Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 10/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvod... 3 Co se událo... 4 Nová organizace Peer Deaf Czech... 4 Ohluchlí a nedoslýchaví lidé vnímají postoj státu jako diskriminaci Co se chystá... 6 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících... 6 Indie... 7 Vánoční jarmark... 8 Doba jedová... 8 Troj3Awi... 9 Co se děje v terénu Říjnové akce v CDS Listopadové akce v CDS Co se napsalo Hrozí zrušení daňové úlevy pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Nárok na průkazky ZTP Návrh zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením podepsal prezident ČR Inzerce Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Mgr. Jana Felgerová, Monika Boháčková, Jaroslav Paur, Denisa Lincová Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2011, 10/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení čtenáři, v předchozích měsících jsme Vás informovali o aktuálním dění v oblasti sociálních reforem. Zákony tvořící tuto reformu jsou již schváleny parlamentem i senátem a čekají pouze na podpis prezidenta Klause. I v tomto čísle Metodických listů proto přinášíme informace, které pro Vás budou důležité. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit. My se Vám pokusíme prostřednictvím našich odborných poradců a právníků na Vaše dotazy odpovědět. A nyní trochu zábavy: po dvou letech opět pořádáme Mezinárodní festival pantomimy neslyšících v Brně. Letošní ročník byl negativně ovlivněn finanční krizí, která zmítá celou Evropou. Mnoho souborů, pravidelných účastníků festivalu, nemá dostatek financí potřebných k jejich cestě do Brna. V jednu chvíli jsme dokonce váhali, zda festival poprvé v historii nezrušit. Nakonec jsme se rozhodli, že to riskneme a festival bude! Se svým vystoupením přijedou zahraniční soubory z Litvy, Běloruska a z Izraele. Pasivně (bez vystoupení) se zúčastní také zástupce z Makedonie. Přivítáme rovněž české soubory, a to skupiny Nepanto, P.S.I. a skupinu z JAMU. Podrobný program najdete jak v těchto Metodických listech, tak i na našich webových stránkách. Dovolte mi, abych Vás na 21. ročník Mezinárodního festivalu pantomimy neslyšících srdečně pozvala. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO Nová organizace - Queer Deaf Czech Vznikla nová organizace Queer Deaf Czech, která jej již registrována a schválena u Ministerstva vnitra ČR. Queer Deaf Czech je občanské sdružení, které sdružuje především osoby sluchově postižené (neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé) a osoby hluchoslepé, kteří mají jinou identitu nebo menšinovou sexuální a citovou orientaci. Jedná se především o osoby s orientací lesbickou, gay, bisexuální, transsexuální, intersexuální, queer nebo asexuální. Sdružení se zaměřuje především na rozvíjení společenského života sluchově postižených osob s lesbickou, gay, bisexuální, transsexuální, intersexuální, queer, asexuální nebo jinou menšinovou sexuální a citovou orientací. Sdružení organizuje kulturní, společenské, informační a vzdělávací akce, které podporují porozumění mezi lidmi různých sexuálních orientací a šíří povědomí o odlišných sexuálních orientacích nejen mezi sluchově postiženými (neslyšícími, nedoslýchavými, ohluchlými, hluchoslepými), ale i mezi slyšící většinou. Napsala Michaela Hosnedlová, předsedkyně Queer Deaf Czech Ohluchlí a těžce nedoslýchaví lidé vnímají postoj státu jako diskriminaci Stát diskriminuje početnou skupinu osob se sluchovým postižením. Uvedli to na tiskové konferenci, která proběhla dne 14. září v Praze, představitelé Centra zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Tato organizace jako jediná v ČR začala zajišťovat přepisy mluvené řeči, dosud jich uskutečnila zejména díky podpoře Nadace Vodafone již více než 320, avšak nyní je tato nová sociální služba významně ohrožena. Simultánní přepis mluvené řeči je určen zejména těm osobám se sluchovým postižením, které nekomunikují znakovým jazykem a jejichž mateřštinou je čeština. Jde především o osoby ohluchlé a těžce nedoslýchavé, které dosud byly odkázány jen na nespolehlivé odezírání a to je často vylučovalo z dalšího vzdělávání či účasti na společenských a kulturních akcích. Zatímco na tlumočení do znakového jazyka pro méně početnější skupinu neslyšících, kteří používají znakový jazyk, poskytuje stát již řadu let dotace, byť letos značně omezené, simultánní přepis mluvené řeči nepodpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v dotačním řízení pro letošní rok ani jedinou korunou. A to na základě rozhodnutí, že nepodpoří žádnou novou sociální službu, jejíž poskytovatel neobdržel dotace v minulém roce. Přitom ve vyspělých zemích je simultánní přepis běžnou službou. Teprve díky tříleté podpoře Nadace Vodafone bylo možné tuto službu postupně zavést také v České republice. Nejprve ověřit, ve spolupráci se sdružením Interinfo vytvořit a vyškolit tým přepisovatelů, mezi nimiž je i několik mistrů světa v rychlopsaní, a poté vyzkoušet přepisy na akcích nejrůznějšího 4

5 druhu na mnoha místech ČR. Zvlášť důležitých bylo dosavadních 27 přepisů jednání u soudů, kde je komunikační podpora pro sluchově postižené účastníky kritická. "Tlumočení do znakového jazyka je samozřejmostí, ale ne každý, kdo neslyší, je uživatelem znakového jazyka. Já sice rozumím překladu do znakového jazyka, naučila jsem se to v mládí, ale pak si to stejně musím v hlavě přeložit zpět do češtiny - a protože znakový jazyk využívá jiné prostředky a má jinou lexikální zásobu než čeština, tak nikdy nemám jistotu, jaká slova druhá jednající strana použila, říká ohluchlá Věra Strnadová a dodává: "Když jde například o oficiální jednání o zákonech někde na ministerstvu, pak je každé slovo opravdu důležité. Česká unie neslyšících zaregistrovala u MPSV Centrum zprostředkování simultánního přepisu, ale to po neobdržení předpokládané a hodnotitelskou komisí doporučené dotace nemohlo plně rozvinout svoji činnost. Zajišťovat přepisy alespoň v nejdůležitějších situacích mu umožnila jen pokračující, původně již neplánovaná podpora Nadace Vodafone a menší příspěvky od Konta Bariéry, Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Magistrátu hl. m. Prahy a Pardubického a Jihomoravského kraje. Jsme rádi, že jsme pomohli zavést novou službu, která může významně zkvalitnit život v budoucnu až desítkám tisíc sluchově postižených uživatelů, uvedl ředitel Nadace Vodafone Ondřej Zapletal. Jedním z cílů nadace je přivádět na svět inovativní technologická řešení, pomáhající řešit konkrétní společenské problémy. Nyní ještě dokončují pracovníci Výzkumného a vývojového centra pro mobilní aplikace ČVUT v rámci projektu escribe online přepisovací centrum aplikaci, která umožňuje přepisovat řeč i na dálku, bez fyzické účasti přepisovatele na místě konání akce. Po skončení tohoto projektu v prosinci už ale bude muset být rutinní provoz Centra zprostředkování simultánního přepisu financován z jiných zdrojů. Chceme věřit, že v příštím roce Ministerstvo práce a sociálních věcí již simultánní přepis podpoří, řekl Martin Novák, vedoucí Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN. Hledáme i další finanční zdroje, připravujeme založení sociálního podniku, abychom byli co nejméně závislí na podpoře státu, ale bez ní zatím není možné uspokojit poptávku po simultánním přepisu, který je pro velké množství lidí se sluchovým postižením optimálním komunikačním systémem. Zdroj: 5

6 CO SE CHYSTÁ 6

7 7

8 VÁNOČNÍ JARMARK Hradecký spolek neslyšících srdečně zve na 1. VÁNOČNÍ JARMARK. Pro všechny, kteří mají zájem naladit se na Vánoce. Jarmark se koná ve čtvrtek od 14:30 do 17 hodin. v klubovně Hradeckého spolku neslyšících (ul. Milady Horákové 504, HK 6 zastávka Pod Strání). U dětí do 6 let je povinný doprovod dospělé osoby. INFORMACE: tel./fax: , mobil: , , Městská knihovna v Praze Ústřední knihovna MKP, Mariánské nám. 1, Praha 1 - klubovna Vás zve na přednášku Alternativní medicína 23. listopadu v 16:00 hod. Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Doba jedová Vstup zdarma. Komunikační podpora (tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis) zajištěna. K přednášce jsou vydány pomocné tištěné materiály. 8

9

10 CO SE DĚJE V TERÉNU Říjnové akce v Centru denních služeb Den otevřených dveří Den otevřených dveří pořádá Centrum denních služeb každý rok. Letošní den otevřených dveří v letošním roce připadl na den 5. října. Pan ředitel CDS Pavel Šturm zde přivítal všechny zúčastněné návštěvníky, firmy a také zástupkyni starosty z městské části Prahy 12 Janu Knoblochovou. Ve velké místnosti CDS byla uspořádána velká výstava fotek CDS a PSN, také tu byly vystaveny ruční práce, které vytvořily ženy v Klubu žen. Přítomen zde byl i prezident SNN v ČR Jaroslav Paur, který nedoslýchavým zájemcům provedl kontrolu a případné seřízení a drobnou opravu jejich sluchadel. Vedle toho zde byly vystaveny kompenzační pomůcky pro lidi se sluchovým postižením od firmy Widex. Přítomen zde byl i zástupce firmy ACN, prezentující zde videotelefon. V malém sále byla výstava překrásných obrazů od neslyšící paní Leontýny Prokopové, které je 84 let a stále maluje. Přednáška V prostorách Centra denních služeb proběhla 10. října přednáška na téma Parkinsonova a Alzheimerova nemoc. V českém jazyce přednášel MUDr. V. Tomášek a jeho výklad tlumočila Monika Boháčková. 10

11 Vinobraní a Halloween Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících pořádali dne 22. října akci Vinobraní a zároveň Halloween. Akcí se zúčastnilo 73 osob a 15 dětí, což organizace považuje za velký úspěch. Byly připraveny soutěže jak pro děti, tak i pro dospělé. Při soutěži dětí bylo vytvořeno 8 dvojic. Každá dvojice dětí dostala dýni, kterou si mohly dlabat a vykrajovat na základě vzájemné dohody. Pak proběhla soutěž, kde na základě losování bylo vybráno osm dětí (vždy jedno z každé dvojice), které si dýni se zapálenou svíčkou mohly odnést domů. Ale odměnu dostaly všechny děti. Každé z nich dostalo diplom a balíček s dárečky. Pak byla velká soutěž pro ženy a muže. Vylosovali se tři ženy a tři muži, kteří vytvořili dvě družstva jedno dámské a druhé pánské. Obě družstva soutěžila o to, kdo vytvoří krásnější dýni. Nakonec vyhrály ženy. Poté byla ochutnávka vín. Všem účastníkům se akce líbili. Přednáška V prostorách Centra denních služeb 24. října proběhla přednáška RNDr. Josefa Brožíka na téma Aktuality. 11

12 Listopadové akce v Centru denních služeb Přednáška V prostorách Centra denních služeb 10. listopadu proběhne přednáška z oboru stomatologie. Stomatologie je obor zabývající se stavem dutiny ústní a okolních struktur. Váš zubní lékař tedy nesleduje pouze vaše zuby, ale i ústní sliznici, jazyk, slinné žlázy a tváře. Zubním kazem trpí více než 95% populace, jeho léčba a prevence tvoří největší podíl práce v zubních ordinacích. V českém jazyce bude přednášet Dis. Nicola Brůžková a její výklad bude tlumočit Miloslav Škarda. Bašta v Pečkách Bašta je velká akce, která se odehraje dne 19. listopadu a začíná v 14 hodin. Bude v Pečkách u rybníka v chatičce č. 4. Součástí akce bude tombola, ve které bude hlavní výhrou živý králík. Přednáška V prostorách Centra denních služeb 21. listopadu proběhne přednáška RNDr. Josefa Brožíka na téma - Aktuality a zajímavosti. Klub šipek Klub šipek pořádá dne 26. listopadu v prostorách Centra denních služeb velký šipkový turnaj pro jednotlivce z celé České republiky. Výherci budou odměněni pohárem. Všichni hráči šipek se sluchovým postižením jsou srdečně zváni. Klub turistů Klub turistů pořádá 26. listopadu sobotní výlet do jižní části Prahy. Sraz bude v 13 hodina na stanici metra B - Anděl". Odtud se pojede autobusem č Trasa: Košíře - výhled na Prahu - Motolský hřbitov. Klub žen Dne 29. listopadu je v Klubu žen plánovaná výroba vánočních dekorací. Napsala Denisa Lincová (redakčně upraveno), foto: CDS 12

13 CO SE NAPSALO Hrozí zrušení daňové úlevy pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Vláda na jedné straně připravuje koncepce na zlepšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a na druhé straně navrhuje kroky, které jednoznačně sníží zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ve středu 12. října 2011 projednával Výbor pro sociální politiku PSP ČR vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, sněmovní tisk č K tomuto zákonu jsme dali dvě základní připomínky, bohužel Výbor pro sociální politiku nepřijal žádné usnesení a tím nebyl přijat ani jeden z našich návrhů. První naše připomínka se zabývala zrušením daňové úlevy u dani z příjmu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Musíme se přiznat, že vůbec tomuto návrhu nerozumíme. Vláda na jedné straně připravuje koncepce na zlepšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a na druhé straně jsou navrhovány kroky, které jednoznačně sníží zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Proto považujeme návrh na zrušení této výjimky za špatný a v rozporu s koncepčními kroky Vlády. Druhý náš návrh se zabýval zdaněním loterních společností. Chápeme, že ve společnosti je určitá poptávka po regulaci míst, kde mohou být umístěny různé hrací terminály, a kde mohou působit loterní společnosti. Proti této snaze nemáme žádnou připomínku. Velmi nám však vadí, že návrhem na zdanění loterních společností dojde k porušení základního pravidla, které je běžně uplatňováno v Evropě, ale i jiných částech světa. Když už loterie jsou povoleny, tak jejich výnos má být použit na dobročinné a charitativní účely. Tento trend je více méně celosvětový. Princip, který je navrhován, aby zisky z loterních společností byly příjmem státního rozpočtu, považujeme za nemravný. Je třeba vzít také v úvahu, že přijetím návrhu na zdanění loterií dojde k obrovskému snížení příjmů neziskového sektoru, což nepochybně povede v řadě případů k likvidaci organizací, k propouštění zaměstnanců. To se projeví také v ekonomické situaci ČR. Stát nemá připraven systém dotací jako náhradu za VPÚ. Na druhé straně je potřeba také dodat, že není úplně šťastné, aby stát plně dotoval neziskový sektor, který by se tím stal na něm zcela závislým a vraceli bychom se o mnoho let zpět. Zahraniční zkušenosti hovoří o tom, že často jsou provozovateli loterií přímo neziskové organizace, případně zákon stanoví procento výnosů z loterijních činností pro jednotlivé segmenty veřejně prospěšných činností. Nikde však není, aby stát byl přímo příjemcem výnosů z loterií. Napsal Bc. Václav Krása, NRZP ČR 13

14 Nárok na průkazky ZTP Výjimky z posuzování pro nárok na průkazky ZTP jsou mobilita a orientace, které samy o sobě zakládají nárok na průkaz ZTP v případě sluchového postižení u osob nad 18 let nebo ZTP/P v ostatních případech. Je to stanoveno přímo zákonem č. 155/1995 Sb., což má silnější právní účinnost než vyhláška č. 359/1999. V případě sluchového postižení postačuje nezvládnutí potřeby orientace. To vyplývá přímo ze zákona 34, který zní: Průkaz osoby se zdravotním postižením 34 (1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, se podle jiného právního předpisu12) vydává karta sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). (2) Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). (3) Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. (4) Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob uvedených v odstavci 3. Nezbývá než zdůraznit, že to do toho návrhu zákona bylo přidáno teprve až po našich demonstracích a peticích! Takže ještě jednou díky všem, kteří se angažovali, jeli často i velkou dálku až do Prahy, a svou přítomností k tomu přispěli! Napsala Věra Strnadová 14

15 Návrh zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením podepsal prezident ČR Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci sociální reformy I, podepsal prezident České republiky. Cílem zákona je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním handicapem, snížení nákladů na administraci dávek a zvýšení komfortu klienta. Zákon nabývá účinnosti od 1. ledna Schválený návrh zákona z dílny ministerstva práce a sociálních věcí představuje zásadní změny v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením (OZP), a to především v dávkovém systému. Ze současného a nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy, resp. samosprávy tak od ledna příštího roku vzniknou nově pouze dvě dávky, a to PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU. Systém administrace a samotná výplata těchto dávek bude zajištěna na jednom místě v rámci Úřadu práce ČR, resp. krajské pobočky ÚP. Zákon také upravuje průkazy pro OZP, které nahradí dosavadní průkazy pro přiznání mimořádných výhod. Rozsah výhod poskytovaných podle dosavadní právní úpravy zůstane zachován. Průkaz OZP (tj. průkaz TP, ZTP a ZTP/P) bude součástí elektronické karty sociálních systémů a bude vydáván automaticky v souvislosti s rozhodnutím o přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu. Průkaz lze přiznat také samostatně bez vazby na uvedené dávky. V průběhu přechodného období však budou dosavadní papírové průkazy nahrazeny elektronickou kartou sociálních systémů. Dávky pro osoby zdravotně postižené platné od 1. ledna 2012: I. PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně dávce rozhodne Úřad práce ČR, resp. krajské pobočky ÚP II. PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením o dávce rozhodne Úřad práce ČR, resp. krajské pobočky ÚP součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto) dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytne v případech: 15

16 a) Příspěvek na zvláštní pomůcku: - pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude nižší než Kč, poskytne se příspěvek jen v případě, pokud je příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) nižší než osminásobek životního minima; v případech hodných zvláštního zřetele lze poskytnout příspěvek, i když příjem přesahuje uvedenou částku životního minima. Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však Kč - pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude vyšší než Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných bude činit také 10 % z této ceny - pokud osoba nebude mít dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však Kč - maximální výše příspěvku nesmí být vyšší než Kč b) Příspěvek na pořízení motorového vozidla: - výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu opravy a také k příjmu osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům - maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla nesmí přesáhnout částku Kč; opětovně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let. Cílem schváleného zákona je zjednodušení systému v oblasti poskytování dávek osobám se zdravotně postižením, jeho zefektivnění, zvýšení adresnosti a v neposlední řadě také vytvoření komfortnějšího postupu pro samotné klienty. Těmito změnami se také dosáhne významné úspory státních výdajů na administraci dávek, avšak nikoliv na úkor příjemců dávek. Úplné znění zákona naleznete na stránkách Senátu PČR Zdroj: 16

17 INZERCE Lékárna nákup ve znakovém jazyce Lékárna U Černého orla připravila pro neslyšící a nedoslýchavé zákazníky každé pondělí od 16 do 18 hodin poradenství a výdej léků v českém znakovém jazyce. Tlumočení do znakového jazyka zajišťují dobrovolníci. Lékárna kromě běžného sortimentu nabízí i bylinky a bylinné čajové směsi připravované přímo na místě. Pro zajištění Vámi požadovaného léku nebo sortimentu je doporučeno kontaktovat lékárnu na ové adrese Adresa lékárny: Nuselská 102, Praha 4 Nusle Spojení: tram.č. 11, zastávka Pod Jezerkou a dále 100 m směr Michelské plynárny bus č. 106, 124, 139 zastávka Michelská, 100 m směr Kloboučnická Základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka Česká komora tlumočníků znakového jazyka nabízí akreditovaný vzdělávací program Základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka, č. akreditace: 2011/1134-PK. Roční kurz připravuje tlumočníky na komunitní tlumočení v rozsahu 150 vyučovacích hodin. Studium probíhá převážně o víkendech a jeden týden v červenci ve výukové místnosti Komory v Praze. Maximální počet studentů v kurzu je 15. Tlumočník v rámci studia v kurzu získá základní kompetence pro tlumočení v nejběžnějších situacích v komunitním tlumočení (u lékaře, na úřadě, na policii, v bance a v zaměstnání) a bude připraven na získávání dalších specializací v rozšiřujících oblastech tlumočení (ve vzdělávání, v oblasti soudního tlumočení, umělecké tlumočení apod.). Po absolvování všech povinných seminářů může být frekventant kurzu připuštěn k závěrečným zkouškám. Závěrečná zkouška se skládá z teoretického testu a ústní zkoušky ověřující praktické tlumočnické dovednosti. Frekventanti, kteří uspějí u závěrečné zkoušky, získají Certifikát České komory tlumočníků znakového jazyka, o.s. o úspěšném absolvování akreditovaného ročního kurzu. Cena kurzu: 9900 Kč Více informací o kurzu je na webových stránkách Komory Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se do přes webové stránky Komory nebo se přihlaste přes (administrátor kurzu). 17

18 18

19 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Pražský spolek neslyšících Darwinova Praha 12 Modřany Tel , , Tel.+ fax.: Pronájem sálů Nabízíme k pronájmu velký a malý sál v prostorách Centra denních služeb. Sály jsou vybaveny dostatečným počtem stolů a židlí a příslušenstvím. Pronájem je možný v kterýkoliv den v týdnu, včetně víkendů. Vhodné pro soukromé oslavy narozeniny, svatby, promoce. Zajistíme: jídlo, pití a výzdobu dle dohody. Je možné si zajistit vlastní občerstvení. Kapacita velkého sálu: 50 osob, kapacita malého sálu: 20 osob Cena pronájmu dohodou. Prohlídka sálů možná kdykoliv dle dohody. V případě zájmu kontaktujte paní Denisu Lincovou na tel , , Fax: nebo pište na IČO B.ú / K.B. 19

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 12/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4-6 Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I., získal cenu Ministerstva kultury ČR... 4 Kochleární implantát

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 2/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo 4 Kurz tlumočnictví ZJ byl zakončen zkouškami...4 Přátelské setkání v CDS při příležitosti 20. výročí založení

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 4/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo...4 Non handicap...4 Konference EFHOH..5 Co se chystá.... 8 Demonstrace 7.5.2011 8 Hry bez hranic..10 Pozvánka

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 1/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo 4 Výkonný výbor 14.1.2011...4 Členská schůze Centra denních služeb..4 Co se chystá.......4 Mezinárodní konference

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 3/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Událost měsíce...4 Demonstrace zdravotně postižených proti navrhovaným zákonům...4 Prohlášení SNN..6 Co vytýkají zdravotně

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN METODICKÉ LISTY Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012 Vážení čtenáři, vítám vás při čtení druhého čísla Metodických listů v roce 2012. Od posledního Sjezdu SNN v ČR v roce 2008 uběhly

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013 Vážení čtenáři, vychází poslední číslo v letošním roce. Jdeme s dobou, technologie jde dopředu mílovými kroky a od příštího roku

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 11/2013 Vážení čtenáři, poprvé v republice se bude konat po celém Česku ve 111 obchodech Národní potravinová sbírka ve prospěch azylových

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 10/2013 Vážení čtenáři, Dostáváte do rukou podzimní číslo. V Trutnově proběhlo školení pracovníků poradenského centra na téma Komunikace

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 8/2013 Vážení čtenáři, léto nás těší svými teplými dny a my vám přinášíme obsah dalšího čísla pravidelné rubriky, a nejen informaci o

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 12/2012. SNN v ČR je členem

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 12/2012. SNN v ČR je členem METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2012 Vážení čtenáři, rok 2012 je téměř za námi a já bych se za ním ráda ohlédla a bilancovala, co se za uplynulý čas v SNN odehrálo.

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013 Vážení čtenáři, největší událost tohoto měsíce v organizaci ASNEP proběhly řádné volby na post prezidenta a viceprezidenta ASNEP.

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

OKNO DO KAFIRY. Červenec říjen 2011. Čtvrtletník, č. 5/2011. Letem světem. Malý šroubek

OKNO DO KAFIRY. Červenec říjen 2011. Čtvrtletník, č. 5/2011. Letem světem. Malý šroubek SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Červenec říjen 2011 Čtvrtletník, č. 5/2011 Malý šroubek V trupu obrovské lodi byl maličký a nevýznamný

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

SKOK. NRZP ČR a předsednictví České republiky v EU

SKOK. NRZP ČR a předsednictví České republiky v EU Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 1 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 a k t u á l n ě... DOTACE 2011 NNO získají v roce 2011 státní peníze dřív Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010 Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 2 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

Obsah Čísla 69 zima 2011

Obsah Čísla 69 zima 2011 69 2011 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

SKOK. Programové cíle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na období 2008 2012

SKOK. Programové cíle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na období 2008 2012 Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 3 / 2008 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l www.nrzp.cz Programové

Více