Malostranská beseda prokoukne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malostranská beseda prokoukne"

Transkript

1 RAHA RADNÍ namíchají dobrý koktejl ODAD se stěhuje do podzemí STRANA 2 STRANA 3 II. ROČNÍK XVI Vážení občané, Úřad městské části raha poskytuje občanům kvalitní servis. Musíme však jeho služby ještě více rozšířit a odstranit některé slabiny. U držet pozitivní náhled veřejnosti na chod radnice není vůbec jednoduché, neboť výkon státní správy zajišťování efektivně a kvalitně poskytovaných služeb v poslední době vzrostl přibližně o pětadvacet procent. ráce je navíc každým rokem náročnější a složitější s ohledem na legislativní změny v mnoha oblastech (v sociální sféře, poskytování běžných služeb veřejnosti, oblasti stavebního práva, ale i legislativě závazné pro správní řízení). Jakákoli novela zákona nebo nová zákonná úprava se okamžitě promítá do života úřadu a jeho zaměstnanců, kteří musí pružně absorbovat nové pracovní postupy a zažít si novou právní úpravu, což se v některých případech odráží i v kvalitě poskytované služby. Úředníci jsou také jenom lidé, kteří vstřebávají při každodenním pracovním nasazení nové pracovní postupy s individuálním nasazením podle svých schopností a možností. Věřte mi však, že je snahou všech poskytovat co nejkvalitnější služby. Jako pozitivní přínos pro zkvalitnění a rozšíření služby veřejnosti vnímáme zavedení rozšířených úředních hodin, respektive návštěvních hodin po dobu celého pracovního týdne úřadu na úsecích informačních kanceláří, ověřování podpisů a listin, vydávání cestovních dokladů a O, podatelny a pokladny. K vyřizování jmenovaných služeb budou sloužit přepážková pracoviště v pasáži úřadu (jež bude zrekonstruována), kde budou služby poskytovány každý den po celou interní pracovní dobu úřadu a provoz nebude během dne nijak omezen. Chtěli bychom však poskytovat ještě něco navíc, a tak uvažujeme o zavedení sobotního provozu (ověřování podpisů a listin, služba podatelny, všeobecných informací a kopírování). Zkvalitňování poskytovaných služeb a otevřenost úřadu považujeme za samozřejmou službu veřejnosti a přibližování veřejné správy občanům. Občany vnímáme jako partnery, se kterými navazujeme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy. Naším společným cílem je dosažení spokojenosti všech, kteří služeb radnice využívají, a tím i lepší image úřadu obecně. RADKA FLEISCHMANNOVÁ TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI RAHA MILOŠ BÍLÝ ůvodní záměr rekonstrukce nebyl koncipován úplně nejlépe. Vůbec nepočítal s opravami v přízemí a ve sklepních prostorách. Když máme masivně rekonstruovat, ať se to týká celého objektu. Rekonstrukční práce se uskuteční najednou, v rámci jednoho projektu, a nebudou tříštěny v průběhu několika let. Malostranská beseda se v budoucnu vyhne dalším dílčím opravám, čímž v konečném efektu dojde k úspoře nákladů, vysvětlil místostarosta Michal Valenta (ODS). Kvůli rozšíření projektu o rekonstrukci přízemí a sklepů nebude financování snadné. Radní však budou hledat peníze také mimo rozpočet městské části. Budeme se snažit využít finance z více zdrojů, například z fondů Evropské unie, podotkl starosta etr Hejma (ODS). V současné době probíhá rozšíření projektové dokumentace právě o úpravy přízemních a sklepních prostor. Radní chtějí, aby se projektování příliš neprotahovalo a aby Malostranská beseda začala sloužit veřejnosti v plném rozsahu co nejdříve. Nevábný vnitřek Malostranská beseda se potýká s řadou neduhů, které se kvůli značnému vytížení budovy postupem času výrazně prohlubovaly. Ve špatném stavu jsou rozvody inženýrských sítí, pokulhává vzduchotechnika, sociální zázemí nevyhovuje technicky ani hygienicky. Je třeba postavit zcela nový výtah. Rekonstrukce nadzemních podlaží, jejíž část se již uskutečnila, respektuje původní prostory domu. Čistí ho od dodatečných zásahů. Doplnění nových hygienických a provozních zázemí řeší formou nábytků, které jsou vestavěny do původních prostor jako nová historická vrstva, řešená Malostranská beseda prokoukne Nejen v patrech, ale také v přízemí a ve sklepích Malostranské besedy proběhne rekonstrukce, která má za cíl z této historické budovy učinit moderní kulturní a společenské centrum pro všechny generace. Radní rahy původní projekt rozšířili také o návrat renesančních věží na střechu. Věže se vrátí po 200 letech. Na střechu Malostranské besedy se vrátí historické věžičky. Starosta zahájil kontrolní dny O sobní kontroly důležitých projektů a problematických míst zahájil starosta MČ raha etr Hejma, který v rámci prvního kontrolního dne navštívil rekonstruovanou MŠ Řásnovka. Zde se seznámil s aktuálním stavem, prohlédl si celý objekt a diskutoval s projektanty a zástupci stavební firmy. Kontrolní dny budou pokračovat půjde o kontroly dalších staveb, stavu zeleně, míst, kde se vyskytují sociálně nepřizpůsobivé osoby atd. Starosta nezapomene ani na problémy občanů a malých živnostníků. (BID) formou oddělených moderních solitérů. Ty jsou jasně vymezeny, nemají vazby na původní konstrukce a dají se v případě potřeby kdykoli rozebrat a odstranit. ři rekonstrukci krovu bylo zjištěno, že jeho dřevěné konstrukce jsou téměř rozpadlé, a to zejména v zazděných částech. Lokální sondy přitom takto katastrofický scénář neavizovaly. ři rekonstrukčních pracích byly také objeveny historické malby, zbytky rodových znaků a části původních dlažeb. okračování na str. 2 Oznámení věřené výpisy z katastru nemo- pořizuje od. února Ovitostí Úřad MČ raha, který tak rozšiřuje své služby občanům. Služba je poskytována radničním odborem služeb a informací přímo v pasáži ve Vodičkově ul. 8, sídle Úřadu MČ raha. Úřední hodiny: o, St , Út, Čt , á Správní poplatek činí 50 korun za stránku výpisu. etření o životních podmínkách Šbude od 7. února do 29. dubna provádět Český statistický úřad, který tak chce získat nejnovější údaje o sociálním a ekonomickém postavení domácností. Tyto údaje jsou potřebné pro tvorbu sociální politiky státu. Speciálně vyškolení žadatelé se budou prokazovat pověřením a občanským průkazem. Anonymita dotazovaných je zaručena. řípadné dotazy zodpoví Jana Šídlová, tel.: ,

2 2 Z RADNICE ÚNOR 2007 raha je v mnohém velmi specifická. Týká se to i koncepce územního rozvoje. Jaké jsou hlavní cíle radnice v této oblasti pro několik dalších let? Centrum rahy stejně jako centra ostatních velkých měst musí splňovat jednu základní podmínku pro svou životaschopnost musí být obydleno lidmi a poskytovat jim odpovídající zázemí pro každodenní život. K tomu bude směřovat úsilí radnice, jejímž cílem je nejen přesvědčit současné obyvatele centra, že raha je dobrou volbou pro trvalé bydlení, ale především bychom sem chtěli natrvalo přilákat i nové obyvatele, kteří si rahu vyberou jako svůj domov. Nezbytností je tedy vytvoření podmínek pro vznik správného koktejlu obyvatel, návštěvníků a pracujících, kteří z rahy vytvoří živoucí organismus. V žádném případě by se však nemělo jednat například o model typu Benátky, kde velké množství bytů plní pouze rekreační funkci. Můžete vaše obecné cíle popsat na konkrétním příkladě? Typickým příkladem je Václavské náměstí. V tuto chvíli se jedná o prostor, na který raha rozhodně nemůže být hrdá a který teprve čeká na svou kultivaci. Je to způsobeno především stavem domů, které teprve čekají na proměnu vzhledu i na kvalitní nájemce prostor. roblémem je také neustálý stavební ruch, vozy, které zde parkují, pouliční prodej a stánky. Tomu odpovídá i sociální struktura lidí, kteří se zde pohybují hlavně v nočních hodinách. Naším cílem je tedy postupná proměna jako v případě ulice Na říkopě, kde je už většina budov po rekonstrukci a tento bulvár začal plnit reprezentativní funkci. Kdy by tedy měla být kultivace Václavského náměstí dokončena? Zhruba polovina budov v tomto prostoru ještě stále hledá svou konečnou tvář. ředpokládám, že v horizontu pěti let by měla být z větší části rekonstrukce těchto budov dokončena, a tomu jsme přizpůsobili i načasování jednotlivých fází úprav náměstí. Cílem je tedy kultivace a harmonizace prostředí. Navážeme na výsledek již proběhlé Radní namíchají v centru dobrý koktejl Oblast územního rozvoje je první v seriálu, ve kterém vás budeme postupně seznamovat s jednotlivými body rogramového prohlášení Rady MČ raha. Odpovídá radní Filip Dvořák, do jehož kompetence patří územní rozvoj a vnější vztahy. Radní Filip Dvořák (ODS) Malostranská beseda prokoukne B Dokončení ze strany esedu byl měl v budoucnu provozovat pouze jeden nájemce. Ten by se měl také vyjádřit k doladění detailů, které mají vliv na konkrétní využití budovy. Základní rámec je nicméně jasný má jít o živé kulturní a společenské centrum. Zajímá nás také to, jaké konkrétní využití Malostranské besedy by si přáli samotní občané. Rozhodně nechceme, aby se po rekonstrukci z objektu stal pomník nebo historický skanzen, uvedl starosta. Hejma. Radnice se proto rozhodla vyhlásit veřejnou anketu, v níž se obyvatelé Městské části raha mohou vyjádřit k budoucímu využití Malostranské besedy. Existence objektu na rohu Malostranského náměstí a Letenské ulice je doložena už z konce 4. století, kdy v tomto místě stával význačný dům pánů ze Šternberka. Roku 478 ho koupila obec malostranská a postavila tu novou radnici. Deset let po třicetileté válce bylo přistoupeno k poměrně rozsáhlé raně barokní přestavbě, která započala v roce 660. V roce 826 došlo k zásadní změně ve výrazu objektu. Rok 883 je velmi důležitý pro vývoj zevní podoby hlavní radniční budovy. Bylo zbořeno severní a východní třípatrové křídlo a průčelí bylo upraveno do nynější podoby. V roce 949 došlo k poslední zásadní změně. Bylo opětovně uvolněno loubí a objekt získal současnou podobu. Chceme znát i váš názor na využití Malostranské besedy. Nenechte si jej pro sebe, pište nám na adresu V IRENA KRÁLOVÁ ěřím, že po dokončení hrubé stavby občané již nebudou obtěžováni nadměrným hlukem, na který si v minulosti občas stěžovali. A doufám, že po úplném dokončení projektu všichni ocení novou podobu náměstí Republiky, ze kterého vznikne klidová zóna s multifunkčním centrem, uvedl starosta rahy etr Hejma (ODS). Na základě stížností některých občanů Úřad MČ raha inicioval jednání, jejichž výsledkem byla dohoda o omezení zejména hluku, který obtěžoval jak místní obyvatele, tak například i žáky a učitele v Základní škole J. Gutha-Jarkovského v Truhlářské ulici. Obchody i restaurace Komplex alladium by měl otevřít své brány ještě letos. řestavba bývalého komplexu kasáren se týká i jízdárny u ulice Na oříčí. Zde také přibude nová budova, která vyplní prostor, kde kdysi vojáci cvičili. ražané i návštěvníci naleznou v alladiu po jeho dokončení na metrech čtverečních okolo 70 obchodů a restaurací, barů a kaváren pro rychlý oběd, pracovní schůzku či večerní posezení s přáteli. Nebudou chybět ani další služby: banka, pošta, kosmetika, kadeřnictví, čistírna oděvů, opravna obuvi, fotolab, cestovní kancelář a mnoho dalších. Komplex nabídne rovněž množství parkovacích míst v podzemních garážích, do kterých se bude vjíždět z Revoluční ulice. Loni byla provedena rozsáhlá změna dopravního režimu v lokalitě náměstí Republiky a okolních ulic, která spočívá v zřízení pěší zóny, obytných zón a v dalších dopravních opatřeních. Vítězný návrh architektonicko-urbanistické soutěže, který vypracoval ateliér Cigler Marani Architects, s. r. o., počítá se zklidněním ruchu na Václavském náměstí a v blízkém okolí. architektonické soutěže o budoucí podobu náměstí a ve spolupráci s hlavním městem rahou připravíme realizaci dalších kroků. Všechny práce by měly být dokončeny do roku 205. Velkým problémem, který souvisí s územním rozvojem, jsou také dopady stavebních činností, které komplikují život obyvatelům centra. Jsme si vědomi, že mnohé stavby svým průběhem obtěžují své okolí ať již hlukem, prašností či špatnou organizací staveništní dopravy. Dochází ke ztížení průjezdu, k parkování vozidel dodavatelských firem, opakuje se špatná péče o dočasné dopravní značení. roto vydáme podrobná pravidla upravující povinnosti dodavatelů staveb vůči životnímu prostředí a okolí staveb, která se stanou součástí podmínek stavebního povolení. Uvažujeme také o důsledném monitoringu probíhajících staveb pomocí webových kamer, které zdokladují veškerou činnost v okolí stavby a mohou se stát podkladem pro kontrolní šetření v případě stížnosti obyvatel. raha je ale také zajímavým místem pro developery a investory. Už dnes je zde velké množství monofunkčních kancelářských budov. Jak vnímáte tento trend? Jsme si toho vědomi. roto také chceme ovlivňovat funkční náplň nových projektů v centru metropole s cílem zajistit maximální soulad s potřebami obyvatel rahy. Ve stanovisku vydávaném městskou částí do územního řízení budeme jednoznačně požadovat, aby nové projekty vhodně doplňovaly okolní zástavbu. (RED) Hluk postupně mizí z náměstí Republiky Ke zlomovému momentu dospěla výstavba víceúčelového komplexu alladium na náměstí Republiky. Hrubá stavba by měla být hotová v polovině února. o jejím uzavření fasádami bude většina stavebních prací probíhat uvnitř. Hrubá stavba alladia finišuje. Z náměstí Republiky vznikne klidová zóna. V raze bydlím rád

3 ÚNOR 2007 Odpad se stěhuje do podzemí Zkušební provoz zahájily podzemní kontejnery na tříděný odpad, které se nacházejí pod etrským náměstím. Na jaře se rozhodne o případném umístění dalších kontejnerů tohoto typu v raze. V IRENA KRÁLOVÁ ýsledky z provozu nového podzemního stanoviště budou využity při plánování dalších stanovišť. V rámci výstavby kolektorů je plánováno vybudování podzemních kontejnerů ve Vodičkově ulici před Dívčí školou a na Václavském náměstí před číslem 792, řekl zástupce starosty MČ raha Karel Koželuh (SNK ED), který zodpovídá za oblast dopravy a životního prostředí. Na etrském náměstí je pod zemí umístěno celkem pět kontejnerů. Jeden pro sklo bílé, jeden pro sklo barevné, jeden na plast a dva na papír. Na povrch jsou vyvedeny pouze vhazovací otvory ve tvaru košů, které jsou označeny podle jednotlivých druhů tříděného odpadu. Kontejnery jsou určeny pro tříděný odpad z domácností, nikoli pro odpad ze živností. Atraktivní řešení Městská část raha výhledově plánuje cílené snižování počtu klasických sběrných stanovišť a jejich částečné nahrazení podzemními kontejnery. roblémem v památkově chráněném území je však nalezení dalších vhodných míst. odzemní kontejnery je možné vybudovat pouze na větších plochách, kde je zajištěn bezpečný přístup. Nelze je umístit do úzkých chodníků, kde by byl při jejich vyvážení znemožněn pohyb chodců, nebo do vozovek, kde by bránily průjezdu automobilů. odzemní kontejnery pro sběr a třídění odpadů určitě nenahradí stávající sběrná místa v plném rozsahu. Jsou ale řešením, které může odstranit problémy na citlivých místech, zejména v centru. ři použití optimální architektury nadzemních částí zařízení je možné zvýšit atraktivitu veřejného prostranství, vysvětlil K. Koželuh. odobně lze řešit i umístění běžných košů. V místech s velkým výskytem pouličních odpadků je možné instalovat velkokapacitní zařízení pro sběr odpadků takzavné podzemní velkokapacitní koše, kdy nadzemní část představuje jen sloupek s vhazovacími otvory. Velký objem zásobníku umožňuje nižší počet vyprazdňování. Zařízení je utěsněno, takže do okolí neproniká zápach odpadků. Vyprazdňování zajišťuje vysavač. Jejich výstavba je plánována v rámci stavby kolektorů ve Štěpánské ulici a na Václavském náměstí č oradna z Františku : Cévní mozková příhoda INFOSERVIS 3 Mozková mrtvice neboli cévní mozková příhoda (CM) je onemocnění, na které ročně umírá mnoho lidí. o nemocech srdce a zhoubných nádorech se řadí na třetí místo jako nejčastější příčina úmrtí. MUDR. VLADIMÍR JUŘINA atímco ve většině vyspělých států Zbyl v posledních 0 až 20 letech díky důsledné prevenci zaznamenán výrazný pokles úmrtnosti na cevní mozkové příhody, Česká republika patří stále mezi státy s vysokou úmrtností. Cevní mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející známky ložiskové ztráty mozkových funkcí, kde příznaky přetrvávají déle než 24 hodin nebo vedou ke smrti a není zde známa jiná než cévní příčina. V praxi to znamená, že může dojít k prasknutí nebo k ucpání některé mozkové cévy. To má za následek poškození okolní mozkové tkáně. říčiny vzniku říčiny vzniku cevní mozkové příhody jsou dvě. Dojde-li na ohraničeném okrsku mozkové tkáně k déletrvající nedokrevnosti (ischemii), postižená tkáň odumře. To se projeví jako mozkový infarkt. Na celkovém počtu se ischemické příhody podílejí asi 80 %. Dalším důvodem vzniku cévní mozkové příhody je krvácení. Může se jednat buď o krvácení do mozkové tkáně, které tvoří 5 % CM, nebo o krvácení mezi mozkové pleny (5 % CM). Větší pravděpodobnost krvácení do mozkové tkáně mají opět osoby s vysokým krevním tlakem. Tento druh krvácení je zatížen velmi vysokou úmrtností (až 50 % během prvních 30 dnů). Krvácení mezi mozkové pleny je většinou důsledkem prasknutí výdutě na některé mozkové tepně a znamená vždy vážné ohrožení života. Mírnějším projevem mozkové ischemie jsou takzvané transitorní ischemické ataky. Je to obvykle jen několik minut trvající neobratnost či porucha hybnosti některé končetiny, porucha řeči se zhoršením artikulace, ale i ztráta porozumění mluvenému slovu či nemožnost produkovat správná slova. Trvalejší projevy jsou známkou skutečné ischemické CM. Jistota: tomograf Rozlišit mezi CM z nedokrevnosti mozku a CM vzniklou krvácením dokáže s jistotou vyšetření počítačovou tomografií. Jde o zcela nebolestivé vyšetření, které v sobě kombinuje rentgenové vyšetření s počítačovým systémem. Ve výsledku z něho vznikají obrázky řezů tělem. Všechna vyšetření by měla být provedena co možná nejdříve, aby se včas zahájila cílená léčba. Je-li pacient v těžkém stavu, je třeba, aby byl umístěn na jednotce intenzivní péče, kde je třeba zajistit jeho základní životní funkce. Mezi základní patří hlavně dýchání a srdeční činnost. Je-li příčinou nedokrevnosti mozku městek, pacientům se dávají léky k jeho rozpuštění. U některých typů krvácivých centrálních příhod je potřebná i léčba chirurgická. Velmi důležitou složkou léčby CM je rehabilitace, která musí být rovněž zahájena co nejdříve po vyvedení pacienta z kritického stavu. Rádce podnikatele ohlédnutí za rokem 2006 Řadu důležitých změn přinesl podnikatelům loňský rok. Také letos by měli všichni, kteří dávají přednost podnikání před zaměstnaneckým poměrem, pozorně sledovat tuto rubriku. V loňském roce došlo k další zásadní novele živnostenského zákona ( č. 455/999 Sb.), která nabyla účinnosti Touto novelou došlo k rozšíření pravomocí živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst (CRM). odnikatelé mohou na živnostenském úřadě oznámit zahájení podnikatelské činnosti včetně změn a údajů pro další instituce (registrace pro daňové účely, evidence pro účely sociálního zabezpečení, evidence pro účely všeobecného zdravotního pojištění, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči úřadům práce), a to na jednotném registračním formuláři (JRF). ro podnikatele novela přinesla kromě služeb CRM další zjednodušení již nemusejí dokládat výpis z rejstříku trestů, živnostenský odbor bezúhonnost ověřuje přímo z rejstříku trestů elektronicky. Dále si živnostenský odbor může, pokud o to projeví podnikatel zájem, vyžádat doklad o tzv. bezdlužnosti. Tyto služby jsou podnikateli využívány stále více. Cestovní ruch odnikatelé, kteří podnikají podle zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu (zákon č. 59/999 Sb.), tedy v provozování cestovní agentury nebo provozování cestovní kanceláře, musí respektovat, že od došlo k zásadní novele. Nyní se za zájezd považuje i kombinace služeb sestavená na základě individuální objednávky. To znamená, že zájezd na základě individuálních požadavků zákazníka nesmí prodávat vlastním jménem jiné subjekty než cestovní kanceláře. Uvedenou činnost nesmějí vykonávat cestovní agentury. Značně byl rozšířen výčet povinností cestovních agentur, které mají zejména povinnost v propagačních a jiných materiálech vždy informovat zákazníka, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván. Cestovní agentura musí zákazníkovi před uzavřením cestovní smlouvy předložit doklad o pojištění cestovní kanceláře. Cestovní agentuře je také uložena povinnost informovat ministerstvo pro místní rozvoj o zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář z jiných členských států Evropské unie. Dále jsou v této novele zpřesněny podmínky prodeje zájezdů prostřednictvím internetu. rodej použitého zboží odnikatelé, kteří podnikají v oblasti nákupu, prodeje nebo zprostředkování obchodu použitým zbožím, by neměli zapomenout, že je povinností podnikatele, aby evidence zboží byla přístupná v provozovně. Náležitosti evidence jsou uvedeny v ustanovení 3 živnostenského zákona (č. 455/999 Sb.). ozor, výše uvedené činnosti jsou v době mezi 22. a 6. hodinou zakázány (zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, účinný od ). Zatímco podnikatelům přinesla novela živnostenského zákona zjednodušení administrativních postupů, pracovníkům živnostenského odboru naopak přinesla nárůst administrativních úkonů. Několik statistických čísel o činnosti živnostenského odboru: na území rahy je evidováno podnikatelů (právnických a fyzických osob). V roce 2006 bylo vydáno 5 23 živnostenských oprávnění a provedeno změn živnostenských oprávnění. ro zajímavost uvádíme, že od účinnosti živnostenského zákona, tedy od.. 992, bylo živnostenským odborem vydáno živnostenských oprávnění. Na území rahy je evidováno celkem 689 provozoven. TATIANA KUNŠTÁTOVÁ, ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR ÚŘADU MČ RAHA O Test ukáže nadání dětí testovat schopnosti a nadání svých dětí mohou rodiče, kteří zavítají v sobotu 24. února od 9 do 7 hodin v rámci takzvaného Diagnostického dne do Základní školy při edagogické fakultě Univerzity Karlovy na náměstí Curieových 2. Škola otevírá v následujícím školním roce 2007/2008 již podruhé první třídy s integrovanou skupinou mimořádně nadaných dětí. Více informací a on-line přihlášení na Diagnostický den rodiče naleznou na V této základní škole také proběhne přijímací řízení do dvou nových tříd osmiletého gymnázia Gymnázia prof. Jana atočky, a to 23. dubna. Gymnázium otevře třídy pro adepty z řad posledního ročníku prvního stupně základních škol. září. řijme šedesát žáků. Více informací je na a (RED) V raze bydlím rád

4 4 INFOSERVIS ÚNOR 2007 V MILOŠ BÍLÝ ýstavba by měla začít ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku. Budou zahájeny práce pro zajištění nadloží a boků kolektoru metodami speciálního zakládání tryskovou injektáží v kombinaci s nízkotlakou injektáží a mikropiloty. Tyto práce budou prováděny z povrchu po celé délce dolní části náměstí a omezí dopravu, sdělil starosta rahy etr Hejma. Následné stavební činnosti budou spočívat v úpravách stávajících šachet a v ražbě a vystrojení vlastního kolektoru a kolektorových přípojek pro domovní objekty. ráce budou probíhat z několika lokálních stavebních záborů. Důležitá spojnice Kromě kolektoru v dolní části Václavského náměstí je naplánovaná také výstavba dalšího ten umožní napojení domů v dolní části náměstí mezi ulicemi Na říkopě a Jindřišská na inženýrské sítě v kolektoru a propojí stávající Kolektor říkopy a dokončovaný Kolektor Vodičkova. lánovaná délka výstavby je jeden a půl roku roku. Stavba by měla být zahájena ještě od centrem roste kolektorová síť Kolem dvou a půl roku potrvá výstavba kolektoru na Václavském náměstí, na který bude napojeno čtrnáct domů. Radnice rahy v současné době vybírá nejvhodnější variantu výstavby. Z latou svatbu oslavili loni 2. prosince na Staroměstské radnici, v kruhu svých nejbližších, manželé Hana a Václav Setničkovi ze Starého Města. rávě ve zdejší starobylé obřadní síni přesně před padesáti lety uzavřeli sňatek a vydali se na společnou cestu životem. Jménem MČ raha jim přišel poblahopřát starosta etr Hejma. řipojujeme se ke gratulantům a přejeme ještě mnoho společných let prožitých ve zdraví, lásce a porozumění. (RED) L Zlatá svatba na radnici etos se na festival přihlásilo téměř 400 filmů z celého světa. řipadá mi poměrně povzbudivé, že jsme z nich vybrali celou řadu snímků, které jsou svým vyzněním hodně pozitivní. Dochází tím ke zvláštnímu paradoxu. V okamžiku, kdy má člověk z televizního a jiného zpravodajství pocit, že je každý den hůře, dozví se z řady povzbudivých filmů promítaných na našem festivalu, že na spoustě míst po celém světě se obyčejní lidé v obtížných situacích mnohem tíživějších, než jsou ty naše angažují, brání svá práva, svoji identitu a důstojnost... A daří se jim to, uvedl zakladatel festivalu Igor Blaževič. Festivalové centrum bude v kině Lucerna. Dalšími festivalovými kiny budou Světozor (dva sály), Evald, onrepo, erštýn a Městská knihovna. resscentrum bude v Langhans Galerii (Vodičkova 37) otevřeno od 0.00 do Vstupenky je možné zakoupit ve všech pokladnách festivalových kin za 70 Kč. ředprodej vstupenek bude v raze zahájen 9. února. K dispozici bude zdarma programový katalog festivalu. Několik kategorií Základní osou festivalu zůstávají hlavní soutěž, soutěžní kategorie krátkých forem a speciální soutěžní kategorie Máte právo vědět. Jeden svět představí i řadu tematických sekcí a retrospektiv. Stejně jako v předchozích letech tvoří součást letošního ročníku projekce filmů pro střední a základní školy. letos. Ražba a vystrojení nového kolektoru a kolektorových přípojek bude probíhat z jednoho hlavního záboru stavby před objektem č. p. 84 z nové kolektorové šachty. Obě stavební akce jsou součástí plánu s názvem Kolektorizace inženýrských sítí v oblasti ražské památkové rezervace. V budoucnu mají významně přispět k regeneraci technické infrastruktury v dolní části Václavského náměstí a zároveň umožnit zkapacitnění sítí v souvislosti s modernizací centra města. Kolektor je podzemní tunel, ve kterém jsou umístěny inženýrské sítě (vodovodní řady, kabely vedoucí elektřinu, teplárenské trubky apod.) okud dojde k poruše, nemusí se kopat a omezovat provoz. Oprava probíhá přímo v kolektoru. od zemí jsou vedeny také kabely šířící televizní programy, internet aj. řestože výstavba kolektorů samozřejmě poznamenává centrum města a omezuje pohyb, po jejich dokončení se naopak obejdeme bez kopání v případě havárií inženýrských sítí. Kolektory jako moderní prvek přinesou obyvatelům komfort, který ocení zejména v případě, kdy přestane téct voda, proudit elektřina nebo v podobných případech. Náprava totiž bude velmi rychlá a neobtěžující okolí, řekl. Hejma. D ůsledně výchovným a odborně vedeným projektem primární prevence dětské kriminality a protidrogové prevence prošlo za dobu jeho existence v raze přes 000 dětí, na nákladech na jeho činnost ve výši 70 milionů Kč se dosud nijak nepodílel stát. To svědčí o mimořádné životaschopnosti projektu, který patronuje Národní protidrogová centrála olicie ČR, sdělil zřizovatel projektu Josef Farmačka. Volejbalová škola využívá ve svém práci s dětmi a mládeží pohyb a sport jako jednu z nejefektivnějších forem výchovy. Je otevřená každému zájemci od 6 let. Až do 4 let svého věku nepřijdou její žáci do kontaktu s rannou specializací, která může nejvíce poškodit jejich zdraví. V tréninku převládá všestranný pohybový rozvoj a důsledná výchova kvalifikovaných pedagogů. Škola není zaměřena na výkonnostní, ani vrcholový sport mládeže. Ojedinělé podmínky Volejbalová škola vytváří svým žákům na české poměry zcela ojedinělé podmínky, srovnatelné s podmínkami jejich vrstevníků ve vyspělých zemích Jeden svět opět přiblíží lidská práva Devátý ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2007, kterému bylo počátkem ledna uděleno Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Čestné uznání za výchovu k lidským právům, se bude konat v raze od 28. února do 8. března. Filmy v hlavní soutěži soutěží o Cenu za nejlepší film a Cenu za nejlepší režii udělované hlavní porotou. Do hlavní poroty pro rok 2007 byli pozváni významní dokumentaristé Kolektor Vodičkova bude brzy dokončen. Volejbalová škola nabízí dětem pestré vyžití Již 6 let naplňuje volný čas dětem a mládeži v hlavním městě Volejbalová škola raha, do které se mohou přihlásit i děti z první městské části. z celého světa. Soutěžní kategorie krátkých forem zahrnuje kromě dokumentů i experimentální a animované filmy s tematikou lidských práv v délce do 35 minut. Ty soutěží o Cenu primátora hlavního města rahy za nejlepší krátký film. Do této poroty byli, jako již tradičně, pozváni ředitelé a dramaturgové prestižních mezinárodních festivalů. Máte právo vědět je jedinečná soutěžní kategorie představující 6 celovečerních dokumentárních filmů, které originálním a kvalitním filmařským zpracováním upozorňují na neznámá nebo zamlčovaná témata týkající se lidských práv. orota udělující tuto cenu je záměrně složena nikoli z filmařů, ale z charismatických a statečných jednotlivců, kteří se angažují na poli obrany lidských práv. Více informací na (RED) Evropské unie. Kvalifikovaní pedagogové, nejmodernější tréninkové prostředky včetně vlastní moderní posilovny, každoroční pobyty u moře, zahraniční Tréninkové centrum Volejbalové školy se nachází v ZŠ K Milíčovu na Jižním Městě, 5 minut od metra Háje. Rodiče doprovázející malé děti z centrální části města mohou strávit tréninkový čas dítěte bezplatně v posilovně školy. Tréninky dětí od 6 do 2 let jsou 2x týdně od 5 do 6.30 hod., starší děti trénují 3x týdně od 6.30 do 8 hod., nejstarší žáci trénují 3x týdně od 8 do 9.30 hod. Škola provozuje i rekreační zájezdy sportovního i poznávacího zaměření, dotace na každou akci školy volejbal dospělých, vždy v pondělí či na výbavu žáků, jsou samozřejmostí. a středu od 8 do 20 hodin. Za českou raritu lze považovat výši Zájemci o další informace či členství školného, které činí 20 Kč včetně DH mohou školu kontaktovat na tel. za vyučovací hodinu, zatímco náklady , a na u na její zabezpečení dlouhodobě přesahují částku šestkrát vyšší. (RED) omocníkům nevidomých zvýší odbornost kurz odpora kvalitní profesní přípravy odborníků (tyflorehabilitologů) je cílem projektu Vzdělávací program pro tyflopedy, který zajišťuje Vysoká škola Jana Amose Komenského. rogram, spolufinancovaný evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města rahy, potrvá do konce letošního roku. Na přípravě kurzu se podílí domácí i zahraniční odborníci v oboru tyflopedie a řídící a metodičtí pracovníci organizací, které poskytují služby občanům se zrakovým postižením (Tyfloservis, o.p.s, Dědina, o.p.s., SONS). V současné době je připraven bezplatný pilotní běh kurzu Další profesní přípravy pracovníků v tyflorehabilitaci v rozsahu 6 hodin (z toho 45 hodin teoretické průpravy, 6 hodin praktického nácviku), který bude zahájen a potrvá do června. Výklad teorie, který bude probíhat o víkendech , a , bude zahrnovat oblast psychoterapie zrakově postižených, programy rozvíjení zrakových funkcí, výcviku čtení a psaní reliéfně bodového písma, programy využívání audiálních, haptických a vizuálních prostředků informace, sebeobsluhy, nácviku komunikace, společenskokulturní prosperity, růstu image a sociálního statusu Z. raktický nácvik bude zaměřen na osvojení metodiky výuky prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených a bude probíhat v prostorách Tyfloservisu a Dědiny. o úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát. Bližší informace o projektu jsou k dispozici na nebo u kontaktní osoby Jany Rylichové (tel , (RED) V raze bydlím rád

5 ÚNOR 2007 Od. ledna 2007 se osoby částečně bezmocné považují za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I., osoby převážně bezmocné ve stupni II., osoby úplně bezmocné ve stupni III. Do stupně IV. budou nově zařazeny osoby úplně závislé na cizí pomoci. Smluvní princip oskytování sociálních služeb je zákonem o sociálních službách nově založeno na smluvním principu. Smlouva musí být uzavřena v písemné podobě a musí obsahovat zejména údaje o tom, kým, kde a jak a za kolik bude služba poskytována. Vzory smluv lze získat nebo na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí: případně na radnici rahy. Senioři nebo zdravotně postižení občané, kterým byla v minulosti vyplácena dávka zvýšení důchodu pro bezmocnost, nemusí o příspěvek na péči žádat. Bude jim přiznán na základě údajů poskytnutých plátci důchodů. okud se občan domnívá, že mu náleží říspěvek na péči zavádí do sociální oblasti prvek nakupování služby. rostřednictvím příspěvku stát posiluje kupní schopnost lidí, kteří jsou závislí na pomoci druhého, a dává jim možnost volby, jaký typ asistence si objednají. Zákon tak usnadňuje rovněž poskytování služeb v rodině, vysvětlil avol Škrak (ČSSD), předseda radničního jiný stupeň závislosti, může si podat žádost o zvýšení příspěvku na péči na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici v Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ raha. Stupeň závislosti bude posuzovat lékař Úřadu práce hl. m. rahy. výboru pro sociální věci, zdravotnic- tví a protidrogovou problematiku. O tom, jak s vyplacenými prostředky Míra bezmocnosti naložit, si každý rozhodne sám. Nový Dosavadnímu příjemci zvýšení systém dává uživatelům možnost výběru takového poskytovatele, který nabízí pro něj nejvhodnější sociální službu. Je na klinetovi, zda příspěvek dá rodině, která se o něj stará, sjedná si pomoc blízkého okolí nebo si zaplatí služby firem i jednotlivců poskytujících sociální produkty. Rovněž má možnost zaplacení péče v ústavním zařízení. říspěvek je odstupňován podle míry závislosti na pomoci jiného člověka. Jde především o takové denní úkony, jako jsou přijímání stravy, osobní hygiena, důchodu pro bezmocnost bude náležet příspěvek na péči v té výši, která odpovídá dosavadnímu stupni bezmocnosti, tedy při částečné bezmocnosti příspěvek ve výši I. stupně závislosti, při převážné bezmocnosti příspěvek II. stupně závislosti a při úplné bezmocnosti příspěvek ve výši III. stupně závislosti. říjemci částečné bezmocnosti, který je starší 80 let a je o něj pečováno někým, kdo pobírá příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu (OB), bude náležet příspěvek ve výši II. stupně závislosti. oblékání, pohyb a jiné. říspěvek na říjemci převážné bezmocnosti, péči náleží člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje. Zákon rozeznává 4 stupně závislosti. o kterého je pečováno osobou, která pobírá OB, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti. raha magická Jakubská ulice a kostel Kostel sv. Jakuba, po němž je ulice pojmenována, byl založen i s klášterem minoritů (menší bratři sv. Františka Serafinského) kolem r. 232 králem Václavem I. TÉMA 5 Sociální péče: klient na trhu služeb Zavedení příspěvku na péči je zásadní změnou v sociální péči, kde od letošního. ledna platí nový zákon o sociálních službách (08/2006 Sb ). Ten radikálně změnil postavení klienta, který si péči nově kupuje a šije na míru podle individuální potřeby. avol Škrak, předseda výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Dětem, které jsou uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti. Každý občan má právo na bezplatné poskytování základních informací o možnostech řešení jeho nepříznivé situace. Současně má nárok na informace o existujících typech sociálních služeb. V návaznosti na tuto zásadu MČ raha hodlá zřídit zelenou bezplatnou telefonní linku. Rádi samozřejmě poradí také pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ raha," dodal. Škrak. (RAD) Kmotrem sociální péče v první městské části je ředitel Střediska sociálních služeb MČ raha Jiří Švorčík (na snímku vpravo). Výše příspěvků za kalendářní měsíc: Stupeň do 8 let věku nad 8 let věku Stupeň I. (lehká závislost) 3 000,- Kč 2 000,- Kč Stupeň II. (středně těžká závislost) 5 000,- Kč 4 000,- Kč Stupeň III. (těžká závislost) 9 000,- Kč 8 000,- Kč Stupeň IV. (úplná závislost) 000,- Kč 000,- Kč Nový zákon vymezuje tři základní oblasti služeb: Zástupci vedení radnice uctili památku J. alacha sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb, služby sociální péče jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka, služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálními negativními jevy. amátku Jana alacha uctili starosta Městské části raha etr Hejma (na snímku vlevo) a jeho zástupce Michal Valenta (oba ODS), kteří 6. ledna položili kytici k alachovu pomníku na Václavském náměstí. J. alach se před 38 lety nedaleko Národního muzea upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Odkaz Jana alacha žije i dnes. I v dnešní době je důležité bojovat za pravdu a svobodu proti všem formám násilí a totality, řekl při této příležitosti etr Hejma. Jan alach se narodil. srpna 948 v raze v rodině živnostníka cukráře ze Všetat. o studiu na mělnickém gymnáziu se přihlásil na Filozofickou fakultu UK, na kterou ale nebyl přijat. Od roku 966 proto začal studovat na Vysoké škole ekonomické, obor politická ekonomie. řesto se dál zajímal o svůj hlavní koníček historii a sen studovat na filozofické fakultě ho neopustil. odařilo se mu to v roce 968, kdy byl přijat do druhého ročníku FF UK, obor dějepis-politická ekonomie. To mu však již nezbývalo příliš života října 99 byl Janu alachovi in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. (BID) O d 3. století říkalo se zde v nejbližším okolí U sv. Jakuba nebo Za sv. Jakubem. Někdy v polovině 8. století ustálil se název Jakubská. očátky kostela i kláštera jsou spojovány se jménem krále Václava I., jenž minority do Čech pozval. Mniši, jichž bylo v klášteře už brzy po jeho založení asi sto dvacet, získávali si důvěru nejen svými kázáními, ale i upřímným zájmem o vědu. Církevní stavby byly rozšířeny kolem roku 335 za Jana Lucemburského, jenž měl k těmto místům patrně i silný osobní vztah, neboť v dobách, kdy nemohl bydlet na ražském hradě, přebýval v blízkém domě v Malé Štupartské ulici. K poctě Jana Lucemburského a jeho ženy Elišky řemyslovny konala se u svatého Jakuba brzy po nastoupení Jana Lucemburského na český trůn velkolepá hostina. V raze bydlím rád Znovu se ke sv. Jakubu vrátil Jan Lucemburský v roce 337, aby zde slavil svatební hostinu, tentokrát s královnou Beatricí. Stavbu svatojakubského areálu dokončil v roce 374 Karel IV. Dnešní barokní podobu získal kostel v letech zásluhou pražského stavitele Jana Šimona ánka (anetia). ohnutou historii kostela dokresluje i pamětní deska, která z vděčnosti byla věnována staroměstským řezníkům. Zachránili svými sekerami kostel v roce 420 před husity a znovu v roce 6 při vpádu asovských (pamětní deska v kapli pod levou věží). Hlavní oltář je ozdoben obrazem Umučení sv. Jakuba od Václava Vavřince Reinera (739), v kostele jsou obrazy od etra Brandla (70), obraz madony od Hanse van Aachena (600), sochy od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa a Ignáce latzera. Useknutá ruka na železném háku za hlavním chrámovým vchodem je varováním pro každého zloděje. V dobrých dobách patřilo ke kostelu a klášteru i dobré hospodářství, pekly se oplatky, na klášterní zahradě se pěstovala zelenina, vařilo se pivo. Dlouhá chrámová loď lemuje téměř celou levou stranu Jakubské ulice, pak následuje křižovatka s Rybnou ulicí a za ní oblouk, jenž směřuje do Králodvorské. V oblouku je ulička necelý metr široká. Milovníci rahy už před sto lety projevovali obavy o osud této uličky. Nejužší ulička v raze je stále na svém místě. ANTONÍN EDERER, ÍSAŘ STARÉHO MĚSTA RAŽSKÉHO A ARCHIVÁŘ ÚŘADU MČ RAHA

6 6 INZERCE rvní, co nás příjemně překvapilo, byl jinak upravený interiér zastřešené terasy, která je vyhrazena nejen pro kuřáky. ůvodní židle byly nahrazeny za daleko pohodlnější, které se více hodí ke zdejší atmosféře. řírodní materiál, z něhož jsou židle vyrobeny, totiž lépe působí v prostorech zmíněné terasy. Beze změny je kvalita podávaného jídla, které je připravováno z originálních ingrediencí. Dnešní polední menu sestávalo, stejně jako každý jiný den, ze dvou chodů. Nejprve nám byla naservírována polévka TOM CHEND KAI, která je připravována z kuřecího masa, čerstvé brokolice, květáku a mrkve. olévka byla jedním slovem vynikající. Je pravdou, že pro netrénovaný jazýček, je jen velmi obtížné její chuť správně definovat. oužité koření a ingredience, totiž působí velmi harmonickým dojmem. Jako další chod nám ochotný personál předložil zdejší specialitu, KAENG KA-RI KAI, což je pokrm připravovaný z kuřecích prsou ve žlutém kari a kokosovém mléce, brambor a cibule. Chuť, která se rozhostí v ústech po několika soustech, nás přesvědčila, že thajská kuchyně je opravdu koncertem chutí. Je jen těžko možné ji připodobnit k nějaké jiné kuchyni. orovnáme-li ji s kuchyní například čínskou, je oproti ní daleko rafinovanější. V paměti se nám vynořila slova, která jsme při naší poslední návštěvě slyšeli od osoby nejpovolanější, šéfkuchařky zdejší restaurace, paní Weomany Saysawath. ÚNOR 2007 Oáza báječných chutí v SIAM ORCHID V minulých vydáních našich novin jsme opakovaně navštívili restauraci SIAM ORCHID, která se nachází v ulici Na oříčí 2, v těsném sousedství obchodního domu Bílá Labuť. Tentokrát jsme uvedenou restauraci navštívili v čase, kdy se podávají výhodná polední menu. České projekty jsou žádané i zahraničními investory oklady architektury nás provázejí na každém kroku. Každý dům, obchodní centrum i výrobní hala však potřebuje dokonalý a funkční projekt. Jednou z významných firem zajišťujících projekty a projektové dokumentace staveb nejen pro tuzemské, ale i zahraniční investory, je projektová společnost RHM, s.r.o., sídlící v raze 4. Na pár slov jsme se sešli s jednateli této společnosti, pány Ing. Vojtěchem Rohlíčkem a Ing. avlem Molčíkem. Kdy byla vaše společnost založena a co je hlavní náplní vaší činnosti? Naše společnost byla založena v roce 993 Ing. Vojtěchem Rohlíčkem, Ing. Milošem Hejtmánkem a Ing. avlem Molčíkem. Jsme soukromou projektovou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti jsou projekty středně velkých výrobně-skladových hal a logistických center pro automobilový a elektrotechnický průmysl převážně japonských investorů. Výše uvedené akce realizujeme ve spolupráci s japonskou architektonicko-inženýrskou společností TAKENAKA EUROE, GmbH. Dále se zabýváme projekty prodejních center obchodních řetězců LIDL, projekty bytových domů, případně i individuálních rodinných domů. Samostatnou část pracovní náplně společnosti tvoří projekce základnových stanic mobilních operátorů pro Českou republiku i Slovensko. Vlastními silami zajišťujeme stavebně-architektonické řešení projektů, celkovou koordinaci a rovněž inženýrskou činnost. ři naší činnosti trvale spolupracujeme s externími projekčními kancelářemi a projektanty. Komu jsou vaše služby určeny a můžete nám představit některý z vámi realizovaných projektů? Spektrum našich klientů je opravdu široké. Naleznete mezi nimi tuzemské i zahraniční soukromé investory, ale i nadnárodní společnosti a korporace. K zajímavým projektům realizovaným v naší republice patří bezesporu kompletní projektová dokumentace obchodních center LIDL. Finanční objem námi realizovaných zakázek v posledních letech stále stoupá. Nicméně největším oceněním je pro nás dobře odvedená práce a spokojení klienti. odrobný výčet a reference našich významných klientů a projektů je zájemcům k dispozici na našich webových stránkách Jaké služby vaše společnost svým klientům nabízí? V naší nabídce je zpracování územních, urbanistických a architektonických studií, ale i studií dopadu na životní prostředí (EIA) či hlukových a rozptylových studií. Naší další, neméně důležitou činností je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a projektové dokumentace pro výběr dodavatele a pro realizaci. ro klienty dále zajišťujeme počítačové modely projektů a staveb včetně jejich vizualizace a fotomontáže. Velmi žádanou službou je i výkon autorského či stavebně-technického dozoru a projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány pro vydání územního rozhodnutí,stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí nebo zastupování zahraničních klientů před orgány české státní správy a místní samosprávy.v neposlední řadě zajišťujeme průzkumné práce a zpracování dokumentace stávajícího stavu objektů včetně zajištění přesného geodetického zaměření.^ Děkuji vám za váš čas a ochotu. -KMI- SC-7073/ Thajská kuchyně patří díky rafinovanosti svých chutí v současné době k nejvyhledávanějším po celém světě. Většinu jídel lze přitom připravit v několika málo minutách, rychlým restováním čerstvých surovin, které tak neztrácejí nic ze svých minerálních látek a vitamínů. V Thajsku je jídlo společenskou a často i náboženskou událostí. Jí se dlouho a obřadně. Zásadně si host neobjednává jedno jídlo pro sebe a zásadně nechodí jíst sám. latí tu jedno krásné úsloví: Ty chceš jíst sám? Ty jsi blázen. Ty chceš spát sám? Ty jsi nemocný... S těmito slovy není možné nesouhlasit. Restaurace SIAM ORCHID je totiž stále ještě místem, které je jakoby z jiného světa. Hluk a ruch, tolik typický pro české restaurace, je zde vystřídán poklidem. odle našeho mínění, atmosféra restaurace přímo láká k romantickému posezení, stejně jako k obchodnímu jednání. Zde se vám snad ani nemůže stát, že by vás od sousedního stolu někdo obtěžoval či rušil. -KMI- SC-6096/ Kupón na slevu 5 % Kreativní střihy rodlužování vlasů Mesoterapie ermanentní make-up Masáže Manikúra edikúra Modeláž nehtů Tanatoterapie Solárium raha Nové Město Vladislavova 747/6 t e l e f o n : SC-7072/ SC-7045/

7 ÚNOR 2007 KULTURA 7 Soutěž Divadla v Řeznické Vážení čtenáři měsíčníku raha, Divadlo v Řeznické pro vás vyhlašuje soutěž, se kterou se budete setkávat pravidelně na stránkách toho měsíčníku. Soutěžní otázka: Kdo se ujal režie inscenace Tonka Šibenice? Odpovězte na soutěžní otázku prostřednictvím hlasovacího lístku, který vhodíte do soutěžního boxu u vchodu do divadla nebo nám odpověď zašlete prostřednictvím České pošty. Obálku či korespondenční lístek označte heslem SOUTĚŽ a odešlete na adresu: Divadlo v Řeznické, Řeznická 7, raha, Uzávěrka pro dnešní otázku je Bezprostředně poté proběhne slosování o ceny. Výherci budou kontaktováni a zveřejněni spolu se správnou odpovědí v dalším vydání tohoto měsíčníku, na vývěsce u pokladny divadla a na našich webových stránkách Ceny:. cena: 2x volná vstupenka na představení Tonka Šibenice cena: + zdarma vstupenka na představení Tonka Šibenice cena: 30% sleva na 2 vstupenky na představení Tonka Šibenice ODOVĚDNÍ KUON: Odpověď: Jméno a adresa:... Telefonní číslo nebo ROGRAM NA ÚNOR Začátky představení ve Novecento (Magické piáno) 7. Normální okruh 8. Dobře, pane Guthe 9. Je lidský život krátký sen 0. Český Honza (6.00) 2. Jsem tvého života amen 3. Můj báječný rozvod 4. Sexuální životopis mé ženy 5. The Gin Game 6. Ticho v květu violy 7. Večírek na Seině 9. Tisíc a jedna vášeň 20. Možná přijde i Woody! 2. Normální okruh 22. Máj 23. Zločin lorda Artura Savila 24. O pyšné princezně (6.00) Adresát neznámý 26. Svíce dohořívají 28. Dobře, pane Guthe ROGRAM NA ÚNOR Začátky představení ve Cyrano 7. Usáma je hrdina 9. Zločin a trest. Římské noci 2. Zlomatka 3. omoc 5. Římské noci 7. Zlomatka 8. remiéra mládí 9. Tonka Šibenice 2. Veřejné oko 22. Římské noci 23. ařížanky 24. Lidožrouti 25. Mydlibaba a ty druhé 28. Balada o smutné kavárně Neseďte doma, pojďte do divadla! SOUSEDSKÉ VZTAHY. To byste nikdy neuhádla, jak vám pomůžeme! Udáme vás! Tak takovýmto způsobem se rozhodne pomoci sousedka mladým manželům, kteří podle jejího mínění nežijí tak, jak by měli. řitom se mladé rodině, která sice patří k sociálně slabší vrstvě, daří relativně dobře. A co víc, manželé jsou spolu šťastni. omoc sousedky a dalších spoluobčanů vede až k tragickému konci. Na jeviště Divadla v Řeznické se po kratší odmlce vrací úspěšná inscenace poněkud absurdní tragické grotesky omoc současného maďarského autora Györgye Schwajdy. Filmová a divadelní režisérka Alice Nellis do role manželů obsadila Marthu Issovou a Filipa Čapku. V dalších rolích se objeví Rostislav Čtvrtlík, Adéla Kačerová, Martin Zbrožek, Martin Kubačák a Jan Konečný nebo Roman Štabrňák. ředstavení můžete zhlédnout v úterý 3. února v 9.30 hodin v Divadle v Řeznické. (REZ) Komu jsou určeny služby, které vaše společnost nabízí? CentroNet poskytuje služby nejen firmám a velkoobchodním partnerům, kteří si od CentroNetu pronajímají datové trasy, ale především domácím zákazníkům. Všechny naše služby, tedy kabelovou televizi, připojení k internetu a internetovou telefonii (VoI), nabízíme v několika tarifech, jež by měly uspokojit jakéhokoliv zájemce. Můžete našim čtenářům v krátkosti vysvětlit, co znamená pojem internetová telefonie v praxi? Telefonování prostřednictvím sítě internet se odborně nazývá I telefonie nebo také VoI, což je zkratka pro anglický termín Voice over Internet rotocol. V principu jde o způsob volání za využití internetové sítě. Nejprve je hovor převeden do datové podoby, v níž je přenášen přes internet, a následně je v cíli konvertován zpět do hlasové podoby. ro uskutečnění telefonního hovoru je možné využít buď speciální telefonní přístroj a nebo prostřednictvím adaptéru i stávající analogový telefon. Znamená to tedy, že pro volání přes internet nemusím umět zacházet s počítačem? Ne, to opravdu nemusíte. Dnes je již možné volat přes internet pomocí speciálně vyvinutých telefonů, které jsou určeny jen pro volání přes internet. Svým vzhledem jsou tyto telefony podobné přístrojům, na které jsme jako uživatelé zvyklí. V praxi to tedy znamená, že k telefonování přes internet není potřeba být počítačově příliš gramotný V raze bydlím rád Nadace zachraňuje baroko Ochrana a prezentace barokního umění to je hlavní cíl Nadace Český Barok, která byla založena v roce 995, kdy skončila dlouholetá činnost skupiny restaurátorů převážně činných při vzniku lapidárií v Mnichově Hradišti a v Kuksu. N adace se ujala pozůstalosti několika sochařů a restaurátorů, skládající se z kopií a originálů barokních soch. o několika neúspěšných pokusech při hledání prostoru vyšla nadaci vstříc Městská část raha v roce 999 jí byly přiděleny prostory bývalé sběrny surovin v Rámové ulici číslo 6 a přízemí se sklepem v Rámové 4. Během následujících let nadace adaptovala tyto prostory pro výstavní a restaurační účely a v roce 2000 slavnostně otevřela Galerii Lapidárium, Rámová 6 výstavou Aleše Lamra a o rok později otevřela i Literární kavárnu, Rámová 4. Velkou měrou celému projektu přispěla i rekonstrukce a revitalizace celého území včetně úprav Dlouhé ulice. Na rohu Dlouhé a Rámové ulice nadace umístila kopii barokní sochy M. B. Brauna. Svůj domov v lapidáriu našly kromě tří originálů Ottavia Mosta z území MČ raha dva originály z Kranerovy kašny, dva putti, socha sv. Jana, busta z atiky domu, originály soch zapůjčené z AVU a další sochy. V prostorách galerie se za šest let provozu uskutečnily desítky výstav a akcí, které přispěly k rozvoji kulturního života a zvládnou jej všichni uživatelé v domácnosti. Jaké jsou výhody internetové telefonie? Hlavní výhodou je cena za uskutečněné volání. V rámci sítě CentroNet mohou připojení uživatelé volat zdarma. oplatek za telefonní spojení mimo naši síť odpovídá provolaným minutám a typu telefonní linky, na kterou voláte. Volání do místní sítě (tedy ČR) na pevné linky stojí od 67 haléřů za minutu. Na pevné linky v zahraničí například v Německu nebo Rakousku, je možné se dovolat za cenu od 84 haléřů za minutu. Jak se mohou případní zájemci dozvědět, zda se nacházejí v oblasti pokryté sítí CentroNet? Nejlepším způsobem, jak se dozvědět, zda je zájemce v dosahu naší sítě CentroNet, je kontaktovat přímo naše obchodní oddělení na telefonním čísle v Městské části raha, odborné výstavy a semináře, představení restaurátorských ateliérů v raze, ale i akce pro děti základních škol, uvedl Josef Vitvar z Nadace Český Barok. I v prostorách kavárny se konají pravidelné pořady pro děti a dospělé, nejrůznější přednášky, setkání a představení. Nadace připravuje v Lapidáriu v Rámové ulici dlouhodobou výstavu, která popisuje činnost nadace za více než 0 let její existence. (NAD) R VoI Moderní telekomunikační technologie 2. století V loňském roce vyšel v našich novinách článek, ve kterém Ing. Kuneš, člen představenstva společnosti CentroNet, odpovídal na vaše dotazy z oblasti internetové telefonie. ro váš velký zájem jsme se rozhodli tento článek otisknout v nezkrácené podobě. SC-7064/ nebo navštívit odkaz pokrytí na webových stránkách Je možné využít síť CentroNet k připojení více než jednoho počítače? Ano, tento způsob je vhodný i pro připojení celé počítačové sítě, a to nejen pro firmy a organizace, ale i pro domácnosti. omocí routeru a dalších aktivních prvků je možné připojit k naší síti více počítačů. O jakou síť se v případě CentroNetu jedná a jaká je přenosová rychlost vaší linky? V případě CentroNetu se jedná o síť typu Ethernet ve standardu 00 Mbit/s, což umožňuje zákazníkům přenosovou rychlost až 00 megabitů za sekundu. Na závěr nám nezbývá než poděkovat za čas a ochotu, s jakou se nám Ing. Kuneš věnoval. -KMI-

8 8 KULTURA ÚNOR 2007 Komunitní centrum Kampa ROGRAM NA ÚNOR Herna pro děti po: út čt: , pá: Kroužky pro předškolní děti Výtvarný, út a čt: Cvičení s říkadly pro nejmenší, čt Tanečky a zpívání pro děti v angličtině pondělí odpoledne řednášky a besedy v klubovně pro dospělé od 8.00: Romové historie, kultura, jazyk (Barbora Šebová) od 8.00: Náboženství v dnešní Číně (David Sehnal) Napsali jste nám Ohlédnutí M lha, chlad spíš podzimně lezavý, bez dekora sněhových vloček. Karlův most. Toho Karla, co každodenně shlíží tam dolů, k úpatí svých královských věží, na řečiště lidského hemžení. otkáváme skupinky čertů a čertíků, andělů a andílků vskutku, jsou všichni rozkošní; mile rozpačití, namaškaření papírovými korunkami, pozlátkem, ohromnými nebo mrňavými andělskými křídly. Ale nejvíce panují rohy, růžky a růžečky, pichlavá košťata, řetězy papírové i pravé, hrozící ukrutným lomozem. Zvábí pohled z mostu dolů inzerce na mlžně ozářené náměstíčko Kampy. Je tu staropražský betlém pana Valeny v lidské velikosti. Tu tedy stojí ploše vyřezaní, polepení a vymalovaní svatí: Maria s Ježíškem v plínce, pěstoun Josef a dvě veliké placaté ovce pokryté hoblinkami. Rozšířené svaté oči hledí někam daleko za nás, asi až k Betlému nebo do vzdáleného světa průzračně čistých pohádek. Na protější straně zvýšené pódium s poslušnou řadou koledníčků. Tváře rozpačitě hoří, zašmourané uhlíkem. Děti předstupují, pějí ty známé, prosté koledy i drsné pastýřské popěvky, dávnými věky pouncované, doprovázené tluky a hluky: Hej, hej, pastýři, vzhůru pohleďme Strhne dav tlačící se odnikud nikam, vysoko zdvižené tácky balancují s klobásami černě ohořelými, ale tak hříšně vonícími. Čertíci honí se kolem dospěláků a dětí, zajíkavý hlas koled se nese, hloučky se srocují a rokují. A ejhle, tu vysoký Mikuláš protíná dav a za ním dere se bílý ostrůvek andělského sboru. Je posetý hvězdami a maminkovskými výrobky krepových parád s křídly polepenými peřím dobrotivých drůbežáren. Davu přibývá na varu asi něco ostřejšího prokáplo srocením. Ale co, všechno je dovoleno a všechno se odpustí jednou za rok, na Mikuláše; žďuchance i andělská pírka prachového peří, uvízlá na kabátech, která si odnášíme do svých blízkých i vzdálených domovů jako pomíjivou milou vzpomínku ALENA HOBLOVÁ, AKADEMICKÁ MALÍŘKA, MALÁ STRANA inzerce Scházíme se ve Školičce na Kampě hned vedle dětského hřiště, mezi Muzeem Kampa (Sovovy mlýny) a Rybářskou restaurací. Bližší informace na SC-7040/2 SC-60904/2 STK EMISE H O R O M Ě Ř I C E motocykly osobní nákladní autobusy traktory IDV - dovozy, přestavby Suchdolská ul Horoměřice RAHA - ZÁAD, na hranici rahy 6 SC-7046/ po - pá so , SC-6088/ BEZ OBJEDNÁNÍ SLEVY pro držitele ZT, autoškoly, TAXI, záchrannou službu V areálu možnost čerpat HM (benzin speciál, natural, naftu). Kompletní služby autoservisu. rodej produktů OMV. Měsíčník městské části raha, ročník 5 Vychází x ročně Místo vydání raha Registrace: MK ČR E 5430 ro MČ raha vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ Šéfredaktor: Vítězslav Dobeš Redakční rada: Luděk Nezmar (předseda), etr Hejma, Jozef Helmeczy, Michal Valenta, Karel Koželuh, Daniel Hodek, Filip Dvořák, Martin Skála, Antonín Kazda, Ivan Solil DT: avel Huml Inzerce: Karel Mikula, tel.: Adresa vydavatele a redakce: Na oříčí 8, 0 00 raha, tel.: , , fax.: , Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu. Tiskne VLTAVA-LABE-RESS, a. s. Měsíčník slouží k informování občanů rahy, není periodikem žádného politického subjektu.

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Ledax Holding s. r. o.

Ledax Holding s. r. o. Ledax Holding s. r. o. Společnost Ledax Holding s. r. o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální,

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více