Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007"

Transkript

1 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček

2 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika) Způsobilost k realizaci vazeb ISVS s jiným IS realizuje se skrze referenční rozhraní (MV ČR) Zákonná úprava Zákon č. 365/2000 o ISVS novelizován zákonem č. 81/2006 Sb. Prováděcí předpisy vyhláška č. 53/2007 o referenčním rozhraní vyhláška č. 528/2006 o informačním systému o ISVS vyhláška č. 529/2006 o dlouhodobém řízení ISVS vyhláška č. 530/2006 o postupech atestačních středisek

3 Co se atestuje a jak? Proč atestovat? Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce upravuje dlouhodobé cíle a obecné principy při všech činnostech se všemi ISVS provozní dokumentace vychází z informační politiky dokumenty je nutné zpracovat do konce r dokumenty je nutné atestovat do konce r Způsobilost k realizaci vazeb ISVS s jiným IS způsobilost k realizaci vazeb jednotlivých ISVS

4 DŘ ISVS Informační koncepce co má obsahovat? charakteristiky jednotlivých ISVS výhled do budoucna (záměr na pořízení nových ISVS) dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality (a jak jich dosáhnout) dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti (a jak jich dosáhnout) postupy při vyhodnocování dodržování IK postupy při provádění změn IK zásady pro správu IS a postupy pro jejich naplnění financování IS funkční zařazení osoby zodpovědné za (naplňování) IK Příklady informačních koncepcí IK ústředního orgánu veřejné správy IK obce s rozšířenou působností IK obce s pověřeným obecním úřadem IK obce s výkonem přenesené působnosti v základním rozsahu

5 DŘ ISVS Provozní dokumentace bezpečnostní dokumentace IS (může být zpracována pro více ISVS) systémové příručky uživatelské příručky Bezpečnostní dokumentace Bezpečnostní politika IS Bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce atestuje se pouze Bezpečnostní politika

6 DŘ ISVS Postup při atestaci atestačnímu středisku předáte dokumentaci atestační středisko posoudí vlastnosti předložené dokumentace v případě zjištění nedostatků je možné je odstranit zjištěné údaje jsou zaznamenány do protokolu o atestaci v případě splnění všech požadavků je vydán atest atest se vystavuje na max. 5 let Co se posuzuje úplnost dokumentů srozumitelnost, přehlednost, logická konzistence kvalita řešení postupy při vyhodnocování IK postupy při přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování

7 DŘ RR Co je referenční rozhraní ze zákona: sdílené a bezpečné rozhraní ISVS jako souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí ISVS pro lidi: rozhraní přes které komunikují 2 různé informační systémy a všechny příslušející náležitosti stanoví a spravuje jej MV ČR OVS jsou povinny zajistit, aby vazby jimi provozovaných IS na jiné IS byly uskutečňovány prostřednictvím RR

8 DŘ RR Co je vazba Povinné uvedení v IS o ISVS: vazba je uskutečnitelná pouze pokud je ISVS uveden v IS o ISVS, kde jsou uvedeny údaje o jeho dostupnosti a obsahu Povinné používání vyhlášených datových prvků: vazba je uskutečnitelná pouze s použitím datových prvků vyhlášených prostřednictvím IS o DP (informační systém o datových prvcích) Povinné vytváření záznamů: vazba je uskutečnitelná pouze pokud jsou o událostech spojených s realizací vazby vytvářeny záznamy a tyto záznamy jsou uchovávány

9 DŘ RR Údaje pro IS o ISVS Technická dokumentace služby - URL dokumentace služby - URL bezpečnostní politiky služby - URL popisu služby Identifikace datových prvků - datové prvky jsou IS o ISVS automatizovaně vybrány z popisu služby - seznam je možné ručně doplnit o prvky z IS o ISVS (návaznost na ISDP) Provoz referenčního rozhraní V případě změn aktualizovat údaje v IS o ISVS. Sledovat vyhlášené datové prvky a udržovat datové prvky použité při realizaci v souladu s obsahem ISDP. Dokumentovat a uchovávat logy (události spojené s realizací vazby). Zajistit atestaci RR nejpozději do konce r

10 DŘ RR Atestace Stanovení shody způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní s požadavky zákona č. 365/2000 Sb. a prováděcích předpisů Atest je vydáván pro každý ISVS zvlášť. Postup: Žadatel: předá údaje do ISVS a uzavře smlouvu s vybraným atestačním střediskem. Atestační středisko (AS): provede praktické posouzení vazby ISVS. Žadatel: odstraní nedostatky v rámci posuzování vazby (pokud byly nějaké zjištěny). Atestační středisko (AS): vydá protokol o provedené zkoušce a (ne)vydá příslušný atest.

11 DŘ RR Jak se shoda posuzuje? Informace - AS čerpá informace o vazbě z IS o ISVS a o datových prvcích z ISDP Praktická zkouška: - AS požádá o službu ISVS (při některých nebo všech možných postupech) - AS obdrží službu / chybové hlášení apod. - AS porovná výsledek s dokumentací v IS o ISVS Odpovědi ISVS na žádost o službu nebo informaci, včetně chybových hlášení (pokud k nim dojde) s dokumentací služby. Realizace vazby s dokumentací služby. Zajištění bezpečnosti služby a rozsahu přístupových oprávnění (i jejich omezení) pro jednotlivé uživatele s bezpečnostní politikou sužby. Soulad datových prvků s datovými prvky vyhlášenými v ISDP.

12 Jak určit ISVS? ISVS je uveden v právních předpisech - zákon přímo upravuje vedení IS, jako ISVS jej označuje a přímo odkazuje na zákon č. 365/ zákon upravuje vedení konkrétního registru = evidence, rejstřík apod., označuje jej jako ISVS (ale v názvu není exaktně uvedeno informační systém nebo systém ) a odkazuje na zákon č. 365/ zákon upravuje vedení konkrétního registru nebo IS, označuje jej jako ISVS, ale neodkazuje na zákon č. 365/ zákon upravuje vedení ISVS, ale jako ISVS jej výslovně neoznačuje ISVS bez úpravy v právních předpisech - vedení ISVS nemusí být výslovně upraveno zvláštním právním předpisem (např. evidence držitelů psů)

13 Jak určit ISVS? Co není kritériem pro určení ISVS? Dostupnost - není podstatné, zda se jedná o veřejný nebo neveřejný ISVS Outsourcing - není podstatné, zda systém provozuje přímo úřad nebo jiným subjektem Co není ISVS? Provozní ISVS Provozní SW (operační systém, webový prohlížeč, e- mailový klient, textový nebo tabulkový editor) Webové stránky SW pro elektronickou podatelnu, spisovou službu

14 Jak určit ISVS? Jak určit ISVS? Ohrozí nefunkčnost IS povinnosti plynoucí z kompetencí daného OVS? Jsou v IS uloženy údaje o vykonávané správné činnosti (nebo údaje pro podporu této činnosti)? 3 zákona č. 365/2000 Sb. určuje na které ISVS se tento zákon vztahuje Typické ISVS u obcí Evidence pokut Evidence poplatků Evidence obyvatel Evidence držitelů psů Elektronická podatelna Elektronická spisová služba

15 Jak určit ISVS? Provozní IS Provozní ISVS zajišťují informační činnost nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu, například účetnictví nebo správu majetku, a nesouvisejí přímo s výkonem veřejné správy. Příklady: - účetní programy - IS pro správu majetku - evidence docházky zaměstnanců - evidence došlých faktur - další Při zpracovávání IK je, z hlediska praxe, snazší zahrnout do IK všechny IS (včetně provozních).

16 Atestační středisko EQUICA Rubeška , Praha 8 Vysočany Vladimír Matějíček Prezentace bude uvedena na:

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Jana Hájková K problematice zpracovávání osobních údajů pro účely ochrany práva autorského, resp. majetkových práv s ním souvisejících, a pro účely

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o. Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : nahrazuje: OŘ001-02 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti závaznost dokumentu:

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více