Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s."

Transkript

1 DC90o. s., Nedbalova 36/27, Olomouc-Topolany DOBROČINNÁ VÝTVARNÝCH AUKCE D Ě L Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s.

2 DC 90 o.s., Nedbalova36/27, 77900Olomouc Topolany POŘÁDÁ DOBROČINNOUAUKCIVÝTVARNÝCH DĚL Aukce jepořádánadne12.listopadu2013 vmozartově sále Moravskéfilharmonie Olomouc,naHornímnáměstí 23,Olomouc,vchod zul.divadelní. CelýmvečerembudeprovázetMgr.Pavel Hekela. Výtěžekbudepoužitnarekonstrukcibudov denníhostacionáře DC90o.s.

3 Seznamautorů: BauchJan BendováBarbora Bishop Klaus BornAdolf DC 90o.s. DílnyDC 90o.s. Dostál Luděk EssonMichael ExlerPetr FrantaKarel GymnáziumOlomouc Hejčín,Komise výtvarné výchovy Halla Vladimír Hejzlar Vladimír HogelPavel Holec Miloslav HořínekVojtěch JakešIvan Jaroš Jan Jemelka Jan JohnVít JochmannPetr KlváčekJiří(DC 90o.s.) Kuba Petr Kubát Antonín Kučera Zdeněk KupkaVáclav LhotákKamil MádloJiří Macháň Lubomír MalotaEduard MuzikaFrantišek Novák Karel Oliva Otmar

4 ProkešPavel SanetříkMilan Skácelová Magdalena SlezákMatěj SpurnýRichard Středníškola azákladní školadc 90s.r.o. ŠefčíkRobert Šlechta Josef Šlechta Pavel Šnajdr František Šnajdr Miroslav Šnajdr Miroslavmladší Štefka Zdeněk ŠtreitJindřich Šulcová Zuzana Typovský Karel Vícha Oldřich Vystrčil Otakar Walla Jindřich Základníuměleckáškola Iši Krejčího Základní umělecká škola Iši Krejčího Přehnilová Barbora Zlamal Josef ZlamalPetr Zoubek Olbram ZubovVladimír Zubová Olga

5 Aukčnívyhláška DC90 o.s.,nedbalova 36/27,77900Olomouc-Topolany,IČO: PROVÁDÍ DOBROČINNOUAUKCI Průběh aukce se řídí právními předpisy ČR. 1.Právaapovinnostidražitele Každý dražiteljepovinen se zaregistrovat.údaje poskytnutéproregistraci jsoutajné asloužípouze provnitřnípotřebudc90o.s. Budesnimi nakládánovsouladusplatnými zákony ČR anebudou poskytoványtřetímosobám. 2.Pravidlaaukce Dražební předměty jsouoznačenyapopsányvčetně uvedenínejnižšíhopodání (vyvolávací cena)na internetovýchstránkáchdc90o.s. (www.dc90.cz)avdražebnímkatalogu.předměty draženév dobročinnéaukcibudouvystavenyvdenaukce vmozartově sálemoravskéfilharmonie,horní nám. 23,Olomouc.Aukční předměty (exponáty) budoudraženy vpořadí,kteréjeuvedenona internetovýchstránkáchavdražebnímkatalogu.dc90o.s. sivyhrazujeprávozrušit aukcidraženého předmětu čizměnitjejítermínzdůvoduživelnépohromynebojinékatastrofy.poškození odpovídajícíběžnémuopotřebení exponátů,vzhledem kjejichstáří,se vkataloguneuvádějí (např. drobná poškozenírámů,přirozená krakeláž olejomaleb,zažloutlý papírstaršíchtisků akreseb,malé restaurátorskézásahyapod.).uvýtvarnýchděl,knihastarožitnostíseblížespecifikují pouzeta poškození,která ovlivňují uměleckouhodnotupředmětu.nabízenépředmětyje možnésipředaukcí prohlédnout.vydražená díla apředmětylzereklamovatnejpozději přijejichpřevzetí. Dražitelmáprávo kdykolivvprůběhuaukceučinit podání (resp.vlastnípříhoz) nebopodatna konkrétnípoložkusvojinejvyššínabídku(limit)anečekataž nakonec dražby. Vpřípadě stanovení výše limitu,bude systémautomaticky dražit veprospěchdražitele,kterýzadal limitní částku,až dopředemstanovenévýše,pokudjetomožné. Vzhledemktomu,že průběh dražbyjezaložen nastřídavémpřihazování jednotlivýchdražitelů,je možné,ževpřípadě zadánílimitubudedražba ukončena částkoustanovenoulimitem.dražitelmůže také podávatlimityosobně přímovdc90o.s., či písemně,telefonicky,faxema em,ato za obvyklýchpodmínekjakopřiběžnýchaukcích.uzávěrka takovýchlimitů jestanovena naden před ukončenímaukcesamotné. Stanovenéminimálnívýšepříhozů: a) 50,- Kč,činí-li okamžitá aukčnícena méně než 1.000Kč, b) 100,- Kč,činí-li okamžitáaukčnícena alespoň1.000kč,aleméně než Kč, c) 500,- Kč,činí-liokamžitá aukční cena alespoň Kč,aleméně než20.000kč, d) 1.000,-Kč,činí-liokamžitáaukčnícenaalespoň Kč,aleméně než Kč, e)5.000,- Kč,činí-li okamžitáaukčnícenaalespoň Kč avíce 3.Platebnípodmínky Nabízený předmětje prodándražiteli snejvyššínabídkou. Kupujícímu(dražiteli) neníjiž účtována aukčníprovizezdosaženéceny. Platba můžebýtprovedenapřímovmístě konáníaukce nebomusí býtprovedenanejpozdějido14 dnů odukončení aukce, ato: A/převodemna účet DC90o.s.,vedenýuKBOlomouc, č.ú.: /0100 B/vhotovosti na pobočce DC90o.s.,ul.Švédská12, Olomouc C/nadobírku (Česká pošta,dhl,aj.přepravní společnosti) Přeprava vydraženýchpředmětů seprovádízaúplatunaúčetdražitele.zakoupené předměty budou vydányneprodleně pozaplaceníakupujícíobdrží dokladonabytí vlastnictví. Dražitelé,kteří nedodržípodmínky aukční vyhláškybudouzaukcevyloučeni.

6 Vyvolávacícenyapořadídraženýchuměleckýchděl: (Všechna dílajsouadjustována,rozměryjsouudáványvcm.) 1.BendováBarbora,2011,HrnekOlomouc,keramika,200,-- Kč,v10 2.BendováBarbora,2011,Šálekapodšálekvysoký,keramika,200,-- Kč,v14 3.BendováBarbora,2011,Šálekapodšálekstříbrnénožky,keramika, 200,-- Kč,v13 4.BendováBarbora,2011,Šálekapodšálekstříbrnénožky,keramika, 200,-- Kč,v13 5.BendováBarbora,2011,Svícen,keramika,200,--Kč,v17 6.DC90o.s.,2013,Myši,malbana hedvábí, 200,-- Kč,prům.30 7.DC90o.s.,2005,Zvíře,olejnaplátně,300,-- Kč,32x48 8.DC90o.s.,2013,SvatýKopeček,malbana hedvábí, 2000,-- Kč,85x81 9.DC90o.s.,2013,Pánská kravatamramorovaná,malba nahedvábí,300,-- Kč 10.DC 90o.s.,2013,Pánská kravatazelená,malbana hedvábí,300,-- Kč 11.DC 90o.s.,2013,Pánská kravatabílá,malbana hedvábí,300,-- Kč 12.Zubová Olga,2011, Bez názvu,olejna plátně,2000,-- Kč,30x40 13.KlváčekJiří(DC90),2011,Barokní Bazilika Navštívení PannyMarie,olejna sololitu,500kč,32x42 14.DílnyDC 90o.s.,2011,Váza modrá,pálenáhlína,1000,-- Kč,v56 15.JochmannPetr,Beznázvu,akvarel,3000,-- Kč,29x41 16.KlváčekJiří(DC90o.s.), 2011,Šelma,olejna sololitu,500,--kč,42x32 17.Skácelová Magdalena EMO,2013,Polezpohleducyklisty,překližka,500,--Kč,43x51 18.Skácelová Magdalena EMO,2013, Čápavrána,olejna plátně,500,-- Kč,25x SlezákMatěj, Beznázvu, černobílá fotografie, 1000,-- Kč, 20x SlezákMatěj, Beznázvu, černobílá fotografie, 1000,-- Kč, 20x30 21.SanetříkMilan,Madona, dřevoryt,1200,-- Kč,40x25 22.HolecMiloslav, 2013,Dívčíakt,kresba,300,--Kč,30x20 23.Franta Karel, Čerti,autorskýtisk,1200,-- Kč,30x42 24.HogelPavel,2009,Beznázvu,pastel,1000,-- Kč,59x42 25.KlváčekJiří(DC90o.s.), 2013,Benátky,olejna sololitu,500,-- Kč,47x34 26.KlváčekJiří(DC90o.s.), 2013,Koráb,olejna plátně, 500,--Kč,40x40 27.KlváčekJiří(DC90o.s.), 2013,Zlatáulička,olejna plátně,500,-- Kč,40x40 28.ExlerPetr,Polibek múzy,pastel,1200,-- Kč,32x42 29.GymnáziumOlomouc Hejčín,Kom.výtv.vých.2010, Bez názvu,komb.tech.,300,-- Kč,31x27 30.NovákKarel,1972, Zřícenina, grafika, 1000,--Kč,31x40 31.HořínekVojtěch,Bez názvu,reliéfsádra zlato,200,-- Kč,31x38 32.Střední školaazákladní školadc90s.r.o.,2013,váza,pálená hlína, 3000,--Kč,v68 33.BishopKlaus,2007,Bez názvu,sitotisk,500,--kč,30,5x22,5 34.Prokeš Pavel,Modrá váza, sklo,550,-- Kč,v30 35.VíchaOldřich,Herkulova kašna, pálenáhlína,500,-- Kč,15,5x11 36.BauchJan,1973, Kytice,kresba, 1000,-- Kč,15x10 37.KupkaVáclav, 2012,Osamocení,barevná fotografie,1000,-- Kč,20x30 38.KupkaVáclav, 2008,Balada,kresbatužkou,1500,--Kč,32x23 39.DílnyDC 90o.s.,2013,Potkanok ůň,pálená hlína,1500,--kč,v45 40.DílnyDC 90o.s..2013,Mísa,pálená hlína,1200,-- Kč,prům Základní uměleckáškola IšiKrejčího,Bez názvu,tisk, 250,-- Kč,25x20 42.Základní uměleckáškola IšiKrejčího Přehnilová Barbora, 2011,Beznázvu,tisk,250,-- Kč,16x16 43.Šulcová Zuzana, Šperk,korálky, 1200,-- Kč 44.LhotákKamil,Smíchov,kresba tuší,5000,-- Kč,8x7

7 45.HallaVladimír,2012,TrioBardellini,akvarel,800,-- Kč,21x15 46.DC 90o.s.,2013,Hroch,malba nahedvábí,1500,--kč,63x58 47.DC 90o.s.,2013,Zvířátka narozkvetlé louce,malbana hedvábí,1000,-- Kč,49x51 48.DC 90o.s.,2013,Mořskýsvět,malba nahedvábí,1000,-- Kč,51x45 49.Dostál Luděk,2003, Posaďtesenachvilku,litografie,900,--Kč,16x11 50.Dostál Luděk,2010, Akátachudobky, litografie,900,-- Kč,16x11 51.Dostál Luděk,2010, Lipan,litografie,900,--Kč,16x11 52.Macháň Lubomír,2013,Paříž, kresba,3000,-- Kč,28x20 53.ŠnajdrMiroslav, 2009, Černátěsna, enkaustika,8000,-- Kč, 35x25 54.Jemelka Jan,2006,Horyvzimě,dřevoryt,4000,-- Kč,50x70 55.MuzikaFrantišek,1946, Requiem-návratztracenéhosyna,2500,--Kč,15x8 56.DílnyDC 90o.s.,2013,Váza,pálenáhlína,1400,-- Kč,v33 57.ŠlechtaJosef,Olomouc,pastel,1800,00Kč,20x26 58.OlivaOtmar,2008,Návrhspodníhoreliéfu zvonupro Dómsv.Václava,tužka,1000Kč,53x Kučera Zdeněk,2007,Beznázvu,akryl,2500,-- Kč,47x46,5 60.GymnáziumOlomouc Hejčín,Kom.výtv.vých.2010, Šplouchánívody, grafika,250kč,25x20 61.GymnáziumOlomouc Hejčín,Kom.výtv.vých.2010, Vodase čeří,grafika, 250,- Kč,22x31 62.DílnyDC 90o.s.,2013,Lebka,pálenáhlína,3000,-- Kč,27x50 63.DílnyDC 90o.s.,2013,Žralok,pálená hlína,2000,--kč,62x41 64.DílnyDC 90o.s.,2013,Anděl, pálenáhlína,5000,-- Kč,v98 65.ŠnajdrMiroslav,2013,Letní doteky,olejovýpastel, 6000,-- Kč,45x60 66.ŠefčíkRobert,2011, ČtverecI,fotografie,1000,--Kč,30x21 67.ŠefčíkRobert,2011, ČtverecII,fotografie, 1000,-- Kč,30x21 68.ŠefčíkRobert,2011,Koule, fotografie,1000,--kč,30x21 69.ŠefčíkRobert,2011,Cesarovakašnasradniční věží,fotografie,1000,--kč,30x21 70.ŠefčíkRobert,2011,Michalskévěže,fotografie,1000,-- Kč,30x21 71.ŠlechtaJosef,2009,Ujezírkavečer,komb.technika,1000,--Kč,30x38,5 72.DC 90o.s.,2013,Kočkyna střeše,malba nahedvábí,2000,-- Kč,80x85 73.DC 90o.s.,2013,Tádž Mahal,malbana hedvábí,2000,-- Kč,67x71 74.BornAdolf,Bez názvu,autorský tisk, 2500,--Kč,29x22 75.DC 90o.s.,2013,Polštář páv,malbana hedvábí,200,-- Kč,40x40 76.Autorneznámý,1992,Kytka,paličkovanákrajka, 300,-- Kč,15x13 77.Mádlo Jiří,2003, Jarona Vysočině,olejnaplátně,22000,--Kč,66x82 78.Štefka Zdeněk, Váza,sklo,1700,-- Kč,v40 79.TypovskýKarel, 2007,Úlet,olej,1000,-- Kč,30x26 80.Zlamal Josef,PortrétEriky,kresba,1500,-- Kč,30x25 81.ŠlechtaPavel,2002,Neptun,tužka na křídě 2500,-- Kč25x25 82.ŠlechtaJosef,1963,Ranní úsvit,temperana papíře,1500,--kč,18x24 83.VystrčilOtakar,2005, Duchlesa II,kombinovaná technika,1000,-- Kč,70x50 84.Střední školaazákladní školadc90s.r.o.,2011,váza,pálená hlína, 800,-- Kč,v43 85.ŠnajdrMiroslavmladší, 2011,Beznázvu,olej naplátně,5000,--kč,40x35 86.Jemelka Jan,Mezikameny,grafika dřevořez,3700,--kč,37x37 87.KubaPetr,2009,Adonis avenuše,autorský tisk,1500,-- Kč,27x22 88.Malota Eduard,2009,Ledovékrálovství,akryl naplátně,5000,-- Kč,60x40 89.KubátAntonín,1953,Samota,olejna sololitu,1200,-- Kč,32x47 90.JakešIvan,2004,Půlnoční les,glazovanákeramika,2000,-- Kč,53x45 91.JakešIvan,2004,Polední les,glazovanákeramika,2000,-- Kč,53x45 92.Jaroš Jan,2008,Ujezírka, olej,3000,-- Kč,30x38

8 93.WallaJindřich,1999,Bouře,mezzotinta,700,-- Kč,19,6x15 94.Zlamal Petr,2007,Krajina,akryl,3000,--Kč,70x50 95.ŠtreitJindřich,Bez názvu, černobíláfotografie,2500,--kč,16x22 96.ŠtreitJindřich,Bez názvu, černobíláfotografie,2500,--kč,16x22 97.ŠnajdrFrantišek,50. léta,chomoutovská pískovna, temperana papíře, 5000,-- Kč,65x26 98.HejzlarVladimír,TurinI,olejna plátně,2000,-- Kč,35x35 99.ZubovVladimír,2009,Zamyšlení,olejna plátně,5000,-- Kč,91x DílnyDC90o.s.,2011,Plastika, pálenáhlína,1500,-- Kč,v DílnyDC90o.s.,2011,Bubák,pálená hlína,1500,-- Kč,v EssonMichael, ,Bez názvu, koláž,2000,-- Kč,50x Spurný Richard,2011,Drak,pastel,2000,-- Kč,46x Spurný Richard,2012,Beznázvu,pastel,3000,--Kč,56x JohnVít,2002,Pompejskýpes,akryl,3000,--Kč,28x ZoubekOlbram,2013,Ještě K,cementovýreliéf,20000,-- Kč,50x50

9 1.Bendová Barbora,HrnekOlomouc, 200,-Kč,keramika,10cm 2.Bendová Barbora,Šálekapodšálek, 200,-Kč,keramika,14cm 3.Bendová Barbora,Šálekapodšálek, 200,-Kč,keramika,13cm 4. Bendová Barbora,Šálekapodšálek, 200,-Kč, keramika,13cm 5.Bendová Barbora,Svícen, 200,-Kč,keramika,17cm 6.DC90o.s.,Myši,200,-Kč, malba nahedvábí,prům DC90o.s.,Zvíře, 300,-Kč,olejna plátně,32x48 8.DC90 o.s.,svatýkopeček, 2000,-Kč,olejna hedvábí,85x81 9.DC90o.s.,kravata mramorovaná, 300,-Kč,malba nahedvábí 10.DC90o.s.,kravata zelená, 300,-Kč, malba nahedvábí 12.Zubová Olga,Bez názvu, 2000,-Kč,olejna plátně,30x40 14.DílnyDC90 o.s.,váza modrá, 1000,-Kč,pálená hlína,v DC90o.s.,Kravata bílá, 300,-Kč, malba nahedvábí 13.KlváčekJiří(DC90o.s.), BarokníBazilika NavštíveníPannyMarie, 500,-Kč,olejna sololitu,32x42

10 15.Jochmann Petr,Beznázvu, 3000,-Kč,akvarel,29x41 17.Skácelová Magdaléna -EMO, Pole zpohleducyklisty, 500,-Kč,překližka,43x51 16.Klváček Jiří (DC90o.s.),Šelma, 500,-Kč,olejna sololitu,42x Skácelová Magdaléna -EMO, Čápavrána, 500,-Kč,olejna plátně,25x30 19.SlezákMatěj,Bez názvu, 1000,-Kč,fotografie,20x30 20.SlezákMatěj,Bez názvu, 1000,-Kč,fotografie,20x30 23.Franta Karel, Čerti, 1200,-Kč,autorskýtisk,30x42 21.SanetříkMilan,Madona, 1200,-Kč,dřevoryt,40x25 22.Holec Miloslav,Dívčíakt, 300,-Kč,kresba,30x20 24.HogelPavel,bez názvu 1000,-Kč,pastel,59x42 25.KlváčekJiří(DC90o.s.), Benátky, 500,-Kč,olejna sololitu,47x34 26.KlváčekJiří(DC90o.s.), Koráb, 500,-Kč,olejna plátně,40x KlváčekJiří(DC90o.s.), Zlatá ulička, 500,-Kč,olejna plátně,40x40 28.ExnerPetr,Polibekmúzy, 1200,-Kč,pastel,32x42 29.GymnáziumOlomouc -Hejčín Komisevýtvarné výchovy,bez názvu, 300,-Kč,kombinovaná technika,31x27

11 30. NovákKarel,Zřícenina, 1000,-Kč,grafika,31x40 31.HořínekVojtěch,Bez názvu, 200,-K č,reliéf sádra,zlato,31x38 32.SŠaZŠDC90s.r.o.,Váza, 3000,- K,pálená č hlína,v BishopKlaus,Bez názvu 500,- K,sitotisk,30,5x22,5 č 34.Prokeš Pavel,Modrá váza, 550,- K,sklo,v30 č 36.Bauch Jan,Kytice, 1000,-K č,kresba,15x10 35.Vícha Oldřich,Herkulova kašna, 500,-K č,pálená hlína,15,5x KupkaVáclav,Osamocení, 1000,-Kč, fotografie,20x DílnyDC90 o.s.,mísa, 1200,-Kč, pálená hlína,prům KupkaVáclav,Balada, 1500,-Kč,kresba tužkou,32x23 39.Dílny DC90o.s.,Potkanokůň, 1500,-Kč,pálená hlína,v Zákl. Umělecká škola IšiKrejčího Beznázvu,250,-Kč,tisk,25x20 42.Zákl.Umělecká škola IšiKrejčího Přehnilová Barbora,Bez názvu, 250,-Kč,tisk,16x16 43.Šulcová Zuzana,Šperk, 1200,-Kč,korálky,

12 44. Lhoták Kamil,Smíchov, 5000,-Kč, kresba tuší,8x7 45.HallaVladimír,TrioBardellini, 800,-Kč,akvarel,21x15 46.DC90o.s.,Hroch, 1500,-Kč,malbana hedvábí,63x DC90o.s.,Zvířátka na louce, 1000,-Kč, malbana hedvábí,49x51 48.DC90 o.s.,mořskýsvět, 1000,-Kč,malbana hedvábí,51x45 49.DostálLuděk,Posaďte sena chvilku, 900,-Kč,litografie,16x11 50.DostálLuděk,Akátachudobky, 900,-Kč, litografie,16x11 51.DostálLuděk,Lipan, 900,-Kč,litografie,16x11 53.Šnajdr Miroslav, Černá těsna 8000,-Kč,enkaustika,35x25 52.Macháň Lubomír,Paříž, 3000,-Kč,kresba,28x Jemelka Jan,Horyvzimě 4000,-Kč,dřevoryt,50x70 55.Muzika František, Requiem-návratztracenéhosyna, 2500,-Kč,dřevořez,15x8 56.DílnyDC90 o.s.,váza, 1400,-Kč,pálená hlína,v33 57.Šlechta Josef,Olomouc, 1800,-Kč,pastel,20x26 58.Oliva Otmar, návrhspodního reliéfu zvonupro Dómsv.Václava 1000,-Kč,tužkana papíře,

13 59.Kučera Zdeněk,Bez názvu 2500,- K,akryl,47x46,5 č 60.GymnáziumOlomouc -Hejčín Komise výtvarné výchovy,šplouchání vody,250,-kč,grafika,25x20 61.GymnáziumOlomouc -Hejčín Komisevýtvarné výchovy,voda se čeří, 250,-Kč,grafika,22x31 62.DílnyDC90 o.s.,lebka, 3000,-Kč, pálenáhlína,27x50 63.DílnyDC90 o.s.,žralok, 2000,-Kč,pálenáhlína,62x41 65.Šnajdr Miroslav,Letnídoteky, 6000,-Kč,olejový pastel,45x60 64.Dílny DC90o.s.,Anděl, 5000,-Kč,pálená hlína,v98 67.Šefčík Robert, ČtverecII, 1000,-Kč,fotografie,30x Šefčík Robert, Čtverec, 1000,-Kč, fotografie,30x21 68.ŠefčíkRobert,Koule, 1000,-Kč,fotografie,30x21 69.Šefčík Robert,Cesarova kašna sradničnívěží, 1000,-Kč,fotografie,30x21 70.ŠefčíkRobert, Michalské věže, 1000,-Kč, fotografie,30x21 71.Šlechta Josef,Ujezírka večer 1000,-Kč,komb.technika,30x38 72.DC90o.s.,Kočky nastřeše, 2000,-Kč,malbana hedvábí,80x85 73.DC90o.s.,Tádž Mahal, 2000,-Kč,malba na hed.,67x71 74.Adolf Born,Bez názvu, 2500,-Kč,autorskýtisk,29x22 75.DC90 o.s.,polštář páv, 200,-Kč,malba na hedvábí,40x40

14 76.Neznámý autor,kytka, 300,-Kč,paličkovanákrajka,15x13 77.Mádlo Jiří,JaronaVysočině, 22000,-Kč,olejna plátně,66x82 78.Štefka Zdeněk,Váza, 1700,-Kč,sklo,40 cm 79.TypovskýKarel,Úlet 1000,- K,olej,30x26 č 80.ZlamalJosef,PortrétEriky 1500,-Kč,kresba,30x25 81.Šlechta Pavel,Neptun 2500,-Kč,tužka na křídě,25x Šlechta Josef,Ranníúsvit, 1500,-Kč,tempera na papíře,18x24 83.VystrčilOtakar,Duch lesaii 1000,-Kč,konb.technika,70x50 84.SŠaZŠDC90 s.r.o., Váza,800,-Kč,pálená hlína,43cm 85. ŠnajdrMiroslavml.,Bez názvu, 5000,-Kč, olejna plátně,40x35 86.Jemelka Jan,Mezikameny, 3700,-Kč,grafika -dřevořez,37x37 87.Kuba Petr,AdonisaVenuše, 1500,-Kč,autorskýtisk,27x Malota Eduard,Ledové království, 5000,-Kč,akrylna plátně,60x40

15 89. KubátAntonín,Samota, 1200,-Kč,olej nasololitu,32x47 90.JakešIvan,Půlnoční les 2000,-Kč,glazovaná keramika,53x45 91.JakešIvan,Poledníles 2000,-Kč,glazovaná keramika,53x45 92.Jaroš Jan,Ujezírka 3000,-Kč,olej,30x38 93.Walla Jindřich,Bouře 700,-Kč,mezzotinta,20x15 94.ZlamalPetr,Krajina 3000,-Kč,akryl,70x Štreit Jindřich,Bez názvu, 2500,-Kč, čb fotografie,16x22 96.Štreit Jindřich,Bez názvu, 2500,-Kč, čb fotografie,16x22 98.HejzlarVladimír,TurinI 2000,-Kč,olejna plátně,35x Šnajdr František,Chomoutovskápískovna 5000,-Kč,tempera na papíře,65x DílnyDC90o.s.,Plastika, 1500,-Kč,pálená hlína,66 cm 101. Dílny DC90o.s.,Bubák, 1500,-Kč, pálená hlína,95cm 99.ZubovVladimír,Zamyšlení 5000,-Kč,olejna plátně,91x65

16 102. EssonMichael,Bez názvu, 2000,-Kč,koláž,50x SpurnýRichard,Drak, 2000,-Kč,pastel,46x SpurnýRichard,Bez názvu, 3000,-Kč,pastel,56x JohnVít,Pompejskýpes, 3000,-Kč,akryl,28x Zoubek Olbram,Ještě K, 20000,-Kč,cementovýreliéf,50x50

17 Děkujevšem partnerům za pomoc spřípravouaukce Moravská filharmonie Olomouc MTMobil Nadační fondinform OKDesign,s.r.o. RUSO VladimírRusín Tomáš Bubeník -sklenářství arámařstvíbubeník Za dar uměleckýchděldoaukce všemumělcům aostatnímdárcům děkujeme.

D O B R O Č I N N Á A U K C E V Ý T V A R N Ý CH D Ě L

D O B R O Č I N N Á A U K C E V Ý T V A R N Ý CH D Ě L DC 9 0 o.p. s., Nedbalova 36/27, 779 00 Olomouc - Topolany D O B R O Č I N N Á A U K C E V Ý T V A R N Ý CH D Ě L Výtěžek bude použit na rekonstrukci budov denního stacionáře DC 90 o.p.s. DC 90 o.p.s.,

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Katalog aukce pro Green Doors. O.s. Green Doors Galerie Artinbox

Katalog aukce pro Green Doors. O.s. Green Doors Galerie Artinbox Katalog aukce pro Green Doors O.s. Green Doors Galerie Artinbox 3. Vladimír Birgus: Vídeň archivní inkoustový tisk, 5/20, 32 x 45 cm, 2009 vyvolávací cena: 4 000 Kč běžná prodejní cena: 15 000 Kč 4. Veronika

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Kostelík sv. Maří Magdalény 1993 Jan Šimek: PLASTIKY, Petr Baran: FOTOGRAFIE (červenec-srpen 1993) 1994 Václav Vaculovič: OBRAZY (červenec-srpen 1994) 1995

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně První aukce vynesla na projekt Nový start 2 858 300 korun, díky doprodejům se částka zvýšila na 3 073 300 korun V neděli 3. 12. 2007 se v rámci aukčního dne Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín na pražském

Více

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS Pár slov úvodem Green Doors je nestátní nezisková organizace, která se věnuje pracovní a sociální rehabilitaci mladých lidí se schizofrenií. Provozuje

Více

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 9 9. 1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 2. Adámek Luděk bez názvu 2010, olej na papíře, 43x39, volně 1 500 Kč 3. Balšán Václav Kameny na cestě 2010-11, olej na kartonu, 70x54, rámováno

Více

Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér

Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér vltavin_letak_1 5.6.2013 10:52 Stránka 1 Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér 13. 6. 2013 od 18 hodin v aukční síni Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1 První podání na www.auctions-art.cz

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Chebská běžecká zima 2011-2012 - 3.ročník - celkové výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem do 6ti let - 130 m 1. Novák Filip 2005

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

RESULTS: PC CZ - CUP 2013 EVENT Surname and name Club Poděbrady Čes. Buděj. MČR Prach Liberec

RESULTS: PC CZ - CUP 2013 EVENT Surname and name Club Poděbrady Čes. Buděj. MČR Prach Liberec RESULTS: PC CZ - CUP 2013 EVENT Surname and name Club Poděbrady Čes. Buděj. MČR Prach Liberec marks presented marks competitors presented marks competitors presented marks competitors 1. Kotulán Břetislav

Více

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 Strana: 1/5 Rok / č. výpisu: 2015/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ27 0300 0000 0002 6819 4029 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Iveta

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

11. společenský večer s dobročinnou aukcí

11. společenský večer s dobročinnou aukcí 11. společenský večer s dobročinnou aukcí Katalog exponátů Hlavní partner: Partneři: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3.27 Program: Prohlídka výstavy

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č.1, Uničov tel: ,

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č.1, Uničov tel: , Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č.1, 783 91 Uničov tel: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz odbor finanční tel: 585 088 267, e-mail: mkurajova@unicov.cz Č.j.: Vyřizuje: Marie Kurajová Uničov dne 26.

Více

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí SDH Kamenná - vedení sboru před rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 předseda Kundela František ml. Kundela František Kříž Josef Kříž Josef místopředseda Prokeš Josef Buršík Miroslav Nováček Jaromír

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000 AUKCE OBRAZŮ Vážení přátelé, nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu krevnímu nádoru. Jedním z jeho klíčových poslání

Více

TJ SPARTAK KLENČÍ p/č "Běh na Čerchov" SAUCONY Český pohár v bvězích do vrchu

TJ SPARTAK KLENČÍ p/č Běh na Čerchov SAUCONY Český pohár v bvězích do vrchu Start. Kat. Jméno Příjmení data Oddíl ČAS Pořadí číslo: narození CELK. 45 A Radomír SOUKUP 1968 AC Tábor 43.29 1 18 A Vlastimil BRUNÁT 1971 Zbůch 45.41 2 7 B Vlastimil ŠROUBEK 1961 SC Marathon Plzeň 46.07

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 2 23.9.2014 TJ Slavoj Plzeň C - TJ Dobřany B 0:16 2272-2468 22.09. Sokol Plzeň V B - TJ Slavoj Plzeň D 12:4 2516-2396

Více

DÍLO Č. 1 Jana Babincová Jazyk č. 25 Dil, 2014, 20x20 cm, akryl na plátně VYVOLÁVACÍ CENA: 3 800,- Kč BĚŽNÁ PRODEJNÍ CENA: 4 000,- Kč (v případě

DÍLO Č. 1 Jana Babincová Jazyk č. 25 Dil, 2014, 20x20 cm, akryl na plátně VYVOLÁVACÍ CENA: 3 800,- Kč BĚŽNÁ PRODEJNÍ CENA: 4 000,- Kč (v případě DÍLO Č. 1 Jana Babincová Jazyk č. 25 Dil, 2014, 20x20 cm, akryl na plátně VYVOLÁVACÍ CENA: 3 800,- Kč BĚŽNÁ PRODEJNÍ CENA: 4 000,- Kč (v případě koupi 2 obrazů cena 7 000 Kč, v případě koupi 4 obrazů cena

Více

ě ě Č ě ř ý ě Č ý ě ů ř ý ý Č Č Ú Ř É ř ů ů ř ú ě ě Č Č Č ř ž ř ř ú Ř Ý ř ž ř ř ř ú Ě Á Ú Č Á Ř Ý Í ř ř ů ě ž ř ž Á ý Á Á ř ř ř ú ě ů ů ě ě Č ř ů ř ů ř ž ó ř ů ř ů ů ě ě Č ě ó ř ř ý ě ř ů ř ř ě ó ř ř ý

Více

OKRESNÍ KOLO OVOV Ročník 2013 Místo: Prostějov Datum: okres Prostějov a ZŠ Melantrichova 60m medic švih 3skok kliky L + S dribl

OKRESNÍ KOLO OVOV Ročník 2013 Místo: Prostějov Datum: okres Prostějov a ZŠ Melantrichova 60m medic švih 3skok kliky L + S dribl OKRESNÍ KOLO OVOV Ročník 2013 Místo: Prostějov Datum: 30.5.2013 okres Prostějov 1. a ZŠ Melantrichova 60m b. b. medic b. b. švih b. 3skok b. kliky b. L + S b. dribl b. BODY č. ZLN roč s,ss m N m N N m

Více

Setkání na cestě 2. benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 22. 11. 2012

Setkání na cestě 2. benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 22. 11. 2012 Setkání na cestě 2. benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 22. 11. 2012 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

SEZNAM NEDOSTATEČNĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASRU NEMOVITOSTÍ K Parcela -

SEZNAM NEDOSTATEČNĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASRU NEMOVITOSTÍ K Parcela - SEZNAM NEDOSTATEČNĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASRU NEMOVITOSTÍ K 1. 11. 2015 OPSUB - název OPSUB - adresa Parcela - výměra Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) Správa státních lesů a statků adresa neznámá

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

STC Cup Rekreant Masters. STC Cup kat. Sport Master STC Cup kat. Rekreant. STC Cup Amatér Masters. STC Cup kat. Amatér STC Cup kat.

STC Cup Rekreant Masters. STC Cup kat. Sport Master STC Cup kat. Rekreant. STC Cup Amatér Masters. STC Cup kat. Amatér STC Cup kat. Masters Masters Master 1. Marada Tomáš TJ Průkopník 8 67 46 49 35 46 52 295 2. Handl Jiří Brno 8 61 43 48 41 46 44 283 3. Kratochvíl Jaroslav Klobouky u Brna 8 77 48 54 46 44 269 4.-5. Odstrčil Martin

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Chýnov okres... Tábor konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA.

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA. 56 58 60 64 73 77 78 80 81 82 84 85 VYSVĚTLIVKY Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice Havlíčkův Brod Pelhřimov Jihlava Žďár nad Sázavou OKRES JIHLAVA Třebíč 20 53. Bartoň David - Ateliér v bývalé

Více

VÁNOCE VE MĚSTĚ 2008

VÁNOCE VE MĚSTĚ 2008 29.11. 10.00 Malé divadlo Červená Karkulka loutkohra Jihočeského divadla 29.11. 16.30 Náměstí Přemysla Otakara II. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu pořádá statutární město České Budějovice 30.11.

Více

Historická legenda akce 24 kole (koloběžce)

Historická legenda akce 24 kole (koloběžce) Historická legenda akce 24 kole (koloběžce) Pořadí dosavadních osobních výkonů (po pátém ročníku) Pořadí Jméno Osobní rekordy Průměr km/hod 1 Kubišta Michal 764,40 31,85 2 Cihlář Adam 709,80 29,58 3 Klindera

Více

Letos bylo počasí na běhání příjemné. Účast byla opět velice slušná. Traťový rekord Martina Mikeše zůstal znovu nepřekonán (31:04), padl však opět rekord ženský zásluhou Ivany Sekyrové (35:28 min.). Tento

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 1 Iva Šípová TJ Sokol Duchcov 394 2 Dominika Nováková SK Plaston Šluknov 390 3 Dominika Hemerková SK Plaston Šluknov 358 4 Petra Schovánková TJ Glaverbel Czech Teplice

Více

Kategorie: Junioři Trať: 3000m

Kategorie: Junioři Trať: 3000m Kategorie: Junioři Trať: 3000m 1. Beshir Robin 4 SK Zdice 10:53,40 2. Reznik Vitalij 6 Čelákovice 10:54,10 3. Málek Albert 13 Kralupy nad Vltavou 11:13,50 4. Pertlík Matěj 11 VK Lysá nad Labem 11:35,40

Více

Í š Ť š ň ň Í Ř Ť Ť ň Ť Ť š Ť š Ď š š š ň š š š š š Í Ť Ť š ň š Ť š š É š ť Í Ť š Ž Š Ť Ť Ť Ť š š š š š Ť š Ť Í š Ť š Ť š Í š Ě Í š ň Ť š Ť Ť Ó š š š š š Ť Ž Ť Í Ř Ř Ť š š ť Ť š Ť š Ó š Ť Ť ň Ť š š š Ť

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH O.s. GREEN DOORS

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH O.s. GREEN DOORS BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH O.s. GREEN DOORS Občanské sdružení Green Doors Občanské sdružení Green Doors je nestátní nezisková organizace, která se věnuje pracovní a sociální rehabilitaci

Více

SM divize 2016/17. HKK Olomouc C : TJ Sokol Michálkovice (6,5:5,5)

SM divize 2016/17. HKK Olomouc C : TJ Sokol Michálkovice (6,5:5,5) SM divize 2016/17 HKK Olomouc C - TJ Sokol Michálkovice 3:5 2500-2501 (6,5:5,5) 18.02. SKK Ostrava B - TJ Sokol Sedlnice A 5:3 2489-2467 (7:5) 18.02. TJ Horní Benešov B - TJ Břidličná A 7:1 2607-2476 (9:3)

Více

ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013

ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013 ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013 1 Mejsnar František Sokol Semily 21-60. Pfeifer Miroslav Spartak Rokytnice n.j. 2 Bělovský Josef Sokol Semily Řepík Petr Orel Studenec 3 Šír Milan Sokol Jablonec n.j. Strnad

Více

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS MODERNÍ UMĚNÍ & FOTOGRAFIE 6. 12. 2014 AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

Klasik duatlon Příbram 2009 výsledky

Klasik duatlon Příbram 2009 výsledky Klasik duatlon Příbram 2009 výsledky Absolutní pořadí Pořadí Celkový čas Odstup St. číslo Jméno Oddíl Stát Ročník Kategorie Běh 1 Poř Depo 1 Poř Kolo Poř Depo 2 Poř Běh 2 Poř 1 02:52:57 1 Zadák Karel Tri

Více

závod č. 67 Slalom v Kroměříži řeka Morava pod mostem K.Rajnocha

závod č. 67 Slalom v Kroměříži řeka Morava pod mostem K.Rajnocha PZ VÝSLEDKOVÁ LISTINA 05.06.16 poř. vk stč rgc jméno nar. vt oddíl čas pen výsl. čas pen výsl. celk. bhz-m 1. 1/ PZZ 86 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 128,50 2 130,50 137,70 4 141,70 130,50 2. 1/

Více

C2 start. 2 TJ Klatovy 2 SK VS ČB. 3 TJ Klatovy. 3 Raft klub Troja TJ Kaučuk Kralupy 3 SK Hubertus KV TJ Kaučuk Kralupy 3 Roztoky. 3 TJ Kaučuk Kralupy

C2 start. 2 TJ Klatovy 2 SK VS ČB. 3 TJ Klatovy. 3 Raft klub Troja TJ Kaučuk Kralupy 3 SK Hubertus KV TJ Kaučuk Kralupy 3 Roztoky. 3 TJ Kaučuk Kralupy K1M start 1 Vondra Jan 012037 88 1 Dukla 2 Grossmann Petr 039047 74 2 Loko Plzeň 3 vm Pechlát Hynek 042019 71 2 KVS Sušice 4 vm Šindelář Pavel 039055 70 2 Loko Plzeň 5 Báča Milan 010020 73 2 SK VS Karbo

Více

Pekárna Řečice, AUTOCONT, K3 SPORT, CYKLOCHLUBNA, ABS WYDA, BLUERED, DISTRIMO, ES TRANS, masáže Kateřina Kubová, Bohumír Sláma. HISPORT TEAM Praha

Pekárna Řečice, AUTOCONT, K3 SPORT, CYKLOCHLUBNA, ABS WYDA, BLUERED, DISTRIMO, ES TRANS, masáže Kateřina Kubová, Bohumír Sláma. HISPORT TEAM Praha Celkové výsledky ORKA TRIATLON 2013 Tratě 0,9-31 - 5,5 závod Krajského poháru Vysočiny Přebor firmy Pekárna Řečice,, K3 SPORT, CYKLOCHLUBNA, ABS WYDA, BLUERED, DISTRIMO, ES TRANS, 1 1 Polanský Dan SK OMT

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 8 03.11.2015 TJ Přeštice B - Sokol Plzeň V C 3:5 2326-2371 (12:12) 30.10. CB Dobřany B - TJ Baník Stříbro E 1:7 2760-3039

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 23 23.03.2016 SK Škoda VS Plzeň D - CB Dobřany B 5:3 3066-2895 (15:9) Sokol Plzeň V C - TJ Slavoj Plzeň C 5:3 2434-2380

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 22 15.03.2016 SK Škoda VS Plzeň C - SKK Dobřany 6:2 2859-2730 (14:10) Sokol Plzeň V B - TJ Dobřany B 2:6 2530-2540 (10:14)

Více

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Místo konání : sportovní hala - VODŇANY Datum konání : 16.11. 2013 Pořadatel výstavy : OS Prácheň z pověření ČS ČMSCHPH Propozice výstavy : 1. Mistři OS vystaví

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS MODERNÍ UMĚNÍ / FOTOGRAFIE 6. PROSINCE 2015 AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 21. Březen 2015 Sokol Kdyně porazil TJ Dobřany a udělal další krůček k postupu. CB Dobřany prohráli i svoje další domácí utkáni, tentokrát se Sokolem Pec p. Čerchovem. O lepší výsledek

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zápisy o utkání, docházka, porušení OPV a STD: strana 1 Příloha č. 1 k zápisu č. 13/2011 KR ČVS projednala nedostatky v zápisech o utkání, docházku a porušení MPV a STD v utkáních za období 12.12.2010

Více

Letkovský šíp ročník kategorie: mládež U18 1 kolo 9,5km. Letkovský šíp ročník kategorie: M1 ELITE (18-44) 2 kola 18,2 km

Letkovský šíp ročník kategorie: mládež U18 1 kolo 9,5km. Letkovský šíp ročník kategorie: M1 ELITE (18-44) 2 kola 18,2 km kategorie: mládež U18 1 kolo 9,5km 1. Otakar Košťál 2001 Cyklo Kučera 18:02,57 2. Marek Jelínek 2003 Cyklo Kučera 19:13,43 3. Klára Staňková 2004 Cyklo Kučera 20:16,85 4. Hanka Štefulíková 2003 CPI 25:52,21

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Mgr. Hana Nováková Sídl. Pražská 2892 580 01 Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Počet stran včetně titulního listu: 15 Počet vyhotovení: 2 Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592

Více

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín koule 4 kg Koutný Jiří 300690 13,51 ms UH 150605 15 13,23 3 Hodonín 190605 15 Doležal Pavel 011083 13,24 T Zlín 211098 15 13,19 3 Brno 270998 15 13,01 2 Hodonín 080998 15 12,45 T Otrokovice 171098 15 12,44

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

SMB cuvée, směs bílá. RV Ryzlink vlašský. VZ Veltlínské zelené

SMB cuvée, směs bílá. RV Ryzlink vlašský. VZ Veltlínské zelené SMB cuvée, směs bílá 2 Šimoník Otakar D.Dunajovice M ps 2008 82 ZM VZ,RB,RV 5 Grandič Jan Valtice M jak 2008 81 MT,Nbg 1 Křižan Martin Hluk M ps 2008 80 RR,RB 4 Škorpa Lubomír Valtice M kab 2008 79 3 Palička

Více

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie A - jihočeský region Jméno Škola 1.ú 2.ú 3.ú 4.ú Celkem 1. Tomáš Trnka G Jírovcova ČB 8 10 2 10 30 ÚSPĚŠNÝ 2. Eliška Lehečková G Česká ČB 9 7 8 5 29 ÚSPĚŠNÝ

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Mistrovství ČR Masters

Mistrovství ČR Masters ŘEDITEL ZÁVODU Pavel Setunský TRACEUR Kategorie : C7 1 101 Jaroslava Davidová 1946 CZE 54.64 53.02 1:47.66 C5 1 2 Jarmila Karlová 1959 CZE 52.87 52.69 1:45.56 2 1 Zuzana Streubelova 1959 CZE 56.33 56.92

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 5 5. kolo: KK Konstruktiva Praha E - SK Uhelné sklady Praha D 14:2 2438-2311 06.10. Slavoj Velké Popovice B - KK Dopravní podniky Praha

Více

PŘÍBRAM NA MORAVĚ. 2. Obec Příbram na Moravě Typ podnikatele: Právnická osoba Sídlo: , Příbram na Moravě 33 Na hledané adrese: sídlo

PŘÍBRAM NA MORAVĚ. 2. Obec Příbram na Moravě Typ podnikatele: Právnická osoba Sídlo: , Příbram na Moravě 33 Na hledané adrese: sídlo PŘÍBRAM NA MORAVĚ 1. JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov náměstí T. G. Masaryka 28, 672 01, Moravský Krumlov provozovna 00032336 2. Obec Příbram na Moravě 664 84, Příbram na Moravě 33 00282413

Více

Chodecké tabulky ČR 2013

Chodecké tabulky ČR 2013 Chodecké tabulky ČR 2013 Žákyně mladší 2 000 m chůze na dráze 11:08.57h 1 Barbora LEJSKOVÁ 120600 LIAZ Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 2301 11:55.68h 2 Markéta BOČKOVÁ 130300 Jiskra Nový Bor Jablonec

Více

POTVRZENÍ o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

POTVRZENÍ o zdanitelném příjmu za období od 01.05.2009 do 31.12.2009 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Múčka Alojz Ing. Na Vinici 1733 1 Poplatník: Múčka Alojz Ing. Byt (NP) č.: 1 Němeček Josef Ing. Na Vinici 1733 1 Poplatník: Němeček Josef Ing. Byt (NP) č.: 2 Štěpánková Jaroslava Na Vinici 1733 1 Poplatník:

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

Senior Criterium - KAMENEC 2016 Veřejné závody v OS, SG a SL

Senior Criterium - KAMENEC 2016 Veřejné závody v OS, SG a SL ROZHODČÍ PÁD DÉLKA 220 m 1050 m C10 1 202 Mrklasová Eva 1937 C10 1:14.43 1:13.49 2:27.92 2 201 Durčoková Ludmila 1937 C10 1:17.27 1:17.95 2:35.22 7.30 C8 1 203 Davidová Jaroslava 1946 C8 1:04.24 1:03.82

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

46 PŘIBÍK Jiří PSK Klatovy M :46:51 47 PROCHÁZKA Jiří Atletika Klatovy M :47:07 48 CEPEK Jan M - do39 0:47:20 49

46 PŘIBÍK Jiří PSK Klatovy M :46:51 47 PROCHÁZKA Jiří Atletika Klatovy M :47:07 48 CEPEK Jan M - do39 0:47:20 49 Celkové pořadí 1 CSIRK Jiří 28 1992 Atletika Písek M - do39 0:34:48 2 MINAŘÍK Petr 30 1976 Praha M - do39 0:34:59 3 GÖRNER Tomáš 66 1981 Atletika Klatovy M - do39 0:37:17 4 BUREŠ Šimon 52 1992 Atletika

Více

Meziokresní přebor ČB-ČK Zpravodaj č.4 TJ Sokol Soběnov C - VOLNO 0:0 0-0 (0:0) 16.10. Kuželky Borovany A - TJ Sokol Soběnov B 0:0 Odloženo (0:0) 12.10. Kuželky Borovany C - TJ Dynamo České Budějovice

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

VNITŘNÍ SMĚRNICE O PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Stránka 1 z 6 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VYŠKOV, příspěvková organizace Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Aleš Musil ředitel školy 21.9.2015 Schválil platnost a účinnost:

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2015/2016

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2015/2016 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2015/2016 ZPRAVODAJ Č. 10 10. kolo: PSK Union Praha D - KK Slavoj Praha D 12:4 2331-2247 05.11. TJ Sokol Rudná D - SK Uhelné sklady Praha D 10:6 2260-2235

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 29. schůze číslo UR13_1227 ze dne 27.08.2013 Vyhodnocení II. výběrového řízení realizovaného formou "veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů" v souladu

Více

SPA PCE VIT JIH Sparta 5:1 5:2 4:5 Pardubice 4:1 5:5P 3:1 Vítkovice 1:3 2:5 6:4 Jihlava 4:4P 4:6 6:3

SPA PCE VIT JIH Sparta 5:1 5:2 4:5 Pardubice 4:1 5:5P 3:1 Vítkovice 1:3 2:5 6:4 Jihlava 4:4P 4:6 6:3 1994/1995 Extraliga (ELH) 1 HC Dadák Vsetín 44 21 2 8 0 13 141:107 54 ❶ 2 HC Poldi Kladno 44 22 2 6 0 14 178:142 54 ❹ 3 HC Olomouc 44 18 1 10 1 14 130:124 48 ❺ 4 AC ZPS Zlín 44 18 2 8 3 13 158:149 48 ❷

Více

1. Černý anděl. keramika; 37 cm vyvolávací cena: 300,- Spací anděl. textil; 42 cm vyvolávací cena: 250,-

1. Černý anděl. keramika; 37 cm vyvolávací cena: 300,- Spací anděl. textil; 42 cm vyvolávací cena: 250,- 1. Černý anděl Asociace Pro HANDICAP keramika; 37 cm vyvolávací cena: 300,- 2. Spací anděl Zdeňka Froňková textil; 42 cm vyvolávací cena: 250,- 3. Pojď, svezeme se Marie Svobodová malba - kombinovaná technika;

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

Závod M R T V Ý M U Ž 2 0 0 7

Závod M R T V Ý M U Ž 2 0 0 7 Muži A 1 35 Hromádka Ivo Cyklo Kaňkovský 1:24:28 2 55 Vitešník Adam Bike sport Uničov 1:29:48 3 32 Mazák Lukáš Piranha bike 1:32:02 4 4 Jedlička Tomáš 1:32:47 5 47 Šváb Jiří CK Morava Lešina 1:33:08 6

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013

Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013 Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013 UMÍSTĚNÍ VE VÝSLEDKOVÉ LISTINĚ XIX. MISTROVSTVÍ ČR V ZIMNÍM PLAVÁNÍ - volný způsob - 2013 750 m : muži 18-39 let Datum: 09. února 2013 1. Petr Tomášek

Více