ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 6. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 6. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 6. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA Vypracovali: Marcela Lilingová, Jan Školník Foto: Jan Flieger, Tomáš Hejzlar 14. prosince 2011

2

3 Za poklady Broumovska 2011 Závěrečná zpráva, 14. prosince 2011 Termín konání: 2. července - 3. září 2011, vždy v sobotu od 18 hodin Místo konání: broumovská skupina barokních kostelů Broumov, Božanov, Heřmánkovice, Horní Adršpach, Martínkovice, Otovice, Ruprechtice, Šonov, Vernéřovice, Vižňov Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s., odpovědný manažer Jan Školník Hlavní partner: Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, předseda Karel Rejchrt Výkonná ředitelka: Marcela Lilingová, Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s. Organizační tým: Kristýna Jagošová, Zuzana Rainová, Hana Rousková, Jarmila Nyklíčková, Daniel Šárka, Jakub Rousek, Václav Rambousek, Jan Gol Odborná spolupráce: dramaturgie festivalu Tereza Kramplová, EuroArt Music Agency public relations Markéta Hlavicová grafika Jan Flieger fotografie Jan Flieger a Tomáš Hejzlar Mediální partnerství: Český rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas 3 - Vltava, Týdeník Rozhlas, MF DNES Hudební partnerství: Pražské jaro, Concertino Praga Záštita: Osobní záštitu nad festivalem převzali: Mons.ThLic. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český P. Prokop Siostrzonek OSB, převor břevnovský a broumovský Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje Trvalou záštitu udělil festivalu hejtman Královéhradeckého kraje 10. února 2010.

4 Čestná rada: Prof. Jiří Hlaváč, klarinetista, saxofonista, hudební skladatel, pedagog a publicista Mons.ThLic. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český P. Prokop Siostrzonek OSB, převor břevnovský a broumovský Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Josef Novák, generální ředitel VEBA, textilní závody a.s. Mgr. Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Štefan Margita, operní pěvec, přední světový tenorista Pavel Šporcl, houslový virtuos JUDr. Libuše Růčková Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s. Spolupracující partneři: Město Broumov, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Podnikatelský klub Broumovska a Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, broumovská a teplická římskokatolická farnost. Finanční partneři a patroni jsou uvedeni v textu Závěrečné zprávy Program festivalu 2. července 2011, Ruprechtice Komponovaný pořad VITA CAROLI Kateřina Englichová harfa, Vilém Veverka hoboj, Jan Čenský mluvené slovo C. Debussy A. Dvořák S. Vorlová W. A. Mozart C. Debussy Reverie pro hoboj a harfu 2 biblické písně pro hoboj a harfu Serenáda pro hoboj a harfu (3větá) Sonáta e moll pro hoboj a harfu K.V.304 (2větá) Menuet pro hoboj a harfu Preludium pro hoboj a harfu 9. července 2011, Vernéřovice Šimon a Matouš Michalové - housle Andrea Vavrušová - klavír J. S. Bach R. Schumann L. van Beethoven P. l. Čajkovskij G. F. Händel J. Halvorsen P. D. Sarasate C. Saint-Saens P. D. Sarasate Fuga a moll BWV 1003 Abendlied Sonáta č. 7 op. 30 č. 2: 1. věta Melodie op. 42 č. 3 Passacaglia Cikánské melodie op. 20 Introdukce a Rondo capricciosso a moll op. 28 Navarra pro dvoje housle op července 2011, Šonov Trio Arundo Jan Souček hoboj, Jan Mach klarinet, Václav Vonášek fagot W. A. Mozart L. van Beethoven B. Martinů J. S. Bach E. Schulhoff 23. července 2011, Božanov Clarinet Factory Divertimento č. 1 B dur KV Anh. 229/2 Trio (výběr) Madrigaly (výběr) Tříhlasé invence (výběr) Divertimento (výběr)

5 Jindřich Pavliš klarinet, Luděk Boura klarinet, Vojtěch Nýdl klarinet, Petr Valášek - basklarinet Ukázky z barokní a renesanční polyfonie W. Byrd English Suite J. S. Bach Umění fugy GOOD MEDITATION, večer autorské tvorby Clarinet Factory 30. července 2011, Otovice Pražákovo kvarteto Pavel Hůla housle, Vlastimil Holek housle, Josef Klusoň viola, Michal Kaňka violoncello J. Suk L. van Beethoven Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 135a Smyčcový kvartet a moll č. 15. op srpna 2011, Vižňov Jana Jarkovská flétna, Lucie Čížková klavír, Zuzana Virglerová violoncello J. S. Bach F. Škroup J. Ibert L. Sluka B. Martinů Sonáta C dur pro flétnu a basso continuo, BWV 1033 Trio facile F dur pro klavír, flétnu a violoncello, op. 28 Pièce pro flétnu sólo Tři Ave Maria Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H srpna 2011, Heřmánkovice Orbis Trio Petra Vilánková housle, Petr Malíšek violoncello, Stanislav Gallin klavír A. Dvořák J. S. Bach D. Šostakovič Klavírní trio Dumky, op. 90 Dvojhlasé invence (v úpravě pro housle a violoncello), výběr Trio pro housle, violoncello a klavír č. 1 c-moll, op. 8 (jednověté) 20. srpna 2011, Martínkovice Jiří Bárta violoncello, Jan Čech klavír L. Boccherini J. S. Bach L. Janáček A. Pärt O. Messiaen Sonáta pro violoncello sólo a bas č. 17 C Dur Sonáta D Dur č. 2, BWV 1028 pro violoncello (gambu) a klavír (cembalo) Pohádka pro violoncello a klavír Fratres Louange a l'immortalite de Jesus 27. srpna 2011, Adršpach Pavel Steidl Music of Bohemian Aristocrats J. K. Mertz L. Janáček J. Obrovská L. Janáček J. A. Losy, F. H. Lobkovic, Červenka, J. A. Questenberg arr. P. Steidl Bardenklänge (výběr) Sýček neodletěl arr. P. Steidl Pocta českému chorálu Dobrou noc arr. P. Steidl 3. září 2011, Broumov OCTOPUS PRAGENSIS Lucie Bártová, Alena Hellerová soprán, Jana Dvořáková, Nadia Ladkany alt, Dušan Růžička, Vladimír Ščigel tenor, Petr Svoboda, Jiří Hannsmann bas, Pavel Černý varhany, Petr Daněk, umělecký vedoucí

6 Hudba vrcholné renesance z broumovského kláštera G. Croce Laudate Dominum in sanctis eius à 8 J. Regnart Kyrie a Gloria ze mše Poi che l mio largo pianto à 6 Ch. Luython Canzon in G (varhany) J. H. Gallus Credo ze mše Sancta Maria à 6 Ch. Luython Fantasia in F (varhany) J. Hassler Canzon V. Toni (varhany) Anonymus Hymnus de sancto Wenceslao. Dies venit victoriae J. Hassler Toccata IV. Toni (varhany) Giorgio Flori Sanctus. Benedictus a Agnus Dei ze mše Ung jour l amant à 8 H. L. Hassler Ricercar in D (varhany) Ch. Demantius Praelium Ungaricum. Divo Imperatori Rodolpho II. Decantatum à 6 Festival Za poklady Broumovska je neoddělitelnou součástí kulturní nabídky broumovského regionu a Královéhradeckého kraje. Za šest let konání si našel pevné místo mezi návštěvníky a posluchači z celé České republiky. Významným mezníkem v historii festivalu je podepsání dlouhodobé dohody o spolupráci mezi pořadatelem festivalu Agenturou pro rozvoj Broumovska a vlastníky církevních staveb. Tato dohoda deklaruje shodu na rozhodnutí pořádat a podporovat festival, jeho cíle a způsob, jakým je připravován a realizován. Novinky v dramaturgii i umístění jednoho z koncertů do vzdálenějšího Horního Adršpachu se ukázaly jako přínosné. 6. ročník festivalu potvrdil, že tato hudební událost vstoupila do povědomí široké veřejnosti, že má nejen své stálé návštěvníky v rámci broumovského regionu i mimo něj, ale že si ji stále častěji hledají noví příznivci z celé České republiky. Festival se stal významnou událostí kulturního života Královéhradeckého kraje a letos překročil i jeho hranice. Vysoká profesionalita a nasazení všech, kteří se podílejí na jeho přípravě a realizaci a stálí a spolehliví finanční partneři zajišťují jeho úspěšný průběh a naplnění cílů, které má od roku 2008 pevně stanovené. To vše zaručuje, že se každý z deseti sobotních podvečerů stane pro posluchače, účinkující i pořadatele nezapomenutelným hudebním zážitkem. 6. ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska nepřekonal vybranou částkou dobrovolného vstupného ročník minulý, ale velmi se jí přiblížil, a to i bez nasazení hvězdy světového jména, jakou byl v loňském roce Štefan Margita. Potvrdil se nárůst zájmu posluchačů i interpretů aktivně se festivalu zúčastnit. Deset koncertů navštívilo 3030 návštěvníků. Ti přispěli na opravy a úpravy kostelů celkovou částkou Jak se nám dařilo naplnit festivalové cíle Vytvořit prostor pro mladé špičkové interprety klasické hudby a umožnit jim vystoupení v naplněných prostorách jednoho z kostelů Tak, jak je zvykem a jak jsme vázáni stanovenými cíli, šest z deseti koncertů je věnováno špičkovým mladým umělcům. Výběr nám usnadňuje trvající partnerství s renomovanou soutěží mladých hudebních talentů Concertino Praga a mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, respektive jeho soutěží pro mladé hudebníky. Laureáti těchto soutěží, které na Broumovsko přivážíme, jsou zárukou vysoce kvalitních profesionálních výkonů pro návštěvníky festivalu a současně vysokou motivací pro talenty rodící se v regionu. Ti mají možnost se přesvědčit, že píle a úsilí vede na světová pódia. Vilém Veverka, bratři Michalové a klavíristka Andrea Vavrušová, Trio Arundo ve složení Jan Souček, Jan Mach a Václav Vonášek, tři mladé dámy flétnistka Jana Jarkovská, klavíristka Lucie Čížková a violoncellistka Zuzana Virglerová, Orbis Trio Petra Vilánková, Petr Melíšek a Stanislav Galin i mladí členové souboru Octopus Pragensis ti všichni dokázali, že nízký věk není limitem pro kvalitní a vysoce profesionální výkon. Posluchači zaplněných kostelů ocenili jejich umění. Odměnili je potleskem, v mnoha případech se účinkující dočkali i tzv. standing ovation. Popularizovat klasickou hudbu ve všech jejích podobách pro širokou veřejnost Přestože festival přináší výjimečné hudební zážitky, platí stále, že koncerty jsou dostupné každému, kdo projeví zájem je navštívit. Vstupné na každý z koncertů je dobrovolné a počet návštěvníků je mnohdy omezen jen kapacitou míst v kostele. To, že návštěvníci přes tuto dobrovolnost standardně na koncerty přispívají, je pro nás důkazem, že mají o program a trvání festivalu zájem a že chtějí dle svých možností přispět k jeho realizaci. Oceňují, že mají možnost setkat se s umělci významných jmen a kvalitním repertoárem v blízkosti svých domovů, váží si této možnosti a současně si uvědomují skutečnost, že festival musí být a je dotován finančními

7 partnery. Toto přirozené propojení donorů s návštěvníky je dalším přínosem festivalu do veřejného života, podporuje vztah k regionu, ke kulturním a historickým hodnotám místa a současně společnou snahu tyto hodnoty zachovat do budoucna. Že má festival svou roli v popularizaci klasické hudby a že ji naplňuje, dokazuje letošní devátý festivalový koncert. Obec Horní Adršpach leží na samém kraji regionu. Dosud se zde žádný z festivalových koncertů nekonal. Kostel není barokní a během roku se zde nekonají pravidelné bohoslužby. Mírná obava, že si sem festivaloví posluchači cestu nenajdou, se nenaplnila. Kostel byl zcela zaplněn a krom stálých návštěvníků jsme, díky přesahu do festivalově netradiční části regionu, přivítali nové tváře. P o p u l a r i z a c i f e st i v a l u a k l a s i c k é h ud b y po d p o r u j e i no v á p o d ob a w e b o v ý c h st r á n e k Ty jsou přehlednější a podle ohlasu a vyjádření účinkujících i festivalových návštěvníků uživatelsky příjemné a graficky velmi zdařilé. Uživatelé zde našli podrobné informace o účinkujících, programu, autorech skladeb i řadu dalších odkazů. V popularizaci klasické hudby mezi nejrůznější vrstvy posluchačů, potenciálních návštěvníků festivalu, nám významně pomáhají naši mediální partneři. Tím, že propagují a hovoří o našem festivalu, propagují a hovoří současně o klasické hudbě, jejích autorech a interpretech, o její historii i současné podobě. Snažíme se každoročně ukázat, a letos tomu nebylo jinak, že lze klasickou hudbu zpřístupnit i jejím nevyhraněným posluchačům. V jednom z koncertů, v crossoweru, se tak potkává klasická hudba s jazzem. Pražská jazzová formace Clarinet Factory dokázala svým vystoupením v božanovském kostele, že hranice mezi nimi může být téměř neznatelná. Dokonale spojila klasickou hudbu s jazzovou a autorskou tvorbou. Do svého programu hudebníci zapojili i diváky, kteří se v určité chvíli stali interprety a jindy inspirátory. Přítomnost jazzu ve festivalovém programu byla až dosud předmětem dramaturgických diskuzí, a to zejména vzhledem k charakteru prostor, ve kterých se festival koná. Letošní koncert přesvědčil, že toto spojení je možné a přínosné. Upozornit na velmi kritický stav uvedených kostelů a pomoci tím těm, kteří usilují o jejich záchranu a opravu Letos v dubnu došlo k podpisu Dohody o výpůjčce mezi Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumově a Biskupstvím královéhradeckým a Agenturou pro rozvoj Broumovska. Dohoda vyjadřuje ochotu a souhlas všech stran s konáním festivalu a s jeho cíli. Tento významný krok ve spolupráci mezi vlastníkem významných církevních kulturně-historických staveb broumovské skupiny kostelů a pořadatelem festivalu potvrdil, že festival má své pevné místo mezi subjekty, které svou činností napomáhají k aktivitám vedoucím k nápravě tristního stavu těchto barokních skvostů. Propagace festivalu v celostátních médiích vyvolává zájem široké veřejnosti o místa, kde se koncerty konají, o jejich historii, ale také o jejich současný stav. Do povědomí laické i odborné veřejnosti se prostřednictvím festivalových stránek, rozhovorů, článků a relací dostávají informace o neutěšeném až kritickém stavu těchto významných památek a současně o nezbytnosti jim pomoci. Za důležité považujeme, že díky velmi dobré spolupráci s našimi stálými mediálními partnery zní tyto informace z úst významných osobností společenského a uměleckého života. Praktická pomoc, kterou festival kostelům přináší, spočívá v tom, že částku vybranou na dobrovolném vstupném předáváme každým rokem zástupcům katolické církve, kteří tyto prostředky využívají právě na opravy a úpravy kostelů. Dramaturgie Pro šestý festivalový ročník vybrala dramaturgyně Tereza Kramplová náročný, ale působivý cíl představit Broumovsko jako místo s hlubokou tradicí kultura a vzdělanosti, jako místo, kde se talenty rodily a rodí a které k umění inspiruje. Odpovídal tomu výběr interpretů i skladeb, ze kterých se program letošního ročníku skládal. Ukázalo se, že zcela zaplnit prostory kostelů dokáží i mladí interpreti, jejichž jména nejsou dosud mediálně známá, ale kteří již dokázali v domácích či mezinárodních soutěžích, že mají nesporný talent a patří k české interpretační špičce.

8 Díky partnerství festivalu s mezinárodní soutěží mladých talentů festivalu Pražské jaro a soutěží Concertino Praga jsme měli možnost pozvat řadu těchto umělců. Přijeli tak houslisté, bratři Michalové, kteří jsou rodáky z Bezděkova u Police nad Metují a vystoupila flétnistka Jana Jarkovská, jež má rodinné kořeny ve Vižňově. Propojení s Broumovem však bylo více: broumovský klášterní notový archiv poskytl materiály souboru Octopus Pragensis a o Broumovu se hovořilo i v komponovaném programu Vita Caroli, který festival zahajoval. Dramaturgie tak naplnila nejen poslání sestavit kvalitní festivalový program, ale uvedla mezi širokou veřejnost broumovský region jako zdroj, ze kterého je možné čerpat a kde je možné se učit z historie i v současnosti. To je velmi důležitý odkaz pro obyvatele regionu i pro ty, kteří v něm pracují či se snaží o jeho rozvoj. Přesto, že je to z hlediska termínových listů interpretů velmi náročné, stále lépe se daří spojit výběr interpretů s místem konání koncertu. Jistým limitem zůstává i fakt, že ne každý kostel umožňuje umístění klavíru, ozvučení či nasvětlení. V úvahu musíme brát i zvučnost interpretova jména a očekávanou návštěvnost. Tam, kde dramaturgie narazí na překonatelnou potíž, nám velmi pomáhá fakt, že obyvatelé obcí již přijali festival za svůj a vycházejí vstříc a osobně se příprav či realizace účastní. Pro letošní festivalový ročník nepozvala dramaturgie žádného zahraničního interpreta. Nepochybně zůstává výběr zahraničních účinkujících jedním z dramaturgických záměrů a v příštích ročnících se k němu budeme vracet. Konec jednoho ročníku znamená začátek ročníku dalšího, říká dramaturgyně festivalu Tereza Kramplová, která již společně s organizačním týmem pracuje na programu pro příští léto. Připravujeme rozšíření doprovodného programu i festivalových koncertů, dodává. Medializace a PR festivalu V rámci mediálního partnerství byla s našimi partnery dojednána spolupráce a propagace v rozsahu, který odpovídal předešlým ročníkům. Novým prvkem, který výrazně přispěl k popularizaci festivalu, bylo umístění čtyř billboardů na dálnici D1 nedaleko od Prahy. Nejen festival, ale město Broumov a broumovský region se touto formou dostává do povědomí velmi širokého okruhu lidí. Český rozhlas Hradec Králové vysílal upoutávky a pozvánky na festival jako celek i na každé jednotlivé koncerty v redaktorských vstupech a prostřednictvím rozhovorů a reportáží před a v rámci koncertů. Odvysílal celkem 130 reklamních spotů, natočil a odvysílal pět reportáží z koncertů ve Vernéřovicích, Martínkovicích, Božanově, Broumově a z hudební dílny. Na rozhlasových vlnách zazněla také obsáhlá pozvánka na druhou polovinu festivalu a dva rozhovory s pořadateli festivalu. Záznamy rozhovorů a reklamních spotů naleznete na webových stránkách festivalu Český rozhlas 3 Vltava opakovaně vysílal redaktorské vstupy před jednotlivými koncerty, jejichž součástí byla kromě pozvánky na koncert také soutěž o CD interpretů, kteří na festivalu vystupovali. O zahájení festivalu informoval v rozhovoru s pořadateli a protagonisty 2. července, a 3. září byl odvysílán živý vstup redaktora Jindřicha Bálka, věnovaný závěrečnému koncertu a zhodnocení šestého ročníku festivalu. Koncert za účinkující přiblížil varhaník Pavel Černý, za pořadatele hovořila Marcela Lilingová. Regionální redaktor Českého rozhlasu 3 Miroslav Ponomarev nahrál a odvysílal rozhovory a krátké ukázky z koncertů ve Vernéřovicích a v Broumově. O koncertech informovala v pořadu Tipy na víkend Jitka Štichauerová, festivalu se věnoval i Vladimír Kouřil v únorovém rozhovoru s Karlem Růžičkou. Český rozhlas 2 Praha

9 se festivalu a Broumovsku věnoval již v květnu, kdy redaktorka Daniela Brůhová náš region navštívila. V průběhu festivalu pak ve svých pořadech zvala na jednotlivé koncerty i k návštěvě míst, kde se koncerty konají. Tato bezprostřední propagace byla důležitá pro obce i města, která se dostala do povědomí potenciálních turistů a návštěvníků regionu. Rádio Impuls zvalo na festival a na Broumovsko ve své pozvánce do regionu 27. července. Tištěná média Přehled, jak o festivalu informují tištěná média, získáváme již třetím rokem zadáním tzv. media monitoringu společnosti Newton media. Zadané období 2011 bylo od 1. května do 17. října. Monitorována jsou nejen tištěná média, ale i televize a rozhlas. První je zmíněna zpráva České tiskové kanceláře (ČTK) z 19. června, poslední zmínka byla 6. září v hradecké příloze MF DNES. Nově se festival Za poklady Broumovska objevil v renomovaném časopise Hudební rozhledy, měsíčníku, jehož vydavatelem je Společnost Hudební rozhledy, člen Asociace hudebních umělců a vědců. To dokladuje, že si festival získává své pevné místo v odborných kruzích a mezi zasvěcenými příznivci klasické hudby. V rámci mediálního partnerství o festivalu informovala tato média: Týdeník Rozhlas otiskl upoutávku na festival v rozsahu (2x ¼ stránky, 1x celá strana) a zdarma bylo uvolněno 100 výtisků týdeníku pro návštěvníky každého z koncertů, na který byla uveřejněna upoutávka MF DNES po celou dobu festivalu průběžně informovala o konání festivalu. V den konání koncertu byla otištěna upřesňující pozvánka, vždy v pondělní pak rozšířená tisková zpráva s fotografiemi. 30. června byla festivalu věnována jedna strana regionální přílohy. Po skončení festivalu deník podrobně informoval o jeho průběhu, počtu návštěvníků a vybrané částce dobrovolného vstupného. Součásti spolupráce je i 100 výtisků deníku MF DNES pro návštěvníky každého z koncertů. Katolický týdeník zveřejnil inzertní upoutávku na festival a po jeho skončení informoval stejně jako Diecézní noviny o jeho průběhu a částce, která se na koncertech vybrala na dobrovolném vstupném. Náchodský deník se po celou dobu konání festivalu věnoval jednotlivým koncertům upoutávkou ve svém informačním servisu na víkend. V pondělním vydání pak vždy publikoval krátkou zprávu a fotografii ze sobotního koncertu. O festivalu informovala i další tištěná média v České republice. Časopis Vlasta lákal čtenáře k návštěvě festivalu a broumovského regionu, na koncerty zval průběžně Hradecký deník, o festivalu psaly Literární noviny a pozvánka byla zveřejněna v deníku Právo. 19. června vydala zprávu o konání festivalu ČTK. V monitoringu nejsou obsaženy informace o tom, jak o festivalu informovala internetová média. Zadáním názvu do vyhledavačů je možné snadno zjistit, že výskyt informací o festivalu je četný, a to jak na informačních zpravodajských serverech, tak na stránkách měst či obcí i stránkách účinkujících umělců. Hodnota mediálního prostoru v běžných cenách přesáhla a je tak zhruba o vyšší než v předchozích ročnících, a to při porovnatelných nákladech. Dá se říci, že důvodem nárůstu je především vyšší prestiž a povědomí o festivalu. Financování festivalu Celkové náklady festivalu dosáhly částky tis. (tabulka níže). Členské obce DSO Broumovsko v letošním roce přispěly částkou , tedy o méně než v roce Došlo ke změně v rozložení jednotlivých příspěvků od obcí. Při zvažování výše příspěvků se projevila napjatá finanční situace obecních rozpočtů. Šonov svůj příspěvek snížil, Teplice nad Metují si po dohodě vyměnili pořadatelství koncertu s Horním Adršpachem.

10 Poprvé v historii festivalu poskytla příspěvek obec Jetřichov. DSO si uvědomuje význam festivalu pro celý region a jeho dopady nejen do kulturního života, ale také jako prvek marketingu regionu v cestovním ruchu. Patroni letos přispěli do rozpočtu festivalu částkou , tedy srovnatelně s rokem 2010, i když i zde došlo ke změně složení jednotlivých přispěvatelů. Katolická církev, vlastník kostelů přispěl smluvně sjednanou částkou korun, 15 % z dobrovolného vstupného, což je zhruba o 25 % méně než v minulosti. Příspěvek obcí Sponzoři a patroni (zajištěno APRB) Granty (KHK, MK) Příspěvek z vybraných prostředků Prodej brožury a materiálů Celkem Honoráře účinkujícím vč. dramaturgie Technické zajištění Organizace a řízení (výkonné, PR) Propagace grafika a tisk Propagace inzerce OSA, Monitoring tisku, PHM Celkem Generálním finančním partnerem festivalu je společnost Czech Coal a.s., hlavním partnerem VEBA, textilní závody a.s., partnery festivalu jsou dále Česká spořitelna, a.s. a Raiffeisen Leasing Real Estate, s.r.o. Na financování festivalu se významně podílejí města a obce broumovského regionu sdružené do Dobrovolného svazku obcí Broumovsko. Významným finančním partnerem festivalu je Královéhradecký kraj, který přispívá na konání festivalu formou dotace v rámci trvalé záštity.. Festival podporují finančně rovněž podnikatelé a živnostníci v obcích formou patronátů nad jednotlivými koncerty. Věříme, že pozitivní zpětná vazba od návštěvníků i účinkujících, kladné ohlasy v médiích a publicita festivalu přesahující hranice regionu představují dobrý základ pro úspěšné pokračování spolupráce se stávajícími partnery festivalu. Dobrovolné vstupné 3030 návštěvníků přispělo na opravy kostelů celkovou částkou Nejvyšší dobrovolné vstupné bylo vybráno při úvodním koncertu harfenistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky, které doplnil čtením epizod z životopisu Karla IV. Vita Caroli spojených s Broumovskem herec Jan Čenský. Návštěvníci tohoto koncertu přispěli na péči o kostely broumovské skupiny téměř korunami. Trocha statistiky a nejzajímavější NEJ 6. ročníku 10 kostelů, 10 koncertů, návštěvníků, 35 účinkujících, 59 skladeb v základním programu Na dobrovolném vstupném vybráno NEJvětší částkou přispěli posluchači v Ruprechticích NEJvíce posluchačů přišlo na koncert do Ruprechtic 400. NEJzaplněnějším kostelem z hlediska kapacity byl Šonov. NEJhranějším autorem ze 37 jmen v programu byl J. S. Bach. NEJsilnější atmosféru dle stálých návštěvníků festivalu měl letos koncert jazzové formace Clarinet Factory v Božanově. NEJvíce květinových darů dostala Jana Jarkovská, která byla ve Vižňově na své domácí půdě. NEJvětší obdiv publika si získal basklarinetista Petr Valášek, kterého v průběhu Hudební dílny následovali rozesmátí a zpívající účastníci chodbami klášterního gymnázia.

11 NEJpřekvapenějším účinkujícím byl Jan Čenský. Před vystoupením položil pořadatelům otázku, kolik přijde večer lidí. Odpověď zněla, že se dá předpokládat, že posluchači kostel zaplní. Po vystoupení se přiznal, že tomu zdaleka nevěřil. Každý koncert i festival sám vyvolá četné ohlasy a komentář účinkujících i návštěvníků Napsali nám do kroniky: Bylo velkým potěšením zahájit 6. ročník festivalu, vrátit se do krásných míst Broumovska, tam, kde hudba rezonuje v srdcích. Vilém Veverka Krásný koncert, vřelé publikum nádherný zážitek i pro účinkující! Trio Arundo Děkujeme festivalovému publiku za vřelé přijetí a za spolupráci při vytváření společných improvizací a skladeb. Clarinet Factory Objevil jsem nový poklad, a to zde je to ten poklad, co je tady v lidech. Pavel Steidl Děkujeme za pozvání, děkujeme za krásnou návštěvnost, za pozorné publikum i krásný slunný den. Octopus Pragensis Komentovali na internetu: Při poslechu na 2. koncertu vystupujících interpretů jsem si uvědomil, kolik milovníků hudby asi bylo na jaře zklamáno, když se dozvěděli, že festival roku 2011 upřednostňuje mladé a zatím ne příliš známé umělce. Samozřejmě je báječné si na místě "osahat" umělce zvučných jmen, které jinak poznáváme při nejlepším v televizi. Rozhodnutí organizátorů se však ukazuje jako správné, i druhý a rovněž báječný koncert dokázal, že vystupujícím umělcům chybí jediné to zvučné a médii šířené jméno. Karel Bůna, Broumov Boli sme na koncerte v rámci nášho turistického poznávania Broumovska a boli sme nadšení - z organizácie, priestoru, hudby i obecenstva. Ďakujeme za krásny zážitok. Marianna Bučková Vážení pořadatelé festivalu Za poklady Broumovska. Chci vám touto cestou vyslovit své uznání za úžasný festival, jehož pravidelnými návštěvníky jsme už několik let. Vždy znovu pociťuji obdiv k lidem, kteří myšlence oživit broumovské kostely dali tak profesionální podobu. Uvědomuji si ale, že za těmi krásnými sobotními večery je nesmírná práce celého týmu často bezejmenných obětavců, kterým alespoň touto cestou chci vyslovit poděkování úžasná propagace, úžasné www stránky, úžasná organizace, úžasné fotografie, úžasná atmosféra. Ještě jednou díky. Alena Jarkovská, Jaroměř Opět excelentní, i loni skvělé zážitky. Děkuji moc. Lze případně realizovat koncert i v Bezděkově nebo v Polici nad Metují? Doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc. Jsme rádi, že festival navštěvuje stále více posluchačů a cítíme se tím zavázáni. Bez návštěvníků by festival ztratil svoji atmosféru, říká Jan Školník, ředitel Agentury pro rozvoj Broumovska, která je již počtvrté

12 organizátorem festivalu. Díky velkorysosti místních farností jsme v letošním roce uzavřeli smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Můžeme se tak soustředit na další rozvoj festivalu. Dobrou zprávou je i trvalé oficiální zařazení festivalu mezi významné kulturní akce Královéhradeckého kraje, dodává Jan Školník. Již nyní je v přípravě další, tedy 7. ročník festivalu, na který vás všechny srdečně zveme. Tak jako každý rok, i letos jsme stěhovali festivalové piano August.

13 Doprovodný program festivalu, hudební dílna. Lektory byli členové jazzového uskupení Clarinet Factory

14

Letní festival klasické hudby Za poklady Broumovska začíná už za dva týdny Desátou festivalovou sezónu zahájí Pecková a Margita

Letní festival klasické hudby Za poklady Broumovska začíná už za dva týdny Desátou festivalovou sezónu zahájí Pecková a Margita Letní festival klasické hudby Za poklady Broumovska začíná už za dva týdny Desátou festivalovou sezónu zahájí Pecková a Margita Broumov, 16. června 2015 V sobotu 27. června začíná desátý ročník letního

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 8. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 8. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 8. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA Vypracovala: Marcela Lilingová Foto: Jan Záliš 22. prosince 2013 Festival Za poklady Broumovska 2013 Termín konání koncertů: 29. června

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 7. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 7. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 7. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA Vypracovala: Marcela Lilingová Foto: Jan Flieger, Tomáš Hejzlar 17. října 2012 Festival Za poklady Broumovska 2012 Termín konání: 30.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA POKLADY BROUMOVSKA 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA POKLADY BROUMOVSKA 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA POKLADY BROUMOVSKA 2008 Vypracovali: Marcela Lillingová Jan Školník 20. listopadu 2008 Strana 1 z 9 Za poklady Broumovska 2008 Závěrečná zpráva (20.11.2008) Místo konání: Termín konání:

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 Lednicko/Valtický hudební festival 2017 2. ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 2. ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Hejnické slavnosti 2012

Hejnické slavnosti 2012 Hejnické slavnosti 2012 30. června - 1. července 2012 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz V Hejnicích 16. 1. 2012 Vážení, Hejnické slavnosti (dříve Hejnická pouť) se v

Více

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu 2. 7. srpna 2010 Praha 8, Svoboda park Česká republika Vrcholný turnaj evropského významu Na největší softballové akci roku na území České republiky uvidíte

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu informační zpravodaj Vážení a milí příznivci cyklu Svátky hudby v Praze, rok se s rokem sešel a pražský cyklus komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, uzavřel úspěšně svůj jednadvacátý

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Statut Concertino Praga

Statut Concertino Praga Generální ředitel ČRo dne 11. srpna 2016 aktualizuje 1. novelou statut ve znění Statut/2012/015/GŘ//1 Statut Concertino Praga Účinnost od 1. srpna 2012, toto znění účinné od 11. srpna 2016 Čl. 1 Předmět

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY Koncertní agentura uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 19.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Hasiči si uctili svého patrona sv. Floriana Tak jako každoročně o první květnové neděli ludgeřovičtí hasiči spolu

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANN SEBASTIAN BACH JOHANN SEBASTIAN BACH Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne v Jetřichově

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne v Jetřichově Z á p i s z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 9. 6. 2016 v Jetřichově Přítomni: p. Rejchrt, Ing. Havrlant, Mgr. Mücková, p. Rosová, p. Králová, Bc. Grusman, p. Hermonová, p. Pallová (Jetřichov),

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

Pohár vítězů poháru žen 2015

Pohár vítězů poháru žen 2015 Pohár vítězů poháru žen 2015 17. 22. srpna 2015 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika www.softballcup.com Hlavní pořadatel Pořadatelé: Prestižní evropský turnaj Na Osmičce uvidíme špičkové

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Z á p i s. z členské schůze dobrovolného svazku obcí Broumovsko v Božanově.

Z á p i s. z členské schůze dobrovolného svazku obcí Broumovsko v Božanově. Z á p i s z členské schůze dobrovolného svazku obcí Broumovsko 11. 11. 2010 v Božanově. Přítomni: p. Cahová, p. Rejchrt, p. Kotrnec, p. Brandejs, p. Hermonová, p. Rosová, Mgr. Mücková, p. Novák, p. Grusman

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2012 Z tradičního uctění patrona hasičů sv. Floriana Tak jako každým rokem i letos se o první májové neděli průvod příslušníků

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Příští program 25.2.2016 čtvrtek, 19:30 hod., Červená řada Pěvecký koncert Veronika Dzhioeva soprán Martin Bárta - baryton Rachmaninov, Čajkovskij,

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Aktuality projektu za leden 2013

Aktuality projektu za leden 2013 za leden 2013 Kostel sv. Markéty v Šonově Na základě podepsané smlouvy o poskytnutí dotace z programu SZIF Program rozvoje venkova na obnovu kostela sv. Markéty v Šonově bylo ke konci ledna 2013 vyhlášeno

Více

ZLATÁ KORUNA 2013. 11. ročník soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice NABÍDKA PARTNERSTVÍ

ZLATÁ KORUNA 2013. 11. ročník soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice NABÍDKA PARTNERSTVÍ ZLATÁ KORUNA 2013 11. ročník soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice NABÍDKA PARTNERSTVÍ Obsah 03. Partnerství ZK nabízí 19. Orientační klíčové termíny 04. O projektu ZK 20. Kontaktní údaje

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Aktuality projektu za březen 2013

Aktuality projektu za březen 2013 Aktuality projektu za březen 2013 Z obsahu: Setkání s panem kardinálem Dominikem Dukou Setkání s panem hejtmanem Lubomírem Francem a panem převorem Prokopem Siostrzonkem Ateliér Girsa / prof. Václav Girsa

Více

2015 Český rozhlas vyhlašuje

2015 Český rozhlas vyhlašuje 2015 vizuál CP 2015 Český rozhlas vyhlašuje 49. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015 v oborech: DUO/TRIO/KVARTETO/KVINTETO The Czech Radio announces The 49th year

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Leoše Janáčka. 19. ročník. kontrabas violoncello. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 19. ročník. kontrabas violoncello. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministryně kultury České republiky Mgr. Aleny Hanákové, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko v Martínkovicích

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko v Martínkovicích Z á p i s z členské schůze DSO Broumovsko 1. 3. 2011 v Martínkovicích Přítomni: p. Cahová, p. Rejchrt, p. Kotrnec, Mgr. Jansová, p. Harasevič, p. Hermonová, p. Rosová, Ing. Jirka, Mgr. Mücková, p. Novák,

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016 Slavnostní zahajovací koncert W. A. MOZART: REQUIEM D MOLL Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice 12. 6. Kristýna Kůstková soprán / Markéta Štefániková alt Aleš Nehněvajsa tenor / Jaroslav Patočka

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Rádio Impuls Prezentace o tom proč je Rádio Impuls nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v ČR a jak se na naší vlně můžete svézt i vy

Rádio Impuls Prezentace o tom proč je Rádio Impuls nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v ČR a jak se na naší vlně můžete svézt i vy Rádio Impuls Prezentace o tom proč je Rádio Impuls nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v ČR a jak se na naší vlně můžete svézt i vy Rádio Impuls. Ráááádio. Ortenovo nám. 15a, 170 00 Praha 7 rádio je

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová Výroční zpráva 2013 1. O nás Nadační fond Harmonie naplňuje vizi venezuelského dirigenta, pianisty a ekonoma José Antonia Abreua, který si již před mnoha lety uvědomil, že prostřednictvím hudební vzdělání

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Výroční koncert Marien a Pavla Žalmana Lohonky. Napsal uživatel Art Favore Production Úterý, 08 Listopad :14

Výroční koncert Marien a Pavla Žalmana Lohonky. Napsal uživatel Art Favore Production Úterý, 08 Listopad :14 V sobotu 29.10. 2011 měla folková muzika v Pardubicích svátek, protože skupina Marien pořádala svůj tradiční výroční koncert. V nedaleké ČEZ aréně sice zahajoval své Mega turné Michal David, ale milovníci

Více