Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne 26.04.2011"

Transkript

1 Pojistná smlouva č Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ , Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. B 1897 (dále jen pojistitel), zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plzeň, PSČ tel , fax a Město Stříbro sídlem: Masarykovo náměstí 1, Stříbro IČ: (dále jen pojistník) Zástupce pojistníka: Dr. Bohuslav Červený, starosta města uzavírají ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře: RENOMIA, a.s. sídlo: Příkop 6, Brno, IČ: (dále jen pojišťovací makléř ) Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Prešovská 6, Plzeň, , tel.: , fax: Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

2 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v zákoně o obcích v platném znění. 3. K tomuto pojištění vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP). Všeobecné pojistné podmínky VPP P - 100/09 pro pojištění majetku a odpovědnosti Zvláštní pojistné podmínky ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla ZPP P - 300/05 - pro pojištění strojů ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P- 520/05. Živel DZ6 Zásoby a jejich uložení Vymezení podmínek DZ12 Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby vymezení předmětu pojištění Zabezpečení DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká cenností) Upřesnění DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů Sklo DSK1 - Sklo - Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění Stroje DST1 Sdružený živel Rozšíření rozsahu pojištění DST8 Odcizení Rozšíření rozsahu pojištění Pojištění odpovědnosti DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění DODP8 Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění Obecné DOB1 - Elektronická rizika - Výluka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění Článek II. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

3 1. Obecná ujednání pro pojištění majetku Příloha č Pojištění majetku sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak Pojištění majetku sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak Pro pojištění majetku je místem pojištění: a) katastrální území spravovaná městem Stříbro, c) st.p.č. 1544, č.p. 1545, č.p. 1546, ul. Prokopa Holého, k.ú.stříbro d) příloha č.1 f) st.p. č. 1547, č.p. 1548, ul. Prokopa Holého, k.ú. Stříbro není-li dále uvedeno jinak. 2. Přehled sjednaných pojištění Pojištění sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách : Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ6, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Soubor nemovitostí včetně věže kostela Všech Svatých, st. parc.č. 118/2, Stříbro a Městského muzea č.p. 20, Stříbro Kč Kč 2. Soubor movitých věcí Kč Kč 3. Oplocení sběrného dvora Kč Kč 4. Soubor zásob Kč První riziko Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

4 Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. c) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistn á částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Bytový dům Kč Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. d) Rozsah pojištění: požár, vichřice Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Nemovitosti uvedené Kč 1000 Kč na příloze č.1 Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Na časovou hodnotu Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Nemovitost garáž na Kč 1000 Kč rolbu Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

5 Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. f) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistn á částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Bytový dům Kč Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Kašna jižní zahrada Kč Kč Obvyklá cena 2. Kašna - náměstí Kč Kč Obvyklá cena 3. Morový sloup - náměstí Kč 1000 Kč Obvyklá cena Třináctý poledník, městský informační 4. systém, klášterní Kč 1000 Kč Obvyklá cena zahrady, trasa naučné stezky Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistn á částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Umělý sportovní povrch in-line na ledové ploše Kč Kč Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

6 Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5 Příloha č. 7 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojist ná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává Maximální roční * )1) 2) 9) limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Soubor movitých věcí Kč První riziko Kč Třináctý poledník, městský info systém, klášterní zahrady, trasa naučné stezky Soubor nemovitostí stavební součásti a zábranné prostředky Kašna Jižní zahrada, Kašna - náměstí, Morový sloup - náměstí Kč První riziko Kč Kč První riziko Kč Kč První riziko, obvyklá cena Kč 5. Soubor zásob Kč První riziko Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) 9) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Třináctý poledník, městský info systém, 1. klášterní zahrady, trasa naučné stezky Soubor nemovitostí 2. stavební součásti a zábranné prostředky Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Kč První riziko Kč Kč První riziko Kč Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

7 Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: dle bodu 1.3. g) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, Příloha č. 7 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) 9) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Kašna jižní zahrada, 1. Kašna náměstí Morový sloup - náměstí Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst % min Kč První riziko, obvyklá cena Kč Pojištění skla Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-250/05 Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 250/05 a doložkami DOB1, DOB3, DSK1 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) 9) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Skla, fólie, reklamy, výlohy včetně konstrukce a 1000 Kč První riziko Kč elektroinstalace Poznámky: Ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení ( např. ochran. Mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky. Pojištění vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy. *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkou DOB1, DODP1, DODP5, DODP8 Poř. číslo Rozsah pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu DODP1 Náklady zdravotní pojišťovny ( třetí osoby) Náklady zdravotní pojišťovny DODP5, regresní náhrady dávek nemocenského pojištění DODP8 Limit plnění Sublimit plnění Kč 7) 5) Územní Spoluúčast platnost pojištění Kč Kč ČR Kč Kč ČR Kč Kč ČR Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

8 Poznámky: Příloha č. 7 Smluvní ujednání: Odchylně od čl. IV. odst. (2) písm. d) ZPP P - 600/05 pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje i na odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou způsobí osoba vykonávající veřejnou službu na základě smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřené s obcí pojištěnou touto pojistnou smlouvou nebo která bude takové osobě při výkonu veřejné služby způsobena (dále jen dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby ). Pro účely tohoto dodatkového pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby je ve vztahu k odpovědnosti za škodu, kterou způsobí osoba vykonávající veřejnou službu jiné osobě, pojištěným také osoba vykonávající veřejnou službu na základě smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřené s obcí pojištěnou touto pojistnou smlouvou. Sublimit plnění (horní hranice plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku, který sjednává v rámci limitu plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, činí pro toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby ,- Kč. Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí pro toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby 1 000,- Kč. Roční pojistné za dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby činí 4 313,-Kč. Odchylně od čl. IV. odst. (3) písm. d) a nad rámec čl. I. odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP P - 600/05 pojištění vztahuje též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu podle 13 odst. 2, 3 občanského zákoníku z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti podle 11 a násl. občanského zákoníku, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu sjednané touto pojistnou smlouvou. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: a) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo po dni b) nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy byl proti pojištěnému poprvé pímně uplatněn v době trvání tohoto pojištění, c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění. Nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako nárok na náhradu škody a platí pro něj přiměřeně příslušná ustanovení pojistných podmínek vztahující k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému touto pojistnou smlouvou. Mimo výluk a omezení plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému touto pojistnou smlouvou toto pojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžité náhradě nemajetkové újmy způsobené: a) urážkou, pomluvou, b) xuálním obtěžováním nebo zneužíváním, c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Sublimit plnění (horní hranice plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku ), který sjednává v rámci limitu plnění pro pojištění obecné odpovědnosti činí pro toto pojištění ,- Kč. Spoluúčast činí pro toto pojištění 10% min ,- Kč. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

9 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne Příloha č. 7

10 Pojištění strojů Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P 300/05 Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOST1, DST8 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Strojní zařízení zimního Kč 10 % min Kč stadionu Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.v. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, první riziko je limit plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P 100/09, maximální roční limit plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09, limit plnění pro jednu a každou pojistnou událost, odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku pojistné plnění do výše limitu plnění, sublimit plnění sjednává v rámci limitu plnění a je horní hranicí plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku - pro pojištění odpovědnosti, doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu, zlomkové pojištění vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09, sublimit plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo, integrální franšíza od plnění neodečítá, do její výše však plnění neposkytuje časová franšíza je časový úk specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu. 3. Pojistné plnění 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho roku, omezeno limitem plnění ve výši Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění od celkové výše plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho roku, omezeno limitem plnění ve výši Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění od celkové výše plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

11 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené souváním půdy, zřícením skal nebo zemin, souváním nebo zřícením lavin, zemětřením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho roku, omezeno limitem plnění ve výši Kč Pro pojištění majetku stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně z téže příčiny při likvidaci pojistné události od celkového plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. Článek III. Výše a způsob placení 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 1.1. Živelní pojištění Pojistné ,-Kč 1.2. Pojištění pro případ odcizení Pojistné ,-Kč 1.3. Pojištění pro případ vandalismu Pojistné ,-Kč 1.4. Pojištění skla Pojistné ,-Kč 1.5. Pojištění odpovědnosti za škodu Pojistné ,-Kč 1.6. Pojištění strojů Pojistné ,-Kč Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ,-Kč Po uplatnění slevy za frekvenci placení ve výši 5 % a obchodní slevy ve výši 25 % Celkové roční pojistné činí ,-Kč. 2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je roční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné vždy k datu Pojistník je povinnen uhradit pojistné v uvedené výši na účet zplnomocněného pojišťovacího makléře číslo /2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní symbol Pojistné považuje za zaplacené okamžikem připsání v plné výši na výše uvedený účet. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

12 Článek IV. Hlášení škodných událostí Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopim, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY Centrální podatelna Brněnská 634, Modřice Tel.: fax: , V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost pímně. Hlášení škodné události považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopim podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. Článek V. Zvláštní ujednání 1. Odchylně od ZPP P-150/05 čl.v. bodu 3) ujednává, že škody vzniklé následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní jsou hrazeny od prvního dne pojištění. 2. Pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené hodnoty znovupořízení pojištěných věcí k datu sjednání pojistné smlouvy. 3. Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu roku, je automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 10 %, nebude ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. IX., bod (1), písm. d) pojistitelem požadován doplatek. Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 10 %, je pojistník povinen tuto skutečnost pímně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře. Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy. 4. Odchylně od ustanovení ZPP P-150/5, Čl. VIII., bod (3) ujednává, že: - dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení, - dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení. 5. Ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. III. pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy. 6. Odchylně od ustanovení VPP P-150/05, Čl. II., bod (2), písm. d) ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

13 7. Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05 ujednává, že pojistné nebezpečí povodeň vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. 8. Je-li proti pojistnému nebezpečí vodovod pojištěna budova, pak ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. II., bod (2), písm. e) vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení potrubí pro odvod vody, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v tomto potrubí. 9. Touto doložkou ujednává, že pojistitel nahradí nad rámec ustanovení čl. XIII. odst. (2) VPP P- 100/09 účelně vynaložené náklady z již nastalé pojistné události na demolici objektů postižených touto událostí, odklízení nebo vyklízení suti a její odvoz včetně nákladů na její uložení na nejbližší vhodnou skládku, dále jen demoliční náklady. 1. Demoliční náklady na likvidaci objektů (budov a staveb) zničených v důsledku pojistné událostí uhradí pojistitel pouze v případě, že tyto objekty shledal pojistitel neopravitelnými nebo jejich demolici nařídil po pojistné události orgán státní správy z důvodů bezpečnostních. 2. Pojistitel nehradí náklady na demolici budov a staveb, u nichž bylo o nutnosti demolice rozhodnuto v důsledku následného chátrání zapříčiněného neprovedením oprav nebo nezbytného zajištění bezprostředně po pojistné události. 3. Pojištění sjednává na první riziko ve smyslu. čl. XVIII. odst. (1) a) VPP P - 100/ Odchylně od čl. I ZPP P 150/05 pojištění vztahuje i na investice, o nichž pojistník předpokládá, že je bude vlastním jménem a na vlastní účet realizovat během pojistné doby. 1. Pojištění vztahuje na nové investice specifikované v pojistné smlouvě. 2. Nové investice jsou pojištěny na pojistnou částku, kterou stanoví pojistník na základě znalosti předpokládaného rozsahu nových investic. 3. Rozsah pojištění nových investic je uveden v pojistné smlouvě. 4. V případě vzniku pojistné události na nedokončené nové investici je pojistitel povinen plnit pouze do takové výše, která vyjadřuje hodnotu nové investice bezprostředně před vznikem pojistné události. 11. Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. IV., bod (2) je pojistnou událostí i ztráta pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvu, byla-li pojištěná věc pro případ této události pojištěna. 12. Ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. XIII. pojistitel nahradí zachraňovací nálady maximálně do výše 10 % z horní hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů. Toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob. Závěrečná ustanovení Článek VI. 1. Tato pojistná smlouva uzavírá na dobu od do Pojistník podpim této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně známen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 3. Pojistník podpim pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany dohodly, že veškeré pímnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

14 smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 pro tento případ adresátem rozumí pojišťovací makléř. Dále smluvní strany dohodly, že veškeré pímnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli. 5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopich, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis. 6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě. 7. Tato pojistná smlouva obsahuje 26 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy. 8. Na konci každého roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné pro daný pojistný rok a provedena případná změna předpisu. 9. Výčet příloh: příloha č.1 znam nemovitostí Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

15 Ve Stříbře dne xx.xx Dr.Bohuslav Červený, starosta města V Plzni dne xx.xx Alena Smolová, vedoucí obchodního referátu. Jof Soukup, referát hospodářských rizik Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

16 520/05 P DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek. Doložka Živel DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek 1. Zásoby musí být uskladněny s ohledem na jejich rozměry, povahu a odolnost proti fyzikálním a chemickým vlivům takovým způsobem, aby možnost jejich poškození byla minimalizována. Zásoby musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zastřešení), bylo možné průběžně kontrolovat jejich stav a bylo možné je přemístit v případě ohrožení živelní událostí. 2. Zásoby skladované v podlažích, kde je podlaha pod úrovní okolního terénu, musí být uloženy dle podmínek stanovených v čl. VI. odst. (1) b) ZPP P - 150/ Zásoby s omezenou dobou skladovatelnosti jsou předmětem pojištění pouze po dobu minimální trvanlivosti stanovené jejich výrobcem. Škoda vzniklá na zásobách po uplynutí doby minimální trvanlivosti pojistnou událostí není. Doložka Živel DZ12 Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby vymezení předmětu pojištění Za příslušenství nebo součást budovy nebo stavby ve smyslu bodu (16), Čl.IX. ZPP P-150/05 a za stavební součásti budovy nebo stavby ve smyslu bodu (23), Čl.IX. ZPP P-150/05 nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo její část instalovaná vně nebo uvnitř budovy nebo stavby. Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické moduly určené pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napětí do kterých je elektřina získávaná z modulů vedena z důvodu transformace na síťové napětí 230V. Doložka DOZ1 Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká cenností) Upřesnění Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05, podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity plnění. 1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství): a)byly uzavírací a uzamykací mechanismy funkční, b)byly otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm 2 a větší zevnitř byly zneprůchodněny, c)elektrický zabezpečovací systém byl funkční a ve stavu střežení, d)schránky a trezory byly uzamčeny. 2. Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např.v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

17 3. Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 4. I. Movité věci, a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru Uzavřeným prostorem rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), uzavřený prostor stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na: Typ A, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti. Typ B, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, maringotky apod. Typ C, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádrokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti. Za uzavřený prostor nepovažuje prostor motorového vozidla. 1. Movité věci a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru typu A. Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení A1 do Zabezpečení podle odst. 1. této doložky dále nespecifikováno. A2 do dveře běžné zámek dveří - dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou A3 do dveře plné zámek dveří - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky prosklené plochy zabezpečení prosklených částí dveří A4 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 A5 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy v rozsahu A4 Nebo dveře plné zámek bezpečnostní uzamykací systém EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

18 Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení A6 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 : - funkční mříží nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P3A EZS/ostraha - EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou A7 do dveře bezpečnostní zámek dveří v rozsahu A6 (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) prosklené plochy v rozsahu A6 EZS/ostraha - EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním pm A8 do Dveře v rozsahu A7 zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně vratová závora (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 : - funkční mříží nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P4A EZS/ostraha - EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou A9 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. 2. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu B. Tabulka č. 2 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění (Kč) prvek zabezpečení Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru kvalita prvku zabezpečení B1 do Zabezpečení podle odst. 1. této doložky dále nespecifikováno. B2 do dveře běžné zámek dveří - dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou B3 do dveře plné zámek dveří - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 B4 do dveře plné zámek dveří bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy v rozsahu B3 Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

19 Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení B5 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy v rozsahu B3 nebo dveře plné zámek bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič B6 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. 3. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu C Tabulka č. 3 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru (Kč) prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení C1 do Zabezpečení podle odst. 1.této doložky dále nespecifikováno. C2 do dveře běžné zámek dveří - dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou C3 do dveře plné zámek dveří - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky prosklené plochy zabezpečení prosklených částí pouze dveří C4 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na akustický hlásič C5 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž (funkční roleta) prosklené plochy v rozsahu C4 EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou C6 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. II. Movité věci a zásoby uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství Pojištění vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění nevztahuje na škody vzniklé na cennostech, cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty, pímnostech, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod. Tabulka č. 4 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení D1 do oplocení zámek vstupů výška 160 cm - zámek dozický nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

20 D2 do oplocení výška 180 cm zámek vstupů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek ostraha v mimopracovní době střežené volně pobíhajícím služebním pm D3 do oplocení výška 180 cm zámek vstupů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek ostraha - v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním pm D4 do oplocení výška 180 cm zámek vstupů - bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je zvýšenou ochranou třmene visacího zámku ostraha/ezs - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany D5 do oplocení výška 180 cm, po celém obvodě s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.) zámek vstupů - dva bezpečnostní uzamykací systémy nebo - dva bezpečnostní visací zámky zvýšenou ochranou třmene ostraha/ezs - trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné EZS minimálně 3. stupně s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany s dobou zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno průmyslovou TV (CCTV) záznamem - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou D6 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. Nedílnou součástí doložky je výklad pojmů. Doložka DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek. U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 7. a části odst. 9. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen ČIA ) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen BT ) podle ČSN P ENV Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen PB ), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 7. a části odst. 9. V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován. 1. Bezpečnostní cylindrická vložka je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním. 2. Bezpečnostní dveře jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to dveře plné, opatřené bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.). 3. Bezpečnostní kování je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm. 4. Bezpečnostní kufřík je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu cenností a cenných věcí, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. siréna, dýmovnice, barvicí moduly). Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P-520/14 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND P - 500/ 07 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND ĆÁST 1. Článek I. Společná ustanovení (1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci. (2) Pro

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P - 520/05 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná ustanovení: a) obecně závazných právních předpisů,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08. Článek 1.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08. Článek 1. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 OBSAH Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5

Více

Pojistné podmínky DOMOV 2

Pojistné podmínky DOMOV 2 Slavia pojišťovna a.s. Praha 1, Revoluční 655/1 PSČ 110 00, Česká republika IČ: 60197501 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále jen pojistitel ) Tel. +420 221 803 444 www.slavia-pojistovna.cz

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení... 1 ČÁST I. POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Článek 2:p Pojistná nebezpečí... 1 Článek 3: Pojistná událost...

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5 Článek

Více

Pojistné podmínky DOMOV+

Pojistné podmínky DOMOV+ Pojistné podmínky DOMOV+ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů VPP DOMOV 01/2012 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění staveb, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění autosalónů,, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/11 11 Část I. Společná ustanovení Článek 1 Obecné zásady Obecné zásady pro pojištění autosalónů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Okruh pojištěných...........................................

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

Škodové pojištění občanů doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti

Škodové pojištění občanů doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Obsah Článek : Úvodní ustanovení ČÁST I. POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Článek : Pojistná nebezpečí Článek : Pojistná událost Článek : Předmět pojištění Článek : Místo pojištění Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ DPPD 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL (VPP KOLA 2010)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL (VPP KOLA 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL (VPP KOLA 2010) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro soukromé pojištění jízdních kol (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s.,

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě, jde o osoby,

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010 OPO 130 04.10 ČÁST I. Společná ustanovení Pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen pojištění ), které

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) 99.70.21.27 08.2014 verze 02 Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojiš ťovna, a. s. jsou stanoveny ve

Více

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění:

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění: Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění výběrového řízení. Návrh smlouvy musí akceptovat poţadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů M-100/12 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů OBSAH Část 1. Část 2. Část 3. Část 3.1. Část 3.2. Část 4. Společná ustanovení Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za

Více