SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA."

Transkript

1 Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech

2 PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech Praha je naším domovem Pro více než milion lidí je české hlavní město domovem. Každý z nás zde žije svůj život, chodí do práce, tráví svůj volný čas, pracuje a raduje se. Všichni chceme, aby byla Praha bezpečným, příjemným a hezkým místem k žití. JUDr. Petr Hulinský, JUDr. Petra Buzková

3 Praha pro lidi Jako každá jiná metropole představuje Praha město, které se od jiných českých obcí do značné míry liší. Sídlí zde ústřední instituce státu, centrály velkých firem, probíhají zde politické, kulturní, sportovní i hospodářské a společenské akce, které mají často nejen národní ale často i nadnárodní význam. Život Prahy v mnoha ohledech tepe rychleji a silněji než tep jiných měst. Neměli bychom však přitom nikdy zapomínat, že je to město, které je především o lidech a pro lidi. Chcete Prahu, kde panuje pořádek, klid a čistota, Prahu, kde by jste se mohli cítit ještě lépe? Chcete město, kde budete mít jistotu, že i ty problémy, které nemůžete vyřešit jen vy sami, budou řešeny? Svěřte správu hlavního města a řešení problémů s tím spojených do rukou těch, kteří v politice na všech úrovních usilují o ochranu vašich jistot a životních perspektiv. Do rukou těch, kteří z Prahy vytvoří metropoli pro všechny její obyvatele. Do rukou České strany sociálně demokratické.

4 Česká strana sociálně demokratická si je vědoma reálné situace v našem hlavním městě. Vidí, kde je potenciál jeho rozvoje a růstu a vidí také problémy, které trápí vás, jeho obyvatele. Nečekáme, že řešení přinese nějaké nahodilé působení neviditelné ruky trhu. Naopak, aktivně hledáme optimální řešení, která jsou v životním zájmu obyvatel města. Sociální demokracie se snaží co nejlépe využívat všechny možnosti k rozvoji české metropole. Opíráme se přitom o talent, odbornost a profesionalitu svých zástupců ve volených orgánech pražského zastupitelstva. ČSSD ve svém programu pro nadcházející komunální volby usiluje o to, aby se Praha stala městem, které poskytuje svým obyvatelům i návštěvníkům atraktivní zážitky, bezpečí, skvěle fungující infrastrukturu, městem s bohatým společenským, kulturním a sportovním životem, městem, které klade důraz na ochranu životního prostředí pro současné i příští generace městem, které poskytuje možnosti lidem na všech sociálních úrovních, od podnikatelů, přes zaměstnance až po důchodce, městem, kde solidarita a sociální soudržnost nejsou jen prázdnými pojmy městem pro všechny generace od školáků po seniory, městem v němž lze najít své vlastní uplatnění a důstojné podmínky pro život a bydlení i zasloužený odpočinek ve stáří městem mužů a žen, kde platí rovnost šancí a příležitostí, kde rodičovství není neřešitelnou komplikací, ale ceněným a uznávaným posláním, a ve kterém se spokojeně žije jak lidem zdravým, tak i zdravotně a tělesně postiženým. ČSSD vstupuje do pražských komunálních voleb s těmito programovými prioritami garantované bezpečí v ulicích metropole moderní infrastruktura umožňující snadnou a šetrnou průjezdnost městem kvalitní a dostupné bydlení vysoká míra zaměstnanosti trvale udržitelný rozvoj a zlepšování životního prostředí moderní školství přístupné všem kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče podpora podnikatelů a jejich aktivit zejména cestou spolupráce soukromého a veřejného sektoru na konkrétních projektech průhledné a vstřícné jednání úřadů k občanovi rozvoj příležitostí pro seberealizaci ve volném čase.

5 Pražané - zdravotní a sociální péče právo na informace pro pacienta rozšíření lékařské služby první pomoci zvýšení počtu sociálních zdravotních lůžek zajištění péče o seniory Mgr. Hana Halová Chceme, aby zde byla zdravotní zařízení pro pacienty a ne pacienti pro lékaře. Proto prosazujeme posílení práv pacientů, především práva pacienta na informace o jeho zdravotním stavu a o lécích, které je možné předepsat tak, aby nebyl nucen doplácet vysoké částky. Pacient však má také právo vědět, jak kvalitní péči mu které zdravotní zařízení poskytuje. Proto budeme usilovat o zavedení měření a vyhodnocování péče v jednotlivých pražských zdravotních zařízeních. Pražané tak budou mít dostatek potřebných informací při rozhodování o svém zdraví. Zásadně odmítáme snahy některých městských částí o omezování lékařské služby první pomoci. Poskytnutí včasné a kvalitní první pomoci je v řadě případů otázkou života nebo smrti, proto navrhujeme naopak rozšíření služby první pomoci a její vybavení moderní technikou. Chceme také zachovat a rozšířit ambulantní stomatologickou péči tak, aby Praha byla rovnoměrně pokryta čtyřmi moderními stomatologickými ordinacemi s nepřetržitým provozem. Zvýšíme počet sociálně zdravotních lůžek a vybudujeme nová moderní zařízení sociální péče pro seniory. Prosadíme zajištění kvalitní péče o seniory a zdravotně znevýhodněné občany ve všech městských částech Prahy bez rozdílu. Hodláme i nadále rozvíjet spolupráci s městskými částmi při zvyšování kvality sociálních služeb, aby vyhovovala individuálním potřebám těch, kterým je tato pomoc poskytována. Zajistíme finanční prostředky na zřízení a rozvoj komunitních center zajišťujících potřebnou sociálně zdravotní péči.

6 Pražané - bezpečnost a pořádek více strážníků a bezpečnostních kamer semafory před školami a školkami garantované jízdné v taxislužbě Jan Slezák Chceme, aby Praha byla bezpečným městem. Proto zvýšíme počet městských strážníků a bezpečnostních kamer v ulicích Prahy. Zřídíme archiv, který bude dlouhodobě schraňovat záběry z bezpečnostních kamer tak, aby je státní i městská policie mohla efektivněji využít v přestupkovém a trestním řízení. Zavedeme precizní vyhledávání nebezpečných míst ulic, parků, podchodů i budov, kde zavedeme účinná opatření ke zvýšení bezpečnosti. Zajistíme bezpečnou cestu Vám i Vašim dětem domů. Zavedeme semafory před všemi mateřskými a základními školami, poliklinikami a dalšími institucemi. Budeme důsledně v těchto místech kontrolovat dodržování dopravních předpisů ze strany řidičů. Občané nesmějí být rukojmími, kteří mají strach, kolik za cestu taxislužbou zaplatí. Prosadíme proto provoz městské taxislužby s garantovaným jízdným, jak je to obvyklé v jiných světových metropolích.

7 Pražané - výkonná veřejná správa Ing. Karel Březina zjednodušení styků s úřady veřejná kontrola zřízení ombudsmana zachování cen energií účast občanů na rozhodování Chceme státní správu a samosprávu pro občana - otevřenou, přístupnou a vstřícnou. Proto zjednodušíme vyřizování žádostí občanů a umožníme účinné využívání informačních technologií ve styku s městskými úřady. Zřídíme pro občany města pražského ombudsmana, který se bude zabývat vyřizováním jejich stížností. Vytvoříme jednotné klientské centrum a tím zjednodušíme občanům kontakt s dodavateli energií a služeb jako je elektřina, plyn a teplo. Budeme usilovat o zachování ceny elektřiny, plynu a vody na co nejnižší možné úrovni. Zajistíme účast občanů při rozhodování o rozvoji města a městských částí. Proto se zasadíme o informování veřejnosti o záměrech města a městských částí před konečným rozhodnutím.

8 Pražané - doprava rozšíření metra a tramvajových tras zmrazení cen jízdného v MHD rozšíření záchytných parkovišť rozšíření cyklostezek Ing. Antonín Weinert Kvalitní a levná hromadná doprava je jedním z klíčů k řešení dopravních problémů v metropoli. Proto zmrazíme ceny jízdného v MHD tak, aby nerostly příští čtyři roky. Senioři od 65 let budou mít jízdu hromadnými dopravními prostředky zdarma. Rozšíříme počet nízkopodlažních autobusů, tramvají a vlakových souprav tak, aby i osoby se zdravotním postižením, senioři nebo maminky s kočárky mohli bez potíží užívat veřejné dopravní prostředky. Podpoříme výstavbu nových tras metra, včetně prodloužení stávajících tras do okrajových částí Prahy, kde vyrůstají nové čtvrti. Zvýšíme počet záchytných parkovišť (P+R) návazných na hromadnou dopravu a rozšíříme kapacitu stávajících parkovišť. Zasadíme se o získání finančních prostředků z Evropské unie pro výstavbu vnitřního a vnějšího městského okruhu tak, aby centrum nebylo zatíženo tranzitní dopravou. Rozšíříme podíl železniční dopravy v rámci pražské integrované dopravy a vybudujeme nové přestupní uzly (metro železnice autobus). Prosadíme urychlené dokončení dopravního propojení letiště Ruzyně s centrem s optimálním využitím stávajících dopravních cest. V maximální míře budeme usilovat o zvýhodnění městské hromadné dopravy před automobilovou dopravou, například prosazením povinnosti dávat přednost autobusům MHD při výjezdu ze zastávek. Budeme usilovat o trvalé rozšiřování cyklostezek a jejich propojování v souvislé trasy.

9 Pražané - financování města stop zadlužování Prahy více peněz na infrastrukturu zvýšení kontroly hospodaření více peněz z Evropské unie JUDr. Petr Hulinský Zabráníme dalšímu zadlužování města, které v posledním období neutěšeně roste. Najdeme úspory v běžných výdajích na provoz města a ušetřené prostředky přesuneme na investiční akce, především na financování rozvoje infrastruktury. Efektivní hospodaření města je naší prioritou, proto zvýšíme kontrolu využití prostředků při investičních akcích, zavedeme důkladnou a kvalitní evidenci financování. Informace o investičních akcích města budou v maximální možné míře veřejné a občané tak budou mít kontrolu nad využitím veřejných prostředků. Zavedeme systém podpory řízení finanční likvidity, který napomůže snížit náklady města Prahy. Zajistíme větší a efektivnější příliv peněz z fondů Evropské unie na městské projekty. Budeme účinně spolupracovat s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k prosazení cílů investiční politiky Public Private Partnership, která umožní spolupráci se soukromým sektorem na investičních akcích. Budeme důsledně kontrolovat stav přípravy přestavby Ústřední čističky odpadních vod, výstavbu metra, městského a silničního okruhu a dalších priorit ve stavebnictví, včetně zajištění jejich financování. Budeme provádět důsledně kontrolu hospodaření městských příspěvkových organizací, zejména pak Kongresového centra Praha, a. s., Dopravního podniku, a. s., Technické správy komunikací a dalších. Zvýšení efektivity jejich hospodaření bude naší prioritou.

10 Pražané - školství a vzdělání JUDr. Petra Buzková modernizace škol lepší stravování nová počítačová centra větší mezinárodní výměna studentů více peněz na zájmovou činnost Prosadíme taková opatření, která napomůžou zlepšení výuky na pražských školách zasadíme se o modernizaci škol, rekonstrukce školních budov a jejich lepší vybavení, která napomůžou ke zlepšení výuky pro pražské školáky a studenty. Podpoříme vybudování nových moderních počítačových center na školách. Prosadíme pestřejší a zdravější stravování ve školních jídelnách. S ohledem na zvýšený zájem výrazně rozšíříme kapacity uměleckých škol. Vybudujeme školské informační centrum pro poskytování komplexních informací v oblasti školství pro rodiče a žáky (informace o školách a školských zařízeních, přijímacích řízeních na SŠ, elektronické žákovské knížky, e-learning), uplatníme dostupnější a snadnější komunikaci rodičů se školou než je tomu doposud. Zachováme stávající síť škol v přírodě. Sociálně slabým rodinám poskytneme finanční podporu, aby byly školy v přírodě dostupné i jejich dětem. Finančně podpoříme prostřednictvím grantů provoz kroužků zájmových činností a vzdělávacích seminářů při školách v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže. Budeme podporovat rozšíření mezinárodní výměny studentů mezi školami s ohledem na zvyšování úrovně znalosti cizích jazyků.

11 Pražané - volný čas, kultura a sport Mgr. Ing. Miroslav Poche více peněz na kulturu a sport každoročně jedna mezinárodní akce zrušení vstupného do muzeí a galerií pro studenty a děti senior-pasy pro důchodce na kulturní akce nová sportoviště pro občany Rozšíříme možnosti Pražanů, jak trávit v metropoli svůj volný čas. Zvýšíme finanční podporu kultury, sportu a účelného využití volného času dětí a mládeže. Každoročně podpoříme alespoň jednu kulturní nebo sportovní akci mezinárodního významu. Praha se tak stane městem kultury a sportu permanentně viditelným na evropské mapě a Pražané budou mít stálý přístup k nejlepším světovým projektům. Zrušíme vstupné do muzeí, galerií a podobných institucí zřizovaných městem pro studenty středních a vysokých škol do 26 let a držitele průkazů ZTP a ZTPP a zasadíme se o snížení vstupného pro rodiny s dětmi a seniory. Pro seniory zajistíme konání kulturních akcí s podstatně nižším vstupným v alternativě senior pasu. Napomůžeme opravám objektů v památkové zóně a podpoříme opravy kulturních památek městských částí, v jejich okolí vybudujeme zóny pro volný čas. Dořešíme výstavbu veletržních areálů k obnovení historické tradice veletržní Prahy. Podpoříme konání kongresů a sympozií v hlavním městě a rozvoj kongresové turistiky, která přinese Praze další finance a možnosti pro podnikatele. Podpoříme záměr města ucházet se o pořádání letních olympijských her a navazujících paralympijských her v letech 2016 nebo 2020, zřídíme olympijské třídy a gymnázia. Zasadíme se o výstavbu národního fotbalového stadionu, který bude sloužit i jiným sportům. Vedle toho podpoříme vytvoření nových víceúčelových sportovišť, která budou cenově dostupná všem občanům Prahy. Budeme intenzivněji pokračovat v modernizaci a rekonstrukci hřišť a sportovních ploch při školách a tělovýchovných jednotách. Rozšíříme podporu zájmové činnosti dětí a mládeže a oblasti volnočasových aktivit podpoříme organizované aktivity ve volném čase v domech dětí a mládeže, zavedeme více grantů pro příležitostné a spontánní aktivity.

12 Pražané - životní prostředí v městě RNDr. Lubomír Habrnál omezení dopravy v centru více stezek pro cyklisty čisté ulice omezení hluku při výstavbě Dokončíme výstavbu pěších zón v centru města a v městských částech a podpoříme zásadní a trvalé omezení osobní dopravy v centru města. Budeme pokračovat v rozšiřování stezek pro cyklisty a jejich propojování v trasové celky. Budeme investovat do oprav parků a výsadby zeleně a do vybudování nového zázemí pro využití volného času a sportování v nich. Vybudujeme kašny a pítka k osvěžení a odpočinku Pražanů a návštěvníků Prahy. Zasadíme se o kvalitní a pravidelný úklid v ulicích, podpoříme sběr tříděného odpadu, likvidaci černých skládek a potrestání jejich původců. U stavebních prací ve městě prosadíme do smluv se stavebními firmami ustanovení, která budou omezovat hlučnost staveb a rekonstrukcí.

13 Pražané město pro ženy i děti další školky a jesle s delší provozní dobou dětské koutky na úřadech rovnost příležitostí JUDr. Ing. Miloslav Ludvík Budeme trvale vytvářet podmínky pro podporu rodin s malými dětmi, aby Praha byla přátelská k rodinám, které v ní žijí. Rozšíříme počet mateřských škol i jeslí a prodloužíme jejich otevírací dobu tak, aby je mohla za přijatelných podmínek využívat každá rodina žijící a pracující v Praze. Stejně tak přizpůsobíme otevírací hodiny městských institucí ženám, především pracujícím matkám. V městských institucích vytvoříme prostředí přátelské rodičům s dětmi a zavedeme dětské koutky, aby si rodiče mohli bez problémů vyřídit potřebné úřední záležitosti. Zvýšíme počet míst pro kočárky ve všech přepravních prostředcích, zvýšíme také počet nízkopodlažních autobusů i tramvají. Podpoříme vznik dalších mateřských center, která budou poskytovat rodičům s dětmi kvalitnější služby. Prosadíme rovnost příležitostí jako rovnocennou oblast komunální politiky v Praze. Rovnoprávné postavení žen ve společnosti bude mít jeden z radních ve své kompetenci jako jednu z priorit V rámci zvýšení bezpečnosti pro ženy budeme účinně vyhledávat riziková místa v metropoli. Na těchto místech prosadíme zavedení preventivních bezpečnostních opatření.

14 Mgr. Karel Klíma Vytvoříme podmínky, aby Praha byla městem, kde zdravotně postižení budou svůj handicap cítit v každodenním životě co nejméně. Podniky chceme motivovat, aby zaměstnávaly zdravotně postižené, podpoříme vybavení škol zařízeními, která zruší bariéry pro handicapované zájemce o vzdělání. Vytvoříme granty na vzdělávací, kulturní, sportovní a zábavné akce pro handicapované občany. Podpoříme pražské neziskové organizace v péči o mentálně postižené děti. Dohlédneme na to, aby doprava a pohyb po městě byla dostupná a tedy lépe technicky vybavená směrem k občanům s poruchami zraku či vozíčkáře. Ve stavebním řízení budeme důsledně uplatňovat kontrolu nad plněním povinností investorů realizovat veřejně přístupné stavby z pohledu komplexně bezbariérového přístupu do všech nově postavených budov. Podpoříme bezbariérové úpravy kin, divadel, muzeí a galerií a jejich vybavení zařízením pro sluchově postižené. Budeme masivněji podporovat specializované sportovní kluby handicapovaných v Praze, aby možnost každodenního přístupu ke sportu měli všichni handicapovaní Pražané. Sportovní kluby zdravotně postižených by měly užívat pražská školní sportovní zařízení bezplatně. Pražané - pro zdravotně postižené nové pracovní příležitosti bezbariérové školy podpora neziskovým organizacím

15 Pražané - bytová politika a územní rozvoj Mgr. Jan Choděra pozemky pro družstevní byty třetinu výstavby mladým rodinám privatizace pouze stávajícím nájemcům stop manipulacím s pozemky Rozvoj bydlení, které bude dostupné všem je naší programovou prioritou. Vyčleníme pozemky, které budou určené pro další družstevní výstavbu bytů. Budeme pokračovat v privatizaci bytového fondu, ale nikoliv spekulantům byty budeme prodávat pouze stávajícím nájemcům. Výnosy z prodeje bytů investujeme výlučně do výstavby nového bytového fondu. Třetina nově postavených bytů bude určena pro ty, pro které je získání bydlení jednou z nejpalčivějších priorit mladým rodinám. Zabráníme manipulaci s městskými pozemky a prosadíme dodržování průhledné správy veřejného majetku. Pražané - sídliště nová parkovací místa rekonstrukce panelových domů více příležitostí pro sport a kulturu František Adámek Zasadíme se o zlepšení života na pražských sídlištích. Podpoříme rozšíření stávajících i výstavbu nových parkovacích prostor na sídlištích a jejich vybavení bezpečnostním kamerovým systémem. Zasadíme se o dokončení rekonstrukcí panelových domů. Zajistíme, aby se nájemné z obecních panelových domů vracelo do jejich oprav a údržby. Podpoříme zlepšení prostředí na sídlištích, včetně rozšíření příležitostí pro sport a kulturu. Zamezíme další zahušťování sídlišť ubíráním oddychových a zelených ploch.

16 Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

ZELENÁ PRO PRAHU 6. Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010

ZELENÁ PRO PRAHU 6. Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010 ZELENÁ PRO PRAHU 6 Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010 Strana zelených získala v minulých volbách od voličů čtyři mandáty v zastupitelstvu městské části a je na čase skládat účty. Kromě

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Bránov [cvičné území] (Město)

Bránov [cvičné území] (Město) 1 of 6 30.3.2009 10:49 Bránov [cvičné území] (Město) Komunitní plán Zdraví a kvality života Bránov 2009 [probíhá zpracování dokumentace] A. ROZVOJ MĚSTA "10P" - Bránov [cvičné území] - Největší problémy

Více

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Pracovní skupina: Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí Místo: Chomutovské divadlo Čas: 16:00 19:05 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města

Více

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky Strategický plán rozvoje obce Chaloupky OBSAH ÚVOD... 2 ÚVODNÍ SLOVO ZASTUPITELSTVA... 2 STRUKTURA A METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNU... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU... 4 ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE...

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Osoba pečuje o svou hygienu Osobní hygiena Běžná denní hygiena Provádění běžné hygieny Mytí, koupání, péče o zuby, vlasy, nehty Mít podporu v tom, jak pečovat o tělo, jak používat kompenzační pomůcky

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA Textová část VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA 02 Seznam příloh 01/ Panel 02/ Textová část 03/ Obálka Autor a) popis a zdůvodnění zvoleného komplexního urbanisticko-dopravního

Více

Poslanecká sněmovna schválila dne 22. srpna novelu zákona o zaměstnanosti

Poslanecká sněmovna schválila dne 22. srpna novelu zákona o zaměstnanosti Tisková zpráva ze dne 27. srpna 2008 Poslanecká sněmovna schválila dne 22. srpna novelu zákona o zaměstnanosti Poslanecká sněmovna v pátek 22. srpna 2008 schválila novelu zákona o zaměstnanosti a změnu

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015 tento

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE PŘÍLOHY PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE KLÍČOVÉ PROBLÉMY klíčové problémy řazeny dle počtu bodů OBLASTI ROZVOJE nejvýznamnější problémové oblasti klíčový problém oblast body oblast kód

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Osoba získala/ upevnila si dovednosti v oblasti osobní hygieny Osoba zvládá běžné úkony péče o sebe Osobní hygiena Osobní hygiena Běžná denní hygiena Mytí, koupání, péče o zuby, vlasy, nehty Zvládání

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 55 ze dne 19.1.2016 ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy I. souhlasí s tím, že cyklistická

Více

Zápis ze dne 15. 10. 2014

Zápis ze dne 15. 10. 2014 Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 10. 2014 Přítomni: Hosté: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová, Danuše Zelená, Miloš Berounský,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

Volební program ČSSD. pro volby do Poslanecké sněmovny. Parlamentu ČR

Volební program ČSSD. pro volby do Poslanecké sněmovny. Parlamentu ČR Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 Obsah 1. Odkud a kam míří sociální demokracie? 3 1.1 Odkud? Aneb 10 největších úspěchů ČSSD 3 1.2 Naše budoucnost

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Zápis. z jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl.m. Prahy konaného 19. 6. 2012 v místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2.

Zápis. z jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl.m. Prahy konaného 19. 6. 2012 v místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2. Zápis z jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl.m. Prahy konaného 19. 6. 2012 v místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2. Přítomni: Ing. Jiří Nouza, Ing. Věra Šturmová, Ing. Jiří Pařízek, Radek

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

Pražská tramvajová doprava

Pražská tramvajová doprava Pražská tramvajová doprava Trendy evropské dopravy 17.5.2012 Jan Šurovský Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Největší provozovatel hromadné dopravy osob v ČR 100% vlastníkem je hl. město Praha Největší

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ ROZŠÍŘENÍ EU: VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ Vyjednávání o členství v Evropské unii nespočívá pouze v diskusi, zda EU může dovolit kandidátským zemím jimi požadovaná přechodná

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 099/99-1032 Signatura: vc3as109 Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Havlíčkova 273 277

Více

Poznámka, popis Návrh řešení pro projekt IPRM 2. Č.p. Podnět, připomínka Čet- nost

Poznámka, popis Návrh řešení pro projekt IPRM 2. Č.p. Podnět, připomínka Čet- nost Stanoviska Rady města Kopřivnice k připomínkám vzneseným ze strany veřeji ke studii na veřejná prostranství IPRM 2, pro dokončení projektových prací firmou MCO Olomouc. Dne 15.12.2010 proběhlo v jídelně

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Názory občanů sídla Ratměřice

Názory občanů sídla Ratměřice Názory občanů sídla Ratměřice I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Ratměřice: 21 osob Levá osa grafů zobrazuje počet

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013 20. Konference NSZM ČR Olomouc, 18. září 2013 Úvod prezentace 1. Zdravé město a MA 21 a město Chrudim 2. Sebehodnocení města pro potřeby auditu UR 3. MA 21 jako systém 4. Výsledky auditu UR 5. Zdraví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma Obec Paseky nad Jizerou Obec IČO 00580791 Sídlo 512 47 Paseky nad Jizerou 242 Zodpovědný

Více

Deset kritérií. pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb

Deset kritérií. pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb Deset kritérií pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb Deset kritérií pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Překonávaný výškový rozdíl Počet a klasifikace bariér Dopravní

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2016 2017 Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza.....4 2.1 Zhodnocení současného

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Veřejná správa jako producent veřejných statků

Veřejná správa jako producent veřejných statků Veřejná správa jako producent veřejných statků Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejná správa Veřejná zakázka Smlouva s partnerem Formy veřejných organizací Orgány a instituce VS Organizační složky

Více

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace - Fungování CZ-SR CIVINET - Cíle - Organizační struktura

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ E - Zásady organizace výstavby Vypracoval: RotaGroup, s.r.o. Autorizoval: Ing.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

VÝCHODISKA PRO ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PŘÍPRAVY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ

VÝCHODISKA PRO ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PŘÍPRAVY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ III. VÝCHODISKA PRO ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PŘÍPRAVY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ V Praze dne 9. května 2006. OBSAH ÚVOD... 3 1. EVROPSKÁ UNIE A KONZULTACE S VEŘEJNOSTÍ... 4 2. PRINCIPY ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI...

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Materiál zpracován na základě zadání Institutu umění v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015).

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: - suburbanizace roste poptávka po dopravě přes hranice města / regionu - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů

Více

Informace k novému Tarifu 2012

Informace k novému Tarifu 2012 Informace k novému Tarifu 2012 Pisárecká tramvajová souprava T3P 1589 + 1558 vjíždí do smyčky Královo Pole, nádraží na lince 6. Foto: Martin Šmerda Co se starými jízdenkami 1. Do kdy platí nevyužité jednorázové

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. metodický pokyn. (pracovní znění pro ověření v praxi)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. metodický pokyn. (pracovní znění pro ověření v praxi) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ metodický pokyn (pracovní znění pro ověření v praxi) Co je vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Jeho součásti Čím se řídí

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance Chytré město? Kvalita Informace Doprava - Finance Zklidňování dopravy ve městě České Budějovice Průhonice 13.11.2007 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené

Více

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část OBSAH PŘEDMLUVA...3 1. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA MĚSTA ZNOJMA...4 2. PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE...15 3. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA...19 Cíle a priority

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA SEZNAM PROBLÉMŮ/PŘÍLEŽITOSTÍ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, ARCHITEKTURA, PAMÁTKY 1. Vytvořit program, kterým bude možné podpořit koupi nových

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 Změny účinné od 1. července 2010 (podle novely provedené zákonem č. 227/2009 Sb.) jsou v tomto úplném znění zákona zvýrazněny následovně:

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

Sl.4. Sl.5 Označení fiche. 1.1. sociální podniky Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

Sl.4. Sl.5 Označení fiche. 1.1. sociální podniky Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků Sl.1 Sl.2 Sl.3 Sl.4 Sl.5 Označení fiche Pojmenování fiche Označení aktivity Možná náplň akce (projektu) V zásobníku projektů má evidovaný projekt IROP 1 Sociální podnikání 1.1. sociální podniky Výstavba,

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Informační bulletin KLUBU VOZÍKČÁŘŮ PETÝRKOVA, o.p.s. Jsme víc, než jen služba osobní asistence!

Informační bulletin KLUBU VOZÍKČÁŘŮ PETÝRKOVA, o.p.s. Jsme víc, než jen služba osobní asistence! Informační bulletin KLUBU VOZÍKČÁŘŮ PETÝRKOVA, o.p.s. Jsme víc, než jen služba osobní asistence! listopad 2015, číslo 3 NOVÉ POMŮCKY V NAŠÍ PŮJČOVNĚ Od měsíce září máme v naší půjčovně další kompenzační

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 19.01. 2016 I. ZÁKLADNÍ

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více