DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha"

Transkript

1 *crdux008exfz* CRDUX008EXFZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-11/Kr V Praze dne 24. dubna 2015 Č. j.: DUCR-19582/15/Kr Telefon: (linka 206) Oprávněná úřední osoba: Kořínková Marie Ing. R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona pro stavbu dráhy : s t a v e b n í p o v o l e n í Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany. Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, org.jednotka SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ , Zástupce stavebníka: METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/l786, Praha 2, IČ: , který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne Stavba je členěna na provozní soubory a stavební objekty: PROVOZNÍ SOUBORY : Železniční zabezpečovací zařízení: Staniční zabezpečovací zařízení PS ŽST Čerčany, úprava SZZ PS ŽST Týnec nad Sázavou, SZZ PS ŽST Jílové u Prahy, SZZ PS ŽST Davle, SZZ PS Odbočka Skochovice, úprava SZZ PS ŽST Praha Modřany, úprava SZZ PS ŽST Praha Braník, SZZ PS ŽST Praha Krč, úprava SZZ PS ŽST Čisovice, úprava SZZ PS ŽST Měchenice, SZZ Traťové zabezpečovací zařízení PS Čerčany - Týnec nad Sázavou, úprava TZZ PS Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy, TZZ PS Jílové u Prahy - Davle, TZZ PS Davle - odbočka Skochovice, TZZ PS Odbočka Skochovice - Vrané nad Vltavou, úprava TZZ PS Praha Modřany - Praha Braník, úprava TZZ 1 /19

2 PS Praha Braník - Praha Krč, TZZ PS Čisovice - Měchenice, TZZ PS Měchenice - odbočka Skochovice, TZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení PS PZS v km 34,591 PS PZS v km 38,890 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) PS Řídící pracoviště DOZ Praha - Vrané n. Vlt. - Čerčany/Měchenice Železniční sdělovací zařízení Kabelizace (místní, dálková) vč. přenosových systémů PS ŽST Týnec nad Sázavou, místní kabelizace PS ŽST Jílové u Prahy, místní kabelizace PS ŽST Davle, místní kabelizace PS ŽST Praha Braník, místní kabelizace PS ŽST Měchenice, místní kabelizace PS Čerčany - Odbočka Skochovice, TK PS Čerčany - Odbočka Skochovice, DOK PS Odbočka Skochovice - Praha Krč, úprava TK PS Odbočka Skochovice - Praha Krč, úprava DOK PS Čisovice - Odbočka Skochovice, TK PS Čisovice - Odbočka Skochovice, DOK PS Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, přenosové zařízení Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS atd.) PS ŽST Týnec nad Sázavou, sdělovací zařízení PS ŽST Týnec nad Sázavou, ASHS PS ŽST Týnec nad Sázavou, EZS PS ŽST Jílové u Prahy, sdělovací zařízení PS ŽST Jílové u Prahy, ASHS PS ŽST Jílové u Prahy, EZS PS ŽST Davle, sdělovací zařízení PS ŽST Davle, ASHS PS ŽST Davle, EZS PS ŽST Praha Zbraslav, ASHS PS ŽST Praha Zbraslav, EZS PS ŽST Praha Modřany, úprava sdělovacího zařízení PS ŽST Praha Braník, sdělovací zařízení PS ŽST Praha Braník, ASHS PS ŽST Praha Braník, EZS PS ŽST Měchenice, sdělovací zařízení PS ŽST Měchenice, ASHS PS ŽST Měchenice, EZS Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) PS ŽST Týnec nad Sázavou, informační zařízení PS ŽST Týnec nad Sázavou, kamerový systém PS ŽST Jílové u Prahy, informační zařízení PS ŽST Jílové u Prahy, kamerový systém PS ŽST Davle, informační zařízení PS ŽST Davle, kamerový systém PS ŽST Vrané nad Vltavou, úprava kamerového systému PS ŽST Praha Braník, informační zařízení PS ŽST Praha Braník, kamerový systém PS Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, inf. zařízení na zastávkách PS ŽST Vrané nad Vltavou, úprava rozhlasového zařízení 2 /19

3 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) PS Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, TRS PS Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, MRS Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení PS Dohledové pracoviště kamerové systémy PS DO sdělovacího a informačního zařízení Silnoproudá technologie včetně DŘT Dispečerská řídící technika (DŘT) PS ŽST Týnec nad Sázavou, DDTSŽDC PS ŽST Jílové u Prahy, DDTSŽDC PS ŽST Davle, DDTSŽDC PS ŽST Vrané nad Vltavou, DDTSŽDC PS ŽST Praha Zbraslav, DDTSŽDC PS ŽST Praha Braník, DDTSŽDC PS ŽST Měchenice, DDTSŽDC PS InS a klientská pracoviště, DDTSŽDC Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) PS ŽST Týnec nad Sázavou, trafostanice 22/0,4kV PS ŽST Praha Braník, nová hlavní rozvodna NN STAVEBNÍ OBJEKTY: Inženýrské objekty Železniční svršek a spodek SO ŽST Týnec nad Sázavou - železniční svršek SO ŽST Jílové u Prahy - železniční svršek SO zast. Luka pod Medníkem - železniční svršek SO ŽST Davle - železniční svršek SO odb. Skochovice - železniční svršek SO ŽST Vrané nad Vltavou - železniční svršek SO ŽST Praha Braník - železniční svršek SO ŽST Měchenice železniční svršek SO ŽST Týnec nad Sázavou - železniční spodek SO ŽST Jílové u Prahy - železniční spodek SO zast. Luka pod Medníkem - železniční spodek SO ŽST Davle - železniční spodek SO ŽST Vrané nad Vltavou - železniční spodek SO ŽST Praha Braník - železniční spodek SO Výstroj a značení trati Nástupiště SO ŽST Týnec nad Sázavou - nástupiště SO ŽST Jílové u Prahy - nástupiště SO zast. Luka pod Medníkem - nástupiště SO ŽST Davle nástupiště SO ŽST Vrané nad Vltavou - nástupiště SO ŽST Praha Braník nástupiště Železniční přejezdy SO Přejezd v km 1,003 SO Přejezd v km 3,341 SO Přejezd v km 4,560 SO Přejezd v km 4,924 SO Přejezd v km 11,194 SO Přejezd v km 11,471 SO Přejezd v km 11,651 SO Přejezd v km 18,813 3 /19

4 SO Přejezd v km 18,999 SO Přejezd v km 20,298 SO Přejezd v km 23,384 SO Přejezd v km 24,288 SO Přejezd v km 30,955 SO Přejezd v km 33,961 SO Přejezd v km 38,890 SO Přejezd v km 8,540 SO Přejezd v km 25,592 SO Přejezd v km 28,422 Propustky SO Propustek v ev. km 23,457 SO Propustek v ev. km 30,348 SO Propustek v ev. km 8,546 Potrubní vedení SO ŽST Praha Braník, odvodnění zpevněných ploch SO ŽST, Praha Braník, přípojky trativodů Pozemní komunikace SO zast. Luka pod Medníkem, přístup na nástupiště SO ŽST Vrané nad Vltavou, přístup na nástupiště SO ŽST Praha Braník, přístup na nástupiště Pozemní stavební objekty Pozemní objekty budov SO ŽST Měchenice, Úprava výpravní budovy SO ŽST Praha - Braník, Úprava výpravní budovy SO ŽST Davle, Úprava výpravní budovy SO ŽST Davle, Úprava areálu uhelného skladu SO ŽST Jílové u Prahy, Úprava výpravní budovy SO ŽST Týnec nad Sázavou, Úprava výpravní budovy Zastřešení nástupišť SO zast. Luka pod Medníkem, Přístřešek pro cestující Orientační systém SO ŽST Týnec nad Sázavou, orientační systém SO ŽST Jílové u Prahy, orientační systém SO zast. Luka pod Medníkem, orientační systém SO ŽST Davle, orientační systém SO ŽST Vrané nad Vltavou, orientační systém SO ŽST Praha - Braník, orientační systém Trakční a energetická zařízení Ohřev výměn (elektrický - EOV) SO ŽST Týnec nad Sázavou, EOV SO ŽST Jílové u Prahy, EOV SO ŽST Davle, EOV SO ŽST Praha Braník, EOV SO ŽST Měchenice, EOV Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů SO NN napájení PZS v km 1,003 SO NN napájení PZS v km 1,983 SO NN napájení PZS v km 3,341 SO NN napájení PZS v km 4,560 km 4,745, km 4,817 a km 4,924 SO zast. Pecerady, napájení NN rozhlasu SO ŽST Týnec nad Sázavou, přípojka VN SO ŽST Týnec nad Sázavou, rozvody NN 4 /19

5 SO ŽST Týnec nad Sázavou, osvětlení SO Napájení PZS v km 11,194, km 11,471 a km 11,651 SO zast. Kamenný Přívoz, napájení NN rozhlasu SO NN napájení PZS v km 14,526 a km 15,294 SO NN napájení PZS v km 18,813 a km 18,999 SO ŽST Jílové u Prahy, přípojka NN SO ŽST Jílové u Prahy, rozvody NN SO ŽST Jílové u Prahy, osvětlení SO zast. Luka pod Medníkem, osvětlení SO Napájení PZS v km 23,384, km 24,080 a km 24,288 SO zast. Petrov - Chlomek, napájení NN rozhlasu SO ŽST Davle, přípojka NN SO ŽST Davle, rozvody NN SO ŽST Davle, osvětlení SO NN napájení PZS v km 30,955 SO ŽST Vrané nad Vltavou, osvětlení a úpravy nn SO NN napájení PZS v km 33,961 a v km 34,591 SO NN napájení PZS v km 38,890 SO ŽST Praha Braník, přípojka VN SO ŽST Praha Braník, rozvody NN SO ŽST Praha Braník, přeložka osvětlení SO ŽST Čisovice, napájení zabezpečovacího zařízení SO NN napájení PZS v km 25,592 a km 26,780 SO ŽST Měchenice, přípojka NN SO ŽST Měchenice, rozvody NN SO ŽST Měchenice, osvětlení. Umístění stavby na pozemcích parc. č. v jednotlivých katastrálních územích: - Vrané nad Vltavou : 219/6, 237/2, 403/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561/7, 562/5, 564/21, 662/1, 663/1, 663/3, 663/4, 664, 665/1, 676, st. 106, st. 353, st Březová u Zvole : 285/1 - Měchenice : 594, 595/2, 672/6, 831, 840, 841, 842, 843, 846/1, 846/2, 847, 848/1, 848/2, 849, 850, 851/1, 882, 922, 995/1, 995/12, 1003/1, 1018, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1046, st. 256, st Oleško u Zvole : 155/2, 156/2, 156/5, 237/1, 238, 239, 240/1 - Davle : 11/2, 11/3, 11/7, 851/2, 853, 854/1,854/2,854/3, 855, 856, 865, 867, 877, Sázava u Davle : 30/3, 32/2, 241/1, 246, 247/1, 247/2, 248/2, st. 29, st. 30, st. 31, st Sázava u Petrova : 248/1 - Petrov u Prahy : 636/1, 636/2, 636/3, 636/4 - Luka pod Medníkem : st. 405, st. 406, 129/10, 129/11, 377/3, 377/5, 405/7, 405/51, 409/23, 419/1, 442, 443, 444/1, 444/2, 445/1, 446, Jílové u Prahy : 1873/12, 2155/2, 2158/1, 2167, 2168, 2169/6, 2169/7, 2169/8, 2170, 2172, st. 230, st. 231/1, st. 231/2 - Krč : 3333/1, 3333/3 - Borek nad Sázavou : 62/2,66/5, 85/4, 248, 250/1, 250/2, 250/3, 262/1, 263, 264, 265,267 - Pohoří u Prahy : Kamenný Přívoz : 465/6, 465/7, 465/8, 479/3, 482/2, 486, 667/2, 702, 703, 704, Krhanice : st. 170, st. 171, st. 276, st. 999, 286/2, 1614/3, 1930/3, 1979/4, 1981/1, 1981/2, 2051/5, 2053/2, 2053/9, 2068, 2069, 2070/1, 2070/3, 2070/4, 2071, 2072, 2073, 2074/1, 2074/3, 2087/1 - Týnec nad Sázavou : st. 138, st. 139, st. 141, st. 142, st. 143, st. 1528, 3096/2, 3821/5, 3825/1, 3847/1, 3847/5, 4017, 4036/2, 4037/2, 4037/3, 4181, 4188, 4204/1, 4204/4, 4235/1,4283/1, 4299/1, 4299/2, 4310/1, 4641/1, 4641/2 - Pecerady : 2279/1, 2279/5, 2279/6, 2280/1, 2284/10, Bukovany u Týnce nad Sázavou : 2845/3, 2982/3, 3090/41, 3126/1, Poříčí nad Sázavou : PK 3073/2, PK 3168, PK 3169, PK 3178,st. 169, st. 1005, 1358/2, 1458/3, 3005, 3168, 3169,, 3094/1, 3094/3, 3096, 3178/1 - Mrač : 2506/1, Čerčany : st. 71, st. 99, st. 119, 1234/6, 1238/2, 1518/1, 1518/5, 1518/16, 1518/17, 1518/18 5 /19

6 - Braník : 2064/2, 2089/1, 2102, 2103, 2105, 2804/4, 2973, 2974, 3094, 3095, 3096, 3097, 3100/1, 3100/110, 3100/113, 3102/1, 3102/2, 3102/8, 3103, 3104, 3105, 3107/1, 3107/35, 3107/37, 3107/39, 3107/40, 3108/1, 3120/10, 3124/11, 3124/32, 3124/123, 3124/124, 3124/125, 3124/126, 3124/127 - Trnová u Jíloviště : st. 45, 194, 160/3 - Klínec : 942, Hvězdnice : 769, Líšnice u Prahy : Čisovice : st. 164, st. 165, st. 166, st. 167, st. 187, st. 552, 753/2, 1383/1, 1383/5, 1384, 1385, Podkovičky : 41, 50/9, 364/2, 368, 369, 375/2, 942/11, 942/12, 942/13, 945/2, 947/2, 948/13, 948/14, 949/1, 950/12, 1071/2, 1073/1, 1073/2, 1073/3, 1073/37, 1073/38, 1073/39, 1073/40, 1073/41, 1073/42, 1073/43, 1073/46,1073/47, 1073/51, 1074, 1077/7, Modřany : 180, 181, 182, 183, 186/4, 196, 197/1, 199/1, 199/2, 200/5, 203/1, 203/21, 203/22, 203/23, 204/1, 205/6, 212/1, 214/1, 221/1, 221/4, 222/10, 222/27, 226/5, 228/27, 228/33, 229/9, 230/4, 236/3, 236/4, 237/4, 257/11, 258/1, 258/2, 258/4, 258/5, 258/19, 258/22, 263/18, 4080/4, 4085, 4100/1, 4100/13, 4100/14, 4100/17, 4102, 4103, 4105, 4107, 4108, 4109/8, 4109/9, 4109/10, 4109/11, 4111/6, 4815/2, 4824/4, 4826/3, 4845/29, 4846/6, 4846/9, 4846/11, 4847/5 - Pomořany : 27/55, 113/1, 783/1 - Zbraslav : 3127, 3169, 3182/1, 3217, 3222, 3233/3, 3235, 3236, 3244, Lhota u Dolních Břežan : 285/4, 294/10, 294/11, 294/13, 384/1, 384/3, 384/4, 384/5 - Hrobec : 508/1, 508/2, st Zvole u Prahy : 578, 579. Stručný popis stavby: Revitalizace trati Praha Vrané nad Vltavou - Čerčany je liniovou stavbou, jejíž hlavní náplní je obnova nevyhovujícího stavu železničního svršku a spodku ve vybraných železničních stanicích a náhrada zastaralého zabezpečovacího a sdělovacího zařízení novou technologií, umožňující dálkové řízení provozu. Délka upravovaných kolejí: m Počet nových nebo regenerovaných výhybek 28 ks Délka nových nástupišť žst. Praha Braník 200/170 m žst. Vrané nad Vltavou 170/100 m žst. Davle 170/111 m zast. Luka p. Medníkem 170 m žst. Jílové u Prahy 170 m žst. Týnec nad Sázavou 170 m Nejvyšší traťová rychlost v úseku Praha Krč Praha Modřany 80 km/hod v úseku Praha Modřany Skochovice 60 km/hod v úseku odb. Skochovice - Davle km/hod v úseku Davle - Čerčany 50 km/hod Traťové zabezpečovací zařízení nové 3. kategorie Staniční zabezpečovací zařízení nové 3. kategorie, elektronické. Železniční stavby: - bude použit nový materiál, kolejnice S49 na betonových pražcích - v mezistaničních úsecích jsou to především vybrané úseky s propady rychlosti z důvodu nevyhovujících parametrů směrového oblouku nebo nevyhovujícího stavebně technického stavu. Poloha koleje zůstane stávající, upraveno bude převýšení v oblouku a prodlouženy přechodnice. - železniční stanice budou kompletně rekonstruovány včetně změny konfigurace kolejiště z důvodu nového řešení nástupišť. Jedná se o stanice Praha Braník, Vrané nad Vltavou, Davle, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. - nástupiště budou realizována v rekonstruovaných železničních stanicích. V zastávkách budou nová nástupiště řešena pouze ve vazbě na úpravu přilehlé koleje (zast. Luka pod Medníkem). Výška nástupní hrany bude 550 mm nad temenem kolejnice. Přístup na nástupiště bude úrovňový bezbariérový. Délka nástupních hran je navrhována 170 m. V případě nedostatečných prostorových možností je druhá hrana navržena zkrácená dle prostorových možností. 6 /19

7 Propustky - budou rekonstruovány tři stávající propustky. Objekty budou demolovány a nahrazeny novými betonovými konstrukcemi. Pozemní stavby - Pro umístění technologie pro zabezpečovací a sdělovací zařízení budou využity stávající výpravní budovy v ŽST Praha Braník, Davle, Jílové u Prahy, Měchenice a Týnec nad Sázavou. Budovy budou v nezbytném rozsahu zrekonstruovány (zesílení stopů, krovy, izolace, instalace). Toto řešení je odsouhlaseno SŽDC, s.o. a ČD a.s. Zabezpečovací zařízení Kompletní rekonstrukce zabezpečovací techniky včetně napojení na návazné úseky tratí. Zabezpečovací zařízení bude 3. kategorie - Zabezpečeno bude 23 ks železničních přejezdů, na kterých je v současnosti propad rychlosti a 1 zabezpečený přejezd bude rekonstruován - Kabelová trasa propojí jednotlivé stanice a přejezdy s centrálním dispečerským pracovištěm v žst. Vrané nad Vltavou. Sdělovací zařízení budou položeny nové sdělovací kabely v celém řešeném úseku ve stanicích bude nová kabelizace, kamerové systémy, zařízení pro informování cestujících přenosové zařízení 1Gbps Ethernet traťový rádiový systém TRS, místní rádiová síť MRS ve stanicích Silnoproudá technologie a DŘT nový elektrický ohřev výměn osvětlení ve stanicích rekonstrukce kabelových rozvodů. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška ) a ustanoveními stavebního zákona. 3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před ), pro stavby projektované po ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 7 /19

8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů, podmínek stanovených vlastníky sítí a za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. 13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady. 17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací. 19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 20. Stavebník dodrží podmínku závazného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru dopravních agend, Oddělení silničního správního úřadu, Mariánské nám. 2, Praha 1, č.j. MHMP /2014/ODA-O4/Jv ze dne : Při realizaci stavby zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům 21. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru dopravních agend, Oddělení drážního správního úřadu, Mariánské nám. 2, Praha 1, č.j. MHMP /2014/ODA-O2/Vi ze dne : dodržet Všeobecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v OPTD a OPLD. 22. Stavebník dodrží podmínku závazného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru bezpečnosti a krizového řízení, Mariánské nám. 2, Praha 1, č.j. S-MHMP /2014/BKR ze dne : V tělese trati v úseku Braník Modřany se nachází konstrukce protipovodňové ochrany hl. m. Prahy ( pevné části), která se při povodni doplňuje pytli s pískem a zastavuje se železniční dopravy ( konstrukce chrání část Modřan proti zaplavení). Těleso železniční tratě je tak nedílnou součástí protipovodňové ochrany hl. m. Prahy na povodeň Q2002 a jakékoliv zásahy, úpravy či změny musí zohledňovat tuto skutečnost a musí být s naším odborem konzultovány předem a po celou dobu stavby musí zůstat protipovodňová ochrana hl. m. Prahy plně funkční. 23. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru evidence, správy a využití majetku, Mariánské nám. 2, Praha 1, č.j. SVM/VP/ /14/sva ze dne : - Požadujeme, aby na případné vedení trasy inž. sítí v komunikacích a pozemcích ve správě TSK ( v k.ú. Braník parc.č. 2973, 2974, k.ú. Modřany parc.č. 4085) byla s HMP zastoupeným TSK uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Tato smlouva musí být uzavřena ještě před smlouvou o pronájmu komunikací 8 /19

9 - Na vjezd a výjezd, na staveništní dopravu a na zábory a na zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK uzavře investor nebo jím zplnomocněný zástupce min. jeden měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK ( OS TSK Praha Jih, Ing. Konhefrt, tel ) smlouvu o pronájmu komunikací, ve které budou stanoveny konkrétní podmínky - Požadujeme, aby na případné vedení trasy inž. sítí v komunikacích a pozemcích v k.ú. Braník parc.č. 2105, k.ú.modřany parc.č. 4085, k.ú. Hodkovičky parc.č. 1071/2 a 1073/47 uzavřel investor nebo jím zplnomocněný zástupce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti HMP zastoupeným MHMP SVM oddělením výkonu vlastnických práv - Požadujeme aby, min. jeden měsíc před zahájením prací na pozemcích k.ú. Braník p.č.2105, k ú. Modřany p.č.4085, k.ú. Hodkovičky p.č. 1071/2, 1073/47 investor nebo jím zplnomocněný zástupce uzavřel krátkodobou nájemní smlouvu se správcovskou firmou URBIA, Královédvorská 16, P.O.BOX 656, Praha 1, p.musil tel Požadujeme, aby investor smluvně majetkově vypořádal investici nově budovaný přístupový chodník k železničnímu přejezdu s odborem evidence, správy a využití majetku MHMP, odd. správy majetku, tel Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Benešov, Odboru životního prostředí, Masarykovo nám 100, Benešov, č.j. MUBN/15099/2014/OOPLH ze dne : - Na lesní pozemky nebude trvale ukládán trvale výkopový nebo stavební materiál, nebudou zde zakládány žádné skládky -Nedojde k poškození okolních lesních porostů v nadzemní ani kořenové části. 25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Městského úřadu Benešov, Odboru výstavby a územního plánování, Silniční správní úřad, Masarykovo nám 100, Benešov, č.j. MUBN/66849/2014/VÝST ze dne : - V případě omezení provozu na komunikacích II. a II. třídy a to : II/109, III/1091,III/1069, III/1068, II/106, III/1066 požádá dodavatel před započetím stavby MÚ Benešov OVÚP SSÚ o povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, případně o povolení uzavírky předmětných komunikací - Stávající dopravní značení lze odstranit pouze na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, k jehož vydání je věcně a místně příslušný MÚ Benešov, SSÚ. 26. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Černošice, Odboru životního prostředí, Podskalská 1290/6, Praha 2, č.j /2014 OZP/V/La ze dne : - při provádění prací nesmí dojít ke kontaminaci povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie. - Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryt vodních toků, nesmí být skladován a ukládán v záplavových územích. V případě splavení je nutno koryto ihned vyčistit. Po dokončení prací nesmí žádný odplavitelný materiál zůstat v záplavových územích nebo v dosahu velkých vod. - Uskladňování závadných látek i doplňování provozních kapalin do mechanizace nesmí probíhat v záplavových územích. - Nesmí dojít k dotčení koryt toků, zejména ke zmenšení průtočného profilu nebo k navýšení břehových pozemků. - Nesmí dojít ke škodám na opevnění koryt a plavebních znacích Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska a vyjádření Úřadu městské části Praha 4, Odboru životního prostředí a dopravy, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, č.j. P4/81248/14/OŽPAD/MVI/St ze dne a to zejména : - Náhradní výsadba, určená rozhodnutím o kácení, bude provedena do doby vydání kolaudačního rozhodnutí - Pro staveništní dopravu bude použita především železniční trať - Přechodné omezení provozu na místních komunikací a veřejně přístupných pozemních komunikacích např. situováním zařízení staveniště v jejich prostoru bude časově i prostorově minimalizováno na dobu pouze nezbytnou, přičemž nebude omezováno parkování osobních vozidel v uličním prostoru - Křížení úložné kabelové trasy s místními komunikacemi bude mimoúrovňové ( dále MK) III. Třídy v ul. N8klích, a MK IV.třídy evid.č. TSK hl.m.prahy NN4315 ( tj. cyklo a pěší podchod na parc.č. 2726/1 a dalších Braník) bude mimoúrovňové, bez zásahu do jejich vozovek 9 /19

10 - Trvalé dopravní značení a zařízení bude provedeno na základě stanovení podle 77 zákona č. 361/2000 Sb.o provozu na místních komunikacích, které bude doloženo také pro účel kolaudačního souhlasu. 28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Úřadu městské části Praha 16, Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23, Praha Radotín, č.j /14/OVDŽP/Sj ze dne , a to zejména : - podmínky stanovené ve vodoprávním souhlasu č.j /14/OVDŽP/Jj ze dne dodržování opatření ke snižování zatěžování okolí stavby prachem a jinými látkami znečišťujícími ovzduší. 29. Stavebník dodrží podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, oblast Kladno, Zborovská 11, Praha 5, č.j.5011/14/ksus/klt/mot (oblast Kladno) ze dne : - Nebudou poškozeny silnice ani systém jejich odvodnění v jeho správě - Uzavírky a objízdné trasy budou projednány s dotčenými obcemi a provozovateli autobusové dopravy - Do zahájení stavby bude za účasti investora, resp. zhotovitele a KSÚS provedena pasportizace přepravních tras pro dopravu materiálu na tuto stavbu. Pasportizaci provede investor, resp. zhotovitel stavby. Po skončení staveništní přepravy provede investor, resp. Zhotovitel za účasti KSÚS Středočeského kraje pasportizaci skutečného stavu komunikací. 30. Stavebník dodrží podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, oblast Benešov, Zborovská 11, Praha 5, č.j. 3078/14/KSÚS/BNT/ZOU/676 (oblast Benešov) ze dne : - Práce budou prováděny v termínu od do , stavební a ani výkopový materiál nebude ukládán na vozovku - Bude vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací MÚ Benešovi OVÚP OSSÚ - Před zahájení stavby bude uzavřena S KSÚS Středočeského kraje Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a zaplacena záloha na jednorázovou úhradu - Po ukončení stavby bude zpracován GP, který bude předložen na KSÚS Středočeského kraje na vypracování smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Se zástupce KSÚS Středočeského kraje bude sepsán zápis o předání míst zásahu, o kontrole provedení a následnému převzetí. 31. Stavebník dodrží podmínku Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl.m.prahy, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/2, Praha 4, č.j. KRPA /ČJ DŽ ze dne : Před zahájením stavebních prací na dotčených přejezdech v dostatečném předstihu předložit návrh DIO k odsouhlasení 32. Stavebník dodrží podmínky Policie ČR, Krajského ředitelství Střed. kraje, Územní odbor Praha venkov-jih, Dopravní inspektorát, Masarykovo nám. 708, Mnichovice, č.j. KRPS /ČJ ze dne a to zejména : - Jestliže by došlo v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu DIO k odsouhlasení - Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným dle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 - Při provádění zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 33. Stavebník dodrží podmínku Policie ČR, Krajské ředitelství Střed. kraje, Územní odbor Benešov, K Pazderně 906, Benešov, č.j. KRPS /ČJ ze dne : Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66. Barevně, rozměrově i umístěním musí dopravní značení odpovídat příslušné platné normě ČSN, zákonu č. 361/2000 Sb., a vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna ze vzdálenosti min. 50 m. Po ukončení prací na komunikaci, musí být přechodné dopravní značení odstraněno. 34. Stavebník dodrží podmínku závazného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1, č.j. HSHMP 45561/2014 ze dne : Po výběru zhotovitele požaduji zpracovat hlukovou studii ze stavební činnosti pro období výstavby a pro okolí dopravních tras na staveniště. 10 /19

11 35. Stavebník dodrží podmínky Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami 3/448, Praha 10, č.j. 2691/2014 ze dne , č.j. 3063/2014 ze dne a to zejména: - pro archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je nutno uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací - sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení - ohlášení všech zemních prací nejpozději 3 týdny před jejich realizací - písemné potvrzení o provedení výzkumu bude předloženo ke kolaudačnímu řízení. 36. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, Praha 1, č.j. SBS 34290/2014/OBÚ-02/2 ze dne a to zejména: - Po dobu provádění ražby štol bude na místě báňská záchranná služba - Na stavbě musí být vytvořena dostatečná zásoba materiálu pro eventuální opatření při překročení varovných stavů. 37. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, Praha 5, č.j / /Ma ze dne a to zejména: - povinnost oznámení zahájení a ukončení realizace stavby, přizvání k přejímacímu řízení a k řízení o povolení užívání stavby - havarijní a povodňový plán bude doplněn o údaje o zhotoviteli a doplněn kontakt na havarijního technika závodu Dolní Vltava M. Maláčka, tel , 38. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Pražských vodovodů a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, č.j. PVK 12973/OTPČ/15 ze dne a to zejména: - v předstihu 10 pracovních dnů před realizací přípojky se dostavit se stanovenými doklady do PVK, Dykova 3, Praha 10 k projednání dalšího postupu. 39. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby: - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu. 40. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu šesti měsíců. 41. Před uvedením stavby do provozu, je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES. 42. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle 122 stavebního zákona a podle 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 43. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 44. Stavba bude dokončena nejpozději do , včetně zkušebního provozu. Účastníci řízení: METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/l786, Praha 2, IČ: , který zastupuje vlastníka dráhy Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, org.jednotku SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ , na základě plné moci ze dne a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje. Ostatní vyrozuměni : - doručení veřejnou vyhláškou podle 144 odst. 2 správního řádu oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Úřadů městských částí Praha 12, Praha 4; Městských úřadů Praha Zbraslav, 11 /19

12 Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou, Davle a Obecních úřadů Březová Oleško, Bukovany, Čerčany, Čisovice, Dolní Břežany, Hvězdnice, Kamenný Přívoz, Klínec, Krhanice, Líšnice, Měchenice, Mrač, Hrobec, Petrov, Pohoří, Poříčí nad Sázavou, Trnová, Vrané nad Vltavou, Zvole u Prahy, po dobu nejméně 15 dnů. - zveřejnění na ( elektronická úřední deska ) podle 25 odst. 2 správního řádu oznámení bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů. Výrok o námitkách účastníků: Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny. O důvodnění Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, org.jednotka SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ , kterého zastupuje na základě plné moci ze dne , společnost METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/l786, Praha 2, IČ: , podal dne 3. února 2015 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán úřady : Městský úřad Jílové u Prahy, SÚ, Masarykovo nám 194, Jílové u Prahy, č.j. MJuP/00307/2015 ze dne , č.j. MJuP/00504/2015 ze dne , č.j. MJuP/00799/2015 ze dne Obecní úřad Dolní Břežany, OŽPaD, stavební úřad, 5.května 78, Dolní Břežany, č.j. 4130/14 ze dne Úřad Městyse Štěchovice, stavební úřad, Hlavní 3, Štěchovice, č.j. 4710/13/SUS/VTo ze dne a č.j. 4709/13/SUS/VTo ze dne Městský úřad Benešov, OVaÚP, Masarykovo nám 100, Benešov, č.j. MUBN/59259/2014/VÝST ze dne Obecní úřad Čerčany, SÚ, Václavská 36, Čerčany, č.j. OUCE/1646/2014 ze dne Městský úřad Týnec nad Sázavou, OV, K Náklí 404, Týnec nad Sázavou, č.j. MUTnS-0356/2015 ze dne Úřad městské části Praha 12, OV, Písková 830/25, Praha 4, č.j. P /2015 OVY ze dne Rozhodnutí o umístění stavby vydaly : Městský úřad Týnec nad Sázavou, OV, K Náklí 404, Týnec nad Sázavou, č.j. MUTnS-8321/2014 ze dne Úřad městské části Praha 12, OV, Písková 830/25, Praha 4, č.j. P /2015 OVY ze dne Městský úřad Jílové u Prahy, SÚ, Masarykovo nám 194, Jílové u Prahy, č.j. MJuP/07451/2014 ze dne a č.j. MJuP/09615/2014 ze dne Dnem podání bylo podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno v této věci stavební řízení. Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle 144 odst. 2 správního řádu. Oznámení zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům čj. DUCR-8781/15/Kr ze dne bylo vyvěšeno předepsaným způsobem na úřední desce Drážního úřadu a úředních deskách dotčených úřadů. V oznámení Drážní úřad upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto a že lhůta pro vydání rozhodnutí může být prodloužena až o 30 dní ( 71 odst.3 písm.a) správní řád ). Ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby se konalo dne 24. března Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: - Snímky a výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky - Smlouva o právu provedení stavby č. S-4104/ České dráhy, a.s. 12 /19

13 - Smlouva o právu provedení stavby č. S-4402/ Karamavere, a.s. - Dohoda o provedení stavby č. S-4776/ Hlavní město Praha - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3589/ Městská část Praha - Zbraslav - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3620/ Obec Dolní Břežany - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. V-2923/ Lesy ČR, s.p. - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3586/ ZO Odborového sdružení železničářů - Depo kolejových vozidel Praha - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3629/ Obec Vrané nad Vltavou - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3628/ Obec Měchenice - Smlouva o právu provedení stavby č. S-4553/ Obec Měchenice - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě č. V- 4734/ Lesy ČR, s.p. - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3626/ Městys Davle - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3332/ Město Jílové u Prahy - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3679/ Ing.Ivo Štolc - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě č.v- 4735/ Lesy ČR, s.p. - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3654/ Křemenová Kateřina - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3656/ Ing.Hrabal Stanislav a Ing.Hrabalová Barbora - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3627/ Obec Kamenný Přívoz - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3588/ Obec Krhanice - Dohoda k provedení stavby na cizím pozemku č. S-4401/ KSÚS Středočeského kraje - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3584/ Město Týnec nad Sázavou - Smlouva o právu provedení stavby č. S-4072/ Město Týnec nad Sázavou - Smlouva o právu provedení stavby č. S-4473/ Wallistra, spol. s r.o. - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3655/ Oplt Josef - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3657/ Obec Poříčí nad Sázavou - Dohoda k provedení stavby na cizím pozemku č. S-3347/2014 KSÚS Středočeského kraje - Smlouva o právu provedení stavby č. S-3587/ Obec Trnová - Smlouva o právu provedení stavby č. S-4808/ AVERS, spol. s r.o. Smlouva o smlouvě budoucí o plnění majícím povahu služebnosti č. V 031/ Povodí Vltavy, s.p. - Vyjádření vydalo Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, č.j /ENV/14 ze dne Vyjádření vydal Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, č.j /2014/KUSK ze dne , č.j /2013/KUSK ze dne Závazné stanovisko vydal Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend, Oddělení silničního správního úřadu, Mariánské nám. 2, Praha 1, č.j. MHMP /2014/ODA- O4/Jv ze dne Závazné stanovisko vydal Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend, Oddělení drážního správního úřadu, Mariánské nám. 2, Praha 1, č.j. MHMP /2014/ODA- O2/Vi ze dne Závazné stanovisko vydal Magistrát hlavního města Prahy, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Mariánské nám. 2, Praha 1, č.j. S-MHMP /2014/BKR ze dne Závazná stanoviska a vyjádření vydal Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, Mariánské nám. 2, Praha 1, č.j. S-MHMP /2014/1/OZP/VI ze dne , č.j. S-MHMP /2013/1/OZP/VI ze dne Vyjádření vydal Magistrát hlavního města Prahy, Odbor evidence, správy a využití majetku, Mariánské nám. 2, Praha 1, č.j. SVM/VP/ /14/sva ze dne Stanovisko a vyjádření vydal Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám 100, Benešov, č.j. MUBN/65214/2014/OOPLH ze dne , č.j. MUBN/77069/2013/OOPLH ze dne Souhlas dle 14 lesního zákona vydal Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám 100, Benešov, č.j. MUBN/15099/2014/OOPLH ze dne /19

14 - Souhlas vodoprávního úřadu dle 17 zákona č.254/2001 Sb. o vodách vydal Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám 100, Benešov, č.j. Vod /2014 ze dne vyjádření a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací vydal Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, Silniční správní úřad, Masarykovo nám 100, Benešov, č.j. MUBN/66849/2014/VÝST ze dne , č.j. MUBN/72526/2014/VÝST ze dne stanovisko vydal Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 1290/6, Praha 2, č.j. MUCE 56610/2014 OŽP/Kr ze dne , č.j. MUCE 617/2015 OZP/Kr ze dne Souhlas vodoprávního úřadu dle 17 zákona č.254/2001 Sb. o vodách vydal Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 1290/6, Praha 2, č.j /2014 OZP/V/La ze dne Závazné stanovisko vydal Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 1290/6, Praha 2, č.j. MUCE 60095/2014 OSU ze dne Rozhodnutí o povolení kácení vydal Městský úřad Jílové u Prahy, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 194, Jílové u Prahy, č.j. MJuP/01649/2014/OŽP žp-s ze dne Závazná stanoviska a vyjádření vydal Úřad městské části Praha 4, Odbor životního prostředí a dopravy, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, č.j. P4/81248/14/OŽPAD/MVI/St ze dne Rozhodnutí o povolení kácení vydal Úřad městské části Praha 4, Odbor životního prostředí a dopravy, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, č.j. P4/023595/14/OŽPAD/HNL ze dne Souhlas vodoprávního úřadu dle 17 zákona č.254/2001 Sb. o vodách vydal Úřad městské části Praha 4, Odbor životního prostředí a dopravy, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, č.j. P4/046290/14/OST/KSOT ze dne Stanoviska a vyjádření vydal, Úřad městské části Praha 12, Odbor životního prostředí a dopravy, Písková 830/25, Praha 412, č.j. P /2014 OŽD/Hr ze dne Souhlas vodoprávního úřadu dle 17 zákona č.254/2001 Sb. o vodách vydal Úřad městské části Praha 12, Odbor životního prostředí a dopravy, Písková 830/25, Praha 412, č.j. P /2014 OŽD ze dne , č.j. P /2014 OŽD ze dne Vyjádření vydal, Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23, Praha Radotín, č.j /14/OVDŽP/Sj ze dne Souhlas vodoprávního úřadu dle 17 zákona č.254/2001 Sb. o vodách vydal Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23, Praha Radotín, č.j /14/OVDŽP/Jj ze dne Vyjádření vydala Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl.m.prahy, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/2, Praha 4, č.j. KRPA /ČJ DŽ ze dne Vyjádření vydala Policie ČR, Krajské ředitelství Střed. kraje, Územní odbor Praha venkov-jih, Dopravní inspektorát, Masarykovo nám. 708, Mnichovice, č.j. KRPS /ČJ ze dne Stanovisko vydala Policie ČR, Krajské ředitelství Střed. kraje, Územní odbor Benešov, K Pazderně 906, Benešov, č.j. KRPS /ČJ ze dne Závazné stanovisko vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1, č.j. HSHMP 45561/2014 ze dne Závazné stanovisko vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Ditrichova 17, Praha 2, č.j. KHSSC 43832/2014 ze dne Závazné stanovisko vydalo Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR, Kloknerova 2295/26, Praha 4, č.j. MV /PO-PRE-2015 ze dne Stanovisko vydal Město Týnec nad Sázavou, Odbor majetku, K Náklí 25741, Týnec nad Sázavou, č.j. MUTnS-6185/2014 ze dne Rozhodnutí o povolení kácení vydal Městský úřad Týnec nad Sázavou, Odbor majetku, K Náklí 25741, Týnec nad Sázavou, č.j. MUTnS-1664/2014 ze dne Souhlas Městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha Zbraslav, bez č.j. ze dne /19

15 - Vyjádření vydal Úřad Městyse Davle, Na náměstí 63, Davle, č.j. 1109/2014ze dne Stanovisko vydala Obec Mrač, Mrač 14, Poříčí nad Sázavou, č.j. 195/2014 ze dne Vyjádření vydala Obec Petrov, Hlavní 30, Petrov, č.j. 1161/2014/OÚ ze dne Stanovisko vydala Obec Březová Oleško, Hlavní 1143, Zvole u Prahy, č.j. Bo-673/2014 ze dne Stanovisko vydala Obec Bukovany, Bukovany 154, Týnec nad Sázavou, č.j /14/OU ze dne Vyjádření vydal Obecní úřad Hvězdnice, Hvozdnice 160, č.j. OUH/OD/376/2014 ze dne Stanovisko vydal Obecní úřad Líšnice, Líšnice č. 175, č.j. 813/2014/Líš.-PZ ze dne Vyjádření vydala Obec Klínec, Klínec 138, Mníšek pod Brdy, č.j.1085/14 ze dne Stanovisko vydala Obec Dolní Břežany, Správa majetku, 5.května 78, Dolní Břežany, č.j. 4265/14 ze dne Stanovisko vydala Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, Poříčí nad Sázavou, bez č.j. ze dne Stanovisko vydal Obecní úřad Pohoří, Pohoří-Chotouň 100, Jílové u Prahy, č.j. 965/2014 ze dne Stanovisko vydala Obec Zvole, Hlavní 33, Zvole u Prahy, č.j. 0724/14 ze dne Stanovisko vydal Obecní úřad Vrané nad Vltavou, Březovská 112, Vrané nad Vltavou, č.j. 1243/2014/OÚ ze dne , č.j. 1452/2012 ze dne Vyjádření vydala Obec Krhanice, Krhanice 46, č.j. 622/2014/Odp-2 ze dne Vyjádření vydala Obec Měchenice, Hlavní 4, Měchenice, č.j. 56/2015/OÚ ze dne Stanovisko vydala Obec Hrobec, V Dolích 5, Ohrobec, č.j. Oh/0729/14 ze dne Stanovisko vydal Obecní úřad Trnová, Mníšek pod Brdy, č.j. 35/2014 ze dne Stanovisko vydal Obecní úřad Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz čp. 285, č.j. 678/2014/OÚ/S ze dne Stanovisko vydala Obec Čisovice Bojov, Čisovice č.4, č.j. 573/2014 ze dne Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací vydal Obecní úřad Krhanice, Krhanice čp. 46, č.j. 185/2014 ze dne Vyjádření vydala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, č.j.5011/14/ksus/klt/mot (oblast Kladno) ze dne a č.j. 3078/14/KSÚS/BNT/ZOU/676 (oblast Benešov) ze dne , č.j. 1172/14/KSÚS/BNT/ZOU/216 ze dne Stanovisko vydala Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1, č.j. TSK/30639/14/2200/Me ze dne , č.j.1845/14/2600/hrd ze dne , č.j. 1845/14/2600/Mit ze dne Stanovisko vydal Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s., svodná komise, Sokolovská 217/42, Praha 9, č.j /36P1275/1505 ze dne Vyjádření vydal Ropid, Rytířská 10, Praha 1, č.j. OPD/0498/14/Hs ze dne Vyjádření vydal Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami 3/448, Praha 10, č.j. 2691/2014 ze dne , č.j. 3063/2014 ze dne Oznámení o stavebním záměru na ARÚ AV ČR Praha, Letenská 4, Praha 1 ze dne Stanovisko vydal NIPI o.p.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava, č.j (271) ze dne Stanovisko vydaly Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Vltavy, Přemyslova 1106, Hradec Králové, č.j. LCR954/005386/2014 ze dne Vyjádření vydaly Lesy ČR, závod Konopiště, Želetinka 12, Benešov u Prahy, č.j. LCR006/200195/2014 ze dne Závazné stanovisko vydal Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, Praha 1, č.j. SBS 34290/2014/OBÚ-02/2 ze dne /19

16 - Vyjádření vydal Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, Praha 5, č.j / /Ma ze dne Vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí : UPC, s.r.o. ze dne /2014 Aquabox, spol. s r.o. ze dne bez č.j. Aquaconsult, spol. s r.o. ze dne ZV 4024 GTS Czech s.r.o. ze dne Kolektory Praha, a.s. ze dne /14/600/Go RIO Media, a s. ze dne VYJ Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne razítko na situaci Ministerstvo Vnitra ČR ze dne razítko na situaci Technické služby Benešov, s.r.o. ze dne PDD 73/14 T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne ÚR/57116/14-10 ČEPS, a.s. ze dne /14/KOC/Ro/4 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne PVK 44128/14/OTPČ, ze dne PVK 12973/OTPČ/15 Pražská teplárenská, a.s. ze dne JAR/2535/2014 Dial telecom, a.s. ze dne /UR/14 PREdistribuce, a.s. ze dne Telefónica Czech Republic ze dne /14, ze dne /14, ze dne /14 Telefónica Czech Republic ze dne konkrétní podmínky ochrany SEK JCDecaux, spol. s r.o. ze dne bez č.j. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů (VUSS) ze dne / OÚ2-PHA Eltodo-Citelum, a.s. ze dne /14 České radiokomunikace, a.s. ze dne UPTS/OS/108326/2014 Osvětlení Týnec, k.s. ze dne Bř/145/2014 Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne /Vn/OSDS/2014 Vodovody a Kanalizace Beroun, a.s. ze dne O /2014 RWE, s.r.o. ze dne Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. ze dne /1592/vyj/HO Teplárna Týnec, s.r.o. ze dne bez č.j. 1.SčV Příbram, a.s. ze dne TÚŘ/O /14 ČD Telematika, a.s. ze dne /2014-O TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s.ze dne Sitel, spol. s r.o. ze dne ČEZ Distribuce a.s. ze dne , ze dne , ze dne , ze dne ČEZ ICT Services a.s. ze dne P Vyjádření vlastníků vleček : Dobet, s.r.o. ze dne Vrané River & Green, s.r.o., ze dne Metaz Týnec, a.s., ze dne Jawa Moto, s.r.o., ze dne Žádost o vyjmutí SO Přejezd v km 28,090 z rozsahu stavby a projektová dokumentace, vypracovaná společností METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/l786, Praha 2, IČ: , autorizovanou osobou Ing. Petrem Vyskočilem, ČKAIT Na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 8. dubna 2015 bylo Drážním úřadem schváleno zmenšení rozsahu stavby o stavební objekt SO Přejezd v km 28,090. Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 16 /19

17 P o učení o o d v o l á n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle 81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Otisk úředního razítka Ing. Martin Roedl náměstek ředitele Drážního úřadu Informace pro stavebníka: Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši Kč. Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Úřad městské části Praha 12, Hausmannova 3014/, Praha 4- Modřany Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194/, Jílové u Prahy Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404/, Týnec nad Sázavou Úřad městyse Davle, Na náměstí 63/, Davle Obecní úřad Březová Oleško, Hlavní 1143, Březová Oleško, Oleško, Zvole u Prahy Obecní úřad Bukovany, Bukovany 154, Týnec nad Sázavou Obecní úřad Čerčany, Václavská 36/, Čerčany Obecní úřad Čisovice, 4/, Čisovice Obecní úřad Dolní Břežany,stavební úřad, 5. Května 78/, Dolní Břežany Obecní úřad Hvozdnice, Hvozdnice 160/, Hvozdnice Obecní úřad Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz 285, Kamenný Přívoz Obecní úřad Klínec, Klínec 138/, Klínec Obecní úřad Krhanice, Krhanice 46/, Krhanice Obecní úřad Líšnice, Líšnice 175/, Líšnice Obecní úřad Měchenice, Hlavní 4/, Měchenice Obecní úřad Mrač, Mrač 14/, Poříčí nad Sázavou Obecní úřad Ohrobec, V Dolích 5, Ohrobec, Zvole u Prahy Obecní úřad Petrov, Hlavní 30, Petrov u Prahy Obecní úřad Pohoří, Chotouň 51, Pohoří, Jílové u Prahy Obecní úřad Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, Poříčí nad Sázavou 17 /19

18 Obecní úřad Trnová, Trnová 80, Mníšek pod Brdy Obecní úřad Vrané nad Vltavou, Březovská 112/, Vrané nad Vltavou Obec Zvole, Hlavní 33, Zvole u Prahy. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko Podpis: Přílohy: Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): Ověřená projektová dokumentace Štítek Stavba povolena Rozdělovník: Účastníci řízení: METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/l786, Praha 2, který zastupuje na základě plné moci ze dne vlastníka dráhy Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, org.jednotku SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9 Ostatní vyrozuměni: - doručení veřejnou vyhláškou podle 144 odst. 2 správního řádu oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Úřadů městských částí Praha 12, Praha 4; Městských úřadů Praha Zbraslav, Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou, Davle a Obecních úřadů Březová Oleško, Bukovany, Čerčany, Čisovice, Dolní Břežany, Hvězdnice, Kamenný Přívoz, Klínec, Krhanice, Líšnice, Měchenice, Mrač, Hrobec, Petrov, Pohoří, Poříčí nad Sázavou, Trnová, Vrané nad Vltavou, Zvole, po dobu nejméně 15 dnů. - zveřejnění na ( elektronická úřední deska ) podle 25 odst. 2 správního řádu oznámení bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů. Dotčené orgány: Magistrát hl.m. Prahy, odbor životního prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku, Nám. Franze Kafky 1/16, Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, odbor krizového řízení, nám. Franze Kafky /1, Praha Magistrát hl.m. Prahy, Odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, Praha 1 Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Úřad městské části Praha 4,odbor životního prostředí a dopravy, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, Hausmannova 3014/, Praha 4- Modřany Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí, Cílkova 796/, Praha 411 Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha 512 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, Praha 5 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 81/11, Praha 5 Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, K Náklí 404/, Týnec nad Sázavou Městský úřad Jílové u Prahy, stavební odbor, Masarykovo náměstí 194/, Jílové u Prahy Městský úřad Jílové u Prahy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 194/, Jílové u Prahy Městský úřad Černošice, odbor územního plánování a stavebního řádu, Riegrova 1209/,25228 Černošice Městský úřad Černošice, pracoviště Praha, odbor dopravy, Podskalská 19/, Praha 2 Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Riegrova 1209/, Černošice 18 /19

19 Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 100/, Benešov Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/, Benešov Úřad městyse Štěchovice,stavební úřad, Hlavní 3/, Štěchovice Obecní úřad Dolní Břežany,stavební úřad, 5. Května 78/, Dolní Břežany Policie České republiky - Krajské ředitelství hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, Kongresová 2/1666, Praha 4 Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát, Marasykovo náměstí 708/, Mnichovice Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, K Pazderně 880/, Benešov u Prahy Obvodní báňský úřad v Kladně, Kozí 4/, Praha 1 Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 26/, Praha 414 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62/, Praha Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha /1970, Kladno Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, Praha Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, Praha Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, Hradební 772/12, Praha Na vědomí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha Spis 19 /19

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0087ugy* CRDUX0087UGY DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-2/Kr V Praze dne 17. února 2015 Č. j.: DUCR-8781/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc *crdux008z6es* CRDUX008Z6ES DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MOSDO0076/1511/Eh V Olomouci dne 2. září 2015 Č. j.: DUCR50783/15/Eh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc R O Z H O D N U T Í *crdux001r5e6* CRDUX001R5E6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0154/10-5/Bh V Olomouci dne 1. června 2010 Č. j.: DUCR-27568/10/Bh Telefon: +4209727 41315

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux004sefi* CRDUX004SEFI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0375/12-6/Tm V Olomouci dne 13. září 2012 Č. j.: DUCR-49077/12/Tm Telefon: +420 972 741

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova *crdux003v1ek* CRDUX003V1EK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0906/11-5/Os V Olomouci dne 15. února 2012 Č. j.: DUCR-3729/12/Os Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

R O Z H O D N U T Í. Nová Karolina prodloužená ulice Porážková

R O Z H O D N U T Í. Nová Karolina prodloužená ulice Porážková *crdux002k3ue* CRDUX002K3UE DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0602/10-6/Ma V Olomouci dne 26. ledna 2011 Č. j.: DUCR-4020/11/Ma Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux004s522* CRDUX004S522 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0251/12-13/To V Olomouci dne 13. září 2012 Č. j.: DUCR-48747/12/To Telefon: +420

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/736/2015-5-SP/Če V Pelhřimově dne 1.7.2015 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6750/2010 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.12.2010 Sp.zn: MC22 2111/2007 OV 05 k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 10.4.2015 Vyřizuje: František

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/1496/2014-3-SP/Če V Pelhřimově dne 21.8.2014 Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 498 277, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux007dnwe* CRDUX007DNWE DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0409/14-13/Bn V Praze dne 7. července 2014 Č. j.: DUCR-38772/14/Bn Telefon: +420 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux008szw6* CRDUX008SZW6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-5/Kr V Praze dne 28. července 2015 Č. j.: DUCR-43411/15/Kr Telefon: +420

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/1431/13 Vyřizuje: Bc. Vondrů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, odpovědná osoba: Ing. Pluhař, (investorem stavby je OMI MHMP, zastoupené spol. ZAVOS, s.r.o.

EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, odpovědná osoba: Ing. Pluhař, (investorem stavby je OMI MHMP, zastoupené spol. ZAVOS, s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SPRÁVY MAJETKU adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne MCP11/13/012601/OSM/Jan. Ing. Janda/375 26.2.2013 Toto rozhodnutí

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová Nad Lomnicí 1108 388 01 Blatná Spisová značka

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10759/15 LuE Číslo spisu: 1762/2015 Číslo evidenční: 2015/019 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo:.ev./ 4)/3 Číslo jednací: ~., v v URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD v Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE telefon: 318692151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005fwg3* CRDUX005FWG3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0935/12-6/De V Olomouci dne 13. března 2013 Č. j.: DUCR-11599/13/De Telefon: +420 972 741

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008bx3q* CRDUX008BX3Q DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0165/15-4/Bj V Praze dne 1. dubna 2015 Č. j.: DUCR-15037/15/Bj Telefon: +420 972 241

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1512/2011 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1512/2011 Milín, dne: 9.1.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I Smlouva o právu provedení stavby č.: kterou ve smyslu ust. 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E Odbor dopravy Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 414 Č.j.: MěÚN/59308/2010 Neratovice dne 19. ledna 2011 Vyřizuje: Konečný / tel.: 315 650 416 Veřejná

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/522/2010/kou Polná, dne: 21.12.2010 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00a5312* CRDUX00A5312 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0220/16-11/Kk V Olomouci dne 8. června 2016 Č. j.: DUCR-35996/16/Kk Telefon: +420

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova l, 772 58 Olomouc Č.j. došlého dokumentu: 796/08 Č.j.:21-5037/08-DÚ/Kf V Brně dne 3. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Košulič Rudolf Telefon : 602

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/12714/13-6/Ru Spis. značka: ZN/OD/1221/13 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/1319/2010/S-4 V Sedlčanech dne: 17.03.2010 Tel.: 318 822 742, linka 134 Vyřizuje : Ing. Michaela Šmídová e-mail: smidova@mu.sedlcany.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz www.jince.eu Spis. zn..: 1369/14/Tů Jince

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha *crdux005j157* CRDUX005J157 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 28. března 2013 Sp. Zn.: MP-SDP0174/13-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby Městský úřad Trutnov odbor výstavby Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2010/12101/V/SIO/2717 2010/12099/V/SIO/2715 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 Ondřej

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: jurankovao@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 1330/2012 VÚP/Ju

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux008bb5q* CRDUX008BB5Q Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-15/Kx V Plzni dne 17. března 2015 Č. j.: DUCR-14150/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více