KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM"

Transkript

1 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel : ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Dodávka celkem 0 Z Montáž celkem 0 R HSV celkem 0 N PSV celkem 0 ZRN celkem 0 Vedlejší rozpočtové náklady HZS 0 RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0 ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis: Podpis : Základ pro DPH 0 % činí : 0 Kč Základ pro DPH 10 % činí : 0 Kč DPH 10 % činí : 0 Kč Základ pro DPH 20 % činí : 0 Kč DPH 20 % činí : 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Revitalizace historického centra Mohelnice I.etapa - 2.část - Ulice Třebovská a Olomoucká Pozn.: použitý kamenický materiál bude tuzemského původu 0 Kč Strana 1

2 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Přípravné a přidružené práce Komunikace Doplňující práce na komunikaci Dokončovací práce inž.staveb Bourání konstrukcí Doprava CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč 0 0 CELKEM VRN 0 Strana 1

3 Díl: 1 Zemní práce R0bPC - Úprava zemní pláně se zhutněním Edef,2= 30 MPa m2 517,00 2 PC- Úprava zemní pláně vozovky se zhutněním Edef,2 = R0b 45 MPa m ,00 3 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz RAC10km, uložení m3 270,00 předpoklad zatřídění 80% - III. třída, 20% -IV. třída 4 Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4 odvoz RACdo 10 km, uložení na skládku m3 5,00 0, , Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz RACdo 10 km, uložení na skládku m3 5,00 6 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 25km x R m3 m ,00 předpoklad zatřídění 80% - III. třída, 20% -IV. třída Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, RAArozprostření v tl. 20 cm m3 16,50 odhumusení 110 m2 x 0,15m = 16,5m3 ohumusení 82,5m2 x 0,2m = 16,5m RABSejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km m3 10,95 odhumusení 183m2-110m2 (odhum+ zpětné uložení) = 73m2 x 0,15m (10,95m3) Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině R00 srovnání, utužení m2 82,50 10 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0, Ra0 předpokl. výměna zeminy 1720 m2 x 0,1m m3 172,00 11 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0, R0a zhutněné dosypávky z vybouraných podkladů voz. m3 204, R00Nakládání Znovupoužití suti suti na pokladních dopravní štěrkových, prostředky štěrkodrťových štěrkopískových, tpískových 752,00 vrstev do hutněných násypů vozovky - 172m3 (344t), při výměně podloží vozovky 204m3 (408t) 13 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km pro násypy ve R00 vozovce t 752,00 Celkem za 1 Zemní práce 0,00370 Díl: 11 Přípravné a přidružené práce Kácení stromů listnatých o průměru kmene cm R00 10cm kus 1,00 Stránka 1 z 9

4 Kácení stromů listnatých o průměru kmene cm R0A30cm kus 1, R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene cm kus 2, R00Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m 10cm kus 1, R0AVod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m 30cm kus 1, R00Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m kus 2,00 20 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m R00 10cm kus 1,00 21 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m R0A30cm kus 1, R00Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m kus 2, R00Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru cm kus 1,00 0, , R0AOdstranění pařezů pod úrovní, o průměru cm kus 1,00 0, , R00Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru cm kus 2,00 0, , R00Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m kus 2, R00Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m kus 2, R00Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 10cm m2 66, R00Vodorovné přemístění křovin do 5000 m 10cm m2 66, R0BPC - Likvidace dřevní hmoty soub. 1, R0bPC - Demontáž sloupu VO - 4m soub. 1,00-0, , R0bPC-Demontáž lanového převěsu ulice s VO soub. 4,00-0, , R0bPC - Demontáž konzoly s VO soub. 4,00-0, , R0bOdvoz sloupu a mat. do 5km (repase, kovošrot) soub. 1, R0bPC - demontáž stáv. odpadkových košů sada 4,00-0, ,12000 Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 0, ,78000 Díl: 5 Komunikace PC-Kostka dlažební velká cm 1t=2,5m2 pro b trojřádek m2 5,80 1, ,80000 Potřeba 63,05 m2-25,22 t zpět z předchozí části 1-57,25m2-22,90 t nová 5,8m2-2,32 t b PC-Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2 bílá, šedá m2 503,00 0, ,46200 Potřeba 73,857t (517m2) zpět 2 t (14m2) dodávka 71,857t (503m2) Stránka 2 z 9

5 PC- Kladení drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm R0b kroužková vazba m ,00 0, ,14000 PC-Kladení drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm řádková R0c vazba m2 103,00 0, , R00Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m ,00 0, , R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m ,00 0, , R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 517,00 0, , R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 652,00 0, , R00Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm m2 517,00 0, ,46567 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm do R00 63mm, m2 517,00 0, ,33509 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm řádková R00 vazba - zvýšené prahy m2 30,00 0, ,03960 PC - D+M žulové reliéfní dlažby do MC tl. 8cm rel. dlažba R0b 200x200x100mm s výstupky m2 9,00 0, ,73500 žula tmavě šedá (tuzemská), dle výkresu F2.2.d 48 PC-Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MC do 4 cm R0b kroužková, řádková dle hist. vzoru m2 517,00 0, , PC-Kladení dvojřádku drobné kostky, lože MC vystupující R0c 5. kostka v řádku +20mm bm 188,00 0, , m2 PC - Kladení trojřádku velké kostky, lože MC 5 cm úžlabí R0b š. 0,5m m 126,10 0, , ,05m2 51 PC-Osaz. stoj. obrub. kam. bez op., lože z BP 12, R0b štípaný 13/20cm m 62,00 0, , b PC - Žulový obrubník štípaný 13x20 cm m 62,00 0, ,34000 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm modif R00 zálivka stáv. živ. plochy m 28,00 0, , Komunikace těžká z asfaltobetonu, v napojení ŠP -15cm, RA0KZC 1-28cm, OKH-9cm, ABS- 5cm m2 57,00 1, , Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu resp R00 snížení poklopu šachty kus 15,00 0, , Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte resp R00 snížení kus 34,00 0, , PC - D+M chránička půlení ARROT, D 160 mm obet RA0obnova chrániček (prodloužení stáv.,obnova nevyh.) m 30,00 0, ,50000 odhad Stránka 3 z 9

6 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný cca R00 50% t 1 400,00 Celkem za 5 Komunikace 2 713,84269 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci PC - D+M žul. obrubník do betonu s opěrou 25x15cm R0a přímý 12,14+12,82+5,5+5,5+2,64+42,06+25,96+7,50+1,84+9,74+1,57+3,91+1,60+5,25+37,73+38,43+24,9+25,86+21,56+21,05+9,84 zámkovaný m 317,40 = 0, , ,40m PC - D+M žul. obrubník do betonu s opěrou 25x15cm R0b R24m (vnější - vozovka) zámkovaný m 3,75 0, ,56250 PC- D+M žul. obrubníku do betonu s opěrou 25x15cm R0d R6,5m (vnější) zámkovaný m 5,08 0, ,76200 PC - D+M žul. obrubníku do betonu s opěrou 25x20cm R0e přímý, zámkovaný m 21,94 0, , R0f PC - D+M žul. obrubník do betonu s opěrou 25x25cm - přímý, zámkovaný m 25,41 0, ,59020 PC - D+M žul. obrubníku do betonu s opěrou 25/25cm R0g R24m (vnější) zámkovaný m 1,50 0, , R0i R0j 15, = 21,94m 1+3,27+8,05+2,35+1,44+3,75+3,97+1,58 = 25,41m PC - D+M žul. obrubníku do betonu s opěrou 25/25cm - R6,5m (vnější) zámkovaný m 1,66 0, ,36520 PC - D+M žul. obrubníku do betonu s opěrou 25/25cm - R29,5 (vnitřní) zámkovaný m 2,00 0, ,44000 PC - D+M žulového patníku "P1", bet. základ tuzemská Rbb žula kus 7,00 0, ,61000 viz v.č. F2.2.c.6 68 PC - D+M ocel. rám pro uložení mříže při stromu čtverec z R0b "L" svařený profilů rám 100/100/8mm, bude v rozích opatřen rozměr ze 1,2x1,2m spodní strany (4x) přivařenými ocel. soub. pracnami 40x5mm-délky 1,00 0,3m osazenými do bet. patek vně 0, ,50000 otvoru (volné konce nastřiženy a rozevřeny), bet. patky B12,5-4x (0,5,x0,3x0,3m) na vnitřní straně rámu bude přivařen odsazeně úhelník 30/30/4mm pro vynesení mříže položené uvnitř svařeného rámu Stránka 4 z 9

7 ocel. svařenec včetně pracen a mříže budou žárově zinkovány ocel - cca 70 kg + mříž beton - 0,18 m3 69 PC - D+M ocel. rámu pro ukončení dlažby u stromu R0b čtverec svařený z rám "L" bude profilů v rozích 100/100/8mm, opatřen ze spodní rozměr strany 1,2x1,2m (4x) přivařenými ocel. soub. pracnami 40x5mm-délky 1,00 0,3m osazenými do bet. patek vně 0, ,45000 otvoru (volné konce nastřiženy a rozevřeny), bet. patky B12,5-4x (0,5,x0,3x0,3m) ocel. svařenec včetně pracen bude žárově zinkován ocel - cca 60 kg beton - 0,18 m3 PC - D+M žul. deska 450/450/100mm odp. koše do bet R0b lože (mimo dlažbu z kamenných desek) ks 6,00 0, ,45000 PC - D+M parkovacího knoflíku - hlavy pro vyznačení R0b parkovacích stání v dlažbě kus 36,00 0, ,18000 v.č. F2.2.c.2 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 62,90880 Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb Vodorovné značení z nátěr. hmot, stopčáry atd. V7 - nátěr R00 přechodu (obnova) m2 17,00 0, , Nájem dopravní značky včetně stojanu 25 ks x180 dní R00 (odhad) ks/den 4 500, R00Montáž dočasné značky včetně stojanu odhad ks 75,00 0, , PC - Dem.+ Montáž stáv. inform značek (tur R0b zn.+městské) kus 2,00 0, , R00Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 17, R00Vodorovné značení silnovrstvé vodicích čar š.25 cm m 38,00 0, , R00Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 38,00 PC - komplet D+M značek v zákl. vel., reflexní třída Aa 10letá, Al sloupek + patka 60/5 soub. 1,00 0, ,25000 A7b - sloupek + patka + upevnění - 1x IP26a + IP26b - sloupek +patka + upevnění - 2x IP26a - sloupek + patka + upevnění - 1x IP26b - sloupek + patka + upevnění - 1x IP4b - sloupek + patka + upevnění - 1x B2 - sloupek + patka + upevnění - 1x (P4+E2b - demontovaná) - nový sloupek + patka + upevnění - 1x Stránka 5 z 9

8 (IP4b -demontovaná) - nový sloupek + patka + upevnění - 1x IP13c + E1 (6x) - sloupek + patka + upevnění - 1x IP13c + E1 (3x) - sloupek + patka + upevnění - 1x (podchodná výška značek 2,2m, B2 - reflexní, ost. značky nereflexní) R00Odstranění značek obetonovaných, odrazníky kus 15,00-0, ,75000 Demontáž pro nové umístění:- 2x P4+E2b - sloupek + patka - 1x IP4b - sloupek + patka - 1x Demontáž (odstarnění) : -13x B29+IP6 - sloupek + patka - 1x IP6 - sloupek + patka - 1x P6 - sloupek + patka - 1x P4 - sloupek + patka - 1x B 29 - sloupek + patka - 1x IP 26a - sloupek + patka - 2x IP 26b - sloupek + patka - 2x B11+ E12 (Dopravní obsluze vjezd povolen) - sloupek + patka - 1x P4 - sloupek + patka - 1x IP11a - sloupek + patka - 1x B1+E12 (Mimo dop. obsluhy) - sloupek + patka - 1x R00Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí kus 16,00-0, ,06400 B29+IP6-1x IP6-1x P6-1x P4-1x B 29-1x IP 26a - 2x IP 26b - 2x B11+ E12-1x P4-1x IP11a - 1x B1+E12 (Mimo dop. obsluhy) - 1x Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb 5, ,81400 Díl: 96 Bourání konstrukcí Stránka 6 z 9

9 R0bPC - Odstranění laviček s bet.profily+dřevo kus 1,00-0, , R00Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm m ,00-0, , R00Odstranění podkladu nad 200 m2,drc.+štět tl. 45 cm m ,00-0, ,00000 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých R00 betonových m 334,00-0, ,43000 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých R0a kamených m 20,00-0, , R00Vytrhání obrub chodníkových ležatých betonových m 4,00-0, , R00Vytrhání obrub záhonových betonových m 98,00-0, ,92000 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlažba R00 30/30 m2 455,00-0, , R00Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 14,00-0, , R0bPC-Rozebrání dlažeb z veg. tvárnic m2 14,00-0, ,36000 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm LAchodník R00 m2 231,00-0, ,63800 Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm R00 podklad LA - chodník m2 231,00-0, ,97500 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm R00 odstranění bet. ploch a sjezdů m2 5,10-0, , R00Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo m2 549,00-0, ,25000 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém bet R00 zámk. dlažba m2 41,00-0, , R0aVytrhání obrub záhonových kamenných žulových m 168,00-0, ,16000 Vytrhání obrub z dlažebních kostek vytrhání dvořádku z R00 kostky 10/12 (330bm) m 660,00-0, , R00Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 27, R00Řezání stávajícího betonového krytu tl cm m 10,00 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,61500 Díl: 97 Doprava R00Nakládání suti na dopravní prostředky mozaika t 2,00 2t - zpět 0,156 t -odvoz Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km z mezideponie R0a mozaika zpět pro pokládku t 2, R00Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1 692,49 betonová suť - 89,175 t živičná suť - 481,154 t podklad vozovek t Stránka 7 z 9

10 mozaika - 2 t+0,154 t (1692,485 t) Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km živice a R00 beton k recyklaci 38km - Smržice t ,50 481,154t + 89,175t = 570,329t Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km odvoz R0a podkladů na skl. Rapotín 35 km t , ,156 t suti vybouráno 752 t použití do zhutněných násypů vozovky 368,156 t Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km R00 přesun kostek (drobná) na meziskládku t 178, R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 538,50 Potřeba drobné kostky pro 2. část (ulice Třebovská a Olomoucká) - ( )= 2154m2-538,5t - naložení pro pokládku Z 1.části vybouráno 1910 m2-477,5t Z 2. části vybouráno 714 m2-178,5 t Celkem vybouráno 2624 m2, zbytek 470m2-117,5t na skládku pro potřeby města Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km R0a přesun kostek na novou pokládku t 538,50 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km R00 Odvoz hmot na skl. - beton, kámen, dřevo, ocel t 159,22 beton - 134,578 t dřevo - 0,042t ocel - 0,844 t kamenné obruby - 23,76t (159,224t) Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Odvoz R00 na deponii města - dalších 2x 5km (15km) t 49,29 Uložení žul. obrub a mat. pro další využití dřevo - 0,042t ocel - 0,844 t kamenné obruby - 23,76t (24,646t) Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Odvoz R0a betonu k recyklaci - Smržice 5km + 35km (38) t 942,05 134,578t R0aNakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 117,50 Stránka 8 z 9

11 naložení drobné žul. kostky pro ul. na skládku města zbytek 470m2-117,5t (zbývá z 1.části 1910m2, vybouráno v 2. části 714m2 - clekem 2624 m2 ) potřeba pro 2. část 2154 m2 rozdíl 470 m R0aVodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 117,50 odvoz drobných kostek (zbytek) na skládku města Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Odvoz R00 na deponii města - dalších 2x 5km (15km) t 235,00 PC - poplatek za recyklaci živice, betonu Smržice R0b (sut,hmoty) t 704,91 134,578+89, ,154= 704,907t R0c PC - poplatek za uložení podkladů, kamene, zeminy t 950,06 368,156 t vybourané suti, 581,9 t zeminy pro uložení R00Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž m2 714, R00Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. m2 14,00 Celkem za 97 Doprava Stránka 9 z 9

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem.

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem. REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem. odplevelení před založením kultury m2 1022 2 183 20-5112 Založení

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO:

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO: HSV 1 014 310279841 2 012 317121102 3 593 593211010 4 014 319201253 Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ

VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j. 18864/95-230 ze dne 14.4.1995 s účinností od l.května 1995. 1 MNSTERSTVO

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 Lipník nad Bečvou 12. února 2010 Popis činnosti organizace

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. 1 SOSB) v dispozici domu

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. 1 SOSB) v dispozici domu Příloha č. 2 ke SOSB č.:. Objekt:. NABÍDKOVÝ KATALOG KLIENTSKÝCH ZMĚN PRO VÝSTAVBU RD NEHVIZDY 2.ETAPA A Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. SOSB) v dispozici domu Typ klientské m.j. Kč vč. DPH Úprava

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více