NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21."

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2008 Mariánská pouť srpna Městský park v Novém Boru str. 26 léto - Kultura o prázninách - léto Zajímavé tipy na výlety str cena: 8,50 Kč Výstava ve Sklářském muzeu v Novém Boru str. 9 Historický 21. srpen 1968 Krátce po 01.00: Předsednictvo ÚV KSČ odsouhlasilo většinou hlasů proti čtyřem (Biľak, Kolder, Rigo, Švestka) text provolání Všemu lidu Československa. Krátce po 01.30: V rozhlase bylo přečteno Provolání předsednictva ÚV KSČ Všemu lidu ČSSR. V něm byla vojenská akce označena za popření základních norem mezinárodního práva. Obyvatelé byli vyzváni, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Ani bezpečnostní složky nedostaly rozkaz k obraně země. Během čtení Provolání byl vysílač na středních vlnách vyřazen z provozu na příkaz ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmana. Po něm byly odpojeny všechny rozhlasové vysílače, které nahradila vysílačka Vltava, která ihned začala na vlně 210 metrů šířit sovětskou propagandu. Kolem 02.00: Cesta z Ruzyňského letiště do středu Prahy je zaplněna kolonami sovětských vojáků na sovětských i našich automobilech, tancích a obrněných transportérech. Lidé v celé naší republice byli probouzeni neobvyklým hlukem. Za jejich okny projížděly vojenské kolony. Mnohým z nich nad hlavami přelétaly sovětské Antonovy naplněné nákladem vojenské techniky. Po 03.00: Sovětskými parašutisty byla obsazena budova předsednictva vlády a zde byl zatčen předseda čs. vlády Ing. Oldřich Černík. Po 04.00: K budově sekretariátu ÚV KSČ dorazily první sovětské obrněné vozy. Asi za hodinu začalo obsazování budov. První tajemník Alexander Dubček a řada vedoucích funkcionářů byla v budově internována : Před budovu Čs. rozhlasu na Vinohradech dorazilo 6 tanků, takže nikdo neví, jak dlouho bude ještě možno vysílat : Čs. rozhlas vysílal projev prezidenta republiky Ludvíka Svobody. V něm vyzýval lid, aby zachoval rozvahu a klid u vědomí své občanské odpovědnosti a aby v zájmu republiky zabránil nepromyšleným činům : Zahájena 85. mimořádná schůze předsednictva Národního shromáždění, která trvala s přestávkami několik příštích dní. Sovětská letadla shazují letáky s českým textem, plným gramatických chyb, ospravedlňujícím invazi. V tomto textu je za československého prezidenta označen Antonín Novotný. Okupační jednotky nechtějí pouštět sanitky - i když jsou řádně označeny červeným křížem a navíc i bílým praporem. Před obchody s potravinami se začínají od rána tvořit fronty. Je proto zaveden přídělový systém Generální stávka V Praze ustal veškerý pohyb v ulicích. K této dvouminutové stávce vyzvali představitelé tvůrčích a uměleckých svazů. Krátce po 14.00: Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Zdeněk Kriegel a Josef Špaček byli převezeni sovětským obrněným transportérem z budovy ÚV KSČ na neznámé místo : Čs. rozhlas vysílal Prohlášení vlády ČSSR Všemu lidu Československa : Po vypálení barevných světlic zahájily sovětské jednotky na různých místech Prahy palbu. Ta trvala s přestávkami někde až do Toto se opakovalo několik dní : Československý rozhlas vysílal druhý projev prezidenta republiky. Situace na Staroměstském náměstí: Zde se po 7.00 shromažďují občané. Rozhlas vyzývá ke klidu, aby nebyla zavdána záminka ke krveprolití. Nad stovkami přítomných jsou namířeny kulomety. Po 8.00 vlaje nad Husovým pomníkem čs. vlajka. Lidé se snaží diskutovat s okupanty a přesvědčit je, že u nás žádná kontrarevoluce není. Mezi nimi i herečka Vlasta Chramostová. Díky svým postojům v těchto dnech si nebude moci příštích 21 let zahrát na prknech žádného divadla. Situace na Václavském náměstí: Zde se od rána shromažďovali lidé. Po 9.00 přijelo od rozhlasu přes 15 tanků, které začaly ihned ostřelovat nejen okolní budovy, ale i památnou budovu Muzea. Na schodišti leželi omítkou i střelami k zemi přibití lidé. Po Václavském náměstí šel tou dobou průvod Pražanů se zakrvácenou vlajkou. Situace před vinohradskou budovou rozhlasu: V 7.30 hodin k budově dorazilo 6 tanků. Směrem od Václavského náměstí byla navršena barikáda a několik set lidí se snaží zabránit okupantům v postupu. Na budovu dopadají desítky střel a nad hlavami všem přelétají Antonovy. Před devátou hodinou jsou zde zdemolovaná auta a sestřílená omítka z budov. Okupační jednotky vytlačují silou naše občany. Okupační tank najel do barikády tvořené nákladním autem. Nárazem vznikl oheň, který zachvátil nejen nákladní auto, ale i tank. Mezi sovětskými vojáky nastal zmatek. Tanky ve snaze uniknout ohni doslova převálcovaly autobusy a nákladní auta, která tvořila barikádu. Ještě odpoledne hoří na Vinohradské ulici domy. Situace před budovou ÚV KSČ: Zde se od půlnoci shromáždili lidé, aby se setkali s představiteli ÚV KSČ. Při obsazování budovy bylo několik z nich postřeleno, když se snažilo budovu chránit. Jeden z nich zemřel. Celá Praha je pokryta plakáty s hesly vyjadřujícími podporu polednové politice KSČ a odsuzujícími okupaci. Kdo jste zažil okupaci zde v Novém Boru v srpnu 1968 a chtěli byste se podělit o své zážitky s ostatními, přineste své příspěvky do redakce Novoborského měsíčníku. Redakce Informace o novém vedení města na str. 3. Vážení spoluobčané, konečně jsou tady prázdniny a dovolené. Většina z nás má tento čas spojený s odpočinkem a s načerpáním nových sil. Proto bych vám všem chtěla touto cestou popřát krásné a slunečné léto bez mráčků. Školákům přeji, ať jim prázdniny tak rychle neutíkají a nám dospělým pohodu při čerpání zaslouženého volna. Ing. Stanislava Silná

2 Zprávy z Města Nový Bor investuje do Tepla Cena tepla a teplé užitkové vody, které do bytů patřících městu dodává společnost Teplo Nový Bor s. r. o. se prozatím nezmění a uživatelé městských bytů budou za 1GJ platit, obdobně jako v prvním pololetí 517 korun. Společnost Teplo provozuje v Novém Boru celkem čtyři kotelny, všechny na zemní plyn. Ve velké centrální kotelně je kromě tří kotlů na zemní plyn instalovaný také kotel na spalování biomasy. Nový Bor je prozatím jediným městem v okrese Česká Lípa, který tento alternativní zdroj tepla využívá. Spalování biomasy se do ceny tepla rovněž promítá, upozorňuje starostka Nového Boru ing. Stanislava Silná. Z biomasy je doposud produkovaných přibližně 20 % dodávaného tepla. Pokud bychom jako médium využívali pouze zemní plyn, zaplatili bychom za jeho dodávky ročně cca o 2 miliony korun více a to by se přirozeně muselo promítnout také do ceny tepla dodávaného našim odběratelům, dokládá jednatel společnosti Teplo ing. Milan Přívratský. V říjnu vyhodnotíme objem vyrobeného tepla, který má rovněž rozhodující vliv na cenu 1 GJ, konstatuje a na vysvětlenou podotýká: Když klesne objem, cena za jednotku roste, protože fixní náklady (zejména odpisy) zůstávají. Cena za dodávku tepla a teplé užitkové vody je stanovena jako cena smluvní v souladu se zákonem o cenách a vztahují se na ni i pravidla věcného usměrnění. To znamená, že pokud v průběhu roku dojde ke změně ceny paliva může být úměrně změněna i cena tepla. Starostka města v souvislosti s cenou nabízí srovnání s Českou Lípou. Českolipská teplárenská společnost a. s. má od letošního roku průměrnou cenu tepla včetně DPH stanovenou na 587 Kč za 1 GJ. Město Nový Bor zůstává nadále stoprocentním vlastníkem společnosti Teplo, ačkoliv to není tak dávno, kdy zastupitelé zvažovali, zda společnost prodat či nikoliv. Na základě rozhodnutí zastupitelstva město naopak do společnosti investuje v letošním roce celkem 5 milionů korun. Peníze jsme vložili pouze do rekonstrukce rozvodů teplé vody na sídlišti Rumburských hrdinů. Rozvody byly v dezolátním stavu, a proto jsme je nahradili domovními předávacími stanicemi pro teplou užitkovou vodu, zdůvodňuje ing. Milan Přívratský. Výsledkem je výrazné zlepšení kvality teplé užitkové vody na sídlišti. Investice do Tepla tím zdaleka nekončí, což dokládá plán investic do roku Helena Plicková, MěÚ Informace z regionu: Pietní akt Úřad práce informuje: přídavek na dítě a ukončení studia V období končícího školního roku Úřad práce v České Lípě aktuálně informuje o podmínkách a době nároku na přídavek na dítě. Studenti, kteří úspěšně ukončili vzdělávání závěrečnou zkouškou, maturitou nebo absolutoriem, mají nárok na přídavek na dítě do konce letních školních prázdnin, tedy do 31. srpna. Podmínkou však je, že nevykonávají po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, jako např. prázdninovou brigádu, nebo nejsou v evidenci úřadu práce s vyplácenou podporou v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Pokud dítě nebo student přeruší nebo zcela ukončí studium předčasně / může být např. vyloučený ze školy /, musí toto oznámit na odbor státní sociální podpory úřadu práce nejpozději do 8 dnů. Pokud rodiče nebo sami studenti neoznámí ukončení studia nebo pobírají přídavek na dítě neoprávněně, vzniká vždy povinnost přeplacenou částku vrátit. Marcela Ottová tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Ve čtvrtek 29. května uctila starostka Nového Boru Ing. Stanislava Silná spolu s místostarostou Jindřichem Marešem na Lesním hřbitově v Novém Boru památku padlých hrdinů Rumburské vzpoury. U příležitosti 90. výročí povstání se pietního aktu také zúčastnili hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, Jaroslav Sykáček, starosta Rumburku, Ladislav Smejkal, ředitel Vlastivědného muzea v České Lípě, a skupina legionářů. Redakce 2 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2008

3 Zprávy z Města Preambule Koaliční dohoda My, signatáři koaliční dohody, jsme se rozhodli převzít politickou zodpovědnost za řízení veřejné správy v Novém Boru. Naším cílem je v trvalém dialogu se svými spoluobčany společnými silami zabezpečit všestranný rozvoj našeho krásného města. Oceňujeme práci paní ing. Stanislavy Silné ve funkci starostky. V nesnadném období se zhostila úkolu se ctí, za což jí patří naše poděkování. Smyslem personálních změn ve vedení města není nepřátelské převzetí moci, nýbrž posílení stability a vytvoření předpokladů pro zrychlení rozvoje města. Věříme, že tato koalice je v dané situaci nejvhodnějším nástrojem pro prosazení dalších rozvojových cílů. Hodláme navázat na vše dobré, co bylo vykonáno v minulosti, dokončit započaté programy a nastartovat programy nové. Za naši samozřejmou povinnost považujeme zabezpečení řádného chodu státní a veřejné správy v Novém Boru. Dvacetjedna konkrétních cílů, které jmenovitě uvádíme, zdaleka není úplným výčtem našich záměrů. Mají za cíl představit veřejnosti směrování našeho úsilí a zároveň umožnit veřejnou kontrolu jeho realizace. Personální složení vedení města. Signatáři smlouvy se zavazují zvolit nové vedení města a to ve složení: Starosta Jindřich Mareš (ODS) Místostarosta- Stanislav Valdman (ČSSD) Členy RM Skřivan (ODS), Mgr. Lupuljevová, Ing.Petr Kaplánek (SOS), Kuric (ČSSD), MUDr.Daum (USZ) Nehlasovat do konce volebního období o odvolání některého ze zvolených, pokud se tak nestane na základě jednání signatářů této koalice. Výjimka je možná výměnou za jiného člena strany např. po dobrovolném odstoupení. Signatáři budou prosazovat a realizovat následující kroky 1. Personální audit na MěÚ termín: do realizace v roce 2009 personální rozbor zadat tajemníkovi ( ihned ) a dát ho jako výchozí materiál pro audit 2. Dokončení lávky přes 1/9 Termín: po obdržení dotace 3. Otevření nového oddělení MŠ v ŽS Arnultovice k Vybudování skateparku v lokalitě aut.nádraží termín: nejpozději do Vybudování MŠ v areálu Kalinova termín: do Provést rekonstrukci 3 veřejných dětských (sportovních např.arnultovice) hřišť. termín: Realizace nových parkovacích ploch na sídlišti RH a Svojsíkova termín: Připravit a realizovat rozšířené parkování Husova+TGM (u lékárny) termín: Rekonstrukci náměstí připravit v redukované podobě tj.rozdělit ji na etapy dle finančních možností města a reálných dotací. 10. Trvale se zabývat opravami a rekonstrukcemi komunikací, především pak finančním zajištěním. 11. Zintenzivnit jednání o průmyslové zóně města, vykoupení pozemků a jednat o spolupráci opět s Czechinvestem s cílem zlepšení nabídky pracovních míst. Vymezit lokality vhodné pro průmyslovou zónu a tím se neupnout na jedno místo a jednání tak rozvinout. 12. Začít s přípravou projektového záměru na výstavbu školního bazénu u ZŠ U lesa. Termín: Podporovat masový a výkonnostní sport dostatečným finančním zajištěním grantů. Pečlivě zvažovat případný postupný převod sportovišť na město. Termín: trvale 14. Městská policie zvýšené a důslednější kontroly vytipovaných míst, kde se soustřeďuje závadová mládež a hrozí trestná činnost. Zvažovat i možnost navýšení počtu strážníků o dva. Termín průběžně 15. Podporovat snahu VOŠ sklářská a SOŠ Nový Bor o dostatečný počet studentů na gymnasiu a o zavedení nových učebních oborů. Termín: trvale 16. Zvážit opětné zřízení místa grantového manažéra (projektový) na MěÚ 17. V průběhu 2.pol.2008 a 1.pol.2009 připravit a zastupitelstvu předložit výhledový plán rozvoje města (zamýšlených stavebních realizací atp.) do roku Finančně zajistit vyšší podporu turistického ruchu ( atraktivnosti ) ve městě a přilehlém okolí. Termín: Podporovat využití kostela Sv. ducha v Arnultovicích pro civilní smuteční obřady dotací na pořízení plynového vytápění. Termín: Zintenzivnit přípravu cyklostezky N.Bor (cykloareál) Sloup, sloužící i pro pěší a in-line bruslaře. Termín: co nejdříve v návaznosti na jednání s majiteli pozemků 21.Pokračovat v projektu kanalizace Radvanec,Sloup,Janov a dovést ho pod dohledem k realizaci. V původním znění bez redakčních úprav. Koaliční dohoda malý komentář Po přečtení výše zmíněné koaliční dohody, tohoto novoborského politického dokumentu se nemohu ubránit tomu, abych neřekla, že minimálně 17 bodů z toho výčtu vizí a plánů je již v současnosti v plném běhu a během několika týdnů a měsíců budou splněny. Souhlasím s nimi, neboť jejich obsah velmi dobře znám, řada z nich je rozpracována více než rok a já plně doufám, že budou dotaženy do konce. Chci se o tom zmínit proto, že až nastane doba, kdy nově jmenovaní radní se budou pyšnit tím, jaké nasadili rychlé tempo rozvoje města, bylo připomenutí, kde se to vše nacházelo. Stejně tak nevím, proč ve výčtu koaliční dohody jsou záměry, na kterých celou dobu pracují obce z regionu Novoborska a mají je ve své strategii a náhle, před jejich dokončením se objeví jako nové vize v Novém Boru. K připomínkám charakteru, že jsme v roce 2007 nezískali žádné peníze z Evropských fondů, lze jen dodat, že v loňském roce nedostalo žádné město v ČR tyto peníze, protože ani nebyly vyhlášeny celostátní programy vzhledem k nestabilitě vlády. Zde se ovšem naskýtá otázka, proč jsme peníze nezískali již v letech 2002 až 2006, kdy se dotace přidělovaly a my jsme jaksi zůstali pozadu. Ing. Stanislava Silná Novoborský měsíčník / červenec - srpen

4 Zprávy z Města - výběr usnesení z RM konané dne USNESENÍ č. 1448/08/RM41 Žádost TJ Jiskra Nový Bor o doplacení dotace na sportovní činnost RM doporučuje a) ZM schválit poskytnutí účelové dotace pro TJ Jiskra Nový Bor ve výši ,- Kč na sportovní činnost v r k b) ZM schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků USNESENÍ č. 1449/08/RM41 Žádost TJ Jiskra Nový Bor o doplacení dotace na provoz sport. zařízení RM doporučuje a) ZM schválit poskytnutí účelové dotace pro TJ Jiskra Nový Bor ve výši ,- Kč na provoz sportovních zařízení v r a to 500tis.Kč k a 500tis. Kč k b) ZM schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků USNESENÍ č. 1450/08/RM41 Žádost o.s. Mezinárodní chodec o doplacení dotace na celor. činnost RM schvaluje poskytnutí účelové dotace pro o.s. Mezinárodní chodec Nový Bor ve výši 4.640,- Kč na celoroční činnost sdružení v r a doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků USNESENÍ č. 1451/08/RM41 Žádost Kultury Nový Bor, s.r.o. o navýšení účelové dotace na akci Masopust RM schvaluje navýšení účelové dotace pro Kulturu Nový Bor, s.r.o. na akci Masopust o částku ,- Kč a doporučuje ZM schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace USNESENÍ č. 1452/08/RM41 Žádost Mgr. Lovecké o odpuštění platby za reklamu v měsíčníku RM souhlasí s odpuštěním platby Mgr.Janě Lovecké za zveřejnění programu akce Divadlo za sklem (reklama), která se koná ve dnech 12. až 14. června 2008, v červnovém vydání Novoborského měsíčníku USNESENÍ č. 1454/08/RM41 Záměr pronájmu části pozemku č. 2503/3 v kú. Nový Bor (lokalita za Finančním úřadem) RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. 2503/3 o výměře 192 m2, v k.ú. Nový Bor, za účelem zřízení zahrádky, za cenu 3,- Kč/m2 ročně, na dobu neurčitou USNESENÍ č. 1455/08/RM41 Záměr pronájmu pozemku č. 57/2 v k.ú. Pihel (lokalita Chomouty) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku č. 57/2, o výměře 1333 m2, v k.ú. Pihel, za cenu 1,- Kč/m2 ročně, za účelem sekání trávy, na dobu neurčitou USNESENÍ č. 1456/08/RM41 Záměr prodeje části parcely pč a části parcely pč v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Podskalská) RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodat část parcely pč a část parcely pč o výměře cca 800 m2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za účelem rozšíření zahrady za minimální cenu 200,-Kč/m2+náklady s převodem spojené USNESENÍ č. 1457/08/RM41 Záměr prodeje části parcely pč. 606/1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru RM doporučuje ZM schválit záměr prodat část parcely pč. 606/1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru o výměře cca 100 m2, za účelem rozšíření zahrady, za minimální cenu 70,- Kč/m2+náklady s převodem spojené USNESENÍ č. 1458/08/RM41 Pronájem části pozemku 146/1 v k.ú. Nový Bor (lokalita na Náměstí Míru u č.p. 103) RM schvaluje pronájem části pozemku č. 146/1, o výměře 70 m2, v k.ú. Nový Bor, panu Kamilu Ryšánkovi, za účelem provozování letní zahrádky k restauraci, za cenu 4500,- Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou, s omezením provozu letní zahrádky maximálně do hodin a pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy. USNESENÍ č. 1473/08/RM41 Žádost o prominutí pohledávky dle platebního výměru č.006/ OSBD Česká Lípa RM doporučuje ZM prominout pohledávku ve výši ,- Kč dle platebního výměru č.006 ze dne na místní poplatek užívání veřejného prostranství OSBD Česká Lípa USNESENÍ č. 1474/08/RM41 Záměr vyhlášení veřejné zakázky na úklid budov MěÚ RM doporučuje ZM vydat záměr vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí služby Úklid budov čp. 1 nám. Míru a čp ul. B. Egemanna v Novém Boru USNESENÍ č. 1475/08/RM41 Záměr vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí služby Pojištění majetku města RM doporučuje ZM vydat záměr vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí služby Pojištění hospodářských rizik majetku Města Nový Bor USNESENÍ č. 1479/08/RM41 Předání ceny Zlatá popelnice RM souhlasí s ponecháním tribuny na náměstí do USNESENÍ č. 1480/08/RM41 Žádosti JSDH Nový Bor č.j.30154/2008 a č.j.30155/2008 ohledně vytvoření hloubkového vrtu a opravy suchovodu RM ukládá odboru správy majetku řešit žádost JSDH Nový Bor č.j.30154/2008 a č.j.30155/2008 USNESENÍ č. 1481/08/RM41 Žádost JSDH Nový Bor č.j.30156/2008 na opravu lapolu RM ukládá odboru správy majetku řešit žádost JSDH Nový Bor na opravu lapolu č.j.30156/2008 USNESENÍ č. 1482/08/RM41 Návrh na zřízení policejního radaru v obci Pihel - paní Svobodová, členka osadního výboru RM předává výboru pro dopravu návrh na zřízení policejního radaru č.j USNESENÍ č. 1483/08/RM41 Návrh na rozdělení obce Pihel - navrhuje předsedkyně osadního výboru paní Blanka Svobodová RM bere na vědomí dopis paní Svobodové, předsedkyně osadního výboru a vyčká zprávy kontrolního výboru, který provádí v současné době kontrolu osadních výborů Ing. Stanislava Silná v.r. Starostka Města Nový Bor Úplné znění usnesení na 4 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2008

5 Zprávy z MěÚ V hasičárně začali od podlahy Novoborská jednotka sboru dobrovolných hasičů je nejlepší v kraji Průmyslovou podlahu v jedné z garáží novoborské hasičské zbrojnice začali dělat zaměstnanci firmy KARSTAV s. r. o. Horní Libchava. Stará podlaha už svými parametry neodpovídala potřebám garážované hasičské techniky. Byla zvětralá s nerovnostmi a nedostatečnou návazností na garážová vrata, a proto docházelo i k velkým tepelným ztrátám, zdůvodňuje investici ve výši 220 tisíc 700 korun ing. Lukáš Hrádek, vedoucí odboru rozvoje města. Sbor dobrovolných hasičů v Novém Boru nepodporuje finančně jen město, ale také Liberecký kraj, což dokládají dva finanční příspěvky v celkové výši 378 tisíc korun, které město jako zřizovatel sboru dostane letos z Fondu požární ochrany Libereckého kraje. Na nákup dýchací techniky a protiplynových ochranných obleků dostanou hasiči 278 tisíc korun a dalších 100 tisíc korun je určeno na vybavení požárního vozidla Volvo, které jsme pořídili. Vozidlo je nové a musí být vybaveno tak, aby splňovalo všechny požadavky vyhlášky o technické způsobilosti požární techniky, zdůvodňuje ing. Jaroslav Kulhánek, který má na MěÚ v Novém Boru na starosti krizové řízení. Novoborští hasiči disponují mimo jiné dvěma novými požárními hasičskými auty zn. Volvo. Zatímco první supermoderní cisternou, kterou pro ně město zakoupilo, se hasiči pochlubili veřejnosti loni při příležitosti oslav 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru, druhý hasičský speciál Volvo představili veřejnosti při slavnosti pálení čarodějnic. Ačkoliv září novotou a vyjíždět už může, k dokonalosti mu ještě něco málo chybí. Vybavíme vozidlo novou dýchací technikou a také přetlakovým ventilátorem. To abychom mohli odsávat splodiny hoření, nebo v chodbách hnát kouř před sebou, doplňuje pro laiky, kteří nemají o komplikovaných zásazích požárníků ani páru, Martin Kočí, zástupce velitele Sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru. Ani za ostatní vybavení se v Novém Boru nemusejí stydět. Jsou například jedinými hasiči v kraji, včetně profesionálních, pro které město zakoupilo z přebytečných armádních zásob vyprošťovací autojeřáb AV 15. Na jeho uvedení do provozu odpracovali hasiči stovky hodin, ale stálo to prý za to - autojeřáb s podvozkem Tatry 815 uveze i kamion. Pětadvacetičlenná zásahová jednotka SHD v Novém Boru je společně se třemi dalšími v okrese Česká Lípa zařazena v požárním poplachovém plánu kraje do kategorie JPO II. Jsou to požární jednotky, u nichž musejí do pěti minut vyjet k zásahu minimálně velitel plus tři další hasiči. Nový Bor jako jediný v okrese zajišťuje tyto výjezdy dokonce dva - když je vyhlášený požární poplach, z Nového Boru vyjíždějí dvě zásahová vozidla, vysvětluje plk. ing.jiří Kunst, ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Na adresu města a jeho hasičů chválou nešetří: Vážíme si přístupu města za to, jak finančně a materiálně podporuje svůj sbor dobrovolných hasičů. Novoborská jednotka je vybavena na úrovní profesionálních hasičů a můžeme s ní počítat i při nejsložitějších zásazích. Určitě je nejlepší jednotkou dobrovolných hasičů v okrese a dovolím si tvrdit, že i v kraji, hodnotí novoborské hasiče plukovník Jiří Kunst. Helena Plicková, MěÚ Za třídění odpadů zábavné odpoledne V soutěži Zlatá popelnice zaměřené na třídění odpadů si v Libereckém kraji v kategorii měst nejlépe vedl Nový Bor. Každý občan Nového Boru za rok průměrně vytřídí 36 kilogramů odpadů. V rámci projektu Intenzifikace tříděného sběru připravil na 4. června Liberecký kraj pro vítěze soutěže Zlatá popelnice zábavné odpoledne. Začínalo ve 14 hodin na náměstí Míru, kde byla mimo jiné vystavena a veřejnosti zpřístupněna svozová technika. Hry a soutěže s odměnami byly tématicky zaměřené na třídění odpadů. Dokonce i překážková dráha byla postavena z kontejnerů na separované odpady, podotýká ing. Jitka Kopčáková z odboru správy majetku MěÚ v Novém Boru. Do soutěže se zapojili i představitelé města a hosté z Libereckého kraje. Náměstek hejtmana Libereckého kraje Radim Zika předal v průběhu odpoledne Novoborským odměnu za to, jak si v soutěži Zlatá popelnice vedli. Děti dostaly dva herní prvky, a to prolézačku a skákacího panáka. Zatímco ve třetím čtvrtletí loňského roku představovala výtěžnost separace 40,53 kilogramů na obyvatele za rok, v následujícím čtvrtletí 34,84 kilogramů a v prvním čtvrtletí roku letošního už byla 48,81 kilogramů, konkretizuje ing. Jitka Kopčáková Při vyhlášení výsledků soutěže dostali představitelé nejúspěšnějších měst a obcí ocenění předávaná v rámci projektu Intenzifikace tříděného sběru v Libereckém kraji. Helena Plicková, MěÚ Novoborský měsíčník / červenec - srpen

6 Zprávy z MěÚ VÍTE, JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ A ODCIZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU? Oblast občanských průkazů upravuje zák.č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě ztráty a odcizení občanského průkazu je povinností občana ohlásit neprodleně tuto skutečnost kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. V případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též na policii. V oznámení je nutné uvést, kdy, kde a za jakých okolností ke ztrátě nebo odcizení došlo. Oznámení je pak doručeno místně příslušnému městskému úřadu k provedení záznamu do informačního systému občanských průkazů. Na internetových stránkách MV si každý občan může zkontrolovat, zda určitý doklad je platný, či nikoliv, jen je potřeba počítat s určitou prodlevou mezi nahlášením a zveřejněním na internetových stránkách. Rozhodující je však ohlášení ztráty nebo odcizení, nikoli zavedení do informačního systému. V zákoně o občanských průkazech je porušení povinnosti chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením poškozením, zničením nebo zneužitím definováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do ,- Kč. Více informací najdete na webových stránkách Města Nový Bor (www.novy-bor.cz) cesta: městský úřad odbory - správní odbor přehled agend (ve spodní části stránky) občanské průkazy obecně neplatné doklady. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí správního odboru Městského úřadu Nový Bor Nepřehledná křižovatka prochází proměnou Úprava křižovatky ulic Husova a Skalická byla zahájena v Novém Boru. Budoucí podobou křižovatky se kromě odboru města zabývaly dopravní výbor a výbor rozvoje města, ale konečnou podobu jí dali projektanti ze SaM silnice a mosty a. s. Česká Lípa. Úpravy křižovatky se ujali zaměstnanci firmy Čestmír Doležal Inženýrské. Podle smlouvy budou práce na stavbě v celkové hodnotě 550 tisíc korun hotové koncem června. Současné uspořádání úrovňové křižovatky je nepřehledné, na křižovatce chybí vodorovné značení a navíc v prostoru křižovatky ani v její blízkosti nejsou žádné přechody pro chodce, popisuje neúnosný stav jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Novém Boru ing. Lukáš Hrádek, vedoucí odboru rozvoje města. Stavební úpravy probíhají v prostoru stávajících komunikací s tím, že prostor křižovatky bude zúžený o záliv chodníku a zpomalovací ostrůvek. Součástí stavby je bezbariérový přechod pro chodce a úprava chodníku v jeho blízkosti. Ačkoliv náklady na úpravu křižovatky byly původně odhadované na 650 tisíc korun, firma vzešlá z výběrového řízení veškerý rozsah prací dokáže pořídit cca o 100 tisíc levněji, ačkoliv je v ceně zahrnutá také výměna povrchu pěší přilehlé komunikace, zdůrazňuje vedoucí odboru rozvoje města. Úprava křižovatky byla neodkladná bez ohledu na to, jestli se městu podaří získat dotaci, o kterou Novoborští požádali ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud dotaci získáme, tak ušetřené peníze použijeme na jiné připravované investiční akce, uvedl ing. Lukáš Hrádek. Helena Plicková, MěÚ POSLEDNÍ ETAPA VÝMĚNY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ RŮŽOVÉ KARTIČKY VYDANÉ DO JE NUTNÉ VYMĚNIT DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU ŽÁDOSTI JE TŘEBA PODAT DO VÍCE INFORMACÍ NA TEL: NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA NOVÝ BOR-SPRÁVNÍ ODBOR INFORMACE Z REGIONU: Pediatrie se pyšní novým pokojem pro rodiče Přestože je útulným prostředím dětské oddělení NsP Česká Lípa známé již dlouho, nyní se může pyšnit prvním skutečně nadstandardním pokojem. Do provozu jej uvedla od 13. června Pro jeho zřízení bylo nutné uskutečnit stavební úpravy. Kromě pokoje pro rodiče a jejich nemocné dítě nemocnice rekonstruovala i další sociální zařízení pro matky a děti na kojeneckém oddělení. Rodičů či prarodičů, kteří zůstávají s dětmi při pobytu v nemocnici totiž trvale přibývalo. Pokoj i nové sociální zařízení postrádali, v minulosti jsme pobyt rodičů u dětí řešili různými způsoby, ale snažili jsme se maximálně vyhovět a vytvořit dobré podmínky pro hospitalizaci, někdy jsme ovšem k tomu museli využít třeba i transportní lehátko, potvrdila Jitka Jelínková, vrchní sestra dětského oddělení českolipské nemocnice. Jak popsala, samostatný, uzamykatelný pokoj disponuje vlastním sprchovým koutem a WC. K jeho výbavě náleží dále komplet pro koupání dítěte, lednice, mikrovlnná trouba, televize s DVD, digitální váha pro mimina, ventilátor, vertikální žaluzie, postýlka, křeslo, civilní postel. Snažili jsme se vytvořit pokoj tak, aby se odlišoval od nemocničního prostředí, sdělila Jelínková. Pokoj má i zvonek na přivolání rychlé péče, kdyby se prudce zhoršil zdravotní stav malého pacienta. Cena za využití nadstandardního pokoje je stanovena na 500 Kč za den. Ostatní rodiče zůstávají na běžných pokojích, u kterých ale nemocnice nechala zatemnit prosklené plochy, aby se hosté necítili jako ve výkladní skříni. Rezervace pokoje je možná na telefonu nebo 606. Petr Pokorný, mluvčí NsP Česká Lípa 6 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2008

7 Zprávy z MěÚ Svoz odpadů s čárovými kódy Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, bude v r probíhat v těchto termínech : 7.července, 4.srpna, 1.září, 6.října, (i nadále budeme na svozy upozorňovat v Novoborském měsíčníku a na webových stránkách města). Občané si mohou prohlédnout tabulku s odevzdaným množstvím svých separátů na webových stránkách města: www. novy-bor.cz městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě. Zde je možné sledovat v závislosti na třídění i narůstající slevu na poplatku na rok Nové pytle a čárové kódy je možné vyzvednou na MěÚ (viz níže). U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství v jednom balíku cca 10 kg, balíky musí být v igelitovém obalu. Žádáme občany, aby si svá množství vytříděného odpadu na webových stránkách nebo přímo na OSM (lze i telefonicky) kontrolovali, event. se přihlásili o nepřiřazené pytle (některé pytle se dostanou do sběrového dvora bez kódu či s poškozeným nebo nečitelným kódem). Proto je třeba kódy před svozem důsledně přelepovat průhlednou izolepou (lépe drží ve špatném počasí)!! Více informací k tomuto způsobu třídění najdete na webových stránkách města nebo na oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu OSM MěÚ Nový Bor, budova A 1.patro, ing. Jitka Kopčáková, tel a Ing.Blanka Fialová Vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Zlatá popelnice za rok 2007 Město Nový Bor získalo v soutěži Zlatá popelnice 1. místo v Libereckém kraji za třídění odpadu ve městě. V soutěži se hodnotí množství sbíraných komodit, množství vyseparovaného odpadu (výtěžnost), vzdělávací a ekologické akce ve městě, práce s dětmi a veřejností, nové nápady. Paní starostka ing.s.silná převzala slavnostně na KÚ Libereckého kraje symbolickou Zlatou popelnici a dne se přímo na náměstí Míru v Novém Boru konala akce pro děti a dospělé, jejímž cílem bylo poděkovat všem třídičům v našem městě. Vzhledem k nepřízni počasí byla akce ohrožena deštěm, ale nakonec proběhla v celém rozsahu řada soutěží, módní přehlídka, výstavka recyklovaného plastu a prezentace svozové firmy včetně ukázky její techniky pod vedením zkušeného moderátota Tomáše Mařase. Radní Libereckého kraje Radim Zika zde předal místostarostovi města Jindřichu Marešovi cenu za vítězství - 2 herní prvky pro nově vzniklý pavilon MŠ v Arnultovicích v hodnotě cca 70 tis. Kč a ještě si spolu zazávodili v ekologickém trojboji. Děti z MŠ, ZŠ a Smetanky krásně vyzdobily náměstí originálními sochami z plastových lahví. Poděkování za 1. místo patří úředníkům, politikům, svozové firmě a všem občanům města Nový Bor. Zpracovala: ing. Jitka Kopčáková ing. B.Fialová Vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Třídění odpadu na náměstí Míru BAREVNÝ DEN Ve čtvrtek se konala na náměstí Míru v Novém Boru opakovaně pro žáky MŠ a ZŠ akce o třídění odpadu. Bezplatná vzdělávací akce, kterou město každoročně organizuje ve spolupráci s firmou EKO- KOM je rok od roku větší a dokonalejší. Tato akce firmy Eko-kom ve spolupráci s oddělením správy technických služeb OSM MěÚ Nový Bor byla zaměřena na osvětu v oblasti třídění a recyklace odpadů. Představitelé města - paní starostka i pan místostarosta - si udělali ve svém náročném programu čas a přišli se na akci o třídění odpadu podívat. Akce měla dětem připomenout, jak se v Novém Boru třídí odpad, proč se třídí a k čemu se dají využít vytříděné složky odpadu. Zábavnou formou si žáci zasoutěžili a připomněli základy nakládání s odpadem. Měli prostor i pro dotazy a připomínky. S EKO-KOMem spolupracuje město již řadu let a zapojením do systému EKO-KOM získává každoročně nemalé prostředky na podporu třídění odpadu ve městě. Děkuji ředitelům škol a školek, učitelům a dětem za vstřícný přístup k této akci a doufám, že se děti nejen odreagovaly od školních povinností, ale že akce přispěje ke zlepšení separace odpadu ve školách a ve městě a že ji společně za rok opět zopakujeme. Zpracovala: ing. Jitka Kopčáková ing. B.Fialová, vedoucí odboru správy majetku MěÚ Nový Bor Noborský měsíčník / červenec - srpen

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU. Využijme práva volit

PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU. Využijme práva volit NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Říjen 2008 cena: 9,-- Kč VOLBY do zastupitelstva kraje str. 6, 7 PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU Využijme

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2009 cena: 9,-- Kč ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009 str. 8 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU LUDMILA LAGESSON - ANDRASKO str. 8 Čarodějnice Po roce se novoborské

Více

U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru.

U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru. NOVOBORSKÝ MĚSÍČ NÍK Městský zpravodaj Listopad 2008 cena: 9,-- Kč IDOL - integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 25.11. 2008 18:00-20:00 Navrátilův sál v Novém Boru více informací str. 10 U příležitosti

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem 28. - 30. května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2010 Tři hřiště pro novoborské děti str. 5 Josef Špachman, zakladatel zpravodaje Někdy začátkem tohoto roku jsem se v redakci zmínil o tom, že letos v dubnu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2009 Výstava Vlastimil Pospíchal Sklářské muzeum Nový Bor výstava potrvá do konce roku 2009 Fotografická výstava Klíč 759 Městské kino Nový Bor ZAHÁJENÍ ADVENTU

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2012 cena: 10 Kč MeZinÁrodnÍ sklářské sympozium igs str. 22-27 fotogalerie str. 15 a 16 KArtA sociálních systémů skarta str. 7 starostův úvodník -

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2008 cena: 9,-- Kč Dny evropského dědictví - více str. 11 Vědomostní soutěž k výročí založení Československé republiky na str. 15 KOMUNÁLNÍ ODPAD splatnost končí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž 13. 9. 2013 v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání,

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Bezúročné půjčky více str. 2

Bezúročné půjčky více str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2009 cena: 9,-- Kč Informace pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti str. 6 Masopust v duchu karnevalu Bezúročné půjčky více str. 2 Již poněkolikáté se koná

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2015 cena: 10 Kč upozornění na splatnost poplatků ze psů a komunál. odpadu str. 2 FoToGaLeRIe den s policií a hasiči ocenění učitelů den země... str. 25-28

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2013 cena: 10 Kč zahájení adventu 29. listopadu od 16:30 hod. na nám. Míru str. 38 fotogalerie str. 24-25 plán zimní údržby města 2013/14 str. 3 starostův

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. srpna 2007. Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. srpna 2007. Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč Zpravodaj města a Zpravodaj říjen 2007 města a Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč I s takovým číslem se dá vyhrát Běh em... Vážení spoluobčané, stále více se setkávám se žádostmi občanů o možnost vybudování

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více