VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Identifikační číslo: Nadace je registrována Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 20 ze dne 10. srpna 1998 Sídlo nadace: Senovážné náměstí 978/ Praha 1 Česká republika Poslání nadace: Účelem a cílem činnosti nadace je všestranná podpora výkonných umělců v oblasti hudební, dramatické, artistické, interpretační a tvůrčí činnosti s důrazem na aktivity směřující k vytváření jejich sociálních, profesních a společenských jistot. Tento cíl nadace se realizuje, prostřednictvím nadačních příspěvků a grantů, směřujících nejen k podpoře činnosti výkonných umělců, ale i k podpoře tvůrčích projektů a kulturně společenských akcí zvyšujících prestiž a vážnost výkonných umělců. Vznik nadace: 3. června 1992 Výše nadač. jmění: ,00 Kč Ochranná známka: Nadace je nositelem ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu , dne , a to ve smyslu zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Bankovní ústav: Komerční banka, a. s. Auditor: R - audit, s. r. o. číslo auditorského osvědčení 124 Hospodářský rok: 1. leden až 31. prosinec ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE 2.1. Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2005 v tomto složení : Martha Elefteriadu předsedkyně správní rady předseda správní rady Jaroslav Kubita Viktor Preiss Lubomír Šterc Jiří Tomášek Člen správní rady pan Viktor Preiss odstoupil ke dni Během roku zasedala správní rada celkem sedmkrát Dozorčí rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2005 ve složení: Pavel Hůla předseda dozorčí rady Gita Balíčková členka dozorčí rady Eva Vichnarová členka dozorčí rady Celá dozorčí rada odstoupila ke dni Dozorčí rada zasedala šestkrát Výkonný aparát nadace pracoval v roce 2005 ve složení: Jiří Novotný výkonný ředitel Lýdie Soldánová tajemnice Výkonný ředitel ukončil ke dni svou spolupráci s Nadací Spolupracovníci nadace: Jméno a činnost od: do: JUDr. Marie Beránková právní poradenství Zuzana Soldánová účetnictví Ing. Tomáš Šílený finanční poradenství STRUKTURA NADAČNÍHO JMĚNÍ V ROCE ) Výše zapsaného nadačního jmění k činí ,00 Kč (slovy: čtyřicetšestmilionůšestsetdevadesátjednatisícšestsetčtyřicet korun českých) - změna zápisu o navýšení nadačního jmění byla provedena usnesením Městského soudu v Praze dne 16. července ) Nadační jmění tvoří : a) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých), byly převedeny na účet č /0300 vedený u ČSOB a. s., která je ke dni evidovala jako nadační jmění ve struktuře portfolia NAZIV. Majetek složený na výše uvedeném účtu spravuje v rámci limitů daných zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. Otevřené podílové fondy peněžního a dluhopisného trhu, případně smíšeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných nástrojů do výše 15%. Dluhopisy vydané či garantované MF ČR, ČNB nebo FNM, případně státem EU, USA nebo Kanadou, resp. centrální bankou těchto států. Podnikové dluhopisy, za předpokladu, že rating eminenta dosahuje alespoň u 85% z nich nejméně hodnocení ČR. Ostatní podílové fondy do výše 15%. Maximálně 15% objemu portfolia smí být investování v akciích či akciových fondech, každá investice do jiných než fixně úročených nástrojů podléhá schválení nadace. 31

2 32 b) podílové listy otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnost a. s., otevřený podílový fond, v počtu kusů pořízené za příspěvek z Nadačního investičního fondu pro účely podpory nadací, ve výši ,00 Kč c) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosm-desátšesttisíc korun českých), které jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. 4. STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Příjmy: Dar od Intergram ,10 Dary od výkonných umělců ,00 Dar od Sdružení výkonných umělců na Senior Prix ,00 Dar od Nadace České spořitelny na Senior Prix ,00 Dar od Magistrátu hl. m. Prahy vázaný na akci ,00 Dar od ARBOmedia.net na sociální příspěvky 12 Dědictví D. Sedláčkové - na Dům seniorů ,46 Dědictví D. Sedláčkové - na sociální příspěvky ,46 Dar Nadace Český hudební fond na Dům seniorů ,00 Dar ČSOB na soc. příspěvky ,00 Dar na Dům seniorů (Dům čtyř múz) Výnosy kapitalizace finančních prostředků ,18 SOUČET ,20 Výdaje: Náklady nadace *) ,19 Senior Prix**) ,50 Granty a projekty ,00 Sociální podpory ,00 Hrob na Vyšehradě ,50 SOUČET ,19 *) Náklady nadace související se správou dle 22 zákona č. 227/1997 Sb. V poměru ke stanovenému omezení ve vztahu k výši hodnoty nadačního jmění k představují vykázané správní náklady pouze cca 61 % této hodnoty, nadace tak splnila závazný ukazatel omezení výše správních výdajů. **) Výše nákladů vynaložených na akci Senior Prix je v souladu se statutem nadace. NADACE ŽIVOT UMĚLCE dosáhla za účetní období roku 2005 kladný hospodářský výsledek. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k navýšení obou stran rozpočtu (příjmy/výdaje) o cca 25 %. Při zachování plánované výše nákladů na chod a správu nadace, umožnily příjmy od dárců navýšit nadační výdaje na sociální příspěvky o ,00 Kč. Hospodaření NADACE ŽIVOT UMĚLCE s výnosy z nadačního jměním i dary je v souladu se všemi relevantními právními předpisy a plní cíle nadace dle statutu. 5. NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND 1) Poslanecká sněmovna schválila rozdělení finančních prostředků z II. etapy Nadačního investičního fondu, do kterého byla zařazena i NADACE ŽIVOT UMĚLCE. 2) Celková výše příspěvku z Nadačního investičního fondu činí ,00 Kč a jsou uloženy takto : a) Finanční prostředky v celkové výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosmdesátšesttisíc korun českých) jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. b) Správní rada rozhodla změnit uložení nadačního jmění z příspěvku Nadačního investičního fondu ve výši ,00 Kč (slovy: osmnáctmilionůčtyřistapěttisícšestsetčtyřicet korun českých). Podílové listy otevřeného podílového fondu Balancovaný fond nadací investiční společnosti ŽB - Trust, a. s. byly převedeny na podílové listy otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnosti a. s. 3) Z výnosu za rok 2004 ve výši 741. Kč byla použita částka ,00 Kč (slovy: pětsetdevadesáttřitisícčtyřicet korun českých) na poskytnutí veřejně vyhlášených nadačních grantů v roce Částka ,00 Kč, tj. 20 %, bylo použito na správu nadace: právní služby 6.155,00 Kč, audit ,00 Kč, účetnictví ,00 Kč, aktualizace účetního programu 3. Kč. Na základě veřejně vyhlášeného grantu na téma divadelní a literární projekty (formulář byl zveřejněn na bylo správní radou rozhodnuto o udělení finančních příspěvků těmto žadatelům: Žadatel a název projektu Dejvické divadlo P. Zelenka nová hra pro Dejvické divadlo ,00 Divadlo pod Palmovkou Miniatury na Malé scéně Divadla pod Palmovkou 5 Divadlo v Dlouhé fest. Dítě v Dlouhé 4 Radioservis Cyrano z Bergeracu ,00 d. s. Kašpar Helverova noc ,00 OS Umění bez bariér Modřanská scéna 2 Lyra Pragensis Divadlo Lyra Pragensis 2 Jihočeské divadlo Malá čarodějnice 2 Ensemble Martinů Doteky hudby a poezie 2 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří Kohoutů - FIKMIK ,00 OS Malé Vinohradské Českokrumlovská Commedia Dell Arte ,00 Městské divadlo Zlín Současná moderní hra ,00 Jindřišská věž Cestou slova ,00 Fórum mladých Mladé pódium ,00 Divadlo Company.cz Tři rýžová zrnka ,00 Taneční sdružení ČR Soutěžní přehlídka tanečního umění 1 OS Petrklíč Osiřelé múzy 1 NF Janáčkovy konzervatoře I. Bauersima - Norway - Today 1 Jednota hudebního divadla Opera Jednota hudebního divadla Burza mladých zpěváků DAMU Zlomvaz

3 Studio Damúza Vyšehrátky - divadlo pod plachtou a v podzemí ,00 Sdružení rodičů a přátel Pražské konzervatoře Zkouška na operu ,00 OS VerTeDance Tichomluva ,00 OS Bílá sí Cyklus setkání s osobností ,00 Divadlo Nablízko Cyrano z Bergeracu ,00 OS Oldstars Sen noci Podkrušnohoří PunkFilm Don Quijote 400 Gran Cumpleaňos OS d. s. PAP Prádlo, prádélko SOUČET ,00 Čerpání těchto finančních prostředků proběhlo v souladu s pravidly vyhlášeného programu. 6. GRANTY, STIPENDIA, CENY A SOCIÁLNÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ NADACE Správní rada rozhodla o udělení grantů a stipendií ve výši ,00 Kč: Granty Žadatel a název projektu Český rozhlas Concertino Praga 7 Česká filharmonie - mladý hudebník do 30 let příspěvek na činnost asistenta šéfdirigenta orch. ČF ,00 Český rozhlas Databanka 3 Radioservis Marta Krásová ,00 Aroko Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina M. Lázně ,00 Hudební mládež ČR Mladá Smetanova Litomyšl ,00 Klub seniorů herců ,00 MKZ Jeseník XIV. Mezinárodní Schubertova soutěž 1 Spol. Ant. Dvořáka Koncert na pamě J. Hanuše 1 Město Libáň Foersterovy dny Společnost F. V. Heka Letohrad Společnost českých skladatelů Dny soudobé hudby Komorní orchestr Kopřivnice Činnost Komorního orchestru Kopřivnice 1 HAMU orch. cyklus HAMU 2005/ Mezinárodní soutěž J. Kociana Ústí n. Orlicí ,00 Hudební škola hl. m. Prahy Písňová soutěž B. Martinů ,00 Chrámový sbor Chorus Odry Odry ,00 Hudební mládež ČR Dny hudby v Praze T. Thon Mezinárodní varhanní fest. barokní hudby Obec Tuchlovice Tuchlovický varhanní podzim Sdružení Telepace Klauni v nemocnici SOUČET ,00 Stipendia Jméno M. Zichová 1 I. Vokáč 1 P. Matěják 1 V. Šafařík ,00 H. Mathauserová M. Hodinářová SOUČET 6 Ceny Semmering ,00 Cena NŽU - FITES Trilobit Beroun ,00 Cena J. Adamíry NŽU - E. Leimbergerová, V. Jílek ,00 Cena NŽU nejlepšímu nejmladšímu účastníku soutěže Pražské jaro - Haasovo kvarteto - K. Gemrotová, V. Jarůšková, P. Jarůšek, P. Nikl 2 Thálie 2004 za celoživotní mistrovství - A. Hegerlíková ,00 Thálie 2004 za celoživotní mistrovství - M. Steinerová ,00 Dabingová cena Fr. Filipovského - O. Lackovič ,00 Dabingová cena Fr. Filipovského - L. Švormová ,00 Cena NŽU Mezinárodní choreografická soutěž J. Jeřábkové - L. Barůňková ,00 Cena NŽU Mezinárodní soutěž v melodramu Z. Fibicha - M. Čechová, J. Pakandl, P. Doležalová, T. Režnarová, K. Lišková, V. Strnad ,00 Cena Z. Navarové NŽU - K. Šildová 1 Cena NŽU - Laureátu Kocianovy houslové soutěže a nelepším interpretům skladby Jaroslava Kociana - E. Hemsing, J. Mráček, M. Dominikusová, Š. Michal 1 Cena NŽU - Prague Junior Note - K. Stepasjuková, B. Hulcová ,00 Cena NŽU pro absolutního nejlepšího účastníka soutěže Bohuslava Martinů - H. Dobešová SOUČET ,00 Nadace dále poskytla příspěvek Pražské umělecké společnosti ve výši ,00 Kč na vydání Knihy Realistické divadlo ( ). Tento příspěvek byl složen z grantu, který v roce 2004 nadace obdržela od Městské části Praha 5 ve výši ,00 Kč a v roce 2005 od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši ,00 Kč. Čerpání těchto finančních prostředků proběhlo v souladu s vnitřními pravidly nadace. Správní rada rozhodla o udělení sociálních podpor v celkové výši ,00 Kč takto: Jméno zdůvodnění Tomáš K. - úmrtí manželky ,00 Anna B. - po těžké operaci 2 Jiří W. - dlouhodobá nemoc 2 Rostislav Č. - po těžké operaci ,00 René G. - těžce nemocný ,00 Radko H. - tíživá sociální situace ,00 Miloslav H. - po těžké nemoci ,00 Vlastislav M. - úmrtí manželky ,00 Jarmila P. - tíživá sociální situace ,00 Marie P. - úmrtí - pohřebné ,00 František Š. - úmrtí - pohřebné ,00 Libuše Š. - tíživá sociální situace ,00 Naděžda V. - po těžké operaci ,00 Vratislav V. - dlouhodobá nemoc ,00 33

4 34 Robert B. - těžce nemocný 1 Zora E. - těžce nemocná 1 Viktor K. - úmrtí - pohřebné 1 Jiří K. - tíživá životní situace 1 Petr K. - tíživá sociální situace 1 Miroslav M. - tíživá životní situace 1 Karel P. - tíživá životní situace 1 Karel R. - po těžké operaci 1 Leoš S. - úmrtí - pohřebné 1 Marie Š. - tíživá sociální situace 1 Jan T. - po těžké operaci 1 Zuzana V. - tíživá sociální situace 1 Vlastimil B. - dlouhodobá nemoc ,00 Martin Č. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Bohumila D. - na léky ,00 Miluše D. - na léky ,00 Věra G. - po těžké operaci ,00 Roman H. - úmrtí - pohřebné ,00 Petr H. - po těžké operaci ,00 Richard H. - úmrtí - pohřebné ,00 Ivo H. - tíživá sociální situace ,00 Oldřich J. - tíživá sociální situace ,00 Běla J. - dlouhodobá nemoc ,00 Zita K. - na léky ,00 Milada K. - na léky ,00 Bohumil K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Václav K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Františka K. - na léky při dlouhodobé nemoci ,00 David K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Lucie K. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Josef L. - dlouhodobá nemoc ,00 Miroslav L. - dlouhodobá nemoc ,00 Jan M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Jiří M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Anežka M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Klára M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Veronika M. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Karel M. - tíživá sociální situace ,00 František P. - tíživá sociální situace ,00 Jaromír P. - tíživá sociální situace ,00 Gabriela P. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Jakub P. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Karolína P. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Vojtěch R. - tíživá sociální situace ,00 Ladislav Š. - tíživá sociální situace ,00 Stanislav Š. - tíživá sociální situace ,00 Miloš Š. - tíživá sociální situace ,00 Otakar T. - úmrtí - pohřebné ,00 Jiřina T. - úmrtí - pohřebné ,00 Miroslav V. - tíživá sociální situace ,00 Jarmila V. - tíživá sociální situace ,00 Jan Ž. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Václav Ž. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Anna Ž. - sirotčí sociální výpomoc ,00 Stanislav B. - na lázně Václav K. - na léky SOUČET ,00 Správní rada rozhodla o uložení ostatků pěvkyně Drahomíry Tikalové a bývalé předsedkyně správní rady nadace Zuzany Navarové do nadačního hrobu na Vyšehradě, vedle Vlasty Fabiánové, Ljuby Hermanové, Zdeňka Dítěte, Karla Vlacha a Dagmar Sedláčkové. 7. SEZNAM DÁRCŮ Dary a příspěvky a) Správní rada si velmi váží všech darů od kolegyň a kolegů. Veškeré dary od výkonných umělců v celkové výši ,00 Kč byly použity na sociální podpory. b) Obzvláš nás potěšil dar od společnosti ARBOmedia.net Praha na sociální podpory ve výši ,00 Kč. c) V tomto roce se naše nadace objevila v závěti po paní Dagmar Sedláčkové, která zanechala Nadaci dar v celkové částce ,92 Kč. Na přání paní D. Sedláčkové rozdělila nadace tuto částku na dvě poloviny: ,46 Kč na sociální podpory a ,46 Kč na Dům pro seniory. d) Dary na konto nadace /0100 zaslali: Dárce Město Hradec Králové 2 Václav Neckář ,00 Martha Elefteriadu 1 Jiří Tomášek 9 000,00 Táňa Fischerová 7 000,00 Viktor Preiss 6 000,00 Vladimír Brabec A ka Janoušková Jitka Molavcová Jan Skopeček Milan Stárek Viola Zinková Otakar Brousek Hana Maciuchová Eva Blažková Pavlína Filipovská Stanislav Fišer Jiří Datel Novotný Lýdie Soldánová Josef Somr Státní filharmonie Brno Jiří Novotný 1 850,00 Ladislav Mrkvička, Jiří Prager 1 Ta ána Medvecká 1 Lumír Olšovský 1 Svatopluk Beneš Radoslav Brzobohatý Jiří Hálek Jana Hlaváčová Miloš Hlavica Jiří Holý Mikoláš Chadima Dalimil Klapka Věra Kubánková Marie Málková Petr Nárožný Bořivoj Navrátil Luděk Nešleha neznámý dárce Rudolf Pellar, Ilja Racek Boris Rösner Zuzana Soldánová Alois Švehlík Antonín Švorc Libuše Švormová Blanka Vikusová Josef Vinklář Stanislav Zindulka Hana Gregorová 800,00 Alfred Strejček 800,00 Jiří Tomek 800,00 Ondřej Kepka 720,00 Jana Boušková Lukáš Daňhel Ladislav Frej Miroslav Grisa Mojmír Heger Nina Jiránková Jindřich Khain Barbara Kupšovská Karel Mišurec Jaroslava Obermaierová Alena Sasínová-Polarczyk

5 Gabriela Vránová 400,00 Lena Birková Miriam Kantorková Otakar Lackovič Svatopluk Matyáš Ondřej Vetchý Oldřich Vlach Stanislav Bronec Viera Kučerová Alice Laksarová Naděžda Letenská Alena Livorová Bohuslav Maršík Mária Mašková Viktor Moučka Petr Pelzer Helena Jará 150,00 Miroslav Kejmar 150,00 Lubomír Lipský 120,00 Milada Šubrtová 120,00 Libuše Billová Ladislav Brothánek Zora Jiráková Věra Nová Eva Záběhlická Lubomír Tlalka 80,00 Věra Koktová 50,00 Ladislav Šamlot 50,00 SOUČET ,00 e) Podpora nadační činnosti všemi výkonnými umělci prostřednictvím společnosti Intergram je základním kamenem činnosti nadace. Správní rada tímto děkuje všem výkonným umělcům za jejich podporu. f) Správní rada rozhodla o zřízení účtu č /0100 pro případné dary na vybudování Domu pro seniory. Na účtu je k celkem ,72 Kč. Švorc Antonín sólista opery ND (1934) Švormová Libuše herečka (Praha) (1935) Váchalová Libuše Koncertní umělkyně - harfa (1932) Zelničková Jana Konf. estrádních pořadů (1927) Společnou radost s 250 držiteli SENIOR PRIX jsme prožili 11. prosince 2005, a to při dvanáctém předvánočním setkání držitelů SENIOR PRIX v Národním domě na Smíchově. Děkujeme Společnosti Intergram, Nadaci České spořitelny a Sdružení výkonných umělců za finanční podporu tohoto setkání. Součástí činnosti nadace a Společnosti Intergramu je blahopřání jubilantům - držitelům SENIOR PRIX. Osobních návštěv se účastnil výkonný ředitel spolu s členy správní rady. Tato výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách nadace a ve Zpravodaji Intergram. V Praze dne předseda správní rady Martha Elefteriadu 8. SENIOR PRIX Dne rozhodla správní rada o udělení SENIOR PRIX Poděkování za celoživotní úspěšnou práci v divadle, na koncertních pódiích, v rozhlase, filmu, televizi a v nahrávacích studiích obdrželo na slavnostním odpoledni v Nosticově paláci dne těchto 25 umělců : Petr Nárožný Jméno Obor Narozen Cvrček Václav fagotista ČF (1928) Čapek Václav konferenciér ČS tel. (Ostrava) (1934) Čechová Věra opera - Severoč. divadlo opery a baletu (1933) Devátá Ivanka herečka (Praha) (1935) Dufek Jaroslav herec (Brno) (1934) Ducháč Miloslav pianista a aranžér orch. K. Vlacha (1924) Hanzl Jiří houslista ČF, Českého komorního orchestru (1930) Hybš Václav dirigent (1935) Jelínek Rudolf herec (Praha) (1935) Jíra Milan klavírista (1935) Kantorková Miriam herečka (Praha) (1935) Kepka Jaroslav herec (Praha) (1935) Kopecký Miloš klarinetista ČF (1922) Miška František herec (Příbram) (1919) Mrázová Jarmila opera - Státní opera Praha (1929) Nermut Jiří balet (Brno) (1923) Pandula Dušan houslista a dirigent (1923) Přibyl Karel konc. umělec - houslista Kvarteta hl. m. Prahy (1931) Ruis Jaroslav konc. umělec - violista Dvořákova kvarteta (1928) Stříbrná Dagmar sólistka operety (Plzeň) (1924) Širc Jan konc. umělec - violoncellista Kvarteta hl. m. Prahy (1934) Lubomír Šterc Daniela Hrnčířová, MBA výkonná ředitelka Jiří Tomášek 35

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Strana 1 (celkem 19)

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Strana 1 (celkem 19) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Strana 1 (celkem 19) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Identifikační číslo: 45251746 Nadace je registrována Městským soudem v Praze oddíl N, vložka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

SOUPIS PROMĚN HERECKÉHO SOUBORU MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH V SEZONÁCH 1950/1951 AŽ 1971/1972. sestavila: Mgr. Jitka Neureuterová

SOUPIS PROMĚN HERECKÉHO SOUBORU MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH V SEZONÁCH 1950/1951 AŽ 1971/1972. sestavila: Mgr. Jitka Neureuterová SOUPIS PROMĚN HERECKÉHO SOUBORU MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH V SEZONÁCH 1950/1951 AŽ 1971/1972 sestavila: Mgr. Jitka Neureuterová 1 Soupis proměn hereckého souboru Městských divadel pražských v letech 1950-1972

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

07.01.1951 Jiří Vondráček, skladatel, zpěvák a herec (Marsyas, činný ve Svazu autorů a interpretů), 60. výročí

07.01.1951 Jiří Vondráček, skladatel, zpěvák a herec (Marsyas, činný ve Svazu autorů a interpretů), 60. výročí Výročí z oblasti české populární hudby v roce 2011 LEDEN 02.01.1936 Svatopluk Košvanec, jazzový pozounista, 75. 07.01.1951 Jiří Vondráček, skladatel, zpěvák a herec (Marsyas, činný ve Svazu autorů a interpretů),

Více

STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Název a sídlo nadace 1) Název nadace: NADACE ŽIVOT UMĚLCE. 2) Sídlo nadace: Senovážné náměstí č. p. 978/23 110 00 Praha 1 Česká republika. Čl.

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od.. do 3.. v plnem rozsahu 3.. (v celych tisících Kc) ˇ 4964 5.3. Nadacní ˇ fond pro podporu

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

OBEC MODRAVA, IČ 00573418

OBEC MODRAVA, IČ 00573418 OBEC MODRAVA, IČ 00573418 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Údaje o obci: Adresa:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-1138/HH Rousínov, dne 27. února 2012 Sp. zn.: 2400/2012-199/HH

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Název, právní poměry a sídlo nadace

Název, právní poměry a sídlo nadace Statut Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové I. Název, právní poměry a sídlo nadace 1. Olga Havlová, rodné číslo 335711/042, posledně bytem Dělostřelecká 1, Praha 6, zřídila nadaci: Výbor dobré vůle -

Více

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let:

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: 2011/2012 Přijetí ke studiu na vysoké škole (zatím známé výsledky) hudební akademie: Jan Zrostlík (4.roč.) housle Milan Al-Ashhab (4.roč.)

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí SDH Kamenná - vedení sboru před rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 předseda Kundela František ml. Kundela František Kříž Josef Kříž Josef místopředseda Prokeš Josef Buršík Miroslav Nováček Jaromír

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 I. kategorie (4 8 let) Místo Jméno Název práce Adresa školy, jméno vyučujícího Kolektiv výtvarné dílny galerie Paletka Hudební nástroje v rukou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Karla Kryla za rok 2013

Výroční zpráva Nadačního fondu Karla Kryla za rok 2013 Výroční zpráva Nadačního fondu Karla Kryla za rok 2013 Poslání Nadačního fondu Karla Kryla Nadační fond Karla Kryla si vytkl dva cíle. Vzhledem k tomu, že rok 2014 je v podstatě dvojnásobně výroční (20

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Zprávu předkládá správní rada NADAČNÍHO FONDU UMBILICUS zastoupená Kateřinou Waldmannovou 26. března 2014 1. Vznik Nadačního fondu a jeho

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

NADACE STUDENT. Adresa: Stavbařů 32, 434 01 Most VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2014. předkládá předsedkyně správní rady Ing.

NADACE STUDENT. Adresa: Stavbařů 32, 434 01 Most VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2014. předkládá předsedkyně správní rady Ing. NADACE STUDENT Adresa: Stavbařů 32, 434 01 Most VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 předkládá předsedkyně správní rady Ing. Markéta Stará NADACE STUDENT 2014 Stránka 1 z 22 V Mostě dne 22. 6. 2015 Obsah 1. Identifikační

Více

Výro č ní zpráva 2009

Výro č ní zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Lidé v občanském sdružení TIŠICKÉ KLUBko 3. Důležité události v historii 4. Akce v roce 2009 5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2009 6. Plány pro rok 2010

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od..3 do 3..3 v plnem rozsahu 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ 8496884 8.3.4 Nadacní ˇ fond pro

Více

Jméno: 22860 Jiri Gruber Funkce v komisi: clen Telefon práce: Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 603274041 E-mail: Poznámka: Fax:

Jméno: 22860 Jiri Gruber Funkce v komisi: clen Telefon práce: Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 603274041 E-mail: Poznámka: Fax: Elektronický Digitální Povodňový Portál Vendoli Stanoviště: 103/, Vendoli 569 14 Telefon: 461545795 obec.vendoli@bezdrat.net Jméno: 22856 Buchta Vladimir Funkce v komisi: predseda Telefon práce: 461545795

Více

STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Název a sídlo nadace Název nadace: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Sídlo nadace: Senovážné náměstí č. p. 978/23 110 00 Praha 1 Česká republika. Čl. II Právní

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

KONFERENCE ZOOFNHK 23.5.2014

KONFERENCE ZOOFNHK 23.5.2014 KONFERENCE ZOOFNHK 23.5.2014 Složení Závodního výboru 2013-2017 Předseda Ing. Michaela Špinová 1. místopředseda Zuzana Kačerová Hospodář Zdeňka Říčařová Členové Dana Šramová Zdeněk Hak Jana Josefová Jaroslav

Více