Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne 26.04.2011"

Transkript

1 Pojistná smlouva č Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ , Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. B 1897 (dále jen pojistitel), zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plzeň, PSČ tel , fax a Město Stříbro sídlem: Masarykovo náměstí 1, Stříbro IČ: (dále jen pojistník) Zástupce pojistníka: Dr. Bohuslav Červený, starosta města uzavírají ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře: RENOMIA, a.s. sídlo: Příkop 6, Brno, IČ: (dále jen pojišťovací makléř ) Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Prešovská 6, Plzeň, , tel.: , fax: Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

2 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v zákoně o obcích v platném znění. 3. K tomuto pojištění vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP). Všeobecné pojistné podmínky VPP P - 100/09 pro pojištění majetku a odpovědnosti Zvláštní pojistné podmínky ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla ZPP P - 300/05 - pro pojištění strojů ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P- 520/05. Živel DZ6 Zásoby a jejich uložení Vymezení podmínek DZ12 Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby vymezení předmětu pojištění Zabezpečení DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká cenností) Upřesnění DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů Sklo DSK1 - Sklo - Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění Stroje DST1 Sdružený živel Rozšíření rozsahu pojištění DST8 Odcizení Rozšíření rozsahu pojištění Pojištění odpovědnosti DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění DODP8 Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění Obecné DOB1 - Elektronická rizika - Výluka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění Článek II. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

3 1. Obecná ujednání pro pojištění majetku Příloha č Pojištění majetku sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak Pojištění majetku sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak Pro pojištění majetku je místem pojištění: a) katastrální území spravovaná městem Stříbro, c) st.p.č. 1544, č.p. 1545, č.p. 1546, ul. Prokopa Holého, k.ú.stříbro d) příloha č.1 f) st.p. č. 1547, č.p. 1548, ul. Prokopa Holého, k.ú. Stříbro není-li dále uvedeno jinak. 2. Přehled sjednaných pojištění Pojištění sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách : Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ6, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Soubor nemovitostí včetně věže kostela Všech Svatých, st. parc.č. 118/2, Stříbro a Městského muzea č.p. 20, Stříbro Kč Kč 2. Soubor movitých věcí Kč Kč 3. Oplocení sběrného dvora Kč Kč 4. Soubor zásob Kč První riziko Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

4 Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. c) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistn á částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Bytový dům Kč Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. d) Rozsah pojištění: požár, vichřice Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Nemovitosti uvedené Kč 1000 Kč na příloze č.1 Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Na časovou hodnotu Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Nemovitost garáž na Kč 1000 Kč rolbu Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

5 Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. f) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistn á částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Bytový dům Kč Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Kašna jižní zahrada Kč Kč Obvyklá cena 2. Kašna - náměstí Kč Kč Obvyklá cena 3. Morový sloup - náměstí Kč 1000 Kč Obvyklá cena Třináctý poledník, městský informační 4. systém, klášterní Kč 1000 Kč Obvyklá cena zahrady, trasa naučné stezky Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Živelní pojištění Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: sdružený živel Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistn á částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Umělý sportovní povrch in-line na ledové ploše Kč Kč Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

6 Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5 Příloha č. 7 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojist ná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává Maximální roční * )1) 2) 9) limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Soubor movitých věcí Kč První riziko Kč Třináctý poledník, městský info systém, klášterní zahrady, trasa naučné stezky Soubor nemovitostí stavební součásti a zábranné prostředky Kašna Jižní zahrada, Kašna - náměstí, Morový sloup - náměstí Kč První riziko Kč Kč První riziko Kč Kč První riziko, obvyklá cena Kč 5. Soubor zásob Kč První riziko Kč Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) 9) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Třináctý poledník, městský info systém, 1. klášterní zahrady, trasa naučné stezky Soubor nemovitostí 2. stavební součásti a zábranné prostředky Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Kč První riziko Kč Kč První riziko Kč Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

7 Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: dle bodu 1.3. g) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, Příloha č. 7 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) 9) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Kašna jižní zahrada, 1. Kašna náměstí Morový sloup - náměstí Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst % min Kč První riziko, obvyklá cena Kč Pojištění skla Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-250/05 Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 250/05 a doložkami DOB1, DOB3, DSK1 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) 9) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) 1. Skla, fólie, reklamy, výlohy včetně konstrukce a 1000 Kč První riziko Kč elektroinstalace Poznámky: Ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení ( např. ochran. Mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky. Pojištění vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy. *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkou DOB1, DODP1, DODP5, DODP8 Poř. číslo Rozsah pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu DODP1 Náklady zdravotní pojišťovny ( třetí osoby) Náklady zdravotní pojišťovny DODP5, regresní náhrady dávek nemocenského pojištění DODP8 Limit plnění Sublimit plnění Kč 7) 5) Územní Spoluúčast platnost pojištění Kč Kč ČR Kč Kč ČR Kč Kč ČR Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

8 Poznámky: Příloha č. 7 Smluvní ujednání: Odchylně od čl. IV. odst. (2) písm. d) ZPP P - 600/05 pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje i na odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou způsobí osoba vykonávající veřejnou službu na základě smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřené s obcí pojištěnou touto pojistnou smlouvou nebo která bude takové osobě při výkonu veřejné služby způsobena (dále jen dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby ). Pro účely tohoto dodatkového pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby je ve vztahu k odpovědnosti za škodu, kterou způsobí osoba vykonávající veřejnou službu jiné osobě, pojištěným také osoba vykonávající veřejnou službu na základě smlouvy o výkonu veřejné služby uzavřené s obcí pojištěnou touto pojistnou smlouvou. Sublimit plnění (horní hranice plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku, který sjednává v rámci limitu plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, činí pro toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby ,- Kč. Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí pro toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby 1 000,- Kč. Roční pojistné za dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby činí 4 313,-Kč. Odchylně od čl. IV. odst. (3) písm. d) a nad rámec čl. I. odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP P - 600/05 pojištění vztahuje též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu podle 13 odst. 2, 3 občanského zákoníku z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti podle 11 a násl. občanského zákoníku, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu sjednané touto pojistnou smlouvou. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: a) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo po dni b) nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy byl proti pojištěnému poprvé pímně uplatněn v době trvání tohoto pojištění, c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění. Nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako nárok na náhradu škody a platí pro něj přiměřeně příslušná ustanovení pojistných podmínek vztahující k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému touto pojistnou smlouvou. Mimo výluk a omezení plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému touto pojistnou smlouvou toto pojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžité náhradě nemajetkové újmy způsobené: a) urážkou, pomluvou, b) xuálním obtěžováním nebo zneužíváním, c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Sublimit plnění (horní hranice plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku ), který sjednává v rámci limitu plnění pro pojištění obecné odpovědnosti činí pro toto pojištění ,- Kč. Spoluúčast činí pro toto pojištění 10% min ,- Kč. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

9 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne Příloha č. 7

10 Pojištění strojů Místo pojištění: dle bodu 1.3. a) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P 300/05 Pojištění řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOST1, DST8 Poř. číslo Předmět pojištění Agregovaná/ celková/pojistná částka Spoluúčast 5) Pojištění sjednává )1) 2) * Maximální roční limit plnění 3) Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Strojní zařízení zimního Kč 10 % min Kč stadionu Poznámky: *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.v. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, první riziko je limit plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P 100/09, maximální roční limit plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09, limit plnění pro jednu a každou pojistnou událost, odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku pojistné plnění do výše limitu plnění, sublimit plnění sjednává v rámci limitu plnění a je horní hranicí plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho roku - pro pojištění odpovědnosti, doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu, zlomkové pojištění vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09, sublimit plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo, integrální franšíza od plnění neodečítá, do její výše však plnění neposkytuje časová franšíza je časový úk specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu. 3. Pojistné plnění 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho roku, omezeno limitem plnění ve výši Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění od celkové výše plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho roku, omezeno limitem plnění ve výši Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění od celkové výše plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

11 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené souváním půdy, zřícením skal nebo zemin, souváním nebo zřícením lavin, zemětřením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho roku, omezeno limitem plnění ve výši Kč Pro pojištění majetku stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně z téže příčiny při likvidaci pojistné události od celkového plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. Článek III. Výše a způsob placení 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 1.1. Živelní pojištění Pojistné ,-Kč 1.2. Pojištění pro případ odcizení Pojistné ,-Kč 1.3. Pojištění pro případ vandalismu Pojistné ,-Kč 1.4. Pojištění skla Pojistné ,-Kč 1.5. Pojištění odpovědnosti za škodu Pojistné ,-Kč 1.6. Pojištění strojů Pojistné ,-Kč Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ,-Kč Po uplatnění slevy za frekvenci placení ve výši 5 % a obchodní slevy ve výši 25 % Celkové roční pojistné činí ,-Kč. 2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je roční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné vždy k datu Pojistník je povinnen uhradit pojistné v uvedené výši na účet zplnomocněného pojišťovacího makléře číslo /2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní symbol Pojistné považuje za zaplacené okamžikem připsání v plné výši na výše uvedený účet. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

12 Článek IV. Hlášení škodných událostí Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopim, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY Centrální podatelna Brněnská 634, Modřice Tel.: fax: , V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost pímně. Hlášení škodné události považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopim podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. Článek V. Zvláštní ujednání 1. Odchylně od ZPP P-150/05 čl.v. bodu 3) ujednává, že škody vzniklé následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní jsou hrazeny od prvního dne pojištění. 2. Pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené hodnoty znovupořízení pojištěných věcí k datu sjednání pojistné smlouvy. 3. Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu roku, je automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 10 %, nebude ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. IX., bod (1), písm. d) pojistitelem požadován doplatek. Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 10 %, je pojistník povinen tuto skutečnost pímně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře. Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy. 4. Odchylně od ustanovení ZPP P-150/5, Čl. VIII., bod (3) ujednává, že: - dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení, - dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení. 5. Ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. III. pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy. 6. Odchylně od ustanovení VPP P-150/05, Čl. II., bod (2), písm. d) ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

13 7. Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05 ujednává, že pojistné nebezpečí povodeň vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. 8. Je-li proti pojistnému nebezpečí vodovod pojištěna budova, pak ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. II., bod (2), písm. e) vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení potrubí pro odvod vody, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v tomto potrubí. 9. Touto doložkou ujednává, že pojistitel nahradí nad rámec ustanovení čl. XIII. odst. (2) VPP P- 100/09 účelně vynaložené náklady z již nastalé pojistné události na demolici objektů postižených touto událostí, odklízení nebo vyklízení suti a její odvoz včetně nákladů na její uložení na nejbližší vhodnou skládku, dále jen demoliční náklady. 1. Demoliční náklady na likvidaci objektů (budov a staveb) zničených v důsledku pojistné událostí uhradí pojistitel pouze v případě, že tyto objekty shledal pojistitel neopravitelnými nebo jejich demolici nařídil po pojistné události orgán státní správy z důvodů bezpečnostních. 2. Pojistitel nehradí náklady na demolici budov a staveb, u nichž bylo o nutnosti demolice rozhodnuto v důsledku následného chátrání zapříčiněného neprovedením oprav nebo nezbytného zajištění bezprostředně po pojistné události. 3. Pojištění sjednává na první riziko ve smyslu. čl. XVIII. odst. (1) a) VPP P - 100/ Odchylně od čl. I ZPP P 150/05 pojištění vztahuje i na investice, o nichž pojistník předpokládá, že je bude vlastním jménem a na vlastní účet realizovat během pojistné doby. 1. Pojištění vztahuje na nové investice specifikované v pojistné smlouvě. 2. Nové investice jsou pojištěny na pojistnou částku, kterou stanoví pojistník na základě znalosti předpokládaného rozsahu nových investic. 3. Rozsah pojištění nových investic je uveden v pojistné smlouvě. 4. V případě vzniku pojistné události na nedokončené nové investici je pojistitel povinen plnit pouze do takové výše, která vyjadřuje hodnotu nové investice bezprostředně před vznikem pojistné události. 11. Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. IV., bod (2) je pojistnou událostí i ztráta pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvu, byla-li pojištěná věc pro případ této události pojištěna. 12. Ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. XIII. pojistitel nahradí zachraňovací nálady maximálně do výše 10 % z horní hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů. Toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob. Závěrečná ustanovení Článek VI. 1. Tato pojistná smlouva uzavírá na dobu od do Pojistník podpim této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně známen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 3. Pojistník podpim pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany dohodly, že veškeré pímnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

14 smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 pro tento případ adresátem rozumí pojišťovací makléř. Dále smluvní strany dohodly, že veškeré pímnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli. 5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopich, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis. 6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě. 7. Tato pojistná smlouva obsahuje 26 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy. 8. Na konci každého roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné pro daný pojistný rok a provedena případná změna předpisu. 9. Výčet příloh: příloha č.1 znam nemovitostí Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

15 Ve Stříbře dne xx.xx Dr.Bohuslav Červený, starosta města V Plzni dne xx.xx Alena Smolová, vedoucí obchodního referátu. Jof Soukup, referát hospodářských rizik Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

16 520/05 P DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek. Doložka Živel DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek 1. Zásoby musí být uskladněny s ohledem na jejich rozměry, povahu a odolnost proti fyzikálním a chemickým vlivům takovým způsobem, aby možnost jejich poškození byla minimalizována. Zásoby musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zastřešení), bylo možné průběžně kontrolovat jejich stav a bylo možné je přemístit v případě ohrožení živelní událostí. 2. Zásoby skladované v podlažích, kde je podlaha pod úrovní okolního terénu, musí být uloženy dle podmínek stanovených v čl. VI. odst. (1) b) ZPP P - 150/ Zásoby s omezenou dobou skladovatelnosti jsou předmětem pojištění pouze po dobu minimální trvanlivosti stanovené jejich výrobcem. Škoda vzniklá na zásobách po uplynutí doby minimální trvanlivosti pojistnou událostí není. Doložka Živel DZ12 Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby vymezení předmětu pojištění Za příslušenství nebo součást budovy nebo stavby ve smyslu bodu (16), Čl.IX. ZPP P-150/05 a za stavební součásti budovy nebo stavby ve smyslu bodu (23), Čl.IX. ZPP P-150/05 nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo její část instalovaná vně nebo uvnitř budovy nebo stavby. Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické moduly určené pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napětí do kterých je elektřina získávaná z modulů vedena z důvodu transformace na síťové napětí 230V. Doložka DOZ1 Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká cenností) Upřesnění Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05, podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity plnění. 1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství): a)byly uzavírací a uzamykací mechanismy funkční, b)byly otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm 2 a větší zevnitř byly zneprůchodněny, c)elektrický zabezpečovací systém byl funkční a ve stavu střežení, d)schránky a trezory byly uzamčeny. 2. Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např.v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění. Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

17 3. Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 4. I. Movité věci, a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru Uzavřeným prostorem rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), uzavřený prostor stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na: Typ A, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti. Typ B, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, maringotky apod. Typ C, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádrokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti. Za uzavřený prostor nepovažuje prostor motorového vozidla. 1. Movité věci a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru typu A. Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení A1 do Zabezpečení podle odst. 1. této doložky dále nespecifikováno. A2 do dveře běžné zámek dveří - dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou A3 do dveře plné zámek dveří - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky prosklené plochy zabezpečení prosklených částí dveří A4 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 A5 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy v rozsahu A4 Nebo dveře plné zámek bezpečnostní uzamykací systém EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

18 Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení A6 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 : - funkční mříží nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P3A EZS/ostraha - EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou A7 do dveře bezpečnostní zámek dveří v rozsahu A6 (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) prosklené plochy v rozsahu A6 EZS/ostraha - EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním pm A8 do Dveře v rozsahu A7 zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně vratová závora (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 : - funkční mříží nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P4A EZS/ostraha - EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou A9 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. 2. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu B. Tabulka č. 2 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění (Kč) prvek zabezpečení Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru kvalita prvku zabezpečení B1 do Zabezpečení podle odst. 1. této doložky dále nespecifikováno. B2 do dveře běžné zámek dveří - dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou B3 do dveře plné zámek dveří - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 B4 do dveře plné zámek dveří bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy v rozsahu B3 Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

19 Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení B5 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy v rozsahu B3 nebo dveře plné zámek bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič B6 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. 3. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu C Tabulka č. 3 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru (Kč) prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení C1 do Zabezpečení podle odst. 1.této doložky dále nespecifikováno. C2 do dveře běžné zámek dveří - dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou C3 do dveře plné zámek dveří - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky prosklené plochy zabezpečení prosklených částí pouze dveří C4 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm 2 EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na akustický hlásič C5 do dveře plné zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž (funkční roleta) prosklené plochy v rozsahu C4 EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou C6 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. II. Movité věci a zásoby uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství Pojištění vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění nevztahuje na škody vzniklé na cennostech, cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty, pímnostech, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod. Tabulka č. 4 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží: Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení D1 do oplocení zámek vstupů výška 160 cm - zámek dozický nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

20 D2 do oplocení výška 180 cm zámek vstupů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek ostraha v mimopracovní době střežené volně pobíhajícím služebním pm D3 do oplocení výška 180 cm zámek vstupů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek ostraha - v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním pm D4 do oplocení výška 180 cm zámek vstupů - bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je zvýšenou ochranou třmene visacího zámku ostraha/ezs - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany D5 do oplocení výška 180 cm, po celém obvodě s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.) zámek vstupů - dva bezpečnostní uzamykací systémy nebo - dva bezpečnostní visací zámky zvýšenou ochranou třmene ostraha/ezs - trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné EZS minimálně 3. stupně s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany s dobou zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno průmyslovou TV (CCTV) záznamem - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou D6 nad Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. Nedílnou součástí doložky je výklad pojmů. Doložka DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek. U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 7. a části odst. 9. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen ČIA ) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen BT ) podle ČSN P ENV Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen PB ), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 7. a části odst. 9. V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován. 1. Bezpečnostní cylindrická vložka je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním. 2. Bezpečnostní dveře jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to dveře plné, opatřené bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.). 3. Bezpečnostní kování je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm. 4. Bezpečnostní kufřík je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu cenností a cenných věcí, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. siréna, dýmovnice, barvicí moduly). Příloha č. 7 usnení 12.Rady města Stříbra ze dne

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. č. 7720099926

Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. č. 7720099926 Příloha č. 6 usnesení 01. Rady města Stříbra ze dne 15.11.2010 Úsek pojištění hospodářských rizik Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. č. 7720099926 sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna,

Více

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Příloha č. 11 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ:

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB-2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P-520/14 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení P-205/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení 1 Článek 2 Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí

Více

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND P - 500/ 07 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND ĆÁST 1. Článek I. Společná ustanovení (1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci. (2) Pro

Více

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Živelní pojištění Označení Název Užití DZ1 Lehké stavby, dřevostavby Výluka vždy, je li sjednáno živelní pojištění souboru staveb

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik TREND

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik TREND P-500/09 Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik TREND ČÁST 1. Článek I. Společná ustanovení 1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci a drobné luxusní

Více

KUJCP010WDT1. Korespondenční adresa: F. M. Partner spol s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, PSČ

KUJCP010WDT1. Korespondenční adresa: F. M. Partner spol s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, PSČ KUJCP010WDT1 spjm&jm-fé Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720839217 Úsek pojištěni hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P-520/14 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

Dodatek číslo 3 k pojistné smlouvě číslo 7720745000. Kooperativa pojišťovna,a.s., Vienna Insurance Group. Město Tišnov

Dodatek číslo 3 k pojistné smlouvě číslo 7720745000. Kooperativa pojišťovna,a.s., Vienna Insurance Group. Město Tišnov Dodatek číslo 3 k pojistné smlouvě číslo 7720745000 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna,a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ:

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná ustanovení: a) obecně závazných právních předpisů,

Více

Způsoby zabezpečení proti odcizení, výše limitů pojistného plnění

Způsoby zabezpečení proti odcizení, výše limitů pojistného plnění DPP PZK 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P 520/05 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 DNE: 16. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 432/2015/OF NÁZEV: Smlouva o pojištění majetku města na roky 2016-2017 ANOTACE: Schválení pojistné smlouvy s Kooperativou

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3. Pojistná smlouva č.: 50930674-17 Stav k datu 1. 12. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 Pojištění strojů Karel Řezáč Šárecká 1372/91 160 00 PRAHA 6 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Smluvní strany Pojišťovna: Česká pojišťovna

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-023-14 ze dne 29.10.2014 Revokace části usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-176-018-14 ze dne 13.10.2014 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva 7720988432 Úsek hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná v obchodním

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ORDINACÍ A LÉKÁREN SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ORDINACÍ A LÉKÁREN P -515/08. Část I.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ORDINACÍ A LÉKÁREN SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ORDINACÍ A LÉKÁREN P -515/08. Část I. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ORDINACÍ A LÉKÁREN SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ORDINACÍ A LÉKÁREN P -515/08 Část I. Pojištění majetku Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Pojištění ordinací a lékáren se

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ P - 520/ 09. Článek 1. Úvodní ustanovení

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ P - 520/ 09. Článek 1. Úvodní ustanovení POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK START PLUS SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK P - 520/ 09 START PLUS Článek 1. Úvodní ustanovení Pro toto pojištění platí příslušná

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 52/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 50 ze dne 03.02016 Uzavření dodatku č. 28 smlouvy č. 3000021745 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s. Rada městské části I. s c h v

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08. Článek 1.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08. Článek 1. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění autosalónů,, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/11 11 Část I. Společná ustanovení Článek 1 Obecné zásady Obecné zásady pro pojištění autosalónů,

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností M-600/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení........................................... 1 Článek 2 Předmět pojištění............................................

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-025-14 ze dne 23.9.2014 Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 110004150/7720175864 ze dne 30.09.2011 uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 1 / 7 130 / 14 / 1

130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 1 / 7 130 / 14 / 1 130 / 14 / 1 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP ) jsou součástí Všeobecných pojistných podmínek (dále jen VPP ). Článek I. Úvodní

Více

Kooperativa. Dodatek č. 2

Kooperativa. Dodatek č. 2 & Kooperativa KUJIP08V7U0U VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720279349 ze dne 1. ledna 2008 Úsek pojištění hospodářských rizik sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Technické podmínky pro poskytování služeb

Technické podmínky pro poskytování služeb Příloha č. 9 zadávací dokumentace Technické podmínky pro poskytování služeb POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích pojištění A/ Obecné údaje o Zadavateli Počet studentů...12.000

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P - 520/05 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín a jím zřízených příspěvkových organizací

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín a jím zřízených příspěvkových organizací O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Příloha č. 1 ZD veřejné zakázky analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako zákon ), k veřejné zakázce malého rozsahu

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností M-600/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě,

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8066910728 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Živelní pojištění - sdružený živel

Živelní pojištění - sdružený živel Příloha č. 3a) Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů Místo pojištění - Karlovy Vary + jednotlivá místa pojištění dle uvedení v účetní evidenci pojištěného

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč.

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč. Číslo dopisu: 0242/UNI-OVA/2015 V Ostravě: 20.8.2015 Vyřizuje, tel.: Ing. Ivo Fábera, +420 596 245 926 Věc: Dodatečné informace č. 02 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti

Více

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací KUJCP010U74O Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 1 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2269128460 ze dne 1. 7.2015 pro havarijní pojištění vozidel Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti dle Všeobecných pojistných podmínek obecná část UCZ/14 (dále jen VPP UCZ/14 ), Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti zvláštní

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Zadání pojistného rozsahu

Zadání pojistného rozsahu Čj.: ZSM-64-8/OVZ-206 Příloha k zadávací dokumentaci Zadání pojistného rozsahu na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení na služby s názvem: Pojištění majetku a odpovědnosti vnitrostátního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-142-022-13 ze dne 10.12.2013 Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 110004150/7720175864 ze dne 30.09.2011 uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-027-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 7721000287 mezi městskou částí Praha 12 a Kooperativou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group Rada

Více

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č.

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. Rok 214, změna č.., platná od.. 214 (přihlašuje se - odhlašuje se) Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro

Více

1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 1.2 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele,

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI DPPON1 O 1/01 O B S A H Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

ćà. Dodatek č. 84 k pojistné Smlouvě Č (původní číslo ) ze dne Kooperatıva

ćà. Dodatek č. 84 k pojistné Smlouvě Č (původní číslo ) ze dne Kooperatıva ćà. Kooperatıva VIENNA INSURANCE GROUP Úsek pojištění hospodářských rizik Dodatek č. 84 k pojistné Smlouvě Č. 8502524951 (původní číslo 213006488) ze dne 1.1.2000 Sjednané mezi smluvními Stranami: Kooperativa,

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Kooperativa. Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo...

Kooperativa. Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo... Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo... Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

Dodatek č. 22 k pojistné smlouvě č Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 22 k pojistné smlouvě č Úsek pojištění hospodářských rizik Dodatek č. 22 k pojistné smlouvě č. 7720154977 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika zapsaná

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS)

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS) Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 (dále jen RPS) Pojistitel: Pojistník: Pojištěný: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více