Stalo se to v době, kdy jsme s nelíčeným nadšením začali po letech zase ve velkém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stalo se to v době, kdy jsme s nelíčeným nadšením začali po letech zase ve velkém"

Transkript

1 M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 49 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2013/03 Starodávní lidé vratislavičtí Stalo se to v době, kdy jsme s nelíčeným nadšením začali po letech zase ve velkém jíst mrkev, celer, vajíčka, petržel, fazole, čočku a máslo. A taky kyselé zelí: v pytli přinesené, doma nakrouhané, s cibulí a kmínem chuti naprosto neopakovatelně starobylé. S bramborami z plechového kastrolku. A taky jehněčí z vlastní ovečky, nožem píchnuté. Nevím, jestli za to mohou ty věčné výstupy kuchařských celebrit, ale tak nějak jsme si v druhé dekádě nového století zase oblíbili starodávná jídla našich předků. Jednoduchá a uvařená z věcí, které jsou původem od nás. Vařená a pečená pomalu, jako tomu bývalo kdysi na kachlových kamnech v chalupách vratislavických horalů. Libečkem, mátou a tymiánem a dalšími bylinkami z našich jižních strání kořeněná. Stalo se, že jsme v té době s Ferdyšem doputovali až na samotný konec vratislavického údolí. Až tam, kde se ruch civilizace mění v tichou osamělou píseň hlubokých lesů, táhnoucích se napříč údolíčky a hřebínky až k Jablonci. Došli jsme loukou do chaloupky na okraji smrčiny v Novém Světě, do které nás pozval nadšený sportovec a milý horal Láďa. Osamělá krajina pod lesem, který kdysi patřil ke jmění Antona Plischkeho, sedláčka z domu č. 221, kdesi na pozemcích starého sedláka Wagnera. Chalupa kameníka Franze Wünsche č. p. 678 stávala na okraji Nového Světa. Poválečná léta sežrala její střechu a pak i trámoví a většinu zdí. 385

2 Dávné meze a hranice ale vzal čas před necelým stoletím. Stáli jsme na místě, kde stála ještě po válce stará chalupa kameníka Franze Wünsche. Nikdo ji nechtěl, pomalu chátrala, štípané šindele zpod térové střechy vystrkovala. Chřadla a chřadla, až se rozplynula docela. Láďa si později na jejím místě postavil maličkou, veleskromnou chaloupku. Cesta k ní byla poutí do dávnověku bez elektřiny. Jeho paní Maruška mu pro naše setkání nabalila do ruksaku i kousek sýra, masa a taky chleba. A k tomu ještě lahev piva. Pro veselejší mysl. Měli jsme vlastně všechno, co člověk potřebuje k tělesné pohodě. A měli jsme toho tak akorát. Bylo to moc milé. Úplně stejné věci naplňovaly lidi dobrou náladou i před dvěma stoletími. Stačilo k ní maličko. Vzpomněl jsem si na příběhy z knih šumavského Karla Klostermanna, jizerského Antona Hanse Bielaua či skandinávského Trygve Gulbranssena. Kdysi stačilo tak málo k radosti Vratislavických v deštivém létě spát na suchém seně, za zimy se vrátit do vytopené světnice a přitisknout záda na rozpálená kachlová kamna. Luční vůně a blaho tepla ze dřeva, které připomíná sluneční zář. Kolik lidí po něm může dneska toužit, přitisknuti k radiátorům v bytovkách bez komínů. S takovými myšlenkami jsem po procházce hustými lesy vonícími podzimní jehličnatou náladou seděl v malé, prostě zařízené chaloupce na okraji luk a lesů a koukal ven do staré, lehce zpustlé zemědělské krajiny. A říkal jsem si v duchu, jestli z ní budeme jednou opět schopni vyrvat dost husí, telátek, mrkví, řep, jablek a fazolí, aby nás zase dokázala všechny uživit. Stejně jako kdysi starodávné lidi vratislavické. Listuji-li starými vlastivědnými knihami o Vratislavicích a Proseči, často nacházím řady jmen, která se za celou dobu zdejší historie pořád opakují. Sedláci a horalé. Sedláky tu bývali ti, co měli k hospodářství pole i lesy. Chudší horalé pak jen malý kousek půdy u chalupy, který jim dával právo na označení zahradník, které ovšem s dnešní představou o zahrádkaření nemělo nic společného. Zbytek byli nejrůznější podomci, bezzemci, čeledíni. Desítky selských a horalských jmen, nejčastěji německých, ale občas a nikoliv zanedbatelně ovšem i nějak podivuhodně českých Wundrak, Wondrak, Bulirsch, Butschek či Strauhal. Lidé zde žili od pradávných časů v takovém česko-německém prople - tenci. Dlouhá léta to nevadilo, až teprve až od poloviny 19. století se dr tivá většina vratislavických obyvatel začala považovat za Němce. To vše skončilo po roce Drtivá většina německy hovořícího obyvatelstva Vratislavic byla odsunuta. Zapomnělo se na starodávné obyvatele, na je - jich moderně řečeno životní styl, na zvyky, pověry. Na malou část z toho prastarého lidského hemžení zbyly jen vzpomínky v dávno zašlých vlastivědných knihách. 386

3 Tak kronikář Jäger poměrně cenně a ojediněle uprostřed 19. století vzpomíná, jak se ve Vratislavicích jedlo, jak se lidé odívali a jak bydleli. V té době většina lidí v údolí Nisy žila v chalupách z otesaných trá mů, se střechami kry tými šindelem nebo u star ších domů ještě slaměnými došky. Při vý běru místa pro stavbu prý bylo hleděno především na to, aby dům stál u dobrého silného pra mene, čemuž bylo obě továno i ostatní po hodlí. Hodně opravdu starých chalup tak stojí na naprosto nečekaných místech ve strmých a těžko přístupných svazích. Oto čené někdy k se veru tak ne - šťastně, že zejména v zadní části údolí do jejich okének do padalo slu níčko jen pár hodin denně. Dům byl podlouhlý, upro - střed jej na dvě části dělila chodba: na jižní straně (či co nejblíže jihu) byla obytná světnice, na opačné straně pak chlév, na nějž navazo vala kůlna či stodola. Malá okénka, nízké dve - ře, místo podlahy často jen udusaná hlína či pár prken. Uvnitř obytné světnice do - minovala kach lová kamna obklopená dlouhou dřevěnou lavicí zva nou Haarel (z němec kého slova Herd čili ohniště či plotna). Od - tud vedly tři schůdky na - horu na pec zvanou Hölle čili peklo. V pekle nebo na Ha arelu bývala podle starých vlastivěd za zim - ního času nejoblíbenější místa; první schůdek na pec sloužil dokonce jako jakýsi vyhřátý patriarchální trůn pro stařešinu. Staří V bohatších rodinách mívali od počátku 19. století již i skříně tato je z roku 1830 a pochází z levobřežní vsi odsud mladým vyprávěli za dlouhých zim staré příběhy a pohádky. 387

4 D C 4 B 3 A Schema jizerskohorského lidového domu 1 roubená stěna, 2 vazný trám, 3 krokev, 4 hambálek, 5 zavětrování, 6 námětek, 7 lať, 8 šindelová krytina, 9 komín, 10 komínové těleso, 11 kachlová kamna, 12 polštář, 13 násyp, 14 podlaha, 15 strop, 16 poval, 17 mazanice, 18 zdivo. A obytná světnice, B síň, C hospodářská část, D zádveří. 388

5 Nábytek v chalupě byl hodně prostý. Tvořila jej velká, často modře natřená postel s nebesy a vymalovanými figurami či krajinami. Dále pak několik truhel, vzácněji dřevěná skříň a pak i velký selský stůl s lavicemi, nad ním byl oltářík z obrázků malovaných na skle. To bylo všechno. Tedy ještě na jednu důležitou věc nemůžeme zapomenout. V každé chalupě bývala až do poloviny 19. století, kdy došlo k většímu rozšíření zápalek, vedle dveří také nika s potřebami pro rozdělávání ohně. Ty tvořila ocílka s pazourkem Trojdílný dům chlévního typu. 1 roubená obytná světnice s pecí, 2 zděná síň, 3 zděný chlév Trojdílný dům komorovo chlévního typu 1 roubená obytná světnice s pecí a kamny, 2 zděná síň s černou kuchyní, 3 zděný chlév, 4 komora 389

6 na škrtání. Jiskry zapalovaly prášek z usušeného zetlelého dřeva, německy zvaného pulverholz (prachové dřevo). Do Vratislavic jej ze zbytků pralesů v bedřichovském revíru přinášel jistý Pulverholzmann z Hraničné nad Ja - bloncem. Vyzáblý, vysoký podivín s dlouhými šedivými vousy a vlasy, co chodil ve svém stokrát záplatovaném kabátu, patříval ještě v první polovině 19. století k typickým figurkám zdejší krajiny. Jeho starodávná přezdívka se těžko překládá, člověk by mu snad mohl česky říci Podpalovák. Základem starodávné vratislavické stravy býval pochopitelně chléb, luště - niny a jídla z hrubé mouky na různý způsob. Chleba měl k tomu dnešnímu hodně daleko. Ještě v 18. a 19. století se pekl ze směsi žita, ječmene a ovsa. Poměry mouky odpovídaly tomu, kdo pekl, jak se zrovna dařilo a urodilo. Dnešní tak typické bílé mouky z pšenice byly velice výjimečnou záležitostí a používaly se pouze pro sladké pečení ve městě. Vlastivědy vzpomínají, že ovesný chléb byl oblíbenější, protože ten z ječmene byl příliš hrubý a ne každý jej dobře strávil. Nejlepší byl ale kvasný chléb ze žita, pečený ve velkém na mnoho dní dopředu vydržel značně dlouho. V selských staveních si chléb pro vlastní potřebu a omezený prodej pekli přímo, dělníci z kobercárny si jej kupovali. Teprve na přelomu 19. a 20. století se obecně rozšířil zvyk chodit pro chléb a fajnovější pečivo do pekáren. A voňavá pekárna najednou byla součástí zdejší kultury, tak jak je tomu dodnes třeba na sousedním Žitavsku. U nás byla vůně čerstvého, nad ránem pečeného chleba a houstiček vymetena a po zániku živností v 50. letech postupně nahra zena stále častěji fádností průmyslově vyráběného pečiva. Maso se jedlo jen o svátcích a při slavnostních příležitostech, třeba o svat - bách. Brambory se ve zdejším kraji rozšířily až na konci 18. století, předtím se místo nich jedly velké černé fazole, které byly zdrojem mnoha živin a i ve zdejším chudém kraji se jim vcelku dobře dařilo. Odjakživa tu bylo oblíbené i kyselé zelí, které si každý hospodář nakládal doma sám. Jedlo se syrové, stejně jako z něj byly vařeny různé polévky a další pokrmy. Často se prý podávalo i jako kyselá pochoutka k hrachové kaši. Přemíra kyselého zelí ve stravě podhorského obyvatelstva prý ale byla zase příčinou ztráty jódu z těla horalů, ti jej neměli jak doplnit a stávali se obětí častého defektu známého z horských oblastí strumy čili vole. V jídelníčku Vratislavických byly časté i kaše z krup a hrachu či mléčné směsi, jako například studené sesedlé mléko s kroupami zvané kroupové mléko. Uvařené kroupy se jedly i samotné a takové jídlo se prý podle tvaru krup nazývalo telecí zuby. Uvádí se, že jak si jen málokteré potraviny sed - láci ještě na počátku 20. století kupovali, tak i kroupy si ze zrn ječmene v řadě selských usedlostí vyráběli sami na tzv. kroupových dusácích. 390

7 Interiér typické jizerskohorské chalupy z 19. století byl velice věrně zrekonstruován v dobách první republiky a prezentován ve starých vlastivědách Ve Vratislavicích se vedle vody pilo chladné kravské a kozí mléko, často sesedlé neboli zkyslé. Takto přírodně konzervované vydrželo poměrně dlou - ho. Později, to až na konci 19. století, se občasným nápojem stala i zdejší kyselka, ale ne asi tak častým, jak by si mnozí dnes představovali kyselka byla spíše popíjena lufťáky, kteří v ní hledali zdroj zdraví. Káva a čaj ještě příliš známy nebyly, z fajnovějších nápojů se o svátcích pilo víno a častěji pak pivo, dokonce někdy i svařené. Muži si jej dávali také o nedělích o tzv. pivním večeru. Museli si však tehdy dávat pozor, aby nezašli do špatného šenku, kde mohli být za pití piva postihováni. Dokud totiž byly obě obce vratislavické pod vrchnostenskou správou (do poloviny 19. století), měli poddaní pít pouze pivo podávané na panství, kam příslušeli. A dnešní Vra - tislavice patřily hned do tří panství: Liberec, Český Dub a Svijany, a tak kupříkladu lidé z Nového Světa nemohli chodit do prosečské hospody na druhém břehu Nisy, protože ta se už nacházela na území jiného panství. Oblečení horalů bylo kdysi ušito hlavně z hrubého plátna, které bylo za nejstarších časů vyráběno přímo doma na tkalcovských stavech. Později se 391

8 rozšířila móda vlněného cvilichu, což byla dvojitě tkaná látka z hrubé příze. Děti vyrůstaly v košilích a lněných pytlovinových kalhotách. Pytel chudším sloužil také jako kabát do nepohody. Boty nebyly kromě zimy v chudších rodinách vůbec nošeny. Nejcennější součástí mužského oblečení byl soukenný kabát, který se většinou kupoval u příležitosti svatby a sloužil nadále také jako slavnostní oděv. Nosil se celý život, a když již byl po jedné straně obnošen, nechal se u krejčího obrátit a nositeli vydržel až do smrti. Z toho prý vzniklo staré pořekadlo: Er hat einen Rock und einen Gott čili Má jen jeden kabát, stejně jako jednoho boha. Pod kabátem se širokými manžetami a klopami nosili ti bohatší ještě světlou kamizolu, vesta k ní pak byla nejčastější červené barvy. Kalhoty byly krátké, šité ze žluté nebo černé kůže, ze sukna nebo později manšestru. K tomu byly užívány i bílé punčochy a kožené boty s kovovou přezkou, u bohatších zhotovenou ze stříbra. Bohatství toho kterého sedláka se poznalo ještě podle knoflíků. Ti obyčejní měli mosazné, movitější pak stříbrné. Muži nosili ještě na konci 18. století třírohé klobouky, pod nimi měli dlouhé vlasy učesané uprostřed na pě - šinku a stažené dozadu mosazným hřebínkem. Teprve později se začaly vlasy zkracovat a velké klobouky nahradily menší kousky či čepice. Oblečení dam bylo barevnější: krátká nabíraná sukně, taftová zástěra, živůtek s přezkou, jupka s úzkými rukávy, na hlavě bílá, někdy stříbrná čapka se střapcem z pentlí, které visely přes záda dolů. Obecně platilo, že za nejstarších dob bylo dámské oblečení spíše splývavé, teprve později se snažilo více zdůraznit ony přitažlivé tvary ženské postavy. Ošacení prozrazovalo ještě v 19. století mnohem více než dnes. Bohatí tehdy neváhali obětovat značné částky za odlišení od těch chudých. Tra do - valo se, že nejnuznější oblečení měli vždy obyvatelé chudinkého Nového Světa. A jako zjevení tam proto kdysi působil jistý Reiche Michel čili Bo - hatý Michal, který se zdejšími svahy producíroval v drahém kloboučku a červené vestě, s kapsou plnou dukátů. Ve světě zbohatlý Michael Appelt původem z Jeřmanic se nakonec v Novém Světě usadil, z kmenů smrků si zde roku 1727 sroubil chalupu na lovecký způsob a žil v ní poté se svojí ženou. Reiche Michel byl výjimkou, většina horalů měla oblečení vesměs cha - trné a nošením opotřebované. Lepší kousky se dědily z generace na generaci. Nebylo výjimkou, že na smrtelné posteli ženy rozdělovaly svým dcerám nejen nějaký ten šperk, ale také kusy oblečení. Dnešní komfort v oblékání by byl pro starodávné lidi vratislavické naprosto nepředstavitelný. Ve vět - šině tehdejšího oblečení totiž minimálně polovinu roku musela být prostě zima. Staré prameny ale uvádějí, že silné povahy vydržely a staly se otužilejšími, ty slabší prostě podlehly a umřely. 392

Zaniklá vesnice Habřinka

Zaniklá vesnice Habřinka Středoškolská odborná činnost 2004/2005 Obor 16 - Historie Zaniklá vesnice Habřinka Autor: Pavel Drnovský Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Septima C Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 500 02 Tel:

Více

Od Hromnic až do Tří králů. Zvyky a tradice obcí na Znojemsku

Od Hromnic až do Tří králů. Zvyky a tradice obcí na Znojemsku Od Hromnic až do Tří králů Zvyky a tradice obcí na Znojemsku Obsah Úvodem Obřadní a sváteční pokrmy... 5... 6... 10 1. Počátky jara... 12 2. Masopust (Ostatky)... 13 3. Velikonoční období... 19 4. Další

Více

Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov.

Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov. Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov. Mé přání po vyšším studiu a hudebním vzdělání nebylo - pro početnost

Více

Obce Hrušovan. se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny. Sepsal Václav Kubíček. Cena 12,50

Obce Hrušovan. se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny. Sepsal Václav Kubíček. Cena 12,50 x Kronika Obce Hrušovan 1252 1925 se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny Sepsal Václav Kubíček Cena 12,50 Nákladem vlastním Tiskem rolnické tiskárny v Brně Motto: V dějinách předků čítati

Více

4. BÝT SÁM A NECÍTIT SE SÁM

4. BÝT SÁM A NECÍTIT SE SÁM 4. BÝT SÁM A NECÍTIT SE SÁM Severozápadní pohraniční hradba Čech Krušné hory Na západ od Labe se rozkládá pohoří, na které jsem se těšil asi nejvíce: Krušné hory (Erzgebirge). Věděl jsem, že jsou poničené

Více

Gastronomie v českém a saském Krušnohoří z kulturně-historického pohledu

Gastronomie v českém a saském Krušnohoří z kulturně-historického pohledu Projekt Ziel 3: Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge Gastronomie v českém a saském Krušnohoří z kulturně-historického pohledu Vědecká projektová studie Část A: Teoretický výzkum horizontálních a

Více

Životopisy rodu Daňků

Životopisy rodu Daňků Životopisy rodu Daňků V Kolovči L.P. 2008, P. Antonín Daněk 1)Děda: Josef Daněk, babička Marie D. z rodu Oberfalcerů 2)Syn: Antonín Daněk a jeho děti 3)Rod jeho manželky Marie z rodu Krátkých z Nesměně

Více

JAK SE ŽILO V DÁVNOVĚKU

JAK SE ŽILO V DÁVNOVĚKU JAK SE ŽILO V DÁVNOVĚKU Jak se žilo v dávnověku SBORNÍK PROJEKTOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKU WALDORFSKÉHO LYCEA V PRAZE 2014 JAK SE ŽILO V DÁVNOVĚKU Sborník prací žáků 1. ročníku Waldorfského lycea

Více

RODIČE. Milan Matouš

RODIČE. Milan Matouš RODIČE 2012 Milan Matouš 1 Cti otce svého i matku svou, ať se prodlouží dnové tvoji na zemi Bible Kralická, Exodus 2 Rodiče @MCti otce svého i matku svou, ať se prodlouží dnové tvoji na zemi @MBible Kralická,

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své 1 Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své knížce "Okolo Molenburka teče voda čisťounká".věřím, že

Více

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 LÉTO PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 HISTORIE PIVOVARU Aktuality na www.lanskroun.eu 2 13,14-2013 PŘÍLOHA LÉTO Vážení čtenáři, je to neuvěřitelné, ale rok se s rokem sešel a jsou tu další

Více

1. Beseda Karvinské pověsti

1. Beseda Karvinské pověsti Obsah Úvod... 2 1. Beseda Karvinské pověsti... 3 2. Beseda Středověké město Fryštát... 5 3. Exkurze po Karviné zaniklá Karviná... 6 4. Historie a současnost hornictví... 7 5. Havířské kolonie aneb jak

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra výtvarné výchovy. Masopust. (projekt Masopust ) Diplomová práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra výtvarné výchovy. Masopust. (projekt Masopust ) Diplomová práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra výtvarné výchovy Masopust (projekt Masopust ) Diplomová práce Autor: Lenka Novotná Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Zdeněk Peterka Datum odevzdání: 24.

Více

Genealogie rodu Thun

Genealogie rodu Thun Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Genealogie rodu Thun Bakalářská práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní

Více

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Věnováno Theodoru a Gretel Adornovým

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Věnováno Theodoru a Gretel Adornovým ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Věnováno Theodoru a Gretel Adornovým I. Prozíravost a opatrnost jsou základem systému našeho zákonodárství. Jak by jinak mohl vzkvétat obchod a doprava, jak by mohla píle a blahobyt

Více

ENERGIE POTRAVIN BOB CARR, USA Nové a doplněné vydání. Výběr a překlad: www.bobdvorak.cz

ENERGIE POTRAVIN BOB CARR, USA Nové a doplněné vydání. Výběr a překlad: www.bobdvorak.cz ENERGIE POTRAVIN BOB CARR, USA Nové a doplněné vydání. Výběr a překlad: www.bobdvorak.cz Dobrý den. Makrobiotika v bývalém Československu byla po mnoho let mimo zákon. Ale nikdy nebyla proti Božím zákonům.

Více

Linda Raedischová Dávné kouzlo Vánoc Vánoční tradice pro nejtemnější dny v roce. Linda Raedisch The Old Magic of Christmas. přeložil Michal Smolka

Linda Raedischová Dávné kouzlo Vánoc Vánoční tradice pro nejtemnější dny v roce. Linda Raedisch The Old Magic of Christmas. přeložil Michal Smolka Linda Raedischová Dávné kouzlo Vánoc Vánoční tradice pro nejtemnější dny v roce Linda Raedisch The Old Magic of Christmas přeložil Michal Smolka Translation Michal Smolka Translated from The Old Magic

Více

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois Prosinec 2014 Opět zde máme předvánoční čas, který se i letos naplňuje dobou adventní. A pak přijdou opět Vánoce.

Více

MUI_66 Dějiny civilizace IV. Filozofická fakulta, podzim 2003

MUI_66 Dějiny civilizace IV. Filozofická fakulta, podzim 2003 MUI_66 Dějiny civilizace IV. Filozofická fakulta, podzim 2003 MUI_66 : Dějiny civilizace IV. 1 Rozsah: 2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk. Vyučující: Mgr. Pavel Holman (přednášející) Garance: Mgr. Pavel Holman

Více

Kmenový měsíčník. měsíc lovu. Aztékové

Kmenový měsíčník. měsíc lovu. Aztékové Kmenový měsíčník září NAČAS /09 měsíc lovu věčná píseň volnosti jak se muži a ženy dali dohromady turistika indiánské šaty Aztékové O INDIÁNECH Aztékové Říše Aztéků se rozkládala na místě dnešního Mexika.

Více

Masopust, postní doba a Velikonoce.

Masopust, postní doba a Velikonoce. Mapust, postní doba a Velikonoce. Jaroslav M a r s a Hned v úvodu definice ze slovníku a encyklopedie: 1. mapust (fašank, německy Fasching) období od tří králů (6.leden) do začátku velikonočního postu

Více

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 2 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 TROJSKÝ ZÁMEK A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda

Více

LITERÁRNÍ ŠUMAVA. Sborník

LITERÁRNÍ ŠUMAVA. Sborník LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2001 Sborník Přehled nejlepších autorů XI. ročníku Literární Šumavy 2001 Poezie do 25 let Poezie nad 25 let Próza do 25 let Próza nad 25 let Publicistika do 25 let Publicistika nad 25

Více

Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické

Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 29 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/05 Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické civilizace v bujném jaru na

Více

Oznámení obecního úřadu. Konečně svítíme!

Oznámení obecního úřadu. Konečně svítíme! Horecký zpravodaj Prosinec 2001 Číslo 5. Přejeme všem klidné vánoce, veselého silvestra a šťastný nový rok 2002. Tímto Vás také všechny srdečně zveme na vánoční besídku, která se bude konat ve středu 26.

Více

Splnila jsem si hodně snů. Andrea Verešová. ZNÁ UŽ KAŽDÝ PRAŽÁ ček. 1 jaro 2010 2. ročník zdarma. str. 8 14. str. 8 14

Splnila jsem si hodně snů. Andrea Verešová. ZNÁ UŽ KAŽDÝ PRAŽÁ ček. 1 jaro 2010 2. ročník zdarma. str. 8 14. str. 8 14 1 jaro 2010 2. ročník zdarma Andrea Verešová Splnila jsem si hodně snů str. 8 14 str. 8 14 LEVNÉ BARVY OD Á ček ZNÁ UŽ KAŽDÝ PRAŽÁ ček Fasádní a malí ské barvy, lazury, barvy na d evo, kov, benátský štuk,

Více

14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU. vlastní životopis. Překlad Josef Kolmaš

14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU. vlastní životopis. Překlad Josef Kolmaš 14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU vlastní životopis Překlad Josef Kolmaš Copyright 1990 by Tenzin Gyatso, The Fourteenth Dalai Lama of Tibet Translation Josef Kolmaš, 1992, 2011, 2012 ISBN

Více

stran 18 strana 1 v červnu 2004 Deník turisty

stran 18 strana 1 v červnu 2004 Deník turisty stran 18 strana 1 ZAKARPATÍ v červnu 2004 Deník turisty Bez souhlasu autora nesmí být žádná část textu publikována. František Bařinka 2004-2006 stran 18 strana 2 Rejstřík heslo strana autobusová doprava

Více