Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 STOLETMEDE ZEME UDALOST Mezopotámie Počátek mezopotámské civilizace Egypt Počátky egyptské říše Mezopotámie Příchod Sumerů (Černohlavci) do Mezopotámie Mezopotámie Urucká kultura, vynález písma, první zikkuraty Egypt První regionální království. Je vynalezeno písmo Egypt 1. a 2. dynastie, faraón Menes zakládá Memfidu, počátek vysoké kultury Indie Počátky harappské kultury v Indii Mezopotámie Džemdet-nasrská kultura : sumerské městské státy, rozvoj obchodu Egypt Stará říše. Imhotep staví stupňovitou stavbu v Sakkáře, později vznikly pyramidy v Gíze Mezopotámie Mesilimská kultura : výstavba prvních paláců Mezopotámie Vrchol sumerské civilizace, města Erid, Uruk, Sús Mezopotámie Akkadský král Sargon I. (2334 př. n. l př. n. l.) Egypt Horní Egypt se stává nezávislý Mezopotámie Gutejci a dobyli Akat s celou říší Mezopotámie Vláda měst Isinu a Larsy : oslabení Sumerů vnitřním bojem mezi dynastiemi Mezopotámie Zánik sumerské říše Egypt Velká pyramida v Gize Babylon Chammurapi a jeho zákoník ( př.n.l.) Řecko Výbuch sopky Santorin v Egejském moři (silnější, než Krakatoa) Izrael Zničení Jericha, zemětřesení nebo dobytí Egypt Vznikají chrámy v Luxoru a Abú Simbelu Indie Vpád indoevropských kmenů Árjů (t.j. Vznešených, Urozených) do Indie Řecko Perseus založil Mykény Mezopotámie Chetité Řecko Unesení Heleny a Trojská válka, r př.n.l. zničení Troje Řecko Athény republikou až do r. 752 př.nl Izrael Válka s Filištíny, Syřany, Moábci Izrael David dobyl Sýrii Izrael Šalamoun Stř. Amerika Počátek olmécké kultury Izrael David dobývá Jeruzalém -771 Čína Konec dynastie Šou Řím Založení Říma -750 Řím Začátek etruského období -713 Mezopotámie Asarhaddon (713 př. n. l př. n. l.): Vládce Asyrské říše -700 Čína Zavedení peněz (mince) -626 Mezopotámie Aššurbanipal (7. století př. n. l př. n. l.): Poslední z velkých asyrských králů -600 Mezopotámie Nabukadnesar a asyrská říše -598 Izrael Dobytí Jeruzaléma Babylonem -586 Izrael Potlačení jezruzalemského povstání a zničení chrámu, zajetí Židů -565 Řím Započata stavba hradeb kolem sedmi římských pahorků Indie Zrození Buddhy, princ Siddhárta Gautama ( př.n.l.) -559 Persie založeno Perské království, Kýros králem -542 Řím velká morová epidemie za vlády Justiniána, trvala 50 let, snad 100 mil. Obětí -509 Řím Konec království, počátek republiky -507 Řím Válka proti Etruskům. Horatius brání dřevěný most přes Tiber -501 Řím První diktátor Titus Larcius -493 Persie Dáreios I., válka proti Řecku, poražen u Marathonu 28. Září 512 př.n.l Persie Xerxés do r. 464 př. n.l Řecko Bitva u Thermopyl -469 Řecko Perikles největší státník -444 Řím Poprvé jmenování vojenští tribunové s pravomocemi konzulů -431 Řecko Peloponéská válka, která trvala 27 let do r. 404 př.n.l Stř. Amerika Konec olmécké kultury -399 Řecko Umírá v Athénách Sokrates (* ), žák Platonův Strana 1

2 -396 Řím Definitivní vítězství nad etruským městem Veje -347 Řecko Umírá Platon v 80ti letech -336 Řecko Alexander III. Veliký, zemřel ve věku 33 let v r. 323 př.n.l Egypt Alexandr Veliký dobývá Egypt a zakládá město Alexandrie -330 Persie Pád perské říše, Dáreios II Persie Smrt Alexandra Velikého -323 Egypt Ptolemaios I. Sotér -284 Řecko Obnoven áchajský spolek -273 Indie král Ašóka ( př.n.l.) a velký rozmach -264 Řím 264 př. n. l př. n. l. První punská válka proti Kartágu -220 Kartago Hanibal, 2.punská válka -218 Řím 218 př. n. l př. n. l. Druhá punská válka; Scipio Africanus poráží Kartágince -206 Čína Začátek dynastie Chan -191 Řecko Sparta se připojila k áchajskému spolku -149 Řím 149 př. n. l př. n. l. Třetí punská válka; Kartágo zničeno -71 Řím Vzpoura Spartakových otroků potlačena Crassem a Pompeiem -60 Řím První římský triumvirát: Pompeius, Crassus a Julius Caesar -53 Řím Crassus zabit Parthy -50 Řím Občanská válka mezi Caesarem a Pompeiem -50 Egypt Kleopatra -49 Řím Caesar překračuje Rubikon a dobývá Řím -44 Řím Zavraždění Caesara -31 Egypt Kleopatra a Antonius poraženi u Actia, Egypt římskou provincií -27 Řím císař Augustus až 14 n.l. 0 Palestina Narození Krista 14 Řím císař Tiberius až Řím císař Caligula (37-41) 41 Řím císař Claudius (41-54) 54 Řím císař Nero ( ), nar Řím V Římě je ukřižován sv. Petr a popraven sv. Pavel 69 Řím císař Vespasiánus (69-79) Izrael Titus dobyl a zničil Jeruzalém 75 Řím Colosseum, stavbu zahájil Vespasián r. 75 a dokončil jeho syn Titus r Řím Výbuch Vesuvu pohřbil Pompeje a Herkulaneum 79 Řím císař Titus (79-81) 81 Řím císař Domitianus (81-96) 98 Řím císař Taianus (98-117) 117 Řím císař Hadrianus ( ) 138 Řím císař Antonius Pius ( ) 180 Řím císař Commodus ( ) 193 Řím císař Septimius Severus ( ) 212 Sicílie Umírá Archimedes (* -287) 220 Čína Rozpad na tři státy; rozšíření budhismu z Indie 222 Řím císař Alexander Severus ( ) 250 Řím Gotský vpád za vlády Decia 284 Řím císař Diocletianus ( ) 284 Řím Administrativní rozdělení říše 300 Mexico Vznik Mayské civilizace 306 Byzanc císař Constantinus I. (Konstantin Veliký) ( ), vládl 306/ Řím Zničeny pohanské chrámy v Římě 356 Řím Císař Theodosius prohlašuje křesťanství oficiálním náboženstvím 361 Řím Julián se veřejně zřekl křesťanství a přijal pohanství 364 Řím císař Valentinianus I. ( Řím Theodosius začal čtyřleté tažení proti Gotům, strhl sochy pohanských bohů 379 Řím císař Theodosius I. ( ) 379 Byzanc císař Theodosius I. Veliký ( ), vládl Strana 2

3 384 Řím Říše poprvé rozdělena na Východní a Západní (?) 406 Hunové Attila hunský král ( ) 419 Španělsko Vznik Vizigotského království na Pyr. polostrově (hl. město Tolosa) 426 Řím Římané opustili Británii pod tlakem Skotů a Pictů 432 Irsko Příchod sv. Patrika 433 Hunové Nástup Attily na trůn hunů posmrti strýce Ruje, vládne s bratrem Bredou 439 Afrika Vandalové ze Španělska dobyli římskou provincii založili Vandalské království (hl. m. Kartágo) 449 Anglie Saský vpád do Británie 451 Hunové Attila obléhl Orleáns, porážka na Katalaunský polích od řím. Voj. Aetia 453 Hunové Attila umírá na svatebním loži, mrtvice nebo otráven od manželky Ildiko 454 Anglie Vládne saský panovník Hengist 455 Řím Dobytí a zpustošení Říma Vandaly 476 Řím Císař Romulus Augustus (Romulus Augustulus) ( ), posl. západořímský císař 476 Řím Pád západořímské říše 482 Francie Založení francké říše (Remeš, Paříž, Burgundsko, Orleáns) 500 Dánsko Příchod Dánů z již. Švédska 510 Čechy Příchod prvních Slovanů na území Čech Řím Porážka Etrusků u Kymy 527 Byzanc Císař Justinián I. (Justinianus I.) ( ), vládl Avaři Příchod turko-tatarských Avarů do Evropy 560 Anglie Ethelbert, křesťanský král 581 Čína Začátek dynastie Suej, která opět sjednotila Čínu 620 Avaři Povstání Slovanů proti Avarům 623 Sámova říše Sámo, francký kupec v čele Slovanů (35 let) proti Avarům 631 Sámova říše Sámo poráží franckého krále Dagoberta u Wogatisbuku (nebo 632) 638 Izrael Dobytí Jeruzaléma muslimy, porážka křesťanů 639 Egypt Amr Ibn al-as dobývá Egypt, vítězí islám 641 Byzanc císař Konstantin III. ( ), vládl Byzanc císař Lev III. Isaurský ( ), vládl Francie Karel Veliký franckým králem (* ), Cáchy 780 Byzanc Císař Konstantin VI. ( ), vládl ; otec Pinin III. 800 Francie Karel Veliký římským císařem 800 Mexiko Vrchol Mayské civilizace a počátek kolapsu 822 Vel.Morava Kníže Pribina, křesťanství, sídlo Nitra 827 Anglie Egbert vytvořil anglické království 829 Byzanc Císař Theofilos ( ), vládl Vel.Morava Mojmír I. pan. Velké Moravy 843 Francie Zánik francké říše 843 Francie Karel II ( ), dynastie Karlovců 845 Vel.Morava 14 čes. velmožů pokřtěno v Německu, křesťanství 846 Vel.Morava Rastislav pan. Velké Moravy 863 Vel.Morava Byzantský císař Michal III. posílá na Moravu Cyrila a Metoděje 870 Vel.Morava Svatopluk pan. Velké Moravy ( ) 871 Anglie Alfréd Veliký, úspěšná vláda 877 Francie Ludvík II ( ) 884 Francie Karel Tlustý ( ) Vel.Morava Smrt Metoděje 886 Byzanc Císař Lev VI. Moudrý ( ), vládl Vel.Morava Mojmír II. pan. Velké Moravy 895 Český stát Bořivoj, Spytihněv - Česká knížata (asi ) 900 Mexiko Období zániku Mayské civilizace Český stát Vratislav - Český kníže ( ) 907 Vel.Morava Rozpad Velkomoravské říše vpádem koč. kmenů z Uher 913 Byzanc Císař Konstantin VII. Porfyrogennetos ( ), vládl Český stát sv. Václav - Český kníže (asi * )( Stará Boleslav) Strana 3

4 930 Island Island, první parlament na světě - Althing 935 Český stát Boleslav I. - Český kníže ( ) 936 Vietnam Dynastie Ngo Čína Začátek dynastie Sung 965 Český stát Svědectví Ibrahima ibn Jakuba o Praze a Čes. státu 967 Český stát Boleslav II. - Český kníže ( Vietnam Dynastie Dinh Český stát Založení pražského biskupství Český stát Umírá německý biskup Dětmar, uměl česky 986 Francie Ludvík V ( ), poslední Karlovec 986 Norsko údajně Viking Björn Herjolfsson omylem dorazil do Ameriky při cestě do Gronska 987 Francie Začátek vlády rodu Kapetovců ve Francii (odvozují se od Huga Kapeta ) 992 USA Vikingské výpravy Leif Erikssona do Ameriky (New Foundland) 994 Anglie Knut II. Veliký, * 994, , anglický král od roku 1016, dánský Český stát Vyvraždění Slavníkovců na Libici Přemyslovci 997 Český stát umírá sv. Vojtěch (* 957) z rodu Slavníkovců 999 Český stát Boleslav III. - Český kníže ( ) 1002 Český stát Vladivoj - Český kníže 1003 Český stát Boleslav Chrabrý - Polský kníže 1010 Vietnam Dynastie Ly Český stát Jaromír - Český kníže ( ) 1025 Byzanc Císař Konstantin VIII. ( ), vládl 1025/ Český stát Oldřich - Český kníže ( ) 1034 Český stát Oldřich - Český kníže ( ) 1034 Český stát Břetislav I. - český kníže ( ) 1050 Peru Příchod Inků do oblasti Cuzca Český stát Umírá sv. Prokop, zakl. Sázavského kláštera (* okolo 990 Chotouň u Českého Brodu, Sázava) 1055 Český stát Spytihněv II. - Český kníže ( ) 1061 Český stát Vratislav II. - Český kníže, 1085 první český král ( ) Anglie Vilém Dobyvatel, bitva u Hastingsu, porazil Haralda 1092 Český stát Konrád I. Brněnský - Český kníže (chvíli po Vratislavovi II.) 1092 Český stát Břetislav II. - Český kníže ( ) 1099 Izrael Dobytí Jeruzaléma 1. Křížovou výpravou 1101 Český stát Bořivoj II. - Český kníže ( ) 1107 Český stát Svatopluk - Český kníže ( ) 1109 Český stát Vladislav I. - Český kníže ( ) 1110 Izrael Sidonské panství křižáků v Palestině 1117 Český stát Bořivoj II. - Český kníže ( ) na čas přerušil vládu Vladislava I Izrael Vznik řádu Templářů v Jeruzalémě, u Chrámové Hory 1120 Český stát Vladislav I. - Český kníže ( ) 1125 Český stát Soběslav I. - Český kníže ( ) 1128 Francie Templáři přijati v Troyes do církve 1139 Francie upravil papež Inocenc II. bulou poslání templářů a udělil jim řadu privilegií 1140 Český stát Vladislav II. - Český kníže a král ( ) ( ) 1147 Izrael Druhá křížová výprava, Fridrich Barbarossa, Filip II., Richard Lví srdce 1154 Anglie Vláda Plantagenetů ( ) Jindřich II Anglie Richard I. Lví srdce, * , , anglický král od roku 1189 z dynastie Plantagenetů 1167 Dánsko Za vlády Valdemara Velikého byla založena Kodaň 1172 Český stát Bedřich - Český kníže 1173 Český stát Soběslav II. - Český kníže 1175 Mongolsko Tatary zavražděn Yesugei, otec Čingischána, vůdce mongolského kmene 1181 Český stát Vratislav (nar. před po 1225) nejstarší syn knížete a krále Přemysla Otakara I. a jeho první manželky Adléty Míšeňské Český stát Vzpoura šlechty proti knížeti Bedřichovi, volba Konráda Oty Strana 4

5 1187 Izrael Dobytí Hebronu muslimy 1187 Izrael Přesídlení Templářů z Jeruzaléma do Akkonu na břehu středoz. Moře (vytl. Saracény) 1189 Český stát Bedřich + (? ): Doba rozkladu přemyslovského státu 1189 Český stát Konrád II. Ota - Český kníže ( ), 9. září Český stát Václav II. - Český kníže (* 1137, po 1192) 1192 Český stát Přemysl II. - Český kníže 1193 Český stát Jindřich Břetislav - Český kníže 1197 Český stát Vladislav Jindřich - Český kníže 1197 Český stát Přemysl Otakar I. - Český král ( )( ) Český stát Dědičné královské právo od Filipa Švábského, volba jen českou šlechtou 1199 Český stát Přemysl Otakar I. zapudil svou první manželku Adlétu a bere si Konstancii Uherskou 1200 Peru Počátek Incké říše 1200 Mexiko Aztékové n.l Mongolsko Temudžin jmenován Čingischánem, sídelní město Karakorum Český stát Zlatá bula sicilská, Fridrich II. stvrzuje privilegia a dědičné české království 1213 Dánsko Zemřela dánská královna Dagmar, dcera Přemysla Otakara II Anglie Anglie, Velká rada, omezení moci krále (Magna charta libertatum) 1215 Čína Dobytí a vyplenění Pekingu Čingischánem 1223 Evropa Čingischán poráží vojska Kumánů a ruských knížat (vůdci Subotaj a Čepe) 1225 Vietnam Dynastie Tran Čína Čingischán umírá v průběhu čínského tažení, hrob neznámý, syn Otagaj nástupce 1230 Český stát Václav I. - Český král (* 1205, ) 1231 Itálie vznik římské invizice pro boj proti kacířům, papež Řehoř IX.(do rukou dominikánů) 1247 Český stát Zemřel Přemyslův starší bratr Vladislav a Přemysl, původně vychovávaný pro církevní kariéru, se stal jediným dědicem českého trůnu Egypt Vláda Mamlúků 1253 Český stát Přemysl Otakar II. - Český král ( )(* kolem 1233, Suché Kruty, Rakousko) 1253 Český stát Václav I. Jednooký (? ): Druhý ze synů Přemysla Otakara I Český stát Bitva u Kressenbrunnu, ukončila létité spory o Štýrsko s Bélou IV Český stát Připojil Přemysl Otakar II. Chebsko - jako věno po matce 1269 Český stát Zdědil na základě Poděbradských smluv po bratranci Oldřichovi Korutansko a Kraňsko Rakousko Rudolf I. Habsburský 1278 Český stát Bitva na Moravském poli Přemysl Ot. II. A Rudolf Habsburský 1278 Český stát Václav II. - Český a polský král (* , ) 1279 Čína ovládli celou Čínu Mongolové a založili dynastii Jüan 1285 Francie Filip IV Sličný ( ) 1291 Sýrie Křesťané vyhnáni ze Sýrie 1305 Český stát Václav III. - Český král (* , Olomouc) zavražděn 1306 Český stát Rudolf I. Habsburský - Český král ( ) 1306 Francie Přesídlení Templářů z Kypru do Francie Francie Zničení Templářů fr. králem Filipem IV. Sličným 1307 Český stát Jindřich Korutanský - Český král ( ) Český stát Sňatek Jan a Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou, Speier 1310 Český stát Jan Lucemburský na trůn, ( ) (* Lucemburk, Kresčak), syn císaře Jindřicha VII Český stát Jan Lucemburský korunován českým králem 1311 Francie Remešská katedrála 1313 Český stát Konec řádu Templářů v Ćechách (převzali Johanité) 1313 Anglie Katedrála Sv. Pavla v Londýně 1313 Říše římská Ludvík IV. Bavor zvolen římským císařem 1313 Turecko Chán Zlaté hordy Őzbeg přijímá islám 1315 Evropa Hladomor v Evropě ( ) 1316 Francie Filip V. ( ) 1320 Čína Mor v čínské provincii Jűnn-nanu 1321 Itálie Umírá Dante Alighieri Strana 5

6 1322 Itálie Založení Univerzity ve Florencii vznikají už v 11.st., 1088 Boloňská (nejstarší) Český stát Budoucí Karel IV (Václav) na vychování k francouzskému dvoru, žení se s Blankou z Valois 1324 Anglie Katerdála v Yorku 1328 Francie Karel IV. Sličný ( ) poslední Kapetovec základní větve 1328 Francie Filip VI. ( ) 1328 Český stát Křížové výpravy Jana Lucebmurského do Prus (i 1337 a 1344) Český stát Umírá poslední přemyslovna Eliška, manželka Jana Lucemburského 1330 Anglie John Wycliff kazatel, hlavně na nižší skupiny obyvatel; šíří se to jako druh náboženství 1334 Francie Papežský palác v Avignonu 1336 Mongolsko Timur Lenk (Tamerlan) Lenk = kulhavý; soustředil obrovský vojenský potenciál, jeho potomci vládli říši po několik generací 1338 Český stát Zřízení Staroměstské radnice 1338 Anglie lehké dělo na anglických lodích 1344 Český stát Pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství, Arnošt z Pardubic 1345 Mexiko Založení aztéckého Tenochtitlánu Český stát Karel IV. - Český král, císař římský ( ) (* Praha, Praha), zvolen římským vzdorokrálem Francie Bitva u Kresčaku (padl Jan Lucemburský) Angličané proti Francouzům Český stát Karel IV. V Bonnu korunován 1346 Polsko Založena univerzita v Krakově Český stát Univerzita Karlova, nejstarší univerzita na sever od Alp, byla jako každá církevní korporace založena rozhodnutím církve, zde bullou Klementa VI., danou v Avignonu 26. ledna Český stát Udělil Karel IV. Univerzitě Karlově imunitu před zásahy světské moci, což je mylně interpretováno jako její založení (26. ledna 1347) Český stát Hrad Karlštejn - položení základního kamene 1348 Peru První mocný incký vládce Pachacuteca 1348 Sicílie Šíření morové epidemie z Messiny (Janované z Krymu, z Číny) 1348 Peru Inkové, první velký vládce Pachacuteca 1349 Český stát Karel IV. Uznáván jako jediný římský panovník 1350 Anglie 14.stol, Anglie: Horní a Dolní sněmovna 1356 Český stát Karel IV. vydal Zlatou bulu upravující poměr Čech k říši, pro odpor šlechty stáhl 1360 Francie konec I. Fáze stoleté války 1360 Německo Hanzovní liga obchodních měst 1360 Francie Ve Francii zaveden frank jedna z nejdéle fungujících měn 1368 Čína vláda dynastie Ming, hlavním sídlem se stává Peking 1370 Anglie Legenda o Robinu Hoodovi 1371 Anglie Stuartovci, dynastie vládnoucí ve Skotsku a v Anglii 1375 Španělsko Katalánský altas využívá portolánových map; jedne z nejlépe geodeticky vytvořených atlasů středověku 1378 Český stát Václav IV. - Český král (umírá Karel IV.) 1380 Turecko Vznik janičářů - podléhali omezením, velmi uzavřená komunita, velmi bojovná 1385 Německo Založení univerzity v Heidelbergu 1389 Itálie Florencie Cosimo Medici první z rodů Medici ( ) 1397 Dánsko Ustanovení kalmarské unie, kterou sjednotila královna Margaret (Dánsko, Švédsko a Norsko) Český stát Umírá stavitel Petr Parléř (chr.sv. Víta) (* 1332/3 Kolín nad Rýnem nebo Gmünd, Praha) 1399 Anglie Lancasterové, vedlejší větev dynastie Plantagenetů, v letech vládnoucí anglická dynastie Litva bitva u Grunwaldu (Tannenbergu, Žalgirisu), polsko-litevská koalice porazila něm. rytíře Český stát Upálení mistra Jana Husa v Kostnici 1415 Francie Bitva u Azincourtu (Angličané a Francouzi) Český stát Smrt Václava IV. (* Norimberk, Kunratice u Prahy) Český stát Bitva na Vítkově, Praha husitství Strana 6

7 1420 Český stát Zikmund Lucemburský - Český král, počátek husitství 1420 Český stát Bitva u Sudoměře, husitství 1421 Český stát II. křížová výprava proti husitům, prchá od Žatce 1422 Český stát Jan Želivský zrádně popraven 1423 Český stát Bitva u Hořic; Žižka porazil vojsko Čeňka z Vartenberka Český stát Smrt Jana Žižky z Trocnova u Přibyslavi 1424 Český stát Bitva u Malešova. Žižka s tábory a orebity porazil vojsko zemské vlády 1426 Český stát Bitva u Ústí n. L., husitství 1427 Český stát Bitva u Tachova, husitství 1431 Český stát Bitva u Domažlic, husitství, V. křížová výprava 1431 Francie Upálena Jana z Arku proces později uznán neplatným; jediná upálená kacířka svatou 1432 Portugalsko Portugalci objeveny Azory 1433 Portugalsko Západoafrické pobřeží Portugalci, snaha popsat celé pobřeží a nové obchodní kontakty 1433 Čína Počátek čínské izolace zákaz budování velkých lodí (omezování obchodu a mořeplavby) Český stát Bitva u Lipan, konec husitství 1436 Český stát Zikmund podpisuje kompaktáta, povoluje přijímání podobojí 1436 Český stát Jan Roháč z Dubé (hrad Sion) 1436 Český stát Zikmund za Ceskeho krale, basilejska kompaktata, (umírá 1437) 1437 Český stát Albrecht II. Habsburský - Český král (umírá 1439) 1438 Peru Vznik státu Inků 1445 Itálie Sandro Botticelli ( ) 1450 Španělsko Univerzita v Barceloně 1450 Afrika Založení univerzity v Timbuktu 1450 Německo Jan Guttenberg - vynález knihtisku 1451 Uhry Bitva u Lučence, Jan Jiskra z Brandýsa poráží uherské velmože 1452 Itálie Leonardo da Vinci ( ) 1453 Byzanc císař Konstantin XI. Dragases Palaiologos ( ), vládl , poslední byzantský císař 1453 Český stát Jiří z Poděbrad - správcem České země 1453 Francie Konec stoleté války ( ) 1453 Byzanc Pád Konstantinopole - Osmanská říše vznikla někdy kolem roku 1300 a doteď získala skoro všechny území Byzantské říše 1453 Český stát Ladislav Pohrobek - Český král (umírá 1457) 1455 Anglie válka růží, 3 etapy, ovlivňuje celou Anglii, až v závěru vítězí Jindřich Tudor 1457 Český stát Jednota bratrská (Kunvald u Žamberka) 1458 Český stát Jiří z Poděbrad - Český král ( ) 1461 Anglie Yorkové, vedlejší větev dynastie Plantagenetů; v letech vládnoucí anglická dynastie 1461 Francie Ludvík XI. ( ) 1461 Španělsko vznik Španělska sňatek Isabely Kastilské a Ferdinanda II. Aragonského spojením Kastílie a Aragonie 1469 Holandsko Erasmus Rotterdamský humanismus navazuje hodně na křesťanství a získává společné rysy 1469 Český stát Matyáš Korvín poražen u Vilémova 1471 Český stát Vladislav II. Jagellonský - Český král "Dobře" (po Jiřím z Poděbrad) 1475 Itálie Michellangelo Buonarotti ( ) 1478 Španělsko Vznik španělské inkvizice, papež Sixtus IV. na nátlak Ferdinanda V. Aragonského 1478 Dánsko V Kodani založena univerzita králem Christianem I Itálie Raffael ( ) 1483 Německo Martin Luther ještě mírny; Zwingli horší 1483 Český stát Mor v Čechách 1485 Anglie Zavedli Tudorovci ( ) centralizovanou monarchii 1486 Španělsko Vznik knihy Kladivo na čarodejnice Malleus Maleficarum (Sprengner a Institoris), 29 vydání 1487 Mexiko Tenochtitlán vysvěcení velkého pyramidového chrámu 1487 Portugalsko Bartoloměj Diaz - dosáhl mys Dobré naděje (Jih Afriky) Strana 7

8 1490 Český stát Vladislav II. zvolen i uherským králem (umírá Matyáš Korvín) 1491 Anglie Jindřich VIII. Tudor, * , , anglický král od roku Itálie Umírá Lorenzo Medicejský, zvaný Nádherný, Florencie zažívá obrovský rozkvět 1492 Itálie Florencie Savonarola kazatel, který upozorňuje na negativa nádherného života a bohatství 1492 Španělsko Kryštof Kolumbus objevil Ameriku (4 výpravy) 1494 Evropa Propuknutí epidemie syfilis ( ) 1498 Portugalsko Vasco de Gama - doplul až do Indie (obeplul Afriku) 1500 Český stát Vladislavské zřízení zemské (oslabení měst) 1511 Německo Augspurský náboženský mír 1514 Český stát Dozovo povstaní 1515 Francie František I. ( ) 1516 Český stát Ludvík Jagellonský - Český král "Dítě" 1517 Izrael Jeruzalem se stává součástí Osmanské říše 1517 Egypt Egypt se stává provincií Osmanské říše 1517 Německo Martin Luther - vystoupení ve Wittenberku 1519 Portugalsko Fernao Magalhaes - plavba kolem světa Mexiko Dobytí aztéckého Tenochtitlánu (Hernando Cortés) 1522 Rhodos Rhodos dobyt Turky jedno z center Johanitského řádu, 6 měsíců se bránili 1523 Švédsko Švédsko opustilo kalmarskou unii 1524 Německo Německá selská válka (Tomáš Muntzer) Uhry Jan Zápolský uherským králem Uhry Ferdinand Habsburský uher. králem 1526 Uhry Bitva u Mohače (Ludvík II.Jagel. / Turci ) - vymřel král. rod 1526 Český stát Ferdinand I. Habsburský, rakouský vévoda - Český král 1529 Rakousko Vídeň v Tur. obležení, Sulejmán Nádherný se dostává před Vídeň, obléhá ji na podzim 1532 Peru Dobytí Incké říše Franciscem Pizzarem 1534 Španělsko Ignác z Loyoly zakládá řád Tovaryšstva Jéžíšova, Jezuity 1539 Vietnam Dynastie Trinhové z jihu Itálie bula Regimini militantis ecclesiae papeže Pavla III. Stvrzuje řád Jezuitů 1540 Uhry Turecký sultán Sulejman (Budínský pasalik) 1541 Uhry Uhry na 3 části (Budín. pasalik, Sedmihradské kníž, Uher.král.) 1542 Itálie Vytvoření Sanctum Officium, nejvyšší instance inkvizice 1555 Německo Augšpurský mír-zaručil německým protestantským stavům náboženskou svobodu 1556 Český stát Jezuité uvedeni do Čech 1561 Český stát Arcibiskupský stolec v Praze po více jak stoleté přestávce opět obsazen-antonín Brus z Mohelnice Český stát R.1564 povolen kalich Nizozemí 1565 mirná opozice ve Nizozemí(Egmond,Hoorn,Vilém Oranžský) 1566 Nizozemí lidové povstání v Niz., (vévoda z Alby) 1566 Nizozemí nizozemská revoluce proti Španěl.(král Filip II.) 1572 Francie Vyvrcholení nábož. bojů ve Fr. (hugenot. Bourboni/katolíci) 1572 Peru Konec odporu tzv. Novoincké říše (Manko Kapak II.) 1576 Nizozemí Niz. nár. rev. již. provincie - porážka 1576 Český stát Rudolf II. - Český král, císař římský 1579 Nizozemí Niz. nár. rev. sev. provincie vítězí, unie v Utrechtu 1581 Nizozemí Sesazen španelský král Itálie Upálen filosof Giordano Bruno ( ), též Nolanus 1600 Český stát Zemřel vědec Tadeáš Hájek z Hájku ( ) 1602 Indie založení holandské Východoindické společnosti, která 20. března 1602 dostala od Generálních stavů licenci 1605 Austrálie nizozemsý mořeplavec Willem Janzsoon zkoumal část severovýchodního pobřeží 1609 Nizozemí Uzavřeno příměří Nizozemí - samostatný stát 1609 Španělsko Filip II. Vyhnal Maury z Granady a přilehlých provincií 1609 Rakousko Rudolfuv majestát (nikdo nesmí být nucen ke katol. víře) Strana 8

9 1610 Francie Ludvík XIII.( ) 1611 Český stát Matyáš - Český král Český stát Defenestrace král. místodržících čes. šlechtici, protihabs. povstání 1618 Austrálie Existenci austrálie dokázal v roce1618 Brit Willial Dampier 1618 Evropa Třicetiletá válka 1618 Rakousko boj o Falc vítězí Habsburkové 1619 Český stát Ferdinand II. - Český král Český stát Bitva na Bílé hoře 1620 Čechy Fridrich Falcký - Český král "Zimní král" Čechy Poprava 27 českých pánů na Staroměstském nám.(o.šlik, Jesenius, K.Harant..) 1622 Čechy Karlova univerzita svěřena jezuitům 1625 Evropa Protihabsburská koalice (Niz.,Angl.,Dánsko - nor. král.) 1627 Rakousko Obnovené zrízení zemské 1628 Anglie Anglie, Petice práv - nový parlament Karla I Evropa Lubecký mír - s Dánskem 1630 Evropa Švédská válka Čechy V Chebu zavražděn Albrecht z Valdštejna (* Heřmanice, Cheb) 1635 Evropa Francouzsko švédská válka 1636 Evropa Vítězství spojenců habsburské opozice 1636 Čechy Švédi pronikli do Prahy 1637 Rakousko Ferdinand III. - Český král 1640 Anglie Občanská válka v Anglii (král versus parlament) 1640 Anglie Anglická revoluce 1640 Anglie Povstání ve Skotsku Itálie Umírá Galileo Galilei (* , Pisa, , Arcetri u Firence) 1643 Francie Ludvík XIV: ( ) 1644 Čína vláda mandžuské dynastie Čching. Obnovení moci Číny 1646 Rakousko Ferdinand IV. - Český král 1648 Evropa Vestfálský mír (konec třicetileté války) 1649 Anglie Král Karel I. popraven, Anglie republikou, Cromwell protektor 1653 Čechy zahájena stavba Klementina, jezuitské koleje v Praze (dokončeno 1726) 1654 Čechy Čtyři fakulty spojeny v Univerzitu Karlo-Ferdinandovu s novým zřízením 1657 Rakousko Leopold I. - Český král 1658 Anglie Smrt Cromwella 1660 Anglie Karel II.,Jakub II.,Vilém Oranžský - Stuartovci restaurace mon Dánsko Nastolení dědičné absolutistické monarchie 1663 Čechy Turci vyplenili Moravu 1670 Evropa Jan Amos Komenský (Komenius) umírá ( ) 1677 Čechy Jan Blažej Santini-Aichel (3. února 1677 Praha 7. prosince 1723 Praha) významný český architekt italského původu 1678 Itálie Antonio Vivaldi (* ) 1679 Čechy Mor v českých zemích (do r. 1680) 1683 Rakousko Obležení Vídně Turky. Porážka Turků a jejich ústup z Uherské nížiny 1684 Čechy Matyáš Bernard Braun (německy Matthias Bernhard Braun) (24. února 1684 Sautens u Innsbrucku února 1738 Praha), barokní sochař a řezbář 1685 Německo Johan Sebestian Bach (*21. března července 1750 v Leipzig) 1685 Německo Georg Friedrich Händel, (23. února, dubna, 1759) Čechy Zemřel jezuita, literát zeměpisec Bohuslav Balbín (nar v Hr.Kr.) 1695 Čechy Jan Sladký Kozina popraven v Plzni 1700 Španělsko Válka o dědictví španělské. Habsburská monarchie se stala evropskou velmocí (až 1714) 1705 Rakousko Josef I. - Český král 1711 Rakousko Karel VI. - Český král 1711 Uhry Satmarský mír končí povstáni Rakocziho II. a I.Tokolyho 1713 Čechy Poslední morová epidemie v Čechách a na Moravě (až 1716) 1715 Francie Ludvík XV. ( ) Strana 9

10 1716 Čechy Poslední výskyt morové epidemie v Čechách 1725 Rusko Car Petr I. Veliký ( ), potom Kateřina II Čechy Svatořečení sv. Jana Nepomuckého 1740 Rakousko Marie Terezie ( ) 1740 Rakousko První válka slezská Marie Terezie o dědictví trůnu 1741 Čechy Prahu obsadila bavorsko-francouzská a saská vojska 1744 Čechy Vypovězení židů z Čech. Toto nařízení bylo po čtyřech letech odvoláno 1744 Rakousko II.válka slezská. Skončila drážďanským mírem mezi Rakouskem, Saskem a Pruskem 1750 Rakousko Zavedena jednotná měna ve všech habsburských zemích. Vídeňská marka stříbra 1752 Čechy Zřízena úvěrní banka v Brně 1753 Čechy R Josef Dobrovský, český historik a fiolog 1756 Rakousko III.válka slezská (sedmiletá) 1756 Rakousko Wolfgang Amadeus Mozart (*Salzburg 27. ledna prosince 1791) 1771 Čechy Hladomor v českých zemích zhubil asi desetinu obyvatelstva. Poté hromadné rozšíření brambor 1772 Polsko První dělení Polska (Prusko: Velkopolsko Mazovsko) 1773 Rusko Povstaní Jemeljana Pugačeva ( ) proti bojarům 1773 USA Bostonská čajová party 1773 Itálie řád Jezuitů na nátlak evropských panovníků papežem Klimentem XV. zrušen 1774 Francie Ludvík XVI ( popraven 1793) 1774 Rakousko Zavedena povinná školní docházka od 6 do 12 let 1774 USA Třináct osad na kongresu ve Philadelphii, bojkot zboží 1775 USA Americká revoluce ( ) 1775 USA Boj amer. osadníků v čele s G. Washingtonem proti angl. vojsku 1775 Rakousko Zlatý patent M. Terezie, počet dnů roboty a práva 1775 Rakousko Selské povstání, Chlumec n. C USA Deklarace nezávislosti USA (Thomas Jefferson) 1776 Rakousko Zákaz mučení při hrdelních procesech 1777 Čechy Biskupství olomoucké arcibiskupstvím 1778 Vietnam Dynastie Tay-Son Rakousko Válka o bavorské dědictví (bramborová válka) Rakousko Umírá Marie Terezie (* Vídeň, tamtéž) 1780 Rakousko Josef II. ( ) Rakousko Zrušení nevolnictví patentem Josefa II., toleranční patent 1783 USA Anglie uznává USA 1783 Čechy Založeno Nostitzovo divadlo (od r Stavovské divadlo) 1784 Čechy Čtyři pražská města (Staré Město pražské, Nové Město pražské, Malá Strana a Hradčany) spojena 1784 Čechy Učená společnost, od r.1790 Královská česká společnost nauk 1784 Anglie James Watt vynalezl parní stroj Austrálie Oficiální objevení Austrálie kapitánem Jamesem Cookem 1788 Austrálie V roce 1788 u dnešní Sydney byla založena trestanecká kolonie, jako první stálá evropská osada Francie Pád Bastily, nár. garda 1789 Francie Začátek Vel. fr. revoluce ( ) 1790 Rakousko Leopold II , bratr Jos.II., král český a uherský, císař římský 1790 Čechy Matěj Václav Kramerius založil nakladatelství Česká expedice 1791 Francie Ústava, Francie konstituční monarchií Francie Francie republikou (1. republika ) 1792 Rakousko František II Francie Poprava Ludvíka XVI. a Marie Antoinety 1793 Polsko Druhé dělení Polska (Rak.: Halič a Krakovsko), povst. Kosciuszko Francie Robespiere zatcen a bez soudu popraven 1794 Francie Revoluce Jakobíni, Robespiere - hrůzovláda 1795 Polsko Třetí dělení Polska (Rusko: Litva, Bělorusko, Ukrajina) 1796 Čechy Jakub Jan Ryba-Česká vánoční mše Strana 10

11 1799 Francie Vláda důvěru Napoleonovy, právní konzul 1799 Čechy Založena Akademie výtvarných umění v Praze 1801 Francie Konkordát Napoleona s papežem 1801 Čechy První řepný cukrovar v českých zemích (Hořovice) 1802 Vietnam Dynastie Nguyen Rakousko Zrušení doživotní vojenské služby 1803 Čechy První parní stroj v českých zemích zkonstruoval František Josef Gerstner 1804 Itálie Papež Pius VII. Obnovil řád Jezuitů, působí dodnes Anglie Vítězná bitva u Trafalgaru (smrt admirála Nelsona) 1805 Egypt Egyptu vládne Muhammad Ali a otevírá zemi Evropě 1805 Francie Bitva tří císařů u Slavkova 1806 Čechy Založena pražská technika 1810 Francie Napoleon ovládá skoro celou Evropu Francie Bitva u Borodina USA Britsko-americká válka, Francie Napoleon poražen u Lipska (Rusko, Rak.,Švéd.,Prusko) 1813 Dánsko Dánsko bankrotuje 1813 Čechy Bitva u Přestanova a Chlumce 1814 Francie Napoleon deportován na Elbu 1814 Francie Vídeňský kongres, rozděl. Evropy, Svatá aliance (Metternich, Alex. I.) Francie 100-denní císařství, Waterloo, porážka (Wellington) 1815 Čechy Josef Božek předvedl svůj parovůz a r.1817 parní loď 1817 Čechy Rukopis královédvorský Čechy Založeno Národní muzeum v Praze 1818 Čechy Rukopis zelenohorský 1821 Francie Napoleon umírá na ostrově Svatá Helena 1821 Čechy První válcovna v českých zemích (Ondřejovice u Zlatých Hor) 1824 Čechy R stavba koněspřežní železnice České Budějovice-Linec Rusko Povstání Děkabristů v Moskvě, nástup Mikuláše I Čechy R stavba koněspřežní železnice Praha-Lány 1825 Rusko Alexandr I. Pavlovič ( ): Vítěz nad Napoleonem 1826 Čechy Premiéra první české opery Dráteník od Fr. Škroupa 1826 Čechy Josef Ressel provedl úspěšné pokusy s lodním šroubem 1827 Čechy Bratranci Veverkové zkonstruovali ruchadlo Německo Národní hnutí, živelná povstání za sjednocení Polsko Povstání šlechty proti Rusku (Czartorysky, Lelewel) 1830 Francie Karel X., šest výnosů - povstání, Ludvík XVIII. Orleánský 1830 USA Státy Mississippi, Alabama a Georgie zakázaly, aby na jejich území sídlili Indiáni Belgie Vzpoura, listopad samostatnost 1830 Francie Ludvík Filip ( ) král lidu 1831 Čechy R cholera v českých zemích 1831 Čechy Založena Matice česká 1834 Rakousko Fidlovačka, píseň "Kde domov můj" 1834 Čechy 21.prosince 1834 poprvé zazněla píseň "Kde domov můj" 1835 Rakousko Ferdinand.II. "Dobrotivý" ( ) 1836 Čechy Ve Vítkovicích otevřena první koksová vysoká pec v celé Rakouské monarchii 1836 Čechy R stavba Severní dráhy Ferdinandovy (Vídeň-Nový Bohumín) 1839 Čína První opiová válka mezi Čínou a Anglií ( ); postoupení Hongkongu 1840 Čechy První veřejný český ples v Praze 1841 Čechy První český kolesový parník Bohemia byl spuštěn na vodu v Praze Karlíně 1842 Čechy Profesor pražské polytechniky Christian Doppler formuloval svůj (tzv. Dopplerův) princip 1842 Čechy Založen v Plzni Měšťanský pivovar (dnešní Prazdroj) 1842 Čechy R stavba severní dráhy Olomouc-Praha 1843 Slovensko Spisovná slovenština Itálie Vzpoura na Sicilii, nová ústava, březen vzpoura Garibaldi, neúspěch sjednocení Francie Revoluce, svržení monarchie a vyhl. Republiky (2. rep ) Strana 11

12 Uhry Zrušení podanství na Slovensku (Rotarides, Kral, Hurban, Štúr) Německo Revoluce v Prusku, neúspěch Rakousko Radikální demokraté, lid. shromážd. ve svatovácl. lázních, 2 petice, kabin.list, Uhry Petice uherské vládě, nevyhověno, stanné právo, boj Rakousko Slovanský sjezd v Praze, liberálové, radikálové Rakousko Červnové povstání v Praze, potlačil gen. Windisgratz USA Vypuknutí zlaté horečky v Kalifornii Rakousko Zrušení roboty peněžitou náhradou Rakousko František Josef I. ( ) (nar ) 1848 Uhry Povstání Lajose Kosutha, téměř nezávislost Uher 1848 Rakousko Sesazen Metternich 1849 Dánsko Vznik ústavy, která vyměnila absolutistický monarchismus za konstituční monarchii Čechy V Hodoníne se narodil Tomáš Garrigue Masaryk ( Lány) 1850 Rakousko Vydán nový trestní řád 1850 Rakousko První použití telegrafu pro soukromou korespondenci v českých zemích 1850 Rakousko Vydání prvních poštovních známek v habsburské monarchii 1851 Austrálie Objevení zlata, zlatá horečka Francie Svržení republiky, císařství Ludvík Napoleon ( ) 1853 Rusko R Krymská válka 1854 USA Vznik republikánské strany, předseda Lincoln, boj proti otroctví 1855 Asie Vznik velké morové epidemie, objevení původců yersinií (Alexander Yersin a Shibasaburo Kitasato) 1859 Itálie Savojsko připojeno k Francii 1859 Itálie Garibaldi připojil Modenu, Parmu, Toskánsko 1859 Rakousko Bitvy u Magenty a Solferina. Rakousko vedlo válku proti Sardínii,ve které ztratilo Lombardii 1860 Itálie Povstání na Sicilii, Garibaldi, připojen Piemont 1860 USA Abraham Lincoln presidentem USA 1860 Čína Druhá opiová válka v Číně USA Občanská válka Sever x Jih, 1862 obrat ve válce 1861 USA Odtržení 11 států Jihu - Konfederace (president Davies) 1861 Rakousko Vydán protestantský patent, který zrovnoprávňoval protestantská vyznání 1862 Čechy Založen Sokol USA Bitva u Gettysburgu (1.-3. června 1863), porážka gen. R.E.Lee 1863 Uhry Založena Matice slovenská 1864 Rakousko Rakouská a pruská vojska vedla válku proti Dánsku 1865 USA Padlo hl. město Jihu Richmond 1865 Švýcarsko Zdolán Matterhorn, žurnalista Edward Whymper 1866 Rakousko Vítězství Prusů u Sadové u Hr. Králové (Prusko-Rak. válka) 1866 Itálie Připojení Benátska, 1870 připojení Vatikánu, 1871 Řím hl. město 1866 Rakousko Prusko rakouská válka (O.v Bismarck) 1866 Německo Země Koruny české se zeměmi rakouskými vyloučeny z Německého spolku 1867 USA USA kupují od Ruska Aljašku za 7,2 mil. USD (dnešních 95,7 mld. USD) 1867 Rak.Uher. Dualistické vyrovnání s Maďary, vznik Rakouska-Uherska 1867 Německo Vznik Severoněmeckého spolku 1868 Čechy Položen základní kámen k Národnímu divadlu Čechy Umírá Jan Evangelista Purkyně, český vědec fyziolog (* Libochovice, Praha) 1869 Čechy Vydán zákon o všeobecné povinné školní docházce. Docházka se prodloužila v zásadě na 8 let 1869 Čechy Česká polytechnika se rozdělila na českou a německou část 1869 Čechy Vznikla firma Škoda Plzeň 1870 Německo Prusko-francouzská válka, Sedan, obs. Paříže, král Vilém I Německo Vznik Německého císařství Anglie Narozen Winston Churchill (30. listopadu 1874 zámek Blenheim, Woodstock 24. ledna 1965 Londýn) 1875 Čechy V Praze zemřel císař Ferdinand I., poslední korunovaný český král Strana 12

13 Čechy Umírá František Palacký, český politik a historik (* Bělohrad u Nové Paky, Veltrusy) USA Bitva u Little Big Horn, 7.kaval. gen. George Armstrong Custer, Cheyenové Rusko Narození J.V.Stalina (Josif Visarionovič Džugašvili) (6. prosince března 1953), Německo V Ulmu narozen Albert Einstein (14. března 1879 až 18. dubna 1955) 1881 Rusko Alexandr II. Nikolajevič ( ): Car reformátor 1882 Egypt Egypt obsazují Britové, od roku 1914 je zřízen protektorát 1882 Čechy Rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity Indonézie Výbuch sopky Krakatoa 1883 Čechy Otevřeno Národní divadlo Čechy Umírá v Brně Gregor Mendel, zakladatel genetiky (* Hynčice) USA Smlouva o připojení Texasu k USA 1886 USA Objevení zlata na Yukonu, Aljaška Rakousko Narození Adolfa Hitlera Braunau na Inu, otec Alois Heidler, zemřel Čechy Založena Poldina huť v Kladně USA Bitva u Wounded Knee, Generál Nelson A. Miles a masakr Siouxů-Lakotů 1890 USA Zastřelen indiánský náčelník Sitting Bull (Sedící býk) 1890 Čechy Založena Česká akademie věd a umění 1891 Čechy Jubilejní zemská výstava v Praze 1892 Čechy Zavedena korunová měna 1894 Rusko Alexadr III. Alexandrovič ( ): Obnovitel tuhého samoděržaví 1894 Čína probíhala první japonsko-čínská válka 1896 USA Zlatá horečka na Aljašce, úpadek těžby v r Řecko První novodobé olympijské hry 1896 Čechy První elektrifikovaná tramvajová linka v Praze 1897 Čechy V Kopřivnici vyroben první automobil se spalovacím motorem v českých zemích 1898 USA Španělsko-americká válka 1899 Afrika Burská válka Čína Xenofobní povstání boxerů v Číně ( ) Japonsko Narození císaře Hirohita (29. března, ledna, 1989) vládl od r. 1926, korunovace Čechy Založena Česká filharmonie 1904 Rusko Rusko-japonská válka Port Arthur 1904 Vynález termosky 1905 Finsko Zavedeno volební právo žen 1906 USA Zemětřesení v San Franciscu 1908 Anglie Vynález bakelitu 1908 Rakousko Anexe Bosny a Hercegoviny habsburskou monarchií Američan Edward Peary ( ) dobývá severní pól 1909 Francie Louis Blériot přeletěl kanál La Manche Nor Roald Amundsen dobývá jižní pól těsně před Angličanem Scottem Čína Vyhlášení Čínské republiky dne Anglie Potopení Titanicu 1912 Čína 1912 založen Kuomintang (Čangajšek) 1912 Balkán První balkánská válka USA Vynález zipu Evropa Oficielní vypovězení I. svět. války Francie Bitva na Marně 1914 Panama Otevření Panamského průplavu 1915 Dánsko Zavedení všeobecného hlasovacího práva a zrovnoprávnění žen 1915 Čechy Rozpuštění České obce sokolské 1916 Rak.Uher. Karel I světová válka USA USA vypověděly válku Německu Rusko Bitva čs.legií u Zborova Rusko Zřízen československý armádní sbor v Rusku Rusko Velká říjnová socialistická revoluce Strana 13

14 Rusko Podepsán brestlitevský mír mezi ústředními mocnostmi a Sovětským Ruskem Francie Druhá bitva na Marně ČSR Vyhlášení Československé republiky 1918 Svět Pandemie španělské chřipky (20-40 mil.mrtvých) 1918 Dánsko Island vstoupil do personální unie s Dánskem ČSR Vznik československé měny. Provedeno okolkování rak.bankovek 1919 Anglie Anglicko-afghánská válka 1919 ČSR Válka maďarsko-československá ČSR České univerzitě v Praze navráceno jméno Univerzita Karlova 1920 ČSR Zavedeno volební právo pro ženy 1920 SSSR Rusko-polská válka 1920 Řecko Řecko-turecká válka USA Zavedení prohibice 1921 ČSR Československo zasaženo hospodářskou krizí. R.1923 se krizový pokles zastavil a r.1924 nastalo oživení 1922 Anglie Inzulínové injekce (objevitel Frederik Grant Banting a John James Richard MacLeod) 1922 Anglie Založení BBC 1922 Egypt Objevení Tutenchamonova hrobu 1923 ČSR Alois Rašín(*1867) obětí atentátu (ministr financí, vznik čs. měny) 1923 Německo Porážka Hitlerova pivního puče v Mnichově 1923 ČSR Zahájeno pravidelné vysílání československého rozhlasu v Praze SSSR Úmrtí V.I.Lenina 1924 Francie Olympijské hry v Paříži 1927 Čína Od roku 1927 boje mezi Kuomintangem (Čankajšek) a Komun. stranou Číny (Mao Ce-tung) 1928 Anglie Fleming objevil penicilín 1928 Anglie Zavedeno všeobecné volební právo žen 1928 Holandsko Olympijské hry v Amsterdamu 1929 USA Krach na New Yorské burze 1932 USA Olympijské hry v Los Angeles Německo Nástup Hitlera k moci ČSR Založena Henleinova Sudetendeutsche Heimatsfront (SHF) 1934 Čína další japonsko-čínská válka ČSR Henleinova SHF přejmenována na Sudetendeutsche Partei (SdP-Sudetoněmeckou stranu) 1935 Itálie Ethiopská válka Anglie Vynález radaru ČSR Narození presidenta Václava Havla 1936 Španělsko Občanská válka, Franco, Německo Olympijské hry v Berlíně 1936 Anglie Zahájení televizního vysílání ČSR T.G.Masaryk umírá (* Hodonín, Lány) 1937 Čína Čínsko-japonská válka 1937 USA Havárie německé vzducholodi Hindenburk v Lakehurst (USA) 1937 ČSR Karel Kramář (r ) Rakousko Anšlus Rakouska; Německo zlikvidovalo rakouský stát ČSR X. všesokolský slet v Praze ČSR Mnichovská dohoda a následné odstoupení Sudet 1938 Švýcarsko Zdolána severní stěna Eigeru ČSR Vyhlášení Slovenského štátu, Tiso ČSR Obsazení zbytku ČSR a vznik protektorátu Böhmen und Mähren Itálie Itálie okupuje Albánii SSSR Tajná schůzka Stalina s Hitlerem v Moskvě, uzavření paktu neútočení Německo Přepad Polska Evropa Anglie a Francie vypovídají válku Německu - válka "podivná" Polsko Napadení Polska Sovětským Svazem (hranice na řece Buk) Protektor. Pohřeb Jana Opletala, uzavření vys. škol (9+) Strana 14

15 SSSR SSSR zahájil válku proti Finsku - válka "zákopová" SSSR Příměří s Finskem a odstoupení Karelské šíje Německo Napadení Dánska a Norska Německem a obsazení Německo Napadení Belgie, Nizozemí a Lucemburska Anglie Odstoupení N. Chamberlaina, Winston Churchill premiérem SSSR Obsazení pobaltských republik SSSR Německo Napadení Francie, kapitulace Francie Hitler vstoupil do Paříže SSSR Obsazení Besarábie SSSR a sev. Bukoviny Německo Začátek letecké bitvy o Anglii Německo Mocnosti Osy (Berlín,Řím,Tokio) žádají bezvýsledně SSSR o připojení k paktu Protektor. Umírá František Křižík, český vynálezce (* ) Německo Něm.,Itálie,Maďarsko a Bulharsko porazili Jugoslavii a Řecko SSSR Napadení SSSR Německem a spojenci (Fin.,Maď.,Rum.,It.,Chorv.,Slov.) USA Rooswelt a Churchil podepisují Atlantickou chartu USA Napadení Pearl Harboru Japonci, vstup USA do války SSSR Němci před branami Moskvy Tichomoří Obsazen Rabaul Japonci Singapur Obsazení Singapuru Japonci Austrálie Nálet Japonců na Darwin (Austrálie) Filipíny Americká armáda kapituluje na Filipínách Japoncům Filipíny Padl poslední opěrný bod Filipin, Corregidor Protektor. Atentát na Reinharda Heydricha (Gabčík, Valčík) Tichomoří Bitva u Midway, zničení jap. letadlových lodí Protektor. Vyhlazení Lidic Protektor. Vyhlazení osady Ležáky USA Odražení japonského postupu v Tichomoří SSSR Němci na Kavkaze a u Stalingradu Tichomoří Gitva u Guadalcanalu, porážka Japonců SSSR Obklíčení Němců u Stalingradu USA První řetězová reakce, Enrico Fermi Afrika Schůzka Rooswelta a Churchila v Casablance (Maroko) SSSR Kapitulace Paulusovy armády u Stalingradu SSSR Bitva u Sokolova (čs. jednotka) SSSR Ofenziva Rudé armády u Kurska, největší tank. bitva (Prochorovka), zvrat Afrika Anglo-amer.vojska obsadila celou sev. Afriku a Sicilii Polsko Varšavské povstání proti Němcům, vyčkávání Rusů, nakonec potlačeno Itálie Obsazení části Apenin.poloostrova, pád fašismu v Itálii Irán Schůzka Velké trojky v Teheráně (druhá fronta) Slovensko Vánoční dohoda - vytvoření SNR SSSR E.Beneš v Moskvě - smlouva o spolupr. na 30 let SSSR Osvobození Leningradu z blokády Tichomoří Obsazeny Marshallovy ostrovy Američany Francie Vylodění spojeců v Normandii, druhá fronta Německo Neúspěšný bombový atentát na Hitlera (Claus von Stauffenberg) Francie Osvobození Paříže Slovensko Slovenské nár. povstání, gen. Ján Golián Slovensko Zahájení bitvy na Dukle SSSR Postup Rudé armády na Bulharsko Filipíny Námořní bitva v zátoce Leyte, vítězství Američanů (Filipiny) Francie Poslední německá protiofenziva v Ardenách 1944 SSSR Osvobození Rumunska, Bulharska a čáísti Jugosl., větš. Maď.,vých. Slov Dánsko Island se definitivně odtrhuje od Dánska SSSR Rudá armáda na Odře, Japonci vyhnáni z Barmy a Filipin SSSR Jaltská konference, Krym - poválečné rozdělení Japonsko Dobytí ostrova Ivodžima Američany Strana 15

16 Japonsko Vylodění Američanů na Okinavě (7 613 padlých a raněných) Slovensko Košický vládní program Protektor. Jednotky 3.americké armády pod vedením generála G.Pattona vstoupily na čs. území a dobyly Aš USA Ustavující konf. OSN v San Francisku Německo Adolf Hitler sebevražda (20. dubna 1889 Braunau am Inn, Rak. 30. dubna 1945 Berlín) Německo Setkání amerických a ruských jednotek na Labi, Torgau Protektor. Pražské povstání, Vlasovci, Koněv Evropa Kapitulace německého Wehrmachtu - konec II. svět. války Protektor. Po bojích u Milína skončila II.světová válka v Evropě Německo se uskutečnila konference USA, SSSR a Velké Británie v Postupimi Tichomoří Křižník Indianapolis přivezl na Tinian atomové bomby a řadu odborníků Japonsko Svržena atomová bomba na Hirošimu (a 9.8. na Nagasaki) SSSR SSSR vyhlšuje Japonsku válku Japonsko Kapitulace Japonska (příměří ) ČSR Znárodnění bank a klíč. průmyslu 1945 Čína Čínská občanská válka Řecko Řecká občanská válka, ČSR Volby - vítězství KSČ 38%, Slov. Demokr. str. 68% 1946 Vietnam První vietnamská válka (Vietming) 1947 Anglie První let nadzvukového letadla ČSR Komunistický puč - začátek totalitního režimu ČSR Umírá president dr. Edvard Beneš, presidentem Klement Gottwald 1948 Anglie Olympijské hry v Londýně (Zátopek) 1948 Indie Zavražděn Mahatmá Ghandí 1948 Izrael Válka za nezávislost Dánsko Faerské ostrovy získaly autonomii Čína Vyhlášení čínské lidové republiky 1950 Korea Korejská válka Indonézie Indonézská občanská válka, Čína ČLR obsadila ostrov Chaj-nan a Tibet 1952 Tunis Tuniská válka za nezávislost, Finsko Olympijské hry v Helsinkách (Zátopek 3 medaile) SSSR Stalin umírá (18. prosince března 1953) Nepál Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay vystupují poprvé na Mount Everest 1953 ČSR Smrt Gottwalda a nástup Ant. Zápotockého 1953 Maroko Marocká válka za nezávislost, ČSR Zahájila vysílání Čs. televize v Praze 1954 Tibet Tibetské povstání proti Číně Alžír Alžírská válka za nezávislost, USA Umírá Albert Einstein, fyzik (14. března 1879 Ulm až 18. dubna 1955 Princeton) 1955 USA Vynalezena antikoncepční pilulka 1955 ČSR I. celostátní spartakiáda v Praze 1956 SSSR XX. sjezd KSSS, kritika Stalina 1956 Maďarsko Povstání v Maďarsku (Rákocsi x Nagy), vpád sovětských tanků 1956 Austrálie Olympijské hry v Melbourne (O. Fikotová) SSSR Vypuštění první umělé družice Sputnik SSSR Vypuštěn Sputnik 2 s psem Lajkou na palubě USA Vypuštěna první americká družice Expolrer Čína Potlačeno povstání v Tibetu 1960 ČSSR Nová ústava, "socialistická rep." 1960 ČSSR II. celostátní spartakiáda v Praze 1960 USA "Kubánská krize" mezi USA a SSSR, rozmístění rus. raket na Kubě, blokáda 1960 Afrika Konžská občanská válka, Itálie Olympijské hry v Římě (Bosáková, Kozák) 1960 Anglie Vynález laseru Strana 16

17 SSSR Gagarinův let do vesmíru, první člověk na oběžné dráze USA Při atentátu zastřelen president USA John Fitzerald Kennedy 1961 Berlín Berlínská krize, stavba betonové zdi kolem záp. Berlína ČSSR Umírá komik Vlasta Burian (* Liberec, Praha) USA První let amerického astronauta Johna Glenna, v kabině Mercury Friendship Kuba Kubánská raketová krize 1962 USA Objevení genetického kódu 1963 USA Johnson, Lyndon - USA; *1908; politik. Dem. president (Manželka Claudia) 1963 Kypr Kyperská občanská válka, Japonsko Olympijské hry Tokyo (Čáslavská 3, Daler) Anglie Umírá sir Winston Churchill v 91 letech (30. listopadu 1874 zámek Blenheim, Woodstock 24. ledna 1965 Londýn) 1965 Indie Indicko-pakistánská válka 1965 SSSR První výstup člověka do kosmického prostoru, Alexej Archipovič Leonov USA Bill Clinton zvolen prezidentem na druhé volební období 1966 USA Olympijské hry v Atlantě (Železný, Doktor 2, Hilgertová) 1966 Čína kulturní revoluce Izrael Arabsko-izraelská šestidenní válka 1967 ČSSR 4.sjezd čs. spisovatelů (Kundera, Vaculík, Klíma, Havel, Skácel) 1967 Afrika Občanská válka mezi Nigerií a Biafrou, Německo Zavlečení viru Marburg (? Ebola) ČSSR A. Dubček zvolen po Ant. Novotném I. taj. KSČ - Pražské jaro ČSSR Vpád armád pěti států Varšavské smlouvy do ČSSR - konec Pražského jara 1968 Vietnam Začátek americké intervence a Vietnamské války (Vietcong) 1968 Mexiko Olympijské hry v Mexiku (Čáslavská 4, Duchková, Rezková, Kůrka) 1968 USA Zavražděn Martin Luther King, černošský aktivista 1968 USA Zavražděn Robert Kennedy ČSSR Smrt Jana Palacha, který se upálil na protest proti vstupu vojsk ČSSR Gustáv Husák I. tajemníkem KSČ (normalizace) USA Přistání Američanů na Měsíci, Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin 1970 ČSSR Poslední malá epidemie cholery na vých. Slovensku 1971 Švýcarsko Zavedeno volební právo žen 1972 Německo Olympijské hry v Mnichově, atentát na izraelskou výpravu 1972 Dánsko Po Frederiku IX. nastupuje na trůn současná královna Margareta II Kypr Turecká okupace části Kypru 1974 USA Demise prezinenta Richarda Nixona, Watergate 1976 Portugalsko Zavedeno volební právo žen 1976 Kanada Olympijské hry v Montrealu (Tkáč, Panáček) 1976 Zaire Výskyt viru Ebola v Jambuku 1976 Čína Umírá Mao Ce-tung 1977 ČSSR Založení disidentské organizace Charta Anglie Narození prvního dítěte ze zkumavky, Lancastershire, Oldham 1979 USA V Camp Davidu je uzavřena mírová smlouva Egypta s Izraelem 1979 Vietnam Čínsko-vietnamská válka 1979 USA Výbuch sopky Mt. Helens 1979 USA Únik radioaktivity z jaderné elektrárny Three Mile Island ČSSR Umírá Jan Werich (6. února 1905, Praha 31. října 1980, Praha) 1980 SSSR Olympijské hry v Moskvě (fotbal, Zaremba) USA Umírá Jiří Voskovec (Jiří Washmann) (*19. června 1905 v Sázavě 4. července 1981 v Pear Blossom, Kalifornie) 1981 USA Ronald Reagan (6. února června 2004) 40.presidentem USA ( ) 1981 Egypt Při atentátu zavražděn pesident Anvar Sadat 1981 Polsko Založeno hnutí Solidarita, Lech Valesa 1981 USA První popis nemoci AIDS u amerických homosexuálů 1982 SSSR Jurij Andropov, šéf KGB gen. tajemníkem KSSS (po L.I.Brežněvovi) 1982 Anglie Válka o Falklandy (V. Británie - Argentina) Strana 17

18 1984 SSSR Konstantin Černěnko gen. taj. KSSS 1984 Indie Havárie v chemické továrně v Bhopálu, dioxiny 1984 Indie Zavražděna premiérka Indíra Ghandiová svou tělesnou stráží 1985 SSSR Michail S. Gorbačov gen. taj. - perestojka SSSR Jaderná havárie v Černobylu 1986 USA Začátek epidemie AIDS 1986 USA Havárie raketoplánu Challenger Kanada podepsán Montrealský protokol na omezení freonů a látek poškozujících ozon.vrstvu 1988 SSSR Stažení sovět. vojsk z Afganistanu 1988 Korea Olympijské hry v Soulu (Mečíř, Pribilinec, Varga) Čína Masakr studentů na nám. Nebeského klidu v Pekingu Berlín Pád Berlínské zdi, počátek sjednocovacího procesu Německa ČSSR Masakr studentů na Národní tř. v Praze, počátek sametové revoluce ČSSR Václav Havel zvolen presidentem, konec totalitního režimu (ČSFR) Rumunsko Lidové povstání a konec diktatury Nicolae Ceausesca a jeho ženy (popraveni) 1989 USA Zavlečení viru Ebola do USA 1989 Čína Potlačení demokratizace a studentů na náměstí Nebeského klidu, Peking Kuvajt Irák obsazuje Kuvajt a prohlašuje ho za svojí provincii (Saddam Husajn) 1990 SSSR Konec Brežněvovy doktríny - nezasahování v jiných státech 1990 ČSFR První svobodné, demokratické volby - vítězství Občanského fóra 1990 Evropa Za přičinění čs. vlády je rozpuštěn vojenský pakt Varšavská smlouva Kuvajt Operace Pouštní bouře a osvobození Kuvajtu z okupace Irákem, Válka v Perském zálivu SSSR Pokus o voj. převrat v SSSR proti Gorbačovovi -> Jelcin, konec SSSR 1991 ČSFR Odchod posledních sovětských vojsk rozmístěných v ČSFR (M.Kocáb) ČSFR Zemřel Alexander Dubček, představitel Pražského jara 1968 (autohavárie) USA Bill Clinton zvolen prezidentem po Georgu Bushovi 1992 ČSFR Výrazné vítězství V. Klasue (ODS) a V.Mečiara (HZDS) ve volbách 1992 Indie Epidemie cholery v Bengálském zálivu 1992 Španělsko Olympijské hry v Barceloně (Železný, Změlík, Polert, Hrdlička) ČR Rozdělení Československa na ČR a SR ČR Rozdělení společné měny ČR a SR ČR Ukončečna registrace druhé vlny kupónové privatizace 1995 ČR ČR přijata do organizace OECD ČR Umírá první dáma Olga Havlová (Šplíchalová) na rakovinu ČR Patový výsledek parlamentních voleb a menšinová vláda koalice ODS, ODA, KDU-ČL 1996 Bosna Mírový proces zakončuje několikaletou občanskou válku ČR Pokles hodnoty koruny, deficit zahraničního obchodu ČR Katastrofální povodně na Moravě Čína Navrácení Honkongu zpět Číně (Velkou Británií) Francie V Paříži při dopravní nehodě zahynula princezna Diana (UK) ČR Demise vlády premiéra Václava Klause (premiérem Josef Tošovský, guv. ČNB) 1997 ČR ČR, Polsko a Maďarsko přizvány za členy NATO 1997 Japonsko Uzavřen mezinár. Kyotský protokol na omezení emisí oxidu uhličitého 1997 Čína Sjezd komunistické strany, pokračování linie opatrných hosp. reforem ČR Václav Havel zvolen na druhé období presidentem ČR Kuba První návštěva papeže Jana Pavla II. na Kubě ČR Parlamentní volby, vítězí ČSSD menšinoví vláda po opoziční smlouvě s ODS Malajsie První výskyt úmrtí na horečku Nipah (přenos z vepřů pomocí komárů) 1998 Japonsko Zimní olympijské hry Nagano, vítězství českých hokejistů Evropa Vstup ČR, Maďarska a Polska do NATO Evropa Bombardování Jugoslavie letectvem NATO, vstup do Kosova Čína Portugalsko vrací Macao Číně Rusko Demise prezidenta Jelcina a nástup Vladimíra Putina ČR Zasedání MMF a Světové banky v Praze, pouliční demonstrace odpůrců globalizace Austrálie Olympijské hry v Sydney (zlato J. Železný oštěp, Š.Hilgertová kanoistika) Strana 18

19 ČR Doplňovací volby do Senátu a volby do krajů (účast jen 20%) Balkán Jugoslávský prezident Sl.Miloševič poražen ve volbách Vojislavem Koštunicou USA Americkým prezidentem zvolen George Bush Jr., nejtěsnější výsledek ČR Krize v České televizi po volbě ředitele Jiřího Hodače 2000 Dánsko Otevření tunelu a mostu mezi Kodaní a Malmo (Švédsko) Švédsko ČR získala potřetí za sebou titul mistra světa v ledním hokeji Srbsko Miloševič vydán mezinárodnímu soudu v Haagu USA Teroristický letecký útok na Světové obchodní centrum (Twins WTC) a Pentagon USA Šíření dopisů s nákazou anthraxu (5 mrtvých, 13 nakažených) Afghanistan Válka proti Talibanu a Al-Kaidě (Usáma bin Ladín) v Afghanistanu Evropa Zavedení bankovek Eura jako oficiální platidlo USA Zimní olympijské hry Salt Lake City, vítězství Aleše Valenty (akrob. lyžování) Anglie Zemřela královna matka (Elisabeth) ve 101 letech. ( ) ČR Katastrofální povodně v Praze a Čechách ČR Summit NATO v Praze (přizvání Slovenska, baltických a dalších států) Dánsko Na summitu EU v Kodani přizvána ČR a 9 dalších států ke vstupu ČR Konec prezidenského mantátu Václava Havla Irák Válka USA proti Saddamu Husajnovi, Bagdád padl do rukou Američanů Irák Zajat Saddam Husajn 2003 ČR Prezidentem zvolen Václav Klaus ČR ČR přijata do Evropské unie 2004 Řecko Letní olymijské hry v Athénách (XXVIII) Vatikán Umírá papež Jan Pavel II. (Karol Wojtyla) ve věku 84 let, zvolen Anglie Serie teroristických atentátů v londýnském metru a autobusu 2005 Karibik Sezona velkých hurikánů v Karibské oblasti Itálie Zimní olympijské hry v Turíně (XX) Evropa Virus ptačí chřipky H5N1 dorazil do Evropy Holandsko Ve vězení Haagského mezin. soudu umírá obžalovaný Slobodan Miloševič Irák Saddam Husajn popraven Slovinsko Slovinsko přijímá euro jako první z postkomunistických států ČR ČR přijata do Schengenského prostoru, zrušení hranic (též PL, H, SVK, SLO) Pákistán Při atentátu zabita Benazir Bhuttová, vedoucí kandidátka na premiérku ČR Velmi silná pozice české koruny (EUR 26,50 Kč, USD 17,50 Kč) Nový Zéland Ve věku 88 let zemřel Sir Edmund Hillary, první pokořitel Mount Everestu ČR Volba prezidenta - Václav Klaus v druhé volbě ČR Podepsána dohoda o umístění radaru pro včasné varování s USA ČR Koruna dále zpevňuje (EUR 24,20, USD 15,10) Čína Zahájení XXIX. letních olympijských her ( ) Strana 19

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Století humanismu s renesenace?

Století humanismu s renesenace? Století humanismu s renesenace? Významnéudálosti 1517 Martin Luther uveřejňuje svých 95 tezí začíná německá Reformace 1521 Hernán Cortés dobyl Tenochtitlán hlavní město Aztécké říše. 1522 Hernán Cortés

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Velká francouzská revoluce napoleonské války

Velká francouzská revoluce napoleonské války Velká francouzská revoluce napoleonské války klíčová událost evropských dějin první pokus o přechod z feudální společnosti na občanskou důsledkem napoleonské války, které změnily mapu Evropy Velká francouzská

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

JEDNOOBOROVÁ HISTORIE

JEDNOOBOROVÁ HISTORIE JEDNOOBOROVÁ HISTORIE (bakalářské studium) A 16.06.06 Jméno:...... HODNOCENÍ TESTU počet bodů hodnocení provedl: ********************************************************************************************

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní 19. stol. dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní loďstvo rozhoduje o světovém obchodu a financích

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944)

Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944) SÍLY SE VYROVNÁVAJÍ Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944) Klíčová slova: útok na Pearl Harbor, vstup USA do války, vznik Velké Trojky, bitva u Midway, osvobození

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut 1/5 3.2.06.12 Jan Mydlář Jan Jesenius Kryštof Harant z Polžic Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace defenestrace konfiskace rekrut 1618 8. listopadu 1620 21. června 1621 Ferdinand II. Rudolf II.

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ZADÁNÍ PÍSEMNÉHO PŘIJÍMACÍHO TESTU NA STUDIJNÍ PROGRAM HISTORICKÉ VĚDY - HISTORIE

ZADÁNÍ PÍSEMNÉHO PŘIJÍMACÍHO TESTU NA STUDIJNÍ PROGRAM HISTORICKÉ VĚDY - HISTORIE FF UK V PRAZE 2013 50 otázek, každá obsahuje pouze jedno správné řešení 1. Která válka probíhala v letech 1740 1748? a) devoluční válka b) válka o španělské dědictví c) války o rakouské dědictví d) sedmiletá

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Otázka: Francouzská buržoazní revoluce. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Terezie Chiara

Otázka: Francouzská buržoazní revoluce. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Terezie Chiara Otázka: Francouzská buržoazní revoluce Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. stav Francie před revolucí 2. od monarchie ke konstituční monarchii 3. republika - vláda girondistů - jakobínů 4. termidorský

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Datum vytvoření: 27. února 2013

Datum vytvoření: 27. února 2013 Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ298 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 27. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VY_32_INOVACE_DEP2_7

VY_32_INOVACE_DEP2_7 Název projektu: Za hranice všednosti Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0377 Škola: Gymnázium Kroměříž Autor: Mgr. Evžen Petřík Ročník: septima Tematický okruh: Moderní doba II. VY_32_INOVACE_DEP2_7

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více