DamasPower. 3. dubna Michal Hejl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl"

Transkript

1 DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl

2 Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2

3 Damas Power

4 Úvod Řešení se skládá z následujících modulů: Výrobní zdroje Plánování výroby Podpůrné služby Prodej Měření Bilance Copyright Unicorn Systems 4

5 Výrobní zdroje

6 Výrobní zdroje Evidence technologických a provozních dat Technologické min./max. výkon, hltnost Provozní odstávky, snížení výkonu Výrobní zdroje: kotle, turbogenerátory, redukční stanice a další Copyright Unicorn Systems 6

7 Plánování výroby

8 Plánování výroby Příprava finanční rozvahy pro teplárenskou výrobu Výpočet možných variant produkce elektřiny a tepla Náklady na hlavní suroviny Příjmy z dodávek tepla a elektřiny Provozní plán Copyright Unicorn Systems 8

9 Plánování výroby Pro kalendářní rok evidováno více obchodních plánů Právě jeden je vždy označen jako aktuální Aktuální plán se propaguje do dalších modulů Obchodní plán může být během celého roku průběžně upravován Vytvoření nové verze Detailní časové plánování (měsíční, týdenní, operativní) Copyright Unicorn Systems 9

10 Plánování výroby -vstupy Proces výpočtu plánu Stanovení vynucené a maximální výroby elektřiny Copyright Unicorn Systems 10

11 Plánování výroby stanovení Esa Proces výpočtu plánu Stanovení konečné (plánované) výroby elektřiny Copyright Unicorn Systems 11

12 Plánování výroby -výstupy Proces výpočtu plánu Dopočet finálních hodnot Agregace hodinových hodnot elektřiny Výpočet ostatních ukazatelů Copyright Unicorn Systems 12

13 Plánování výroby -výstupy Copyright Unicorn Systems 13

14 Plánování výroby -optimalizace Výpočet optimálního provozu zdrojů Modely zařízení Propojení zařízení Požadavek na dodávku tepla Požadavek na dodávku silové elektřiny Požadavek na dodávku PpS atd. vstupy shodné se základním procesem Kompletní optimalizační výpočet provozu Včetně automatického nasazování zdrojů Využití MILP resp. MIQP Artinel, s.r.o. Dodavatel ISPP (Informační Systém Přípravy Provozu) pro ČEZ, a.s. Copyright Unicorn Systems 14

15 Prodej

16 Prodej bilanční skupina Evidence a administrace plánu výroby elektrické energie Definice a sesouhlasení provozního diagramu Výpočet finančních výsledků a jejich sesouhlasení Copyright Unicorn Systems 16

17 Prodej krátkodobý trh Evidence a administrace disponibilního výkonu Automatická komunikace s OTE Denní trh Vnitrodenní trh Vyrovnávací trh Načítání zveřejněných hodnot Tvorba nabídek Možné napojení na optimalizaci provozu Copyright Unicorn Systems 17

18 Bilance

19 Bilance Zpracování dat o stavu a průběhu provozu teplárny Vyhodnocení plnění finančního a obchodního plánu Copyright Unicorn Systems 19

20 Bilance Sledování provozu Rozbory spotřeby elektřiny Rozbory spotřeb provozních médií (voda, pára) Rozbory měrných ukazatelů a norem Palivo, emise Použita metodika Energetická bilance elektřiny a tepla ve výrobnách ČEZ Copyright Unicorn Systems 20

21 Energetická bilance Modul Bilancí je navržen tak, aby pokryl bilanční procesy všech typů výrobních zdrojů: Elektrárny Teplárny (KVET) Teplárenské výrobny Typ výrobního zdroje je určující pro výběr patřičné části modulu: Elektrárna bilance paliva a výroby elektřiny Teplárna (KVET) bilance paliva a výroby tepla a elektřiny Teplárenská výrobna bilance paliva a výroby tepla Copyright Unicorn Systems 21

22 Ekologická bilance Proces zpracování ekologické bilance: Evidence množství produkovaných emisí Vyhodnocení nákladů na snížení emisí Evidence povolenek CO 2 Evidence množství produkovaných odpadů Vyhodnocení nákladů na likvidaci odpadů Copyright Unicorn Systems 22

23 Vodohospodářská bilance Hlavní oblasti, pokryté procesem bilancování: Sledování parametrů provozních vod a páry Tvrdost vody, vodivost, obsah SiO 2, obsah Fe Vyhodnocení spotřeby vody Vyhodnocení spotřeby chemikálií Reporting pro vedení společnosti i pro kontrolní orgány Copyright Unicorn Systems 23

24 Bilance Copyright Unicorn Systems 24

25 Obchodní (manažerská) bilance Obchodní vyhodnocení výroby tepla a elektřiny Informace o plnění plánu Výpočet plateb a bonusů (KVET, OZE) Kontrola plnění dodávek / odběru paliva Copyright Unicorn Systems 25

26 Ekonomické (manažerská) bilance Souhrn ekonomických veličin z jednotlivých oblastí Vyčíslení nákladů a výnosů Rozpad nákladových položek Copyright Unicorn Systems 26

27 Měření

28 Měření Elektro, Teplo Evidence denních a měsíčních odečtů Správa měřících zařízení Výpočet vlastních spotřeb Rozpad na jednotlivá výrobní zařízení Copyright Unicorn Systems 28

29 Měření terminál elektrárny Evidence signálů z řídícího terminálu Archivace komunikace s TSO Vstupy pro vyhodnocení: Poskytování PpS RE z aktivace PpS Copyright Unicorn Systems 29

30 Podpůrné služby

31 Podpůrné služby Podpora obchodních procesů spojených s poskytováním podpůrných služeb (PpS) Prodej PpS Příprava provozu Vyhodnocení PpS a RE Obchodní konfigurace Certifikáty Kontrakty Automatická komunikace s Damas Energy Copyright Unicorn Systems 31

32 Realizovaná řešení

33 Realizované řešení Řešení dodané společnosti Teplárna Strakonice a.s. Cíle: Náhrada a rozšíření funkčností poskytovaných systémem EnergyCAP Důvody: Ukončení podpory ze strany dodavatele EnergyCAP Nedostatečné know-how pro samostatné rozšiřování Nové funkční požadavky na informační systém Copyright Unicorn Systems 33

34 Realizované řešení Realizace ve dvou etapách Plánování, Obchodování 03/ /2012 Bilance Další rozvoj Zahájení 05/2013 Paralelní provoz 01/ / /2014 odstavení EnergyCAP Bilance dodávek (terciární rozvody) Automatizace měření Copyright Unicorn Systems 34

35 Shrnutí

36 Shrnutí Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla vybudované na platformě Damas Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů tepláren a elektráren Plánování v různých časových řezech Modelování výroby pomocí scénářů Ekonomická a provozní optimalizace výrobního plánu Podpora prodeje v rámci bilanční skupiny Prodej podpůrných služeb a příprava provozu Bilance výroby na základě vyhodnocení naměřených dat Komunikace s účastníky trhu, autoritami a energetickou veřejností Pokročilé analytické funkce pro práci s obchodními a technickými daty Automatizovaný provoz a řízení procesů Jedinečné konfigurační možnosti a flexibilita Propojení s Microsoft Office Nejmodernější internetové technologie Copyright Unicorn Systems 36

37 QA

38 Copyright Unicorn Systems

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Informační a řídící systém skládky sypkých produktů

Informační a řídící systém skládky sypkých produktů Monitorovací a řídící systémy průmyslových procesů MIP, spol. s r.o. Velká nad Veličkou, Česká republika Informační a řídící systém skládky sypkých produktů EVROPSKÁ UNIE Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS :

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY www.unis.cz OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : SBĚR TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ A NAHRÁVÁNÍ ŘÍDICÍCH PROGRAMŮ ODVODY PRÁCE U VSTŘIKOLISŮ, VYUŽITÍ

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT

MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT Ing. Josef Fojtů 1), Ing. Roman Bouda 2) 1) QLine a.s. 2) SmVaK Ostrava a.s. Cílem příspěvku je seznámení s praktickými poznatky

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více