Malostranská beseda prokoukne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malostranská beseda prokoukne"

Transkript

1 RAHA RADNÍ namíchají dobrý koktejl ODAD se stěhuje do podzemí STRANA 2 STRANA 3 II. ROČNÍK XVI Vážení občané, Úřad městské části raha poskytuje občanům kvalitní servis. Musíme však jeho služby ještě více rozšířit a odstranit některé slabiny. U držet pozitivní náhled veřejnosti na chod radnice není vůbec jednoduché, neboť výkon státní správy zajišťování efektivně a kvalitně poskytovaných služeb v poslední době vzrostl přibližně o pětadvacet procent. ráce je navíc každým rokem náročnější a složitější s ohledem na legislativní změny v mnoha oblastech (v sociální sféře, poskytování běžných služeb veřejnosti, oblasti stavebního práva, ale i legislativě závazné pro správní řízení). Jakákoli novela zákona nebo nová zákonná úprava se okamžitě promítá do života úřadu a jeho zaměstnanců, kteří musí pružně absorbovat nové pracovní postupy a zažít si novou právní úpravu, což se v některých případech odráží i v kvalitě poskytované služby. Úředníci jsou také jenom lidé, kteří vstřebávají při každodenním pracovním nasazení nové pracovní postupy s individuálním nasazením podle svých schopností a možností. Věřte mi však, že je snahou všech poskytovat co nejkvalitnější služby. Jako pozitivní přínos pro zkvalitnění a rozšíření služby veřejnosti vnímáme zavedení rozšířených úředních hodin, respektive návštěvních hodin po dobu celého pracovního týdne úřadu na úsecích informačních kanceláří, ověřování podpisů a listin, vydávání cestovních dokladů a O, podatelny a pokladny. K vyřizování jmenovaných služeb budou sloužit přepážková pracoviště v pasáži úřadu (jež bude zrekonstruována), kde budou služby poskytovány každý den po celou interní pracovní dobu úřadu a provoz nebude během dne nijak omezen. Chtěli bychom však poskytovat ještě něco navíc, a tak uvažujeme o zavedení sobotního provozu (ověřování podpisů a listin, služba podatelny, všeobecných informací a kopírování). Zkvalitňování poskytovaných služeb a otevřenost úřadu považujeme za samozřejmou službu veřejnosti a přibližování veřejné správy občanům. Občany vnímáme jako partnery, se kterými navazujeme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy. Naším společným cílem je dosažení spokojenosti všech, kteří služeb radnice využívají, a tím i lepší image úřadu obecně. RADKA FLEISCHMANNOVÁ TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI RAHA MILOŠ BÍLÝ ůvodní záměr rekonstrukce nebyl koncipován úplně nejlépe. Vůbec nepočítal s opravami v přízemí a ve sklepních prostorách. Když máme masivně rekonstruovat, ať se to týká celého objektu. Rekonstrukční práce se uskuteční najednou, v rámci jednoho projektu, a nebudou tříštěny v průběhu několika let. Malostranská beseda se v budoucnu vyhne dalším dílčím opravám, čímž v konečném efektu dojde k úspoře nákladů, vysvětlil místostarosta Michal Valenta (ODS). Kvůli rozšíření projektu o rekonstrukci přízemí a sklepů nebude financování snadné. Radní však budou hledat peníze také mimo rozpočet městské části. Budeme se snažit využít finance z více zdrojů, například z fondů Evropské unie, podotkl starosta etr Hejma (ODS). V současné době probíhá rozšíření projektové dokumentace právě o úpravy přízemních a sklepních prostor. Radní chtějí, aby se projektování příliš neprotahovalo a aby Malostranská beseda začala sloužit veřejnosti v plném rozsahu co nejdříve. Nevábný vnitřek Malostranská beseda se potýká s řadou neduhů, které se kvůli značnému vytížení budovy postupem času výrazně prohlubovaly. Ve špatném stavu jsou rozvody inženýrských sítí, pokulhává vzduchotechnika, sociální zázemí nevyhovuje technicky ani hygienicky. Je třeba postavit zcela nový výtah. Rekonstrukce nadzemních podlaží, jejíž část se již uskutečnila, respektuje původní prostory domu. Čistí ho od dodatečných zásahů. Doplnění nových hygienických a provozních zázemí řeší formou nábytků, které jsou vestavěny do původních prostor jako nová historická vrstva, řešená Malostranská beseda prokoukne Nejen v patrech, ale také v přízemí a ve sklepích Malostranské besedy proběhne rekonstrukce, která má za cíl z této historické budovy učinit moderní kulturní a společenské centrum pro všechny generace. Radní rahy původní projekt rozšířili také o návrat renesančních věží na střechu. Věže se vrátí po 200 letech. Na střechu Malostranské besedy se vrátí historické věžičky. Starosta zahájil kontrolní dny O sobní kontroly důležitých projektů a problematických míst zahájil starosta MČ raha etr Hejma, který v rámci prvního kontrolního dne navštívil rekonstruovanou MŠ Řásnovka. Zde se seznámil s aktuálním stavem, prohlédl si celý objekt a diskutoval s projektanty a zástupci stavební firmy. Kontrolní dny budou pokračovat půjde o kontroly dalších staveb, stavu zeleně, míst, kde se vyskytují sociálně nepřizpůsobivé osoby atd. Starosta nezapomene ani na problémy občanů a malých živnostníků. (BID) formou oddělených moderních solitérů. Ty jsou jasně vymezeny, nemají vazby na původní konstrukce a dají se v případě potřeby kdykoli rozebrat a odstranit. ři rekonstrukci krovu bylo zjištěno, že jeho dřevěné konstrukce jsou téměř rozpadlé, a to zejména v zazděných částech. Lokální sondy přitom takto katastrofický scénář neavizovaly. ři rekonstrukčních pracích byly také objeveny historické malby, zbytky rodových znaků a části původních dlažeb. okračování na str. 2 Oznámení věřené výpisy z katastru nemo- pořizuje od. února Ovitostí Úřad MČ raha, který tak rozšiřuje své služby občanům. Služba je poskytována radničním odborem služeb a informací přímo v pasáži ve Vodičkově ul. 8, sídle Úřadu MČ raha. Úřední hodiny: o, St , Út, Čt , á Správní poplatek činí 50 korun za stránku výpisu. etření o životních podmínkách Šbude od 7. února do 29. dubna provádět Český statistický úřad, který tak chce získat nejnovější údaje o sociálním a ekonomickém postavení domácností. Tyto údaje jsou potřebné pro tvorbu sociální politiky státu. Speciálně vyškolení žadatelé se budou prokazovat pověřením a občanským průkazem. Anonymita dotazovaných je zaručena. řípadné dotazy zodpoví Jana Šídlová, tel.: ,

2 2 Z RADNICE ÚNOR 2007 raha je v mnohém velmi specifická. Týká se to i koncepce územního rozvoje. Jaké jsou hlavní cíle radnice v této oblasti pro několik dalších let? Centrum rahy stejně jako centra ostatních velkých měst musí splňovat jednu základní podmínku pro svou životaschopnost musí být obydleno lidmi a poskytovat jim odpovídající zázemí pro každodenní život. K tomu bude směřovat úsilí radnice, jejímž cílem je nejen přesvědčit současné obyvatele centra, že raha je dobrou volbou pro trvalé bydlení, ale především bychom sem chtěli natrvalo přilákat i nové obyvatele, kteří si rahu vyberou jako svůj domov. Nezbytností je tedy vytvoření podmínek pro vznik správného koktejlu obyvatel, návštěvníků a pracujících, kteří z rahy vytvoří živoucí organismus. V žádném případě by se však nemělo jednat například o model typu Benátky, kde velké množství bytů plní pouze rekreační funkci. Můžete vaše obecné cíle popsat na konkrétním příkladě? Typickým příkladem je Václavské náměstí. V tuto chvíli se jedná o prostor, na který raha rozhodně nemůže být hrdá a který teprve čeká na svou kultivaci. Je to způsobeno především stavem domů, které teprve čekají na proměnu vzhledu i na kvalitní nájemce prostor. roblémem je také neustálý stavební ruch, vozy, které zde parkují, pouliční prodej a stánky. Tomu odpovídá i sociální struktura lidí, kteří se zde pohybují hlavně v nočních hodinách. Naším cílem je tedy postupná proměna jako v případě ulice Na říkopě, kde je už většina budov po rekonstrukci a tento bulvár začal plnit reprezentativní funkci. Kdy by tedy měla být kultivace Václavského náměstí dokončena? Zhruba polovina budov v tomto prostoru ještě stále hledá svou konečnou tvář. ředpokládám, že v horizontu pěti let by měla být z větší části rekonstrukce těchto budov dokončena, a tomu jsme přizpůsobili i načasování jednotlivých fází úprav náměstí. Cílem je tedy kultivace a harmonizace prostředí. Navážeme na výsledek již proběhlé Radní namíchají v centru dobrý koktejl Oblast územního rozvoje je první v seriálu, ve kterém vás budeme postupně seznamovat s jednotlivými body rogramového prohlášení Rady MČ raha. Odpovídá radní Filip Dvořák, do jehož kompetence patří územní rozvoj a vnější vztahy. Radní Filip Dvořák (ODS) Malostranská beseda prokoukne B Dokončení ze strany esedu byl měl v budoucnu provozovat pouze jeden nájemce. Ten by se měl také vyjádřit k doladění detailů, které mají vliv na konkrétní využití budovy. Základní rámec je nicméně jasný má jít o živé kulturní a společenské centrum. Zajímá nás také to, jaké konkrétní využití Malostranské besedy by si přáli samotní občané. Rozhodně nechceme, aby se po rekonstrukci z objektu stal pomník nebo historický skanzen, uvedl starosta. Hejma. Radnice se proto rozhodla vyhlásit veřejnou anketu, v níž se obyvatelé Městské části raha mohou vyjádřit k budoucímu využití Malostranské besedy. Existence objektu na rohu Malostranského náměstí a Letenské ulice je doložena už z konce 4. století, kdy v tomto místě stával význačný dům pánů ze Šternberka. Roku 478 ho koupila obec malostranská a postavila tu novou radnici. Deset let po třicetileté válce bylo přistoupeno k poměrně rozsáhlé raně barokní přestavbě, která započala v roce 660. V roce 826 došlo k zásadní změně ve výrazu objektu. Rok 883 je velmi důležitý pro vývoj zevní podoby hlavní radniční budovy. Bylo zbořeno severní a východní třípatrové křídlo a průčelí bylo upraveno do nynější podoby. V roce 949 došlo k poslední zásadní změně. Bylo opětovně uvolněno loubí a objekt získal současnou podobu. Chceme znát i váš názor na využití Malostranské besedy. Nenechte si jej pro sebe, pište nám na adresu V IRENA KRÁLOVÁ ěřím, že po dokončení hrubé stavby občané již nebudou obtěžováni nadměrným hlukem, na který si v minulosti občas stěžovali. A doufám, že po úplném dokončení projektu všichni ocení novou podobu náměstí Republiky, ze kterého vznikne klidová zóna s multifunkčním centrem, uvedl starosta rahy etr Hejma (ODS). Na základě stížností některých občanů Úřad MČ raha inicioval jednání, jejichž výsledkem byla dohoda o omezení zejména hluku, který obtěžoval jak místní obyvatele, tak například i žáky a učitele v Základní škole J. Gutha-Jarkovského v Truhlářské ulici. Obchody i restaurace Komplex alladium by měl otevřít své brány ještě letos. řestavba bývalého komplexu kasáren se týká i jízdárny u ulice Na oříčí. Zde také přibude nová budova, která vyplní prostor, kde kdysi vojáci cvičili. ražané i návštěvníci naleznou v alladiu po jeho dokončení na metrech čtverečních okolo 70 obchodů a restaurací, barů a kaváren pro rychlý oběd, pracovní schůzku či večerní posezení s přáteli. Nebudou chybět ani další služby: banka, pošta, kosmetika, kadeřnictví, čistírna oděvů, opravna obuvi, fotolab, cestovní kancelář a mnoho dalších. Komplex nabídne rovněž množství parkovacích míst v podzemních garážích, do kterých se bude vjíždět z Revoluční ulice. Loni byla provedena rozsáhlá změna dopravního režimu v lokalitě náměstí Republiky a okolních ulic, která spočívá v zřízení pěší zóny, obytných zón a v dalších dopravních opatřeních. Vítězný návrh architektonicko-urbanistické soutěže, který vypracoval ateliér Cigler Marani Architects, s. r. o., počítá se zklidněním ruchu na Václavském náměstí a v blízkém okolí. architektonické soutěže o budoucí podobu náměstí a ve spolupráci s hlavním městem rahou připravíme realizaci dalších kroků. Všechny práce by měly být dokončeny do roku 205. Velkým problémem, který souvisí s územním rozvojem, jsou také dopady stavebních činností, které komplikují život obyvatelům centra. Jsme si vědomi, že mnohé stavby svým průběhem obtěžují své okolí ať již hlukem, prašností či špatnou organizací staveništní dopravy. Dochází ke ztížení průjezdu, k parkování vozidel dodavatelských firem, opakuje se špatná péče o dočasné dopravní značení. roto vydáme podrobná pravidla upravující povinnosti dodavatelů staveb vůči životnímu prostředí a okolí staveb, která se stanou součástí podmínek stavebního povolení. Uvažujeme také o důsledném monitoringu probíhajících staveb pomocí webových kamer, které zdokladují veškerou činnost v okolí stavby a mohou se stát podkladem pro kontrolní šetření v případě stížnosti obyvatel. raha je ale také zajímavým místem pro developery a investory. Už dnes je zde velké množství monofunkčních kancelářských budov. Jak vnímáte tento trend? Jsme si toho vědomi. roto také chceme ovlivňovat funkční náplň nových projektů v centru metropole s cílem zajistit maximální soulad s potřebami obyvatel rahy. Ve stanovisku vydávaném městskou částí do územního řízení budeme jednoznačně požadovat, aby nové projekty vhodně doplňovaly okolní zástavbu. (RED) Hluk postupně mizí z náměstí Republiky Ke zlomovému momentu dospěla výstavba víceúčelového komplexu alladium na náměstí Republiky. Hrubá stavba by měla být hotová v polovině února. o jejím uzavření fasádami bude většina stavebních prací probíhat uvnitř. Hrubá stavba alladia finišuje. Z náměstí Republiky vznikne klidová zóna. V raze bydlím rád

3 ÚNOR 2007 Odpad se stěhuje do podzemí Zkušební provoz zahájily podzemní kontejnery na tříděný odpad, které se nacházejí pod etrským náměstím. Na jaře se rozhodne o případném umístění dalších kontejnerů tohoto typu v raze. V IRENA KRÁLOVÁ ýsledky z provozu nového podzemního stanoviště budou využity při plánování dalších stanovišť. V rámci výstavby kolektorů je plánováno vybudování podzemních kontejnerů ve Vodičkově ulici před Dívčí školou a na Václavském náměstí před číslem 792, řekl zástupce starosty MČ raha Karel Koželuh (SNK ED), který zodpovídá za oblast dopravy a životního prostředí. Na etrském náměstí je pod zemí umístěno celkem pět kontejnerů. Jeden pro sklo bílé, jeden pro sklo barevné, jeden na plast a dva na papír. Na povrch jsou vyvedeny pouze vhazovací otvory ve tvaru košů, které jsou označeny podle jednotlivých druhů tříděného odpadu. Kontejnery jsou určeny pro tříděný odpad z domácností, nikoli pro odpad ze živností. Atraktivní řešení Městská část raha výhledově plánuje cílené snižování počtu klasických sběrných stanovišť a jejich částečné nahrazení podzemními kontejnery. roblémem v památkově chráněném území je však nalezení dalších vhodných míst. odzemní kontejnery je možné vybudovat pouze na větších plochách, kde je zajištěn bezpečný přístup. Nelze je umístit do úzkých chodníků, kde by byl při jejich vyvážení znemožněn pohyb chodců, nebo do vozovek, kde by bránily průjezdu automobilů. odzemní kontejnery pro sběr a třídění odpadů určitě nenahradí stávající sběrná místa v plném rozsahu. Jsou ale řešením, které může odstranit problémy na citlivých místech, zejména v centru. ři použití optimální architektury nadzemních částí zařízení je možné zvýšit atraktivitu veřejného prostranství, vysvětlil K. Koželuh. odobně lze řešit i umístění běžných košů. V místech s velkým výskytem pouličních odpadků je možné instalovat velkokapacitní zařízení pro sběr odpadků takzavné podzemní velkokapacitní koše, kdy nadzemní část představuje jen sloupek s vhazovacími otvory. Velký objem zásobníku umožňuje nižší počet vyprazdňování. Zařízení je utěsněno, takže do okolí neproniká zápach odpadků. Vyprazdňování zajišťuje vysavač. Jejich výstavba je plánována v rámci stavby kolektorů ve Štěpánské ulici a na Václavském náměstí č oradna z Františku : Cévní mozková příhoda INFOSERVIS 3 Mozková mrtvice neboli cévní mozková příhoda (CM) je onemocnění, na které ročně umírá mnoho lidí. o nemocech srdce a zhoubných nádorech se řadí na třetí místo jako nejčastější příčina úmrtí. MUDR. VLADIMÍR JUŘINA atímco ve většině vyspělých států Zbyl v posledních 0 až 20 letech díky důsledné prevenci zaznamenán výrazný pokles úmrtnosti na cevní mozkové příhody, Česká republika patří stále mezi státy s vysokou úmrtností. Cevní mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející známky ložiskové ztráty mozkových funkcí, kde příznaky přetrvávají déle než 24 hodin nebo vedou ke smrti a není zde známa jiná než cévní příčina. V praxi to znamená, že může dojít k prasknutí nebo k ucpání některé mozkové cévy. To má za následek poškození okolní mozkové tkáně. říčiny vzniku říčiny vzniku cevní mozkové příhody jsou dvě. Dojde-li na ohraničeném okrsku mozkové tkáně k déletrvající nedokrevnosti (ischemii), postižená tkáň odumře. To se projeví jako mozkový infarkt. Na celkovém počtu se ischemické příhody podílejí asi 80 %. Dalším důvodem vzniku cévní mozkové příhody je krvácení. Může se jednat buď o krvácení do mozkové tkáně, které tvoří 5 % CM, nebo o krvácení mezi mozkové pleny (5 % CM). Větší pravděpodobnost krvácení do mozkové tkáně mají opět osoby s vysokým krevním tlakem. Tento druh krvácení je zatížen velmi vysokou úmrtností (až 50 % během prvních 30 dnů). Krvácení mezi mozkové pleny je většinou důsledkem prasknutí výdutě na některé mozkové tepně a znamená vždy vážné ohrožení života. Mírnějším projevem mozkové ischemie jsou takzvané transitorní ischemické ataky. Je to obvykle jen několik minut trvající neobratnost či porucha hybnosti některé končetiny, porucha řeči se zhoršením artikulace, ale i ztráta porozumění mluvenému slovu či nemožnost produkovat správná slova. Trvalejší projevy jsou známkou skutečné ischemické CM. Jistota: tomograf Rozlišit mezi CM z nedokrevnosti mozku a CM vzniklou krvácením dokáže s jistotou vyšetření počítačovou tomografií. Jde o zcela nebolestivé vyšetření, které v sobě kombinuje rentgenové vyšetření s počítačovým systémem. Ve výsledku z něho vznikají obrázky řezů tělem. Všechna vyšetření by měla být provedena co možná nejdříve, aby se včas zahájila cílená léčba. Je-li pacient v těžkém stavu, je třeba, aby byl umístěn na jednotce intenzivní péče, kde je třeba zajistit jeho základní životní funkce. Mezi základní patří hlavně dýchání a srdeční činnost. Je-li příčinou nedokrevnosti mozku městek, pacientům se dávají léky k jeho rozpuštění. U některých typů krvácivých centrálních příhod je potřebná i léčba chirurgická. Velmi důležitou složkou léčby CM je rehabilitace, která musí být rovněž zahájena co nejdříve po vyvedení pacienta z kritického stavu. Rádce podnikatele ohlédnutí za rokem 2006 Řadu důležitých změn přinesl podnikatelům loňský rok. Také letos by měli všichni, kteří dávají přednost podnikání před zaměstnaneckým poměrem, pozorně sledovat tuto rubriku. V loňském roce došlo k další zásadní novele živnostenského zákona ( č. 455/999 Sb.), která nabyla účinnosti Touto novelou došlo k rozšíření pravomocí živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst (CRM). odnikatelé mohou na živnostenském úřadě oznámit zahájení podnikatelské činnosti včetně změn a údajů pro další instituce (registrace pro daňové účely, evidence pro účely sociálního zabezpečení, evidence pro účely všeobecného zdravotního pojištění, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči úřadům práce), a to na jednotném registračním formuláři (JRF). ro podnikatele novela přinesla kromě služeb CRM další zjednodušení již nemusejí dokládat výpis z rejstříku trestů, živnostenský odbor bezúhonnost ověřuje přímo z rejstříku trestů elektronicky. Dále si živnostenský odbor může, pokud o to projeví podnikatel zájem, vyžádat doklad o tzv. bezdlužnosti. Tyto služby jsou podnikateli využívány stále více. Cestovní ruch odnikatelé, kteří podnikají podle zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu (zákon č. 59/999 Sb.), tedy v provozování cestovní agentury nebo provozování cestovní kanceláře, musí respektovat, že od došlo k zásadní novele. Nyní se za zájezd považuje i kombinace služeb sestavená na základě individuální objednávky. To znamená, že zájezd na základě individuálních požadavků zákazníka nesmí prodávat vlastním jménem jiné subjekty než cestovní kanceláře. Uvedenou činnost nesmějí vykonávat cestovní agentury. Značně byl rozšířen výčet povinností cestovních agentur, které mají zejména povinnost v propagačních a jiných materiálech vždy informovat zákazníka, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván. Cestovní agentura musí zákazníkovi před uzavřením cestovní smlouvy předložit doklad o pojištění cestovní kanceláře. Cestovní agentuře je také uložena povinnost informovat ministerstvo pro místní rozvoj o zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář z jiných členských států Evropské unie. Dále jsou v této novele zpřesněny podmínky prodeje zájezdů prostřednictvím internetu. rodej použitého zboží odnikatelé, kteří podnikají v oblasti nákupu, prodeje nebo zprostředkování obchodu použitým zbožím, by neměli zapomenout, že je povinností podnikatele, aby evidence zboží byla přístupná v provozovně. Náležitosti evidence jsou uvedeny v ustanovení 3 živnostenského zákona (č. 455/999 Sb.). ozor, výše uvedené činnosti jsou v době mezi 22. a 6. hodinou zakázány (zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, účinný od ). Zatímco podnikatelům přinesla novela živnostenského zákona zjednodušení administrativních postupů, pracovníkům živnostenského odboru naopak přinesla nárůst administrativních úkonů. Několik statistických čísel o činnosti živnostenského odboru: na území rahy je evidováno podnikatelů (právnických a fyzických osob). V roce 2006 bylo vydáno 5 23 živnostenských oprávnění a provedeno změn živnostenských oprávnění. ro zajímavost uvádíme, že od účinnosti živnostenského zákona, tedy od.. 992, bylo živnostenským odborem vydáno živnostenských oprávnění. Na území rahy je evidováno celkem 689 provozoven. TATIANA KUNŠTÁTOVÁ, ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR ÚŘADU MČ RAHA O Test ukáže nadání dětí testovat schopnosti a nadání svých dětí mohou rodiče, kteří zavítají v sobotu 24. února od 9 do 7 hodin v rámci takzvaného Diagnostického dne do Základní školy při edagogické fakultě Univerzity Karlovy na náměstí Curieových 2. Škola otevírá v následujícím školním roce 2007/2008 již podruhé první třídy s integrovanou skupinou mimořádně nadaných dětí. Více informací a on-line přihlášení na Diagnostický den rodiče naleznou na V této základní škole také proběhne přijímací řízení do dvou nových tříd osmiletého gymnázia Gymnázia prof. Jana atočky, a to 23. dubna. Gymnázium otevře třídy pro adepty z řad posledního ročníku prvního stupně základních škol. září. řijme šedesát žáků. Více informací je na a (RED) V raze bydlím rád

4 4 INFOSERVIS ÚNOR 2007 V MILOŠ BÍLÝ ýstavba by měla začít ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku. Budou zahájeny práce pro zajištění nadloží a boků kolektoru metodami speciálního zakládání tryskovou injektáží v kombinaci s nízkotlakou injektáží a mikropiloty. Tyto práce budou prováděny z povrchu po celé délce dolní části náměstí a omezí dopravu, sdělil starosta rahy etr Hejma. Následné stavební činnosti budou spočívat v úpravách stávajících šachet a v ražbě a vystrojení vlastního kolektoru a kolektorových přípojek pro domovní objekty. ráce budou probíhat z několika lokálních stavebních záborů. Důležitá spojnice Kromě kolektoru v dolní části Václavského náměstí je naplánovaná také výstavba dalšího ten umožní napojení domů v dolní části náměstí mezi ulicemi Na říkopě a Jindřišská na inženýrské sítě v kolektoru a propojí stávající Kolektor říkopy a dokončovaný Kolektor Vodičkova. lánovaná délka výstavby je jeden a půl roku roku. Stavba by měla být zahájena ještě od centrem roste kolektorová síť Kolem dvou a půl roku potrvá výstavba kolektoru na Václavském náměstí, na který bude napojeno čtrnáct domů. Radnice rahy v současné době vybírá nejvhodnější variantu výstavby. Z latou svatbu oslavili loni 2. prosince na Staroměstské radnici, v kruhu svých nejbližších, manželé Hana a Václav Setničkovi ze Starého Města. rávě ve zdejší starobylé obřadní síni přesně před padesáti lety uzavřeli sňatek a vydali se na společnou cestu životem. Jménem MČ raha jim přišel poblahopřát starosta etr Hejma. řipojujeme se ke gratulantům a přejeme ještě mnoho společných let prožitých ve zdraví, lásce a porozumění. (RED) L Zlatá svatba na radnici etos se na festival přihlásilo téměř 400 filmů z celého světa. řipadá mi poměrně povzbudivé, že jsme z nich vybrali celou řadu snímků, které jsou svým vyzněním hodně pozitivní. Dochází tím ke zvláštnímu paradoxu. V okamžiku, kdy má člověk z televizního a jiného zpravodajství pocit, že je každý den hůře, dozví se z řady povzbudivých filmů promítaných na našem festivalu, že na spoustě míst po celém světě se obyčejní lidé v obtížných situacích mnohem tíživějších, než jsou ty naše angažují, brání svá práva, svoji identitu a důstojnost... A daří se jim to, uvedl zakladatel festivalu Igor Blaževič. Festivalové centrum bude v kině Lucerna. Dalšími festivalovými kiny budou Světozor (dva sály), Evald, onrepo, erštýn a Městská knihovna. resscentrum bude v Langhans Galerii (Vodičkova 37) otevřeno od 0.00 do Vstupenky je možné zakoupit ve všech pokladnách festivalových kin za 70 Kč. ředprodej vstupenek bude v raze zahájen 9. února. K dispozici bude zdarma programový katalog festivalu. Několik kategorií Základní osou festivalu zůstávají hlavní soutěž, soutěžní kategorie krátkých forem a speciální soutěžní kategorie Máte právo vědět. Jeden svět představí i řadu tematických sekcí a retrospektiv. Stejně jako v předchozích letech tvoří součást letošního ročníku projekce filmů pro střední a základní školy. letos. Ražba a vystrojení nového kolektoru a kolektorových přípojek bude probíhat z jednoho hlavního záboru stavby před objektem č. p. 84 z nové kolektorové šachty. Obě stavební akce jsou součástí plánu s názvem Kolektorizace inženýrských sítí v oblasti ražské památkové rezervace. V budoucnu mají významně přispět k regeneraci technické infrastruktury v dolní části Václavského náměstí a zároveň umožnit zkapacitnění sítí v souvislosti s modernizací centra města. Kolektor je podzemní tunel, ve kterém jsou umístěny inženýrské sítě (vodovodní řady, kabely vedoucí elektřinu, teplárenské trubky apod.) okud dojde k poruše, nemusí se kopat a omezovat provoz. Oprava probíhá přímo v kolektoru. od zemí jsou vedeny také kabely šířící televizní programy, internet aj. řestože výstavba kolektorů samozřejmě poznamenává centrum města a omezuje pohyb, po jejich dokončení se naopak obejdeme bez kopání v případě havárií inženýrských sítí. Kolektory jako moderní prvek přinesou obyvatelům komfort, který ocení zejména v případě, kdy přestane téct voda, proudit elektřina nebo v podobných případech. Náprava totiž bude velmi rychlá a neobtěžující okolí, řekl. Hejma. D ůsledně výchovným a odborně vedeným projektem primární prevence dětské kriminality a protidrogové prevence prošlo za dobu jeho existence v raze přes 000 dětí, na nákladech na jeho činnost ve výši 70 milionů Kč se dosud nijak nepodílel stát. To svědčí o mimořádné životaschopnosti projektu, který patronuje Národní protidrogová centrála olicie ČR, sdělil zřizovatel projektu Josef Farmačka. Volejbalová škola využívá ve svém práci s dětmi a mládeží pohyb a sport jako jednu z nejefektivnějších forem výchovy. Je otevřená každému zájemci od 6 let. Až do 4 let svého věku nepřijdou její žáci do kontaktu s rannou specializací, která může nejvíce poškodit jejich zdraví. V tréninku převládá všestranný pohybový rozvoj a důsledná výchova kvalifikovaných pedagogů. Škola není zaměřena na výkonnostní, ani vrcholový sport mládeže. Ojedinělé podmínky Volejbalová škola vytváří svým žákům na české poměry zcela ojedinělé podmínky, srovnatelné s podmínkami jejich vrstevníků ve vyspělých zemích Jeden svět opět přiblíží lidská práva Devátý ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2007, kterému bylo počátkem ledna uděleno Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Čestné uznání za výchovu k lidským právům, se bude konat v raze od 28. února do 8. března. Filmy v hlavní soutěži soutěží o Cenu za nejlepší film a Cenu za nejlepší režii udělované hlavní porotou. Do hlavní poroty pro rok 2007 byli pozváni významní dokumentaristé Kolektor Vodičkova bude brzy dokončen. Volejbalová škola nabízí dětem pestré vyžití Již 6 let naplňuje volný čas dětem a mládeži v hlavním městě Volejbalová škola raha, do které se mohou přihlásit i děti z první městské části. z celého světa. Soutěžní kategorie krátkých forem zahrnuje kromě dokumentů i experimentální a animované filmy s tematikou lidských práv v délce do 35 minut. Ty soutěží o Cenu primátora hlavního města rahy za nejlepší krátký film. Do této poroty byli, jako již tradičně, pozváni ředitelé a dramaturgové prestižních mezinárodních festivalů. Máte právo vědět je jedinečná soutěžní kategorie představující 6 celovečerních dokumentárních filmů, které originálním a kvalitním filmařským zpracováním upozorňují na neznámá nebo zamlčovaná témata týkající se lidských práv. orota udělující tuto cenu je záměrně složena nikoli z filmařů, ale z charismatických a statečných jednotlivců, kteří se angažují na poli obrany lidských práv. Více informací na (RED) Evropské unie. Kvalifikovaní pedagogové, nejmodernější tréninkové prostředky včetně vlastní moderní posilovny, každoroční pobyty u moře, zahraniční Tréninkové centrum Volejbalové školy se nachází v ZŠ K Milíčovu na Jižním Městě, 5 minut od metra Háje. Rodiče doprovázející malé děti z centrální části města mohou strávit tréninkový čas dítěte bezplatně v posilovně školy. Tréninky dětí od 6 do 2 let jsou 2x týdně od 5 do 6.30 hod., starší děti trénují 3x týdně od 6.30 do 8 hod., nejstarší žáci trénují 3x týdně od 8 do 9.30 hod. Škola provozuje i rekreační zájezdy sportovního i poznávacího zaměření, dotace na každou akci školy volejbal dospělých, vždy v pondělí či na výbavu žáků, jsou samozřejmostí. a středu od 8 do 20 hodin. Za českou raritu lze považovat výši Zájemci o další informace či členství školného, které činí 20 Kč včetně DH mohou školu kontaktovat na tel. za vyučovací hodinu, zatímco náklady , a na u na její zabezpečení dlouhodobě přesahují částku šestkrát vyšší. (RED) omocníkům nevidomých zvýší odbornost kurz odpora kvalitní profesní přípravy odborníků (tyflorehabilitologů) je cílem projektu Vzdělávací program pro tyflopedy, který zajišťuje Vysoká škola Jana Amose Komenského. rogram, spolufinancovaný evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města rahy, potrvá do konce letošního roku. Na přípravě kurzu se podílí domácí i zahraniční odborníci v oboru tyflopedie a řídící a metodičtí pracovníci organizací, které poskytují služby občanům se zrakovým postižením (Tyfloservis, o.p.s, Dědina, o.p.s., SONS). V současné době je připraven bezplatný pilotní běh kurzu Další profesní přípravy pracovníků v tyflorehabilitaci v rozsahu 6 hodin (z toho 45 hodin teoretické průpravy, 6 hodin praktického nácviku), který bude zahájen a potrvá do června. Výklad teorie, který bude probíhat o víkendech , a , bude zahrnovat oblast psychoterapie zrakově postižených, programy rozvíjení zrakových funkcí, výcviku čtení a psaní reliéfně bodového písma, programy využívání audiálních, haptických a vizuálních prostředků informace, sebeobsluhy, nácviku komunikace, společenskokulturní prosperity, růstu image a sociálního statusu Z. raktický nácvik bude zaměřen na osvojení metodiky výuky prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených a bude probíhat v prostorách Tyfloservisu a Dědiny. o úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát. Bližší informace o projektu jsou k dispozici na nebo u kontaktní osoby Jany Rylichové (tel , (RED) V raze bydlím rád

5 ÚNOR 2007 Od. ledna 2007 se osoby částečně bezmocné považují za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I., osoby převážně bezmocné ve stupni II., osoby úplně bezmocné ve stupni III. Do stupně IV. budou nově zařazeny osoby úplně závislé na cizí pomoci. Smluvní princip oskytování sociálních služeb je zákonem o sociálních službách nově založeno na smluvním principu. Smlouva musí být uzavřena v písemné podobě a musí obsahovat zejména údaje o tom, kým, kde a jak a za kolik bude služba poskytována. Vzory smluv lze získat nebo na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí: případně na radnici rahy. Senioři nebo zdravotně postižení občané, kterým byla v minulosti vyplácena dávka zvýšení důchodu pro bezmocnost, nemusí o příspěvek na péči žádat. Bude jim přiznán na základě údajů poskytnutých plátci důchodů. okud se občan domnívá, že mu náleží říspěvek na péči zavádí do sociální oblasti prvek nakupování služby. rostřednictvím příspěvku stát posiluje kupní schopnost lidí, kteří jsou závislí na pomoci druhého, a dává jim možnost volby, jaký typ asistence si objednají. Zákon tak usnadňuje rovněž poskytování služeb v rodině, vysvětlil avol Škrak (ČSSD), předseda radničního jiný stupeň závislosti, může si podat žádost o zvýšení příspěvku na péči na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici v Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ raha. Stupeň závislosti bude posuzovat lékař Úřadu práce hl. m. rahy. výboru pro sociální věci, zdravotnic- tví a protidrogovou problematiku. O tom, jak s vyplacenými prostředky Míra bezmocnosti naložit, si každý rozhodne sám. Nový Dosavadnímu příjemci zvýšení systém dává uživatelům možnost výběru takového poskytovatele, který nabízí pro něj nejvhodnější sociální službu. Je na klinetovi, zda příspěvek dá rodině, která se o něj stará, sjedná si pomoc blízkého okolí nebo si zaplatí služby firem i jednotlivců poskytujících sociální produkty. Rovněž má možnost zaplacení péče v ústavním zařízení. říspěvek je odstupňován podle míry závislosti na pomoci jiného člověka. Jde především o takové denní úkony, jako jsou přijímání stravy, osobní hygiena, důchodu pro bezmocnost bude náležet příspěvek na péči v té výši, která odpovídá dosavadnímu stupni bezmocnosti, tedy při částečné bezmocnosti příspěvek ve výši I. stupně závislosti, při převážné bezmocnosti příspěvek II. stupně závislosti a při úplné bezmocnosti příspěvek ve výši III. stupně závislosti. říjemci částečné bezmocnosti, který je starší 80 let a je o něj pečováno někým, kdo pobírá příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu (OB), bude náležet příspěvek ve výši II. stupně závislosti. oblékání, pohyb a jiné. říspěvek na říjemci převážné bezmocnosti, péči náleží člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje. Zákon rozeznává 4 stupně závislosti. o kterého je pečováno osobou, která pobírá OB, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti. raha magická Jakubská ulice a kostel Kostel sv. Jakuba, po němž je ulice pojmenována, byl založen i s klášterem minoritů (menší bratři sv. Františka Serafinského) kolem r. 232 králem Václavem I. TÉMA 5 Sociální péče: klient na trhu služeb Zavedení příspěvku na péči je zásadní změnou v sociální péči, kde od letošního. ledna platí nový zákon o sociálních službách (08/2006 Sb ). Ten radikálně změnil postavení klienta, který si péči nově kupuje a šije na míru podle individuální potřeby. avol Škrak, předseda výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Dětem, které jsou uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti. Každý občan má právo na bezplatné poskytování základních informací o možnostech řešení jeho nepříznivé situace. Současně má nárok na informace o existujících typech sociálních služeb. V návaznosti na tuto zásadu MČ raha hodlá zřídit zelenou bezplatnou telefonní linku. Rádi samozřejmě poradí také pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ raha," dodal. Škrak. (RAD) Kmotrem sociální péče v první městské části je ředitel Střediska sociálních služeb MČ raha Jiří Švorčík (na snímku vpravo). Výše příspěvků za kalendářní měsíc: Stupeň do 8 let věku nad 8 let věku Stupeň I. (lehká závislost) 3 000,- Kč 2 000,- Kč Stupeň II. (středně těžká závislost) 5 000,- Kč 4 000,- Kč Stupeň III. (těžká závislost) 9 000,- Kč 8 000,- Kč Stupeň IV. (úplná závislost) 000,- Kč 000,- Kč Nový zákon vymezuje tři základní oblasti služeb: Zástupci vedení radnice uctili památku J. alacha sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb, služby sociální péče jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka, služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálními negativními jevy. amátku Jana alacha uctili starosta Městské části raha etr Hejma (na snímku vlevo) a jeho zástupce Michal Valenta (oba ODS), kteří 6. ledna položili kytici k alachovu pomníku na Václavském náměstí. J. alach se před 38 lety nedaleko Národního muzea upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Odkaz Jana alacha žije i dnes. I v dnešní době je důležité bojovat za pravdu a svobodu proti všem formám násilí a totality, řekl při této příležitosti etr Hejma. Jan alach se narodil. srpna 948 v raze v rodině živnostníka cukráře ze Všetat. o studiu na mělnickém gymnáziu se přihlásil na Filozofickou fakultu UK, na kterou ale nebyl přijat. Od roku 966 proto začal studovat na Vysoké škole ekonomické, obor politická ekonomie. řesto se dál zajímal o svůj hlavní koníček historii a sen studovat na filozofické fakultě ho neopustil. odařilo se mu to v roce 968, kdy byl přijat do druhého ročníku FF UK, obor dějepis-politická ekonomie. To mu však již nezbývalo příliš života října 99 byl Janu alachovi in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. (BID) O d 3. století říkalo se zde v nejbližším okolí U sv. Jakuba nebo Za sv. Jakubem. Někdy v polovině 8. století ustálil se název Jakubská. očátky kostela i kláštera jsou spojovány se jménem krále Václava I., jenž minority do Čech pozval. Mniši, jichž bylo v klášteře už brzy po jeho založení asi sto dvacet, získávali si důvěru nejen svými kázáními, ale i upřímným zájmem o vědu. Církevní stavby byly rozšířeny kolem roku 335 za Jana Lucemburského, jenž měl k těmto místům patrně i silný osobní vztah, neboť v dobách, kdy nemohl bydlet na ražském hradě, přebýval v blízkém domě v Malé Štupartské ulici. K poctě Jana Lucemburského a jeho ženy Elišky řemyslovny konala se u svatého Jakuba brzy po nastoupení Jana Lucemburského na český trůn velkolepá hostina. V raze bydlím rád Znovu se ke sv. Jakubu vrátil Jan Lucemburský v roce 337, aby zde slavil svatební hostinu, tentokrát s královnou Beatricí. Stavbu svatojakubského areálu dokončil v roce 374 Karel IV. Dnešní barokní podobu získal kostel v letech zásluhou pražského stavitele Jana Šimona ánka (anetia). ohnutou historii kostela dokresluje i pamětní deska, která z vděčnosti byla věnována staroměstským řezníkům. Zachránili svými sekerami kostel v roce 420 před husity a znovu v roce 6 při vpádu asovských (pamětní deska v kapli pod levou věží). Hlavní oltář je ozdoben obrazem Umučení sv. Jakuba od Václava Vavřince Reinera (739), v kostele jsou obrazy od etra Brandla (70), obraz madony od Hanse van Aachena (600), sochy od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa a Ignáce latzera. Useknutá ruka na železném háku za hlavním chrámovým vchodem je varováním pro každého zloděje. V dobrých dobách patřilo ke kostelu a klášteru i dobré hospodářství, pekly se oplatky, na klášterní zahradě se pěstovala zelenina, vařilo se pivo. Dlouhá chrámová loď lemuje téměř celou levou stranu Jakubské ulice, pak následuje křižovatka s Rybnou ulicí a za ní oblouk, jenž směřuje do Králodvorské. V oblouku je ulička necelý metr široká. Milovníci rahy už před sto lety projevovali obavy o osud této uličky. Nejužší ulička v raze je stále na svém místě. ANTONÍN EDERER, ÍSAŘ STARÉHO MĚSTA RAŽSKÉHO A ARCHIVÁŘ ÚŘADU MČ RAHA

6 6 INZERCE rvní, co nás příjemně překvapilo, byl jinak upravený interiér zastřešené terasy, která je vyhrazena nejen pro kuřáky. ůvodní židle byly nahrazeny za daleko pohodlnější, které se více hodí ke zdejší atmosféře. řírodní materiál, z něhož jsou židle vyrobeny, totiž lépe působí v prostorech zmíněné terasy. Beze změny je kvalita podávaného jídla, které je připravováno z originálních ingrediencí. Dnešní polední menu sestávalo, stejně jako každý jiný den, ze dvou chodů. Nejprve nám byla naservírována polévka TOM CHEND KAI, která je připravována z kuřecího masa, čerstvé brokolice, květáku a mrkve. olévka byla jedním slovem vynikající. Je pravdou, že pro netrénovaný jazýček, je jen velmi obtížné její chuť správně definovat. oužité koření a ingredience, totiž působí velmi harmonickým dojmem. Jako další chod nám ochotný personál předložil zdejší specialitu, KAENG KA-RI KAI, což je pokrm připravovaný z kuřecích prsou ve žlutém kari a kokosovém mléce, brambor a cibule. Chuť, která se rozhostí v ústech po několika soustech, nás přesvědčila, že thajská kuchyně je opravdu koncertem chutí. Je jen těžko možné ji připodobnit k nějaké jiné kuchyni. orovnáme-li ji s kuchyní například čínskou, je oproti ní daleko rafinovanější. V paměti se nám vynořila slova, která jsme při naší poslední návštěvě slyšeli od osoby nejpovolanější, šéfkuchařky zdejší restaurace, paní Weomany Saysawath. ÚNOR 2007 Oáza báječných chutí v SIAM ORCHID V minulých vydáních našich novin jsme opakovaně navštívili restauraci SIAM ORCHID, která se nachází v ulici Na oříčí 2, v těsném sousedství obchodního domu Bílá Labuť. Tentokrát jsme uvedenou restauraci navštívili v čase, kdy se podávají výhodná polední menu. České projekty jsou žádané i zahraničními investory oklady architektury nás provázejí na každém kroku. Každý dům, obchodní centrum i výrobní hala však potřebuje dokonalý a funkční projekt. Jednou z významných firem zajišťujících projekty a projektové dokumentace staveb nejen pro tuzemské, ale i zahraniční investory, je projektová společnost RHM, s.r.o., sídlící v raze 4. Na pár slov jsme se sešli s jednateli této společnosti, pány Ing. Vojtěchem Rohlíčkem a Ing. avlem Molčíkem. Kdy byla vaše společnost založena a co je hlavní náplní vaší činnosti? Naše společnost byla založena v roce 993 Ing. Vojtěchem Rohlíčkem, Ing. Milošem Hejtmánkem a Ing. avlem Molčíkem. Jsme soukromou projektovou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti jsou projekty středně velkých výrobně-skladových hal a logistických center pro automobilový a elektrotechnický průmysl převážně japonských investorů. Výše uvedené akce realizujeme ve spolupráci s japonskou architektonicko-inženýrskou společností TAKENAKA EUROE, GmbH. Dále se zabýváme projekty prodejních center obchodních řetězců LIDL, projekty bytových domů, případně i individuálních rodinných domů. Samostatnou část pracovní náplně společnosti tvoří projekce základnových stanic mobilních operátorů pro Českou republiku i Slovensko. Vlastními silami zajišťujeme stavebně-architektonické řešení projektů, celkovou koordinaci a rovněž inženýrskou činnost. ři naší činnosti trvale spolupracujeme s externími projekčními kancelářemi a projektanty. Komu jsou vaše služby určeny a můžete nám představit některý z vámi realizovaných projektů? Spektrum našich klientů je opravdu široké. Naleznete mezi nimi tuzemské i zahraniční soukromé investory, ale i nadnárodní společnosti a korporace. K zajímavým projektům realizovaným v naší republice patří bezesporu kompletní projektová dokumentace obchodních center LIDL. Finanční objem námi realizovaných zakázek v posledních letech stále stoupá. Nicméně největším oceněním je pro nás dobře odvedená práce a spokojení klienti. odrobný výčet a reference našich významných klientů a projektů je zájemcům k dispozici na našich webových stránkách Jaké služby vaše společnost svým klientům nabízí? V naší nabídce je zpracování územních, urbanistických a architektonických studií, ale i studií dopadu na životní prostředí (EIA) či hlukových a rozptylových studií. Naší další, neméně důležitou činností je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a projektové dokumentace pro výběr dodavatele a pro realizaci. ro klienty dále zajišťujeme počítačové modely projektů a staveb včetně jejich vizualizace a fotomontáže. Velmi žádanou službou je i výkon autorského či stavebně-technického dozoru a projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány pro vydání územního rozhodnutí,stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí nebo zastupování zahraničních klientů před orgány české státní správy a místní samosprávy.v neposlední řadě zajišťujeme průzkumné práce a zpracování dokumentace stávajícího stavu objektů včetně zajištění přesného geodetického zaměření.^ Děkuji vám za váš čas a ochotu. -KMI- SC-7073/ Thajská kuchyně patří díky rafinovanosti svých chutí v současné době k nejvyhledávanějším po celém světě. Většinu jídel lze přitom připravit v několika málo minutách, rychlým restováním čerstvých surovin, které tak neztrácejí nic ze svých minerálních látek a vitamínů. V Thajsku je jídlo společenskou a často i náboženskou událostí. Jí se dlouho a obřadně. Zásadně si host neobjednává jedno jídlo pro sebe a zásadně nechodí jíst sám. latí tu jedno krásné úsloví: Ty chceš jíst sám? Ty jsi blázen. Ty chceš spát sám? Ty jsi nemocný... S těmito slovy není možné nesouhlasit. Restaurace SIAM ORCHID je totiž stále ještě místem, které je jakoby z jiného světa. Hluk a ruch, tolik typický pro české restaurace, je zde vystřídán poklidem. odle našeho mínění, atmosféra restaurace přímo láká k romantickému posezení, stejně jako k obchodnímu jednání. Zde se vám snad ani nemůže stát, že by vás od sousedního stolu někdo obtěžoval či rušil. -KMI- SC-6096/ Kupón na slevu 5 % Kreativní střihy rodlužování vlasů Mesoterapie ermanentní make-up Masáže Manikúra edikúra Modeláž nehtů Tanatoterapie Solárium raha Nové Město Vladislavova 747/6 t e l e f o n : SC-7072/ SC-7045/

7 ÚNOR 2007 KULTURA 7 Soutěž Divadla v Řeznické Vážení čtenáři měsíčníku raha, Divadlo v Řeznické pro vás vyhlašuje soutěž, se kterou se budete setkávat pravidelně na stránkách toho měsíčníku. Soutěžní otázka: Kdo se ujal režie inscenace Tonka Šibenice? Odpovězte na soutěžní otázku prostřednictvím hlasovacího lístku, který vhodíte do soutěžního boxu u vchodu do divadla nebo nám odpověď zašlete prostřednictvím České pošty. Obálku či korespondenční lístek označte heslem SOUTĚŽ a odešlete na adresu: Divadlo v Řeznické, Řeznická 7, raha, Uzávěrka pro dnešní otázku je Bezprostředně poté proběhne slosování o ceny. Výherci budou kontaktováni a zveřejněni spolu se správnou odpovědí v dalším vydání tohoto měsíčníku, na vývěsce u pokladny divadla a na našich webových stránkách Ceny:. cena: 2x volná vstupenka na představení Tonka Šibenice cena: + zdarma vstupenka na představení Tonka Šibenice cena: 30% sleva na 2 vstupenky na představení Tonka Šibenice ODOVĚDNÍ KUON: Odpověď: Jméno a adresa:... Telefonní číslo nebo ROGRAM NA ÚNOR Začátky představení ve Novecento (Magické piáno) 7. Normální okruh 8. Dobře, pane Guthe 9. Je lidský život krátký sen 0. Český Honza (6.00) 2. Jsem tvého života amen 3. Můj báječný rozvod 4. Sexuální životopis mé ženy 5. The Gin Game 6. Ticho v květu violy 7. Večírek na Seině 9. Tisíc a jedna vášeň 20. Možná přijde i Woody! 2. Normální okruh 22. Máj 23. Zločin lorda Artura Savila 24. O pyšné princezně (6.00) Adresát neznámý 26. Svíce dohořívají 28. Dobře, pane Guthe ROGRAM NA ÚNOR Začátky představení ve Cyrano 7. Usáma je hrdina 9. Zločin a trest. Římské noci 2. Zlomatka 3. omoc 5. Římské noci 7. Zlomatka 8. remiéra mládí 9. Tonka Šibenice 2. Veřejné oko 22. Římské noci 23. ařížanky 24. Lidožrouti 25. Mydlibaba a ty druhé 28. Balada o smutné kavárně Neseďte doma, pojďte do divadla! SOUSEDSKÉ VZTAHY. To byste nikdy neuhádla, jak vám pomůžeme! Udáme vás! Tak takovýmto způsobem se rozhodne pomoci sousedka mladým manželům, kteří podle jejího mínění nežijí tak, jak by měli. řitom se mladé rodině, která sice patří k sociálně slabší vrstvě, daří relativně dobře. A co víc, manželé jsou spolu šťastni. omoc sousedky a dalších spoluobčanů vede až k tragickému konci. Na jeviště Divadla v Řeznické se po kratší odmlce vrací úspěšná inscenace poněkud absurdní tragické grotesky omoc současného maďarského autora Györgye Schwajdy. Filmová a divadelní režisérka Alice Nellis do role manželů obsadila Marthu Issovou a Filipa Čapku. V dalších rolích se objeví Rostislav Čtvrtlík, Adéla Kačerová, Martin Zbrožek, Martin Kubačák a Jan Konečný nebo Roman Štabrňák. ředstavení můžete zhlédnout v úterý 3. února v 9.30 hodin v Divadle v Řeznické. (REZ) Komu jsou určeny služby, které vaše společnost nabízí? CentroNet poskytuje služby nejen firmám a velkoobchodním partnerům, kteří si od CentroNetu pronajímají datové trasy, ale především domácím zákazníkům. Všechny naše služby, tedy kabelovou televizi, připojení k internetu a internetovou telefonii (VoI), nabízíme v několika tarifech, jež by měly uspokojit jakéhokoliv zájemce. Můžete našim čtenářům v krátkosti vysvětlit, co znamená pojem internetová telefonie v praxi? Telefonování prostřednictvím sítě internet se odborně nazývá I telefonie nebo také VoI, což je zkratka pro anglický termín Voice over Internet rotocol. V principu jde o způsob volání za využití internetové sítě. Nejprve je hovor převeden do datové podoby, v níž je přenášen přes internet, a následně je v cíli konvertován zpět do hlasové podoby. ro uskutečnění telefonního hovoru je možné využít buď speciální telefonní přístroj a nebo prostřednictvím adaptéru i stávající analogový telefon. Znamená to tedy, že pro volání přes internet nemusím umět zacházet s počítačem? Ne, to opravdu nemusíte. Dnes je již možné volat přes internet pomocí speciálně vyvinutých telefonů, které jsou určeny jen pro volání přes internet. Svým vzhledem jsou tyto telefony podobné přístrojům, na které jsme jako uživatelé zvyklí. V praxi to tedy znamená, že k telefonování přes internet není potřeba být počítačově příliš gramotný V raze bydlím rád Nadace zachraňuje baroko Ochrana a prezentace barokního umění to je hlavní cíl Nadace Český Barok, která byla založena v roce 995, kdy skončila dlouholetá činnost skupiny restaurátorů převážně činných při vzniku lapidárií v Mnichově Hradišti a v Kuksu. N adace se ujala pozůstalosti několika sochařů a restaurátorů, skládající se z kopií a originálů barokních soch. o několika neúspěšných pokusech při hledání prostoru vyšla nadaci vstříc Městská část raha v roce 999 jí byly přiděleny prostory bývalé sběrny surovin v Rámové ulici číslo 6 a přízemí se sklepem v Rámové 4. Během následujících let nadace adaptovala tyto prostory pro výstavní a restaurační účely a v roce 2000 slavnostně otevřela Galerii Lapidárium, Rámová 6 výstavou Aleše Lamra a o rok později otevřela i Literární kavárnu, Rámová 4. Velkou měrou celému projektu přispěla i rekonstrukce a revitalizace celého území včetně úprav Dlouhé ulice. Na rohu Dlouhé a Rámové ulice nadace umístila kopii barokní sochy M. B. Brauna. Svůj domov v lapidáriu našly kromě tří originálů Ottavia Mosta z území MČ raha dva originály z Kranerovy kašny, dva putti, socha sv. Jana, busta z atiky domu, originály soch zapůjčené z AVU a další sochy. V prostorách galerie se za šest let provozu uskutečnily desítky výstav a akcí, které přispěly k rozvoji kulturního života a zvládnou jej všichni uživatelé v domácnosti. Jaké jsou výhody internetové telefonie? Hlavní výhodou je cena za uskutečněné volání. V rámci sítě CentroNet mohou připojení uživatelé volat zdarma. oplatek za telefonní spojení mimo naši síť odpovídá provolaným minutám a typu telefonní linky, na kterou voláte. Volání do místní sítě (tedy ČR) na pevné linky stojí od 67 haléřů za minutu. Na pevné linky v zahraničí například v Německu nebo Rakousku, je možné se dovolat za cenu od 84 haléřů za minutu. Jak se mohou případní zájemci dozvědět, zda se nacházejí v oblasti pokryté sítí CentroNet? Nejlepším způsobem, jak se dozvědět, zda je zájemce v dosahu naší sítě CentroNet, je kontaktovat přímo naše obchodní oddělení na telefonním čísle v Městské části raha, odborné výstavy a semináře, představení restaurátorských ateliérů v raze, ale i akce pro děti základních škol, uvedl Josef Vitvar z Nadace Český Barok. I v prostorách kavárny se konají pravidelné pořady pro děti a dospělé, nejrůznější přednášky, setkání a představení. Nadace připravuje v Lapidáriu v Rámové ulici dlouhodobou výstavu, která popisuje činnost nadace za více než 0 let její existence. (NAD) R VoI Moderní telekomunikační technologie 2. století V loňském roce vyšel v našich novinách článek, ve kterém Ing. Kuneš, člen představenstva společnosti CentroNet, odpovídal na vaše dotazy z oblasti internetové telefonie. ro váš velký zájem jsme se rozhodli tento článek otisknout v nezkrácené podobě. SC-7064/ nebo navštívit odkaz pokrytí na webových stránkách Je možné využít síť CentroNet k připojení více než jednoho počítače? Ano, tento způsob je vhodný i pro připojení celé počítačové sítě, a to nejen pro firmy a organizace, ale i pro domácnosti. omocí routeru a dalších aktivních prvků je možné připojit k naší síti více počítačů. O jakou síť se v případě CentroNetu jedná a jaká je přenosová rychlost vaší linky? V případě CentroNetu se jedná o síť typu Ethernet ve standardu 00 Mbit/s, což umožňuje zákazníkům přenosovou rychlost až 00 megabitů za sekundu. Na závěr nám nezbývá než poděkovat za čas a ochotu, s jakou se nám Ing. Kuneš věnoval. -KMI-

8 8 KULTURA ÚNOR 2007 Komunitní centrum Kampa ROGRAM NA ÚNOR Herna pro děti po: út čt: , pá: Kroužky pro předškolní děti Výtvarný, út a čt: Cvičení s říkadly pro nejmenší, čt Tanečky a zpívání pro děti v angličtině pondělí odpoledne řednášky a besedy v klubovně pro dospělé od 8.00: Romové historie, kultura, jazyk (Barbora Šebová) od 8.00: Náboženství v dnešní Číně (David Sehnal) Napsali jste nám Ohlédnutí M lha, chlad spíš podzimně lezavý, bez dekora sněhových vloček. Karlův most. Toho Karla, co každodenně shlíží tam dolů, k úpatí svých královských věží, na řečiště lidského hemžení. otkáváme skupinky čertů a čertíků, andělů a andílků vskutku, jsou všichni rozkošní; mile rozpačití, namaškaření papírovými korunkami, pozlátkem, ohromnými nebo mrňavými andělskými křídly. Ale nejvíce panují rohy, růžky a růžečky, pichlavá košťata, řetězy papírové i pravé, hrozící ukrutným lomozem. Zvábí pohled z mostu dolů inzerce na mlžně ozářené náměstíčko Kampy. Je tu staropražský betlém pana Valeny v lidské velikosti. Tu tedy stojí ploše vyřezaní, polepení a vymalovaní svatí: Maria s Ježíškem v plínce, pěstoun Josef a dvě veliké placaté ovce pokryté hoblinkami. Rozšířené svaté oči hledí někam daleko za nás, asi až k Betlému nebo do vzdáleného světa průzračně čistých pohádek. Na protější straně zvýšené pódium s poslušnou řadou koledníčků. Tváře rozpačitě hoří, zašmourané uhlíkem. Děti předstupují, pějí ty známé, prosté koledy i drsné pastýřské popěvky, dávnými věky pouncované, doprovázené tluky a hluky: Hej, hej, pastýři, vzhůru pohleďme Strhne dav tlačící se odnikud nikam, vysoko zdvižené tácky balancují s klobásami černě ohořelými, ale tak hříšně vonícími. Čertíci honí se kolem dospěláků a dětí, zajíkavý hlas koled se nese, hloučky se srocují a rokují. A ejhle, tu vysoký Mikuláš protíná dav a za ním dere se bílý ostrůvek andělského sboru. Je posetý hvězdami a maminkovskými výrobky krepových parád s křídly polepenými peřím dobrotivých drůbežáren. Davu přibývá na varu asi něco ostřejšího prokáplo srocením. Ale co, všechno je dovoleno a všechno se odpustí jednou za rok, na Mikuláše; žďuchance i andělská pírka prachového peří, uvízlá na kabátech, která si odnášíme do svých blízkých i vzdálených domovů jako pomíjivou milou vzpomínku ALENA HOBLOVÁ, AKADEMICKÁ MALÍŘKA, MALÁ STRANA inzerce Scházíme se ve Školičce na Kampě hned vedle dětského hřiště, mezi Muzeem Kampa (Sovovy mlýny) a Rybářskou restaurací. Bližší informace na SC-7040/2 SC-60904/2 STK EMISE H O R O M Ě Ř I C E motocykly osobní nákladní autobusy traktory IDV - dovozy, přestavby Suchdolská ul Horoměřice RAHA - ZÁAD, na hranici rahy 6 SC-7046/ po - pá so , SC-6088/ BEZ OBJEDNÁNÍ SLEVY pro držitele ZT, autoškoly, TAXI, záchrannou službu V areálu možnost čerpat HM (benzin speciál, natural, naftu). Kompletní služby autoservisu. rodej produktů OMV. Měsíčník městské části raha, ročník 5 Vychází x ročně Místo vydání raha Registrace: MK ČR E 5430 ro MČ raha vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ Šéfredaktor: Vítězslav Dobeš Redakční rada: Luděk Nezmar (předseda), etr Hejma, Jozef Helmeczy, Michal Valenta, Karel Koželuh, Daniel Hodek, Filip Dvořák, Martin Skála, Antonín Kazda, Ivan Solil DT: avel Huml Inzerce: Karel Mikula, tel.: Adresa vydavatele a redakce: Na oříčí 8, 0 00 raha, tel.: , , fax.: , Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu. Tiskne VLTAVA-LABE-RESS, a. s. Měsíčník slouží k informování občanů rahy, není periodikem žádného politického subjektu.

Zastávka bude bezpečnější

Zastávka bude bezpečnější PRAHA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY se mění v novou pěší zónu HŘIŠTĚ V MASNÉ září novotou a láká STRANA 2 STRANA 3 VII./VIII. ROČNÍK XV NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO Ačkoli by se v době počínajících letních prázdnin

Více

V programu i audit. Šanghaj zavítala do Prahy 1

V programu i audit. Šanghaj zavítala do Prahy 1 PRAHA HARMONOGRAM svozu objemného odpadu NOVÝ ZÁKON mění sociální péči STRANA 3 STRANA 4 I. ROČNÍK XVI www.praha.cz Vážení sousedé,.. 3.. 2007 Radní si na čtyři roky zaplnili diáře Jednotlivé kompetence

Více

Centrum Prahy prokoukne

Centrum Prahy prokoukne PRAHA REKONSTRUKCE Františku finišuje DĚTI ULICE mají stále šanci STRANA 3 STRANA 4 III. ROČNÍK XV NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO Nebude to snad příliš velká nadsázka, když zde napíši, že Městská část Praha

Více

Obyvatelé i návštěvníci Kampy se již velké vody nemusí bát.

Obyvatelé i návštěvníci Kampy se již velké vody nemusí bát. PRAHA VÝHODNÉ REKREACE pro seniory i letos BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Ne! dopravním rizikům STRANA 4 STRANA 5 V. ROČNÍK XIV www.praha.cz NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO Partnerské vztahy Městské části Praha se stále

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

PRAHA1. strana 21. strana 16

PRAHA1. strana 21. strana 16 Meda Mládková rozhovor str12 13 PRAHA1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ŘÍJEN 2007 Meda Mládková rozhovor str12 13 Do ulic se vrátí tradiční obchody? Foglarův odkaz žije Viola slaví pětačtyřicátiny

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

noviny Městské části Praha 6 prosinec 2006 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 prosinec 2006 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 prosinec 2006 www.praha6.cz Novinka: Lokální MMS-ing Fotografiemi pořízených mobilním telefonem mohou lidé upozorňovat na nedostatky v ulicích Prahy 6 na nepořádek,

Více

PRAHA1. Sociální služby MČ Praha 1. Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Pravidla privatizace se nezmění. strana 8 10 strana 23. strana 15. str.

PRAHA1. Sociální služby MČ Praha 1. Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Pravidla privatizace se nezmění. strana 8 10 strana 23. strana 15. str. Arnošt Lustig rozhovor str. 12 13 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI PROSINEC 2007 str. 12 13 Nedošly vám tyto noviny do schránky? Stěžujte si u svého pošťáka. Distribuci zajišťuje Česká pošta,

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ČERVENEC SRPEN

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ČERVENEC SRPEN strana 12 13 PRAHA1 Michaela Badinková MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ČERVENEC SRPEN 2007 Poprvé v nové podobě! 32 stran! Zdarma Jsme bezmocní proti prostituci? Expediční tábor pro dobrodruhy

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 LEDEN 2006 ZDARMA. NAVŠTIVTE www.praha8.cz

NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 LEDEN 2006 ZDARMA. NAVŠTIVTE www.praha8.cz NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 LEDEN 2006 ZDARMA Chovatelům psů připomínáme povinnost trvalého označení psa. NAVŠTIVTE www.praha8.cz Bydlení na osmičce je velmi žádané. 2 STRANA 3 STRANA Přístavy postupně

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY červen/ tel.: 739 045 634 www.rasyguard-facility.cz Po ádek d lá p átele z09-rasygz Hlasujte pro stavbu V soutěži Stavba Vysočiny 2014 má Žďár nad Sázavou dvojí zastoupení, rekreační

Více

PRAHA 1. Orloj odpočítává rok 2009! Měsíčník městské části Praha 1 leden 2009. Téma: STUDIE A PROJEKTY (8 11) STŘELECKÝ OSTROV 23 DŮKLADNÁ KONTROLA 12

PRAHA 1. Orloj odpočítává rok 2009! Měsíčník městské části Praha 1 leden 2009. Téma: STUDIE A PROJEKTY (8 11) STŘELECKÝ OSTROV 23 DŮKLADNÁ KONTROLA 12 PRAHA 1 Téma: STUDIE A PROJEKTY (8 11) Měsíčník městské části Praha 1 leden 2009 Orloj odpočítává rok 2009! DŮKLADNÁ KONTROLA 12 MČ narovnává nájemní vztahy. Rozhovor s Michalem Valentou. STŘELECKÝ OSTROV

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

Po dostavbě a reorganizaci otevřela

Po dostavbě a reorganizaci otevřela Informační noviny občanů statutárního města Brna Březen 2015 Ročník 10 www.brno.cz Město se zrcadlí v bublinách O komiksu si u nás lidé dlouhá léta mysleli, že je určen pouze dětem. Až poslední dvě desetiletí,

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více