Přehled literatury s volyňskou tématikou (Druhé doplněné vydání)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled literatury s volyňskou tématikou (Druhé doplněné vydání)"

Transkript

1 Postupně, v součinnosti s regiony a vydavatelskou komisí, bude řešena distribuce i aktualizace vydavatelské činnosti Přehled literatury s volyňskou tématikou (Druhé doplněné vydání) 1. Vaculík, J.: Vlastivědná práce volyňských Čechů 2. Knihy, vydané po roce Kroniky českých obcí na Volyni Praha / 11

2 Ve snaze dát zejména laickým badatelům širší, byť neúplný, přehled o literatuře s volyňskou tématikou byla zpracována tato skromná pomůcka, poprvé vydaná v roce 2004 při příležitosti umístění výstavy Osudy volyňských Čechů v Městském muzeu v Podbořanech. Dík porozumění starosty a městské rady se tím výstava mění z putovní na stálou. Profesionálním badatelům snad patří připomenout, že nejúplnější bibliografické odkazy k této problematice najdou v dílech J. Vaculíka. Článek Vlastivědná práce volyňských Čechů je zprávou zasvěceného odborníka, ale zachycuje jen omezený časový úsek, protože referát byl přednesen v roce 1997 a publikován o dva roky později. Jaroslav Vaculík Jiří Hofman. Vydáno svépomocně (první vydání v roce 2004). Praha / 11

3 2. Knihy, vydané po roce 1945 (uspořádání dle příjmení autorů) AUTOR NÁZEV VYDAL STR ROK VYD. Dufek, Vl. Dufek,Vl. Dufek,Vl. Frydrycho-vá, M. Klicpera, J. Pelcová, V. Drahokoupil, J. Širc, V. Vaculík, J Širc, V. Vaculík, J. Hřibovská, A. Hřibovská, A. Hřibovská, A. ISBN Návrat volyňských Čechů do vlasti v archivních materiálech. 1) SČVP Kapitoly z dějin volyňských SČVP 1997 Čechů. 1) Doplňky k dějinám volyňských SČVP Čechů I. (Protiněmecký odboj, Blaník, mírový život). Cena života je život. O záchraně židovské rodiny manžely Kašparovými na Moldavě. Historická mapa českého osídlení na Volyni. 1) 3 mapy, 638 lokalit v nichž žili Češi a základní údaje o obcích. Češi na Volyni, základní informace. 1) Čechy na Volyni, osnovni vidomosti (ukrajinsky). 1) Češi na Volyni, základní informace. Druhé doplněné vydání. Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. (První vydání.) 1) Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. Druhé doplněné vydání. Vůně domova. Sbírka veršů. Soumraky a úsvity Sbírka veršů. A hvězdy prší do zahrad Sbírka veršů. JUPOS, Ostrava Nakladatelství Volyň. Hradil Jiří Hofman. Nakladatelst ví Volyň Ukrajinská iniciativa v ČR. ČSBS. Hradil MÚ v Podbořanech. ČSBS. Hradil Jiří Hofman. ČSBS. Hradil Jiří Hofman. Hýbler, Vl. Bojová cesta volyňských Čechů do vlasti. 1) ONV a OV ČSPB. Jelínek, Jan Pouštěj chléb svůj po vodě. Hradil a vydal autor Hradila a vydala autorka / 11

4 Kačírek, V. Čeští hasiči na Volyni. FIRE EDIT s.r.o. Kriseová, Z. Kočičí životy. Hynek, Osudy rodiny. Praha. Kšicová, D. Rodinná kronika volyňských Masarykova Vaculík, J. Čechů. Rod Jana Duhy z let univerzita, Kytl, Vacl. Zápotocký, V Žáková, Mil Z Kupičova do staré vlasti. Vzpomínky, přehledy, fakta. Lanciger, Jos. Střetnutí věků. Osudy krajanů z Dlouhého Pole a okolí. Landa, V. Landa, V. Dana Martinovská a Josef Řepík Mašek, Vl. Holý, Al. Hlaváček, R. Mička,Ivo Život českého reemigranta z Volyně ve vlasti v letech (rusky). Život v ČSSR a ČR před a po sametové revoluci z pohledu českého reemigranta z Volyně (rusky). Český Malín, Lidice volyňských Čechů nikdo není zapomenut. 1) O odbojářích na Podbořansku. Dva měsíce u volyňských Čechů. Postřehy ze studijního pobytu. Nosková, H. Návrat Čechů z Volyně. 1) Naděje a skutečnost Palička, Vl. Nezaváto časem. 1) Volyňští Češi v tankových bojích. Pancíř, J. zpracoval a připravil k vydání. Pospíšil, J. Pospíšil, J. Pospíšil, J. Návrat volyňských Čechů. Články redaktorů a dopisovatelů časopisu Věrná stráž před a těsně po reemigraci. Setkání a loučení. Výběr z básníkova díla. Kapitoly z historie obce Ostromeč, okr. Horšovský Týn První setkání rodáků z Hlinska ) Projevy a příspěvky. Brno. Hradili a vydali autoři. AMOSIUS SERVIS, Ostrava x Hradil a vydal autor Nakladatelst ví Nymburk] : VEGA-L, [2010] ZO ČSPB Podbořany a okolí. Rabasova galerie Rakovník. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. SČVP s podporou MHMP. Vydal a hradil zpracova-tel. Nakladat. Volyň. Vydal a hradil autor. MěNV v Uničově / 11

5 Pospíšil, J. Lohvinová, V. Thořová, V. K tisku připravil a náklady hradil Jiří Hofman. Rejcht, O. Rejcht, O. České písně z ukrajinské Volyně. 508 písní s notami a pasportizaci všech písní. Michalovská setkání. Při příležitosti odhalení pamětní desky v Michalovce. Paprsky kalicha v letoros-tech vol. Čechů. Evangelíci na Volyni. Rejzek, J.V. Nezradili 1) O protinacistickém odboji volyňských Čechů. Stryjová, M. Nad rovinou. Obrázky z Volyně. Šíma, J. Osudy českého vystěhovalce. (Vl. jm. Jiří Pancíř). Šimek, V. Volyňáci. O Češích z Volyně ve staré vlasti. Šimek, V. U nás na Volyni. Obrázky z Volyně. Vaculík, J. Vaculík, J. Vaculík, J. Vaculík, J. Vaculík. J. Vaculík. J. Vaculík. J. Vaculík. J. Vaculík. J. Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech Studie Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech Dějiny volyňských Čechů I.díl Dějiny volyňských Čechů II.díl Dějiny volyňských Čechů III.díl Češi v cizině emigrace a návrat do vlasti. Volyňští Češi v protifašistickém zápase. Ústav pro etnografii a folkloristi-ku AV ČR. Hradil a vydal autor. MU,Brno. Hradil autor V tisku. Brno Ml. fronta. Praha. Vydal a hradil autor OM Sokolov. OÚ Sokolov Národohosp. ústav Josefa Hlávky. Masar. univerzita, Brno. Pedagogická fakulta MU, Brno. Univerzita J.E.Purkyně Neuvedeno SČVP Masar univerzita, Brno. Ped. fak MU Brno. ČSPB / 11

6 Zárecká, J. Bliml, P.; Ent, A.; Pánková, M.; Perný, J.; Rébl, J.; Rejzek, J.V.; Růta, J.; Širc, V. a další Sůl volyňské země Povídky z mládí v rodné obci. Sborníky DUKLA VĚČNĚ ŽIVÁ Více než 70 vzpomínkových příspěvků volyňských Čechů z bojů. Jen V. Širc je autorem 52 příspěvků. Nakladatelství Volyň x Dukelské muzeum ve Svidníku. 1) Takto označená publikace je zmíněna, nebo obšírněji uvedena či hodnocena v části Vaculík, J.: Vlastivědná práce volyňských Čechů 6 / 11

7 3. Kroniky českých obcí na Volyni (stav k dubnu 2006) Knižní vydání (uspořádání podle názvů obce) NÁZEV OBCE AUTOŘI NÁZEV KNIHY VYDAL STR ROK VYD. Boratín. Vlk, J. Vlková, A.Vlk, Vl. Kronika českého Boratína Dembrovka Samec, Vl. Kronika obce Dembrovky na Volyni. Budky Hubinské, Český les, Hájenka, Hubín, Niva Hubínská, Novosilky, Ostrov, Oščov, Račín Nový, Selisko, Senkevičovka, Sergejevka, Sklíň Dvůr, Sofievka u Lucka, Vilhelmovka. Dorohostaje, Frankov, Krásná Hora, Libánovka, Moskovština, Nová ves. Kochanka, Podvysoká, Rohozná, Volkov. Omelany Malé. Ozerany České. Fojtík, J.; Kozák,J.; Půlpytel, K; Petříček, V.; Hýbler, Vl. Širc, V. Širc, V. Huleč Česká. Bonek, J. Manová, D. Stárek, V. Volyňští Češi emigrace a návrat do vlasti. 1) Minulost zavátá časem. 1) Stopy zaváté časem. 1) Kronika Volkova a přilehlých obcí. Forte, Ústí n/labem. MiNV Olbramovi ce OV ČSPB v Lounech. ZO ČSPB v Lipenci ve vydavatelství NOVINÁŘ Huleč Česká navolyni. 1) Roky Mastný, J. Malé Omelany. Holá Lud., České Ozerany. Holý Jiří, Holý Jan ISBN / 11

8 Chomout. Bačovský, M. Kronika obce Chomoutu. Kvasilov. Šereťuk, M. Kronika českého Kvasilova Malín Český. Martinovský, Kronika Českého J.A. Malína. 1) Malín Český. Martinovský, J.A., Širc,V. Malín Český. Dufek, Vl. Michna Sergejevka. Mazánek, Fr. Kronika Českého Malína. Český Malín. Michna Sergejevka. Vyhnanci na Sibiř. V knize: Český Malín, Michna Sergejevka, Vyhnanci na Sibiř. Michalovka Rejchrt, O. Michalovské ozvěny. 1) Straklov Masopust, M. Suchopárová - Skřivánková, V. Kupičov. Žáková, M. Zápotocký, V. Kytl, V. Kupičov. Kytl, V. Podcurkov, Rapatov, Ulbárov. Špakov Velký. Volkov a okolí. Zubovština Malá. Vzpomínky na rodiště Straklov Český. 1) Kupičov jak nám o něm vyprávěli. 1) 76 SČVP Minister informací ČSR SČVP SČVP Hradil a vydal autor. Žáková, M. Obrázky z Kupičova. Petříček, V. Domov v cizině. Hradil a vydal autor. Kubový, Jos. Pancíř, Jiří Hájek, Vl. Minulost zavátá časem. Hrst vzpomínek na Český Volkov a české osídlení v nejbližších osadách na ukrajinské Volyni. Česká Zubovština v SSSR. Svépomocně / 11

9 Popisy obcí uveřejněné v časopise Věrná stráž v letech 1950 až 1952 (uspořádání podle názvu obce). Historický odbor Svazu Čechů z Volyně uveřejnil 23. prosince 1949 v časopise Věrná stráž pokyny ke zpracovávání kronik obcí. Pokyny metodicky rozdělují kroniku do 26 vyčerpávajících témat. STR UVEŘEJŇOVÁNA NÁZEV OBCE AUTOŘI NÁZEV Popisy českých osad na Volyni: OD DO Dembrovka. Bobek, Fr. Dembrovka Kupičov. Toman, J. Kupičov. 8 Prosinec Židický, V. leden Kvasilov. Toman, J. Kvasilov. 8 Září prosinec Tomášová, M Martinovka. Martinovka Michalovka. Tomeš,J.M. Michalovka Moskovština. Špatenka, Průkopnická vesnice. 50 Únor 1949 Antonín. prosinec Niva Hubínská. Kozák, J. Niva Hubínská. 4 Duben květen Noviny Č. Libovický, Vl. Noviny Č. 17 Červen září Ficek, Vl. Novosilky Č. Půlpytel, K. Novosilky Č Olšanka. Trbušková, H.. Olšanka. 22 Červenec - září Ozerany Č. Honzátko-vá, Popisy českých osad na 20 Červenec září A. Volyni Ozerany Č.ˇ Sklíň Č. Fojtík, J. Sklíň Č Sofievka u Sulženko, M. Sofievka u Dubna. 4 Červen červenec Dubna Stromovka. Ivaňuchovi, Popisy českých osad na 4 Květen červen Marie a Jilji Volyni Stromovka Vilhelmovka. Fojtík, J. Vilhelmovka Informace o obcích sestavené jako odpovědi na dotazník. Dotazník uveřejnil předseda historické komise ing. Václav Petříček, CSc. v čísle 1/1992 občasníku ZPRAVODAJ, vydávaného Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel. Odpovědi, stejně jako kroniky uveřejněné v časopise Věrná stráž, vydávaného Svazem Čechů z Volyně, jsou uloženy ve Volyňské sbírce Oddělení novodobých českých dějin Národního musea v Praze. Kroniky ve formě dotazníků jsou o těchto obcích: ANATOLIE-NESVIČ, BAKOVCE, BUDERÁŽ, DLOUHÉ POLE, HOLOVEŇ Č., JEZÍRKO, KNĚHYNINKY, KROŠNA Č., MIROHOŠŤ, MOLDAVA I, NOVOSTAVCE, PODHÁJCE, SELENČINA, SEMIDUBY, TEREŠOV, ÚJEZDCE, VYSOKO Č., ZÁLESÍ. 9 / 11

10 Poznámka: V knize Širc, V., Vaculík, Jar.: Volyňští Češi v prvním a druhém odboji, 2. vydání, Praha 2004 na stranách 425 a 426 je seznam všech kronik volyňských obcí (celkem 64 obce) dostupných do roku 2004, z nichž J. Hofman čerpal některé informace, uveřejněné v uvedené knize. 10 / 11

11 Publikace je bezplatná. Autoři prosí ty krajany, kteří mohou údaje v publikaci doplnit nebo upřesnit, aby si ji pečlivě prostudovali a připomínky zaslali na adresu: Ing. Jiří Hofman, Praha 4, ul. Lounských 8, tlf, mobil Zaslané připomínky a doplnění budou využity při případném dalším vydání. 11 / 11

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel ZPRAVODAJ Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel V z p o m í n k y z V o l y n ě Dopis z fronty Drazí rodiče, sestro Aničko, švagrova i vaše děti, přijměte ode mně tich pár řádků ve kterých vás od srdce

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

PĚSTOVÁNÍ CHMELE NA VOLYNI A V ČECHÁCH

PĚSTOVÁNÍ CHMELE NA VOLYNI A V ČECHÁCH PĚSTOVÁNÍ CHMELE NA VOLYNI A V ČECHÁCH Miroslav ZICH LIBEREC 2012 1 OBSAH: I. ÚVOD str. 4 II. POČÁTKY PĚSTOVÁNÍ CHMELE NA VOLYNI (1868 1900)..str. 8 III. ROZVOJ CHMELAŘSTVÍ NA VOLYNI (1900-1945).str. 16

Více

VZ N I K K N I H OV N Y Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst

Více

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky a v Čechách tak vznikl subjekt naprosto ojedinělý a nezastupitelný,

Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky a v Čechách tak vznikl subjekt naprosto ojedinělý a nezastupitelný, VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Kateřina NIČOVÁ Dějiny volyňských Čechů z hlediska jejich emigrace a následné reemigrace. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem 4/2008 Pane zastupiteli, náš rozhovor probíhá v posledním měsíci osmičkového roku, v němž jsme vzpomněli řadu významných výročí celostátního významu, ale i těch našich, zdejších, jako byla letošní oslava

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů,

Více

Josef Strnadel výběrová bibliografie

Josef Strnadel výběrová bibliografie Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová ISBN 978-80-7054-137-1 (pdf ) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz ROČNÍK XIII 3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 3/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E

P A M Á T N Í K L I D I C E P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva z a r o k 2006 Identifikační údaje: Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR Tokajická 152 273 54 Lidice IČO: 708 86 342 Tel. 312 253 088

Více

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013 Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl Stav: Listopad 2013 Prozaik, básník, literární historik a editor, překladatel Vladimír Binar (6. 10. 1941 ve Velkém Meziříčí) se narodil

Více

Časopis Československé obce legionářské. Legionářský. směr 1/2015

Časopis Československé obce legionářské. Legionářský. směr 1/2015 Časopis Československé obce legionářské Legionářský 1/2015 směr Sokol si připomíná 25 let od svého znovuobnovení Již čtvrt století uplynulo od chvíle, kdy byla krátce po sametové revoluci v listopadu 1989

Více

EDITORIAL Úvodní slovo nového předsedy sdružení

EDITORIAL Úvodní slovo nového předsedy sdružení 1 EDITORIAL Úvodní slovo nového předsedy sdružení Vážení přátelé betlémů, dámy a pánové, je obecným zvykem a domnívám se i mou povinností, abych vám v krátkosti nastínil své představy o další činnosti

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 12/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 12/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Martina Galušková Migrace obyvatel jižní Moravy do Argentiny se zaměřením na migrace z Velkých Bílovic Migration from south Moravia

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Zdeněk Kuttelvašer

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Zdeněk Kuttelvašer Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Zdeněk Kuttelvašer (10. 5. 1923 Volyně - ) (1942-2005) INVENTÁŘ NAD č. 744 evidenční pomůcka č. 272 Miroslav Balcar Praha 2006 Obsah 1. Ing.

Více

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Kolektiv autorů 2009 Obsah : Úvod - str. 3 I. Závěr 2. světové války, partyzáni, Ploština

Více