Severské listy 2/2009 Zpravodaj Severské společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Severské listy 2/2009 Zpravodaj Severské společnosti"

Transkript

1 Severské listy 2/2009 Zpravodaj Severské společnosti Národní park Skuleskogen, Švédsko, foto Michael Stanovský

2 SEVERSKÉ LISTY ZPRAVODAJ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 2/2009 tento zpravodaj nemá nic společného s internetovými stránkami ani s redakcí bývalých Severských listů, jejichž vydávání na Internetu pokračuje redakční uzávěrka: 19. května 2009 schváleno k vydání: 2. června 2009 Výborem Severské společnosti vychází: červen 2009 redakce: Výbor Severské společnosti, Praha tisk a distribuce: Česká pošta a. s., Postservis České Budějovice Projekt vydávání Zpravodaje byl finančně podpořen z prostředků MZV ČR.

3 Stalo se uskutečněné akce Severské společnosti v minulém období 17. března 2009 J. B. Foerster a Sever, Muzeum Bedřicha Smetany, pořad k Roku JBF (ke 150. výročí narození významné osobnosti české kultury). Ve spolupráci s Muzeem a Společností Bedřicha Smetany. (pobočka Praha) 23. března 2009 Genealogie L. Torstenssona, přednáší dr. Vieweghová. (pobočka Brno) 24. března 2009 Cestování po Finsku a okolí, restaurace Pivovarský dům Karlín, promítání filmů cestovatele Aleše Dočekala. (pobočka Praha) 1. dubna 2009 Faerské ostrovy, součást série prezentace zemí Severu brněnské cestovní kanceláře CK Periscope Skandinávie. (pobočka Praha) 8. dubna 2009 Úspěchy dánského filmu, přednáška Mgr. Yvony Černohausové. (pobočka Praha) 15. dubna 2009 Cestování po Švédsku, beseda s Janem Šmídem z Jablonce nad Nisou. (pobočka Praha) 26. května 2009 Knut Hamsun, experimentátor, tradicionalista, vlastizrádce. Přednáška Martina Humpála (FF UK) k 150. výročí narození nositele Nobelovy ceny za literaturu. (pobočka Praha) 30. května 2009 Zájezd na magický hrad Houska. (pobočka Praha) 3. června 2009 Tycho Brahe a boj o sluneční soustavu. Věřit vlastním měřením nebo nejisté teorii byl název přednášky dr. Zdislav Šímy z AÚ Akademie věd ČR. (pobočka Praha) Akce se uskutečnily rámci projektu Historie a současnost vzájemných vztahů se zeměmi Skandinávie a Severské svátky a výročí. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Plánované akce Oslava svátku Slunovratu Midsommar se bude konat v Praze na Císařské louce, sobota 20. června 2009 od 15,00 hodin. Podrobnosti budou zaslány členům pražské pobočky poštou. Výbor brněnské pobočky Severské společnosti srdečně zve na besedu o pobytu prince Gustava Vasy na hradě Veveří. Akce se koná u příležitosti svátku Midsommaru dne 27. června 2009 od 14 hodin v restauraci Rybářská bašta na Brněnské přehradě. Mimo jiné bude vyhrávat cimbálová muzika a nebude chybět ani tombola, dobrá nálada a krásná příroda. 26. srpna až 3. září 2009 Zájezd do Švédska, autokarový zájezd ve spolupráci s CK Scandia-Czech Tour z Jablonce nad Nisou; týden v pensionu Anneberg (jezero Svansjö) u městečka Bottnaryd (30 km od Jönköpingu) s možností řady výletů do blízkého i vzdáleného okolí. Informace již byly rozeslány členům Severské společnosti, další podrobnosti na stránkách Islandská sekce Islandská sekce připravuje na 2. pololetí mj. setkání se členy redakce časopisu Plav, která vydá asi v září 2009 číslo věnované staroseverským literaturám, z větší části složené právě z islandských textů. Lidmila Němcová, vedoucí Švédské sekce Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 1

4 Z činnosti výboru od března do června Výbor se na pravidelných měsíčních schůzích každé první úterý v měsíci zabýval: - průběžnou činností tj. přípravou a realizací akcí jednotlivých sekcí. Brněnská pobočka: Islandská sekce: Dánská sekce: Norská sekce: Švédská sekce: Finská sekce: Karl XIV Gustav Johan, Dr. Vieweghová; beseda o pobytu prince z Vasy král (Gustav IV. Adolf) na hradu Veveří; Foerster a Sever; beseda o Faerských ostrovech, CK Periscope Skandinávie; besedu o dánském filmu; o životě a díle Tycho Brahe; Špicberky, J. Chodura, CK Periscope Skandinávie; životě a díle Knuta Hamsuna; beseda o cestování v Švédsku (Šmíd, CK Skandia Czech Tour); zájezd na hrad Houska; beseda o lidových zvycích; pravidelné schůzky jazykového kroužku v období skončily v červnu; beseda o cestování po Finsku; Připomíná se že finsko-český baletní projekt vyvrcholí představením režisérky a tanečnice Jenni Kokkomäki v divadle Alfred ve dvoře přijímáním nových členů a žádostmi o ukončení členství. Platební morálku členů a odsouhlasil v souladu se Stanovami text upomínacího dopisu, který je rozeslán neplatičům. Členům, kteří zaplatili příspěvky, byly rozeslány členské průkazky na rok Stavem peněžních prostředků a jejich čerpáním. Na celkové upravené plánované výdaje Společnosti v roce 2009 ve výši 220 tis. Kč poskytlo MZV dne dotaci výši 110 tis.kč a zároveň došlo k upřesnění stávajících podprojektů takto: podprojekt Severské listy 56 tis. Kč, podprojekt Besedy, semináře, přednášky 46 tis. Kč podprojekt Severské svátky výročí 8 tis. Kč - zprávou Dozorčí rady zaměřené na kontrolu hospodaření, kontrolu účetních dokladů a vedení účetní evidence v roce Faktury mají požadované náležitosti a údaje jsou ověřovány. Nebyly zjištěny závady a výbor vzal zprávu na vědomí. - Pokračování ve vydávání a obsahem jednotlivých čísel tištěného Severských listů zpravodaje Severské společnosti. Výbor byl informován o jednáních s novou redaktorkou Severských listů, která se ujme práce po prázdninách. Výbor opětovně kladně ocenil práci Ing. Stanovského na vytváření Severských listů. - Výbor se zabýval návrhy svých členů na úpravy Stanov a Organizačního řádu. Po prázdninách bude v rámci příprav valné hromady předložen změněný text k další diskuzi. První schůze výboru o prázdninách bude schůze výboru výjimečně, tj ve stejném čase 16,30 hod. a místě: Revoluční 5, Praha 1. Jedním z hlavních bodů bude příprava programu na rok Pavel Dobrovský, mistopředseda Severské společnosti Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 2

5 Josef Bohuslav Foerster a Sever pořad k jubilejnímu roku skladatele Dne 17. března 2009 odpoledne se konal ve zcela naplněném sále Muzea Bedřicha Smetany pořad Severské společnosti ku 150. výročí narození Josefa Bohuslava Foerstera. Tímto pořadem se naše Společnost ve spolupráci s Muzeem a Společností Bedřicha Smetany vřadila do pestré řady různých akcí v celé České republice, které v rámci výročí připomínají pozapomínanou osobnost i dílo jednoho z nejpřednějších představitelů českého hudebního světa. Josef Bohuslav Foerster se narodil 30. prosince 1859 v Praze v rozvětveném hudebnickém rodu. Širokou veřejnost už na konci 19. století oslovil především svými skladbami pro pěvecké sbory, které dosud vděčně interpretují jeho dílo. Napsal také 6 oper (pro nejznámější Evu podle hry Gabriely Preissové Gazdina roba sám napsal libreto), 5 symfonií, mnoho skladeb komorních, písňových, klavírních, církevních atd. Jeho díla se dnes nehrají často, snad právě nadcházející oslavy dají podnět více uvádět jeho skladby (zatím tak činí některé vybrané rozhlasové stanice). Foerster vynikl i jako pedagog a hudební kritik, byl však také literátem a aktivním malířem. V období zastával funkci prezidenta tehdejší České akademie věd a umění. Zemřel v Praze 29. května 1951 a je pochován na Olšanských hřbitovech (blízko hlavního vchodu). vlevo: V hudební části vystoupili cellista Matouš Mikulášek, pěvkyně Hana Dobešová a klavírista profesor Pavel Matyáš vpravo: Na pořadu promluvili vedoucí Muzea B. Smetany PhDr. Olga Mojžíšová,místopředsedkyně Foerstrovy společnosti paní Míla Smetáčková, garantka pořadu doc. Lidmila Němcová a autor přednášky dr.václav Němec (foto Jiří Bartoň) Po krátkém přivítání vedoucí Muzea dr. Olgou Mojžíšovou a doc. Ing. Lidmilou Němcovou, která pořad připravila a moderovala, promluvila paní Míla Smetáčková, místopředsedkyně Společnosti J. B. Foerstera a vedoucí organizačního výboru Jubilejního roku JBF. Vyznala se ze svého vztahu ke skladateli, kterého mohla ještě poznat osobně. Připomenula, jak její manžel dr. Václav Smetáček dirigoval Foersterovy skladby, z nichž 4. symfonii c-moll, suitu Cyrano z Bergeracu a v posledních měsících života také symfonickou báseň Jaro a touha a suitu Ze Shakespeara nahrál na gramofonové desky. Nezapomenutelným zážitkem pro ni byly a dosud jsou Foersterovy paměti (Poutník a Poutník v cizině), které doporučila k přečtení nejen pro poutavé vylíčení skladatelovy bohaté životní cesty, ale i pro krásu slova a cenné kulturní svědectví. Posluchači Pražské konzervatoře pěvkyně Hana Dobešová a cellista Matouš Mikolášek za klavírního doprovodu profesora Pavla Matyáše procítěně přednesli Foersterova Tři nokturna pro sólový hlas, sólové violoncello a klavír, op. 163: 1) Nokturno na slova skladatele, 2) Měsíčná noc na slova F. X. Svobody, 3) Všecky smutky pominou na slova Jana Rokyty. Hlavním bodem programu byla zasvěcená přednáška o vztahu J. B. Foerstera k Severu (výtah uvádíme na jiném místě). Její autor dr. Václav Němec ve svém mládí měl možnost často se stýkat se skladatelem a jeho chotí, když se přestěhovali do blízkého sousedství. Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 3

6 Závěrem zazněla ze zvukového záznamu Foersterova Norská balada na slova Julia Zeyera jeden z mistrovských melodramů, v nichž skladatel navázal na zakladatelské dílo Fibichovo a mistrně přiblížil severskou krajinu, rozčeřené jezero s tajemným šuměním vod, podmalovávající dramatický příběh kletbami sudiček zasažené královské dcery a obelstěného vodníka. Připojený melodram Romance štědrovečerní na text Nerudův připomenul jemnou zmínkou nadcházející svátek patrona umělce i jeho předků sv. Josefa. Nadšení účastníků podvečera je důkazem, že Foersterova hudba i dnes působí silným etickým nábojem. Josef Bohuslav Foerster a Sever přednáška Blížící se 150. výročí narození významného českého hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera ( ) dává příležitost připomenout jeho úžasnou osobnost renesančního typu s velmi širokými zájmy v mnoha uměleckých oborech. Byl nositelem křesťanských humanitních evropských idejí, což mu nebránilo respektovat a rozvíjet tradice národní kultury. V jeho vztahu k Severu nešlo o žádnou jednostrannou geografickou či kulturní orientaci. Na rozdíl od ostatních světových stran, na Severu prožil plných deset let svého života ( ). Nebyla to ovšem Skandinávie, ale Hamburk, kam následoval svoji choť vynikající pěvkyni Bertu Foersterovou Lautererovou ( ). Z Hamburku např. napsal k 70. narozeninám významnému mecenáši architektu Josefu Hlávkovi (shodou okolností o 30 let později byl Foerster jeho nástupcem v prezidentském křesle České akademie věd a umění): Slovutný pane prezidente, ohlas památného dne Vašich narozenin dolehnul teprve dnes k nám do vzdáleného severu. Lidmila Němcová, garantka pořadu dr. Václav Němec při přednášce, foto Jiří Bartoň Foerster podle svých memoárů už v prvé sezóně s velkým zájmem sledoval v hamburském Deutsches Schauspielhaus nové hry Björnstjerne Björnsona nebo Henrika Ibsena. Nelze vyloučit, že někdy podnikl i menší cestu do skutečné Skandinávie ve svých pamětech se však o žádné nezmiňuje, na dovolenou jezdívali manželé Foerstrovi zpravidla do Čech. J. B. Foerster s chotí Olgou u své vily (foto Václav Němec 1948) Se severskou hudbou a zejména s dílem Edvarda Hagerupa Griega se Foerster seznámil už během studia na varhanické škole v Praze. Po jejím absolutoriu působil jako pedagog a varhaník, nezanedbatelnou byla jeho činnost hudebního kritika v Národních listech, která mu umožnila sledovat v celé šíři tehdejší hudební život v Praze. Samozřejmě využíval volného času (pokud zbyl) i na kompozici a další vzdělávání. Býval častým hostem známého hudebního nakladatelství Urbánkova, kde si mohl prohlížet novinky světové hudební literatury. Velebín Urbánek z této firmy se ujal také jménem Umělecké besedy organizace zvláštních koncertů, na které byli do Prahy zváni přední zahraniční autoři; dne 6. června 1888 pozval do Prahy Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 4

7 Edvarda Griega. V tomto dopise se zmínil, jak je Grieg u nás obdivován, a připomenul české skladatele Dvořáka, Fibicha, Bendla aj. (nikoli ještě jmenovitě Foerstra), kteří touží po seznámení s norským kolegou. Návštěva se odsouvala. Grieg měl už od mládí zdravotní problémy (v letech 1881, 1882 a 1887 absolvoval třítýdenní léčebné kury v Karlových Varech); Ladislav Řezníček našel i jiné vysvětlení zástupci Griegova německého nakladatelství Peters se obávali, že by Griegova pražská návštěva mohla být českými ctiteli zneužita k národní české propagandě. Velebín Urbánek 14. září 1889 Griegovi sdělil, že už je napůl hotova Griegova biografie, kterou píše kritik Foerster. Foersterova knížka o 45 stranách byla vlastně zamýšlena jako příprava pražského publika na Griegovu návštěvu. Foerster se neomezil na biografická data, ale pozornost věnoval též jednotlivým skladbám a jejich rozboru. Publikace vyšla v roce 1890 v edici Hudební rozhledy. V našich poměrech to bylo unikátní seznámení s žijícím skladatelem, který ještě zdaleka neuzavřel své dílo. Ukázalo se však, že Foerster napsal první ucelenější publikaci o Griegovi na světě! V Griegově archívu v Bergenu lze na prstech J. B. Foerster s dr. V. Němcem st. na zahradě u Němcových (foto Václav Němec 1944) jedné ruky spočítat publikace (nikoli ovšem novinové články), které byly o něm napsány do poloviny devadesátých let. Griegovi byla doručena Foersterova knížka s vlastnoručním Foerstrovým francouzským věnováním: A Monsieur E. H. Grieg J. B. Foerster 8/7 90. Foerster neskrýval své hluboké sympatie ke Griegovi učaroval mu nepochybně též národní ráz jeho hudby, který v české hudbě tolik oceňoval u milovaného Bedřicha Smetany nejlíbeznější struny na harfě Hospodinově. To ho vedlo i k tomu, že na své první klavírní trio (op. 8), které v té době vydala Urbánkova firma, připsal dedikaci Edvardu Griegovi. Prostřednictvím nakladatele Grieg Foersterovi poděkoval dopisem z Kodaně, datovaným 8. prosince 1890, v němž uvedl mj.: Pročetl jsem Vaše dílo s velkým zájmem a nalézám v něm vážné, citově hluboké nadání, spějící za vysokými ideály. Naději se, že není příliš vzdálen den, kdy Vám budu moci osobně poděkovat za tento důkaz sympatie. Poděkování za uvedený dopis Foerster poněkud odložil až 11. května 1891 se omluvil za opoždění, které zdůvodnil obsahem přílohy: u pražské firmy Bursík a Kohout mu tehdy vyšla houslová sonáta (op. 14) a tak ji zřejmě přibalil opět s francouzským věnováním (osobní korespondence skladatelů byla vedena v němčině). Grieg v děkovné odpovědi mj. napsal: Jsem udiven velkým vývojem, který jste prodělal od doby vzniku svého klavírního tria. Vše je ve Vaší nové práci vyrovnanější, citovější a hlubší. Blahopřeji Vám ze srdce ke krásným výsledkům, jichž jste dosáhl, a těším se od té chvíle na každé nové dílo z Vaší ruky. Úsilí dostat Griega do Prahy se stále nesetkávalo s úspěchem. V roce 1892 zemřel neúnavný organizátor Velebín Urbánek, štafetu v té době převzal mladý právník a hudební referent Josef Boleška, který již v prvním dopise 4. listopadu 1892 Griegovi mj. napsal: Povzbuzen sdělením svého přítele Jos. B. Foerstra, že zesnulý koncertní pořadatel Velebín Urbánek už dosáhl Vašeho příslibu, dovoluji si Vás oslovit následující prosbou V další korespondenci 31. prosince popsal uvedení Griegových skladeb v pražských koncertech v poslední době s tím, že nejpřednější griegovec v Praze pan Josef Foerster ještě o tom podá podrobnější Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 5

8 zprávu. Boleškou slibovaný dopis Griegovi napsal Foerster 16. ledna 1893; shodou okolností zůstal posledním známým dopisem, který Foerster Griegovi adresoval. Při srovnání s předchozími představuje vrcholný projev Foersterova uznání, neobyčejné odhalení vlastních citů a souznění srdcí. Není známo, zda Grieg na tento dopis odpověděl. Právě rok 1893 představoval pro Foerstera nové impulzy a životní předěly: nové angažmá paní Berty Foersterové v hamburské opeře vedlo k novým povinnostem a změně životního stylu včetně budování nové vlastní existence. Ke Griegovým návštěvám Prahy došlo až po dalších 10 letech (1903 a 1906), kdy Foerster působil ve Vídni, kam už se v té době Grieg nedostal. Nicméně se ve Foerstrových pamětech (Poutník v cizině) Griegovo jméno vyskytuje ještě v souvislosti s Foerstrovým pobytem v Paříži. V příslušné kapitole vypočítává, co všechno tam zažil za jediný týden: na prvním místě uvádí koncert osobně řízený Edvardem Griegem. Šlo zřejmě o jeden ze slavných Concerts Colonne v divadle Chatelet, a to v neděli 22. dubna 1894 ve 14,15 hodin odpoledne. O osobním kontaktu s Griegem při této příležitosti se Edvard Grieg (foto archiv Severské listy) však Foerster nikde nezmiňuje. Třeba zjevná vyčerpanost Griegova po dirigentském výkonu vždy vrcholně taktnímu Foersterovi nedovolovala, aby se k norskému mistru po koncertě přiblížil. Nikdy nebylo jeho zvykem pídit se po celebritách a minuta více méně formálního zdvořilostního kontaktu ho nemohla uspokojit. Obdiv ke Griegovu dílu si Foerster zachoval až do konce svých dnů a dosvědčuje to i zařazení Griega mezi vybrané osobnosti, jimž věnoval samostatné kapitoly ve své knize Co život dal. Foersterův vztah ke Skandinávii má určitou byť okrajovou odezvu také v jeho dvou skladbách do mnoha dalších se však také mohly promítnout určité dojmy a motivy související se skladatelovým vztahem k Severu. Skandinávskými skladbami jsou melodram Norská balada z roku 1905 (op. 40b opírá se o text Julia Zeyera z románu Amis a Amil) a scénická hudba ke Strindbergově hře Petrova cesta z roku 1910 (op. 116a). Za zmínku jistě stojí i Foersterův vztah k severským osobnostem i přímo ze Skandinávie. Z vlastních vzpomínek na častý osobní styk s umělcem a jeho druhou chotí Olgou v posledním desetiletí jeho života uvádím např. malíře Edvarda Muncha nebo švédského krále Gustava V., narozeného v r. 1858; několik dní po jeho smrti koncem října 1950 (kdy též zemřel ještě starší známý devadesátník G. B. Shaw) byli jsme nečekaně pozváni k Foersterovým na večeři. Mistr měl tehdy dosti skleslou náladu, snad právě proto došlo k pozvání jaksi na poslední chvíli paní Foersterová zřejmě chtěla, aby se její manžel trochu rozptýlil. On sám tehdy zavedl řeč i na tyto aktuality až později po úmrtí J. B. Foerstera v květnu dalšího roku nám jeho choť uvedla, jak právě úmrtí těchto ještě starších známých devadesátníků na Mistra psychicky zapůsobilo. dr. Václav Němec Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 6

9 Švédský večer v brněnské pobočce Severské společnosti 23. března t. r. se sešli členové brněnské pobočky v sále hotelu Continental na Švédském večeru. Dr. A. Vieweghová si pro naše členy připravila přednášku o švédském králi Carlu XIV. Johanssonovi Bernadotte. Kromě přednášky dala přítomným členům k nahlédnutí rozpracovaný rodokmen tohoto panovníka. Po hodinové přednášce se rozvinula bohatá debata k tomuto tématu. Přednáška p. dr. A. Vieweghové byla velice dobře a odborně připravena, za což jí patří upřímný dík. Přednáška: Cestování po Švédsku Věra Konrádová, tajemnice brněnské pobočky 15. dubna 2009 se v Praze konala beseda s Janem Šmídem z Jablonce nad Nisou Cestování po Švédsku. foto Jiří Bartoň Přednáška: Úspěchy dánského filmu 8. dubna 2009 se v Praze konala přednáška Mgr. Yvony Černohausové Úspěchy dánského filmu. foto Jiří Bartoň Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 7

10 Přednáška: Faerské ostrovy 1. dubna 2009 se v Praze konala přednáška Petra Buriana Faerské ostrovy foto Jiří Bartoň Pozvánka na Midsommar Brněnská pobočka Severské společnosti slaví Midsommar opět na přehradě. Protože je přehrada letos vypuštěná, sejdou se členové v restauraci Rybářská bašta, kde se mj. zúčastní besedy o Gustavu Vasovi. Proč slavíme každoročně Midsommar na Brněnské přehradě? To proto, že princ Gustav Vasa (syn krále Gustava IV. Adolfa) spojil svůj osud s Moravou na 15 let, kde v březnu získal inkolát. V roce 1830 koupil od známého podnikatele Jana Mundyho za 600 tisíc zlatých hrad a panství Veveří. Na hrad se 6. února téhož roku nastěhoval se pak oženil s princeznou Louisou z Badenu. Roku 1832 se mu narodil syn, který však zanedlouho zemřel se princi narodila dcera Karolína, pozdější saská královna. Její výchova byla vpravdě mezinárodní kromě prostředí, v němž se běžně mluvilo německy, švédsky a asi francouzsky, měla ještě dvě anglické chůvy a učitele češtiny. V roce 1844 pak hrad Veveří prodal i s panstvím řeckému knížeti Ypsilantimu. Nepředal však mu plán hradu, zhotovený Josefem Strážnickým, ani návrhy na jeho přestavbu vypracované o rok později Jindřichem Kochem. Kompletní sbírka těchto plánů hradu Veveří se přes jeho potomky v Sasku a tamější antikvariáty dostala počátkem 20. století do královské knihovny a odtud do Národního muzea ve Stockholmu. V těchto návrzích je mimo jiné pozoruhodný erb, jímž hodlal Koch zřejmě na princův podnět vyzdobit hlavní štít budovy. Tvoří jej půlený štít s třemi švédskými korunkami v jednom a českým lvem Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 8

11 ve druhém poli. Princova rodina vedla na hradě Veveří okázalý způsob života. Pro své poddané princ pořádal každoročně lidové slavnosti. Všichni poddaní byli pozváni na louku na březích řeky Svratky pod hradem. Pivo, víno a jiné jemné nápoje, jakož i mnoho chutných pokrmů a zákusků, bylo podáváno každému zadarmo. Vyhrávala tam hudba, tancovalo se a byly pořádány i malé sportovní soutěže. Pozemky, kde princ z Vasy pořádal kdysi lidové slavnosti, jsou dnes zakryty temnými vodami Brněnské přehrady. Věra Konrádová, tajemnice brněnské pobočky Foerstrovo komorní pěvecké sdružení koncertovalo v Helsinkách Na jaře roku 2009 se Foerstrovo komorní pěvecké sdružení zúčastnilo Mezinárodní soutěže pěveckých sborů v estonském Tallinu a při této příležitosti bylo pozváno hostovat též ve Finsku zásluhou Českého velvyslanectví ve Finsku, jmenovitě velvyslancem České republiky ve Finsku J. E. V. Kotzym. Foerstrovo komorní pěvecké sdružení předvedlo náročný program starých i nových mistrů v úchvatné atmosféře Skalního kostela Temppelikirkko v Helsinkách a podle finských kritik výkon českých pěvkyň vysoce přesahoval běžný průměr a zaskvěl se na špičkové úrovni. Z jejich programu můžeme uvést: Jacobus Gallus ( ) Clare vir, Ascendit Deus; Giovanni Battista Pergolesi ( ) Stabat mater; Bohuslav Martinů ( ) Zavírání lesa; Ivan Hrušovský ( ), Rytmus; Arvo Pärt (*1935) Peace upon you, Jerusalem a další. Co je tedy Foerstrovo komorní pěvecké sdružení? Foerstrovo komorní pěvecké sdružení patří mezi nejlepší české ženské sbory. Během více než třicetiletého působení souboru byla jeho činnost mnohokrát významně oceněna v Čechách i v zahraničí. Z posledních let můžeme zmínit prestižní účinkování na zahájení mezinárodní konference Forum 2000 na Pražském hradě, absolutní vítězství na mezinárodní soutěži v Klaipedě (Litva 2003 čtyři první ceny), absolutní vítězství na mezinárodní soutěži Venezia in Musica v Benátkách Rozsáhlý sborový repertoár zahrnuje skladby českých i světových skladatelů všech slohových období, významný podíl však tvoří hudba 20. století. Foerstrovo komorní pěvecké sdružení založili v roce 1975 sbormistr Rudolf Zeman a Libuše Přijetí Foerstrova komorního pěveckého sdružení v čele se sboristrem Janem Svejkovýmna Českém velvyslanectví v Helsinkách velvyslancem ČR J. E. Vl. Kotzym (foto archiv Hany Kučerové) Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 9

12 Krejčová společně s hlasovou poradkyní Dagmar Součkovou. Současným sbormistrem je Jan Svejkovský, který vystudoval hru na housle a dirigování na Pražské konzervatoři a své studium úspěšně završil na Akademii múzických umění v Praze v oboru dirigování a v oboru divadelní režie. Jako sbormistr spolupracoval se sborem Pražský Hlahol, Pražským filharmonickým sborem a Pražským rozhlasovým sborem. Jako dirigent spolupracoval s jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Severočeskou filharmonií Teplice, Českým symfonickým orchestrem a dalšími. Můžeme tedy popřát tomuto jedinečnému souboru mnoho dalších úspěchů a doufat, že snad také jednou uspořádá koncert pro Severskou společnost. Švédská korunní princezna se zasnoubila Švédská následnice trůnu princezna Victoria se zasnoubila a příští rok v létě se vdá za svého dlouholetého přítele Daniela Westlinga. Oznámila to dnes ve Stockholmu mluvčí královského dvora. Toto oznámení znamená, že se princezně podařilo zlomit dlouholetý odpor svého otce, krále Carla XVI. Gustafa, proti tomuto sňatku, informovaly dnes tiskové agentury. Korunní princezna Victoria a Daniel se zasnoubili a chtějí uzavřít sňatek počátkem léta 2010, oznámila mluvčí. Daniel získá sňatkem titul 'princ Daniel, vévoda Västergötlandský', dodala. Hana Kučerová, vedoucí finské sekce Jednatřicetiletá princezna Victoria se s pětatřicetiletým Westlingem seznámila v roce 2001 v jednom stockholmském fitness centru, kde pracoval jako trenér. Pár žije už delší dobu společně, při oficiálních událostech však korunní princezna zatím vystupuje sama. Podle dvorského protokolu může Westling stanout po jejím boku při společenských příležitostech až po oficiálním zasnoubení, tedy od nynějška. Princezna Victoria dnes na společné tiskové konferenci se snoubencem přiznala, že jejich vztah nebyl láskou na první pohled. Zato se ale naše láska vyvinula v důsledku krásného a niterného přátelství, zdůraznila. Westling uvedl, že po svatbě se vzdá svého trenérského podnikání. Chci pak především korunní princeznu podporovat v její práci, zdůraznil. Okamžik, kdy Victorii požádal o ruku, charakterizoval jako nádherný letní den v přírodě u zámku Drottningholm. Byl jsem tehdy velmi nervózní, že by mohla říci ne. Victoria se ale snoubenci v tu chvíli vmísila do řeči: Já jsem ale řekla jen ano, ano, ano! Před dvěma týdny dala Victoria při jiné příležitosti najevo, že by své svatební šaty chtěla mít pohodlné a od švédských návrhářů a na nohou by rozhodně prý měla raději vyčvachtané dřeváky než nepohodlné lodičky na vysokém podpatku. Jistě, v takový den chce mít člověk na sobě samozřejmě něco zvláštního. Ale musí se v tom také dobře cítit, řekla princezna v Londýně, kde se účastnila zahájení přehlídky švédské módy. Já mám ale ještě dost času, než se rozhodnu, dodala tehdy. Podle médií měla v Londýně na sobě nápadnou fialově černou kombinaci od švédské designérky Anny Holtbladové. Na přehlídce přiznala, že ji móda příliš nezajímá, a vyjádřila se proti podvyživeným posta- Zpravodaj Severské společnosti 2/

13 vám valné části modelek. Nechápu, jak někdo může považovat za pozitivní reklamu (pro své šaty), když je vidět, jak vyzáblé modelky jsou, řekla podle agentury DPA. Princezninu otci, králi Carlu XVI. Gustafovi, byl zřejmě nejprve sňatek Victorie s Westlingem proti mysli a nechtěl k němu podle bulvárních médií dlouho svolit. Dnes ale souhlas se sňatkem potvrdil. Je to velký den pro naši rodinu. Daniela jsme velmi dobře poznali a pochopili, že je to správný muž, který velmi tvrdě a seriózně pracuje. Bere život vážně, prohlásil o budoucím zeti král Carl XVI. Gustaf. O svatbě Victorie s Danielem se přitom spekulovalo již v říjnu 2007, kdy média objevila na rok 2008 v rozpočtu ministerstva zahraničí položku nazvanou příprava svatby na královském dvoře. Nakonec však bylo zasnoubení oznámeno až nyní se svatbou v roce Podle švédského práva musí ke sňatku následníka trůnu dát souhlas jak panující monarcha, tak vláda; pokud by se princezna chtěla vdát přes nesouhlas, musela by se vzdát nástupnictví. Victoria se stala následnicí trůnu po ústavní reformě z roku 1980, která změnila dřívější následnictví pouze v mužské linii na následnické právo pro nejstarší dítě královského páru bez ohledu na pohlaví. Švédsko je konstituční monarchie a král nemá žádnou politickou moc, je však v této skandinávské zemi velmi oblíbený. Carl XVI. Gustaf nastoupil na trůn v roce 1973, o tři roky později se oženil s Němkou Silvií Sommerlathovou, s níž se seznámil na olympiádě v Mnichově v roce Jejich svatba byla zatím posledním sňatkem ve švédské královské rodině, které se na rozdíl od některých jiných evropských monarchií daří vyhýbat mediálním skandálům. Ze svazku vzešly tři děti: vedle nejstarší Victorie mají osmadvacetiletého syna Carla Philipa a o tři roky mladší dceru Madeleine. Švédská královská rodina Bernadottů je světově unikátní tím, že vlastně vůbec není šlechtického původu, ale ryze občanského. Zakladatel dynastie Jean-Baptiste Bernadotte, Francouz z nijak bohaté měšťanské rodiny z Pau, byl v roce 1810 zvolen následníkem trůnu jako adoptivní syn bezdětného krále Carla XIII. z rodu Vasa. Té cti se mu dostalo proto, že se za revoluce a Napoleona stal maršálem, a přitom se o něm vědělo, že se s Napoleonem nemají příliš v lásce. Také byl považován za nejschopnějšího francouzského vojevůdce po Napoleonovi. Švédové, které Napoleon tlačil do spojenectví proti Rusku, si zvolili Bernadotta proto, aby dali najevo jistý ústupek tehdy všemocné Francii, ale zároveň si mohli být jisti, že jejich nový král nebude Napoleonovi ustupovat příliš. Jejich očekávání se zcela splnilo a králové z rodu Bernadottů se nakonec stali ve Švédsku velmi populární. zpráva čtk, wwww.ceskenoviny.cz, 25. února 2009 Jak nešťastný rybář ke kole přišel Nejen u českých rybníků, ale i u norských fjordů se nemusí příslušníkům Petrova cechu vždy dařit. Pokud jde k vodě pro odpočinek a zábavu, v tom případě neúspěch není tak zlý. Horší je, když na úlovku závisí např. večeře pro rodinu. Stalo se, podle norských novin Lergens Tidende, rybáři Stig Skaarovi z Bergenu. Po neúspěšném rybaření se Stig zastavil v přístavu, aby alespoň rodině koupil, co na vlastní udici nechytil. Mezi mnoha treskami tam byla jedna, která sice vypadala, že není v pořádku, co do váhy byla podměrečná a se svými dvěma kily mezi ostatními vysloveně vyzáblina, ale zaujala bizardním tvarem těla. Tržní treska obvykle dosahuje Plechovka od oblíbené limonády byla nalezena v útrobách tresky, foto UTA Zpravodaj Severské společnosti 2/

14 víc než 10 kg. Přesto Stig koupil tu malou, koupil a přinesl domů. Doma při přípravě večeře rybu otevřeli a z jejího žaludku s překvapením vyjmuli plechovku Coca Coly. Byla jen trochu pomačkaná a zabírala téměř celý objem žaludku. Ryba, která evidentně s tímto soustem nějaký čas žila, měla potíže s dalším příjmem potravy a tím, že skončila v rybářské síti, si zkrátila jinak neradostný osud uhynutí z nedostatku potravy. Podle norského listu není nález velkého předmětu v tresčích útrobách ničím výjimečným. Tresky jsou známy svou dravostí a neschopností rozlišit, co zrovna požírají. Rybáři v minulosti našli v útrobách tresek část lidské hlavy, šest housek na hamburgery nebo šestikilovou vydru. Ve srovnání s tímto výčtem není plechovku koly zas tak velkým soustem. Kdo ví, zda nechtěla svému potencionálnímu rybáři přispět nápojem k pokrmu, který si z ní připraví. Projevila však výše zmíněnou tresčí neschopnost rozlišit co hltá. Jistě i v Norsku platí, že ryba musí plavat, tedy že se rybí pokrm musí pořádně zapít. I tresky by měly vědět, že k rybě je lepší koupená sedmička bílého než třetinky coly, byť by to byl bonus samotné ryby. Jenomže, kdo by házel do moře lahvinku bílého vína, že. podle z 23. února 2009 s odvoláním na ČTK přebásnil Pavel Dobrovský MS v lyžování LIBEREC 2009 velký úspěch Seveřanů Česká veřejnost se po dlouhé době dočkala ve dnech 18. února až 1. března 2009 sportovní megaakce MS v lyžování LI- BEREC 2009, která stála organizátory pod vedením Kateřiny Neumannové a celé město Liberec značné úsilí a nemalé finanční prostředky. Přes mnoho záporných hlasů českých skeptiků se MS v lyžování vydařilo a líbilo se všem nadšencům pro zimní sporty ve světě. Propagace Liberce, Lužických a Jizerských hor v zahraničí a hlavně v severských zemích prostřednictvím ČT2, ČT4 a dalších mezinárodních médií snad do budoucna vyrovná velké náklady na tuto akci, které byly ze zdrojů státního rozpočtu, financí Libereckého kraje a od sponzorů. Měli jsme mistrovství doma na českém Severu a přesto se našim lyžařům nedařilo. Jediná stříbrná medaile padla do rukou Lukáše Bauera v běhu na 15 km. Nejvíce zklamala naše naděje štafeta na 4x10 km, která již v úvodu docílila Kučerou a Jakšem dvou a půl minutovou ztrátu a tuto již nemohl Lukáš Bauer vyrovnat. Nakonec z toho bylo 12. místo dle deníku Organizačního výboru České Waterloo. Vynikajících úspěchů dosáhly tradiční lyžařské severské země v pořadí první Norsko 12 medailí a třetí Finsko 8 medailí. Švédové se třemi medailemi se umístili na 11. místě před ČR, prý je zničil poslední závod SP ve Val di Dentro, kde část týmu onemocněla. Jedním z nich byl i Anders Södergren, který nemohl pomoci švédské obávané štafetě. Nejvíce obdivu získala Finka Aino Kaisa Saarinen zlato v běhu na 10 km C, v týmovém sprintu C a ve štafetě 4x5 km C/F, dále pak Nor Petter Northug zlato v běhu na 15 km C + 15 km F, ve štafetě 4x10 km C/F a v lyžařském maratonu na 50 km F. Bez povzbuzování by to nešlo. Češi mohli poprvé v historii fandit na domácí půdě, fanoušci povzbuzovali závodníky zpěvem, hudbou a národními vlajkami. Norům přijel fandit i princ Håkon. Nejbláznivějšími fanoušky byli Norové, kteří svými dobovými převleky a skandováním vytvářeli příjemnou atmosféru kolem Zpravodaj Severské společnosti 2/

15 celé závodní dráhy. Norští fanoušci jsou ochotni jet povzbuzovat své lyžaře kamkoli ve světě, v roce 2011 však budou doma na Holmenkollenu. Tak na shledanou na příštím MS v klasickém lyžování v Norsku! Jiří Bartoň (podrobnosti na MS v lyžování LIBEREC 2009 fotografie Jiřího Bartoně SAARINEN Aino Kaisa Finsko foto Jiří Bartoň NORTHUG Petter Norsko foto Jiří Bartoň Zpravodaj Severské společnosti 2/

16 Hokejista TRE KRONOR, foto Jiří Bartoň, 2. místo ve fotosoutěži Severských listů roku 2008 Zátiší Svenska kronor, foto Jiří Bartoň, soutěžní fotografie ve fotosoutěži Severských listů roku Zpravodaj Severské společnosti 2/

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko)

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Jak mají horolezci svůj Mount Everest, mají lyžaři svůj Vasův běh. Tento devadesát kilometrů dlouhý závod ve Švédsku

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová Výroční zpráva 2013 1. O nás Nadační fond Harmonie naplňuje vizi venezuelského dirigenta, pianisty a ekonoma José Antonia Abreua, který si již před mnoha lety uvědomil, že prostřednictvím hudební vzdělání

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky

Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky AD Notam č. 5/2010, str. 20 až 21. Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky Odbornou konferencí na téma Novodobá advokátní etika a slavnostním večerem

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013

Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013 Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013 Vážené kolegyně a kolegové, přestože je Historický spolek Liechtenstein, o. s. (HSL) dobrovolnou organizací lidí, kteří se zajímají o historii a odkaz

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Nowy Sacz, Bochnia (Polsko) Termín: 9. 14. 9. 2008 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archiwa Europy Srodkowej. Wspólne dziedzictwo,

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Úvodem K čemu data? Zápis z jarní členské schůze Příprava konference Metody a výsledky výzkumu ptačích

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

LUDWIG VAN BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN LUDWIG VAN BEETHOVEN Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2.

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ prodana program.indd 1 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Příloha A: K PLÁNU PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Říjen 6. říjen 2017 (pátek) Šternberk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Kultura00131

MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Kultura00131 2015 Gymnázium pod Sv. H. Balbínova 328 261 01 Příbram MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Popis realizace projektu O žádosti o grant jsme začali přemýšlet na konci

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více