Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, duben

2 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 8 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLE ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZÁVĚR 43 TABULKOVÁ ČÁST Č

3 1. ÚVOD ÚPLNÝ NÁZEV SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY (SVŠ): VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE, o. p. s. POUŽÍVANÁ ZKRATKA NÁZVU SVŠ: VŠO ADRESA SVŠ: Praha 1, Spálená 14, PSČ TELEFON: Rektor , rektorát FAX: http: DATUM A Č. J. UDĚLENÍ STÁTNÍHO SOUHLASU K PŮSOBENÍ VYSOKÉ ŠKOLY: Státní souhlas k působení vysoké školy byl udělen dne č. j / ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VŠO Struktura vysoké školy je vymezena vzájemnými vztahy akademických a dalších pracovišť na různých stupních řízení. Rektorát: Rektor VŠO Doc. Ing. Ivo STRAKA, CSc. Prorektor pro pedagogickou a studijní činnost Mgr. Pavel NESET, Ph.D. Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy Doc. Ing. Alžbeta Királ ová, Ph.D. Prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy Ing. Jan LAJKA Kvestor Ing. Radana KREJČOVÁ Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání Ing. Petr HOUŠKA Ředitelka studijního oddělení Ing. Libuše HUMMELOVÁ Ředitelka informačního centra a knihovny PhDr. Eva KUPCOVÁ 3

4 Základní strukturu VŠO tvoří katedry: Katedry: - Katedra cestovního ruchu vedoucí katedry Ing. Šárka TITTELBACHOVÁ - Katedra letecké dopravy vedoucí katedry Ing. Pavel JANKŮ - Katedra výpočetní techniky vedoucí katedry Ing. Milan BROŽ, CSc. - Katedra společenských věd vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D. - Katedra ekonomie a financí vedoucí katedry Doc. Dr. Antonín KULHÁNEK, CSc. - Katedra managementu a marketingu vedoucí katedry Doc. Ing. Milan PATÁK, CSc. - Katedra práva vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D. - do vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jaroslav KUBA, CSc. - od Katedra matematiky a statistiky vedoucí katedry Doc. RNDr. Václav BEZVODA, DrSc. - Katedra cizích jazyků vedoucí katedry PhDr. Mgr. Hana ROMOVÁ 4

5 Orgány VŠO Správní rada VŠO Předseda: PhDr. Eva Kadaňová Členové: Ing. Vladimír Sýkora Karla Rieglová Správní rada projednává a schvaluje zásadní dokumenty VŠO. Zasedá nejméně dvakrát ročně, projednává a schvaluje Výroční zprávu VŠO, Zprávu o hospodaření VŠO a Aktualizaci dlouhodobého záměru VŠO na další akademický rok. Dozorčí rada VŠO: Předseda: Ing. Růžena Kabilková Členové: Mgr. Monika Kratochvílová Ing. Renata Novotná Dozorčí rada VŠO je kontrolním orgánem. Projednává Výroční zprávu o hospodaření VŠO, Výroční zprávu školy a další dokumenty. Připomínky předkládá Správní radě VŠO. Akademická rada VŠO (leden - listopad ): Předseda: (v abecedním pořadí) Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. Rektor VŠO Členové: Ing. Houška Petr Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO Prof. PhDr. Jakubec Ivan, CSc. Proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, UK Ing. Jehličková Marie Prezidentka České asociace golfové turistiky Prof. Ing. Jirges Tibor, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. Metropolitní univerzita Kužel Petr Prezident Hospodářské komory ČR, Předseda představenstva HK hl. m. Prahy Ing. Lajka Jan Prorektor pro rozvoj VŠ a služby letecké dopravy VŠO Doc. Ing. Malá Vlasta, CSc. Katedra cestovního ruchu VŠO 5

6 Nedoma Jiří Senátor, Senát Parlamentu ČR, Předseda Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Prof. PhDr. Palouš Radim, CSc., Dr.h.c. Emeritní rektor Univerzity Karlovy Doc. Ing. Ploch Jindřich, CSc. Ředitel LOM Praha, s. p. Ing. Pruša Jiří Bývalý jednatel společnosti Galileo ČR, SK Sivek Viliam Prezident Asociace cestovních kanceláří ČR, Předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels&Travel Ing. Šebková Helena, CSc. Ředitelka Centra pro studium vysokého školství Ing. Vondruška Rostislav Ředitel agentury CzechTourism, bývalý ministr pro místní rozvoj Prof. Ing. Žihla Zdeněk, CSc. Katedra letecké dopravy VŠO Akademická rada VŠO (od prosince ): Předseda: Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. Rektor VŠO Členové: (v abecedním pořadí) Ing. Petr HOUŠKA ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO Prof. PhDr. Ivan JAKUBEC, CSc. proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Ing. Marie JEHLIČKOVÁ prezidentka České asociace golfové turistiky (CGTA) Prof. Ing. Tibor JIRGES, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Michal KARPÍŠEK, MSc. Poradce Ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR Vicepresident Evropské organizace profesního terciárního vzdělávání EURASHE Vedoucí kanceláře Sdružení profesního terciárního vzdělávání/casphe Doc. Ing. Alžbeta KIRÁĽOVÁ, Ph.D. Prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy VŠO Ing. Jan KLAS generální ředitel Řízení letového provozu ČR Petr KUŽEL prezident Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Ing. Jan LAJKA prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy VŠO Doc. Ing. Vlasta MALÁ, CSc. katedra cestovního ruchu VŠO Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc. ředitel LOM Praha, s. p., President Asociace branného průmyslu ČR 6

7 Viliam SIVEK předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels&Travel Ing. Bohuslav ŠANTRŮČEK jednatel společnosti Galileo ČR, SK Ing. Helena ŠEBKOVÁ, CSc. ředitelka Centra pro studium vysokého školství Ing. Radomír ŠIMEK president Česko - německé obchodní a průmyslové komory, člen Čs. ústavu zahraničního Prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD. Děkan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove Ing. Rostislav VONDRUŠKA ředitel CzechTourism, bývalý ministr pro místní rozvoj Udo WICHERT generální ředitel Thomas Cook/Neckerman ČR Prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc. katedra letecké dopravy VŠO Akademická rada VŠO je poradním orgánem rektora, vyjadřuje se k otázkám, které jí předkládá rektor, zejména projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a odborné nebo další tvůrčí činnosti, projednává náměty na studijní programy, obory apod. Studentská rada VŠO: Studentská rada VŠO se zřizuje v souladu se zněním Statutu VŠO, část dvě, článek 3, oddíl (2) c, jako jeden ze samosprávných orgánů VŠO. Složení Studentské rady pro akademický rok 2009/: Předseda: Bc. Lenka Fidranská 1. místopředseda: Andrej Chmura 2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová Složení Studentské rady po volbách v prosinci : Předseda: Andrej Chmura 1. místopředseda: Bc. Václav Krajzl 2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová Zastoupení žen v akademických orgánech VŠO Správní a Dozorčí radu tvoří 5 žen z 6 ti členů, což je 83 %. V Akademické radě je podíl žen téměř 20% a v exekutivním vedení reprezentuje zastoupení žen Doc. Ing. Alžbeta Királ ová, Ph.D. jako prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy a Ing. Radana Krejčová, kvestorka školy. 7

8 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ Počty akreditovaných studijních programů (tab. č. 2 a) VŠO realizuje studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Akreditované studijní programy přehledně ukazuje tab. 2 a. Ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia jsou realizovány studijní obory: Management cestovního ruchu (navazující magisterské studium) Cestovní ruch (bakalářské studium) Informatika v cestovním ruchu (bakalářské studium) Průvodcovská činnost v cestovním ruchu (bakalářské studium) Ve studijním programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích jsou realizovány studijní obory: Management leteckých podniků (navazující magisterské studium) Služby letecké dopravy v cestovním ruchu (bakalářské studium) S výjimkou oborů Informatika v cestovním ruchu a Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, které se vyučují pouze v prezenční formě, všechny další obory jsou nabízeny jak prezenční tak v kombinované formě studia. Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree), studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce (tab č. 2 b a 2 c) VŠO v roce nenabízela studia v cizích jazycích ani žádné společné studijní programy. VŠO požádala v roce o akreditaci studijních oborů Cestovní ruch Tourism (bakalářské studium), Průvodcovská činnost v cestovním ruchu Guiding in Tourism (bakalářské studium), Management cestovního ruchu Tourism Management (navazující magisterské studium) ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia (International Territorial Studies) v anglickém jazyce. Rozhodnutím MŠMT byly akreditace na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 16. února 2011 uděleny. Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ V souladu s doporučením MŠMT z listopadu 2005 VŠO nabízí pro absolventy VOŠ, kteří byli přijati ke studiu bakalářského studijního programu, odlišné podmínky pro splnění studijních povinností. Studijní plán zohledňuje absolvování vyšší odborné školy a ke studiu zařazuje předměty profilující studijní obor Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Studium je časově upraveno ve dvou variantách. První varianta je určena pro studenty v kombinované formě studia v délce 3 semestrů (90 vyučovacích hodin za semestr). Druhá varianta je realizována prezenční formou studia a délka studia je 2 semestry. Odbornou praxi student dokládá potvrzeným výpisem z vyšší odborné školy. Profil těchto studentů i požadavky na ukončení studia jsou shodné se studenty řádného studia. 8

9 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách (tab. č. 2 d) Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠ (tab. č. 2 e) VŠO realizovala v roce jazykový kurz portugalského jazyka. Specifickým kurzem byl pak kurz českého znakového jazyka. Cílem tohoto kurzu je inovace studijní nabídky, která by vycházela vstříc méně tradičním skupinám o vzdělání a dále rozvíjet spolupráci s Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Českou unií neslyšících, např. k realizaci základních a navazujících kurzů českého znakového jazyka zaměřených pro pracovníky, kteří působí v cestovním ruchu v rámci zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb, kteří se dostávají do úzkého kontaktu s hluchoněmými klienty v rámci nabídky služeb, poskytování služeb a vyřizování informací. Zvlášť vhodný je pro průvodce v cestovním ruchu, pracovníky cestovních kanceláří. Podpora dalšího vzdělávání tohoto typu je v souladu s požadavky EU na zapojení handicapovaných osob do cestovního ruchu. Další oblastí zájmu byly zkoušky odborné způsobilosti pro průvodce v cestovním ruchu. Taktéž byl uspořádán odborný seminář zaměřený na výklad novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Zájem o studium na VŠ (tab. č. 3) Zájem o studium na VŠO proti roku 2009 vzrostl na 1932 podaných přihlášek. VŠO přijala celkem do studijních programů 1744 studentů, z toho 1579 studentů se ke studiu zapsalo. Počet podaných přihlášek vzrostl proti roku 2009 o 6,5 % a počet zapsaných studentů vzrostl o 12,2 %. Z celkového počtu přijatých studentů, kteří splnili všechny náležitosti přijímacího řízení, se tak do studia zapsalo 91 %. Uvedená čísla nasvědčují, že VŠO si nadále udržuje dynamiku nárůstu uchazečů i zapsaných studentů. VŠO neustále a aktivně usiluje o zvýšení zájmu o studium v jednotlivých studijních oborech. Pravidelně pořádá dny otevřených dveří a reklamou v médiích informuje o přednostech studia na VŠO. Rok se tak opět nesl ve znamení vysokého zájmu uchazečů o studium. Zájmem o studium se VŠO zařazuje mezi největší vysoké školy obdobného zaměření. Je zřejmé, že VŠO nabízí atraktivní a konkurenceschopné studijní programy jak v bakalářském tak v navazujícím magisterském studijním programu, které oslovují zájemce o studium. Udržet jejich vysoký počet a zachovat dynamiku růstu školy, bude náročnou výzvou v příštím období. Proto se VŠO snaží na jedné straně o zvýšení kvality pedagogické činnosti a na druhé straně rozšířit nabídku o další atraktivní studijní obory. V průběhu roku proto VŠO předložila a požádala znovu o akreditaci nových oborů, které jsou zaměřené zejména do oblasti podnikové, konkrétně terciární sféry. Jedná se o bakalářské obory Management lidských zdrojů, Marketing podniků služeb, Ekonomika a management malých a středních podniků a Provozování leteckých podniků. Cílem VŠO je udržet si přední místo v oblasti nabízených studijních oborů a udržet si tak nadále trend vysokého počtu zájemců o studium. Dynamický nárůst zájemců o studium v posledním období nasvědčuje, že VŠO si vydobyla významné místo na trhu vysokoškolského vzdělání v ČR. Konkurenční výhodou VŠO se ukazují zajímavé a progresivní studijní obory, které umožňují bezproblémově získat práci v oblasti cestovního ruchu, obchodu, resp. v oblasti letectví, o čemž nasvědčuje i bezproblémové uplatnění uchazečů v praxi. 9

10 Studenti v akreditovaných studijních programech (tab. č. 4) V roce zabezpečovala VŠO studium pro 3057 studentů v prezenční i kombinované formě studia (pouze aktivní studenti k ). Proti roku 2009 vzrostl počet studentů o 19 %. Z celkového počtu studentů studovalo v navazujícím magisterském studijním programu 28 % a v bakalářském studijním programu 72 % studentů. V bakalářských studijních programech studuje v prezenční formě 72 % a v kombinované formě 28 % studentů. Na navazujícím magisterském studium studuje v prezenční formě 62 % studentů a v kombinované formě 38 %. Pokračuje také trend zvýšeného zájmu o studium v kombinované formě, která umožňuje získat a doplnit si vzdělání zejména studentům, kteří pracují. Skladba studentů v prezenční a kombinované formě se proti předcházejícími období nezměnila. Cílem VŠO je navyšovat podíl kombinované formy studia na celkovém počtu studentů a zvýšit jejich počet zejména v navazujících magisterských studijních programech. Proti roku 2009 se podařilo zvýšit počet studentů v navazujících magisterských studijních programech o 3 %. Počet studentů VŠO

11 Absolventi VŠ (tab. č. 5), spolupráce VŠ s jejími absolventy V roce úspěšně absolvovalo 1021 studentů. Proti předcházejícímu období (2009) vzrostl počet absolventů o 34 %. V bakalářském studijním programu absolvovalo 821 studentů (v prezenční i kombinované formě studia) a v navazujícím magisterském studijním programu absolvovalo 200 studentů. Jak přesvědčují výsledky anket mezi absolventy školy, naši absolventi ve větší míře nemají problém s uplatněním na trhu práce. Pozitivní vztah absolventů k VŠO dokládá i skutečnost, že mnozí absolventi se obracejí na školu se žádostí o pomoc při hledání jiného pracovního místa. Škola se tak snaží i touto formou udržovat aktivní kontakt se svými absolventy. Bezproblémovost uplatnění na trhu práce svědčí o kvalitě realizovaných studijních oborů na VŠO, které se snaží studenty připravit pro plynulé zapojení do praxe. Významná část studentů bakalářského studia pokračuje ve studiu navazujícího magisterského studijního programu na VŠO. Počet absolventů VŠO Neúspěšní studenti na vysoké škole (tab. č. 6), opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Studium v průběhu roku ukončilo 139 studentů, nejčastěji z finančních nebo pracovních či osobních důvodů (tj. studium zanechali na vlastní žádost). Pouze 20% studentům bylo studium ukončeno z důvodu nezvládnutí studijních povinností. Proti roku 2009 klesl počet neúspěšných studentů o 16 %. Pokles neúspěšnosti studentů proti předcházejícímu období vnímáme jako pozitivní jev. Neúspěšnost z celkového počtu aktivních studentů byla v roce 4,5 % (v roce ,5 %). V kontextu celkového počtu studentů tak neúspěšní studenti nepředstavují závažný problém, nicméně vedení školy věnuje adekvátní pozornost studentům, kteří vykazují studijní neúspěšnost. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a flexibilní řešení. Systematicky analyzujeme příčiny neúspěšnosti ve snaze předcházet tomuto negativnímu jevu. Sledujeme a vyhodnocujeme neúspěšnost u jednotlivých předmětů, a pokud dochází k významným odchylkám, hledáme příčiny této neúspěšnosti. V případě finančních, případně zdravotních a 11

12 osobních problémů je studentům umožněn individuální přístup v podobě splátkového kalendáře a rozložení finanční zátěže. VŠO se snaží v maximální míře vytvářet předpoklady pro eliminaci počtu neúspěšných studentů. Studijní neúspěšnost se snažíme snížit prostřednictvím různých nástrojů, např. využitím konzultačních hodin, individuálním přístupem ke studentům, kteří zvažují ukončení studia (např. formou rozložení školného na splátky). VŠO také nabízí individuální studijní plán, který snižuje důvody pro zanechání studia na VŠO. Studijní a zkušební řád VŠO a současně kreditní systém, který je užíván na VŠO, umožňuje studentům, kteří mají problém s plněním studijních povinností, rozložit zátěž studia do delšího období, případně posunout některé obtížnější zkoušky a zápočty do dalšího semestru. Snahou VŠO je však, aby studenti v maximální možné míře dodrželi standardní délku studia. Ukazuje se, že individuální přístup ke studentům, kteří mají problém se studiem, je nejlepší cestou jak předcházet neúspěšnosti studentů. Využívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label Kreditní systém je na VŠO uplatňován od roku V souladu se zásadami Evropského systému převodu kreditů (ECTS) jsou studijní plány připraveny tak, aby bylo možné: rovnoměrně zatížit studenty v průběhu studia prohloubit výuku soustředěním předmětů zvýšit podíl individuálního studia omezit počet zkoušek při jejich současném zkvalitnění a zrušení zápočtů zaměřit závěrečné zkoušky na studovanou oblast zavést jednotný systém klasifikace přiřadit každému předmětu určitý počet kreditů Počet kreditů, které musí student dosáhnout v rámci svého bakalářského studia, je 180, počet kreditů v rámci magisterského studia je 120. Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce vydává VŠO ke každému diplomu všem úspěšným absolventům ve smyslu 57 zákona č. 111/1998 Sb. Zákona o vysokých školách. V roce požádala VŠO o reakreditaci bakalářského studijního oboru Cestovní ruch a navazujícího magisterského studijního oboru Management cestovního ruchu. V obou případech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení Akreditační komise vydalo kladné stanovisko a prodloužilo platnost výše uvedených studijních oborů do roku Změnou oproti předcházející akreditaci bylo vypracování studijního plánu v souladu s požadavky Boloňského procesu a Lisabonské úmluvy. VŠO kreditní systém využívá již od svého založení a bakalářský studijní obor Cestovní ruch byl akreditován s aplikací kreditního systému. Cílem úpravy studijních plánů byla jeho aktualizace, zvýšení úrovně vzdělanosti, sjednocení organizace a pojetí výuky i způsob hodnocení, umožnění přechodů studentů mezi jednotlivými vysokými školami a pro budoucí zaměstnavatele v soukromém i veřejném sektoru, zajištění dobře připravených zaměstnanců. Podstatou úprav je podpořit zjednodušení uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility v programu ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů v souladu s ECTS Evropského systému transferu kreditů. Zavedením úprav se nemění věcná náplň studia ani jeho celkový rámec (v obsahu výuky dochází ke zpřesňování a doplňování každý rok). 12

13 Prohloubení výuky soustředěním předmětů se dosahuje soustředěním příbuzných předmětů do jednoho semestru a soustředěním výuky jednoho předmětu ze dvou semestrů do jednoho semestru, eventuálně spojením návazných předmětů do jednoho většího předmětu v jednom semestru. Toto opatření studentům umožní věnovat více pozornosti i času na určitý rozsah problematiky, lépe pochopit vzájemné vazby i návaznosti a tak prohlubovat své znalosti. Obsah předmětů je přizpůsoben nejnovějším poznatkům oboru a byl konzultován s odborníky z praxe. Zároveň zohledňuje nejnovější dokumenty UN WTO pro oblast udržitelného rozvoje cestovního ruchu, managementu destinací cestovního ruchu, jakož i dokumenty Evropské komise pro oblast cestovního ruchu. Vzdělávání pedagogických pracovníků V oblasti vzdělávání jde především o přípravu na habilitační řízení, resp. doplňkové pedagogické vzdělání a studium MBA, o doktorské studium, případně, získávání certifikátů apod. Na VŠO se připravuje řada mladých pedagogů v jejich dalších kvalifikačních postupech. VŠO preferuje výchovu vlastních absolventů Ph.D., docentů resp. profesorů před zaměstnáváním doc. a prof. z jiných škol. Ing. Šárka Tittelbachová a Ing. Stanislava Nechvílová na VŠE v Praze v doktorském studiu v oboru Podniková ekonomika a management studují, studium ukončí v roce 2011, resp. v roce Ing. Hana Zábranská studuje na VŠE v Praze v doktorském studiu v oboru Mezinárodní obchod a studium ukončí v roce Ing. Petr Houška v roce zahájil doktorské studium v oboru Manažment v terciárnej sfére na fakultě manažmentu Prešovské university v Prešově. Ing. Táňa Karlíková z katedry cestovního ruchu zahájila doktorské studium na VUT Brno s předpokládaným ukončením studia v roce JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. se v roce připravoval na habilitační konání na FF UK v oboru Hospodářské a sociální dějiny a začátkem roku 2011 bylo úspěšně završeno jeho habilitačního řízení. Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce se zaměstnatelskou sférou VŠO dlouhodobě spolupracuje s mnoha organizacemi na území celé České republiky, s cílem zvýšit a obohatit úroveň vzdělávání. Partnerem školy je například GDS Galileo, kde mají studenti možnost absolvovat kurz a získat mezinárodně uznávaný diplom dokladující znalosti práce se světovým distribučním systémem. Velmi úzkou spolupráci má škola s Odborem civilního letectví Ministerstva dopravy ČR, s Úřadem civilního letectví ČR, s Ministerstvem pro místní rozvoj, Řízením letového provozu ČR, Letištěm Praha, Letištěm Brno a Letištěm Pardubice, jakož i s nejvýznamnějšími leteckými společnostmi v ČR. Tato spolupráce škole dává mimo jiné možnosti odborných exkurzí studentů do míst, která mnohdy nejsou veřejně přístupná, kvalifikované lektory, prakticky orientovaná témata bakalářských a diplomových prací a často i nabídka pracovních míst. V neposlední řadě získává škola nejaktuálnější dokumenty a informace z oblasti cestovního ruchu a letecké dopravy. V podobném duchu spolupracuje škola i s agenturou CzechTourism a dalšími 13

14 významnými institucemi. V roce úspěšně pokračovala spolupráce s cestovní kanceláří Thomas Cook Neckermann. Do výuky jsme zvali generální ředitele zahraničních leteckých zastoupení v ČR jako je Lufthansa, Austrian Airlines, významných společností, ředitele zahraničních centrál cestovního ruchu v ČR a další, kteří seznamovali studenty s odbornou činností svých společností a orgánů. Velmi úzká je spolupráce s firmami, ale i provozovateli různých památek atd. při práci studentů v rámci předmětu Projekt. Škola je řádným nebo přidruženým členem asociací a profesních sdružení, které mají souvislost s přednášenými studijními obory a napomáhají v šíření odborných informací, zajišťování odborných praxí a pracovních míst pro absolventy. Je členem Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Hospodářské komory ČR a Hospodářské komory hl. města Prahy. Velmi významné je pro VŠO členství v expertní části Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde pořádá pravidelná jednání k otázkám leteckého školství v České republice. Zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti V průběhu roku zpracovali studenti magisterského studijního oboru Management cestovního ruchu celkem pět projektů zaměřených na zvýšení výnosů památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu. Jde o vůbec první případ takto rozsáhlé spolupráce mezi vysokou školou a státní institucí v oblasti cestovního ruchu. Projekty jsou zpracovány pro Křivoklát, Konopiště, Žleby, Mníšek pod Brdy a Zahrady pod Pražským hradem. Studenti ve svých pracích využívali efektivní nástroje turismu tak, aby byla zachována identita památky. Provedli analýzu vnitřního a vnějšího prostředí jednotlivých objektů v rámci destinace (resortu), kterou vyhodnotili pomocí Swot analýzy a navrhli jednak zatraktivnění a zkvalitnění stávající nabídky a také nové produkty zacílené přesně na definované segmenty návštěvníků. Projekty vznikaly v projektových týmech, které vedli manažeři z řad studentů. Studenti pracovali pod odborným vedením pedagogů VŠO Ing. Šárky Tittelbachové, Ing. Evy Zbořilové a Ing. Stanislavy Nechvílové a úzce spolupracovali s pracovníky Národního památkového ústavu, především s kastelány jednotlivých objektů. Výsledky projektů jsou dobrým příkladem pro spolupráci odborníků z oblasti kultury a turismu při společné snaze zkvalitnit nabídku turismu v ČR a zvýšit ekonomické přínosy pro památkové objekty. Veřejná prezentace výsledků proběhla pod patronací Národního památkového ústavu a ve spolupráci s Ministerstvem kultury dne 5. dubna 2011 v Nostickém paláci pod názvem Jak zvýšit výnosy na hradech a zámcích. Prezentace výsledků měla významný mediální ohlas (prostřednictvím veřejnoprávních médií a tisku) a byla interpretována jako aktivní spolupráce a zapojení studentů do řešení praktických problémů v praxi. O aktivním zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti s důležitým propojením do praxe nasvědčují i aktivity v předcházejících obdobích. Studenti VŠO realizovali v součinnosti a pod vedením pedagogů další projekty. Můžeme uvést například projekt Veltrusy, Břasy, Pražské jaro, Kuks. Cílem všech projektů bylo analyzovat potenciál pro turismus, provést analýzu relevantních dat a trendů v rozvoji turismu, zhodnocení výchozího stavu a návrh řešení, které zahrnuje stanovení vize, cílů a opatření pro realizaci, návrh na monitoring a kontrolu, včetně návrhu na financování. Všechny projekty prošli odbornou oponenturou: akademičtí pracovníci VŠO a zástupci zadavatele. Poté zadavatel zapracoval vybrané části projektů do projektů určených k podpoře z evropských fondů nebo při realizaci vlastních projektů. Některé projekty jsou více zaměřeny do oblasti strategického plánování jako celku a některé se prioritně zaměřují na 14

15 marketingovou strategii. Pro ilustraci uvádíme výběr z některých projektů, které realizovali studenti v rámci projektové činnosti. Projekt Břasy (zadavatel: obec Břasy): Výsledek projektu: marketingová strategie regionu Břasko s cílem vytvořit základní předpoklady pro založení a efektivní fungování destinačního managementu, který v Plzeňském kraji dosud neexistuje. Na modelovém území (Břasko) realizovat produkty turismu a umístit je na trhu turismu pomocí vhodně zvolených marketingových nástrojů; propojit služby v regionu s atraktivitami, podpořit rozvoj turismu jako nástroj regionálního rozvoje, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení dosud negativního image regionu. Obec Břasy využila části projektu k podání úspěšné žádosti o podporu z regionálního operačního programu Jihozápad. Projekt Veltrusy (zadavatel: NPÚ - OÚP Střední Čechy, Veltrusy: CZ.1.06/5.1.00/ ): Návrh managementu a marketingu destinace Veltrus dominio s důrazem na hlavní atraktivitu - zámek Veltrusy a jeho využití pro vlastní rozvoj i rozvoj mikroregionu. Projekt byl součástí připravované žádosti o podporu na obnovu veltruského areálu zničeného povodní a byl v rámci IOP podpořen. Projekt Kuks (zadavatel: společnost Revitalizace KUKS, o.p.s.): Projekt byl zpracován jako marketingová studie pro fungování založeného destinačního managementu s cílem vytvoření kulturní destinace s evropsky ojedinělým kulturně-historickým komplexem, jehož potenciál není dosud efektivně využíván. Dalším cílem bylo propojit snahy dvou významných subjektů (NPÚ a krajský destinační management), zapojit místní podnikatele a rezidenty do vytváření partnerství pro rozvoj destinace. Obnova památkového objektu Hospital Kuks byla podpořena z IOP Kuks: CZ.1.06/5.1.00/ , ve kterém jsou využity některé výsledky navrhované ve studentském projektu. Další projekty připravuje a realizuje organizace Revitalizace Kuks, o.p.s., kde je silný akcent na turismus a postupně jsou jednotlivé návrhy realizovány. Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tab. č. 7 b, c) Ve věkové struktuře pracovníků na VŠO převažují zaměstnanci do 50 let, z toho více jak jednu třetinu reprezentují ženy. V roce působili na VŠO 3 profesoři, 12 docentů a 39 odborných asistentů s jinou vědeckou hodností (Ph.D., CSc.). Ve věkové struktuře profesorů a docentů převažují pracovníci ve vyšší věkové kategorii. VŠO se snaží vytvářet příznivé podmínky pro habilitace mladých pracovníků a v roce 2011 předpokládáme, že se habilituje jeden pedagog ve věku do 40 let. U dalších mladých pedagogických pracovníků do 30 let věku bude zahájeno doktorské studium. Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce (tab. č. 7 g) V roce nebyl habilitován a jmenován profesorem žádný interní pracovník VŠO. 15

16 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠ a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností (tab. č. 8) Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost se na VŠO skládá ze širokého spektra činností, do kterého jsou zapojeni učitelé, nepedagogičtí pracovníci i management školy. Jde především o zapojení do grantů, výzkumných projektů, expertní činnost, aktivní účast na konferencích doma i v zahraničí, jakož i o publikační činnost. Výzkumné projekty V roce VŠO zpracovala a podala na příslušné instituce následující projekty: GAČR číslo projektu P410/11/2430 Hospodářské, sociální a právní aspekty vývoj cestovního ruchu v Československu v druhé polovině 20. století (projekt nebyl vybrán k realizaci) Operační program Praha Adaptabilita (Magistrát hl. m. Prahy) číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33333 Příprava a implementace e-learningu pro zvýšení kvality vzdělávání studentů kombinované a prezenční formy (projekt nebyl vybrán k realizaci) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) CZ.1.07/2.4.00/ Znalostní síť cestovního ruchu pro regiony (projekt nebyl vybrán k realizaci) Program podpory nestátních neziskových organizací - Výběrové řízení pro rok 2011 (MMR) Cestovní ruch jako společensky odpovědné podnikání z pohledu udržitelného rozvoje (projekt nebyl vybrán k realizaci) Integrovaný operační program (MMR) číslo projektu: CZ 1.06/4.1.00/ (pro regiony ČR) Nebojte se létat aneb Česká republika z ptačí perspektivy žádost splnila formální náležitosti a prošla hodnocením přijatelnosti a je t. č. ve věcném hodnocení Integrovaný operační program (MMR) číslo projektu: CZ 1.06/4.1.00/ (pro Prahu) Nebojte se létat aneb Česká republika z ptačí perspektivy - žádost splnila formální náležitosti a prošla hodnocením přijatelnosti a je t. č. ve věcném hodnocení. Expertní činnost VŠO je spoluzakladatelem a přidruženým členem mezinárodní organizace NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch. VŠO je členem mezinárodní asociace ATLAS - The Association for Tourism and Leisure Education. VŠO je členem nebo přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří ČR, Hospodářské komory ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace průvodců ČR, Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s., Rady vysokých škol a České konference rektorů. Partnery VŠO jsou Asociace turistických informačních center České republiky, Společenstvo kempy a chatové osady České republiky, Česká inspirace, Certifikace turistických služeb Cyklisté vítáni, European Centre for Ecology and Tourism, Folklorní sdružení České republiky, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Sdružení Medispa, Národní památkový ústav, Národní vinařské centrum o.p.s., Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Svaz venkovské turistiky. V únoru VŠO zorganizovala mezinárodní vědecké kolokvium na téma Aktuální problémy terminologie v cestovním ruchu, kterého se zúčastnilo 20 pozvaných odborníků z MMR ČR, 16

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: +420 572 549 018 / 572 548 788, http://www.vos.cz/vysoka, e-mail: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více