Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s."

Transkript

1 DC90o. s., Nedbalova 36/27, Olomouc-Topolany DOBROČINNÁ VÝTVARNÝCH AUKCE D Ě L Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s.

2 DC 90 o.s., Nedbalova36/27, 77900Olomouc Topolany POŘÁDÁ DOBROČINNOUAUKCIVÝTVARNÝCH DĚL Aukce jepořádánadne12.listopadu2013 vmozartově sále Moravskéfilharmonie Olomouc,naHornímnáměstí 23,Olomouc,vchod zul.divadelní. CelýmvečerembudeprovázetMgr.Pavel Hekela. Výtěžekbudepoužitnarekonstrukcibudov denníhostacionáře DC90o.s.

3 Seznamautorů: BauchJan BendováBarbora Bishop Klaus BornAdolf DC 90o.s. DílnyDC 90o.s. Dostál Luděk EssonMichael ExlerPetr FrantaKarel GymnáziumOlomouc Hejčín,Komise výtvarné výchovy Halla Vladimír Hejzlar Vladimír HogelPavel Holec Miloslav HořínekVojtěch JakešIvan Jaroš Jan Jemelka Jan JohnVít JochmannPetr KlváčekJiří(DC 90o.s.) Kuba Petr Kubát Antonín Kučera Zdeněk KupkaVáclav LhotákKamil MádloJiří Macháň Lubomír MalotaEduard MuzikaFrantišek Novák Karel Oliva Otmar

4 ProkešPavel SanetříkMilan Skácelová Magdalena SlezákMatěj SpurnýRichard Středníškola azákladní školadc 90s.r.o. ŠefčíkRobert Šlechta Josef Šlechta Pavel Šnajdr František Šnajdr Miroslav Šnajdr Miroslavmladší Štefka Zdeněk ŠtreitJindřich Šulcová Zuzana Typovský Karel Vícha Oldřich Vystrčil Otakar Walla Jindřich Základníuměleckáškola Iši Krejčího Základní umělecká škola Iši Krejčího Přehnilová Barbora Zlamal Josef ZlamalPetr Zoubek Olbram ZubovVladimír Zubová Olga

5 Aukčnívyhláška DC90 o.s.,nedbalova 36/27,77900Olomouc-Topolany,IČO: PROVÁDÍ DOBROČINNOUAUKCI Průběh aukce se řídí právními předpisy ČR. 1.Právaapovinnostidražitele Každý dražiteljepovinen se zaregistrovat.údaje poskytnutéproregistraci jsoutajné asloužípouze provnitřnípotřebudc90o.s. Budesnimi nakládánovsouladusplatnými zákony ČR anebudou poskytoványtřetímosobám. 2.Pravidlaaukce Dražební předměty jsouoznačenyapopsányvčetně uvedenínejnižšíhopodání (vyvolávací cena)na internetovýchstránkáchdc90o.s. (www.dc90.cz)avdražebnímkatalogu.předměty draženév dobročinnéaukcibudouvystavenyvdenaukce vmozartově sálemoravskéfilharmonie,horní nám. 23,Olomouc.Aukční předměty (exponáty) budoudraženy vpořadí,kteréjeuvedenona internetovýchstránkáchavdražebnímkatalogu.dc90o.s. sivyhrazujeprávozrušit aukcidraženého předmětu čizměnitjejítermínzdůvoduživelnépohromynebojinékatastrofy.poškození odpovídajícíběžnémuopotřebení exponátů,vzhledem kjejichstáří,se vkataloguneuvádějí (např. drobná poškozenírámů,přirozená krakeláž olejomaleb,zažloutlý papírstaršíchtisků akreseb,malé restaurátorskézásahyapod.).uvýtvarnýchděl,knihastarožitnostíseblížespecifikují pouzeta poškození,která ovlivňují uměleckouhodnotupředmětu.nabízenépředmětyje možnésipředaukcí prohlédnout.vydražená díla apředmětylzereklamovatnejpozději přijejichpřevzetí. Dražitelmáprávo kdykolivvprůběhuaukceučinit podání (resp.vlastnípříhoz) nebopodatna konkrétnípoložkusvojinejvyššínabídku(limit)anečekataž nakonec dražby. Vpřípadě stanovení výše limitu,bude systémautomaticky dražit veprospěchdražitele,kterýzadal limitní částku,až dopředemstanovenévýše,pokudjetomožné. Vzhledemktomu,že průběh dražbyjezaložen nastřídavémpřihazování jednotlivýchdražitelů,je možné,ževpřípadě zadánílimitubudedražba ukončena částkoustanovenoulimitem.dražitelmůže také podávatlimityosobně přímovdc90o.s., či písemně,telefonicky,faxema em,ato za obvyklýchpodmínekjakopřiběžnýchaukcích.uzávěrka takovýchlimitů jestanovena naden před ukončenímaukcesamotné. Stanovenéminimálnívýšepříhozů: a) 50,- Kč,činí-li okamžitá aukčnícena méně než 1.000Kč, b) 100,- Kč,činí-li okamžitáaukčnícena alespoň1.000kč,aleméně než Kč, c) 500,- Kč,činí-liokamžitá aukční cena alespoň Kč,aleméně než20.000kč, d) 1.000,-Kč,činí-liokamžitáaukčnícenaalespoň Kč,aleméně než Kč, e)5.000,- Kč,činí-li okamžitáaukčnícenaalespoň Kč avíce 3.Platebnípodmínky Nabízený předmětje prodándražiteli snejvyššínabídkou. Kupujícímu(dražiteli) neníjiž účtována aukčníprovizezdosaženéceny. Platba můžebýtprovedenapřímovmístě konáníaukce nebomusí býtprovedenanejpozdějido14 dnů odukončení aukce, ato: A/převodemna účet DC90o.s.,vedenýuKBOlomouc, č.ú.: /0100 B/vhotovosti na pobočce DC90o.s.,ul.Švédská12, Olomouc C/nadobírku (Česká pošta,dhl,aj.přepravní společnosti) Přeprava vydraženýchpředmětů seprovádízaúplatunaúčetdražitele.zakoupené předměty budou vydányneprodleně pozaplaceníakupujícíobdrží dokladonabytí vlastnictví. Dražitelé,kteří nedodržípodmínky aukční vyhláškybudouzaukcevyloučeni.

6 Vyvolávacícenyapořadídraženýchuměleckýchděl: (Všechna dílajsouadjustována,rozměryjsouudáványvcm.) 1.BendováBarbora,2011,HrnekOlomouc,keramika,200,-- Kč,v10 2.BendováBarbora,2011,Šálekapodšálekvysoký,keramika,200,-- Kč,v14 3.BendováBarbora,2011,Šálekapodšálekstříbrnénožky,keramika, 200,-- Kč,v13 4.BendováBarbora,2011,Šálekapodšálekstříbrnénožky,keramika, 200,-- Kč,v13 5.BendováBarbora,2011,Svícen,keramika,200,--Kč,v17 6.DC90o.s.,2013,Myši,malbana hedvábí, 200,-- Kč,prům.30 7.DC90o.s.,2005,Zvíře,olejnaplátně,300,-- Kč,32x48 8.DC90o.s.,2013,SvatýKopeček,malbana hedvábí, 2000,-- Kč,85x81 9.DC90o.s.,2013,Pánská kravatamramorovaná,malba nahedvábí,300,-- Kč 10.DC 90o.s.,2013,Pánská kravatazelená,malbana hedvábí,300,-- Kč 11.DC 90o.s.,2013,Pánská kravatabílá,malbana hedvábí,300,-- Kč 12.Zubová Olga,2011, Bez názvu,olejna plátně,2000,-- Kč,30x40 13.KlváčekJiří(DC90),2011,Barokní Bazilika Navštívení PannyMarie,olejna sololitu,500kč,32x42 14.DílnyDC 90o.s.,2011,Váza modrá,pálenáhlína,1000,-- Kč,v56 15.JochmannPetr,Beznázvu,akvarel,3000,-- Kč,29x41 16.KlváčekJiří(DC90o.s.), 2011,Šelma,olejna sololitu,500,--kč,42x32 17.Skácelová Magdalena EMO,2013,Polezpohleducyklisty,překližka,500,--Kč,43x51 18.Skácelová Magdalena EMO,2013, Čápavrána,olejna plátně,500,-- Kč,25x SlezákMatěj, Beznázvu, černobílá fotografie, 1000,-- Kč, 20x SlezákMatěj, Beznázvu, černobílá fotografie, 1000,-- Kč, 20x30 21.SanetříkMilan,Madona, dřevoryt,1200,-- Kč,40x25 22.HolecMiloslav, 2013,Dívčíakt,kresba,300,--Kč,30x20 23.Franta Karel, Čerti,autorskýtisk,1200,-- Kč,30x42 24.HogelPavel,2009,Beznázvu,pastel,1000,-- Kč,59x42 25.KlváčekJiří(DC90o.s.), 2013,Benátky,olejna sololitu,500,-- Kč,47x34 26.KlváčekJiří(DC90o.s.), 2013,Koráb,olejna plátně, 500,--Kč,40x40 27.KlváčekJiří(DC90o.s.), 2013,Zlatáulička,olejna plátně,500,-- Kč,40x40 28.ExlerPetr,Polibek múzy,pastel,1200,-- Kč,32x42 29.GymnáziumOlomouc Hejčín,Kom.výtv.vých.2010, Bez názvu,komb.tech.,300,-- Kč,31x27 30.NovákKarel,1972, Zřícenina, grafika, 1000,--Kč,31x40 31.HořínekVojtěch,Bez názvu,reliéfsádra zlato,200,-- Kč,31x38 32.Střední školaazákladní školadc90s.r.o.,2013,váza,pálená hlína, 3000,--Kč,v68 33.BishopKlaus,2007,Bez názvu,sitotisk,500,--kč,30,5x22,5 34.Prokeš Pavel,Modrá váza, sklo,550,-- Kč,v30 35.VíchaOldřich,Herkulova kašna, pálenáhlína,500,-- Kč,15,5x11 36.BauchJan,1973, Kytice,kresba, 1000,-- Kč,15x10 37.KupkaVáclav, 2012,Osamocení,barevná fotografie,1000,-- Kč,20x30 38.KupkaVáclav, 2008,Balada,kresbatužkou,1500,--Kč,32x23 39.DílnyDC 90o.s.,2013,Potkanok ůň,pálená hlína,1500,--kč,v45 40.DílnyDC 90o.s..2013,Mísa,pálená hlína,1200,-- Kč,prům Základní uměleckáškola IšiKrejčího,Bez názvu,tisk, 250,-- Kč,25x20 42.Základní uměleckáškola IšiKrejčího Přehnilová Barbora, 2011,Beznázvu,tisk,250,-- Kč,16x16 43.Šulcová Zuzana, Šperk,korálky, 1200,-- Kč 44.LhotákKamil,Smíchov,kresba tuší,5000,-- Kč,8x7

7 45.HallaVladimír,2012,TrioBardellini,akvarel,800,-- Kč,21x15 46.DC 90o.s.,2013,Hroch,malba nahedvábí,1500,--kč,63x58 47.DC 90o.s.,2013,Zvířátka narozkvetlé louce,malbana hedvábí,1000,-- Kč,49x51 48.DC 90o.s.,2013,Mořskýsvět,malba nahedvábí,1000,-- Kč,51x45 49.Dostál Luděk,2003, Posaďtesenachvilku,litografie,900,--Kč,16x11 50.Dostál Luděk,2010, Akátachudobky, litografie,900,-- Kč,16x11 51.Dostál Luděk,2010, Lipan,litografie,900,--Kč,16x11 52.Macháň Lubomír,2013,Paříž, kresba,3000,-- Kč,28x20 53.ŠnajdrMiroslav, 2009, Černátěsna, enkaustika,8000,-- Kč, 35x25 54.Jemelka Jan,2006,Horyvzimě,dřevoryt,4000,-- Kč,50x70 55.MuzikaFrantišek,1946, Requiem-návratztracenéhosyna,2500,--Kč,15x8 56.DílnyDC 90o.s.,2013,Váza,pálenáhlína,1400,-- Kč,v33 57.ŠlechtaJosef,Olomouc,pastel,1800,00Kč,20x26 58.OlivaOtmar,2008,Návrhspodníhoreliéfu zvonupro Dómsv.Václava,tužka,1000Kč,53x Kučera Zdeněk,2007,Beznázvu,akryl,2500,-- Kč,47x46,5 60.GymnáziumOlomouc Hejčín,Kom.výtv.vých.2010, Šplouchánívody, grafika,250kč,25x20 61.GymnáziumOlomouc Hejčín,Kom.výtv.vých.2010, Vodase čeří,grafika, 250,- Kč,22x31 62.DílnyDC 90o.s.,2013,Lebka,pálenáhlína,3000,-- Kč,27x50 63.DílnyDC 90o.s.,2013,Žralok,pálená hlína,2000,--kč,62x41 64.DílnyDC 90o.s.,2013,Anděl, pálenáhlína,5000,-- Kč,v98 65.ŠnajdrMiroslav,2013,Letní doteky,olejovýpastel, 6000,-- Kč,45x60 66.ŠefčíkRobert,2011, ČtverecI,fotografie,1000,--Kč,30x21 67.ŠefčíkRobert,2011, ČtverecII,fotografie, 1000,-- Kč,30x21 68.ŠefčíkRobert,2011,Koule, fotografie,1000,--kč,30x21 69.ŠefčíkRobert,2011,Cesarovakašnasradniční věží,fotografie,1000,--kč,30x21 70.ŠefčíkRobert,2011,Michalskévěže,fotografie,1000,-- Kč,30x21 71.ŠlechtaJosef,2009,Ujezírkavečer,komb.technika,1000,--Kč,30x38,5 72.DC 90o.s.,2013,Kočkyna střeše,malba nahedvábí,2000,-- Kč,80x85 73.DC 90o.s.,2013,Tádž Mahal,malbana hedvábí,2000,-- Kč,67x71 74.BornAdolf,Bez názvu,autorský tisk, 2500,--Kč,29x22 75.DC 90o.s.,2013,Polštář páv,malbana hedvábí,200,-- Kč,40x40 76.Autorneznámý,1992,Kytka,paličkovanákrajka, 300,-- Kč,15x13 77.Mádlo Jiří,2003, Jarona Vysočině,olejnaplátně,22000,--Kč,66x82 78.Štefka Zdeněk, Váza,sklo,1700,-- Kč,v40 79.TypovskýKarel, 2007,Úlet,olej,1000,-- Kč,30x26 80.Zlamal Josef,PortrétEriky,kresba,1500,-- Kč,30x25 81.ŠlechtaPavel,2002,Neptun,tužka na křídě 2500,-- Kč25x25 82.ŠlechtaJosef,1963,Ranní úsvit,temperana papíře,1500,--kč,18x24 83.VystrčilOtakar,2005, Duchlesa II,kombinovaná technika,1000,-- Kč,70x50 84.Střední školaazákladní školadc90s.r.o.,2011,váza,pálená hlína, 800,-- Kč,v43 85.ŠnajdrMiroslavmladší, 2011,Beznázvu,olej naplátně,5000,--kč,40x35 86.Jemelka Jan,Mezikameny,grafika dřevořez,3700,--kč,37x37 87.KubaPetr,2009,Adonis avenuše,autorský tisk,1500,-- Kč,27x22 88.Malota Eduard,2009,Ledovékrálovství,akryl naplátně,5000,-- Kč,60x40 89.KubátAntonín,1953,Samota,olejna sololitu,1200,-- Kč,32x47 90.JakešIvan,2004,Půlnoční les,glazovanákeramika,2000,-- Kč,53x45 91.JakešIvan,2004,Polední les,glazovanákeramika,2000,-- Kč,53x45 92.Jaroš Jan,2008,Ujezírka, olej,3000,-- Kč,30x38

8 93.WallaJindřich,1999,Bouře,mezzotinta,700,-- Kč,19,6x15 94.Zlamal Petr,2007,Krajina,akryl,3000,--Kč,70x50 95.ŠtreitJindřich,Bez názvu, černobíláfotografie,2500,--kč,16x22 96.ŠtreitJindřich,Bez názvu, černobíláfotografie,2500,--kč,16x22 97.ŠnajdrFrantišek,50. léta,chomoutovská pískovna, temperana papíře, 5000,-- Kč,65x26 98.HejzlarVladimír,TurinI,olejna plátně,2000,-- Kč,35x35 99.ZubovVladimír,2009,Zamyšlení,olejna plátně,5000,-- Kč,91x DílnyDC90o.s.,2011,Plastika, pálenáhlína,1500,-- Kč,v DílnyDC90o.s.,2011,Bubák,pálená hlína,1500,-- Kč,v EssonMichael, ,Bez názvu, koláž,2000,-- Kč,50x Spurný Richard,2011,Drak,pastel,2000,-- Kč,46x Spurný Richard,2012,Beznázvu,pastel,3000,--Kč,56x JohnVít,2002,Pompejskýpes,akryl,3000,--Kč,28x ZoubekOlbram,2013,Ještě K,cementovýreliéf,20000,-- Kč,50x50

9 1.Bendová Barbora,HrnekOlomouc, 200,-Kč,keramika,10cm 2.Bendová Barbora,Šálekapodšálek, 200,-Kč,keramika,14cm 3.Bendová Barbora,Šálekapodšálek, 200,-Kč,keramika,13cm 4. Bendová Barbora,Šálekapodšálek, 200,-Kč, keramika,13cm 5.Bendová Barbora,Svícen, 200,-Kč,keramika,17cm 6.DC90o.s.,Myši,200,-Kč, malba nahedvábí,prům DC90o.s.,Zvíře, 300,-Kč,olejna plátně,32x48 8.DC90 o.s.,svatýkopeček, 2000,-Kč,olejna hedvábí,85x81 9.DC90o.s.,kravata mramorovaná, 300,-Kč,malba nahedvábí 10.DC90o.s.,kravata zelená, 300,-Kč, malba nahedvábí 12.Zubová Olga,Bez názvu, 2000,-Kč,olejna plátně,30x40 14.DílnyDC90 o.s.,váza modrá, 1000,-Kč,pálená hlína,v DC90o.s.,Kravata bílá, 300,-Kč, malba nahedvábí 13.KlváčekJiří(DC90o.s.), BarokníBazilika NavštíveníPannyMarie, 500,-Kč,olejna sololitu,32x42

10 15.Jochmann Petr,Beznázvu, 3000,-Kč,akvarel,29x41 17.Skácelová Magdaléna -EMO, Pole zpohleducyklisty, 500,-Kč,překližka,43x51 16.Klváček Jiří (DC90o.s.),Šelma, 500,-Kč,olejna sololitu,42x Skácelová Magdaléna -EMO, Čápavrána, 500,-Kč,olejna plátně,25x30 19.SlezákMatěj,Bez názvu, 1000,-Kč,fotografie,20x30 20.SlezákMatěj,Bez názvu, 1000,-Kč,fotografie,20x30 23.Franta Karel, Čerti, 1200,-Kč,autorskýtisk,30x42 21.SanetříkMilan,Madona, 1200,-Kč,dřevoryt,40x25 22.Holec Miloslav,Dívčíakt, 300,-Kč,kresba,30x20 24.HogelPavel,bez názvu 1000,-Kč,pastel,59x42 25.KlváčekJiří(DC90o.s.), Benátky, 500,-Kč,olejna sololitu,47x34 26.KlváčekJiří(DC90o.s.), Koráb, 500,-Kč,olejna plátně,40x KlváčekJiří(DC90o.s.), Zlatá ulička, 500,-Kč,olejna plátně,40x40 28.ExnerPetr,Polibekmúzy, 1200,-Kč,pastel,32x42 29.GymnáziumOlomouc -Hejčín Komisevýtvarné výchovy,bez názvu, 300,-Kč,kombinovaná technika,31x27

11 30. NovákKarel,Zřícenina, 1000,-Kč,grafika,31x40 31.HořínekVojtěch,Bez názvu, 200,-K č,reliéf sádra,zlato,31x38 32.SŠaZŠDC90s.r.o.,Váza, 3000,- K,pálená č hlína,v BishopKlaus,Bez názvu 500,- K,sitotisk,30,5x22,5 č 34.Prokeš Pavel,Modrá váza, 550,- K,sklo,v30 č 36.Bauch Jan,Kytice, 1000,-K č,kresba,15x10 35.Vícha Oldřich,Herkulova kašna, 500,-K č,pálená hlína,15,5x KupkaVáclav,Osamocení, 1000,-Kč, fotografie,20x DílnyDC90 o.s.,mísa, 1200,-Kč, pálená hlína,prům KupkaVáclav,Balada, 1500,-Kč,kresba tužkou,32x23 39.Dílny DC90o.s.,Potkanokůň, 1500,-Kč,pálená hlína,v Zákl. Umělecká škola IšiKrejčího Beznázvu,250,-Kč,tisk,25x20 42.Zákl.Umělecká škola IšiKrejčího Přehnilová Barbora,Bez názvu, 250,-Kč,tisk,16x16 43.Šulcová Zuzana,Šperk, 1200,-Kč,korálky,

12 44. Lhoták Kamil,Smíchov, 5000,-Kč, kresba tuší,8x7 45.HallaVladimír,TrioBardellini, 800,-Kč,akvarel,21x15 46.DC90o.s.,Hroch, 1500,-Kč,malbana hedvábí,63x DC90o.s.,Zvířátka na louce, 1000,-Kč, malbana hedvábí,49x51 48.DC90 o.s.,mořskýsvět, 1000,-Kč,malbana hedvábí,51x45 49.DostálLuděk,Posaďte sena chvilku, 900,-Kč,litografie,16x11 50.DostálLuděk,Akátachudobky, 900,-Kč, litografie,16x11 51.DostálLuděk,Lipan, 900,-Kč,litografie,16x11 53.Šnajdr Miroslav, Černá těsna 8000,-Kč,enkaustika,35x25 52.Macháň Lubomír,Paříž, 3000,-Kč,kresba,28x Jemelka Jan,Horyvzimě 4000,-Kč,dřevoryt,50x70 55.Muzika František, Requiem-návratztracenéhosyna, 2500,-Kč,dřevořez,15x8 56.DílnyDC90 o.s.,váza, 1400,-Kč,pálená hlína,v33 57.Šlechta Josef,Olomouc, 1800,-Kč,pastel,20x26 58.Oliva Otmar, návrhspodního reliéfu zvonupro Dómsv.Václava 1000,-Kč,tužkana papíře,

13 59.Kučera Zdeněk,Bez názvu 2500,- K,akryl,47x46,5 č 60.GymnáziumOlomouc -Hejčín Komise výtvarné výchovy,šplouchání vody,250,-kč,grafika,25x20 61.GymnáziumOlomouc -Hejčín Komisevýtvarné výchovy,voda se čeří, 250,-Kč,grafika,22x31 62.DílnyDC90 o.s.,lebka, 3000,-Kč, pálenáhlína,27x50 63.DílnyDC90 o.s.,žralok, 2000,-Kč,pálenáhlína,62x41 65.Šnajdr Miroslav,Letnídoteky, 6000,-Kč,olejový pastel,45x60 64.Dílny DC90o.s.,Anděl, 5000,-Kč,pálená hlína,v98 67.Šefčík Robert, ČtverecII, 1000,-Kč,fotografie,30x Šefčík Robert, Čtverec, 1000,-Kč, fotografie,30x21 68.ŠefčíkRobert,Koule, 1000,-Kč,fotografie,30x21 69.Šefčík Robert,Cesarova kašna sradničnívěží, 1000,-Kč,fotografie,30x21 70.ŠefčíkRobert, Michalské věže, 1000,-Kč, fotografie,30x21 71.Šlechta Josef,Ujezírka večer 1000,-Kč,komb.technika,30x38 72.DC90o.s.,Kočky nastřeše, 2000,-Kč,malbana hedvábí,80x85 73.DC90o.s.,Tádž Mahal, 2000,-Kč,malba na hed.,67x71 74.Adolf Born,Bez názvu, 2500,-Kč,autorskýtisk,29x22 75.DC90 o.s.,polštář páv, 200,-Kč,malba na hedvábí,40x40

14 76.Neznámý autor,kytka, 300,-Kč,paličkovanákrajka,15x13 77.Mádlo Jiří,JaronaVysočině, 22000,-Kč,olejna plátně,66x82 78.Štefka Zdeněk,Váza, 1700,-Kč,sklo,40 cm 79.TypovskýKarel,Úlet 1000,- K,olej,30x26 č 80.ZlamalJosef,PortrétEriky 1500,-Kč,kresba,30x25 81.Šlechta Pavel,Neptun 2500,-Kč,tužka na křídě,25x Šlechta Josef,Ranníúsvit, 1500,-Kč,tempera na papíře,18x24 83.VystrčilOtakar,Duch lesaii 1000,-Kč,konb.technika,70x50 84.SŠaZŠDC90 s.r.o., Váza,800,-Kč,pálená hlína,43cm 85. ŠnajdrMiroslavml.,Bez názvu, 5000,-Kč, olejna plátně,40x35 86.Jemelka Jan,Mezikameny, 3700,-Kč,grafika -dřevořez,37x37 87.Kuba Petr,AdonisaVenuše, 1500,-Kč,autorskýtisk,27x Malota Eduard,Ledové království, 5000,-Kč,akrylna plátně,60x40

15 89. KubátAntonín,Samota, 1200,-Kč,olej nasololitu,32x47 90.JakešIvan,Půlnoční les 2000,-Kč,glazovaná keramika,53x45 91.JakešIvan,Poledníles 2000,-Kč,glazovaná keramika,53x45 92.Jaroš Jan,Ujezírka 3000,-Kč,olej,30x38 93.Walla Jindřich,Bouře 700,-Kč,mezzotinta,20x15 94.ZlamalPetr,Krajina 3000,-Kč,akryl,70x Štreit Jindřich,Bez názvu, 2500,-Kč, čb fotografie,16x22 96.Štreit Jindřich,Bez názvu, 2500,-Kč, čb fotografie,16x22 98.HejzlarVladimír,TurinI 2000,-Kč,olejna plátně,35x Šnajdr František,Chomoutovskápískovna 5000,-Kč,tempera na papíře,65x DílnyDC90o.s.,Plastika, 1500,-Kč,pálená hlína,66 cm 101. Dílny DC90o.s.,Bubák, 1500,-Kč, pálená hlína,95cm 99.ZubovVladimír,Zamyšlení 5000,-Kč,olejna plátně,91x65

16 102. EssonMichael,Bez názvu, 2000,-Kč,koláž,50x SpurnýRichard,Drak, 2000,-Kč,pastel,46x SpurnýRichard,Bez názvu, 3000,-Kč,pastel,56x JohnVít,Pompejskýpes, 3000,-Kč,akryl,28x Zoubek Olbram,Ještě K, 20000,-Kč,cementovýreliéf,50x50

17 Děkujevšem partnerům za pomoc spřípravouaukce Moravská filharmonie Olomouc MTMobil Nadační fondinform OKDesign,s.r.o. RUSO VladimírRusín Tomáš Bubeník -sklenářství arámařstvíbubeník Za dar uměleckýchděldoaukce všemumělcům aostatnímdárcům děkujeme.

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Více

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16 R 48. AUKCE www.galerie-vltavin.cz Spolek Hlahol Praha 1, Masarykovo nábř. 16 14. června 2003 v 11 hodin 68. Kamil Lhoták Obrazy, kresby 19.-21. stol. Mapy Česká a světová grafika 17. - 20. stol. Sochy,

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 2. prosince 2007 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 108 Kamil Lhoták, Modro-červeno-bílý terč

AUKČNÍ DEN. neděle 2. prosince 2007 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 108 Kamil Lhoták, Modro-červeno-bílý terč AUKČNÍ DEN 108 Kamil Lhoták, Modro-červeno-bílý terč 45 Jindřich Štyrský, Krajina v oblacích neděle 2. prosince 2007 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 59. aukce Aukční Galerie Kodl a 71. aukce

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ AUKČNÍ KATALOG 2010 SEZNAM AUTORŮ str. 12 / Anderle Jiří str. 12 / Blažíček František str. 3 / Born Adolf str. 3 / Bouda Jiří str. 12 / Brabenec Jan str. 12 / Brett Luboš str. 3 / Březina Karel str. 19

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ AUKČNÍ KATALOG 2012 SEZNAM AUTORŮ str. 10 / Aida Michal (VTN) str. 10 / Anderle Jiří str. 3 / Born Adolf str. 3 / Bouda Jiří str. 3 / Boudová Jana str. 10 / Brančovský Rudolf (VTN) str. 10,11 / Brett Luboš

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci

AUKČNÍ DEN. neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci AUKČNÍ DEN 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci 50 Vlaho Bukovac, Sedící ženský akt neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 64. aukce Aukční Galerie Kodl a 83. aukce Aukční

Více

Moderní a současné umění

Moderní a současné umění AUKCE 66 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Moderní a současné umění 100. Mikuláš Medek PRAHA HLAHOL, NEDĚLE 22. ŘÍJNA OD 11.00 HODIN JMENNÝ REJSTŘĺK

Více

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL PŘEDVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL NADACE VERONICA 24. 11. 2012 v 17 hodin Besední dům, Brno NADACE VERONICA Slavíme dvacet let! Od našeho založení jsme díky výnosům nadačního jmění a darům několika

Více

Sochy, plastiky, objekty

Sochy, plastiky, objekty negativni verze bez podkladu AUKCE 109 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N 39. Otakar Nejedlý Obrazy, kresby, grafika, fotografie Sochy, plastiky, objekty A U K Č N Í K A T A L O G Čtvrtek 28. února 2013 v

Více

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL 8. předvánoční benefiční AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL ve prospěch ochrany přírody v pondělí 22. listopadu 2010 v 18 hodin ve Sněmovním sále Nové radnice Dominikánské nám. 1, Brno Pořádá Nadace Veronica Katalog

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 07 2. ZAMĚSTNANCI

Více

AUKCE 70. 17. 21. století, podpisy, rukopisy. Práce na papíře, česká a světová grafika PRAHA - HLAHOL, SOBOTA 10. LISTOPADU OD 11.

AUKCE 70. 17. 21. století, podpisy, rukopisy. Práce na papíře, česká a světová grafika PRAHA - HLAHOL, SOBOTA 10. LISTOPADU OD 11. AUKCE 70 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Práce na papíře, česká a světová grafika 17. 21. století, podpisy, rukopisy 103 Josef Váchal, Kloaka ulice

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

Sochy, plastiky, objekty

Sochy, plastiky, objekty AUKCE 105 negativni verze bez podkladu A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N 70. Jaroslav Šetelík A U K Č N Í K A T A L O G Obrazy, kresby, grafika, fotografie Sochy, plastiky,

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek 6. 5. 2011 - úterý 10. 5. 2011 denně od 12.00 do 19.00 hod. v Galerii 5. patro (nově

Více

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 80.

Více

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL 7. předvánoční benefiční AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL Katalog uměleckých předmětů darovaných do benefiční aukce ve prospěch ochrany přírody v pondělí 23. listopadu 2009 ve Sněmovním sále Nové radnice Dominikánské

Více

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 Vobecký František, č. 225 Procházka Antonín, č. 190 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 EXKLUZIVNÍ AUKCE ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 30. 5. 2015 od

Více

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY 10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ 347 dárců pro Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Sýkora Zdeněk / Barevná struktura, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigrafie Color Structure, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigraph

Více

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V NEDĚLI 15. ÚNORA 2015 OD 11 HODIN POŘÁDÁ

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

AUKČNÍ KATALOG K 8. AUKCI FOTOGRAFIÍ. PRO LEONTINKU 9. prosince 2013, 19 hodin > Hotel Intercontinental Praha

AUKČNÍ KATALOG K 8. AUKCI FOTOGRAFIÍ. PRO LEONTINKU 9. prosince 2013, 19 hodin > Hotel Intercontinental Praha AUKČNÍ KATALOG K 8. AUKCI FOTOGRAFIÍ PRO LEONTINKU 9. prosince 2013, 19 hodin > Hotel Intercontinental Praha FOTOGRAFIE PRO LEONTINKU Aukce se uskuteční 9. prosince 2013 od 19 hodin v hotelu Intercontinental

Více

Výroční zpráva SPOLU Olomouc

Výroční zpráva SPOLU Olomouc Výroční zpráva SPOLU Olomouc 2013 OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZE, POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE 4 POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 10 POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

výroční ZPRÁvA spolu olomouc 2012

výroční ZPRÁvA spolu olomouc 2012 výroční ZPRÁvA spolu olomouc 2012 02 ÚVODní SlOVO 03 ZáKlADní InFORMACe VIZe, poslání, principy, Cíle 04 Z (pre) HIStORIe SpOlU OlOMOC 05 poskytování SOCIálníCH SlUžeB AKtIVIZAČní A ROZVOJOVé programy

Více