Instalační a uživatelský manuál pro Linux Mission 1.0. David Häring a kolektiv autorů LinuxZone

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační a uživatelský manuál pro Linux Mission 1.0. David Häring a kolektiv autorů LinuxZone"

Transkript

1 Instalačníauživatelskýmanuál prolinuxmission1.0 DavidHäringakolektivautorůLinuxZone

2 Obsah 1.Úvod 1.1PročzvolitLinuxMission? 1.2CoobsahujeLinuxMission Požadavkynahardware 1.4Obecnépoznámkykinstalaci 2.Instalace 2.2Přípravakinstalaci 2.2Začínáme 2.3Otestováníinstalačníchmédií 2.4Úvodníobrazovkainstalačníhoprogramu 2.5Volbajazykaproinstalaci 2.6Volbaklávesnice 2.7Volbatypumyši 2.8Výběrgrafickékartyamonitoru 2.9Výběrtypuinstalace 2.10Rozdělenídisku 2.12Zavaděčsystému 2.13Nastavenísítě 2.14Nastavenífirewallu 2.15Podporadalšíchjazyků 2.16Nastaveníčasovézóny 2.17Nastaveníheslauživateleroot 2.18Výběrsoftwarekinstalaci 2.19Zahájeníinstalace 2.20Vytvořenízaváděcídiskety 2.17Dokončeníinstalace 2.17Problémypřiinstalaci 3.SoftwarovýRAID 3.1HardwarovéasoftwarovéimplementaceRAIDu 3.2TeoriefungováníRAIDu 3.2.1RAID0(Nonredundantstripedarray) 3.2.2RAID1(Mirroredarray) 3.2.3RAID4(Stripedarraywithparity) 3.2.4RAID5(Stripedarraywithrotatingparity) 3.2.5Kombinacevícetypůpolí 3.2.6Redundantnípoleneznamenajíkoneczáloh 3.3TypypolípodporovanýchLinuxovýmovladačemRAIDu 3.4Konfigurace 3.5Obslužnýsoftware Raidtools 3.6Alternativníobslužnýsoftware Mdadm Obsah

3 3.7Inicializacepolí 3.8Raidautodetectaneboraidstart? 3.9RAIDsuperblok 3.10PerzistentnísuperblokyaRAID0/linear 3.11Monitorovánístavupole 3.12Rekonstrukcepole 3.13Redundantnípole:výměnadisku,hotplug 3.14Možnostirekonfiguracepolí 3.15Optimalizacepolí,výkon 4.LVM LogicalVolumeManger(Správalogickýchoddílů) 4.1TeoriefungováníLVM 4.1.1Mapovánísvazků 4.2PrácesLVM 4.2.1Inicializacediskůadiskovýchoddílů 4.2.2Vytvořenískupinysvazků 4.2.3Vyhledánídostupnýchskupinsvazků 4.2.4Aktivaceskupinysvazků 4.2.5Deaktivaceskupinysvazků 4.2.6Odstraněnískupinysvazků 4.2.7Přidánífyzickéhosvazkudoskupinysvazků 4.2.8Odebránífyzickéhosvazkuzeskupinysvazků 4.2.9Vytvořenílogickéhosvazku Odstraněnílogickéhosvazku Rozšíření(zvětšení)logickéhosvazku Redukce(zmenšení)logickéhosvazku Získáníinformacíostavusvazků 4.3InstalaceLinuxMissionsvyužitímLVM 5.Základníorientacevsystému 5.1Uživatelé,skupinyapřístupovápráva 5.2AdresářovástrukturavLinuxu:kde,coajakvsystémunalézt 5.2.1StandardyFSSTND,FHS 5.2.2HierarchiesvazkůaadresářovástrukturaLinuxu 5.2.3Nástrojeprovyhledávání 5.2.4Rychlévyhledávánísouborůpomocídatabázesouborů locate 5.2.5Vyhledávánísouborůpomocíutilityfind 5.2.6OrientacevsystémupomocídatabázeRPM 5.2.7Prohledáváníobsahusouborů grep 5.2.8Nástrojeprovyhledávánísgrafickýmrozhraním 5.3Jakrozpoznatformátdatovýchčibinárníchsouborů? 5.3.1Jakfilepracuje? 5.3.2Použitívpraxi 5.4Dokumentace,nápověda 6.Podpokličkou orientacevsystémupropokročilé Obsah

4 6.1Plánování,hierarchieařízeníprocesů 6.1.1Cojeproces? 6.1.2Vznikprocesu,vykonáníprogramu voláníjádrafork()aexecve() 6.1.3Stavyprocesů 6.1.4Praxe:monitorovánístavuprocesů 6.1.5Plánováníprocesů,priorita 6.1.6Praxe:nástrojeniceareniceprozměnupriority 6.2Hierarchieprocesů 6.2.1Skupinyprocesůasezení 6.2.2Praxe:utilitynohup,setsidadisown vyjmutíprocesuzesezení 6.2.3Řízeníprocesů,signály 6.2.4Praxe:ukončeníprocesu,nástrojkillprozasílánísignálůprocesům 6.2.5Praxe:synchronizacerodičesukončenímpotomka 6.2.6Praxe:nastaveníreakcenasignály signal(),sigaction() 6.2.7Příkazovýinterpretařízeníprocesů jobcontrol 6.3.Jádrosystémuaovladače 6.3.1Monolitickénebomodulárníjádro? 6.3.2Prácesmoduly balíčekmodutils 6.3.3Automatickézaváděníaodstraněnímodulůjádrem kmod 6.3.4Předáváníparametrůovladačů 6.4Procesbootováníjádra 6.4.1Initrd,prvotníkořenovýsvazekaskriptlinuxrc 6.4.2Jakvytvořitobrazinitrd 6.4.3Skriptlinuxrc,interpretnash 6.4.4Změnakořenovéhosvazku change_rootnebopivot_root 6.4.5Mkinitrd nástrojprogenerováníinitrd 6.5Startsystému:jakourolihrajeprocesinit? 6.5.1Inicializacesystému,hierarchieprocesů 6.5.2Úroveňběhusystému(runlevel) 6.5.3BSDversusSystemV 6.5.4Konfigurace initvlinuxumission 6.5.5Konfiguračnísoubor/etc/inittab 6.5.6Startovacískriptyrc.sysinitarc.local 6.5.7Definováníslužebvjednotlivýchúrovníchběhu 6.5.8Chkconfig zjednodušenímanipulacesodkazy 6.5.9Nastaveníprostředíspouštěnýchprocesů /etc/initrc Ovládáníinitu,přechodzjednéúrovnědodruhé 7.Administracesystému 7.1Správasoftware 7.1.1SystémRPM 7.1.2Přidání/odstraněnísoftwaredovávánéhosLinuxMission 7.1.3Yum 7.1.4Instalacesoftwaretřetístrany Obsah

5 7.1.5UpozorněnínadostupnostaktualizacíLinuxMission 7.2Vytvářeníuživatelůaskupin 7.3Konfiguracesítě 7.4Konfiguracetisku 8.GrafickérozhraníXWindowSystem 8.1.DesktopGNOME 8.1.1OvládacíastavovýpanelGNOME 8.1.2Ovládáníoken 8.1.3Pracovníplocha 8.1.4Hlavnímenu 8.1.5SprávcesouborůNautilus 8.1.6Odhlášenízesystému 8.2DesktopKDE 9.PříkazovýinterpretBash:nebojtesepříkazovéřádky 10.Tip:pracujemeseskenery 11.Tip:pacujemesdigitálnímfotoaparátem Obsah

6 Obsah ZnáteLinuxZone.cz? Linuxzone.czjemoderníinternetovýmagazínzprostředíinformačníchtechnologií.Zaměřujesena operačnísystémgnu/linuxaproblematikusvobodnéhoaopensourcesoftware. KadýdenzdevycházíčlánkyzesvětaGNU/Linuxu,programování,sítíabezpečnosti,zekterých čtenářinačerpajíaktuálníinformaceadozvíseonejmodernějšíchtrendech,stejnějakostarýcha ověřenýchzkušenostechjinýchprofesionálů. PortálLinuxzone.czsezaměřujenauživatele,administrátoryaprogramátoryvšechkategorií začátečníky,zkušenějíiznaléprofesionály.kadýznichsizmnostvíčlánkůvyberetenpravý. Kroměřadyodbornýchčlánkůjsouzdeknalezenítakéoddychové.Napříkladkninírecenze,ato nejenčeské,aleizahraničníliteratury.dálemůetevarchivučlánkůnaléztkupříkladuhernírecenze čirománovýseriálgordon,vněmseseznámítesestejnojmennýmhrdinou,počítačovýmexpertem Gordonem. TovšeaještěmnohodalšíhonajdetenaportáluLinuxzone.cz

7 Obsah VyužijteslužebLinux cd.cz Uživatelé,kteřínemajípřístupkInternetubudoumítmožnostvyužítslužebportáluLinuxCD (http://www.linux cd.cz).naportálulinuxcdbudemožnéobjednatzaslánícdsaktualizacemi LinuxMission.

8 Obsah Tux NET:při pojtesekinternetuapodpořte komunitu! SpolečnostImpossible provozovatelportálulinuxzone přicházísmožností,jaksnadnopodpořit českoulinuxovoukomunituafreesoftwareprojekty,kteréunásvznikají.zapojteseivy! CojeTux NET? Tux NETjeobdobouceléřadyexistujícíchnebonověvznikajícíchpodobnýchprojektů.Jdeo vytáčenépřipojení,respektiveposkytnutízázemíprojehovyužití. Tovpraxiznamená,žemátekdispozicitelefonníčíslo,uživatelskéjménoapřístupovéheslo,s jejichžpomocísemůžetezceléhoúzemíčeskérepublikypřipojitnainternet.stačívámktomu jenobyčejnátelefonnílinkaamodem.všejepřitomzdarma platítepouzestandardnípoplatky ČeskémuTelecomu,nicvíc.Samozřejměsenemusítenikderegistrovat.PřístupnaInternetjetedyv tomtoohleduanonymníanevyžaduježádnéinformaceovás,kterébymohlybýtnějakým způsobemzneužity. PročvyužívatTux NET? Podobnýchposkytovatelůexistujemnoho,pročtedyvyužítprávěTux NET?Důvodjezřejmý. Tux NETtotižnesloužíkobohacovánígigantickýchspolečností.Výtěžekjepoužitnapodporua rozvojčeskélinuxovékomunityapodporufreesoftware.konkrétnímpříklademsponzoringuje právěprojektlinuxmission.zbylépenízejsouinvestoványdotechnickéhorozvojeslužeb,ataké dorozvojeportálulinuxzoneakvalityjehoobsahu. JakvyužívatTux NET? Veškerénezbytnéinformacenaleznetenainformačnístránceprojektu SlužebTux NETumůžetesamozřejměvyužívatjakvprostředíoperačníhosystémuGNU/Linux, takimswindowsavšechdalších.jakékolivdoplňujícíotázkyvámrádizodpovímenae mailové Provozovatel: Impossible,s.r.o. Tel.Číslo: Login: linux Heslo: linux Bližšíinformace: tuxnet.linuxzone.cz

9 1.Úvod 1.Úvod 1.1PročzvolitLinuxMission? OperačnísystémMissionjevystavěnýnabázirobustníhoaosvědčenéhoOSLinux(konkrétně vycházízlinuxovédistribucefedoracore).narozdílodvíceúčelovýchlinuxovýchřešeníje operačnísystémlinuxmissionspecifickycílenýnauživateledesktopu. MissiondisponujevylepšenouinteroperabilitousesystémyMicrosoftWindows.Vzdálenésložky jsoupohodlnědostupnépřespoložku"síťovéservery"vhlavnímmenu.složkyasouboryumístěné napočítačíchvybavenýchoperačnímsystémemlinuxmissionlzesnadnovysdílettak,žepravým tlačítkemmyšikliknemenaikonudanéhoobjektuavmenuvyberemepoložku"sdílení".při prvnímpoužitíseautomatickyvyvolákonfiguracesítě. ProlepšíinteroperabilitusesystémyMicrosoftWindowspovolujevestavěnýfirewallsystému MissionprovozsítěMicrosoftWindows.Omezenípřístupukesdílenýmsoborůmjesamozřejmě možnénastavitprostřednictvímpomocníkanastavenísítě. Snadnějšíinstalacenapočítač,kdejejižinstalovánoperačnísystémMicrosoftWindows.Pokudje instalovánnajedinémdiskovémoddílefat32nebontfs,instalátormissionjejsámzmenšía vytvořímístoproinstalacilinuxumission. 1.2CoobsahujeLinuxMission1.0? LinuxMissionobsahujepředevčímsoftwareproběžnénasazenínadesktopu,aletakénástrojepro vývojaplikacíčizákladníserverovýsoftware: desktopováprostředígnomeakde; kancelářskýsoftware:kompletníkancelářskýopenoffice.org1.1.0(obsahujewordprocesor, tabulkovýprocesor,prezentace,grafika); internet:webovýprohlížečmozillaakonqueror,poštovníklientevolution,komunikační nástrojgaim(icq,jabber,irc); prácesgrafikou:bitmapovýgimp,gtkam(podporadigitálníchfotoaparátů),xsane (podporaskenerů); serverovéapklikace:webovýserverapachespodporouphp,ssl,mysql,postgresql, databázovéstrojemysqlapostgresql,dnsserver(bind),ftpserver(vsftpd),poštovní serversendmail; sdílenísouborůproklientymicrosoftwindows(samba); podporumultimédií; nástrojeprovývojaplikací(kompilátor,ladicínástroje,knihovny).

10 1.Úvod 1.3Požadavkynahardware procesor:intelpentiumakompatibilní,dop.alespoň400mhz paměť:minimum64mb,prokomfortníprácidoporučeno256mb místonadisku:instalacenapracovnístanicizabere1.6gbmístanadisku,minimální instalace0.5gb.kompletníinstalacevyžaduje2.5gb. 1.4Obecnépoznámkykinstalaci Kdispozicijsoudvazpůsobyinstalace vgrafickémavtextovémrežimu.instalacevtextovém režimusemůžehoditzejménatehdy,vyskytne lisenějakýproblémsdetekcíhardwareagrafický režimztohodůvodunelzepoužít.obadvazpůsobyinstalacenabízejístejnoufunkčnost. Vprůběhuinstalaceprovádímevolbybuďmyší,anebopomocíkláves"Tab"a"Enter"("Tab"a šipkyprovýběrvoleba"enter"propotvrzenívýběru.) Pomocívolby"Další"postupujemekdalšímkrokůminstalace,pomocívolby"Zpět"semůžeme vrátitnazpětkpředchozímukroku. Takéjsoukdispoziciklávesovézkratky(vyvolátejestiskem"Alt"+klávesa).Instalacevgrafickém režimusenejlépeovládámyší,alelzesivystačitibezní. Poceloudobuinstalacesenápovědatýkajícíseaktuálníhoděnítakézobrazujevlevéčásti obrazovky(pouzevgrafickémrežimu)amůžemesejízbavitstisknutímtlačítka"skrýtnápovědu". Stručnéinformaceosystému(vangličtině)získátenapočátkuinstalacestisknutímtlačítka "Poznámkykvydání". 2.Instalace 2.2Př ípravakinstalaci Ujistímese,žejepočítačnastaventak,žezavedesystémzCDneboDVD(pokudne,provedeme změnunastavenípořadízařízeníprozavedenísystémuvbiosu,viznapř.následujícísnímek obrazovky.nastaveníbiosuvašehopočítačesesamozřejměmůželišitodtohovyobrazeného,v tompřípaděkonzultujtepříslušnoudokumentaci).vložímeinstalačnícd1domechanikycd ROMarestartujemepočítač.PorestartubymělsystémbootovatzCD/DVDazahájitinstalaci.

11 2.Instalace 2.2Začínáme VúvodníobrazovcenáspřivítálogoMissionavdolníčástiobrazovkyúvodníprompt"boot:". ZákladnínápovědajedostupnástiskemF1ažF4. Vevětšiněpřípadůzdepostačíprostýstiskklávesy"Enter",cožobnášívýběrinstalacevgrafickém režimu.proinstalacivtextovémrežimubychomzadali"linuxtext".pokudbychommělinějakýpři instalacinepostradatelnýhardware,jehožovladačnenívmissionobsažen(např.netypickýscsi řadič,kekterémumámepřipojenpevnýdiskapod.),můžemevyužitvolbu"linuxdd" tím instalačnímuprogramusdělíme,žebudepotřebapřizahájeníinstalacenatáhnoutzdisketypotřebný ovladač.budemektomupotřebovattzv."driverdisk" někteřívýrobcihardwarejejmajínasvých internetovýchstránkáchproněkterélinuxovédistribucepřipravenékestažení.pokudovladačk danémuzařízeníexistuje,alepředpřipravenýdriverdisknemámekdispozici,jemožnéjejsestavit. VtakovémpřípaděsepožádejteopomoczkušenéhouživateleaneboseobraťtedokonferenceLinux Mission. Potéjezavedenojádrosystémuaproběhnedetekcedostupnýchzařízení.

12 2.Instalace 2.3Otestováníinstalačníchmédií Pokudzvolíte"OK",instalačníprogramnejprvezkontrolujeobsahinstalačníchmédií.Pokudjstesi instalačnímédiastáhliprostřednictvíminternetuasamivypálili,jevhodnéjenechatzkontrolovat vyhnetesepřípadnýmpozdějšímproblémůmpřiinstalaci. Potésenastartujeinstalačníprogram,cožmůženaslabšíchpočítačíchchvílitrvat dolena obrazovcesemezitímobjevíhlášení"runninganaconda,themissionsysteminstaller please wait...". 2.4.Úvodníobrazovkainstalačníhoprogramu

13 2.Instalace NynímámemožnostpřečístsistručnépoznámkyktétoverzisystémuMission(stiskemtlačítka "Poznámkykvydání")apomocívolby"Další"sepřesunemekdalšíobrazovce,kdepokračujeme výběremjazyka. 2.5Výběrjazyka Nynívolímejazyk,kterýsebudepoužívatvprůbehuinstalace,tedyčeštinuapřejdemenadalší obrazovkupotvrzenímvolby"další".

14 2.Instalace 2.6Volbaklávesnice Nynípřicházínařaduvolbarozloženíkláves.Pročeskéhouživatelepřicházívúvahuvolby "Czechoslovakian"a"Czechoslovakian(qwertz)" lišíseodsebeprohozenímumístěnípísmen"z" a"y". 2.7Volbatypumyši

15 2.Instalace Řadumyšíjeinstalečníprogramschopensámsprávněrozpoznat,vtakovémpřípaděpouzepotvrďte volbuapřejdětenadalšíobrazovku. Pokudpoužívátemyšpřipojenouksériovémuportu,jepotřebazadattakékokrétnízařízení,ke kterémujepřipojena(např.portucom1vdosuodpovídázařízení/dev/ttys0,portucom2 odpovídá/dev/ttys1apod.).máte listaršímyšvybavenoupouzedvěmatlačíčky,ponechtetaké zatrhnutouvolbu"emulovat3tlačítka".(podlinuxemseobvyklepracujesevšemitřemitlačítky myši,udvoutlačítkovémyšipakprostřednítlačítkosuplujesoučasnýstiskoboutlačítekmyši). Pokudsevámstane,žezvolítešpatněazjistíte,ževámvnásledujícíobrazovcemyšnefunguje, vraťesezpětkvýběrumyšibuďpomocíkláves"tab"a"enter"anebopomocíklávesovézkratky "Alt"+"z"avyberteznovu. 2.8Výběrmonitoru VpodstatěvšechnydnešnímonitoryigrafickékartypopdporujístandardDDC,kterýumožňuje automatickoudetekciparametrůmonitoru.pokudsevámstane,ževášmonitornenídetekován správně,mátedvěmožnosti.touprvníjeručněprojítseznammonitorůznámýchinstalačnímu programuapokusitsejejnajít.pokudjejvseznamunenajdete,budetemusetsamizadatparametry monitoru.podpoložkou"genericcrtdisplay"(používáte liklasickýcrtmonitor)anebo "GenericLCDDisplay"používáte lilcddisplejzvolítejehorozlišeníavdolníčástiobrazovky můžetezkontrolovataupravitnastaveníhorizontálníhoavertikálníhokmitočtu(tytoúdaje naleznetevdokumentacimonitoru,pokudjinemáte,lzejeobvykledohledatnainternetových stránkáchvýrobcepodletypovéhočíslamonitoruvytištěnéhonaštítkuumístěnéhoněkdeboku nebozadnístraněmonitoru).pokudsinejstetěmitoparametryjisti,ponechteradějiimplicitní hodnotynastavenéinstalačnímprogramem zejménaustaršíhohardwarebymohlovpřípadě

16 2.Instalace chybnéhonastavenídojítkpoškozenímonitoru(novějšímonitorysevtakovémpřípadězpravidla samyvypnou). 2.9Výběrtypuinstalace Vtomtokrokuvolímetypinstalace tedypodlezamýšlenéhozpůsobunasazenísystémuzvolíme jednuzvariant(ovlivnívýchozívýběrinstalovanéhosoftware,výběrsoftwarekinstalacilze samozřejměještěupravit): osobnísystém instalacebudeobsahovatvšepotřebnéproběžnoupráci(graficképrostředí, kancelářskýsoftware). pracovnístanice instalacebudeobsahovatvšepotřebnéproběžnoupráciakromětohotaké nástrojeprovývojaplikacíaadministracisystémů. server takétatovolbamluvísamazasebe.linuxmissionjezaměřenpředevšímpropoužití nadesktopu,aleobsahujeizákladníserverovýsoftwarejakojewebovýserver,databázové strojesql,ftp,jmennýčipoštovníserver.utétovariantysestandardněneinstaluje graficképrostředí,alejemožnéinstalacigrafickéhoprostředípozději(přiupřesněnívýběru softwarekinstalaci)zvolitexplicitně. vlastní vhodnéprozkušenéuživatele,kteřípřesněvědícoodsystémuchtějí(t.j.jakým způsobemchtějírozdělitdiskovýprostor,jakésoftwarovébalíčkyinstalovatapod.).

17 2.Instalace 2.10Rozdělenídisku Tadysenámnabízídvěmožnosti:buďvšeponechatnainstalačnímprogramu,kterýsepokusív závislostinazvolenémtypuinstalacevytvořitoptimálnírozdělenídisku,anebotoudělatručně(v tompřípaděnámpomůžepřehlednýnástrojdiskdruid).začínajícíuživatelébymělirozhodně využítmožnostiautomatickéhorozdělenídisku.

18 2.Instalace Pokudpotvrdímevolbuautomatickéhorozdělenídisku,jsmevnásledujícímkrokudotázáni,zdase majípředinstalacímission odstranitvšechnyexistujícídiskovéoddíly,cožznamenážeodatananichumístěná nenávratněpřijdeme(!), odstranitpouzeexistujícílinuxovédiskovéoddíly t.j.pokudjsmeměliinstalovanoujinou linuxovoudistribuci,kterounechcemezachovat,odatanatěchtolinuxovýchoddílechopět nenávratněpřijdeme(!), zachovatvšechnystávajícídiskovéoddílyakinstalacimissionvyužítpouzevolnýprostor nadisku. Vkaždémpřípaděmámemožnostzvolitdisk(y),nakteréchcemeMissioninstalovatakromětoho můžemezatrhnoutvolbu"prohlédnoutapřípadněupravitvytvořenéoddíly".pokudtétomožnosti využijeme,vnásledujícímkrokumůžemepomocínástrojediskdruidprovéstúpravy. Rozhodnete liseproručnírozdělenídisku,mělibystedodržetnásledující: jevhodnévyhraditmenšídiskovýoddílspeciálněprosvazek/boot(bohatěstačívelikost MB); vkaždémpřípaděmusíteoznačitoddíl,nakterémbudeumístěnkořenovýsvazek/,bez tohonenímožnépokračovatdálevinstalaci.pokudnebudetedefinovatdalšíoddíly,mělby býtdostatečněvelkýnato,abypojalcelouinstalaciplusmístonadatauživatelů; rozhodněbystemělidefinovatdiskovýoddíl,kterýbudesloužitjakoodkládacíprostor (swap) můžeklidnězabíratidvojnásobekfyzicképamětipočítače.swapovatlze samozřejměidosouboru,kterýmůžetevytvořitpozději,ovšemswapovánídosouborujeo něcopomalejší.

19 2.Instalace LinuxMissionpodporujetakésoftwarovýRAIDaLVM,potřebnéinformacestrantakovéinstalace najdetevkapitoláchvěnovanýchspeciálněproblematiceraidualvm. 2.12Zavaděčsystému MissionobsahujezavaděčsystémuGRUB.StandardněbudeinstalovánnaMBR(MasterBoot Record)prvníhopevnéhodisku.PokudmámekroměMissioninstaloványidalšíoperačnísystémy, můžemegrubnakonfigurovattak,abynámpřistartupočítačenabídlmožnostvýběruoperačního systému,kterýchcemespustit.tenoperačnísystém,kterýchcemenechatzavéstimplicitně, označímezatrhnutímpříznaku"implicitní".pokudněkterýzdalšíchoperačníchsystémů,které mámeinstaloványvnabídcenení(t.j.instalátormissionjejsámnedetukuje),můžemejejručně přidatpomocítlačítka"přidat".pokudpoužívámeprimárnějinýzavaděčsystému,můžemepřes volbu"pokročilénastavenízavaděčesystému"zvolit,kamsebudegrubinstalovat.pokud chcemeprozavedenísystémupoužítjinýzavaděčnežgrub,můžemepřesvolbu"změnit zavaděč"zvolitvariantu"neinstalovatzavaděčsystému".pakjealenanás,abychomdotyčný zavaděčnakonfigurovalitak,abyumožnilzavedenísystémumission. Provyššízabezpečenísystémujemožnézavaděčsystémuchránitheslem.Standardnějetotižpři startusystémumožnélinuxovémujádrupředaturčitéparametry,kterélzepoužítnapř.přiopravě havarovanéhosystému,kromějinéhojetohotakémožnézneužítkobejitístandardnístartovací sekvenceazískatoprávněníprivilegovanéhouživateleroot.pokudzavaděčochránímeheslem, nebudebezznalostiheslamožnététomožnostivyužít. Poznámka:pokudsechcemeúčinněbránitprotineoprávněnémuvniknutídosystému,mělibychom současnětakéchránitheslembiospočítačeazakázatzavedenísystémuzjinéhomédianež pevnéhodisku.

20 2.Instalace 2.13Nastavenísítě Vdalšímkrokupřicházínařadukonfiguracesítě.Instalátornámnabídneseznamdetekovaných síťovýchzařízení,standardnějeunichnastavenozískáníkonfiguracepomocíprotokoludhcp. DHCPjesíťovýprotokol,kterýumožňujeprostřednictvímDHCPserveruvsítiautomaticky přidělovatklientůmipadresyapředatdalšíparametrynastavenísítějakojevýchozíbránači serverydnsapod.pokuddhcppoužíváte,můžetepokračovatdále.pokudne,pomocítlačítka "Upravit"vyvolámekonfiguračnídialog(naobrázku),kderučněnastavímeparametrysíťového rozhraníjakojeipadresaamaskasítě.taktéžvpřípaděnastaveníjménasystémuzvolíme,zdese nastavujepřesdhcpanebojejzadámeručně.vpřípadě,žedhcpnepoužívámeještěmusíme nastavitipadresyvýchozíbrány(gateway)aalespoňjedenjmennýserver(dns).nemáme li otřebnéúdajeběheminstalaceporuce,nicseneděje,síťjemožnénakonfigurovatpozdějipo dokončeníinstalace. 2.14Nastavenífirewallu Používáme lisíťovépřipojení,rozhodněbychomzdůvodůzabezpečenísystémuměliv následujícímkrokupovolitnastavenífirewallu.firewalljevpodstatěochrannýfiltr,kterýpodle váminastavenýchpravidelfiltrujepříchozíiodchozísíťovýprovoznavašempočítači.umožňuje odstranitpotenciálněnebezpečnýprovozazabránitneautorizovanémupřístupupřessíťdovašeho systému(tedypokudjefirewallsprávněnakonfigurován).vzhledemktomuženaveřejnésítěa tedyinainternetjetřebanahlížetjakonasiceužitečné,alevesvépodstatěnedůvěryhodnémédium, mělbykaždýsystém,kterýjektakovésítipřipojenfirewallpoužívat. LinuxMissionobsahujevestavěnýkvalitnífirewall.Pokudjejzapneme(volba"Povolitfirewall"),

21 2.Instalace nebudesystémakceptovatžádnýsíťovýprovozzvenčíkromětakovéhoprovozu,kterýodpovídána vámiinicializovanýodchozíprovoz.používáte lipočítačjakopouzejakoosobnísystémanehodláte naněmprovozovatsíťovéslužby,kterébymělybýtzvenčípřístupné,jetotoimplicitnínastavení firewalluoptimálníbezpečnouvolbou. Pokudhodlátenějakézvenčídostupnésíťovéslužbyprovozovat(např.webovýserver,FTPserver apod.),pakvnastavenífirewalluzatrhnětepovoleníprůchodufirewallemprotyslužby,které budeteprovozovat.pokudvámipožadovanáslužbanaseznamunení,využijtepolíčka"ostatní porty"(veformátujméno_služby:protokolanebočíslo_portu:protokol,tedynapř. 5492:tcp).Upozorňujeme,ženěkterézpřístupněníněkterýchslužebzvenčíssebouneseurčitá bezpečnostnírizika(např.heslauživatelůvprotokoluftpnebotelnetlzesnadnoodposlechnouta zneužítkneoprávněnémupřístupudosystému,stejnětakšpatněnakonfigurovanýsmtpserverlze zneužítkrozesílánínevyžádanépošty spamuapod.). Vybranásíťovázařízenítakélzeoznačitjakodůvěryhodná,cožzajistí,žesíťovýprovozprocházející přestatozařízenínebudefirewallemfiltrován.taktojemožnénakláldatsesíťovýmirozhraními, připojenýchdolokálních,chráněnýchsítí.zpochopitelnýchdůvodůserozhodněnedoporučuje taktooznačitsíťovározhraní,kterájsoupřímopřipojenadoveřejnýchsítí(internetu). 2.15Podporadalšíchjazyků Nyníjepotřebazvolitjazyk,kterýbudepovažovánzaimplicitníprotentosystém.Kromětohoale můžeteinstalovatjazykovoupodporuiprodalšíjazyky,mezikterýmijepakmožnésezaběhu systémupřepínat.

22 2.Instalace 2.16Nastaveníčasovézóny Vtomtokrokuvyberemečasovouzónu,vekterémsenacházíme(buďnamapě,aneboji nalistujemevseznamu pročeskojetovolba"evropa/praha").pokudchceme,abysystém korektněpracovalsletnímčasem,jevhodnémíthardwarovéhodinynastavenévčaseutc(gmt) avtompřípadězatrhnemevolbu"hardwarovéhodinypoužívajíčasvutc".

23 2.Instalace 2.17Nastaveníheslauživateleroot Dálejepotřebazadatheslouživateleroot.UživatelrootsloužívsystémuMissionkadministraci systémuamánejvyššíprivilegia.ikdyžjemožnépodtímtouživatelemvsystémunormálně pracovat,jezdůvodůbezpečnostižádoucí,abysteokamžitěpodokončeníinstalacesystémuzaložili obyčejnýúčetneboúčty,kterébudetepoužívatprokaždodenníprácisesystémem.pokudbudete uživatelskýúčetrootpoužívatvýhradněkadministracisystému,ušetřítesetímmožnosti nechtěnéhopoškozenísystémuvdůsledkupřeklepučiomylu.ještějednoujinýmislovy:pokudv systémupracujetejakoobyčejnýuživatel,můžetevnejhoršímpoškoditsváosobnídatačinastavení systémjakotakovýzůstáváneporušen.pokudněcosmažetečipřepíšetejakouživatelroot,můžete způsobitnefunkčnostceléhosystému.založeníuživatelskéhoúčtuproobyčejnoukaždodenípráci sesystémembymělotoprvní,copoprvnímspuštěnílinuxumissionuděláte. 2.18Výběrsoftwarekinstalaci Nynímámemožnostovlivnitvýběrsoftware,kterýbudeinstalován.Implicitnějsounastaveny skupinysoftwarovýchbalíčkůvzávislostinatom,jakýtypinstalacejsmezvolilivúvoduinstalace (osobnísystém,pracovnístanice,server).chceme liponechatimplicitnívýběrsoftware,zatrhneme volbu"nainstalovatimplicitníbalíčkysoftware"apokračujemevinstalaci.

24 2.Instalace Vopačnémpřípadě,pokudserozhodnemeupravitsaduinstalovanýchbalíčkůsoftware,se dostanemekdalšíobrazovce,kdejedostupnýsoftwarerozdělendoskupinpodleúčelupoužití. Můžemevolitinstalacijednotlivýchskupinbalíčkůaukaždéskupinymůžemejítještěoúroveň nížeapomocítlačítka"detaily"vyvolatdialog,vekterémjsouvypsányjednotlivévolitelné aplikaceazdemůžemerozhodnout,kterékonkrétníaplikacesebudouinstalovat.úplnědolena konciseznamuzáložka"různévolby",kdejemožnézvolit"minimální"instalaci(tatojepoužitelná pouzeprourčitáspeciálnínasazenísystému,neboťzahrnujeskutečnějentonejnutnějšíprozákladní běhsystému).naopakzvolenímvolby"všechno"zvolímeinstalaciveškeréhosoftware,kterýjena instalačníchmédiíchkdispozici.

25 2.Instalace Pokudručnězasahujemedovýběrusoftware,instalačníprogramsepostaráokontroluzávislostía případnýpotřebnýsoftwaredoplníkinstalaci nehrozítedy,žebudemeinstalovatproduktx,který kesvéfunkčnostivyžadujesoftwarey,kterýalenenainstalujeme. 2.19Zahájeníinstalace Nynímámeposlednímožnostseještěvrátitzpětapřípadněprovéstzměnyaneboodinstalace systémuupustit.dotétochvíleještěinstalátornadiskunicneměnil,potvrzenímtohotokrokujiž začneinstalačníprogramzapisovatoperačnísystémnadisk.pokudchceteinstalacizrušit,vyjměte instalačnímédiaastisknětectrl+alt+del,alternativněstisknětetlačítkoresetpočítače.

26 2.Instalace Vprůběhuinstalaceinstalačníprogramvypisuje,kterébalíčkyprávěinstaluje,ukazujeprůběh instalaceaočekávanoudobudokončeníinstalace.běheminstalacemůžemebýtvzávislostina softwarezvolenémkinstalacipožádáni,abychomvložilidalšíinstalačnímédium. 2.20Vytvoř enízaváděcídiskety Vzávěruinstalacemámemožnostvytvořenízaváděcídiskety.Tétomožnostibychomměli rozhodněvyužítadisketuuschovat,protožeumožňujezavadenísystémunapř.tehdy,poškodí lise

27 2.Instalace instalovanýzavaděčsystémunapevnémdisku.bezzaváděcídisketyseneobejdemetakévtom případě,pokudjsmevprůběhuinstalacerozhodlineinstalovatzavaděčnapevnýdisk.takésetřeba můžestát,žejsmezamýšlelivyužítprozavedenísystémuzavaděčesystémutřetístrany,kterýalez nějakéhodůvodunebudefungovat. 2.21Dokončeníinstalace Nyníužzbývápouzevyjmoutinstalačnímédiumastiskemtlačítka"Restartovat"vyvolatrestart počítače(apřípadněještěvbiosuupravitpořadízařízení,zekterýchpočítačzavádísystémtak, abyzavedlospřednostnězpevnéhodisku).

28 2.Instalace 2.22Problémypř iinstalaci Pokudpřiinstalacinarazímenaproblém,můžounámvdiagnosticepříčinyproblémupomoci podrobnáchybováhlášení,kterásystémvypisujenatextovékonzoli.mezikonzolemiselze přepínatnásledujícímzpůsobem: virtuálnítextovákonzole1:jepřístupnástiskemalt+f1(ctrl+alt+f1zgrafickéhorežimu), zdejsouobecnéhlášeníachybyinstalačníhoprogramu; virtuálnítextovákonzole2:jepřístupnástiskemalt+f2(ctrl+alt+f1zgrafickéhorežimu) natétokonzolijekdispozicipříkazovářádka,kterouzkušenýuživatelmůževyužítk ručnímuodstraněníproblémů; virtuálnítextovákonzole3:jepřístupnástiskemalt+f3(ctrl+alt+f1zgrafickéhorežimu) tadyinstalačníprogramvypisujejednotlivéabsolvovanékroky; virtuálnítextovákonzole4:jepřístupnástiskemalt+f4(ctrl+alt+f1zgrafickéhorežimu) natétokonzolinaleznemevýpisyachybováhlášenílinuxovéhojádra; virtuálníkonzole7:jepřístupnástiskemalt+f7,natétokonzoliběžíinstalačníprogram. Nevíte lisisnějakýmproblémemrady,poznamenejtesipokudmožnodetailníinformace(použitý hardware,podrobnýpopisproblému,chybováhlášení)aobraťtesedodiskusníhofóranawebových stránkáchprojektulinuxmission.

29 3.SoftwarovýRAID 3.SoftwarovýRAID VtétočástimanuálunalezneteinformacepotřebnéproprovozovánísoftwarovéhoRAIDuv systémulinuxmission,včetněspecifikinstalacesystémunaraidzařízení.tatočástjeurčenápro zkušenějšíuživateleapředpokládá,žečtenářjejižobeznámemsprincipyfungováníoslinux. Diskovápole(RAID)představujímožnostjakzvýšitvýkon/kapacitudiskovéhosubsystémůanebo posílitjehoodolnostvůčivýpadkuhardware(redundance).diskovápolelzeimplementovatčistěna úrovnihardware,aletakésoftwarovénaúrovnios.řadadnešníchosobsahujeimplementace softwarovýchvariantraiduaanilinuxnenívýjimkou.cílemtétočástimanuálujeposkytnout přehledomožnostech,stabilitěavýkonusoftwarovéhoraidupodoslinuxmission.podívejme setedynaprincipyfungováníraidu,výhody/nevýhodysoftwarovéhoraiduvesrovnánís hardwarovýmiřešeními,implementaceraidupodlinuxem,obslužnýsoftware,možnosti autodetekceaautomatickésestavenípolijádrem,možnostirekonfiguracepolípomocínástroje raidreconfaoptimalizacepolí. SoftwarovýRAIDjecenovělákavoualternativounákladnýchhardwarovýchřešení.Dalšívýhodou jeflexibilita(např.možnostsestavenípolevdegradovanémrežimu,možnosteventuálníčástečné záchranydatvpřípaděvýpadkuceléhopole,protožejeznámástrukturadatvdiskovémpoli, konverzeraidsvazkůzjednohotypuraidunajiný).některéztěchtomožností(např.zmíněná možnostkonverzejednohotypuraidunajinýpomocíutilityraidreconf)jsoualespíše experimentálníhorázu.softwarovýraidjenáročnějšínasystémovéprostředkynežčistě hardwarovářešení,sdnesběžnýchvýkonnýmiprocesoryjeobvyklesoftwarovýraidvýrazně rychlejšínežhardwarovévarianty.jetedynaadminstrátorovi,abyzvážilvýhodyanevýhody sofwarovéhočihardwarovéhoraiduvzhledemkaktuálnímpodmínkám.

30 3.SoftwarovýRAID 3.1HardwarovéasoftwarovéimplementaceRAIDu RAIDlzeprovozovatvpodstatědvojímzpůsobem.Buďjerealizovánvhardwaru,cožobnáší speciálnířadičosazenýprocesoremazpravidlavybavenývlastnípamětí,kterásloužíjakocache. VeškeréfunkceRAIDuplnířadičazpohleduoperačnímusystémusechovájakojedinýdisk.Tato řešeníbývajípoměrnědrahá(mylex,dpt nyníadaptec,icpvortex,velcívýrobcipcjakohp, IBM,Compaqapod.majísvévlastníimplementace).Přednostíhardwarovýchřešeníbývá maximálníspolehlivostavesrovnánísesoftwarovouvariantouraidudovedouodlehčitzátěži systému.raidovšemtakémůžebýtrealizovánpatřičnýmovladačemnaúrovnioperačního systémuaspoustaoperačníchsystémůtotakédnesumožňuje.totořešenímůžebýtzajistých okolnostíflexibilnějšíarychlejší,aletakénáročnějšínasystémovéprostředky zejménanačas procesoru.vposledníchletechsesetkávámeisnapůlhardwarovými/softwarovými implementacemiraidu,kdyhardwareobsahujejenminimálnípodporuavětšinuprácedělá ovladač;zatímcodříveexistovalyhardwarovéřadičeraidupouzevprovedeníscsi,nyníjsou dostupnétakéřadičesrozhranímide(3ware,promiseadalší).tytovariantyjsoulevné,aleřada produktůtétokategoriejenevalnékvalityavýkonu.dálesebudemezabývatpouzesoftwarovým RAIDpodLinuxem. 3.2TeoriefungováníRAIDu DřívenežsezaměřímenadetailyimplementacesoftwarovéhoRAIDupodLinuxem,podívámese naprincipfungováníjednotlivýchtypůraiduajejichvlastnosti RAID0(Nonredundantstripedarray) Tentotypjeurčenproaplikace,kterévyžadujímaximálnírychlostaneníredundantní.Naopakje potřebavzítvúvahu,žepravděpodobnostvýpadkutakovéhopolerostespočtemdisků.ideální použitípředstavujíaudio/videostreamingovéaplikace,eventuálnědatabázeaobecněaplikace,při kterýchčtemesekvenčněvelkámnožstvídat.základníjednotkoupolejetzv.stripe(zangl."stripe", českypruh),cožjeblokdaturčitévelikosti(běžně4 4096kBvzávislostinaaplikaci).Posobě jdoucídatajsoupakvpolirozloženastřídavěmezidiskydo"stripů"takovýmzpůsobem,abysepři sekvenčnímčtení/zápisupřistupovalokevšemdiskůmsoučasně.tímjezajištěnamaximální rychlostjakpřičtenítakizápisu,alesoučasnějetímdánatakézranitelnostpole.přivýpadku kteréhokolivdiskusestávajídatavpodstatěnečitelná(respektivenekompletní).raid0bývá označovánrovněžjakostriping.protoženeníredundantní,mánejvýhodnějšípoměrcena/kapacita. Početdiskůjelibovolný.Jeovšemtřebapamatovatnato,žesrostoucímpočtemdiskůvpolirostei pravděpodobnostvýpadkupole(protoževýpadeklibovolnéhodiskuznamenáhaváriiceléhopole); RAID0jetedyvelmirychlý,aleméněbezpečnýnežsamostatnýdisk.

Linuxové noviny. Úvodem David Häring. mailto:noviny@linux.cz. ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/local/noviny/2001-07/soutez 07-08/2001

Linuxové noviny. Úvodem David Häring. mailto:noviny@linux.cz. ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/local/noviny/2001-07/soutez 07-08/2001 07-08/2001 Linuxové noviny Úvodem David Häring Doba prázdnin a letních dovolených je pomalu za námi a všichni zase zvolna přivykáme pracovnímu procesu. Ani v redakci LN nezahálíme, a tak tady máme letos

Více

Úvod. Linuxový server. Linuxové distribuce pro server. Debian GNU/Linux

Úvod. Linuxový server. Linuxové distribuce pro server. Debian GNU/Linux Úvod Linuxový server Na Linuxu se dá postavit ledacos, od malého LAMP servříku po komplexní řešení firemního informačního systému s vysokou dostupností. V této knize se zaměřím spíše na onu první oblast,

Více

Agenda. Micropartitioning - POWER5/6 POWER5/6 Hypervisor - aktivní Virtuální I/O

Agenda. Micropartitioning - POWER5/6 POWER5/6 Hypervisor - aktivní Virtuální I/O Agenda LPAR a virtualizační technologie Přehled virtualizačních technologií Historie LPARů na platformě POWER Statické LPARy - POWER4 - technologie umožňující fungování v LPARovaném serveru POWER4 Hypervisor

Více

Správa disků (storage) v Linuxu. Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com

Správa disků (storage) v Linuxu. Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com Správa disků (storage) v Linuxu Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com Storage v Linuxu... co je to blokové zařízení přehled technologie virtualizace diskového prostoru

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

MKZ III. Windows CE architektura. Procesy, vlákna, plánování Správa paměti GWES Souborový systém

MKZ III. Windows CE architektura. Procesy, vlákna, plánování Správa paměti GWES Souborový systém MKZ III. Windows CE architektura Procesy, vlákna, plánování Správa paměti GWES Souborový systém Platformy CE AutoPC Car computer, navigační systém HandheldPC PocketPC Pocket PC 2002 Pocket PC 2003 SE Smartphone

Více

Uţivatelský manuál. Wireless 11n Router (1T2R & 2T2R)

Uţivatelský manuál. Wireless 11n Router (1T2R & 2T2R) Uţivatelský manuál Wireless 11n Router (1T2R & 2T2R) Dovozce a servisní středisko : Tomorrow systems s.r.o., K Zadní Kopanině 182, Praha 5, 155 00 www.wodaplug.com, info@tomorrows.cz, +420 257 960 350

Více

whoami Hosting VPS na neziskovém principu Kdo neznáte nebo chcete vědět víc stánek

whoami Hosting VPS na neziskovém principu Kdo neznáte nebo chcete vědět víc stánek ZFS na Linuxu whoami Pavel Šnajdr Fulltime SysOP S Linuxem dělám v produkčním nasazení už 6 let Cokoliv pod aplikační vrstvou je moje OS, jádro, kontejnery, FS a perf Předseda spolku vpsfree.cz Hosting

Více

Operating Systems. Lubomír Bulej Tomáš Bureš Vlastimil Babka

Operating Systems. Lubomír Bulej Tomáš Bureš Vlastimil Babka Operating Systems Petr Tůma Lubomír Bulej Tomáš Bureš Vlastimil Babka Operating Systems by Petr Tůma, Lubomír Bulej, Tomáš Bureš, and Vlastimil Babka This material is a work in progress that is provided

Více

Module 1: Windows WXP/W7 ZÁKLADY PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ OBSAH. 1. ročník forma studia: denní / dálková

Module 1: Windows WXP/W7 ZÁKLADY PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ OBSAH. 1. ročník forma studia: denní / dálková ZÁKLADY PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ 1. ročník forma studia: denní / dálková OBSAH Modul 1: Windows Modul 2: Instalace Windows Modul 3: Konfigurace Windows Modul 4: Záloha a obnova dat Modul 5: Správa uţivatelských

Více

Úprava a instalace lokálního repozitáře pro provoz ve virtualizačním prostředí VMware Server

Úprava a instalace lokálního repozitáře pro provoz ve virtualizačním prostředí VMware Server Úprava a instalace lokálního repozitáře pro provoz ve virtualizačním prostředí VMware Server Výstup z testování lokálního repozitáře NUŠL na Vysoké škole ekonomické v Praze Obsah Virtualizační nástroj

Více

Nový virtualizovaný diskový systém IBM Storwize V7000 jako součást ukládací infrastruktury pro block a file level access

Nový virtualizovaný diskový systém IBM Storwize V7000 jako součást ukládací infrastruktury pro block a file level access Nový virtualizovaný diskový systém IBM Storwize V7000 jako součást ukládací infrastruktury pro block a file level access IBM Storwize V7000 nová generace midrange storage Rudolf Hruška Information Infrastructure

Více

NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno. Úvod p.

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno. Úvod p. Operační systémy IOS 2010/2011 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Úvod p.1/30 Tyto slajdy jsou určeny pro studenty předmětu

Více

TiS10, TiS20, TiS40, TiS45 TiS50, TiS55, TiS60, TiS65

TiS10, TiS20, TiS40, TiS45 TiS50, TiS55, TiS60, TiS65 All product names are trademarks of their respective companies. TiS10, TiS20, TiS40, TiS45 TiS50, TiS55, TiS60, TiS65 Performance Series Thermal Imagers Users Manual July 2015 2015 Fluke Corporation. All

Více

Cryptoloop. O tomto dokumentu. Úvod. Zřeknutí se odpovědnosti. Reakce

Cryptoloop. O tomto dokumentu. Úvod. Zřeknutí se odpovědnosti. Reakce Cryptoloop O tomto dokumentu Tento dokument HOWTO popisuje, jak lze použít šifrování zařízení pomocí Cryptoloop v řadě jader 2.6 systému Linux. Cryptoloop umožňuje vytvořit šifrované systémy souborů v

Více

Instalace a konfigurace Debian Linuxu

Instalace a konfigurace Debian Linuxu Instalace a konfigurace Debian Linuxu Tomáš Davídek Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK, Praha (poslední aktualizace dne 4. května 2005) Abstrakt Tento spis původně vznikl shrnutím znalostí, které

Více

Virtualizace bez hranic. Ondřej Výšek Samostatný konzultant ondrejv@optimalizovane-it.cz

Virtualizace bez hranic. Ondřej Výšek Samostatný konzultant ondrejv@optimalizovane-it.cz Virtualizace bez hranic Ondřej Výšek Samostatný konzultant ondrejv@optimalizovane-it.cz Virtualization Trends Pro jaké účely jsou nasazovány nástroje pro virtualizaci rok 2009 Test and Development Production

Více

Virtuální počítače základy

Virtuální počítače základy Virtuální počítače základy 38 Jak připojit optickou mechaniku nebo ISO Po vytvoření virtuálního stroje není k dispozici optická mechanika. Je potřeba ručně nastavit její použití. Můžete použít buď fyzickou

Více

Instalační příručka pro začátečníky

Instalační příručka pro začátečníky Instalační příručka pro začátečníky Kuba Kašparec Welcome to Debian! Ať už máte k dispozici internet, DVD nebo 7 CD s Debianem, nabootujte počítač spouštěcím DVD nebo CD. Pokud máte kompletní sadu instalačních

Více

Nasazení cloudových služeb u zákazníků v hybridním řešení Windows. Praha, 9.10.2014

Nasazení cloudových služeb u zákazníků v hybridním řešení Windows. Praha, 9.10.2014 Nasazení cloudových služeb u zákazníků v hybridním řešení Windows Praha, 9.10.2014 Agenda 9:00-9:30 Uvod do Azure (cloudu) 9:30-10:25 Reálné scénáře využití Azure (Test, vývoj) 10:25-10:35 Přestávka na

Více

Seminář. Trendy v oblasti datové infrastruktury 29.11.2012. Tomáš Blaško Teritory AM

Seminář. Trendy v oblasti datové infrastruktury 29.11.2012. Tomáš Blaško Teritory AM Seminář Trendy v oblasti datové infrastruktury 29.11.2012 Tomáš Blaško Teritory AM Core Business Panduit is a world-class developer and provider of leading-edge solutions that help customers optimize the

Více

Návod k obsluze Ver 1.0

Návod k obsluze Ver 1.0 Návod k obsluze Ver 1.0 OBSAH 1 XWEB 500 rel.1.0 ÚVOD...4 BALENÍ...4 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PC KLIENTA...5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 2 INSTALACE...7 2.1 HARDWARE...7 2.1.1 RS485... 7 2.1.2 SERIAL ADDRESS...

Více

Petr Ulvr Business Development Manager Intel Corp

Petr Ulvr Business Development Manager Intel Corp Petr Ulvr Business Development Manager Intel Corp Co je za zájmem o Big Data? Objem & Typ dat Nižší cena výpočetního výkonu & úložiště Nové investice do nástrojů & služeb AVERAGE SERVER COST $3B 2010 40%

Více

Forensic analysis - Linux

Forensic analysis - Linux Forensic analysis - Linux Linux / Unix security 2004 ing. Petr Šik petr.sik@ebsc.cz Plán Úvod Příprava Postup po rozpoznání průniku Kroky na živém systému Základní analýza získaných dat Úvod do pokročilejší

Více

Cisco Unified Communications FUNDAMENTALS. IP Telephony Basics

Cisco Unified Communications FUNDAMENTALS. IP Telephony Basics Cisco Unified Communications FUNDAMENTALS IP Telephony Basics Radim Mutina radim.mutina@alefnula.sk sk-support@alefnula.sk 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 Agenda Cisco Unified

Více

Použití šifrovaných disků v Linuxu

Použití šifrovaných disků v Linuxu Použití šifrovaných disků v Linuxu Milan Brož mbroz@redhat.com LinuxAlt 2008, 1.listopadu 2008, Brno Tato prezentace je licencována za podmínek GNU Free Documentation License - http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Více

Cisco Unified Communications FUNDAMENTALS

Cisco Unified Communications FUNDAMENTALS Cisco Unified Communications FUNDAMENTALS Podniková řešení pro snadnější a efektivnější komunikaci David Pátek david.patek@alefnula.com 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 Agenda

Více

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 610992-CZ ISSUED FERUARY 2009 / VYDÁNO V ÚNORU 2009 SAFETY For any questions on material contained in this manual,

Více

Sborník příspěvků Conference proceedings

Sborník příspěvků Conference proceedings Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz XXX. konference XXXth conference Sborník příspěvků Conference proceedings Hotel MALEVIL, s. r. o.,

Více