Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE

2 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor 0114 Mgr. Martin Fojtíček Tematická oblast Právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0114_0304 Zákon o hmotné nouzi Anotace Právní rozbor zákona o hmotné nouzi se zaměřením na změny vycházející z novelizace Vytvořeno Duben 2013 Určeno pro Právo 3. a 4. ročník, studijní obory Testováno (kdy, kde) , 4 VS Přílohy Bez příloh VÝUKOVÝ MATERIÁL

3 Zákon o hmotné nouzi PRÁVO

4 PROGRAM PREZENTACE Bydliště, oprávněné osoby Valorizace životního a existenčního minima Prováděcí právní předpis Zákon o pomoci v hmotné nouzi

5 ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM (NÁVRH VALORIZACE) Životní minimum: Kč (3 126 Kč) Životní minimum osoby první v pořadí: Kč (2 880 Kč) Životní minimum osoby posuzované jako druhá nebo další: Kč (2 600 Kč) Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku: Kč (2 250 Kč) Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let věku: Kč (1 960 Kč) Nezaopatřené dítě do 6 let věku: Kč (1 600 Kč) Částka existenčního minima osoby: Kč (2 020 Kč)

6 NÁVRH NOVÉ VYHLÁŠKY Diety navýšení o cca 60 Kč Pankreatická dieta zrušena Náležitosti průkazu sociálního pracovníka v přenesené působnosti obcí Zrušovací ustanovení Účinnost

7 Zákon o pomoci v hmotné nouzi Převedení rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi Posílení sociální práce v přenesené působnosti Úprava podmínek nároků na dávky a zjednodušení jejich posuzování Změna v organizování veřejné služby

8 ORGÁNY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI ( 6) Úřad práce ČR (krajské pobočky) hodnocení nároků a poskytování dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí odvolací orgán, metodika, kontroly, koncepce

9 SOCIÁLNÍ PRÁCE V přenesené působnosti ( 7, 63, 64): pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a vojenské újezdy jednotný informační systém Standardizovaný záznam sociálního pracovníka průkaz sociálního pracovníka Na Úřadě práce ČR ( 63, 64)

10 shromažďovat a analyzovat údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace, dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze, používat při řešení situace hmotné nouze osoby metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto osoby, vést nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze osob včetně zhodnocení při ukončení spolupráce s osobami v hmotné nouzi, spolupracovat s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné nouzi a umožňovat kontrolu použitých metod a postupů, spolupracovat při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají,

11 JEDNOZNAČNÉ ROZDĚLENÍ DÁVEK ( 4) jednorázová (mimořádná okamžitá pomoc) opakující se (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení)

12 OSOBY, KTERÉ NEMUSÍ BÝT V EVIDENCI ÚP ( 3): pečující o dítě do 10 let závislé na I. stupni poživatel příspěvku na péči (II. až IV. st.) práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

13 OSOBA NENÍ V HMOTNÉ NOUZI ( 3) vazba, vězení - první den kalendářního měsíce následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala a uvedená skutečnost k tomuto dni nadále trvá OSVČ podle důchodového pojištění psychiatrická léčebna, LDN vypouští se odejmuta dávka podle 45 (neprávem přiznána) a 49 (nesplnění povinností) - po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta

14 MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC ( 2): pořízení či oprava předmětů dlouhodobé potřeby (vypuštění slov na základní vybavení domácnosti ) náklady na vzdělání a zájmovou činnost nezaopatřených dětí a nezbytné činnosti spojené se sociálně-právní ochrannou dětí U obou výše 10ti násobek životního minima Nevyužití k účelu = přeplatek ( 51)

15 ROZHODNÉ OBDOBÍ ( 10) aktuální a předcházející měsíc posuzování měsíc podání žádosti, v průběhu pobírání dávky příjem podstatný pokles příjmu

16 ZVÝŠENÍ PŘÍJMU VLASTNÍM PŘIČINĚNÍM ( 11) nezkoumá se vlastní práce majetek, pohledávky a nároky zkrácení období na 3 měsíce (hodnotí se 50%)

17 ČÁSTKA ŽIVOBYTÍ ( 24) Ruší se: sankce po 6 měsících sankce u nově podaných žádostí do 3 měsíců po odejmutí osoba v předchozích 12 měsících plnila podmínka pro snížení bonifikace za 30h/měsíc vykonané veřejné a dobrovolnické služby navýšení o 300 Kč

18 NOVÁ ÚPRAVA ČÁSTKY ŽIVOBYTÍ nezaopatřené dítě - životní minimum + diety osoba na ÚP a v posledních 6 měsících před podáním žádosti jí byl skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu existenční minimum + diety

19 osoba dlužící na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek měsíční splátky stanovené rozhodnutím soudu, nebo vyšší než částku, která by připadala na 3 měsíce, je-li plnění vyživovací povinnosti stanoveno jiným způsobem, nejde-li o osobu, které vznikl dluh na výživném až po podání žádosti o příspěvek na živobytí a která z důvodu nedostatečného příjmu podala soudu návrh na zrušení nebo snížení výživného - existenční minimum + diety osoba, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc existenční minimum + diety

20 osoba v evidenci na ÚP, OSVČ, výdělečně činná, či u které se tato skutečnost toleruje - existenční minimum + majetek + pohledávky, nároky + diety

21 PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ Nezkoumá se nárok na výplatu ( 21) Vratná dávka navázáno na důchod ( 22) Část příspěvku na živobytí nahrazující neplacené výživné ( 32) zrušeno

22 DOPLATEK NA BYDLENÍ Časové omezení výplaty na 84 měsíců v posledních 10 letech (netýká se osob se zdravotním postižením a seniorů nad 70 let) - 35a Účel změny: každý by měl bydlet v bytě přiměřeném počtu osob a výši jejich příjmů rozproudit trh s byty do řešení bytové otázky zapojit obce a další subjekty rozvinout sociální bydlení zvýšit solidaritu a pomoc v rámci rodiny

23 DOPLATEK NA BYDLENÍ Nemusí být nárok na příspěvek na bydlení ( 33 odst. 3) Trvalý pobyt ve zvláštních zřetelech možná tolerance ( 33 odst. 8) Případy hodných zvláštního zřetele rozšířeno o domovy pro seniory, pro osoby se zdrav. postižením, se zvláštním režimem, chráněné bydlení ( 33 odst. 5) Dána max. hranice u jednotlivých forem bydlení ( 34) Výplata v aktuální měsíc ( 43)

24 SPOLEČNÉ ZMĚNY Forma výplaty - karta sociálních systémů, poukázky, přímá úhrada, zvláštní příjemce ( 42, 43) Přeplatky, pokuty vymáhá celní úřad ( 54, 59) Srážky z opakujících se dávek (musí zůstat existenční minimum - 51) Změny při částce 50 Kč (následující měsíc, kdy ke změně došlo - 44) Technické zabezpečení aplikační program

25 VEŘEJNÁ SLUŽBA převedení organizace na ÚP ČR možnost dohody s obcemi a dalšími subjekty rozšíření o osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání pojistné smlouvy zajišťuje ÚP ČR - pokud se nedohodne s obcemi či dalšími subjekty jinak ÚP ČR poskytne osobám ochranné pomůcky a pracovní prostředky - pokud se s obcemi či dalšími subjekty nedohodne jinak aplikační program pro veřejnou službu žádná bonifikace v hmotné nouzi za činnost ve veřejné službě

26 VEŘEJNÁ SLUŽBA zákon o zaměstnanosti - odmítne-li osoba bez vážného důvodu nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce sankční vyřazení z ÚP ČR

27 KONTROLNÍ OTÁZKY 1. Kdo se považuje za oprávněné osoby? 2. Kolik činí životní minimum? 3. Kolik činí existenční minimum?

28 ZDROJE Zákon č.111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 206/2009 Sb. - stav k 7. 7.2009 206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Sociální zabezpečení I

Sociální zabezpečení I Anna Arnoldová Sociální zabezpečení I sociální zabezpečení v České republice lékařská posudková služba pojistné systémy sociálního zabezpečení AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA Anna Arnoldová Sociální zabezpečení

Více

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 73/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 222/1999

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více