Chtěli jsme, aby naše hlasy byly slyšet na všech kontinentech a ve všech jazycích. Máme právo podílet se na tom, co se nás týká.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chtěli jsme, aby naše hlasy byly slyšet na všech kontinentech a ve všech jazycích. Máme právo podílet se na tom, co se nás týká."

Transkript

1 Protecting Pomáháme Children. m. Providing Nabízíme Solutions. šení.

2 Chtěli jsme, aby každý věděl, že existujeme... Chtěli jsme, aby naše hlasy byly slyšet na všech kontinentech a ve všech jazycích. Máme právo podílet se na tom, co se nás týká.

3 V Lumosu jsme dospěli k přesvědčení, že vzhledem k jasné řeči důkazů můžeme své úsilí o deinstitucionalizaci nyní přenést na globální úroveň. V roce 2014 vytvořil Lumos platformu spojující lidi a jejich dovednosti, zkušenosti a odhodlání, jež nám umožní prosazovat tento argument na celém světě a naplňovat tak náš ambiciózní, avšak dosažitelný cíl celosvětově ukončit institucionalizaci dětí do roku 2050.

4 Pět let jsem byla v dětském domově. Doba tam strávená se zdála být nekonečná. Měla jsem pocit, že jsem v temném bludišti, v němž nenajdu světlo. Pouze naděje, že jednou přijde den, kdy se budu moci vrátit domů, mi dodávala sílu. Nejvíce jsem si přála být se svými rodiči a sestrou. Vše, o čem jsem snila, se splnilo. Vrátila jsem se domů a všechno se změnilo. Teď už dva roky chodím do školy v naší vesnici. Zpočátku to bylo těžké. Bála jsem se, že se se mnou ostatní děti nebudou bavit, ale všechno bylo jinak. Mí spolužáci i učitelé na mě byli hodní. Všichni se mi hodně věnovali a stále mi pomáhají s domácími úkoly, pohybem po škole nebo s aktovkou.

5 Osm milionů dětí na celém světě žije v dětských domovech a takzvaných sirotčincích, přestože většina z nich žádnými sirotky není a má alespoň jednoho žijícího rodiče. Proč jsou dětské domovy a sirotčince plné nesirotků? To je otázka, kterou si Lumos neustále pokládá a na kterou dostává stále stejné odpovědi: chudoba, válka, zdravotní postižení či nedostupnost služeb, jež by pomohly udržet děti v rodinách. Existují přesvědčivé vědecké důkazy o tom, že institucionální péče, která přeruší láskyplnou vazbu mezi dětmi, jejich rodiči a rodinou, poškozuje psychický, rozumový a emoční vývoj dítěte. Výzkum rovněž jasně ukazuje, že děti vychované v ústavní péči mají horší životní i zdravotní vyhlídky. Zastaralý Lumos postcard systém artwork péče, jenž 24/7/13 poškozuje 12:02 dítě, Page které 1 má sám chránit, má současně nepříznivý sociální a hospodářský dopad na společnost a komunitu. V Evropě, kde se Lumos v posledním desetiletí snaží napravit dědictví státem provozovaných ústavů, v kultuře, kde se odebrání dítěte rodičům stalo běžným řešením pro rodiny v krizi, je tento argument založený na důkazech široce přijímán. Došlo zde k obratu, protože většina zemí se již v nějaké formě zavázala k deinstitucionalizaci. V Lumosu jsme dospěli k přesvědčení, že vzhledem k jasným důkazům můžeme svůj cíl deinstitucionalizace péče nyní přenést na globální úroveň a postavit se tak proti desetiletí přetrvávajícímu mylnému názoru, že dětské domovy jsou pro děti v nouzi dobré nebo přinejmenším nezbytné. Nejsou. A dnes víme dost o jejich negativních dopadech, abychom si uvědomili, že existuje lepší cesta. Pro mnoho poctivých lidí, kteří podporovali nebo dokonce sami pracovali v ústavech a kteří jsou přesvědčeni, že tyto ústavy jsou bezpečnými a dobře vybavenými útočišti pro děti v nebezpečném světě, to nebude snadné. Jsme si jisti, že řešením nejsou vesele pomalované zdi, pohodlnější postele nebo plyšoví medvídci. Řešením je neumisťovat děti do velkých dětských domovů. V roce 2014 vytvořil Lumos platformu spojující lidi a jejich dovednosti, zkušenosti a odhodlání, jež nám umožní prosazovat tento argument na celém světě a naplňovat tak náš ambiciózní, avšak dosažitelný cíl do roku 2050 celosvětově ukončit institucionalizaci dětí. Otevřeli jsme kancelář v USA, nově působíme v Latinské Americe a Karibské oblasti a začali jsme prosazovat reformu systémů péče o děti a jejich ochrany v OSN a dalších mezinárodních organizacích a nadacích. Na jedné z nejdůležitějších akcí Lumosu v roce 2014, na konferenci In Our Lifetime zaměřené na roli globální finanční pomoci při úsilí o deinstitucionalizaci péče a zrušení velkých dětských domovů, jsem potkala Dumitriţu z Moldavska, která v ústavní péči strávila pět let. Dumitriţa je jedním ze dětí, které se díky činnosti Lumosu opět vrátily do svých rodin. Její vyprávění o tom, co zažila, bylo neobyčejně dojemné. Pro politické a další rozhodující představitele, kteří ji vyslechli, to bylo rovněž silné svědectví o tom, že změna je nejen možná, ale zcela nezbytná. Její příběh vystihuje touhy milionů dětí, kterým se snažíme pomáhat. Umožnit jim, aby je bylo slyšet, je zásadní součástí našeho poslání. Naším cílem je, aby všechny děti mohly žít v rodinném prostředí. Je to jejich potřeba a zaslouží si to. V roce 2014 jsem se stala doživotní prezidentkou Lumosu a tento závazek jsem přijala s hrdostí. Po převzetí své nové role jsem vedením správní rady pověřila Neila Blaira. Učinila jsem tak s důvěrou ve schopnosti členů správní rady, naší neúnavné výkonné ředitelky Georgette Mulheirové a talentovaného personálu naší organizace a s vědomím, že se Lumosu dostává neocenitelné a setrvalé podpory od mnoha partnerů a štědrých dárců.

6

7 Přenesení našeho úsilí o deinstitucionalizaci péče na globální úroveň po deseti letech práce v Evropě představuje zásadní počin. Nikoliv pro Lumos jako takový, nýbrž pro miliony dětí, které jsou stále zbytečně umísťovány do ústavů a sirotčinců. V roce 2014 jsme se s energií a úspěšně zhostili všech našich úkolů, přičemž naše práce má stále větší dopad a rezonuje v řadě dalších organizací, které usilují o podobné cíle a které uznávají stejné hodnoty: že děti potřebují rodinu, nikoli ústav. K tomuto přesvědčení nás nevede pouze naše intuice, ale také několik desetiletí výzkumů, díky nimž mnohem lépe chápeme, že oddělení dětí od rodičů a výchova v institucionální péči poškozuje jejich fyzický, emocionální a intelektuální rozvoj a zhoršuje jejich životní vyhlídky. Naplnění vize naší organizace vyžaduje především uvědomění si této skutečnosti a následně vůli takovou změnu uskutečnit. To platí nejen pro vlády, s nimiž spolupracujeme, ale také pro mezinárodní donátory, komunity i rodiny, kterým se snažíme v konečném důsledku pomáhat. Víme totiž, že pro děti je ústavní péče stejně škodlivá, ať se jedná o ústavy v Evropě nebo o sirotčince financované ze soukromých prostředků jinde. Na konci roku 2014 jsme dospěli k přesvědčení, že v Evropě došlo k obratu, protože ve většině zemí již existovaly plány na deinstitucionalizaci péče. Samozřejmě jsme s upřímnou radostí uvítali nová pravidla, která vešla v platnost na začátku roku 2014 a podle kterých nelze prostředky z evropských strukturálních fondů vynakládat na výstavbu nebo obnovu ústavů, ale naopak je třeba je investovat do přechodu ke komunitně založeným službám. Doufáme, že se tento vývoj v budoucnu stane jasným příkladem i pro další poskytovatele mezinárodní finanční pomoci. Při prosazování našich cílů se opíráme o důkazy a úspěšnou praxi v našich ukázkových projektech. Tato zpráva obsahuje celou řadu inspirativních příkladů práce našich týmů v Bulharsku, České republice či v Moldavsku. V roce 2014 došlo například v Moldavsku k celkovému snížení počtu dětí v ústavech o více než 70 procent. Na Ukrajině jsme navzdory tamním událostem pomohli díky podpoře profesionálních pracovníků udržet reformu v chodu a v Srbsku jsme zahájili spolupráci s partnerskou neziskovou organizací v oblasti podpory mladých lidí při prosazování zlepšení služeb ochrany dětí s postižením. Spolu s partnery jsme se připravovali na projekt v Řecku. Deset let práce v Evropě nás naučilo, jak důležité je působit na významné politické osobnosti a donátory, měnit postoje zastávající se institucionalizace a budovat dostatečnou kapacitu a odbornou základnu, jež pomůže nahradit ústavy komunitně založenými službami. Naučili jsme se, že často dosáhneme mnohem více, když své schopnosti a znalosti zapojíme ve spolupráci s dalšími partnery. Bulharská koalice neziskových organizací, kterou jsme pomáhali zformovat, podpořila v roce 2014 reformu i navzdory politickému neklidu. V roce 2014 jsme expandovali, přepracovali jsme operační strukturu a výrazně investovali do našich zaměstnanců, přičemž jsme se zaměřili na klíčové prvky úspěšné deinstitucionalizace. Tím jsme si připravili základy pro naši budoucnost coby skutečně globální organizace. Otevřeli jsme kancelář ve Washingtonu D.C., abychom mohli ovlivňovat politiku finanční pomoci Spojených států, OSN a dalších mezinárodních subjektů. Připravili jsme si zázemí pro naše působení na Haiti v roce 2015, což je náš první program mimo Evropu. Při naplňování naší snahy o skutečně globální záběr jsme představili své odborné znalosti a zkušenosti na celé řadě prezenčních i virtuálních akcí, školení a konferencí, kterých se zúčastnili profesionálové ze všech kontinentů. Nakonec to jsou vlády a mezinárodní dárci, kdo budou reformovat systémy, které financují. V roce 2014 jsme díky podpoře a poradenství, jež jsme poskytovali na rozhodujících úrovních v rámci pomoci při transformaci systémů, které odpírají dětem život v rodinách, výrazným způsobem posílili svou pověst odborníka v oblasti deinstitucionalizace. Ve spolupráci s nejrůznějšími partnery hrajeme zásadní úlohu v úsilí o ukončení institucionalizace na celém světě do roku Výsledky naší práce v roce 2014 nás utvrzují v tom, že budeme schopni nabídnout praktická řešení a osvědčené postupy vycházející z jednoznačných důkazů, jež v nadcházejících desetiletích pomohou k tomu, že o ústavech pro děti se budeme dočítat už jen v knihách.

8 Ve světě žije nejméně osm milionů dětí v ústavech. Přestože více než 80 procent z nich má žijící rodiče, jsou kvůli chudobě nebo diskriminaci odloučeny od rodin. 1 Více než 80 let výzkumu ukázalo, že ústavy nemohou nahradit láskyplnou péči rodičů, v důsledku čehož závažně poškozují zdraví, vývoj a budoucí životní vyhlídky dítěte. 2 Velké ústavy jsou zbytečné a jejich provoz je mnohem dražší než komunitní služby, které mají z hlediska dítěte lepší výsledky. Lumos pomohl zvrátit vývoj v Evropě, kde má již celá řada zemí plány na zajištění deinstitucionalizace. 3 V příštích patnácti až dvaceti letech chce Lumos ve spolupráci s dalšími organizacemi pokračovat ve svém úsilí o zvrácení vývoje na celosvětové úrovni. Institucionalizace ve světě skončí do roku Protecting Children. Providing Solutions. Ending the institutionalisation of children A summary of progress in changing systems of care and protection for children in Moldova, the Czech Republic and Bulgaria

9 In Our Lifetime: The Role of Donors in Ending the Institutionalisation of Children Protecting Children. Providing Solutions. Naší vizí je svět, v němž mají děti možnost vyrůstat a uplatňovat své schopnosti v bezpečném a pečujícím rodinném prostředí nebo, není-li jiná alternativa, ve speciálně uzpůsobeném prostředí, jež naplňuje veškeré jejich potřeby. Protecting Children. Providing Solutions. A nakonec to nejdůležitější pracujeme s dětmi a jejich rodinami, chráníme děti před vážnou újmou a zabezpečujeme komplikovanou a vysoce citlivou přípravu dětí na přestěhování a sjednocení rodiny jakož i prevenci přijímání dětí do ústavní péče.

10 Ve 457 případech jsme přímo zabránili umístění dítěte do ústavu a ovlivnili jsme tisíce dalších případů jednotlivých dětí, kde se o ústavní péči uvažovalo. x s Na začátku roku 2014 vešla v platnost nařízení zakazující členským státům používat finanční podporu EU pro financování ústavů díky prosazování deinstitucionalizace ze strany Lumosu a dalších organizací. Ending Institutionalisation by 356 dětí a mladých lidí se zúčastnilo dětských participačních programů Lumosu zaměřených na schopnost zapojit se do rozhodování o sobě. Celkem 135 dětem trpícím hydrocefalem se podařilo operací zachránit život. Za tři roky bylo v důsledku práce Lumosu zachráněno již 446 dětských životů. 74 politiků a vrcholných manažerů se během roku zúčastnilo deseti studijních návštěv. Srpnového kurzu zaměřeného na deinstitucionalizaci se zúčastnilo 36 odborníků z pěti kontinentů.

11 Vyškolili jsme osob z řad pečovatelů, učitelů, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotnických profesionálů, politiků a sponzorů, čímž počet absolventů vyškolených za pět let dosáhl Lumos přímo podpořil dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, aby mohly v Moldavsku navštěvovat běžné školy. Celkový počet dětí integrovaných v Moldavsku tak dosáhl V uplynulých pěti letech jsme podpořili přemístění dětí z ústavů do bezpečného a pečujícího rodinného prostředí, přičemž jen v roce 2014 bylo takových dětí kolem Zachránili jsme život 476 dětem trpícím podvýživou a zanedbáváním. Za pět let jsme tak zachovali celkem 935 dětských životů. Protecting Children. Providing Solutions.

12 Před dvěma lety jsme my děti z běžné školy neměly ani ponětí o tom, co to je postižený. Měly jsme obavu, jak budeme s dětmi s postižením, které k nám měly přijít z ústavu, vycházet. I ony se bály nového prostředí, o kterém si myslely, že děti v něm jsou jiné. Některé z nich se nedokázaly vyjádřit a nerozuměly, co jsme říkaly, jiné se nám vyhýbaly a raději zůstávaly o samotě. Ale postupně jsme začaly komunikovat, pomáhat si a navzájem si rozumět, což je to nejdůležitější.

13 Mnoho zemí Evropské unie začlenilo deinstitucionalizaci do svých smluv s EU o využití strukturálních fondů v nadcházejícím sedmiletém období. To je přímý důsledek působení organizací jako Lumos v Bruselu v uplynulých pěti letech. Výsledkem jsou předpisy, podle kterých nelze tyto fondy využívat k budování nebo obnově ústavů. V moldavských okresech Ialoveni a Floresti, kde probíhají pilotní projekty Lumosu, nejsou v ústavech již žádné děti. Lumos podpořil plán moldavské vlády uzavřít zbývající ústavy do roku Důležitý projekt Lumosu týkající se inkluzivního vzdělávání v Moldavsku sklízí úspěchy. Lumos byl požádán o pomoc při realizaci projektu Světové banky, jehož cílem je rozšířit ve dvou třetinách Moldavska inkluzivní vzdělávání. Počet dětí v ústavní péči v České republice poklesl a snížil se i počet nově přijatých dětí. V Pardubickém kraji, se kterým Lumos úzce spolupracuje, došlo k významnému pokroku při zřizování komunitních služeb, jež pomáhají předcházet odebírání dětí z rodin. Počet dětí přijatých do ústavů je v tomto kraji nižší než ve zbytku České republiky. Lumos proškolil více než 5 tisíc profesionálních pracovníků v dovednostech, které využijí při poskytování komunitně založených zdravotních, vzdělávacích a sociálních služeb. Od doby, kdy Lumos začal působit v Bulharsku, se počet dětí v ústavní péči snížil o 50 procent. Zpráva UNICEF o procesu deinstitucionalizace vyzdvihla práci na individuálním vyhodnocování, plánování a přípravě dětí na přemístění, kterou podporuje Lumos, jako dobrou praxi. Koalice 2025, což je skupina bulharských neziskových organizací, kterou Lumos pomáhal zakládat, získala významný vliv a dokázala udržet dynamiku deinstitucionalizace i v období politického neklidu. Na Ukrajině Lumos pokračoval v přípravě deinstitucionalizace ve dvou oblastech (Dněpropetrovské a Doněcké) tak, aby až se situace uklidní, místní orgány mohly pokračovat v práci. Lumos otevřel kancelář v USA. Jejím cílem je prohloubit mezinárodní působnost organizace a zaměřit se zejména na mezinárodní finanční pomoc. Díky působení v Bruselu jsme ve prospěch našeho cíle získali nové členy Evropského parlamentu, což nám umožnilo prosadit myšlenku, aby se fondy EU zaměřily na podporu deinstitucionalizace v Evropě i na celém světě. Naše práce v oblasti podpory participace dětí a mladých lidí měla velký úspěch. Toto úsilí vyvrcholilo v roce 2014 prezentacemi na zasedání Výboru OSN pro práva dítěte a vystoupením mladých Moldavanů na listopadové strategické konferenci Lumosu.

14 Krok 1 Mezinárodní fáze Vyhodnocujeme počty dětí v ústavech v různých regionech světa, získáváme důkazy o příčinách institucionalizace, o finanční podpoře a o potřebách dětí, sdílíme poznatky a odborné znalosti týmů Lumosu v jednotlivých zemích s dalšími aktéry ve světě i na regionální a mezinárodní úrovni (zahrnující také poskytovatele mezinárodní finanční podpory): působíme ve prospěch deinstitucionalizace. Krok 2 Prosazování práva dítěte na život v rodině v zemích, kde působíme, a potvrzení, že reforma může fungovat Připravujeme pro země strategické přehledy, které jim pomáhají zjistit, v jakých ústavech děti jsou. Prosazujeme myšlenku deinstitucionalizace na národní politické úrovni a snažíme se na příkladech ukázat, že deinstitucionalizace je dosažitelná i po finanční stránce, přičemž hledáme dlouhodobě udržitelnou podporu pro nezbytnou systémovou reformu. Součástí naší práce je i pomoc vládám při zavádění finančních mechanismů pro nasměrování finančních toků do systémů založených na rodinné péči, které jsou podporovány z komunitní úrovně. Krok 3 Ochrana života a prevence dalšího poškozování Vyhodnocujme potřeby jednotlivých dětí, podporujeme zásahy v krizových situacích a pomáháme stabilizovat zdravotní stav těch nejohroženějších dětí. Snažíme se předcházet další institucionalizaci a poskytujeme zemím a příslušným odborníkům nástroje a dovednosti, které jim umožní vyhodnocovat potřeby dětí a při dalším rozhodování vycházet především z těchto potřeb. Krok 4 Naslouchání, učení se a příprava Necháváme děti a jejich rodiče promluvit a umožňujeme jim, aby se podíleli na rozhodování o věcech, které se jich týkají. Pomáháme dětem, rodičům i personálu, aby se připravili na uzavření ústavů a na přechod k systémům založeným na rodinné péči, jež jsou podporovány na komunitní úrovni. Krok 5 Budování alternativních komunitně založených služeb Prosazujeme: návrat dětí do biologických, pěstounských nebo adoptivních rodin při uplatnění vhodné podpory, odbornou péči pro nejzranitelnější děti, inkluzivní vzdělávání v běžných školách pro všechny děti, plošný výcvik profesionálních pracovníků v dovednostech, které potřebují k poskytování nových služeb.

15 Protecting Children. Providing Solutions. In Our Lifetime: The Role of Donors in Ending the Institutionalisation of Children Lumos vypracoval klíčovou zprávu nazvanou In Our Lifetime (Za našeho života), v níž uvádí, kde byla mezinárodní finanční pomoc využita k deinstitucionalizaci a kde k budování nebo obnově ústavů. Zpráva byla spolu se samostatným přehledem úspěchů týmů Lumosu ze tří evropských zemí zveřejněna 26. listopadu 2014 u příležitosti strategické konference nazvané In Our Lifetime: a Global Conference to End the Institutionalisation of Children, která se konala v Londýně pod záštitou naší zakladatelky a doživotní prezidentky J. K. Rowlingové. Konference byla zaměřena na mezinárodní finanční pomoc. Autor zprávy vyzval přes padesát zástupců vlád, diplomatů a představitelů organizací, včetně EU, vlády USA a nejvýznamnějších neziskových organizací, kontrolujících finanční prostředky v hodnotě milionů eur a dolarů, aby uplatnili svůj finanční vliv ke zrušení ústavů a sirotčinců, jež mají negativní dopad na děti. Ve stejný den byla rovněž spuštěna kampaň Lumosu na sociálních sítích nazvaná #LetstalkLumos, jejímž cílem je zvýšit celosvětové povědomí o problematice institucionalizace. Lumos se věnoval upevňování dobrých vztahů s nově zvolenými členy Evropského parlamentu ve snaze zajistit další pokračování závazku Evropské komise ve věci využívání strukturálních fondů a mezinárodní rozvojové pomoci EU k podpoře deinstitucionalizace v členských státech i v ostatních částech světa. Zástupci Lumosu se setkali s americkými zákonodárci v Senátu a Sněmovně reprezentantů, zástupci Kongresu a zájmovými skupinami, aby se zasadili o plné zavedení Akčního plánu vlády USA pro děti v nouzi. Plán se zaměřuje na ochranu dětí, které nežijí v rodinách, a prosazuje deinstitucionalizaci. Naše činnost v USA pomohla získat 20 milionů dolarů od vlády USA v rámci Prezidentského krizového plánu boje s AIDS (PEPFAR) na podporu dětí, které nežijí v rodinách. Lumos se snažil ovlivnit globální rozvojovou agendu OSN pro období po roce 2015 opět s akcentem na děti, jež postrádají rodinnou péči.

16 Díky našim pilotním programům nebyly na konci roku v moldavských okresech Ialoveni a Floresti žádné ústavy a 95 procent dětí z ústavu č. 2 v hlavním městě Kišiněvě, kde pracoval náš tým, se vrátilo do rodinného prostředí. Lumos podporoval moldavskou vládu během mezirezortní přípravy plánu na uzavření zbývajících státních ústavů a zřízení potřebných komunitních služeb během nadcházejících čtyř až pěti let. Od roku 2009, kdy začal Lumos působit v Bulharsku, se počet dětí ve zdejších ústavech snížil na polovinu. Zpráva UNICEF o aktuálním stavu procesu deinstitucionalizace v Bulharsku vyzdvihla zejména práci na individuálním vyhodnocování, plánování a přípravě dětí jako dobrou praxi. Tato praxe byla zavedena s výraznou pomocí bulharských pracovníků Lumosu, kteří využívali podporu odborného podpůrného týmu Lumosu (RESS). Skupina neziskových organizací Koalice 2025, kterou Lumos pomáhal založit, zůstala v politicky neklidném roce 2014 jednotná a silná, takže dokázala zabránit novým vládním představitelům v prosazení nevhodných řešení či zastavení procesu deinstitucionalizace. Počet dětí v ústavech České republiky se v roce 2014 snížil, přičemž největším úspěchem bylo snížení počtu novorozenců a kojenců v ústavní péči. Došlo rovněž k poklesu počtu nově přijatých dětí. Počet příjmů v Pardubickém kraji, se kterým Lumos úzce spolupracuje, je menší než ve zbytku země. V České republice vzrostl počet rodin, které poskytují krátkodobou pěstounskou péči, díky čemuž lze v krizové situaci dítě umístit spíše do rodiny než do ústavu. Na Ukrajině se Lumosu navzdory přetrvávajícímu konfliktu daří i nadále podporovat regionální a místní úřady v Doněcku. Upozorňovali jsme na nelehkou situaci dětí v ústavech v okupované zóně a díky našemu úsilí se podařilo v roce 2014 pro tyto děti zajistit humanitární pomoc. Dokázali jsme pokračovat v přípravě deinstitucionalizace ve dvou ukázkových oblastech východní Ukrajiny (Dněpropetrovské a Doněcké) tak, aby až se situace uklidní, místní orgány mohly pokračovat v práci.

17 Prioritou v Moldavsku zůstala záchrana životů dětí. V rámci našeho projektu Dětská úmrtnost jsme v roce 2014 pomohli přepracovat mechanismus spolupráce v sociálně zdravotní oblasti tak, aby vedl k prevenci nebo snížení dětské úmrtnosti doma nebo do 24 hodin od přijetí do nemocnice. Zkušenosti získané v pilotních okresech Ialoveni a Floresti při úspěšném zavádění tohoto mechanismu byly předány do dalších okresů, čímž se prohloubilo pochopení nutnosti mezioborové spolupráce mezi lékaři, zdravotnickým personálem a sociálními pracovníky. Úspěšně jsme pokračovali v práci zaměřené na prevenci úmrtí dětí v bulharských ústavech. Když začal Lumos v roce 2010 působit v bulharském Krušari, jeho hlavním zájmem bylo zajistit dobré životní podmínky a snížit vysokou úmrtnost dětí s postižením v místním ústavu. V roce 2014 dohlížel Lumos na zlepšení úrovně péče a kvality života všech 80 dětí v domově v Krušari, přičemž se soustředil především na 11 dětí se závažným postižením a zdravotními problémy, které budou v nejbližší době přemístěny do specializovaných skupinových domovů rodinného typu. Do konce roku 2014 Lumos prostřednictvím svých týmů v jednotlivých zemích v případech zabránil závažnému poškození novorozenců a kojenců nebo předešel jejich přijetí do ústavu. V roce 2014 bylo díky našemu vlivu a podpoře v celkem případech rozhodnuto o tom, že dítě nebude umístěno do ústavu. Naše organizace je také v nezbytných případech schopna zajistit život zachraňující zásahy specialistů. V roce 2014 Lumos zachránil život 476 dětem trpícím podvýživou, zanedbáním nebo nedostatečnou zdravotní péčí. Za pět let tak organizace zachránila celkem 935 dětských životů.

18 Dva mladí lidé z České republiky se zúčastnili akce věnované tématu mládí a mladých lidí, kterou uspořádala organizace UNESCO v Dublinu. Jejich vystoupení účastníci velmi ocenili. Mladí sebeobhájci řada z nich s postižením za podpory Lumosu s úspěchem vystoupili také na švýcarské konferenci Children as Actors for Transforming Society (CATS). V rámci projektu evropského sdružení Inclusion Europe nazvaného Hear our Voices děti z Bulharska a České republiky oslovily společné zasedání Výboru OSN pro práva dítěte a Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, které se konalo v září 2014 v Ženevě. S podporou Lumosu byly ve dvanácti moldavských pilotních školách zřízeny dětské participační skupiny. Děti se zapojily do rozhodování na úrovni školy a při návštěvě představitelů mezinárodního sdružení pro soukromou a vládní rozvojovou pomoc Globální aliance pro děti rovněž na národní úrovni. Zapojení dětí pomohlo přesvědčit Globální alianci pro děti, aby Moldavsko označila za prioritní zemi. Dva mladí Moldavané se v Londýně zúčastnili strategické konference Lumosu zaměřené na financování, která se konala 26. listopadu. Jejich vystoupení velmi oslovilo nejen naši doživotní prezidentku J. K. Rowlingovou, ale i více než padesátku zástupců vlád a poskytovatelů mezinárodní finanční podpory. Lumos rovněž pokračoval v podpoře dětské participační skupiny v Srbsku, kde v této oblasti spolupracuje s místní neziskovou organizací.

19 Návrat dětí do rodin při uplatnění vhodné podpory Během šesti let do konce roku 2014 Lumos podpořil přechod dětí z nepříznivého ústavního prostředí do rodin nebo v případě dětí se speciálními potřebami do podporovaného samostatného bydlení, v němž si zachovávají vazbu na své rodiny. Na konci roku 2013 to bylo celkem asi dětí. Velká většina z nich se vrátila do svých biologických rodin, kterým byla poskytnuta vhodná komunitní podpora (tj. takový druh podpory, který zabrání rozpadu rodiny), nebo do pěstounských a adoptivních rodin. Pěstounská péče v České republice, která se stále zlepšuje zejména v oblasti vyhledávání pěstounských rodičů a sledování kvality jimi poskytované péče i díky podpoře a vzdělávání Lumosu, může sloužit jako vzor úspěchu. Počet dětí v pěstounské péči a osobní péči poručníka v České republice od poloviny roku 2013 do poloviny roku 2014 vzrostl o 1 262, což je dokladem dalšího urychlení pozitivního trendu z posledních let. Péči tohoto typu zde nyní využívá celkem dětí Odborná péče pro nejzranitelnější děti Bulharští pracovníci Lumosu pracovali ve velmi specializované oblasti péče o děti s problémovým chováním. Tento probíhající projekt, do kterého bylo zapojeno třicet dětí a mladých lidí a jehož výsledky se uplatní v celém Bulharsku, si vytkl za cíl vyvinout způsoby, jak takovému chování porozumět a jak je řešit. V Moldavsku Lumos pokračoval v podpoře místních orgánů v okrese Ialoveni při zřizování útvaru speciálního vzdělávání SEU pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. Tento útvar zajistí dětem přístup ke kvalitnímu vzdělání některým vůbec poprvé ve svém životě. V roce 2014 bylo prostřednictvím on-line výzvy pro tento projekt vybráno přes dolarů

20 Plošný výcvik v dovednostech nutných k poskytování nových služeb V roce 2014 týmy Lumosu v jednotlivých zemích ve spolupráci s týmem odborné podpůrné služby (RESS) vyškolily sociálních pracovníků, zdravotnických profesionálů, pedagogů, pečovatelů, pracovníků státní správy a politiků v celé řadě dovedností nutných k provozování komunitně založených zdravotních, vzdělávacích a sociálních služeb. Celkový počet osob, které během sedmi let absolvovaly školení, nyní přesahuje Inkluzivní vzdělávání v běžných školách pro všechny děti V Moldavsku se v roce 2014 podařilo do běžných škol integrovat téměř dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž celkový počet dětí integrovaných do místních škol za uplynulé čtyři roky stoupl na téměř Toto úsilí vyvolalo mezinárodní pozornost a moldavský tým Lumosu představil nabyté znalosti a zkušenosti na mezinárodních konferencích. V rámci podpory moldavské vlády při prosazování politiky inkluzivního vzdělávání Světová banka v roce 2014 financovala významný dvanáctiměsíční projekt. Lumos zde zajišťoval technickou asistenci místním orgánům při hodnocení schopnosti komunitně založených služeb zajistit sociální a vzdělávací začlenění dětí s postižením ve 24 okresech (mimo pilotní okresy Lumosu), při určování potřeb na okresní úrovni v souvislosti s vývojem inkluzivního vzdělávání a při strategickém plánování. Školení se konala v zemích, kde působíme, a během tzv. studijních návštěv ve Velké Británii a Švédsku. Naši pracovníci vytvořili celou řadu videí s virtuálními studijními návštěvami a další se chystají. Tento způsob výcviku umožní Lumosu sdílet znalosti efektivněji a s mnohem větším počtem zájemců. V rámci projektu moldavské vlády Integrace dětí s postižením do běžných škol, který financuje Světová banka, jsme poskytovali odbornou a technickou asistenci při plánování a mapování vzdělávacích služeb 24 okresů a proškolili jsme 80 okresních pracovníků v dovednostech týkajících se sběru dat. Lumos v České republice poskytl sociálním pracovníkům v oblasti ochrany dětí obsáhlý soubor nástrojů pro profesionální vyhodnocování, s jejichž pomocí mohou vytvářet individuální plány ochrany dítěte vycházející z přístupu prosazujícího maximální udržení dětí v rodinné péči. Tato podpora napomohla k zavedení nového rámce vyhodnocování dětí v České republice, což je výrazný úspěch našeho týmu. Na letní konferenci představili zástupci Lumosu asi čtyřiceti profesionálům v oblasti péče o dítě a ochrany dítěte z deseti zemí z pěti kontinentů svůj model deinstitucionalizace.

21 Budeme pokračovat v realizaci našich programů v jednotlivých zemích, kde působíme, a na základě vzájemného sdílení informací a zkušeností budeme rozšiřovat jejich vliv v sousedních zemích. Máme rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti v krizové pomoci a záchraně životů, reformě zdravotní péče na komunitní úrovni či inkluzivním vzdělávání pro znevýhodněné děti a děti s postižením a můžeme nabídnout celou škálu profesionálních, právních a manažerských dovedností nezbytných k zabezpečení systému péče a ochrany dítěte v komunitě, nikoliv v ústavech. Přepracujeme a rozšíříme naše školicí služby a služby technické podpory tak, abychom maximálně využívali schopností našich pracovníků a odborných konzultantů v reakci na rostoucí počet žádostí o podporu nebo poradenství. V roce 2015 budeme dále posilovat náš strategický přístup založený na důkazech a zintenzivníme kampaně a úsilí při prosazování našich cílů. Především se budeme snažit zajistit, aby se mezinárodní finanční pomoc nesměla využívat k podpoře institucionálních modelů péče, a budeme usilovat o to, aby se světové společenství zavázalo k podpoře rodin a komunitně založené péče. Snaha o vyslyšení a aktivní zapojení dětí a mladých lidí zejména těch, kterých se nějak dotkla institucionalizace zůstane základním kamenem našich aktivit a programů zaměřených na obhajování a prosazování našich záměrů. V roce 2015 budeme pokračovat v podpoře a prosazování aktivní účasti dětí a mladých lidí na utváření vlastního života v rámci našich dětských participačních skupin. Navážeme na naši dosavadní strategii a vliv na úrovni Evropské unie. Hlavním úkolem v roce 2015 bude nadále působit na strany zapojené do rozhodování o finanční pomoci EU tak, aby členské státy dodržovaly zásady podporující deinstitucionalizaci a aby se tyto zásady uplatňovaly všude tam, kam je směřována evropská pomoc. V roce 2015 se budeme dál prostřednictvím rozšířeného týmu snažit ovlivňovat zahraniční pomoc USA. Naše úsilí při osvětě a prosazování našich cílů má mnoho podob a zaměřuje se na rozmanité skupiny včetně široké veřejnosti, vlády USA, agentur OSN, mezinárodních finančních institucí, náboženských skupin, soukromých dárců nebo sdělovacích prostředků. Klíčovou příležitostí v roce 2015 bude možnost ovlivnění Cílů udržitelného rozvoje OSN pro období po roce 2015.

Children. Providing Solutions.

Children. Providing Solutions. Protecting Children. Providing Solutions. 500krát větší pravděpodobnost než u jejich vrstevníků, že spáchají sebevraždu, 40krát větší pravděpodobnost páchání trestné činnosti a 10krát větší pravděpodobnost,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SLUŽEB PRO DĚTI MANUÁL PRO DOBOU PRAXI

DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SLUŽEB PRO DĚTI MANUÁL PRO DOBOU PRAXI DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SLUŽEB PRO DĚTI MANUÁL PRO DOBOU PRAXI 1 Obsah Obsah... 2 Seznam obrázků, rámečků, příkladů... 4 Autoři... 6 SHRNUTÍ... 8 ÚVOD... 11 Definice rezidenční péče... 12 Povaha

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 3 Pasivita, břemeno, nebo výzva? INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5 Editor: Jaroslav Šotola Na textu spolupracovali: Jan Černý Miloš Hrubý Daniel Hůle Petra Klingerová Vít Kučera Jan Musil Jan Němeček

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Quality4Children. Standardy. pro péči o děti mimo domov v Evropě

Quality4Children. Standardy. pro péči o děti mimo domov v Evropě Quality4Children Standardy pro péči o děti mimo domov v Evropě Český překlad standardů Quality4Children vznikl za společného přispění: Sdružení SOS dětských vesniček U Prašného mostu 50 119 01 Praha-Hrad

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách web: www.trass.cz Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách Klient Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Zakázka Aktivita 5.6 Zpracování

Více

Práva ohrožených dětí mladších tří let Ukončení jejich umísťování do ústavní péče

Práva ohrožených dětí mladších tří let Ukončení jejich umísťování do ústavní péče Práva ohrožených dětí mladších tří let Ukončení jejich umísťování do ústavní péče Organizace spojených národů Úřad vysoké komisařky Evropa Regionální úřadovna Práva ohrožených dětí mladších tří let Ukončení

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

Otvíráme. Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi. Magazín nejen o českých dětech Vydání II/2013 E D I C E

Otvíráme. Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi. Magazín nejen o českých dětech Vydání II/2013 E D I C E Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání II/2013 Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi Obsah TENTO ČasOPis JE TišTěN Na EkOlOGiCkéM PaPířE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více