavy v Evropě nebo o sirotčince financované ze soukromých prostředků jinde. Na konci roku 2014 jsme dospěli k přesvědčení, že v Evropě došlo k obratu, protože ve většině zemí již existovaly plány na deinstitucionalizaci péče. Samozřejmě jsme s upřímnou radostí uvítali nová pravidla, která vešla v platnost na začátku roku 2014 a podle kterých nelze prostředky z evropských strukturálních fondů vynakládat na výstavbu nebo obnovu ústavů, ale naopak je třeba je investovat do přechodu ke komunitně založeným službám. Doufáme, že se tento vývoj v budoucnu stane jasným příkladem i pro další poskytovatele mezinárodní finanční pomoci. Při prosazování našich cílů se opíráme o důkazy a úspěšnou praxi v našich ukázkových projektech. Tato zpráva obsahuje celou řadu inspirativních příkladů práce našich týmů v Bulharsku, České republice či v Moldavsku. V roce 2014 došlo například v Moldavsku k celkovému snížení počtu dětí v ústavech o více než 70 procent. Na Ukrajině jsme navzdory tamním událostem pomohli díky podpoře profesionálních pracovníků udržet reformu v chodu a v Srbsku jsme zahájili spolupráci s partnerskou neziskovou organizací v oblasti podpory mladých lidí při prosazování zlepšení služeb ochrany dětí s postižením. Spolu s partnery jsme se připravovali na projekt v Řecku. Deset let práce v Evropě nás naučilo, jak důležité je působit na významné politické osobnosti a donátory, měnit postoje zastávající se institucionalizace a budovat dostatečnou kapacitu a odbornou základnu, jež pomůže nahradit ústavy komunitně založenými službami. Naučili jsme se, že často dosáhneme mnohem více, když své schopnosti a znalosti zapojíme ve spolupráci s dalšími partnery. Bulharská koalice neziskových organizací, kterou jsme pomáhali zformovat, podpořila v roce 2014 reformu i navzdory politickému neklidu. V roce 2014 jsme expandovali, přepracovali jsme operační strukturu a výrazně investovali do našich zaměstnanců, přičemž jsme se zaměřili na klíčové prvky úspěšné deinstitucionalizace. Tím jsme si připravili základy pro naši budoucnost coby skutečně globální organizace. Otevřeli jsme kancelář ve Washingtonu D.C., abychom mohli ovlivňovat politiku finanční pomoci Spojených států, OSN a dalších mezinárodních subjektů. Připravili jsme si zázemí pro naše působení na Haiti v roce 2015, což je náš první program mimo Evropu. Při naplňování naší snahy o skutečně globální záběr jsme představili své odborné znalosti a zkušenosti na celé řadě prezenčních i virtuálních akcí, školení a konferencí, kterých se zúčastnili profesionálové ze všech kontinentů. Nakonec to jsou vlády a mezinárodní dárci, kdo budou reformovat systémy, které financují. V roce 2014 jsme díky podpoře a poradenství, jež jsme poskytovali na rozhodujících úrovních v rámci pomoci při transformaci systémů, které odpírají dětem život v rodinách, výrazným způsobem posílili svou pověst odborníka v oblasti deinstitucionalizace. Ve spolupráci s nejrůznějšími partnery hrajeme zásadní úlohu v úsilí o ukončení institucionalizace na celém světě do roku Výsledky naší práce v roce 2014 nás utvrzují v tom, že budeme schopni nabídnout praktická řešení a osvědčené postupy vycházející z jednoznačných důkazů, jež v nadcházejících desetiletích pomohou k tomu, že o ústavech pro děti se budeme dočítat už jen v knihách.

8 Ve světě žije nejméně osm milionů dětí v ústavech. Přestože více než 80 procent z nich má žijící rodiče, jsou kvůli chudobě nebo diskriminaci odloučeny od rodin. 1 Více než 80 let výzkumu ukázalo, že ústavy nemohou nahradit láskyplnou péči rodičů, v důsledku čehož závažně poškozují zdraví, vývoj a budoucí životní vyhlídky dítěte. 2 Velké ústavy jsou zbytečné a jejich provoz je mnohem dražší než komunitní služby, které mají z hlediska dítěte lepší výsledky. Lumos pomohl zvrátit vývoj v Evropě, kde má již celá řada zemí plány na zajištění deinstitucionalizace. 3 V příštích patnácti až dvaceti letech chce Lumos ve spolupráci s dalšími organizacemi pokračovat ve svém úsilí o zvrácení vývoje na celosvětové úrovni. Institucionalizace ve světě skončí do roku Protecting Children. Providing Solutions. Ending the institutionalisation of children A summary of progress in changing systems of care and protection for children in Moldova, the Czech Republic and Bulgaria

9 In Our Lifetime: The Role of Donors in Ending the Institutionalisation of Children Protecting Children. Providing Solutions. Naší vizí je svět, v němž mají děti možnost vyrůstat a uplatňovat své schopnosti v bezpečném a pečujícím rodinném prostředí nebo, není-li jiná alternativa, ve speciálně uzpůsobeném prostředí, jež naplňuje veškeré jejich potřeby. Protecting Children. Providing Solutions. A nakonec to nejdůležitější pracujeme s dětmi a jejich rodinami, chráníme děti před vážnou újmou a zabezpečujeme komplikovanou a vysoce citlivou přípravu dětí na přestěhování a sjednocení rodiny jakož i prevenci přijímání dětí do ústavní péče.

10 Ve 457 případech jsme přímo zabránili umístění dítěte do ústavu a ovlivnili jsme tisíce dalších případů jednotlivých dětí, kde se o ústavní péči uvažovalo. x s Na začátku roku 2014 vešla v platnost nařízení zakazující členským státům používat finanční podporu EU pro financování ústavů díky prosazování deinstitucionalizace ze strany Lumosu a dalších organizací. Ending Institutionalisation by 356 dětí a mladých lidí se zúčastnilo dětských participačních programů Lumosu zaměřených na schopnost zapojit se do rozhodování o sobě. Celkem 135 dětem trpícím hydrocefalem se podařilo operací zachránit život. Za tři roky bylo v důsledku práce Lumosu zachráněno již 446 dětských životů. 74 politiků a vrcholných manažerů se během roku zúčastnilo deseti studijních návštěv. Srpnového kurzu zaměřeného na deinstitucionalizaci se zúčastnilo 36 odborníků z pěti kontinentů.

11 Vyškolili jsme osob z řad pečovatelů, učitelů, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotnických profesionálů, politiků a sponzorů, čímž počet absolventů vyškolených za pět let dosáhl Lumos přímo podpořil dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, aby mohly v Moldavsku navštěvovat běžné školy. Celkový počet dětí integrovaných v Moldavsku tak dosáhl V uplynulých pěti letech jsme podpořili přemístění dětí z ústavů do bezpečného a pečujícího rodinného prostředí, přičemž jen v roce 2014 bylo takových dětí kolem Zachránili jsme život 476 dětem trpícím podvýživou a zanedbáváním. Za pět let jsme tak zachovali celkem 935 dětských životů. Protecting Children. Providing Solutions.

12 Před dvěma lety jsme my děti z běžné školy neměly ani ponětí o tom, co to je postižený. Měly jsme obavu, jak budeme s dětmi s postižením, které k nám měly přijít z ústavu, vycházet. I ony se bály nového prostředí, o kterém si myslely, že děti v něm jsou jiné. Některé z nich se nedokázaly vyjádřit a nerozuměly, co jsme říkaly, jiné se nám vyhýbaly a raději zůstávaly o samotě. Ale postupně jsme začaly komunikovat, pomáhat si a navzájem si rozumět, což je to nejdůležitější.

13 Mnoho zemí Evropské unie začlenilo deinstitucionalizaci do svých smluv s EU o využití strukturálních fondů v nadcházejícím sedmiletém období. To je přímý důsledek působení organizací jako Lumos v Bruselu v uplynulých pěti letech. Výsledkem jsou předpisy, podle kterých nelze tyto fondy využívat k budování nebo obnově ústavů. V moldavských okresech Ialoveni a Floresti, kde probíhají pilotní projekty Lumosu, nejsou v ústavech již žádné děti. Lumos podpořil plán moldavské vlády uzavřít zbývající ústavy do roku Důležitý projekt Lumosu týkající se inkluzivního vzdělávání v Moldavsku sklízí úspěchy. Lumos byl požádán o pomoc při realizaci projektu Světové banky, jehož cílem je rozšířit ve dvou třetinách Moldavska inkluzivní vzdělávání. Počet dětí v ústavní péči v České republice poklesl a snížil se i počet nově přijatých dětí. V Pardubickém kraji, se kterým Lumos úzce spolupracuje, došlo k významnému pokroku při zřizování komunitních služeb, jež pomáhají předcházet odebírání dětí z rodin. Počet dětí přijatých do ústavů je v tomto kraji nižší než ve zbytku České republiky. Lumos proškolil více než 5 tisíc profesionálních pracovníků v dovednostech, které využijí při poskytování komunitně založených zdravotních, vzdělávacích a sociálních služeb. Od doby, kdy Lumos začal působit v Bulharsku, se počet dětí v ústavní péči snížil o 50 procent. Zpráva UNICEF o procesu deinstitucionalizace vyzdvihla práci na individuálním vyhodnocování, plánování a přípravě dětí na přemístění, kterou podporuje Lumos, jako dobrou praxi. Koalice 2025, což je skupina bulharských neziskových organizací, kterou Lumos pomáhal zakládat, získala významný vliv a dokázala udržet dynamiku deinstitucionalizace i v období politického neklidu. Na Ukrajině Lumos pokračoval v přípravě deinstitucionalizace ve dvou oblastech (Dněpropetrovské a Doněcké) tak, aby až se situace uklidní, místní orgány mohly pokračovat v práci. Lumos otevřel kancelář v USA. Jejím cílem je prohloubit mezinárodní působnost organizace a zaměřit se zejména na mezinárodní finanční pomoc. Díky působení v Bruselu jsme ve prospěch našeho cíle získali nové členy Evropského parlamentu, což nám umožnilo prosadit myšlenku, aby se fondy EU zaměřily na podporu deinstitucionalizace v Evropě i na celém světě. Naše práce v oblasti podpory participace dětí a mladých lidí měla velký úspěch. Toto úsilí vyvrcholilo v roce 2014 prezentacemi na zasedání Výboru OSN pro práva dítěte a vystoupením mladých Moldavanů na listopadové strategické konferenci Lumosu.

14 Krok 1 Mezinárodní fáze Vyhodnocujeme počty dětí v ústavech v různých regionech světa, získáváme důkazy o příčinách institucionalizace, o finanční podpoře a o potřebách dětí, sdílíme poznatky a odborné znalosti týmů Lumosu v jednotlivých zemích s dalšími aktéry ve světě i na regionální a mezinárodní úrovni (zahrnující také poskytovatele mezinárodní finanční podpory): působíme ve prospěch deinstitucionalizace. Krok 2 Prosazování práva dítěte na život v rodině v zemích, kde působíme, a potvrzení, že reforma může fungovat Připravujeme pro země strategické přehledy, které jim pomáhají zjistit, v jakých ústavech děti jsou. Prosazujeme myšlenku deinstitucionalizace na národní politické úrovni a snažíme se na příkladech ukázat, že deinstitucionalizace je dosažitelná i po finanční stránce, přičemž hledáme dlouhodobě udržitelnou podporu pro nezbytnou systémovou reformu. Součástí naší práce je i pomoc vládám při zavádění finančních mechanismů pro nasměrování finančních toků do systémů založených na rodinné péči, které jsou podporovány z komunitní úrovně. Krok 3 Ochrana života a prevence dalšího poškozování Vyhodnocujme potřeby jednotlivých dětí, podporujeme zásahy v krizových situacích a pomáháme stabilizovat zdravotní stav těch nejohroženějších dětí. Snažíme se předcházet další institucionalizaci a poskytujeme zemím a příslušným odborníkům nástroje a dovednosti, které jim umožní vyhodnocovat potřeby dětí a při dalším rozhodování vycházet především z těchto potřeb. Krok 4 Naslouchání, učení se a příprava Necháváme děti a jejich rodiče promluvit a umožňujeme jim, aby se podíleli na rozhodování o věcech, které se jich týkají. Pomáháme dětem, rodičům i personálu, aby se připravili na uzavření ústavů a na přechod k systémům založeným na rodinné péči, jež jsou podporovány na komunitní úrovni. Krok 5 Budování alternativních komunitně založených služeb Prosazujeme: návrat dětí do biologických, pěstounských nebo adoptivních rodin při uplatnění vhodné podpory, odbornou péči pro nejzranitelnější děti, inkluzivní vzdělávání v běžných školách pro všechny děti, plošný výcvik profesionálních pracovníků v dovednostech, které potřebují k poskytování nových služeb.

15 Protecting Children. Providing Solutions. In Our Lifetime: The Role of Donors in Ending the Institutionalisation of Children Lumos vypracoval klíčovou zprávu nazvanou In Our Lifetime (Za našeho života), v níž uvádí, kde byla mezinárodní finanční pomoc využita k deinstitucionalizaci a kde k budování nebo obnově ústavů. Zpráva byla spolu se samostatným přehledem úspěchů týmů Lumosu ze tří evropských zemí zveřejněna 26. listopadu 2014 u příležitosti strategické konference nazvané In Our Lifetime: a Global Conference to End the Institutionalisation of Children, která se konala v Londýně pod záštitou naší zakladatelky a doživotní prezidentky J. K. Rowlingové. Konference byla zaměřena na mezinárodní finanční pomoc. Autor zprávy vyzval přes padesát zástupců vlád, diplomatů a představitelů organizací, včetně EU, vlády USA a nejvýznamnějších neziskových organizací, kontrolujících finanční prostředky v hodnotě milionů eur a dolarů, aby uplatnili svůj finanční vliv ke zrušení ústavů a sirotčinců, jež mají negativní dopad na děti. Ve stejný den byla rovněž spuštěna kampaň Lumosu na sociálních sítích nazvaná #LetstalkLumos, jejímž cílem je zvýšit celosvětové povědomí o problematice institucionalizace. Lumos se věnoval upevňování dobrých vztahů s nově zvolenými členy Evropského parlamentu ve snaze zajistit další pokračování závazku Evropské komise ve věci využívání strukturálních fondů a mezinárodní rozvojové pomoci EU k podpoře deinstitucionalizace v členských státech i v ostatních částech světa. Zástupci Lumosu se setkali s americkými zákonodárci v Senátu a Sněmovně reprezentantů, zástupci Kongresu a zájmovými skupinami, aby se zasadili o plné zavedení Akčního plánu vlády USA pro děti v nouzi. Plán se zaměřuje na ochranu dětí, které nežijí v rodinách, a prosazuje deinstitucionalizaci. Naše činnost v USA pomohla získat 20 milionů dolarů od vlády USA v rámci Prezidentského krizového plánu boje s AIDS (PEPFAR) na podporu dětí, které nežijí v rodinách. Lumos se snažil ovlivnit globální rozvojovou agendu OSN pro období po roce 2015 opět s akcentem na děti, jež postrádají rodinnou péči.

16 Díky našim pilotním programům nebyly na konci roku v moldavských okresech Ialoveni a Floresti žádné ústavy a 95 procent dětí z ústavu č. 2 v hlavním městě Kišiněvě, kde pracoval náš tým, se vrátilo do rodinného prostředí. Lumos podporoval moldavskou vládu během mezirezortní přípravy plánu na uzavření zbývajících státních ústavů a zřízení potřebných komunitních služeb během nadcházejících čtyř až pěti let. Od roku 2009, kdy začal Lumos působit v Bulharsku, se počet dětí ve zdejších ústavech snížil na polovinu. Zpráva UNICEF o aktuálním stavu procesu deinstitucionalizace v Bulharsku vyzdvihla zejména práci na individuálním vyhodnocování, plánování a přípravě dětí jako dobrou praxi. Tato praxe byla zavedena s výraznou pomocí bulharských pracovníků Lumosu, kteří využívali podporu odborného podpůrného týmu Lumosu (RESS). Skupina neziskových organizací Koalice 2025, kterou Lumos pomáhal založit, zůstala v politicky neklidném roce 2014 jednotná a silná, takže dokázala zabránit novým vládním představitelům v prosazení nevhodných řešení či zastavení procesu deinstitucionalizace. Počet dětí v ústavech České republiky se v roce 2014 snížil, přičemž největším úspěchem bylo snížení počtu novorozenců a kojenců v ústavní péči. Došlo rovněž k poklesu počtu nově přijatých dětí. Počet příjmů v Pardubickém kraji, se kterým Lumos úzce spolupracuje, je menší než ve zbytku země. V České republice vzrostl počet rodin, které poskytují krátkodobou pěstounskou péči, díky čemuž lze v krizové situaci dítě umístit spíše do rodiny než do ústavu. Na Ukrajině se Lumosu navzdory přetrvávajícímu konfliktu daří i nadále podporovat regionální a místní úřady v Doněcku. Upozorňovali jsme na nelehkou situaci dětí v ústavech v okupované zóně a díky našemu úsilí se podařilo v roce 2014 pro tyto děti zajistit humanitární pomoc. Dokázali jsme pokračovat v přípravě deinstitucionalizace ve dvou ukázkových oblastech východní Ukrajiny (Dněpropetrovské a Doněcké) tak, aby až se situace uklidní, místní orgány mohly pokračovat v práci.

17 Prioritou v Moldavsku zůstala záchrana životů dětí. V rámci našeho projektu Dětská úmrtnost jsme v roce 2014 pomohli přepracovat mechanismus spolupráce v sociálně zdravotní oblasti tak, aby vedl k prevenci nebo snížení dětské úmrtnosti doma nebo do 24 hodin od přijetí do nemocnice. Zkušenosti získané v pilotních okresech Ialoveni a Floresti při úspěšném zavádění tohoto mechanismu byly předány do dalších okresů, čímž se prohloubilo pochopení nutnosti mezioborové spolupráce mezi lékaři, zdravotnickým personálem a sociálními pracovníky. Úspěšně jsme pokračovali v práci zaměřené na prevenci úmrtí dětí v bulharských ústavech. Když začal Lumos v roce 2010 působit v bulharském Krušari, jeho hlavním zájmem bylo zajistit dobré životní podmínky a snížit vysokou úmrtnost dětí s postižením v místním ústavu. V roce 2014 dohlížel Lumos na zlepšení úrovně péče a kvality života všech 80 dětí v domově v Krušari, přičemž se soustředil především na 11 dětí se závažným postižením a zdravotními problémy, které budou v nejbližší době přemístěny do specializovaných skupinových domovů rodinného typu. Do konce roku 2014 Lumos prostřednictvím svých týmů v jednotlivých zemích v případech zabránil závažnému poškození novorozenců a kojenců nebo předešel jejich přijetí do ústavu. V roce 2014 bylo díky našemu vlivu a podpoře v celkem případech rozhodnuto o tom, že dítě nebude umístěno do ústavu. Naše organizace je také v nezbytných případech schopna zajistit život zachraňující zásahy specialistů. V roce 2014 Lumos zachránil život 476 dětem trpícím podvýživou, zanedbáním nebo nedostatečnou zdravotní péčí. Za pět let tak organizace zachránila celkem 935 dětských životů.

18 Dva mladí lidé z České republiky se zúčastnili akce věnované tématu mládí a mladých lidí, kterou uspořádala organizace UNESCO v Dublinu. Jejich vystoupení účastníci velmi ocenili. Mladí sebeobhájci řada z nich s postižením za podpory Lumosu s úspěchem vystoupili také na švýcarské konferenci Children as Actors for Transforming Society (CATS). V rámci projektu evropského sdružení Inclusion Europe nazvaného Hear our Voices děti z Bulharska a České republiky oslovily společné zasedání Výboru OSN pro práva dítěte a Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, které se konalo v září 2014 v Ženevě. S podporou Lumosu byly ve dvanácti moldavských pilotních školách zřízeny dětské participační skupiny. Děti se zapojily do rozhodování na úrovni školy a při návštěvě představitelů mezinárodního sdružení pro soukromou a vládní rozvojovou pomoc Globální aliance pro děti rovněž na národní úrovni. Zapojení dětí pomohlo přesvědčit Globální alianci pro děti, aby Moldavsko označila za prioritní zemi. Dva mladí Moldavané se v Londýně zúčastnili strategické konference Lumosu zaměřené na financování, která se konala 26. listopadu. Jejich vystoupení velmi oslovilo nejen naši doživotní prezidentku J. K. Rowlingovou, ale i více než padesátku zástupců vlád a poskytovatelů mezinárodní finanční podpory. Lumos rovněž pokračoval v podpoře dětské participační skupiny v Srbsku, kde v této oblasti spolupracuje s místní neziskovou organizací.

19 Návrat dětí do rodin při uplatnění vhodné podpory Během šesti let do konce roku 2014 Lumos podpořil přechod dětí z nepříznivého ústavního prostředí do rodin nebo v případě dětí se speciálními potřebami do podporovaného samostatného bydlení, v němž si zachovávají vazbu na své rodiny. Na konci roku 2013 to bylo celkem asi dětí. Velká většina z nich se vrátila do svých biologických rodin, kterým byla poskytnuta vhodná komunitní podpora (tj. takový druh podpory, který zabrání rozpadu rodiny), nebo do pěstounských a adoptivních rodin. Pěstounská péče v České republice, která se stále zlepšuje zejména v oblasti vyhledávání pěstounských rodičů a sledování kvality jimi poskytované péče i díky podpoře a vzdělávání Lumosu, může sloužit jako vzor úspěchu. Počet dětí v pěstounské péči a osobní péči poručníka v České republice od poloviny roku 2013 do poloviny roku 2014 vzrostl o 1 262, což je dokladem dalšího urychlení pozitivního trendu z posledních let. Péči tohoto typu zde nyní využívá celkem dětí Odborná péče pro nejzranitelnější děti Bulharští pracovníci Lumosu pracovali ve velmi specializované oblasti péče o děti s problémovým chováním. Tento probíhající projekt, do kterého bylo zapojeno třicet dětí a mladých lidí a jehož výsledky se uplatní v celém Bulharsku, si vytkl za cíl vyvinout způsoby, jak takovému chování porozumět a jak je řešit. V Moldavsku Lumos pokračoval v podpoře místních orgánů v okrese Ialoveni při zřizování útvaru speciálního vzdělávání SEU pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. Tento útvar zajistí dětem přístup ke kvalitnímu vzdělání některým vůbec poprvé ve svém životě. V roce 2014 bylo prostřednictvím on-line výzvy pro tento projekt vybráno přes dolarů

20 Plošný výcvik v dovednostech nutných k poskytování nových služeb V roce 2014 týmy Lumosu v jednotlivých zemích ve spolupráci s týmem odborné podpůrné služby (RESS) vyškolily sociálních pracovníků, zdravotnických profesionálů, pedagogů, pečovatelů, pracovníků státní správy a politiků v celé řadě dovedností nutných k provozování komunitně založených zdravotních, vzdělávacích a sociálních služeb. Celkový počet osob, které během sedmi let absolvovaly školení, nyní přesahuje Inkluzivní vzdělávání v běžných školách pro všechny děti V Moldavsku se v roce 2014 podařilo do běžných škol integrovat téměř dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž celkový počet dětí integrovaných do místních škol za uplynulé čtyři roky stoupl na téměř Toto úsilí vyvolalo mezinárodní pozornost a moldavský tým Lumosu představil nabyté znalosti a zkušenosti na mezinárodních konferencích. V rámci podpory moldavské vlády při prosazování politiky inkluzivního vzdělávání Světová banka v roce 2014 financovala významný dvanáctiměsíční projekt. Lumos zde zajišťoval technickou asistenci místním orgánům při hodnocení schopnosti komunitně založených služeb zajistit sociální a vzdělávací začlenění dětí s postižením ve 24 okresech (mimo pilotní okresy Lumosu), při určování potřeb na okresní úrovni v souvislosti s vývojem inkluzivního vzdělávání a při strategickém plánování. Školení se konala v zemích, kde působíme, a během tzv. studijních návštěv ve Velké Británii a Švédsku. Naši pracovníci vytvořili celou řadu videí s virtuálními studijními návštěvami a další se chystají. Tento způsob výcviku umožní Lumosu sdílet znalosti efektivněji a s mnohem větším počtem zájemců. V rámci projektu moldavské vlády Integrace dětí s postižením do běžných škol, který financuje Světová banka, jsme poskytovali odbornou a technickou asistenci při plánování a mapování vzdělávacích služeb 24 okresů a proškolili jsme 80 okresních pracovníků v dovednostech týkajících se sběru dat. Lumos v České republice poskytl sociálním pracovníkům v oblasti ochrany dětí obsáhlý soubor nástrojů pro profesionální vyhodnocování, s jejichž pomocí mohou vytvářet individuální plány ochrany dítěte vycházející z přístupu prosazujícího maximální udržení dětí v rodinné péči. Tato podpora napomohla k zavedení nového rámce vyhodnocování dětí v České republice, což je výrazný úspěch našeho týmu. Na letní konferenci představili zástupci Lumosu asi čtyřiceti profesionálům v oblasti péče o dítě a ochrany dítěte z deseti zemí z pěti kontinentů svůj model deinstitucionalizace.

21 Budeme pokračovat v realizaci našich programů v jednotlivých zemích, kde působíme, a na základě vzájemného sdílení informací a zkušeností budeme rozšiřovat jejich vliv v sousedních zemích. Máme rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti v krizové pomoci a záchraně životů, reformě zdravotní péče na komunitní úrovni či inkluzivním vzdělávání pro znevýhodněné děti a děti s postižením a můžeme nabídnout celou škálu profesionálních, právních a manažerských dovedností nezbytných k zabezpečení systému péče a ochrany dítěte v komunitě, nikoliv v ústavech. Přepracujeme a rozšíříme naše školicí služby a služby technické podpory tak, abychom maximálně využívali schopností našich pracovníků a odborných konzultantů v reakci na rostoucí počet žádostí o podporu nebo poradenství. V roce 2015 budeme dále posilovat náš strategický přístup založený na důkazech a zintenzivníme kampaně a úsilí při prosazování našich cílů. Především se budeme snažit zajistit, aby se mezinárodní finanční pomoc nesměla využívat k podpoře institucionálních modelů péče, a budeme usilovat o to, aby se světové společenství zavázalo k podpoře rodin a komunitně založené péče. Snaha o vyslyšení a aktivní zapojení dětí a mladých lidí zejména těch, kterých se nějak dotkla institucionalizace zůstane základním kamenem našich aktivit a programů zaměřených na obhajování a prosazování našich záměrů. V roce 2015 budeme pokračovat v podpoře a prosazování aktivní účasti dětí a mladých lidí na utváření vlastního života v rámci našich dětských participačních skupin. Navážeme na naši dosavadní strategii a vliv na úrovni Evropské unie. Hlavním úkolem v roce 2015 bude nadále působit na strany zapojené do rozhodování o finanční pomoci EU tak, aby členské státy dodržovaly zásady podporující deinstitucionalizaci a aby se tyto zásady uplatňovaly všude tam, kam je směřována evropská pomoc. V roce 2015 se budeme dál prostřednictvím rozšířeného týmu snažit ovlivňovat zahraniční pomoc USA. Naše úsilí při osvětě a prosazování našich cílů má mnoho podob a zaměřuje se na rozmanité skupiny včetně široké veřejnosti, vlády USA, agentur OSN, mezinárodních finančních institucí, náboženských skupin, soukromých dárců nebo sdělovacích prostředků. Klíčovou příležitostí v roce 2015 bude možnost ovlivnění Cílů udržitelného rozvoje OSN pro období po roce 2015.

Výroční zpráva 2014 Protect Pom ing áhá C m h e ildre děten. Pro m. N vi abding ízím So e l ře ut š ion ení. s.

Výroční zpráva 2014 Protect Pom ing áhá C m h e ildre děten. Pro m. N vi abding ízím So e l ře ut š ion ení. s. Výroční zpráva 2014 Protecting Pomáháme Children. dětem. Providing Nabízíme Solutions. řešení. Lumos Výroční zpráva 2014 Lumos umožňuje dětem a mladým lidem s postižením, aby mohli vyprávět své příběhy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Children. Providing Solutions.

Children. Providing Solutions. Protecting Children. Providing Solutions. 500krát větší pravděpodobnost než u jejich vrstevníků, že spáchají sebevraždu, 40krát větší pravděpodobnost páchání trestné činnosti a 10krát větší pravděpodobnost,

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z

Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z Foundation OKS a pan Rob van Pagee poprvé prezentovali program v rámci tzv. MINI

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Our Home Association Warsaw. Péče o děti mimo domov v Polsku Tomasz Polkowski

Our Home Association Warsaw. Péče o děti mimo domov v Polsku Tomasz Polkowski Our Home Association Warsaw Péče o děti mimo domov v Polsku Tomasz Polkowski Legislativa 9. června 2011schválil polský parlament nový zákon na podporu rodiny a systému pěstounské péče Upravuje všechny

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/452/2012 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 říjen 2012 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. VIZE ROZVOJE DĚTSKÉHO DOMOVA...4 2.1 Odborná pomoc

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Výzvy při implementaci Článku12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Rovnost před zákonem a otázka podporovaného rozhodování

Výzvy při implementaci Článku12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Rovnost před zákonem a otázka podporovaného rozhodování Výzvy při implementaci Článku12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Rovnost před zákonem a otázka podporovaného rozhodování By: Camille Latimier 10 June 2010 Organizace Inclusion Europe

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více