Severské listy 2/2009 Zpravodaj Severské společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Severské listy 2/2009 Zpravodaj Severské společnosti"

Transkript

1 Severské listy 2/2009 Zpravodaj Severské společnosti Národní park Skuleskogen, Švédsko, foto Michael Stanovský

2 SEVERSKÉ LISTY ZPRAVODAJ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 2/2009 tento zpravodaj nemá nic společného s internetovými stránkami ani s redakcí bývalých Severských listů, jejichž vydávání na Internetu pokračuje redakční uzávěrka: 19. května 2009 schváleno k vydání: 2. června 2009 Výborem Severské společnosti vychází: červen 2009 redakce: Výbor Severské společnosti, Praha tisk a distribuce: Česká pošta a. s., Postservis České Budějovice Projekt vydávání Zpravodaje byl finančně podpořen z prostředků MZV ČR.

3 Stalo se uskutečněné akce Severské společnosti v minulém období 17. března 2009 J. B. Foerster a Sever, Muzeum Bedřicha Smetany, pořad k Roku JBF (ke 150. výročí narození významné osobnosti české kultury). Ve spolupráci s Muzeem a Společností Bedřicha Smetany. (pobočka Praha) 23. března 2009 Genealogie L. Torstenssona, přednáší dr. Vieweghová. (pobočka Brno) 24. března 2009 Cestování po Finsku a okolí, restaurace Pivovarský dům Karlín, promítání filmů cestovatele Aleše Dočekala. (pobočka Praha) 1. dubna 2009 Faerské ostrovy, součást série prezentace zemí Severu brněnské cestovní kanceláře CK Periscope Skandinávie. (pobočka Praha) 8. dubna 2009 Úspěchy dánského filmu, přednáška Mgr. Yvony Černohausové. (pobočka Praha) 15. dubna 2009 Cestování po Švédsku, beseda s Janem Šmídem z Jablonce nad Nisou. (pobočka Praha) 26. května 2009 Knut Hamsun, experimentátor, tradicionalista, vlastizrádce. Přednáška Martina Humpála (FF UK) k 150. výročí narození nositele Nobelovy ceny za literaturu. (pobočka Praha) 30. května 2009 Zájezd na magický hrad Houska. (pobočka Praha) 3. června 2009 Tycho Brahe a boj o sluneční soustavu. Věřit vlastním měřením nebo nejisté teorii byl název přednášky dr. Zdislav Šímy z AÚ Akademie věd ČR. (pobočka Praha) Akce se uskutečnily rámci projektu Historie a současnost vzájemných vztahů se zeměmi Skandinávie a Severské svátky a výročí. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Plánované akce Oslava svátku Slunovratu Midsommar se bude konat v Praze na Císařské louce, sobota 20. června 2009 od 15,00 hodin. Podrobnosti budou zaslány členům pražské pobočky poštou. Výbor brněnské pobočky Severské společnosti srdečně zve na besedu o pobytu prince Gustava Vasy na hradě Veveří. Akce se koná u příležitosti svátku Midsommaru dne 27. června 2009 od 14 hodin v restauraci Rybářská bašta na Brněnské přehradě. Mimo jiné bude vyhrávat cimbálová muzika a nebude chybět ani tombola, dobrá nálada a krásná příroda. 26. srpna až 3. září 2009 Zájezd do Švédska, autokarový zájezd ve spolupráci s CK Scandia-Czech Tour z Jablonce nad Nisou; týden v pensionu Anneberg (jezero Svansjö) u městečka Bottnaryd (30 km od Jönköpingu) s možností řady výletů do blízkého i vzdáleného okolí. Informace již byly rozeslány členům Severské společnosti, další podrobnosti na stránkách Islandská sekce Islandská sekce připravuje na 2. pololetí mj. setkání se členy redakce časopisu Plav, která vydá asi v září 2009 číslo věnované staroseverským literaturám, z větší části složené právě z islandských textů. Lidmila Němcová, vedoucí Švédské sekce Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 1

4 Z činnosti výboru od března do června Výbor se na pravidelných měsíčních schůzích každé první úterý v měsíci zabýval: - průběžnou činností tj. přípravou a realizací akcí jednotlivých sekcí. Brněnská pobočka: Islandská sekce: Dánská sekce: Norská sekce: Švédská sekce: Finská sekce: Karl XIV Gustav Johan, Dr. Vieweghová; beseda o pobytu prince z Vasy král (Gustav IV. Adolf) na hradu Veveří; Foerster a Sever; beseda o Faerských ostrovech, CK Periscope Skandinávie; besedu o dánském filmu; o životě a díle Tycho Brahe; Špicberky, J. Chodura, CK Periscope Skandinávie; životě a díle Knuta Hamsuna; beseda o cestování v Švédsku (Šmíd, CK Skandia Czech Tour); zájezd na hrad Houska; beseda o lidových zvycích; pravidelné schůzky jazykového kroužku v období skončily v červnu; beseda o cestování po Finsku; Připomíná se že finsko-český baletní projekt vyvrcholí představením režisérky a tanečnice Jenni Kokkomäki v divadle Alfred ve dvoře přijímáním nových členů a žádostmi o ukončení členství. Platební morálku členů a odsouhlasil v souladu se Stanovami text upomínacího dopisu, který je rozeslán neplatičům. Členům, kteří zaplatili příspěvky, byly rozeslány členské průkazky na rok Stavem peněžních prostředků a jejich čerpáním. Na celkové upravené plánované výdaje Společnosti v roce 2009 ve výši 220 tis. Kč poskytlo MZV dne dotaci výši 110 tis.kč a zároveň došlo k upřesnění stávajících podprojektů takto: podprojekt Severské listy 56 tis. Kč, podprojekt Besedy, semináře, přednášky 46 tis. Kč podprojekt Severské svátky výročí 8 tis. Kč - zprávou Dozorčí rady zaměřené na kontrolu hospodaření, kontrolu účetních dokladů a vedení účetní evidence v roce Faktury mají požadované náležitosti a údaje jsou ověřovány. Nebyly zjištěny závady a výbor vzal zprávu na vědomí. - Pokračování ve vydávání a obsahem jednotlivých čísel tištěného Severských listů zpravodaje Severské společnosti. Výbor byl informován o jednáních s novou redaktorkou Severských listů, která se ujme práce po prázdninách. Výbor opětovně kladně ocenil práci Ing. Stanovského na vytváření Severských listů. - Výbor se zabýval návrhy svých členů na úpravy Stanov a Organizačního řádu. Po prázdninách bude v rámci příprav valné hromady předložen změněný text k další diskuzi. První schůze výboru o prázdninách bude schůze výboru výjimečně, tj ve stejném čase 16,30 hod. a místě: Revoluční 5, Praha 1. Jedním z hlavních bodů bude příprava programu na rok Pavel Dobrovský, mistopředseda Severské společnosti Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 2

5 Josef Bohuslav Foerster a Sever pořad k jubilejnímu roku skladatele Dne 17. března 2009 odpoledne se konal ve zcela naplněném sále Muzea Bedřicha Smetany pořad Severské společnosti ku 150. výročí narození Josefa Bohuslava Foerstera. Tímto pořadem se naše Společnost ve spolupráci s Muzeem a Společností Bedřicha Smetany vřadila do pestré řady různých akcí v celé České republice, které v rámci výročí připomínají pozapomínanou osobnost i dílo jednoho z nejpřednějších představitelů českého hudebního světa. Josef Bohuslav Foerster se narodil 30. prosince 1859 v Praze v rozvětveném hudebnickém rodu. Širokou veřejnost už na konci 19. století oslovil především svými skladbami pro pěvecké sbory, které dosud vděčně interpretují jeho dílo. Napsal také 6 oper (pro nejznámější Evu podle hry Gabriely Preissové Gazdina roba sám napsal libreto), 5 symfonií, mnoho skladeb komorních, písňových, klavírních, církevních atd. Jeho díla se dnes nehrají často, snad právě nadcházející oslavy dají podnět více uvádět jeho skladby (zatím tak činí některé vybrané rozhlasové stanice). Foerster vynikl i jako pedagog a hudební kritik, byl však také literátem a aktivním malířem. V období zastával funkci prezidenta tehdejší České akademie věd a umění. Zemřel v Praze 29. května 1951 a je pochován na Olšanských hřbitovech (blízko hlavního vchodu). vlevo: V hudební části vystoupili cellista Matouš Mikulášek, pěvkyně Hana Dobešová a klavírista profesor Pavel Matyáš vpravo: Na pořadu promluvili vedoucí Muzea B. Smetany PhDr. Olga Mojžíšová,místopředsedkyně Foerstrovy společnosti paní Míla Smetáčková, garantka pořadu doc. Lidmila Němcová a autor přednášky dr.václav Němec (foto Jiří Bartoň) Po krátkém přivítání vedoucí Muzea dr. Olgou Mojžíšovou a doc. Ing. Lidmilou Němcovou, která pořad připravila a moderovala, promluvila paní Míla Smetáčková, místopředsedkyně Společnosti J. B. Foerstera a vedoucí organizačního výboru Jubilejního roku JBF. Vyznala se ze svého vztahu ke skladateli, kterého mohla ještě poznat osobně. Připomenula, jak její manžel dr. Václav Smetáček dirigoval Foersterovy skladby, z nichž 4. symfonii c-moll, suitu Cyrano z Bergeracu a v posledních měsících života také symfonickou báseň Jaro a touha a suitu Ze Shakespeara nahrál na gramofonové desky. Nezapomenutelným zážitkem pro ni byly a dosud jsou Foersterovy paměti (Poutník a Poutník v cizině), které doporučila k přečtení nejen pro poutavé vylíčení skladatelovy bohaté životní cesty, ale i pro krásu slova a cenné kulturní svědectví. Posluchači Pražské konzervatoře pěvkyně Hana Dobešová a cellista Matouš Mikolášek za klavírního doprovodu profesora Pavla Matyáše procítěně přednesli Foersterova Tři nokturna pro sólový hlas, sólové violoncello a klavír, op. 163: 1) Nokturno na slova skladatele, 2) Měsíčná noc na slova F. X. Svobody, 3) Všecky smutky pominou na slova Jana Rokyty. Hlavním bodem programu byla zasvěcená přednáška o vztahu J. B. Foerstera k Severu (výtah uvádíme na jiném místě). Její autor dr. Václav Němec ve svém mládí měl možnost často se stýkat se skladatelem a jeho chotí, když se přestěhovali do blízkého sousedství. Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 3

6 Závěrem zazněla ze zvukového záznamu Foersterova Norská balada na slova Julia Zeyera jeden z mistrovských melodramů, v nichž skladatel navázal na zakladatelské dílo Fibichovo a mistrně přiblížil severskou krajinu, rozčeřené jezero s tajemným šuměním vod, podmalovávající dramatický příběh kletbami sudiček zasažené královské dcery a obelstěného vodníka. Připojený melodram Romance štědrovečerní na text Nerudův připomenul jemnou zmínkou nadcházející svátek patrona umělce i jeho předků sv. Josefa. Nadšení účastníků podvečera je důkazem, že Foersterova hudba i dnes působí silným etickým nábojem. Josef Bohuslav Foerster a Sever přednáška Blížící se 150. výročí narození významného českého hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera ( ) dává příležitost připomenout jeho úžasnou osobnost renesančního typu s velmi širokými zájmy v mnoha uměleckých oborech. Byl nositelem křesťanských humanitních evropských idejí, což mu nebránilo respektovat a rozvíjet tradice národní kultury. V jeho vztahu k Severu nešlo o žádnou jednostrannou geografickou či kulturní orientaci. Na rozdíl od ostatních světových stran, na Severu prožil plných deset let svého života ( ). Nebyla to ovšem Skandinávie, ale Hamburk, kam následoval svoji choť vynikající pěvkyni Bertu Foersterovou Lautererovou ( ). Z Hamburku např. napsal k 70. narozeninám významnému mecenáši architektu Josefu Hlávkovi (shodou okolností o 30 let později byl Foerster jeho nástupcem v prezidentském křesle České akademie věd a umění): Slovutný pane prezidente, ohlas památného dne Vašich narozenin dolehnul teprve dnes k nám do vzdáleného severu. Lidmila Němcová, garantka pořadu dr. Václav Němec při přednášce, foto Jiří Bartoň Foerster podle svých memoárů už v prvé sezóně s velkým zájmem sledoval v hamburském Deutsches Schauspielhaus nové hry Björnstjerne Björnsona nebo Henrika Ibsena. Nelze vyloučit, že někdy podnikl i menší cestu do skutečné Skandinávie ve svých pamětech se však o žádné nezmiňuje, na dovolenou jezdívali manželé Foerstrovi zpravidla do Čech. J. B. Foerster s chotí Olgou u své vily (foto Václav Němec 1948) Se severskou hudbou a zejména s dílem Edvarda Hagerupa Griega se Foerster seznámil už během studia na varhanické škole v Praze. Po jejím absolutoriu působil jako pedagog a varhaník, nezanedbatelnou byla jeho činnost hudebního kritika v Národních listech, která mu umožnila sledovat v celé šíři tehdejší hudební život v Praze. Samozřejmě využíval volného času (pokud zbyl) i na kompozici a další vzdělávání. Býval častým hostem známého hudebního nakladatelství Urbánkova, kde si mohl prohlížet novinky světové hudební literatury. Velebín Urbánek z této firmy se ujal také jménem Umělecké besedy organizace zvláštních koncertů, na které byli do Prahy zváni přední zahraniční autoři; dne 6. června 1888 pozval do Prahy Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 4

7 Edvarda Griega. V tomto dopise se zmínil, jak je Grieg u nás obdivován, a připomenul české skladatele Dvořáka, Fibicha, Bendla aj. (nikoli ještě jmenovitě Foerstra), kteří touží po seznámení s norským kolegou. Návštěva se odsouvala. Grieg měl už od mládí zdravotní problémy (v letech 1881, 1882 a 1887 absolvoval třítýdenní léčebné kury v Karlových Varech); Ladislav Řezníček našel i jiné vysvětlení zástupci Griegova německého nakladatelství Peters se obávali, že by Griegova pražská návštěva mohla být českými ctiteli zneužita k národní české propagandě. Velebín Urbánek 14. září 1889 Griegovi sdělil, že už je napůl hotova Griegova biografie, kterou píše kritik Foerster. Foersterova knížka o 45 stranách byla vlastně zamýšlena jako příprava pražského publika na Griegovu návštěvu. Foerster se neomezil na biografická data, ale pozornost věnoval též jednotlivým skladbám a jejich rozboru. Publikace vyšla v roce 1890 v edici Hudební rozhledy. V našich poměrech to bylo unikátní seznámení s žijícím skladatelem, který ještě zdaleka neuzavřel své dílo. Ukázalo se však, že Foerster napsal první ucelenější publikaci o Griegovi na světě! V Griegově archívu v Bergenu lze na prstech J. B. Foerster s dr. V. Němcem st. na zahradě u Němcových (foto Václav Němec 1944) jedné ruky spočítat publikace (nikoli ovšem novinové články), které byly o něm napsány do poloviny devadesátých let. Griegovi byla doručena Foersterova knížka s vlastnoručním Foerstrovým francouzským věnováním: A Monsieur E. H. Grieg J. B. Foerster 8/7 90. Foerster neskrýval své hluboké sympatie ke Griegovi učaroval mu nepochybně též národní ráz jeho hudby, který v české hudbě tolik oceňoval u milovaného Bedřicha Smetany nejlíbeznější struny na harfě Hospodinově. To ho vedlo i k tomu, že na své první klavírní trio (op. 8), které v té době vydala Urbánkova firma, připsal dedikaci Edvardu Griegovi. Prostřednictvím nakladatele Grieg Foersterovi poděkoval dopisem z Kodaně, datovaným 8. prosince 1890, v němž uvedl mj.: Pročetl jsem Vaše dílo s velkým zájmem a nalézám v něm vážné, citově hluboké nadání, spějící za vysokými ideály. Naději se, že není příliš vzdálen den, kdy Vám budu moci osobně poděkovat za tento důkaz sympatie. Poděkování za uvedený dopis Foerster poněkud odložil až 11. května 1891 se omluvil za opoždění, které zdůvodnil obsahem přílohy: u pražské firmy Bursík a Kohout mu tehdy vyšla houslová sonáta (op. 14) a tak ji zřejmě přibalil opět s francouzským věnováním (osobní korespondence skladatelů byla vedena v němčině). Grieg v děkovné odpovědi mj. napsal: Jsem udiven velkým vývojem, který jste prodělal od doby vzniku svého klavírního tria. Vše je ve Vaší nové práci vyrovnanější, citovější a hlubší. Blahopřeji Vám ze srdce ke krásným výsledkům, jichž jste dosáhl, a těším se od té chvíle na každé nové dílo z Vaší ruky. Úsilí dostat Griega do Prahy se stále nesetkávalo s úspěchem. V roce 1892 zemřel neúnavný organizátor Velebín Urbánek, štafetu v té době převzal mladý právník a hudební referent Josef Boleška, který již v prvním dopise 4. listopadu 1892 Griegovi mj. napsal: Povzbuzen sdělením svého přítele Jos. B. Foerstra, že zesnulý koncertní pořadatel Velebín Urbánek už dosáhl Vašeho příslibu, dovoluji si Vás oslovit následující prosbou V další korespondenci 31. prosince popsal uvedení Griegových skladeb v pražských koncertech v poslední době s tím, že nejpřednější griegovec v Praze pan Josef Foerster ještě o tom podá podrobnější Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 5

8 zprávu. Boleškou slibovaný dopis Griegovi napsal Foerster 16. ledna 1893; shodou okolností zůstal posledním známým dopisem, který Foerster Griegovi adresoval. Při srovnání s předchozími představuje vrcholný projev Foersterova uznání, neobyčejné odhalení vlastních citů a souznění srdcí. Není známo, zda Grieg na tento dopis odpověděl. Právě rok 1893 představoval pro Foerstera nové impulzy a životní předěly: nové angažmá paní Berty Foersterové v hamburské opeře vedlo k novým povinnostem a změně životního stylu včetně budování nové vlastní existence. Ke Griegovým návštěvám Prahy došlo až po dalších 10 letech (1903 a 1906), kdy Foerster působil ve Vídni, kam už se v té době Grieg nedostal. Nicméně se ve Foerstrových pamětech (Poutník v cizině) Griegovo jméno vyskytuje ještě v souvislosti s Foerstrovým pobytem v Paříži. V příslušné kapitole vypočítává, co všechno tam zažil za jediný týden: na prvním místě uvádí koncert osobně řízený Edvardem Griegem. Šlo zřejmě o jeden ze slavných Concerts Colonne v divadle Chatelet, a to v neděli 22. dubna 1894 ve 14,15 hodin odpoledne. O osobním kontaktu s Griegem při této příležitosti se Edvard Grieg (foto archiv Severské listy) však Foerster nikde nezmiňuje. Třeba zjevná vyčerpanost Griegova po dirigentském výkonu vždy vrcholně taktnímu Foersterovi nedovolovala, aby se k norskému mistru po koncertě přiblížil. Nikdy nebylo jeho zvykem pídit se po celebritách a minuta více méně formálního zdvořilostního kontaktu ho nemohla uspokojit. Obdiv ke Griegovu dílu si Foerster zachoval až do konce svých dnů a dosvědčuje to i zařazení Griega mezi vybrané osobnosti, jimž věnoval samostatné kapitoly ve své knize Co život dal. Foersterův vztah ke Skandinávii má určitou byť okrajovou odezvu také v jeho dvou skladbách do mnoha dalších se však také mohly promítnout určité dojmy a motivy související se skladatelovým vztahem k Severu. Skandinávskými skladbami jsou melodram Norská balada z roku 1905 (op. 40b opírá se o text Julia Zeyera z románu Amis a Amil) a scénická hudba ke Strindbergově hře Petrova cesta z roku 1910 (op. 116a). Za zmínku jistě stojí i Foersterův vztah k severským osobnostem i přímo ze Skandinávie. Z vlastních vzpomínek na častý osobní styk s umělcem a jeho druhou chotí Olgou v posledním desetiletí jeho života uvádím např. malíře Edvarda Muncha nebo švédského krále Gustava V., narozeného v r. 1858; několik dní po jeho smrti koncem října 1950 (kdy též zemřel ještě starší známý devadesátník G. B. Shaw) byli jsme nečekaně pozváni k Foersterovým na večeři. Mistr měl tehdy dosti skleslou náladu, snad právě proto došlo k pozvání jaksi na poslední chvíli paní Foersterová zřejmě chtěla, aby se její manžel trochu rozptýlil. On sám tehdy zavedl řeč i na tyto aktuality až později po úmrtí J. B. Foerstera v květnu dalšího roku nám jeho choť uvedla, jak právě úmrtí těchto ještě starších známých devadesátníků na Mistra psychicky zapůsobilo. dr. Václav Němec Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 6

9 Švédský večer v brněnské pobočce Severské společnosti 23. března t. r. se sešli členové brněnské pobočky v sále hotelu Continental na Švédském večeru. Dr. A. Vieweghová si pro naše členy připravila přednášku o švédském králi Carlu XIV. Johanssonovi Bernadotte. Kromě přednášky dala přítomným členům k nahlédnutí rozpracovaný rodokmen tohoto panovníka. Po hodinové přednášce se rozvinula bohatá debata k tomuto tématu. Přednáška p. dr. A. Vieweghové byla velice dobře a odborně připravena, za což jí patří upřímný dík. Přednáška: Cestování po Švédsku Věra Konrádová, tajemnice brněnské pobočky 15. dubna 2009 se v Praze konala beseda s Janem Šmídem z Jablonce nad Nisou Cestování po Švédsku. foto Jiří Bartoň Přednáška: Úspěchy dánského filmu 8. dubna 2009 se v Praze konala přednáška Mgr. Yvony Černohausové Úspěchy dánského filmu. foto Jiří Bartoň Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 7

10 Přednáška: Faerské ostrovy 1. dubna 2009 se v Praze konala přednáška Petra Buriana Faerské ostrovy foto Jiří Bartoň Pozvánka na Midsommar Brněnská pobočka Severské společnosti slaví Midsommar opět na přehradě. Protože je přehrada letos vypuštěná, sejdou se členové v restauraci Rybářská bašta, kde se mj. zúčastní besedy o Gustavu Vasovi. Proč slavíme každoročně Midsommar na Brněnské přehradě? To proto, že princ Gustav Vasa (syn krále Gustava IV. Adolfa) spojil svůj osud s Moravou na 15 let, kde v březnu získal inkolát. V roce 1830 koupil od známého podnikatele Jana Mundyho za 600 tisíc zlatých hrad a panství Veveří. Na hrad se 6. února téhož roku nastěhoval se pak oženil s princeznou Louisou z Badenu. Roku 1832 se mu narodil syn, který však zanedlouho zemřel se princi narodila dcera Karolína, pozdější saská královna. Její výchova byla vpravdě mezinárodní kromě prostředí, v němž se běžně mluvilo německy, švédsky a asi francouzsky, měla ještě dvě anglické chůvy a učitele češtiny. V roce 1844 pak hrad Veveří prodal i s panstvím řeckému knížeti Ypsilantimu. Nepředal však mu plán hradu, zhotovený Josefem Strážnickým, ani návrhy na jeho přestavbu vypracované o rok později Jindřichem Kochem. Kompletní sbírka těchto plánů hradu Veveří se přes jeho potomky v Sasku a tamější antikvariáty dostala počátkem 20. století do královské knihovny a odtud do Národního muzea ve Stockholmu. V těchto návrzích je mimo jiné pozoruhodný erb, jímž hodlal Koch zřejmě na princův podnět vyzdobit hlavní štít budovy. Tvoří jej půlený štít s třemi švédskými korunkami v jednom a českým lvem Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 8

11 ve druhém poli. Princova rodina vedla na hradě Veveří okázalý způsob života. Pro své poddané princ pořádal každoročně lidové slavnosti. Všichni poddaní byli pozváni na louku na březích řeky Svratky pod hradem. Pivo, víno a jiné jemné nápoje, jakož i mnoho chutných pokrmů a zákusků, bylo podáváno každému zadarmo. Vyhrávala tam hudba, tancovalo se a byly pořádány i malé sportovní soutěže. Pozemky, kde princ z Vasy pořádal kdysi lidové slavnosti, jsou dnes zakryty temnými vodami Brněnské přehrady. Věra Konrádová, tajemnice brněnské pobočky Foerstrovo komorní pěvecké sdružení koncertovalo v Helsinkách Na jaře roku 2009 se Foerstrovo komorní pěvecké sdružení zúčastnilo Mezinárodní soutěže pěveckých sborů v estonském Tallinu a při této příležitosti bylo pozváno hostovat též ve Finsku zásluhou Českého velvyslanectví ve Finsku, jmenovitě velvyslancem České republiky ve Finsku J. E. V. Kotzym. Foerstrovo komorní pěvecké sdružení předvedlo náročný program starých i nových mistrů v úchvatné atmosféře Skalního kostela Temppelikirkko v Helsinkách a podle finských kritik výkon českých pěvkyň vysoce přesahoval běžný průměr a zaskvěl se na špičkové úrovni. Z jejich programu můžeme uvést: Jacobus Gallus ( ) Clare vir, Ascendit Deus; Giovanni Battista Pergolesi ( ) Stabat mater; Bohuslav Martinů ( ) Zavírání lesa; Ivan Hrušovský ( ), Rytmus; Arvo Pärt (*1935) Peace upon you, Jerusalem a další. Co je tedy Foerstrovo komorní pěvecké sdružení? Foerstrovo komorní pěvecké sdružení patří mezi nejlepší české ženské sbory. Během více než třicetiletého působení souboru byla jeho činnost mnohokrát významně oceněna v Čechách i v zahraničí. Z posledních let můžeme zmínit prestižní účinkování na zahájení mezinárodní konference Forum 2000 na Pražském hradě, absolutní vítězství na mezinárodní soutěži v Klaipedě (Litva 2003 čtyři první ceny), absolutní vítězství na mezinárodní soutěži Venezia in Musica v Benátkách Rozsáhlý sborový repertoár zahrnuje skladby českých i světových skladatelů všech slohových období, významný podíl však tvoří hudba 20. století. Foerstrovo komorní pěvecké sdružení založili v roce 1975 sbormistr Rudolf Zeman a Libuše Přijetí Foerstrova komorního pěveckého sdružení v čele se sboristrem Janem Svejkovýmna Českém velvyslanectví v Helsinkách velvyslancem ČR J. E. Vl. Kotzym (foto archiv Hany Kučerové) Zpravodaj Severské společnosti 2/2009 9

12 Krejčová společně s hlasovou poradkyní Dagmar Součkovou. Současným sbormistrem je Jan Svejkovský, který vystudoval hru na housle a dirigování na Pražské konzervatoři a své studium úspěšně završil na Akademii múzických umění v Praze v oboru dirigování a v oboru divadelní režie. Jako sbormistr spolupracoval se sborem Pražský Hlahol, Pražským filharmonickým sborem a Pražským rozhlasovým sborem. Jako dirigent spolupracoval s jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Severočeskou filharmonií Teplice, Českým symfonickým orchestrem a dalšími. Můžeme tedy popřát tomuto jedinečnému souboru mnoho dalších úspěchů a doufat, že snad také jednou uspořádá koncert pro Severskou společnost. Švédská korunní princezna se zasnoubila Švédská následnice trůnu princezna Victoria se zasnoubila a příští rok v létě se vdá za svého dlouholetého přítele Daniela Westlinga. Oznámila to dnes ve Stockholmu mluvčí královského dvora. Toto oznámení znamená, že se princezně podařilo zlomit dlouholetý odpor svého otce, krále Carla XVI. Gustafa, proti tomuto sňatku, informovaly dnes tiskové agentury. Korunní princezna Victoria a Daniel se zasnoubili a chtějí uzavřít sňatek počátkem léta 2010, oznámila mluvčí. Daniel získá sňatkem titul 'princ Daniel, vévoda Västergötlandský', dodala. Hana Kučerová, vedoucí finské sekce Jednatřicetiletá princezna Victoria se s pětatřicetiletým Westlingem seznámila v roce 2001 v jednom stockholmském fitness centru, kde pracoval jako trenér. Pár žije už delší dobu společně, při oficiálních událostech však korunní princezna zatím vystupuje sama. Podle dvorského protokolu může Westling stanout po jejím boku při společenských příležitostech až po oficiálním zasnoubení, tedy od nynějška. Princezna Victoria dnes na společné tiskové konferenci se snoubencem přiznala, že jejich vztah nebyl láskou na první pohled. Zato se ale naše láska vyvinula v důsledku krásného a niterného přátelství, zdůraznila. Westling uvedl, že po svatbě se vzdá svého trenérského podnikání. Chci pak především korunní princeznu podporovat v její práci, zdůraznil. Okamžik, kdy Victorii požádal o ruku, charakterizoval jako nádherný letní den v přírodě u zámku Drottningholm. Byl jsem tehdy velmi nervózní, že by mohla říci ne. Victoria se ale snoubenci v tu chvíli vmísila do řeči: Já jsem ale řekla jen ano, ano, ano! Před dvěma týdny dala Victoria při jiné příležitosti najevo, že by své svatební šaty chtěla mít pohodlné a od švédských návrhářů a na nohou by rozhodně prý měla raději vyčvachtané dřeváky než nepohodlné lodičky na vysokém podpatku. Jistě, v takový den chce mít člověk na sobě samozřejmě něco zvláštního. Ale musí se v tom také dobře cítit, řekla princezna v Londýně, kde se účastnila zahájení přehlídky švédské módy. Já mám ale ještě dost času, než se rozhodnu, dodala tehdy. Podle médií měla v Londýně na sobě nápadnou fialově černou kombinaci od švédské designérky Anny Holtbladové. Na přehlídce přiznala, že ji móda příliš nezajímá, a vyjádřila se proti podvyživeným posta- Zpravodaj Severské společnosti 2/

13 vám valné části modelek. Nechápu, jak někdo může považovat za pozitivní reklamu (pro své šaty), když je vidět, jak vyzáblé modelky jsou, řekla podle agentury DPA. Princezninu otci, králi Carlu XVI. Gustafovi, byl zřejmě nejprve sňatek Victorie s Westlingem proti mysli a nechtěl k němu podle bulvárních médií dlouho svolit. Dnes ale souhlas se sňatkem potvrdil. Je to velký den pro naši rodinu. Daniela jsme velmi dobře poznali a pochopili, že je to správný muž, který velmi tvrdě a seriózně pracuje. Bere život vážně, prohlásil o budoucím zeti král Carl XVI. Gustaf. O svatbě Victorie s Danielem se přitom spekulovalo již v říjnu 2007, kdy média objevila na rok 2008 v rozpočtu ministerstva zahraničí položku nazvanou příprava svatby na královském dvoře. Nakonec však bylo zasnoubení oznámeno až nyní se svatbou v roce Podle švédského práva musí ke sňatku následníka trůnu dát souhlas jak panující monarcha, tak vláda; pokud by se princezna chtěla vdát přes nesouhlas, musela by se vzdát nástupnictví. Victoria se stala následnicí trůnu po ústavní reformě z roku 1980, která změnila dřívější následnictví pouze v mužské linii na následnické právo pro nejstarší dítě královského páru bez ohledu na pohlaví. Švédsko je konstituční monarchie a král nemá žádnou politickou moc, je však v této skandinávské zemi velmi oblíbený. Carl XVI. Gustaf nastoupil na trůn v roce 1973, o tři roky později se oženil s Němkou Silvií Sommerlathovou, s níž se seznámil na olympiádě v Mnichově v roce Jejich svatba byla zatím posledním sňatkem ve švédské královské rodině, které se na rozdíl od některých jiných evropských monarchií daří vyhýbat mediálním skandálům. Ze svazku vzešly tři děti: vedle nejstarší Victorie mají osmadvacetiletého syna Carla Philipa a o tři roky mladší dceru Madeleine. Švédská královská rodina Bernadottů je světově unikátní tím, že vlastně vůbec není šlechtického původu, ale ryze občanského. Zakladatel dynastie Jean-Baptiste Bernadotte, Francouz z nijak bohaté měšťanské rodiny z Pau, byl v roce 1810 zvolen následníkem trůnu jako adoptivní syn bezdětného krále Carla XIII. z rodu Vasa. Té cti se mu dostalo proto, že se za revoluce a Napoleona stal maršálem, a přitom se o něm vědělo, že se s Napoleonem nemají příliš v lásce. Také byl považován za nejschopnějšího francouzského vojevůdce po Napoleonovi. Švédové, které Napoleon tlačil do spojenectví proti Rusku, si zvolili Bernadotta proto, aby dali najevo jistý ústupek tehdy všemocné Francii, ale zároveň si mohli být jisti, že jejich nový král nebude Napoleonovi ustupovat příliš. Jejich očekávání se zcela splnilo a králové z rodu Bernadottů se nakonec stali ve Švédsku velmi populární. zpráva čtk, wwww.ceskenoviny.cz, 25. února 2009 Jak nešťastný rybář ke kole přišel Nejen u českých rybníků, ale i u norských fjordů se nemusí příslušníkům Petrova cechu vždy dařit. Pokud jde k vodě pro odpočinek a zábavu, v tom případě neúspěch není tak zlý. Horší je, když na úlovku závisí např. večeře pro rodinu. Stalo se, podle norských novin Lergens Tidende, rybáři Stig Skaarovi z Bergenu. Po neúspěšném rybaření se Stig zastavil v přístavu, aby alespoň rodině koupil, co na vlastní udici nechytil. Mezi mnoha treskami tam byla jedna, která sice vypadala, že není v pořádku, co do váhy byla podměrečná a se svými dvěma kily mezi ostatními vysloveně vyzáblina, ale zaujala bizardním tvarem těla. Tržní treska obvykle dosahuje Plechovka od oblíbené limonády byla nalezena v útrobách tresky, foto UTA Zpravodaj Severské společnosti 2/

14 víc než 10 kg. Přesto Stig koupil tu malou, koupil a přinesl domů. Doma při přípravě večeře rybu otevřeli a z jejího žaludku s překvapením vyjmuli plechovku Coca Coly. Byla jen trochu pomačkaná a zabírala téměř celý objem žaludku. Ryba, která evidentně s tímto soustem nějaký čas žila, měla potíže s dalším příjmem potravy a tím, že skončila v rybářské síti, si zkrátila jinak neradostný osud uhynutí z nedostatku potravy. Podle norského listu není nález velkého předmětu v tresčích útrobách ničím výjimečným. Tresky jsou známy svou dravostí a neschopností rozlišit, co zrovna požírají. Rybáři v minulosti našli v útrobách tresek část lidské hlavy, šest housek na hamburgery nebo šestikilovou vydru. Ve srovnání s tímto výčtem není plechovku koly zas tak velkým soustem. Kdo ví, zda nechtěla svému potencionálnímu rybáři přispět nápojem k pokrmu, který si z ní připraví. Projevila však výše zmíněnou tresčí neschopnost rozlišit co hltá. Jistě i v Norsku platí, že ryba musí plavat, tedy že se rybí pokrm musí pořádně zapít. I tresky by měly vědět, že k rybě je lepší koupená sedmička bílého než třetinky coly, byť by to byl bonus samotné ryby. Jenomže, kdo by házel do moře lahvinku bílého vína, že. podle z 23. února 2009 s odvoláním na ČTK přebásnil Pavel Dobrovský MS v lyžování LIBEREC 2009 velký úspěch Seveřanů Česká veřejnost se po dlouhé době dočkala ve dnech 18. února až 1. března 2009 sportovní megaakce MS v lyžování LI- BEREC 2009, která stála organizátory pod vedením Kateřiny Neumannové a celé město Liberec značné úsilí a nemalé finanční prostředky. Přes mnoho záporných hlasů českých skeptiků se MS v lyžování vydařilo a líbilo se všem nadšencům pro zimní sporty ve světě. Propagace Liberce, Lužických a Jizerských hor v zahraničí a hlavně v severských zemích prostřednictvím ČT2, ČT4 a dalších mezinárodních médií snad do budoucna vyrovná velké náklady na tuto akci, které byly ze zdrojů státního rozpočtu, financí Libereckého kraje a od sponzorů. Měli jsme mistrovství doma na českém Severu a přesto se našim lyžařům nedařilo. Jediná stříbrná medaile padla do rukou Lukáše Bauera v běhu na 15 km. Nejvíce zklamala naše naděje štafeta na 4x10 km, která již v úvodu docílila Kučerou a Jakšem dvou a půl minutovou ztrátu a tuto již nemohl Lukáš Bauer vyrovnat. Nakonec z toho bylo 12. místo dle deníku Organizačního výboru České Waterloo. Vynikajících úspěchů dosáhly tradiční lyžařské severské země v pořadí první Norsko 12 medailí a třetí Finsko 8 medailí. Švédové se třemi medailemi se umístili na 11. místě před ČR, prý je zničil poslední závod SP ve Val di Dentro, kde část týmu onemocněla. Jedním z nich byl i Anders Södergren, který nemohl pomoci švédské obávané štafetě. Nejvíce obdivu získala Finka Aino Kaisa Saarinen zlato v běhu na 10 km C, v týmovém sprintu C a ve štafetě 4x5 km C/F, dále pak Nor Petter Northug zlato v běhu na 15 km C + 15 km F, ve štafetě 4x10 km C/F a v lyžařském maratonu na 50 km F. Bez povzbuzování by to nešlo. Češi mohli poprvé v historii fandit na domácí půdě, fanoušci povzbuzovali závodníky zpěvem, hudbou a národními vlajkami. Norům přijel fandit i princ Håkon. Nejbláznivějšími fanoušky byli Norové, kteří svými dobovými převleky a skandováním vytvářeli příjemnou atmosféru kolem Zpravodaj Severské společnosti 2/

15 celé závodní dráhy. Norští fanoušci jsou ochotni jet povzbuzovat své lyžaře kamkoli ve světě, v roce 2011 však budou doma na Holmenkollenu. Tak na shledanou na příštím MS v klasickém lyžování v Norsku! Jiří Bartoň (podrobnosti na MS v lyžování LIBEREC 2009 fotografie Jiřího Bartoně SAARINEN Aino Kaisa Finsko foto Jiří Bartoň NORTHUG Petter Norsko foto Jiří Bartoň Zpravodaj Severské společnosti 2/

16 Hokejista TRE KRONOR, foto Jiří Bartoň, 2. místo ve fotosoutěži Severských listů roku 2008 Zátiší Svenska kronor, foto Jiří Bartoň, soutěžní fotografie ve fotosoutěži Severských listů roku Zpravodaj Severské společnosti 2/

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Občanské sdružení Sedm paprsků

Občanské sdružení Sedm paprsků Občanské sdružení Sedm paprsků Výroční zpráva za rok 2012 Obsah: 1) Úvod 2) Realizované projekty 3) Zpráva o hospodaření sdružení 4) Poděkování sponzorům Adresa: Praha 8, Spořická 328, 184 00 Email info@sevenrays.cz

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne 21.1. 2015 v Praze

Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne 21.1. 2015 v Praze Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne 21.1. 2015 v Praze Jednání bylo svoláno pozvánkou Návrh programu 1. Kontrola zápisu Janský, Perlín 2. Časopisy vydávané ČGS Janský, Perlín, Bičík 3. Zhodnocení Týdne geografie

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

SKANDINÁVSKÝ DŮM, o.s. Valná hromada 29. 11. 2012

SKANDINÁVSKÝ DŮM, o.s. Valná hromada 29. 11. 2012 SKANDINÁVSKÝ DŮM, o.s. Valná hromada 29. 11. 2012 Program valné hromady 1. Prezence 2. Prezentace a schválení programu jednání, volba zapisovatele 3. Prezentace činnosti SD v roce 2012 4. Zpráva o hospodaření

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Občanské sdružení Sedm paprsků. výroční zpráva. Občanské sdružení Sedm paprsků

Občanské sdružení Sedm paprsků. výroční zpráva. Občanské sdružení Sedm paprsků Občanské sdružení Sedm paprsků výroční zpráva Občanské sdružení Sedm paprsků 2011 Obsah: 1) Úvod 3 2) Realizované projekty 5 3) Zpráva o hospodaření sdružení 9 4) Poděkování sponzorům 11 výroční zpráva

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Dopis VY_32_INOVACE_CJ0104. Český jazyk a literatura

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Dopis VY_32_INOVACE_CJ0104. Český jazyk a literatura Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.07/00/30211 Zlepšení podmínek pro

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

Zápis. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR

Zápis. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Zápis z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Vypracovalo Teatro alla Moda o.s. 2008 Antonio Vivaldi (1678 1741) 1 Popis projektu: Pořízení kostýmní

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7 4 / 2007 1 OBSAH Jednání představenstva 3 Pozvánka na společenský večer.6 Oznámení... 7 2 Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR konaném dne 6.září 2007 v Tišnově Přítomní členové představenstva:

Více