DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha"

Transkript

1 *crdux008szw6* CRDUX008SZW6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-5/Kr V Praze dne 28. července 2015 Č. j.: DUCR-43411/15/Kr Telefon: (linka 206) Oprávněná úřední osoba: Kořínková Marie Ing. O Z N Á M E N Í P O K R AČOVÁNÍ STA V E B N Í H O ŘÍZENÍ V EŘEJNOU V Y H L Á Š K O U Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), obdržel dne 27. února 2015 žádost stavebníka, Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, organizační jednotky SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ: , o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II.část Praha Hostivař - Praha hl.n., v rozsahu: STAVEBNÍ OBJEKTY: SO Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, železniční svršek SO Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, železniční spodek SO ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek SO ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek, vlečka Mitas SO ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek SO ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek - sanace žel. mostu v ev. km 1,575 SO ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek, vlečka Mitas SO Praha Zahradní Město-Praha Vršovice, železniční svršek SO Praha Zahradní Město-Praha Vršovice, železniční svršek, koleje ČD a.s.- ONJ a DKV Praha SO Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční spodek SO ŽST Praha Vršovice, železniční svršek SO ŽST Praha Vršovice, železniční svršek - DKV Praha SO ŽST Praha Vršovice, železniční spodek SO ŽST Praha Vršovice, železniční spodek - DKV Praha SO Praha Hostivař - Praha hl. n., výstroj a značení trati SO ŽST Praha Zahradní Město, nástupiště SO Zast. Praha Eden, nástupiště SO ŽST Praha Vršovice, nástupiště SO ŽST Praha Vršovice, nástupiště u VB SO Železniční most v ev. km 177,855 SO Železniční most v ev. km 177,891 SO Železniční most v ev. km 178,798 SO Železniční most v ev. km 178,798, výtahové šachty SO Železniční most v ev. km 8,295 SO Propustek v ev. km 6,693 1 / 8

2 SO Návěstní krakorec v km 6,640 SO Železniční most v km 181,270 (podchod pro pěší) SO Železniční most v ev. km 181,532 SO Propustek v ev. km 8,623 SO Návěstní krakorce v km 179,690 a v km 8,478 SO Návěstní krakorce v km 180,175 a v km 8,967 SO Návěstní lávka v km 182,223 SO Železniční most v ev. km 182,741 SO Železniční most v ev. km 183,310 (podchod pro pěší) SO Železniční most v ev. km 183,652 SO Železniční most v ev. km 183,792 SO Propustek v ev. km 182,538 SO ŽST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace SO ŽST Praha Zahradní Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům SO ŽST Praha Zahradní Město, vodovodní přípojky k pozemním objektům SO ŽST Vršovice - obvod Eden, dešťová kanalizace SO ŽST Vršovice - obvod Eden, přípojky kanalizace k pozemním objektům SO ŽST Vršovice - obvod Eden, vodovodní přípojky k pozemním objektům SO ŽST Vršovice, dešťová kanalizace SO ŽST Vršovice, přípojky kanalizace k pozemním objektům SO ŽST Vršovice, vodovodní přípojky k pozemním objektům SO TM Zahradní Město, přípojka kanalizace k provoznímu objektu SO TM Zahradní Město, vodovodní přípojka k provoznímu objektu SO ŽST Praha Zahradní Město, přístupová komunikace k technologickému objektu SO Zast. Eden, přístupová komunikace k techn. objektu SO Zast. Eden, přístupové komunikace pro pěší (SŽDC s. o.) SO ŽST Praha Vršovice, komunikace a zpevněné plochy SO ŽST Praha Vršovice, přístupová komunikace k technologickému objektu SO TM Zahradní Město, přístupová komunikace a komunikace v areálu SO ŽST Praha Zahradní Město, kabelovod SO Zast. Praha Eden, kabelovod SO ŽST Praha Vršovice, kabelovod SO ŽST Praha Zahradní Město, technologická budova SO ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující SO ŽST Praha Zahradní Město, drobná architektura, oplocení SO Zast. Praha Eden, technologická budova SO Zast. Praha Eden, drobná architektura, oplocení SO ŽST Praha Vršovice, technologická budova SO ŽST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení SO ŽST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení - Oplocení pozemků p. č. 2035, 2039/1 a 2309/2 SO ŽST Praha Zahradní Město, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu SO Zast. Praha Eden, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu SO ŽST Praha Vršovice, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu SO ŽST Praha Zahradní Město, orientační systém SO Zast. Praha Eden, orientační systém SO ŽST Praha Vršovice, orientační systém SO Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV SO Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.) SO Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV - "Eden" SO Praha Hostivař - Praha Vršovice, úpravy stávajícího TV SO ŽST Praha Vršovice, úprava TV SO ŽST Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.) SO Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - SŽDC SO Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - ČD Telematika SO Připojení napájecího vedení TM Zahradní Město na TV SO Připojení zpětného vedení TM Zahradní Město 2 / 8

3 SO TM Zahradní Město, provozní budova SO TM Zahradní Město, oplocení SO ŽST Praha Zahradní Město, elektrický ohřev výhybek SO Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek SO ŽST Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek SO ŽST Praha Zahradní Město, venkovní osvětlení SO ŽST Praha Zahradní Město, venkovní rozvody nn SO ŽST Praha Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů SO ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 22kV SO ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 6kV SO Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní osvětlení SO Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní rozvody nn SO Praha Vršovice - obvod Eden, dálkové ovládání úsekových odpojovačů SO Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 22kV SO Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV SO ŽST Praha Vršovice, venkovní osvětlení SO ŽST Praha Vršovice, venkovní rozvody nn SO ŽST Praha Vršovice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů SO ŽST Praha Vršovice, DKV - úprava venkovního rozvodu nn SO ŽST Praha Vršovice, DKV - dálkové ovládání úsekových odpojovačů SO ŽST Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV SO TM Zahradní Město, úprava osvětlení areálu SO TM Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů a návěst 50 SO TM Třešňovka,provizorní úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů a návěsti 50 SO Praha Hostivař - Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí SO ŽST Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí SO TM Zahradní Město, vnější uzemnění PROVOZNÍ SOUBORY: PS ŽST Praha Zahradní Město, SZZ PS ŽST Praha Vršovice, SZZ PS ŽST Praha Vršovice, depo Vršovice, úprava SZZ PS ŽST Praha hl. n., úpravy SZZ PS Praha Zahradní Město - Praha Krč, TZZ PS Praha Krč - Praha Vršovice, TZZ PS Praha ONJ vjezd. Sk. - Praha Vršovice, TZZ PS Praha Hostivař - Praha Vršovice, DOZZ PS ŽST Praha Zahradní město, místní kabelizace PS Praha Vršovice - obvod Eden, místní kabelizace PS ŽST Praha Vršovice, místní kabelizace PS ŽST Praha Zahradní město, rozhlasové zařízení PS Zast. Praha Eden, rozhlasové zařízení PS ŽST Praha Vršovice, rozhlasové zařízení PS ŽST Praha Zahradní město, ITZ PS Praha Vršovice - obvod Eden, ITZ PS ŽST Praha Zahradní město, ASHS PS ŽST Praha Zahradní město, EZS PS ŽST Praha Zahradní město, kamerový systém PS Praha Vršovice - obvod Eden, ASHS PS Praha Vršovice - obvod Eden, EZS PS Praha Vršovice - obvod Eden, kamerový systém PS ŽST Praha Vršovice, ASHS PS ŽST Praha Vršovice, EZS PS ŽST Praha Vršovice, kamerový systém PS TM Zahradní Město, EZS PS Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK PS ŽST Praha Zahradní město, úprava stávajících DK 3 / 8

4 PS Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy stávajících DK PS ŽST Praha Vršovice, úprava stávajících DK PS Praha Hostivař - Praha Hl. n., DOK a TK PS Praha Hostivař - Praha Hl. n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT PS Praha Vršovice - Praha Krč, POK a TK PS Praha Vršovice - Praha Vyšehrad, POK a TK PS ŽST Praha Zahradní město, informační systém PS Zast. Praha Eden, informační systém PS ŽST Praha Vršovice, informační systém PS Praha Hostivař - Praha Hl. n., TRS a MRTS PS ŽST Praha Zahradní město, sdělovací zařízení PS Praha Vršovice - obvod Eden, sdělovací zařízení PS ŽST Praha Vršovice, telefonní zapojovač PS ŽST Praha Vršovice, přemístění ATÚ PS ŽST Praha Vršovice, sdělovací zařízení PS Praha Hostivař - Praha Hl. n., přenosový systém PS TM Zahradní Město, sdělovací zařízení PS ŽST Praha Zahradní Město, DŘT PS Zast. Eden, TS22kV a 6kV, DŘT PS ŽST Praha Vršovice, DŘT PS TM Zahradní Město, DŘT a velín PS TM Třešňovka, úprava technologie TM a stávajícího DŘT PS ED Praha, doplnění DŘT PS TM Zahradní Město, rozvodna 110 kv - technologie, část PREdistribuce a.s. PS TM Zahradní Město, rozvodna 110 kv - systém kontroly a řízení, část PREdistribuce a.s. PS TM Zahradní Město, rozvodna 110 kv - technologie pro vlastní spotřebu, část PREdistribuce a.s. PS TM Zahradní Město, rozvodna 110 kv - technologie, část SŽDC, s.o. PS TM Zahradní Město, transformátory 110/23 kv - technologie PS TM Zahradní Město, rozvodna 110 kv - systém kontroly a řízení, část SŽDC,s.o. PS TM Zahradní Město, rozvodna 22 kv - technologie PS TM Zahradní Město, technologie 3kV-DC PS TM Zahradní Město, technologie pro vlastní spotřebu PS ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kv, technologie PS ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kv, technologie pro vlastní spotřebu PS Zast. Eden, TS 22/0,4 kv, technologie PS Zast. Eden, TS 22/0,4 kv, technologie pro vlastní spotřebu PS ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kv, technologie PS ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kv, technologie pro vlastní spotřebu PS Rekonstrukce rozvaděče 22kV v TS 12 PS ŽST Zahradní město, STS 6 kv, 50 Hz, technologie PS Zast. Eden, STS 6 kv, 50 Hz, technologie PS ŽST Vršovice, STS 6 kv, 50 Hz, technologie PS TM Zahradní Město, NTS 6 kv, 50 Hz, technologie PS ŽST Praha Zahradní Město, samoobslužná zdvihací zařízení PS ŽST Praha Zahradní Město, eskalátory PS TM Zahradní město, mostový jeřáb. Umístění stavby: Na pozemcích parc. č. v jednotlivých katastrálních územích : k. ú. Hostivař: p. č. 2725/1; 2726; 2730; k. ú. Krč: p. č. 2/2; 3319/1; 3320/1; 4 / 8

5 k. ú. Michle: p. č. 1232; 3011; 3423; 3424; 3426; 3427; 3452; 1234/2; 1759/3; 2352/1; 3014/2; 3414/2; 3414/4; 3421/1; 3421/2; 3422/1; 3425/3; 3438/3; 3438/4; 3438/5; 3448/1; k. ú. Nusle: p. č. 30/2; 3027/2; 3191/1; 362; 2962; 2975; 3188; 2960/1; 2960/3; k. ú. Strašnice: p. č. 4440; 4504; 4330/5; 4330/6; 4501/163; 4501/204; 4506/1; 433; 3170; 4438; 3178/1; 4298/1; 4298/7; 4479/1; 4481/1; 4502; 4509; 4510; 4497/3; 4499/6; 4500/1; 4501/1; 4501/210; 4501/83; 4501/84; k. ú. Vinohrady: p. č. 4207; 4371; 4395; 4354/1; 4372/1; 4394/1; 4394/32; 4394/45; 4399/1; 4401/1; 4404/1; 4413; 4101/1; 4352/2; 4352/4; 4352/1; 4394/46; 4396; 4352/6; 4394/12; 4394/13; k. ú. Vršovice: p. č. 2085; 2086; 2505; 2511/1; 2038/1; 2487/2; 2494/2; 2501/2; 2502/1; 2502/24; 2502/3; 2503/1; 2503/31; 2506/1; 2087; 2088; 2490; 2528; 2036/1; 2039/1; 2084/2; 2129/2; 2193/1; 2487/1; 2493/1; 2494/5; 2501/1; 2525/1; 2092/1; 1868/5; 1750/7; 2513; 2212/7; 2503/30; 2035; 2493/3; k. ú. Záběhlice: p. č. 2101; 2102; 2108; 2109; 2114; 2117; 2118; 2119; 2120; 2396; 2399; 2672; 5853; 5855; 5858; 1433/1; 1433/35; 1444/5; 2113/1; 2133/22; 2395/1; 2395/3; 2398/1; 2643/1; 2845/5; 5643/2; 5765/4; 5856/7; 5857/1; 5857/2; 1445; 1446; 1447; 1448; 1449; 5766; 1430/4; 1432/8; 1436/4; 1440/1; 1440/2; 1440/3; 1442/1; 1444/4; 1450/4; 1455/1; 2845/1; 5765/1; 5951/2; 1443; 2115; 5859; 1436/1; 1436/2; 1436/5; 1436/7; 1442/2; 1444/3; 2091/2; 2133/39; 5643/10; 5856/1; 1432/9. Popis stavby: Začátek stavby je v km 177,570 za žst. Praha Hostivař ze směru od Českých Budějovic, kde stavba navazuje na v současnosti dokončovanou stavbu Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař. Konec stavby je v km 183, stávajícího staničení, nového 183, ; v km 183,700 = 183,932 je skok ve staničení z důvodu zkrácení trati. Stavba končí před vjezdovými portály Vinohradských tunelů směrovým a výškovým vyrovnáním kolejí v novém km 184,023. Součástí stavby jsou nezbytná kabelová vedení do sousedních dopraven žst. Praha Krč, výh. Vyšehrad a žst. Praha hl. n. situovaná podél stávajících kolejí na drážních pozemcích. Stavba navrhuje rekonstrukci železničního svršku, spodku, nástupišť, mostních objektů, novostavby pozemních objektů pro technologie, řízení provozu a pro odbavení cestujících, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé rozvody vn, nn, venkovní osvětlení, elektrický ohřev výměn, silnoproudá technologická zařízení pro napájení včetně dispečerské řídící techniky (DŘT), Část stávající trati přes zast. Strašnice bude opuštěna a přeložena do nového koridoru při jižním okraji bývalého seřaďovacího nádraží do souběhu s tratí Malešice - Vršovice. Souběh tratí bude provozně využíván pro zvýšení kapacity trati. Součástí stavby je rekonstrukce žst. Praha Vršovice a v souladu s územním plánem budou vybudovány zast. Praha Eden a žst. Praha Zahradní Město, které mají zajistit lepší vazby mezi železnicí a městskou hromadnou dopravou. ŽST Praha - Zahradní Město je novou dopravnou situovanou v oblasti dnešní odb. Záběhlice. Ve stanici jsou navržena tři nástupiště bezbariérově přístupná z podjezdu v Průběžné ulici, kde bude situována nová zastávka tramvaje a autobusů. Délka nástupišť je navržena v délce 350 m pro zastavování vlaků dálkové osobní dopravy. Kolejiště ŽST Praha Zahradní Město je navrženo pro segregaci dálkové osobní (koleje č. 201, 202) a příměstské dopravy (koleje č. 101, 102). Ve stanici zůstane zachována skupina tzv. čekacích kolejí č pro účely nákladní dopravy ve směru Praha Krč. Pro osazení nových technologických zařízení je navržena technologická budova a v jejím sousedství budova nové trakční měnírny, která nahradí kapacitně nevyhovující měnírnu Třešňovka. Ve východní opěře železničního mostu přes Průběžnou jsou situovány odbavovací prostory pro cestující. Zast. Praha - Eden je novou železniční zastávkou situovanou v blízkosti fotbalového stadionu Slávie. Tři nástupiště jsou navržena v délce 200m a jsou bezbariérově přístupná z nového podchodu. U vnějšího nástupiště je situována nová technologická budova. Napojení odjezdové skupiny odstavného nádraží (dříve ONJ) a napojení nákladiště Strašnice zůstává zachováno. ŽST Praha - Vršovice prochází úplnou rekonstrukcí železniční infrastruktury. Rekonstruována budou stávající nástupiště bezbariérově přístupná z podchodu pro cestující. Podchod bude rozšířen a prodloužen 5 / 8

6 a umožní přístup cestujících z obou stran kolejiště. Napojení kolejiště DKV i vleček zůstane zachováno. Rekonstruovány budou i mosty na obou zhlavích stanice. Stavba se nachází z části v nezastavěném a z části zastavěném území s tím, že v bezprostřední blízkosti stavby se nacházejí převážně průmyslové objekty. Je vedena na stávajícím tělese dráhy na náspech, v zářezech nebo v úrovni okolního terénu, příp. na umělých stavbách, ležících na území resp. pozemcích určených, dle platného územního plánu (dále jen ÚP ) hl. m. Prahy pro umístění dráhy, kde je v současnosti situována stávající železniční trať. Stavba využívá vyhlášení následujících veřejně prospěšných staveb (dále jen VPS ) ÚP hl. m. Prahy: - zastávka Praha Zahradní Město je VPS 25 DZ 10 podle změny ÚP SÚ č. Z1859/07; - zastávka Praha Eden je VPS 21DZ 10 podle změny ÚP SÚ č. Z1855/07; - rozšíření části ulice Průběžná je VPS 126 DK 10 podle změny ÚP SÚ č. Z2274/00; - celá stavba je součástí VPS číslo Z/502 kód DZ Průjezd železničním uzlem Praha v rámci stavby IV. tranzitního železničního koridoru Děčín - Horní Dvořiště Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Dnem podání bylo podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-12740/15/Kr ze dne 5. března 2015 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-12728/15/Kr ze dne 5. března Dne byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. Drážní úřad podle 112 odst. 1 stavebního zákona o z n a m u j e účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení. Současně nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 9. září 2015 v hodin, se srazem pozvaných v zasedací místnosti v 1. patře výpravní budovy žst. Praha Vršovice, Ukrajinská 304, Praha 10 ( vstup z přednádraží do budovy společnosti ČD, a.s., RSM Praha ). Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při ústním jednání ověřenou plnou moc. Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle 144 odst. 2 správního řádu. Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební - územní odbor Praha na výše uvedené adrese. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Upozorňujeme účastníky řízení, že lhůta pro vydání rozhodnutí může být prodloužena až o 30 dní ( 71 odst.3 písm.a) správní řád ). Ing. Miroslav Hron ředitel územního odboru Praha 6 / 8

7 Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce úřadů: - Drážní úřad Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2 - Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 - Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: razítko Podpis: Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: - Drážní úřad Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2 - Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 - Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15. Rozdělovník: Účastníci řízení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha ostatní vyrozuměni : o doručení veřejnou vyhláškou podle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámení bude vyvěšeno na výše uvedené úřední desce Úřadů městských částí Praha 2, 4, 10, 15 po dobu nejméně 15 dnů o zveřejnění na (elektronická úřední deska) podle 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámení bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů: Dotčené orgány: Úřad MČ Praha 10, odbor stavební, Vršovická 68, Praha 10 Úřad MČ Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, Vršovická 68, Praha 10 Úřad MČ Praha 15, odbor životního prostředí, Boloňská 478/1, Praha 10 Úřad MČ Praha 15, odbor dopravy, Boloňská 478/1, Praha 10 Úřad MČ Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Úřad MČ Praha 2, odbor životního prostředí, Nám. Míru 20, Praha 2 Úřad MČ Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje, Nám. Míru 20, Praha 2 Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, Jungmannova 29/35, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, Franze Kafky 1, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti a krizového řízení, Franze Kafky 1, Praha 1 7 / 8

8 Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 29/35, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29/35, Praha 1 Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2 Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, Praha 1 Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, Kongresová1666/ 2, Praha 4 Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, Hradební 772/12, Praha 1 Spis 8 / 8

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í *crdux00c69j3* CRDUX00C69J3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-22/Kr V Praze dne 2. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-63042/17/Kr Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00cinkw* CRDUX00CINKW DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0159/15-28/Kr V Praze dne 5. února 2018 Č. j.: DUCR-6091/18/Kr Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00box2r* CRDUX00BOX2R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 27. června 2017 Sp. zn.: MP-SDP0980/16-8/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux0091ye5* CRDUX0091YE5 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-13/Kr V Praze dne 22. září 2015 Č. j.: DUCR-54972/15/Kr Telefon: +420

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux007a3oh* CRDUX007A3OH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 9. června 2014 Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00CNPTG* CRDUX00CNPTG DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0108/17-8/Lh V Praze dne 6. března 2018 Č. j.: DUCR-13279/18/Lh Telefon: +420

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005ddtp* CRDUX005DDTP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0052/13-6/Sj V Olomouci dne 14. února 2013 Č. j.: DUCR-8017/13/Sj Telefon: +420 972 741

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

'Rekonstrukce žst. Jaroměř

'Rekonstrukce žst. Jaroměř *CRDUX00C9G20* CRDUX00C9G20 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0519/17-7/Bj V Praze dne 28. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-68586/17/Bj Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0087ugy* CRDUX0087UGY DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-2/Kr V Praze dne 17. února 2015 Č. j.: DUCR-8781/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A *crdux00dkkka* CRDUX00DKKKA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0480/18-5/Lj V Praze dne 31. října 2018 Č. j.: DUCR-61663/18/Lj Telefon:

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00DPL8Y* CRDUX00DPL8Y DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0544/18-6/Kj V Praze dne 27. listopadu 2018 Č. j.: DUCR-69241/18/Kj Telefon: +420

Více

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov *CRDUX00BUM9R* CRDUX00BUM9R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0997/16-7/Bj V Praze dne 10. srpna 2017 Č. j.: DUCR-45862/17/Bj Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha *crdux005j157* CRDUX005J157 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 28. března 2013 Sp. Zn.: MP-SDP0174/13-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 *MC05X00NHFHE* MC05X00NHFHE odbor Stavební úřad Spis. zn.: MC05/OSU/20358/2018/Šev/Sm.5018/1 Archiv:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha CRDUX00AL7SR DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8,121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0864/14-6A^v Č.j.:DUCR-60014/16A^v Oprávněná úřední osoba: Vlasák Miloslav Ing. V Praze dne 29.

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU CRDUX0046WVQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0224/12-5/De V Olomouci dne 7. června 2012 Č. j.: DUCR-19599/12/De Telefon: +4209727 41315 (linka 214)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008bx3q* CRDUX008BX3Q DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0165/15-4/Bj V Praze dne 1. dubna 2015 Č. j.: DUCR-15037/15/Bj Telefon: +420 972 241

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou *CRDUX00AXZ0V* CRDUX00AXZ0V DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-2/Vb V Olomouci dne 14. prosince 2016 Č. j.: DUCR-79223/16/Vb Telefon: +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ *CRDUX00CFZJS* CRDUX00CFZJS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0559/17-5/Dk V Olomouci dne 10. ledna 2018 Č. j.: DUCR-1813/18/Dk Telefon: +420

Více

Umístění stavby: Popis stavby:

Umístění stavby: Popis stavby: *crdux0060h82* CRDUX0060H82 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0162/13-20/Km V Olomouci dne 23. července 2013 Č. j.: DUCR-40145/13/Km Telefon: 602668934

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bf4r6* CRDUX00BF4R6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0104/17-3/Vb V Olomouci dne 19. dubna 2017 Č. j.: DUCR-22922/17/Vb Telefon: +420

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/004307/2014 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í *CRDUX00DO2IM* CRDUX00DO2IM DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0348/18-7/Nv V Olomouci dne 14. listopadu 2018 Č. j.: DUCR-66894/18/Nv Telefon: +420

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I Smlouva o právu provedení stavby č.: kterou ve smyslu ust. 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00b1l8k* CRDUX00B1L8K DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-5/Vb V Olomouci dne 12. ledna 2017 Č. j.: DUCR-2702/17/Vb Telefon: +420 972

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux007vr35* CRDUX007VR35 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-6/Km V Olomouci dne 14. listopadu 2014 Č. j.: DUCR-66500/14/Km Telefon: +420 972

Více

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova l, 772 58 Olomouc Č.j. došlého dokumentu: 796/08 Č.j.:21-5037/08-DÚ/Kf V Brně dne 3. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Košulič Rudolf Telefon : 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň *CRDUX00BVLWE* CRDUX00BVLWE DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0030/17-7/Kn V Plzni dne 21. srpna 2017 Č. j.: DUCR-47170/17/Kn Telefon: +420 972 524

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení *CRDUX00DSC2G* CRDUX00DSC2G DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0481/18/Sj V Olomouci dne 17.12.2018 Č. j.: DUCR-73462/18/Sj Telefon: +420 972 741

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux004duok* CRDUX004DUOK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0339/12-2/Vb V Olomouci dne 31. května 2012 Č. j.: DUCR-29129/12/Vb Telefon: +420 972 741

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux00ai7i8* CRDUX00AI7I8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0475/16-3/Vb V Olomouci dne 7. září 2016 Č. j.: DUCR-55549/16/Vb Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux009cnri* CRDUX009CNRI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15-8/Sj V Olomouci dne 1. prosince 2015 Č. j.: DUCR-71642/15/Sj Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU *CRDUX00BQZIF* CRDUX00BQZIF DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0159/17-2/Jz V Plzni dne 13. července 2017 Č. j.: DUCR-40137/17/Jz Telefon: +420 972

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O U K O N Č E N Í D O K A Z O V Á N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O U K O N Č E N Í D O K A Z O V Á N Í *CRDUX00EF4DP* CRDUX00EF4DP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0439/18-9/Nv V Olomouci dne 29. května 2019 Č. j.: DUCR-28707/19/Nv Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: +420 972 241

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E NÍ

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E NÍ *CRDUX00DEJSJ* CRDUX00DEJSJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0105/18-6/Vd V Plzni dne 9. října 2018 Č. j.: DUCR-51944/18/Vd Telefon: +420 972 524

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ stavební sekce - oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ stavební sekce - oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ stavební sekce - oblast Plzeň *crdux006cekn* CRDUX006CEKN Sp. Zn.: ML-SDL0319/13-2/Ho V Plzni dne 21. října 2013 Č. j.: DUCR-57235/13/Ho Telefon: +420 972 524 098

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX006V6IK* MVOTX006V6IK Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Spis.zn.: MUC/04359/2012/L Čelákovice, dne 11.10.2012 Č.j.: MUC/10546/2012 Vyřizuje:

Více

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha DOKUMENTACE EIA podle 8 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona pro záměr Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský,

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bngj2* CRDUX00BNGJ2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0211/17-3/Vb V Olomouci dne 16. června 2017 Č. j.: DUCR-35196/17/Vb Telefon: +420

Více

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp. zn. Praha S-MHMP 387742/2008/OST/He 17.2.2015 OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Odbor stavební

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003msll* CRDUX003MSLL DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11-6/Sj V Olomouci dne 25. listopadu 2011 Č. j.: DUCR-59082/11/Sj Telefon: +420 9727

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 354/2018-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař Praha hl. n., II. část Praha Hostivař Praha hl. n.

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař Praha hl. n., II. část Praha Hostivař Praha hl. n. Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař Praha hl. n., Datum realizace: 05/2018 10/2021 kód stavby: A-06 aktualizace: 6. 8. 2018 www.szdc.cz kód stavby: A-06 2 Už žádné pozvolné svezení obloukem kolem

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux007kzl2* CRDUX007KZL2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0526/14-3/Vb V Olomouci dne 2. září 2014 Č. j.: DUCR-49579/14/Vb Telefon: +420 972 741 315

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Vaše značka: Číslo jednací: ÚMČP17 006008/2018/VYS/Ha Spisová značka: S-ÚMČP17 008885/2017 Oprávněná úřední osoba: Jindřiška Havlíková

Více

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín Vlkov u Tišnova

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín Vlkov u Tišnova *CRDUX00BAKX1* CRDUX00BAKX1 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0650/16-7/Vb V Olomouci dne 15. března 2017 Č. j.: DUCR-16047/17/Vb Telefon: +420

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Více

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/147008/2012 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne MMB/0443768/2013 5400/OD/MMB/0443768/2013 Bc. Jan Kušnír 2014-01-09 Zn.: 11/25-Z/Kuš Tel. 542 174 171 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy jako speciální

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Královo Pole - Kuřim

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Královo Pole - Kuřim *CRDUX00ARUCC* CRDUX00ARUCC DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0627/16-2/Vb V Olomouci dne 8. listopadu 2016 Č. j.: DUCR-70165/16/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux006qqje* CRDUX006QQJE Sp. Zn.: ML-SDL0006/13-9/Vd V Plzni dne 28. února 2014 Č. j.: DUCR-11422/14/Vd Telefon: +420 972 524 098

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00aw6sz* CRDUX00AW6SZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0627/16-4/Vb V Olomouci dne 5. prosince 2016 Č. j.: DUCR-76725/16/Vb Telefon: +420

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby Městský úřad Trutnov odbor výstavby Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2010/12101/V/SIO/2717 2010/12099/V/SIO/2715 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 Ondřej

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 269/2018-910-IPK/3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Opis, strana 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Opis, strana 1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Opis, strana 1 Drážní úřad sekce stavební-oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Č.j.: 10-1187/04-2-DÚ/Kr Vyřizuje: Ing. Kořínková Telefon: 602 668 985 V Praze dne 3.března 2005 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník, Ředitelství

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 3516/2011/VÝST/Jž/, 3517/2011/VÝST/Jž/

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5551/2009/OÚPSŘ-328/Va- 29.6.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín.

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova 1 772 58 Olomouc ---------------------------------------- Čj. došlého dokumentu: 5288/08 Čj.: 20-0265/07-13359-DÚ/Km V Olomouci dne 26.1.2009 Oprávněná

Více