Instalační a uživatelský manuál pro Linux Mission 1.0. David Häring a kolektiv autorů LinuxZone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační a uživatelský manuál pro Linux Mission 1.0. David Häring a kolektiv autorů LinuxZone"

Transkript

1 Instalačníauživatelskýmanuál prolinuxmission1.0 DavidHäringakolektivautorůLinuxZone

2 Obsah 1.Úvod 1.1PročzvolitLinuxMission? 1.2CoobsahujeLinuxMission Požadavkynahardware 1.4Obecnépoznámkykinstalaci 2.Instalace 2.2Přípravakinstalaci 2.2Začínáme 2.3Otestováníinstalačníchmédií 2.4Úvodníobrazovkainstalačníhoprogramu 2.5Volbajazykaproinstalaci 2.6Volbaklávesnice 2.7Volbatypumyši 2.8Výběrgrafickékartyamonitoru 2.9Výběrtypuinstalace 2.10Rozdělenídisku 2.12Zavaděčsystému 2.13Nastavenísítě 2.14Nastavenífirewallu 2.15Podporadalšíchjazyků 2.16Nastaveníčasovézóny 2.17Nastaveníheslauživateleroot 2.18Výběrsoftwarekinstalaci 2.19Zahájeníinstalace 2.20Vytvořenízaváděcídiskety 2.17Dokončeníinstalace 2.17Problémypřiinstalaci 3.SoftwarovýRAID 3.1HardwarovéasoftwarovéimplementaceRAIDu 3.2TeoriefungováníRAIDu 3.2.1RAID0(Nonredundantstripedarray) 3.2.2RAID1(Mirroredarray) 3.2.3RAID4(Stripedarraywithparity) 3.2.4RAID5(Stripedarraywithrotatingparity) 3.2.5Kombinacevícetypůpolí 3.2.6Redundantnípoleneznamenajíkoneczáloh 3.3TypypolípodporovanýchLinuxovýmovladačemRAIDu 3.4Konfigurace 3.5Obslužnýsoftware Raidtools 3.6Alternativníobslužnýsoftware Mdadm Obsah

3 3.7Inicializacepolí 3.8Raidautodetectaneboraidstart? 3.9RAIDsuperblok 3.10PerzistentnísuperblokyaRAID0/linear 3.11Monitorovánístavupole 3.12Rekonstrukcepole 3.13Redundantnípole:výměnadisku,hotplug 3.14Možnostirekonfiguracepolí 3.15Optimalizacepolí,výkon 4.LVM LogicalVolumeManger(Správalogickýchoddílů) 4.1TeoriefungováníLVM 4.1.1Mapovánísvazků 4.2PrácesLVM 4.2.1Inicializacediskůadiskovýchoddílů 4.2.2Vytvořenískupinysvazků 4.2.3Vyhledánídostupnýchskupinsvazků 4.2.4Aktivaceskupinysvazků 4.2.5Deaktivaceskupinysvazků 4.2.6Odstraněnískupinysvazků 4.2.7Přidánífyzickéhosvazkudoskupinysvazků 4.2.8Odebránífyzickéhosvazkuzeskupinysvazků 4.2.9Vytvořenílogickéhosvazku Odstraněnílogickéhosvazku Rozšíření(zvětšení)logickéhosvazku Redukce(zmenšení)logickéhosvazku Získáníinformacíostavusvazků 4.3InstalaceLinuxMissionsvyužitímLVM 5.Základníorientacevsystému 5.1Uživatelé,skupinyapřístupovápráva 5.2AdresářovástrukturavLinuxu:kde,coajakvsystémunalézt 5.2.1StandardyFSSTND,FHS 5.2.2HierarchiesvazkůaadresářovástrukturaLinuxu 5.2.3Nástrojeprovyhledávání 5.2.4Rychlévyhledávánísouborůpomocídatabázesouborů locate 5.2.5Vyhledávánísouborůpomocíutilityfind 5.2.6OrientacevsystémupomocídatabázeRPM 5.2.7Prohledáváníobsahusouborů grep 5.2.8Nástrojeprovyhledávánísgrafickýmrozhraním 5.3Jakrozpoznatformátdatovýchčibinárníchsouborů? 5.3.1Jakfilepracuje? 5.3.2Použitívpraxi 5.4Dokumentace,nápověda 6.Podpokličkou orientacevsystémupropokročilé Obsah

4 6.1Plánování,hierarchieařízeníprocesů 6.1.1Cojeproces? 6.1.2Vznikprocesu,vykonáníprogramu voláníjádrafork()aexecve() 6.1.3Stavyprocesů 6.1.4Praxe:monitorovánístavuprocesů 6.1.5Plánováníprocesů,priorita 6.1.6Praxe:nástrojeniceareniceprozměnupriority 6.2Hierarchieprocesů 6.2.1Skupinyprocesůasezení 6.2.2Praxe:utilitynohup,setsidadisown vyjmutíprocesuzesezení 6.2.3Řízeníprocesů,signály 6.2.4Praxe:ukončeníprocesu,nástrojkillprozasílánísignálůprocesům 6.2.5Praxe:synchronizacerodičesukončenímpotomka 6.2.6Praxe:nastaveníreakcenasignály signal(),sigaction() 6.2.7Příkazovýinterpretařízeníprocesů jobcontrol 6.3.Jádrosystémuaovladače 6.3.1Monolitickénebomodulárníjádro? 6.3.2Prácesmoduly balíčekmodutils 6.3.3Automatickézaváděníaodstraněnímodulůjádrem kmod 6.3.4Předáváníparametrůovladačů 6.4Procesbootováníjádra 6.4.1Initrd,prvotníkořenovýsvazekaskriptlinuxrc 6.4.2Jakvytvořitobrazinitrd 6.4.3Skriptlinuxrc,interpretnash 6.4.4Změnakořenovéhosvazku change_rootnebopivot_root 6.4.5Mkinitrd nástrojprogenerováníinitrd 6.5Startsystému:jakourolihrajeprocesinit? 6.5.1Inicializacesystému,hierarchieprocesů 6.5.2Úroveňběhusystému(runlevel) 6.5.3BSDversusSystemV 6.5.4Konfigurace initvlinuxumission 6.5.5Konfiguračnísoubor/etc/inittab 6.5.6Startovacískriptyrc.sysinitarc.local 6.5.7Definováníslužebvjednotlivýchúrovníchběhu 6.5.8Chkconfig zjednodušenímanipulacesodkazy 6.5.9Nastaveníprostředíspouštěnýchprocesů /etc/initrc Ovládáníinitu,přechodzjednéúrovnědodruhé 7.Administracesystému 7.1Správasoftware 7.1.1SystémRPM 7.1.2Přidání/odstraněnísoftwaredovávánéhosLinuxMission 7.1.3Yum 7.1.4Instalacesoftwaretřetístrany Obsah

5 7.1.5UpozorněnínadostupnostaktualizacíLinuxMission 7.2Vytvářeníuživatelůaskupin 7.3Konfiguracesítě 7.4Konfiguracetisku 8.GrafickérozhraníXWindowSystem 8.1.DesktopGNOME 8.1.1OvládacíastavovýpanelGNOME 8.1.2Ovládáníoken 8.1.3Pracovníplocha 8.1.4Hlavnímenu 8.1.5SprávcesouborůNautilus 8.1.6Odhlášenízesystému 8.2DesktopKDE 9.PříkazovýinterpretBash:nebojtesepříkazovéřádky 10.Tip:pracujemeseskenery 11.Tip:pacujemesdigitálnímfotoaparátem Obsah

6 Obsah ZnáteLinuxZone.cz? Linuxzone.czjemoderníinternetovýmagazínzprostředíinformačníchtechnologií.Zaměřujesena operačnísystémgnu/linuxaproblematikusvobodnéhoaopensourcesoftware. KadýdenzdevycházíčlánkyzesvětaGNU/Linuxu,programování,sítíabezpečnosti,zekterých čtenářinačerpajíaktuálníinformaceadozvíseonejmodernějšíchtrendech,stejnějakostarýcha ověřenýchzkušenostechjinýchprofesionálů. PortálLinuxzone.czsezaměřujenauživatele,administrátoryaprogramátoryvšechkategorií začátečníky,zkušenějíiznaléprofesionály.kadýznichsizmnostvíčlánkůvyberetenpravý. Kroměřadyodbornýchčlánkůjsouzdeknalezenítakéoddychové.Napříkladkninírecenze,ato nejenčeské,aleizahraničníliteratury.dálemůetevarchivučlánkůnaléztkupříkladuhernírecenze čirománovýseriálgordon,vněmseseznámítesestejnojmennýmhrdinou,počítačovýmexpertem Gordonem. TovšeaještěmnohodalšíhonajdetenaportáluLinuxzone.cz

7 Obsah VyužijteslužebLinux cd.cz Uživatelé,kteřínemajípřístupkInternetubudoumítmožnostvyužítslužebportáluLinuxCD (http://www.linux cd.cz).naportálulinuxcdbudemožnéobjednatzaslánícdsaktualizacemi LinuxMission.

8 Obsah Tux NET:při pojtesekinternetuapodpořte komunitu! SpolečnostImpossible provozovatelportálulinuxzone přicházísmožností,jaksnadnopodpořit českoulinuxovoukomunituafreesoftwareprojekty,kteréunásvznikají.zapojteseivy! CojeTux NET? Tux NETjeobdobouceléřadyexistujícíchnebonověvznikajícíchpodobnýchprojektů.Jdeo vytáčenépřipojení,respektiveposkytnutízázemíprojehovyužití. Tovpraxiznamená,žemátekdispozicitelefonníčíslo,uživatelskéjménoapřístupovéheslo,s jejichžpomocísemůžetezceléhoúzemíčeskérepublikypřipojitnainternet.stačívámktomu jenobyčejnátelefonnílinkaamodem.všejepřitomzdarma platítepouzestandardnípoplatky ČeskémuTelecomu,nicvíc.Samozřejměsenemusítenikderegistrovat.PřístupnaInternetjetedyv tomtoohleduanonymníanevyžaduježádnéinformaceovás,kterébymohlybýtnějakým způsobemzneužity. PročvyužívatTux NET? Podobnýchposkytovatelůexistujemnoho,pročtedyvyužítprávěTux NET?Důvodjezřejmý. Tux NETtotižnesloužíkobohacovánígigantickýchspolečností.Výtěžekjepoužitnapodporua rozvojčeskélinuxovékomunityapodporufreesoftware.konkrétnímpříklademsponzoringuje právěprojektlinuxmission.zbylépenízejsouinvestoványdotechnickéhorozvojeslužeb,ataké dorozvojeportálulinuxzoneakvalityjehoobsahu. JakvyužívatTux NET? Veškerénezbytnéinformacenaleznetenainformačnístránceprojektu SlužebTux NETumůžetesamozřejměvyužívatjakvprostředíoperačníhosystémuGNU/Linux, takimswindowsavšechdalších.jakékolivdoplňujícíotázkyvámrádizodpovímenae mailové Provozovatel: Impossible,s.r.o. Tel.Číslo: Login: linux Heslo: linux Bližšíinformace: tuxnet.linuxzone.cz

9 1.Úvod 1.Úvod 1.1PročzvolitLinuxMission? OperačnísystémMissionjevystavěnýnabázirobustníhoaosvědčenéhoOSLinux(konkrétně vycházízlinuxovédistribucefedoracore).narozdílodvíceúčelovýchlinuxovýchřešeníje operačnísystémlinuxmissionspecifickycílenýnauživateledesktopu. MissiondisponujevylepšenouinteroperabilitousesystémyMicrosoftWindows.Vzdálenésložky jsoupohodlnědostupnépřespoložku"síťovéservery"vhlavnímmenu.složkyasouboryumístěné napočítačíchvybavenýchoperačnímsystémemlinuxmissionlzesnadnovysdílettak,žepravým tlačítkemmyšikliknemenaikonudanéhoobjektuavmenuvyberemepoložku"sdílení".při prvnímpoužitíseautomatickyvyvolákonfiguracesítě. ProlepšíinteroperabilitusesystémyMicrosoftWindowspovolujevestavěnýfirewallsystému MissionprovozsítěMicrosoftWindows.Omezenípřístupukesdílenýmsoborůmjesamozřejmě možnénastavitprostřednictvímpomocníkanastavenísítě. Snadnějšíinstalacenapočítač,kdejejižinstalovánoperačnísystémMicrosoftWindows.Pokudje instalovánnajedinémdiskovémoddílefat32nebontfs,instalátormissionjejsámzmenšía vytvořímístoproinstalacilinuxumission. 1.2CoobsahujeLinuxMission1.0? LinuxMissionobsahujepředevčímsoftwareproběžnénasazenínadesktopu,aletakénástrojepro vývojaplikacíčizákladníserverovýsoftware: desktopováprostředígnomeakde; kancelářskýsoftware:kompletníkancelářskýopenoffice.org1.1.0(obsahujewordprocesor, tabulkovýprocesor,prezentace,grafika); internet:webovýprohlížečmozillaakonqueror,poštovníklientevolution,komunikační nástrojgaim(icq,jabber,irc); prácesgrafikou:bitmapovýgimp,gtkam(podporadigitálníchfotoaparátů),xsane (podporaskenerů); serverovéapklikace:webovýserverapachespodporouphp,ssl,mysql,postgresql, databázovéstrojemysqlapostgresql,dnsserver(bind),ftpserver(vsftpd),poštovní serversendmail; sdílenísouborůproklientymicrosoftwindows(samba); podporumultimédií; nástrojeprovývojaplikací(kompilátor,ladicínástroje,knihovny).

10 1.Úvod 1.3Požadavkynahardware procesor:intelpentiumakompatibilní,dop.alespoň400mhz paměť:minimum64mb,prokomfortníprácidoporučeno256mb místonadisku:instalacenapracovnístanicizabere1.6gbmístanadisku,minimální instalace0.5gb.kompletníinstalacevyžaduje2.5gb. 1.4Obecnépoznámkykinstalaci Kdispozicijsoudvazpůsobyinstalace vgrafickémavtextovémrežimu.instalacevtextovém režimusemůžehoditzejménatehdy,vyskytne lisenějakýproblémsdetekcíhardwareagrafický režimztohodůvodunelzepoužít.obadvazpůsobyinstalacenabízejístejnoufunkčnost. Vprůběhuinstalaceprovádímevolbybuďmyší,anebopomocíkláves"Tab"a"Enter"("Tab"a šipkyprovýběrvoleba"enter"propotvrzenívýběru.) Pomocívolby"Další"postupujemekdalšímkrokůminstalace,pomocívolby"Zpět"semůžeme vrátitnazpětkpředchozímukroku. Takéjsoukdispoziciklávesovézkratky(vyvolátejestiskem"Alt"+klávesa).Instalacevgrafickém režimusenejlépeovládámyší,alelzesivystačitibezní. Poceloudobuinstalacesenápovědatýkajícíseaktuálníhoděnítakézobrazujevlevéčásti obrazovky(pouzevgrafickémrežimu)amůžemesejízbavitstisknutímtlačítka"skrýtnápovědu". Stručnéinformaceosystému(vangličtině)získátenapočátkuinstalacestisknutímtlačítka "Poznámkykvydání". 2.Instalace 2.2Př ípravakinstalaci Ujistímese,žejepočítačnastaventak,žezavedesystémzCDneboDVD(pokudne,provedeme změnunastavenípořadízařízeníprozavedenísystémuvbiosu,viznapř.následujícísnímek obrazovky.nastaveníbiosuvašehopočítačesesamozřejměmůželišitodtohovyobrazeného,v tompřípaděkonzultujtepříslušnoudokumentaci).vložímeinstalačnícd1domechanikycd ROMarestartujemepočítač.PorestartubymělsystémbootovatzCD/DVDazahájitinstalaci.

11 2.Instalace 2.2Začínáme VúvodníobrazovcenáspřivítálogoMissionavdolníčástiobrazovkyúvodníprompt"boot:". ZákladnínápovědajedostupnástiskemF1ažF4. Vevětšiněpřípadůzdepostačíprostýstiskklávesy"Enter",cožobnášívýběrinstalacevgrafickém režimu.proinstalacivtextovémrežimubychomzadali"linuxtext".pokudbychommělinějakýpři instalacinepostradatelnýhardware,jehožovladačnenívmissionobsažen(např.netypickýscsi řadič,kekterémumámepřipojenpevnýdiskapod.),můžemevyužitvolbu"linuxdd" tím instalačnímuprogramusdělíme,žebudepotřebapřizahájeníinstalacenatáhnoutzdisketypotřebný ovladač.budemektomupotřebovattzv."driverdisk" někteřívýrobcihardwarejejmajínasvých internetovýchstránkáchproněkterélinuxovédistribucepřipravenékestažení.pokudovladačk danémuzařízeníexistuje,alepředpřipravenýdriverdisknemámekdispozici,jemožnéjejsestavit. VtakovémpřípaděsepožádejteopomoczkušenéhouživateleaneboseobraťtedokonferenceLinux Mission. Potéjezavedenojádrosystémuaproběhnedetekcedostupnýchzařízení.

12 2.Instalace 2.3Otestováníinstalačníchmédií Pokudzvolíte"OK",instalačníprogramnejprvezkontrolujeobsahinstalačníchmédií.Pokudjstesi instalačnímédiastáhliprostřednictvíminternetuasamivypálili,jevhodnéjenechatzkontrolovat vyhnetesepřípadnýmpozdějšímproblémůmpřiinstalaci. Potésenastartujeinstalačníprogram,cožmůženaslabšíchpočítačíchchvílitrvat dolena obrazovcesemezitímobjevíhlášení"runninganaconda,themissionsysteminstaller please wait...". 2.4.Úvodníobrazovkainstalačníhoprogramu

13 2.Instalace NynímámemožnostpřečístsistručnépoznámkyktétoverzisystémuMission(stiskemtlačítka "Poznámkykvydání")apomocívolby"Další"sepřesunemekdalšíobrazovce,kdepokračujeme výběremjazyka. 2.5Výběrjazyka Nynívolímejazyk,kterýsebudepoužívatvprůbehuinstalace,tedyčeštinuapřejdemenadalší obrazovkupotvrzenímvolby"další".

14 2.Instalace 2.6Volbaklávesnice Nynípřicházínařaduvolbarozloženíkláves.Pročeskéhouživatelepřicházívúvahuvolby "Czechoslovakian"a"Czechoslovakian(qwertz)" lišíseodsebeprohozenímumístěnípísmen"z" a"y". 2.7Volbatypumyši

15 2.Instalace Řadumyšíjeinstalečníprogramschopensámsprávněrozpoznat,vtakovémpřípaděpouzepotvrďte volbuapřejdětenadalšíobrazovku. Pokudpoužívátemyšpřipojenouksériovémuportu,jepotřebazadattakékokrétnízařízení,ke kterémujepřipojena(např.portucom1vdosuodpovídázařízení/dev/ttys0,portucom2 odpovídá/dev/ttys1apod.).máte listaršímyšvybavenoupouzedvěmatlačíčky,ponechtetaké zatrhnutouvolbu"emulovat3tlačítka".(podlinuxemseobvyklepracujesevšemitřemitlačítky myši,udvoutlačítkovémyšipakprostřednítlačítkosuplujesoučasnýstiskoboutlačítekmyši). Pokudsevámstane,žezvolítešpatněazjistíte,ževámvnásledujícíobrazovcemyšnefunguje, vraťesezpětkvýběrumyšibuďpomocíkláves"tab"a"enter"anebopomocíklávesovézkratky "Alt"+"z"avyberteznovu. 2.8Výběrmonitoru VpodstatěvšechnydnešnímonitoryigrafickékartypopdporujístandardDDC,kterýumožňuje automatickoudetekciparametrůmonitoru.pokudsevámstane,ževášmonitornenídetekován správně,mátedvěmožnosti.touprvníjeručněprojítseznammonitorůznámýchinstalačnímu programuapokusitsejejnajít.pokudjejvseznamunenajdete,budetemusetsamizadatparametry monitoru.podpoložkou"genericcrtdisplay"(používáte liklasickýcrtmonitor)anebo "GenericLCDDisplay"používáte lilcddisplejzvolítejehorozlišeníavdolníčástiobrazovky můžetezkontrolovataupravitnastaveníhorizontálníhoavertikálníhokmitočtu(tytoúdaje naleznetevdokumentacimonitoru,pokudjinemáte,lzejeobvykledohledatnainternetových stránkáchvýrobcepodletypovéhočíslamonitoruvytištěnéhonaštítkuumístěnéhoněkdeboku nebozadnístraněmonitoru).pokudsinejstetěmitoparametryjisti,ponechteradějiimplicitní hodnotynastavenéinstalačnímprogramem zejménaustaršíhohardwarebymohlovpřípadě

16 2.Instalace chybnéhonastavenídojítkpoškozenímonitoru(novějšímonitorysevtakovémpřípadězpravidla samyvypnou). 2.9Výběrtypuinstalace Vtomtokrokuvolímetypinstalace tedypodlezamýšlenéhozpůsobunasazenísystémuzvolíme jednuzvariant(ovlivnívýchozívýběrinstalovanéhosoftware,výběrsoftwarekinstalacilze samozřejměještěupravit): osobnísystém instalacebudeobsahovatvšepotřebnéproběžnoupráci(graficképrostředí, kancelářskýsoftware). pracovnístanice instalacebudeobsahovatvšepotřebnéproběžnoupráciakromětohotaké nástrojeprovývojaplikacíaadministracisystémů. server takétatovolbamluvísamazasebe.linuxmissionjezaměřenpředevšímpropoužití nadesktopu,aleobsahujeizákladníserverovýsoftwarejakojewebovýserver,databázové strojesql,ftp,jmennýčipoštovníserver.utétovariantysestandardněneinstaluje graficképrostředí,alejemožnéinstalacigrafickéhoprostředípozději(přiupřesněnívýběru softwarekinstalaci)zvolitexplicitně. vlastní vhodnéprozkušenéuživatele,kteřípřesněvědícoodsystémuchtějí(t.j.jakým způsobemchtějírozdělitdiskovýprostor,jakésoftwarovébalíčkyinstalovatapod.).

17 2.Instalace 2.10Rozdělenídisku Tadysenámnabízídvěmožnosti:buďvšeponechatnainstalačnímprogramu,kterýsepokusív závislostinazvolenémtypuinstalacevytvořitoptimálnírozdělenídisku,anebotoudělatručně(v tompřípaděnámpomůžepřehlednýnástrojdiskdruid).začínajícíuživatelébymělirozhodně využítmožnostiautomatickéhorozdělenídisku.

18 2.Instalace Pokudpotvrdímevolbuautomatickéhorozdělenídisku,jsmevnásledujícímkrokudotázáni,zdase majípředinstalacímission odstranitvšechnyexistujícídiskovéoddíly,cožznamenážeodatananichumístěná nenávratněpřijdeme(!), odstranitpouzeexistujícílinuxovédiskovéoddíly t.j.pokudjsmeměliinstalovanoujinou linuxovoudistribuci,kterounechcemezachovat,odatanatěchtolinuxovýchoddílechopět nenávratněpřijdeme(!), zachovatvšechnystávajícídiskovéoddílyakinstalacimissionvyužítpouzevolnýprostor nadisku. Vkaždémpřípaděmámemožnostzvolitdisk(y),nakteréchcemeMissioninstalovatakromětoho můžemezatrhnoutvolbu"prohlédnoutapřípadněupravitvytvořenéoddíly".pokudtétomožnosti využijeme,vnásledujícímkrokumůžemepomocínástrojediskdruidprovéstúpravy. Rozhodnete liseproručnírozdělenídisku,mělibystedodržetnásledující: jevhodnévyhraditmenšídiskovýoddílspeciálněprosvazek/boot(bohatěstačívelikost MB); vkaždémpřípaděmusíteoznačitoddíl,nakterémbudeumístěnkořenovýsvazek/,bez tohonenímožnépokračovatdálevinstalaci.pokudnebudetedefinovatdalšíoddíly,mělby býtdostatečněvelkýnato,abypojalcelouinstalaciplusmístonadatauživatelů; rozhodněbystemělidefinovatdiskovýoddíl,kterýbudesloužitjakoodkládacíprostor (swap) můžeklidnězabíratidvojnásobekfyzicképamětipočítače.swapovatlze samozřejměidosouboru,kterýmůžetevytvořitpozději,ovšemswapovánídosouborujeo něcopomalejší.

19 2.Instalace LinuxMissionpodporujetakésoftwarovýRAIDaLVM,potřebnéinformacestrantakovéinstalace najdetevkapitoláchvěnovanýchspeciálněproblematiceraidualvm. 2.12Zavaděčsystému MissionobsahujezavaděčsystémuGRUB.StandardněbudeinstalovánnaMBR(MasterBoot Record)prvníhopevnéhodisku.PokudmámekroměMissioninstaloványidalšíoperačnísystémy, můžemegrubnakonfigurovattak,abynámpřistartupočítačenabídlmožnostvýběruoperačního systému,kterýchcemespustit.tenoperačnísystém,kterýchcemenechatzavéstimplicitně, označímezatrhnutímpříznaku"implicitní".pokudněkterýzdalšíchoperačníchsystémů,které mámeinstaloványvnabídcenení(t.j.instalátormissionjejsámnedetukuje),můžemejejručně přidatpomocítlačítka"přidat".pokudpoužívámeprimárnějinýzavaděčsystému,můžemepřes volbu"pokročilénastavenízavaděčesystému"zvolit,kamsebudegrubinstalovat.pokud chcemeprozavedenísystémupoužítjinýzavaděčnežgrub,můžemepřesvolbu"změnit zavaděč"zvolitvariantu"neinstalovatzavaděčsystému".pakjealenanás,abychomdotyčný zavaděčnakonfigurovalitak,abyumožnilzavedenísystémumission. Provyššízabezpečenísystémujemožnézavaděčsystémuchránitheslem.Standardnějetotižpři startusystémumožnélinuxovémujádrupředaturčitéparametry,kterélzepoužítnapř.přiopravě havarovanéhosystému,kromějinéhojetohotakémožnézneužítkobejitístandardnístartovací sekvenceazískatoprávněníprivilegovanéhouživateleroot.pokudzavaděčochránímeheslem, nebudebezznalostiheslamožnététomožnostivyužít. Poznámka:pokudsechcemeúčinněbránitprotineoprávněnémuvniknutídosystému,mělibychom současnětakéchránitheslembiospočítačeazakázatzavedenísystémuzjinéhomédianež pevnéhodisku.

20 2.Instalace 2.13Nastavenísítě Vdalšímkrokupřicházínařadukonfiguracesítě.Instalátornámnabídneseznamdetekovaných síťovýchzařízení,standardnějeunichnastavenozískáníkonfiguracepomocíprotokoludhcp. DHCPjesíťovýprotokol,kterýumožňujeprostřednictvímDHCPserveruvsítiautomaticky přidělovatklientůmipadresyapředatdalšíparametrynastavenísítějakojevýchozíbránači serverydnsapod.pokuddhcppoužíváte,můžetepokračovatdále.pokudne,pomocítlačítka "Upravit"vyvolámekonfiguračnídialog(naobrázku),kderučněnastavímeparametrysíťového rozhraníjakojeipadresaamaskasítě.taktéžvpřípaděnastaveníjménasystémuzvolíme,zdese nastavujepřesdhcpanebojejzadámeručně.vpřípadě,žedhcpnepoužívámeještěmusíme nastavitipadresyvýchozíbrány(gateway)aalespoňjedenjmennýserver(dns).nemáme li otřebnéúdajeběheminstalaceporuce,nicseneděje,síťjemožnénakonfigurovatpozdějipo dokončeníinstalace. 2.14Nastavenífirewallu Používáme lisíťovépřipojení,rozhodněbychomzdůvodůzabezpečenísystémuměliv následujícímkrokupovolitnastavenífirewallu.firewalljevpodstatěochrannýfiltr,kterýpodle váminastavenýchpravidelfiltrujepříchozíiodchozísíťovýprovoznavašempočítači.umožňuje odstranitpotenciálněnebezpečnýprovozazabránitneautorizovanémupřístupupřessíťdovašeho systému(tedypokudjefirewallsprávněnakonfigurován).vzhledemktomuženaveřejnésítěa tedyinainternetjetřebanahlížetjakonasiceužitečné,alevesvépodstatěnedůvěryhodnémédium, mělbykaždýsystém,kterýjektakovésítipřipojenfirewallpoužívat. LinuxMissionobsahujevestavěnýkvalitnífirewall.Pokudjejzapneme(volba"Povolitfirewall"),

21 2.Instalace nebudesystémakceptovatžádnýsíťovýprovozzvenčíkromětakovéhoprovozu,kterýodpovídána vámiinicializovanýodchozíprovoz.používáte lipočítačjakopouzejakoosobnísystémanehodláte naněmprovozovatsíťovéslužby,kterébymělybýtzvenčípřístupné,jetotoimplicitnínastavení firewalluoptimálníbezpečnouvolbou. Pokudhodlátenějakézvenčídostupnésíťovéslužbyprovozovat(např.webovýserver,FTPserver apod.),pakvnastavenífirewalluzatrhnětepovoleníprůchodufirewallemprotyslužby,které budeteprovozovat.pokudvámipožadovanáslužbanaseznamunení,využijtepolíčka"ostatní porty"(veformátujméno_služby:protokolanebočíslo_portu:protokol,tedynapř. 5492:tcp).Upozorňujeme,ženěkterézpřístupněníněkterýchslužebzvenčíssebouneseurčitá bezpečnostnírizika(např.heslauživatelůvprotokoluftpnebotelnetlzesnadnoodposlechnouta zneužítkneoprávněnémupřístupudosystému,stejnětakšpatněnakonfigurovanýsmtpserverlze zneužítkrozesílánínevyžádanépošty spamuapod.). Vybranásíťovázařízenítakélzeoznačitjakodůvěryhodná,cožzajistí,žesíťovýprovozprocházející přestatozařízenínebudefirewallemfiltrován.taktojemožnénakláldatsesíťovýmirozhraními, připojenýchdolokálních,chráněnýchsítí.zpochopitelnýchdůvodůserozhodněnedoporučuje taktooznačitsíťovározhraní,kterájsoupřímopřipojenadoveřejnýchsítí(internetu). 2.15Podporadalšíchjazyků Nyníjepotřebazvolitjazyk,kterýbudepovažovánzaimplicitníprotentosystém.Kromětohoale můžeteinstalovatjazykovoupodporuiprodalšíjazyky,mezikterýmijepakmožnésezaběhu systémupřepínat.

22 2.Instalace 2.16Nastaveníčasovézóny Vtomtokrokuvyberemečasovouzónu,vekterémsenacházíme(buďnamapě,aneboji nalistujemevseznamu pročeskojetovolba"evropa/praha").pokudchceme,abysystém korektněpracovalsletnímčasem,jevhodnémíthardwarovéhodinynastavenévčaseutc(gmt) avtompřípadězatrhnemevolbu"hardwarovéhodinypoužívajíčasvutc".

23 2.Instalace 2.17Nastaveníheslauživateleroot Dálejepotřebazadatheslouživateleroot.UživatelrootsloužívsystémuMissionkadministraci systémuamánejvyššíprivilegia.ikdyžjemožnépodtímtouživatelemvsystémunormálně pracovat,jezdůvodůbezpečnostižádoucí,abysteokamžitěpodokončeníinstalacesystémuzaložili obyčejnýúčetneboúčty,kterébudetepoužívatprokaždodenníprácisesystémem.pokudbudete uživatelskýúčetrootpoužívatvýhradněkadministracisystému,ušetřítesetímmožnosti nechtěnéhopoškozenísystémuvdůsledkupřeklepučiomylu.ještějednoujinýmislovy:pokudv systémupracujetejakoobyčejnýuživatel,můžetevnejhoršímpoškoditsváosobnídatačinastavení systémjakotakovýzůstáváneporušen.pokudněcosmažetečipřepíšetejakouživatelroot,můžete způsobitnefunkčnostceléhosystému.založeníuživatelskéhoúčtuproobyčejnoukaždodenípráci sesystémembymělotoprvní,copoprvnímspuštěnílinuxumissionuděláte. 2.18Výběrsoftwarekinstalaci Nynímámemožnostovlivnitvýběrsoftware,kterýbudeinstalován.Implicitnějsounastaveny skupinysoftwarovýchbalíčkůvzávislostinatom,jakýtypinstalacejsmezvolilivúvoduinstalace (osobnísystém,pracovnístanice,server).chceme liponechatimplicitnívýběrsoftware,zatrhneme volbu"nainstalovatimplicitníbalíčkysoftware"apokračujemevinstalaci.

24 2.Instalace Vopačnémpřípadě,pokudserozhodnemeupravitsaduinstalovanýchbalíčkůsoftware,se dostanemekdalšíobrazovce,kdejedostupnýsoftwarerozdělendoskupinpodleúčelupoužití. Můžemevolitinstalacijednotlivýchskupinbalíčkůaukaždéskupinymůžemejítještěoúroveň nížeapomocítlačítka"detaily"vyvolatdialog,vekterémjsouvypsányjednotlivévolitelné aplikaceazdemůžemerozhodnout,kterékonkrétníaplikacesebudouinstalovat.úplnědolena konciseznamuzáložka"různévolby",kdejemožnézvolit"minimální"instalaci(tatojepoužitelná pouzeprourčitáspeciálnínasazenísystému,neboťzahrnujeskutečnějentonejnutnějšíprozákladní běhsystému).naopakzvolenímvolby"všechno"zvolímeinstalaciveškeréhosoftware,kterýjena instalačníchmédiíchkdispozici.

25 2.Instalace Pokudručnězasahujemedovýběrusoftware,instalačníprogramsepostaráokontroluzávislostía případnýpotřebnýsoftwaredoplníkinstalaci nehrozítedy,žebudemeinstalovatproduktx,který kesvéfunkčnostivyžadujesoftwarey,kterýalenenainstalujeme. 2.19Zahájeníinstalace Nynímámeposlednímožnostseještěvrátitzpětapřípadněprovéstzměnyaneboodinstalace systémuupustit.dotétochvíleještěinstalátornadiskunicneměnil,potvrzenímtohotokrokujiž začneinstalačníprogramzapisovatoperačnísystémnadisk.pokudchceteinstalacizrušit,vyjměte instalačnímédiaastisknětectrl+alt+del,alternativněstisknětetlačítkoresetpočítače.

26 2.Instalace Vprůběhuinstalaceinstalačníprogramvypisuje,kterébalíčkyprávěinstaluje,ukazujeprůběh instalaceaočekávanoudobudokončeníinstalace.běheminstalacemůžemebýtvzávislostina softwarezvolenémkinstalacipožádáni,abychomvložilidalšíinstalačnímédium. 2.20Vytvoř enízaváděcídiskety Vzávěruinstalacemámemožnostvytvořenízaváděcídiskety.Tétomožnostibychomměli rozhodněvyužítadisketuuschovat,protožeumožňujezavadenísystémunapř.tehdy,poškodí lise

27 2.Instalace instalovanýzavaděčsystémunapevnémdisku.bezzaváděcídisketyseneobejdemetakévtom případě,pokudjsmevprůběhuinstalacerozhodlineinstalovatzavaděčnapevnýdisk.takésetřeba můžestát,žejsmezamýšlelivyužítprozavedenísystémuzavaděčesystémutřetístrany,kterýalez nějakéhodůvodunebudefungovat. 2.21Dokončeníinstalace Nyníužzbývápouzevyjmoutinstalačnímédiumastiskemtlačítka"Restartovat"vyvolatrestart počítače(apřípadněještěvbiosuupravitpořadízařízení,zekterýchpočítačzavádísystémtak, abyzavedlospřednostnězpevnéhodisku).

28 2.Instalace 2.22Problémypř iinstalaci Pokudpřiinstalacinarazímenaproblém,můžounámvdiagnosticepříčinyproblémupomoci podrobnáchybováhlášení,kterásystémvypisujenatextovékonzoli.mezikonzolemiselze přepínatnásledujícímzpůsobem: virtuálnítextovákonzole1:jepřístupnástiskemalt+f1(ctrl+alt+f1zgrafickéhorežimu), zdejsouobecnéhlášeníachybyinstalačníhoprogramu; virtuálnítextovákonzole2:jepřístupnástiskemalt+f2(ctrl+alt+f1zgrafickéhorežimu) natétokonzolijekdispozicipříkazovářádka,kterouzkušenýuživatelmůževyužítk ručnímuodstraněníproblémů; virtuálnítextovákonzole3:jepřístupnástiskemalt+f3(ctrl+alt+f1zgrafickéhorežimu) tadyinstalačníprogramvypisujejednotlivéabsolvovanékroky; virtuálnítextovákonzole4:jepřístupnástiskemalt+f4(ctrl+alt+f1zgrafickéhorežimu) natétokonzolinaleznemevýpisyachybováhlášenílinuxovéhojádra; virtuálníkonzole7:jepřístupnástiskemalt+f7,natétokonzoliběžíinstalačníprogram. Nevíte lisisnějakýmproblémemrady,poznamenejtesipokudmožnodetailníinformace(použitý hardware,podrobnýpopisproblému,chybováhlášení)aobraťtesedodiskusníhofóranawebových stránkáchprojektulinuxmission.

29 3.SoftwarovýRAID 3.SoftwarovýRAID VtétočástimanuálunalezneteinformacepotřebnéproprovozovánísoftwarovéhoRAIDuv systémulinuxmission,včetněspecifikinstalacesystémunaraidzařízení.tatočástjeurčenápro zkušenějšíuživateleapředpokládá,žečtenářjejižobeznámemsprincipyfungováníoslinux. Diskovápole(RAID)představujímožnostjakzvýšitvýkon/kapacitudiskovéhosubsystémůanebo posílitjehoodolnostvůčivýpadkuhardware(redundance).diskovápolelzeimplementovatčistěna úrovnihardware,aletakésoftwarovénaúrovnios.řadadnešníchosobsahujeimplementace softwarovýchvariantraiduaanilinuxnenívýjimkou.cílemtétočástimanuálujeposkytnout přehledomožnostech,stabilitěavýkonusoftwarovéhoraidupodoslinuxmission.podívejme setedynaprincipyfungováníraidu,výhody/nevýhodysoftwarovéhoraiduvesrovnánís hardwarovýmiřešeními,implementaceraidupodlinuxem,obslužnýsoftware,možnosti autodetekceaautomatickésestavenípolijádrem,možnostirekonfiguracepolípomocínástroje raidreconfaoptimalizacepolí. SoftwarovýRAIDjecenovělákavoualternativounákladnýchhardwarovýchřešení.Dalšívýhodou jeflexibilita(např.možnostsestavenípolevdegradovanémrežimu,možnosteventuálníčástečné záchranydatvpřípaděvýpadkuceléhopole,protožejeznámástrukturadatvdiskovémpoli, konverzeraidsvazkůzjednohotypuraidunajiný).některéztěchtomožností(např.zmíněná možnostkonverzejednohotypuraidunajinýpomocíutilityraidreconf)jsoualespíše experimentálníhorázu.softwarovýraidjenáročnějšínasystémovéprostředkynežčistě hardwarovářešení,sdnesběžnýchvýkonnýmiprocesoryjeobvyklesoftwarovýraidvýrazně rychlejšínežhardwarovévarianty.jetedynaadminstrátorovi,abyzvážilvýhodyanevýhody sofwarovéhočihardwarovéhoraiduvzhledemkaktuálnímpodmínkám.

30 3.SoftwarovýRAID 3.1HardwarovéasoftwarovéimplementaceRAIDu RAIDlzeprovozovatvpodstatědvojímzpůsobem.Buďjerealizovánvhardwaru,cožobnáší speciálnířadičosazenýprocesoremazpravidlavybavenývlastnípamětí,kterásloužíjakocache. VeškeréfunkceRAIDuplnířadičazpohleduoperačnímusystémusechovájakojedinýdisk.Tato řešeníbývajípoměrnědrahá(mylex,dpt nyníadaptec,icpvortex,velcívýrobcipcjakohp, IBM,Compaqapod.majísvévlastníimplementace).Přednostíhardwarovýchřešeníbývá maximálníspolehlivostavesrovnánísesoftwarovouvariantouraidudovedouodlehčitzátěži systému.raidovšemtakémůžebýtrealizovánpatřičnýmovladačemnaúrovnioperačního systémuaspoustaoperačníchsystémůtotakédnesumožňuje.totořešenímůžebýtzajistých okolnostíflexibilnějšíarychlejší,aletakénáročnějšínasystémovéprostředky zejménanačas procesoru.vposledníchletechsesetkávámeisnapůlhardwarovými/softwarovými implementacemiraidu,kdyhardwareobsahujejenminimálnípodporuavětšinuprácedělá ovladač;zatímcodříveexistovalyhardwarovéřadičeraidupouzevprovedeníscsi,nyníjsou dostupnétakéřadičesrozhranímide(3ware,promiseadalší).tytovariantyjsoulevné,aleřada produktůtétokategoriejenevalnékvalityavýkonu.dálesebudemezabývatpouzesoftwarovým RAIDpodLinuxem. 3.2TeoriefungováníRAIDu DřívenežsezaměřímenadetailyimplementacesoftwarovéhoRAIDupodLinuxem,podívámese naprincipfungováníjednotlivýchtypůraiduajejichvlastnosti RAID0(Nonredundantstripedarray) Tentotypjeurčenproaplikace,kterévyžadujímaximálnírychlostaneníredundantní.Naopakje potřebavzítvúvahu,žepravděpodobnostvýpadkutakovéhopolerostespočtemdisků.ideální použitípředstavujíaudio/videostreamingovéaplikace,eventuálnědatabázeaobecněaplikace,při kterýchčtemesekvenčněvelkámnožstvídat.základníjednotkoupolejetzv.stripe(zangl."stripe", českypruh),cožjeblokdaturčitévelikosti(běžně4 4096kBvzávislostinaaplikaci).Posobě jdoucídatajsoupakvpolirozloženastřídavěmezidiskydo"stripů"takovýmzpůsobem,abysepři sekvenčnímčtení/zápisupřistupovalokevšemdiskůmsoučasně.tímjezajištěnamaximální rychlostjakpřičtenítakizápisu,alesoučasnějetímdánatakézranitelnostpole.přivýpadku kteréhokolivdiskusestávajídatavpodstatěnečitelná(respektivenekompletní).raid0bývá označovánrovněžjakostriping.protoženeníredundantní,mánejvýhodnějšípoměrcena/kapacita. Početdiskůjelibovolný.Jeovšemtřebapamatovatnato,žesrostoucímpočtemdiskůvpolirostei pravděpodobnostvýpadkupole(protoževýpadeklibovolnéhodiskuznamenáhaváriiceléhopole); RAID0jetedyvelmirychlý,aleméněbezpečnýnežsamostatnýdisk.

Linuxové noviny. Úvodem David Häring. mailto:noviny@linux.cz. ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/local/noviny/2001-07/soutez 07-08/2001

Linuxové noviny. Úvodem David Häring. mailto:noviny@linux.cz. ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/local/noviny/2001-07/soutez 07-08/2001 07-08/2001 Linuxové noviny Úvodem David Häring Doba prázdnin a letních dovolených je pomalu za námi a všichni zase zvolna přivykáme pracovnímu procesu. Ani v redakci LN nezahálíme, a tak tady máme letos

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Linux RAID, LVM. 27. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

Linux RAID, LVM. 27. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Linux RAID, LVM Ondřej Caletka 27. listopadu 2012 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) Linux RAID, LVM 27. listopadu 2012 1 / 17 Obsah

Více

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Linux RAID, LVM Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Osnova Teoretický úvod do problematiky RAID Konfigurace SW RAIDu Představení LVM Konfigurace LVM Co je to RAID Redundant

Více

Stále více našich počítačů je vybaveno

Stále více našich počítačů je vybaveno Softwarový RAID a LVM Piotr Wolny DVD Po spuštění Linux+ Live DVD je možno otestovat probíranou problematiku. Na DVD disku Na DVD disku se nachází programy popisované v článku. Stále více našich počítačů

Více

RAID základní informace

RAID základní informace RAID základní informace RAID = Redundant Array of Independent Disks (vícenásobné diskové pole nezávislých disků). Využívá se: RAID0 : prosté zřetězení jakmile se zaplní první disk, data se automaticky

Více

Stavba a konfigurace NAS serveru s možností využití jako HTPC

Stavba a konfigurace NAS serveru s možností využití jako HTPC Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Stavba a konfigurace NAS serveru s možností využití jako HTPC pro nasazení v běžné domácnosti Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petr Halamíček

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Úvod. Linuxový server. Linuxové distribuce pro server. Debian GNU/Linux

Úvod. Linuxový server. Linuxové distribuce pro server. Debian GNU/Linux Úvod Linuxový server Na Linuxu se dá postavit ledacos, od malého LAMP servříku po komplexní řešení firemního informačního systému s vysokou dostupností. V této knize se zaměřím spíše na onu první oblast,

Více

Správa disků (storage) v Linuxu. Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com

Správa disků (storage) v Linuxu. Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com Správa disků (storage) v Linuxu Milan Brož Software Engineer / Kernel Storage / Red Hat mbroz@redhat.com Storage v Linuxu... co je to blokové zařízení přehled technologie virtualizace diskového prostoru

Více

Bloková zařízení v LINUXu. 2013 Jan Vrbata - GOPAS

Bloková zařízení v LINUXu. 2013 Jan Vrbata - GOPAS Bloková zařízení v LINUXu 2013 Jan Vrbata - GOPAS Bloková zařízení v LINUXu IDE a kompatibilní disková zařízení /dev/hdx, kde x je písmenem abecedy a-z Standardní EIDE řadič v PC přiřadí názvy zařízení

Více

LVM2 logical volume management

LVM2 logical volume management LVM2 logical volume management Milan Brož mbroz@redhat.com LinuxAlt 2007, 3.listopadu 2007, Brno Tato prezentace je licencována za podmínek GNU Free Documentation License - http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Více

1.1. Proveďte diagnostiku poskytnutého pevného disku (disků) s využitím technologie S.M.A.R.T. 1.2. Zjistěte informace o formátu na pevném disku

1.1. Proveďte diagnostiku poskytnutého pevného disku (disků) s využitím technologie S.M.A.R.T. 1.2. Zjistěte informace o formátu na pevném disku Periferní zařízení Laboratorní úloha C ( U lož e ní d at na p e v ný c h d i s c íc h) V y p rac ov ali : H A J A S J os e f J I Ř Í K P ř e m y s l ( z ap s al) K O R B E L O ta 1. Z a d á n í Laboratorní

Více

Stavba operačního systému

Stavba operačního systému Stavba operačního systému Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

SSD v serveru. Pavel Šnajdr InstallFest 2015

SSD v serveru. Pavel Šnajdr InstallFest 2015 SSD v serveru Pavel Šnajdr InstallFest 2015 Obsah Historie moderních SSD Jak funguje SSD Vybíráme SSD SSD v serveru pod Linuxem Vlastní zkušenost Diskuze Historie moderních SSD SSD založené na NAND flash

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Použití šifrovaných disků v Linuxu

Použití šifrovaných disků v Linuxu Použití šifrovaných disků v Linuxu Milan Brož mbroz@redhat.com LinuxAlt 2008, 1.listopadu 2008, Brno Tato prezentace je licencována za podmínek GNU Free Documentation License - http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Více

Bezpečn č os o t t dat

Bezpečn č os o t t dat Bezpečnost dat Richard Biječek Samostatný pevný disk RAID (Redundant Array of Independent Disks) SW implementace (Dynamické disky) HW řešení (BIOS, Řadič disků) Externí disková pole iscsi Fiber Channel

Více

Servis Fujitsu Technology Solutions

Servis Fujitsu Technology Solutions Servis Fujitsu Technology Solutions 15.1.2015 Jiří Charbuský 1 Copyright 2011 Fujitsu Technology Solutions Služby, které můžeme nabídnout Standardní záruční servis instalace rozšíření servisu (SupportPacky)

Více

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě). Rozdělení celkové kapacity disků mezi několik diskových jednotek. Princip Důvody:. Zvýšení rychlosti. Paralelní práce většího počtu diskových jednotek.. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

38.300,00 38.300,00 S diagnostics Intel Xeon X3430 Processor (2.40GHz, 4C, 8M Cache, 95W TDP, Turbo),

38.300,00 38.300,00 S diagnostics Intel Xeon X3430 Processor (2.40GHz, 4C, 8M Cache, 95W TDP, Turbo), Číslo zákazníka CZ2563132 ze dne: 25-03-2011 Číslo nabídky 51067649.3 Strana 1 z 5 tel. +420 225 772 727 fax +420 225 772 728 email Vážená paní/vážený pane, Na základě našeho předcházejícího jednání Vám

Více

PostgreSQL na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS

PostgreSQL na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS PostgreSQL na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS OpenAlt 2015, 7-8 listopad, Brno Tomáš Vondra tomas.vondra@2ndquadrant.com http://blog.pgaddict.com ne inženýr souborových systémů databázový inženýr Který souborový

Více

ť Š é ť ů ů é ž é Í Ř é ů ůž é é Ž Í ť é Ú Ú Ú Ú é ů ů Ž é é é é Ž é é ť ů Ú ň ů é ž Ž ů é ů é é é Á Ť é ď Á ů Í ž Í é é é é é é é é é Ý Ž Ž é é ů ů Ž Í é Í é ď ů é ů ů Ú é ó ť ž Ú Ž é úú ú Ž é ť ů Ž ů

Více

Instalace Packet Radia pod systémem Debian Linux s použitím zvukové karty jako modemu

Instalace Packet Radia pod systémem Debian Linux s použitím zvukové karty jako modemu Instalace Packet Radia pod systémem Debian Linux s použitím zvukové karty jako modemu Hned na začátek bych chtěl napsat, že paket se mi podařilo tímto postupem rozchodit pouze u jader kernel-image-2.4.x.

Více

Přednáška. Úložiště dat: HDD, SDD, RAID, DAS, NAS, SAN. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Úložiště dat: HDD, SDD, RAID, DAS, NAS, SAN. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Úložiště dat: HDD, SDD, RAID, DAS, NAS, SAN. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Pavel Slavíček

Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Pavel Slavíček Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Pavel Slavíček Intelligent Platform Management Interface 150 výrobců serverových technologií Významný standart Definice systémových a síťových rozhraní

Více

Když konvenční disky nestačí tempu vašich aplikací

Když konvenční disky nestačí tempu vašich aplikací Když konvenční disky nestačí tempu vašich aplikací EMC Jaroslav Vašek Account technology consultant 1 EMC vždy první na trhu s evolučními technologiemi v oblasti diskových polí 1 st WITH 1 st WITH 1 st

Více

Úprava a instalace lokálního repozitáře pro provoz ve virtualizačním prostředí VMware Server

Úprava a instalace lokálního repozitáře pro provoz ve virtualizačním prostředí VMware Server Úprava a instalace lokálního repozitáře pro provoz ve virtualizačním prostředí VMware Server Výstup z testování lokálního repozitáře NUŠL na Vysoké škole ekonomické v Praze Obsah Virtualizační nástroj

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 28 Martin Šmejda UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Redundance dat na datových nosičích pomocí Reed-Solomonových

Více

PA152: Efektivní využívání DB 2. Datová úložiště. Vlastislav Dohnal

PA152: Efektivní využívání DB 2. Datová úložiště. Vlastislav Dohnal PA152: Efektivní využívání DB 2. Datová úložiště Vlastislav Dohnal Optimalizace přístupu na disk Omezení náhodných přístupů Velikost bloku Diskové pole PA152, Vlastislav Dohnal, FI MUNI, 2013 2 Omezení

Více

KS-28T Kamerový systém

KS-28T Kamerový systém Kamerový systém Historie verzí Verze 1.05 ks-28t_v_cz_105 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

EMC Replication Manager/SE May 2005. EMC Replikace UPDATE 06/2006

EMC Replication Manager/SE May 2005. EMC Replikace UPDATE 06/2006 EMC Replikace UPDATE 06/2006 Lipavsky_Pavel@Emc.com 1 Přehled řešení Backup (LgNetwor) Klasifikace dat (V-SRM) Replikace Datové úložiště Aplikace E-mail Databáze FileShare HA-DR Archivace (EMailXTender)

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Virtualizace a Cloud computing. Luboš Matějka KIV FAV ZČU Plzeň

Virtualizace a Cloud computing. Luboš Matějka KIV FAV ZČU Plzeň Virtualizace a Cloud computing Luboš Matějka KIV FAV ZČU Plzeň Téma přednášky Virtualizace Historie Typy virtualizací Existující systémy Virtualizace a cloudy Podpůrné systémy Praktické nasazení Virtualizace

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

NAS 308 Seznámení s iscsi A S U S T O R C O L L E G E

NAS 308 Seznámení s iscsi A S U S T O R C O L L E G E NAS 308 Seznámení s iscsi Použití iscsi s vaším ASUSTOR NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je iscsi 2. Nastavit iscsi na vašem ASUSTOR NAS PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI Předchozí

Více

Práce s disky a ISO soubory

Práce s disky a ISO soubory Vytváření, připojování, virtuální mechaniky Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 4. listopadu 2013 Zobrazení všech zařízení Jak zobrazit všechna

Více

Administrace Unixu a sítí. Tomáš Kouba <17731@mail.vsfs.cz>, < tomas@jikos.cz>

Administrace Unixu a sítí. Tomáš Kouba <17731@mail.vsfs.cz>, < tomas@jikos.cz> Administrace Unixu a sítí Tomáš Kouba , < tomas@jikos.cz> Regulární výrazy I. Formální jazyk k popisu textu (jeho částí) Rozpoznatelný konečným automatem V praxi se používají silnější

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky. Porovnání výkonu softwarových diskových polí. Jan Růžička

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky. Porovnání výkonu softwarových diskových polí. Jan Růžička UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Porovnání výkonu softwarových diskových polí Jan Růžička Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach. Dostupné z www.soes.cz a www.rvp.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach. Dostupné z www.soes.cz a www.rvp.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Výpočetní technika Stavba PC Téma Základní deska PC Ročník II. Autor Mgr. Josef

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Datová úložiště Množství počítačem zpracovávaných dat, jejich uložení, zálohování a archivace vyžaduje potřebu jejich uložení. Data jsou ukládána do úložišť, aby byla zachována po určitou dobu. Tato doba

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Virtualizace v Linuxu

Virtualizace v Linuxu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lukáš Váša Virtualizace v Linuxu Bakalářská práce 2007/2008 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR17/2008 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: SÚKL Testovací prostředí Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační složka státu

Více

Obrázek 1 Obecné části Virtuální laboratoře Obrázek 2 Fyzický a virtuální prvek počítačové sítě Obrázek 3 Ilustrace nativního běhu simulátorů Obrázek 4 Potenciální využití emulátorů ve Virtuální laboratoři

Více

Virtuální datacentrum na ovirt způsob

Virtuální datacentrum na ovirt způsob Virtuální datacentrum na ovirt způsob Martin Sivák Red Hat 1 Agenda Co je ovirt a jak vypadá? Kde se vzal? Co umí? (Architektura) Co chystáme? 2 Co je ovirt? Centralizovaný nástroj pro správu velkého množství

Více

Úvod do problému: Níže uvedené obrazovky se zobrazí pouze v těchto třech případech spouštění systému Windows XP:

Úvod do problému: Níže uvedené obrazovky se zobrazí pouze v těchto třech případech spouštění systému Windows XP: Úvod do problému: Nástroj Ochrana disku systému Windows produktu Shared Computer Toolkit se skládá z několika softwarových součástí, které nejsou ve výchozím nastavení součástí systému Windows XP. Při

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Aplikovaná informatika Bakalářské studium kombinované Zdeněk Kuběnka Návrh a implementace systému s vysokou mírou dostupnosti

Více

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Agenda Pevné disky a fyzika Následky virtualizace Operace čtení vs. zápis SSD akcelerace Compellent All Flash

Více

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino Petr Kunc 42 % MANAŽERŮ SE ROZHODNE ŠPATNĚ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ 19 HODIN TÝDNĚ STRÁVÍME HLEDÁNÍM SPRÁVNÝCH INFORMACÍ 59 % ZAMĚSTNANCŮ NEMÁ VŠECHNA POTŘEBNÁ

Více

Přihlášení do VPN Univerzity Pardubice Debian GNU/Linux Lenny 32/64-bit

Přihlášení do VPN Univerzity Pardubice Debian GNU/Linux Lenny 32/64-bit Přihlášení do VPN Univerzity Pardubice Debian GNU/Linux Lenny 32/64-bit Příprava pro instalaci Cisco AnyConnect VPN klienta na 64-bit systému 1. Aplikace Cisco AnyConnect VPN Client je 32-bitová a proto

Více

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Operační systémy 2 Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Firewally a iptables Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo

Více

KS-28T Kamerový systém

KS-28T Kamerový systém Kamerový systém Historie verzí Verze 1.01 ks-28t_v_cz_101 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci na zakázku "Obměna serverů pro systém SAP" pro koncového zákazníka Pražská plynárenská, a.s.

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci na zakázku Obměna serverů pro systém SAP pro koncového zákazníka Pražská plynárenská, a.s. Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci na zakázku "Obměna serverů pro systém SAP" pro koncového zákazníka Pražská plynárenská, a.s. Specifikace předmětu zakázky Zadavatel poptává obměnu serverů pro provoz

Více

ReDefine Midrange Storage VNX/VNXe. Václav Šindelář, EMC

ReDefine Midrange Storage VNX/VNXe. Václav Šindelář, EMC ReDefine Midrange Storage VNX/VNXe Václav Šindelář, EMC 1 Rok 2000 2 FLASH disky mění disková pole Design storage systemů je limitován rozdílnou technologií disků Kapacita disků a jejich IOPS 1.2 1 400GB

Více

Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle)

Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle) Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle) víko není při použití příruby motoru nutné Řez A-A dle hřídele motoru příruba

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

NMS. Linux na Strahově. Radim Roška & Moris Bangoura InstallFest 2011. Silicon Hill 5.3. 2011

NMS. Linux na Strahově. Radim Roška & Moris Bangoura InstallFest 2011. Silicon Hill 5.3. 2011 Linux na Strahově Radim Roška & Moris Bangoura Installfest 2011 Silicon Hill 5.3. 2011 Obsah 1 2 3 4 Outline 1 2 3 4 Proč je open source na kopci? Linuxácká majorita :) funkčnost, použitelnost flexibilita

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

Volitelný počet jader

Volitelný počet jader Co přinese nového Co platí pro všechny Volitelný počet jader Charakteristika Nanometr nm10-9 mikrometr µm 10-6 Milimetr mm 10-3 FSB procesor s více jádry komunikuje prostřednictvím jednoho vlákna QPI

Více

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2 Ing. Milan Oulehla Úvod Informace o technikách, které používají tvůrci mobilního malware: Bezpečnostní chyby se mění v čase Vytvoření vlastních zdrojových

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 EMC VPLEX Architektura pro mobilitu a vysokou dostupnost v EMC hybridním cloudu Vaclav.Sindelar@EMC.com 2 Cíl prezentace Na konci této prezentace porozumíme interní architektuře VPLEX Local, VPLEX Metro

Více

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC SIMATIC WinAC RTX (F) 2009 - Novinka Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC Připojení SIMATIC ET200 přes Profibus Připojení SIMATIC ET200 přes Profinet

Více

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka Martin Chalupnik Advisory Product Specialist 10 May 2011 Jak připravit IBM System x server pro zákazníka IBM Presentation Template Full Version Agenda: IBM Support Portal IBM Bootable Media Creator IBM

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů Cvičení 4 Stručný úvod do problematiky virtualizace VirtualBox Martin Milata Multiplatformní virtualizační nástroj určený pro enterprice i domácí nasazení (GNU varianta).

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

Stavební kameny datových center - úložiště - management

Stavební kameny datových center - úložiště - management 1 Stavební kameny datových center - úložiště - management Cisco EXPO Praha 14.4.2010 Luděk Šafář Safar_Ludek@emc.com 2 Úložiště datového centra Efektně efektivní Tiering od extrémně rychlých a výkonných

Více

NAS 251 Seznámení s RAID

NAS 251 Seznámení s RAID NAS 251 Seznámení s RAID Nastavení disků s RAID A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je RAID a jeho různé nastavení 2. Nastavit nové disky s RAID PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI Předchozí

Více

Tabulka splnění technických požadavků

Tabulka splnění technických požadavků Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Technická specifikace diskového pole AOPK Požadavek na funkcionalitu Rozšíření stávající skupiny diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a EqualLogic 4110X

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine Tyto podmínky stanoví technické podmínky a požadavky pro poskytování vybraných Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Článek 1. Použití

Více

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor FASTPort Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům aneb Jak připojit koprocesor *) inteligentní karta = karta vybavená vlastním procesorem J. Němeček 12. 10. 2013 úvodní

Více

PostgreSQL na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS

PostgreSQL na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS LinuxDays 10. 10. 2015 PostgreSQL na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS srovnání (Linuxových) souborových systémů Tomáš Vondra 22.10. PostgreSQL Meetup @ FIT 27-30.10. pgconf.eu @ Vídeň cca

Více

Správa linuxového serveru: Šifrování s dm crypt/luks

Správa linuxového serveru: Šifrování s dm crypt/luks Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: Šifrování s... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: Šifrování s dm crypt/luks Ve třetím

Více

OS řady Microsoft Windows

OS řady Microsoft Windows Přednáška 11 OS řady Microsoft Windows Historie a verze OS Microsoft Windows.Architektura OS. Instalace Start OS. Aktualizace. Nastavení systému, sítě a uživatelských účtů. Troubleshooting. Windows shell

Více

Správa linuxového serveru: Dokončení praxe šifrování s dm crypt/luks

Správa linuxového serveru: Dokončení praxe šifrování s dm crypt/luks Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: Dokončení praxe... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: Dokončení praxe šifrování

Více

Toshiba EasyGuard v akci:

Toshiba EasyGuard v akci: Toshiba EasyGuard v akci Toshiba EasyGuard v akci: portégé m400 VYSOCE PŘENOSNÝ POČÍTAČ TABLET PC, KTERÝ ZVLÁDNE VŠE. Technologie Toshiba EasyGuard zahrnuje sadu funkcí, které pomáhají mobilním profesionálním

Více

Servery Incad, stav k 22.3.2013

Servery Incad, stav k 22.3.2013 Servery Incad, stav k 22.3.2013 Název fretka1 fretka2 fretka3 fretka4 fretka21 (virtual) fretka22 (virtual) fretka23 (virtual) Určení BETA/STANDBY BETA/STANDBY PROD PROD TEST TEST DEV IP 195.113.180.207

Více

Data v NetBezpečí Symantec NetBackup Appliance

Data v NetBezpečí Symantec NetBackup Appliance Data v NetBezpečí Symantec NetBackup Appliance Pavel Müller, Symantec ČR & SR Senior Presales Consultant Data v NetBezpečí Symantec NetBackup Appliance 1 Agenda Co je NetBackup Appliance? Proč další appliance?

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ZÁLOHOVÁNÍ DAT V DATABÁZI Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

1 z 7 22.3.2010 13:21

1 z 7 22.3.2010 13:21 Statistika pro fvsm.info (-03) file:///o:/dokumenty/martin/fvsm/export//awstats.fvsm.info.html 1 z 7 22.3. 13:21 Statistika pro: fvsm.info Poslední aktualizace: 20 Bře - 23:52 Zobrazený časový úsek: Měsíc

Více

Práce s disky a ISO soubory

Práce s disky a ISO soubory Vytváření, připojování, virtuální mechaniky Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. října 2014 Zobrazení všech zařízení Jak zobrazit všechna

Více