Návod k použití mpos řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití mpos řešení"

Transkript

1 Návod k použití mpos řešení

2 1. Platební terminál 01 Zapnutí/vypnutí terminálu 02 Popis funkčnosti terminálu 02 Menu terminálu 03 Podporované typy karet 03 Důležitá upozornění pro používání terminálu Aplikace mpos České spořitelny 05 Instalace aplikace 05 Sytémové požadavky 05 Aktivace služby Akceptace platebních karet 05 Aktivace služby Akceptace MasterCard Mobile 07 Funkčnosti aplikace hlavní menu Prodej/rychlý prodej 09 Platební metoda platba kartou 11 Platební metoda platba prostřednictvím MasterCard Mobile Prodej/seznam položek Seznam položek správa nabídky zboží Storno transakce Návrat (Refundace) Uzávěrka Test spojení Historie transakcí Uživatelské nastavení aplikace 36 Nastavení akceptace platebních karet 36 Aktualizace terminálu 36 Nastavení akceptace MasterCard Mobile 37 Nastavení měny 37 Nastavení slevy 37 Nastavení jazyka 37 Nastavení zabezpečení Kontakty 38

3 1. Platební terminál Terminál Ingenico icmp slouží k elektronické akceptaci platebních karet asociací VISA a MasterCard. S mobilním zařízením (tablet/chytrý telefon) je párován přes Bluetooth. Mobilní zařízení spolu s terminálem vytváří mobilní akceptační místo platebních karet MasterCard a VISA a mobilních plateb MasterCard Mobile. Zprovoznění terminálu je velmi jednoduché a intuitivní. Stačí připojit napájecí zdroj (nabít baterii), nainstalovat aplikaci mpos České spořitelny do vašeho mobilního zařízení, spá - rovat obě zařízení prostřednictvím Bluetooth a spustit aktivaci služby Akceptace plateb - ních karet, během které dojde k ověření základní funkčnosti. Zapnutí/vypnutí terminálu Terminál se zapíná/resetuje tlačítkem, které je umístěno z pravé strany vedle vstupu pro zdroj napájení. Po zapnutí provede terminál automa ticky kontrolu vnitřní integrity a přejde do klido vé ho stavu. Na displeji se zobrazí úvodní obrazovka. Pro vypnutí terminálu současně stiskněte tlačítko Clear a tlačítko, které se nachází mezi tlačítkem s hodnotou 0 a zeleným tla - čítkem OK. V případě delší nečinnosti se terminál vypne automaticky. Terminál není možné vypnout, pokud je připojen ke zdroji napájení. Popis funkčnosti terminálu F2 F3 Storno Clear OK Menu/Pohyb v nabídce dolů Pohyb v nabídce nahoru Zruší aktuálně prováděnou operaci (červené tlačítko) Oprava zadání (žluté tlačítko) Potvrzení aktuálně prováděné operace (zelené tlačítko) Čtečka magnetických karet Zde zapněte/restartujte Zde připojte zdroj napájení Zde vypněte Displej 3. Tlačítko F3 4. Tlačítko F2 5. Tlačítko STORNO 6. Tlačítko CLEAR 7. Tlačítko OK 8 8. Čtečka čipových karet

4 Menu terminálu Pro vstup do menu terminálu stiskněte na vašem icmp platebním terminálu tlačítko F2. Na výběr máte následující možnosti: Bluetooth párování funkce slouží pro inicializaci párování přes Bluetooth protokol s mobilními zařízeními systému Android. Bluetooth párování (ios) funkce slouží pro inicializaci párování přes Bluetooth protokol s mobilními zařízeními systému ios. Zrušení párování pokud je icmp spáro - váno s jiným Bluetooth zařízením, je třeba nejdříve zrušit stávající párování, jinak párování s novým mobilním zařízením nemusí proběhnout úspěšně. Terminál ID zobrazí číslo terminálu (označované také jako číslo pokladny nebo MerchantID). Verze aplikace zobrazí verzi aplikace. Systém systémová nastavení terminálu. Podporované typy karet Součástí terminálu je čtečka magnetických karet, čtečka čipových karet, čtečka bezkon - takt ních karet. Ruční zadání karty není podporováno. Platební transakce je možné provádět pomocí následujících typů platebních karet: VISA, VISA Electron Důležitá upozornění pro používání terminálu Dobíjení baterie: Přístroj je dodáván s USB kabelem, který slouží k dobíjení baterie přes USB port počítače, a také s dobíjecím síťovým adapté - rem. Pro připojení ke zdroji elektrické energie používejte vždy tento kabel, nebo síťový adaptér, doporučený výrobcem. Použití jiných, pro přístroj neschválených kabelů, či síťových adaptérů může způsobit poškození terminálu. Než začnete terminál používat, je třeba baterii zcela nabít. Dobití přes USB port počítače (450 ma) trvá přibližně 3 hodiny. Indikátor stavu baterie najdete na displeji terminálu v levém horním rohu. Pokud kapacita baterie v terminálu poklesne pod minimální mez, terminál zobrazuje černý pruh s textem Baterie je vybita. Prosím nabít V tomto stavu není možné provádět transakce. Připojte síťový adaptér. Ztráta/odcizení terminálu: V případě ztráty, či odcizení platebního terminálu může dojít k jeho zneužití. Abyste zamezili případným finančním ztrátám na vaší straně, neprodleně kontaktujte Helpdesk a proveďte blokaci platebního terminálu z důvodů ztráty/odcizení. Kontaktní údaje najdete na konci této příručky v kapitole Kontakt na servisní organizaci. Pokud je terminál opět nalezen, je možné jej stejným způsobem odblokovat a nadále jej používat. Umístění: Nevystavujte terminál přímému či nepřímé - mu působení vysokých teplot, jinak může dojít k poškození zařízení. Dejte pozor, aby se dovnitř terminálu nedostal cizí předmět nebo tekutina. icmp terminál Ingenico by neměl být umístěný v bezprostřední blízkosti zdroje vibrací či kmitání. Teploty/pracovní podmínky: Blízkost síťových adaptérů či jiných zdrojů elektromagnetického záření může způsobit poruchy či chybnou funkci zařízení. Zachovávejte tedy bezpečnou vzdálenost mezi terminálem a zdroji elektromagnetic - kého pole. Chraňte terminál před vlhkostí a prachem, jinak může dojít ke zkrácení životnosti zařízení. Terminál by měl být provozován v suchém prostředí, kdy pracovní teplota pro terminál připojený ke zdroji elektrické energie je v rozmezí od 0 C do +40 C. Pracovní teplota pro terminál, který není momentálně dobíjen je v rozmezí od 10 C do +45 C. Údržba terminálu: Přístroj je možno čistit vlhkým hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte žádné chemické přípravky. K čistění nikdy nepoužívejte benzín nebo jiná rozpouštědla. V opačném případě může dojít k poškození plastového krytu zařízení. Záruka: V případě neodborného zásahu do termi - nálu, či v případě nesprávného použití zaniká záruka. Záruční doba na zařízení je 12 měsíců MasterCard/Maestro

5 2. Aplikace mpos České spořitelny mpos České spořitelny je intuitivní a snadno ovladatelná aplikace pro mobilní zařízení, optimalizovaná pro rychlé placení za poskyt - nuté zboží či služby. Je určena pro obchodníky a umožňuje přeměnit mobilní zařízení v akcep - tační místo platebních karet MasterCard/VISA a mobilních plateb MasterCard Mobile. Mezi podporované zařízení patří jak tablety, tak i mobilní telefony, které mají přístup k interne - tu, buď pomocí WI-FI nebo prostřednictvím mobilního operátora. Instalace aplikace 2. Zapněte Bluetooth na vašem mobilním zařízení. Systém zobrazí seznam viditelných zařízení, se kterými je možné zahájit párování. 3. Na vašem icmp platebním terminálu stiskněte tlačítko F2 pro vstup do menu terminálu. Tlačítkem F2 nalistujte v sez - namu položku BT párování a potvrďte svou volbu stiskem zeleného tlačítka OK (Platí pro Android. Pokud máte mobilní zařízení s ios, zvolte položku BT párování [ios]). Terminál se stane v rámci dosahu BT viditelným a vygeneruje čtyřmístný kód pro účely párování s vaším mobilním zařízením. 6. Nyní spusťte aplikaci mpos České spořitelny. Stiskněte tlačítko Platební karty v dolní části obrazovky. Aplikace zobrazí menu pro aktivaci akceptace platebních karet. V pravém horním rohu dotykem zaškrtněte zaškrtávací pole, kterým potvrzujete, že chcete službu aktivovat. Ostatní položky v menu jsou nyní aktivní. Aplikace mpos České spořitelny je zdarma dostupná v oficiálním Google Play (dříve Android Marketu) a v Apple AppStore. Systémové požadavky Android verze a vyšší / ios verze 7 Internetové připojení (GSM, WiFi) Bluetooth Minimální rozlišení pixelů Aktivace služby Akceptace platebních karet 1. Před zahájením samotné aktivace služby je nutné spárovat vaše mobilní zařízení, kde máte nainstalovanou aplikaci mpos České spořitelny, s vaším icmp terminálem. Otevřete menu Nastavení operačního sys - tému vašeho mobilního zařízení a v sekci pro bezdrátové a síťové nastavení vyhledej - te a zvolte položku pro nastavení Bluetooth. 4. Na vašem mobilním zařízení nyní vidíte seznam viditelných zařízení pro párování. Vyhledejte váš icmp terminál (rozpoznáte dle sériového čísla, které naleznete na zad - ní straně pod názvem Serial N ) a stisk - nutím příslušného řádku vyvolejte dialog pro zadání párovacího kódu. Pokud terminál v seznamu nevidíte, aktualizujte seznam dostupných zařízení. 5. Zadejte čtyřmístný kód, který Vám pro účely párování vygeneroval platební terminál, a potvrďte stiskem tlačítka OK. Váš icmp terminál bude restartován. 7. Z nabídky dotykem vyberte položku Aktivace icmp terminálu. Aplikace nabídne dostupné terminály, které jsou s mobilním zařízením spárovány. Dotykem vyberte zařízení, které chcete v aplikaci aktivovat

6 8. Terminál zobrazí zprávu Pracuji a násled - ně provede test spojení s autorizačním centrem. O úspěšném dokončení budete informování hláškou icmp aktivováno. Po stisknutí tlačítka OK budete přesměro - váni do hlavního menu aplikace. Pokud operace selže, restartujte mobilní zařízení, ověřte, že je Bluetooth zapnuto a terminál je spárován, a operaci zopakujte. 4. Pokud máte aktivovanou pouze službu Akceptace MasterCard Mobile, jsou v hlav - ním menu aplikace dostupné funkčnosti Prodej, Rychlý prodej, Transakce a Seznam položek. Funkčnosti aplikace Hlavní menu Transakce Historie transakcí Seznam položek Správa katalogu zboží nebo služeb Test spojení Ověření funkčnosti spojení s autorizačním centrem a icmp terminálem 9. Před první transakcí proveďte aktualizaci terminálu, čímž se stáhne nová verze platebního softwaru a případné další změny v nastavení vašeho terminálu. Uživatelské nastavení aplikace Kontakty Aktivace služby Akceptace MasterCard Mobile V aplikaci mpos České spořitelny stiskněte tlačítko MasterCard Mobile v dolní části obrazovky. Pokud již máte aktivní službu Akceptace platebních karet, zahajte aktivaci služby výběrem z menu Nastavení (viz kapitola Uživatelské nastavení aplikace). 2. Aplikace zobrazí menu pro aktivaci služby pro akceptaci MasterCard Mobile. V pravém horním rohu dotykem zaškrtněte checkbox, kterým potvrzujete, že chcete službu aktivo - vat. Ostatní položky v menu jsou nyní aktivní. 3. Vyplňte Merchant ID a heslo, které jste obdrželi em od banky. Pro pozdější identifikaci trans akcí z tohoto terminálu na vašem výpisu transakcí můžete vyplnit identifikátor pokladny. Prodej výběrem položek z obrázkového katalogu Rychlý prodej zadáním/výpočtem částky realizovaného prodeje Storno transakce Zpětvzetí poslední provedené transakce Návrat Vrácení částky zákazníkovi Uzávěrka Sumarizace všech nových transakcí a odeslání dat do banky

7 3. Prodej/rychlý prodej Transakce PRODEJ je základní operace termi - nálu, která je podkladem pro zúčtování (převod) zadané částky z účtu držitele karty na účet provozovatele terminálu. Akci provádějte, pouze pokud jste připojeni k internetu prostřednictvím mobilní sítě nebo WiFi. V opačném případě nebude možné se spojit s autorizačním centrem a transakce selže. Dále je vyžadována funkce Bluetooth a aktivovaný icmp terminál v dosahu mobilního zařízení. 2. Systém zobrazí kalkulačku, kde je možné zadat požadovanou částku. V případě, že se cílová částka skládá z více položek, je zde také možnost ji pomocí kalkulačky vypočí - tat. Výsledek je vždy zobrazen v pravém horním rohu. 3. Zadejte/vypočítejte požadovanou částku. Je-li částka finální, potvrďte její výši zeleným tlačítkem Potvrdit v pravém dolním rohu. Možnosti inicializace prodeje (z aplikace mpos České spořitelny): 1. Dotykem vyberte tlačítko Rychlý prodej z nabídky hlavního menu aplikace mpos České spořitelny ve vašem chytrém telefonu/tabletu (postup popsán v rámci této kapitoly) Dotykem vyberte tlačítko Prodej z nabídky hlavního menu aplikace mpos České spoři - telny ve vašem chytrém telefonu/table tu (postup popsán v kapitole Prodej). Prodejní transakce nelze inicializovat z terminálu. 1. Pro zahájení procesu rychlého prodeje otevřete aplikaci mpos České spořitelny na vašem mobilním zařízení. Dotykem vyberte z nabídky hlavního menu tlačítko Rychlý prodej.

8 Vynulování zadané částky: Stisknutím tlačítka CE dojde k vynulování zadané částky. Návrat do hlavního menu: Pro přerušení zadávání a návrat do hlavního menu apli - kace stiskněte šedé tlačítko Zrušit v levém dolním rohu. Návratem do hlavního menu dojde k vy nu lování zadané částky. se tedy stát, že máte možnost zvolit pouze kartou, nebo pouze MCM. Platební metodu můžete aktivovat v rámci uživatelského nastavení. Dle zvolené platební metody pokračujte v pro - cesu zpracování příslušnou kapitolou Platební metoda: kartou, nebo Plateb ní meto - da: prostřednictvím MC Mobile. Pokud výše částky umožňuje zaplatit bez - kon taktní kartou, zobrazí aplikace i terminál výzvu použijte kartu (viz. kapitola bezkon takt ní kartou). Použijte kartu čipovou platební kartou Změna měny: Pro změnu měny stiskněte tlačítko se zkratkou stávající měny (např. CZK) v levém horním rohu. Systém nabídne podpo rované měny pro výběr. Stisknutím řádku s vybranou měnou dojde k přenas - tavení. (V uživatelském nastavení aplikace je možné nastavit, která měna má být nabízena po spuš tění jako výchozí.) Upozornění: Platební terminál icmp akceptu je pouze platby v českých korunách. 4. Před vlastním zpracováním platby systém znovu zobrazí přehled o zadané platbě s částkou v poli Cena. Pokud chcete poskytnout slevu, zadejte do pole Sleva odpovídající hodnotu v % (v rozmezí 1 99). V poli Cena celkem je vždy po editaci pole Sleva aktualizována částka, kterou má zákazník uhradit. Standardně je nastavena sleva 0 %, dokud nezvolíte jinak. V uživatel - ském nastavení aplikace je možné nastavit výchozí slevu. 5. Po dohodě se zákazníkem o jeho způso - bu/možnostech placení zvolte platební metodu pro provedení platby. Pro platbu platební kartou stiskněte tlačítko kartou v pravém dolním rohu. Pro platbu prostřednictvím MasterCard Mobile stisk - něte tlačítko MCM v levém dolním rohu. Aplikace Vám nabízí pro výběr pouze ty metody, které již máte aktivované, může Platební metoda: platba kartou 1. Zvolili jste platbu kartou jako platební metodu. V aplikaci na svém mobilním zaří - zení vidíte výzvu prosím čekejte, zatímco se aplikace spojuje s icmp platebním terminálem. 2. Když je spojení navázáno, zobrazí displej terminálu výzvu ke vložení/protažení/při - lože ní karty. Prosím čekejte... Vložte/protáhněte kartu 499,00 CZK Použijte kartu 499,00 CZK 3. Dále pokračujte dle typu platební karty/způ - sobu platby s platební kartou (viz kapitoly magnetickou platební kartou, Plat - ba čipovou platební kartou, bezkon - takt ní platební kartou). Pokud neprovedete v prů běhu zpracování transakce žádnou akci v aplikaci, či na terminálu, po uplynutí 2 minut vyprší časový limit. Aplikace i ter - minál zobrazí hlášku vypršel časový limit. (viz kapitola Zamítnutí transakce). 1. Zasuňte kartu do čtečky čipových karet na platebním terminálu. Karta se zasunuje do čtečky čipem nahoru, směrem dopředu tak, aby magnetický proužek byl vpravo dole. Čtečka čipových karet je umístěna ve spodní části terminálu. 2. Jakmile je karta správně zasunutá, terminál načte z čipu karty potřebné údaje a zahájí zpracování transakce. Kartu nyní nevyndá - vej te, došlo by tím automaticky k zamítnutí transakce

9 Čekejte prosím Výběr jazyka V případě, že se zákazník zmýlí v zadávání znaků PINu a chce provést opravu, může žlutým tlačítkem Clear na platebním ter - mi nálu smazat postupně zadané hodnoty a zadat je znovu. 6. V případě schválení na základě správnosti PIN se terminál spojí s autorizačním centrem. Je vygenerována stvrzenka pro obchodníka (tu si později můžete ke každé transakci zobrazit v transakční historii). Čekejte prosím Transakce Čekejte prosím Výběr jazyka: Česky English Polish Suomen 4. Terminál zobrazí výzvu Zadejte PIN a OK. Nyní předejte terminál zákazníkovi a požá - dejte jej o zadání PIN do příslušného okna a o následné potvrzení zeleným tlačítkem OK. Stiskem červeného tlačítka Storno na plateb ním terminálu dojde k zamítnutí trans - akce. V případě, že zákazník zadá nesprávný PIN, je transakce zamítnuta. V některých přípa - dech (záleží na nastavení podmínek na konkrétní kartě) je zákazník na tuto skuteč - nost upozorněn a má ještě dva opravné pokusy (viz. kapitola Zamítnutí transakce), než je transakce zamítnuta. 5. Po úspěšném ověření správnosti PIN Vás aplikace mpos České spořitelny i terminál informují o úspěšném výsledku hláškou PIN OK. Probíhá autorizace Pracuji Z nabídky na terminálu vyberte jazyk zpra - cování transakce. Ve zvoleném jazyce bude zobrazena obrazovka pro zadání PIN zákazníkem a vygenerována stvrzenka pro zákazníka. V nabídce jazyků se pohybujte pomocí funkčních kláves F2 a F3 platebního terminálu, vybraný jazyk potvrďte stiskem tlačítka OK. Čekám na zadání PIN Částka 990,00 CZK PIN: _ Zadejte PIN a OK PIN OK PIN OK 7. Po úspěšném dokončení transakce Vás aplikace mpos České spořitelny informuje o této skutečnosti a vyzve Vás k vyjmutí karty. Prodej DOKONČENO Úspěšná transakce Vyjměte kartu Čekejte prosím Odesílání na POS

10 8. Systém vygeneruje stvrzenku pro zákazníka. Šedé tlačítko Odeslat stvrzenku vpravo dole umožní zaslat stvrzenku zákazníkovi em, v případě, že si to bude přát a sdělí svou ovou adresu. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese informaci o stavu transakce, se vrátíte do hlavního menu aplikace. Terminál je v po hotovostním režimu, připraven zpra co - vávat další transakce. Lucie Krásná Pařížská 22 Praha :11: / 002 / 33 STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA TERMINÁL : ICMP074 ( /ICMP074/CA1) Karta : VISA XXXX XXXX XXXX 8718 AID : A VISA CARD Prodej Částka CZK : Pokud dosud nebyla vyjmuta karta z termi - nálu, zobrazuje nyní terminál výzvu vyjměte kartu a upozorňuje Vás opako vaně akustic - kým signálem. bezkontaktní platební kartou Pro platbu nižší než 500 Kč nemusí být poža - dováno ověření držitele karty zadáním PIN. Ve výjimečných případech, dle nastavení vydavatele platební karty, může být z důvodu bezpečnosti vyžádáno ověření transakce zadáním PINu, nebo zadáním podpisu (postu - pujte dle pokynů pro zadání PINu při platbě čipovou, případně magnetickou kartou). 1. Umožněte zákazníkovi přiložit bezkontaktní platební kartu k platebnímu terminálu. Kartu je nutné přiložit nad horní polovinu terminálu, její spodní částí s magnetickým proužkem směrem k displeji. Terminál signalizuje úspěšné načtení údajů z karty rozsvícením zelených diod nad displejem a také hlasitým akustickým signálem. Čtení karty OK Odejměte kartu Čtení karty OK Odejměte kartu 499,00 CZK 2. Jakmile je karta správně přiložená, terminál načte z čipu karty potřebné údaje a zahájí zpracování transakce (zašle údaje o trans - akci do autorizačního centra). 3. Po úspěšném dokončení transakce terminál vygeneruje stvrzenku pro obchodníka (tu si později můžete ke každé transakci zobrazit v transakční historii) i stvrzenku pro zákaz - níka a odesílá ji aplikaci mpos České spoři telny. Schváleno Čekejte prosím Odesílání na POS 499,00 CZK PIN OK Autorizační kód : Uschovejte pro kontrolu Děkujeme Vám! Odeslat stvrzenku SCHVÁLENÁ Schváleno 499,00 CZK 4. Aplikace mpos České spořitelny zobrazí stvrzenku pro zákazníka. Šedé tlačítko Odeslat stvrzenku vpravo dole umožní zaslat stvrzenku zákazníkovi em, v případě, že si to bude přát a sdělí svou ovou adresu. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese infor - maci o stavu transakce, se vrátíte do hlav - ního menu aplikace. Terminál je v pohoto - vostním režimu, připraven zpracovávat další transakce.

11 Lucie Krásná Pařížská 22 Praha :11: / 002 / 33 STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA TERMINÁL : ICMP074 ( /ICMP074/CA1) Karta : VISA XXXX XXXX XXXX 8718 AID : A VISA CARD Prodej Částka CZK : PIN OK Autorizační kód : Uschovejte pro kontrolu Děkujeme Vám! magnetickou platební kartou 1. Uchopte platební kartu zadní stranou, kde se nachází magnetický proužek, směrem k sobě. Otočte kartu tak, aby se magnetický proužek nacházel ve spodní části karty. 3. Terminál přečte údaje o kartě z magnetic - kého proužku. Řádek 2 uvádí číslo karty, čitelná jsou poslední 4 čísla, zbytek je na - hra zen xxxx. Řádek 3 uvádí vazbu s karetní asociací (VISA, EC/MC, a další) a dále měsíc/rok kdy dojde k expiraci karty. Apli - kace mpos České spořitelny údaje zobrazí a vyzve Vás k provedení jejich kontroly. Náležitosti kontroly jsou popsány v kapitole Kontrola, akceptace a zadržení platební karty. Pokud terminál hlásí chybu čtení kar - ty, má karta pravděpodobně čip a je třeba postupovat podle kroků v kapitole čipovou platební kartou. Karta: XXXX XXXX XXXX 1281 EC/MC 09/16 Prosím potvrďte. Ne Ano 4. Proveďte vizuální kontrolu čísla karty a ostatního obsahu magnetické pásky oproti skutečným údajům, vytištěným na kartě. Pokud je vše v pořádku, potvrďte stiskem zeleného tlačítka Ano vpravo dole. Pokud údaje nesouhlasí/chcete transakci odmít - nout, učiňte tak stiskem šedého tlačítka Ne vlevo dole. 5. Následně se terminál spojí s autorizačním centrem. Je vygenerována stvrzenka pro obchodníka. Všechny stvrzenky je možné později dohledat v transakční historii. V některých případech může být při použití magnetické karty vyžádáno ověření PINem místo ověření podpisu. V takovém případě postupujte dále dle procesu pro zadání PIN u čipové karty, který najdete v před cho zí kapitole. prosím čekejte Odeslat stvrzenku SCHVÁLENÁ 499,00 CZK 2. Konstantní rychlostí protáhněte kartu čtečkou magnetických karet na icmp terminálu. Kartu je možné číst oběma směry, zleva doprava, či zprava doleva. Transakce Čekejte prosím Probíhá autorizace

12 6. Aplikace mpos České spořitelny zobrazí pole pro zadání podpisu. Terminál zobrazí výzvu Prosím podepište účet. Nyní předej - te mobilní zařízení s aplikací mpos České spořitelny zákazníkovi a požádejte jej o zadání podpisu do příslušného okna. Podpis Cena: Transaction ID: Smazat Prosím, podepiště účet Hotovo 7. Zákazník se pomocí stylusu/svého prstu podepíše do okna pro podpis. Když je hotov, vrátí mobilní zařízení zpět obchodní - kovi (tedy Vám). V případě potřeby je možné podpis opravit, stiskněte šedé tlačítko Smazat vlevo dole (celé pole pro podpis je vymazáno). 8. Potvrďte zadání podpisu stiskem zeleného tlačítka Hotovo vpravo dole. 9. Porovnejte podpis, zadaný zákazníkem a zobrazený v aplikaci mpos České spořitel ny s podpisem na platební kartě. Potvrďte jeho správnost stiskem zeleného tlačítka Ano vpravo dole. Pokud se podpis neshoduje/chcete transakci odmítnout, stiskněte šedé tlačítko Ne vlevo dole. Podpis Je podpis správný? Cena: Transaction ID: Ne Prosím, podepiště účet Ano 10. Po úspěšném dokončení transakce terminál vygeneruje stvrzenku pro zákaz - níka a odesílá aplikaci mpos České spořitelny. Podpis Prodej DOKONČENO O.K. :-) Prodej DOKONČENO Čekejte prosím Odesílání na POS 11. Aplikace zobrazí stvrzenku pro zákazníka. Šedé tlačítko Odeslat stvrzenku vpravo dole umožní zaslat stvrzenku zákazníkovi em, v případě, že si to bude přát a sdělí svou ovou adresu. Vaše mobilní zařízení zobrazí seznam aplikací, kterými akci můžete provést. Pamatujte, že dle regulí karetních asociací nesmíte ovou adresu použít k žádnému jinému účelu. 12. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese informaci o stavu transakce, se vrátíte do hlavního menu aplikace. Terminál je v pohotovost ním režimu, připra - ven zpracovávat další transakce. Lucie Krásná Pařížská 22 Praha :11: / 002 / 33 STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA TERMINÁL : ICMP074 ( /ICMP074/CA1) Karta : VISA XXXX XXXX XXXX 8718 AID : A VISA CARD Prodej Částka CZK : PIN OK Autorizační kód : Uschovejte pro kontrolu Děkujeme Vám! Odeslat stvrzenku SCHVÁLENÁ 19 20

13 Nejčastější chybové stavy/zamítnutí trans - akce V případě zamítnutí transakce systém umožní po stisknutí tlačítka Opakovat platbu zahájit zpracování platby další transakcí znovu. Zákaz - ník může např. použít k placení jinou platební metodu, či jinou platební kartu (záleží na důvo - du zamítnutí původní transakce). Podpis Opakovat platbu ZAMÍTNUTA Chyba TRANSAKCE Zamítnuto. Zamítnutí transakce obchodníkem na platební kartě, s údaji, které načetl platební terminál z magnetického proužku a nyní je zobrazuje aplikace mpos České spořitelny pro vaši kontrolu, odmítněte transakci stiskem šedého tlačítka Ne vlevo dole. 3. Nesouhlasí podpis zákazníka (magnetická karta): Pokud se podpis zadaný zákazníkem a podpis na jeho platební kartě nesho - dují/chcete transakci odmítnout, učiňte tak stiskem šedého tlačítka Ne vlevo dole. 4. Manipulace s kartou během transakce (čipová karta): Pokud během zpracování transakce vyjmete čipovou kartu, nebo s ní manipulujete tak, že čip ztratí kontakt s čtecím zařízením, dojde automaticky k zamítnutí transakce. 5. Problém s internetovým připojením: Transakce bude zamítnuta, pokud mobilní zařízení nemá plně funkční připojení do platební brány. Zamítnutí transakce zákazníkem Storno transakce při zadávání PIN (čipová karta): Při zadávání PINu může zákazník odmítnout transakci stiskem červeného tlačítka Storno na platebním terminálu. Vypršel časový limit Pokud během zpracování transakce v časovém intervalu, kdy systém požaduje odezvu uživate - le, neprovedete žádnou akci v aplikaci/na ter - mi nálu a systém od Vás požadovanou odezvu nemá, po uplynutí 2 minut vyprší časový limit. Aplikace i terminál zobrazí hlášku vypršel časový limit. Dojde ke zrušení, nebo k zamít - nutí transakce. Vypršel časový limit Situace, kdy k vypršení časového limitu může dojít, jsou následující: Zákazník nezadá PIN, než vyprší časový limit, terminál jej opakovaně upozorní zvukovým signálem. Vaše internetové připojení je příliš pomalé/jste bez internetového připojení. Bluetooth vašeho mobilního zařízení je vypnutý/nepracuje správně. Chybné zadání PIN 1. V případě, že zákazník zadá nesprávný PIN, je na tuto skutečnost upozorněn. V případě prvního chybného zadání následně terminál zobrazí hlášku chybný PIN a následně umožní zadat PIN znovu (platí pouze při offline ověření PIN, při online ověření PIN probíhá spojení s bankou a transakce je zamítnuta). Částka 990,00 PIN: _ Zadejte PIN a OK Čekám na zadání PIN Chybný PIN 499,00 CZK CZK Storno ze strany obchodníka: Obchodník se rozhodl transakci nerealizovat, chce přerušit její zpracování a zrušit ji. 2. Nesouhlasí údaje na kartě (magnetická karta): Pokud nesouhlasí údaje, které vidíte

14 2. V případě druhého (opakovaného) chybného zadání následně terminál zobrazí hlášku chybný PIN, Poslední pokus o PIN a ná - sledně umožní zadat PIN znovu. Čekám na zadání PIN Je nutné ověřit, zda byla transakce skutečně provedena a zda došlo k úhradě zboží/služeb, za které požadujete od zákazníka platbu. Pro zjištění stavu poslední transakce stiskněte zelené tlačítko Kopie stvrzenky, které se nachází vpravo v dolní části obrazovky. O kopii stvrzenky poslední transakce je také možné požádat v rámci zobrazení transakční historie výběrem příslušné položky z menu. Platební metoda: platba prostřednictvím MC Mobile prostřednictvím MC Mobile 3. V okamžiku, kdy je platba schválená zákaz - níkem a úspěšně autorizovaná, zobrazí aplikace mpos České spořitelny změněný stav platby v zeleném pruhu v dolní části obrazovky. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese informaci o stavu transakce, se vrátíte do hlavního menu aplikace. Terminál je v pohotovostním režimu, připraven zpracovávat další trans - akce. 499,00 CZK Pro další řešení problémů jsou Vám k dispozici kontakty v kapitole Kontakt na servisní organi - zaci, které lze také zobrazit stiskem šedého tlačítka Kontakty vlevo v dolní části obrazovky. 1. Zvolili jste platbu prostřednictvím MasterCard Mobile jako platební metodu. V aplikaci na svém mobilním zařízení vidíte QR kód, který obsahuje údaje o platbě. Chybný PIN Poslední pokus o PIN Částka 990,00 PIN: _ CZK Zadejte PIN a OK 3. V případě třetího chybného zadání je zpraco - vávaná transakce zamítnuta. Transakce v neznámém stavu V ojedinělých případech se může stát, že aplikace zobrazí v řádku pro informaci o stavu transakce stav Neznámo. Komunikace mezi vaším mobilním zařízením a icmp terminálem selhala a vaše mobilní zařízení tedy neobdrže - lo informaci o konečném stavu transakce, ačkoliv ji terminál dokončil. 2. Vygenerovaný QR kód předložte zákazníkovi k naskenování. Zákazník prostřednictvím aplikace MasterCard Mobile ve svém chytrém telefonu/tabletu načte údaje o transakci a potvrdí její zpracování zadáním svého hesla.

15 4. Prodej/Seznam položek 1. Pro zahájení procesu prodeje otevřete aplikaci mpos České spořitelny na vašem mobilním zařízení. Dotykem vyberte z nabíd - ky hlavního menu tlačítko Prodej. 2. Systém zobrazí obrázkový seznam zboží a umožní Vám výběr/naúčtování zboží, které právě prodáváte. Jak spravovat prodejní nabídku se dozvíte v následující kapitole. 3. Pro naúčtování vybrané položky proveďte výběr dotykem do příslušného pole s obráz - kem, názvem a cenou zboží. Pod každou položkou je zobrazen počet již naúčtovaných kusů tohoto druhu zboží a cena za odpoví - da jící počet kusů. Počet kusů můžete taktéž upravit stiskem tlačítek nalevo od počtu kusů a + napravo. Aplikace sčítá celkovou cenu za všechny zadané položky a výsledek je vždy zobrazen v zelené liště/tlačítku PRODEJ v dolní části obrazovky. pouze ty metody, které již máte aktivované, může se tedy stát, že máte možnost zvolit pouze kartou, nebo pouze MCM. Platební metodu můžete aktivovat v rámci uživatelského nastavení. Dle zvolené platební metody pokračujte v procesu zpracování příslušnou kapitolou Platební metoda: kartou, nebo Platební metoda: prostřednictvím MC Mobile. 4. Je-li částka finální, potvrďte realizaci prodeje zeleným tlačítkem PRODEJ v dolní části obrazovky Před vlastním zpracováním platby systém znovu zobrazí přehled o zadané platbě s část kou v poli Cena. Pokud chcete pos kyt - nout slevu, zadejte do pole Sleva odpovída - jící hodnotu v % (v rozmezí 1 99). V poli Cena celkem je vždy po editaci pole Sleva aktualizována částka, kterou má zákazník uhradit. Standardně je nastavena sleva 0 %, dokud nezvolíte jinak. V uživatelském nastavení aplikace je možné nastavit výchozí slevu v %. 6. Po dohodě se zákazníkem o jeho způso - bu/mož nostech placení zvolte platební metodu pro provedení platby. Pro platbu platební kartou stiskněte tlačítko kartou v pravém dolním rohu. Pro platbu prostřednictvím MasterCard Mobile stis - kněte tlačítko MCM v levém dol - ním rohu. Aplikace Vám nabízí pro výběr

Návod k použití mpos řešení

Návod k použití mpos řešení Návod k použití mpos řešení 1. Platební terminál 01 Zapnutí/vypnutí terminálu 02 Popis funkčnosti terminálu 02 Menu terminálu 03 Podporované typy karet 03 Důležitá upozornění pro používání terminálu 03

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Nejčastější dotazy. 3. Jak platební mpos terminál získám a za jak dlouho ho budu moci používat?

Nejčastější dotazy. 3. Jak platební mpos terminál získám a za jak dlouho ho budu moci používat? Nejčastější dotazy 1. Co je bezkontaktní platební mpos terminál a jak funguje? mpos je mobilní zařízení, s kterým budete moci přijímat platby platebními kartami kdekoliv po celé České republice téměř bez

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém Android

Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém Android Chytrá platba uživatelský manuál Verze pro operační systém Android Obsah Ovládání platebního terminálu mpos 4 Zapnutí platebního terminálu ismp 4 Zapnutí platebního terminálu icmp 4 Vypnutí platebního

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS)

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS) Aplikace B-SMS plus Úvod B-SMS plus je samostatná SMS aplikace s vlastním adresářem čísel kontaktů. Umožní zákazníkovi rozesílat jednotlivé SMS a navíc umí hromadně odeslat SMS z připraveného csv/txt souboru.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Návod k použití služby

Návod k použití služby Návod k použití služby - 1 - Obsah Obsah... 2 Technické požadavky... 3 Úvodní stránka služby... 4 Úvodní stránka Chci kartu... 5 Chci kartu: Žádost o změnu vzhledu stávající karty... 6 Chci kartu: Žádost

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelská příručka pro pokladní Mobito platba

Uživatelská příručka pro pokladní Mobito platba Uživatelská příručka pro pokladní Mobito platba 1 1. Jak přijímat a kontrolovat platby prostřednictvím Mobito platby... 3 1.1. Nutné předpoklady pro uskutečnění platby mezi zákazníkem a obchodníkem...

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více