Systém monitorování technologického procesu v Teplárnách Varšava (Elektrociepłownie Warszawskie S.A.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém monitorování technologického procesu v Teplárnách Varšava (Elektrociepłownie Warszawskie S.A.)"

Transkript

1 R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/ Ostrava IČO: DIČ: CZ Tel.: Fax: URL: Společnost je zapsána v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 623. Systém monitorování technologického procesu v Teplárnách Varšava (Elektrociepłownie Warszawskie S.A.) Informace o projektu Systém monitorování technologického procesu 1

2 I. Popis původního stavu EW S.A. (www.ewsa.com.pl) patří mezi největší energetické společnosti v Polsku. Skládá se z pěti samostatných závodů - Siekierki, Żerań, Kawęczyn, Wola, Pruszków - s roční výrobou cca 42 mil. GJ tepelné energie a cca 4 mil. MWh elektrické energie. Tato čísla znamenají pro více než 2 mil. obyvatel varšavské aglomerace pokrytí asi 90% spotřeby tepla a asi 60% spotřeby elektrické energie. Začátkem roku 2000 byla společnost privatizována a většinovým vlastníkem se stal koncern Vattenfall. Nové vedení EW S.A. cítilo nedostatky ve stávající struktuře informačních systémů. Hlavními problémy byly: slabá informační provázanost mezi jednotlivými závody - každý závod používal jiné prostředky prezentace provozních dat, nedostupnost informací o procesu výroby v reálném čase (real-time) pro management podniku - většina informací byla dostupná jen ve formě tištěných hlášení, nedostupnost historických informací o procesu výroby - technologická data byla archivována elektronicky jen po omezenou dobu a nejednotně (na mnoha místech a v různé formě). Tyto skutečnosti negativně ovlivňovaly chod podniku. Jednalo se zejména o: velmi omezené možnosti ekonomické optimalizace využití jednotlivých zdrojů tepla a energie, nedostatečnou rychlost a kvalitu reakce na měnící se vnější podmínky (požadavky odběratelů, počasí apod.) problémy související s efektivní účastí podniku v procesu liberalizace trhu energií, nízkou kvalitu a rychlost zpracování analýz týkajících se vývoje provozních parametrů za delší období. 2 Systém monitorování technologického procesu

3 II. Úkol Vzhledem k závažnosti těchto problémů zadal management podniku již na začátku roku 2001 centrálnímu dispečinku úkol nalézt řešení, které splní tyto hlavní cíle: unifikovat všechna technologická data, umožnit managementu podniku sledovat výrobu jednotlivých jednotek v reálném čase, podporovat technicko-ekonomické analýzy, vybavit uživatele jednoduchými (nevyžadují účast profesionálních informatiků) nástroji pro tvorbu a modifikaci grafických obrazovek (technologických schémat) a tiskových sestav (reportů, bilancí, apod.), poskytnout data jiným informačním systémům, např. optimalizačním matematickým modelům, expertním systémům, apod. při dodržení zejména následujících vlastností řešení: schopnost sběru dat ze všech výrobních jednotek, z tepelné i elektrické sítě (v první fázi 21 různých systémů) schopnost dlouhodobé (minimálně 3 roky) archivace všech technologických dat s přesností, s jakou pracují systémy řízení, a s přístupovou dobou pro libovolné období archivace kratší než 10 vteřin, možnost prezentace technologických dat v reálném čase, v dynamických grafických schématech, možnost prezentace výsledků v podobě periodických reportů (denních, měsíčních, ročních apod.), možnost využít existující kancelářskou sít osobních počítačů (bez nutnosti dodatečných investic do technického vybavení uživatelů). Takto definované zadání dostalo pracovní název Systém pro monitorování technologického procesu SMPT (System monitorowania procesu technologicznego) a začalo hledání vhodné informační technologie pro jeho realizaci. Schéma sítě SMPT EC Zeran CDC - WDPF EO Server Dispečink EC Kawęczyn WIZCON PI Server EC Siekierki CDC - MAESTRO KfA - WDPF Blok 7 - MAESTRO Blok 8 - MAESTRO Blok 9 - TELEPERM R110 -Liczniki DGC300 PD001 Síť EWSA Blok 10 - TELEPERM KW - TELEPERM Emisje - ASIX R110 - SYNDIS C Wola ASIX FAST 2000 EC Pruszków Systém monitorování technologického procesu 3

4 III. Řešení V průběhu roku 2001 bylo realizováno výběrové řízení, ve kterém byl jako produktová platforma vybrán systém PI firmy OSI Software, a vývoj a implementace řešení byly svěřeny firmě R.T.S. cs, spol. s r.o. Společnost R.T.S. cs je dlouholetým partnerem firmy OSI Software ve střední Evropě a má za sebou mnoho úspěšných implementací systému PI v různých průmyslových odvětvích (výroba skla - koncern Glaverbel - v šesti evropských zemích, hutnictví - VPO Ostrava, ŽĎAS Žďár nad Sázavou, papírenství - JIP Větřní apod.). I s novým úkolem si R.T.S. poradila velmi rychle a kvalitně. Od podpisu smlouvy k předání díla uplynulo pouhých 6 měsíců. Během této doby provedli specialisté firmy R.T.S cs mimo jiné následující práce: vyvinuli celkem 6 interfaces pro konkrétní potřeby projektu SMPT - např. interface pro systémy ABB Maestro, Siemens DG C300, FAST 2000 aj., připojili (většinou obousměrně) 21 zdrojů dat pomocí: - standardních interfaces firmy OSI - např. interface pro servery OPC, interface pro systémy Westinghouse apod. - interfaces vyvinutých jinými partnery firmy OSI - např. interface pro systém Siemens Teleperm ME - interfaces vyvinutých pro konkrétní potřeby projektu SMPT, nakonfigurovali a oživili více než 2500 měřených veličin z těchto zdrojů v centrální databázi systému PI, zavedli a nakonfigurovali cca 500 kalkulovaných veličin z těchto zdrojů do centrální databáze systému PI - výpočty mají různou úroveň složitosti, od jednoduchých průměrů nebo sčítání několika měření do výpočtů entalpie s použitím specializované knihovny procedur, vytvořili 30 real-time obrazovek - technologických schémat jednotlivých výrobních jednotek, přehledů o emisích, tepelné a elektrické síti atd., vytvořili 12 real-time výrobních reportů v prostředí Microsoft Excel pro potřeby vedení podniku. Veškeré informace SMPT jsou v reálném čase k dispozici na více než 20 klientských počítačích v běžné kancelářské síti, a to na všech závodech EW S.A. Data jsou také poskytována navazujícímu systému optimalizace výroby tepla Energy Optima Váhu, kterou projektu přisoudilo vedení podniku, dokládá i proškolení více než 50 pracovníků EW S.A. včetně vrcholového managementu. Snadnost využití PI a jeho aplikací dokládá fakt, že jeden běh školení trval pouze dva dny. Tento rozsah je naprosto dostačující nejen pro pasivní používání hotových aplikací SMPT, ale také pro samostatné využívání nástrojů systému PI pro každodenní práci - analýzy trendů, přepočty, bilance, vyhledávání souvislostí apod. Tento způsob práce přispívá k permanentní aktualizaci a k dalšímu rozvoji SMPT. 4 Systém monitorování technologického procesu

5 Několik ukázek možností okamžitého přehledu o dění ve všech závodech z libovolného místa: Żerań - celkový pohled Kolektory Systém monitorování technologického procesu 5

6 Tepelná síť - průtoky a teploty Celkový pohled na všechny závody EW S.A. v jednom okamžiku 6 Systém monitorování technologického procesu

7 Ukázka reportu pro generálního ředitele Systém monitorování technologického procesu 7

8 IV. Přínosy Systém je v provozu příliš krátce pro vyčíslení všech přínosů, přesto již dnes lze s jistotou potvrdit, že splnil vysoké nároky kladené zákazníkem a potvrdil správnost výběru mimo jiné pro: Rychlost implementace za šest měsíců od podpisu smlouvy do zahájení plného provozu bylo implementováno řešení: instalace a konfigurace serveru systému PI pro cca veličin (z toho přímo měřených, 500 kalkulovaných veličin), vývoj interfaces pro 6 zdrojů dat, implementace interfaces pro 21 zdrojů dat: - výrobní jednotky - tepelná síť - rozvodny - emise - systém optimalizace výroby tepla, vývoj a implementace 30 grafických obrazovek, vývoj a implementace 12 reportů, školení pro více než 50 uživatelů. Unifikace - rozmanitost řídicích systému provozovaných na jednotlivých výrobních jednotkách EW S.A. byla v minulosti vnímána jako velká překážka integrace provozních dat. SMPT tento problém odstranil a nabízí jednotný pohled na všechna připojená provozní data. Široká nabídka hotových interfaces systému PI, a rychlost, s jakou byly jednotlivé interfaces uváděny do provozu, vedly k rychlému zahájení prací na integraci dalších zdrojů dat. Real-time přístup v běžné kancelářské síti jsou k dispozici data o všech provozech ve stejné kvalitě jako na řídících systémech. Podpora technicko ekonomických analýz aktuální i dlouhodobě archivovaná data jsou dostupná pro použití v MS Excel a dalších nástrojích, se kterými uživatele běžně pracují, včetně přenosů do optimalizačních systémů, např. Energy Optima 2000, expertních systémů apod. Snadnost dalšího rozvoje uživatelé samostatně modifikují aplikace vyvinuté firmou R.T.S. cs a také tvoří zcela nové pohledy na provoz svého podniků. Tato zkušenost potvrzuje mínění mnoha dřívějších uživatelů systému PI o velké flexibilitě a především nízkých provozních nákladech. Při závěrečných předávacích testech byly kontrolovány požadované parametry systému, a bylo shledáno, že: rychlost přístupu k datům je vyšší než požadovaná, zatížení sítě je minimální bez nutnosti jejího rozšiřování, snadnost obsluhy a modifikací je velmi přijatelná. Implementace systému splnila očekávání zákazníka a jeho provoz brzy přinese i konkrétní ekonomické efekty, tak jako je tomu u jiných zákazníků používajících systém PI. 8 Systém monitorování technologického procesu

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Informační a řídící systém skládky sypkých produktů

Informační a řídící systém skládky sypkých produktů Monitorovací a řídící systémy průmyslových procesů MIP, spol. s r.o. Velká nad Veličkou, Česká republika Informační a řídící systém skládky sypkých produktů EVROPSKÁ UNIE Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra počítačové grafiky a interakce ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student: Bc. Daniel Fučík Studijní program: Otevřená informatika (magisterský),

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

jistota správného rozhodnutí

jistota správného rozhodnutí jistota správného rozhodnutí Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů Visual KPI Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v Mobilní průmyslových výrobní sítích inteligence Ethernet Přístup k výrobním informacím v reálném čase z mobilních zařízení Podpora chytrých

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Produktový katalog SOFT-4-SALE NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM základy produkty a ceny kontakty číselníky uživatelé FUNKČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU SOFT-4-SALE informační zdroje zboží,

Více

Wonderware System Platform

Wonderware System Platform Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Porovnání přístupu dvou předních světových poskytovatelů ASP a jednoho českého

Porovnání přístupu dvou předních světových poskytovatelů ASP a jednoho českého Porovnání přístupu dvou předních světových poskytovatelů ASP a jednoho českého Jiří Kos, Ladislav Tyll Vysoká škola ekonomická, Praha xkosj15@vse.cz, xtyll03@vse.cz Abstrakt: Návod pro potenciální zájemce

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VUT v Brně: studenti Fakulty strojního inženýrství Odborný garanti: Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. Ing. Martin Pavlas,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více