Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? www.biblickaknihovna.cz"

Transkript

1 Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu?

2 Obsah Kdo nevěří, že Ježíš je Bůh? Proč je to tak důležité? Co k tomu říká Bible? Co o Ježíšovi uvádí Starý zákon Co o Ježíšovi uvádí Nový zákon Co uvádí sám Ježíš Co o Ježíšovi uvádí ti, kdo jej viděli Ale co tyto verše? Jak pomáhat druhým Dejte si pozor, za koho budete Ježíše pokládat Co není možné říci Co tedy řeknete? Název: Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? Původně: Who Is This Man Who Says He Is God? Uveřejněno s laskavým svolením Publikační řada: Discovery Knowing God (Poznáváme Boha). Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 Bible, překlad 21. století, ČEP Český ekumenický překlad, KB Kralická bible. Překlad a sazba: Jan Janča, M.Ed. Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová. Sazba provedena typografickým systémem TEX. Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně. Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Ve spolupráci s připravila

3 Co tedy řeknete? Musíte tedy osobně odpovědět na jednu prostou otázku. A nejedná se o otázku: Co si myslíte o nějakém určitém náboženství? Nebo: Co si myslíte o křesťanech? Nebo: Jaké dobré skutky jste v poslední době vykonali? Ani: Jaké tradice dodržujete ve své církvi? Otázka, která stojí mezi každým člověkem a Bohem, zní: Co si počnete s Ježíšem? Ježíš řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (J 14,6). Pavel se Silasem řekli: Uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům (Sk 16,31). Lukáš napsal: V nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni (Sk 4,12). A Pavel řekl: Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění (2K 5,19). Celé toto poselství je zcela jasné. Jedinou cestou k Bohu je víra v Ježíše Krista. Co si tedy počnete s Ježíšem? Dovolíte, abyste kvůli klamavým výrokům nějakého filozofa nedůvěřovali samotnému Spasiteli? Dopustíte, abyste kvůli nějakému nesprávnému překladu Ježíše odmítli? Dáte úvahám obyčejných lidí větší váhu než poselství Všemohoucího Boha? Vyvarujte se toho. Vezměte Ježíše za slovo. Věřte, že na kříži na Kalvárii položil oběť i za vaše hříchy. Naleznete radost, která pochází z toho, že budete osvobozeni od trestu za svůj hřích. Co si počnete s Ježíšem? To je ta naprosto nejdůležitější otázka, na kterou kdy budete odpovídat. Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? Nikdo patrně nebude zpochybňovat, zda existoval Abraham Lincoln, Michelangelo či Aristoteles. Tito lidé jsou popisováni v historických zdrojích, které jsou nezpochybnitelné. Ale v případě Ježíše je vše jinak. Pokud si provedete namátkový průzkum názorů u lidí na ulici, patrně dostanete množství naprosto odlišných odpovědí a ještě se budete muset připravit na tázavé pohledy kolemjdoucích. Ježíš neproslul tím, čím si získali proslulost jiní nebyl aktivní v politice, neúčastnil se obchodu ani nic nepublikoval. Byl odborníkem v oblasti náboženství věděl opravdu velmi mnoho o Bohu. Vlastně o sobě přímo jako o Bohu mluvil. Kdo je tedy Ježíš? Cílem této publikace od Davida Branona je pomoci vám, abyste viděli, kým je Ježíše podle Bible. Kdo nevěří, že Ježíš je Bůh? Mart De Haan Mnozí lidé, kteří se ohlédnou zpět přes omšelé stránky dějin, vidí poměrně nevýrazný obraz Ježíše Krista. Slyšeli, že o sobě před nějakými 2000 lety mluvil jako o Bohu, ale nepřipadá jim to nijak důvěryhodné. Připadá jim těžké přijmout myšlenku, že tesař z jakéhosi malého židovského městečka by mohl být stvořitelem světa. A proto ohledně Ježíše raději přijímají jiné, méně senzační teorie. Uveďme si některé z nich. Ježíš je člověk, který dosáhl velkých věcí. Mezi skupiny, které zastávají tento názor, patří i Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, tedy mormoni. Podle nich Ježíš před tím, než byl zde na zemi, existoval jako duch, což ale předpokládají o každé bytosti. Ježíš se údajně neodlišoval tím, že byl Bůh, ale že byl Božím prvorozeným duchovním dítětem. Jeho lidství je třeba chápat jako skutečné a běžné cokoli se stalo jemu, může se stát komukoli z nás. (Elder B. H. Roberts citující Sira Olivera Lodge v díle Joseph Smith, King Follett Discourse, pozn. na str. 11, angl.). Ježíš je stvořená bytost, jíž se dostalo druhého nejvyššího postavení ve vesmíru. Podle svědků Jehovových je Ježíš bůh, nikoli však Všemohoucí 1

4 Bůh, tedy Jehova (Let God Be True, str. 33). Podle svědků Jehovových je Ježíš stvořená bytost, která je druhou nejvyšší bytostí v celém vesmíru (Ujistěte se o všech věcech, str. 207, angl.). Ježíš je člověk, stejný jako my všichni. Je zřejmé, že Ježíš není samotný Bůh (Divine Principle, str. 255). Son-mjong Mun zde jasně ukazuje, jak na Ježíše nahlíží jeho Církev sjednocení. Mun učí, že Ježíš je stejný jako kdokoli jiný. Munovi následovníci pak uvádějí, že Ježíš ve svém díle vlastně selhal. Ježíšův život začal až při jeho početí. Učí to mj. skupina The Way International. Podle svého výkladu tvrdí, že existence Ježíše Krista začala, když byl Ježíš počat tím, že Bůh v Marii stvořil Ježíšovu duši a život (Victor Wierwille, The Word's Way, Vol. 3, str ). Ježíš je prorok a Boží posel. Podle učení islámu Ježíš... byl pouze poslem Alláhovým (Korán, súra 4:171). Korán také učí, že Ježíš byl bezhříšným prorokem, který ale nedosáhl velikosti proroka Muhammada. Ježíš je méně, než si většina lidí myslí. Ježíše obvykle nedoceňují lidé, kteří přijímají ateistický pohled na svět. Někteří nedokáží Ježíše klást ani na stejnou úroveň jako Buddhu či Sokrata. Bertrand Russel, proslulý zastánce ateistického názoru, řekl: Nemohu to vnímat tak, že co se týče moudrosti či ctnosti, stojí Kristus stejně vysoko jako další lidé v dějinách. (Proč nejsem křesťan, str. 19, angl.) Ježíš je velký mravní učitel. Někteří lidé neodmítají Ježíšovu činnost na zemi, ale nepřijímají, že Ježíš je Bůh. William Channing z unitářské církve řekl: Kristus byl poslán na zem jako velký mravní učitel, nikoli jako prostředník. Ježíš je mystické médium. Myslitelé z hnutí New Age považují Ježíše za jakýsi vzor pro seberealizaci. Ježíše v tomto ohledu považují za jakýsi sdělovací prostředek za jednu z mnoha osobností starověku, které dávají zastáncům hnutí New Age možnost nahlédnout do minulosti. Zastánci New Age tvrdí, že Ježíš skrze své minulé inkarnace dosáhl takové úrovně čistoty, jaké může dosáhnout každý. Ježíš je projekcí našich potřeb. Někteří mají pocit, že je jen jeden důvod, proč Ježíš dosáhl takových výšin lidé potřebují někoho, k němuž by vzhlíželi. Carl Jung, proslulý švýcarský psychiatr, řekl, že Ježíš je náš kulturní hrdina, který bez ohledu na svou historickou existenci v sobě ztělesňuje mýtus božského člověka. 2 Co není možné říci Z knihy K jádru křesťanství od C. S. Lewise. Snažím se zde lidem pomoci, aby o Kristu neříkali takové pošetilé věci, jaké někdy slýcháme: Jsem ochoten přijmout Ježíše jako velkého mravního učitele, ale nepřijímám jeho tvrzení, že je Bůh. To prostě nemůžeme říci. Člověk, který by byl pouhým člověkem a přitom by říkal takové věci, které říkal Ježíš, by nebyl velkým mravním učitelem. Byl by to buď šílenec (na způsob někoho, kdo se považuje za sázené vejce), anebo by to musel být sám pekelný ďábel. Proto si musíte zvolit. Buď tento člověk byl a je Syn Boží anebo je to šílenec, anebo ještě cosi horšího. Můžete jej umlčet jako blázna, můžete po něm plivat a ubít jej jako démona; anebo před ním můžete padnout na kolena a vzývat jej jako svého Pána a Boha. Ale nechlácholme se takovým nesmyslem, že by byl velkým mravním učitelem. Takovou možnost nám prostě Ježíš nedává. Stojíme tedy tváří tvář zásadní volbě. Tento muž, o němž zde mluvíme, byl (a je) přesně tím, co o sobě uváděl, anebo je to šílenec, anebo ještě cosi horšího. Ale připadá mi naprosto očividné, že Ježíš nebyl šílenec ani zloduch; a proto, ať se to může jevit jakkoli zvláštní, děsivé nebo nepravděpodobné, musím přijmout hledisko, že Ježíš byl a je Bůh. Buď tento člověk byl a je Syn Boží anebo je to šílenec, anebo ještě cosi horšího. 19

5 Pokud vezmeme v potaz obě tato hlediska, dostaneme jen tři rozumné možnosti ohledně toho, kým Ježíš může být. 1. Poblouzněný šílenec Jestliže Ježíš není Bůh, mohl třeba trpět nějakými velikášskými představami. Ale ti, kdo jej znali nejlépe, uvádějí, že byl naprosto autentický. Věděli, že jeho slova o tom, že je Bůh, dokonale odpovídala tomu, kým Ježíš skutečně je. 2. Nestoudný lhář Pokud Ježíš není Bůh, pak prostě musel lhát. V takovém případě by pochopitelně musel velmi dobře vědět, že není tím, za koho se vydává. Ale čím více zkoumáme jeho život, tím těžší je cokoli takového přijmout. Jak by bylo možné, že v každém jiném ohledu byl neustále poctivý a naprosto důvěryhodný? Jak by pak mohl lhát v této jediné skutečnosti? Jak by mohl podvést tolik zbožných lidí tím, že by se dopustil něčeho tak bezbožného? Jak by někdo tak očividně mravný mohl být zároveň tak nestoudným lhářem? 3. Bůh Tato možnost nejlépe odpovídá tomu, co Ježíš říkal a dělal. Ježíš naplnil proroctví o tom, že na zem přijde sám Bůh. Ve své osobě nám zjevil věčného Boha. Hříšní lidé zjistili, že Ježíš je bez hříchu. Ježíš znal Písmo jako nikdo jiný. Konal to, co může konat jedině Bůh. Šílenec může tvrdit cokoli, ale svá tvrzení nemůže doložit žádnými svými činy. Ježíš však svými skutky prokázal, kým skutečně je. Lhář si může s lidmi různě zahrávat, ale nemůže nic prokázat. Ježíš se ale narodil tak, jak se měl podle proroctví narodit Bohočlověk, žil jako Bohočlověk, zemřel jako Bohočlověk a opět ožil tak, jak to bylo možné jedině v případě Bohočlověka. Kdo je tedy podle vás Ježíš? Máte na výběr pouze ze tří možností. Ale postupujte opatrně. Pokud je Ježíš podle vás cokoli jiného než Bůh, dáváte tím všanc svůj věčný úděl. Teprve když uznáte, že Ježíš je Bůh, můžete jej vidět jako zdroj života. A teprve až budete důvěřovat celému Božímu slovu tedy nejen výrokům ohledně Ježíšova života, ale i výrokům ohledně Ježíšova Božství pochopíte, jak důležitá byla jeho smrt. Dejte si tedy pozor, za koho Ježíše pokládáte. Závisí totiž na tom váš věčný život. 18 V jedné věci si ale již teď můžeme být jisti. Všechny tyto názory ohledně Ježíše nemohou být správné zároveň. Některé z nich tedy musí být mylné. Ježíš nemůže být zároveň vším tím, co o něm různí lidé uvádějí. Mnozí, kteří se domnívají, že mají správné poznání, ve skutečnosti nemají žádné poznání. Je-li Ježíš pouze prorok anebo médium, musí se mýlit ti, kdo o Ježíši mluví jako o Bohu. Pokud je ale Ježíš Bůh, musí se mýlit ti, kdo jej považují jen za výjimečného člověka. Někteří si však přejí, aby tato záležitost nebyla černobílá, ale aby byla trochu černá a trochu bílá. Ve vědě a investigativní žurnalistice se zasazujeme o pravdu. Proč by to tedy mělo být jinak i v této zásadní otázce? Proč je to tak důležité? Mnozí lidé s pochvalami Ježíše nakládají poměrně volně. Pro Ježíše jsou používána například následující vzletná označení: druhá největší bytost v celém vesmíru, prorok od Boha, vynikající morální učitel, svatý muž. Koho by nepotěšilo mít vůdce, který je takto označován? Jaká skupina by nebyla spokojena, když by jejich vůdci byla prokazována taková úcta? Některým lidem připadá těžké přijmout myšlenku, že tesař z jakéhosi malého židovského městečka by mohl být stvořitelem světa. Ale křesťané, jakožto Ježíšovi následovníci, nejsou s těmito označeními spokojeni. Nepřipadá jim postačující, když je Ježíš označován za jednu z největších historických postav. Křesťané jsou přesvědčeni, že Ježíš je mnohem více než příklad či vzor a že je dokonce více než největší člověk, jaký kdy žil. Jsou přesvědčeni, že termíny jako morální učitel a prorok nejsou dostatečně výstižné. A proto křesťané trvají na ještě jednom termínu pro Ježíše trvají na termínu, na kterém je založeno celé křesťanství, a zároveň na termínu, který může být zábranou pro ty, kteří by jinak o následování Ježíše třeba i uvažovali. Ježíšovi následovníci trvají na tam, že Ježíš je nejen Mesiáš a Spasitel, ale také Pán a Bůh. Ale proč? Co je na takovém označení pro Ježíše tak důležitého? Což nemůžeme jen získávat ponaučení z jeho moudrých výroků, obdivovat jeho dobrý život? Nestačilo by to? Je opravdu tak zásadní dělat spornou otázku z toho, zda Ježíš je Bůh? Otázka Ježíšova Božství je patrně tou nejdůležitější otázkou, co se týče křesťanství. Proč? Protože Ježíš o sobě uváděl, že je Bůh. Jak uvidíme, Ježíš už během svého života mezi Izraelity mluvil při mnoha různých příležitostech 3

6 o svém Božství. Ježíš se neobával následků a nebral ohled na skeptiky mezi svými posluchači, kteří nepochybně slyšeli, že o sobě mluví jako o Bohu. Je tedy před námi určité dilema. Nemůžeme důvěřovat slovům někoho, kdo o sobě prohlašoval, že je Všemohoucí Bůh (ať vykonával jakékoli dobré skutky a ať pronášel jakákoli moudra), pokud to skutečně není Bůh. Jinak by si zasluhoval pouze naši lítost, shovívavost a soucit. Někdo, kdo by se prohlašoval za Boha, ale Bohem by nebyl, by si jistě nezasloužil naše uctívání, náš obdiv a jistě by nebyl příkladem hodným následování. Oč tu tedy jde? Jde tu o hodně. Pokud Ježíš není Bůh, nemůže nám být příkladem, nemůže být moudrým učitelem, mravním vůdcem, a dokonce ani důležitou historickou osobností. Poskytnout doklady o tom, že Ježíš je Bůh, je tedy tím nejzásadnějším na celém světě. A to je také cílem naší publikace. Nemůžeme si dovolit prosazovat své vlastní názory na Ježíše. Nemůžeme si dovolit nějakou polopravdu. Musíme usilovat jedině o celou pravdu. Jak uvidíme, náš věčný úděl závisí na tom, jak odpovíme na otázku: Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? 4 Co k tomu říká Bible? Co je na takovém označení Ježíše tak důležitého? Což nemůžeme jen získávat ponaučení z jeho moudrých výroků, obdivovat jeho dobrý život? Nestačilo by to? Dokažte to. Tato dvě slova patrně uslyší každý, kdo se snaží mluvit o Ježíšově Božství. Pokud není možné určitou koncepci podložit důkazy, nemá cenu jí věnovat čas. A takové důkazy musí pocházet ze spolehlivého, hodnověrného zdroje. Bez takového zdroje budeme mít k dispozici jen pouhé domněnky. A právě to je silnou stránkou víry, že Ježíš je Bůh. Zdrojem křesťanské víry je totiž kniha, které můžeme důvěřovat Bible. Rozsáhlý archeologický průzkum prokázal, že Bible je naprosto důvěryhodná, co se týče historie a geografie. Vědci zkoumají Písmo velmi podrobně přibližně 2000 let a opakovaně potvrzují, že Bible je spolehlivá. Za Biblí stojí více rukopisů než za jakýmkoli jiným starověkým písemným záznamem. Veškeré tyto vnější doklady nám dávají další důvody, proč důvěřovat této knize, v níž Bůh dal své zjevení lidskému rodu. Božství Krista tedy můžeme důvěřovat, protože se o něm píše v důvěryhodném zdroji. Dejte si pozor, za koho budete Ježíše pokládat Dejme tomu, že v knihkupectví narazíte na zajímavou knihu o charakternosti. Projdete si obsah, letmo si pročtete pár stránek, podíváte se do úvodu a závěru a rozhodnete se tuto knihu si pořídit. Zaplatíte, knihu si odneste domů a začnete ji číst. Autor uvádí řadu podnětných myšlenek, takže si začnete dělat poznámky, protože si ze své četby chcete odnést co nejvíce a protože opravdu chcete pracovat na svém charakteru. Vypadá to, že autor skutečně ví, o čem píše. Ale nebude na škodu dozvědět se něco i o samotném autorovi. Teprve teď si na vnitřní straně obálky všimnete informací týkajících se autora knihy. Autor tvrdí, že je nejinteligentnější žijící osobou. Považuje se za krále Spojených států. Na tuto planetu přesídlil z jisté vzdálené galaxie. Ve svém volném čase rád maluje, píše verše a užívá si svého milionářského sídla. Se znechucením knihu sklapnete a přemýšlíte, zda ji máte rovnou hodit do koše, anebo zda v knihkupectví máte požadovat své peníze zpět. Jakmile jste zjistili, co je autor zač, nevěříte mu ani slovo. Jeho slova o charakternosti jsou asi tak hodnověrná jako dizertační práce z pera Spejbla či Hurvínka. Co má tento vymyšlený příběh do činění s Ježíšem Kristem? Dokládá, jak bychom měli reagovat na Bibli, pokud Ježíš není Bůh. Ukazuje, s jakou nevěřícností bychom měli přistupovat k celé této knize, pokud Ježíš skutečně není Bohočlověk. Na tomto příběhu vidíme, jak je pro nás zásadní ověřovat si slova podle charakteru dané osoby. Pokud daná osoba není charakterní, nemůžeme důvěřovat ani jejím slovům. A naopak, pravdivost a charakternost dané osoby se pak projevuje v tom, že její slova jsou důvěryhodná. Pojďme tedy stejnou zkoušku uplatnit na Ježíše, a to ze dvou úhlů pohledu. Za prvé, Ježíšův život a jeho vyučování jsou synonymem charakternosti a dobroty, což se uznává prakticky všeobecně. Skutky, kdy Ježíš uzdravuje chromé, křísí mrtvé a různými způsoby prokazuje svou lásku, jsou plně v souladu s jeho vyučováním o soucitu a lásce. Není tedy těžké dojít k závěru, že Ježíš byl mravní, vysoce důvěryhodnou osobou. Pokud daná osoba není charakterní, nemůžeme důvěřovat ani jejím slovům. Za druhé je třeba uvažovat o tom, že Ježíš o sobě mluvil jako o Bohu. Tato slova jsou potvrzována výroky a jednáním jeho následovníků a zároveň zpochybňována slovy a jednáním jeho nepřátel. 17

7 shromáždění soudců, aby je odsoudil za jejich nespravedlivé jednání. Výraz, který je zde přeložen jako bohové, znamená mocní, v tomto případě tedy konkrétně soudcové. Ježíš tento poměrně neobvyklý citát použil při své argumentaci, kterou odhalil pokrytectví svých nepřátel. Tito nepřátelé nijak neprotestovali proti tomuto Asafovu výroku, který o lidských soudcích mluví jako o bozích, ale přesto odsoudili bezhříšného Ježíše Krista, který na sebe uplatňoval označení Syn Boží. 16 Jak pomáhat druhým Níže jsou uvedeny otázky, které můžete používat při vyučování druhých. Doporučujeme níže uvedené otázky probrat před studiem příslušné části, která je v této publikaci. Co o Ježíšovi uvádí Starý zákon 1. V čem spočívá hodnota starozákonních proroctví, která mluví o Ježíšově Božství? 2. Jak by se změnil váš náhled na Ježíše Krista, pokud by o něm ve Starém zákoně nebyla žádná proroctví? 3. Jaké konkrétní podrobnosti by v proroctví měly být o Kristu uvedeny, aby takové proroctví mohlo být důkazem o jeho Božství? Co o Ježíšovi uvádí Nový zákon 1. Proč by mělo být důležité, aby o Ježíšově Božství mluvili jeho současníci? 2. Co se o Ježíšovi dozvídáme z Jana 1,1 4? 3. Jaké novozákonní verše kromě Jana 1,1 4 byste použili pro podporu Ježíšova Božství? Co uvádí sám Ježíš 1. Proč je tak důležité, že sám Ježíš o sobě uvádí, že je Bůh? 2. Když Ježíš uváděl, že je Bůh, věděli lidé, co jim říkal? 3. Jak dal Ježíš najevo, že je Bůh? Z takového hlediska tedy dává smysl podívat se na to, co o totožnosti své ústřední postavy uvádí samotná Bible. Dává smysl tyto doklady prozkoumat a udělat si pak svůj vlastní názor. Nemá však smysl důvěřovat tomu, když Bible popisuje Ježíše i jako velkého učitele poslaného od Boha, jestliže nejsme ochotni přijmout to, co o sobě uváděl sám Ježíš. Jestliže je Bible natolik důvěryhodná a její poselství bylo zázračně uchováno po celá staletí, můžeme jí důvěřovat jako cennému zdroji. Podívejme se tedy, co Bible říká o tom, že Ježíš je Bůh. Co o Ježíšovi uvádí Starý zákon Bible své novozákonní čtenáře nepřekvapuje nějakým naprosto novým poselstvím. Nikoli. Myšlenka, že na zemi přijde Mesiáš, není překvapením pro nikoho, kdo je obeznámen se Starým zákonem. Proroci zde uváděli mnohá znamení o tom, že se to stane. Ve Starém zákoně je předpovězeno mnoho konkrétních podrobností, které se vyplnily na Ježíšovi. Malou ukázku vidíme v uvedené tabulce. Proroctví Odkaz Splnění Narodí se z panny Izajáš 7,14 Matouš 1,23 Narodí se v Betlémě Micheáš 5,2 Matouš 2,5 Bude vyveden z Egypta Numeri 24,8 Matouš 2,15 Uzdraví mnohé Izajáš 53,4 Matouš 8,16 Bude ukřižován Izajáš 53,12 Matouš 27,38 Ani jedna kost mu nebude zlomena Žalm 34,21 Jan 19,33 36 Je zřejmé, že ještě před příchodem křesťanství byl příchod Mesiáše očekávanou událostí. Ale to není vše. Svaté spisy Starého zákona nejen mluvily o příchodu Mesiáše, ale také uvádějí, že Mesiáš bude mít vlastnosti, jaké nebude mít nikdo jiný. Bude to Bůh. Důkaz o tom, že Ježíš předem ohlášený Mesiáš má být Bůh v těle, je uveden velmi zřetelně v následujících třech starozákonních pasážích. Podívejme se tedy podrobněji, jak tyto biblické verše uvádějí tuto zásadní pravdu. 5

8 Izajáš 7,14 Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. (B21) Klíč k tomu, abychom v tomto verši viděli předpověď příchodu Ježíše jako Boha v těle, je ve jménu Immanuel. Toto jméno totiž doslova znamená Bůh s námi. Uvedené proroctví jistě muselo tehdejším posluchačům znít záhadně. V jakém smyslu toto dítě naplní význam svého jména Bůh s námi? Díky dalšímu zjevení v Novém zákoně (Mt 1,21 23) nyní chápeme, co pro ně bylo záhadou. Vidíme zde předem dané znamení o Božím plánu, o tom, že Bůh navštíví zemi, nikoli skrze nějakého mluvčího, prostředníka a spasitele, ale skrze Toho, kdo bude doslova Bůh s námi. A jaké jsou další doklady? Izajáš 9,5 Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Nyní můžeme toto úchvatné proroctví vidět z té správné perspektivy. Všichni, kdo Ježíše uznávají jako Mesiáše, se zde od tohoto starozákonního proroka dozvídají, že bude nejen vládcem, ale také mocným Bohem. Jedná se o stejný termín a tutéž gramatickou stavbu, jakou tento prorok použil u Izajáše 10,21, kde uvádí, že ostatek Jákoba se navrátí k mocnému Bohu. Nabízejí se jen dvě možnosti. Za prvé, tento prorok nám chce sdělit, že má přijít nějaký další mocný Bůh čímž vlastně dává světu dva Bohy. A to by bylo v rozporu s dalšími verši, například Izajášem 45,22, kde je uvedeno: 6 Božský Mesiáš je uváděn stejně hojně ve Starém zákoně jako i v Novém. Buell a Hyder Obraťte se ke mně a zachraňte se, všechny končiny země, protože já jsem Bůh a jiného není. Bible tedy odmítá dva Bohy. A proto zbývá jen druhá možnost: Bůh Jahve, kterého uctíval Izajáš a jeho lid, a toto dítě, tento Syn, který bude nazván mocným Bohem, musí být totožní. Micheáš 5,1 A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. Žít věčně. Fascinuje nás to, ale není možné toho dosáhnout. Naše duše sice bude žít věčně, ale nikdo nemůže dokázat, že byl s Bohem ještě před biblickými pasážemi, které mluví o Kristově Božství a o jeho úloze jakožto Stvořitele. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá. Koloským 1,16 17 Koloským 1,15. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Každý ví, kdo je prvorozený je to syn, který se narodil jako první, a má tedy právo prvorozeného. To je ale jen jeden z významů tohoto výrazu. Tento výraz ale zároveň označuje hodnost, postavení či výsadu. Podívejme se například, co Pavel uvádí jen o tři verše dále: A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Výraz prvorozený je zde evidentně použit v přeneseném významu. Podobně i v Židům 12,23 tento výraz popisuje cosi, co nemá naprosto nic společného s narozením dítěte do rodiny. Ale i pak by to byla jen jedna z možností a nikoli jistota že výraz prvorozený znamená nadřazené postavení. Pokud by všechny další argumenty měly stejnou váhu, byly by stejně přijatelné oba uvedené výklady. Ale jsou zde ještě další skutečnosti. V téže kapitole listu Koloským jsou ještě další dva verše, které vše osvětlují. Pavel v Koloským 1,16 17 s ohledem na Ježíše uvádí: Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá. Pavel zde ukazuje, že existuje jasná dělící čára mezi stvořením a Stvořitelem. A Ježíš se jednoznačně odlišuje od stvoření, protože vše bylo stvořeno skrze něho. Stvořitel přece netvoří sám sebe. Nikdo jistě nedojde k závěru, že Ježíš byl nižší než člověk jen proto, že přišel lidem sloužit, a stejně tak bychom neměli dospět k názoru, že Ježíš je menší než Bůh jen proto, že se na zemi podřizoval svému Otci. Jan 10,34. Ježíš jim odpověděl: Což není ve vašem Zákoně napsáno: Já jsem řekl: Bohové jste? Tento verš často používají ti, kdo nechtějí věřit, že Ježíš je Bůh. Takoví lidé argumentují: Co tedy na tom, jestliže Ježíš o sobě řekl, že je Bůh? Je mnoho bohů. Ježíš dokonce označil své nepřátele za bohy. Jestliže podle Ježíšovy teologie je zde dostatek prostoru i pro bohy, kteří ani nejsou na jeho úrovni, být bohem není nic až tak výjimečného. Takové smýšlení sice může vypadat logicky, ale přehlíží kontext Ježíšových slov u Jana 10,34. Jedná se o citaci ze Žalmu 82,6, kde Bůh vstupuje do 15

9 Jan 14,28. Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já. Některé skupiny se tímto veršem snaží prokázat, že Ježíš zaujímá až druhé místo po Bohu. Jak by Ježíš mohl být Bůh, jestliže Bůh je větší? Pro vysvětlení se podívejme na Pavlův rozbor ve Filipským 2,5 8 (B21). Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti k smrti na kříži! Ježíš se na čas dobrovolně vzdal svých určitých výsad a stal se Bohočlověkem. Podřídil se nejen Bohu Otci, ale i lidem. Nejedná se tedy o popis jeho podstaty, která je pochopitelně neměnná, ale o popis jeho záměru, jeho díla na zemi. Nikdo jistě nedojde k závěru, že Ježíš byl nižší než člověk jen proto, že přišel lidem sloužit (viz Mk 10,45), a stejně tak bychom neměli dospět k názoru, že Ježíš je menší než Bůh jen proto, že se na zemi podřizoval svému Otci. Pasáž u Jana 14,28 tedy nijak nevyvrací, že Ježíš je Bůh. Tento verš mluví o tom, jak ochotně se Ježíš podřizoval svému Otci během celých 33 let svého působení na zemi. Zjevení 3,14. Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Amen v tomto verši je očividně Ježíš, na čemž se všichni shodují. Ti, kdo popírají Ježíšovo Božství tvrdí, že formulace prvopočátek Božího stvoření má znamenat, že Ježíš je první bytostí, kterou Bůh stvořil. Kdyby to byla pravda, nebylo by možné již dále tvrdit, že Ježíš je Bůh. Jak by někdo, kdo není věčný, mohl být věčným Bohem? Prozkoumejme oprávněnost této teorie. Nejdříve je na místě věnovat se překladu tohoto slovního spojení. Řečtina zde doslova uvádí Ježíš se jednoznačně počátek stvoření Boha. Vzhledem k dané gramatické stavbě ale není možné toto slovní spo- odlišuje od stvoření, protože vše bylo jení překládat jako počátek stvoření Bohem. stvořeno skrze něho. Za druhé, řecký výraz pro počátek (arche) v sobě zahrnuje aktivní roli při tvoření nikoli pa- netvoří sám sebe. Stvořitel přece sivní roli někoho, kdo je stvořen. Podle tohoto textu je tedy Ježíš Zdroj Božího stvoření, a nikoli první stvořená bytost. Tento výklad daného textu je v souladu s dalšími 14 stvořením světa. Nikdo, kromě Ježíše Krista. Nejen že Micheáš předpověděl, že se Ježíš narodí v Betlémě, ale také ukázal, že ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, má původ již ode dnů věčných. Jak to prokazuje Ježíšovo Božství? Jestliže pouze Bůh existoval ode dnů věčných, tedy od věčnosti, a Ježíš existoval spolu s ním, musí být Ježíš Bohem. Všichni, kdo Ježíše uznávají jako Mesiáše, si uvědomují, že došlo k něčemu naprosto ohromujícímu, když se Ježíš objevil. Zázračným způsobem naplnil proroctví. Jeden badatel, který analyzoval pouhých osm starozákonních předpovědí týkajících se Ježíše, dospěl k tomuto závěru: Pravděpodobnost, že by nějaký člověk... mohl naplnit všech osm proroctví, je 1 ku Můžeme-li těmto proroctvím důvěřovat, co se týče přesnosti faktických informací ohledně Ježíšova příchodu na tuto planetu, jistě můžeme těmto proroctvím důvěřovat i tehdy, když používají tituly a označení, aby ukázaly, že Ježíš je Bůh. Co o Ježíšovi uvádí Nový zákon Nový zákon je o především o Ježíši Kristu. Začíná jeho rodokmenem a končí jeho budoucím vítězstvím. A mezi tím je úžasným způsobem popisován jeho život, smrt, vzkříšení, nanebevstoupení a chvála, jež je mu připisována. Ale kdo je Ježíš? Dozvíme se to z Bible? Můžeme tomuto záznamu důvěřovat? Ano, uzdravoval nemocné. Ale nebyl to třeba jen nějaký šarlatán, který měl dobré kontakty? Ano, sytil hladové. Ale nešlo ve skutečnosti jen o nějakou magii? Ano, davy nad ním zůstávaly v úžasu. Ale nebyl spíše něco jako starověká superstar? Chceme-li odpovědi na tyto otázky, musíme číst více než jen příběhy o tom, co Ježíš konal. Musíme zjistit, co o něm říkali lidé kolem něj. Pokud budete sepisovat něčí životopis, budete chtít mluvit s lidmi, kteří dotyčného osobně znali. I my se tedy můžeme obrátit na lidi, kteří žili přímo v Ježíšově době, a můžeme se jich zeptat na jejich názor na Ježíše. Obraťme se tedy nejprve na muže, který znal Ježíše velmi dobře na apoštola Jana. Názor apoštola Jana Chtěl apoštol Jan skutečně ukázat, že Ježíš je Bůh? Než na tuto otázku začneme odpovídat, podívejte se do samotného úvodu Janova evangelia. 7

10 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. (J 1,1 4) Jakmile pochopíme, co měl Jan na mysli, když použil termín Slovo, je velmi obtížné vidět v této pasáži cokoli jiného než Ježíšovo Božství. Pro Ježíše je zde, stejně jako ve třech dalších pasážích v Novém zákoně (J 1,14; 1J 1,1; Zj 19,13), použito označení Slovo (Logos). Jan má jednoznačně na mysli Ježíše, což je zřejmé ze 14. verše, kde se uvádí: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Povšimněme si, že označení použitá u Jana 1,1 4 jsou charakteristickými rysy, jež náleží pouze Bohu. Na počátku. Každý, kdo v Janových dnech znal posvátná Písma, v těchto slovech okamžitě poznal, že odkazují na začátek Bible, na knihu, kterou nyní označujeme jako knihu Genesis. Kniha Genesis byla totiž v té době obvykle nazývána Na počátku. Čtenář Janova evangelia si tedy automaticky vybavil záznam o stvoření, v němž se předpokládá, že Bůh je věčný. Jan ve svém popisu jasně ukazuje, že Ježíš byl Bohem, než začal svět. Slovo bylo u Boha. Z této formulace je patrné, že Ježíš je sice Bůh, ale že je odlišnou osobou, která má vztah a společenství s Bohem Otcem. Slovo bylo Bůh. Zde je to rozhodující vyjádření o Ježíšově Božství. Jan zde neuvádí, že Ježíš je pouze nějaký bůh nebo že je božské podstaty, jak to uvádějí některé překlady. Takové překlady vycházejí z nesprávného výkladu skutečnosti, že řecký výraz theos (Bůh) se zde objevuje bez určitého členu. Takoví lidé si neuvědomují, že Jan zde nepoužil určitý člen, aby tím poukázal, 8 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 že Ježíš je Bůh, stejně jako Otec je Bůh. Pokud by byl Jan určitý člen použil, daná formulace by znamenala, že pouze Ježíš je Bůh. Ti, kdo popírají Ježíšovo Božství, přesto trvají na tom, že tuto formulaci je třeba překládat jako Slovo bylo bůh. Jsou s tím spojeny dva problémy. Za prvé, Nový zákon je plný formulací, kdy Bůh je uveden bez určitého členu (282krát). I překladatelé, kteří u Jana 1,1 volí překlad Slovo bylo bůh, překládají naprosto stejné slovní spojení jako Bůh v 94 procentech u všech dalších 281 výskytů této formulace. Pokud by překladatelé měli postupovat jednotně, měli by i ve všech dalších pasážích používat výraz bůh. Uvedená formulace se jen v Janově evangeliu vilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích (v. 17). Ježíš zde tedy opět přijímá uctívání ze strany člověka. Jan 20. V dalším rozhovoru mezi Ježíšem a jeho učedníky je vidět ještě více, jak Ježíš považuje za správné, že má být uctíván. K této události došlo asi týden poté, co byl Ježíš vzkříšen. Všichni učedníci již vzkříšeného Ježíše viděli, ovšem kromě Tomáše. Nic na světě ho nemohlo přesvědčit, že Ježíš skutečně žije. Ledaže Spasitele uvidí na vlastní oči. Druhý týden po vzkříšení byli všichni učedníci pospolu, když se mezi nimi Ježíš náhle objevil. Vybízí Tomáše, ať se jej dotkne, aby viděl, že Ježíš má skutečné tělo. Tomáš to patrně udělá a pak zvolá: Můj Pán a můj Bůh! (v. 28). Tomáš těmito slovy potvrzuje Kristovo Božství tedy že Kristus je Pán a Bůh. A podobně jako u Petra i zde Ježíš chválí Tomáše za jeho prohlášení, že již o jeho Božství nepochybuje. Za posledních 2000 let se toho až tak moc nezměnilo. Ti, kdo Ježíšovu totožnost odmítají, by Vždyť je napsáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.... Když ho [Ježíše] spatřili, poklonili se mu. Matouš 4,10; 28,17 stále chtěli vrhat kameny na kohokoli, kdo o Ježíšovi mluví jako o Bohu. A ti, kdo Ježíše znají osobně, reagují s nerozdělenou oddaností, když přinášejí svou chválu tomu, kdo je Bůh. Ale co tyto verše? Lidé mají ohledně Ježíše řadu různých názorů, které spadají zhruba do dvou kategorií. Za prvé, lidé Ježíše popisují pouze na základě svých vlastních představ. A ty mohou být od naprosto absurdních (pocházel z jiné planety) až po představy docela logické (byl to velký mravní učitel). Nejedná se ale o představy založené na Bibli. Lidé v této kategorii jsou ochotni přijmout biblický záznam, když mluví o Ježíšově lásce k lidem, o jeho milosrdenství vůči nemocným, o jeho moudrosti, ale Bibli odmítají, jakmile se v ní uvádí, že Ježíš je Bůh. Ve druhé skupině se nachází nábožní lidé, kteří se hlásí k Bibli jako ke svému vodítku, ale přitom zastávají jiný názor, než jaký je prosazován v křesťanství. V této kategorii jsou tedy různé sekty a náboženská hnutí. Tito lidé se domnívají, že Ježíš podle Bible není Bůh. Podívejme se tedy na některé verše a pasáže, které tito lidé používají, aby podpořili svůj názor a aby vyvrátili učení, že Kristus je Bůh. 13

11 Co o Ježíšovi uvádí ti, kdo jej viděli Viděli jsme tedy, že podle Židů o sobě Ježíš mluvil jako o Bohu. Ale byli zde ještě další. Ježíš o sobě mluvil jako o Bohu i podle dalších. Tito lidé měli různé společenské postavení a různou měrou se také zajímali o Ježíšovu službu. Je nanejvýš zajímavé prozkoumat, co slyšeli od Ježíše a jak na to reagovali. Matouš 21. Podívejme se na rozhovor, k němuž došlo krátce poté, co Ježíš vyčistil chrám v Jeruzalému. Ježíš právě přišel do tohoto města, kde byl vítán davem příznivců. Lidé provolávali: Hosana, Synu Davidův! (v. 15). To se ale vůbec nezamlouvalo velekněžím a učitelům Zákona. Podle jejich názoru Ježíš neměl takové projevy uctívání přijímat. Což nevěděl, co stojí v prvním přikázání? Povšimněme si, jak Ježíš odpovídá na jejich výtku: Slyšíš, co tihle říkají? (v. 16). Ježíš se ve své odpovědi odvolává na Žalm 8,2 čímž používá ještě závažnější argumentaci: Ano. Nikdy jste nečetli: Z úst nemluvňat a kojenců sis připravil chválu? (v. 16). Ježíš zde svým posluchačům zcela nepochybně sděluje, že uvedené projevy uctívání, tato slova, byla připravena Bohem právě k uctívání Boha. Tím, že Ježíš provolávání Hosana přijal, dal jasně najevo své Božství. A nebyla to jediná příležitost, kdy Ježíš ze strany druhých přijal uctívání. Nejméně při dalších dvou příležitostech dovolil svým následovníkům, aby mu projevili takovou chválu a čest, jež náleží pouze Bohu. Matouš 16. K takové první události došlo poté, co Ježíš provedl mezi svými učedníky jakýsi průzkum mínění. Učedníci předtím mluvili s lidmi v okolí Cesareje Filipovy, severně od Galileje. Ježíš se zeptal: Za koho mají lidé Syna člověka? (v. 13). Poté, co uslyšel několik různých odpovědí, se stejnou otázkou zeptal přímo Dvanácti: A za koho mě máte vy? (v. 15). Šimon Petr odpověděl se svou typickou smělostí: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha! (v. 16). Nyní zde tedy byla ideální příležitost, aby Ježíš rozptýlil jakékoli domněnky či dohady, že by byl čímsi zvláštním. Ale Ježíš to neudělal. Naopak, Petra za jeho prohlášení pochválil. Podle slov, která Petr použil, je Ježíš téže podstaty nebo má stejné charakteristické vlastnosti jako Bůh. Ježíš si dobře uvědomoval, že Petr právě vyznal, že jej považuje za Boha, a řekl mu: Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův... Tohle ti totiž nezje- 12 vyskytuje 20krát. Měl by tedy Jan 1,18 být přeložen: Nikdo nikdy neviděl boha? Kromě problému jazykového a gramatického vede takový nesprávný překlad k ještě jednomu problému. Jestliže správný překlad tohoto verše zní, Slovo bylo bůh, měli bychom zde co do činění s polyteismem, s nímž ovšem křesťanství nemá nic společného. Je-li Ježíš bůh, musí existovat ještě nějací další bohové. Ale Písmo se v této otázce vyjadřuje naprosto jednoznačně. Je pouze jeden Bůh. Myšlenka, že Ježíš je bůh mezi řadou dalších bohů, byla naprosto nepřijatelná pro čtenáře v prvním století, stejně jako je nepřijatelná pro věřící v jednadvacátém století. Janovi současníci byli vedeni k monoteismu, takže jakýkoli odklon od této zásadní doktríny by jednoznačně odmítli. Všechno vzniklo skrze ně. Komu jinému lze připisovat stvoření než Bohu? Když se znovu vrátíme k prvnímu verši knihy Genesis, vidíme zde, že na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. A Jan nyní ukazuje, že všechno vzniklo skrze Krista. Jak dát tyto skutečnosti do souladu? Čtenář zde dochází k prostému závěru, že Ježíš, náš Spasitel, je zároveň i Bůh a Stvořitel! Názor apoštola Pavla Jan nebyl jediný, kdo uváděl, že Ježíš je Bůh. Toto učení je nedílnou součástí spisů apoštola Pavla. Níže si uvedeme jen několik pasáží napsaných apoštolem Pavlem, které jasně poukazují na Ježíšovo Božství. Římanům 9,5. Jejich jsou otcové a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším, Bůh požehnaný na věky. Ani při té největší manipulaci s tímto textem nelze zakrýt jasnou skutečnost, která je zde uvedena tedy že Kristus je Bůh. Filipským 2,5 6. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Zde jsou popsány obě Ježíšovy podstaty jeho Božská podstata a lidská podstata. Za prvé, Ježíš ve své základní podstatě vždy existoval jako Bůh. Za druhé, dobrovolně dal stranou majestát a slávu Božství a stal se Bohočlověkem pokorným služebníkem poslušným až na smrt. Ježíš je tedy Bůh a zůstal ve své podstatě Bohem, i když přišel na zem. Filipským 2, Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno... aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Bůh by nedovolil uctívání nikoho jiného než sebe sama. Pokud by nechal lidi uctívat kohokoli nižšího, bylo by to porušením prvního přikázání (viz též Mt 4,10). 9

12 1. Timoteovi 3,16. Velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu. (KB) Bůh, který se zjevil v těle, je Pán Ježíš Kristus. Titovi 2,13. V očekávání té požehnané naděje slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. (B21) Při gramatickém rozboru tohoto výroku je jasně vidět, že apoštol Pavel zde mluví pouze o jediné osobě o Ježíši Kristu, o němž zde mluví jako o Bohu. Co uvádí sám Ježíš A nemohly by třeba výroky o Ježíši Kristu v Novém zákoně pocházet z úst hrstky popletených následovníků? Co když si tito pisatelé jen vše nesprávně vyložili? Třeba natolik toužili někoho následovat a uctívat, že sami přišli s nápadem udělat z Ježíše Boha. Anebo nesprávně pochopili Ježíšovo poslání. No, alespoň byli v dobré společnosti. Faktem ale je, že sám Ježíš o sobě mluvil jako Bohu. Ježíš někdy mluvil takovým způsobem, že jeho posluchači přesně nevěděli, co měl na mysli. Je to zřejmé z určitých dialogů mezi Ježíšem a jeho učedníky. Docela dobře si umíme představit, jak učedníci po některých rozpravách s Ježíšem odcházejí plni rozpaků, jak mají danou věc chápat. Ale když Ježíš mluvil o svém Božství s těmi, kdo nebyli jeho následovníci, tito lidé se nijak nerozpakovali a okamžitě jej chtěli kamenovat. Bylo jim naprosto jasné, co o sobě uvádí, a chtěli jej za to ukamenovat. Jan 10. Dobrý příklad nacházíme v 10. kapitole Janova evangelia. Ježíš se prochází v chrámu a někteří Židé na něm požadují: Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně (v. 24). Ježíš jim dává naprosto jasnou a přímočarou odpověď: Řekl jsem vám to, a nevěříte, odpověděl jim Ježíš. Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno. (v ). 10 Židům bylo toto vyjádření jednoznačně a zásadně proti mysli. Věděli, že podle starozákonního práva je třeba usmrtit kohokoli, kdo by si osoboval nároky na božství. A přesně toho se zde podle nich Ježíš dopustil. Dobře pochopili, co měl na mysli, když namísto formulace náš Otec použil vyjádření můj Otec (v. 25), když uváděl, že dává věčný život (v. 28), a když řekl: Já a Otec jsme jedno (v. 30). Po těchto Ježíšových výrocích tedy začali Židé sahat po kamenech. Ježíšova slova rozhodně nijak nezpochybňovali. Když chtěli Ježíše kamenovat, řekli mu: Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha! (v. 33). Jan 8. K podobnému výsledku vedl i dialog s jinou skupinou. Při velmi napjaté konfrontaci Židé obvinili Ježíše z toho, že má démona. V následujícím rozhovoru Ježíš řekl: Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se (v. 56). Židé nevěřili svým vlastním uším. Chtěli vědět, jak někdo, komu není ani padesát, mohl vidět Abrahama. Ježíšova odpověď je však znepokojila ještě více. Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem (v. 58). Židé byli naprosto konsternováni. Ježíš jim totiž právě řekl, kdo je. Když použil označení JÁ JSEM, nepochybně Židům připomněl, co Bůh podle Exodu 3,14 řekl Mojžíšovi u hořícího keře. Dobře znali Písmo, a proto jim bylo jasné, že Ježíš právě mluvil o svém Nejpřesvědčivějším dokladem je svědectví od nepřátelsky zaměřených svědků. Robert Anderson Božství že se právě ztotožnil se starozákonním Bohem, který byl znám jako Jahve. Víme, že Ježíšova slova pochopili naprosto přesně, protože Ježíš se musel rychle skrýt, aby ho neukamenovali. Jan 14. Při jiné příležitosti Ježíš mluvil o svém Božství k zástupu, který mu byl více nakloněn. Při jídle s učedníky Ježíš předpověděl, že jej Petr zapře, a pak ujistil Tomáše: Já jsem ta cesta, pravda a život (v. 6). Pak se jej Filip otáže, zda by jim ukázal Otce. Ježíš se ve své odpovědi nepochybně hlásí ke svému Božství. Kdo viděl mě, viděl Otce (v. 9). Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? (v. 10). 11

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. StudIe Narození Krista Zaslíbení od Boha poznejbibli biblické příběhy pro mládež Přečti si: Genesis 3,1-24 Izaiáš 7,14-16

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu.

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. Takový nesprávný výklad je například v případě Svědků Jehovových založen na zdůrazňování veršů

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš Týden od 20. do 26. ledna 4 Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28 Základní verš Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Týden od 29. března do 4. dubna 2015 1 Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Základní verš Neboť u Boha není nic nemožného. (L 1,37) Lukáš napsal své evangelium především pro pohany. I

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

DUCH - Význam slova. Dosavadní náhledy na význam slova

DUCH - Význam slova. Dosavadní náhledy na význam slova DUCH - Význam slova Dosavadní náhledy na význam slova Toto slovo je v Bibli užíváno tak rozmanitým způsobem, že hledání jeho významu se stalo znovu a znovu opakovanou záležitostí všech generací. Všechna

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Týden od 6. do 12. července 2008 ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Biblické texty na tento týden: Sk 11,19 26; 13,16 42; 17,18 34 Základní verš Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více