Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, duben

2 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 8 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLE ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZÁVĚR 43 TABULKOVÁ ČÁST Č

3 1. ÚVOD ÚPLNÝ NÁZEV SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY (SVŠ): VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE, o. p. s. POUŽÍVANÁ ZKRATKA NÁZVU SVŠ: VŠO ADRESA SVŠ: Praha 1, Spálená 14, PSČ TELEFON: Rektor , rektorát FAX: http: DATUM A Č. J. UDĚLENÍ STÁTNÍHO SOUHLASU K PŮSOBENÍ VYSOKÉ ŠKOLY: Státní souhlas k působení vysoké školy byl udělen dne č. j / ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VŠO Struktura vysoké školy je vymezena vzájemnými vztahy akademických a dalších pracovišť na různých stupních řízení. Rektorát: Rektor VŠO Doc. Ing. Ivo STRAKA, CSc. Prorektor pro pedagogickou a studijní činnost Mgr. Pavel NESET, Ph.D. Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy Doc. Ing. Alžbeta Királ ová, Ph.D. Prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy Ing. Jan LAJKA Kvestor Ing. Radana KREJČOVÁ Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání Ing. Petr HOUŠKA Ředitelka studijního oddělení Ing. Libuše HUMMELOVÁ Ředitelka informačního centra a knihovny PhDr. Eva KUPCOVÁ 3

4 Základní strukturu VŠO tvoří katedry: Katedry: - Katedra cestovního ruchu vedoucí katedry Ing. Šárka TITTELBACHOVÁ - Katedra letecké dopravy vedoucí katedry Ing. Pavel JANKŮ - Katedra výpočetní techniky vedoucí katedry Ing. Milan BROŽ, CSc. - Katedra společenských věd vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D. - Katedra ekonomie a financí vedoucí katedry Doc. Dr. Antonín KULHÁNEK, CSc. - Katedra managementu a marketingu vedoucí katedry Doc. Ing. Milan PATÁK, CSc. - Katedra práva vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jan ŠTEMBERK, Ph.D. - do vedoucí katedry JUDr. PhDr. Jaroslav KUBA, CSc. - od Katedra matematiky a statistiky vedoucí katedry Doc. RNDr. Václav BEZVODA, DrSc. - Katedra cizích jazyků vedoucí katedry PhDr. Mgr. Hana ROMOVÁ 4

5 Orgány VŠO Správní rada VŠO Předseda: PhDr. Eva Kadaňová Členové: Ing. Vladimír Sýkora Karla Rieglová Správní rada projednává a schvaluje zásadní dokumenty VŠO. Zasedá nejméně dvakrát ročně, projednává a schvaluje Výroční zprávu VŠO, Zprávu o hospodaření VŠO a Aktualizaci dlouhodobého záměru VŠO na další akademický rok. Dozorčí rada VŠO: Předseda: Ing. Růžena Kabilková Členové: Mgr. Monika Kratochvílová Ing. Renata Novotná Dozorčí rada VŠO je kontrolním orgánem. Projednává Výroční zprávu o hospodaření VŠO, Výroční zprávu školy a další dokumenty. Připomínky předkládá Správní radě VŠO. Akademická rada VŠO (leden - listopad ): Předseda: (v abecedním pořadí) Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. Rektor VŠO Členové: Ing. Houška Petr Ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO Prof. PhDr. Jakubec Ivan, CSc. Proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, UK Ing. Jehličková Marie Prezidentka České asociace golfové turistiky Prof. Ing. Jirges Tibor, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. Metropolitní univerzita Kužel Petr Prezident Hospodářské komory ČR, Předseda představenstva HK hl. m. Prahy Ing. Lajka Jan Prorektor pro rozvoj VŠ a služby letecké dopravy VŠO Doc. Ing. Malá Vlasta, CSc. Katedra cestovního ruchu VŠO 5

6 Nedoma Jiří Senátor, Senát Parlamentu ČR, Předseda Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Prof. PhDr. Palouš Radim, CSc., Dr.h.c. Emeritní rektor Univerzity Karlovy Doc. Ing. Ploch Jindřich, CSc. Ředitel LOM Praha, s. p. Ing. Pruša Jiří Bývalý jednatel společnosti Galileo ČR, SK Sivek Viliam Prezident Asociace cestovních kanceláří ČR, Předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels&Travel Ing. Šebková Helena, CSc. Ředitelka Centra pro studium vysokého školství Ing. Vondruška Rostislav Ředitel agentury CzechTourism, bývalý ministr pro místní rozvoj Prof. Ing. Žihla Zdeněk, CSc. Katedra letecké dopravy VŠO Akademická rada VŠO (od prosince ): Předseda: Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. Rektor VŠO Členové: (v abecedním pořadí) Ing. Petr HOUŠKA ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO Prof. PhDr. Ivan JAKUBEC, CSc. proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Ing. Marie JEHLIČKOVÁ prezidentka České asociace golfové turistiky (CGTA) Prof. Ing. Tibor JIRGES, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Michal KARPÍŠEK, MSc. Poradce Ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR Vicepresident Evropské organizace profesního terciárního vzdělávání EURASHE Vedoucí kanceláře Sdružení profesního terciárního vzdělávání/casphe Doc. Ing. Alžbeta KIRÁĽOVÁ, Ph.D. Prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy VŠO Ing. Jan KLAS generální ředitel Řízení letového provozu ČR Petr KUŽEL prezident Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Ing. Jan LAJKA prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy VŠO Doc. Ing. Vlasta MALÁ, CSc. katedra cestovního ruchu VŠO Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc. ředitel LOM Praha, s. p., President Asociace branného průmyslu ČR 6

7 Viliam SIVEK předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels&Travel Ing. Bohuslav ŠANTRŮČEK jednatel společnosti Galileo ČR, SK Ing. Helena ŠEBKOVÁ, CSc. ředitelka Centra pro studium vysokého školství Ing. Radomír ŠIMEK president Česko - německé obchodní a průmyslové komory, člen Čs. ústavu zahraničního Prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD. Děkan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove Ing. Rostislav VONDRUŠKA ředitel CzechTourism, bývalý ministr pro místní rozvoj Udo WICHERT generální ředitel Thomas Cook/Neckerman ČR Prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc. katedra letecké dopravy VŠO Akademická rada VŠO je poradním orgánem rektora, vyjadřuje se k otázkám, které jí předkládá rektor, zejména projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a odborné nebo další tvůrčí činnosti, projednává náměty na studijní programy, obory apod. Studentská rada VŠO: Studentská rada VŠO se zřizuje v souladu se zněním Statutu VŠO, část dvě, článek 3, oddíl (2) c, jako jeden ze samosprávných orgánů VŠO. Složení Studentské rady pro akademický rok 2009/: Předseda: Bc. Lenka Fidranská 1. místopředseda: Andrej Chmura 2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová Složení Studentské rady po volbách v prosinci : Předseda: Andrej Chmura 1. místopředseda: Bc. Václav Krajzl 2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová Zastoupení žen v akademických orgánech VŠO Správní a Dozorčí radu tvoří 5 žen z 6 ti členů, což je 83 %. V Akademické radě je podíl žen téměř 20% a v exekutivním vedení reprezentuje zastoupení žen Doc. Ing. Alžbeta Királ ová, Ph.D. jako prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy a Ing. Radana Krejčová, kvestorka školy. 7

8 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ Počty akreditovaných studijních programů (tab. č. 2 a) VŠO realizuje studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Akreditované studijní programy přehledně ukazuje tab. 2 a. Ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia jsou realizovány studijní obory: Management cestovního ruchu (navazující magisterské studium) Cestovní ruch (bakalářské studium) Informatika v cestovním ruchu (bakalářské studium) Průvodcovská činnost v cestovním ruchu (bakalářské studium) Ve studijním programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích jsou realizovány studijní obory: Management leteckých podniků (navazující magisterské studium) Služby letecké dopravy v cestovním ruchu (bakalářské studium) S výjimkou oborů Informatika v cestovním ruchu a Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, které se vyučují pouze v prezenční formě, všechny další obory jsou nabízeny jak prezenční tak v kombinované formě studia. Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree), studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce (tab č. 2 b a 2 c) VŠO v roce nenabízela studia v cizích jazycích ani žádné společné studijní programy. VŠO požádala v roce o akreditaci studijních oborů Cestovní ruch Tourism (bakalářské studium), Průvodcovská činnost v cestovním ruchu Guiding in Tourism (bakalářské studium), Management cestovního ruchu Tourism Management (navazující magisterské studium) ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia (International Territorial Studies) v anglickém jazyce. Rozhodnutím MŠMT byly akreditace na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 16. února 2011 uděleny. Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ V souladu s doporučením MŠMT z listopadu 2005 VŠO nabízí pro absolventy VOŠ, kteří byli přijati ke studiu bakalářského studijního programu, odlišné podmínky pro splnění studijních povinností. Studijní plán zohledňuje absolvování vyšší odborné školy a ke studiu zařazuje předměty profilující studijní obor Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Studium je časově upraveno ve dvou variantách. První varianta je určena pro studenty v kombinované formě studia v délce 3 semestrů (90 vyučovacích hodin za semestr). Druhá varianta je realizována prezenční formou studia a délka studia je 2 semestry. Odbornou praxi student dokládá potvrzeným výpisem z vyšší odborné školy. Profil těchto studentů i požadavky na ukončení studia jsou shodné se studenty řádného studia. 8

9 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách (tab. č. 2 d) Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VŠ (tab. č. 2 e) VŠO realizovala v roce jazykový kurz portugalského jazyka. Specifickým kurzem byl pak kurz českého znakového jazyka. Cílem tohoto kurzu je inovace studijní nabídky, která by vycházela vstříc méně tradičním skupinám o vzdělání a dále rozvíjet spolupráci s Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Českou unií neslyšících, např. k realizaci základních a navazujících kurzů českého znakového jazyka zaměřených pro pracovníky, kteří působí v cestovním ruchu v rámci zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb, kteří se dostávají do úzkého kontaktu s hluchoněmými klienty v rámci nabídky služeb, poskytování služeb a vyřizování informací. Zvlášť vhodný je pro průvodce v cestovním ruchu, pracovníky cestovních kanceláří. Podpora dalšího vzdělávání tohoto typu je v souladu s požadavky EU na zapojení handicapovaných osob do cestovního ruchu. Další oblastí zájmu byly zkoušky odborné způsobilosti pro průvodce v cestovním ruchu. Taktéž byl uspořádán odborný seminář zaměřený na výklad novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Zájem o studium na VŠ (tab. č. 3) Zájem o studium na VŠO proti roku 2009 vzrostl na 1932 podaných přihlášek. VŠO přijala celkem do studijních programů 1744 studentů, z toho 1579 studentů se ke studiu zapsalo. Počet podaných přihlášek vzrostl proti roku 2009 o 6,5 % a počet zapsaných studentů vzrostl o 12,2 %. Z celkového počtu přijatých studentů, kteří splnili všechny náležitosti přijímacího řízení, se tak do studia zapsalo 91 %. Uvedená čísla nasvědčují, že VŠO si nadále udržuje dynamiku nárůstu uchazečů i zapsaných studentů. VŠO neustále a aktivně usiluje o zvýšení zájmu o studium v jednotlivých studijních oborech. Pravidelně pořádá dny otevřených dveří a reklamou v médiích informuje o přednostech studia na VŠO. Rok se tak opět nesl ve znamení vysokého zájmu uchazečů o studium. Zájmem o studium se VŠO zařazuje mezi největší vysoké školy obdobného zaměření. Je zřejmé, že VŠO nabízí atraktivní a konkurenceschopné studijní programy jak v bakalářském tak v navazujícím magisterském studijním programu, které oslovují zájemce o studium. Udržet jejich vysoký počet a zachovat dynamiku růstu školy, bude náročnou výzvou v příštím období. Proto se VŠO snaží na jedné straně o zvýšení kvality pedagogické činnosti a na druhé straně rozšířit nabídku o další atraktivní studijní obory. V průběhu roku proto VŠO předložila a požádala znovu o akreditaci nových oborů, které jsou zaměřené zejména do oblasti podnikové, konkrétně terciární sféry. Jedná se o bakalářské obory Management lidských zdrojů, Marketing podniků služeb, Ekonomika a management malých a středních podniků a Provozování leteckých podniků. Cílem VŠO je udržet si přední místo v oblasti nabízených studijních oborů a udržet si tak nadále trend vysokého počtu zájemců o studium. Dynamický nárůst zájemců o studium v posledním období nasvědčuje, že VŠO si vydobyla významné místo na trhu vysokoškolského vzdělání v ČR. Konkurenční výhodou VŠO se ukazují zajímavé a progresivní studijní obory, které umožňují bezproblémově získat práci v oblasti cestovního ruchu, obchodu, resp. v oblasti letectví, o čemž nasvědčuje i bezproblémové uplatnění uchazečů v praxi. 9

10 Studenti v akreditovaných studijních programech (tab. č. 4) V roce zabezpečovala VŠO studium pro 3057 studentů v prezenční i kombinované formě studia (pouze aktivní studenti k ). Proti roku 2009 vzrostl počet studentů o 19 %. Z celkového počtu studentů studovalo v navazujícím magisterském studijním programu 28 % a v bakalářském studijním programu 72 % studentů. V bakalářských studijních programech studuje v prezenční formě 72 % a v kombinované formě 28 % studentů. Na navazujícím magisterském studium studuje v prezenční formě 62 % studentů a v kombinované formě 38 %. Pokračuje také trend zvýšeného zájmu o studium v kombinované formě, která umožňuje získat a doplnit si vzdělání zejména studentům, kteří pracují. Skladba studentů v prezenční a kombinované formě se proti předcházejícími období nezměnila. Cílem VŠO je navyšovat podíl kombinované formy studia na celkovém počtu studentů a zvýšit jejich počet zejména v navazujících magisterských studijních programech. Proti roku 2009 se podařilo zvýšit počet studentů v navazujících magisterských studijních programech o 3 %. Počet studentů VŠO

11 Absolventi VŠ (tab. č. 5), spolupráce VŠ s jejími absolventy V roce úspěšně absolvovalo 1021 studentů. Proti předcházejícímu období (2009) vzrostl počet absolventů o 34 %. V bakalářském studijním programu absolvovalo 821 studentů (v prezenční i kombinované formě studia) a v navazujícím magisterském studijním programu absolvovalo 200 studentů. Jak přesvědčují výsledky anket mezi absolventy školy, naši absolventi ve větší míře nemají problém s uplatněním na trhu práce. Pozitivní vztah absolventů k VŠO dokládá i skutečnost, že mnozí absolventi se obracejí na školu se žádostí o pomoc při hledání jiného pracovního místa. Škola se tak snaží i touto formou udržovat aktivní kontakt se svými absolventy. Bezproblémovost uplatnění na trhu práce svědčí o kvalitě realizovaných studijních oborů na VŠO, které se snaží studenty připravit pro plynulé zapojení do praxe. Významná část studentů bakalářského studia pokračuje ve studiu navazujícího magisterského studijního programu na VŠO. Počet absolventů VŠO Neúspěšní studenti na vysoké škole (tab. č. 6), opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Studium v průběhu roku ukončilo 139 studentů, nejčastěji z finančních nebo pracovních či osobních důvodů (tj. studium zanechali na vlastní žádost). Pouze 20% studentům bylo studium ukončeno z důvodu nezvládnutí studijních povinností. Proti roku 2009 klesl počet neúspěšných studentů o 16 %. Pokles neúspěšnosti studentů proti předcházejícímu období vnímáme jako pozitivní jev. Neúspěšnost z celkového počtu aktivních studentů byla v roce 4,5 % (v roce ,5 %). V kontextu celkového počtu studentů tak neúspěšní studenti nepředstavují závažný problém, nicméně vedení školy věnuje adekvátní pozornost studentům, kteří vykazují studijní neúspěšnost. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a flexibilní řešení. Systematicky analyzujeme příčiny neúspěšnosti ve snaze předcházet tomuto negativnímu jevu. Sledujeme a vyhodnocujeme neúspěšnost u jednotlivých předmětů, a pokud dochází k významným odchylkám, hledáme příčiny této neúspěšnosti. V případě finančních, případně zdravotních a 11

12 osobních problémů je studentům umožněn individuální přístup v podobě splátkového kalendáře a rozložení finanční zátěže. VŠO se snaží v maximální míře vytvářet předpoklady pro eliminaci počtu neúspěšných studentů. Studijní neúspěšnost se snažíme snížit prostřednictvím různých nástrojů, např. využitím konzultačních hodin, individuálním přístupem ke studentům, kteří zvažují ukončení studia (např. formou rozložení školného na splátky). VŠO také nabízí individuální studijní plán, který snižuje důvody pro zanechání studia na VŠO. Studijní a zkušební řád VŠO a současně kreditní systém, který je užíván na VŠO, umožňuje studentům, kteří mají problém s plněním studijních povinností, rozložit zátěž studia do delšího období, případně posunout některé obtížnější zkoušky a zápočty do dalšího semestru. Snahou VŠO je však, aby studenti v maximální možné míře dodrželi standardní délku studia. Ukazuje se, že individuální přístup ke studentům, kteří mají problém se studiem, je nejlepší cestou jak předcházet neúspěšnosti studentů. Využívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label Kreditní systém je na VŠO uplatňován od roku V souladu se zásadami Evropského systému převodu kreditů (ECTS) jsou studijní plány připraveny tak, aby bylo možné: rovnoměrně zatížit studenty v průběhu studia prohloubit výuku soustředěním předmětů zvýšit podíl individuálního studia omezit počet zkoušek při jejich současném zkvalitnění a zrušení zápočtů zaměřit závěrečné zkoušky na studovanou oblast zavést jednotný systém klasifikace přiřadit každému předmětu určitý počet kreditů Počet kreditů, které musí student dosáhnout v rámci svého bakalářského studia, je 180, počet kreditů v rámci magisterského studia je 120. Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce vydává VŠO ke každému diplomu všem úspěšným absolventům ve smyslu 57 zákona č. 111/1998 Sb. Zákona o vysokých školách. V roce požádala VŠO o reakreditaci bakalářského studijního oboru Cestovní ruch a navazujícího magisterského studijního oboru Management cestovního ruchu. V obou případech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení Akreditační komise vydalo kladné stanovisko a prodloužilo platnost výše uvedených studijních oborů do roku Změnou oproti předcházející akreditaci bylo vypracování studijního plánu v souladu s požadavky Boloňského procesu a Lisabonské úmluvy. VŠO kreditní systém využívá již od svého založení a bakalářský studijní obor Cestovní ruch byl akreditován s aplikací kreditního systému. Cílem úpravy studijních plánů byla jeho aktualizace, zvýšení úrovně vzdělanosti, sjednocení organizace a pojetí výuky i způsob hodnocení, umožnění přechodů studentů mezi jednotlivými vysokými školami a pro budoucí zaměstnavatele v soukromém i veřejném sektoru, zajištění dobře připravených zaměstnanců. Podstatou úprav je podpořit zjednodušení uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility v programu ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů v souladu s ECTS Evropského systému transferu kreditů. Zavedením úprav se nemění věcná náplň studia ani jeho celkový rámec (v obsahu výuky dochází ke zpřesňování a doplňování každý rok). 12

13 Prohloubení výuky soustředěním předmětů se dosahuje soustředěním příbuzných předmětů do jednoho semestru a soustředěním výuky jednoho předmětu ze dvou semestrů do jednoho semestru, eventuálně spojením návazných předmětů do jednoho většího předmětu v jednom semestru. Toto opatření studentům umožní věnovat více pozornosti i času na určitý rozsah problematiky, lépe pochopit vzájemné vazby i návaznosti a tak prohlubovat své znalosti. Obsah předmětů je přizpůsoben nejnovějším poznatkům oboru a byl konzultován s odborníky z praxe. Zároveň zohledňuje nejnovější dokumenty UN WTO pro oblast udržitelného rozvoje cestovního ruchu, managementu destinací cestovního ruchu, jakož i dokumenty Evropské komise pro oblast cestovního ruchu. Vzdělávání pedagogických pracovníků V oblasti vzdělávání jde především o přípravu na habilitační řízení, resp. doplňkové pedagogické vzdělání a studium MBA, o doktorské studium, případně, získávání certifikátů apod. Na VŠO se připravuje řada mladých pedagogů v jejich dalších kvalifikačních postupech. VŠO preferuje výchovu vlastních absolventů Ph.D., docentů resp. profesorů před zaměstnáváním doc. a prof. z jiných škol. Ing. Šárka Tittelbachová a Ing. Stanislava Nechvílová na VŠE v Praze v doktorském studiu v oboru Podniková ekonomika a management studují, studium ukončí v roce 2011, resp. v roce Ing. Hana Zábranská studuje na VŠE v Praze v doktorském studiu v oboru Mezinárodní obchod a studium ukončí v roce Ing. Petr Houška v roce zahájil doktorské studium v oboru Manažment v terciárnej sfére na fakultě manažmentu Prešovské university v Prešově. Ing. Táňa Karlíková z katedry cestovního ruchu zahájila doktorské studium na VUT Brno s předpokládaným ukončením studia v roce JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. se v roce připravoval na habilitační konání na FF UK v oboru Hospodářské a sociální dějiny a začátkem roku 2011 bylo úspěšně završeno jeho habilitačního řízení. Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce se zaměstnatelskou sférou VŠO dlouhodobě spolupracuje s mnoha organizacemi na území celé České republiky, s cílem zvýšit a obohatit úroveň vzdělávání. Partnerem školy je například GDS Galileo, kde mají studenti možnost absolvovat kurz a získat mezinárodně uznávaný diplom dokladující znalosti práce se světovým distribučním systémem. Velmi úzkou spolupráci má škola s Odborem civilního letectví Ministerstva dopravy ČR, s Úřadem civilního letectví ČR, s Ministerstvem pro místní rozvoj, Řízením letového provozu ČR, Letištěm Praha, Letištěm Brno a Letištěm Pardubice, jakož i s nejvýznamnějšími leteckými společnostmi v ČR. Tato spolupráce škole dává mimo jiné možnosti odborných exkurzí studentů do míst, která mnohdy nejsou veřejně přístupná, kvalifikované lektory, prakticky orientovaná témata bakalářských a diplomových prací a často i nabídka pracovních míst. V neposlední řadě získává škola nejaktuálnější dokumenty a informace z oblasti cestovního ruchu a letecké dopravy. V podobném duchu spolupracuje škola i s agenturou CzechTourism a dalšími 13

14 významnými institucemi. V roce úspěšně pokračovala spolupráce s cestovní kanceláří Thomas Cook Neckermann. Do výuky jsme zvali generální ředitele zahraničních leteckých zastoupení v ČR jako je Lufthansa, Austrian Airlines, významných společností, ředitele zahraničních centrál cestovního ruchu v ČR a další, kteří seznamovali studenty s odbornou činností svých společností a orgánů. Velmi úzká je spolupráce s firmami, ale i provozovateli různých památek atd. při práci studentů v rámci předmětu Projekt. Škola je řádným nebo přidruženým členem asociací a profesních sdružení, které mají souvislost s přednášenými studijními obory a napomáhají v šíření odborných informací, zajišťování odborných praxí a pracovních míst pro absolventy. Je členem Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Hospodářské komory ČR a Hospodářské komory hl. města Prahy. Velmi významné je pro VŠO členství v expertní části Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde pořádá pravidelná jednání k otázkám leteckého školství v České republice. Zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti V průběhu roku zpracovali studenti magisterského studijního oboru Management cestovního ruchu celkem pět projektů zaměřených na zvýšení výnosů památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu. Jde o vůbec první případ takto rozsáhlé spolupráce mezi vysokou školou a státní institucí v oblasti cestovního ruchu. Projekty jsou zpracovány pro Křivoklát, Konopiště, Žleby, Mníšek pod Brdy a Zahrady pod Pražským hradem. Studenti ve svých pracích využívali efektivní nástroje turismu tak, aby byla zachována identita památky. Provedli analýzu vnitřního a vnějšího prostředí jednotlivých objektů v rámci destinace (resortu), kterou vyhodnotili pomocí Swot analýzy a navrhli jednak zatraktivnění a zkvalitnění stávající nabídky a také nové produkty zacílené přesně na definované segmenty návštěvníků. Projekty vznikaly v projektových týmech, které vedli manažeři z řad studentů. Studenti pracovali pod odborným vedením pedagogů VŠO Ing. Šárky Tittelbachové, Ing. Evy Zbořilové a Ing. Stanislavy Nechvílové a úzce spolupracovali s pracovníky Národního památkového ústavu, především s kastelány jednotlivých objektů. Výsledky projektů jsou dobrým příkladem pro spolupráci odborníků z oblasti kultury a turismu při společné snaze zkvalitnit nabídku turismu v ČR a zvýšit ekonomické přínosy pro památkové objekty. Veřejná prezentace výsledků proběhla pod patronací Národního památkového ústavu a ve spolupráci s Ministerstvem kultury dne 5. dubna 2011 v Nostickém paláci pod názvem Jak zvýšit výnosy na hradech a zámcích. Prezentace výsledků měla významný mediální ohlas (prostřednictvím veřejnoprávních médií a tisku) a byla interpretována jako aktivní spolupráce a zapojení studentů do řešení praktických problémů v praxi. O aktivním zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti s důležitým propojením do praxe nasvědčují i aktivity v předcházejících obdobích. Studenti VŠO realizovali v součinnosti a pod vedením pedagogů další projekty. Můžeme uvést například projekt Veltrusy, Břasy, Pražské jaro, Kuks. Cílem všech projektů bylo analyzovat potenciál pro turismus, provést analýzu relevantních dat a trendů v rozvoji turismu, zhodnocení výchozího stavu a návrh řešení, které zahrnuje stanovení vize, cílů a opatření pro realizaci, návrh na monitoring a kontrolu, včetně návrhu na financování. Všechny projekty prošli odbornou oponenturou: akademičtí pracovníci VŠO a zástupci zadavatele. Poté zadavatel zapracoval vybrané části projektů do projektů určených k podpoře z evropských fondů nebo při realizaci vlastních projektů. Některé projekty jsou více zaměřeny do oblasti strategického plánování jako celku a některé se prioritně zaměřují na 14

15 marketingovou strategii. Pro ilustraci uvádíme výběr z některých projektů, které realizovali studenti v rámci projektové činnosti. Projekt Břasy (zadavatel: obec Břasy): Výsledek projektu: marketingová strategie regionu Břasko s cílem vytvořit základní předpoklady pro založení a efektivní fungování destinačního managementu, který v Plzeňském kraji dosud neexistuje. Na modelovém území (Břasko) realizovat produkty turismu a umístit je na trhu turismu pomocí vhodně zvolených marketingových nástrojů; propojit služby v regionu s atraktivitami, podpořit rozvoj turismu jako nástroj regionálního rozvoje, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení dosud negativního image regionu. Obec Břasy využila části projektu k podání úspěšné žádosti o podporu z regionálního operačního programu Jihozápad. Projekt Veltrusy (zadavatel: NPÚ - OÚP Střední Čechy, Veltrusy: CZ.1.06/5.1.00/ ): Návrh managementu a marketingu destinace Veltrus dominio s důrazem na hlavní atraktivitu - zámek Veltrusy a jeho využití pro vlastní rozvoj i rozvoj mikroregionu. Projekt byl součástí připravované žádosti o podporu na obnovu veltruského areálu zničeného povodní a byl v rámci IOP podpořen. Projekt Kuks (zadavatel: společnost Revitalizace KUKS, o.p.s.): Projekt byl zpracován jako marketingová studie pro fungování založeného destinačního managementu s cílem vytvoření kulturní destinace s evropsky ojedinělým kulturně-historickým komplexem, jehož potenciál není dosud efektivně využíván. Dalším cílem bylo propojit snahy dvou významných subjektů (NPÚ a krajský destinační management), zapojit místní podnikatele a rezidenty do vytváření partnerství pro rozvoj destinace. Obnova památkového objektu Hospital Kuks byla podpořena z IOP Kuks: CZ.1.06/5.1.00/ , ve kterém jsou využity některé výsledky navrhované ve studentském projektu. Další projekty připravuje a realizuje organizace Revitalizace Kuks, o.p.s., kde je silný akcent na turismus a postupně jsou jednotlivé návrhy realizovány. Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tab. č. 7 b, c) Ve věkové struktuře pracovníků na VŠO převažují zaměstnanci do 50 let, z toho více jak jednu třetinu reprezentují ženy. V roce působili na VŠO 3 profesoři, 12 docentů a 39 odborných asistentů s jinou vědeckou hodností (Ph.D., CSc.). Ve věkové struktuře profesorů a docentů převažují pracovníci ve vyšší věkové kategorii. VŠO se snaží vytvářet příznivé podmínky pro habilitace mladých pracovníků a v roce 2011 předpokládáme, že se habilituje jeden pedagog ve věku do 40 let. U dalších mladých pedagogických pracovníků do 30 let věku bude zahájeno doktorské studium. Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce (tab. č. 7 g) V roce nebyl habilitován a jmenován profesorem žádný interní pracovník VŠO. 15

16 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠ a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností (tab. č. 8) Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost se na VŠO skládá ze širokého spektra činností, do kterého jsou zapojeni učitelé, nepedagogičtí pracovníci i management školy. Jde především o zapojení do grantů, výzkumných projektů, expertní činnost, aktivní účast na konferencích doma i v zahraničí, jakož i o publikační činnost. Výzkumné projekty V roce VŠO zpracovala a podala na příslušné instituce následující projekty: GAČR číslo projektu P410/11/2430 Hospodářské, sociální a právní aspekty vývoj cestovního ruchu v Československu v druhé polovině 20. století (projekt nebyl vybrán k realizaci) Operační program Praha Adaptabilita (Magistrát hl. m. Prahy) číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33333 Příprava a implementace e-learningu pro zvýšení kvality vzdělávání studentů kombinované a prezenční formy (projekt nebyl vybrán k realizaci) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) CZ.1.07/2.4.00/ Znalostní síť cestovního ruchu pro regiony (projekt nebyl vybrán k realizaci) Program podpory nestátních neziskových organizací - Výběrové řízení pro rok 2011 (MMR) Cestovní ruch jako společensky odpovědné podnikání z pohledu udržitelného rozvoje (projekt nebyl vybrán k realizaci) Integrovaný operační program (MMR) číslo projektu: CZ 1.06/4.1.00/ (pro regiony ČR) Nebojte se létat aneb Česká republika z ptačí perspektivy žádost splnila formální náležitosti a prošla hodnocením přijatelnosti a je t. č. ve věcném hodnocení Integrovaný operační program (MMR) číslo projektu: CZ 1.06/4.1.00/ (pro Prahu) Nebojte se létat aneb Česká republika z ptačí perspektivy - žádost splnila formální náležitosti a prošla hodnocením přijatelnosti a je t. č. ve věcném hodnocení. Expertní činnost VŠO je spoluzakladatelem a přidruženým členem mezinárodní organizace NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch. VŠO je členem mezinárodní asociace ATLAS - The Association for Tourism and Leisure Education. VŠO je členem nebo přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří ČR, Hospodářské komory ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace průvodců ČR, Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace leteckých provozovatelů ČR, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s., Rady vysokých škol a České konference rektorů. Partnery VŠO jsou Asociace turistických informačních center České republiky, Společenstvo kempy a chatové osady České republiky, Česká inspirace, Certifikace turistických služeb Cyklisté vítáni, European Centre for Ecology and Tourism, Folklorní sdružení České republiky, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Sdružení Medispa, Národní památkový ústav, Národní vinařské centrum o.p.s., Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Svaz venkovské turistiky. V únoru VŠO zorganizovala mezinárodní vědecké kolokvium na téma Aktuální problémy terminologie v cestovním ruchu, kterého se zúčastnilo 20 pozvaných odborníků z MMR ČR, 16

17 vysokých škol, jakož i profesních sdružení a asociací. VŠO iniciovala vznik pracovní skupiny na uvedené téma. Příspěvky z kolokvia byly vydány ve sborníku. Rektor Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. je členem redakční rady časopisu Politická ekonomie, člen oborové rady a vedoucí doktorských prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Je předsedou ediční rady časopisu Journal of Tourism and Services, vydávaného VŠO. Prorektor Ing. Jan Lajka se účastní expertní činnosti pro tvorbu technických norem v rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN), v Projektovém výboru pro normalizaci CEN/PC 384 Airport and aviation security services, dále je členem expertní části Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a členem pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci vysokých škol MŠMT. Je také hodnotitelem projektů Evropské unie na Ministerstvu dopravy ČR. Účastnil se přípravy námětů pro Dopravní politiku ČR do roku 2013 MDČR, námětů na činnost OCL MDČR v oblasti letectví v době českého předsednictví EU a formulování novely zákona č. 49/1997 Sb., ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve znění z. č. 189/1999 Sb., z.č. 146/2000 Sb., z. č. 258/2002 Sb., z.č. 309/2002 Sb Dále je členem pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci vysokých škol MŠMT, členem Rady pro udělování vyznamenání v letecké dopravě při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a členem redakční rady časopisu Journal of Tourism and Services, vydávaného VŠO. Prorektorka Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. je členkou Pracovní skupiny k připomínkování návrhové části Strategie rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji, členkou Odborné konzultační skupiny infrastruktura cestovního ruchu v Pardubickém kraji, je hodnotitelkou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), je členkou Výběrové komise pro projekty prioritních os 4a a 4b Integrovaného operačního program, členkou vzdělávací sekce AHR ČR, členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu, členkou Pracovní skupiny evropských univerzit při NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch, členkou TTRA Travel &Tourism Research Association a členkou Destination Marketing Association International, je externí školitelkou doktorského studia na Fakultě managementu Prešovské Univerzity v Prešově, Slovenská republika a byla jmenována Visiting Research Fellow na CTCC Leeds Metropolitan University v Leeds, Velká Británie. Je členkou ediční rady a editorkou časopisu Journal of Tourism and Services, vydávaného VŠO. Prorektor Mgr. Pavel Neset, Ph.D. je zkušebním komisařem pro Manažerskou ekonomiku v Institutu svazu účetních. Ředitel oddělení CŽV Ing. Petr Houška je expertem v pracovní skupině Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228/WG4 Golf Services, ISO/TC 228/WG3 Tourist information and reception services at Toutist Information Offices. Dále je členem oborové skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus Národního ústavu odborného vzdělávání, členem rozkladové komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy, poradcem pro cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem platformy cestovního ruchu Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubytovacích zařízení do příslušné kategorie a třídy, expertem Úřadu pro normalizaci a měření za ČR v rámci Evropského výboru pro normalizaci CEN/TC 329 služby cestovního ruchu a Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228 cestovní ruch a související služby, člen odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cestovního ruchu, akreditovaný expert ČR pro oblast cestovního ruchu u Světové obchodní organizace WTO, členem vzdělávací sekce AHR ČR, hodnotitelem 17

18 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Je členem výboru NORMAPME (European Office of Crafts, Trades a Small and Medium sized Enterprises to Standardisation) pro oblast služeb cestovního ruchu a souvisejících. PhDr. Blažena Křížová z oddělení CŽV se stala oponentkou projektů Technologické agentury České republiky pro kategorii Společenské vědy. Doc. Ing. Alexander Fazik, CSc. je členem Masarykovy české společnosti sociologické a předseda sekce sociologie integrálního zkoumání člověka a sekce sociologie kultury a volného času MČSS při Akademii věd ČR. Ing. Monika Palatková, Ph.D. je členkou mezinárodní organizace AIEST (Association Internationale d Experts Scientifique du Tourisme), členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu. Ing. Šárka Tittelbachová je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu, externí expertkou pro hodnocení projektů operačních programů JPD III. A Adaptabilita, odbornou hodnotitelkou oponentkou projektů Meziresortního programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), členkou ECEAT Evropského centra pro ekologii a cestovní ruch. Ing. Iveta Hamarnehová, Ph.D. je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu. Prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. je oponentem pro projekty výzkumu a vývoje (VaV) řešených v rámci programů výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy. Doc. Ing. Vlasta Malá, CSc. je členkou Výboru Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu. VŠO má partnerské vztahy v oblasti vzdělávací činnosti, jakož i ve vědeckovýzkumné práci se zahraničními vědeckými institucemi a vysokými školami v Belgii (Brusel), Lotyšsku (Riga), Maďarsku (Budapešť), Německu (Zitta/Goerlitz, Braunschweig/Wolfenbüttel, Eichstätt- Ingolstadt), Polsku (Kielce, Wroclaw), Portugalsku (Leiria) Rakousku (Krems), Slovensku (Prešov, Banská Bystrica), Španělsku (Barcelona), Turecku (Karabuk) a ve Velké Británii (Leeds). Spolupráce byla rozvíjena i s Collegiem Carolinem v Mnichově a také s universitou na Hokaidu v Japonsku. Pedagogové VŠO byli v roce přizváni do výzkumných a projektových týmů jiných institucí. Ing. Jan Havlík, Ph.D. je členem týmu na FEL ČVUT v Praze, kde se podílí na projektu MŠMT ČR, č. MSM Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II. Ing. Vladislava Jedličková je členkou týmu vedeného VŠE v Praze, který zpracovává projekt Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy MSM , zadavatelem je MŠMT (2005/2011). Ing. Jan Jandera, Ph.D. je členem týmu ČVUT FEL, který řeší úkol Řízení firmy a její konkurenční schopnost/rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III, MSM

19 Ing. Šárka Tittelbachová a Ing. Monika Palatková, Ph.D. byly v září až prosinci členky týmu vedeného Ing. Miroslavem Kohlem, CSc. při řešení projektu MMR ČR Zlepšení kvality služeb turistických informačních center CZ.1.06/4.1.00/ Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního ruchu pro Cíl Konvergence a projektu CZ.1.06/4.1.00/ Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního ruchu pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Časopis V roce vydala VŠO první číslo vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services, který slouží k prezentaci domácí i zahraniční výzkumné, pedagogické a odborné činnosti pracovníků v oboru. V časopise jsou uveřejňovány analýzy, výstupy výzkumních prací a projektů, vědecké statě v českém, slovenském a anglickém jazyce, zaměřené na cestovní ruch a služby. Kromě vědecké části jsou v časopisu zveřejňovány i informace o mimořádných studentských pracích, informace z mezinárodních konferencí, informace o mezinárodní spolupráci a oborové informace. Příspěvky schvaluje redakční rada časopisu a jednotlivé články jsou recenzovány dvěma recenzenty minimálně s vědeckým titulem. Časopis je určen mezinárodní odborné veřejnosti, pedagogům i studentům nejen ke čtení, ale i jako prostor pro publikační činnost nebo zdroj informací pro práci. 19

20 Aktivní účast na konferencích Jméno, titul Název akce Termín Název přednášky/ prezentace Brož Milan, Ing. CSc. Fazik Alexander, Doc. PhDr., CSc. Gullová Soňa, Ing. Ph.D. Dnešné trendy inovácií Trendy ve vzdělávání Management Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development Chataření a chalupaření jako soubor volnočasových aktivit La crise mondiale et les perspectives de repreise des économies européennes J. Alcnauer M. Brož: Information Systems and Minimalist Approaches in the Times of the Crisis M. Brož: Příspěvek k využití prezentací ve výukovém procesu M. Brož: Information Support of Management Processes Úvodní zahajovací slovo ERASMUS - přednáška Komparace předpokladů cestovního ruchu v České a Slovenské Republice Typ (seminář, konference, workshop, přednáška v rámci Erasmus) domácí (místo konání) Praha domácí s mezinárodní účastí (místo konání) Olomouc Praha zahraniční (místo konání) Trenčín, Dubnický Technologický inštitút University of Prešov Prešovská univerzita v Prešově, Slovenská republika Hamarnehová Iveta, Ing. Ph.D. Horák Vít, PhDr. Mgr. Horáková Helena, doc. Ing., CSc. III. International Scientific Conference: Management - Knowledge And Management In Times Of Crisis And Ensuing Development Comparison of Development and Localizing Conditions of Tourism in the Slovak Republic and the Czech Republic after Generating of Separate Countries FSV UK, sociologie, /2014, Účel a smysl jednání: souvislosti mezi instrumentálními a hermeneutickými aspekty v analytické teorii jednání Obchod a finance Duben Proč plánovat v tržních ekonomikách ČZU Praha Prešovská univerzita v Prešově, Slovenská republika 20

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Jméno, titul Název publikace Vydavatel ISBN Rozsah Typ publikace (VŠ učebnice, článek apod.) Ing. Petra Benešová. Computer Press, 2011

Jméno, titul Název publikace Vydavatel ISBN Rozsah Typ publikace (VŠ učebnice, článek apod.) Ing. Petra Benešová. Computer Press, 2011 Jméno, titul Název publikace Vydavatel ISBN Rozsah Typ publikace (VŠ učebnice, článek apod.) Ing. Petra Benešová doc. RNDr. Václav Bezvoda, DrSc. Ing. Milan Brož, doc. PhDr. Alexander Fazik, Ing. Soňa

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2011 Praha říjen 2010 1 OBSAH Východiska

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Vysoká škola obchodní v Praze Telefonní seznam pedagogů Strana 1

Vysoká škola obchodní v Praze Telefonní seznam pedagogů Strana 1 Vysoká škola obchodní v Praze Telefonní seznam pedagogů Strana 1 KLD Aliapuliosová Eva Ing. giasou@seznam.cz KEF Ambrožová Alena Ing. alena.ambrozova@vso-praha.eu ambrozo@fel.cvut.cz 224 053 108 KCJ Andělová

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze Dovolujeme si Vám představit Vysokou školu obchodní v Praze, školu patřící k největším a zároveň nejstarším soukromým vysokým školám v ČR. Vysoká škola obchodní v Praze O nás Naše škola byla založena v

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více