Duchovní cvičení P. Elias Vella klášter Želiv. Učednictví cesta k následování Krista Sobota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duchovní cvičení P. Elias Vella. 22. 10. 27. 10 2011 klášter Želiv. Učednictví cesta k následování Krista. 22. 10. Sobota"

Transkript

1 Duchovní cvičení P. Elias Vella klášter Želiv Učednictví cesta k následování Krista Sobota Nestačí o Ježíši něco vědět, je důležité se s ním setkat. Každé setkání s kýmkoli je zkušeností. Prema z řečtiny, je to slovo, které Bůh řekne konkrétnímu člověku Má význam jen pro něho. To slovo je setkání s Ježíšem. - otevřít srdce (slova JP II), být připraven, nebýt rozptýlen - následuj mě. To je učednictví. V bibli je spousta příkladů putování (Izrael do zaslíbené země, Josef s Marií do Betléma ) S Ježíšem se mohu setkat v různých podobách 1. Ježíš uzdravující. Přicházím a žádám o uzdravení sebe, rodičů, dětí. Toto je přímluvná modlitba. Je třeba vytrvat v žádání. Bůh vždy naslouchá. Protože jsem jeho dcerou, synem. Bůh dává. Bůh nemusí dát to, co chci, ale to co potřebuji. 2. Vyšší stupeň setkání je s Ježíšem učícím, s Ježíšem Mistrem. Ptám se, co mám dělat já. Takto se setkal s Ježíšem například Nikodém. Začínám Ježíše následovat. 3. Setkání s Ježíšem jako přítelem. 4. Setkání s Ježíšem jako pánem svého života. Jsem ochoten mu odevzdat vše. Na tomto semináři se budeme zabývat pouze druhým stupně setkávání s Ježíšem. Příkladem je putování dvou učedníků do Emauz. Lukáš 24. kap. od 13. verše Neděle Zůstávat na místě, zahleděný do svých starostí a nestarat se o to, co říká Ježíš. To způsobuje sobectví, zahleděnost. Příklad s velbloudy žijícími v oáze. Jeden zahlédne kometu a chce za ní jít. Ostatní mu říkají, že je blázen, že na poušti zahyne a stejně nic neuvidí. Zůstávat v oáze. Toto se stalo i Izraelitům, když putovali do svaté země. Zůstali v Jerichu několik měsíců. Už se jim odtud nechtělo. Toto se stává i mě. S Ježíšem se někdy setkávám, v neděli při mši, při modlitbě. Nedělám vážné hříchy, odpustil jsem tedy jsem celkem v pořádku. Vystoupil jsem z údolí, ale nestoupám již nahoru. Zůstávám v půli cesty, v oáze. Vstát a jít ale je vlastně jediná možnost. Příkladem cesty je cesta emauzských učedníků. Cesta má 2 části. Do Emauz a do Jeruzaléma. Emauzy jsou malá ohrazená vesnice, může představovat mě. Uzavřenost v Emauzech. Tam je přežití, peníze, dům, bezpečí. Naproti tomu v Jeruzalémě tam je vize, naděje. Vztah k Ježíši může mít různou podobu. Mohu být pouze součástí davu. Jenom ho pozoruji, zdálky. Kromě davu se Ježíš setkával také s učedníky. Ti mu naslouchali, byli mu blíž. Ti dva, co putovali do Emauz, byli dva z jeho učedníků. Byli mu blízko, už pokročili. Vraceli se do Emauz. Svoje nadšení ovšem opustili, nechali ho v Jeruzalémě. Vracejí se ke svému bývalému životu. Právě uprostřed problémů se ukáže, jak jsem zralý. Být s Ježíšem, když ho dav vítal, je snadné. Jít s ním na Kalvárii je mnohem těžší. Kdo Ježíše následuje, mohou se mu dít divné věci, životní zkoušky. Zlý více pokouší ty, kteří jdou za Ježíšem. Nepotřebuje pokoušet ty, kteří jsou na jeho území. Příklad s ptákem v kleci. Má jídlo, pití, nesvítí na něj slunce ani nefouká. Ale jen dokud zůstane v kleci. Pták na svobodě se setkává s různými nebezpečími.

2 Při životní zkoušce je pokušením vrátit se zpět. Takto se zachovali ti 2 učedníci. Naproti tomu Marie Magdalská jde z Magdaly do Jeruzaléma a jde za Ježíšem. Následuje ho na křížové cestě. Dva učedníci byli smutní. I my můžeme být smutní, když vidíme zkoušky, kterými církev prochází (pedofilie, rozpad manželství, krize povolání ) Rozebírali cestou svou situaci, mluvili o ní. Ježíš se k nim připojil, ale oni o tom nevěděli. Stejně tak i mě Ježíš provází v mých těžkostech. I když se mi zdá, že mi nikdo nerozumí, že je všechno proti mně. I sám Ježíš prožil tento pocit. Ale Bůh mě nikdy neopouští, třebaže o tom nevím. Ale často se stává, že nejdu s Ježíšem, ale před ním, nebo za ním. Pokud jdu před Ježíšem, je to stav, kdy očekávám, že Ježíš bude dělat to, co já chci. Já se mám spíše ptát, co chce Ježíš ode mě. Organizuji různé věci, pak žádám Ježíše, aby to dobře dopadlo. Něco si sám naplánuji a Ježíši to předložím k podpisu. To, co se zdá dobré mě, nemusí se zdát dobré Bohu. Opačný případ je ten, kdy já zůstávám pozadu. Jdu potom jinam, nebo mě zajímá něco jiného. Neustále je třeba se porovnávat s Ježíšem, ptát se ho, co mám dělat. Pravý křesťan podá Ježíši čistý papír se svým podpisem. To je úplná důvěra. Ježíš potkal učedníky, oni ho nepoznali. Zeptal se jich: O čem to cestou rozmlouváte On samozřejmě věděl, o čem se baví. Ale chtěl sdílet jejich životy, jejich rozhovor. Pán sice ví, co mě trápí, ale chce, abych mu to řekla. Abych se s ním sdílela. Ježíši je možné říct cokoli, co mě trápí. Sdílet je třeba to, co mám ve svém srdci. V mysli možná vím, že mě Ježíš miluje, ale v srdci to necítím. I toto je nutné Ježíši říci. Ježíš to také Otci říkal, i když v mysli určitě věděl, že ho Bůh miluje. Můžeme svoji modlitbu oživit. Mohu dovolit Ježíši, aby naslouchal tomu, co cítím. Sdílením začínám být uzdravován. Podle některých historiků byl jedním z učedníků sám Lukáš, evangelista. Druhý učedník byl Kleofáš, ten je tam přímo jmenován. Sdílení známe i ze styku s přáteli, ale ti nám nemohou pomoci. Mají své hranice. Úplnou pomoc mohu přijmout pouze od Ježíše. Ježíš mě může posunout dál, nemá žádné hranice. Proto se musíme sdílet s Bohem, aby nám mohl pomoci. Mnohdy, když se dostaneme do problémů, úplně na Boha zapomeneme. Tyto okamžiky využívá ďábel. Musíme se v tuto chvíli podívat do své vlastní minulosti, uvidíme Boha, který pro mě udělal veliké věci. Pro ty dva učedníky byl Ježíš prorokem, protože dělal velké věci. Když visel na kříži, už pro ně prorokem být přestal. My jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Tedy očekávali, že se vše stane podle jejich přání. Že dojde k vyhnání Římanů ze země, tedy nastane politické království. Jedno z největších ďáblových pokušení je to, když nás pokouší proti naději, Když připustím, že nemohu zvítězit, už jsem poražen. Ti dva učedníci bez naděje už neměli potřebu zůstávat v Jeruzalémě. Ďábel pokouší po linii věřit v Ježíše ale ne v církev, věřit v Boha ale ne v Ježíše, věřit člověku ale ne Bohu, nevěřit už ničemu. Toto je vítězství zlého ducha. Samozřejmě je dnešní církev slabá, ale Ježíš to tak chtěl. Vybral si apoštoly, kteří nebyli z nejchytřejších, prostí, normální. Protože chtěl založit církev, která má svá omezení, je slabá. Ve slabé církvi se více projevuje Boží moc. Následovat Ježíše znamená mít víru v něj, aniž bych viděl a dotknul se ho. Věření bez vidění prokázala Marie při zázraku v Káně. Nikdy předtím zázrak neviděla, ale věřila, že Ježíš nemůže tuto situaci přejít bez povšimnutí. Často velmi důvěřujeme různým lidem pilotovi, lékaři. Toto je příklad víry bez důkazů. Ježíš mě také nikdy nezradí, neopustí, nikdy neudělá chybu. Moji situaci dobře zná. Z mé hlavy nespadne ani vlas, aniž by o tom Bůh nevěděl. Učedníci uvěřili, až když viděli zázrak. Maria věřila, aniž předem viděla.

3 Víra vytváří důvěru. Důvěřuji ti Pane, i když tě nechápu. Pane, posilni mou slabou víru. Toto je postoj učedníka. Je krásné slyšet o zkušenostech druhých s Ježíšem, ale musím zakusit vlastní zkušenost. Mnozí začnou cestu, ale nepokračují v ní až do konce. Příklad horníků v dole, kde se stane neštěstí. Šachta je zasypaná, jsou ve tmě. Zvenku přichází pomoc, záchranná četa. Má mapu, zná různé cesty, jak se k zasypaným dostat. Dorozumívají se spolu, zasypaní dostávají pokyny, jak se chovat. Mezi horníky jsou tři skupiny. První skupina nemá žádnou naději. Pomoc nepřijde. Tito lidé si v životě vybírají jiné spasitele, například peníze, drogy, alkohol, jiná náboženství. Druhá skupina věří, že si musí vydat na cestu. Ale je to cesta ve tmě. Bouchají se cestou do hlavy, stoupají do louží. Nakonec se zastaví a řeknou si, že ti, co zůstali na místě, se mají lépe. Takto skončí řada křesťanů. Třetí skupina jde dál, přestože si rozbijí po cestě hlavu nebo ztratí boty. Zpívají aleluja, i když jsou v temnotě. I my jdeme v temnotě tohoto života. Víra je to, že věřím ve světlo, i když ho nevidím. Dva učedníci byli také v temnotě, sice šli, ale neměli naději. V tu chvíli Ježíš přebírá vedení. Už se nestaví cizincem, ale stává se učitelem. Ježíš připraví učedníkům šok, řekne: Jak jste nechápaví. Dost možná se tento výraz dá chápat i jako jak jste pitomí. Tento výraz používá Ježíš v bibli častěji. I my jsme pitomí, když nemyslíme na své poslední dny. Hromadíme bohatství na zemi, ale ne na nebi. Budovat dům na skále je rozdíl od budování na písku. Skála je v tomto případě láska, vztahy, pokoj, radost. Písek rovná se sobectví, chamtivost. Při první těžkosti dům na písku spadne. Další případ, kdy Ježíš použije slovo pitomý je podobenství o 10 pannách, jdoucích naproti ženichovi. Pět bylo moudrých, pět pitomých. Všechny sice byly učednice, šly za ženichem (Ježíšem), čekaly na něj celu noc. Lampa v tomto případě jsou moje aktivity, to co dělám pro církev, pro farnost. Olej je moje důvěrná blízkost s Bohem. Pokud nemám, olej, k čemu je mi lampa? Radujte se z blízkosti Boží. To je olej. Vaše jména jsou zapsána v nebi to je důvod k radosti. Svoji lampu musím živit modlitbou. Ježíš nepotřebuje moji práci, ale mě. Také učedníci putující do Emauz jsou hlupáci, podle Ježíše musel Mesiáš toto vše vytrpět. Už zde Ježíš učí, že je třeba dělat věci, které nemají smysl v očích světa. Ale Ježíš není zastánce utrpení. Když žil, bojoval proti utrpení. Církev v boji proti utrpení pokračuje. Ježíš prosil Otce, aby nemusel utrpení prožít. Nechtěl ho a nevyhledával ho. Ježíš přijal kříž, aby se stalo něco krásného. Příklad s matkou, která rodí svoje dítě. Pokud nemohl být utrpení ušetřen, tak ho přijal. Ani Otec se z toho utrpení neradoval. Ale skrze utrpení přišlo teprve povstání z mrtvých. Ježíš stále žije. V tom se křesťanství liší od jiných náboženství. Jiní náboženští vůdci jsou mrtví a jejich následovatelé následují pouze jejich slovo. Ale Ježíš stále uzdravuje, utěšuje, je trvale s námi v modlitbě, eucharistii Pondělí Když učedníci slyšeli, že Ježíš musel umřít, byli v šoku. Utrpení samo o sobě není pozitivní. Příčina utrpení je v křehkosti těla. Možná, že příčinou utrpení jsem já sám. Vlastní pýcha může být příčinou narušení rodin. Ale utrpení může přicházet také zvnějšku manžel je agresivní, alkoholik. Utrpení dokáže buď zničit, nebo pozvednou, pomoci vyzrát. Záleží na postoji, který k utrpení zaujmu. Příklad se třemi věcmi, které se chvíli vaří. Mrkev původně tvrdá, pevná varem změkne a dá se rozdrtit. Vejce původně křehké varem zcela ztvrdne. Kávové zrno samo se nezmění, pouze obarví vařící vodu.

4 Petr při svém prvním kázání obrátil lidí. Jak se mu to podařilo? Toto se nepodařilo ani samotnému Ježíši. V čem spočíval ten zázrak? Petr čerpal sílu z Ježíšova utrpení. My sami jsme často v utrpení osamoceni, vyčerpáni, unaveni. Pokud prožívám utrpení s odporem, s odstupem od sebe, veškerá energie z utrpení se ztrácí bez užitku. Pokud bych však měl lásku, trpělivost, tak bude čerpat sílu. Příběh dívky z Česka, se kterou se setkal. Chtěla dva roky po konverzi vstoupit do kláštera. Trochu ji od toho zrazoval, je příliš brzy. Řekla mu, že její touha vstoupit do kláštera je živená utrpením spousty lidí, kteří za komunizmu byli ve vězení, tupeni, mučeni. Pochopila, jak funguje utrpení. Tak jí vstup do kláštera doporučil. Utrpení nemá žádný důvod, ale má řešení. Na otázku proč Bůh mlčí. Když Ježíš volal Bože, proč jsi mě opustil, také Bůh mlčel. Když jsme emocionálně rozrušeni, žádná odpověď nás neuspokojí. Proto Bůh mlčí. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Toto je řešení. Odevzdat se do Otcovy péče. Odevzdáním pozvu Ježíše do svého utrpení. Ježíš může plakat se mnou. Proč mě však Ježíš raději utrpení nezbaví, ale pláče se mnou? Příklad chlapce a maminky, chlapec je nemocný a musí do nemocnice. Chlapci se tam nechce, ale maminka ho tam přesto pošle. Hoch pláče, maminka pláče takém ale pošle ho do nemocnice. Chlapec to nechápe, je na maminku naštvaný. Boží plán je v tom, že utrpení může směřovat k uzdravení. Proto Bůh utrpení připouští, nezbavuje mě ho. Není to Boží rozmar, ale plán. Učedníci jdoucí do Emauz zatím nepřijali smysl utrpení. Příklad jdu po silnici, přes kterou leze slimák. Vezmu klacek a odstraním ho do křoví. Slimák je určitě naštvaný, rozrušený. Já jsem ale spokojená, protože jsem mu zachránila život. Takto jedná Bůh, my jsme v pozici těch slimáků. Písmo není historická kniha, ale kniha spásy. Spása je pro ty, kteří tu knihu čtou, věří, že Ježíšovo jednání je dodnes živé. Ježíš osvobozoval od moci zlého ducha slovem, toto slovo působí dodnes. Jak mohu bibli použít k osvobození? Mohu v bibli najít místo, kde Ježíš prožívá to, co prožívám já. Nebo někdo jiný to prožívá. Jak se Ježíš zachoval? Slovo je stále živé. Mohu prosit Pane, uzdrav mě skrz svoje slovo i dnes. Lze najít místo, kde Ježíš prožívá hněv, smutek, osamělost. Takto ožívá bible, Boží slovo. Boží slovo je jaké déšť, který padá a nevrací se zpátky. Boží slovo je přítomné i v liturgii. Během 24 hodin při mších osloví tím samým slovem mnoho lidí různých kultur, kontextů. Mnohdy se na Boží slovo nesoustředím, projde pouze okolo mě. Ale jak se mohu nesoustředit, když je jedná o Boží slovo? Také ďábel používá bibli, aby nás znepokojil. Tento postup použil i j Ježíše. Stojí psáno svým andělům dá to tobě příkaz, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš ďábla neposlechl, protože ten příkaz nedal Bůh, ale ďábel. Bible ožila ve slovech Ježíše, když vysvětloval emauzským učedníkům, co se na něj v bibli vztahuje. Učedníci stojí před Božím slovem. Bible má odpověď na každou mají otázku. Ale já to nepoužívám. Každý učedník má čerpat ze 3 zdrojů: - živé Boží slovo - eucharistie - Duch svatý Bůh má svobodu, jakým způsobem odpoví na mé tázání. Nemusí to být vždy prostřednictvím bible. Může si vybrat jiný prostředek nebo jiný čas. Není třeba se znepokojovat, že spoustě věcí v bibli nerozumím. Musím začít číst, dokud se nezastavím, ve chvíli kdy zazní Boží slovo, právě ke mně v tuto chvíli. Někdy je problém i v tom, že sice čtu, ale nezapamatuji si. Ale to není na překážku, slovo je lépe mít nikoli v mysli, ale v srdci. Příklad s jídlem i když si nepamatuji, co jsem snědl, jídlo dodává energii. Tak se působením Božího slova mohu pomalu proměnit, aniž bych si to uvědomoval.

5 Správný učedník má bibli používat často. Má ji mít stále při sobě. Bible je pramen živé vody, kdykoli pocítím žízeň, je třeba se napít. Bibli není třeba přečíst celou, není to důležité. Ďábel má z Božího slova strach. Ďábel zná bibli dokonale, dokáže použít text vytržený z kontextu, toto se děje a dělo heretikům ve všech stoletích. Při exorcismu má Boží slovo velikou moc. Pokud jsem pokoušen, zkoušen, je třeba použít bibli. Třeba si přečíst nějaký žalm. Také je dobré prosit Ducha svatého, aby pomohl porozumět tomu, co čtu. Také Ježíš při doprovázení emauzských učedníků používal bibli. Je to pomůcka na cestě. Ježíš chtěl, aby Boží slovo ožilo, proto poukazoval na Mojžíše a další proroky. Byli už blízko vesnice, ale on jakoby chtěl jít dál. V tuto chvíli dal Ježíš učedníkům možnost se rozhodnout, jestli s ním chtějí zůstat. Ježíš sice klepe na dveře, ale záleží na mě, jestli mu otevřu. Příklad muže, který odevzdal život Ježíši. Vella ho osobně zná. Měl špatné dětství, utekl z domova a žil na ulici. V dospělosti se živil krádežemi, byl bezdomovec. Ocitl se v Římě, ve společnosti dalších podobných lidí. Přešli ta mladí lidé, hráli na ulici pantomimu. On se zadíval do jednoho děvčete, radostného a usměvavého. Šel za ní a zeptal se: Odkud bereš svoji radost? Ona mu řekla jestli chceš být šťastný, odevzdej svůj život Ježíši. Odešel odtud, zdálo se mu to jako hloupost. Ale ta slova se ho stále držela. A tak si řekl, že to zkusí, protože už vlastně zkusil skoro všechno. Řekl si, že jeden den nebude krást, že nechá na Ježíši, aby mu opatřil jídlo do půlnoci. Celý den měl hlad, ale vydržel to. Už bylo jedenáct hodin večer, hledal si místo na nocleh. Otevřel si papírovou krabici a uložil se ke spaní. Už bylo Vedle něho spal už jiný bezdomovec, ten se probudil a zeptal se ho, co tam dělá, že ho nikdy neviděl. Dál se ho zeptal, co dneska ukradl. Řekl, že nic, protože chtěl vyzkoušet, jestli Ježíš existuje. A ten druhý bezdomovec mu nabídl jídlo. Po této zkušenosti ten muž změnil svůj život. Bůh se o něj začal starat, nakonec se stal evangelickým pastorem. Často svěřujeme život falešným bohům penězům, počítači, kariéře, hokeji. Je to cokoli, co stavím na první místo. Stále se musím pokoušet dělat to, co mi Ježíš říká. Když otevřu bibli, snadno poslechnu to, s čím souhlasím. Ale když je tam něco, co se mi nelíbí, tak to odsunu stranou jako nepotřebné. Skutečně jít za Ježíšem znamená poslechnout ho kdykoli. Ježíš mě nezradí. Pokoušej se jít po Ježíšově cestě a na jiné neodbočuj. Volba pro Ježíše je volba pro život. Množí, kteří to takto nežijí, jen přežívají. Tyto lidi nazývá Ježíš pošetilci. Někteří lidé žijí jako egoisté, na konci života mají prázdné ruce. Ježíš říká Já jsem dveře. Myslí to jako symbol bezpečí. Dveře mě chrání, před nebezpečím. Příklad se Zacheem. Proč Ježíš volal právě Zachea? Proč Ježíš pozval právě mě na tyto rekolekce? Zacheus se musel rozhodnout. I pro mě platí pozvání. Pozvat Ježíše do svého domu, jako Zacheus pozval Ježíše, nemusí být vždy příjemné. I v mém domě může být chaos. Ale Ježíš mi pomůže udělat pořádek Úterý Učedníci pozvali Ježíše, ať už nejde dál, ale zůstane s nimi. Byl večer, elektřina nebyla, chodit potmě bylo nebezpečné. Kromě toho židé ctili pohostinnost. Mít u sebe Ježíše je vždy velká výhoda, jsme v bezpečí. Ježíš s učedníky lámal chleby, znovu se vrátil k eucharistii. Eucharistie patří k jednomu ze tří zdrojů učednictví. Asi po 300 let od počátku se eucharistie nazývala lámání chleba. Ježíš, i když byl hostem, zde převzal iniciativu a lámal chleba pro domácí. Toto je důkaz, že se skutečně jedná o eucharistii. O eucharistii můžeme přemýšlet ze 6 pohledů: 1. Konsekrace okamžik proměnění chleba a vína v tělo a krev. Konsekrace je propojení s posvátným. Ježíš se celý lidský život snažil stávat jedno s Otcem. Neustále se s ním spojuje.

6 V eucharistii se stává dokonale jedno s Otcem. I my jsme lidé konsekrovaní, zasvěcení. Skrze křest dostali jsme pečeť Ducha svatého. Eucharistie posiluje zasvěcení Bohu. Je třeba přejít od eucharistické zbožnosti k eucharistickému životu. Člověk zasvěcený prožívá celý den na cestě ke svatosti. Buďte svatí jako je svatý váš Otec v nebesích. Být svatý znamená dělat malé věci s velkou láskou matka Tereza. Malé věci například peru, vařím, uklízím, ale s láskou. 2. Jezte mě, pijte mě. Někoho sníst nebo vypít jeho krev znamenalo využít ho, získat z něho sílu. My tedy můžeme využít celou Ježíšovu sílu, štědrost, jemnost, cokoli potřebujeme. Ježíš jako člověk si udělal čas, věnoval se lidem, i když byl unaven (Nikodém, samařská žena, děti ) Odevzdání sama sebe v eucharistii byl vrchol odevzdání. Když dávám sám sebe ku prospěchu druhým, stávám se člověkem eucharistie. Dávat se k dispozici druhým, dávat jim svůj čas, svoji energii, prostředky toto je cesta ke sjednocení s Ježíšem. Musí se ovšem dít s láskou a v lásce, ne v přesvědčení, že tak je to správné. To je cesta do pekla a vede k vyhoření, ochuravění. 3. Společenství s Bohem, s druhými Jsem jedna mysl s Ježíšem. Naše mentalita, naše logika je jiná, než Boží logika. Chodit ke svatému přijímání a neproměnit se to znamená, že svaté přijímání je jen forma zbožnosti. 4. pohled na eucharistii je oběť. Má souvislost s obětí na kříži. Ježíš nás znovu tvoří tím, že za nás prolévá svou krev. Skrze eucharistii se Ježíš úplně ničí, stává se ničím pro náš. Při eucharistii jsme pozvání, abychom sjednocovali své utrpení s obětí na kříži. Musím se učit, aby mé utrpení bylo vykupujícím utrpením. 5. pohled na eucharistii je pomocí umývání nohou. Jan 6. kapitola Ježíš se představuje jako živý chléb, původce eucharistie. Jinak není v Janovi zmínka o eucharistické hostině. Umývání nohou jiným lidem bylo v Ježíšově době velmi neobvyklé. Nohy byly totiž velmi špinavé lidé chodili bosí po ulicích. Nohy si umýval každý sám, docela často. Velkou hrozbou bylo malomocenství, velmi nakažlivé. Proto nikdo neměl odvahu dotýkat se nohou cizích lidí. Proč to Ježíš udělal? Aby apoštolům a nám ukázal, že musíme být pokorní. Eucharistie je svátost lásky. Bez lásky se k ní nedá přistoupit! Toto je kriterium!, kdy jít ke svatému přijímání. Láska by měla být přirozeností křesťana. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. K eucharistii se nechodí proto, že jsem čistý, celistvý, ale proto, abych byl čistý, uzdravený. 6. pohled na eucharistii je adorace. Porovnání 3 směrů křesťanství. Protestanti nás mohou obohatit biblí, Božím slovem. Pravoslaví nás učí, že máme dát větší místo působení Ducha svatého v církvi. Katolíci mohou nabídnout ostatním křesťanstvím adoraci eucharistie. To je bohatství katolíků. Také anglikánská církev adoruje eucharistii, ale jen jako symbol Ježíše, ne jak Ježíše samého. Nyní můžeme zažívat adoraci v podobě eucharistie, na věčnosti budeme adorovat Ježíše přímo. Připravujeme se tak vlastně na to, co budeme dělat celou věčnost. V eucharistii nám Ježíš dává sílu. Ďábel se velmi bojí eucharistie. Příhoda z vymítání ďábla v Brazílii. Eucharistie nás chrání, osvobozuje. Nechat Ježíše vstoupit do svého domu znamená nechat ho vstoupit do svého života. Učedníci putující do Emauz byli od Ježíše daleko, něco bránilo jejich očím, aby Ježíše poznali. Eucharistie je prosvětlila, strhla závoj z jejich očí. Tak v mém životě může eucharistie navrátit směr, abych pokračoval v cestě. Co dělat s rozptýlením, s tím, že před eucharistií nic necítím? Nenech se znepokojit! Já jsem tu pro Ježíše, ne on pro mě. Můžu Ježíši říci Pane, nejsem tu proto, abych dostal radost, pokoj, ale abych dal radost, pokoj, čas Ježíši. I když se mi zdá, že nic nedostávám, dostávám velmi mnoho. Příklad s opalováním. Hodinku se opaluji, mezitím si čtu, spím, piju pivo Za hodinu ale nejsem stejný, ale opálený. Otevřely se jim oči, poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Ve chvíli, kdy ho poznali, on zmizel. Proč? Teď už ho nepotřebují vidět zvnějšku, tělesně. Zůstal v jejich srdcích. Při sekáváních s Ježíšem se potřebuji nejprve přesvědčit, že Ježíš uzdravuje, hledám znamení,

7 zázraky. V další fázi toto už nepotřebuji a mohu s Ježíšem putovat tak, že je přítomný v mém srdci. Kdo věří, zázraky nepotřebuje, kdo nevěří, tomu žádný zázrak není dost velký. Učedníci se podivili. Jak to, že jsme ho nepoznali, když šel s námi? Mysleli jsme, že visí na kříži, ale on už kráčel s námi. Tak je to i s námi. Uprostřed našich těžkostí jde Ježíš s námi. Příběh s rybkou, která hledala oceán. Nikdy ho nenašla, protože byla v něm. Kde jsi Bože? On jde s námi, trpí s námi. Což nám srdce nehořela, když šel s námi a otvíral nám písma? Písmo je jedním z pramenů, kde lze nalézt Ježíše. Dále eucharistie a Duch svatý. Tím končí jedna část cesty z Jeruzaléma do Emauz. Z naděje, očekávání do zklamání a beznaděje. Oni byli unaveni, plni strachu. V tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Už nebyli unaveni, neměli strach z nebezpečí, tmy, zlodějů Kde jsem já na této cestě? Z Jeruzaléma do Emauz nebo z Emauz do Jeruzaléma? Proč se oni vraceli do Jeruzaléma? Měli novinku viděli jsme Ježíše. Když se setkáme s Ježíšem, nemůžeme si to nechat pro sebe. Jak udělat evangelium novým? Třeba říct někomu, co si mi stalo ve světle evangelia? Evangelizace podle matky Terezy je to, že máme Ježíše v sobě a předáváme ho druhým. Není nutné vědět mnoho věcí o Ježíši, ale být s ním Středa Třetí zdroj síly pro učedníka je Duch svatý. Duch byl seslán po Ježíšově odchodu do nebe. Ježíš nám sice zanechal poselství, blahoslavenství, ale jak je mám v realitě žít? Nebojte se, sešlu vám pomocníka. Někdy se zdá, že úkoly, které před náš Ježíš staví, jsou nesplnitelné. Sice víme, co bychom měli dělat, ale je to nad naše síly. Proto Ježíš sesílá Ducha svatého, aby to, co je nad moje síly jsem mohla dělat v síle Ducha svatého. Mnoho vědí, které zde slyším, zapomenu nebo tomu neporozumím. Bez starosti, Duch svatý vše střádá a v pravou chvíli mi to připomene. Působení Ducha svatého je dobře vidět na Petrovi. Nyní žijeme v období Ducha. Dějiny spásy lze rozdělit na 3 období. Období Starého zákona čas Otce. Bůh se představuje jako mocný, který vyhrává války. (Gedeon, Debora, Judith). Období Nového zákona je éra Syna. Ježíš byl vtělen. Bůh se projevuje jako milosrdný. Nyní je tedy období Ducha. Toto období začalo letnicemi a bude pokračovat až do příchodu Ježíše Krista, do parusie. Duch se projevuje charismaty, která má každý z nás. Božího ducha jsem přijal ve křtu a posílil jeho působení při biřmování. Celá církev se stále modlí o vanutí Ducha svatého. Ale Duch musí být ve mně aktivní, nikoli pasivní. Jeho působení záleží na mně. Duch svatý není jako zlý duch. Zlý duch vstupuje dovnitř bez pozvání, pokouší, i když ho nikdo nezve. Duch svatý naproti tomu klepe, ale pokud neotevřu, nebude nic dělat. Příklad s podnikáním. Podnikat lze za pomoci nezákonných metod, ale i v rámci legality. Je třeba prosit Duch a svatého o působení ve všech oblastech života. Duch musí působit v mé sexualitě, v mém manželství, v mé práci. Tam všude je třeba Ducha volat a nechat ho působit. Vyprávění o synovi a otci, kteří orají pole. Uprostřed pole je velký kámen. Otec dal synovi úkol, aby kámen odstranil. On se snažil ze všech sil, ale kámen neodstranil. Šel za otcem, byl znechucen. Řekl mu udělal jsem všechno, co šlo, ale kámen jsem neodstranil. Otec mu ale řekl všechno jsi neudělal. Zapomněl jsi mě požádat o pomoc. Duch svatý je energie našeho života. Je třeba stále prosit o sílu Ducha svatého. Je možné prosit i o nadšení, horlivost, v síle Ducha svatého. Východní církve říkají, že kdykoli se modlíme k Ježíši, on naslouchá, ale nemusí nám dát to, o co prosíme. Jediná situace, kdy budeme vždy vyslyšeni, je při žádosti o sílu Ducha svatého. Taková je síla Ducha. Následování Ježíše nejde samo, hladce. Je to zápas. Zlý duch stále vede svůj boj proti Ježíši a jeho následovníkům. Ďábel byl poražen. Popisuje to Pavel v listě Kolosanům. Ježíš porazil

8 démony a vleče je v triumfálním procesí za svým vozem. Proč ďábel tedy stále bojuje? Je závislý na nenávisti, je to jeho droga, nemůže sám od sebe přestat. Ďábel více pokouší ty, kteří patří do království. Ďábel nabízí různé věci, ale nikdy ne k našemu dobru, i když se to tak ze začátku může zdát. Příklad s uzdravení ne skrze lékaře nebo modlitbu, ale pomocí psychotroniky, léčitelství. Výsledek je sice zdánlivě dobrý, došlo k uzdravení, ale ďábel si to vybere někde jinde a jindy. Ďábel pokoušel i Ježíše, ale on ho neposlechl. Ďábla se nesmíme bát. Ve skutečnosti se ďábel bojí nás, jsme dědicové království. Podle svatého Augustina je ďábel jako pes uvázaný na dlouhém řetězu. Dokud se držíme mimo dosah, ďábel nad námi nemá moc. Příklad s návštěvou ZOO. Na ďáblově území jsme, když žijeme v hříchu. Také zájem o okultismus, spiritismus, je území ďáblovo. V Matouši říká Ježíš učedníkům dal jsem vám moc nad zlými duchy. To je pro ďábla pokořením, ponížením. Být podřízen člověku. Ale neradujte se z toho, že se vám podřizují zlí duchové, ale z toho, že jsou vaše jména zapsána v nebi. Toto zaslíbení Ježíš později rozšířil na všechny, kdo věří. Tuto moc mohu použít, pokud se jedná o útok na mne samého. Pokud se jedná o útok na někoho jiného, je třeba být velmi opatrný. Jak nás ďábel napadá? - pokušení = nabádání k tomu, dělat něco, co dělat nemám - útlak = každý z nás má oblasti života, kde je silný (schopnosti) a oblasti, kde je slabý (slabosti). Ďábel útočí právě tam, kde jsme slabí. Je dobré vědět, kde je to slabé místo, kde je útočeno nejvíce. Pokud si to uvědomím, nemusím se bát použít svoji autoritu věřícího člověka a poslat zlého pryč. Ve jménu svého křtu v Ježíši ti nařizuji, jdi pryč, vrať se k Ježíši. 3 důležité části - ve jménu Ježíše - nařizuji ti - jdi k Ježíši - posedlost = ďábel se zmocní i tělo člověka (mysli pocitů, těla ) Nemůže se ale zmocnit duše člověka, pokud mu sám neotevřu. Otevřené dveře = smrtelný hřích. Zbraně v boji se zlým: 1. svátost smíření velmi silná zbraň, protože je to svátost 2. eucharistie ďábel ji nesnáší, protože to není to hledání moci, ale pokora 3. chvála Boha zlý se bojí člověka, který Boha chválí. Ďábel musí odejít. 4. jméno boží, jméno Kristovo, kříž, Ježíšova krev vyslovením něčeho takového lze bojovat s ďáblem 5. Maria vzývání jejího jména. Zlý, podle apoštola Petra je jako lev, který obchází kolem. Nepřibližujme se do jeho blízkosti a zvítězíme. Meditace o Marii, která nás doprovází za Ježíšem. Proč potřebujeme Marii na cestě? Maria nás nikdy neodvádí od Ježíše, naopak. Protestanti mají z toho obavy, aby je Marie neodváděla od Ježíše. Ona je matkou doprovázející, na své cestě se setkáváme s mnoho znechuceními, pohoršeními. Je třeba ovšem rozlišovat mezi mariánskou zbožností a mariánskými charismaty. Zbožnost je to, že mám někoho rád. Nosím medailky, obrázky, dávám květiny na oltář. Ovšem toto nestačí. Zbožnost musí vést ke zkušenosti, k sekání s Marií v životě. Pokud zbožnost nevede k setkání, stává se prázdnou. Maria ke mně hovoří jako matka, říká mi, co mám dělat. Často chodíme k panně Marii a modlíme se k ní. Ale nejen já se modlím k ní, ale ona se modlí se mnou. Pokud se za někoho přimlouvám, ona se přimlouvá se mnou.

9 Rozlišování dar učedníka. Rozlišovat ovšem není snadné. Boží logika je jiná než ta moje. Jak tedy rozliším, kdy se jedná o Boží vůli? Potřebuji moudrost, světlo, intuici. Kdo mi pomůže dospět k pravdivému rozhodnutí Maria. Třikrát je Maria v bibli nazývána ženou. Proč? Maria je prototyp ženskosti. Maria má intuici. Intuice není logika. Při rozlišování se musíme spíše ptát svého srdce (intuice), nikoli své mysli (logiky). Důvěrný vztah s Bohem. Další prvek ženskosti je intimita, Maria tedy umí dobře doprovodit na cestě k přátelství. Bůh posílá Ducha svatého, ale Maria otvírá mé srdce k přijetí Ducha. Kde je přítomna Maria, tak je přítomen i Duch. Viz navštívení u Alžběty, obětování v chrámu a poznání Simeona a Anny. Maria a Ježíš jsou zobrazováni jako Madona a Pieta. V obou případech je Ježíš slabý, zranitelný, ona ho drží. Maria říká věnuj mi svou slabost, zranitelnost, utrpení. Její syn je velice blízko každé lidské situaci, každému utrpení. Maria je také charisma. Tvá matka a tví příbuzní na tebe čekají. Kdo je má matka a moji bratři? Vy jste moje matka a moji bratři. Jak mohu být Ježíšovou matkou? Přijmu semeno od Otce a nechám Ježíše v sobě růst. Až nastane čas, dovolím mu odejít k ostatním lidem. Takto se může Maria stát charismatem v mém životě. Maria mi slouží zvláště tím, že otvírá mí srdce k vylití Ducha svatého.

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. O cokoli

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více