Návod k použití mpos řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití mpos řešení"

Transkript

1 Návod k použití mpos řešení

2 1. Platební terminál 01 Zapnutí/vypnutí terminálu 02 Popis funkčnosti terminálu 02 Menu terminálu 03 Podporované typy karet 03 Důležitá upozornění pro používání terminálu Aplikace mpos České spořitelny 05 Instalace aplikace 05 Sytémové požadavky 05 Aktivace služby Akceptace platebních karet 05 Aktivace služby Akceptace MasterCard Mobile 07 Funkčnosti aplikace hlavní menu Prodej/rychlý prodej 09 Platební metoda platba kartou 11 Platební metoda platba prostřednictvím MasterCard Mobile Prodej/seznam položek Seznam položek správa nabídky zboží Storno transakce Návrat (Refundace) Uzávěrka Test spojení Historie transakcí Uživatelské nastavení aplikace 36 Nastavení akceptace platebních karet 36 Aktualizace terminálu 36 Nastavení akceptace MasterCard Mobile 37 Nastavení měny 37 Nastavení slevy 37 Nastavení jazyka 37 Nastavení zabezpečení Kontakty 38

3 1. Platební terminál Terminál Ingenico icmp slouží k elektronické akceptaci platebních karet asociací VISA a MasterCard. S mobilním zařízením (tablet/chytrý telefon) je párován přes Bluetooth. Mobilní zařízení spolu s terminálem vytváří mobilní akceptační místo platebních karet MasterCard a VISA a mobilních plateb MasterCard Mobile. Zprovoznění terminálu je velmi jednoduché a intuitivní. Stačí připojit napájecí zdroj (nabít baterii), nainstalovat aplikaci mpos České spořitelny do vašeho mobilního zařízení, spá - rovat obě zařízení prostřednictvím Bluetooth a spustit aktivaci služby Akceptace plateb - ních karet, během které dojde k ověření základní funkčnosti. Zapnutí/vypnutí terminálu Terminál se zapíná/resetuje tlačítkem, které je umístěno z pravé strany vedle vstupu pro zdroj napájení. Po zapnutí provede terminál automa ticky kontrolu vnitřní integrity a přejde do klido vé ho stavu. Na displeji se zobrazí úvodní obrazovka. Pro vypnutí terminálu současně stiskněte tlačítko Clear a tlačítko, které se nachází mezi tlačítkem s hodnotou 0 a zeleným tla - čítkem OK. V případě delší nečinnosti se terminál vypne automaticky. Terminál není možné vypnout, pokud je připojen ke zdroji napájení. Popis funkčnosti terminálu F2 F3 Storno Clear OK Menu/Pohyb v nabídce dolů Pohyb v nabídce nahoru Zruší aktuálně prováděnou operaci (červené tlačítko) Oprava zadání (žluté tlačítko) Potvrzení aktuálně prováděné operace (zelené tlačítko) Čtečka magnetických karet Zde zapněte/restartujte Zde připojte zdroj napájení Zde vypněte Displej 3. Tlačítko F3 4. Tlačítko F2 5. Tlačítko STORNO 6. Tlačítko CLEAR 7. Tlačítko OK 8 8. Čtečka čipových karet

4 Menu terminálu Pro vstup do menu terminálu stiskněte na vašem icmp platebním terminálu tlačítko F2. Na výběr máte následující možnosti: Bluetooth párování funkce slouží pro inicializaci párování přes Bluetooth protokol s mobilními zařízeními systému Android. Bluetooth párování (ios) funkce slouží pro inicializaci párování přes Bluetooth protokol s mobilními zařízeními systému ios. Zrušení párování pokud je icmp spáro - váno s jiným Bluetooth zařízením, je třeba nejdříve zrušit stávající párování, jinak párování s novým mobilním zařízením nemusí proběhnout úspěšně. Terminál ID zobrazí číslo terminálu (označované také jako číslo pokladny nebo MerchantID). Verze aplikace zobrazí verzi aplikace. Systém systémová nastavení terminálu. Podporované typy karet Součástí terminálu je čtečka magnetických karet, čtečka čipových karet, čtečka bezkon - takt ních karet. Ruční zadání karty není podporováno. Platební transakce je možné provádět pomocí následujících typů platebních karet: VISA, VISA Electron Důležitá upozornění pro používání terminálu Dobíjení baterie: Přístroj je dodáván s USB kabelem, který slouží k dobíjení baterie přes USB port počítače, a také s dobíjecím síťovým adapté - rem. Pro připojení ke zdroji elektrické energie používejte vždy tento kabel, nebo síťový adaptér, doporučený výrobcem. Použití jiných, pro přístroj neschválených kabelů, či síťových adaptérů může způsobit poškození terminálu. Než začnete terminál používat, je třeba baterii zcela nabít. Dobití přes USB port počítače (450 ma) trvá přibližně 3 hodiny. Indikátor stavu baterie najdete na displeji terminálu v levém horním rohu. Pokud kapacita baterie v terminálu poklesne pod minimální mez, terminál zobrazuje černý pruh s textem Baterie je vybita. Prosím nabít V tomto stavu není možné provádět transakce. Připojte síťový adaptér. Ztráta/odcizení terminálu: V případě ztráty, či odcizení platebního terminálu může dojít k jeho zneužití. Abyste zamezili případným finančním ztrátám na vaší straně, neprodleně kontaktujte Helpdesk a proveďte blokaci platebního terminálu z důvodů ztráty/odcizení. Kontaktní údaje najdete na konci této příručky v kapitole Kontakt na servisní organizaci. Pokud je terminál opět nalezen, je možné jej stejným způsobem odblokovat a nadále jej používat. Umístění: Nevystavujte terminál přímému či nepřímé - mu působení vysokých teplot, jinak může dojít k poškození zařízení. Dejte pozor, aby se dovnitř terminálu nedostal cizí předmět nebo tekutina. icmp terminál Ingenico by neměl být umístěný v bezprostřední blízkosti zdroje vibrací či kmitání. Teploty/pracovní podmínky: Blízkost síťových adaptérů či jiných zdrojů elektromagnetického záření může způsobit poruchy či chybnou funkci zařízení. Zachovávejte tedy bezpečnou vzdálenost mezi terminálem a zdroji elektromagnetic - kého pole. Chraňte terminál před vlhkostí a prachem, jinak může dojít ke zkrácení životnosti zařízení. Terminál by měl být provozován v suchém prostředí, kdy pracovní teplota pro terminál připojený ke zdroji elektrické energie je v rozmezí od 0 C do +40 C. Pracovní teplota pro terminál, který není momentálně dobíjen je v rozmezí od 10 C do +45 C. Údržba terminálu: Přístroj je možno čistit vlhkým hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte žádné chemické přípravky. K čistění nikdy nepoužívejte benzín nebo jiná rozpouštědla. V opačném případě může dojít k poškození plastového krytu zařízení. Záruka: V případě neodborného zásahu do termi - nálu, či v případě nesprávného použití zaniká záruka. Záruční doba na zařízení je 12 měsíců MasterCard/Maestro

5 2. Aplikace mpos České spořitelny mpos České spořitelny je intuitivní a snadno ovladatelná aplikace pro mobilní zařízení, optimalizovaná pro rychlé placení za poskyt - nuté zboží či služby. Je určena pro obchodníky a umožňuje přeměnit mobilní zařízení v akcep - tační místo platebních karet MasterCard/VISA a mobilních plateb MasterCard Mobile. Mezi podporované zařízení patří jak tablety, tak i mobilní telefony, které mají přístup k interne - tu, buď pomocí WI-FI nebo prostřednictvím mobilního operátora. Instalace aplikace 2. Zapněte Bluetooth na vašem mobilním zařízení. Systém zobrazí seznam viditelných zařízení, se kterými je možné zahájit párování. 3. Na vašem icmp platebním terminálu stiskněte tlačítko F2 pro vstup do menu terminálu. Tlačítkem F2 nalistujte v sez - namu položku BT párování a potvrďte svou volbu stiskem zeleného tlačítka OK (Platí pro Android. Pokud máte mobilní zařízení s ios, zvolte položku BT párování [ios]). Terminál se stane v rámci dosahu BT viditelným a vygeneruje čtyřmístný kód pro účely párování s vaším mobilním zařízením. 6. Nyní spusťte aplikaci mpos České spořitelny. Stiskněte tlačítko Platební karty v dolní části obrazovky. Aplikace zobrazí menu pro aktivaci akceptace platebních karet. V pravém horním rohu dotykem zaškrtněte zaškrtávací pole, kterým potvrzujete, že chcete službu aktivovat. Ostatní položky v menu jsou nyní aktivní. Aplikace mpos České spořitelny je zdarma dostupná v oficiálním Google Play (dříve Android Marketu) a v Apple AppStore. Systémové požadavky Android verze a vyšší / ios verze 7 Internetové připojení (GSM, WiFi) Bluetooth Minimální rozlišení pixelů Aktivace služby Akceptace platebních karet 1. Před zahájením samotné aktivace služby je nutné spárovat vaše mobilní zařízení, kde máte nainstalovanou aplikaci mpos České spořitelny, s vaším icmp terminálem. Otevřete menu Nastavení operačního sys - tému vašeho mobilního zařízení a v sekci pro bezdrátové a síťové nastavení vyhledej - te a zvolte položku pro nastavení Bluetooth. 4. Na vašem mobilním zařízení nyní vidíte seznam viditelných zařízení pro párování. Vyhledejte váš icmp terminál (rozpoznáte dle sériového čísla, které naleznete na zad - ní straně pod názvem Serial N ) a stisk - nutím příslušného řádku vyvolejte dialog pro zadání párovacího kódu. Pokud terminál v seznamu nevidíte, aktualizujte seznam dostupných zařízení. 5. Zadejte čtyřmístný kód, který Vám pro účely párování vygeneroval platební terminál, a potvrďte stiskem tlačítka OK. Váš icmp terminál bude restartován. 7. Z nabídky dotykem vyberte položku Aktivace icmp terminálu. Aplikace nabídne dostupné terminály, které jsou s mobilním zařízením spárovány. Dotykem vyberte zařízení, které chcete v aplikaci aktivovat

6 8. Terminál zobrazí zprávu Pracuji a násled - ně provede test spojení s autorizačním centrem. O úspěšném dokončení budete informování hláškou icmp aktivováno. Po stisknutí tlačítka OK budete přesměro - váni do hlavního menu aplikace. Pokud operace selže, restartujte mobilní zařízení, ověřte, že je Bluetooth zapnuto a terminál je spárován, a operaci zopakujte. 4. Pokud máte aktivovanou pouze službu Akceptace MasterCard Mobile, jsou v hlav - ním menu aplikace dostupné funkčnosti Prodej, Rychlý prodej, Transakce a Seznam položek. Funkčnosti aplikace Hlavní menu Transakce Historie transakcí Seznam položek Správa katalogu zboží nebo služeb Test spojení Ověření funkčnosti spojení s autorizačním centrem a icmp terminálem 9. Před první transakcí proveďte aktualizaci terminálu, čímž se stáhne nová verze platebního softwaru a případné další změny v nastavení vašeho terminálu. Uživatelské nastavení aplikace Kontakty Aktivace služby Akceptace MasterCard Mobile V aplikaci mpos České spořitelny stiskněte tlačítko MasterCard Mobile v dolní části obrazovky. Pokud již máte aktivní službu Akceptace platebních karet, zahajte aktivaci služby výběrem z menu Nastavení (viz kapitola Uživatelské nastavení aplikace). 2. Aplikace zobrazí menu pro aktivaci služby pro akceptaci MasterCard Mobile. V pravém horním rohu dotykem zaškrtněte checkbox, kterým potvrzujete, že chcete službu aktivo - vat. Ostatní položky v menu jsou nyní aktivní. 3. Vyplňte Merchant ID a heslo, které jste obdrželi em od banky. Pro pozdější identifikaci trans akcí z tohoto terminálu na vašem výpisu transakcí můžete vyplnit identifikátor pokladny. Prodej výběrem položek z obrázkového katalogu Rychlý prodej zadáním/výpočtem částky realizovaného prodeje Storno transakce Zpětvzetí poslední provedené transakce Návrat Vrácení částky zákazníkovi Uzávěrka Sumarizace všech nových transakcí a odeslání dat do banky

7 3. Prodej/rychlý prodej Transakce PRODEJ je základní operace termi - nálu, která je podkladem pro zúčtování (převod) zadané částky z účtu držitele karty na účet provozovatele terminálu. Akci provádějte, pouze pokud jste připojeni k internetu prostřednictvím mobilní sítě nebo WiFi. V opačném případě nebude možné se spojit s autorizačním centrem a transakce selže. Dále je vyžadována funkce Bluetooth a aktivovaný icmp terminál v dosahu mobilního zařízení. 2. Systém zobrazí kalkulačku, kde je možné zadat požadovanou částku. V případě, že se cílová částka skládá z více položek, je zde také možnost ji pomocí kalkulačky vypočí - tat. Výsledek je vždy zobrazen v pravém horním rohu. 3. Zadejte/vypočítejte požadovanou částku. Je-li částka finální, potvrďte její výši zeleným tlačítkem Potvrdit v pravém dolním rohu. Možnosti inicializace prodeje (z aplikace mpos České spořitelny): 1. Dotykem vyberte tlačítko Rychlý prodej z nabídky hlavního menu aplikace mpos České spořitelny ve vašem chytrém telefonu/tabletu (postup popsán v rámci této kapitoly) Dotykem vyberte tlačítko Prodej z nabídky hlavního menu aplikace mpos České spoři - telny ve vašem chytrém telefonu/table tu (postup popsán v kapitole Prodej). Prodejní transakce nelze inicializovat z terminálu. 1. Pro zahájení procesu rychlého prodeje otevřete aplikaci mpos České spořitelny na vašem mobilním zařízení. Dotykem vyberte z nabídky hlavního menu tlačítko Rychlý prodej.

8 Vynulování zadané částky: Stisknutím tlačítka CE dojde k vynulování zadané částky. Návrat do hlavního menu: Pro přerušení zadávání a návrat do hlavního menu apli - kace stiskněte šedé tlačítko Zrušit v levém dolním rohu. Návratem do hlavního menu dojde k vy nu lování zadané částky. se tedy stát, že máte možnost zvolit pouze kartou, nebo pouze MCM. Platební metodu můžete aktivovat v rámci uživatelského nastavení. Dle zvolené platební metody pokračujte v pro - cesu zpracování příslušnou kapitolou Platební metoda: kartou, nebo Plateb ní meto - da: prostřednictvím MC Mobile. Pokud výše částky umožňuje zaplatit bez - kon taktní kartou, zobrazí aplikace i terminál výzvu použijte kartu (viz. kapitola bezkon takt ní kartou). Použijte kartu čipovou platební kartou Změna měny: Pro změnu měny stiskněte tlačítko se zkratkou stávající měny (např. CZK) v levém horním rohu. Systém nabídne podpo rované měny pro výběr. Stisknutím řádku s vybranou měnou dojde k přenas - tavení. (V uživatelském nastavení aplikace je možné nastavit, která měna má být nabízena po spuš tění jako výchozí.) Upozornění: Platební terminál icmp akceptu je pouze platby v českých korunách. 4. Před vlastním zpracováním platby systém znovu zobrazí přehled o zadané platbě s částkou v poli Cena. Pokud chcete poskytnout slevu, zadejte do pole Sleva odpovídající hodnotu v % (v rozmezí 1 99). V poli Cena celkem je vždy po editaci pole Sleva aktualizována částka, kterou má zákazník uhradit. Standardně je nastavena sleva 0 %, dokud nezvolíte jinak. V uživatel - ském nastavení aplikace je možné nastavit výchozí slevu. 5. Po dohodě se zákazníkem o jeho způso - bu/možnostech placení zvolte platební metodu pro provedení platby. Pro platbu platební kartou stiskněte tlačítko kartou v pravém dolním rohu. Pro platbu prostřednictvím MasterCard Mobile stisk - něte tlačítko MCM v levém dolním rohu. Aplikace Vám nabízí pro výběr pouze ty metody, které již máte aktivované, může Platební metoda: platba kartou 1. Zvolili jste platbu kartou jako platební metodu. V aplikaci na svém mobilním zaří - zení vidíte výzvu prosím čekejte, zatímco se aplikace spojuje s icmp platebním terminálem. 2. Když je spojení navázáno, zobrazí displej terminálu výzvu ke vložení/protažení/při - lože ní karty. Prosím čekejte... Vložte/protáhněte kartu 499,00 CZK Použijte kartu 499,00 CZK 3. Dále pokračujte dle typu platební karty/způ - sobu platby s platební kartou (viz kapitoly magnetickou platební kartou, Plat - ba čipovou platební kartou, bezkon - takt ní platební kartou). Pokud neprovedete v prů běhu zpracování transakce žádnou akci v aplikaci, či na terminálu, po uplynutí 2 minut vyprší časový limit. Aplikace i ter - minál zobrazí hlášku vypršel časový limit. (viz kapitola Zamítnutí transakce). 1. Zasuňte kartu do čtečky čipových karet na platebním terminálu. Karta se zasunuje do čtečky čipem nahoru, směrem dopředu tak, aby magnetický proužek byl vpravo dole. Čtečka čipových karet je umístěna ve spodní části terminálu. 2. Jakmile je karta správně zasunutá, terminál načte z čipu karty potřebné údaje a zahájí zpracování transakce. Kartu nyní nevyndá - vej te, došlo by tím automaticky k zamítnutí transakce

9 Čekejte prosím Výběr jazyka V případě, že se zákazník zmýlí v zadávání znaků PINu a chce provést opravu, může žlutým tlačítkem Clear na platebním ter - mi nálu smazat postupně zadané hodnoty a zadat je znovu. 6. V případě schválení na základě správnosti PIN se terminál spojí s autorizačním centrem. Je vygenerována stvrzenka pro obchodníka (tu si později můžete ke každé transakci zobrazit v transakční historii). Čekejte prosím Transakce Čekejte prosím Výběr jazyka: Česky English Polish Suomen 4. Terminál zobrazí výzvu Zadejte PIN a OK. Nyní předejte terminál zákazníkovi a požá - dejte jej o zadání PIN do příslušného okna a o následné potvrzení zeleným tlačítkem OK. Stiskem červeného tlačítka Storno na plateb ním terminálu dojde k zamítnutí trans - akce. V případě, že zákazník zadá nesprávný PIN, je transakce zamítnuta. V některých přípa - dech (záleží na nastavení podmínek na konkrétní kartě) je zákazník na tuto skuteč - nost upozorněn a má ještě dva opravné pokusy (viz. kapitola Zamítnutí transakce), než je transakce zamítnuta. 5. Po úspěšném ověření správnosti PIN Vás aplikace mpos České spořitelny i terminál informují o úspěšném výsledku hláškou PIN OK. Probíhá autorizace Pracuji Z nabídky na terminálu vyberte jazyk zpra - cování transakce. Ve zvoleném jazyce bude zobrazena obrazovka pro zadání PIN zákazníkem a vygenerována stvrzenka pro zákazníka. V nabídce jazyků se pohybujte pomocí funkčních kláves F2 a F3 platebního terminálu, vybraný jazyk potvrďte stiskem tlačítka OK. Čekám na zadání PIN Částka 990,00 CZK PIN: _ Zadejte PIN a OK PIN OK PIN OK 7. Po úspěšném dokončení transakce Vás aplikace mpos České spořitelny informuje o této skutečnosti a vyzve Vás k vyjmutí karty. Prodej DOKONČENO Úspěšná transakce Vyjměte kartu Čekejte prosím Odesílání na POS

10 8. Systém vygeneruje stvrzenku pro zákazníka. Šedé tlačítko Odeslat stvrzenku vpravo dole umožní zaslat stvrzenku zákazníkovi em, v případě, že si to bude přát a sdělí svou ovou adresu. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese informaci o stavu transakce, se vrátíte do hlavního menu aplikace. Terminál je v po hotovostním režimu, připraven zpra co - vávat další transakce. Lucie Krásná Pařížská 22 Praha :11: / 002 / 33 STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA TERMINÁL : ICMP074 ( /ICMP074/CA1) Karta : VISA XXXX XXXX XXXX 8718 AID : A VISA CARD Prodej Částka CZK : Pokud dosud nebyla vyjmuta karta z termi - nálu, zobrazuje nyní terminál výzvu vyjměte kartu a upozorňuje Vás opako vaně akustic - kým signálem. bezkontaktní platební kartou Pro platbu nižší než 500 Kč nemusí být poža - dováno ověření držitele karty zadáním PIN. Ve výjimečných případech, dle nastavení vydavatele platební karty, může být z důvodu bezpečnosti vyžádáno ověření transakce zadáním PINu, nebo zadáním podpisu (postu - pujte dle pokynů pro zadání PINu při platbě čipovou, případně magnetickou kartou). 1. Umožněte zákazníkovi přiložit bezkontaktní platební kartu k platebnímu terminálu. Kartu je nutné přiložit nad horní polovinu terminálu, její spodní částí s magnetickým proužkem směrem k displeji. Terminál signalizuje úspěšné načtení údajů z karty rozsvícením zelených diod nad displejem a také hlasitým akustickým signálem. Čtení karty OK Odejměte kartu Čtení karty OK Odejměte kartu 499,00 CZK 2. Jakmile je karta správně přiložená, terminál načte z čipu karty potřebné údaje a zahájí zpracování transakce (zašle údaje o trans - akci do autorizačního centra). 3. Po úspěšném dokončení transakce terminál vygeneruje stvrzenku pro obchodníka (tu si později můžete ke každé transakci zobrazit v transakční historii) i stvrzenku pro zákaz - níka a odesílá ji aplikaci mpos České spoři telny. Schváleno Čekejte prosím Odesílání na POS 499,00 CZK PIN OK Autorizační kód : Uschovejte pro kontrolu Děkujeme Vám! Odeslat stvrzenku SCHVÁLENÁ Schváleno 499,00 CZK 4. Aplikace mpos České spořitelny zobrazí stvrzenku pro zákazníka. Šedé tlačítko Odeslat stvrzenku vpravo dole umožní zaslat stvrzenku zákazníkovi em, v případě, že si to bude přát a sdělí svou ovou adresu. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese infor - maci o stavu transakce, se vrátíte do hlav - ního menu aplikace. Terminál je v pohoto - vostním režimu, připraven zpracovávat další transakce.

11 Lucie Krásná Pařížská 22 Praha :11: / 002 / 33 STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA TERMINÁL : ICMP074 ( /ICMP074/CA1) Karta : VISA XXXX XXXX XXXX 8718 AID : A VISA CARD Prodej Částka CZK : PIN OK Autorizační kód : Uschovejte pro kontrolu Děkujeme Vám! magnetickou platební kartou 1. Uchopte platební kartu zadní stranou, kde se nachází magnetický proužek, směrem k sobě. Otočte kartu tak, aby se magnetický proužek nacházel ve spodní části karty. 3. Terminál přečte údaje o kartě z magnetic - kého proužku. Řádek 2 uvádí číslo karty, čitelná jsou poslední 4 čísla, zbytek je na - hra zen xxxx. Řádek 3 uvádí vazbu s karetní asociací (VISA, EC/MC, a další) a dále měsíc/rok kdy dojde k expiraci karty. Apli - kace mpos České spořitelny údaje zobrazí a vyzve Vás k provedení jejich kontroly. Náležitosti kontroly jsou popsány v kapitole Kontrola, akceptace a zadržení platební karty. Pokud terminál hlásí chybu čtení kar - ty, má karta pravděpodobně čip a je třeba postupovat podle kroků v kapitole čipovou platební kartou. Karta: XXXX XXXX XXXX 1281 EC/MC 09/16 Prosím potvrďte. Ne Ano 4. Proveďte vizuální kontrolu čísla karty a ostatního obsahu magnetické pásky oproti skutečným údajům, vytištěným na kartě. Pokud je vše v pořádku, potvrďte stiskem zeleného tlačítka Ano vpravo dole. Pokud údaje nesouhlasí/chcete transakci odmít - nout, učiňte tak stiskem šedého tlačítka Ne vlevo dole. 5. Následně se terminál spojí s autorizačním centrem. Je vygenerována stvrzenka pro obchodníka. Všechny stvrzenky je možné později dohledat v transakční historii. V některých případech může být při použití magnetické karty vyžádáno ověření PINem místo ověření podpisu. V takovém případě postupujte dále dle procesu pro zadání PIN u čipové karty, který najdete v před cho zí kapitole. prosím čekejte Odeslat stvrzenku SCHVÁLENÁ 499,00 CZK 2. Konstantní rychlostí protáhněte kartu čtečkou magnetických karet na icmp terminálu. Kartu je možné číst oběma směry, zleva doprava, či zprava doleva. Transakce Čekejte prosím Probíhá autorizace

12 6. Aplikace mpos České spořitelny zobrazí pole pro zadání podpisu. Terminál zobrazí výzvu Prosím podepište účet. Nyní předej - te mobilní zařízení s aplikací mpos České spořitelny zákazníkovi a požádejte jej o zadání podpisu do příslušného okna. Podpis Cena: Transaction ID: Smazat Prosím, podepiště účet Hotovo 7. Zákazník se pomocí stylusu/svého prstu podepíše do okna pro podpis. Když je hotov, vrátí mobilní zařízení zpět obchodní - kovi (tedy Vám). V případě potřeby je možné podpis opravit, stiskněte šedé tlačítko Smazat vlevo dole (celé pole pro podpis je vymazáno). 8. Potvrďte zadání podpisu stiskem zeleného tlačítka Hotovo vpravo dole. 9. Porovnejte podpis, zadaný zákazníkem a zobrazený v aplikaci mpos České spořitel ny s podpisem na platební kartě. Potvrďte jeho správnost stiskem zeleného tlačítka Ano vpravo dole. Pokud se podpis neshoduje/chcete transakci odmítnout, stiskněte šedé tlačítko Ne vlevo dole. Podpis Je podpis správný? Cena: Transaction ID: Ne Prosím, podepiště účet Ano 10. Po úspěšném dokončení transakce terminál vygeneruje stvrzenku pro zákaz - níka a odesílá aplikaci mpos České spořitelny. Podpis Prodej DOKONČENO O.K. :-) Prodej DOKONČENO Čekejte prosím Odesílání na POS 11. Aplikace zobrazí stvrzenku pro zákazníka. Šedé tlačítko Odeslat stvrzenku vpravo dole umožní zaslat stvrzenku zákazníkovi em, v případě, že si to bude přát a sdělí svou ovou adresu. Vaše mobilní zařízení zobrazí seznam aplikací, kterými akci můžete provést. Pamatujte, že dle regulí karetních asociací nesmíte ovou adresu použít k žádnému jinému účelu. 12. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese informaci o stavu transakce, se vrátíte do hlavního menu aplikace. Terminál je v pohotovost ním režimu, připra - ven zpracovávat další transakce. Lucie Krásná Pařížská 22 Praha :11: / 002 / 33 STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA TERMINÁL : ICMP074 ( /ICMP074/CA1) Karta : VISA XXXX XXXX XXXX 8718 AID : A VISA CARD Prodej Částka CZK : PIN OK Autorizační kód : Uschovejte pro kontrolu Děkujeme Vám! Odeslat stvrzenku SCHVÁLENÁ 19 20

13 Nejčastější chybové stavy/zamítnutí trans - akce V případě zamítnutí transakce systém umožní po stisknutí tlačítka Opakovat platbu zahájit zpracování platby další transakcí znovu. Zákaz - ník může např. použít k placení jinou platební metodu, či jinou platební kartu (záleží na důvo - du zamítnutí původní transakce). Podpis Opakovat platbu ZAMÍTNUTA Chyba TRANSAKCE Zamítnuto. Zamítnutí transakce obchodníkem na platební kartě, s údaji, které načetl platební terminál z magnetického proužku a nyní je zobrazuje aplikace mpos České spořitelny pro vaši kontrolu, odmítněte transakci stiskem šedého tlačítka Ne vlevo dole. 3. Nesouhlasí podpis zákazníka (magnetická karta): Pokud se podpis zadaný zákazníkem a podpis na jeho platební kartě nesho - dují/chcete transakci odmítnout, učiňte tak stiskem šedého tlačítka Ne vlevo dole. 4. Manipulace s kartou během transakce (čipová karta): Pokud během zpracování transakce vyjmete čipovou kartu, nebo s ní manipulujete tak, že čip ztratí kontakt s čtecím zařízením, dojde automaticky k zamítnutí transakce. 5. Problém s internetovým připojením: Transakce bude zamítnuta, pokud mobilní zařízení nemá plně funkční připojení do platební brány. Zamítnutí transakce zákazníkem Storno transakce při zadávání PIN (čipová karta): Při zadávání PINu může zákazník odmítnout transakci stiskem červeného tlačítka Storno na platebním terminálu. Vypršel časový limit Pokud během zpracování transakce v časovém intervalu, kdy systém požaduje odezvu uživate - le, neprovedete žádnou akci v aplikaci/na ter - mi nálu a systém od Vás požadovanou odezvu nemá, po uplynutí 2 minut vyprší časový limit. Aplikace i terminál zobrazí hlášku vypršel časový limit. Dojde ke zrušení, nebo k zamít - nutí transakce. Vypršel časový limit Situace, kdy k vypršení časového limitu může dojít, jsou následující: Zákazník nezadá PIN, než vyprší časový limit, terminál jej opakovaně upozorní zvukovým signálem. Vaše internetové připojení je příliš pomalé/jste bez internetového připojení. Bluetooth vašeho mobilního zařízení je vypnutý/nepracuje správně. Chybné zadání PIN 1. V případě, že zákazník zadá nesprávný PIN, je na tuto skutečnost upozorněn. V případě prvního chybného zadání následně terminál zobrazí hlášku chybný PIN a následně umožní zadat PIN znovu (platí pouze při offline ověření PIN, při online ověření PIN probíhá spojení s bankou a transakce je zamítnuta). Částka 990,00 PIN: _ Zadejte PIN a OK Čekám na zadání PIN Chybný PIN 499,00 CZK CZK Storno ze strany obchodníka: Obchodník se rozhodl transakci nerealizovat, chce přerušit její zpracování a zrušit ji. 2. Nesouhlasí údaje na kartě (magnetická karta): Pokud nesouhlasí údaje, které vidíte

14 2. V případě druhého (opakovaného) chybného zadání následně terminál zobrazí hlášku chybný PIN, Poslední pokus o PIN a ná - sledně umožní zadat PIN znovu. Čekám na zadání PIN Je nutné ověřit, zda byla transakce skutečně provedena a zda došlo k úhradě zboží/služeb, za které požadujete od zákazníka platbu. Pro zjištění stavu poslední transakce stiskněte zelené tlačítko Kopie stvrzenky, které se nachází vpravo v dolní části obrazovky. O kopii stvrzenky poslední transakce je také možné požádat v rámci zobrazení transakční historie výběrem příslušné položky z menu. Platební metoda: platba prostřednictvím MC Mobile prostřednictvím MC Mobile 3. V okamžiku, kdy je platba schválená zákaz - níkem a úspěšně autorizovaná, zobrazí aplikace mpos České spořitelny změněný stav platby v zeleném pruhu v dolní části obrazovky. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese informaci o stavu transakce, se vrátíte do hlavního menu aplikace. Terminál je v pohotovostním režimu, připraven zpracovávat další trans - akce. 499,00 CZK Pro další řešení problémů jsou Vám k dispozici kontakty v kapitole Kontakt na servisní organi - zaci, které lze také zobrazit stiskem šedého tlačítka Kontakty vlevo v dolní části obrazovky. 1. Zvolili jste platbu prostřednictvím MasterCard Mobile jako platební metodu. V aplikaci na svém mobilním zařízení vidíte QR kód, který obsahuje údaje o platbě. Chybný PIN Poslední pokus o PIN Částka 990,00 PIN: _ CZK Zadejte PIN a OK 3. V případě třetího chybného zadání je zpraco - vávaná transakce zamítnuta. Transakce v neznámém stavu V ojedinělých případech se může stát, že aplikace zobrazí v řádku pro informaci o stavu transakce stav Neznámo. Komunikace mezi vaším mobilním zařízením a icmp terminálem selhala a vaše mobilní zařízení tedy neobdrže - lo informaci o konečném stavu transakce, ačkoliv ji terminál dokončil. 2. Vygenerovaný QR kód předložte zákazníkovi k naskenování. Zákazník prostřednictvím aplikace MasterCard Mobile ve svém chytrém telefonu/tabletu načte údaje o transakci a potvrdí její zpracování zadáním svého hesla.

15 4. Prodej/Seznam položek 1. Pro zahájení procesu prodeje otevřete aplikaci mpos České spořitelny na vašem mobilním zařízení. Dotykem vyberte z nabíd - ky hlavního menu tlačítko Prodej. 2. Systém zobrazí obrázkový seznam zboží a umožní Vám výběr/naúčtování zboží, které právě prodáváte. Jak spravovat prodejní nabídku se dozvíte v následující kapitole. 3. Pro naúčtování vybrané položky proveďte výběr dotykem do příslušného pole s obráz - kem, názvem a cenou zboží. Pod každou položkou je zobrazen počet již naúčtovaných kusů tohoto druhu zboží a cena za odpoví - da jící počet kusů. Počet kusů můžete taktéž upravit stiskem tlačítek nalevo od počtu kusů a + napravo. Aplikace sčítá celkovou cenu za všechny zadané položky a výsledek je vždy zobrazen v zelené liště/tlačítku PRODEJ v dolní části obrazovky. pouze ty metody, které již máte aktivované, může se tedy stát, že máte možnost zvolit pouze kartou, nebo pouze MCM. Platební metodu můžete aktivovat v rámci uživatelského nastavení. Dle zvolené platební metody pokračujte v procesu zpracování příslušnou kapitolou Platební metoda: kartou, nebo Platební metoda: prostřednictvím MC Mobile. 4. Je-li částka finální, potvrďte realizaci prodeje zeleným tlačítkem PRODEJ v dolní části obrazovky Před vlastním zpracováním platby systém znovu zobrazí přehled o zadané platbě s část kou v poli Cena. Pokud chcete pos kyt - nout slevu, zadejte do pole Sleva odpovída - jící hodnotu v % (v rozmezí 1 99). V poli Cena celkem je vždy po editaci pole Sleva aktualizována částka, kterou má zákazník uhradit. Standardně je nastavena sleva 0 %, dokud nezvolíte jinak. V uživatelském nastavení aplikace je možné nastavit výchozí slevu v %. 6. Po dohodě se zákazníkem o jeho způso - bu/mož nostech placení zvolte platební metodu pro provedení platby. Pro platbu platební kartou stiskněte tlačítko kartou v pravém dolním rohu. Pro platbu prostřednictvím MasterCard Mobile stis - kněte tlačítko MCM v levém dol - ním rohu. Aplikace Vám nabízí pro výběr

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Uživatelská příručka pro Obchodníky 18. 9. 2012 Obsah 1. Důležitá telefonní čísla a kontakty... 3 2. Cíl dokumentu... 4 3. Připojení obchodníka

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Uživatelská příručka UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Všeobecné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali tablet Prestigio MultiPad2 Ultra

Více

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Srpen 2014 OBSAH: 1 ÚVOD... 1 2 BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ... 2 2.1 Bezpečnostní klíč TOKEN... 2 2.2 Mobilní

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810-555-810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GU280 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka BusinessNet Internetové bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Aktualizace k 18.10.2007 Verze 1.40 Obsah: 1 Úvod... - 2-2 Bezpečnost na prvním místě... - 3-2.1 Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak

Více

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2.

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. verze 1.1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ... - 6-1.1. POPIS SPODNÍCH KLÁVES TELEFONU... - 6-1.2. WIDGETY... - 6-2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ...

Více

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka Nokia X3-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Klávesy a součásti 6 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení a vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Anténa GSM

Více

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Více

User manual. Uživatelská příručka

User manual. Uživatelská příručka User manual Uživatelská příručka Vodafone Group 2015. Vodafone and the Vodafone Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou logos are trade marks of Vodafone Group. Any product ochranné známky skupiny

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

X3 02 - Uživatelská příručka

X3 02 - Uživatelská příručka X3 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Vložení SIM karty a baterie 6 Vložení a vyjmutí paměťové karty 7 Nabíjení baterie 8 Nabíjení baterie

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol Návod k obsluze Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 4.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 4.2 Nabídka

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak s magnetickým

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více