VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Identifikační číslo: Nadace je registrována Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 20 ze dne 10. srpna 1998 Sídlo nadace: Senovážné náměstí 978/ Praha 1 Česká republika Poslání nadace: Účelem a cílem činnosti nadace je všestranná podpora výkonných umělců v oblasti hudební, dramatické, artistické, interpretační a tvůrčí činnosti s důrazem na aktivity směřující k vytváření jejich sociálních, profesních a společenských jistot. Tento cíl nadace se realizuje, prostřednictvím nadačních příspěvků a grantů, směřujících nejen k podpoře činnosti výkonných umělců, ale i k podpoře tvůrčích projektů a kulturně společenských akcí zvyšujících prestiž a vážnost výkonných umělců. Vznik nadace: 3. června 1992 Výše nadač. jmění: ,00 Kč Ochranná známka: Nadace je nositelem ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu , dne , a to ve smyslu zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Bankovní ústav: Komerční banka, a. s. Auditor: R - audit, s. r. o. číslo auditorského osvědčení 124 Hospodářský rok: 1. leden až 31. prosinec ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE 2.1. Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2005 v tomto složení : Martha Elefteriadu předsedkyně správní rady předseda správní rady Jaroslav Kubita Viktor Preiss Lubomír Šterc Jiří Tomášek Člen správní rady pan Viktor Preiss odstoupil ke dni Během roku zasedala správní rada celkem sedmkrát Dozorčí rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2005 ve složení: Pavel Hůla předseda dozorčí rady Gita Balíčková členka dozorčí rady Eva Vichnarová členka dozorčí rady Celá dozorčí rada odstoupila ke dni Dozorčí rada zasedala šestkrát Výkonný aparát nadace pracoval v roce 2005 ve složení: Jiří Novotný výkonný ředitel Lýdie Soldánová tajemnice Výkonný ředitel ukončil ke dni svou spolupráci s Nadací Spolupracovníci nadace: Jméno a činnost od: do: JUDr. Marie Beránková právní poradenství Zuzana Soldánová účetnictví Ing. Tomáš Šílený finanční poradenství STRUKTURA NADAČNÍHO JMĚNÍ V ROCE ) Výše zapsaného nadačního jmění k činí ,00 Kč (slovy: čtyřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisícšestsetčtyřicet korun českých) - změna zápisu o navýšení nadačního jmění byla provedena usnesením Městského soudu v Praze dne 16. července ) Nadační jmění tvoří : a) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých), byly převedeny na účet č /0300 vedený u ČSOB a. s., která je ke dni evidovala jako nadační jmění ve struktuře portfolia NAZIV. Majetek složený na výše uvedeném účtu spravuje v rámci limitů daných zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. Otevřené podílové fondy peněžního a dluhopisného trhu, případně smíšeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných nástrojů do výše 15%. Dluhopisy vydané či garantované MF ČR, ČNB nebo FNM, případně státem EU, USA nebo Kanadou, resp. centrální bankou těchto států. Podnikové dluhopisy, za předpokladu, že rating eminenta dosahuje alespoň u 85% z nich nejméně hodnocení ČR. Ostatní podílové fondy do výše 15%. Maximálně 15% objemu portfolia smí být investování v akciích či akciových fondech, každá investice do jiných než fixně úročených nástrojů podléhá schválení nadace. 31

2 32 b) podílové listy otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnost a. s., otevřený podílový fond, v počtu kusů pořízené za příspěvek z Nadačního investičního fondu pro účely podpory nadací, ve výši ,00 Kč c) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosm-desátšesttisíc korun českých), které jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. 4. STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Příjmy: Dar od Intergram ,10 Dary od výkonných umělců ,00 Dar od Sdružení výkonných umělců na Senior Prix ,00 Dar od Nadace České spořitelny na Senior Prix ,00 Dar od Magistrátu hl. m. Prahy vázaný na akci ,00 Dar od ARBOmedia.net na sociální příspěvky 12 Dědictví D. Sedláčkové - na Dům seniorů ,46 Dědictví D. Sedláčkové - na sociální příspěvky ,46 Dar Nadace Český hudební fond na Dům seniorů ,00 Dar ČSOB na soc. příspěvky ,00 Dar na Dům seniorů (Dům čtyř múz) Výnosy kapitalizace finančních prostředků ,18 SOUČET ,20 Výdaje: Náklady nadace *) ,19 Senior Prix**) ,50 Granty a projekty ,00 Sociální podpory ,00 Hrob na Vyšehradě ,50 SOUČET ,19 *) Náklady nadace související se správou dle 22 zákona č. 227/1997 Sb. V poměru ke stanovenému omezení ve vztahu k výši hodnoty nadačního jmění k představují vykázané správní náklady pouze cca 61 % této hodnoty, nadace tak splnila závazný ukazatel omezení výše správních výdajů. **) Výše nákladů vynaložených na akci Senior Prix je v souladu se statutem nadace. NADACE ŽIVOT UMĚLCE dosáhla za účetní období roku 2005 kladný hospodářský výsledek. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k navýšení obou stran rozpočtu (příjmy/výdaje) o cca 25 %. Při zachování plánované výše nákladů na chod a správu nadace, umožnily příjmy od dárců navýšit nadační výdaje na sociální příspěvky o ,00 Kč. Hospodaření NADACE ŽIVOT UMĚLCE s výnosy z nadačního jměním i dary je v souladu se všemi relevantními právními předpisy a plní cíle nadace dle statutu. 5. NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND 1) Poslanecká sněmovna schválila rozdělení finančních prostředků z II. etapy Nadačního investičního fondu, do kterého byla zařazena i NADACE ŽIVOT UMĚLCE. 2) Celková výše příspěvku z Nadačního investičního fondu činí ,00 Kč a jsou uloženy takto : a) Finanční prostředky v celkové výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosmdesátšesttisíc korun českých) jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. b) Správní rada rozhodla změnit uložení nadačního jmění z příspěvku Nadačního investičního fondu ve výši ,00 Kč (slovy: osmnáctmilionůčtyřistapěttisícšestsetčtyřicet korun českých). Podílové listy otevřeného podílového fondu Balancovaný fond nadací investiční společnosti ŽB - Trust, a. s. byly převedeny na podílové listy otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnosti a. s. 3) Z výnosu za rok 2004 ve výši 741. Kč byla použita částka ,00 Kč (slovy: pětsetdevadesáttřitisícčtyřicet korun českých) na poskytnutí veřejně vyhlášených nadačních grantů v roce Částka ,00 Kč, tj. 20 %, bylo použito na správu nadace: právní služby 6.155,00 Kč, audit ,00 Kč, účetnictví ,00 Kč, aktualizace účetního programu 3. Kč. Na základě veřejně vyhlášeného grantu na téma divadelní a literární projekty (formulář byl zveřejněn na bylo správní radou rozhodnuto o udělení finančních příspěvků těmto žadatelům: Žadatel a název projektu Dejvické divadlo P. Zelenka nová hra pro Dejvické divadlo ,00 Divadlo pod Palmovkou Miniatury na Malé scéně Divadla pod Palmovkou 5 Divadlo v Dlouhé fest. Dítě v Dlouhé 4 Radioservis Cyrano z Bergeracu ,00 d. s. Kašpar Helverova noc ,00 OS Umění bez bariér Modřanská scéna 2 Lyra Pragensis Divadlo Lyra Pragensis 2 Jihočeské divadlo Malá čarodějnice 2 Ensemble Martinů Doteky hudby a poezie 2 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří Kohoutů - FIKMIK ,00 OS Malé Vinohradské Českokrumlovská Commedia Dell Arte ,00 Městské divadlo Zlín Současná moderní hra ,00 Jindřišská věž Cestou slova ,00 Fórum mladých Mladé pódium ,00 Divadlo Company.cz Tři rýžová zrnka ,00 Taneční sdružení ČR Soutěžní přehlídka tanečního umění 1 OS Petrklíč Osiřelé múzy 1 NF Janáčkovy konzervatoře I. Bauersima - Norway - Today 1 Jednota hudebního divadla Opera Jednota hudebního divadla Burza mladých zpěváků DAMU Zlomvaz

3 Studio Damúza Vyšehrátky - divadlo pod plachtou a v podzemí ,00 Sdružení rodičů a přátel Pražské konzervatoře Zkouška na operu ,00 OS VerTeDance Tichomluva ,00 OS Bílá sí Cyklus setkání s osobností ,00 Divadlo Nablízko Cyrano z Bergeracu ,00 OS Oldstars Sen noci Podkrušnohoří PunkFilm Don Quijote 400 Gran Cumpleaňos OS d. s. PAP Prádlo, prádélko SOUČET ,00 Čerpání těchto finančních prostředků proběhlo v souladu s pravidly vyhlášeného programu. 6. GRANTY, STIPENDIA, CENY A SOCIÁLNÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ NADACE Správní rada rozhodla o udělení grantů a stipendií ve výši ,00 Kč: Granty Žadatel a název projektu Český rozhlas Concertino Praga 7 Česká filharmonie - mladý hudebník do 30 let příspěvek na činnost asistenta šéfdirigenta orch. ČF ,00 Český rozhlas Databanka 3 Radioservis Marta Krásová ,00 Aroko Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina M. Lázně ,00 Hudební mládež ČR Mladá Smetanova Litomyšl ,00 Klub seniorů herců ,00 MKZ Jeseník XIV. Mezinárodní Schubertova soutěž 1 Spol. Ant. Dvořáka Koncert na pamě J. Hanuše 1 Město Libáň Foersterovy dny Společnost F. V. Heka Letohrad Společnost českých skladatelů Dny soudobé hudby Komorní orchestr Kopřivnice Činnost Komorního orchestru Kopřivnice 1 HAMU orch. cyklus HAMU 2005/ Mezinárodní soutěž J. Kociana Ústí n. Orlicí ,00 Hudební škola hl. m. Prahy Písňová soutěž B. Martinů ,00 Chrámový sbor Chorus Odry Odry ,00 Hudební mládež ČR Dny hudby v Praze T. Thon Mezinárodní varhanní fest. barokní hudby Obec Tuchlovice Tuchlovický varhanní podzim Sdružení Telepace Klauni v nemocnici SOUČET ,00 Stipendia Jméno M. Zichová 1 I. Vokáč 1 P. Matěják 1 V. Šafařík ,00 H. Mathauserová M. Hodinářová SOUČET 6 Ceny Semmering ,00 Cena NŽU - FITES Trilobit Beroun ,00 Cena J. Adamíry NŽU - E. Leimbergerová, V. Jílek ,00 Cena NŽU nejlepšímu nejmladšímu účastníku soutěže Pražské jaro - Haasovo kvarteto - K. Gemrotová, V. Jarůšková, P. Jarůšek, P. Nikl 2 Thálie 2004 za celoživotní mistrovství - A. Hegerlíková ,00 Thálie 2004 za celoživotní mistrovství - M. Steinerová ,00 Dabingová cena Fr. Filipovského - O. Lackovič ,00 Dabingová cena Fr. Filipovského - L. Švormová ,00 Cena NŽU Mezinárodní choreografická soutěž J. Jeřábkové - L. Barůňková ,00 Cena NŽU Mezinárodní soutěž v melodramu Z. Fibicha - M. Čechová, J. Pakandl, P. Doležalová, T. Režnarová, K. Lišková, V. Strnad ,00 Cena Z. Navarové NŽU - K. Šildová 1 Cena NŽU - Laureátu Kocianovy houslové soutěže a nelepším interpretům skladby Jaroslava Kociana - E. Hemsing, J. Mráček, M. Dominikusová, Š. Michal 1 Cena NŽU - Prague Junior Note - K. Stepasjuková, B. Hulcová ,00 Cena NŽU pro absolutního nejlepšího účastníka soutěže Bohuslava Martinů - H. Dobešová SOUČET ,00 Nadace dále poskytla příspěvek Pražské umělecké společnosti ve výši ,00 Kč na vydání Knihy Realistické divadlo ( ). Tento příspěvek byl složen z grantu, který v roce 2004 nadace obdržela od Městské části Praha 5 ve výši ,00 Kč a v roce 2005 od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši ,00 Kč. Čerpání těchto finančních prostředků proběhlo v souladu s vnitřními pravidly nadace. Správní rada rozhodla o udělení sociálních podpor v celkové výši ,00 Kč takto: Jméno zdůvodnění Tomáš K. - úmrtí manželky ,00 Anna B. - po těžké operaci 2 Jiří W. - dlouhodobá nemoc 2 Rostislav Č. - po těžké operaci ,00 René G. - těžce nemocný ,00 Radko H. - tíživá sociální situace ,00 Miloslav H. - po těžké nemoci ,00 Vlastislav M. - úmrtí manželky ,00 Jarmila P. - tíživá sociální situace ,00 Marie P. - úmrtí - pohřebné ,00 František Š. - úmrtí - pohřebné ,00 Libuše Š. - tíživá sociální situace ,00 Naděžda V. - po těžké operaci ,00 Vratislav V. - dlouhodobá nemoc ,00 33

4 34 Robert B. - těžce nemocný 1 Zora E. - těžce nemocná 1 Viktor K. - úmrtí - pohřebné 1 Jiří K. - tíživá životní situace 1 Petr K. - tíživá sociální situace 1 Miroslav M. - tíživá životní situace 1 Karel P. - tíživá životní situace 1 Karel R. - po těžké operaci 1 Leoš S. - úmrtí - pohřebné 1 Marie Š. - tíživá sociální situace 1 Jan T. - po těžké operaci 1 Zuzana V. - tíživá sociální situace 1 Vlastimil B. - dlouhodobá nemoc ,00 Martin Č. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Bohumila D. - na léky ,00 Miluše D. - na léky ,00 Věra G. - po těžké operaci ,00 Roman H. - úmrtí - pohřebné ,00 Petr H. - po těžké operaci ,00 Richard H. - úmrtí - pohřebné ,00 Ivo H. - tíživá sociální situace ,00 Oldřich J. - tíživá sociální situace ,00 Běla J. - dlouhodobá nemoc ,00 Zita K. - na léky ,00 Milada K. - na léky ,00 Bohumil K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Václav K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Františka K. - na léky při dlouhodobé nemoci ,00 David K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Lucie K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Josef L. - dlouhodobá nemoc ,00 Miroslav L. - dlouhodobá nemoc ,00 Jan M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Jiří M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Anežka M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Klára M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Veronika M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Karel M. - tíživá sociální situace ,00 František P. - tíživá sociální situace ,00 Jaromír P. - tíživá sociální situace ,00 Gabriela P. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Jakub P. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Karolína P. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Vojtěch R. - tíživá sociální situace ,00 Ladislav Š. - tíživá sociální situace ,00 Stanislav Š. - tíživá sociální situace ,00 Miloš Š. - tíživá sociální situace ,00 Otakar T. - úmrtí - pohřebné ,00 Jiřina T. - úmrtí - pohřebné ,00 Miroslav V. - tíživá sociální situace ,00 Jarmila V. - tíživá sociální situace ,00 Jan Ž. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Václav Ž. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Anna Ž. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Stanislav B. - na lázně Václav K. - na léky SOUČET ,00 Správní rada rozhodla o uložení ostatků pěvkyně Drahomíry Tikalové a bývalé předsedkyně správní rady nadace Zuzany Navarové do nadačního hrobu na Vyšehradě, vedle Vlasty Fabiánové, Ljuby Hermanové, Zdeňka Dítěte, Karla Vlacha a Dagmar Sedláčkové. 7. SEZNAM DÁRCŮ Dary a příspěvky a) Správní rada si velmi váží všech darů od kolegyň a kolegů. Veškeré dary od výkonných umělců v celkové výši ,00 Kč byly použity na sociální podpory. b) Obzvláš nás potěšil dar od společnosti ARBOmedia.net Praha na sociální podpory ve výši ,00 Kč. c) V tomto roce se naše nadace objevila v závěti po paní Dagmar Sedláčkové, která zanechala Nadaci dar v celkové částce ,92 Kč. Na přání paní D. Sedláčkové rozdělila nadace tuto částku na dvě poloviny: ,46 Kč na sociální podpory a ,46 Kč na Dům pro seniory. d) Dary na konto nadace /0100 zaslali: Dárce Město Hradec Králové 2 Václav Neckář ,00 Martha Elefteriadu 1 Jiří Tomášek 9 000,00 Táňa Fischerová 7 000,00 Viktor Preiss 6 000,00 Vladimír Brabec A ka Janoušková Jitka Molavcová Jan Skopeček Milan Stárek Viola Zinková Otakar Brousek Hana Maciuchová Eva Blažková Pavlína Filipovská Stanislav Fišer Jiří Datel Novotný Lýdie Soldánová Josef Somr Státní filharmonie Brno Jiří Novotný 1 850,00 Ladislav Mrkvička, Jiří Prager 1 Ta ána Medvecká 1 Lumír Olšovský 1 Svatopluk Beneš Radoslav Brzobohatý Jiří Hálek Jana Hlaváčová Miloš Hlavica Jiří Holý Mikoláš Chadima Dalimil Klapka Věra Kubánková Marie Málková Petr Nárožný Bořivoj Navrátil Luděk Nešleha neznámý dárce Rudolf Pellar, Ilja Racek Boris Rösner Zuzana Soldánová Alois Švehlík Antonín Švorc Libuše Švormová Blanka Vikusová Josef Vinklář Stanislav Zindulka Hana Gregorová 800,00 Alfred Strejček 800,00 Jiří Tomek 800,00 Ondřej Kepka 720,00 Jana Boušková Lukáš Daňhel Ladislav Frej Miroslav Grisa Mojmír Heger Nina Jiránková Jindřich Khain Barbara Kupšovská Karel Mišurec Jaroslava Obermaierová Alena Sasínová-Polarczyk

5 Gabriela Vránová 400,00 Lena Birková Miriam Kantorková Otakar Lackovič Svatopluk Matyáš Ondřej Vetchý Oldřich Vlach Stanislav Bronec Viera Kučerová Alice Laksarová Naděžda Letenská Alena Livorová Bohuslav Maršík Mária Mašková Viktor Moučka Petr Pelzer Helena Jará 150,00 Miroslav Kejmar 150,00 Lubomír Lipský 120,00 Milada Šubrtová 120,00 Libuše Billová Ladislav Brothánek Zora Jiráková Věra Nová Eva Záběhlická Lubomír Tlalka 80,00 Věra Koktová 50,00 Ladislav Šamlot 50,00 SOUČET ,00 e) Podpora nadační činnosti všemi výkonnými umělci prostřednictvím společnosti Intergram je základním kamenem činnosti nadace. Správní rada tímto děkuje všem výkonným umělcům za jejich podporu. f) Správní rada rozhodla o zřízení účtu č /0100 pro případné dary na vybudování Domu pro seniory. Na účtu je k celkem ,72 Kč. Švorc Antonín sólista opery ND (1934) Švormová Libuše herečka (Praha) (1935) Váchalová Libuše Koncertní umělkyně - harfa (1932) Zelničková Jana Konf. estrádních pořadů (1927) Společnou radost s 250 držiteli SENIOR PRIX jsme prožili 11. prosince 2005, a to při dvanáctém předvánočním setkání držitelů SENIOR PRIX v Národním domě na Smíchově. Děkujeme Společnosti Intergram, Nadaci České spořitelny a Sdružení výkonných umělců za finanční podporu tohoto setkání. Součástí činnosti nadace a Společnosti Intergramu je blahopřání jubilantům - držitelům SENIOR PRIX. Osobních návštěv se účastnil výkonný ředitel spolu s členy správní rady. Tato výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách nadace a ve Zpravodaji Intergram. V Praze dne předseda správní rady Martha Elefteriadu 8. SENIOR PRIX Dne rozhodla správní rada o udělení SENIOR PRIX Poděkování za celoživotní úspěšnou práci v divadle, na koncertních pódiích, v rozhlase, filmu, televizi a v nahrávacích studiích obdrželo na slavnostním odpoledni v Nosticově paláci dne těchto 25 umělců : Petr Nárožný Jméno Obor Narozen Cvrček Václav fagotista ČF (1928) Čapek Václav konferenciér ČS tel. (Ostrava) (1934) Čechová Věra opera - Severoč. divadlo opery a baletu (1933) Devátá Ivanka herečka (Praha) (1935) Dufek Jaroslav herec (Brno) (1934) Ducháč Miloslav pianista a aranžér orch. K. Vlacha (1924) Hanzl Jiří houslista ČF, Českého komorního orchestru (1930) Hybš Václav dirigent (1935) Jelínek Rudolf herec (Praha) (1935) Jíra Milan klavírista (1935) Kantorková Miriam herečka (Praha) (1935) Kepka Jaroslav herec (Praha) (1935) Kopecký Miloš klarinetista ČF (1922) Miška František herec (Příbram) (1919) Mrázová Jarmila opera - Státní opera Praha (1929) Nermut Jiří balet (Brno) (1923) Pandula Dušan houslista a dirigent (1923) Přibyl Karel konc. umělec - houslista Kvarteta hl. m. Prahy (1931) Ruis Jaroslav konc. umělec - violista Dvořákova kvarteta (1928) Stříbrná Dagmar sólistka operety (Plzeň) (1924) Širc Jan konc. umělec - violoncellista Kvarteta hl. m. Prahy (1934) Lubomír Šterc Daniela Hrnčířová, MBA výkonná ředitelka Jiří Tomášek 35

STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Název a sídlo nadace 1) Název nadace: NADACE ŽIVOT UMĚLCE. 2) Sídlo nadace: Senovážné náměstí č. p. 978/23 110 00 Praha 1 Česká republika. Čl.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Název, právní poměry a sídlo nadace

Název, právní poměry a sídlo nadace Statut Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové I. Název, právní poměry a sídlo nadace 1. Olga Havlová, rodné číslo 335711/042, posledně bytem Dělostřelecká 1, Praha 6, zřídila nadaci: Výbor dobré vůle -

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

998 1 V ý r o č n í z p r á v a

998 1 V ý r o č n í z p r á v a 1998 Výroční zpráva Obsah: Poslání Nadace české architektury Registrace NČA podle zák.č. 227/97Sb Majetek NČA nepeněžitý majetek nadační jmění nepeněžitý majetek ostatní finanční prostředky závazky Seznam

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček Ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Obsah. BOHEMIAN HERITAGE FUND Výroční zpráva 2012 2

Obsah. BOHEMIAN HERITAGE FUND Výroční zpráva 2012 2 Obsah O nadačním fondu...5 Činnost v roce 2012...7 Klíčová partnerství...7 Partnerství s festivalem Smetanova Litomyšl...7 Projekty a události v roce 2012...7 Cena Arnošta Lustiga za rok 2011...7 Mecenášský

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2011 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Nadační fond Podepsáno srdcem Sídlo: Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy GSM: +420 777 730 511 13 E-mail: info@podepsanosrdcem.eu Web: www.podepsanosrdcem.org

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Soupis dotčených pozemků

Soupis dotčených pozemků k.ú. Příkazy u Osíčka 1 899 233 11486 8793 6810 1983 2 490/2 10001 5708 83 51 32 3 493/17 10001 12411 35 20 15 4 493/9 39 302 27 0 27 5 493/6 10001 297 96 0 96 6 486/8 10001 2903 28 0 28 7 878/3 84 92

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

999 1 V ý r o č n í z p r á v a

999 1 V ý r o č n í z p r á v a 1999 Výroční zpráva Galerie Jaroslava Fragnera je v současné době nejznámější z galerií v České republice, které se orientují výhradně na architekturu. Budova galerie patří do majetku NČA. Výstavy Prodej

Více

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 18:00 ESTER KOČIČKOVÁ 18:00 18:00 18:00 18:00 KUJÓNI 18:50 ALOIS NÁHLOVSKÝ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:15 MIROSLAV PALEČEK

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od.. do 3.. v plnem rozsahu 3.. (v celych tisících Kc) ˇ 4964 5.3. Nadacní ˇ fond pro podporu

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŢE

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŢE I. kategorie 1. místo MARKOVÁ Alţběta ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice 2. místo TOPERCZEROVÁ Natálie ZUŠ Lounských, Praha 4 3. místo ZAYKOVA Klára 3. místo SEVRÁNKOVÁ Barbora SZUŠ A.R.K. MUSIC v.o.s.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od..3 do 3..3 v plnem rozsahu 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ 8496884 8.3.4 Nadacní ˇ fond pro

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s.

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Obsah 1 Identifikační údaje organizace... 3 2 Poslání organizace... 3 3 Poskytované služby... 4 4 Orgány společnosti... 4 5 Události roku 2009... 5 6 Finanční zpráva...

Více

Zpráva o činnosti Nadačního fondu onkologie pro 21.století.

Zpráva o činnosti Nadačního fondu onkologie pro 21.století. Zpráva o činnosti Nadačního fondu onkologie pro 21.století. Do konce roku 2011 měla správní rada toto složení: Místopředseda: PhDr. Zdeněk Koutný Členka: Mgr. Irena Marečková Revizor: JUDr. Václav Haloun

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zahájení v 18,10 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Pešek, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik,

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více