ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 6. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 6. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 6. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU ZA POKLADY BROUMOVSKA Vypracovali: Marcela Lilingová, Jan Školník Foto: Jan Flieger, Tomáš Hejzlar 14. prosince 2011

2

3 Za poklady Broumovska 2011 Závěrečná zpráva, 14. prosince 2011 Termín konání: 2. července - 3. září 2011, vždy v sobotu od 18 hodin Místo konání: broumovská skupina barokních kostelů Broumov, Božanov, Heřmánkovice, Horní Adršpach, Martínkovice, Otovice, Ruprechtice, Šonov, Vernéřovice, Vižňov Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s., odpovědný manažer Jan Školník Hlavní partner: Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, předseda Karel Rejchrt Výkonná ředitelka: Marcela Lilingová, Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s. Organizační tým: Kristýna Jagošová, Zuzana Rainová, Hana Rousková, Jarmila Nyklíčková, Daniel Šárka, Jakub Rousek, Václav Rambousek, Jan Gol Odborná spolupráce: dramaturgie festivalu Tereza Kramplová, EuroArt Music Agency public relations Markéta Hlavicová grafika Jan Flieger fotografie Jan Flieger a Tomáš Hejzlar Mediální partnerství: Český rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas 3 - Vltava, Týdeník Rozhlas, MF DNES Hudební partnerství: Pražské jaro, Concertino Praga Záštita: Osobní záštitu nad festivalem převzali: Mons.ThLic. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český P. Prokop Siostrzonek OSB, převor břevnovský a broumovský Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje Trvalou záštitu udělil festivalu hejtman Královéhradeckého kraje 10. února 2010.

4 Čestná rada: Prof. Jiří Hlaváč, klarinetista, saxofonista, hudební skladatel, pedagog a publicista Mons.ThLic. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český P. Prokop Siostrzonek OSB, převor břevnovský a broumovský Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Josef Novák, generální ředitel VEBA, textilní závody a.s. Mgr. Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Štefan Margita, operní pěvec, přední světový tenorista Pavel Šporcl, houslový virtuos JUDr. Libuše Růčková Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s. Spolupracující partneři: Město Broumov, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Podnikatelský klub Broumovska a Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, broumovská a teplická římskokatolická farnost. Finanční partneři a patroni jsou uvedeni v textu Závěrečné zprávy Program festivalu 2. července 2011, Ruprechtice Komponovaný pořad VITA CAROLI Kateřina Englichová harfa, Vilém Veverka hoboj, Jan Čenský mluvené slovo C. Debussy A. Dvořák S. Vorlová W. A. Mozart C. Debussy Reverie pro hoboj a harfu 2 biblické písně pro hoboj a harfu Serenáda pro hoboj a harfu (3větá) Sonáta e moll pro hoboj a harfu K.V.304 (2větá) Menuet pro hoboj a harfu Preludium pro hoboj a harfu 9. července 2011, Vernéřovice Šimon a Matouš Michalové - housle Andrea Vavrušová - klavír J. S. Bach R. Schumann L. van Beethoven P. l. Čajkovskij G. F. Händel J. Halvorsen P. D. Sarasate C. Saint-Saens P. D. Sarasate Fuga a moll BWV 1003 Abendlied Sonáta č. 7 op. 30 č. 2: 1. věta Melodie op. 42 č. 3 Passacaglia Cikánské melodie op. 20 Introdukce a Rondo capricciosso a moll op. 28 Navarra pro dvoje housle op července 2011, Šonov Trio Arundo Jan Souček hoboj, Jan Mach klarinet, Václav Vonášek fagot W. A. Mozart L. van Beethoven B. Martinů J. S. Bach E. Schulhoff 23. července 2011, Božanov Clarinet Factory Divertimento č. 1 B dur KV Anh. 229/2 Trio (výběr) Madrigaly (výběr) Tříhlasé invence (výběr) Divertimento (výběr)

5 Jindřich Pavliš klarinet, Luděk Boura klarinet, Vojtěch Nýdl klarinet, Petr Valášek - basklarinet Ukázky z barokní a renesanční polyfonie W. Byrd English Suite J. S. Bach Umění fugy GOOD MEDITATION, večer autorské tvorby Clarinet Factory 30. července 2011, Otovice Pražákovo kvarteto Pavel Hůla housle, Vlastimil Holek housle, Josef Klusoň viola, Michal Kaňka violoncello J. Suk L. van Beethoven Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 135a Smyčcový kvartet a moll č. 15. op srpna 2011, Vižňov Jana Jarkovská flétna, Lucie Čížková klavír, Zuzana Virglerová violoncello J. S. Bach F. Škroup J. Ibert L. Sluka B. Martinů Sonáta C dur pro flétnu a basso continuo, BWV 1033 Trio facile F dur pro klavír, flétnu a violoncello, op. 28 Pièce pro flétnu sólo Tři Ave Maria Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H srpna 2011, Heřmánkovice Orbis Trio Petra Vilánková housle, Petr Malíšek violoncello, Stanislav Gallin klavír A. Dvořák J. S. Bach D. Šostakovič Klavírní trio Dumky, op. 90 Dvojhlasé invence (v úpravě pro housle a violoncello), výběr Trio pro housle, violoncello a klavír č. 1 c-moll, op. 8 (jednověté) 20. srpna 2011, Martínkovice Jiří Bárta violoncello, Jan Čech klavír L. Boccherini J. S. Bach L. Janáček A. Pärt O. Messiaen Sonáta pro violoncello sólo a bas č. 17 C Dur Sonáta D Dur č. 2, BWV 1028 pro violoncello (gambu) a klavír (cembalo) Pohádka pro violoncello a klavír Fratres Louange a l'immortalite de Jesus 27. srpna 2011, Adršpach Pavel Steidl Music of Bohemian Aristocrats J. K. Mertz L. Janáček J. Obrovská L. Janáček J. A. Losy, F. H. Lobkovic, Červenka, J. A. Questenberg arr. P. Steidl Bardenklänge (výběr) Sýček neodletěl arr. P. Steidl Pocta českému chorálu Dobrou noc arr. P. Steidl 3. září 2011, Broumov OCTOPUS PRAGENSIS Lucie Bártová, Alena Hellerová soprán, Jana Dvořáková, Nadia Ladkany alt, Dušan Růžička, Vladimír Ščigel tenor, Petr Svoboda, Jiří Hannsmann bas, Pavel Černý varhany, Petr Daněk, umělecký vedoucí

6 Hudba vrcholné renesance z broumovského kláštera G. Croce Laudate Dominum in sanctis eius à 8 J. Regnart Kyrie a Gloria ze mše Poi che l mio largo pianto à 6 Ch. Luython Canzon in G (varhany) J. H. Gallus Credo ze mše Sancta Maria à 6 Ch. Luython Fantasia in F (varhany) J. Hassler Canzon V. Toni (varhany) Anonymus Hymnus de sancto Wenceslao. Dies venit victoriae J. Hassler Toccata IV. Toni (varhany) Giorgio Flori Sanctus. Benedictus a Agnus Dei ze mše Ung jour l amant à 8 H. L. Hassler Ricercar in D (varhany) Ch. Demantius Praelium Ungaricum. Divo Imperatori Rodolpho II. Decantatum à 6 Festival Za poklady Broumovska je neoddělitelnou součástí kulturní nabídky broumovského regionu a Královéhradeckého kraje. Za šest let konání si našel pevné místo mezi návštěvníky a posluchači z celé České republiky. Významným mezníkem v historii festivalu je podepsání dlouhodobé dohody o spolupráci mezi pořadatelem festivalu Agenturou pro rozvoj Broumovska a vlastníky církevních staveb. Tato dohoda deklaruje shodu na rozhodnutí pořádat a podporovat festival, jeho cíle a způsob, jakým je připravován a realizován. Novinky v dramaturgii i umístění jednoho z koncertů do vzdálenějšího Horního Adršpachu se ukázaly jako přínosné. 6. ročník festivalu potvrdil, že tato hudební událost vstoupila do povědomí široké veřejnosti, že má nejen své stálé návštěvníky v rámci broumovského regionu i mimo něj, ale že si ji stále častěji hledají noví příznivci z celé České republiky. Festival se stal významnou událostí kulturního života Královéhradeckého kraje a letos překročil i jeho hranice. Vysoká profesionalita a nasazení všech, kteří se podílejí na jeho přípravě a realizaci a stálí a spolehliví finanční partneři zajišťují jeho úspěšný průběh a naplnění cílů, které má od roku 2008 pevně stanovené. To vše zaručuje, že se každý z deseti sobotních podvečerů stane pro posluchače, účinkující i pořadatele nezapomenutelným hudebním zážitkem. 6. ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska nepřekonal vybranou částkou dobrovolného vstupného ročník minulý, ale velmi se jí přiblížil, a to i bez nasazení hvězdy světového jména, jakou byl v loňském roce Štefan Margita. Potvrdil se nárůst zájmu posluchačů i interpretů aktivně se festivalu zúčastnit. Deset koncertů navštívilo 3030 návštěvníků. Ti přispěli na opravy a úpravy kostelů celkovou částkou Jak se nám dařilo naplnit festivalové cíle Vytvořit prostor pro mladé špičkové interprety klasické hudby a umožnit jim vystoupení v naplněných prostorách jednoho z kostelů Tak, jak je zvykem a jak jsme vázáni stanovenými cíli, šest z deseti koncertů je věnováno špičkovým mladým umělcům. Výběr nám usnadňuje trvající partnerství s renomovanou soutěží mladých hudebních talentů Concertino Praga a mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, respektive jeho soutěží pro mladé hudebníky. Laureáti těchto soutěží, které na Broumovsko přivážíme, jsou zárukou vysoce kvalitních profesionálních výkonů pro návštěvníky festivalu a současně vysokou motivací pro talenty rodící se v regionu. Ti mají možnost se přesvědčit, že píle a úsilí vede na světová pódia. Vilém Veverka, bratři Michalové a klavíristka Andrea Vavrušová, Trio Arundo ve složení Jan Souček, Jan Mach a Václav Vonášek, tři mladé dámy flétnistka Jana Jarkovská, klavíristka Lucie Čížková a violoncellistka Zuzana Virglerová, Orbis Trio Petra Vilánková, Petr Melíšek a Stanislav Galin i mladí členové souboru Octopus Pragensis ti všichni dokázali, že nízký věk není limitem pro kvalitní a vysoce profesionální výkon. Posluchači zaplněných kostelů ocenili jejich umění. Odměnili je potleskem, v mnoha případech se účinkující dočkali i tzv. standing ovation. Popularizovat klasickou hudbu ve všech jejích podobách pro širokou veřejnost Přestože festival přináší výjimečné hudební zážitky, platí stále, že koncerty jsou dostupné každému, kdo projeví zájem je navštívit. Vstupné na každý z koncertů je dobrovolné a počet návštěvníků je mnohdy omezen jen kapacitou míst v kostele. To, že návštěvníci přes tuto dobrovolnost standardně na koncerty přispívají, je pro nás důkazem, že mají o program a trvání festivalu zájem a že chtějí dle svých možností přispět k jeho realizaci. Oceňují, že mají možnost setkat se s umělci významných jmen a kvalitním repertoárem v blízkosti svých domovů, váží si této možnosti a současně si uvědomují skutečnost, že festival musí být a je dotován finančními

7 partnery. Toto přirozené propojení donorů s návštěvníky je dalším přínosem festivalu do veřejného života, podporuje vztah k regionu, ke kulturním a historickým hodnotám místa a současně společnou snahu tyto hodnoty zachovat do budoucna. Že má festival svou roli v popularizaci klasické hudby a že ji naplňuje, dokazuje letošní devátý festivalový koncert. Obec Horní Adršpach leží na samém kraji regionu. Dosud se zde žádný z festivalových koncertů nekonal. Kostel není barokní a během roku se zde nekonají pravidelné bohoslužby. Mírná obava, že si sem festivaloví posluchači cestu nenajdou, se nenaplnila. Kostel byl zcela zaplněn a krom stálých návštěvníků jsme, díky přesahu do festivalově netradiční části regionu, přivítali nové tváře. P o p u l a r i z a c i f e st i v a l u a k l a s i c k é h ud b y po d p o r u j e i no v á p o d ob a w e b o v ý c h st r á n e k Ty jsou přehlednější a podle ohlasu a vyjádření účinkujících i festivalových návštěvníků uživatelsky příjemné a graficky velmi zdařilé. Uživatelé zde našli podrobné informace o účinkujících, programu, autorech skladeb i řadu dalších odkazů. V popularizaci klasické hudby mezi nejrůznější vrstvy posluchačů, potenciálních návštěvníků festivalu, nám významně pomáhají naši mediální partneři. Tím, že propagují a hovoří o našem festivalu, propagují a hovoří současně o klasické hudbě, jejích autorech a interpretech, o její historii i současné podobě. Snažíme se každoročně ukázat, a letos tomu nebylo jinak, že lze klasickou hudbu zpřístupnit i jejím nevyhraněným posluchačům. V jednom z koncertů, v crossoweru, se tak potkává klasická hudba s jazzem. Pražská jazzová formace Clarinet Factory dokázala svým vystoupením v božanovském kostele, že hranice mezi nimi může být téměř neznatelná. Dokonale spojila klasickou hudbu s jazzovou a autorskou tvorbou. Do svého programu hudebníci zapojili i diváky, kteří se v určité chvíli stali interprety a jindy inspirátory. Přítomnost jazzu ve festivalovém programu byla až dosud předmětem dramaturgických diskuzí, a to zejména vzhledem k charakteru prostor, ve kterých se festival koná. Letošní koncert přesvědčil, že toto spojení je možné a přínosné. Upozornit na velmi kritický stav uvedených kostelů a pomoci tím těm, kteří usilují o jejich záchranu a opravu Letos v dubnu došlo k podpisu Dohody o výpůjčce mezi Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumově a Biskupstvím královéhradeckým a Agenturou pro rozvoj Broumovska. Dohoda vyjadřuje ochotu a souhlas všech stran s konáním festivalu a s jeho cíli. Tento významný krok ve spolupráci mezi vlastníkem významných církevních kulturně-historických staveb broumovské skupiny kostelů a pořadatelem festivalu potvrdil, že festival má své pevné místo mezi subjekty, které svou činností napomáhají k aktivitám vedoucím k nápravě tristního stavu těchto barokních skvostů. Propagace festivalu v celostátních médiích vyvolává zájem široké veřejnosti o místa, kde se koncerty konají, o jejich historii, ale také o jejich současný stav. Do povědomí laické i odborné veřejnosti se prostřednictvím festivalových stránek, rozhovorů, článků a relací dostávají informace o neutěšeném až kritickém stavu těchto významných památek a současně o nezbytnosti jim pomoci. Za důležité považujeme, že díky velmi dobré spolupráci s našimi stálými mediálními partnery zní tyto informace z úst významných osobností společenského a uměleckého života. Praktická pomoc, kterou festival kostelům přináší, spočívá v tom, že částku vybranou na dobrovolném vstupném předáváme každým rokem zástupcům katolické církve, kteří tyto prostředky využívají právě na opravy a úpravy kostelů. Dramaturgie Pro šestý festivalový ročník vybrala dramaturgyně Tereza Kramplová náročný, ale působivý cíl představit Broumovsko jako místo s hlubokou tradicí kultura a vzdělanosti, jako místo, kde se talenty rodily a rodí a které k umění inspiruje. Odpovídal tomu výběr interpretů i skladeb, ze kterých se program letošního ročníku skládal. Ukázalo se, že zcela zaplnit prostory kostelů dokáží i mladí interpreti, jejichž jména nejsou dosud mediálně známá, ale kteří již dokázali v domácích či mezinárodních soutěžích, že mají nesporný talent a patří k české interpretační špičce.

8 Díky partnerství festivalu s mezinárodní soutěží mladých talentů festivalu Pražské jaro a soutěží Concertino Praga jsme měli možnost pozvat řadu těchto umělců. Přijeli tak houslisté, bratři Michalové, kteří jsou rodáky z Bezděkova u Police nad Metují a vystoupila flétnistka Jana Jarkovská, jež má rodinné kořeny ve Vižňově. Propojení s Broumovem však bylo více: broumovský klášterní notový archiv poskytl materiály souboru Octopus Pragensis a o Broumovu se hovořilo i v komponovaném programu Vita Caroli, který festival zahajoval. Dramaturgie tak naplnila nejen poslání sestavit kvalitní festivalový program, ale uvedla mezi širokou veřejnost broumovský region jako zdroj, ze kterého je možné čerpat a kde je možné se učit z historie i v současnosti. To je velmi důležitý odkaz pro obyvatele regionu i pro ty, kteří v něm pracují či se snaží o jeho rozvoj. Přesto, že je to z hlediska termínových listů interpretů velmi náročné, stále lépe se daří spojit výběr interpretů s místem konání koncertu. Jistým limitem zůstává i fakt, že ne každý kostel umožňuje umístění klavíru, ozvučení či nasvětlení. V úvahu musíme brát i zvučnost interpretova jména a očekávanou návštěvnost. Tam, kde dramaturgie narazí na překonatelnou potíž, nám velmi pomáhá fakt, že obyvatelé obcí již přijali festival za svůj a vycházejí vstříc a osobně se příprav či realizace účastní. Pro letošní festivalový ročník nepozvala dramaturgie žádného zahraničního interpreta. Nepochybně zůstává výběr zahraničních účinkujících jedním z dramaturgických záměrů a v příštích ročnících se k němu budeme vracet. Konec jednoho ročníku znamená začátek ročníku dalšího, říká dramaturgyně festivalu Tereza Kramplová, která již společně s organizačním týmem pracuje na programu pro příští léto. Připravujeme rozšíření doprovodného programu i festivalových koncertů, dodává. Medializace a PR festivalu V rámci mediálního partnerství byla s našimi partnery dojednána spolupráce a propagace v rozsahu, který odpovídal předešlým ročníkům. Novým prvkem, který výrazně přispěl k popularizaci festivalu, bylo umístění čtyř billboardů na dálnici D1 nedaleko od Prahy. Nejen festival, ale město Broumov a broumovský region se touto formou dostává do povědomí velmi širokého okruhu lidí. Český rozhlas Hradec Králové vysílal upoutávky a pozvánky na festival jako celek i na každé jednotlivé koncerty v redaktorských vstupech a prostřednictvím rozhovorů a reportáží před a v rámci koncertů. Odvysílal celkem 130 reklamních spotů, natočil a odvysílal pět reportáží z koncertů ve Vernéřovicích, Martínkovicích, Božanově, Broumově a z hudební dílny. Na rozhlasových vlnách zazněla také obsáhlá pozvánka na druhou polovinu festivalu a dva rozhovory s pořadateli festivalu. Záznamy rozhovorů a reklamních spotů naleznete na webových stránkách festivalu Český rozhlas 3 Vltava opakovaně vysílal redaktorské vstupy před jednotlivými koncerty, jejichž součástí byla kromě pozvánky na koncert také soutěž o CD interpretů, kteří na festivalu vystupovali. O zahájení festivalu informoval v rozhovoru s pořadateli a protagonisty 2. července, a 3. září byl odvysílán živý vstup redaktora Jindřicha Bálka, věnovaný závěrečnému koncertu a zhodnocení šestého ročníku festivalu. Koncert za účinkující přiblížil varhaník Pavel Černý, za pořadatele hovořila Marcela Lilingová. Regionální redaktor Českého rozhlasu 3 Miroslav Ponomarev nahrál a odvysílal rozhovory a krátké ukázky z koncertů ve Vernéřovicích a v Broumově. O koncertech informovala v pořadu Tipy na víkend Jitka Štichauerová, festivalu se věnoval i Vladimír Kouřil v únorovém rozhovoru s Karlem Růžičkou. Český rozhlas 2 Praha

9 se festivalu a Broumovsku věnoval již v květnu, kdy redaktorka Daniela Brůhová náš region navštívila. V průběhu festivalu pak ve svých pořadech zvala na jednotlivé koncerty i k návštěvě míst, kde se koncerty konají. Tato bezprostřední propagace byla důležitá pro obce i města, která se dostala do povědomí potenciálních turistů a návštěvníků regionu. Rádio Impuls zvalo na festival a na Broumovsko ve své pozvánce do regionu 27. července. Tištěná média Přehled, jak o festivalu informují tištěná média, získáváme již třetím rokem zadáním tzv. media monitoringu společnosti Newton media. Zadané období 2011 bylo od 1. května do 17. října. Monitorována jsou nejen tištěná média, ale i televize a rozhlas. První je zmíněna zpráva České tiskové kanceláře (ČTK) z 19. června, poslední zmínka byla 6. září v hradecké příloze MF DNES. Nově se festival Za poklady Broumovska objevil v renomovaném časopise Hudební rozhledy, měsíčníku, jehož vydavatelem je Společnost Hudební rozhledy, člen Asociace hudebních umělců a vědců. To dokladuje, že si festival získává své pevné místo v odborných kruzích a mezi zasvěcenými příznivci klasické hudby. V rámci mediálního partnerství o festivalu informovala tato média: Týdeník Rozhlas otiskl upoutávku na festival v rozsahu (2x ¼ stránky, 1x celá strana) a zdarma bylo uvolněno 100 výtisků týdeníku pro návštěvníky každého z koncertů, na který byla uveřejněna upoutávka MF DNES po celou dobu festivalu průběžně informovala o konání festivalu. V den konání koncertu byla otištěna upřesňující pozvánka, vždy v pondělní pak rozšířená tisková zpráva s fotografiemi. 30. června byla festivalu věnována jedna strana regionální přílohy. Po skončení festivalu deník podrobně informoval o jeho průběhu, počtu návštěvníků a vybrané částce dobrovolného vstupného. Součásti spolupráce je i 100 výtisků deníku MF DNES pro návštěvníky každého z koncertů. Katolický týdeník zveřejnil inzertní upoutávku na festival a po jeho skončení informoval stejně jako Diecézní noviny o jeho průběhu a částce, která se na koncertech vybrala na dobrovolném vstupném. Náchodský deník se po celou dobu konání festivalu věnoval jednotlivým koncertům upoutávkou ve svém informačním servisu na víkend. V pondělním vydání pak vždy publikoval krátkou zprávu a fotografii ze sobotního koncertu. O festivalu informovala i další tištěná média v České republice. Časopis Vlasta lákal čtenáře k návštěvě festivalu a broumovského regionu, na koncerty zval průběžně Hradecký deník, o festivalu psaly Literární noviny a pozvánka byla zveřejněna v deníku Právo. 19. června vydala zprávu o konání festivalu ČTK. V monitoringu nejsou obsaženy informace o tom, jak o festivalu informovala internetová média. Zadáním názvu do vyhledavačů je možné snadno zjistit, že výskyt informací o festivalu je četný, a to jak na informačních zpravodajských serverech, tak na stránkách měst či obcí i stránkách účinkujících umělců. Hodnota mediálního prostoru v běžných cenách přesáhla a je tak zhruba o vyšší než v předchozích ročnících, a to při porovnatelných nákladech. Dá se říci, že důvodem nárůstu je především vyšší prestiž a povědomí o festivalu. Financování festivalu Celkové náklady festivalu dosáhly částky tis. (tabulka níže). Členské obce DSO Broumovsko v letošním roce přispěly částkou , tedy o méně než v roce Došlo ke změně v rozložení jednotlivých příspěvků od obcí. Při zvažování výše příspěvků se projevila napjatá finanční situace obecních rozpočtů. Šonov svůj příspěvek snížil, Teplice nad Metují si po dohodě vyměnili pořadatelství koncertu s Horním Adršpachem.

10 Poprvé v historii festivalu poskytla příspěvek obec Jetřichov. DSO si uvědomuje význam festivalu pro celý region a jeho dopady nejen do kulturního života, ale také jako prvek marketingu regionu v cestovním ruchu. Patroni letos přispěli do rozpočtu festivalu částkou , tedy srovnatelně s rokem 2010, i když i zde došlo ke změně složení jednotlivých přispěvatelů. Katolická církev, vlastník kostelů přispěl smluvně sjednanou částkou korun, 15 % z dobrovolného vstupného, což je zhruba o 25 % méně než v minulosti. Příspěvek obcí Sponzoři a patroni (zajištěno APRB) Granty (KHK, MK) Příspěvek z vybraných prostředků Prodej brožury a materiálů Celkem Honoráře účinkujícím vč. dramaturgie Technické zajištění Organizace a řízení (výkonné, PR) Propagace grafika a tisk Propagace inzerce OSA, Monitoring tisku, PHM Celkem Generálním finančním partnerem festivalu je společnost Czech Coal a.s., hlavním partnerem VEBA, textilní závody a.s., partnery festivalu jsou dále Česká spořitelna, a.s. a Raiffeisen Leasing Real Estate, s.r.o. Na financování festivalu se významně podílejí města a obce broumovského regionu sdružené do Dobrovolného svazku obcí Broumovsko. Významným finančním partnerem festivalu je Královéhradecký kraj, který přispívá na konání festivalu formou dotace v rámci trvalé záštity.. Festival podporují finančně rovněž podnikatelé a živnostníci v obcích formou patronátů nad jednotlivými koncerty. Věříme, že pozitivní zpětná vazba od návštěvníků i účinkujících, kladné ohlasy v médiích a publicita festivalu přesahující hranice regionu představují dobrý základ pro úspěšné pokračování spolupráce se stávajícími partnery festivalu. Dobrovolné vstupné 3030 návštěvníků přispělo na opravy kostelů celkovou částkou Nejvyšší dobrovolné vstupné bylo vybráno při úvodním koncertu harfenistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky, které doplnil čtením epizod z životopisu Karla IV. Vita Caroli spojených s Broumovskem herec Jan Čenský. Návštěvníci tohoto koncertu přispěli na péči o kostely broumovské skupiny téměř korunami. Trocha statistiky a nejzajímavější NEJ 6. ročníku 10 kostelů, 10 koncertů, návštěvníků, 35 účinkujících, 59 skladeb v základním programu Na dobrovolném vstupném vybráno NEJvětší částkou přispěli posluchači v Ruprechticích NEJvíce posluchačů přišlo na koncert do Ruprechtic 400. NEJzaplněnějším kostelem z hlediska kapacity byl Šonov. NEJhranějším autorem ze 37 jmen v programu byl J. S. Bach. NEJsilnější atmosféru dle stálých návštěvníků festivalu měl letos koncert jazzové formace Clarinet Factory v Božanově. NEJvíce květinových darů dostala Jana Jarkovská, která byla ve Vižňově na své domácí půdě. NEJvětší obdiv publika si získal basklarinetista Petr Valášek, kterého v průběhu Hudební dílny následovali rozesmátí a zpívající účastníci chodbami klášterního gymnázia.

11 NEJpřekvapenějším účinkujícím byl Jan Čenský. Před vystoupením položil pořadatelům otázku, kolik přijde večer lidí. Odpověď zněla, že se dá předpokládat, že posluchači kostel zaplní. Po vystoupení se přiznal, že tomu zdaleka nevěřil. Každý koncert i festival sám vyvolá četné ohlasy a komentář účinkujících i návštěvníků Napsali nám do kroniky: Bylo velkým potěšením zahájit 6. ročník festivalu, vrátit se do krásných míst Broumovska, tam, kde hudba rezonuje v srdcích. Vilém Veverka Krásný koncert, vřelé publikum nádherný zážitek i pro účinkující! Trio Arundo Děkujeme festivalovému publiku za vřelé přijetí a za spolupráci při vytváření společných improvizací a skladeb. Clarinet Factory Objevil jsem nový poklad, a to zde je to ten poklad, co je tady v lidech. Pavel Steidl Děkujeme za pozvání, děkujeme za krásnou návštěvnost, za pozorné publikum i krásný slunný den. Octopus Pragensis Komentovali na internetu: Při poslechu na 2. koncertu vystupujících interpretů jsem si uvědomil, kolik milovníků hudby asi bylo na jaře zklamáno, když se dozvěděli, že festival roku 2011 upřednostňuje mladé a zatím ne příliš známé umělce. Samozřejmě je báječné si na místě "osahat" umělce zvučných jmen, které jinak poznáváme při nejlepším v televizi. Rozhodnutí organizátorů se však ukazuje jako správné, i druhý a rovněž báječný koncert dokázal, že vystupujícím umělcům chybí jediné to zvučné a médii šířené jméno. Karel Bůna, Broumov Boli sme na koncerte v rámci nášho turistického poznávania Broumovska a boli sme nadšení - z organizácie, priestoru, hudby i obecenstva. Ďakujeme za krásny zážitok. Marianna Bučková Vážení pořadatelé festivalu Za poklady Broumovska. Chci vám touto cestou vyslovit své uznání za úžasný festival, jehož pravidelnými návštěvníky jsme už několik let. Vždy znovu pociťuji obdiv k lidem, kteří myšlence oživit broumovské kostely dali tak profesionální podobu. Uvědomuji si ale, že za těmi krásnými sobotními večery je nesmírná práce celého týmu často bezejmenných obětavců, kterým alespoň touto cestou chci vyslovit poděkování úžasná propagace, úžasné www stránky, úžasná organizace, úžasné fotografie, úžasná atmosféra. Ještě jednou díky. Alena Jarkovská, Jaroměř Opět excelentní, i loni skvělé zážitky. Děkuji moc. Lze případně realizovat koncert i v Bezděkově nebo v Polici nad Metují? Doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc. Jsme rádi, že festival navštěvuje stále více posluchačů a cítíme se tím zavázáni. Bez návštěvníků by festival ztratil svoji atmosféru, říká Jan Školník, ředitel Agentury pro rozvoj Broumovska, která je již počtvrté

12 organizátorem festivalu. Díky velkorysosti místních farností jsme v letošním roce uzavřeli smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Můžeme se tak soustředit na další rozvoj festivalu. Dobrou zprávou je i trvalé oficiální zařazení festivalu mezi významné kulturní akce Královéhradeckého kraje, dodává Jan Školník. Již nyní je v přípravě další, tedy 7. ročník festivalu, na který vás všechny srdečně zveme. Tak jako každý rok, i letos jsme stěhovali festivalové piano August.

13 Doprovodný program festivalu, hudební dílna. Lektory byli členové jazzového uskupení Clarinet Factory

14

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA POKLADY BROUMOVSKA 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA POKLADY BROUMOVSKA 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA POKLADY BROUMOVSKA 2008 Vypracovali: Marcela Lillingová Jan Školník 20. listopadu 2008 Strana 1 z 9 Za poklady Broumovska 2008 Závěrečná zpráva (20.11.2008) Místo konání: Termín konání:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 12 2005 Potřebujeme Českou televizi? Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Město ze seznamu UNESCO Deset let České inspirace Dvě výročí hvězdárny Kouzlo

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Obecní dům, Nám. Republiky 5 110 00 Praha 1 222 310 784 pso@fok.cz www.fok.cz SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře HUDEBNÍ ROZHLEDY 01 2008 ročník 61 cena 40 Kč Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře P. T. OBČANÉ LITOMYŠLŠTÍ ČALOUNÍK FRANTIŠEK SOBOTKA MAJITEL TOVÁRNY

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 OBSAH 1. Poslání organizace 2. Základní informace 2.1. Řídící orgány společnosti

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový

Více

Tradiční setkání hejtmanů: Regiontour

Tradiční setkání hejtmanů: Regiontour Obrovskou výhodou komunikace je možnost využití nových médií, Doufám, že zvítězí zdravý rozum a zodpovědnost, tvrdí prezident Asociace českých reklamních odhaduje budoucí vývoj v nemocnicích agentur a

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a manažerství Studijní obor hudební manažerství Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka Šéfredaktor: Jan

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč 1 Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový

Více

elpida výroční zpráva 2011 Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti.

elpida výroční zpráva 2011 Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. elpida výroční zpráva 2011 Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Vážení a milí přátelé Elpidy, tak jsme zase o rok starší. Stárnutí je nezbytnou součástí

Více

Smetanova výtvarná Litomyšl počtvrté

Smetanova výtvarná Litomyšl počtvrté Zpravodaj Města Litomyšle 6 5. června 2008 Ročník XVIII. Smetanova výtvarná Litomyšl počtvrté vem symbolismu, secese, naturalismu a expresionismu, prodchnutých vizionářstvím, mystikou i esoterismem. Vystavena

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili HUDEBNÍ ROZHLEDY 6/2004 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka, Nadace OSA Šéfredaktorka:

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

U NÁS OBSAH ČÍSLA KONTAKTY. Knihovnicko-informaèní zpravodaj Královéhradeckého kraje

U NÁS OBSAH ČÍSLA KONTAKTY. Knihovnicko-informaèní zpravodaj Královéhradeckého kraje U NÁS Knihovnicko-informaèní zpravodaj Královéhradeckého kraje Ètvrtletník Náklad: 600 výtiskù Urèeno knihovnám Královéhradeckého kraje Vychází s finanèní podporou Královéhradeckého kraje Šéfredaktor:

Více

LISTOPAD 2006, 9. číslo, ročník 14

LISTOPAD 2006, 9. číslo, ročník 14 LISTOPAD 2006, 9. číslo, ročník 14 ZSF OU má novou učebnu Co nového na Filozofické fakultě OU? Slavnostní inaugurace děkanky FF OU Den mexické kultury Studijní cesta do Ostravy Sportovní reprezentace Ostravské

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více