Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, duben

2 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 8 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLE ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZÁVĚR 43 TABULKOVÁ ČÁST Č

3 1. ÚVOD ÚPLNÝ NÁZEV SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY (SVŠ): VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE, o. p. s. POUŽÍVANÁ ZKRATKA NÁZVU SVŠ: VŠO ADRESA SVŠ: Praha 1, Spálená 14, PSČ TELEFON: Rektor , rektorát FAX: http: DATUM A Č. J. UDĚLENÍ STÁTNÍHO SOUHLASU K PŮSOBENÍ VYSOKÉ ŠKOLY: Státní souhlas k působení vysoké školy byl udělen dne č. j / ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VŠO Struktura vysoké školy je vymezena vzájemnými vztahy akademických a dalších pracovišť na různých stupních řízení. Rektorát: Rektor VŠO Doc. Ing. Ivo STRAKA, CSc. Prorektor pro pedagogickou a studijní činnost Mgr. Pavel NESET, Ph.D. Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy Doc. Ing. Alžbeta Királ ová, Ph.D. Prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy Ing. Jan LAJKA Kvestor Ing. Radana KREJČOVÁ Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání Ing. Petr HOUŠKA Ředitelka studijního oddělení Ing. Libuše HUMMELOVÁ Ředitelka informačního centra a knihovny PhDr. Eva KUPCOVÁ 3

4 Základní strukturu VŠO tvoří katedry: Katedry: - Katedra cestovního ruchu vedoucí katedry Ing. Šárka TITTELBACHOVÁ - Katedra letecké dopravy vedoucí katedry Ing. Pavel JANKŮ - Katedra výpočetní techniky vedoucí katedry Ing. Milan BROŽ, CSc. - Katedra společenských věd vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D. - Katedra ekonomie a financí vedoucí katedry Doc. Dr. Antonín KULHÁNEK, CSc. - Katedra managementu a marketingu vedoucí katedry Doc. Ing. Milan PATÁK, CSc. - Katedra práva vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D. - do vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jaroslav KUBA, CSc. - od Katedra matematiky a statistiky vedoucí katedry Doc. RNDr. Václav BEZVODA, DrSc. - Katedra cizích jazyků vedoucí katedry PhDr. Mgr. Hana ROMOVÁ 4

5 Orgány VŠO Správní rada VŠO Předseda: PhDr. Eva Kadaňová Členové: Ing. Vladimír Sýkora Karla Rieglová Správní rada projednává a schvaluje zásadní dokumenty VŠO. Zasedá nejméně dvakrát ročně, projednává a schvaluje Výroční zprávu VŠO, Zprávu o hospodaření VŠO a Aktualizaci dlouhodobého záměru VŠO na další akademický rok. Dozorčí rada VŠO: Předseda: Ing. Růžena Kabilková Členové: Mgr. Monika Kratochvílová Ing. Renata Novotná Dozorčí rada VŠO je kontrolním orgánem. Projednává Výroční zprávu o hospodaření VŠO, Výroční zprávu školy a další dokumenty. Připomínky předkládá Správní radě VŠO. Akademická rada VŠO (leden - listopad ): Předseda: (v abecedním pořadí) Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. Rektor VŠO Členové: Ing. Houška Petr Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO Prof. PhDr. Jakubec Ivan, CSc. Proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, UK Ing. Jehličková Marie Prezidentka České asociace golfové turistiky Prof. Ing. Jirges Tibor, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. Metropolitní univerzita Kužel Petr Prezident Hospodářské komory ČR, Předseda představenstva HK hl. m. Prahy Ing. Lajka Jan Prorektor pro rozvoj VŠ a služby letecké dopravy VŠO Doc. Ing. Malá Vlasta, CSc. Katedra cestovního ruchu VŠO 5

6 Nedoma Jiří Senátor, Senát Parlamentu ČR, Předseda Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Prof. PhDr. Palouš Radim, CSc., Dr.h.c. Emeritní rektor Univerzity Karlovy Doc. Ing. Ploch Jindřich, CSc. Ředitel LOM Praha, s. p. Ing. Pruša Jiří Bývalý jednatel společnosti Galileo ČR, SK Sivek Viliam Prezident Asociace cestovních kanceláří ČR, Předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels&Travel Ing. Šebková Helena, CSc. Ředitelka Centra pro studium vysokého školství Ing. Vondruška Rostislav Ředitel agentury CzechTourism, bývalý ministr pro místní rozvoj Prof. Ing. Žihla Zdeněk, CSc. Katedra letecké dopravy VŠO Akademická rada VŠO (od prosince ): Předseda: Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. Rektor VŠO Členové: (v abecedním pořadí) Ing. Petr HOUŠKA ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO Prof. PhDr. Ivan JAKUBEC, CSc. proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Ing. Marie JEHLIČKOVÁ prezidentka České asociace golfové turistiky (CGTA) Prof. Ing. Tibor JIRGES, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Michal KARPÍŠEK, MSc. Poradce Ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR Vicepresident Evropské organizace profesního terciárního vzdělávání EURASHE Vedoucí kanceláře Sdružení profesního terciárního vzdělávání/casphe Doc. Ing. Alžbeta KIRÁĽOVÁ, Ph.D. Prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy VŠO Ing. Jan KLAS generální ředitel Řízení letového provozu ČR Petr KUŽEL prezident Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Ing. Jan LAJKA prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy VŠO Doc. Ing. Vlasta MALÁ, CSc. katedra cestovního ruchu VŠO Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc. ředitel LOM Praha, s. p., President Asociace branného průmyslu ČR 6

7 Viliam SIVEK předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels&Travel Ing. Bohuslav ŠANTRŮČEK jednatel společnosti Galileo ČR, SK Ing. Helena ŠEBKOVÁ, CSc. ředitelka Centra pro studium vysokého školství Ing. Radomír ŠIMEK president Česko - německé obchodní a průmyslové komory, člen Čs. ústavu zahraničního Prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD. Děkan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove Ing. Rostislav VONDRUŠKA ředitel CzechTourism, bývalý ministr pro místní rozvoj Udo WICHERT generální ředitel Thomas Cook/Neckerman ČR Prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc. katedra letecké dopravy VŠO Akademická rada VŠO je poradním orgánem rektora, vyjadřuje se k otázkám, které jí předkládá rektor, zejména projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a odborné nebo další tvůrčí činnosti, projednává náměty na studijní programy, obory apod. Studentská rada VŠO: Studentská rada VŠO se zřizuje v souladu se zněním Statutu VŠO, část dvě, článek 3, oddíl (2) c, jako jeden ze samosprávných orgánů VŠO. Složení Studentské rady pro akademický rok 2009/: Předseda: Bc. Lenka Fidranská 1. místopředseda: Andrej Chmura 2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová Složení Studentské rady po volbách v prosinci : Předseda: Andrej Chmura 1. místopředseda: Bc. Václav Krajzl 2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová Zastoupení žen v akademických orgánech VŠO Správní a Dozorčí radu tvoří 5 žen z 6 ti členů, což je 83 %. V Akademické radě je podíl žen téměř 20% a v exekutivním vedení reprezentuje zastoupení žen Doc. Ing. Alžbeta Királ ová, Ph.D. jako prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy a Ing. Radana Krejčová, kvestorka školy. 7

8 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ Počty akreditovaných studijních programů (tab. č. 2 a) VŠO realizuje studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Akreditované studijní programy přehledně ukazuje tab. 2 a. Ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia jsou realizovány studijní obory: Management cestovního ruchu (navazující magisterské studium) Cestovní ruch (bakalářské studium) Informatika v cestovním ruchu (bakalářské studium) Průvodcovská činnost v cestovním ruchu (bakalářské studium) Ve studijním programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích jsou realizovány studijní obory: Management leteckých podniků (navazující magisterské studium) Služby letecké dopravy v cestovním ruchu (bakalářské studium) S výjimkou oborů Informatika v cestovním ruchu a Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, které se vyučují pouze v prezenční formě, všechny další obory jsou nabízeny jak prezenční tak v kombinované formě studia. Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree), studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce (tab č. 2 b a 2 c) VŠO v roce nenabízela studia v cizích jazycích ani žádné společné studijní programy. VŠO požádala v roce o akreditaci studijních oborů Cestovní ruch Tourism (bakalářské studium), Průvodcovská činnost v cestovním ruchu Guiding in Tourism (bakalářské studium), Management cestovního ruchu Tourism Management (navazující magisterské studium) ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia (International Territorial Studies) v anglickém jazyce. Rozhodnutím MŠMT byly akreditace na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 16. února 2011 uděleny. Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ V souladu s doporučením MŠMT z listopadu 2005 VŠO nabízí pro absolventy VOŠ, kteří byli přijati ke studiu bakalářského studijního programu, odlišné podmínky pro splnění studijních povinností. Studijní plán zohledňuje absolvování vyšší odborné školy a ke studiu zařazuje předměty profilující studijní obor Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Studium je časově upraveno ve dvou variantách. První varianta je určena pro studenty v kombinované formě studia v délce 3 semestrů (90 vyučovacích hodin za semestr). Druhá varianta je realizována prezenční formou studia a délka studia je 2 semestry. Odbornou praxi student dokládá potvrzeným výpisem z vyšší odborné školy. Profil těchto studentů i požadavky na ukončení studia jsou shodné se studenty řádného studia. 8

9 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách (tab. č. 2 d) Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠ (tab. č. 2 e) VŠO realizovala v roce jazykový kurz portugalského jazyka. Specifickým kurzem byl pak kurz českého znakového jazyka. Cílem tohoto kurzu je inovace studijní nabídky, která by vycházela vstříc méně tradičním skupinám o vzdělání a dále rozvíjet spolupráci s Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Českou unií neslyšících, např. k realizaci základních a navazujících kurzů českého znakového jazyka zaměřených pro pracovníky, kteří působí v cestovním ruchu v rámci zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb, kteří se dostávají do úzkého kontaktu s hluchoněmými klienty v rámci nabídky služeb, poskytování služeb a vyřizování informací. Zvlášť vhodný je pro průvodce v cestovním ruchu, pracovníky cestovních kanceláří. Podpora dalšího vzdělávání tohoto typu je v souladu s požadavky EU na zapojení handicapovaných osob do cestovního ruchu. Další oblastí zájmu byly zkoušky odborné způsobilosti pro průvodce v cestovním ruchu. Taktéž byl uspořádán odborný seminář zaměřený na výklad novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Zájem o studium na VŠ (tab. č. 3) Zájem o studium na VŠO proti roku 2009 vzrostl na 1932 podaných přihlášek. VŠO přijala celkem do studijních programů 1744 studentů, z toho 1579 studentů se ke studiu zapsalo. Počet podaných přihlášek vzrostl proti roku 2009 o 6,5 % a počet zapsaných studentů vzrostl o 12,2 %. Z celkového počtu přijatých studentů, kteří splnili všechny náležitosti přijímacího řízení, se tak do studia zapsalo 91 %. Uvedená čísla nasvědčují, že VŠO si nadále udržuje dynamiku nárůstu uchazečů i zapsaných studentů. VŠO neustále a aktivně usiluje o zvýšení zájmu o studium v jednotlivých studijních oborech. Pravidelně pořádá dny otevřených dveří a reklamou v médiích informuje o přednostech studia na VŠO. Rok se tak opět nesl ve znamení vysokého zájmu uchazečů o studium. Zájmem o studium se VŠO zařazuje mezi největší vysoké školy obdobného zaměření. Je zřejmé, že VŠO nabízí atraktivní a konkurenceschopné studijní programy jak v bakalářském tak v navazujícím magisterském studijním programu, které oslovují zájemce o studium. Udržet jejich vysoký počet a zachovat dynamiku růstu školy, bude náročnou výzvou v příštím období. Proto se VŠO snaží na jedné straně o zvýšení kvality pedagogické činnosti a na druhé straně rozšířit nabídku o další atraktivní studijní obory. V průběhu roku proto VŠO předložila a požádala znovu o akreditaci nových oborů, které jsou zaměřené zejména do oblasti podnikové, konkrétně terciární sféry. Jedná se o bakalářské obory Management lidských zdrojů, Marketing podniků služeb, Ekonomika a management malých a středních podniků a Provozování leteckých podniků. Cílem VŠO je udržet si přední místo v oblasti nabízených studijních oborů a udržet si tak nadále trend vysokého počtu zájemců o studium. Dynamický nárůst zájemců o studium v posledním období nasvědčuje, že VŠO si vydobyla významné místo na trhu vysokoškolského vzdělání v ČR. Konkurenční výhodou VŠO se ukazují zajímavé a progresivní studijní obory, které umožňují bezproblémově získat práci v oblasti cestovního ruchu, obchodu, resp. v oblasti letectví, o čemž nasvědčuje i bezproblémové uplatnění uchazečů v praxi. 9

10 Studenti v akreditovaných studijních programech (tab. č. 4) V roce zabezpečovala VŠO studium pro 3057 studentů v prezenční i kombinované formě studia (pouze aktivní studenti k ). Proti roku 2009 vzrostl počet studentů o 19 %. Z celkového počtu studentů studovalo v navazujícím magisterském studijním programu 28 % a v bakalářském studijním programu 72 % studentů. V bakalářských studijních programech studuje v prezenční formě 72 % a v kombinované formě 28 % studentů. Na navazujícím magisterském studium studuje v prezenční formě 62 % studentů a v kombinované formě 38 %. Pokračuje také trend zvýšeného zájmu o studium v kombinované formě, která umožňuje získat a doplnit si vzdělání zejména studentům, kteří pracují. Skladba studentů v prezenční a kombinované formě se proti předcházejícími období nezměnila. Cílem VŠO je navyšovat podíl kombinované formy studia na celkovém počtu studentů a zvýšit jejich počet zejména v navazujících magisterských studijních programech. Proti roku 2009 se podařilo zvýšit počet studentů v navazujících magisterských studijních programech o 3 %. Počet studentů VŠO

11 Absolventi VŠ (tab. č. 5), spolupráce VŠ s jejími absolventy V roce úspěšně absolvovalo 1021 studentů. Proti předcházejícímu období (2009) vzrostl počet absolventů o 34 %. V bakalářském studijním programu absolvovalo 821 studentů (v prezenční i kombinované formě studia) a v navazujícím magisterském studijním programu absolvovalo 200 studentů. Jak přesvědčují výsledky anket mezi absolventy školy, naši absolventi ve větší míře nemají problém s uplatněním na trhu práce. Pozitivní vztah absolventů k VŠO dokládá i skutečnost, že mnozí absolventi se obracejí na školu se žádostí o pomoc při hledání jiného pracovního místa. Škola se tak snaží i touto formou udržovat aktivní kontakt se svými absolventy. Bezproblémovost uplatnění na trhu práce svědčí o kvalitě realizovaných studijních oborů na VŠO, které se snaží studenty připravit pro plynulé zapojení do praxe. Významná část studentů bakalářského studia pokračuje ve studiu navazujícího magisterského studijního programu na VŠO. Počet absolventů VŠO Neúspěšní studenti na vysoké škole (tab. č. 6), opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Studium v průběhu roku ukončilo 139 studentů, nejčastěji z finančních nebo pracovních či osobních důvodů (tj. studium zanechali na vlastní žádost). Pouze 20% studentům bylo studium ukončeno z důvodu nezvládnutí studijních povinností. Proti roku 2009 klesl počet neúspěšných studentů o 16 %. Pokles neúspěšnosti studentů proti předcházejícímu období vnímáme jako pozitivní jev. Neúspěšnost z celkového počtu aktivních studentů byla v roce 4,5 % (v roce ,5 %). V kontextu celkového počtu studentů tak neúspěšní studenti nepředstavují závažný problém, nicméně vedení školy věnuje adekvátní pozornost studentům, kteří vykazují studijní neúspěšnost. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a flexibilní řešení. Systematicky analyzujeme příčiny neúspěšnosti ve snaze předcházet tomuto negativnímu jevu. Sledujeme a vyhodnocujeme neúspěšnost u jednotlivých předmětů, a pokud dochází k významným odchylkám, hledáme příčiny této neúspěšnosti. V případě finančních, případně zdravotních a 11

12 osobních problémů je studentům umožněn individuální přístup v podobě splátkového kalendáře a rozložení finanční zátěže. VŠO se snaží v maximální míře vytvářet předpoklady pro eliminaci počtu neúspěšných studentů. Studijní neúspěšnost se snažíme snížit prostřednictvím různých nástrojů, např. využitím konzultačních hodin, individuálním přístupem ke studentům, kteří zvažují ukončení studia (např. formou rozložení školného na splátky). VŠO také nabízí individuální studijní plán, který snižuje důvody pro zanechání studia na VŠO. Studijní a zkušební řád VŠO a současně kreditní systém, který je užíván na VŠO, umožňuje studentům, kteří mají problém s plněním studijních povinností, rozložit zátěž studia do delšího období, případně posunout některé obtížnější zkoušky a zápočty do dalšího semestru. Snahou VŠO je však, aby studenti v maximální možné míře dodrželi standardní délku studia. Ukazuje se, že individuální přístup ke studentům, kteří mají problém se studiem, je nejlepší cestou jak předcházet neúspěšnosti studentů. Využívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label Kreditní systém je na VŠO uplatňován od roku V souladu se zásadami Evropského systému převodu kreditů (ECTS) jsou studijní plány připraveny tak, aby bylo možné: rovnoměrně zatížit studenty v průběhu studia prohloubit výuku soustředěním předmětů zvýšit podíl individuálního studia omezit počet zkoušek při jejich současném zkvalitnění a zrušení zápočtů zaměřit závěrečné zkoušky na studovanou oblast zavést jednotný systém klasifikace přiřadit každému předmětu určitý počet kreditů Počet kreditů, které musí student dosáhnout v rámci svého bakalářského studia, je 180, počet kreditů v rámci magisterského studia je 120. Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce vydává VŠO ke každému diplomu všem úspěšným absolventům ve smyslu 57 zákona č. 111/1998 Sb. Zákona o vysokých školách. V roce požádala VŠO o reakreditaci bakalářského studijního oboru Cestovní ruch a navazujícího magisterského studijního oboru Management cestovního ruchu. V obou případech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení Akreditační komise vydalo kladné stanovisko a prodloužilo platnost výše uvedených studijních oborů do roku Změnou oproti předcházející akreditaci bylo vypracování studijního plánu v souladu s požadavky Boloňského procesu a Lisabonské úmluvy. VŠO kreditní systém využívá již od svého založení a bakalářský studijní obor Cestovní ruch byl akreditován s aplikací kreditního systému. Cílem úpravy studijních plánů byla jeho aktualizace, zvýšení úrovně vzdělanosti, sjednocení organizace a pojetí výuky i způsob hodnocení, umožnění přechodů studentů mezi jednotlivými vysokými školami a pro budoucí zaměstnavatele v soukromém i veřejném sektoru, zajištění dobře připravených zaměstnanců. Podstatou úprav je podpořit zjednodušení uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility v programu ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů v souladu s ECTS Evropského systému transferu kreditů. Zavedením úprav se nemění věcná náplň studia ani jeho celkový rámec (v obsahu výuky dochází ke zpřesňování a doplňování každý rok). 12

13 Prohloubení výuky soustředěním předmětů se dosahuje soustředěním příbuzných předmětů do jednoho semestru a soustředěním výuky jednoho předmětu ze dvou semestrů do jednoho semestru, eventuálně spojením návazných předmětů do jednoho většího předmětu v jednom semestru. Toto opatření studentům umožní věnovat více pozornosti i času na určitý rozsah problematiky, lépe pochopit vzájemné vazby i návaznosti a tak prohlubovat své znalosti. Obsah předmětů je přizpůsoben nejnovějším poznatkům oboru a byl konzultován s odborníky z praxe. Zároveň zohledňuje nejnovější dokumenty UN WTO pro oblast udržitelného rozvoje cestovního ruchu, managementu destinací cestovního ruchu, jakož i dokumenty Evropské komise pro oblast cestovního ruchu. Vzdělávání pedagogických pracovníků V oblasti vzdělávání jde především o přípravu na habilitační řízení, resp. doplňkové pedagogické vzdělání a studium MBA, o doktorské studium, případně, získávání certifikátů apod. Na VŠO se připravuje řada mladých pedagogů v jejich dalších kvalifikačních postupech. VŠO preferuje výchovu vlastních absolventů Ph.D., docentů resp. profesorů před zaměstnáváním doc. a prof. z jiných škol. Ing. Šárka Tittelbachová a Ing. Stanislava Nechvílová na VŠE v Praze v doktorském studiu v oboru Podniková ekonomika a management studují, studium ukončí v roce 2011, resp. v roce Ing. Hana Zábranská studuje na VŠE v Praze v doktorském studiu v oboru Mezinárodní obchod a studium ukončí v roce Ing. Petr Houška v roce zahájil doktorské studium v oboru Manažment v terciárnej sfére na fakultě manažmentu Prešovské university v Prešově. Ing. Táňa Karlíková z katedry cestovního ruchu zahájila doktorské studium na VUT Brno s předpokládaným ukončením studia v roce JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. se v roce připravoval na habilitační konání na FF UK v oboru Hospodářské a sociální dějiny a začátkem roku 2011 bylo úspěšně završeno jeho habilitačního řízení. Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce se zaměstnatelskou sférou VŠO dlouhodobě spolupracuje s mnoha organizacemi na území celé České republiky, s cílem zvýšit a obohatit úroveň vzdělávání. Partnerem školy je například GDS Galileo, kde mají studenti možnost absolvovat kurz a získat mezinárodně uznávaný diplom dokladující znalosti práce se světovým distribučním systémem. Velmi úzkou spolupráci má škola s Odborem civilního letectví Ministerstva dopravy ČR, s Úřadem civilního letectví ČR, s Ministerstvem pro místní rozvoj, Řízením letového provozu ČR, Letištěm Praha, Letištěm Brno a Letištěm Pardubice, jakož i s nejvýznamnějšími leteckými společnostmi v ČR. Tato spolupráce škole dává mimo jiné možnosti odborných exkurzí studentů do míst, která mnohdy nejsou veřejně přístupná, kvalifikované lektory, prakticky orientovaná témata bakalářských a diplomových prací a často i nabídka pracovních míst. V neposlední řadě získává škola nejaktuálnější dokumenty a informace z oblasti cestovního ruchu a letecké dopravy. V podobném duchu spolupracuje škola i s agenturou CzechTourism a dalšími 13

14 významnými institucemi. V roce úspěšně pokračovala spolupráce s cestovní kanceláří Thomas Cook Neckermann. Do výuky jsme zvali generální ředitele zahraničních leteckých zastoupení v ČR jako je Lufthansa, Austrian Airlines, významných společností, ředitele zahraničních centrál cestovního ruchu v ČR a další, kteří seznamovali studenty s odbornou činností svých společností a orgánů. Velmi úzká je spolupráce s firmami, ale i provozovateli různých památek atd. při práci studentů v rámci předmětu Projekt. Škola je řádným nebo přidruženým členem asociací a profesních sdružení, které mají souvislost s přednášenými studijními obory a napomáhají v šíření odborných informací, zajišťování odborných praxí a pracovních míst pro absolventy. Je členem Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Hospodářské komory ČR a Hospodářské komory hl. města Prahy. Velmi významné je pro VŠO členství v expertní části Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde pořádá pravidelná jednání k otázkám leteckého školství v České republice. Zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti V průběhu roku zpracovali studenti magisterského studijního oboru Management cestovního ruchu celkem pět projektů zaměřených na zvýšení výnosů památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu. Jde o vůbec první případ takto rozsáhlé spolupráce mezi vysokou školou a státní institucí v oblasti cestovního ruchu. Projekty jsou zpracovány pro Křivoklát, Konopiště, Žleby, Mníšek pod Brdy a Zahrady pod Pražským hradem. Studenti ve svých pracích využívali efektivní nástroje turismu tak, aby byla zachována identita památky. Provedli analýzu vnitřního a vnějšího prostředí jednotlivých objektů v rámci destinace (resortu), kterou vyhodnotili pomocí Swot analýzy a navrhli jednak zatraktivnění a zkvalitnění stávající nabídky a také nové produkty zacílené přesně na definované segmenty návštěvníků. Projekty vznikaly v projektových týmech, které vedli manažeři z řad studentů. Studenti pracovali pod odborným vedením pedagogů VŠO Ing. Šárky Tittelbachové, Ing. Evy Zbořilové a Ing. Stanislavy Nechvílové a úzce spolupracovali s pracovníky Národního památkového ústavu, především s kastelány jednotlivých objektů. Výsledky projektů jsou dobrým příkladem pro spolupráci odborníků z oblasti kultury a turismu při společné snaze zkvalitnit nabídku turismu v ČR a zvýšit ekonomické přínosy pro památkové objekty. Veřejná prezentace výsledků proběhla pod patronací Národního památkového ústavu a ve spolupráci s Ministerstvem kultury dne 5. dubna 2011 v Nostickém paláci pod názvem Jak zvýšit výnosy na hradech a zámcích. Prezentace výsledků měla významný mediální ohlas (prostřednictvím veřejnoprávních médií a tisku) a byla interpretována jako aktivní spolupráce a zapojení studentů do řešení praktických problémů v praxi. O aktivním zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti s důležitým propojením do praxe nasvědčují i aktivity v předcházejících obdobích. Studenti VŠO realizovali v součinnosti a pod vedením pedagogů další projekty. Můžeme uvést například projekt Veltrusy, Břasy, Pražské jaro, Kuks. Cílem všech projektů bylo analyzovat potenciál pro turismus, provést analýzu relevantních dat a trendů v rozvoji turismu, zhodnocení výchozího stavu a návrh řešení, které zahrnuje stanovení vize, cílů a opatření pro realizaci, návrh na monitoring a kontrolu, včetně návrhu na financování. Všechny projekty prošli odbornou oponenturou: akademičtí pracovníci VŠO a zástupci zadavatele. Poté zadavatel zapracoval vybrané části projektů do projektů určených k podpoře z evropských fondů nebo při realizaci vlastních projektů. Některé projekty jsou více zaměřeny do oblasti strategického plánování jako celku a některé se prioritně zaměřují na 14

15 marketingovou strategii. Pro ilustraci uvádíme výběr z některých projektů, které realizovali studenti v rámci projektové činnosti. Projekt Břasy (zadavatel: obec Břasy): Výsledek projektu: marketingová strategie regionu Břasko s cílem vytvořit základní předpoklady pro založení a efektivní fungování destinačního managementu, který v Plzeňském kraji dosud neexistuje. Na modelovém území (Břasko) realizovat produkty turismu a umístit je na trhu turismu pomocí vhodně zvolených marketingových nástrojů; propojit služby v regionu s atraktivitami, podpořit rozvoj turismu jako nástroj regionálního rozvoje, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení dosud negativního image regionu. Obec Břasy využila části projektu k podání úspěšné žádosti o podporu z regionálního operačního programu Jihozápad. Projekt Veltrusy (zadavatel: NPÚ - OÚP Střední Čechy, Veltrusy: CZ.1.06/5.1.00/ ): Návrh managementu a marketingu destinace Veltrus dominio s důrazem na hlavní atraktivitu - zámek Veltrusy a jeho využití pro vlastní rozvoj i rozvoj mikroregionu. Projekt byl součástí připravované žádosti o podporu na obnovu veltruského areálu zničeného povodní a byl v rámci IOP podpořen. Projekt Kuks (zadavatel: společnost Revitalizace KUKS, o.p.s.): Projekt byl zpracován jako marketingová studie pro fungování založeného destinačního managementu s cílem vytvoření kulturní destinace s evropsky ojedinělým kulturně-historickým komplexem, jehož potenciál není dosud efektivně využíván. Dalším cílem bylo propojit snahy dvou významných subjektů (NPÚ a krajský destinační management), zapojit místní podnikatele a rezidenty do vytváření partnerství pro rozvoj destinace. Obnova památkového objektu Hospital Kuks byla podpořena z IOP Kuks: CZ.1.06/5.1.00/ , ve kterém jsou využity některé výsledky navrhované ve studentském projektu. Další projekty připravuje a realizuje organizace Revitalizace Kuks, o.p.s., kde je silný akcent na turismus a postupně jsou jednotlivé návrhy realizovány. Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tab. č. 7 b, c) Ve věkové struktuře pracovníků na VŠO převažují zaměstnanci do 50 let, z toho více jak jednu třetinu reprezentují ženy. V roce působili na VŠO 3 profesoři, 12 docentů a 39 odborných asistentů s jinou vědeckou hodností (Ph.D., CSc.). Ve věkové struktuře profesorů a docentů převažují pracovníci ve vyšší věkové kategorii. VŠO se snaží vytvářet příznivé podmínky pro habilitace mladých pracovníků a v roce 2011 předpokládáme, že se habilituje jeden pedagog ve věku do 40 let. U dalších mladých pedagogických pracovníků do 30 let věku bude zahájeno doktorské studium. Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce (tab. č. 7 g) V roce nebyl habilitován a jmenován profesorem žádný interní pracovník VŠO. 15

16 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠ a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností (tab. č. 8) Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost se na VŠO skládá ze širokého spektra činností, do kterého jsou zapojeni učitelé, nepedagogičtí pracovníci i management školy. Jde především o zapojení do grantů, výzkumných projektů, expertní činnost, aktivní účast na konferencích doma i v zahraničí, jakož i o publikační činnost. Výzkumné projekty V roce VŠO zpracovala a podala na příslušné instituce následující projekty: GAČR číslo projektu P410/11/2430 Hospodářské, sociální a právní aspekty vývoj cestovního ruchu v Československu v druhé polovině 20. století (projekt nebyl vybrán k realizaci) Operační program Praha Adaptabilita (Magistrát hl. m. Prahy) číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33333 Příprava a implementace e-learningu pro zvýšení kvality vzdělávání studentů kombinované a prezenční formy (projekt nebyl vybrán k realizaci) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) CZ.1.07/2.4.00/ Znalostní síť cestovního ruchu pro regiony (projekt nebyl vybrán k realizaci) Program podpory nestátních neziskových organizací - Výběrové řízení pro rok 2011 (MMR) Cestovní ruch jako společensky odpovědné podnikání z pohledu udržitelného rozvoje (projekt nebyl vybrán k realizaci) Integrovaný operační program (MMR) číslo projektu: CZ 1.06/4.1.00/ (pro regiony ČR) Nebojte se létat aneb Česká republika z ptačí perspektivy žádost splnila formální náležitosti a prošla hodnocením přijatelnosti a je t. č. ve věcném hodnocení Integrovaný operační program (MMR) číslo projektu: CZ 1.06/4.1.00/ (pro Prahu) Nebojte se létat aneb Česká republika z ptačí perspektivy - žádost splnila formální náležitosti a prošla hodnocením přijatelnosti a je t. č. ve věcném hodnocení. Expertní činnost VŠO je spoluzakladatelem a přidruženým členem mezinárodní organizace NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch. VŠO je členem mezinárodní asociace ATLAS - The Association for Tourism and Leisure Education. VŠO je členem nebo přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří ČR, Hospodářské komory ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace průvodců ČR, Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s., Rady vysokých škol a České konference rektorů. Partnery VŠO jsou Asociace turistických informačních center České republiky, Společenstvo kempy a chatové osady České republiky, Česká inspirace, Certifikace turistických služeb Cyklisté vítáni, European Centre for Ecology and Tourism, Folklorní sdružení České republiky, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Sdružení Medispa, Národní památkový ústav, Národní vinařské centrum o.p.s., Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Svaz venkovské turistiky. V únoru VŠO zorganizovala mezinárodní vědecké kolokvium na téma Aktuální problémy terminologie v cestovním ruchu, kterého se zúčastnilo 20 pozvaných odborníků z MMR ČR, 16

17 vysokých škol, jakož i profesních sdružení a asociací. VŠO iniciovala vznik pracovní skupiny na uvedené téma. Příspěvky z kolokvia byly vydány ve sborníku. Rektor Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. je členem redakční rady časopisu Politická ekonomie, člen oborové rady a vedoucí doktorských prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Je předsedou ediční rady časopisu Journal of Tourism and Services, vydávaného VŠO. Prorektor Ing. Jan Lajka se účastní expertní činnosti pro tvorbu technických norem v rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN), v Projektovém výboru pro normalizaci CEN/PC 384 Airport and aviation security services, dále je členem expertní části Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a členem pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci vysokých škol MŠMT. Je také hodnotitelem projektů Evropské unie na Ministerstvu dopravy ČR. Účastnil se přípravy námětů pro Dopravní politiku ČR do roku 2013 MDČR, námětů na činnost OCL MDČR v oblasti letectví v době českého předsednictví EU a formulování novely zákona č. 49/1997 Sb., ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve znění z. č. 189/1999 Sb., z.č. 146/2000 Sb., z. č. 258/2002 Sb., z.č. 309/2002 Sb Dále je členem pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci vysokých škol MŠMT, členem Rady pro udělování vyznamenání v letecké dopravě při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a členem redakční rady časopisu Journal of Tourism and Services, vydávaného VŠO. Prorektorka Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. je členkou Pracovní skupiny k připomínkování návrhové části Strategie rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji, členkou Odborné konzultační skupiny infrastruktura cestovního ruchu v Pardubickém kraji, je hodnotitelkou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), je členkou Výběrové komise pro projekty prioritních os 4a a 4b Integrovaného operačního program, členkou vzdělávací sekce AHR ČR, členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu, členkou Pracovní skupiny evropských univerzit při NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch, členkou TTRA Travel &Tourism Research Association a členkou Destination Marketing Association International, je externí školitelkou doktorského studia na Fakultě managementu Prešovské Univerzity v Prešově, Slovenská republika a byla jmenována Visiting Research Fellow na CTCC Leeds Metropolitan University v Leeds, Velká Británie. Je členkou ediční rady a editorkou časopisu Journal of Tourism and Services, vydávaného VŠO. Prorektor Mgr. Pavel Neset, Ph.D. je zkušebním komisařem pro Manažerskou ekonomiku v Institutu svazu účetních. Ředitel oddělení CŽV Ing. Petr Houška je expertem v pracovní skupině Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228/WG4 Golf Services, ISO/TC 228/WG3 Tourist information and reception services at Toutist Information Offices. Dále je členem oborové skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus Národního ústavu odborného vzdělávání, členem rozkladové komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy, poradcem pro cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem platformy cestovního ruchu Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubytovacích zařízení do příslušné kategorie a třídy, expertem Úřadu pro normalizaci a měření za ČR v rámci Evropského výboru pro normalizaci CEN/TC 329 služby cestovního ruchu a Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228 cestovní ruch a související služby, člen odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cestovního ruchu, akreditovaný expert ČR pro oblast cestovního ruchu u Světové obchodní organizace WTO, členem vzdělávací sekce AHR ČR, hodnotitelem 17

18 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Je členem výboru NORMAPME (European Office of Crafts, Trades a Small and Medium sized Enterprises to Standardisation) pro oblast služeb cestovního ruchu a souvisejících. PhDr. Blažena Křížová z oddělení CŽV se stala oponentkou projektů Technologické agentury České republiky pro kategorii Společenské vědy. Doc. Ing. Alexander Fazik, CSc. je členem Masarykovy české společnosti sociologické a předseda sekce sociologie integrálního zkoumání člověka a sekce sociologie kultury a volného času MČSS při Akademii věd ČR. Ing. Monika Palatková, Ph.D. je členkou mezinárodní organizace AIEST (Association Internationale d Experts Scientifique du Tourisme), členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu. Ing. Šárka Tittelbachová je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu, externí expertkou pro hodnocení projektů operačních programů JPD III. A Adaptabilita, odbornou hodnotitelkou oponentkou projektů Meziresortního programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), členkou ECEAT Evropského centra pro ekologii a cestovní ruch. Ing. Iveta Hamarnehová, Ph.D. je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu. Prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. je oponentem pro projekty výzkumu a vývoje (VaV) řešených v rámci programů výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy. Doc. Ing. Vlasta Malá, CSc. je členkou Výboru Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu. VŠO má partnerské vztahy v oblasti vzdělávací činnosti, jakož i ve vědeckovýzkumné práci se zahraničními vědeckými institucemi a vysokými školami v Belgii (Brusel), Lotyšsku (Riga), Maďarsku (Budapešť), Německu (Zitta/Goerlitz, Braunschweig/Wolfenbüttel, Eichstätt- Ingolstadt), Polsku (Kielce, Wroclaw), Portugalsku (Leiria) Rakousku (Krems), Slovensku (Prešov, Banská Bystrica), Španělsku (Barcelona), Turecku (Karabuk) a ve Velké Británii (Leeds). Spolupráce byla rozvíjena i s Collegiem Carolinem v Mnichově a také s universitou na Hokaidu v Japonsku. Pedagogové VŠO byli v roce přizváni do výzkumných a projektových týmů jiných institucí. Ing. Jan Havlík, Ph.D. je členem týmu na FEL ČVUT v Praze, kde se podílí na projektu MŠMT ČR, č. MSM Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II. Ing. Vladislava Jedličková je členkou týmu vedeného VŠE v Praze, který zpracovává projekt Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy MSM , zadavatelem je MŠMT (2005/2011). Ing. Jan Jandera, Ph.D. je členem týmu ČVUT FEL, který řeší úkol Řízení firmy a její konkurenční schopnost/rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III, MSM

19 Ing. Šárka Tittelbachová a Ing. Monika Palatková, Ph.D. byly v září až prosinci členky týmu vedeného Ing. Miroslavem Kohlem, CSc. při řešení projektu MMR ČR Zlepšení kvality služeb turistických informačních center CZ.1.06/4.1.00/ Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního ruchu pro Cíl Konvergence a projektu CZ.1.06/4.1.00/ Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního ruchu pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Časopis V roce vydala VŠO první číslo vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services, který slouží k prezentaci domácí i zahraniční výzkumné, pedagogické a odborné činnosti pracovníků v oboru. V časopise jsou uveřejňovány analýzy, výstupy výzkumních prací a projektů, vědecké statě v českém, slovenském a anglickém jazyce, zaměřené na cestovní ruch a služby. Kromě vědecké části jsou v časopisu zveřejňovány i informace o mimořádných studentských pracích, informace z mezinárodních konferencí, informace o mezinárodní spolupráci a oborové informace. Příspěvky schvaluje redakční rada časopisu a jednotlivé články jsou recenzovány dvěma recenzenty minimálně s vědeckým titulem. Časopis je určen mezinárodní odborné veřejnosti, pedagogům i studentům nejen ke čtení, ale i jako prostor pro publikační činnost nebo zdroj informací pro práci. 19

20 Aktivní účast na konferencích Jméno, titul Název akce Termín Název přednášky/ prezentace Brož Milan, Ing. CSc. Fazik Alexander, Doc. PhDr., CSc. Gullová Soňa, Ing. Ph.D. Dnešné trendy inovácií Trendy ve vzdělávání Management Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development Chataření a chalupaření jako soubor volnočasových aktivit La crise mondiale et les perspectives de repreise des économies européennes J. Alcnauer M. Brož: Information Systems and Minimalist Approaches in the Times of the Crisis M. Brož: Příspěvek k využití prezentací ve výukovém procesu M. Brož: Information Support of Management Processes Úvodní zahajovací slovo ERASMUS - přednáška Komparace předpokladů cestovního ruchu v České a Slovenské Republice Typ (seminář, konference, workshop, přednáška v rámci Erasmus) domácí (místo konání) Praha domácí s mezinárodní účastí (místo konání) Olomouc Praha zahraniční (místo konání) Trenčín, Dubnický Technologický inštitút University of Prešov Prešovská univerzita v Prešově, Slovenská republika Hamarnehová Iveta, Ing. Ph.D. Horák Vít, PhDr. Mgr. Horáková Helena, doc. Ing., CSc. III. International Scientific Conference: Management - Knowledge And Management In Times Of Crisis And Ensuing Development Comparison of Development and Localizing Conditions of Tourism in the Slovak Republic and the Czech Republic after Generating of Separate Countries FSV UK, sociologie, /2014, Účel a smysl jednání: souvislosti mezi instrumentálními a hermeneutickými aspekty v analytické teorii jednání Obchod a finance Duben Proč plánovat v tržních ekonomikách ČZU Praha Prešovská univerzita v Prešově, Slovenská republika 20

Jméno, titul Název publikace Vydavatel ISBN Rozsah. Journal of Tourism and Services 1/2010, VŠO Praha Praha: VŠO v Praze, o.p.s.

Jméno, titul Název publikace Vydavatel ISBN Rozsah. Journal of Tourism and Services 1/2010, VŠO Praha Praha: VŠO v Praze, o.p.s. Publikační činnost Jméno, titul Název publikace Vydavatel Rozsah Doc. PhDr. Oliveriusová, CSc., spoluautor Ing. Šárka Tittelbachová Ing.Iveta Hamarnehová, Ph.D. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Klíčová role

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Praha, červen 2015 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU Univerzita Palackého v Olomouci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU CMTF UP v OLOMOUCI (Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti CMTF UP) - strategické

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více