KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008"

Transkript

1 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008

2 Těšnovice (horní snímek) a Kotojedy z ptačí perspektivy zachytil Aleš Karban. Foto na titulní straně M. Karásek 2

3 EDITORIAL Rok uplynul jako voda Zase je tu březen, čas jarního slunovratu, čas, kdy si tradičně připomínáme nejenom Den učitelů. Kroměřížské školy poskočily dopředu o pořádný krok. I když podstatná část obnovy škol byla provedena v minulých letech, přesto i loňský rok patřil k těm, které byly naplněny poctivou prací na opravách, úpravách a rekonstrukcích školních areálů. K těm nejvýznamnějším akcím patřily: - vybudování sportovního hřiště, oplocení a přístupového chodníku ZŠ Oskol v hodnotě 17 mil. korun - vybudování klimatizace ve školní jídelně ZŠ Komenského náměstí korun - vybudování okapového chodníku kolem ZŠ Slovan korun - vybudování nové kotelny ZŠ Zámoraví 1 mil. korun - práce související s odstraněním vlhkosti v sklepních místnostech ZŠ Zámoraví korun - vybudování nové kotelny v MŠ Postoupky korun - rekonstrukce odpadů a podlah ve školní jídelně ZŠ Zachar korun - zahájení budování nového sportovního hřiště ZŠ Slovan 15 mil. korun - dokončení úprav kotelny ZŠ Zachar korun - vybudování odvětrání šaten ZŠ U Sýpek korun A nejenom to. Spousta dalších menších stavebních akcí zpříjemnila školní prostředí a přizpůsobila současný stav dnešním požadavkům na moderní učení. Školy vybavily nové odborné pracovny, dětské koutky, pokračovaly v rekonstrukci a obnově školních zahrad, školních družin a v budování nových školních klubů. Mohli bychom jmenovat i dlouhou řadu dalších úspěšných projektů, které se podařilo v minulém roce realizovat zásluhou dobré spolupráce mezi jednotlivými školami a městem Kroměříž. Cíl je jasný. Připravit dětem i žákům co nejpříjemnější prostředí, aby se ve školách cítili příjemně a aby dosahované výsledky byly trvale co možná nejlepší. Nadstavbou hezkému a účelnému prostředí je vyučovací proces postavený na kvalitních školních vzdělávacích programech. Přístup učitelů k jeho dlouhodobé a velmi náročné přípravě v minulých letech se jistě projeví v kvalitě kroměřížského školství i výsledcích jednotlivých žáků a studentů. A kroměřížské školy i školská zařízení kvalitní učitele, vychovatele ale i ostatní pracovníky mají. Jim patří i naše poděkování, nejen u příležitosti letošního Dne učitelů, za jejich trpělivost, shovívavost, nadhled, za lásku a empatii, se kterou přistupují ke každému malému i velkému žákovi, za úsilí a poctivou práci v přípravě našich dětí pro budoucnost. Mgr. Jiří Pánek, odbor školství, mládeže a sportu Kroměříž OBSAH Editorial... 3 Počty žáků v ZŠ... 4 Radnice vykoupí závazek vůči hokejistům... 5 Univerzita budovu nechce, město ji nabízí k prodeji... 5 K problém přerůstajících stromů na hřbitově... 6 Radnice rozšířila formu komunikace s občany... 7 Radnice dokončuje projekt na úpravu Hanáckého náměstí... 9 Turisté zařadili Kroměříž mezi nejatraktivnější místa v zemi Radnice bojuje proti rychlým řidičům Telefonní linka 156 je tu pro občany Městská policie zasahuje Základní škola Slovan je druhou bezpečnou školou v republice Nový portál pro neziskové organizace Nabídka kulturních a společenských programů Nitra chce být hlavním městem evropské kultury Olympijští vítězové z Kroměříže se připravují na obhajobu titulu Klub UNESCO Kroměříž v jubilejním roce Adam Novák opět zazářil Knihovna Kroměřížska shromaž- uje brýle pro Afriku Miloš Horanský opět překvapil V Těšnovicích koštovali slivovici Myslivci hodnotí uplynulou sezónu Osudy pamětní desky dr. Miroslava Tyrše Mladí autoři převzali ocenění Mamlúcký koberec v Kroměříži Zdroje a tradice kulturnosti Kroměříže Představujeme kroměřížský sport a sportovce Web stránka Kroměřížský zpravodaj: 3

4 ZPRÁVY Z RADNICE Základní školy Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání k 1. září 2008 Počet dětí u zápisu Z toho odkladů v letošním roce Děti s odloženou školní docházkou Předpokládaný počet dětí, které nastoupí do ZŠ k Komenského náměstí U Sýpek Slovan Oskol Zámoraví Zachar Celkem Počet žáků v jednotlivých školách Základní školy Počet tříd Počet žáků Komenského náměstí U Sýpek Slovan Oskol Zámoraví Zachar Sportoviště u Základní školy Slovan prochází generální proměnou 4 Viditelnými změnami prochází v těchto dnech sportovní areál u Základní školy Slovan Kroměříž. Probíhá tu rekonstrukce někdejšího asfaltového hřiště a škvárové atletické dráhy, které se promění v nový multifunkční stadion s umělým povrchem, kde bude i malé fotbalové hřiště s umělou trávou. Celkové náklady na stavbu činí 15 milionů korun. Z toho 6 milionů 700 tisíc korun tvoří státní dotace. Foto: -kam-

5 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 Univerzita budovu nechce, město ji proto nabízí k prodeji Radnice vykoupí závazek vůči hokejistům Sedm milionů korun poskytne v následujících deseti letech kroměřížská radnice Hokejovému klubu Kroměříž jako náhradu za vypořádání věcného břemene, které vázne na budově zimního stadionu v Kroměříži. Jde o výsledek dlouhých jednání, jejichž cílem bylo vypořádat majetkoprávní vztahy mezi oběma stranami. Budovu zimního stadionu a související pozemky získalo město Kroměříž v dražbě v roce 2006 i se všemi právními závazky. S převzetím nemovitostí vstoupilo město do smlouvy o nájmu zimního stadionu, která byla v minulosti uzavřena mezi HC Kroměříž a HK Kroměříž a na dobu 50 let vložena do katastru nemovitostí jako věcné břemeno. Toto věcné břemeno spočívá v užívání stadionu za symbolickou cenu občanským sdružením HC Kroměříž po dobu padesáti let, což znamená, že ještě zhruba 45 let by město Kroměříž mělo povinnost tento 5 Město Kroměříž se rozhodlo prodat velkou třípodlažní budovu v areálu bývalých Žižkových kasáren, kterou společně s dalším majetkem zdědilo v roce 2005 po odcházející armádě. Drtivou většinu armádního majetku radnice v minulosti prodala a ponechala si jen ty objekty, které chtěla využít pro potřeby města. V případě domu sousedícího s Purkyňovou ulicí však současní zastupitelé po marné snaze využít stavbu pro vysokoškolské potřeby nakonec svůj záměr přehodnotili a rozhodli se nabídnout objekt k prodeji. Snažili jsme se o rozšíření vysokoškolského studia v našem městě s tím, že budova mohla sloužit jako sídlo části nebo i celé fakulty některé z univerzit. O naší nabídce jsme hovořili s vysokými školami v nejbližším okolí a zejména s bývalým i současným rektorem Univerzity Tomáše Bati jsme vedli intenzivní jednání. Bohužel, univerzitě se nepodařilo získat prostředky na nové akvizice v kroměřížském regionu, vysvětlil kroměřížský starosta Miloš Malý. Podle něj domluva směřovala spíše k vůli pokračovat v rozvoji současného bakalářského studia potravinářů v prostorách střední hotelové školy v Pavlákově ulici. Vzhledem k omezeným možnostem vlastního využití zastupitelé nabídli bývalou armádní budovu včetně pozemku k prodeji za cenu, která nebude nižší než 10 milionů korun. Naším cílem je, aby zde vznikl polyfunkční objekt, který by měl podle platného územního plánu sloužit pro bydlení, služby a obchod, sdělil starosta. Podmínkou účasti zájemce ve výběrovém řízení je úhrada administrativního poplatku ve výši tisíc korun současně s podáním žádosti o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 3. dubna 2008 a složení kauce ve výši 500 tisíc korun. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího, že převezme nemovitosti ve stavu, v jakém se ke dni prodeje nacházejí, a že kupující nejpozději do dvou let požádá o stavební povolení na přestavbu této budovy v souladu s platným územním plánem města Kroměříže a nejpozději do tří let ode dne prodeje bude přestavba zahájena. -pz- stav strpět. Protože je však nutné udělat na zimním stadionu rozsáhlé opravy a rekonstrukce a město má zájem využívat objekt v maximální míře pro sportovní vyžití občanů, škol i mládežnických sportovních klubů, chceme se nyní tohoto věcného břemene zbavit, poznamenal kroměřížský starosta Miloš Malý. Protože však pro Hokejový klub toto břemeno představovalo dost velký finanční přínos, muselo vedení města nejprve projednat otázku výkupu břemene k prospěchu obou stran. Zhruba po půlročním jednání obě strany dospěly k dohodě o zrušení věcného břemene, kdy město Kroměříž poskytne plnění ve výši sedm milionů korun formou dvaceti splátek rozložených do deseti let. Po 30. září 2017 již nebudou na zimním stadionu existovat práva žádného jiného subjektu než města Kroměříže, dodal starosta. -pz- Změny v územním plánu si soukromník částečně uhradí Územní plán města Kroměříže byl schválený v roce 2006 jeho zastupitelstvem. Protože každou novou změnou se mění situace v území (pro sousedy, životní prostředí, dopravu apod.), podmínky soukromých stavebníků, firem nebo podnikatelů, žádajících o tuto změnu, nemusí být v souladu s obecným, nebo veřejným zájmem. Může jít o změnu využití zemědělské půdy k rekreaci nebo pozemků k podnikání či bydlení. Změny může schválit pouze zastupitelstvo města a tím umožní následné vydání územního rozhodnutí. Protože není v zájmu města klást překážky v rozvoji, současně však vznikají s pořízením změny nemalé náklady, nastavilo město podmínky pro provedení změn. Žadatel o změny se bude částečně finančně podílet na těchto nákladech spojených s provedením úprav v územním plánu a celou složitou administrací. Jedna změna může představovat dílčích lokalit, vysvětlil ing. Jan Slanina, předseda komise Rady města Kroměříže pro architekturu a rozvoj Městské památkové rezervace. Vlastník stavby se tak v souladu se zákonem finančně podílí na nákladech, které městu vznikají ve prospěch budoucího stavebníka, dodal ing. Slanina. -kam-

6 6 ZPRÁVY Z RADNICE Kořeny stromů na hřbitově způsobují problémy. Radnice hledá rozumné řešení Městský hřbitov na Vážanské ulici tvoří dnes nedílnou součást historie Kroměříže. Rozhodnutím vybudovat nové pohřebiště v dostatečné vzdálenosti od města se obecní rada zabývala už v roce Otázka se stala velmi aktuální po roce 1908, kdy postavením Zemského léčebného ústavu pro choromyslné a tím zvýšenou úmrtností nebylo možné na tehdejším hřbitově na Kotojedské ulici pohřbívat. V roce 1911 město odkoupilo pozemky od arcibiskupského velkostatku a sem se měly přenést hřbitovy katolický i židovský. V červenci 1912 už byly zahájeny úpravy areálu (provozní budovy se stavěly až v letech ). Pohřbívání zde bylo povoleno od roku Parková úprava, pocházející ze 40. let minulého století, vytváří ráz volné přírody. Je významným krajinným prvkem, který podléhá specifické kontrole. Vysazené stromy, které netrpí tolik, jako zeleň v městských ulicích, kde se solí a působí na ně výfukové plyny i vyšší kumulovaná teplota, se rozrostly a mohutné kořeny některých jedinců nadzdvihují nebo úplně boří náhrobní kameny. Majitelé hrobů si stěžují a požadují rychlou nápravu. Nejčastěji vidí řešení v pokácení stromu nebo alespoň v odřezání kořenů stromu, který jim roste vedle místa posledního odpočinku příbuzných. Pracovníci Odboru služeb Městského úřadu o tomto problému vědí už dlouho a hledají řešení. Při zakládání hrobů se nedomyslelo, že se stromy jednou rozrostou a jejich kořeny vrostou do nejbližších hrobů. Kamenné rámy se deformují, popisuje situaci ing. Martin Posolda z odboru služeb, který má na starost městskou zeleň. Nebereme to na lehkou váhu, ale stromy jen tak kácet nechceme. Prvním krokem, který jsme už učinili, je oslovení Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích se žádostí o zpracování studie obnovy kroměřížského hřbitova, aby se do budoucna uvedené problémy co nejcitlivěji odstranily. Odborníci přišli s několika návrhy. Jedním z nich je zúžení cesty na hřbitově. Tím by se vytvořil prostor pro výsadbu nových stromo- Foto: -kamvých alejí, které by tu mohly růst desítky let. Zatím je vše teprve ve fázi úvah a návrhů. Dalším z možných řešení je vykácení stromů vždy ob jeden, aby vzniklo místo pro nový a v příštím období, možná po deseti letech, by se vykácely zbývající a opět dosadily nové. V současném stavu není rozumné osekávat kořeny. Ze stromů se tím stává časovaná bomba. Neodborný zákrok vyvolá zahnívání kmene a zbývající kořeny neudrží váhu stromu. Menší poryv větru může způsobit jeho pád s tragickými následky. M. Karásek

7 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 Radnice rozšířila formu komunikace s občany Z diskuzního fóra Všimla jsem si, že v Obvodové ulici v zatáčce, jak stojí dům, v němž bydlí Romové, se před Vánoci vyměňovala okna a prováděly nějaké stavební úpravy. Slyšela jsem, že údajně na to město dostalo nějakou dotaci. Je to pravda, nebo zas jedna paní povídala. Nejen mě to velice pohoršilo. Platí vůbec tito občané řádně všechny poplatky, jako je inkaso a nájem? Pochybuji, že by si dům opravili sami z vlastních finančních zdrojů. Jestli někdo má k tomu lepší informace, sem s nimi, a někomu nekřivdím. S pozdravem Eva. Dům na okraji Rostislavovy ulice je v majetku města Kroměříže. Skutečně se zde v závěru roku 2007 prováděly opravy financované z rozpočtu Správy majetku města Kroměříže, nikoliv formou dotací z jiných zdrojů. Stejně jako v případě jiných městských nemovitostí je radnice povinna se o svůj majetek starat bez ohledu na to, kdo je nájemcem. Když trošku zabrousím do historie, do uvedeného objektu se velmi dlouho neinvestovala ani koruna, protože v minulosti, ještě před rokem 1989, zde územní plán počítal s prodloužením Spáčilovy ulice a s další masivní výstavbou. Už tenkrát se tento dům nechával zestárnout bez standardní údržby. Město ho vykoupilo za účelem demolice kvůli pokládání inženýrských sítí nebo kanalizace. Po revoluci se však od této masivní výstavby upustilo a dům zůstal stát jako městský majetek. Až teprve nyní se po dlouhé době do objektu investuje. Proběhla tu 7 Fórum města Kroměříže, vytvořené na webových stránkách města, slouží jako prostor pro seriozní diskuzi o dění okolo nás. Vzniklo na základě zájmu kroměřížské radnice komunikovat s občany o jejich názorech, problémech, radostech i starostech. Návštěvník fóra se může vyjadřovat ke stanoveným tématům, aktuálním zprávám z radnice a může zakládat i vlastní diskuzi k problémům ve městě. Veškeré příspěvky vyjadřují individuální názory čtenářů, redakce serveru nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat, pokud jsou vulgární, urážející, diskriminující, s rasistickým podtextem či jinak nevhodné. Zakázána jsou rovněž témata na všechna reklamní sdělení. Redakce fóra také může témata v případě potřeby uzamknout, či znemožnit přístup návštěvníkům, kteří nerespektují pravidla fóra. Moderátorem diskuzního fóra je tiskový mluvčí radnice, jehož reakce vyjadřují postoj města. Rozsah i obsah fóra však nedovoluje reagovat na všechny příspěvky a vznesené dotazy. Do diskuzního fóra se lze zapojit na oficiálních stránkách města: kde je ikona: diskuzní fórum - vstup. K nejnovějším problémům patří například neutěšený vzhled prostoru hřiště za hasičskou zbrojnicí, stísněné prostory informačního centra na Velkém náměstí, záležitosti dopravního značení, kanalizace na Chropyňské ulici, kino Nadsklepí, co nabízíme turistům na Velkém náměstí a řada dalších. -kam- výměna oken (standardní dřevěná okna, žádná Euro či plastová), podlah, provedla se rekonstrukce elektrických a plynových rozvodů. A to i přesto (nebo možná právě proto), že město hodlá dům prodat (za korun). Rekonstrukce sice prodejní cenu o investovanou sumu nezvýší, ale pokud by do domu radnice neinvestovala, hrozila by likvidace objektu kvůli havarijnímu stavu, což by zcela zmařilo plány na prodej. Město by tím přišlo o majetek úplně. Máte-li nějaké výhrady k nájemníkům, tak vězte, že v tuto chvíli na nájemném nedluží ani korunu. Přestože v minulosti problémy s platbami byly, v současné době mají vše uhrazeno, nájemné pravidelně platí a není důvod si myslet, že patří mezi dlužníky. Po dobu rekonstrukce si navíc museli na vlastní náklady zajistit náhradní ubytování. Pavel Zrna, tiskový mluvčí

8 Zastupitelé ocenili dárce krve Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání udělilo Pamětní medaili města Kroměříže Leoši Přecechtělovi z Kroměříže za 50 bezpříspěvkových dárcovství krve. Mezi gratulanty byla i místostarostka MUDr. Olga Sehnalová, MBA. ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo města Kroměříže schválilo uzavření smlouvy o spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky na projektu Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí jako součást informačních systémů krajů a měst. Cílem projektu je umožnit občanům města Kroměříže i celého kraje jednoduchý a praktický přístup k informacím o firmách a jejich službách. O spolupráci požádala kroměřížskou radnici ředitelka místního pracoviště Hospodářské komory. Rozhodně nejde o tzv. překlopení registru podnikatelů živnostenské- Radnice podpoří vznik centrálního registru hospodářské komory ho úřadu, ale spíše o snahu zajistit lepší informovanost o podnikatelských subjektech, o tom, co který podnikatel poskytuje, v jakém rozsahu a kde o jeho služby mohou lidé žádat, sdělil starosta Kroměříže Miloš Malý. Podle něj bude město na základě usnesení zastupitelstva vytvoření registru zašti ovat a bude tento produkt využívat pro své občany. Odkaz na centrální registr budou moci občané najít i na oficiálních stránkách města, dodal starosta. Vznik registru bude v režii Hospodářské komory ČR, která ho bude realizovat, financovat i provozovat. -pz- Kroměříž a Bystřice chtějí spolupracovat v oblasti sociálních služeb Kroměřížská radnice bude spolupracovat s městem Bystřice pod Hostýnem na vzniku tamního nového centra pro seniory. Centrum o kapacitě 70 lůžek by mělo sloužit jako domov pro seniory, denní stacionář i pro takzvané odlehčovací služby. Spolupráce, kterou kroměřížští zastupitelé potvrdili na svém jednání ve čtvrtek 28. února, spočívá v tom, že nové bystřické centrum by mělo organizačně spadat pod ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže. Podle kroměřížského starosty Miloše Malého se na radnici obrátil jeho bystřický protějšek Zdeněk Pánek se žádostí, zda by bylo možné využít dostatečných kapacit ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže pro řízení centra pro seniory, který Bystřičtí zamýšlejí vybudovat. Myšlenka je to velmi rozumná. Pro takovéto zařízení ne příliš velkého rozsahu nemá smysl budovat samostatné ředitelství, obzvláště když kapacita našeho ředitelství je dostačující, uvedl starosta Miloš Malý. Kroměřížská radnice právě buduje vlastní domov pro seniory přestavbou bývalé armádní ubytovny v Purkyňově ulici. Pokud kromě tohoto našeho nového domova ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže vezme pod svou ochranu i bystřické zařízení, rozložíme náklady na více subjektů, což bude oboustranně výhodné. Nám tento krok přinese ekonomickou výhodu a město Bystřice pod Hostýnem nebude muset zřizovat vlastní ředitelství a využije našich znalostí a zkušeností, vysvětlil Miloš Malý a dodal, že pro Kroměříž tato spolupráce neznamená žádné finanční výdaje, nebo investorem bude město Bystřice pod Hostýnem. Konkrétní smlouvu podepíšou obě strany až poté, co bystřický záměr spatří světlo světa. Zatím jde o schválení záměru spolupráce. Až bude centrum realizované, pak radě a zastupitelstvu předložíme k odsouhlasení konkrétní smlouvu, dodal starosta Malý. -pz- Foto: -kam- 8

9 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 Radnice dokončuje projekt na úpravu Hanáckého náměstí Kroměřížská radnice dělá další kroky k tomu, aby změnila vzhled nového Hanáckého náměstí. Tato plocha po mnoho desetiletí sloužila jako vojenské nástupiště v Žižkových kasárnách a veřejnosti byla nepřístupná. Nyní, po odchodu armády, je náměstí významnou spojnicí městského centra se sídlištěm Zachar, ovšem svým vzhledem stále připomíná armádní minulost, což by chtěla radnice co nejdříve změnit. Právě nyní dokončuje projekt, s nímž se chce ucházet o finanční prostředky z evropských fondů a s jehož pomocí by se nevzhledná asfaltová plocha mohla změnit v plnohodnotné náměstí se zelení, dětskými koutky a vodními prvky. S projektem nazvaným Revitalizace prostoru bývalých kasáren se bude radnice ucházet o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. Abychom se mohli o evropské finance ucházet, musíme projekt odevzdat do konce února. Ve hře jsou investice téměř za 60 milionů korun a v případě že uspějeme, můžeme z fondů Evropské unie získat 85 procent z této sumy, vysvětlila projektová manažerka kroměřížské radnice Pavlína Cveková. Součástí zaslaného materiálu budou i výsledky dotazníkového šetření, které právě te v Kroměříži probíhá. Anketa určená všem občanům města obsahuje pět jednoduchých otázek týkajících se plánovaných funkcí náměstí, využití plochy, návštěvnosti této lokality apod. Anketní lístky i schránky na odpovědi lidé najdou ve vestibulu radnice a v prostorách Knihovny Kroměřížska. Výsledek dotazníkového šetření bude použit jako podklad pro vyhodnocení současného a budoucího stavu Hanáckého náměstí, doplnila Cveková. Není to však poprvé, co radnice chce znát názor veřejnosti na budoucí podobu náměstí. Už samotný název navrhli obyvatelé města. V loňském roce se také ve městě konalo veřejné jednání se zástupci radnice s přizvanými architekty o tom, jak by mělo Hanácké náměstí vypadat. Představa občanů byla v podstatě shodná s plány radnice. Náměstí by mělo být osázeno zelení s mlatovými cestičkami a lavičkami, měl by zde být dětský koutek, vodní prvky i místo pro drobné kulturní produkce. Vzhledem k blízkosti historického centra lidé počítají s tím, že zde bude i parkoviště pro osobní a autobusovou dopravu. -pz- 9

10 Podle turistů Kroměříž patří mezi nejatraktivnější místa v zemi Česká veřejnost považuje město Kroměříž za jedno z nejatraktivnějších míst v zemi. Vyplývá to z výsledků druhého ročníku čtenářské ankety o volbu nejatraktivnějšího místa České republiky, kterou vyhlašuje odborný časopis Travel in the Czech Republic. Kroměříž v této anketě skončila na prestižním sedmém místě a obhájila tak stejnou pozici z prvního ročníku. Podle informací vydavatele do redakce časopisu dorazily hlasy od 2764 čtenářů, a to v období od 15. září loňského roku až do konce letošního ledna. Na anketních lístcích se objevilo celkem 328 obcí a měst z České republiky. Na základě vyhodnocení ankety vznikl seznam dvaceti nejatraktivnějších míst České republiky v roce 2007 a v této konkurenci obsadila Kroměříž krásné sedmé místo. Vyhlášení soutěže proběhlo ve čtvrtek 14. února na veletrhu Holiday World na pražském výstavišti. 10 ZPRÁVY Z RADNICE Na sedmém místě jsme v této anketě skončili již podruhé. Těší nás to o to víc, že nejde o umělou iniciativu cestovních kanceláří, ale o anketu s přímými poznatky od jednotlivých turistů a občanů České republiky. Toto umístění nás ale také zavazuje k tomu, abychom našemu městu, ale také turistům, dopřáli i v dalších letech co nejlepší umístění, poznamenal starosta města Kroměříže Miloš Malý. Podle něj se radnice snaží zlepšovat informovanost o možnostech města, přičemž nejde jen o památky samotné, ale i o služby spojené s cestovním ruchem. Letos například hodláme vydat reprint velmi žádaných informačních materiálů o městě s cédéčkem a se seznamem nejvýznamnějších akcí, které v Kroměříži pravidelně pořádáme, dodal starosta. Prvenství v anketě Nejatraktivnější místo České republiky získala Praha, druhá je Litomyšl a za třetí nejatraktivnější místo veřejnost považuje Český Krumlov. -pz- Některé stromy v Kroměříži přijdou v rámci údržby o větve Stovky stromů v Kroměříži v těchto dnech procházejí každoroční údržbou v podobě ořezu větví. Nejvhodnějším obdobím pro pravidelnou péči o veřejnou zeleň je předjaří a vzhledem k dosavadnímu mírnému průběhu zimy se mohli zaměstnanci Kroměřížských technických služeb vydat do ulic už nyní. Úpravy v korunách stromů mohou obyvatelé Kroměříže sledovat už od začátku února, a to například ve Skopalíkově ulici, kde se nacházejí vzrostlé topoly, v ulici Sv. Čecha je třeba upravit větvě zdejších lip, v ulicích Moravská a Gen. Svobody musejí zahradníci každoročně věnovat péči kulovitým akátům a ořezu se letos dočkají i větší stromy ve Štěchovicích a v Kotojedské ulici. Ořez se provádí v době vegetačního klidu. Přijatelným obdobím pro stromy je leden a únor, pokud v tyto měsíce právě nemrzne. V některých případech je ale vhodné provést zásah i za vegetace, kdy jsou nejlépe vidět suché větve, vysvětlil Martin Posolda z odboru služeb kroměřížské radnice, který má na starosti právě městskou zeleň. Zatímco některé malokorunné stromy se musejí kultivovat každým rokem, ty vzrostlé vyžadují zásah méně častěji, například jednou za tři roky. Důvodů, proč je nutné stromy pravidelně ořezávat, je hned několik. Provádíme zdravotní řezy, odstraňování větví kvůli bezpečnosti, ale i redukční řezy na žádost lidí, kterým mnohdy stromy stíní či zasahují do oken nebo omítek domů. V případě stromů rostoucích u komunikací musíme dodržovat podjezdné a podchodné výšky, uvedl Martin Posolda a dodal, že v průběhu roku se ve městě provádějí i takzvané výchovné řezy na mladých stromcích. V Kroměříži v současné době roste přibližně devět tisíc stromů, pokud nepočítáme historické zahrady. Jedinců dorůstajících dospělosti, tedy ve věku 10 až 40 let, je ve městě nejvíce, a to více než dva a půl tisíce. Dospělých stromů ve věku 40 až 60 let v kroměřížských ulicích najdeme přes 1800 a díky četné výsadbě z posledních let se Kroměříž může pochlubit i 1400 mladými stromky ve věku do pěti let. -pz-

11 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 Radnice pokračuje v boji proti rychlým řidičům Od začátku nového roku přibylo v ulicích Kroměříže několik orientačních měřičů rychlosti, které potvrdily to, co je již dlouho obecně známo. Řidiči nerespektují pravidla a běžně maximální hranici rychlosti překračují. Hodnoty, které nové přístroje naměřily, jsou však v některých případech doslova šokující. Nad údaji, které přístroje naměřily v průběhu letošního ledna, zůstává rozum stát. Například místní částí Vážany se v uvedeném období prohnala tři vozidla rychlostí 155 kilometrů v hodině a jedno dokonce stošedesátkou. Na průjezdu Postoupkami jelo 16 vozidel rychlostí přesahující 135 kilometrů v hodině. Maximum naměřené před Základní školou Zachar v Albertově ulici činí 105 a v Havlíčkově ulici je to dokonce neuvěřitelných 180 kilometrů v hodině, prozradil ředitel Městské policie Kroměříž Miloslav Skřebský. Toto jsou rekordní hodnoty, ale když vezmeme v úvahu, že vozidel, která překročila povolenou rychlost, jsou za měsíc tisíce, je to alarmující stav, upozornil šéf kroměřížských strážníků. Kontrole dodržování rychlosti věnují kroměřížští strážníci dlouhodobě značnou pozornost. Již dva roky fungují orientační měřiče rychlosti v Moravské a Kojetínské ulici, další od letošního roku díky zapojení města Kroměříže do projektu prevence kriminality Partnerství přibyly v ulicích Havlíčkova, Albertova a na příjezdech v místních částech Vážany a Postoupky. Jsou to lokality, kde je hustý provoz a nacházejí se zde školská zařízení. Díky fungujícím měřičům se nám daří zmírňovat dynamiku dopravy. Zároveň jsme museli přihlédnout k technickým možnostem instalace. Protože se ale jedná o mobilní zařízení, už nyní máme vytipované další lokality, kde vytváříme technické podmínky pro případné přemístění měřičů podle Projekty pomáhají sociálně potřebným lidem Lidé v pracovních skupinách projektu Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku začínají rozhodovat o projektech, které v budoucnu budou v našem regionu realizovány. Společným znakem projektů je to, že pomáhají sociálně potřebným lidem žít plnohodnotný život. Projekty budou zařazeny do komunitního plánu, pokud se na nich shodnou pracovní skupiny a Řídící skupina projektu složená z místostarostů města Kroměříže, zástupců neziskových organizací a uživatelů sociálních služeb. Takto důkladně projednaný dokument bude následně předložen zastupitelům města. O důležitosti právě probíhajících aktivit svědčí milionové částky, které bude třeba na realizaci projektů vynaložit. Naším cílem je minimalizovat náklady, které by měl v budoucnu nést rozpočet města, řekla koordinátorka projektu Libuše Spáčilová a dodala, že při přípravě 11 aktuální potřeby, uvedl Miloslav Skřebský a upozornil, že orientační měřiče jsou jen preventivní záležitostí. Po ní následuje represivní část, která je nezbytnou součástí těchto opatření. Pokud má řidič problém sundat nohu z plynu, je na místě, když máme ve střehu další radar a za ním kontrolu, která okamžitě přestupek vyřizuje. Někteří řidiči se sice pohoršují, když dostávají pokuty i za šedesátikilometrovou rychlost, ale i to je porušení pravidel. Je třeba si uvědomit, že i několik kilometrů navíc výrazně prodlužuje brzdnou dráhu vozidla, což například u školy může mít tragické následky, řekl Skřebský. -pz- Výsledky regenerace sídliště Bělidla se budou reklamovat Foto: -kam- Zatím jen nespokojenost musí vyjádřit jak investor - město Kroměříž, tak obyvatelé sídliště Bělidla v Kroměříži. Několikamilionová investice nedopadla podle dohodnutého projektu. Nedostatečně připevněné a některé vyvrácené lavičky, neodklizené hromady písku nebo zbytků dlažby, nedokončená zarovnání chodníků. Město hledá nejrychlejší cestu k nápravě. -kam- projektů budou využity zkušenosti z projektů, které již byly podpořeny strukturálními fondy EU. Projekty, které jsou projednávány, by měly zlepšit život především seniorům a zdravotně postiženým. Nezapomínáme ani na osoby, které pečují o své blízké, a samozřejmě na pracovníky organizací poskytujících sociální služby, prohlásil člen řídící skupiny Karel Malenovský. Projekty budou podle důležitosti a podle připravenosti jejich realizace zařazeny do kategorií. Ty nejdůležitější budou realizovány do dvou let. I v budoucnu bude možné prosazovat nové projektové záměry, proces komunitního plánování totiž bude pokračovat i v následujících letech. Současným cílem je propojení našeho plánu s plánem, který připravuje Zlínský kraj, je to práce, které se v současné době intenzivně věnují také zástupci našeho úřadu. -ls-

12 Telefonní linka 156 je tu pro občany ZPRÁVY Z RADNICE Hovoříme s ředitelem Městské policie v Kroměříži Bc. Miloslavem Skřebským Městská policie v Kroměříži je součástí života ve městě už více než 15 let. Denně řeší desítky drobných záležitostí, často se však setkává tváří v tvář i závažnějším trestným činům. Kromě svých standardních povinností vyplývajících ze zákona přijímá podněty od občanů. Denně během 24 hodin přijímáme desítky telefonátů. Za rok 2007 jsme přijali převážně telefonických informací, z toho bylo 670 anonymních. Nedá se určit, jestli jich je více dopoledne, večer, v pozdních nočních hodinách, v pátek, sobotu nebo ve středu, uvádí ředitel Městské policie v Kroměříži Bc. Miloslav Skřebský. Jak bych je charakterizoval? Jsou to klasická oznámení, žádosti o pomoc, kdy někdo druhému vyhrožuje nebo surově napadá své okolí, volají ochranky supermarketů, že zadržely zloděje, přicházejí oznámení o rušení nočního klidu během jakýchkoliv oslav nebo o spalování odpadů na zahradě a podobně. Určitě se ani vám nevyhýbají telefonáty, kdy občané volají zbytečně. Chtějí si bu jen popovídat a nebo se nepředstaví, přitom oznamují poplašné zprávy. Věnujete se i takovým? Během roku dostáváme podobných telefonátů desítky. Nepodceňujeme je. Nikdy nevíme, co taková situace skrývá. Máme možnost prověření zpětnou identifikací, když se ale nikdo neozývá, není riskování na místě. Někdy zavolají i opilci z telefonní budky. Ty dokážeme lokalizovat a nejbližší hlídka na výzvu operačního střediska zakročí. Následky si pak každý nese sám. Zneužití linky tísňového volání má samozřejmě při usvědčení pachatele nepříjemné důsledky. Častými volajícími, kteří se záměrně nepředstaví, je mládež do 15 let, která není trestně odpovědná. Pak pouze uvědomíme rodiče. Věnujete se i telefonátům, které nezapadají do kompetence strážníků městské policie? Každý občan má právo obrátit se na městskou policii se žádostí, případně s informací a my jsme povinni na to v mezích zákona reagovat. Pokud známe odpově, nebo ji můžeme někde rychle zjistit, operační středisko odpoví. Jsou mezi volajícími i tak zvaní notoričtí telefonisté, kteří ventilují svoje zdánlivé problémy několikrát za týden? Ale ano, známe v Kroměříži i takové. Rozlišíme je už po hlase, ale jednáme s nimi slušně, v žádném případě je neodbudeme položením sluchátka. Jen se snažíme o to, aby dlouho neblokovali linku. Jedním z takových případů je paní, která nám opakovaně oznamuje, že v restauraci Oskol konzumuje mládež tvrdý alkohol a prodává i na místě užívá drogy. Nikdy jsme nic podobného po prověření nezjistili. Které oznámení jste v poslední době úspěšně vyřešili? Zavolala nám paní, že na sídlišti Slovan našla a 12

13 ZPRÁVY Z RADNICE hlídá asi tříleté plačící dítě, které určitě jeho maminka někde hledá. Okamžitě jsme vyjeli na místo. Dítě dokázalo říct, čí je a kde s rodiči bydlí. Přes informační systém jsme byt našli, ale nikdo nebyl doma. Když se pak hlídka rozjela po sídlišti, už viděla ženu, která zoufale hledá a volá dítě. Šla z návštěvy, zapovídala se s kamarádkou a nepostřehla, že se dítě zaběhlo. To ztratilo na sídlišti orientaci a už se nedokázalo vrátit. Nebylo to úmyslné, vše dobře dopadlo. Do kterých lokalit jste nejčastěji voláni? Jsou to samozřejmě noční provozy diskoték, kde se schází větší množství mládeže, někdy pohostinství, v nichž si pozdní návštěvníci po nemírné konzumaci vyřizují osobní účty a ruší noční klid. Jedním z možných řešení by mohlo být rozšíření kamerového systému. Předmětem letošního projektu, který přispěje ke zklidnění situace a snížení výskytu trestné činnosti, je instalace dalšího kamerového bodu před diskotékou Music Club Slady a zavedení veřejného osvětlení v přilehlém parčíku. Samotná přítomnost kamery už působí psychologicky. Není to už anonymní dav, ale člověk, kterého lze pro porušení zákonů spolehlivě identifikovat. A osvětlení temného prostoru rovněž odstraní obavy obyvatel, kteří tudy ve večerních hodinách musejí KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 procházet. Navíc osvětlení podpoří kameru a ta tím pádem,lépe dohlédne na místa, která dosud poskytovala ochranná křídla různých živlům. Požádali jsme už o dotaci na tento projekt, jehož hodnota se pohybuje kolem korun, a nyní očekáváme její vyřízení. Další projekt, na němž Městská policie v Kroměříži pracuje, se nazván Bezpečná domácnost. Je především zaměřený na seniory vyššího věku. Nabízí jim instalaci bezpečnostního řetízku na dveře a panoramatického kukátka a nálepku s výraznými pokyny co udělat, než někomu otevřu dveře bytu. Je to obrana proti zlým lidem. Ti dokážou zneužít staré spoluobčany a pod různými záminkami (prodej zboží, nečekaná výhra, kontrola plynoměru nebo elektrospotřebičů, či pouhá žízeň) jim vniknou do bytu, obyvatele zavřou do koupelny, nebo spoutají a byt vykradou. Projekt by měl být plně hrazený z prostředků dotace, senioři by neplatili vůbec nic. Instalaci by provedla specializovaná odborná firma za přítomnosti městských strážníků, aby se zdůraznil význam celého záměru. Ti také předvedou instruktáž o ochraně seniorů, uzavřel ředitel Miloslav Skřebský. M. Karásek MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE Dne 31. ledna dopoledne přijalo operační středisko městské policie telefonické oznámení, že od obchodního domu Billa bude odjíždět osobním motorovým vozidlem řidička, která je pod vlivem alkoholu. Byl uveden i popis vozidla a jeho registrační značka. Na místo vyslaná hlídka uvedené vozidlo spatřila, jak projíždí ulicí Moravskou. Hlídka vozidlo za použití světelného výstražného zařízení zastavila. Provedenou dechovou zkouškou byl u řidičky zjištěn alkohol v krvi. Celý případ si k dořešení převzala Policie ČR. Další oznámení pro podezření na jízdu pod vlivem alkoholu přijalo operační středisko městské policie 21. února v odpoledních hodinách. Jednalo se o to, že oznamovatel viděl řidiče, jak s osobním motorovým vozidlem naboural do stromu blízko loděnice u Bagráku a z místa nehody odjel. Vyslaná hlídka při příjezdu k uvedenému místu spatřila podezřelé vozidlo v blízkosti obchodního domu Kaufland. Jeho řidič při spatření policejního vozidla zastavil u kraje vozovky. Byl hlídkou městské policie vyzván k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v krvi. Řidič se ještě před provedení zkoušky k požití alkoholu před jízdou přiznal. Navíc u sebe neměl ani potřebné doklady k řízení motorového vozidla. Celý případ byl předán k dořešení hlídce Policie ČR. Dne 31. ledna večer zpozorovala operátorka městského monitorovacího systému, jak se neznámý mladík ze skupinky mládeže, jdoucí Ztracenou ulicí, pokouší za pomoci dalších dvou kamarádů vyšplhat na dopravní značku umístěnou na stěně jednoho domu. Přitom plechovou značku vytrhl ze zdi. Uvedená skupinka pokračovala Vodní ulicí. Mladík se ještě jednou pokusil vyšplhat ke značce umístěné na Komenského škole. To se nepodařilo (asi horší fyzická kondice). Celá skupinka byla zastavena na Vejvanovského ulici. Během vyšetřování na místě mladík podezřelý z poškození značek popíral, že by se něčeho takového dopouštěl, i když celé jeho jednání je zaznamenáno. Celá událost byla proto postoupena správnímu orgánu i s důkazním materiálem. Dne 9. února ve večerních hodinách oznámil občan, že na Třasoňově ulici v Kroměříži vidí nějaké mladíky psát něco po trafostanici. Na místo byla ihned vyslána hlídka městské policie. Po příjezdu hlídky byl na místě zadržen mladík, který se k uvedenému činu přiznal. Tím došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu a celá věc byla předána hlídce Policie ČR. 13

14 Základní škola Slovan je druhou Bezpečnou školou v České republice Prestižním titulem Bezpečná škola (Safe School) se může od 20. února 2008 honosit kroměřížská Základní škola Slovan. Vedení školy za účasti představitelů města, zástupců Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších hostů tento den slavnostně podepsalo certifikát, který stvrzuje členství největší kroměřížské školy Slovan ve společnosti pouhých dvaceti škol na celém světě, které mohou být díky trvalým opatřením zaměřeným na protiúrazovou prevenci označovány jako Bezpečná škola. V České republice jsou přitom takové školy pouze dvě a není náhodou, že obě se nacházejí v Kroměříži. Základní škola Slovan získala prestižní titul poté, co se zapojila do stejnojmenného projektu WHO a splnila přísná kritéria směřující k vytváření bezpečného a zdravého prostředí ve škole. Tento projekt Světové zdravotnické organizace je poměrně mladý, což potvrzuje i to, že titul Bezpečná škola byl na celém světě udělen pouze dvaceti školám. Slovan je teprve druhou Bezpečnou školou v České republice a je neuvěřitelné, že tou první je rovněž kroměřížská škola - Zachar. To opravdu svědčí o ŠKOLSTVÍ výjimečnosti vašeho města a jeho přístupu k aktivitám na poli bezpečnosti, uvedla Alena Šteflová, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice. Podle ní tato skutečnost není náhodná. Kroměříž je také v síti Zdravých měst, je prvním městem ve střední a východní Evropě, které splnilo náročná kritéria projektu Bezpečná komunita, a je zřejmé, že veškeré aktivity jsou dány systematickým přístupem celého města, škol, institucí a zdejších lidí, je přesvědčena Alena Šteflová. Slavnostního aktu se zúčastnil také Max Vosskuhler z Mezinárodního výboru WHO pro projekt Bezpečná škola. Počet žádostí o designaci se každým rokem zvyšuje, ovšem kvalita projektů zdaleka nebývá vždy na patřičné úrovni. Projekty zkrátka neobsahují to, co se ve školách skutečně děje. Kvalita aplikace školy Slovan je ovšem v porovnání s jinými výjimečně dobrá. Dokonce plánujeme, že zdejší program použijeme jako příklad správně provedené aplikace pro Bezpečné školy na celém světe, uvedl Max Vosskuhler. Max Vosskuhler z Mezinárodního výboru WHO pro projekt Bezpečná škola (vpravo) a ředitel Základní školy Slovan Jaroslav Němec podepisují certifikát opravňující školu k užívání titulu Safe school. Foto: -kam- 14

15 ŠKOLSTVÍ KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 Žáci školy si v rámci výuky o bezpečnosti formou hry připravují názorné pomůcky. Foto: -kam- Město Kroměříž pracuje na projektu Bezpečná komunita již od roku V roce 2003 jsme právě z rukou Maxe Vosskuhlera přijali titul Bezpečná komunita, jehož součástí projekt Bezpečná škola je. Bez aktivního přístupu širokého spektra osob a institucí, z nichž nejvýznamnějšími jsou právě školy, bychom se ale v oblasti protiúrazové prevence nikdy tak daleko nedostali. Cílem naší prevence je pomocí propracovaného sytému naučit děti, jak se mají chovat, aby nebezpečí úrazu předešly, dodala místostarostka Kroměříže Jarmila Číhalová, která má projekt Bezpečná komunita na starosti. -pz- Max Vosskuhler z Mezinárodního výboru WHO pro projekt Bezpečná škola a Veronika Benešová z Centra úrazové prevence při 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy mezi dětmi při prohlídce ZŠ Slovan. Foto: -kam- 15

16 16 SPOLEČNOST Neziskovým organizacím ve Zlínském kraji již slouží speciální portál Ostrý provoz nového portálu pro neziskové organizace Zlínského kraje byl spuštěn v pondělí 11. února. Portál by měl sloužit pro komunikaci a také prezentaci neziskových organizací, budování partnerství mezi krajem a neziskovými organizacemi. Web bude obsahovat databázi neziskovek kraje, kdy registrace a veškeré funkce jsou pro NNO zdarma. Neziskové organizace mají příležitost údaje o své organizaci samy spravovat a aktualizovat, dále mají možnost ukládat do kalendáře pořádání svých akcí, které se zobrazí ve společném kalendáři, a v neposlední řadě zde mohou publikovat své vlastní články, např. z uspořádaných akcí. Kraj bude moci na tomto portálu shromaž ovat a podávat kompletní informace, např. o dotacích krajských, státních, ale také z EU, a to pro celý neziskový sektor Zlínského kraje. Webová adresa: zlk.neziskovka.cz Zastřešené pódium bude stát na Velkém náměstí i letos Také v letošním roce bude stát na kroměřížském náměstí zastřešené pódium. Radní města schválili, že nechají tuto konstrukci tak jako v uplynulých letech umístit v horní části Velkého náměstí, a to od 3. března do 1. prosince. Pódium bude v průběhu celého roku sloužit jako zázemí nejrůznějším kulturním a společenským akcím. Podle vedoucího odboru služeb Lamberta Hanzala byl termín montáže a demontáže volen s ohledem na plán akcí ve městě. První akcí konanou na ploše Velkého náměstí je velikonoční jarmark s doprovodným kulturním pásmem, který pořádá radnice v pátek 14. března. Demontáž je na žádost odboru kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče posunuta na dny následující po vánočním jarmarku lidových řemesel a vánočním pásmu pro děti, které proběhnou při příležitosti rozsvícení vánočního stromu ve čtvrtek 27. listopadu, informoval Lambert Hanzal. Podle něj ovšem může být pláš střešní konstrukce demontován i v dřívějším termínu v závislosti na klimatických Foto: -kam- podmínkách. -pz-

17 ŠKOLSTVÍ KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2008 Herní kroužek ve škole práce s nadanými dětmi Co si představíte? Ve škole se hraje! To jako s panenkami? Nebo s autíčky? Nebo? Samá voda! Třída jablíček ve sportcentru 17 V Herním kroužku na ZŠ Zachar se jedenkrát týdně scházejí děti, které mají zájem rozvíjet své nadání. Jedná se o žáky tříd. V kroužku řeší dřevěné hlavolamy lehké a střední obtížnosti, tangramy, početní SUDOKU, sestavují modely stavebnice GEOMAG, v počítačové učebně hrají strategické hry, někteří se pokoušejí zvládnout IQ testy různého zaměření. Hry jsme dostali od společnosti Mensa ČR při loňském Dni her s Mensou, kdy si žáci i dospělí měli možnost otestovat svoje schopnosti. Nadaným dětem se věnujeme i ve vyučování. Pracují třikrát týdně v malé skupince s asistentkou, která jim spolu s třídní učitelkou připravuje takovou práci, aby rozvíjela konkrétně jejich nadání. Navíc mají jedenkrát týdně nepovinný předmět Rozvoj nadání. Princip tureckého přísloví Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš je smyslem práce s nadanými dětmi. A. Skopalová Poslední lednový týden se ve sportcentru v Kroměříži uskutečnilo společné cvičení rodičů s dětmi z MŠ Gorkého Kroměříž. Jak vůbec myšlenka pořádat takovou akci vznikla? Spolupráce rodičů se školkou byla, je a vždycky bude důležitá jak pro celý chod mateřské školy, tak hlav- ně pro děti. Z nápadů šikovných rodičů už vznikl nejeden úspěšný program, a se jedná o exkurze nebo jiné zajímavé návštěvy. Maminka Jitka Stehlíková ve spolupráci s učitelkou ze třídy jablíček připravila společné odpoledne plné zážitků ze cvičení na balónech. Paní Stehlíková je fyzioterapeutka, která tvrdí: Není potřeba diskutovat o tom, že pravidelná pohybová aktivita vede ke správnému motorickému vývoji dětí a cvičení na labilních plochách (velký či malý míč, trampolína, nestabilní plošiny apod.) navíc přispívá ke správné funkci svalů, jež drží člověka ve vzpřímené poloze. Společně pak se správně naučeným dýcháním lze významným způsobem předcházet bolestem v pohybovém systému v dospělosti. Proto se rezervovala tělocvična ve sportcentru. Maminky a jeden tatínek se svými dětmi si pod odborným vedením Jitky Stehlíkové vyzkoušeli řadu nápadů při cvičení na různě velkých balonech. Nutno dodat, že jsme se přitom všichni dobře bavili. Za odměnu dostal každý účastník jablíčko. Poděkování všech patří paní Stehlíkové a jejímu synu Sašovi za velmi pěkné, zábavné i poučné odpoledne. A. Čadová za MŠ Gorkého Kroměříž

18 NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI KONCERTY Středa 12. března od 9 h - Okresní kolo národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje. Sál ZUŠ Kroměříž. Pátek 14. března od 8.30 h - Krajské kolo národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír. Sál ZUŠ Kroměříž. Sobota 15. března v 19 h - Mário Biháry - koncert romského nevidomého klavíristy a zpěváka. Klub Starý pivovar Kroměříž. Čtvrtek 27. března v 19 h - Koncert pěveckého sboru AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Klub Starý pivovar Kroměříž. Pondělí 31. března v 17 h - Umělecké mládí v Domě kultury - komponovaný pořad. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříž. Úterý 8. dubna v 19 h - Koncert komorních souborů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Přístavba Domu kultury Kroměříž. Pátek 11. dubna v 19 h - Eva Emingerová a JAZZ SWING Holešov - jazzový koncert. Společenský sál Domu kultury Kroměříž. Středa 16. dubna v h - Koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Sólistka: Tamara Trajani, Rakousko; dirigent: Konstantin Schenk, Rakousko. Divadelní sál Domu kultury Kroměříž. Čtvrtek 17. dubna v h - Pražský výběr 2. Koncert. Divadelní sál Domu kultury Kroměříž. JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ Navštivte: Úterý 11. března v h - Hudební vizitka na vernisáži Zuzany Volákové. Kavárna Slavia Kroměříž. Neděle 23. března v h - Velikonoční setkání. Vystoupí Combo strýca Ahmeda. Večer oživí místní baviči a hudebníci. Restaurace Oskol Kroměříž. Připravujeme: Neděle 6. dubna v 15 h - prezentace Jazz Clubu v programu Odpoledne v rytmu. Hotel Moskva Zlín. Úterý 8. dubna v h - Hudební vizitka na vernisáži Jitky Jarmárové a Milana Šandy. Kavárna Slavia Kroměříž. Neděle 24. dubna v h - Výroční večer Jazz Clubu KM. Vystoupí Tradicional Band Nové Hvězdlice. Restaurace Oskol Kroměříž. Jsme pro všechny generace * Rádi vás uvítáme * Přejeme veselé Velikonoce * HUDEBNÍ AKADEMIE Středa 2. dubna v h - Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna. (Ernst Haeflinger, Maria Stader, Josef 18 Greindl). Poslechový pořad v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska. PŘEDNÁŠKY, BESEDY Sobota 15. března v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ vás zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad dotazy posluchačů v rámci cyklu Tvore lidského stupně, staň se člověkem. Jde o biotroniku, což je vedle léčby i lidským hledáním nejen životní filozofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska. Úterý 11. března v 17 h - RNDr. Ivana Gabriela Vlková, Th.D. OP: Co působí a jak se projevuje Duch svatý podle Písma. Pořádá Česká křes anská akademie, místní skupina Kroměříž. VÝSTAVY Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech období a technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměřížska. Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické nálezy z regionu - například keltské osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum Kroměřížska. Slunce v krajině - pastely a oleje akademického malíře Zdeňka Marčíka. Malíř, grafik a medailér Zdeněk Marčík se narodil v Nové Dědině. Výstava potrvá do 30. března. Malá galerie Muzea Kroměřížska. Jan Bureš ml. - Fotografie. Výstava potrvá do 19. dubna. Galerie Kavárna SCÉNA, Dům kultury Kroměříž. Kroměříž očima dětí -Výstava výtvarných prací dětí a žáků Základní školy a mateřské školy speciální Kroměříž. Vernisáž se koná 17. března v 9 h v Knihovně Kroměřížska. Jarní výstava - prodejní výstava prací dětí, rodičů a pedagogů ZŠ a MŠ speciální Kroměříž. Koná se 17. března od 9 do 16 hodin v Knihovně Kroměřížska. Dvě tváře Íránu ve fotografiích Jana Sladkého. Vernisáž se koná 13. března v 17 h v Muzeu Kroměřížska. Výstava potrvá do 15. června. Vzkříšení - kresby a malby Zuzany Volákové. Pořádá Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska. Vernisáž se koná 11. března od 17 h. Kavárna Slavia Kroměříž. Výstava potrvá do 4. dubna. Doteky orientu - výstava užitého umění ze sbírek muzeí Zlínského kraje. Vernisáž se koná 13. března v 17 h v Galerii v podloubí Muzea Kroměřížska. Na výstavě jsou představeny sbírkové předměty původem většinou z Číny, Japonska (porcelán a keramika z 18. a 19. stol.), Íránu, Turecka a oblasti Egypta. Výstava potrvá do 15. června. DIVADLO Čtvrtek 13. března v 19 h - Jako jedna rodina. Komedie o tom, co se může přihodit, když muž radikálně změní svůj život. Uvádí Divadlo bez zábran Praha. Jen na předplatné. Klub Starý pivovar.

19 Pátek 14. března v 19 h - S tvojí dcerou ne - bláznivá komedie o stereotypu v manželství od kroměřížského rodáka Antonína Procházky. Uvede Divadelní soubor Sokol Kroměříž. Sokolský dům, tř. 1. máje, Kroměříž. Neděle 16. března ve h - Kocour Modroočko - uvádí Divadlo Krapet Praha. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. Sobota 5. dubna v 18 h - Dlouhý, Široký a Krátkozraký - uvádí Divadlo Járy Cimrmana. Divadelní sál Domu kultury Kroměříž. Neděle 6. dubna ve h - Michal je kvítko - nový pořad Michala Nesvadby. Divadelní sál Domu kultury Kroměříž. Pondělí 7. dubna v h - Alma de Groen: Mrchy aneb Řekni mi pravdu o své lásce. Hrají N. Divíšková, L. Skopalová, D. Batulková a D. Blahová. Přístavba Domu kultury Kroměříž. ZÁBAVA Pátek 14. března v 19 h - Orientální show - kouzlo Orientu, podmanivá hudba, krásné kostýmy, tance profesionálních i amatérských tanečnic. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. Pondělí 17. března v h - Talk show Heleny Vondráčkové za asistence moderátorky Jitky Asterové v pořadu, kde mohou i diváci pokládat Heleně otázky. Jedná se o program recitálového typu - reprodukovaná hudba se živým zpěvem. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. Úterý 26. března od 8 h - Krajské kolo festivalu poezie Wolkrův Prostějov - přehlídka sólových recitátorů a divadel poezie a souborů uměleckého přednesu inscenujících literární text. Přístavba Domu kultury v Kroměříži. Pátek 28. března v 17 a 20 h - SHOW DANCE aneb Kroměřížské hvězdy tančí. Taneční přehlídka standardních a latinskoamerických tanců. KST SWING Domu kultury, TK GRADACE. Společenský sál Domu kultury v Kroměříži. SVČ ŠIPKA SVČ ŠIPKA: Úprkova 3268, Kroměříž, tel , 14. března od 18 do 20 h - Diskotéka pro děti. Sál SVČ. Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost zdarma. Středy jsou vyhrazeny maminkám na mateřské dovolené. Zahájeny sobotní brigády na botanické zahradě. MC KLUBÍČKO Areál MŠ, Kollárova ul. 3945, Kroměříž. Pondělí 10., 17. a 31. března od 9 do 13 h - Klub miminek - vyhrazeno pro maminky s dětmi od 0 do 12 měsíců a jejich sourozence. Sobota 15. března od 9 do 12 h - Bazar letního oblečení a sportovních potřeb. Pondělí 10., 17. a 31. března - Ekohrátky. Středa 12. a 26. března - Hravé odpoledne pro rodiče s dětmi od dvou let. Středa 19. března - Želvičkové odpoledne - rodiče a děti se speciálními potřebami - výtvarná dílna, ubrousková technika. Čtvrtek 13., 20. a 27. března - Předporodní příprava s Alicí Hroncovou. KINO NADSKLEPÍ března - Americký gangster - americký thriller. Po jen v 17 h, ostatní v 17 a h března - Já, legenda - americké akční sci-fi. V 17 a h března - Monstrum - americký katastrofický thriller. Po jen v 17 h, ostatní v 17 a h března - Asterix a olympijské hry - španělskoněmecko-francouzská rodinná komedie. Český dabing. Jen v 17 h března - Sweenwy Todd: Ďábelský holič z Fleet Street - americké drama. Jen v h března - Michael Clayton - americký thriller. Jen v h března př. n. l. - americký historickodobrodružný film. V 17 a h. 31. března - 2. dubna - RAMBO IV. - americký akční thriller se S. Stallonem. V 17 a h dubna - Nejkrásnější hádanka - nejnovější česká pohádka Z. Trošky. Jen v 17 h dubna - O rodičích a dětech - nová česká komedie V. Michálka. Jen v h. KINO MLADÝCH 15. března - Jak stařeček měnil - české pásmo krátkých kreslených pohádek. 29. března - Čarodějné pohádky - české pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky. Představení začínají vždy v h. VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA 10. března - Jan Saudek - česko-americký celovečerní dokument o světově uznávaném fotografovi. 17. března -... a bude hůř - české drama. Představení začínají vždy v h. JASPIS - KLUB MLADÝCH Moravcova 430/16, tel Setkání v Po a St ve 14-20h; Út a Čt ve 13 až 17 h. Středa 12. března - Poslechovka - přines si své oblíbené CD. Středa 19. března - Turnaj podle výběru. Středa 26. března - Kino Jaspis. 19

20 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul. 12. března - Bavorské zámky - video manž. Šmídovi. 19. března - Čína - snímky Helena Hanáková, CK LENA. 26. března - Kanada - snímky pí Plachá. 2. dubna - Kloboucko a okolí Červené Lhoty - foto dr. Voňka. 9. dubna - České a Slovenské hory - foto p. Pospíšil. Manželské vraždění Ve dnech 28. a 29. února vidělo v Klubu Starý pivovar okolo dvou set diváků premiéru nové hry Divadelního spolku Kroměříž s názvem Manželské vraždění v překladu Michala Lázňovského. Komorní tragikomedie Erica Emmanuela Schmitta, jež měla svou první premiéru v září 2003 v Paříži, je dnešním pohledem na manželství. Na to manželství, o němž se často říká, že je zastaralou institucí a je zpochybňováno, ale bez něhož si svůj život nedovedeme představit. Jediní herci na jevišti, Jana Štěpánová jako Líza a Jiří Kašík coby Gill, nám ve skvělém dialogu stále nutili otázku: mohou ti dva spolu vůbec žít? Režie kroměřížských ochotníků se opět ujal Láry Kolář. Udržet jenom ve dvou na jevišti diváky v napětí během celého představení zvládnou pouze opravdu dobří herci, asi takoví, jako Jana Štěpánová a Jiří Kašík, protože jim se to povedlo skvěle. H. Fialová 20 Pozvánka na velikonoční jarmark lidových řemesel V pátek 14. března od časných ranních hodin nabídnou řemeslníci a prodejci na Velkém náměstí Foto: -kamv Kroměříži tradiční různě zdobené kraslice, slámové výrobky a dekorace, řehtačky, medovníky, dřevěné ozdoby, proutěné výrobky, keramiku, velikonoční marcipány a perníky, vizovické pečivo, staročeský perník, výrobky z přírodního korku, vyšívané ubrusy a polštá- Kroměřížané nahlédli do Valdštejnovy doby ře, výrobky kovářského kumštu a mnoho dalších. S jarními a velikonočními písněmi, tanci a zvyky se představí slovenský dětský folklórní soubor BORINKA z Ponitranského regionu. Výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho doba navštívili 21. února členové Klubu UNESCO Kroměříž a Švabinského kruhu přátel výtvarného umění. Jedinečná expozice přibližuje výjimečnou postavu české historie a evropských dějin a její životní dráhu. Součástí zájezdu byla prohlídka Valdštejnského paláce, kde sídlí horní parlamentní komora, včetně přilehlých salónů, v nichž probíhají přijetí zahraničních delegací. Návštěva by nebyla úplná, kdyby Kroměřížští nezavítali rovněž do prostor Parlamentu ČR, kde se jim dostalo odborného výkladu o historii budovy, parlamentu a celé této význačné pražské lokality. Procházka předjarní Kampou nebo po Karlově mostě jen umocnila dobré dojmy ze zájezdu. -kam- Foto: -kam-

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě Na kříži v k.ú. Rozdrojovice Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice 1 Michal DROZD, David HALÁMEK, David RELICH Ve spolupráci s Liborem ELEFANTEM a Vlastimilem SMEJKALEM Brno, 23.06.2014 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR výstavba fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR obsah 1) Obsah 2) Představení Projektu VICTOR Návrh realizace projektu Podpora a význam

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více