Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit"

Transkript

1 Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální ekonomiky rozvoj nových drobných podniků a řemesel a vytváření nových pracovních míst, zejména v hospodářsky slabých oblastech regionu vznik a rozvoj nových drobných podniků v inovačním podnikání posílení současných informačních center pro podporu malého a středního podnikání a jejich zefektivnění rozvoj přeshraniční spolupráce revitalizace brownfields V roce 2005 bylo přijato celkem 18 projektů. Všechny projekty byly podpořeny a 17 jich bylo v roce 2005 také dokončeno. Celkový finanční objem vyplacený na realizaci tohoto opatření byl Kč, z toho příspěvek kraje činil Kč. V roce 2004 bylo podpořeno 5 malých a středních podniků (při přípravě projektů na čerpání z fondů EU), bylo revitalizováno 151,64 ha ekonomicky nevyužívaného území a bylo připraveno 105 ha investiční plochy. Dále bylo vytvořeno 1 841pracovních míst (v rámci aktivní politiky zaměstnanosti), 5 firem získalo certifikát kvality (ISO 9001, ) a míra nezaměstnanosti v LK je nižší než v ČR. Byl zpracován informační materiál Lokality typu brownfields. V roce 2005 bylo podpořeno celkem 12 malých a středních podniků (7 v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu a 5 v rámci grantového fondu LK). V roce 2005 bylo vytvořeno 817 nových pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, 538 společensky účelných pracovních míst, 356 pracovních míst v chráněných dílnách a chráněných pracovních míst a 158 uchazečů zahájilo výdělečnou činnost s finanční pomocí úřadu práce. V kraji je 46 certifikovaných firem. V roce 2004 (novější údaje zatím nejsou k dispozici) byl HDP Libereckého kraje na 81,5% HDP České republiky. V roce 2005 došlo ke snížení míry nezaměstnanosti o 0,49% oproti roku 2004, přičemž míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nižší než v ČR. Naopak i když v roce 2005 došlo k růstu mezd (meziročně o 315 Kč), průměru ČR se LK pomalu vzdaluje, místo aby se přibližoval. Velikost investičně připravovaných ploch bude hodnocena v závěrečném monitoringu, stejně jako nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků a počet nových nebo inovovaných technologií, výrobků, služeb. 1

2 vytvořit informační, nabídkový a motivační systém pro investory vytvořit alespoň 1 klastr zvýšit HDP LK minimálně na úroveň průměrného HDP ČR zvýšit průměrnou mzdu minimálně na úroveň průměru ČR pokračovat v revitalizaci brownfields pokračovat v podpoře malých a středních podniků a firem s vyšší mírou přidané hodnoty pokračovat v přípravě investičních ploch podporovat aktivity spojené se zachováním stávajících a tvorbou nových pracovních míst udržet míru nezaměstnanosti pod úrovní průměru ČR sledovat počet certifikovaných firem (ISO 9001, atd.) Na konci programovacího období zjistit: nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků počet nových nebo inovovaných technologií, výrobků, služeb Na základě realizačních výstupů opatření nejsme schopni posoudit, jestli je naplňován stanovený cíl: - rozvoj přeshraniční spolupráce - zvyšování exportních schopností regionální ekonomiky 2

3 Opatření A 1.2 Optimalizace legislativního prostředí posouzení právních předpisů upravujících hospodářský rozvoj a podnikání z hlediska jednoznačnosti právních úprav a z hlediska návaznosti právních předpisů vypracování analýzy právních předpisů upravujících hospodářský rozvoj a podnikání z hlediska dopadů na hospodářský rozvoj Libereckého kraje předložení návrhů změn právní úpravy podnikání PS PČR prostřednictvím zákonodárné iniciativy Libereckého kraje V roce 2005 nebyly přijaty a podpořeny žádné projekty. V roce 2004 byly předloženy 2 změny zákonů (viz. opatření C 3.2) V roce 2005 byla předložena jedna změna zákona. uskutečnit průzkum mezi podnikatelskými subjekty pokračovat v iniciaci změn zákonů definovat návrhy změn právních předpisů upravujících podnikání a hospodářský rozvoj předkládat návrhy změn právní úpravy podnikání Na základě realizačních výstupů opatření nejsme schopni posoudit, zda je naplňován stanovený cíl: - vypracování analýzy právních předpisů upravujících hospodářský rozvoj a podnikání 3

4 Opatření A 2.1 Vytvoření nástrojů efektivnějšího hospodaření územních samospráv vytvoření funkční, územně dostupné struktury úřadů investice (obětování dnešní jisté hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty v čase) prováděna na základě rozhodnutí o této investici, které je postaveno na čtyřech bodech, a to dnešní hodnotě investice, budoucí hodnotě investice, čase, riziku vyvážený rozvoj celého území Libereckého kraje ve snaze co nejvíce snížit rozdíly mezi jednotlivými regiony v oblastech hospodářského a sociálního rozvoje na základě principů koncentrace, partnerství, programování a doplňkovosti definice cílů rozvoje Libereckého kraje, zpracování a přijetí jednotlivých resortních koncepcí kraje (jejich provázanost na globální strategické dokumenty) a jejich realizace ve formě konkrétních aktivit naplňujících daná opatření (potažmo projektů); jejich aktualizace bez vazeb na politickou situaci fungující informační systém státní správy a samosprávy V roce 2005 nebyly přijaty a podpořeny žádné projekty, celková částka vynaložená na realizaci sledovaného opatření byla Kč, stejně tak jako podíl kraje. V roce 2004 byly uskutečněny 3 kurzy vstupního vzdělávání pro úředníky, proškoleno bylo cca 150 osob, byl připraven akreditovaný kurz Finanční kontrola, pravidelně jsou ekonomickým odborem pořádány 2x ročně porady pro obce ve věcech týkajících se financování, rozpočtu apod. Dvakrát ročně jsou pořádány pracovní porady pro účetní obecních úřadů. V průběhu roku jsou podle potřeby zpracovávány zprávy ekonomického odboru pro obce ke správnosti výkaznictví a rozpočtu územně samosprávných celků, finančních toků dotací a transferů. V roce 2005 byla zpracována Studie hospodaření územních samospráv LK eliminovat zadluženost obcí pokračovat ve zvyšování úrovně vzdělávání pracovníků územních samospráv v oblasti finančního managementu a investičního rozhodování Na základě realizačních výstupů opatření nejsme schopni posoudit, jestli stanovený cíl: - vytvoření funkční, územně dostupné struktury úřadů - vyvážený rozvoj celého území Libereckého kraje ve snaze co nejvíce snížit rozdíly mezi jednotlivými regiony v oblastech hospodářského a sociálního rozvoje 4

5 - na základě principů koncentrace, partnerství, programování a doplňkovosti definice cílů rozvoje Libereckého kraje, zpracování a přijetí jednotlivých resortních koncepcí kraje (jejich provázanost na globální strategické dokumenty) a jejich realizace ve formě konkrétních aktivit naplňujících daná opatření (potažmo projektů); jejich aktualizace bez vazeb na politickou situaci - fungující informační systém státní správy a samosprávy 5

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ IMPLEMENTACE DO PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Zpracoval: Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 2011 Obsah Manaţerské shrnutí Výroční

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (srpen 2011) 1 Vize kraje: Olomoucký kraj je krajem spokojených obyvatel, kteří jej považují za svůj domov a místo pro realizaci svých pracovních a osobních

Více

I. Úvod. II. Financování

I. Úvod. II. Financování Informace z kontrolní akce č. 08/29 Finanční prostředky určené na programy podpory rozvoje průmyslových zón a regeneraci území a objektů pro následné průmyslové a podnikatelské využití Kontrolní akce byla

Více

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah A) Obecná část... 3 1. Vymezení pojmů... 3 2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)... 7 2.1. Důvod předložení a cíle...

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod...

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 7 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 7 1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více