NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21."

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2008 Mariánská pouť srpna Městský park v Novém Boru str. 26 léto - Kultura o prázninách - léto Zajímavé tipy na výlety str cena: 8,50 Kč Výstava ve Sklářském muzeu v Novém Boru str. 9 Historický 21. srpen 1968 Krátce po 01.00: Předsednictvo ÚV KSČ odsouhlasilo většinou hlasů proti čtyřem (Biľak, Kolder, Rigo, Švestka) text provolání Všemu lidu Československa. Krátce po 01.30: V rozhlase bylo přečteno Provolání předsednictva ÚV KSČ Všemu lidu ČSSR. V něm byla vojenská akce označena za popření základních norem mezinárodního práva. Obyvatelé byli vyzváni, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Ani bezpečnostní složky nedostaly rozkaz k obraně země. Během čtení Provolání byl vysílač na středních vlnách vyřazen z provozu na příkaz ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmana. Po něm byly odpojeny všechny rozhlasové vysílače, které nahradila vysílačka Vltava, která ihned začala na vlně 210 metrů šířit sovětskou propagandu. Kolem 02.00: Cesta z Ruzyňského letiště do středu Prahy je zaplněna kolonami sovětských vojáků na sovětských i našich automobilech, tancích a obrněných transportérech. Lidé v celé naší republice byli probouzeni neobvyklým hlukem. Za jejich okny projížděly vojenské kolony. Mnohým z nich nad hlavami přelétaly sovětské Antonovy naplněné nákladem vojenské techniky. Po 03.00: Sovětskými parašutisty byla obsazena budova předsednictva vlády a zde byl zatčen předseda čs. vlády Ing. Oldřich Černík. Po 04.00: K budově sekretariátu ÚV KSČ dorazily první sovětské obrněné vozy. Asi za hodinu začalo obsazování budov. První tajemník Alexander Dubček a řada vedoucích funkcionářů byla v budově internována : Před budovu Čs. rozhlasu na Vinohradech dorazilo 6 tanků, takže nikdo neví, jak dlouho bude ještě možno vysílat : Čs. rozhlas vysílal projev prezidenta republiky Ludvíka Svobody. V něm vyzýval lid, aby zachoval rozvahu a klid u vědomí své občanské odpovědnosti a aby v zájmu republiky zabránil nepromyšleným činům : Zahájena 85. mimořádná schůze předsednictva Národního shromáždění, která trvala s přestávkami několik příštích dní. Sovětská letadla shazují letáky s českým textem, plným gramatických chyb, ospravedlňujícím invazi. V tomto textu je za československého prezidenta označen Antonín Novotný. Okupační jednotky nechtějí pouštět sanitky - i když jsou řádně označeny červeným křížem a navíc i bílým praporem. Před obchody s potravinami se začínají od rána tvořit fronty. Je proto zaveden přídělový systém Generální stávka V Praze ustal veškerý pohyb v ulicích. K této dvouminutové stávce vyzvali představitelé tvůrčích a uměleckých svazů. Krátce po 14.00: Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Zdeněk Kriegel a Josef Špaček byli převezeni sovětským obrněným transportérem z budovy ÚV KSČ na neznámé místo : Čs. rozhlas vysílal Prohlášení vlády ČSSR Všemu lidu Československa : Po vypálení barevných světlic zahájily sovětské jednotky na různých místech Prahy palbu. Ta trvala s přestávkami někde až do Toto se opakovalo několik dní : Československý rozhlas vysílal druhý projev prezidenta republiky. Situace na Staroměstském náměstí: Zde se po 7.00 shromažďují občané. Rozhlas vyzývá ke klidu, aby nebyla zavdána záminka ke krveprolití. Nad stovkami přítomných jsou namířeny kulomety. Po 8.00 vlaje nad Husovým pomníkem čs. vlajka. Lidé se snaží diskutovat s okupanty a přesvědčit je, že u nás žádná kontrarevoluce není. Mezi nimi i herečka Vlasta Chramostová. Díky svým postojům v těchto dnech si nebude moci příštích 21 let zahrát na prknech žádného divadla. Situace na Václavském náměstí: Zde se od rána shromažďovali lidé. Po 9.00 přijelo od rozhlasu přes 15 tanků, které začaly ihned ostřelovat nejen okolní budovy, ale i památnou budovu Muzea. Na schodišti leželi omítkou i střelami k zemi přibití lidé. Po Václavském náměstí šel tou dobou průvod Pražanů se zakrvácenou vlajkou. Situace před vinohradskou budovou rozhlasu: V 7.30 hodin k budově dorazilo 6 tanků. Směrem od Václavského náměstí byla navršena barikáda a několik set lidí se snaží zabránit okupantům v postupu. Na budovu dopadají desítky střel a nad hlavami všem přelétají Antonovy. Před devátou hodinou jsou zde zdemolovaná auta a sestřílená omítka z budov. Okupační jednotky vytlačují silou naše občany. Okupační tank najel do barikády tvořené nákladním autem. Nárazem vznikl oheň, který zachvátil nejen nákladní auto, ale i tank. Mezi sovětskými vojáky nastal zmatek. Tanky ve snaze uniknout ohni doslova převálcovaly autobusy a nákladní auta, která tvořila barikádu. Ještě odpoledne hoří na Vinohradské ulici domy. Situace před budovou ÚV KSČ: Zde se od půlnoci shromáždili lidé, aby se setkali s představiteli ÚV KSČ. Při obsazování budovy bylo několik z nich postřeleno, když se snažilo budovu chránit. Jeden z nich zemřel. Celá Praha je pokryta plakáty s hesly vyjadřujícími podporu polednové politice KSČ a odsuzujícími okupaci. Kdo jste zažil okupaci zde v Novém Boru v srpnu 1968 a chtěli byste se podělit o své zážitky s ostatními, přineste své příspěvky do redakce Novoborského měsíčníku. Redakce Informace o novém vedení města na str. 3. Vážení spoluobčané, konečně jsou tady prázdniny a dovolené. Většina z nás má tento čas spojený s odpočinkem a s načerpáním nových sil. Proto bych vám všem chtěla touto cestou popřát krásné a slunečné léto bez mráčků. Školákům přeji, ať jim prázdniny tak rychle neutíkají a nám dospělým pohodu při čerpání zaslouženého volna. Ing. Stanislava Silná

2 Zprávy z Města Nový Bor investuje do Tepla Cena tepla a teplé užitkové vody, které do bytů patřících městu dodává společnost Teplo Nový Bor s. r. o. se prozatím nezmění a uživatelé městských bytů budou za 1GJ platit, obdobně jako v prvním pololetí 517 korun. Společnost Teplo provozuje v Novém Boru celkem čtyři kotelny, všechny na zemní plyn. Ve velké centrální kotelně je kromě tří kotlů na zemní plyn instalovaný také kotel na spalování biomasy. Nový Bor je prozatím jediným městem v okrese Česká Lípa, který tento alternativní zdroj tepla využívá. Spalování biomasy se do ceny tepla rovněž promítá, upozorňuje starostka Nového Boru ing. Stanislava Silná. Z biomasy je doposud produkovaných přibližně 20 % dodávaného tepla. Pokud bychom jako médium využívali pouze zemní plyn, zaplatili bychom za jeho dodávky ročně cca o 2 miliony korun více a to by se přirozeně muselo promítnout také do ceny tepla dodávaného našim odběratelům, dokládá jednatel společnosti Teplo ing. Milan Přívratský. V říjnu vyhodnotíme objem vyrobeného tepla, který má rovněž rozhodující vliv na cenu 1 GJ, konstatuje a na vysvětlenou podotýká: Když klesne objem, cena za jednotku roste, protože fixní náklady (zejména odpisy) zůstávají. Cena za dodávku tepla a teplé užitkové vody je stanovena jako cena smluvní v souladu se zákonem o cenách a vztahují se na ni i pravidla věcného usměrnění. To znamená, že pokud v průběhu roku dojde ke změně ceny paliva může být úměrně změněna i cena tepla. Starostka města v souvislosti s cenou nabízí srovnání s Českou Lípou. Českolipská teplárenská společnost a. s. má od letošního roku průměrnou cenu tepla včetně DPH stanovenou na 587 Kč za 1 GJ. Město Nový Bor zůstává nadále stoprocentním vlastníkem společnosti Teplo, ačkoliv to není tak dávno, kdy zastupitelé zvažovali, zda společnost prodat či nikoliv. Na základě rozhodnutí zastupitelstva město naopak do společnosti investuje v letošním roce celkem 5 milionů korun. Peníze jsme vložili pouze do rekonstrukce rozvodů teplé vody na sídlišti Rumburských hrdinů. Rozvody byly v dezolátním stavu, a proto jsme je nahradili domovními předávacími stanicemi pro teplou užitkovou vodu, zdůvodňuje ing. Milan Přívratský. Výsledkem je výrazné zlepšení kvality teplé užitkové vody na sídlišti. Investice do Tepla tím zdaleka nekončí, což dokládá plán investic do roku Helena Plicková, MěÚ Informace z regionu: Pietní akt Úřad práce informuje: přídavek na dítě a ukončení studia V období končícího školního roku Úřad práce v České Lípě aktuálně informuje o podmínkách a době nároku na přídavek na dítě. Studenti, kteří úspěšně ukončili vzdělávání závěrečnou zkouškou, maturitou nebo absolutoriem, mají nárok na přídavek na dítě do konce letních školních prázdnin, tedy do 31. srpna. Podmínkou však je, že nevykonávají po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, jako např. prázdninovou brigádu, nebo nejsou v evidenci úřadu práce s vyplácenou podporou v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Pokud dítě nebo student přeruší nebo zcela ukončí studium předčasně / může být např. vyloučený ze školy /, musí toto oznámit na odbor státní sociální podpory úřadu práce nejpozději do 8 dnů. Pokud rodiče nebo sami studenti neoznámí ukončení studia nebo pobírají přídavek na dítě neoprávněně, vzniká vždy povinnost přeplacenou částku vrátit. Marcela Ottová tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Ve čtvrtek 29. května uctila starostka Nového Boru Ing. Stanislava Silná spolu s místostarostou Jindřichem Marešem na Lesním hřbitově v Novém Boru památku padlých hrdinů Rumburské vzpoury. U příležitosti 90. výročí povstání se pietního aktu také zúčastnili hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, Jaroslav Sykáček, starosta Rumburku, Ladislav Smejkal, ředitel Vlastivědného muzea v České Lípě, a skupina legionářů. Redakce 2 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2008

3 Zprávy z Města Preambule Koaliční dohoda My, signatáři koaliční dohody, jsme se rozhodli převzít politickou zodpovědnost za řízení veřejné správy v Novém Boru. Naším cílem je v trvalém dialogu se svými spoluobčany společnými silami zabezpečit všestranný rozvoj našeho krásného města. Oceňujeme práci paní ing. Stanislavy Silné ve funkci starostky. V nesnadném období se zhostila úkolu se ctí, za což jí patří naše poděkování. Smyslem personálních změn ve vedení města není nepřátelské převzetí moci, nýbrž posílení stability a vytvoření předpokladů pro zrychlení rozvoje města. Věříme, že tato koalice je v dané situaci nejvhodnějším nástrojem pro prosazení dalších rozvojových cílů. Hodláme navázat na vše dobré, co bylo vykonáno v minulosti, dokončit započaté programy a nastartovat programy nové. Za naši samozřejmou povinnost považujeme zabezpečení řádného chodu státní a veřejné správy v Novém Boru. Dvacetjedna konkrétních cílů, které jmenovitě uvádíme, zdaleka není úplným výčtem našich záměrů. Mají za cíl představit veřejnosti směrování našeho úsilí a zároveň umožnit veřejnou kontrolu jeho realizace. Personální složení vedení města. Signatáři smlouvy se zavazují zvolit nové vedení města a to ve složení: Starosta Jindřich Mareš (ODS) Místostarosta- Stanislav Valdman (ČSSD) Členy RM Skřivan (ODS), Mgr. Lupuljevová, Ing.Petr Kaplánek (SOS), Kuric (ČSSD), MUDr.Daum (USZ) Nehlasovat do konce volebního období o odvolání některého ze zvolených, pokud se tak nestane na základě jednání signatářů této koalice. Výjimka je možná výměnou za jiného člena strany např. po dobrovolném odstoupení. Signatáři budou prosazovat a realizovat následující kroky 1. Personální audit na MěÚ termín: do realizace v roce 2009 personální rozbor zadat tajemníkovi ( ihned ) a dát ho jako výchozí materiál pro audit 2. Dokončení lávky přes 1/9 Termín: po obdržení dotace 3. Otevření nového oddělení MŠ v ŽS Arnultovice k Vybudování skateparku v lokalitě aut.nádraží termín: nejpozději do Vybudování MŠ v areálu Kalinova termín: do Provést rekonstrukci 3 veřejných dětských (sportovních např.arnultovice) hřišť. termín: Realizace nových parkovacích ploch na sídlišti RH a Svojsíkova termín: Připravit a realizovat rozšířené parkování Husova+TGM (u lékárny) termín: Rekonstrukci náměstí připravit v redukované podobě tj.rozdělit ji na etapy dle finančních možností města a reálných dotací. 10. Trvale se zabývat opravami a rekonstrukcemi komunikací, především pak finančním zajištěním. 11. Zintenzivnit jednání o průmyslové zóně města, vykoupení pozemků a jednat o spolupráci opět s Czechinvestem s cílem zlepšení nabídky pracovních míst. Vymezit lokality vhodné pro průmyslovou zónu a tím se neupnout na jedno místo a jednání tak rozvinout. 12. Začít s přípravou projektového záměru na výstavbu školního bazénu u ZŠ U lesa. Termín: Podporovat masový a výkonnostní sport dostatečným finančním zajištěním grantů. Pečlivě zvažovat případný postupný převod sportovišť na město. Termín: trvale 14. Městská policie zvýšené a důslednější kontroly vytipovaných míst, kde se soustřeďuje závadová mládež a hrozí trestná činnost. Zvažovat i možnost navýšení počtu strážníků o dva. Termín průběžně 15. Podporovat snahu VOŠ sklářská a SOŠ Nový Bor o dostatečný počet studentů na gymnasiu a o zavedení nových učebních oborů. Termín: trvale 16. Zvážit opětné zřízení místa grantového manažéra (projektový) na MěÚ 17. V průběhu 2.pol.2008 a 1.pol.2009 připravit a zastupitelstvu předložit výhledový plán rozvoje města (zamýšlených stavebních realizací atp.) do roku Finančně zajistit vyšší podporu turistického ruchu ( atraktivnosti ) ve městě a přilehlém okolí. Termín: Podporovat využití kostela Sv. ducha v Arnultovicích pro civilní smuteční obřady dotací na pořízení plynového vytápění. Termín: Zintenzivnit přípravu cyklostezky N.Bor (cykloareál) Sloup, sloužící i pro pěší a in-line bruslaře. Termín: co nejdříve v návaznosti na jednání s majiteli pozemků 21.Pokračovat v projektu kanalizace Radvanec,Sloup,Janov a dovést ho pod dohledem k realizaci. V původním znění bez redakčních úprav. Koaliční dohoda malý komentář Po přečtení výše zmíněné koaliční dohody, tohoto novoborského politického dokumentu se nemohu ubránit tomu, abych neřekla, že minimálně 17 bodů z toho výčtu vizí a plánů je již v současnosti v plném běhu a během několika týdnů a měsíců budou splněny. Souhlasím s nimi, neboť jejich obsah velmi dobře znám, řada z nich je rozpracována více než rok a já plně doufám, že budou dotaženy do konce. Chci se o tom zmínit proto, že až nastane doba, kdy nově jmenovaní radní se budou pyšnit tím, jaké nasadili rychlé tempo rozvoje města, bylo připomenutí, kde se to vše nacházelo. Stejně tak nevím, proč ve výčtu koaliční dohody jsou záměry, na kterých celou dobu pracují obce z regionu Novoborska a mají je ve své strategii a náhle, před jejich dokončením se objeví jako nové vize v Novém Boru. K připomínkám charakteru, že jsme v roce 2007 nezískali žádné peníze z Evropských fondů, lze jen dodat, že v loňském roce nedostalo žádné město v ČR tyto peníze, protože ani nebyly vyhlášeny celostátní programy vzhledem k nestabilitě vlády. Zde se ovšem naskýtá otázka, proč jsme peníze nezískali již v letech 2002 až 2006, kdy se dotace přidělovaly a my jsme jaksi zůstali pozadu. Ing. Stanislava Silná Novoborský měsíčník / červenec - srpen

4 Zprávy z Města - výběr usnesení z RM konané dne USNESENÍ č. 1448/08/RM41 Žádost TJ Jiskra Nový Bor o doplacení dotace na sportovní činnost RM doporučuje a) ZM schválit poskytnutí účelové dotace pro TJ Jiskra Nový Bor ve výši ,- Kč na sportovní činnost v r k b) ZM schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků USNESENÍ č. 1449/08/RM41 Žádost TJ Jiskra Nový Bor o doplacení dotace na provoz sport. zařízení RM doporučuje a) ZM schválit poskytnutí účelové dotace pro TJ Jiskra Nový Bor ve výši ,- Kč na provoz sportovních zařízení v r a to 500tis.Kč k a 500tis. Kč k b) ZM schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků USNESENÍ č. 1450/08/RM41 Žádost o.s. Mezinárodní chodec o doplacení dotace na celor. činnost RM schvaluje poskytnutí účelové dotace pro o.s. Mezinárodní chodec Nový Bor ve výši 4.640,- Kč na celoroční činnost sdružení v r a doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků USNESENÍ č. 1451/08/RM41 Žádost Kultury Nový Bor, s.r.o. o navýšení účelové dotace na akci Masopust RM schvaluje navýšení účelové dotace pro Kulturu Nový Bor, s.r.o. na akci Masopust o částku ,- Kč a doporučuje ZM schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace USNESENÍ č. 1452/08/RM41 Žádost Mgr. Lovecké o odpuštění platby za reklamu v měsíčníku RM souhlasí s odpuštěním platby Mgr.Janě Lovecké za zveřejnění programu akce Divadlo za sklem (reklama), která se koná ve dnech 12. až 14. června 2008, v červnovém vydání Novoborského měsíčníku USNESENÍ č. 1454/08/RM41 Záměr pronájmu části pozemku č. 2503/3 v kú. Nový Bor (lokalita za Finančním úřadem) RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. 2503/3 o výměře 192 m2, v k.ú. Nový Bor, za účelem zřízení zahrádky, za cenu 3,- Kč/m2 ročně, na dobu neurčitou USNESENÍ č. 1455/08/RM41 Záměr pronájmu pozemku č. 57/2 v k.ú. Pihel (lokalita Chomouty) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku č. 57/2, o výměře 1333 m2, v k.ú. Pihel, za cenu 1,- Kč/m2 ročně, za účelem sekání trávy, na dobu neurčitou USNESENÍ č. 1456/08/RM41 Záměr prodeje části parcely pč a části parcely pč v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Podskalská) RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodat část parcely pč a část parcely pč o výměře cca 800 m2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za účelem rozšíření zahrady za minimální cenu 200,-Kč/m2+náklady s převodem spojené USNESENÍ č. 1457/08/RM41 Záměr prodeje části parcely pč. 606/1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru RM doporučuje ZM schválit záměr prodat část parcely pč. 606/1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru o výměře cca 100 m2, za účelem rozšíření zahrady, za minimální cenu 70,- Kč/m2+náklady s převodem spojené USNESENÍ č. 1458/08/RM41 Pronájem části pozemku 146/1 v k.ú. Nový Bor (lokalita na Náměstí Míru u č.p. 103) RM schvaluje pronájem části pozemku č. 146/1, o výměře 70 m2, v k.ú. Nový Bor, panu Kamilu Ryšánkovi, za účelem provozování letní zahrádky k restauraci, za cenu 4500,- Kč ročně bez DPH, na dobu neurčitou, s omezením provozu letní zahrádky maximálně do hodin a pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy. USNESENÍ č. 1473/08/RM41 Žádost o prominutí pohledávky dle platebního výměru č.006/ OSBD Česká Lípa RM doporučuje ZM prominout pohledávku ve výši ,- Kč dle platebního výměru č.006 ze dne na místní poplatek užívání veřejného prostranství OSBD Česká Lípa USNESENÍ č. 1474/08/RM41 Záměr vyhlášení veřejné zakázky na úklid budov MěÚ RM doporučuje ZM vydat záměr vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí služby Úklid budov čp. 1 nám. Míru a čp ul. B. Egemanna v Novém Boru USNESENÍ č. 1475/08/RM41 Záměr vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí služby Pojištění majetku města RM doporučuje ZM vydat záměr vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí služby Pojištění hospodářských rizik majetku Města Nový Bor USNESENÍ č. 1479/08/RM41 Předání ceny Zlatá popelnice RM souhlasí s ponecháním tribuny na náměstí do USNESENÍ č. 1480/08/RM41 Žádosti JSDH Nový Bor č.j.30154/2008 a č.j.30155/2008 ohledně vytvoření hloubkového vrtu a opravy suchovodu RM ukládá odboru správy majetku řešit žádost JSDH Nový Bor č.j.30154/2008 a č.j.30155/2008 USNESENÍ č. 1481/08/RM41 Žádost JSDH Nový Bor č.j.30156/2008 na opravu lapolu RM ukládá odboru správy majetku řešit žádost JSDH Nový Bor na opravu lapolu č.j.30156/2008 USNESENÍ č. 1482/08/RM41 Návrh na zřízení policejního radaru v obci Pihel - paní Svobodová, členka osadního výboru RM předává výboru pro dopravu návrh na zřízení policejního radaru č.j USNESENÍ č. 1483/08/RM41 Návrh na rozdělení obce Pihel - navrhuje předsedkyně osadního výboru paní Blanka Svobodová RM bere na vědomí dopis paní Svobodové, předsedkyně osadního výboru a vyčká zprávy kontrolního výboru, který provádí v současné době kontrolu osadních výborů Ing. Stanislava Silná v.r. Starostka Města Nový Bor Úplné znění usnesení na 4 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2008

5 Zprávy z MěÚ V hasičárně začali od podlahy Novoborská jednotka sboru dobrovolných hasičů je nejlepší v kraji Průmyslovou podlahu v jedné z garáží novoborské hasičské zbrojnice začali dělat zaměstnanci firmy KARSTAV s. r. o. Horní Libchava. Stará podlaha už svými parametry neodpovídala potřebám garážované hasičské techniky. Byla zvětralá s nerovnostmi a nedostatečnou návazností na garážová vrata, a proto docházelo i k velkým tepelným ztrátám, zdůvodňuje investici ve výši 220 tisíc 700 korun ing. Lukáš Hrádek, vedoucí odboru rozvoje města. Sbor dobrovolných hasičů v Novém Boru nepodporuje finančně jen město, ale také Liberecký kraj, což dokládají dva finanční příspěvky v celkové výši 378 tisíc korun, které město jako zřizovatel sboru dostane letos z Fondu požární ochrany Libereckého kraje. Na nákup dýchací techniky a protiplynových ochranných obleků dostanou hasiči 278 tisíc korun a dalších 100 tisíc korun je určeno na vybavení požárního vozidla Volvo, které jsme pořídili. Vozidlo je nové a musí být vybaveno tak, aby splňovalo všechny požadavky vyhlášky o technické způsobilosti požární techniky, zdůvodňuje ing. Jaroslav Kulhánek, který má na MěÚ v Novém Boru na starosti krizové řízení. Novoborští hasiči disponují mimo jiné dvěma novými požárními hasičskými auty zn. Volvo. Zatímco první supermoderní cisternou, kterou pro ně město zakoupilo, se hasiči pochlubili veřejnosti loni při příležitosti oslav 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru, druhý hasičský speciál Volvo představili veřejnosti při slavnosti pálení čarodějnic. Ačkoliv září novotou a vyjíždět už může, k dokonalosti mu ještě něco málo chybí. Vybavíme vozidlo novou dýchací technikou a také přetlakovým ventilátorem. To abychom mohli odsávat splodiny hoření, nebo v chodbách hnát kouř před sebou, doplňuje pro laiky, kteří nemají o komplikovaných zásazích požárníků ani páru, Martin Kočí, zástupce velitele Sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru. Ani za ostatní vybavení se v Novém Boru nemusejí stydět. Jsou například jedinými hasiči v kraji, včetně profesionálních, pro které město zakoupilo z přebytečných armádních zásob vyprošťovací autojeřáb AV 15. Na jeho uvedení do provozu odpracovali hasiči stovky hodin, ale stálo to prý za to - autojeřáb s podvozkem Tatry 815 uveze i kamion. Pětadvacetičlenná zásahová jednotka SHD v Novém Boru je společně se třemi dalšími v okrese Česká Lípa zařazena v požárním poplachovém plánu kraje do kategorie JPO II. Jsou to požární jednotky, u nichž musejí do pěti minut vyjet k zásahu minimálně velitel plus tři další hasiči. Nový Bor jako jediný v okrese zajišťuje tyto výjezdy dokonce dva - když je vyhlášený požární poplach, z Nového Boru vyjíždějí dvě zásahová vozidla, vysvětluje plk. ing.jiří Kunst, ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Na adresu města a jeho hasičů chválou nešetří: Vážíme si přístupu města za to, jak finančně a materiálně podporuje svůj sbor dobrovolných hasičů. Novoborská jednotka je vybavena na úrovní profesionálních hasičů a můžeme s ní počítat i při nejsložitějších zásazích. Určitě je nejlepší jednotkou dobrovolných hasičů v okrese a dovolím si tvrdit, že i v kraji, hodnotí novoborské hasiče plukovník Jiří Kunst. Helena Plicková, MěÚ Za třídění odpadů zábavné odpoledne V soutěži Zlatá popelnice zaměřené na třídění odpadů si v Libereckém kraji v kategorii měst nejlépe vedl Nový Bor. Každý občan Nového Boru za rok průměrně vytřídí 36 kilogramů odpadů. V rámci projektu Intenzifikace tříděného sběru připravil na 4. června Liberecký kraj pro vítěze soutěže Zlatá popelnice zábavné odpoledne. Začínalo ve 14 hodin na náměstí Míru, kde byla mimo jiné vystavena a veřejnosti zpřístupněna svozová technika. Hry a soutěže s odměnami byly tématicky zaměřené na třídění odpadů. Dokonce i překážková dráha byla postavena z kontejnerů na separované odpady, podotýká ing. Jitka Kopčáková z odboru správy majetku MěÚ v Novém Boru. Do soutěže se zapojili i představitelé města a hosté z Libereckého kraje. Náměstek hejtmana Libereckého kraje Radim Zika předal v průběhu odpoledne Novoborským odměnu za to, jak si v soutěži Zlatá popelnice vedli. Děti dostaly dva herní prvky, a to prolézačku a skákacího panáka. Zatímco ve třetím čtvrtletí loňského roku představovala výtěžnost separace 40,53 kilogramů na obyvatele za rok, v následujícím čtvrtletí 34,84 kilogramů a v prvním čtvrtletí roku letošního už byla 48,81 kilogramů, konkretizuje ing. Jitka Kopčáková Při vyhlášení výsledků soutěže dostali představitelé nejúspěšnějších měst a obcí ocenění předávaná v rámci projektu Intenzifikace tříděného sběru v Libereckém kraji. Helena Plicková, MěÚ Novoborský měsíčník / červenec - srpen

6 Zprávy z MěÚ VÍTE, JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ A ODCIZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU? Oblast občanských průkazů upravuje zák.č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě ztráty a odcizení občanského průkazu je povinností občana ohlásit neprodleně tuto skutečnost kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. V případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též na policii. V oznámení je nutné uvést, kdy, kde a za jakých okolností ke ztrátě nebo odcizení došlo. Oznámení je pak doručeno místně příslušnému městskému úřadu k provedení záznamu do informačního systému občanských průkazů. Na internetových stránkách MV si každý občan může zkontrolovat, zda určitý doklad je platný, či nikoliv, jen je potřeba počítat s určitou prodlevou mezi nahlášením a zveřejněním na internetových stránkách. Rozhodující je však ohlášení ztráty nebo odcizení, nikoli zavedení do informačního systému. V zákoně o občanských průkazech je porušení povinnosti chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením poškozením, zničením nebo zneužitím definováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do ,- Kč. Více informací najdete na webových stránkách Města Nový Bor (www.novy-bor.cz) cesta: městský úřad odbory - správní odbor přehled agend (ve spodní části stránky) občanské průkazy obecně neplatné doklady. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí správního odboru Městského úřadu Nový Bor Nepřehledná křižovatka prochází proměnou Úprava křižovatky ulic Husova a Skalická byla zahájena v Novém Boru. Budoucí podobou křižovatky se kromě odboru města zabývaly dopravní výbor a výbor rozvoje města, ale konečnou podobu jí dali projektanti ze SaM silnice a mosty a. s. Česká Lípa. Úpravy křižovatky se ujali zaměstnanci firmy Čestmír Doležal Inženýrské. Podle smlouvy budou práce na stavbě v celkové hodnotě 550 tisíc korun hotové koncem června. Současné uspořádání úrovňové křižovatky je nepřehledné, na křižovatce chybí vodorovné značení a navíc v prostoru křižovatky ani v její blízkosti nejsou žádné přechody pro chodce, popisuje neúnosný stav jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Novém Boru ing. Lukáš Hrádek, vedoucí odboru rozvoje města. Stavební úpravy probíhají v prostoru stávajících komunikací s tím, že prostor křižovatky bude zúžený o záliv chodníku a zpomalovací ostrůvek. Součástí stavby je bezbariérový přechod pro chodce a úprava chodníku v jeho blízkosti. Ačkoliv náklady na úpravu křižovatky byly původně odhadované na 650 tisíc korun, firma vzešlá z výběrového řízení veškerý rozsah prací dokáže pořídit cca o 100 tisíc levněji, ačkoliv je v ceně zahrnutá také výměna povrchu pěší přilehlé komunikace, zdůrazňuje vedoucí odboru rozvoje města. Úprava křižovatky byla neodkladná bez ohledu na to, jestli se městu podaří získat dotaci, o kterou Novoborští požádali ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud dotaci získáme, tak ušetřené peníze použijeme na jiné připravované investiční akce, uvedl ing. Lukáš Hrádek. Helena Plicková, MěÚ POSLEDNÍ ETAPA VÝMĚNY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ RŮŽOVÉ KARTIČKY VYDANÉ DO JE NUTNÉ VYMĚNIT DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU ŽÁDOSTI JE TŘEBA PODAT DO VÍCE INFORMACÍ NA TEL: NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA NOVÝ BOR-SPRÁVNÍ ODBOR INFORMACE Z REGIONU: Pediatrie se pyšní novým pokojem pro rodiče Přestože je útulným prostředím dětské oddělení NsP Česká Lípa známé již dlouho, nyní se může pyšnit prvním skutečně nadstandardním pokojem. Do provozu jej uvedla od 13. června Pro jeho zřízení bylo nutné uskutečnit stavební úpravy. Kromě pokoje pro rodiče a jejich nemocné dítě nemocnice rekonstruovala i další sociální zařízení pro matky a děti na kojeneckém oddělení. Rodičů či prarodičů, kteří zůstávají s dětmi při pobytu v nemocnici totiž trvale přibývalo. Pokoj i nové sociální zařízení postrádali, v minulosti jsme pobyt rodičů u dětí řešili různými způsoby, ale snažili jsme se maximálně vyhovět a vytvořit dobré podmínky pro hospitalizaci, někdy jsme ovšem k tomu museli využít třeba i transportní lehátko, potvrdila Jitka Jelínková, vrchní sestra dětského oddělení českolipské nemocnice. Jak popsala, samostatný, uzamykatelný pokoj disponuje vlastním sprchovým koutem a WC. K jeho výbavě náleží dále komplet pro koupání dítěte, lednice, mikrovlnná trouba, televize s DVD, digitální váha pro mimina, ventilátor, vertikální žaluzie, postýlka, křeslo, civilní postel. Snažili jsme se vytvořit pokoj tak, aby se odlišoval od nemocničního prostředí, sdělila Jelínková. Pokoj má i zvonek na přivolání rychlé péče, kdyby se prudce zhoršil zdravotní stav malého pacienta. Cena za využití nadstandardního pokoje je stanovena na 500 Kč za den. Ostatní rodiče zůstávají na běžných pokojích, u kterých ale nemocnice nechala zatemnit prosklené plochy, aby se hosté necítili jako ve výkladní skříni. Rezervace pokoje je možná na telefonu nebo 606. Petr Pokorný, mluvčí NsP Česká Lípa 6 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2008

7 Zprávy z MěÚ Svoz odpadů s čárovými kódy Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, bude v r probíhat v těchto termínech : 7.července, 4.srpna, 1.září, 6.října, (i nadále budeme na svozy upozorňovat v Novoborském měsíčníku a na webových stránkách města). Občané si mohou prohlédnout tabulku s odevzdaným množstvím svých separátů na webových stránkách města: www. novy-bor.cz městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě. Zde je možné sledovat v závislosti na třídění i narůstající slevu na poplatku na rok Nové pytle a čárové kódy je možné vyzvednou na MěÚ (viz níže). U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství v jednom balíku cca 10 kg, balíky musí být v igelitovém obalu. Žádáme občany, aby si svá množství vytříděného odpadu na webových stránkách nebo přímo na OSM (lze i telefonicky) kontrolovali, event. se přihlásili o nepřiřazené pytle (některé pytle se dostanou do sběrového dvora bez kódu či s poškozeným nebo nečitelným kódem). Proto je třeba kódy před svozem důsledně přelepovat průhlednou izolepou (lépe drží ve špatném počasí)!! Více informací k tomuto způsobu třídění najdete na webových stránkách města nebo na oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu OSM MěÚ Nový Bor, budova A 1.patro, ing. Jitka Kopčáková, tel a Ing.Blanka Fialová Vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Zlatá popelnice za rok 2007 Město Nový Bor získalo v soutěži Zlatá popelnice 1. místo v Libereckém kraji za třídění odpadu ve městě. V soutěži se hodnotí množství sbíraných komodit, množství vyseparovaného odpadu (výtěžnost), vzdělávací a ekologické akce ve městě, práce s dětmi a veřejností, nové nápady. Paní starostka ing.s.silná převzala slavnostně na KÚ Libereckého kraje symbolickou Zlatou popelnici a dne se přímo na náměstí Míru v Novém Boru konala akce pro děti a dospělé, jejímž cílem bylo poděkovat všem třídičům v našem městě. Vzhledem k nepřízni počasí byla akce ohrožena deštěm, ale nakonec proběhla v celém rozsahu řada soutěží, módní přehlídka, výstavka recyklovaného plastu a prezentace svozové firmy včetně ukázky její techniky pod vedením zkušeného moderátota Tomáše Mařase. Radní Libereckého kraje Radim Zika zde předal místostarostovi města Jindřichu Marešovi cenu za vítězství - 2 herní prvky pro nově vzniklý pavilon MŠ v Arnultovicích v hodnotě cca 70 tis. Kč a ještě si spolu zazávodili v ekologickém trojboji. Děti z MŠ, ZŠ a Smetanky krásně vyzdobily náměstí originálními sochami z plastových lahví. Poděkování za 1. místo patří úředníkům, politikům, svozové firmě a všem občanům města Nový Bor. Zpracovala: ing. Jitka Kopčáková ing. B.Fialová Vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Třídění odpadu na náměstí Míru BAREVNÝ DEN Ve čtvrtek se konala na náměstí Míru v Novém Boru opakovaně pro žáky MŠ a ZŠ akce o třídění odpadu. Bezplatná vzdělávací akce, kterou město každoročně organizuje ve spolupráci s firmou EKO- KOM je rok od roku větší a dokonalejší. Tato akce firmy Eko-kom ve spolupráci s oddělením správy technických služeb OSM MěÚ Nový Bor byla zaměřena na osvětu v oblasti třídění a recyklace odpadů. Představitelé města - paní starostka i pan místostarosta - si udělali ve svém náročném programu čas a přišli se na akci o třídění odpadu podívat. Akce měla dětem připomenout, jak se v Novém Boru třídí odpad, proč se třídí a k čemu se dají využít vytříděné složky odpadu. Zábavnou formou si žáci zasoutěžili a připomněli základy nakládání s odpadem. Měli prostor i pro dotazy a připomínky. S EKO-KOMem spolupracuje město již řadu let a zapojením do systému EKO-KOM získává každoročně nemalé prostředky na podporu třídění odpadu ve městě. Děkuji ředitelům škol a školek, učitelům a dětem za vstřícný přístup k této akci a doufám, že se děti nejen odreagovaly od školních povinností, ale že akce přispěje ke zlepšení separace odpadu ve školách a ve městě a že ji společně za rok opět zopakujeme. Zpracovala: ing. Jitka Kopčáková ing. B.Fialová, vedoucí odboru správy majetku MěÚ Nový Bor Noborský měsíčník / červenec - srpen

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení ze 17. zasedání ze dne 14. 6. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven Neomluven 0 RM/281/17/11

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 28.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/41/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 3/39/RM/2016, 17/39/RM/2016,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO 19.9.2016 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci 31.10.2011 31.12.2012 31.12. ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 44. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 22.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/44R/2016

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 9.11.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Program zasedání: 1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů

Více