ANALÝZA ETAP VE VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ÚPRAVNÁCH UHLÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA ETAP VE VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ÚPRAVNÁCH UHLÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. roman.danel@vsb.cz"

Transkript

1 ANALÝZA ETAP VE VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ÚPRAVNÁCH UHLÍ Ing. Roman Danel, Ph.D. VŠB TU OSTRAVA Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko geologická fakulta

2 Informačnísystémy v úpravnách uhlí Co je cílem informačních systémů v úpravnách uhlí? Podpora řízení a rozhodovacích procesů. Co je cílem řízení v úpravnách? Upravit těžené(surové) uhlítak, aby svými kvalitativními parametry (obsah vody a popela) odpovídalo požadavkům zákazníků.

3 Úprava uhlí Cílem úpravy uhlíje tedy homogenizace jakostních (kvalitativních) parametrů uhlí podle požadavkůodběratelů, kteréjsou obsaženy v uzavřených smlouvách na dodávku uhlí. Sekundární činností úpravy uhlí je odstranění hlušiny a úprava zrnitostnítřídy výstupních produktů.

4 Co tedy obsahuje informačnísystém úpravny uhlí? Vizualizace technologických procesů(scada) Kontrola klíčových jakostních parametrů (popelnatost, vlhkost) v reálném čase Dispečerskéřízení(prezentace údajůo procesu v reálném čase, alarmy, historie průběhu výroby, změna konstant regulačních smyček apod.) Bilanční výstupy

5 Historickéetapy IS v úpravnách

6 Éra sálových počítačůsmep Charakteristika: Izolovanésystémy žádnáintegrace s okolními IS Nízká technická spolehlivost HW Řídícími pracovníky IS vnímán jako nepodstatný doplněk

7 Software éry sálových počítačůsmep Většina aplikací psána ve Fortranu Kritické aplikace v makroassembleru obtížná údržba (po odchodu tvůrců téměř nemožná) Značnáčást programátorských kapacit spotřebována obcházením technických omezení(např. nedostatečnápaměťbyla obcházena systémem swapování úloh) Výstupy znakové sestavy

8 Software éry sálových počítačůsmep Vývoj softwaru nebyl řízen žádnými metodikami Autoři software nebyli přílišlimitováni termíny nebo striktními požadavky na funkcionalitu Programátoři byli zároveňi analytiky, tím pádem i znalci technologických procesů

9 Éra mainframů Počátkem devadesátých let investice do informačních systémů. Pro vývoj IS zvoleno mainframe řešenífirmy DIGITAL (od 1998 Compaq, nyní HP) PDP s operačním systémem RSX úpravny ČSM 1992, Dukla 1993, Doubrava 1995 ALPHA s operačním systémem VMS Lazy 1997, František 1998, Darkov 1999, ČSM 2001

10 Důvody pro volbu mainframe řešení Platforma firmy DIGITAL: Robustní, stabilní řešení Bezpečnost IS (viry, přístupovápráva, administrace ) Podpora asynchronního zpracování, dynamické priority úloh a podpora reálného času Určitákompatibilita s prostředím SMEP (zejména SW v jazyce Fortran)

11 Server ALPHA IS úpravny Darkov

12 Požadavky na software Konkrétnějšípředstava požadavkůna IS ze strany uživatelů Striktnějšítermíny dodávky vyžadujířízenívývoje SW (klasické projektové řízení) IS začínábýt vedením úpraven vnímán jako důležitý podpůrný nástroj zajišťující kvalitnější řízení procesu Požadavky na integraci se systémy řízeníodbytu uhlía podnikovými IS Převaha práce v reálném čase, systémy neobsahují databázi a tedy neudržují dlouhodobá historická data

13 Skladba SW Fortran C - některé systémové komponenty Makroassembler - okrajově SCADA systém Promotic (propojeníse serverem přes proudovou smyčku a protokol ADLP1O)

14 železniční váhy snímače v TP ADLP10 protokol ř ízení, regulační smyčky koncentrátory dat (1 až 3) silniční váha terminál výstrah Terminálové skupiny terminál s nabídkou grafická velíny, stanice dispečinky ADLP10 protokol [může obsahovat lokální řízení, regulace] pracoviště kontroly systému a údržby (SERVIS) portserver portserver rychloanalyzátor WILPO systémová konzola UPS (vybavená komunikačním software pro signalizaci a odstavení systému) ALPHA Server mainframe ALPHA (VMS 7.x) terminál přes LAT protokol protokoly sítě DECNET nebo protokol TCP/IP S Í Ť vedení úpraven emulace terminálu na PC PATHWORKS grafická stanice po síti Server Informační systém odbytu Server podnikový server, zálohování... Obr. 1. Schéma řídicího systému úpravny druhé generace (realizovaný v operačním systému VMS)

15 Vizualizace technologického procesu (expediční zásobníky) v SCADA systému Promotic

16 Ukázka výstupu IS řízenínakládky

17 Nevýhody Použití specifických SW a HW prostředků (např. operačnísystém VMS) vyvoláváurčitou závislost na dodavateli a na vysoce specializovaných IT pracovnících Postupné zastarávání technologií komplikace s údržbou.

18 Současnáéra IS úpravny charakteristika požadavků Tlak na použití standardizovaných prostředků jednoduchost údržby, servis lze provádět interními pracovníky bez nutnosti zásahů specialistů Vysoká integrace s ostatními podnikovými IS Integrace s HW a SW prostředím společnosti OKD IS úpravny se stávánutnou podmínkoupro zajištění striktních požadavků na kvalitativní parametry vyráběných produktů bez IS je řízení nemožné Vysoké požadavky na bezpečnost a spolehlivost

19 Současnáéra IS úpravy Striktnípožadavky ze strany uživatelůco se týče obsahu prezentovaných informacía způsobu ovládání Velmi krátkétermíny dodávky při současném tlaku na minimalizaci ceny (díky vysoce konkurenčnímu prostředí ze strany dodavatelů) Nutnost řízenívývoje SW krátkétermíny a neurčitost některých vstupních požadavkůvede k použití agilních metodik vývoje SW

20 Software Windows Server SQL Server 2005 a vyšší Klienti systému: StandardníWindows XP a vyšší vedeníúpravny Linux Fedora velíny, dispečinky Aplikace: Visual Basic, PHP, C, T-SQL Systémovéa RT procesy: C++, Java

21 Specificképroblémy při vývoji SW v úpravnách uhlí Nízkáúroveňněkterých pracovníkůna velínech -> preference jednoduchosti prezentace údajůa jednoduchosti ovládání Konzervativnost některých vedoucích pracovníků -> požadavky, aby výstupy nových systémůbyly obdobné jako u systémů předchozích, přičemž možnosti nových systémů jsou podstatně větší End-user computing Nedostatečnáintegrace na výrobnídata podnikových informačních systémů(zejména v oblasti řízení odbytu)

22 Přínosy IS zvýšeníinformovanosti řídicích pracovníkůa jejich objektivnější rozhodování zvýšení technologické kázně ve výrobním procesu zvýšení výnosů optimální využití suroviny zajištění dodržení jakostních parametrů energetické úspory např. registrací chodů strojů naprázdno sledováníjakosti vreálném čase vprůběhu výroby, s možností řídicího zásahu v případě hrozby vychýlení jakosti

23 Děkuji za pozornost.

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Kooperace v přípravě CIM učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Vytvořeno za podpory projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

Definice IS. Informace, informační systémy, informační společnost p. 6/47. Definice IS. Definice IS. objednatel či zadavatel; provozovatelé;

Definice IS. Informace, informační systémy, informační společnost p. 6/47. Definice IS. Definice IS. objednatel či zadavatel; provozovatelé; Informace, informační systémy, informační společnost Michal Houda houda@kcr.zf.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Lidé objednatel či zadavatel; řešitel (řešitelé); uživatelé;

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

MICROSOFT IMPLEMENTATION PROJECT. Microsoft Office 365, Microsoft Windows Azure, Microsoft SQL Azure

MICROSOFT IMPLEMENTATION PROJECT. Microsoft Office 365, Microsoft Windows Azure, Microsoft SQL Azure MICROSOFT IMPLEMENTATION PROJECT Microsoft Office 365, Microsoft Windows Azure, Microsoft SQL Azure 1 HISTORIE REVIZÍ 1.0 Jiří Havlíček 27. 2. 2013 2 OBSAH 3 Úvodní informace... 3 4 Ročník 2011/2012...

Více

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3690. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana

Více

Informační a řídící systém skládky sypkých produktů

Informační a řídící systém skládky sypkých produktů Monitorovací a řídící systémy průmyslových procesů MIP, spol. s r.o. Velká nad Veličkou, Česká republika Informační a řídící systém skládky sypkých produktů EVROPSKÁ UNIE Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011

Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011 STUDIJNÍ OPOR RA MODULU TVŮRCE SYSTÉMU Ivo Špička Michal Červinka Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: první, 2011 Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s.

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí Prosinec 2008 Identifikační údaje informační koncepce 1. Identifikační údaje informační koncepce Označení

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 44. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 44. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz 44. konference Sborník příspěvků Školicí středisko Herbertov 11. 14. 5. 2014 Programový výbor: Zdeněk

Více

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Opava 2013 Informační systémy

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Návrh a optimalizace zabezpečení nemocničního informačního systému AMIS*H v Nemocnici Břeclav

Návrh a optimalizace zabezpečení nemocničního informačního systému AMIS*H v Nemocnici Břeclav Návrh a optimalizace zabezpečení nemocničního informačního systému AMIS*H v Nemocnici Břeclav The Design and Optimization of Hospital Information System AMIS*H Security at Hospital Breclav Bc. Petr Baťka

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více