Pojištění elektroniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění elektroniky"

Transkript

1 Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad v některé z prodejen istyle, si mohou toto zboží zároveň nechat pojistit na všechna rizika (podrobné informace o rozsahu pojištění viz. Rozsah rámcových pojistných smluv o škodovém pojištění na pojištění elektroniky). Pojištění je možné sjednat jen v den zakoupení výrobku. Pojištění je určené pro fyzické i právnické osoby a v nabídce jsou dvě varianty - pojištění na dobu 2 nebo 3 let. Částku za pojištění je potřeba zaplatit jednorázově hned při sjednání pojištění (platí i v případě, že si zboží samotné zákazník kupuje na splátky). Pojištění fyzických osob - pojištění mohou uzavřit jen osoby starší 18 let s trvalým pobytem v ČR. Pojištění firem a právnických osob - je potřeba, aby firma měla sídlo společnosti v ČR. Pojištění je nezbytné uzavřít na majitele zakoupeného výrobku - údaje z faktury se tedy musí shodovat s údaji v pojistné smlouvě. Příklad: Pojištěný produkt - MacBook Air 13" 128 GB, kupní cena je ,33 Kč bez DPH a Kč s DPH. Výpočet ceny pojištění pro firmu nebo právnickou osobu (plátce DPH): Délka pojištění 2 roky, roční sazba pojistného pro jeden pojištěný předmět činí 45 promile z kupní ceny zboží, pojistné za dva roky činí 90 promile z kupní ceny zboží (bez DPH). Vypočtené jednorázové pojistné za sjednané pojištění bude Kč. Délka pojištění 3 roky, roční sazba pojistného pro jeden pojištěný předmět činí 45 promile z kupní ceny zboží (bez DPH), pojistné za tři roky činí 135 promile z kupní ceny zboží. Vypočtené jednorázové pojistné za sjednané pojištění bude Kč. Výpočet ceny pojištění pro fyzickou osobu (neplátce DPH): Délka pojištění 2 roky, roční sazba pojistného pro jeden pojištěný předmět činí 45 promile z kupní ceny zboží, pojistné za dva roky činí 90 promile z kupní ceny zboží (s DPH). Vypočtené jednorázové pojistné za sjednané pojištění bude Kč. Délka pojištění 3 roky, roční sazba pojistného pro jeden pojištěný předmět činí 45 promile z kupní ceny zboží, pojistné za tři roky činí 135 promile z kupní ceny zboží (s DPH). Vypočtené jednorázové pojistné za sjednané pojištění bude Kč. Rozsah rámcových pojistných smluv o škodovém pojištění na pojištění elektroniky - pojistka č / Doba pojištění 24 měsíců - pojistka č / Doba pojištění 36 měsíců Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, Česká republika, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, za níž jedná Ing. Jiří Sobol, vedoucí skupiny technických pojištění majetku a Ing. Zuzana Maximiliánová, upisovatel skupiny technických pojištění majetku (dále jen pojistitel ).

2 Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26. Pojistník: istyle CZ, s.r.o., se sídlem Revoluční 1003/3, Praha 1, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka , zastoupená oprávněnými osobami dle výpisu z obchodního rejstříku (dále jen pojistník ). Pojištěný: koneční zákazníci - uživatelé pojištěných předmětů, kteří zakoupili předmět vč. pojištění. 1. Úvodní ustanovení Pojistná nebezpečí a pojistná událost jsou ve smyslu zákona vymezeny následujícími dokumenty, kterými se tato pojistná smlouva a pojištění řídí: Všeobecnými pojistnými podmínkami pro technická pojištění majetku VPP T 2005/01 Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění elektroniky ZPP E 2005/01, Dále uvedenými ustanoveními dle rozsahu rámcových pojistných smluv a potvrzením o pojištění dokladem o pojištění pro uživatele přístroje 2. Předmět pojištění, pojistné částky Pojištění v rámci této smlouvy se vztahuje na audio-video techniku, výpočetní kancelářskou techniku, Macbooky apod. - vše značky Apple ve vlastnictví konečných zákazníků pojistníka - uživatelů, které byly nahlášeny do pojistného krytí. Maximální pojistná částka jednoho předmětu pojištění činí ,- Kč. Pojištění se sjednává na novou cenu. 3. Pojištěná pojistná nebezpečí a) Pojištění elektroniky se uzavírá dle VPP T 2005/01 a ZPP E 2005/01 a následujících doplňkových pojistných podmínek: - DPP Připojištění dopravních rizik (Evropa) b) Pojištění dle článků 8 a 9 ZPP E 2005/01 není uzavřeno. c) Odchylně od čl. 6 bodu 2 ZPP E 2005/01 se pojištění sjednává na novou hodnotu. V případě vzniku pojistné události v prvních dvou letech pojistného období pojistitel vyplatí pojistné plnění v nové ceně (pořízení nové věci stejného druhu stejné funkce, stejný výkon, stejné parametry). V případě vzniku pojistné události v posledním roce pojistného období pojistitel vyplatí pojistné plnění v nové ceně (pořízení nové věci stejného druhu stejné funkce, stejný výkon, stejné parametry) s odpočtem pevné hodnoty amortizace ve výši 20% z nové ceny. d) Čl. 4 bod 2 písm. a) ZPP E 2005/01 pro potřeby pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou zní: a) škody, za které ručí nebo je odpovědný z ustanovení právních předpisů nebo na základě smlouvy výrobce, prodejce, pronajímatel.

3 4. Znění doplňkových pojistných podmínek: DPP Připojištění dopravních rizik (Evropa) Uzavírá se pojištění pro případ náhlého poškození/zničení/ztrátě přenosných elektronických zařízení v důsledku jakékoliv nahodilé události, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není ve ZPP E 2005/01 nebo dále vyloučeno, na jakémkoliv místě v Evropě a to i během jejich transportu. Evropou se rozumí geografické vymezení Evropy vyjma států Albánie, Makedonie, Černá Hora, Turecko. 1. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě vzniku škody na pojištěné věci, která nastala během jejího transportu pouze pokud: a) konstrukce elektronického zařízení je předurčena pro transport, b) během transportu jsou elektronická zařízení pečlivě zajištěna, uložena nebo připevněna c) v souladu s návodem či pokyny výrobce, c) zasouvací a otevíratelné části elektronického zařízení jsou zasunuty a uzavřeny, d) vozidlo převážející elektronické zařízení má pevnou střechu. Pojištění se nevztahuje na převoz lodí nebo letadlem. 2. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě vzniku škody na pojištěné věci v důsledku krádeže vloupáním, pouze pokud se pojištěná věc nacházela: a) v uzamčené místnosti/budově (dva západy), jejíž okna byla řádně uzavřena a zevnitř zajištěna minimálně kličkou a pojištěná věc nebyla při pohledu zvenčí oknem nebo dveřmi viditelná, nebo b) v uzavřeném a uzamčeném vozidle, které bylo zabezpečeno immobilizerem, veškerá okna vozidla byla řádně uzavřena, pojištěná věc nebyla zvenčí viditelná a vozidlo se nacházelo v uzamčené garáži (dva západy), jejíž okna byla řádně uzavřena a zevnitř zajištěna minimálně kličkou, nebo c) v uzavřeném a uzamčeném vozidle, které bylo zabezpečeno immobilizerem, veškerá okna vozidla byla řádně uzavřena, pojištěná věc nebyla zvenčí viditelná a vozidlo se nacházelo na střeženém parkovišti (vyjma veřejných garážových stání, parkingů) nebo v oploceném (výška 180 cm) areálu střeženém fyzickou ostrahou nebo v oploceném (výška 180 cm) uzamčeném areálu (vrata musí být uzamčena na dva západy bezpečnostním zámkem, tj. zámkem scylindrickou bezpečnostní vložkou zabraňující vyhmatání a bezpečnostním štítem zabraňujícím rozlomení vložky nebo visacím zámkem se zesíleným tvrzeným třmenem o minimální tloušťce 9 mm), nebo v době od 6,00 hod do 22,00 hod d) v uzavřeném a uzamčeném vozidle, které bylo zabezpečeno immobilizerem, veškerá okna vozidla byla řádně uzavřena, pojištěná věc nebyla zvenčí viditelná,

4 3. Vyloučeny jsou škody z odcizení předmětů pojištění, které vzniknou při odcizení vozidla. 4. Škody z odcizení předmětů pojištění, které vzniknou při odcizení vozidla, jsou zahrnuty do pojistného krytí podle výše uvedených bodů, pokud vozidlo bylo navíc než jak je uvedeno výše, zabezpečeno mechanickým zařízením 5. na principu blokování řadící páky s minimální zabezpečovací schopností na úrovni zařízení typu construct. 6. Spoluúčast pro pojistné nebezpečí krádež vloupáním je 5% nejméně však pevná spoluúčast sjednaná v pojistné 7. smlouvě. 5. Zvláštní výluky z pojištění: Mimo výluk uvedených v VPP T 2005/01 a ZPP E 2005/01 neposkytne pojistitel pojistné plnění: - pokud dojde k odcizení přístroje prostou krádeží (bez překonání překážek). Výluka neplatí pro případ, že ke krádeži došlo v důsledku dopravní nehody a účastník byl zbaven možnosti pojištěnou věc opatrovat. 6. Místo pojištění Území Evropy. Evropou se rozumí geografické vymezení Evropy vyjma států Albánie, Makedonie, Černá Hora, Turecko. 7. Sazba pojistného, stanovení pojistného a spoluúčast a) Pojistka č / Doba pojištění 24 měsíců b) Roční sazba pojistného pro jeden pojištěný předmět činí 45 promile. c) Pojistné za pojistné období (dvouleté) činí 2 x 45 promile = 90 promile * pojistná částka. b) Pojistka č / Doba pojištění 36 měsíců c) Roční sazba pojistného pro jeden pojištěný předmět činí 45 promile. d) Pojistné za pojistné období (tříleté) činí 3 x 45 promile = 135 promile * pojistná částka. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč. 8. Doba trvání pojištění pojistného krytí jednotlivých předmětů je 24 nebo 36 měsíců Ujednává se, že v případě ukončení pojištění jednotlivého předmětu v průběhu pojistného období se pojistné nevrací.

5 Ujednává se, že pokud dojde ke změně vlastnictví pojištěného předmětu v průběhu pojistného období, je nový majitel povinen při uplatňování nároku z pojištění prokázat se nabývacím titulem. 9. Počátek, doba trvání a zánik pojištění jednotlivý předmět pojištění Pojistné krytí pro jednotlivý předmět pojištění začíná dnem maloobchodního prodeje (prodej konečnému uživateli), který je uveden na dokladu o prodeji. Na období distribuce v obchodní síti se pojištění nevztahuje. Pojistné krytí pro jednotlivý předmět pojištění končí 2 nebo 3 roky po dni jeho prodeje (pojistné období). Pojištění každého jednotlivého předmětu pojištění zaniká zánikem pojištěné věci. Kompletní informace: Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektroniky (ZPP E 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro technická pojištění majetku (VPP T 2005/01)

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění autosalónů,, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/11 11 Část I. Společná ustanovení Článek 1 Obecné zásady Obecné zásady pro pojištění autosalónů,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná ustanovení: a) obecně závazných právních předpisů,

Více

VĚSTNÍK. Ročník 2001 ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Částka 1 Rozeslána dne 25. května 2001 OBSAH:

VĚSTNÍK. Ročník 2001 ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Částka 1 Rozeslána dne 25. května 2001 OBSAH: Ročník 2001 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Částka 1 Rozeslána dne 25. května 2001 OBSAH: Rozpočet České advokátní komory na rok 2000 Oznámení o rozšíření rozsahu pojištění pojistnou smlouvou, uzavřenou

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND P - 500/ 07 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND ĆÁST 1. Článek I. Společná ustanovení (1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci. (2) Pro

Více

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 250 80 954

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL (VPP KOLA 2010)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL (VPP KOLA 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL (VPP KOLA 2010) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro soukromé pojištění jízdních kol (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s.,

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Pojištění ŠkoFIN GAP je možné vnímat jako nadstavbu havarijního pojištění ve splátkách, chránící klienta před finanční ztrátou vzniklou v souvislosti s totální škodou na

Více

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění osobních věcí a karty Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ odcizení nebo ztráty osobních věcí, karty a jejího zneužití.

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí příslušnými

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPHAV 1/08

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPHAV 1/08 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPHAV 1/08 VPP HAV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná nebezpečí, územní platnost pojištění Článek 3 Předmět pojištění Článek

Více

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení BNP Paribas

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Doporučuje Josef Dressler www.ervpojistovna.cz Proč ERV pojišťovna? kvalita služeb je vždy na prvním místě silné mezinárodní zázemí nejširší

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více