Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti"

Transkript

1 Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 2. část - Učební předmět Teorie informační bezpečnosti JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Anotace: Příspěvek volně navazuje na předchozí příspěvek Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 1. část - registrace do systému, který byl zveřejněn ve 3. čísle elektronického časopisu Právo-Bezpečnost-Informace. Úkolem tohoto příspěvku je provést nového uživatele (studenta) všemi možnostmi, které elektronický systém učebních předmětů Teorie informační bezpečnosti a Bezpečnost informací nabízí ve vztahu k úspěšnému naplnění všech předepsaných podmínek pro získání zápočtu z těchto učebních předmětů, pokud si je student ve studentském informačním systému (SISu) zvolil ke studiu v příslušném akademickém studijním roce a to buď v letním nebo zimním semestru. Klíčová slova: Integrovaný úkol, dílčí výzkumný úkol, elektronická podpora výuky, teorie informační bezpečnosti, bezpečnost informací.

2 Úvod V předcházejícím příspěvku 1 byla popsána registrace nového uživatele (studenta) do systému elektronického časopisu Právo-Bezpečnost-Informace. Zde je namístě podotknout upozornění, že některým nově registrovaným uživatelům může hlášení o registraci, které je automaticky generováno systémem, spadnout do NEVYŽÁDANÉ POŠTY. Pokud Vám tedy během krátké doby nedojde na Vámi uvedenou ovou adresu zpráva ze systému viz obr. č. 1, je nutné hledat v nevyžádané poště (spam). Obr. č. 1 systém elektronického časopisu automaticky zasílá zprávu o registraci do systému O tom, že nový uživatel byl úspěšně registrován je registrující informován doručením systémové zprávy, viz obr. č. 2 Obr. č. 2 systémové hlášení pro registrujícího se uživatele o úspěšné registraci 1 KALAMÁR, Štěpán. Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti (1. část registrace do systému). In: Právo-Bezpečnost-Informace [online]. Roč. 2014, č. 3, s. 10 [cit ]. ISSN Dostupné z: 2

3 Po úspěšné registraci studenta (nového uživatele) pro učební předmět Teorie informační bezpečnosti se může student přihlásit svými přihlašovacími údaji, které si registroval, viz obr. č. 3. Obr. č. 3 menu pro přihlášení registrovaného uživatele. Po úspěšném přihlášení má student pod svým jménem v levé části www stránek možnost následujících voleb, viz obr. č. 4: změnit heslo přehled zvolených prací odeslat práci vedoucímu vedoucímu práce Obr. č. 4 zobrazení přihlášeného uživatele s nabídkou dalších možnosti. Po přihlášení do systému se uživateli otevřou prioritně www stránky učebního předmětu Teorie informační bezpečnosti, viz obr. 4. Teorie informační bezpečnosti Obr. č. 4 www stránky pro učební předmět Teorie informační bezpečnosti 3

4 V horním roletovém menu Studium, obr. č. 6 student současně nalezne sekci pro registrované studenty, kde je možnost výběru: Témata seminárních prací T. I. B. Témata bakalářských prací T. I. B. Obr. č. 6 Roletové menu pro volbu Témata seminárních prací Po rozkliknutí volby Témata seminárních prací T. I. B. se zobrazí přehled témat, určených pro zpracování seminární práce. V tomto přehledu lze témata prací řadit podle: Názvu práce, Čísla práce, Vedoucího práce, Data odevzdání. Vedle názvu práce je zobrazen řešitel (vedoucí práce), termín odevzdání práce a nástroj pro zvolení (zadání) názvu práce, kterou chce student zpracovávat v podobě zelené fajfky, viz obr. č. 7. Platí zásada, že administrátor povoluje 1 téma pro 1 studenta, zcela vyjímečně, může počet studentů pro zpracování jednoho tématu zvýšit. Aby bylo možno demonstrovat možnosti, které se studentům nabízí, bylo nutné, abych se zaregistroval jako student. 4

5 Obr. č. 7 Přehled témat určených ke zpracování seminární práce. V pozici studenta si vybírám např. název práce: Formy občanskoprávního postihu ve vztahu k porušení povinnosti mlčenlivosti poř. č. 71. Po najetí ukazatelem myši na zelenou šipku se objeví nápověda zarezervovat, po kliknutí na šipku si student téma práce rezervuje pro sebe a na monitoru vyskočí zpráva z webové stránky o rezervaci práce, viz. obr. č. 8 Obr. č. 8 Zpráva z webové stránky o rezervaci studentské práce Tuto rezervaci je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko OK. V přehledu se pak zelená šipka změní na červený křížek x, který značí, že práce je již rezervována, viz. obr. č. 9. Obr. č. 9 změna přehledu témat seminárních prací zelená šipka se změnila v x 5

6 Jaké téma si student zvolil ke zpracování seminární práci, si může sám následně ověřit v levé části menu volbou přehled zvolených prací, viz obr. č. 10. Obr. č. 10 Přehled zvolených prací Poté již nic nebrání tomu, aby student začal zpracovávat vybrané téma dle požadavků, které jsou zveřejněny v SISu PA ČR v Praze. Po vypracování seminární práce pak student musí, opět po přihlášení na www stránky učebního předmětu, práci odeslat vedoucímu v elektronické podobě (zde odkazuji na obr. č. 4), viz obr. č. 11 Obr. č. 11 Zaslání studentské práce vedoucímu 6

7 Po kliknutí na tlačítko odeslat (obr. 11) se pak automaticky zobrazí systémová hláška Vaše práce byla odeslána, viz obr. č. 12. Obr. č. 12 Zpráva z webové stránky o odeslání seminární práce Na vaší ovou adresu pak přijde hlášení o odeslání do systému, viz obr. č. 13. Obr. č. 13 Informace o odeslání práce na server Pokud si student zvolil předmět Bezpečnost informací, tak v horním roletovém menu Studium, které je primárně určeno pro přepínání mezi učebními předměty Teorie informační bezpečnosti a Bezpečnost informací a poté k vybrání tématu seminární práce, si student kurzorem zvolí učební předmět Bezpečnost informací, viz. obr. č. 13. Obr. č. 13 Možnost volby pro přepnutí mezi učebními předměty 7

8 Po kliknutí, potvrzení volby, změny učebního předmětu se objeví www stránky učebního předmětu Bezpečnost informací, viz obr. č. 14 Obr. č. 14 www stránky učebního předmětu Bezpečnost informací Další postup je shodný s předchozím popsaným postupem u učebního předmětu Teorie informační bezpečnosti. Příští pokračování bude věnováno tomu, co www stránky učebních předmětů nabízí ke zhlédnutí nejen studentům, ale i široké veřejnosti, tedy bez podmínky registrace do systému. 8

9 Závěrem bych rád věnoval tichou vzpomínku JUDr. Františkovi Maryškovi, který proslul jako vedoucí 4. odboru (tzv. výkonného odboru) Federální kriminální ústředny (FKÚ) Federální správy veřejné bezpečnosti 2 (FSVB), kdy pod jeho vedením pracovníci FKÚ v roce 1985 objevili na hradě Bečov Relikviář svatého Maura. Nález této historicko-kulturní památky se považuje za jeden z největších nálezů 20. stol. v tehdejším Československu a po korunovačních klenotech se zařadil jako druhá nejcennější kulturní památka v České republice. V letech byl relikviář restaurován do dnešní podoby. Jedná se o relikviář, který se řadí do skupiny Domečkových relikviářů. Uvnitř se nachází kosterní ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 140x42 cm a vysoký je 65 cm 3, viz obr. č. 15 a 16. Obr. č. 15 legendární kriminalista JUDr. František Maryška s relikviářem 4 2 Útvar Sboru národní bezpečnosti podřízené Federálnímu ministerstvu vnitra, dostupné na: 3 Viz 4 Foto převzato z: 9

10 Obr. č. 16 Fotografie relikviáře z výstavy na Pražském hradě v roce Dostupné na: 10

11 Literatura: Použité internetové odkazy: - internetové www stránky pro učební předměty Teorie informační bezpečnosti a Bezpečnost informací KALAMÁR, Štěpán. Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti (1. část registrace do systému). In: Právo-Bezpečnost- Informace [online]. Roč. 2014, č. 3, s. 10 [cit ]. ISSN Dostupné z: Kalam%C3%A1r_VV%C3%9A%204-8_ pdf Útvar Sboru národní bezpečnosti podřízené Federálnímu ministerstvu vnitra, dostupné na: Viz Foto převzato z: a 11

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google Forms. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google Forms. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google Forms Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace.

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace. Nastavení MS Outlook 2010 pro použití SMTP serveru Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Autorizovaný software. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Autorizovaný software. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Autorizovaný software Návod k používání programu Projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více