Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil."

Transkript

1 Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12

2 Život * AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel rétoriky, vzdělání v sedmi svobodných uměních Četba Hortensia (Cicero) ho přivádí k filosofii Učitelem rétoriky postupně v Thagaste, Kartágu, Římě a Miláně.

3 Život Postupně vyznavačem manichejství a novoplatonismu Roku 387 konvertoval ke křesťanství Po konverzi se vrací do Severní Afriky Zakládá klášterní domy (augustiniánská řehole) Zvolen biskupem v Hippo regius Umírá ve městě obklopeném germánskými vojsky

4 Duch, duše a tělo De lib II,XVI,41; Conf. 13,XXII-XXIII Tělo je více než nic Duše je celým životem těla Vždyť tak jako je celým životem těla duše, tak je blaženým životem duše Bůh. Bůh je životem duše, a když člověk Boha pozná:...stav se člověkem duchovním, posuzuje vše, co podléhá jeho úsudku, ale sám nebývá posouzen od nikoho. I.Kor. 2, 15

5 Poznání (Boha) Conf. 7,XVII; De lib. 2,III,7 Člověk poznává duší (bez duše je tělo mrtvé). Duše vnímá vnější dojmy pomocí těla svými vnitřními mohutnostmi a jejich poznání předává mohutnosti soudné k rozumovému úsudku. Vnější dojmy, vnitřní obrazotvornost a úsudek jsou všechny měnitelné. Neměnitelné je více než měnitelné. (nepochybné poznání získané povznesením mysli) Neměnitelné existuje = Bůh existuje

6 Víra De Civ. Dei XI,2-3; De mag. 37; Serm. 18,3, De Trinit. 9,1,1 Víra = myslet se souhlasem (cum assensione cogitare) Víra předpokládá rozumové poznání Víra předpokládá autoritu Autorita Absolutní (božská) Lidská Nutná pro porozumění zjevených pravd Užívaná všude ve společnosti Může se mýlit

7 Rozum a víra De Civ. Dei XI,2-3; De magistro 37-38; Serm. 18,3, De Trinit. 9,1,1 Rozum očištěný vírou poznává lépe Na všechny věci, které chápeme, se tážeme ne mluvícího, který se zvnějšku ozývá, nýbrž Pravdy, vládnoucí uvnitř nad samou myslí, a abychom se jí tázali, jsme snad pobízeni slovy. Ten však, jenž je tázán, nás poučuje, Kristus, o němž bylo řečeno, že přebývá ve vnitřním člověku, tj. nezměnitelná ctnost Boží a věčná moudrost. (De magistro 38) Plné poznání Pravdy bude až po tomto životě

8 Učení, autorita a rozum De Ordo II,26; De Magistro 37 a 40 Autorita a rozum jsou základem učení Z hlediska času je přednější autorita, z hlediska věci však rozum. Kdo vstoupí do této brány, přidržuje se bez jakéhokoli váhání předpisů pro nejlepší život, a teprve, když se jimi stane učenlivým, pozná, i jak je rozumné to, čeho následoval před rozumem, i co je sám rozum, jehož následuje a jejž chápe, opustiv kolébku autority a jsa upevněn a připraven, i co je duch, v němž je všechno obsaženo nebo spíše on je vším i co je počátek všeho, ležící mimo všechno. K tomuto poznání mohou dojít v tomto životě jen málokteří, za toto poznání nikdo ani po tomto životě.

9 Řád bytí De ordo II,14-15; De Civ. 1,XI,16 a 1,XII,2-5 ; De lib. 3,IX,24; ; Conf. 13,XXX Neboť jelikož Bůh je svrchované bytí, tj. v nejvyšším stupni jest a proto jest neproměnný: věcem, které stvořil z ničeho, dal bytí, ale nikoli bytí svrchované, jaké má on: jedněm dal bytí více, jiným méně, a tak uspořádal přirozenosti podle stupňů bytí. Tudíž té přirozenosti, která v nejvyšší míře jest, jejímž působením je všecko, co jest, té je protichůdná jenom ta přirozenost, která není. De Civ. 1,XII,2-5

10 Řád dobra (ordinatio) De ordo II,14-15; De Civ. 1,XI,16 a 1,XII,2-5 ; De lib. 3,IX,24 a 3,V,12-13; ; Conf. 13,XXX Tedy všechny přirozenosti, protože jsou a tudíž mají svůj způsob, svůj tvar a jakýsi vlastní vnitřní soulad, jsou ve skutečnosti dobré. Jsou-li tam, kde mají podle podle přirozeného řádu býti, uchovávají svoje bytí v té míře, ve které je obdržely; a ty, které neobdržely bytí ustavičné, mění se k horšímu nebo k lepšímu podle potřeby a pohybu bytostí, jež jsou Stvořitelovým zákonem poddány, spějíce božskou prozřetelností k tomu konci, který zahrnuje způsob řízení vesmíru. De Civ. 1,XII,5

11 Cíl lidského života Conf. 10, XX-XXIII; De lib. 1,XIII,29-30 a 2,XIII,35; De Civ. 1,X,3 Všichni rozumní lidé chtějí být blažení Aby totiž člověk uměl sám sebe milovati, jest mu dán cíl, k němuž má odnášeti všechno své konání, má-li být blažený; vždyť ten kdo se má rád, nechce nic jiného než být blažený. Tímto cílem je pak spojení s Bohem. De Civ. 1,X,3 A sama věčná blaženost jest: Radovati se v Tobě, z Tebe, pro Tebe. To jest věčná blaženost a nic jiného. Conf. 10, XXII

12 Svobodná vůle De Lib 2,XVII,46 Předpoklad pro získání blaženosti Dobra Velká Ctnosti Střední Duševní síla = svobodná vůle Malá Tělesná potěšení Vůle získá velká a neproměnná dobra, pokud je chce, i když je sama prostředkem. Chce-li nižší (vnější, osobní) dobra, hřeší a je spravedlivě potrestána.

13 Svobodná vůle a Boží předvědění De Lib 2,XVII,46 Lidská vůle je svobodná X Bůh ví všechno dopředu Paradox. Křesťan má věřit obojímu.

14 Bůh De Civ I,VII,30, Conf 7,IV, De Lib 3,13,36, De Trin 8,3,4 Neměnný, nedělitelný, neporušitelný, neomezený, neměnné vůle Avšak koná je a uskutečňuje jeden pravý Bůh, jako Bůh, tj. je všude celý, nejsa omezen žádnými místy, nejsa svázán žádnými pouty, nejsa dělitelný v žádné části a po žádné stránce měnitelný, plně nebe i zemi svou přítomnou mocí, aniž toho jeho bytost potřebuje. Věčný, všemohoucí, vševědoucí, nejvyšší bytí a dobro

15 Přeměňujte se obnovou mysli své, abyste zkoušeli, co jest vůle Boží, co totiž je dobré, příjemné, dokonalé. (Řím 12,2) Kdo totiž je obnoven v mysli a vidí okem rozumu Tvou pravdu, nepotřebuje již lidského průvodce, aby dle jeho vzoru jednal. (Conf. 13, XXII)

16 Zmíněná Augustinova díla latinsky a česky De libero arbitrio O svobodném rozhodování in: Augustin: Člověk, Říman, světec, Vyšehrad, Praha 2000 De Civitate Dei O boží obci, Karolinum, Praha 2007 Confessiones Vyznání, Kalich, Praha 1990 De Magistro, De Ordo De Trinitate In Ioannis Epistulam Sekundární literatura: O učiteli, O pořádku in: Svoboda, Karel: Estetika svatého Augustina, Karolinum, Praha 2000 O Trojici in: Novák: Josef J.:Patristická čítanka, Praha 1983 Výklad k 1. listu sv. Jana in: Novák. J.: Šestá patristická čítanka, Česká katolická charita 1989 Markus, R.A.: Marius Victorinus a Augustin in: Armstrong: Filosofie pozdní antiky, OIKYMENH, Praha 2002

Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 ÚVOD DO PATRISTIKY Jde o období šíření křesťanství a počátky křesťanské filozofie církevních otců (patér = otec). Časově se shoduje se závěrečnou fází antiky, v některých ohledech křesťanská a antická

Více

O C M, OSB M, B. 1917

O C M, OSB M, B. 1917 O C M, OSB M, B. 1917 K, C P C J C V B 2009, A.D. PŘEHLED I. N B 1. Boží plán našeho předurčení k tomu, abychom byli přijati v Ježíši Kristu za vlastní Boží děti 1 2. Kristus, jediný vzor veškeré dokonalosti:

Více

Věroučná konstituce o Božím zjevení. Dei verbum BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA

Věroučná konstituce o Božím zjevení. Dei verbum BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei verbum BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA 1 Posvátný sněm naslouchá Božímu slovu se zbožnou úctou

Více

Hořlavině stačí jiskra

Hořlavině stačí jiskra 1 Obsah: Hořlavině stačí jiskra (úvodník) 1 P. Gorazd Cetkovský,O.Carm. Čtyři klíčové pojmy k dalšímu růstu (3. část) 2 P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor Panna Maria Matka naděje 3

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO Filozofická fakulta Katedra filozofie Hlavní filosofické zdroje Petrarkova Mého Tajemství Basic filosofical sources of Petrarch s Secretum Diplomová práce Dagmar Šultesová V. ročník

Více

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE VERITATIS SPLENDOR Encyklika Jana Pavla II. O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE z 6. srpna 1993 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 2001/94 ze

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Christologická čítanka

Christologická čítanka Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

4 FILOZOFIE OBDOBÍ HELÉNISMU, PATRISTIKA A SV. AUGUSTIN

4 FILOZOFIE OBDOBÍ HELÉNISMU, PATRISTIKA A SV. AUGUSTIN 4 FILOZOFIE OBDOBÍ HELÉNISMU, PATRISTIKA A SV. AUGUSTIN 4 FILOZOFIE OBDOBÍ HELÉNISMU, PATRISTIKA A SV. AUGUSTIN RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY 4. modul přiblíží čtenáři filozofické a myšlenkové směry směry období

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

(??) Možná se ptám poněkolikáté: Kudy vede ona vědomá cesta do harmonie BYTÍ?

(??) Možná se ptám poněkolikáté: Kudy vede ona vědomá cesta do harmonie BYTÍ? (??) Možná se ptám poněkolikáté: Kudy vede ona vědomá cesta do harmonie BYTÍ? (K) Pokud mohu konstatovat, pak jsme již celkem vyčerpávajícím způsobem komentovali aktivitu jedince v rámci BYTÍ společenských

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

SMYSL A DUCH BENEDIKTOVY ŘEHOLE. Cisterciácké opatství Vyšší Brod & Nakladatelství Gloriet, s.r.o. Ildefons Herwegen, OSB

SMYSL A DUCH BENEDIKTOVY ŘEHOLE. Cisterciácké opatství Vyšší Brod & Nakladatelství Gloriet, s.r.o. Ildefons Herwegen, OSB Ildefons Herwegen, OSB doktor teologie a doktor práv opat Benediktinského opatství Maria Laach, 1942 SMYSL A DUCH BENEDIKTOVY ŘEHOLE Cisterciácké opatství Vyšší Brod & Nakladatelství Gloriet, s.r.o. KATALOGIZACE

Více

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 1 / 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE, PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ

Více

ÚVOD. Tento svazek obsahuje tři dokumenty, které se týkají nové formule Vyznání víry (Professio fidei):

ÚVOD. Tento svazek obsahuje tři dokumenty, které se týkají nové formule Vyznání víry (Professio fidei): ÚVOD Tento svazek obsahuje tři dokumenty, které se týkají nové formule Vyznání víry (Professio fidei): - Vyznání víry a Přísaha věrnosti, kterou je třeba složit při převzetí úřadu vykonávaného jménem církve.

Více

Hazrat Inayat KHAN VNITŘNÍ ŽIVOT. Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň

Hazrat Inayat KHAN VNITŘNÍ ŽIVOT. Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň Hazrat Inayat KHAN VNITŘNÍ ŽIVOT ] Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň I. Příprava na cestu Vnitřní život je cesta a kdo ji nastupuje, musí se na ni připravit. Nejsme-li připraveni, vydáváme se v

Více

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Mezinárodní teologická komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Obsah Úvod 1. kapitola: Konvergence 1.1. Mudroslovné tradice a světová náboženství 1.2. Řecké a římské prameny přirozeného

Více

O C M, OSB M, B. 1919 C P C J C V B 2008, A.D.

O C M, OSB M, B. 1919 C P C J C V B 2008, A.D. O C M, OSB M, B. 1919 K C P C J C V B 2008, A.D. OBSAH Ú I. Kristova tajemství jsou naše tajemství 3 II. Jak si přivlastnit ovoce Ježíšových tajemství 16 1. O K III. V lůně Otcově (In sinu Patris) 28 IV.

Více

Den s jógou. Sestavila a vydala: Elisabeth H A I C H. (Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň)

Den s jógou. Sestavila a vydala: Elisabeth H A I C H. (Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň) Den s jógou Sestavila a vydala: Elisabeth H A I C H (Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň) Obsah název kapitoly stránka Úvod... 1 Neděle... 4 Pondělí...

Více

P. Gabriel Souček, OP.

P. Gabriel Souček, OP. P. Gabriel Souček, OP. 1991 Zpracováno pro potřeby Katechetického kurzu v Hradci Králové P. Gabriel Souček, OP. KŘESŤANSKÝ ŽIVOT V dnešní době a v našem prostředí nestačí říci: Jsem věřící křesťan ; materialismus,

Více

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE. O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 12 6. srpna 2000 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY DEKLARACE DOMINUS IESUS O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2000 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

Více

Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a

Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a Patristika Charakteristika období Období patristiky začíná víceméně současně s naším letopočtem, respektive se vznikem křesťanství (přibližně rok 30 po Kr.) a končí zhruba v 7. - 8. století. základní dělení

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 1803/94

Více

Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995)

Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) 1) V jednoho Boha věřit budeš. První přikázání zahrnuje víru, naději a lásku. Neboť Bůh je stálý, neměnný,

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1867

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1867 1. KATECHISMUS Z ROKU 1867 2. KATECHISMUS Z ROKU 1955 3. KATECHISMUS Z ROKU 1995 ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI

Více