Návod k použití mpos řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití mpos řešení"

Transkript

1 Návod k použití mpos řešení

2 1. Platební terminál 01 Zapnutí/vypnutí terminálu 02 Popis funkčnosti terminálu 02 Menu terminálu 03 Podporované typy karet 03 Důležitá upozornění pro používání terminálu Aplikace mpos České spořitelny 05 Instalace aplikace 05 Sytémové požadavky 05 Aktivace služby Akceptace platebních karet 05 Aktivace služby Akceptace MasterCard Mobile 07 Funkčnosti aplikace hlavní menu Prodej/rychlý prodej 09 Platební metoda platba kartou 11 Platební metoda platba prostřednictvím MasterCard Mobile Prodej/seznam položek Seznam položek správa nabídky zboží Storno transakce Návrat (Refundace) Uzávěrka Test spojení Historie transakcí Uživatelské nastavení aplikace 36 Nastavení akceptace platebních karet 36 Aktualizace terminálu 36 Nastavení akceptace MasterCard Mobile 37 Nastavení měny 37 Nastavení slevy 37 Nastavení jazyka 37 Nastavení zabezpečení Kontakty 38

3 1. Platební terminál Terminál Ingenico icmp slouží k elektronické akceptaci platebních karet asociací VISA a MasterCard. S mobilním zařízením (tablet/chytrý telefon) je párován přes Bluetooth. Mobilní zařízení spolu s terminálem vytváří mobilní akceptační místo platebních karet MasterCard a VISA a mobilních plateb MasterCard Mobile. Zprovoznění terminálu je velmi jednoduché a intuitivní. Stačí připojit napájecí zdroj (nabít baterii), nainstalovat aplikaci mpos České spořitelny do vašeho mobilního zařízení, spá - rovat obě zařízení prostřednictvím Bluetooth a spustit aktivaci služby Akceptace plateb - ních karet, během které dojde k ověření základní funkčnosti. Zapnutí/vypnutí terminálu Terminál se zapíná/resetuje tlačítkem, které je umístěno z pravé strany vedle vstupu pro zdroj napájení. Po zapnutí provede terminál automa ticky kontrolu vnitřní integrity a přejde do klido vé ho stavu. Na displeji se zobrazí úvodní obrazovka. Pro vypnutí terminálu současně stiskněte tlačítko Clear a tlačítko, které se nachází mezi tlačítkem s hodnotou 0 a zeleným tla - čítkem OK. V případě delší nečinnosti se terminál vypne automaticky. Terminál není možné vypnout, pokud je připojen ke zdroji napájení. Popis funkčnosti terminálu F2 F3 Storno Clear OK Menu/Pohyb v nabídce dolů Pohyb v nabídce nahoru Zruší aktuálně prováděnou operaci (červené tlačítko) Oprava zadání (žluté tlačítko) Potvrzení aktuálně prováděné operace (zelené tlačítko) Čtečka magnetických karet Zde zapněte/restartujte Zde připojte zdroj napájení Zde vypněte Displej 3. Tlačítko F3 4. Tlačítko F2 5. Tlačítko STORNO 6. Tlačítko CLEAR 7. Tlačítko OK 8 8. Čtečka čipových karet

4 Menu terminálu Pro vstup do menu terminálu stiskněte na vašem icmp platebním terminálu tlačítko F2. Na výběr máte následující možnosti: Bluetooth párování funkce slouží pro inicializaci párování přes Bluetooth protokol s mobilními zařízeními systému Android. Bluetooth párování (ios) funkce slouží pro inicializaci párování přes Bluetooth protokol s mobilními zařízeními systému ios. Zrušení párování pokud je icmp spáro - váno s jiným Bluetooth zařízením, je třeba nejdříve zrušit stávající párování, jinak párování s novým mobilním zařízením nemusí proběhnout úspěšně. Terminál ID zobrazí číslo terminálu (označované také jako číslo pokladny nebo MerchantID). Verze aplikace zobrazí verzi aplikace. Systém systémová nastavení terminálu. Podporované typy karet Součástí terminálu je čtečka magnetických karet, čtečka čipových karet, čtečka bezkon - takt ních karet. Ruční zadání karty není podporováno. Platební transakce je možné provádět pomocí následujících typů platebních karet: VISA, VISA Electron Důležitá upozornění pro používání terminálu Dobíjení baterie: Přístroj je dodáván s USB kabelem, který slouží k dobíjení baterie přes USB port počítače, a také s dobíjecím síťovým adapté - rem. Pro připojení ke zdroji elektrické energie používejte vždy tento kabel, nebo síťový adaptér, doporučený výrobcem. Použití jiných, pro přístroj neschválených kabelů, či síťových adaptérů může způsobit poškození terminálu. Než začnete terminál používat, je třeba baterii zcela nabít. Dobití přes USB port počítače (450 ma) trvá přibližně 3 hodiny. Indikátor stavu baterie najdete na displeji terminálu v levém horním rohu. Pokud kapacita baterie v terminálu poklesne pod minimální mez, terminál zobrazuje černý pruh s textem Baterie je vybita. Prosím nabít V tomto stavu není možné provádět transakce. Připojte síťový adaptér. Ztráta/odcizení terminálu: V případě ztráty, či odcizení platebního terminálu může dojít k jeho zneužití. Abyste zamezili případným finančním ztrátám na vaší straně, neprodleně kontaktujte Helpdesk a proveďte blokaci platebního terminálu z důvodů ztráty/odcizení. Kontaktní údaje najdete na konci této příručky v kapitole Kontakt na servisní organizaci. Pokud je terminál opět nalezen, je možné jej stejným způsobem odblokovat a nadále jej používat. Umístění: Nevystavujte terminál přímému či nepřímé - mu působení vysokých teplot, jinak může dojít k poškození zařízení. Dejte pozor, aby se dovnitř terminálu nedostal cizí předmět nebo tekutina. icmp terminál Ingenico by neměl být umístěný v bezprostřední blízkosti zdroje vibrací či kmitání. Teploty/pracovní podmínky: Blízkost síťových adaptérů či jiných zdrojů elektromagnetického záření může způsobit poruchy či chybnou funkci zařízení. Zachovávejte tedy bezpečnou vzdálenost mezi terminálem a zdroji elektromagnetic - kého pole. Chraňte terminál před vlhkostí a prachem, jinak může dojít ke zkrácení životnosti zařízení. Terminál by měl být provozován v suchém prostředí, kdy pracovní teplota pro terminál připojený ke zdroji elektrické energie je v rozmezí od 0 C do +40 C. Pracovní teplota pro terminál, který není momentálně dobíjen je v rozmezí od 10 C do +45 C. Údržba terminálu: Přístroj je možno čistit vlhkým hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte žádné chemické přípravky. K čistění nikdy nepoužívejte benzín nebo jiná rozpouštědla. V opačném případě může dojít k poškození plastového krytu zařízení. Záruka: V případě neodborného zásahu do termi - nálu, či v případě nesprávného použití zaniká záruka. Záruční doba na zařízení je 12 měsíců MasterCard/Maestro

5 2. Aplikace mpos České spořitelny mpos České spořitelny je intuitivní a snadno ovladatelná aplikace pro mobilní zařízení, optimalizovaná pro rychlé placení za poskyt - nuté zboží či služby. Je určena pro obchodníky a umožňuje přeměnit mobilní zařízení v akcep - tační místo platebních karet MasterCard/VISA a mobilních plateb MasterCard Mobile. Mezi podporované zařízení patří jak tablety, tak i mobilní telefony, které mají přístup k interne - tu, buď pomocí WI-FI nebo prostřednictvím mobilního operátora. Instalace aplikace 2. Zapněte Bluetooth na vašem mobilním zařízení. Systém zobrazí seznam viditelných zařízení, se kterými je možné zahájit párování. 3. Na vašem icmp platebním terminálu stiskněte tlačítko F2 pro vstup do menu terminálu. Tlačítkem F2 nalistujte v sez - namu položku BT párování a potvrďte svou volbu stiskem zeleného tlačítka OK (Platí pro Android. Pokud máte mobilní zařízení s ios, zvolte položku BT párování [ios]). Terminál se stane v rámci dosahu BT viditelným a vygeneruje čtyřmístný kód pro účely párování s vaším mobilním zařízením. 6. Nyní spusťte aplikaci mpos České spořitelny. Stiskněte tlačítko Platební karty v dolní části obrazovky. Aplikace zobrazí menu pro aktivaci akceptace platebních karet. V pravém horním rohu dotykem zaškrtněte zaškrtávací pole, kterým potvrzujete, že chcete službu aktivovat. Ostatní položky v menu jsou nyní aktivní. Aplikace mpos České spořitelny je zdarma dostupná v oficiálním Google Play (dříve Android Marketu) a v Apple AppStore. Systémové požadavky Android verze a vyšší / ios verze 7 Internetové připojení (GSM, WiFi) Bluetooth Minimální rozlišení pixelů Aktivace služby Akceptace platebních karet 1. Před zahájením samotné aktivace služby je nutné spárovat vaše mobilní zařízení, kde máte nainstalovanou aplikaci mpos České spořitelny, s vaším icmp terminálem. Otevřete menu Nastavení operačního sys - tému vašeho mobilního zařízení a v sekci pro bezdrátové a síťové nastavení vyhledej - te a zvolte položku pro nastavení Bluetooth. 4. Na vašem mobilním zařízení nyní vidíte seznam viditelných zařízení pro párování. Vyhledejte váš icmp terminál (rozpoznáte dle sériového čísla, které naleznete na zad - ní straně pod názvem Serial N ) a stisk - nutím příslušného řádku vyvolejte dialog pro zadání párovacího kódu. Pokud terminál v seznamu nevidíte, aktualizujte seznam dostupných zařízení. 5. Zadejte čtyřmístný kód, který Vám pro účely párování vygeneroval platební terminál, a potvrďte stiskem tlačítka OK. Váš icmp terminál bude restartován. 7. Z nabídky dotykem vyberte položku Aktivace icmp terminálu. Aplikace nabídne dostupné terminály, které jsou s mobilním zařízením spárovány. Dotykem vyberte zařízení, které chcete v aplikaci aktivovat

6 8. Terminál zobrazí zprávu Pracuji a násled - ně provede test spojení s autorizačním centrem. O úspěšném dokončení budete informování hláškou icmp aktivováno. Po stisknutí tlačítka OK budete přesměro - váni do hlavního menu aplikace. Pokud operace selže, restartujte mobilní zařízení, ověřte, že je Bluetooth zapnuto a terminál je spárován, a operaci zopakujte. 4. Pokud máte aktivovanou pouze službu Akceptace MasterCard Mobile, jsou v hlav - ním menu aplikace dostupné funkčnosti Prodej, Rychlý prodej, Transakce a Seznam položek. Funkčnosti aplikace Hlavní menu Transakce Historie transakcí Seznam položek Správa katalogu zboží nebo služeb Test spojení Ověření funkčnosti spojení s autorizačním centrem a icmp terminálem 9. Před první transakcí proveďte aktualizaci terminálu, čímž se stáhne nová verze platebního softwaru a případné další změny v nastavení vašeho terminálu. Uživatelské nastavení aplikace Kontakty Aktivace služby Akceptace MasterCard Mobile V aplikaci mpos České spořitelny stiskněte tlačítko MasterCard Mobile v dolní části obrazovky. Pokud již máte aktivní službu Akceptace platebních karet, zahajte aktivaci služby výběrem z menu Nastavení (viz kapitola Uživatelské nastavení aplikace). 2. Aplikace zobrazí menu pro aktivaci služby pro akceptaci MasterCard Mobile. V pravém horním rohu dotykem zaškrtněte checkbox, kterým potvrzujete, že chcete službu aktivo - vat. Ostatní položky v menu jsou nyní aktivní. 3. Vyplňte Merchant ID a heslo, které jste obdrželi em od banky. Pro pozdější identifikaci trans akcí z tohoto terminálu na vašem výpisu transakcí můžete vyplnit identifikátor pokladny. Prodej výběrem položek z obrázkového katalogu Rychlý prodej zadáním/výpočtem částky realizovaného prodeje Storno transakce Zpětvzetí poslední provedené transakce Návrat Vrácení částky zákazníkovi Uzávěrka Sumarizace všech nových transakcí a odeslání dat do banky

7 3. Prodej/rychlý prodej Transakce PRODEJ je základní operace termi - nálu, která je podkladem pro zúčtování (převod) zadané částky z účtu držitele karty na účet provozovatele terminálu. Akci provádějte, pouze pokud jste připojeni k internetu prostřednictvím mobilní sítě nebo WiFi. V opačném případě nebude možné se spojit s autorizačním centrem a transakce selže. Dále je vyžadována funkce Bluetooth a aktivovaný icmp terminál v dosahu mobilního zařízení. 2. Systém zobrazí kalkulačku, kde je možné zadat požadovanou částku. V případě, že se cílová částka skládá z více položek, je zde také možnost ji pomocí kalkulačky vypočí - tat. Výsledek je vždy zobrazen v pravém horním rohu. 3. Zadejte/vypočítejte požadovanou částku. Je-li částka finální, potvrďte její výši zeleným tlačítkem Potvrdit v pravém dolním rohu. Možnosti inicializace prodeje (z aplikace mpos České spořitelny): 1. Dotykem vyberte tlačítko Rychlý prodej z nabídky hlavního menu aplikace mpos České spořitelny ve vašem chytrém telefonu/tabletu (postup popsán v rámci této kapitoly) Dotykem vyberte tlačítko Prodej z nabídky hlavního menu aplikace mpos České spoři - telny ve vašem chytrém telefonu/table tu (postup popsán v kapitole Prodej). Prodejní transakce nelze inicializovat z terminálu. 1. Pro zahájení procesu rychlého prodeje otevřete aplikaci mpos České spořitelny na vašem mobilním zařízení. Dotykem vyberte z nabídky hlavního menu tlačítko Rychlý prodej.

8 Vynulování zadané částky: Stisknutím tlačítka CE dojde k vynulování zadané částky. Návrat do hlavního menu: Pro přerušení zadávání a návrat do hlavního menu apli - kace stiskněte šedé tlačítko Zrušit v levém dolním rohu. Návratem do hlavního menu dojde k vy nu lování zadané částky. se tedy stát, že máte možnost zvolit pouze kartou, nebo pouze MCM. Platební metodu můžete aktivovat v rámci uživatelského nastavení. Dle zvolené platební metody pokračujte v pro - cesu zpracování příslušnou kapitolou Platební metoda: kartou, nebo Plateb ní meto - da: prostřednictvím MC Mobile. Pokud výše částky umožňuje zaplatit bez - kon taktní kartou, zobrazí aplikace i terminál výzvu použijte kartu (viz. kapitola bezkon takt ní kartou). Použijte kartu čipovou platební kartou Změna měny: Pro změnu měny stiskněte tlačítko se zkratkou stávající měny (např. CZK) v levém horním rohu. Systém nabídne podpo rované měny pro výběr. Stisknutím řádku s vybranou měnou dojde k přenas - tavení. (V uživatelském nastavení aplikace je možné nastavit, která měna má být nabízena po spuš tění jako výchozí.) Upozornění: Platební terminál icmp akceptu je pouze platby v českých korunách. 4. Před vlastním zpracováním platby systém znovu zobrazí přehled o zadané platbě s částkou v poli Cena. Pokud chcete poskytnout slevu, zadejte do pole Sleva odpovídající hodnotu v % (v rozmezí 1 99). V poli Cena celkem je vždy po editaci pole Sleva aktualizována částka, kterou má zákazník uhradit. Standardně je nastavena sleva 0 %, dokud nezvolíte jinak. V uživatel - ském nastavení aplikace je možné nastavit výchozí slevu. 5. Po dohodě se zákazníkem o jeho způso - bu/možnostech placení zvolte platební metodu pro provedení platby. Pro platbu platební kartou stiskněte tlačítko kartou v pravém dolním rohu. Pro platbu prostřednictvím MasterCard Mobile stisk - něte tlačítko MCM v levém dolním rohu. Aplikace Vám nabízí pro výběr pouze ty metody, které již máte aktivované, může Platební metoda: platba kartou 1. Zvolili jste platbu kartou jako platební metodu. V aplikaci na svém mobilním zaří - zení vidíte výzvu prosím čekejte, zatímco se aplikace spojuje s icmp platebním terminálem. 2. Když je spojení navázáno, zobrazí displej terminálu výzvu ke vložení/protažení/při - lože ní karty. Prosím čekejte... Vložte/protáhněte kartu 499,00 CZK Použijte kartu 499,00 CZK 3. Dále pokračujte dle typu platební karty/způ - sobu platby s platební kartou (viz kapitoly magnetickou platební kartou, Plat - ba čipovou platební kartou, bezkon - takt ní platební kartou). Pokud neprovedete v prů běhu zpracování transakce žádnou akci v aplikaci, či na terminálu, po uplynutí 2 minut vyprší časový limit. Aplikace i ter - minál zobrazí hlášku vypršel časový limit. (viz kapitola Zamítnutí transakce). 1. Zasuňte kartu do čtečky čipových karet na platebním terminálu. Karta se zasunuje do čtečky čipem nahoru, směrem dopředu tak, aby magnetický proužek byl vpravo dole. Čtečka čipových karet je umístěna ve spodní části terminálu. 2. Jakmile je karta správně zasunutá, terminál načte z čipu karty potřebné údaje a zahájí zpracování transakce. Kartu nyní nevyndá - vej te, došlo by tím automaticky k zamítnutí transakce

9 Čekejte prosím Výběr jazyka V případě, že se zákazník zmýlí v zadávání znaků PINu a chce provést opravu, může žlutým tlačítkem Clear na platebním ter - mi nálu smazat postupně zadané hodnoty a zadat je znovu. 6. V případě schválení na základě správnosti PIN se terminál spojí s autorizačním centrem. Je vygenerována stvrzenka pro obchodníka (tu si později můžete ke každé transakci zobrazit v transakční historii). Čekejte prosím Transakce Čekejte prosím Výběr jazyka: Česky English Polish Suomen 4. Terminál zobrazí výzvu Zadejte PIN a OK. Nyní předejte terminál zákazníkovi a požá - dejte jej o zadání PIN do příslušného okna a o následné potvrzení zeleným tlačítkem OK. Stiskem červeného tlačítka Storno na plateb ním terminálu dojde k zamítnutí trans - akce. V případě, že zákazník zadá nesprávný PIN, je transakce zamítnuta. V některých přípa - dech (záleží na nastavení podmínek na konkrétní kartě) je zákazník na tuto skuteč - nost upozorněn a má ještě dva opravné pokusy (viz. kapitola Zamítnutí transakce), než je transakce zamítnuta. 5. Po úspěšném ověření správnosti PIN Vás aplikace mpos České spořitelny i terminál informují o úspěšném výsledku hláškou PIN OK. Probíhá autorizace Pracuji Z nabídky na terminálu vyberte jazyk zpra - cování transakce. Ve zvoleném jazyce bude zobrazena obrazovka pro zadání PIN zákazníkem a vygenerována stvrzenka pro zákazníka. V nabídce jazyků se pohybujte pomocí funkčních kláves F2 a F3 platebního terminálu, vybraný jazyk potvrďte stiskem tlačítka OK. Čekám na zadání PIN Částka 990,00 CZK PIN: _ Zadejte PIN a OK PIN OK PIN OK 7. Po úspěšném dokončení transakce Vás aplikace mpos České spořitelny informuje o této skutečnosti a vyzve Vás k vyjmutí karty. Prodej DOKONČENO Úspěšná transakce Vyjměte kartu Čekejte prosím Odesílání na POS

10 8. Systém vygeneruje stvrzenku pro zákazníka. Šedé tlačítko Odeslat stvrzenku vpravo dole umožní zaslat stvrzenku zákazníkovi em, v případě, že si to bude přát a sdělí svou ovou adresu. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese informaci o stavu transakce, se vrátíte do hlavního menu aplikace. Terminál je v po hotovostním režimu, připraven zpra co - vávat další transakce. Lucie Krásná Pařížská 22 Praha :11: / 002 / 33 STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA TERMINÁL : ICMP074 ( /ICMP074/CA1) Karta : VISA XXXX XXXX XXXX 8718 AID : A VISA CARD Prodej Částka CZK : Pokud dosud nebyla vyjmuta karta z termi - nálu, zobrazuje nyní terminál výzvu vyjměte kartu a upozorňuje Vás opako vaně akustic - kým signálem. bezkontaktní platební kartou Pro platbu nižší než 500 Kč nemusí být poža - dováno ověření držitele karty zadáním PIN. Ve výjimečných případech, dle nastavení vydavatele platební karty, může být z důvodu bezpečnosti vyžádáno ověření transakce zadáním PINu, nebo zadáním podpisu (postu - pujte dle pokynů pro zadání PINu při platbě čipovou, případně magnetickou kartou). 1. Umožněte zákazníkovi přiložit bezkontaktní platební kartu k platebnímu terminálu. Kartu je nutné přiložit nad horní polovinu terminálu, její spodní částí s magnetickým proužkem směrem k displeji. Terminál signalizuje úspěšné načtení údajů z karty rozsvícením zelených diod nad displejem a také hlasitým akustickým signálem. Čtení karty OK Odejměte kartu Čtení karty OK Odejměte kartu 499,00 CZK 2. Jakmile je karta správně přiložená, terminál načte z čipu karty potřebné údaje a zahájí zpracování transakce (zašle údaje o trans - akci do autorizačního centra). 3. Po úspěšném dokončení transakce terminál vygeneruje stvrzenku pro obchodníka (tu si později můžete ke každé transakci zobrazit v transakční historii) i stvrzenku pro zákaz - níka a odesílá ji aplikaci mpos České spoři telny. Schváleno Čekejte prosím Odesílání na POS 499,00 CZK PIN OK Autorizační kód : Uschovejte pro kontrolu Děkujeme Vám! Odeslat stvrzenku SCHVÁLENÁ Schváleno 499,00 CZK 4. Aplikace mpos České spořitelny zobrazí stvrzenku pro zákazníka. Šedé tlačítko Odeslat stvrzenku vpravo dole umožní zaslat stvrzenku zákazníkovi em, v případě, že si to bude přát a sdělí svou ovou adresu. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese infor - maci o stavu transakce, se vrátíte do hlav - ního menu aplikace. Terminál je v pohoto - vostním režimu, připraven zpracovávat další transakce.

11 Lucie Krásná Pařížská 22 Praha :11: / 002 / 33 STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA TERMINÁL : ICMP074 ( /ICMP074/CA1) Karta : VISA XXXX XXXX XXXX 8718 AID : A VISA CARD Prodej Částka CZK : PIN OK Autorizační kód : Uschovejte pro kontrolu Děkujeme Vám! magnetickou platební kartou 1. Uchopte platební kartu zadní stranou, kde se nachází magnetický proužek, směrem k sobě. Otočte kartu tak, aby se magnetický proužek nacházel ve spodní části karty. 3. Terminál přečte údaje o kartě z magnetic - kého proužku. Řádek 2 uvádí číslo karty, čitelná jsou poslední 4 čísla, zbytek je na - hra zen xxxx. Řádek 3 uvádí vazbu s karetní asociací (VISA, EC/MC, a další) a dále měsíc/rok kdy dojde k expiraci karty. Apli - kace mpos České spořitelny údaje zobrazí a vyzve Vás k provedení jejich kontroly. Náležitosti kontroly jsou popsány v kapitole Kontrola, akceptace a zadržení platební karty. Pokud terminál hlásí chybu čtení kar - ty, má karta pravděpodobně čip a je třeba postupovat podle kroků v kapitole čipovou platební kartou. Karta: XXXX XXXX XXXX 1281 EC/MC 09/16 Prosím potvrďte. Ne Ano 4. Proveďte vizuální kontrolu čísla karty a ostatního obsahu magnetické pásky oproti skutečným údajům, vytištěným na kartě. Pokud je vše v pořádku, potvrďte stiskem zeleného tlačítka Ano vpravo dole. Pokud údaje nesouhlasí/chcete transakci odmít - nout, učiňte tak stiskem šedého tlačítka Ne vlevo dole. 5. Následně se terminál spojí s autorizačním centrem. Je vygenerována stvrzenka pro obchodníka. Všechny stvrzenky je možné později dohledat v transakční historii. V některých případech může být při použití magnetické karty vyžádáno ověření PINem místo ověření podpisu. V takovém případě postupujte dále dle procesu pro zadání PIN u čipové karty, který najdete v před cho zí kapitole. prosím čekejte Odeslat stvrzenku SCHVÁLENÁ 499,00 CZK 2. Konstantní rychlostí protáhněte kartu čtečkou magnetických karet na icmp terminálu. Kartu je možné číst oběma směry, zleva doprava, či zprava doleva. Transakce Čekejte prosím Probíhá autorizace

12 6. Aplikace mpos České spořitelny zobrazí pole pro zadání podpisu. Terminál zobrazí výzvu Prosím podepište účet. Nyní předej - te mobilní zařízení s aplikací mpos České spořitelny zákazníkovi a požádejte jej o zadání podpisu do příslušného okna. Podpis Cena: Transaction ID: Smazat Prosím, podepiště účet Hotovo 7. Zákazník se pomocí stylusu/svého prstu podepíše do okna pro podpis. Když je hotov, vrátí mobilní zařízení zpět obchodní - kovi (tedy Vám). V případě potřeby je možné podpis opravit, stiskněte šedé tlačítko Smazat vlevo dole (celé pole pro podpis je vymazáno). 8. Potvrďte zadání podpisu stiskem zeleného tlačítka Hotovo vpravo dole. 9. Porovnejte podpis, zadaný zákazníkem a zobrazený v aplikaci mpos České spořitel ny s podpisem na platební kartě. Potvrďte jeho správnost stiskem zeleného tlačítka Ano vpravo dole. Pokud se podpis neshoduje/chcete transakci odmítnout, stiskněte šedé tlačítko Ne vlevo dole. Podpis Je podpis správný? Cena: Transaction ID: Ne Prosím, podepiště účet Ano 10. Po úspěšném dokončení transakce terminál vygeneruje stvrzenku pro zákaz - níka a odesílá aplikaci mpos České spořitelny. Podpis Prodej DOKONČENO O.K. :-) Prodej DOKONČENO Čekejte prosím Odesílání na POS 11. Aplikace zobrazí stvrzenku pro zákazníka. Šedé tlačítko Odeslat stvrzenku vpravo dole umožní zaslat stvrzenku zákazníkovi em, v případě, že si to bude přát a sdělí svou ovou adresu. Vaše mobilní zařízení zobrazí seznam aplikací, kterými akci můžete provést. Pamatujte, že dle regulí karetních asociací nesmíte ovou adresu použít k žádnému jinému účelu. 12. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese informaci o stavu transakce, se vrátíte do hlavního menu aplikace. Terminál je v pohotovost ním režimu, připra - ven zpracovávat další transakce. Lucie Krásná Pařížská 22 Praha :11: / 002 / 33 STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA TERMINÁL : ICMP074 ( /ICMP074/CA1) Karta : VISA XXXX XXXX XXXX 8718 AID : A VISA CARD Prodej Částka CZK : PIN OK Autorizační kód : Uschovejte pro kontrolu Děkujeme Vám! Odeslat stvrzenku SCHVÁLENÁ 19 20

13 Nejčastější chybové stavy/zamítnutí trans - akce V případě zamítnutí transakce systém umožní po stisknutí tlačítka Opakovat platbu zahájit zpracování platby další transakcí znovu. Zákaz - ník může např. použít k placení jinou platební metodu, či jinou platební kartu (záleží na důvo - du zamítnutí původní transakce). Podpis Opakovat platbu ZAMÍTNUTA Chyba TRANSAKCE Zamítnuto. Zamítnutí transakce obchodníkem na platební kartě, s údaji, které načetl platební terminál z magnetického proužku a nyní je zobrazuje aplikace mpos České spořitelny pro vaši kontrolu, odmítněte transakci stiskem šedého tlačítka Ne vlevo dole. 3. Nesouhlasí podpis zákazníka (magnetická karta): Pokud se podpis zadaný zákazníkem a podpis na jeho platební kartě nesho - dují/chcete transakci odmítnout, učiňte tak stiskem šedého tlačítka Ne vlevo dole. 4. Manipulace s kartou během transakce (čipová karta): Pokud během zpracování transakce vyjmete čipovou kartu, nebo s ní manipulujete tak, že čip ztratí kontakt s čtecím zařízením, dojde automaticky k zamítnutí transakce. 5. Problém s internetovým připojením: Transakce bude zamítnuta, pokud mobilní zařízení nemá plně funkční připojení do platební brány. Zamítnutí transakce zákazníkem Storno transakce při zadávání PIN (čipová karta): Při zadávání PINu může zákazník odmítnout transakci stiskem červeného tlačítka Storno na platebním terminálu. Vypršel časový limit Pokud během zpracování transakce v časovém intervalu, kdy systém požaduje odezvu uživate - le, neprovedete žádnou akci v aplikaci/na ter - mi nálu a systém od Vás požadovanou odezvu nemá, po uplynutí 2 minut vyprší časový limit. Aplikace i terminál zobrazí hlášku vypršel časový limit. Dojde ke zrušení, nebo k zamít - nutí transakce. Vypršel časový limit Situace, kdy k vypršení časového limitu může dojít, jsou následující: Zákazník nezadá PIN, než vyprší časový limit, terminál jej opakovaně upozorní zvukovým signálem. Vaše internetové připojení je příliš pomalé/jste bez internetového připojení. Bluetooth vašeho mobilního zařízení je vypnutý/nepracuje správně. Chybné zadání PIN 1. V případě, že zákazník zadá nesprávný PIN, je na tuto skutečnost upozorněn. V případě prvního chybného zadání následně terminál zobrazí hlášku chybný PIN a následně umožní zadat PIN znovu (platí pouze při offline ověření PIN, při online ověření PIN probíhá spojení s bankou a transakce je zamítnuta). Částka 990,00 PIN: _ Zadejte PIN a OK Čekám na zadání PIN Chybný PIN 499,00 CZK CZK Storno ze strany obchodníka: Obchodník se rozhodl transakci nerealizovat, chce přerušit její zpracování a zrušit ji. 2. Nesouhlasí údaje na kartě (magnetická karta): Pokud nesouhlasí údaje, které vidíte

14 2. V případě druhého (opakovaného) chybného zadání následně terminál zobrazí hlášku chybný PIN, Poslední pokus o PIN a ná - sledně umožní zadat PIN znovu. Čekám na zadání PIN Je nutné ověřit, zda byla transakce skutečně provedena a zda došlo k úhradě zboží/služeb, za které požadujete od zákazníka platbu. Pro zjištění stavu poslední transakce stiskněte zelené tlačítko Kopie stvrzenky, které se nachází vpravo v dolní části obrazovky. O kopii stvrzenky poslední transakce je také možné požádat v rámci zobrazení transakční historie výběrem příslušné položky z menu. Platební metoda: platba prostřednictvím MC Mobile prostřednictvím MC Mobile 3. V okamžiku, kdy je platba schválená zákaz - níkem a úspěšně autorizovaná, zobrazí aplikace mpos České spořitelny změněný stav platby v zeleném pruhu v dolní části obrazovky. Stisknutím zeleného tlačítka SCHVÁLENÁ, které nese informaci o stavu transakce, se vrátíte do hlavního menu aplikace. Terminál je v pohotovostním režimu, připraven zpracovávat další trans - akce. 499,00 CZK Pro další řešení problémů jsou Vám k dispozici kontakty v kapitole Kontakt na servisní organi - zaci, které lze také zobrazit stiskem šedého tlačítka Kontakty vlevo v dolní části obrazovky. 1. Zvolili jste platbu prostřednictvím MasterCard Mobile jako platební metodu. V aplikaci na svém mobilním zařízení vidíte QR kód, který obsahuje údaje o platbě. Chybný PIN Poslední pokus o PIN Částka 990,00 PIN: _ CZK Zadejte PIN a OK 3. V případě třetího chybného zadání je zpraco - vávaná transakce zamítnuta. Transakce v neznámém stavu V ojedinělých případech se může stát, že aplikace zobrazí v řádku pro informaci o stavu transakce stav Neznámo. Komunikace mezi vaším mobilním zařízením a icmp terminálem selhala a vaše mobilní zařízení tedy neobdrže - lo informaci o konečném stavu transakce, ačkoliv ji terminál dokončil. 2. Vygenerovaný QR kód předložte zákazníkovi k naskenování. Zákazník prostřednictvím aplikace MasterCard Mobile ve svém chytrém telefonu/tabletu načte údaje o transakci a potvrdí její zpracování zadáním svého hesla.

15 4. Prodej/Seznam položek 1. Pro zahájení procesu prodeje otevřete aplikaci mpos České spořitelny na vašem mobilním zařízení. Dotykem vyberte z nabíd - ky hlavního menu tlačítko Prodej. 2. Systém zobrazí obrázkový seznam zboží a umožní Vám výběr/naúčtování zboží, které právě prodáváte. Jak spravovat prodejní nabídku se dozvíte v následující kapitole. 3. Pro naúčtování vybrané položky proveďte výběr dotykem do příslušného pole s obráz - kem, názvem a cenou zboží. Pod každou položkou je zobrazen počet již naúčtovaných kusů tohoto druhu zboží a cena za odpoví - da jící počet kusů. Počet kusů můžete taktéž upravit stiskem tlačítek nalevo od počtu kusů a + napravo. Aplikace sčítá celkovou cenu za všechny zadané položky a výsledek je vždy zobrazen v zelené liště/tlačítku PRODEJ v dolní části obrazovky. pouze ty metody, které již máte aktivované, může se tedy stát, že máte možnost zvolit pouze kartou, nebo pouze MCM. Platební metodu můžete aktivovat v rámci uživatelského nastavení. Dle zvolené platební metody pokračujte v procesu zpracování příslušnou kapitolou Platební metoda: kartou, nebo Platební metoda: prostřednictvím MC Mobile. 4. Je-li částka finální, potvrďte realizaci prodeje zeleným tlačítkem PRODEJ v dolní části obrazovky Před vlastním zpracováním platby systém znovu zobrazí přehled o zadané platbě s část kou v poli Cena. Pokud chcete pos kyt - nout slevu, zadejte do pole Sleva odpovída - jící hodnotu v % (v rozmezí 1 99). V poli Cena celkem je vždy po editaci pole Sleva aktualizována částka, kterou má zákazník uhradit. Standardně je nastavena sleva 0 %, dokud nezvolíte jinak. V uživatelském nastavení aplikace je možné nastavit výchozí slevu v %. 6. Po dohodě se zákazníkem o jeho způso - bu/mož nostech placení zvolte platební metodu pro provedení platby. Pro platbu platební kartou stiskněte tlačítko kartou v pravém dolním rohu. Pro platbu prostřednictvím MasterCard Mobile stis - kněte tlačítko MCM v levém dol - ním rohu. Aplikace Vám nabízí pro výběr

Návod k použití mpos řešení

Návod k použití mpos řešení Návod k použití mpos řešení 1. Platební terminál 01 Zapnutí/vypnutí terminálu 02 Popis funkčnosti terminálu 02 Menu terminálu 03 Podporované typy karet 03 Důležitá upozornění pro používání terminálu 03

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Uživatelský manuál Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Obsah ÚVOD... 2 PLATEBNÍ TERMINÁL icmp... 2 Provozní podmínky... 2 Údržba... 2 Popis platebního terminálu... 3 Funkce

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém Android

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém Android Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém Android Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 (V0.9) OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1.1 Požadavky pro Smartphone s mobilním

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU

MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU Manuál k Platebnímu terminálu je dokument vyhlášený Bankou, který obsahuje závazné pokyny pro Klienta, včetně pokynů pro provádění jednotlivých Transakcí. Manuál je součástí

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Nejčastější dotazy. 3. Jak platební mpos terminál získám a za jak dlouho ho budu moci používat?

Nejčastější dotazy. 3. Jak platební mpos terminál získám a za jak dlouho ho budu moci používat? Nejčastější dotazy 1. Co je bezkontaktní platební mpos terminál a jak funguje? mpos je mobilní zařízení, s kterým budete moci přijímat platby platebními kartami kdekoliv po celé České republice téměř bez

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Uživatelská příručka pro pokladní Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro pokladní Mobito web terminál Uživatelská příručka pro pokladní Mobito web terminál 1 1. Popis Mobito web terminálů... 3 2. Jak generovat účet k zaplacení prostřednictvím Mobito web terminálu... 4 2.1. Nutné předpoklady pro uskutečnění

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED Postup aktualizace E-Pay by Edenred závisí na tom, zda máte zařízení, na kterém již byla aplikace předinstalována (pokračujete v návodu na kapitolu 2) nebo zda

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBW200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení chytrého senzoru teploty a vlhkosti BBW200 Smart Temperature & Humidity Sensor od BEEWI. Přečtěte si prosím následující

Více

Návod k použití služby

Návod k použití služby Návod k použití služby - 1 - Obsah Obsah... 2 Technické požadavky... 3 Úvodní stránka služby... 4 Úvodní stránka Chci kartu... 5 Chci kartu: Žádost o změnu vzhledu stávající karty... 6 Chci kartu: Žádost

Více

Nejčastější dotazy. 3. Jak platební mpos terminál získám a za jak dlouho ho budu moci používat?

Nejčastější dotazy. 3. Jak platební mpos terminál získám a za jak dlouho ho budu moci používat? Nejčastější dotazy 1. Co je bezkontaktní platební mpos terminál a jak funguje? mpos je mobilní zařízení, s kterým budete moci přijímat platby platebními kartami kdekoliv po celé České republice téměř bez

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android)

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) 1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) Zařízení s operačním systémem ios (ipad): 1. Stažení aplikačního softwaru Přes ipad se připojte k itunes Store a spusťte Pafers. Přečtěte si instrukce a stáhněte

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Firefoxu... 3 3. První přihlášení... 4 4. Odstraňování

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele Web n walk Manager pro Apple Mac OS X Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Podporovaná zařízení 4 3. Požadavky na HW a SW 4 4. Instalace SW a nastavení přístupu 5 5. Hlavní okno 6 6. Nastavení sítě a

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více