Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne 26.04.2011"

Transkript

1 Pojistná smlouva č Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ , Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. B 1897 (dále jen pojistitel), zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plzeň, PSČ tel , fax a Město Stříbro sídlem: Masarykovo náměstí 1, Stříbro IČ: (dále jen pojistník) Zástupce pojistníka: Dr. Bohuslav Červený, starosta města uzavírají ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře: RENOMIA, a.s. sídlo: Příkop 6, Brno, IČ: (dále jen pojišťovací makléř ) Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Prešovská 6, Plzeň, , tel.: , fax: Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

2 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v zákoně o obcích v platném znění. 3. K tomuto pojištění vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP). Všeobecné pojistné podmínky VPP P - 100/09 pro pojištění majetku a odpovědnosti Zvláštní pojistné podmínky ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla ZPP P - 300/05 - pro pojištění strojů ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P- 520/05. Živel DZ6 Zásoby a jejich uložení Vymezení podmínek DZ12 Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby vymezení předmětu pojištění Zabezpečení DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká cenností) Upřesnění DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů Sklo DSK1 - Sklo - Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění Stroje DST1 Sdružený živel Rozšíření rozsahu pojištění DST8 Odcizení Rozšíření rozsahu pojištění Pojištění odpovědnosti DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění DODP8 Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění Obecné DOB1 - Elektronická rizika - Výluka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění Článek II. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

3 1. Obecná ujednání pro pojištění majetku Příloha č Pojištění majetku sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak Pojištění majetku sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak Pro pojištění majetku je místem pojištění: a) katastrální území spravovaná městem Stříbro, c) st.p.č. 1544, č.p. 1545, č.p. 1546, ul. Prokopa Holého, k.ú.stříbro d) příloha č.1 f) st.p. č. 1547, č.p. 1548, ul. Prokopa Holého, k.ú. Stříbro není-li dále uvedeno jinak. 2. Přehled sjednaných pojištění Pojištění sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách : Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ6, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Soubor nemovitostí včetně věže kostela Všech Svatých, st. parc.č. 118/2, Stříbro a Městského muzea č.p. 20, Stříbro Kč Kč 2. Soubor movitých věcí Kč Kč 3. Oplocení sběrného dvora Kč Kč 4. Soubor zásob Kč První riziko Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

4 Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. c) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistn á částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Bytový dům Kč Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. d) Rozsah pojištění: požár, vichřice Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Nemovitosti uvedené Kč 1000 Kč na příloze č.1 Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Na časovou hodnotu Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Nemovitost garáž na Kč 1000 Kč rolbu Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

5 Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. f) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistn á částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Bytový dům Kč Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Kašna jižní zahrada Kč Kč Obvyklá cena 2. Kašna - náměstí Kč Kč Obvyklá cena 3. Morový sloup - náměstí Kč 1000 Kč Obvyklá cena Třináctý poledník, městský informační 4. systém, klášterní Kč 1000 Kč Obvyklá cena zahrady, trasa naučné stezky Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistn á částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Umělý sportovní povrch in-line na ledové ploše Kč Kč Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

6 Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5 Příloha č. 7 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojist ná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává Maximální roční * )1) 2) 9) limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Soubor movitých věcí Kč První riziko Kč Třináctý poledník, městský info systém, klášterní zahrady, trasa naučné stezky Soubor nemovitostí stavební součásti a zábranné prostředky Kašna Jižní zahrada, Kašna - náměstí, Morový sloup - náměstí Kč První riziko Kč Kč První riziko Kč Kč První riziko, obvyklá cena Kč 5. Soubor zásob Kč První riziko Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) 9) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Třináctý poledník, městský info systém, 1. klášterní zahrady, trasa naučné stezky Soubor nemovitostí 2. stavební součásti a zábranné prostředky Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Kč První riziko Kč Kč První riziko Kč Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

7 Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: dle bodu 1.3. g) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, Příloha č. 7 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) 9) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Kašna jižní zahrada, 1. Kašna náměstí Morový sloup - náměstí Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst % min Kč První riziko, obvyklá cena Kč Pojištění skla Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-250/05 Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 250/05 a doložkami DOB1, DOB3, DSK1 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) 9) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Skla, fólie, reklamy, výlohy včetně konstrukce a 1000 Kč První riziko Kč elektroinstalace Poznámky: Ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení ( např. ochran. Mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky. Pojištění vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy. *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkou DOB1, DODP1, DODP5, DODP8 Poř. číslo Rozsah pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu DODP1 Náklady zdravotní pojišťovny ( třetí osoby) Náklady zdravotní pojišťovny DODP5, regresní náhrady dávek nemocenského pojištění DODP8 Limit plnění Sublimit plnění Kč 7) 5) Územní Spoluúčast platnost pojištění Kč Kč ČR Kč Kč ČR Kč Kč ČR Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

8 Poznámky: Příloha č. 7 Smluvní ujednání: Odchylně od čl. IV. odst. (2) písm. d) ZPP P - 600/05 pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje i na odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou způsobí osoba vykonávající veřejnou službu na základě smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřené s obcí pojištěnou touto pojistnou smlouvou nebo která bude takové osobě při výkonu veřejné služby způsobena (dále jen dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby ). Pro účely tohoto dodatkového pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby je ve vztahu k odpovědnosti za škodu, kterou způsobí osoba vykonávající veřejnou službu jiné osobě, pojištěným také osoba vykonávající veřejnou službu na základě smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřené s obcí pojištěnou touto pojistnou smlouvou. Sublimit plnění (horní hranice plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku, který sjednává v rámci limitu plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, činí pro toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby ,- Kč. Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí pro toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby 1 000,- Kč. Roční pojistné za dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby činí 4 313,-Kč. Odchylně od čl. IV. odst. (3) písm. d) a nad rámec čl. I. odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP P - 600/05 pojištění vztahuje též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu podle 13 odst. 2, 3 občanského zákoníku z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti podle 11 a násl. občanského zákoníku, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu sjednané touto pojistnou smlouvou. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: a) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo po dni b) nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy byl proti pojištěnému poprvé pímně uplatněn v době trvání tohoto pojištění, c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění. Nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako nárok na náhradu škody a platí pro něj přiměřeně příslušná ustanovení pojistných podmínek vztahující k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému touto pojistnou smlouvou. Mimo výluk a omezení plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému touto pojistnou smlouvou toto pojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžité náhradě nemajetkové újmy způsobené: a) urážkou, pomluvou, b) xuálním obtěžováním nebo zneužíváním, c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Sublimit plnění (horní hranice plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku ), který sjednává v rámci limitu plnění pro pojištění obecné odpovědnosti činí pro toto pojištění ,- Kč. Spoluúčast činí pro toto pojištění 10% min ,- Kč. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

9 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne Příloha č. 7

10 Pojištění strojů Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P 300/05 Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOST1, DST8 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Strojní zařízení zimního Kč 10 % min Kč stadionu Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.v. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, první riziko je limit plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P 100/09, maximální roční limit plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09, limit plnění pro jednu a každou pojistnou událost, odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku pojistné plnění do výše limitu plnění, sublimit plnění sjednává v rámci limitu plnění a je horní hranicí plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku - pro pojištění odpovědnosti, doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu, zlomkové pojištění vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09, sublimit plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo, integrální franšíza od plnění neodečítá, do její výše však plnění neposkytuje časová franšíza je časový úk specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu. 3. Pojistné plnění 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho roku, omezeno limitem plnění ve výši Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění od celkové výše plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho roku, omezeno limitem plnění ve výši Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění od celkové výše plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

11 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené souváním půdy, zřícením skal nebo zemin, souváním nebo zřícením lavin, zemětřením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho roku, omezeno limitem plnění ve výši Kč Pro pojištění majetku stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně z téže příčiny při likvidaci pojistné události od celkového plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. Článek III. Výše a způsob placení 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 1.1. Živelní pojištění Pojistné ,-Kč 1.2. Pojištění pro případ odcizení Pojistné ,-Kč 1.3. Pojištění pro případ vandalismu Pojistné ,-Kč 1.4. Pojištění skla Pojistné ,-Kč 1.5. Pojištění odpovědnosti za škodu Pojistné ,-Kč 1.6. Pojištění strojů Pojistné ,-Kč Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ,-Kč Po uplatnění slevy za frekvenci placení ve výši 5 % a obchodní slevy ve výši 25 % Celkové roční pojistné činí ,-Kč. 2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je roční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné vždy k datu Pojistník je povinnen uhradit pojistné v uvedené výši na účet zplnomocněného pojišťovacího makléře číslo /2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní symbol Pojistné považuje za zaplacené okamžikem připsání v plné výši na výše uvedený účet. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

12 Článek IV. Hlášení škodných událostí Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopim, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY Centrální podatelna Brněnská 634, Modřice Tel.: fax: , V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost pímně. Hlášení škodné události považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopim podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. Článek V. Zvláštní ujednání 1. Odchylně od ZPP P-150/05 čl.v. bodu 3) ujednává, že škody vzniklé následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní jsou hrazeny od prvního dne pojištění. 2. Pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené hodnoty znovupořízení pojištěných věcí k datu sjednání pojistné smlouvy. 3. Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu roku, je automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 10 %, nebude ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. IX., bod (1), písm. d) pojistitelem požadován doplatek. Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 10 %, je pojistník povinen tuto skutečnost pímně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře. Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy. 4. Odchylně od ustanovení ZPP P-150/5, Čl. VIII., bod (3) ujednává, že: - dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení, - dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení. 5. Ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. III. pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy. 6. Odchylně od ustanovení VPP P-150/05, Čl. II., bod (2), písm. d) ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

13 7. Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05 ujednává, že pojistné nebezpečí povodeň vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. 8. Je-li proti pojistnému nebezpečí vodovod pojištěna budova, pak ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. II., bod (2), písm. e) vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení potrubí pro odvod vody, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v tomto potrubí. 9. Touto doložkou ujednává, že pojistitel nahradí nad rámec ustanovení čl. XIII. odst. (2) VPP P- 100/09 účelně vynaložené náklady z již nastalé pojistné události na demolici objektů postižených touto událostí, odklízení nebo vyklízení suti a její odvoz včetně nákladů na její uložení na nejbližší vhodnou skládku, dále jen demoliční náklady. 1. Demoliční náklady na likvidaci objektů (budov a staveb) zničených v důsledku pojistné událostí uhradí pojistitel pouze v případě, že tyto objekty shledal pojistitel neopravitelnými nebo jejich demolici nařídil po pojistné události orgán státní správy z důvodů bezpečnostních. 2. Pojistitel nehradí náklady na demolici budov a staveb, u nichž bylo o nutnosti demolice rozhodnuto v důsledku následného chátrání zapříčiněného neprovedením oprav nebo nezbytného zajištění bezprostředně po pojistné události. 3. Pojištění sjednává na první riziko ve smyslu. čl. XVIII. odst. (1) a) VPP P - 100/ Odchylně od čl. I ZPP P 150/05 pojištění vztahuje i na investice, o nichž pojistník předpokládá, že je bude vlastním jménem a na vlastní účet realizovat během pojistné doby. 1. Pojištění vztahuje na nové investice specifikované v pojistné smlouvě. 2. Nové investice jsou pojištěny na pojistnou částku, kterou stanoví pojistník na základě znalosti předpokládaného rozsahu nových investic. 3. Rozsah pojištění nových investic je uveden v pojistné smlouvě. 4. V případě vzniku pojistné události na nedokončené nové investici je pojistitel povinen plnit pouze do takové výše, která vyjadřuje hodnotu nové investice bezprostředně před vznikem pojistné události. 11. Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. IV., bod (2) je pojistnou událostí i ztráta pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvu, byla-li pojištěná věc pro případ této události pojištěna. 12. Ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. XIII. pojistitel nahradí zachraňovací nálady maximálně do výše 10 % z horní hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů. Toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob. Závěrečná ustanovení Článek VI. 1. Tato pojistná smlouva uzavírá na dobu od do Pojistník podpim této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně známen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 3. Pojistník podpim pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany dohodly, že veškeré pímnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

14 smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 pro tento případ adresátem rozumí pojišťovací makléř. Dále smluvní strany dohodly, že veškeré pímnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli. 5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopich, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis. 6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě. 7. Tato pojistná smlouva obsahuje 26 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy. 8. Na konci každého roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné pro daný pojistný rok a provedena případná změna předpisu. 9. Výčet příloh: příloha č.1 znam nemovitostí Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

15 Ve Stříbře dne xx.xx Dr.Bohuslav Červený, starosta města V Plzni dne xx.xx Alena Smolová, vedoucí obchodního referátu. Jof Soukup, referát hospodářských rizik Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

16 520/05 P DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek. Doložka Živel DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek 1. Zásoby musí být uskladněny s ohledem na jejich rozměry, povahu a odolnost proti fyzikálním a chemickým vlivům takovým způsobem, aby možnost jejich poškození byla minimalizována. Zásoby musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zastřešení), bylo možné průběžně kontrolovat jejich stav a bylo možné je přemístit v případě ohrožení živelní událostí. 2. Zásoby skladované v podlažích, kde je podlaha pod úrovní okolního terénu, musí být uloženy dle podmínek stanovených v čl. VI. odst. (1) b) ZPP P - 150/ Zásoby s omezenou dobou skladovatelnosti jsou předmětem pojištění pouze po dobu minimální trvanlivosti stanovené jejich výrobcem. Škoda vzniklá na zásobách po uplynutí doby minimální trvanlivosti pojistnou událostí není. Doložka Živel DZ12 Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby vymezení předmětu pojištění Za příslušenství nebo součást budovy nebo stavby ve smyslu bodu (16), Čl.IX. ZPP P-150/05 a za stavební součásti budovy nebo stavby ve smyslu bodu (23), Čl.IX. ZPP P-150/05 nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo její část instalovaná vně nebo uvnitř budovy nebo stavby. Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické moduly určené pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napětí do kterých je elektřina získávaná z modulů vedena z důvodu transformace na síťové napětí 230V. Doložka DOZ1 Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká cenností) Upřesnění Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05, podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity plnění. 1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství): a)byly uzavírací a uzamykací mechanismy funkční, b)byly otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm 2 a větší zevnitř byly zneprůchodněny, c)elektrický zabezpečovací systém byl funkční a ve stavu střežení, d)schránky a trezory byly uzamčeny. 2. Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např.v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

17 3. Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 4. I. Movité věci, a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru Uzavřeným prostorem rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), uzavřený prostor stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na: Typ A, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti. Typ B, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, maringotky apod. Typ C, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádrokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti. Za uzavřený prostor nepovažuje prostor motorového vozidla. 1. Movité věci a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru typu A. Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení A1 do Zabezpečení podle odst. 1. této doložky dále nespecifikováno. A2 do dveře běžné zámek dveří - dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou A3 do dveře plné zámek dveří - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky prosklené plochy zabezpečení prosklených částí dveří A4 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 A5 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy v rozsahu A4 Nebo dveře plné zámek bezpečnostní uzamykací systém EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

18 Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení A6 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 : - funkční mříží nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P3A EZS/ostraha - EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou A7 do dveře bezpečnostní zámek dveří v rozsahu A6 (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) prosklené plochy v rozsahu A6 EZS/ostraha - EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním pm A8 do Dveře v rozsahu A7 zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně vratová závora (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 : - funkční mříží nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P4A EZS/ostraha - EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou A9 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. 2. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu B. Tabulka č. 2 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění (Kč) prvek zabezpečení Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru kvalita prvku zabezpečení B1 do Zabezpečení podle odst. 1. této doložky dále nespecifikováno. B2 do dveře běžné zámek dveří - dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou B3 do dveře plné zámek dveří - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 B4 do dveře plné zámek dveří bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy v rozsahu B3 Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

19 Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení B5 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy v rozsahu B3 nebo dveře plné zámek bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič B6 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. 3. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu C Tabulka č. 3 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru (Kč) prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení C1 do Zabezpečení podle odst. 1.této doložky dále nespecifikováno. C2 do dveře běžné zámek dveří - dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou C3 do dveře plné zámek dveří - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky prosklené plochy zabezpečení prosklených částí pouze dveří C4 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na akustický hlásič C5 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž (funkční roleta) prosklené plochy v rozsahu C4 EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou C6 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. II. Movité věci a zásoby uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství Pojištění vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění nevztahuje na škody vzniklé na cennostech, cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty, pímnostech, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod. Tabulka č. 4 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení D1 do oplocení zámek vstupů výška 160 cm - zámek dozický nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

20 D2 do oplocení výška 180 cm zámek vstupů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek ostraha v mimopracovní době střežené volně pobíhajícím služebním pm D3 do oplocení výška 180 cm zámek vstupů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek ostraha - v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním pm D4 do oplocení výška 180 cm zámek vstupů - bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je zvýšenou ochranou třmene visacího zámku ostraha/ezs - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany D5 do oplocení výška 180 cm, po celém obvodě s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.) zámek vstupů - dva bezpečnostní uzamykací systémy nebo - dva bezpečnostní visací zámky zvýšenou ochranou třmene ostraha/ezs - trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné EZS minimálně 3. stupně s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany s dobou zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno průmyslovou TV (CCTV) záznamem - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou D6 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. Nedílnou součástí doložky je výklad pojmů. Doložka DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek. U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 7. a části odst. 9. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen ČIA ) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen BT ) podle ČSN P ENV Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen PB ), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 7. a části odst. 9. V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován. 1. Bezpečnostní cylindrická vložka je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním. 2. Bezpečnostní dveře jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to dveře plné, opatřené bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.). 3. Bezpečnostní kování je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm. 4. Bezpečnostní kufřík je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu cenností a cenných věcí, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. siréna, dýmovnice, barvicí moduly). Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. č. 7720099926

Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. č. 7720099926 Příloha č. 6 usnesení 01. Rady města Stříbra ze dne 15.11.2010 Úsek pojištění hospodářských rizik Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. č. 7720099926 sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna,

Více

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Příloha č. 11 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ:

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P-520/14 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND P - 500/ 07 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND ĆÁST 1. Článek I. Společná ustanovení (1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci. (2) Pro

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Živelní pojištění Označení Název Užití DZ1 Lehké stavby, dřevostavby Výluka vždy, je li sjednáno živelní pojištění souboru staveb

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná ustanovení: a) obecně závazných právních předpisů,

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Způsoby zabezpečení proti odcizení, výše limitů pojistného plnění

Způsoby zabezpečení proti odcizení, výše limitů pojistného plnění DPP PZK 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ P - 520/ 09. Článek 1. Úvodní ustanovení

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ P - 520/ 09. Článek 1. Úvodní ustanovení POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK START PLUS SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK P - 520/ 09 START PLUS Článek 1. Úvodní ustanovení Pro toto pojištění platí příslušná

Více

Kooperativa. Dodatek č. 2

Kooperativa. Dodatek č. 2 & Kooperativa KUJIP08V7U0U VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720279349 ze dne 1. ledna 2008 Úsek pojištění hospodářských rizik sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna,

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 1 / 7 130 / 14 / 1

130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 1 / 7 130 / 14 / 1 130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP ) jsou součástí Všeobecných pojistných podmínek (dále jen VPP ). Článek I. Úvodní

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění autosalónů,, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/11 11 Část I. Společná ustanovení Článek 1 Obecné zásady Obecné zásady pro pojištění autosalónů,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P - 520/05 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností M-600/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

8) Za pojistnou událost vzniklou na cennostech a věcech zvláštní hodnoty vyplatí pojistitel plnění v obvyklé ceně.

8) Za pojistnou událost vzniklou na cennostech a věcech zvláštní hodnoty vyplatí pojistitel plnění v obvyklé ceně. 4) Pojištění se dále týká pojistných událostí na anténních systémech (včetně satelitních), které byly v době vzniku škody připevněny: a) na vnější svislé stěně bytového domu, resp. na místě, které není

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Okruh pojištěných...........................................

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ TRVALE OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ TRVALE OBÝVANÉ DOMÁCNOSTI Pro pojištění trvale obývané domácnosti platí příslušná ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů VPP MOB 1/15 (dále jen "všeobecné pojistné podmínky"), tyto

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě, jde o osoby,

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod.

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Příloha č. 1.2: Zabezpečené oblasti a jejich uzamykací systémy Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Výstup Certifikát shody podle certifikačního postupu NBÚ Bezpečnostní třída Podle čl.

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

Elektronické zabezpečovac. ovací. Zabezpečovací systém. Úvodní informace. Program předmětu

Elektronické zabezpečovac. ovací. Zabezpečovací systém. Úvodní informace. Program předmětu Úvodní informace Elektronické zabezpečovac ovací systémy Literatura ke studiu Kopie přednášek na www katedry Neexistuje ucelená literatura, zabezpečení si firmy chrání Přednášky Přednášející: Prof. Ing.

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Téma: Mechanické zábranné systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Téma: Mechanické zábranné systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Mechanické zábranné systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti ZPP DOM - O / 14 / 1 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pojištění domácnosti je upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami ( dále jen ZPP DOM-O ),

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. června 2002

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. června 2002 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ DPPD 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění:

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění: Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění výběrového řízení. Návrh smlouvy musí akceptovat poţadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci,

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Visací a lankové zámky

Visací a lankové zámky Visací a lankové zámky The global leader in door opening solutions Nejlepší přítel, kterému můžete důvěřovat Na výrobky s logem psa je spolehnutí. Česká značka FAB díky stoleté tradici dobře rozumí potřebám

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků Rámcová pojistná smlouva č. 5200053440 Kooperativa, pojišť ovna, a.s. se sídlem v Praze 1, Templová 747 IČ: 47116617 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 1. 3. 1993 v oddíle

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PARAMETRY POJISTNÉHO PROGRAMU PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POJISTITELE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 11.

PŘÍLOHA Č. 1 PARAMETRY POJISTNÉHO PROGRAMU PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POJISTITELE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 11. PŘÍLOHA Č. 1 PARAMETRY POJISTNÉHO PROGRAMU PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POJISTITELE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 11. ÚNOR 2015 OBSAH 1. Obecné informace... 1 2. Přehled pojistného programu... 2

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a.s. jsou stanoveny ve všeobecných

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 53937749-12 Stav k datu 1. 6. 2015 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 53937749-12 X 1 664 04 MOKRÁ ČESKÁ REPUBLIKA Z-VPPN74/N

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Pojistná smlouva č. 7720008523 Centrum pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720008523 Centrum pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720008523 Centrum pojištění hospodářských rizik Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 110 01, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

CYLINDRICKÉ VLOŽKY 2012

CYLINDRICKÉ VLOŽKY 2012 CYLINDRICKÉ VLOŽKY 2012 The global leader in door opening solutions Nejlepší přítel, kterému můžete důvěřovat Více než stoletá historie značky FAB prověřila kvalitu a spolehlivost jejich výrobků. Vždy

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 OBSAH Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5

Více

objektů z pohledu prevence kriminality Ostrava 16. června 2014

objektů z pohledu prevence kriminality Ostrava 16. června 2014 Realizováno v rámci Individuálního projektu Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00011 Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5 Článek

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

TREZORY, SEJFY SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ

TREZORY, SEJFY SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ TREZORY, SEJFY SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ RUČÍ ZA BEZPEČNOST RUČÍ ZA BEZPEČNOST Zabýváme se výrobou a prodejem bezpečnostních úschovných objektů. Náš výrobní program zahrnuje široký sortiment stěnových a nábytkových

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více