Cestování za obchodem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestování za obchodem"

Transkript

1 Cestování za obchodem Dnes bychom pracovní cestu na Blízký východ pokládali za tak běžnou, jako třeba cestu po republice, ale v době první republiky to byla záležitost přinejmenším velmi neobvyklá. Firmy samozřejmě obchodovaly se státu Orientu, ale většinou se jednalo o obchod prováděný přes komisionářské firmy v dané zemi působící. Jen několik významných firem mělo své přímé zástupce na Blízkém východě, či dokonce obchod nebo pobočku. Cesty, které měly spíše ekonomický, než poznávací podtext, jsou doloženy v Politických zprávách z Káhiry z 30. let 20. století. 1 V dubnu 1931 navštívili Egypt místoředitel Škodových závodů, inženýr J. S. Chalupa a o měsíc později generální ředitel Dr. J. Preiss 2, v prosinci 1933 předseda papírenského svazu Robětín. Z Československých politiků zavítal do Egypta v březnu 1932 ministr Šrámek. Byl tam sice jako turista, ale osobně se setkal s králem Fu ádem. Tomáš Baťa obchodní cesta letadlem Velký význam pro obchodní styky Československa s Egyptem měla firma Baťa. Nejdříve v Egyptě otevřela vlastní obchody a po nárůstu cen dováženého zboží v důsledku změn v celním tarifu, otevřela v Egyptě vlastní továrnu. Pobočka Baťova obuvnického závodu v Alexandrii byla založena v roce 1930 Chaussures Bata Egyptienne. Tomáš Baťa založil své zahraniční pobočky téměř po celém světě. Síť továrních obchodů a vlastních provozoven byla součástí velkého úspěchu této dnes světoznámé obuvnické firmy. Zaměstnanci obchodního oddělení cestovali do vzdálených zemí, aby nakoupili suroviny a prodali hotové výrobky. Pro urychlení vyřizování různých záležitostí sloužila firmě Baťa letadla. První bylo zakoupeno v roce Začínalo se nejprve s reklamními lety a teprve po dvou letech se začalo létat i s nákupčími a obchodními zástupci. V roce 1931 však byla vykonána cesta, jež se naprosto vymykala všem dřívějším kratším přeletům. Trasu dlouhou km, ze Zlína do Indie, podnikl Tomáš Baťa na letounu Fokker mezi 10. prosincem 1931 a 14. únorem Pravidelně létaly do této oblasti pouze linky britské a holandské, jež tak zajišťovaly spojení s koloniemi. Výběr trasy byl samozřejmě vázán těmito linkami, aby mohli využít 1 AMZV, Politické zprávy z Káhiry. Zprávy jsou děleny podle let. 2 Pravděpodobně se jedná o ředitele Živnobanky Jaroslava Preisse. 3 T. Baťa, O svém letu do Indie, Zlín Letecké oddělení firmy Baťa I., Pilot Magazine 4/

2 jejich zázemí. Pro tak náročnou cestu byl vybrán pilot, který měl zkušenosti s lety do těchto oblastí, Angličan Neville Stack, jako druhý pilot letěl Jindřich Brouček, který patřil mezi Baťovi první piloty. Cesty se dále zúčastnil telegrafista V. Mareš. S Tomášem Baťou se za obchodem vydali vedoucí exportu F. Meisl a jeho další spolupracovníci, kteří však letěli jen určité úseky, V. Hoffmann, K. König a K. Langer. Ze Zlína letěli s mnoha obchodními zastávkami přes Itálii do Tunisu, Libye a Egypta. Dále pokračovali přes Palestinu, Irák a Írán a do Indie. I když primárně byla cesta podniknuta za účelem rozšíření obchodních styků s asijskými zeměmi, kde se nacházel levný trh s tak potřebnými surovinami a obrovskými odbytovými možnostmi pro levnou obuv, nebyly opomíjeny ani trhy africké a trhy Blízkého východu. Výstižně tento průkopnický podnik okomentoval článek v Národohospodářském obzoru Baťův let přes Egypt a Persii do Indie vzbudil právem pozornost u nás i v cizině. Šéf jednoho z největších exportních podniků na světě podnikl dalekou cestu letadlem, aby prozkoumal osobně nové odbytové možnosti na dalekém Východě pro výrobky svého závodu 4 Význam egyptského trhu dokazuje mimo jiné snaha nového šéfa firmy Baťa, Jana Antonína Bati 5, zřídit v Egyptě ještě jednu továrnu. Již v roce 1933 odjel Jan Baťa do Káhiry, aby spolu s generálním ředitelem Vavrečkou jednali s egyptskou vládou o zřízení další továrny v Egyptě, ale z projektu sešlo. 6 Jan Antonín Baťa obchodní cesty Za Jana Antonína Bati se letecké oddělení firmy dále rozšiřovalo. V roce 1934 se uskutečnily další dva dálkové lety, první vlastně úplně náhodou. Pilot Šerhant letěl s panem Jandou a jeho manželkou do Říma, kde měli pokračovat pravidelnou linkou do Indie. Kvůli zpoždění letu však pilot pokračoval i dále do Tunisu a po trase jako Tomáš Baťa v roce 1932, tedy i přes Egypt, do Indie. Cesta trvala od 7. dubna do 1. května V ten samý den se mohli lidé vítající účastníky tohoto náročného letu rozloučit s další výpravou. Pilot Emil Forejtník byl pověřen továrníkem Janem Antonínem Baťou, aby letěl s obchodní výpravou do Afriky. 7 Jednalo se o trasu Káhira Kapské město, jež byla 4 Národohospodářský obzor, roč. 37/1932, s Jan Antonín Baťa, navlastní bratr Tomáše Bati. Po smrti T. Bati při letecké havárii dne 12. července přebírá řízení továrny. 6 AMZV, Zprávy z Káhiry za rok Vláda projevila jen malou vstřícnost, a tak byla továrna postavena v Sýrii, v Bejrútu. 7 E. Forejtník, Letadlem ze Zlína do Kapského města, Praha Letecké oddělení firmy Baťa II, Pilot Magazine 5/

3 v průběhu cesty rozšířena o návštěvu Damašku v Sýrii a Bagdádu v Iráku. Dohromady urazili cestu dlouhou km. Letoun značky Spartan Cruiser II., pojmenovaný Mys dobré naděje, vzlétl dne 1. května 1934 (let trval do 30. června 1934). Na jeho palubě byli pilot Emil Forejtník, radiotelegrafista J. Šulc, vedoucí vývozního oddělení Meisl a jeho spolupracovníci z obchodního oddělení, pan Michl a pan Kurt Zenkl. V Londýně a v Paříži si obstarali speciální mapy. V Baťově nemocnici ve Zlíně je čekala ještě před odletem zdravotní prohlídka, dostali léky proti malárii, nevolnosti a následkům vedra. A pak už se mohli vydat na cestu, na které měl každý z nich splnit mnoho úkolů. Přes Záhřeb, Bělehrad, Soluň, Athény a Tobruk doletěli do Alexandrie. Zatímco Baťovi lidé vyřizovali na všech zastávkách obchodní záležitosti, mohl si pilot Forejtník všechna města prohlédnout. Díky jeho knize máme na tuto výpravu pohled i z jiného úhlu, než jen z obchodních jednání. Egypt očima Emila Forejtníka V Alexandrii se zdrželi jen jeden den. Překvapil je kontrast mezi tamější špinavou egyptskou čtvrtí a moderní evropskou čtvrtí se stinnými zelenými parky. Zatímco ostatní si vyřizovali své obchody, my se Šulcem jsme si vyšli prohlédnouti trochu město. Mnoho jsme toho neviděli, protože stoupající teplota nás velmi brzy zahnala nazpět do hotelu. Čas rychle míjel v nových dojmech, než jsme se nadáli, bylo po obědě a my jeli na letiště, Spartan byl za chvíli nato ve vzduchu a mířili jsme na jihovýchod do Kahýry. To je jenom maličký kousek proti včerejšku. Vlevo od nás je nejvýchodnější rameno nilské delty, tady se vůbec nemůže zblouditi, do Kahýry se musí doletěti i bez mapy, bez kompasu a bez hodinek za půl druhé hodiny. Letíme nad okrajem úrodných polí táhnoucích se podél Nilu. Zdá se nám shora, jako by byly přímkou narýsovanou podle obrovského pravítka odděleny od písčité pouště. A tam, kde se pás úrodných polí znenáhla úží, ční k nebi štíhlé věže minaretů. Blížíme se k hlavnímu městu Egypta, Kahýře. 8 V Káhiře se ubytovali v lázeňském hotelu v Heliopoli. Setkali se zde s číšníkem, který pocházel z Čech a večer si poslechli trio sourozenců Novotných. Když k tomu ještě připočítáme Čechy pracující přímo pro Baťu, byli v Egyptě jako doma. O letadlo se postaral letištní personál. Je zcela v pořádku a tak se mohu dostati celkem dosti brzy do ulic Kahýry a zde si beztrestně prohlížeti podivnosti, na které naráží cizinec při každém kroku. Město mně připadá jako rozpůlené. Stará, špinavá Káhýra vybíhající do pouště, byť byla podepřena 8 E. Forejtník, Letadlem ze Zlína do Kapského města, Praha 1936, s. 15, 16. 3

4 slavnou tradicí, pomalu, ale jistě ustupuje nové éře, zachvacující celý svět a jevící se tu nejvýmluvněji skvělými evropskými stavbami. Jako by se tu potkaly nová a stará doba. 9 Forejtník je dosti kritický nejen vůči městu jako takovému, ale i vůči jeho obyvatelům. Vidí jen špínu a skupiny prodavačů předhánějících se v nabízení svých předražených produktů. Seskupí se kolem tebe, hulákají o překot, nabízejí nejpodivnější věci a odehnati je nemůžeš. Ten ti mává před nosem vějičkou na odhánění hmyzu, ten zase vítězoslavně vyřvává přednosti svých losů, a když člověk mávne odmítavě rukou, neuhnou, nýbrž jenom pomaličku pozpátku couvají a melou dále svou. Co horšího, když se člověku konečně přece jen podaří neodbytné prodavače rozehnati a upláchnouti, narazí na ně o několik kroků dál na nejbližším rohu znovu a musí podniknouti slovní a mimickou potyčku ještě jednou. 10 Alespoň jeden odstaveček z kapitoly o Egyptě je věnován práci pana Meisla. V Kahýře měl pan Meisl a jeho dva spolupracovníci plné ruce práce. Většina Baťových afrických prodejen byla zařízena tak, že afričtí obchodníci kupovali prostě zlínské boty při svém ostatním zboží podle ceníku a pak prodávali. Bylo nutno obhlédnouti toto velké obchodní bojiště, kde jsou dnes nejmocnějšími odpůrci Japonci. Při uzavřenosti evropských trhů ve 30. letech bylo nutné podporovat odbyt firmy všemi možnými prostředky a Janu Antonínu Baťovi se to dařilo. Jeden den strávený v Káhiře stačil jen na rychlou prohlídku vlastního města, nebyli v muzeu ani nikde v okolí. Nemohli jsme se ani podívati k pyramidám a musili se spokojiti pohledem na ně z našeho letadla. Nejsme turisté, kteří přicházejí shlédnouti zbytky staré kultury, jsme mužové obchodu, hledáme zde nové nákupní prameny a nová odbytiště. Toto vědomí mi nějak smírně zalehlo do duše, když jsme hřměli v malé výšce u Gizehu na mohutnými jehlany pyramid a nad sfingou ležící v písku. Tu proměnila lidská sveřepost v šklebící se obludu a nevypadá, jako by se tajemně usmívala, spíše posměch se zračí v její zohavené tváři. 11 Celý Egypt pak již viděli jen z letadla. Jedná se o velmi zajímavé líčení přeletu nad Nilem z Káhiry do Asuánu. Vše bylo najednou vidět úplně jinak než z okna vlaku či automobilu. Celé tajemství Egypta tu má člověk pod sebou jak na dlani. Podle učebnic si nikdy nelze dobře představiti, jak vlastně vypadá to proslulé koryto, odkázané dříve na rozmary této nejdelší řeky světa, dnes ovšem spoutané obrovskou asuánskou hrází. Letec vidí nejlépe, jak to vlastně s tím Nilem je. Kolem řeky, asi deset kilometrů nalevo a deset napravo 9 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

5 je rovina, která je uměle zavodňována. Je vidět shora jasně síť kanálů a potůčků, jež vnikají od řeky do této roviny vystlané úrodnými poli. 12 Sledovali tok řeky, aby alespoň z výšky zahlédli chrámy v Luxoru a Karnaku, ale další přistání bylo naplánováno až v Asuánu. Jednalo se opravdu o cestu velmi specifickou, oproti tomu, co jsme mohli sledovat u předchozích výprav. Na většině míst se zdrželi jen přes noc, takže nemůžeme mluvit o nějakém nadšení z egyptských památek, či o fascinaci Egyptem v obecném smyslu. Nečetli se zaujetím dlouhé hodiny baedekera, ale spíše studovali podmínky obchodních smluv a pročítali ekonomické příručky a letecké mapy. Jan Antonín Baťa Cesta kolem světa Nabyté zkušenosti zúročila firma Baťa ve svém prvním letu kolem světa. Uvažovat se o něm začalo již v roce 1935 a k jeho uskutečnění došlo o dva roky později. Baťova letecká obchodní výprava kolem světa se konala od 6. ledna do1. května Letadlem značky Lockheed se na cestu vydalo 10 cestujících, šéfpilot Šerhant, pilot Brtník, radiotelegrafista Bačovský a ošetřovatel Engliš, dále pan Pokorný, MUDr. Recht a z filmového oddělení pan Hackenschmied, do Itálie letěl Meisl a v etapách přisedali pánové Novosad, Jindra Baťa, Rojt. Bartoš, Staněk a Batrla. 13 Jan Antonín Baťa, stejně jako již Tomáš Baťa, razil názor, že světový obchod nelze dělat bez osobního poznání světa a použití letadla bylo z jeho pohledu nejlepší využití času a to zvláště při cestě kolem světa. Všemu předcházely velké administrativní přípravy, úkoly byly přesně stanoveny pro každého muže na palubě a pro každé město. Kvůli velkému množství jednání, jež bylo naplánováno, bylo nutno předem rozvrhnout přesný časový plán, přesně naplánovat veškerá obchodní jednání, uvědomit předem kupce a prodavače, aby si mohli připravit vzorky. Během cesty vždy došlo k přistání ve větším městě a pak byly podnikány pracovní exkurse až do vzdálenosti 100 km. Celkem přistáli šedesát třikrát (10x Evropa, 5x Afrika, 30x Asie, 18x Amerika). Jako při předchozích letech vedla trasa přes Itálii a Afriku a dále směrem na východ. Popis cesty od J. A. Bati je velmi stručný, nezastavuje se ani u větších měst, památek či obyčejných lidí, popisuje však velmi barvitě strasti a slasti celé cesty a některá jednání. 12 Tamtéž, s.17, J. A. Baťa, Za obchodem kolem světa, Zlín

Prodejní metody T. Bati v historii a v současnosti

Prodejní metody T. Bati v historii a v současnosti JIHOČESKÁ U IVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Prodejní metody T. Bati v historii a v současnosti

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

XXI. ročník XXI / číslo 4 / 2014. Výsledky mise WANO Letní univerzita Příloha Zpravodaj + Nadace ČEZ Čas Vánoc, čas zvonů...

XXI. ročník XXI / číslo 4 / 2014. Výsledky mise WANO Letní univerzita Příloha Zpravodaj + Nadace ČEZ Čas Vánoc, čas zvonů... XXI / číslo 4 / 2014 Výsledky mise WANO Letní univerzita Příloha Zpravodaj + Nadace ČEZ Čas Vánoc, čas zvonů... bsah ZPRAVODAJ ČÍSLO 4/2014 Toto číslo vyšlo 5. prosince 2014 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Baťa- podnikatel a manager století Bata-the entrepreneur and manager of Century Filip Kubín UnicornCollege 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

JAPONSKO ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY MAREK ČTRNÁCT KAREL MELKA, TOMÁŠ JIRKA, HANA ČTRNÁCTOVÁ

JAPONSKO ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY MAREK ČTRNÁCT KAREL MELKA, TOMÁŠ JIRKA, HANA ČTRNÁCTOVÁ JAPONSKO ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY MAREK ČTRNÁCT KAREL MELKA, TOMÁŠ JIRKA, HANA ČTRNÁCTOVÁ 1 CESTA KOLEM JAPONSKA ZA TŘI TÝDNY Mekkou každého otaku je dozajista návštěva naší země zaslíbené tedy Japonska.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA T&M PRAHA 1999 W. E.Johns, 1964 Jacket Illustration Petr Barč, Zdeněk Burian Petr Barč, 1999 Zdeněk Burian dědicové, 1999 Illustrations Milan Fibiger, 1999 Translation

Více

Téma: KOREJSKÁ REPUBLIKA. Řekněte své připomínky ke Strategii konkurenceschopnosti. Česko testuje elektronické soudy

Téma: KOREJSKÁ REPUBLIKA. Řekněte své připomínky ke Strategii konkurenceschopnosti. Česko testuje elektronické soudy Téma: KOREJSKÁ REPUBLIKA www.ceskyexport.cz číslo 14 - květen 2011 Řekněte své připomínky ke Strategii konkurenceschopnosti Česko testuje elektronické soudy Okomentujte návod na blahobyt Editorial / Obsah

Více

FIKTIVNÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE 1992-2008

FIKTIVNÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE 1992-2008 FIKTIVNÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE 1992-2008 NÚOV, Praha 2008 Fiktivní firmy v České republice 1993-2008 Vydal: NÚOV, Centrum fiktivních firem Praha, prosinec 2008 2 Slovo úvodem Vážení čtenáři, přinášíme

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Barvičova 85 602 00 Brno SEMINÁRNÍ PRÁCE. Vzducholoď Italia a její ztroskotání

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Barvičova 85 602 00 Brno SEMINÁRNÍ PRÁCE. Vzducholoď Italia a její ztroskotání BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Barvičova 85 602 00 Brno SEMINÁRNÍ PRÁCE Vzducholoď Italia a její ztroskotání Zpracovala: Iva Kapounová Třída: 4. A Datum: 29. dubna 2010 Obsah Úvod... 2 Vzducholoď Italia a její

Více

Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor

Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor Josef Maršík Průkopníci rozhlasového vysílání 1923 1925 Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor kulturní rubriky Národní politiky Miloš Čtrnáctý přicházejí s myšlenkou založit

Více

4 podivuhodné příběhy úspěchu. Samuel Hornek / Tomáš Karásek

4 podivuhodné příběhy úspěchu. Samuel Hornek / Tomáš Karásek 4 podivuhodné příběhy úspěchu Samuel Hornek / Tomáš Karásek 4 podivuhodné příběhy úspěchu 2 Předmluva K úspěchu vede tisíc a jedna cesta. Každý příběh úspěšného člověka je specifický. A koneckonců pro

Více

Propagace společnosti Baťa, historie a současnost. Šárka Grmanová

Propagace společnosti Baťa, historie a současnost. Šárka Grmanová Propagace společnosti Baťa, historie a současnost Šárka Grmanová Bakalářská práce 2007 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně s použitím pouze literatury uvedené v příloze. Ve Zlíně

Více

SILNÍ MILUJÍ ŽIVOT. UTOPIE, IDEOLOGIE A BIOPOLITIKA BAŤOVSKÉHO ZLÍna 1

SILNÍ MILUJÍ ŽIVOT. UTOPIE, IDEOLOGIE A BIOPOLITIKA BAŤOVSKÉHO ZLÍna 1 KUDĚJ 2009/2 SILNÍ MILUJÍ ŽIVOT. UTOPIE, IDEOLOGIE A BIOPOLITIKA BAŤOVSKÉHO ZLÍna 1 The strong love life. The utopia, ideology and biopolitics of Baťa s Zlín. Stanislav Holubec The article deals with the

Více

VOSA. LetNí zamyšlení. Josefem středulou. Na rovinu s předsedou os KoVo. motto: Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

VOSA. LetNí zamyšlení. Josefem středulou. Na rovinu s předsedou os KoVo. motto: Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 8.SRPNA2011 ROČNÍK XVII. - ČÍSLO 7-8 LetNí zamyšlení Vážení, vždy mám snahu neprosazovat žádnou ideologii, ani politickou, ani náboženskou, natož pak

Více

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com ČECHOAUSTRALAN www.cechoaustralan.com Vzdálenost z Melbourne do Sydney čítá mezi 713 a 963 kilometry (podle zvolené trasy) a autem ji trvá urazit osm až devět hodin. Letadlem hodinu a půl. Loď překoná

Více

Květen 2015 (č.5) zovrsovice@seznam.cz ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE. Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Květen 2015 (č.5) zovrsovice@seznam.cz ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE. Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace. ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace. Květen 2015 (č.5) Číslo bylo umístěno na web dne 1.6.2015 v 15.00 hod Vršovická organizace: ZO OSŽ Praha Vršovice, Ukrajinská

Více

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz ROČENKA 2014 ROČNÍK IV rozhovory Ostravská NEJ 2014 Tereza Vilišová Redakce OKNO změna je život Staré přísloví praví, že v životě máme jednu jedinou jistotu. Dříve nebo později přijde změna. Ostrava těchto

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno. Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D.

Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno. Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. Praha Září 2010 Obsah Základní charakteristiky studie...3 1. Popis metodologie, metody...4

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

NEWS. Editorial. 3 zima 2008. Stručně o JAPA 株 式 会 社. Vznik dceřiné společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. (JAPA)

NEWS. Editorial. 3 zima 2008. Stručně o JAPA 株 式 会 社. Vznik dceřiné společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. (JAPA) 3 zima 2008 Automotive Czech Plzen s.r.o. je dceřinou společností firmy JTEKT NEWS JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic Editorial Vážení zaměstnanci, přeji

Více

4/2008. ... a je po Velikonocích. Jenom krátkozrakost? Přestěhování OSSZ Prahazápad. Z deníku MP Roztoky. Transport smrti. Neziskovky prošly hladce

4/2008. ... a je po Velikonocích. Jenom krátkozrakost? Přestěhování OSSZ Prahazápad. Z deníku MP Roztoky. Transport smrti. Neziskovky prošly hladce 4/2008 Jenom krátkozrakost? Přestěhování OSSZ Prahazápad Z deníku MP Roztoky Transport smrti Neziskovky prošly hladce Všeho do času, okruh navěky Lídři (opravdu) nad zlato Běž za hejtmanem Kulturní kalendárium

Více

CO PÍŠÍ JINDE. pod názvem K autům tady máte milostný vztah.

CO PÍŠÍ JINDE. pod názvem K autům tady máte milostný vztah. CO PÍŠÍ JINDE V březnu tohoto roku se v Praze konala mezinárodní konference Public Spaces Living Places / Veřejné prostory živá místa. Mezi hlavní hosty patřil dánský architekt a urbanista Jan Gehl, který

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 12

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 12 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky v roce 2003.............. 13 Usnesení Valné hromady Společnosti přátel Afriky.................. 16 Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více