Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)"

Transkript

1 Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

2 Obsah: 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁNÍ, VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A SLEDOVANÉ CÍLE ŘEŠENÍ METODIKA - SBĚR, ANALÝZA A ZPRACOVÁNÍ DAT SBĚR DAT PODKLADY PRO ANALÝZU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VÝSLEDKY GEOMORFOLOGIE TRASY HLAVNÍHO KORYTA PRŮTOKY KORYTEM A NIVOU, SPLAVENINOVÝ REŽIM EVIDENCE AKUMULACÍ DŘEVNÍ HMOTY V KORYTĚ EVIDENCE ÚPRAV NA TOKU EVIDENCE VZDUTÝCH ÚSEKŮ A MIGRAČNÍ PROSTUPNOST PŘÍČNÝCH OBJEKTŮ ODKLON VYUŽITÍ ÚZEMÍ NIVY OD PŘÍRODNÍHO STAVU A PROVÁZANOST TOKU A NIVY STRUKTURA VEGETAČNÍHO KRYTU V NIVĚ (CHARAKTER BŘEHOVÉHO POROSTU, CHARAKTER POROSTU V NIVĚ) VLIV HRÁZÍ A BARIÉR NA ZÚŽENÍ AKTIVNÍ INUNDACE EVIDENCE ODSTAVENÝCH RAMEN A AKTIVNÍCH NIVNÍCH KORYT VLIV OKOLNÍ KRAJINY NA POŘÍČNÍ ZÓNU FOTODOKUMENTACE Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 1

3 1. Úvod 1.1. Základní údaje Název úkolu: Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje ř. km (0,0 79,1) Zadavatel prací: Zodpovědný řešitel: Povodí Labe s.p. Víta Nejedlého Hradec Králové 3 ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář v oboru revitalizace říčních systémů Realizační skupina: Ing. Miloslav Šindlar: koordinace prací, tvorba metodiky Mgr. Jan Zapletal: koordinace prací, GIS projekty, závěrečná zpráva, mapové výstupy, vyhodnocení podkladů Ing. Jaroslav Lohniský: vyhodnocení podkladů, gmf analýzy Bc Roman Bárta: terénní průzkum, fotodokumentace Petr Zedínek: terénní průzkum, fotodokumentace Pavla Novotná: vyhodnocení podkladů, GIS 1.2. Zadání, vymezení zájmového území a sledované cíle řešení Na základě zadání Povodí Labe s.p. proběhlo hydromorfologické hodnocení toku Metuje a navazující nivy v ř.km 0,0-79,1. Hodnocení bylo prioritně zaměřeno na zmapování základních geomorfologických charakteristik toku, příčných vodohospodářských staveb a jejich vzdutých úseků, úprav na toku, odstavených říčních ramen a nivních koryt, hrází a bariér a základní popis nivy a okolní krajiny. Výsledky terénního šetření a vyhodnocení podkladů bylo zaznamenáno do tabulek, které byly následně digitalizovány. Výše uvedené postupy a hodnocení budou začleněny jako součást Plánů oblastí povodí v souladu s požadavky Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a rady z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky pro Českou republiku. 2. Metodika - sběr, analýza a zpracování dat 2.1. Sběr dat Sběr podkladových dat pro účely zpracování probíhal od října roku Terénní šetření toku Metuje proběhlo dle metodických pokynů ve druhé polovině října roku Podkladem terénních pracovníků pro zakreslení výsledků byly vytištěné mapy 1: 5 000, které byly nastaveny do měřítka 1: Na základě výsledků terénního průzkumu, fotodokumentace a poskytnutých podkladů od zadavatele prací byla zahájeno podrobné zpracování jednotlivých popisných atributů hodnocených toků. Výsledky byly zpracovány v projeku GIS ve formátu shapefile. Dále byla zpracována podrobná fotodokumentace jednotlivých Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 2

4 charakteristických lokalit. Polohopis jednotlivých lokality je digitalizován a výstupem je shapefile s ID jednotlivých lokalit Podklady pro analýzu řešeného území zadání investora terénní průzkum informace a data získané od pracovníků Povodí Labe s.p. základní vodohospodářská mapa 1 : základní mapa rastrová 1 : (pro účely zpracování zapůjčené od podniku Povodí Labe s.p.) ortofotomapy 1 : 5 000, (pro účely zpracování zapůjčené od podniku Povodí Labe s.p.) GIS vrstvy záplavových území dostupných na webové adrese podniku Povodí Labe s.p. (Q5., Q20., Q100., Q his., Qaz) kilometraz (shape) administrativní kilometráž vodních toků, (pro účely zpracování zapůjčené od podniku Povodí Labe s.p.) objekty (shape) - kompletní databáze objektů v celém povodí Labe, (pro účely zpracování zapůjčené od podniku Povodí Labe s.p.) ramena (shape) ramena v povodí Labe, podklad 1 : (pro účely zpracování zapůjčené od podniku Povodí Labe s.p.) vodni_plochy (shape) - vodní plochy v povodí Labe, podklad 1: (pro účely zpracování zapůjčené od podniku Povodí Labe s.p.) toky_pla (shape) osa vodních toků v povodí Labe, podklad 1: 5000 (pro účely zpracování zapůjčené od podniku Povodí Labe s.p.) objekty_isypo - (tabulka objektů v geodatabázi) (pro účely zpracování zapůjčené od podniku Povodí Labe s.p.) studie odtokových poměrů jednotlivých toků Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 3

5 3. Výsledky V rámci zpracování jednotlivých popisných charakteristik bylo upraveno řazení tabulek do logických celků. Tabulky č. 1-5b hodnotí převážně samotný tok, zbývající tabulky jsou zaměřeny na hodnocení nivy a okolní krajiny. Datová struktura tabulek byla zachována. Datové soubory dle zadání Řazení datových souborů zpracovatele Data (shape) 1. Geomorfologie trasy hlavního koryta 1. Geomorfologie trasy hlavního koryta morf_tok.shp 2. Průtoky korytem a nivou, splaveninový režim 2. Průtoky korytem a nivou, splaveninový režim morf_tok.shp 3. Odstavená říční ramena 9. Odstavená říční ramena ram_tok.shp 4. Evidence vzdutých úseků a migr. prostupnost 5.a Evidence vzdutých úseků a migr. prostupnost vzdu_tok.shp 5.b Evidence zrušených příčných objektů v toku zru_obj.shp 5. Evidence úprav na toku 4. Evidence úprav na toku upr_tok.shp 6. Vliv hrází a bariér 8. Vliv hrází a bariér bar_tok.shp 7. Struktura vegetačního krytu v nivě 7.a Struktura břehových porostů veget_tok.shp 7.b Struktura vegetačního krytu v nivě brveg_tok.shp 8. Vliv okolní krajiny na poříční zónu 10. Vliv okolní krajiny na poříční zónu pz_tok.shp 9. Odklon využití území nivy od přírodního stavu 6.a Odklon využití území nivy od přírodního stavu ps_tok.shp 6.b Ekologické vazby toku a poříční zóny niva_tok.shp 10. Evidence akumulací dřevní hmoty v korytě 3. Evidence akumulací dřevní hmoty v korytě drev_tok fotodokumentace jednotlivých lokalit fotodokumentace jednotlivých lokalit foto.shp Řazení databáze dle zpracovatele Datové soubory charakterizující TOK 1. Geomorfologie trasy hlavního koryta 2. Průtoky korytem a nivou, splaveninový režim 3. Evidence akumulací dřevní hmoty v korytě 4. Evidence úprav na toku 5.a Evidence vzdutých úseků a migr. prostupnost 5.b Evidence zrušených příčných objektů v toku Datové soubory charakterizující NIVU 6.a Odklon využití území nivy od přírodního stavu 6.b Ekologické vazby toku a poříční zóny 7.a Struktura břehových porostů 7.b Struktura vegetačního krytu v nivě 8. Vliv hrází a bariér 9. Odstavená říční ramena 10. Vliv okolní krajiny na poříční zónu Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 4

6 3.1. Geomorfologie trasy hlavního koryta Výsledky jsou zpracovány v shapefile s názvem morf_tok.shp. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže Průtoky korytem a nivou, splaveninový režim Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 5

7 Výsledky jsou zpracovány v shapefile s názvem morf_tok.shp. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže. V atributu zdroj dat Q je uveden použitý podklad: 1- charakteristické hydrologické údaje toků v ČSSR 2- data poskytnutá ČHMÚ 3- výpočty zpracovatele studie V případě atributu GMF jsou použity následující zkratky: 3.3. Evidence akumulací dřevní hmoty v korytě Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 6

8 Výsledky jsou zpracovány v shapefile s názvem drev_tok.shp. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže Evidence úprav na toku Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 7

9 Výsledky jsou zpracovány v shapefile s názvem upr_tok.shp. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže Evidence vzdutých úseků a migrační prostupnost příčných objektů Výsledky jsou zpracovány v shapefile s názvem vzdu_tok.shp. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže. V rámci zpracování evidence byly vylišeny objekty, které jsou zrušeny Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 8

10 viz tab. č. 5b. Data jsou ve formátu shapefile zru_obj.shp (point).datová struktura zůstala zachována. 3.6 Odklon využití území nivy od přírodního stavu a provázanost toku a nivy Původní hodnotící tabulka byla v rámci zpracování rozdělena na dva samostatné shapefile, které mají zachovanou strukturu od zadavatele studie. Odklon využití území nivy od přírodního stavu je uveden v shapefile s názvem ps_tok.shp tab 6a, popis ekologické vazby toku a Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 9

11 poříční zóny je uveden shapefile niva_tok.shp tab. 6b. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže Struktura vegetačního krytu v nivě (charakter břehového porostu, charakter porostu v nivě) Původní hodnotící tabulka byla v rámci zpracování rozdělena na dva samostatné shapefile, které mají zachovanou strukturu od zadavatele studie. Popis břehových porostů je uveden v shapefile s názvem veget_tok.shp tab 6a popis vegetačního krytu v nivě v shapefile brveg_tok.shp tab. 6b. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže. Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 10

12 3.8. Vliv hrází a bariér na zúžení aktivní inundace Výsledky jsou zpracovány v shapefile s názvem bar_tok.shp. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže. Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 11

13 3.9. Evidence odstavených ramen a aktivních nivních koryt Výsledky jsou zpracovány v shapefile s názvem ram_tok.shp. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže. Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 12

14 3.10. Vliv okolní krajiny na poříční zónu Výsledky jsou zpracovány v shapefile s názvem pz_tok.shp. Popis jednotlivých hodnotících atributů je uveden níže. Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 13

15 3.11. Fotodokumentace Celkem bylo zdokumentováno 128 lokalit. Jednotlivé lokality byly zdigitalizovány výstupem je shapefile s ID jednotlivých lokalit. Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 14

16 V Býšti, listopad 2005 Plán oblasti Horního a středního Labe,hydromorfologická studie toku Metuje ř. km 0,0 79,1. ŠINDLAR s.r.o.listopad 2005, s. 15

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment

Více

ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 1. ÚVOD...2 1.1. ZADÁNÍ KONCEPCE...2 1.2. ZPŮSOB ŘEŠENÍ KONCEPCE...2 1.3. OBSAH KONCEPCE V ANALYTICKÉ ČÁSTI...2 1.3.1. Tištěné výstupy...2 1.3.2. Digitální výstupy...9 1.4. NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI (DATY)...10

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS RNDr. Josef Glos, RNDr. Jiří Kocián AGERIS. s.r.o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545 241 842-3, E-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více