HROMNICE, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HROMNICE, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU"

Transkript

1 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň LEDEN - ÚNOR 2012 Svornost a jednota, předmět naděje církve a lidstva, jsou ještě daleko: nicméně jsou darem Ducha svatého, o který je třeba neúnavně prosit. (Jan Pavel II.) Drazí přátelé, srdečně vás zdravím v měsíci lednu, ve kterém jsme vstoupili do liturgického mezidobí. Obsahem doby "během roku" je "šíře Kristova tajemství", tj. líčení veřejného působení Pána Ježíše, o které slyšíme zejména o nedělních bohoslužbách. Všem vám ze srdce přeji, aby toto období pro nás bylo dalším zdrojem poznání života a lásky Ježíše Krista, která zve do svého společenství každého člověka. P. Pavel HROMNICE, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu února si připomínáme v liturgickém kalendáři milý svátek Uvedení Páně do chrámu, který se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo... Ve čtvrtek 2. února (na Hromnice) bude i v naší farnosti v Mnichově Hradišti sloužena večerní mše sv. a to v hod. ve farní kapli. Rovněž budou svěceny svíce hromničky

2 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního roku, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. Jiné označení pro masopust je karneval jedním z vysvětlení tohoto slova je latinský původ a znamená to něco jako "dát sbohem masu", než začne půst. Slavení masopustu může mít různé podoby, jinak ho prožívají lidé na venkově a jinak ve městě. Jak takový masopust probíhal dříve? (A někde třeba ještě probíhá.) Někdy se udává, že masopustní období trvalo již od slavnosti Tří králů (Zjevení Páně) do popeleční středy. Klasické masopustní období ale trvalo 3 dny před popeleční středou. Začínalo masopustní nedělí, kdy se rodina sešla k bohatému obědu. Poté se všichni chystali k muzice, kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. Také pondělí bývalo ve znamení tance, zábavy a veselí. Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na tento den si každý připravil nějakou masku do průvodu maškar, někde se hrála i divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném domě nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i "něco pro zahřátí", takže průvod byl stále veselejší. Mezi nejčastější masky patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík, bába s nůší a mnoho dalších. Toto veselí všude končilo přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a lidé byli vyzvání, aby se rozešli do svých domovů. Začala totiž popeleční středa a s ní přísný předvelikonoční půst. O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidi to však nijak neodradilo od záminky k bujarým oslavám. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce POPELEČNÍ STŘEDA Letos připadá na 22. února a tím nám začíná postní doba

3 Popeleční středou se začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce doba postní. A nad našimi hlavami zazní: "Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš!" To nejsou příliš líbivá slova a příjemná vyhlídka. Raději možná budeme, když kněz použije druhou formu: "Čiňte pokání a věřte evangeliu!" Popel to je symbol konce. Ale nemusí to tak být vždycky! Spojení lidského života a popele nás v myšlenkách bezděky zavádí na hřbitovy. To jsou místa, kde slova "prach a popel" dostávají konkrétní tvář. Když procházíme starověká římská pohřebiště katakomby, nalézáme symboliku a výtvarné umění prvních křesťanů. Většinou byly použity motivy z Písma. Ale poměrně často se opakoval jeden obraz, který nemá s Písmem, dokonce ani s křesťanstvím, či židovstvím, nic společného. Je to výjev, který pochází ze staroegyptské mytologie a zobrazuje vtělení slunečního božstva Re ptáka Fénixe. Tento bájný pták vždy jednou za 500 let sám sebe spálil a znovu povstal z popelu omlazený. První křesťané použili tento obraz jako podobenství ke vzkříšení člověka prach a popel nejsou poslední instancí, ale povstaneme z něj k novému životu. Proč to zmiňujeme? Protože budeme na hlavě označováni popelem. Tento popel na začátku postní doby však pro nás není znamením konce, ale naopak "omlazeného povstání k novému životu". V čem spočívá? Zaposlouchejme se pozorně do volání proroka Joela: "Roztrhněte svá srdce, ne pouze šaty " Srdce je pro nás symbolem a místem lidských citů a vášní. Roztrhnout srdce v tomto smyslu by znamenalo smutek, zkroušenost, utrápený obličej, apod. Máme představu o tom, co zažívá člověk se zraněným, zlomeným srdcem. Jenže pozor! Takto bychom to pochopili úplně špatně. Pro Židy srdce nebylo centrem citů, ale intelektu, myšlení, sídlo vnitřního života. "Roztrhnout srdce" znamená "změnit smýšlení, znovu promyslet, co a jak dělám, přeorganizovat život". Totéž vyjadřuje výraz "činit pokání", řecky metanoia. I to znamená změnu smýšlení. A zde se dostáváme k náplni a výzvě postní doby. Co na sobě mohu změnit k lepšímu, jak mohu povstat omlazený? Život křesťana se odehrává ve třech základních rovinách: ve vztahu k Bohu, ve vztahu k bližnímu a ve vztahu k sobě. Tyto tři roviny jsou v dnešním evangeliu vyjádřeny třemi slovy: modlitba vztah k Bohu, almužna vztah k bližnímu a půst či sebe zápor vztah k sobě

4 My je už nějak uskutečňujeme. Ale dnešní den a vlastně celá doba postní má být pro nás příležitostí zamyslet se, jakým způsobem. Nejsme v tom snad příliš formální? Není náš život přece jen už moc unavený, bez zápalu? Nesmíme však skončit pouze u přemítání! Boží slovo nás vybízí k jednání. Přijměme popel na své hlavě jako výraz obnoveného a omlazeného úsilí právě ve vztahu k Bohu, bližnímu i sobě! A nezapomeňte: Popeleční středa je dnem přísného postu od masa a postu újmy (je možné najíst se dosyta jen jedenkrát za den)! PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT Bohoslužby ve všední dny se konají přes zimní období na faře v kapli, kromě postních pátků, kdy se konají v děkanském kostele pondělí 3. týdne v mezidobí úterý památka sv. Františka Saleského Mn. Hradiště - promítání v na faře středa svátek Obrácení svatého Pavla čtvrtek památka sv. Timoteje a Tita pátek 3. týdne v mezidobí, poté setkání farníků na faře sobota památka sv. Tomáše Akvinského Mn. Hradiště mše sv. tentokrát v 13.30! v DPS neděle 4. neděle v mezidobí pondělí 4. týdne v mezidobí úterý památka sv. Jana Bosca Mn. Hradiště - promítání v na faře středa 4. týdne v mezidobí Mn. Hradiště mše sv. v Domově důchodců v čtvrtek svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) na faře pátek 4. týdne v mezidobí sobota 4. týdne v mezidobí Boseň mše sv. v neděle 5. neděle v mezidobí Mn. Hradiště mše sv. v Loukov mše sv. v Všeň mše sv. v Mukařov mše sv. v

5 6. 2. pondělí památka sv. Pavla Mikiho a druhů úterý 5. týdne v mezidobí středa 5. týdne v mezidobí čtvrtek 5. týdne v mezidobí pátek památka sv. Scholastiky, poté setkání farníků na faře sobota nezávazná památka Panny Marie Lurdské Kněžmost mše sv. v neděle 6. neděle v mezidobí Mn. Hradiště mše sv. v Loukov mše sv. v pondělí 6. týdne v mezidobí úterý 6. týdne v mezidobí středa 6. týdne v mezidobí Mn. Hradiště mše sv. v v Domově důchodců, poté Biblická hodina čtvrtek 6. týdne v mezidobí pátek 6. týdne v mezidobí sobota 6. týdne v mezidobí Boseň mimořádně se mše sv. nekoná! neděle 7. neděle v mezidobí Mn. Hradiště mše sv. v Loukov mše sv. v Všeň mše sv. v Mukařov mše sv. v pondělí 7. týdne v mezidobí úterý 7. týdne v mezidobí Mn. Hradiště - promítání v na faře středa Popeleční středa v kostele! čtvrtek památka sv. Polykarpa pátek po Popeleční středě Mn. Hradiště křížová cesta v 17.00, poté mše sv. v kostele!, poté setkání farníků na faře sobota po Popeleční středě Mn. Hradiště mše sv. v v DPS neděle 1. neděle postní Mn. Hradiště mše sv. v Loukov mše sv. v pondělí 1. postního týdne - 5 -

6 úterý 1. postního týdne Mn. Hradiště - promítání v na faře středa 1. postního týdne Mn. Hradiště mše sv. v v Domově důchodců KVÍZ 1. Kolik bylo Ježíšovi, když se ocitl poprvé v jeruzalémském chrámě? a/ 12 let; b/ 40 dnů; c/ 4 měsíce. 2. S kým se zde Ježíš setkává? a/ S prorokem Samsonem a prorokyní Annou. b/ S prorokem Simeonem a prorokyní Alžbětou. c/ S prorokem Simeonem a prorokyní Annou. 3. Kolik let bylo prorokyni? a/ 74 let; b/ 84 let; c/ 94 let. 4/ Ve kterém městě strávil Ježíš nejdelší část svého pozemského života? a/ V Nazaretě. b/ V Jeruzalémě. c/ V Římě. 5. Který světec je ochráncem proti nemocím krčním a všelikého zla? a/ Bartoloměj. b/ Bonifác. c/ Blažej. 6. Co je jeho atributem? a/ Kříž v ruce. b/ Pádlo v ruce. c/ Zkřížené svíce v ruce února slavíme památku Panny Marie Lurdské. Komu se zjevila? a/ Bernadetě. b/ Barboře. c/ Anděle Mericiové. 8. Kterému našemu poutnímu místu říkáme české Lurdy? a/ Hejnicím

7 b/ Bohosudovu. c/ Filipovu. 9. Kolik dní trvá postní doba? a/ 30; b/ 40; c/ / Liturgická barva doby postní je a/ černá; b/ modrá; c/ fialová. KRÁTKÉ INFORMACE Děkujeme všem, kteří pomohli s organizováním a realizací Tříkrálové sbírky v Mnichově Hradišti a Kněžmostě, při které se vybralo ,-Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať. V úterý 24. a 31. ledna od hod. promítáme na faře v přízemí dvoudílné románové zpracování životopisného filmu: Matka Tereza Pero v Boží ruce. V sobotu 11. února se koná v Mladé Boleslavi ekumenický ples. Více informací na V úterý 21. a 28. února promítáme rovněž dvoudílný románový životopisný film: P. Pio. Všichni jsou srdečně zváni. V době postní se konají pobožnosti Křížové cesty a mše sv. vždy v kostele sv. Jakuba v Mn. Hradišti od hodin. PŘEHLED SBÍREK Boseň 75, ,- 30,- Březina 702,- Kněžmost 100,- 100,

8 Loukov 410,- 203,- 260,- 190, ,- 230,- 520,- 190,- Mnichovo Hradiště 1.740, , , , , , , ,- Mukařov 700, ,- 420,- Všeň 240,- 30,- 180,- 80,- MODLITBA za rodiny Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Pane Bože, od kterého má své jméno každý rod na nebi i na zemi. Otče, ty jsi Láska a Život. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, narozeného z ženy, a skrze Ducha svatého, který je pramen božské lásky, dej, ať každá rodina na zemi se stane pro každou následující generaci pravou svatyní života a lásky. Dej, ať tvá milost vede myšlenky a skutky manželů a manželek k dobru jejich rodin a všech rodin na celém světě. Dej, ať mladí naleznou v rodině pevnou podporu pro jejich lidskou důstojnost a pro jejich růst v pravdě a lásce. Dej, ať se láska, posilovaná milostí svátosti manželství, projevuje mocněji, než všechny slabosti a všechna utrpení, skrze která naše rodiny někdy procházejí. Na přímluvu Svaté rodiny Nazaretské dej, ať církev plodně uskutečňuje své celosvětové poslání v rodině a skrze rodinu. Skrze Krista našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. Amen. Správné odpovědi kvízu: 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6c, 7a, 8c, 9b, 10c Farní list vydává pro svoji interní potřebu Římskokatolická farnost děkanství Mnichovo Hradiště. Jazyková korektura tohoto čísla: Administrátor farnosti: P. Pavel Mach. Kontakt: 1. máje 232/2, Mnichovo Hradiště, tel.: (+420) ,

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň BŘEZEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň BŘEZEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň BŘEZEN 2014 Zkus v postní době ze svého života odstranit to, co ti bere čas a co není tak

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy únor 201 3 Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Poselství papeže Benedikta XVI. k Postní době Přehled jarních akcí ve farnosti Dětskou přílohu Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 90 Hromnice 2011 Modlitba k Duchu svatému Jana Pavla II. Z obsahu Slovo na okraj Program farnosti

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013 "Víra zachraňuje svět a svět spasí jen ti, kdo se na něj dívají s vírou". ( Louis Evely) Drazí přátelé,

Více

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč BENÍKOVINY Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč Milí čtenáři, v druhém čísle našeho školního časopisu opět přinášíme zprávy z naší školy a samozřejmě i vaše příspěvky. Vzhledem k tomu, že jsme v minulém

Více

ÚVODNÍK 2. NEDĚLE POSTNÍ 24. 2. 2013

ÚVODNÍK 2. NEDĚLE POSTNÍ 24. 2. 2013 Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, RABÍ, BUDĚTICE, HŮRKA, MOUŘENEC DLOUHÁ VES, KAŠPERSKÉ HORY, HARTMANICE, REJŠTEJN, SRNÍ, PRÁŠILY, DOBRÁ VODA 2. NEDĚLE POSTNÍ 24. 2. 2013 Č. 2 /

Více

Zpravodaj. Únor 2012. farnosti sv. Václava na Smíchově. Bůh s námi

Zpravodaj. Únor 2012. farnosti sv. Václava na Smíchově. Bůh s námi 2 Únor 2012 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Bůh s námi Naše povánoční putování časem nás přivádí k druhému měsíci kalendářního roku, který má letos 29 dní, protože letošní rok je rokem přestupným.

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

POSTNÍ DOBA A MODLITBA

POSTNÍ DOBA A MODLITBA Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/15 Pamatuj, že jsi jen prach POSTNÍ DOBA A MODLITBA Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky Velikonoc vítězství nad

Více

Odpočineme si až v nebi

Odpočineme si až v nebi Ročník IV. Únor 2015 Číslo 33 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Odpočineme si až v nebi Zdá se vám tahle věta povědomá? Mám za to, že ti z vás, kdo měli to štěstí a příležitost podílet se na nějaké

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč D O T E K Informace pro farnost Vlašim Září 2014 Náklady na tištěné číslo 8 Kč V naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého vnitřku nebes, kam pro nás jako předchůdce vstoupil

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 52 Únor - Březen SLOVO OTCE MARIUSZE

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 52 Únor - Březen SLOVO OTCE MARIUSZE Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 52 Únor - Březen SLOVO OTCE MARIUSZE Roztrhněte svá srdce a ne pouze šaty. (Jl 2,13). Milí moji, těmito a podobnými slovy starozákonních proroků

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

Zpravodaj. Únor 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Evangelium v letošním církevním roce

Zpravodaj. Únor 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Evangelium v letošním církevním roce 2 Únor 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Evangelium v letošním církevním roce Před liturgickou reformou provedenou na základě směrnic Druhého vatikánského koncilu se každoročně četly při

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Kdo uvěří narozenému?

Kdo uvěří narozenému? Prosinec 2007 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Kdo uvěří narozenému? Radost, kterou vám při dnešní liturgii vyprošuji, je radost nová a hluboká:

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník

duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník 4 duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ JOSEF, VYCHOVATEL Letošní rok je Rokem rodiny. O to důležitější pro nás byla oslava slavnosti sv. Josefa, pěstouna Páně. V

Více

Hejčínské OKO ÚNOR 2015. Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO ÚNOR 2015. Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ÚNOR 2015 Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Úvodní slovo Pokud jste si přečetli minulé číslo Hejčínského

Více

2 únor 2002 POKÁNÍM KE KRISTU. Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15)

2 únor 2002 POKÁNÍM KE KRISTU. Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15) 2 únor 2002 POKÁNÍM KE KRISTU Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15) P ři označování věřících popelem během bohoslužby na Popeleční středu může kněz doprovázet tento úkon buď větou z Gn 3,19: Pamatuj,

Více

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Slavnost Eucharistie podle moderních liturgických komentářů začíná momentem, kdy se z křesťanských jednotlivců, kteří jdou z domu do chrámu, stává společenství.

Více