Chtěli jsme, aby naše hlasy byly slyšet na všech kontinentech a ve všech jazycích. Máme právo podílet se na tom, co se nás týká.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chtěli jsme, aby naše hlasy byly slyšet na všech kontinentech a ve všech jazycích. Máme právo podílet se na tom, co se nás týká."

Transkript

1 Protecting Pomáháme Children. m. Providing Nabízíme Solutions. šení.

2 Chtěli jsme, aby každý věděl, že existujeme... Chtěli jsme, aby naše hlasy byly slyšet na všech kontinentech a ve všech jazycích. Máme právo podílet se na tom, co se nás týká.

3 V Lumosu jsme dospěli k přesvědčení, že vzhledem k jasné řeči důkazů můžeme své úsilí o deinstitucionalizaci nyní přenést na globální úroveň. V roce 2014 vytvořil Lumos platformu spojující lidi a jejich dovednosti, zkušenosti a odhodlání, jež nám umožní prosazovat tento argument na celém světě a naplňovat tak náš ambiciózní, avšak dosažitelný cíl celosvětově ukončit institucionalizaci dětí do roku 2050.

4 Pět let jsem byla v dětském domově. Doba tam strávená se zdála být nekonečná. Měla jsem pocit, že jsem v temném bludišti, v němž nenajdu světlo. Pouze naděje, že jednou přijde den, kdy se budu moci vrátit domů, mi dodávala sílu. Nejvíce jsem si přála být se svými rodiči a sestrou. Vše, o čem jsem snila, se splnilo. Vrátila jsem se domů a všechno se změnilo. Teď už dva roky chodím do školy v naší vesnici. Zpočátku to bylo těžké. Bála jsem se, že se se mnou ostatní děti nebudou bavit, ale všechno bylo jinak. Mí spolužáci i učitelé na mě byli hodní. Všichni se mi hodně věnovali a stále mi pomáhají s domácími úkoly, pohybem po škole nebo s aktovkou.

5 Osm milionů dětí na celém světě žije v dětských domovech a takzvaných sirotčincích, přestože většina z nich žádnými sirotky není a má alespoň jednoho žijícího rodiče. Proč jsou dětské domovy a sirotčince plné nesirotků? To je otázka, kterou si Lumos neustále pokládá a na kterou dostává stále stejné odpovědi: chudoba, válka, zdravotní postižení či nedostupnost služeb, jež by pomohly udržet děti v rodinách. Existují přesvědčivé vědecké důkazy o tom, že institucionální péče, která přeruší láskyplnou vazbu mezi dětmi, jejich rodiči a rodinou, poškozuje psychický, rozumový a emoční vývoj dítěte. Výzkum rovněž jasně ukazuje, že děti vychované v ústavní péči mají horší životní i zdravotní vyhlídky. Zastaralý Lumos postcard systém artwork péče, jenž 24/7/13 poškozuje 12:02 dítě, Page které 1 má sám chránit, má současně nepříznivý sociální a hospodářský dopad na společnost a komunitu. V Evropě, kde se Lumos v posledním desetiletí snaží napravit dědictví státem provozovaných ústavů, v kultuře, kde se odebrání dítěte rodičům stalo běžným řešením pro rodiny v krizi, je tento argument založený na důkazech široce přijímán. Došlo zde k obratu, protože většina zemí se již v nějaké formě zavázala k deinstitucionalizaci. V Lumosu jsme dospěli k přesvědčení, že vzhledem k jasným důkazům můžeme svůj cíl deinstitucionalizace péče nyní přenést na globální úroveň a postavit se tak proti desetiletí přetrvávajícímu mylnému názoru, že dětské domovy jsou pro děti v nouzi dobré nebo přinejmenším nezbytné. Nejsou. A dnes víme dost o jejich negativních dopadech, abychom si uvědomili, že existuje lepší cesta. Pro mnoho poctivých lidí, kteří podporovali nebo dokonce sami pracovali v ústavech a kteří jsou přesvědčeni, že tyto ústavy jsou bezpečnými a dobře vybavenými útočišti pro děti v nebezpečném světě, to nebude snadné. Jsme si jisti, že řešením nejsou vesele pomalované zdi, pohodlnější postele nebo plyšoví medvídci. Řešením je neumisťovat děti do velkých dětských domovů. V roce 2014 vytvořil Lumos platformu spojující lidi a jejich dovednosti, zkušenosti a odhodlání, jež nám umožní prosazovat tento argument na celém světě a naplňovat tak náš ambiciózní, avšak dosažitelný cíl do roku 2050 celosvětově ukončit institucionalizaci dětí. Otevřeli jsme kancelář v USA, nově působíme v Latinské Americe a Karibské oblasti a začali jsme prosazovat reformu systémů péče o děti a jejich ochrany v OSN a dalších mezinárodních organizacích a nadacích. Na jedné z nejdůležitějších akcí Lumosu v roce 2014, na konferenci In Our Lifetime zaměřené na roli globální finanční pomoci při úsilí o deinstitucionalizaci péče a zrušení velkých dětských domovů, jsem potkala Dumitriţu z Moldavska, která v ústavní péči strávila pět let. Dumitriţa je jedním ze dětí, které se díky činnosti Lumosu opět vrátily do svých rodin. Její vyprávění o tom, co zažila, bylo neobyčejně dojemné. Pro politické a další rozhodující představitele, kteří ji vyslechli, to bylo rovněž silné svědectví o tom, že změna je nejen možná, ale zcela nezbytná. Její příběh vystihuje touhy milionů dětí, kterým se snažíme pomáhat. Umožnit jim, aby je bylo slyšet, je zásadní součástí našeho poslání. Naším cílem je, aby všechny děti mohly žít v rodinném prostředí. Je to jejich potřeba a zaslouží si to. V roce 2014 jsem se stala doživotní prezidentkou Lumosu a tento závazek jsem přijala s hrdostí. Po převzetí své nové role jsem vedením správní rady pověřila Neila Blaira. Učinila jsem tak s důvěrou ve schopnosti členů správní rady, naší neúnavné výkonné ředitelky Georgette Mulheirové a talentovaného personálu naší organizace a s vědomím, že se Lumosu dostává neocenitelné a setrvalé podpory od mnoha partnerů a štědrých dárců.

6

7 Přenesení našeho úsilí o deinstitucionalizaci péče na globální úroveň po deseti letech práce v Evropě představuje zásadní počin. Nikoliv pro Lumos jako takový, nýbrž pro miliony dětí, které jsou stále zbytečně umísťovány do ústavů a sirotčinců. V roce 2014 jsme se s energií a úspěšně zhostili všech našich úkolů, přičemž naše práce má stále větší dopad a rezonuje v řadě dalších organizací, které usilují o podobné cíle a které uznávají stejné hodnoty: že děti potřebují rodinu, nikoli ústav. K tomuto přesvědčení nás nevede pouze naše intuice, ale také několik desetiletí výzkumů, díky nimž mnohem lépe chápeme, že oddělení dětí od rodičů a výchova v institucionální péči poškozuje jejich fyzický, emocionální a intelektuální rozvoj a zhoršuje jejich životní vyhlídky. Naplnění vize naší organizace vyžaduje především uvědomění si této skutečnosti a následně vůli takovou změnu uskutečnit. To platí nejen pro vlády, s nimiž spolupracujeme, ale také pro mezinárodní donátory, komunity i rodiny, kterým se snažíme v konečném důsledku pomáhat. Víme totiž, že pro děti je ústavní péče stejně škodlivá, ať se jedná o ústavy v Evropě nebo o sirotčince financované ze soukromých prostředků jinde. Na konci roku 2014 jsme dospěli k přesvědčení, že v Evropě došlo k obratu, protože ve většině zemí již existovaly plány na deinstitucionalizaci péče. Samozřejmě jsme s upřímnou radostí uvítali nová pravidla, která vešla v platnost na začátku roku 2014 a podle kterých nelze prostředky z evropských strukturálních fondů vynakládat na výstavbu nebo obnovu ústavů, ale naopak je třeba je investovat do přechodu ke komunitně založeným službám. Doufáme, že se tento vývoj v budoucnu stane jasným příkladem i pro další poskytovatele mezinárodní finanční pomoci. Při prosazování našich cílů se opíráme o důkazy a úspěšnou praxi v našich ukázkových projektech. Tato zpráva obsahuje celou řadu inspirativních příkladů práce našich týmů v Bulharsku, České republice či v Moldavsku. V roce 2014 došlo například v Moldavsku k celkovému snížení počtu dětí v ústavech o více než 70 procent. Na Ukrajině jsme navzdory tamním událostem pomohli díky podpoře profesionálních pracovníků udržet reformu v chodu a v Srbsku jsme zahájili spolupráci s partnerskou neziskovou organizací v oblasti podpory mladých lidí při prosazování zlepšení služeb ochrany dětí s postižením. Spolu s partnery jsme se připravovali na projekt v Řecku. Deset let práce v Evropě nás naučilo, jak důležité je působit na významné politické osobnosti a donátory, měnit postoje zastávající se institucionalizace a budovat dostatečnou kapacitu a odbornou základnu, jež pomůže nahradit ústavy komunitně založenými službami. Naučili jsme se, že často dosáhneme mnohem více, když své schopnosti a znalosti zapojíme ve spolupráci s dalšími partnery. Bulharská koalice neziskových organizací, kterou jsme pomáhali zformovat, podpořila v roce 2014 reformu i navzdory politickému neklidu. V roce 2014 jsme expandovali, přepracovali jsme operační strukturu a výrazně investovali do našich zaměstnanců, přičemž jsme se zaměřili na klíčové prvky úspěšné deinstitucionalizace. Tím jsme si připravili základy pro naši budoucnost coby skutečně globální organizace. Otevřeli jsme kancelář ve Washingtonu D.C., abychom mohli ovlivňovat politiku finanční pomoci Spojených států, OSN a dalších mezinárodních subjektů. Připravili jsme si zázemí pro naše působení na Haiti v roce 2015, což je náš první program mimo Evropu. Při naplňování naší snahy o skutečně globální záběr jsme představili své odborné znalosti a zkušenosti na celé řadě prezenčních i virtuálních akcí, školení a konferencí, kterých se zúčastnili profesionálové ze všech kontinentů. Nakonec to jsou vlády a mezinárodní dárci, kdo budou reformovat systémy, které financují. V roce 2014 jsme díky podpoře a poradenství, jež jsme poskytovali na rozhodujících úrovních v rámci pomoci při transformaci systémů, které odpírají dětem život v rodinách, výrazným způsobem posílili svou pověst odborníka v oblasti deinstitucionalizace. Ve spolupráci s nejrůznějšími partnery hrajeme zásadní úlohu v úsilí o ukončení institucionalizace na celém světě do roku Výsledky naší práce v roce 2014 nás utvrzují v tom, že budeme schopni nabídnout praktická řešení a osvědčené postupy vycházející z jednoznačných důkazů, jež v nadcházejících desetiletích pomohou k tomu, že o ústavech pro děti se budeme dočítat už jen v knihách.

8 Ve světě žije nejméně osm milionů dětí v ústavech. Přestože více než 80 procent z nich má žijící rodiče, jsou kvůli chudobě nebo diskriminaci odloučeny od rodin. 1 Více než 80 let výzkumu ukázalo, že ústavy nemohou nahradit láskyplnou péči rodičů, v důsledku čehož závažně poškozují zdraví, vývoj a budoucí životní vyhlídky dítěte. 2 Velké ústavy jsou zbytečné a jejich provoz je mnohem dražší než komunitní služby, které mají z hlediska dítěte lepší výsledky. Lumos pomohl zvrátit vývoj v Evropě, kde má již celá řada zemí plány na zajištění deinstitucionalizace. 3 V příštích patnácti až dvaceti letech chce Lumos ve spolupráci s dalšími organizacemi pokračovat ve svém úsilí o zvrácení vývoje na celosvětové úrovni. Institucionalizace ve světě skončí do roku Protecting Children. Providing Solutions. Ending the institutionalisation of children A summary of progress in changing systems of care and protection for children in Moldova, the Czech Republic and Bulgaria

9 In Our Lifetime: The Role of Donors in Ending the Institutionalisation of Children Protecting Children. Providing Solutions. Naší vizí je svět, v němž mají děti možnost vyrůstat a uplatňovat své schopnosti v bezpečném a pečujícím rodinném prostředí nebo, není-li jiná alternativa, ve speciálně uzpůsobeném prostředí, jež naplňuje veškeré jejich potřeby. Protecting Children. Providing Solutions. A nakonec to nejdůležitější pracujeme s dětmi a jejich rodinami, chráníme děti před vážnou újmou a zabezpečujeme komplikovanou a vysoce citlivou přípravu dětí na přestěhování a sjednocení rodiny jakož i prevenci přijímání dětí do ústavní péče.

10 Ve 457 případech jsme přímo zabránili umístění dítěte do ústavu a ovlivnili jsme tisíce dalších případů jednotlivých dětí, kde se o ústavní péči uvažovalo. x s Na začátku roku 2014 vešla v platnost nařízení zakazující členským státům používat finanční podporu EU pro financování ústavů díky prosazování deinstitucionalizace ze strany Lumosu a dalších organizací. Ending Institutionalisation by 356 dětí a mladých lidí se zúčastnilo dětských participačních programů Lumosu zaměřených na schopnost zapojit se do rozhodování o sobě. Celkem 135 dětem trpícím hydrocefalem se podařilo operací zachránit život. Za tři roky bylo v důsledku práce Lumosu zachráněno již 446 dětských životů. 74 politiků a vrcholných manažerů se během roku zúčastnilo deseti studijních návštěv. Srpnového kurzu zaměřeného na deinstitucionalizaci se zúčastnilo 36 odborníků z pěti kontinentů.

11 Vyškolili jsme osob z řad pečovatelů, učitelů, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotnických profesionálů, politiků a sponzorů, čímž počet absolventů vyškolených za pět let dosáhl Lumos přímo podpořil dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, aby mohly v Moldavsku navštěvovat běžné školy. Celkový počet dětí integrovaných v Moldavsku tak dosáhl V uplynulých pěti letech jsme podpořili přemístění dětí z ústavů do bezpečného a pečujícího rodinného prostředí, přičemž jen v roce 2014 bylo takových dětí kolem Zachránili jsme život 476 dětem trpícím podvýživou a zanedbáváním. Za pět let jsme tak zachovali celkem 935 dětských životů. Protecting Children. Providing Solutions.

12 Před dvěma lety jsme my děti z běžné školy neměly ani ponětí o tom, co to je postižený. Měly jsme obavu, jak budeme s dětmi s postižením, které k nám měly přijít z ústavu, vycházet. I ony se bály nového prostředí, o kterém si myslely, že děti v něm jsou jiné. Některé z nich se nedokázaly vyjádřit a nerozuměly, co jsme říkaly, jiné se nám vyhýbaly a raději zůstávaly o samotě. Ale postupně jsme začaly komunikovat, pomáhat si a navzájem si rozumět, což je to nejdůležitější.

13 Mnoho zemí Evropské unie začlenilo deinstitucionalizaci do svých smluv s EU o využití strukturálních fondů v nadcházejícím sedmiletém období. To je přímý důsledek působení organizací jako Lumos v Bruselu v uplynulých pěti letech. Výsledkem jsou předpisy, podle kterých nelze tyto fondy využívat k budování nebo obnově ústavů. V moldavských okresech Ialoveni a Floresti, kde probíhají pilotní projekty Lumosu, nejsou v ústavech již žádné děti. Lumos podpořil plán moldavské vlády uzavřít zbývající ústavy do roku Důležitý projekt Lumosu týkající se inkluzivního vzdělávání v Moldavsku sklízí úspěchy. Lumos byl požádán o pomoc při realizaci projektu Světové banky, jehož cílem je rozšířit ve dvou třetinách Moldavska inkluzivní vzdělávání. Počet dětí v ústavní péči v České republice poklesl a snížil se i počet nově přijatých dětí. V Pardubickém kraji, se kterým Lumos úzce spolupracuje, došlo k významnému pokroku při zřizování komunitních služeb, jež pomáhají předcházet odebírání dětí z rodin. Počet dětí přijatých do ústavů je v tomto kraji nižší než ve zbytku České republiky. Lumos proškolil více než 5 tisíc profesionálních pracovníků v dovednostech, které využijí při poskytování komunitně založených zdravotních, vzdělávacích a sociálních služeb. Od doby, kdy Lumos začal působit v Bulharsku, se počet dětí v ústavní péči snížil o 50 procent. Zpráva UNICEF o procesu deinstitucionalizace vyzdvihla práci na individuálním vyhodnocování, plánování a přípravě dětí na přemístění, kterou podporuje Lumos, jako dobrou praxi. Koalice 2025, což je skupina bulharských neziskových organizací, kterou Lumos pomáhal zakládat, získala významný vliv a dokázala udržet dynamiku deinstitucionalizace i v období politického neklidu. Na Ukrajině Lumos pokračoval v přípravě deinstitucionalizace ve dvou oblastech (Dněpropetrovské a Doněcké) tak, aby až se situace uklidní, místní orgány mohly pokračovat v práci. Lumos otevřel kancelář v USA. Jejím cílem je prohloubit mezinárodní působnost organizace a zaměřit se zejména na mezinárodní finanční pomoc. Díky působení v Bruselu jsme ve prospěch našeho cíle získali nové členy Evropského parlamentu, což nám umožnilo prosadit myšlenku, aby se fondy EU zaměřily na podporu deinstitucionalizace v Evropě i na celém světě. Naše práce v oblasti podpory participace dětí a mladých lidí měla velký úspěch. Toto úsilí vyvrcholilo v roce 2014 prezentacemi na zasedání Výboru OSN pro práva dítěte a vystoupením mladých Moldavanů na listopadové strategické konferenci Lumosu.

14 Krok 1 Mezinárodní fáze Vyhodnocujeme počty dětí v ústavech v různých regionech světa, získáváme důkazy o příčinách institucionalizace, o finanční podpoře a o potřebách dětí, sdílíme poznatky a odborné znalosti týmů Lumosu v jednotlivých zemích s dalšími aktéry ve světě i na regionální a mezinárodní úrovni (zahrnující také poskytovatele mezinárodní finanční podpory): působíme ve prospěch deinstitucionalizace. Krok 2 Prosazování práva dítěte na život v rodině v zemích, kde působíme, a potvrzení, že reforma může fungovat Připravujeme pro země strategické přehledy, které jim pomáhají zjistit, v jakých ústavech děti jsou. Prosazujeme myšlenku deinstitucionalizace na národní politické úrovni a snažíme se na příkladech ukázat, že deinstitucionalizace je dosažitelná i po finanční stránce, přičemž hledáme dlouhodobě udržitelnou podporu pro nezbytnou systémovou reformu. Součástí naší práce je i pomoc vládám při zavádění finančních mechanismů pro nasměrování finančních toků do systémů založených na rodinné péči, které jsou podporovány z komunitní úrovně. Krok 3 Ochrana života a prevence dalšího poškozování Vyhodnocujme potřeby jednotlivých dětí, podporujeme zásahy v krizových situacích a pomáháme stabilizovat zdravotní stav těch nejohroženějších dětí. Snažíme se předcházet další institucionalizaci a poskytujeme zemím a příslušným odborníkům nástroje a dovednosti, které jim umožní vyhodnocovat potřeby dětí a při dalším rozhodování vycházet především z těchto potřeb. Krok 4 Naslouchání, učení se a příprava Necháváme děti a jejich rodiče promluvit a umožňujeme jim, aby se podíleli na rozhodování o věcech, které se jich týkají. Pomáháme dětem, rodičům i personálu, aby se připravili na uzavření ústavů a na přechod k systémům založeným na rodinné péči, jež jsou podporovány na komunitní úrovni. Krok 5 Budování alternativních komunitně založených služeb Prosazujeme: návrat dětí do biologických, pěstounských nebo adoptivních rodin při uplatnění vhodné podpory, odbornou péči pro nejzranitelnější děti, inkluzivní vzdělávání v běžných školách pro všechny děti, plošný výcvik profesionálních pracovníků v dovednostech, které potřebují k poskytování nových služeb.

15 Protecting Children. Providing Solutions. In Our Lifetime: The Role of Donors in Ending the Institutionalisation of Children Lumos vypracoval klíčovou zprávu nazvanou In Our Lifetime (Za našeho života), v níž uvádí, kde byla mezinárodní finanční pomoc využita k deinstitucionalizaci a kde k budování nebo obnově ústavů. Zpráva byla spolu se samostatným přehledem úspěchů týmů Lumosu ze tří evropských zemí zveřejněna 26. listopadu 2014 u příležitosti strategické konference nazvané In Our Lifetime: a Global Conference to End the Institutionalisation of Children, která se konala v Londýně pod záštitou naší zakladatelky a doživotní prezidentky J. K. Rowlingové. Konference byla zaměřena na mezinárodní finanční pomoc. Autor zprávy vyzval přes padesát zástupců vlád, diplomatů a představitelů organizací, včetně EU, vlády USA a nejvýznamnějších neziskových organizací, kontrolujících finanční prostředky v hodnotě milionů eur a dolarů, aby uplatnili svůj finanční vliv ke zrušení ústavů a sirotčinců, jež mají negativní dopad na děti. Ve stejný den byla rovněž spuštěna kampaň Lumosu na sociálních sítích nazvaná #LetstalkLumos, jejímž cílem je zvýšit celosvětové povědomí o problematice institucionalizace. Lumos se věnoval upevňování dobrých vztahů s nově zvolenými členy Evropského parlamentu ve snaze zajistit další pokračování závazku Evropské komise ve věci využívání strukturálních fondů a mezinárodní rozvojové pomoci EU k podpoře deinstitucionalizace v členských státech i v ostatních částech světa. Zástupci Lumosu se setkali s americkými zákonodárci v Senátu a Sněmovně reprezentantů, zástupci Kongresu a zájmovými skupinami, aby se zasadili o plné zavedení Akčního plánu vlády USA pro děti v nouzi. Plán se zaměřuje na ochranu dětí, které nežijí v rodinách, a prosazuje deinstitucionalizaci. Naše činnost v USA pomohla získat 20 milionů dolarů od vlády USA v rámci Prezidentského krizového plánu boje s AIDS (PEPFAR) na podporu dětí, které nežijí v rodinách. Lumos se snažil ovlivnit globální rozvojovou agendu OSN pro období po roce 2015 opět s akcentem na děti, jež postrádají rodinnou péči.

16 Díky našim pilotním programům nebyly na konci roku v moldavských okresech Ialoveni a Floresti žádné ústavy a 95 procent dětí z ústavu č. 2 v hlavním městě Kišiněvě, kde pracoval náš tým, se vrátilo do rodinného prostředí. Lumos podporoval moldavskou vládu během mezirezortní přípravy plánu na uzavření zbývajících státních ústavů a zřízení potřebných komunitních služeb během nadcházejících čtyř až pěti let. Od roku 2009, kdy začal Lumos působit v Bulharsku, se počet dětí ve zdejších ústavech snížil na polovinu. Zpráva UNICEF o aktuálním stavu procesu deinstitucionalizace v Bulharsku vyzdvihla zejména práci na individuálním vyhodnocování, plánování a přípravě dětí jako dobrou praxi. Tato praxe byla zavedena s výraznou pomocí bulharských pracovníků Lumosu, kteří využívali podporu odborného podpůrného týmu Lumosu (RESS). Skupina neziskových organizací Koalice 2025, kterou Lumos pomáhal založit, zůstala v politicky neklidném roce 2014 jednotná a silná, takže dokázala zabránit novým vládním představitelům v prosazení nevhodných řešení či zastavení procesu deinstitucionalizace. Počet dětí v ústavech České republiky se v roce 2014 snížil, přičemž největším úspěchem bylo snížení počtu novorozenců a kojenců v ústavní péči. Došlo rovněž k poklesu počtu nově přijatých dětí. Počet příjmů v Pardubickém kraji, se kterým Lumos úzce spolupracuje, je menší než ve zbytku země. V České republice vzrostl počet rodin, které poskytují krátkodobou pěstounskou péči, díky čemuž lze v krizové situaci dítě umístit spíše do rodiny než do ústavu. Na Ukrajině se Lumosu navzdory přetrvávajícímu konfliktu daří i nadále podporovat regionální a místní úřady v Doněcku. Upozorňovali jsme na nelehkou situaci dětí v ústavech v okupované zóně a díky našemu úsilí se podařilo v roce 2014 pro tyto děti zajistit humanitární pomoc. Dokázali jsme pokračovat v přípravě deinstitucionalizace ve dvou ukázkových oblastech východní Ukrajiny (Dněpropetrovské a Doněcké) tak, aby až se situace uklidní, místní orgány mohly pokračovat v práci.

17 Prioritou v Moldavsku zůstala záchrana životů dětí. V rámci našeho projektu Dětská úmrtnost jsme v roce 2014 pomohli přepracovat mechanismus spolupráce v sociálně zdravotní oblasti tak, aby vedl k prevenci nebo snížení dětské úmrtnosti doma nebo do 24 hodin od přijetí do nemocnice. Zkušenosti získané v pilotních okresech Ialoveni a Floresti při úspěšném zavádění tohoto mechanismu byly předány do dalších okresů, čímž se prohloubilo pochopení nutnosti mezioborové spolupráce mezi lékaři, zdravotnickým personálem a sociálními pracovníky. Úspěšně jsme pokračovali v práci zaměřené na prevenci úmrtí dětí v bulharských ústavech. Když začal Lumos v roce 2010 působit v bulharském Krušari, jeho hlavním zájmem bylo zajistit dobré životní podmínky a snížit vysokou úmrtnost dětí s postižením v místním ústavu. V roce 2014 dohlížel Lumos na zlepšení úrovně péče a kvality života všech 80 dětí v domově v Krušari, přičemž se soustředil především na 11 dětí se závažným postižením a zdravotními problémy, které budou v nejbližší době přemístěny do specializovaných skupinových domovů rodinného typu. Do konce roku 2014 Lumos prostřednictvím svých týmů v jednotlivých zemích v případech zabránil závažnému poškození novorozenců a kojenců nebo předešel jejich přijetí do ústavu. V roce 2014 bylo díky našemu vlivu a podpoře v celkem případech rozhodnuto o tom, že dítě nebude umístěno do ústavu. Naše organizace je také v nezbytných případech schopna zajistit život zachraňující zásahy specialistů. V roce 2014 Lumos zachránil život 476 dětem trpícím podvýživou, zanedbáním nebo nedostatečnou zdravotní péčí. Za pět let tak organizace zachránila celkem 935 dětských životů.

18 Dva mladí lidé z České republiky se zúčastnili akce věnované tématu mládí a mladých lidí, kterou uspořádala organizace UNESCO v Dublinu. Jejich vystoupení účastníci velmi ocenili. Mladí sebeobhájci řada z nich s postižením za podpory Lumosu s úspěchem vystoupili také na švýcarské konferenci Children as Actors for Transforming Society (CATS). V rámci projektu evropského sdružení Inclusion Europe nazvaného Hear our Voices děti z Bulharska a České republiky oslovily společné zasedání Výboru OSN pro práva dítěte a Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, které se konalo v září 2014 v Ženevě. S podporou Lumosu byly ve dvanácti moldavských pilotních školách zřízeny dětské participační skupiny. Děti se zapojily do rozhodování na úrovni školy a při návštěvě představitelů mezinárodního sdružení pro soukromou a vládní rozvojovou pomoc Globální aliance pro děti rovněž na národní úrovni. Zapojení dětí pomohlo přesvědčit Globální alianci pro děti, aby Moldavsko označila za prioritní zemi. Dva mladí Moldavané se v Londýně zúčastnili strategické konference Lumosu zaměřené na financování, která se konala 26. listopadu. Jejich vystoupení velmi oslovilo nejen naši doživotní prezidentku J. K. Rowlingovou, ale i více než padesátku zástupců vlád a poskytovatelů mezinárodní finanční podpory. Lumos rovněž pokračoval v podpoře dětské participační skupiny v Srbsku, kde v této oblasti spolupracuje s místní neziskovou organizací.

19 Návrat dětí do rodin při uplatnění vhodné podpory Během šesti let do konce roku 2014 Lumos podpořil přechod dětí z nepříznivého ústavního prostředí do rodin nebo v případě dětí se speciálními potřebami do podporovaného samostatného bydlení, v němž si zachovávají vazbu na své rodiny. Na konci roku 2013 to bylo celkem asi dětí. Velká většina z nich se vrátila do svých biologických rodin, kterým byla poskytnuta vhodná komunitní podpora (tj. takový druh podpory, který zabrání rozpadu rodiny), nebo do pěstounských a adoptivních rodin. Pěstounská péče v České republice, která se stále zlepšuje zejména v oblasti vyhledávání pěstounských rodičů a sledování kvality jimi poskytované péče i díky podpoře a vzdělávání Lumosu, může sloužit jako vzor úspěchu. Počet dětí v pěstounské péči a osobní péči poručníka v České republice od poloviny roku 2013 do poloviny roku 2014 vzrostl o 1 262, což je dokladem dalšího urychlení pozitivního trendu z posledních let. Péči tohoto typu zde nyní využívá celkem dětí Odborná péče pro nejzranitelnější děti Bulharští pracovníci Lumosu pracovali ve velmi specializované oblasti péče o děti s problémovým chováním. Tento probíhající projekt, do kterého bylo zapojeno třicet dětí a mladých lidí a jehož výsledky se uplatní v celém Bulharsku, si vytkl za cíl vyvinout způsoby, jak takovému chování porozumět a jak je řešit. V Moldavsku Lumos pokračoval v podpoře místních orgánů v okrese Ialoveni při zřizování útvaru speciálního vzdělávání SEU pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. Tento útvar zajistí dětem přístup ke kvalitnímu vzdělání některým vůbec poprvé ve svém životě. V roce 2014 bylo prostřednictvím on-line výzvy pro tento projekt vybráno přes dolarů

20 Plošný výcvik v dovednostech nutných k poskytování nových služeb V roce 2014 týmy Lumosu v jednotlivých zemích ve spolupráci s týmem odborné podpůrné služby (RESS) vyškolily sociálních pracovníků, zdravotnických profesionálů, pedagogů, pečovatelů, pracovníků státní správy a politiků v celé řadě dovedností nutných k provozování komunitně založených zdravotních, vzdělávacích a sociálních služeb. Celkový počet osob, které během sedmi let absolvovaly školení, nyní přesahuje Inkluzivní vzdělávání v běžných školách pro všechny děti V Moldavsku se v roce 2014 podařilo do běžných škol integrovat téměř dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž celkový počet dětí integrovaných do místních škol za uplynulé čtyři roky stoupl na téměř Toto úsilí vyvolalo mezinárodní pozornost a moldavský tým Lumosu představil nabyté znalosti a zkušenosti na mezinárodních konferencích. V rámci podpory moldavské vlády při prosazování politiky inkluzivního vzdělávání Světová banka v roce 2014 financovala významný dvanáctiměsíční projekt. Lumos zde zajišťoval technickou asistenci místním orgánům při hodnocení schopnosti komunitně založených služeb zajistit sociální a vzdělávací začlenění dětí s postižením ve 24 okresech (mimo pilotní okresy Lumosu), při určování potřeb na okresní úrovni v souvislosti s vývojem inkluzivního vzdělávání a při strategickém plánování. Školení se konala v zemích, kde působíme, a během tzv. studijních návštěv ve Velké Británii a Švédsku. Naši pracovníci vytvořili celou řadu videí s virtuálními studijními návštěvami a další se chystají. Tento způsob výcviku umožní Lumosu sdílet znalosti efektivněji a s mnohem větším počtem zájemců. V rámci projektu moldavské vlády Integrace dětí s postižením do běžných škol, který financuje Světová banka, jsme poskytovali odbornou a technickou asistenci při plánování a mapování vzdělávacích služeb 24 okresů a proškolili jsme 80 okresních pracovníků v dovednostech týkajících se sběru dat. Lumos v České republice poskytl sociálním pracovníkům v oblasti ochrany dětí obsáhlý soubor nástrojů pro profesionální vyhodnocování, s jejichž pomocí mohou vytvářet individuální plány ochrany dítěte vycházející z přístupu prosazujícího maximální udržení dětí v rodinné péči. Tato podpora napomohla k zavedení nového rámce vyhodnocování dětí v České republice, což je výrazný úspěch našeho týmu. Na letní konferenci představili zástupci Lumosu asi čtyřiceti profesionálům v oblasti péče o dítě a ochrany dítěte z deseti zemí z pěti kontinentů svůj model deinstitucionalizace.

21 Budeme pokračovat v realizaci našich programů v jednotlivých zemích, kde působíme, a na základě vzájemného sdílení informací a zkušeností budeme rozšiřovat jejich vliv v sousedních zemích. Máme rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti v krizové pomoci a záchraně životů, reformě zdravotní péče na komunitní úrovni či inkluzivním vzdělávání pro znevýhodněné děti a děti s postižením a můžeme nabídnout celou škálu profesionálních, právních a manažerských dovedností nezbytných k zabezpečení systému péče a ochrany dítěte v komunitě, nikoliv v ústavech. Přepracujeme a rozšíříme naše školicí služby a služby technické podpory tak, abychom maximálně využívali schopností našich pracovníků a odborných konzultantů v reakci na rostoucí počet žádostí o podporu nebo poradenství. V roce 2015 budeme dále posilovat náš strategický přístup založený na důkazech a zintenzivníme kampaně a úsilí při prosazování našich cílů. Především se budeme snažit zajistit, aby se mezinárodní finanční pomoc nesměla využívat k podpoře institucionálních modelů péče, a budeme usilovat o to, aby se světové společenství zavázalo k podpoře rodin a komunitně založené péče. Snaha o vyslyšení a aktivní zapojení dětí a mladých lidí zejména těch, kterých se nějak dotkla institucionalizace zůstane základním kamenem našich aktivit a programů zaměřených na obhajování a prosazování našich záměrů. V roce 2015 budeme pokračovat v podpoře a prosazování aktivní účasti dětí a mladých lidí na utváření vlastního života v rámci našich dětských participačních skupin. Navážeme na naši dosavadní strategii a vliv na úrovni Evropské unie. Hlavním úkolem v roce 2015 bude nadále působit na strany zapojené do rozhodování o finanční pomoci EU tak, aby členské státy dodržovaly zásady podporující deinstitucionalizaci a aby se tyto zásady uplatňovaly všude tam, kam je směřována evropská pomoc. V roce 2015 se budeme dál prostřednictvím rozšířeného týmu snažit ovlivňovat zahraniční pomoc USA. Naše úsilí při osvětě a prosazování našich cílů má mnoho podob a zaměřuje se na rozmanité skupiny včetně široké veřejnosti, vlády USA, agentur OSN, mezinárodních finančních institucí, náboženských skupin, soukromých dárců nebo sdělovacích prostředků. Klíčovou příležitostí v roce 2015 bude možnost ovlivnění Cílů udržitelného rozvoje OSN pro období po roce 2015.

Children. Providing Solutions.

Children. Providing Solutions. Protecting Children. Providing Solutions. 500krát větší pravděpodobnost než u jejich vrstevníků, že spáchají sebevraždu, 40krát větší pravděpodobnost páchání trestné činnosti a 10krát větší pravděpodobnost,

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Naše vize. Vteřina poté

Naše vize. Vteřina poté Výroční zpráva Vteřiny poté, z.s. za rok 2014 02 Kdo jsme Vteřina poté je platformou složenou z lidí, kteří prošli ústavní péčí. Usiluje o to, aby práva dětí, které vyrůstají v zařízeních institucionální

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 26. srpna 2004 KONSOLIDOVANÝ NÁVRH DOTAZNÍKU PRO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Výbor

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více