DOKUMENTACE. Import zakázek. Transport Order Send. Verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE. Import zakázek. Transport Order Send. Verze 1.7 2015-05-06"

Transkript

1 DOKUMENTACE Import zakázek Transport Order Send Verze

2 Obsah 1. Import zakázek přes CSV Formát souboru.csv Maximální počet datových záznamů v souboru.csv Struktura importovaného souboru Jedna zakázka odpovídá přesně jednomu řádku v souboru.csv Zakázka zabírá více řádků v souboru.csv Souvislost s dialogovou aplikaci Přepravy a nebezpečné zboží Konfigurce importu zakázek Vytvoření přiřazení Převodové tabulky Zobrazení obalového materiálu a sandwichových palet Obalový materiál Sandwichové palety Kontroly v průběhu importu Příloha Detailní popis rozhraní Klíče pro Transport Order Země Typy obalů European Logistics Typy obalů Food Logistics Platební podmínky Produkty typ transportu European Logistics Produkty typ transportu Food Logistics Měny Kódy dobírky zboží Typy textů Další adresy DACHSER SE 2-28

3 1. Import zakázek přes CSV 1.1 Formát souboru.csv Transport Order import zakázek umožňuje importovat údaje ze zakázky do Transport Order. Podporován je formát souboru csv (character-separated value nebo commaseparated value), jako oddělovač mezi poli je povolena čárka a je povolen středník. Pokud je k oddělení odstavců použita čárka, musí být desetinná čísla importována s tečkou jako oddělovačem (např. 2.3 ložních metrů nebo EUR jako hodnota zboží), jinak Transport Order nedokáže rozeznat přiřazení polí. Alternativně lze také uvést omezovače polí. Zvolit můžete apostrof ('100,50') a uvozovky ( 100,50). Typ omezovače pole musí být uveden při vytvoření tabulky přiřazení. 1.2 Maximální počet datových záznamů v souboru.csv Z časových důvodů a důvodu stability je maximální počet datových záznamů v souboru.csv omezen na řádků. Podle struktury lze tak jedním postupem importovat 500 až zakázek. Pokud by tento postup narážel na hranice, je zapotřebí kroků dvou. 1.3 Struktura importovaného souboru Jedna zakázka odpovídá přesně jednomu řádku v souboru.csv V této formě může jedna zakázka obsahovat vždy jen jeden řádek zakázky, další adresu atd. DACHSER SE 3-28

4 Příklad: E-jméno E-obec Číslo zakázky Počet Typ Hmotnost Müller Hamburg EU 300 Huber München EU Zakázka zabírá více řádků v souboru.csv Existuje více možností, jak zobrazit stejnou zakázku. Musí být rozeznatelné, které řádky patří k jedné zakázce a kde začíná nová zakázka. Dále jsou uvedeny různé možnosti, jak zobrazit stejnou zakázku: Možnost 1: Adresa a číslo zakázky se opakují E-jméno E-obec Číslo zakázky Počet Typ Hmotnost Müller Hamburg EU 400 Müller Hamburg KT Huber München EU 250 Možnost 2: Adresa již v následujícím řádku není vyplněna, ale číslo zakázky je identické s předcházejícím E-jméno E-obec Číslo zakázky Počet Typ Hmotnost Müller Hamburg EU KT Huber München EU 250 DACHSER SE 4-28

5 Možnost 3: Číslo zakázky je prázdné, ale adresa je identická E-jméno E-obec Číslo zakázky Počet Typ Hmotnost Müller Hamburg 2 EU 400 Müller Hamburg 1 KT Huber München 1 EU 250 Možnost 4: Adresa a číslo zakázky josu prázdné E-jméno E-obec Číslo zakázky Počet Typ Hmotnost Müller Hamburg 2 EU KT Huber München 1 EU 250 Informace z jedné zakázky mohou všechny začínat v prvním řádku této zakázky nebo také mohou být vystavěny diagonálně. Pro Transport Order je nepodstatné, zda informace o řádku, o textu, další adresy atd. začínají ve stejném řádku jako hlavička zakázky nebo jsou vystavěny diagonálně, Transport Order dokáže zpracovat obě situace. V příkladu 1 začínají informace o řádku a o textu všechny v prvním řádku, v příkladu 2 je zobrazena diagonální struktura. DACHSER SE 5-28

6 Příklad 1: E-jméno E-obec Číslo Počet Typ Hmotnost Typ Text zakázky textu Müller Hamburg EU 400 AS Prosím avizovat jako KT Huber München EU 250 AS Prosím avizovat jako Příklad 2: E-jméno E-obec Číslo Počet Typ Hmotnost Typ Text zakázky textu Müller Hamburg EU KT AS Prosím avizovat jako Huber München EU 250 AS Prosím avizovat jako DACHSER SE 6-28

7 1.4 Souvislost s dialogovou aplikaci Pomocí záložky Správa Transport Order lze import zakázky přizpůsobit individuálním požadavkům. Nepotřebné funkce nebo obsahy (např. doručení s hydraulickou plošinou, samoodběratel) se při vytváření přiřazení dynamický zapínají resp. vypínají. Import zakázek také zásadně využívá tuto konfiguraci. Pokud byla například deaktivována funkce Typy textů, pak nelze tato pole přiřadit a importovat. Pokud byly jako obal definovány pouze europalety, pak lze také při importu zakázek importovat pouze europalety (pokud nebyly aktivovány gitterboxy, není možný ani import tohoto obalu). Proro doporučujeme nejprve provést nastavení správy v Transport Order a teprve poté konfigurovat import zakázek, protože ten je na tomto nastavení přímo závislý. 1.5 Přepravy a nebezpečné zboží Téma přeprav se týká pouze zákazníků s více než jedním svozem denně. Pro tyto případy nabízí Transport Order možnost vytvořit oddělěné předávací dokumenty. Každá zakázka bude přiřazena jednomu předávácímu dokumentu. Předdefinované přepravy Předdefinovanou přepravu je nejprve třeba založit ve správě přepravy pod nějakým jménem. V tomto případě lze také aktivovat funkci Přiřadit přepravu již při evidenci. DACHSER SE 7-28

8 Dynamické přepravy Pomocí dynamické přepravy lze zakázkám přiřadit vlastní jména přepravy. Funkce je možná pouze přes rozhraní importu zakázek. Pokud se importují zakázky s dynamickým názvem přepravy, zkoumá se, zda název přepravy již existuje ve správě přepravy. Pokud název přepravy ve správě uložen není, automaticky dojde k rozšíření tabulky přepravy o tuto přepravu a po odeslání bude opět odstraněn. Vymazání nemá žádný vliv na dodatečné vytištění předávacího seznamu. Při ruční evidenci lze zvolit pouze přepravy, které byly uloženy ve správě přepravy. Nebezpečné zboží Při importu zakázky je také možné označit zakázku s nebezpečným zbožím. Avšak nelze importovat informace o nebezpečném zboží jako např. UN-číslo, skupina obalů atd. Importovaná zakázka s označením nebezpečného zboží obdrží status částečně evidováno. Informace o nebezpečném zboží musíte poté doplnit v dialogové aplikaci. DACHSER SE 8-28

9 2. Konfigurce importu zakázek 2.1 Vytvoření přiřazení První krok spočívá ve vytvoření přiřazení. Toto přiřazení mezi souborem zákazníka a Transport Order se musí provést pouze jednou a poté je platné pro každý následující import. Při tvorbě přiřazení musíte nejprve zvolit kódování, aby byly správně realizovány zvláštní znaky. K dalšímu kroku potřebujete souvor.csv, který má zcela stejnou strukturu jako později importovaný soubor. Při vytvoříte nové přiřazení, smaže se tímto krokem stávající přiřazení. Oddělovače Oddělovač uvádí, jakým znakem jsou od sebe odděleny datové záznamy. Možné oddělovače jsou středník a čárka. DACHSER SE 9-28

10 První řádek obasahuje Rozlišení první řádek obsahuje název pole a první řádek obsahuje první datový záznam slouží k tomu, zda má nebo nemá při importu být vynechán první řádek. Omezovače polí Omezovače polí se používají tehdy, pokud se oddělovač má objevit v nějakém datovém záznamu. Pro tento případ lze určitý datový záznam nebo všeobecně všechna data dát mezi apostrofy nebo do uvozovek nahoře. Formát data Existuje také možnost volby formátu data pro den, měsíc a rok v oddělených polích a osmi různými standardními formáty v jednom celkovém poli. Logika zvolená v masce nabídky platí pak pro obě možnosti zadání data datum (zakázky) a datum fixního termínu. Podporováno je těchto osm formátů data: DD.MM.RRRR v jednom poli RRRR.MM.DD v jednom poli DD-MM-RRRR v jednom poli RRRR-MM-DD v jednom poli DD/MM/RRRR v jednom poli RRRR/MM/DD v jednom poli DDMMRRRR v jednom poli RRRRMMDD v jednom poli Pracovat s ID příjemců Pokud je aktivována možnost Pracovat s ID (volba Ano ), pak se mění následující obrazovka přiřazení. Místo jméno příjemce 1, jméno příjemce 2, jméno příjemce 3, ulice příjemce, OZ příjemce, PSČ příjemce, hydraulická plošina, samoodběratel apod. je uvedeno pouze ID příjemce. Pokud obsahuje pole ID při importu nějakou hodnotu, která se nevyskytuje v kmenových datech adres, bude zakázka zařazena mezi částečně evidované a musíte ji dodělat. Pokud k ID příjemce existuje také typ textu s textem, bude tento text automaticky zařazen do zakázky. V rámci importu však lze přidávat také další texy. Přiřazení pro European Logistics a Food Logistics je třeba provést pro oba typy transportu odděleně. DACHSER SE 10-28

11 Následující obrazovka ukazuje tabulku přiřazení importu zakázky: DACHSER SE 11-28

12 Název pole V prvním sloupci se zobrazují všechna pole z Transport Order. Povinná pole jsou označena hvězdičkou. Vaše přiřazení Zde je přiřazeno odpovídající pole ze souboru.csv. Při tom dojde k načtení prvního řádku ze souboru.csv. Kvůli lepší orientaci se zobrazuje číslo sloupce pro pole ze souboru.csv. Pokud jsou v dialogu deaktivovány pole nebo funkce (např. doručení s hydraulickou plošinou, samoodběratel, paletová místa), není pole v tabulce přiřazení uvedeno. Standardní hodnota Pomocí této funkce lze zadávat pevné hodnoty pro určítá pole. Při importu zakázek dojde k automatickému přiřazení tohoto údaje ke každé zakázce. V příkladu se vždy automaticky vyplňuje v poli produkt targoflex a v poli platební podmínka vyplaceně. Případně je třeba v dialogu změnit několik málo výjimek (např. zakázka nevyplaceně). To platí také pro pole Obsah. Lze buď přiřadit pole nebo definovat standardní hodnotu. Jako standardní hodnoty lze uvádět pouze hodnoty, které jsou uloženy ve správě Transport Order. DACHSER SE 12-28

13 2.2 Převodové tabulky Různé informační systémy používaji často rozdílnou identifikaci. Pomocí funkce převodová tabulka je tento problém velmi lehce vyřešen. Příklad: Jako zkratku pro Německo očekává Transport Order klíč D. Pokud zákazníkův systém používá např. DE, DEU nebo jiný klíč, uloží se toto do převodové tabulky. V příkladu níže se mění DE na D stejně jako AT na A. Převodové tabulky jsou možné u stejných polí jako standardní hodnoty. Při tom platí některé převodové tabulky pro více polí (např. Země pro Země příjemce a další adresa země ) a musí být stanoveny pouze jednou. DACHSER SE 13-28

14 3. Zobrazení obalového materiálu a sandwichových palet Většina zákazníků nepotřebuje zobrazení obalového materiálu (tato situace se také nazývá naložit na ) a sandwichových palet a může tento úsek překročit. Pokud je to pro průběh důležité, jsou k dispozici následující možnosti Obalový materiál Následující příklad se vztahuje na různá zobrazení stejné zakázky. Je naloženo 15 kartónů (KT) na 3 europaletách (EU). Samostatně patří k zásilce 2 jednorázové palety (EW). Vždy se generuje 5 štítků. Možnost 1: Počet Typ Položka obalového materiálu Počet obalového materiálu Typ obalového materiálu 15 KT EU 2 EW Možnost 2: Počet Typ Položka obalového materiálu Počet obalových materiálů Typ obalových materiálů 15 KT EW EU DACHSER SE 14-28

15 3.2. Sandwichové palety Následující příklad ukazuje, jak lze zobrazit sandwichovou paletu. Při kompletaci se vytvoří smíšená paleta s různým zbožím. Každá vrstva je oddělěna europaletou. Jedná se o paletové místo na zemi se čtyřmi europaletami na něm, takže celkem o pět europalet. Možnost 1: Počet Typ Položka obalového materiálu Počet obalového materiálu Typ obalového materiálu 4 EU EU Možnost 2: Počet Typ Položka obalového materiálu Počet obalového materiálu Typ obalového materiálu 4 EU EU DACHSER SE 15-28

16 4. Kontroly v průběhu importu Během importu se provádějí stejné kontroly jako v dialogové aplikaci. Po těchto kontrolách rozdělí Transport Order všechny importované zakázky do následujících tří kategorií: 1) Zakázky bez chyb a kompletně importované (status chybí štítky) 2) Zakázky importované, ale příliš dlouhá pole byla zkrácena (status chybí štítky) 3) Zakázky importované s chybami (status částečně evidované) U zakázek prvních dvou kategorií lze poté přímo vytisknout štítky a uvolnit zakázky. U kategorie Zakázky importovány s chybami je potřeba zakázku následně ještě přepracovat v dialogové aplikaci pomocí funkce Změnit a opravit ji. Jsou prováděny veškeré kontroly, tak jak budou provedeny také přímo v evidenci zakázky. Pokud se předává např. text zakázky, pak musí být vyplněno také pole Typ textu. Nebo např. pokud je u další adresy vyplněno pole Ulice, pak musí být předána také pole typ adresy, jméno 1, PSČ, země a obec. DACHSER SE 16-28

17 ID příjemce (identifikace) Viz bod 2.1. Číslo zakázky zákazníka V DOMINu, systému fa. Dachser v oblasti managementu přepravy, lze uložit, že číslo zakázky je povinné pole. V tomto případě musí být v importovaném souboru posláno také číslo zakázky zákazníka. Skupiny zakázek Pokud byly v DOMINu, systému fa. Dachser v oblasti managementu přepravy, stanoveny skupiny zakázek, musejí mít tyto skupiny zakázek přesně stejné podmínky jako v DOMINu a musí být zaslány v rozhraní; alternativně je lze přidat později v dialogové aplikaci. Skupiny zboží Se skupinami zboží se zachází stejně jako se skupinami zakázek. U skupin zboží existují pole Počet skupin zboží a Skupina zboží, je třeba na ně vždy pohlížet jako na kombinaci. Proto musejí na úrovní řádku zakázky být zaslána vždy také obě tato pole. U určitých skupin zboží musí být vyplněn počet skupin zboží, u některých nesmí být počet skupin zboží vyplněn. Zasílající speditér Obvykle není tento údaj potřeba. Za určité konstelace chce zákazník realizovat pomocí instalace Transport Order obchody přes dvě pobočky. V tomto případě se toto pole zobrazí a stane se z něj povinné pole. DACHSER SE 17-28

18 5. Poznámky ke zřízení Vytvoření přiřazení je s pomocí dialogu velmi snadné. Změny v přiřazení jsou možné pouze pro standardní hodnoty. Změna přiřazení polí není později možná. Pokud bylo pole špatně přiřazeno nebo jste na něj při přiřazení zapomněli, je potřeba vytvořit kompletní přiřazení znovu. Bohužel toto není možné kvůli komplexním závislostem zařídit jinak. Přiřazení Vám znatelně ulehčí, pokud v dialogu již byly provedeny veškeré konfigurace (např. klíčové pojmy, funkce, nastavení). To předem vylučuje chyby v přiřazení. Transport Order je plně integrován do systému managementu přepravy DOMINO. Pokud je v DOMINu uloženo, že je nutné číslo zakázky, pak je toto pole vyžadováno jak v dialogu tak v importu zakázky jako povinné pole. Tato záležitost se týká následujícíh polí: Číslo zakázky Skupiny zakázek (zřídka) Skupiny zboží (zřídka) Více zasílajících speditérů (velmi zřídka) OBI CD projekt (velmi zřídka) Příloha obsahuje detailní popis rozhraní a seznam klíčů v Transport Order. DACHSER SE 18-28

19 6. Příloha Detailní popis rozhraní Popis Povinné/ opce* Typ Délka Desetinná místa Číslo zakázky zákazník P / O A 17 Celkové datum O A 10 Den datum svozu O N 2 Měsíc datum svozu O N 2 Rok datum svozu O N 4 Zasílající speditér P / O N 8 0 Příjemce jméno 1 P A 30 Příjemce jméno 2 O A 30 Příjemce jméno 3 O A 30 Příjemce ulice P A 30 Převodová tabulka a standardní hodnoty Přííjemce KS P A 3 Země Příjemce PSČ P A 9 Příjemce obec P A 26 Příjemce doplnění O A 30 Příjemce GLN O A 13 kontaktní osoba P / O G 35 Telefon O A 25 Mobil P / O A 25 P / O G 150 Produkt P A 1 Produkt Celkové datum fixní termín P / O A 10 Den fixní termín P / O N 2 0 Měsíc fixní termín P / O N 2 0 Rok fixní termín P / O N 4 0 Platební podmínka P A 3 Platební podmínky Hodnota zboží k pojištění O N 9 2 Hodnota zboží k pojištění měna P / O A 3 Měny Částka dobírky zboží O N 9 2 Částka dobírky zboží měna P / O A 3 Měny Kód dobírky zboží P / O A 3 Kód DOB Typ textu P / O A 2 Typy textu Text P / O A 60 Počet obalů P N 5 0 Obal P A 3 Obaly Obsah P A 20 DACHSER SE 19-28

20 Kg P N 5 0 Délka [cm] O N 3 Šířka [cm] O N 3 Výška [cm] O N 3 Objem P / O N 7 3 Ložní metry (LM) P / O N 3 1 Počet skupin zboží (SZ) P / O N 5 0 Skupina zboží (SZ) P / O A 2 Položka obalového materiálu P / O N 3 0 Počet obalového materiálu P / O N 3 0 Obalový materiál - obal P / O A 3 Převodová tabulka: Obaly / standardní hodnoty: Obaly OM musí být spuštěno samostatně Číslo dodacího listu O A 35 Číslo objednávky O A 35 Skupina zakázek P / O A 1 Samoodběratel P / O A 1 Samoodběratel Hydraulická plošina P / O A 1 Doručení s hydraulickou plošinou Možnosti doručení O A 2 Možnosti doručení Přepravy P / O A 10 Další adresa typ adresy P / O A 2 Typy adres další adresy Další asresa - ID O A 17 Musí být spuštěno samostatně Další adresa jméno 1 P / O A 30 Další adresa jméno 2 O A 30 Další adresa jméno 3 O A 30 Další adresa ulice P / O A 30 Další adresa KS P / O A 3 Země Další adresa PSČ P / O A 9 Další adresa obec P / O A 26 Další adresa GLN O A 13 Paletová místa P / O N 5 3 Nebezpečné zboží P / O A 1 Musí být spuštěno samostatně OBI CD Projekt P / O A 1 OBI CD projekt *Poznámka: P/O znamená, že některá pole jsou závislá na jiných; může se jednat také o pole se specifickými podmínkami (např. skupina zakázek) DACHSER SE 20-28

21 Klíče pro Transport Order Země A AL AND B BG BIH BRN BY CH CY CZ D DK DZ E EST F FIN FL FR GB GR H HR I IR IRL KOS KS Rakousko Albánie Andora Belgie Bulharsko Bosna-Hercegovina Bahrain Bělorusko Švýcarsko Kypr Česká republika Německo Dánsko Alžír Španělsko Estonsko Francie Finsko Lichtenštejnsko Faerské ostrovy Velká Británie Řecko Maďarsko Chorvatsko Itálie Irán Irsko Kosovo Kirgisistan DACHSER SE 21-28

22 KZ Kazachstán L Lucembursko LT Litva LV Lotyšsko M Malta MA Maroko MC Monako MD Moldavsko MK Makedonie MNE Černá Hora N Norsko NL Nizozemí P Portugalsko PL Polsko RIM Mauritánie RO Rumunsko RSM San Marino RUS Rusko S Švédsko SK Slovensko SLO Slovinsko SRB Srbsko TN Tunisko TR Turecko UA Ukrajina USA USA UZ Uzbekistán DACHSER SE 22-28

23 Typy obalů European Logistics AR B BB BL CA CC CR CT C1 C2 C4 DD DI EU SBB/ÖBB-nadstavbový rám Svazek Big Bag Bal Cardboard Collico Crate Kontejner Chep-normální paleta Chep-poloviční paleta Chep-čtvrtinová paleta D}sseldorfská paleta Displej Plochá europaleta EW Jednorázová paleta E2 Euro-bedna na maso 2 F FB FL G GB GS HE Sud Obal z tenkého plechu Láhev Stojan Mřížová paleta Gitterbox neskladný nám.dopr. Poloviční EU paleta H1 Hygienická paleta 1 IB IP KI KK KN KT IBC - velkoobalové prostředky Průmyslná paleta bedna Plastový kanystr Kanystr Karton DACHSER SE 23-28

24 KU Vědro PA Balík/balení PH Soukromá nádoba RL Role S pytel SD SBB/ÖBB-ochranní kryt ST Kus SU Cívka TE Kovový buben TL Přívěs TR Buben UB Oběhová nádoba VE Čtvrtinová EU-paleta VG Bednění DACHSER SE 24-28

25 Typy obalů Food Logistics BL CC CT C1 C2 C4 DD E EU Bal Collico Kontejner Chep-normální paleta Chep-poloviční paleta Chep-čtvrtinová paleta D}sseldorfská paleta Vědro Plochá europaleta EW Jednorázová paleta E1 Euro-bedna na maso 1 E2 Euro-bedna na maso 2 E4 Euro-bedna na maso 3 F GB Sud Mřížová paleta H1 Hygienická paleta 1 IP Průmyslná paleta KE Zákaznícký Euro-mas.box 2 KH KT PA Zákazníkova hygienická paleta Karton Balík/balení P4 Paki 1.4 ST Kus Platební podmínky 011 Nevyplaceně ze závodu 031 vyplaceně 036 vyplaceně na místo použití 041 vyplaceně po hranici - neprocleno, nezdaněno DACHSER SE 25-28

26 081 vyplaceně - neprocleno, nezdaněno 082 vyplaceně - celně odbaveno, bez celních odvodů a daní 083 vyplaceně - celně odbaveno, včetně celních odvodů, bez daní 084 vyplaceně - celně odbaveno, včetně celních odvodů a daní 085 vyplaceně pojištěno - neprocleno, nezdaněno Produkty typ transportu European Logistics Y targoflex Z targospeed S targospeed 10 E targospeed 12 X targospeed plus V targofix R targofix 10 W targofix 12 A targo-on-site B targo on-site plus H targo on-site premium N classicline Produkty typ transportu Food Logistics N, K vengoflex Q vengofix E vengospeed S vengospeed 11 X vengospeed plus Měny BGN CHF Bulharský lev Švýcarské franky DACHSER SE 26-28

27 CZK České koruny DKK Dánské koruny DZD Alžírsky dinár EUR EURO GBP Britská libra HRK Chorvatská kuna HUF Maďarský forint JPY Japonský jen MAD Dirham NOK Norské koruny PLN Polský zlotý RON Rumunský lei RUB Ruský rubl SEK Švédské koruny TND Tuniský dinár TRY Turecká lira USD Americký dolar DACHSER SE 27-28

28 Kódy dobírky zboží 01 Hotovost 02 Šek 03 Bankou potvrzený šek Typy textů RE SI WA WN ZU Texty faktury Ostatní informace Popis zboží Dobírka zboží Pokyny k doručení Další adresy CB DA DC DP RE WB Celní deklarant Krycí adresa odesílatele Adresa přijímajícího speditéra konečná dodací adresa Odlišný příjemce faktury Dobírka zboží oprávněná osoba Možnosti doručení: DN BI Možnosti doručení Dohodnutý termín DACHSER SE 28-28

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2014/04 Platnost od: 11. září 2014 Poslední revize: 1. dubna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Více

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

FIO API BANKOVNICTVÍ. Verze 1.4.0.

FIO API BANKOVNICTVÍ. Verze 1.4.0. FIO API BANKOVNICTVÍ Verze 1.4.0. OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 3 TYPY KOMUNIKACE... 2 GET... 2 POST... 3 4 VYSVĚTLIVKY K DATOVÝM TYPŮM... 3 5 EXPORT (DOWNLOAD) POHYBŮ A VÝPISŮ Z BANKY...

Více

FedEx Ship Manager na fedex.com

FedEx Ship Manager na fedex.com FedEx Ship Manager na fedex.com Registrace Zasílání s FedEx Ship Manager vyžaduje: 1 Devítimístné číslo účtu FedEx. 2 uživatelské ID a heslo. Zaregistrujte se na příslušné domovské stránce fedex.com a

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

Průvodce službami dhl express 2014

Průvodce službami dhl express 2014 Průvodce službami DHL Express 2014 2 Průvodce službami 2014 Služby DHL Express 4 Same Day Time Definite Day Definite International Mail Same Day 6 DHL Sprintline DHL Jetline DHL Secureline Time Definite

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

FIO API Bankovnictví. Verze 1.2. 6. 6.2013. Fio banka, a.s.

FIO API Bankovnictví. Verze 1.2. 6. 6.2013. Fio banka, a.s. FIO API Bankovnictví Verze 1.2. 6. 6.2013 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Funkční popis...3 3 Získání tokenu...3 4 Typy komunikace...3 4.1 GET...3 4.2 POST...3 5 Vysvětlivky k datovým typům...4 6 Export (download)

Více

Uživatelský návod. k aplikaci Aramis určené pro střediska

Uživatelský návod. k aplikaci Aramis určené pro střediska Uživatelský návod k aplikaci Aramis určené pro střediska ARAMIS verze 3.6.0.0 leden, 2011 Obsah k aplikaci Aramis... 1 určené pro střediska... 1 Obsah... 2 Úvod... 3 O aplikaci... 3 Předpoklady na znalosti

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka LEDEN 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ DO IB... 4 2.1 SMS OTP OVĚŘENÍ... 5 2.2 OVĚŘENÍ SAFEWORD...

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument

Více

DSV e-services manuál. Základní uživatelský manuál

DSV e-services manuál. Základní uživatelský manuál DSV e-services manuál Základní uživatelský manuál Obsah 1. Přihlášení do DSV e-services... 3 2. Hlavní menu... 3 3. Další prvky na domovské stránce... 3 4. Registrovat... 4 4.1 Vytvoření nové zásilky...

Více

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Verze 2.0 Uživatelská příručka 2006 ABBYY Software Obsah Obsah... 2 Co je aplikace ABBYY PDF Transformer?... 3 Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 2.0...3 Podporované formáty...4

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Přehled nápovědy pro CashManagement 3.2 Cz

Přehled nápovědy pro CashManagement 3.2 Cz Přehled nápovědy pro CashManagement 3.2 Cz 1. Zůstatky...2 2. Výpisy...3 2.1 Výpisy - přehled...3 2.2 Výpisy - karta Obraty...4 2.3 Výpisy - karta Dodatkové informace...5 2.4 Výpisy - karta Obrat...6 3.

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PRO VERZI 1.21.3120 1 z 305 ÚVOD 7 KOMU JE PROFIBANKA URČENA... 7 MOŽNOSTI APLIKACE... 7 UŽIVATELÉ... 8 TECHNICKÉ VYBAVENÍ... 8 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY... 9 Horní rám... 9

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více