magazín Eltodo má nového spoluvlastníka Elektřina pro Letiště Václava Havla Praha Eltodo se dál bude podílet na obnově Prunéřova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín Eltodo má nového spoluvlastníka Elektřina pro Letiště Václava Havla Praha Eltodo se dál bude podílet na obnově Prunéřova"

Transkript

1 magazín magazín skupiny Eltodo ročník VIII/číslo 3/říjen 2012 Eltodo má nového spoluvlastníka Skupina Eltodo má od října nového spoluvlastníka. Stal se jím RNDr. Libor Sadílek, který koupil 50 % akcií společnosti Eltodo EG. Dalšími spolumajiteli jsou současný prezident skupiny ing. Libor Hájek a technický ředitel Eltodo EG ing. Jiří Řehák. Prezident skupiny Eltodo ing. Libor Hájek Dosavadní majitelé skupiny Eltodo v čele s prezidentem a majoritním vlastníkem Liborem Hájkem jednali o prodeji skupiny již delší dobu s řadou zájemců. Vítězem výběru se na konci loňského roku stalo konsorcium firem J&T a Natland. Po odstoupení společnosti J&T z konsorcia byl prodej skupiny Eltodo tomuto konsorciu zrušen. Po neúspěšném prodeji konsorciu J&T a Natland ing. Libor Hájek prohlásil: Nadále nehledám pro Eltodo kupce, ale partnera, který jednoho dne starost o Eltodo a jeho budoucnost převezme. Preferuji někoho, kdo si v tuto chvíli koupí polovinu Eltoda a bude schopen naši firmu dále rozvíjet. RNDr. Libor Sadílek se o koupi Eltoda začal zajímat po ukončení jednání mezi Eltodem a konsorciem J&T a Natland. Eltodo znám dlouhou dobu a vím, že to je dobrá firma. Když skončila jednání mezi Eltodem a J&T, oslovil jsem pana Hájka s nabídkou. Díky tomu, že Eltodo mělo k prodeji připravenu veškerou dokumentaci, jsme se dohodli velmi rychle, řekl RNDr. Libor Sadílek. RNDr. Libor Sadílek je majitelem nebo spolumajitelem řady firem, k těm nejdůležitějším patří průmyslové firmy Klement, Bohemia Müller a Noen. Společnost Klement je dodavatelem stavebních a technologických celků především v energetice, společnost Bohemia Müller je dodavatelem v oblasti vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí, především pro doly, velké průmyslové podniky a výrobce a distributory elektrické energie. Společnost Noen je špičkovou projekční a konstrukční firmou v oblasti důlních strojů a zařízení. Zaměření našich firem a firem ze skupiny Eltodo se velmi dobře doplňují a jen velmi málo překrývají. Jejich spolupráce přinese prospěch oběma stranám, řekl Libor Sadílek. (rs) Elektřina pro Letiště Václava Havla Praha V první polovině roku 2012 vyhrála společnost ELTODO EG, a.s., výběrové řízení na Rekonstrukci trafostanice TS 44 v areálu Letiště Praha Ruzyně (od října nově Letiště Václava Havla Praha). V současné době je trafostanice TS44, která napájí budovu objektu Parking C, nedostačující. Četné stavební úpravy vedly k navýšení odběru elektrické energie. Důsledkem jsou neustálé výpadky el. energie a tedy nutnost navýšení výkonu této trafostanice. Stavbu je nutné realizovat při plném či jen mírně omezeném provozu celé budovy, a proto je kladen důraz na plánování dodávek zařízení a navržení technologických postupů, které zabezpečí minimum výpadků elektrické energie způsobených stavebními pracemi. Stavbu realizuje Divize energetika a průmysl a termín dokončení projektu včetně úspěšného předání investorovi je naplánován na listopad tohoto roku. Ing. Martin Metelka, ELTODO EG, a.s. Eltodo se dál bude podílet na obnově Prunéřova Společnost ELTODO EG, a.s., se v měsíci srpnu tohoto roku, i mimo jiných soutěží, také zúčastnila obchodní soutěže pro zadavatele Siemens s.r.o. na realizaci akce Demontáže blokových zařízení OB 07 a Demontáž ASŘTP OB 10 v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II. Výsledkem bylo umístění na prvním místě a získání zakázky. Nabídka byla zpracována Útvarem nabídek v součinnosti se zástupci Realizačních útvarů Eltodo EG. Po rozhodnutí zadavatele byla tato zakázka předána k realizaci a zahájení bylo naplánováno na začátek září letošního roku. Naším cílem je předání celé stavby zadavateli, kterým je Siemens s.r.o., dle harmonogramu závěrem roku Předmětem plnění této významné zakázky je formou dodávky na klíč demontáž blokových zařízení bloku D Elektrárny Prunéřov, a to zejména souborů Venkovní rozvodna, Strojovna, Mezistrojovna, Kotelna, Elektrofiltr, Zákotlí a ASŘTP. Demontáže se týkají kompletních elektrorozvodů včetně nosných kabelových systémů a konstrukcí, rozvaděčů NN, VN, transformátorů atd. Objednatel také požaduje šetrnou demontáž vybraných souborů. To pro nás znamená postupovat takovým způsobem, aby demontovaný materiál bylo možné dále použít jako náhradní díly. Předmětem plnění zakázky je také roztřídění demontovaného materiálů způsobem šetrným k životnímu prostředí. Přípravné práce provedené včas a bezezbytku vytvoří předpoklad pro úspěšnou montáž EPR II. Zdeněk Svoboda, ELTODO EG, a.s.

2 Mám rád průmyslové firmy Rozhovor s novým akcionářem Eltoda, RNDr. Liborem Sadílkem Sedmnáctého srpna podepsal RNDr. Libor Sadílek smlouvu, díky níž se stal 50% majitelem skupiny Eltodo. V rozhovoru vysvětluje, proč tak učinil a jaké má s Eltodem plány. Pane Sadílku, proč jste koupil podíl v Eltodu? Protože to byl dobrý obchod ale rozumím tomu, že chcete vědět víc. Mojí prací je, zjednodušeně řečeno, kupovat a rozvíjet firmy. Mám rád především průmyslové firmy, protože dělají nebo vyrábějí něco smysluplného, něco, na co si můžete sáhnout a co musí velmi dobře fungovat. Firmy kupuji buď sám, nebo se společníky, se kterými se dělím o odpovědnost a práci. Eltodo je kvalitní průmyslovou firmou s budoucností a s panem Hájkem si rozumím a máme společné názory na podnikání. Proto, když jsem zjistil, že pan Hájek chce prodat polovinu Eltoda, tak jsem dlouho neváhal. Jaké máte s Eltodem plány do budoucnosti? Já a ostatní majitelé, tedy pan Hájek a pan Řehák, se shodujeme v tom, že Eltodo bude úzce spolupracovat s firmami, které ovládám, především s firmami Klement a Bohemia Müller, v těch oblastech, kde se jejich činnosti doplňují, tedy především v dodávkách pro energetiku. Eltodo by mělo nadále rozvíjet své činnosti, které my nemáme a které mají jednoznačně budoucnost. To je řízení dopravy, telekomunikace a veřejné osvětlení. Uvažujete o nějakém užším spojení vašich firem a Eltoda? Firmy, které vlastním nebo spoluvlastním, netvoří propojenou skupinu, jakou je Eltodo. Už jsem zvažoval, že je propojím do jedné skupiny a můj vstup do Eltoda je pro to dalším impulzem. Jistě to nebude zítra, ani příští rok, ale v blízké budoucnosti vidím jako optimální vytvořit holding, pod který budou spadat jak firmy ze skupiny Eltodo, tak další firmy, které vlastním. Mohli bychom tak vytvořit subjekt s obratem přes deset miliard korun. Tato velikost by pro nový holding vytvořila řadu nových obchodních příležitostí. Byla by to kapitálově silná skupina, která by mohla jít do velkých zakázek, nebo by mohla získat další prostředky pro rozvoj prodejem části akcií na burze. Chcete se osobně zapojit do řízení Eltoda? Nechci. S panem Hájkem jsme se dohodli, že minimálně ještě tři roky bude Eltodo řídit, jak činil doposud, a celý manažerský tým Eltoda považuji za vysoce profesionální. Po pravdě řečeno, do přímého řízení nezasahuji v žádné ze svých společností, snažím se především sledovat jejich celkový výkon, vytvářet nové příležitosti a spoluurčovat směr, jakým se budou dále vyvíjet. Z tohoto pohledu je mé místo v dozorčí radě. RNDr. Libor Sadílek RNDr. Libor Sadílek vystudoval organickou chemii na Karlově Univerzitě a tamtéž získal doktorát z kvantové chemie. Jeho první prací bylo posuzování vlivu projektů na životní prostředí ve společnosti Ekounie, ve které se později stal ředitelem a spolumajitelem. V současné době vlastní nebo spoluvlastní řadu firem, především průmyslových, jako jsou například firmy Klement, Bohemia Müller nebo Noen, a také například realitní společnost Central Europe Holding. RNDr. Liborovi Sadílkovi je 45 let, je ženatý. Rozvaděče řídicího systému pro AT BLANKA V rámci realizace tunelového komplexu Blanka se pomalu ale jistě blížíme k zahájení prací. Stavební připravenosti jednotlivých částí se více méně daří dodržet. ELTODO EG, a.s., jako dodavatel řídicího systému v celém komplexu rozjelo již v 7. měsíci výrobu rozvaděčů RG podle realizační projektové dokumentace, kterou jsme obdrželi od našeho objednatele (ČKD). Po koordinačních poradách, kde byli přítomni všichni dodavatelé technologických částí, byl dohodnut termín pro instalaci všech rozvaděčů nejnáročnějších technologií do Pro nás to znamená vyrobit, osadit a propojit dohromady asi 300 polí rozvaděčů ve všech propojkách a technologických centrech. Rozvaděče zajistíme díky vlastním výrobním kapacitám skupiny Eltodo. Vzhledem k jejich množství bylo nutné vytvořit časový plán výroby, abychom dokázali dodržet dohodnutý harmonogram. Pro snížení nákladů jsme zvolili měsíční interval přepravy rozvaděčů na místo stavby. To znamená, že v průběhu měsíce se vyrobí rozvaděče do 4 až 5 propojek a ty se v jeden den převezou do tunelu, kde se musí následně sestavit a propojit. Pro přemístění rozvaděčů jsme si zajistili spediční společnost, která má s přepravou tohoto typu technologie zkušenosti. Naši technici následně koordinují jednotlivé dodávky přímo na stavbě a zajišťují vstupy a vjezdy vozidel. Ještě před tím však musejí prověřit, zda je v propojkách dostatečná stavební připravenost. Jedná se především o kontrolu vlhkosti v rozvodnách, kompletnosti podlah, elektroinstalace rozvoden a vzduchotechniky. Odsouhlasený harmonogram pro instalaci rozvaděčů všech technologií by měl na konci října umožnit předpokládaný nástup techniků společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., kteří budou postupně, až do března 2013, propojovat všechny dodané rozvaděče a následně jednotlivé technologie oživovat. Ing. Josef Janota, ELTODO EG, a.s. 2

3 PRUNÉŘOV: PŘEDALI JSME V TERMÍNU Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II OB18, Zařízení staveniště, elektro a MaR Tuto zakázku jsme získali v soutěži u SMP Praha a.s. Jedná se o 18 stavebních objektů, jako např. nová zadní vrátnice, odstavná plocha s centrálním buňkovištěm, napájecí stanice na jednotlivých blocích C, D, E, napájecí stanice pro plochy P13 a 14 apod. Podmínky nebyly lehké, protože investor neustále měnil zadání, například Eltodo pro VŠCHT V červenci letošního roku se společnost ELTODO EG, a.s., úspěšně ucházela v otev - řeném řízení o veřejnou zakázku VŠCHT Rekonstrukce rozvodů elektro instalace v technickém podlaží budov A, B a stou - pacích silnoproudých vedení budovy A. Zakázku realizuje montážní divize od letošního září a věříme, že celá stav ba bude zadavateli, kterým je Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, předána dle harmonogramu závěrem listopadu. Před - mětem plnění zakázky je provedení rekon - strukce silnoproudých rozvodů včetně no - vých rozvaděčů v technickém podlaží bu - dov A a B. V rámci rekonstrukce se pro ve - de výměna jak motorových, tak světelných rozvodů a dále rekonstrukce starého systé - mu přípojnicového stoupacího silnoprou - dého vedení s vývodovými skříněmi v kaž dém podlaží. Dále bude instalováno stou pací napájecí vedení pro základní a zálo ho vé napájení nadzemních podlaží v bu do vě A, včetně následné ekologické likvidace starých rozvodů. Nepochy buje - me, že po plánovaném a bezvadném pře - dání celé zakázky k užívání bude stav ba sloužit ke spokojenosti všech zaměst nanců a studentů VŠCHT. Zdeněk Svoboda, ELTODO EG, a.s. z původně 6 trafokiosků jsme se dopracovali ke 3 a 3 dodal ČEZ ze stavby v Tušimicích. Měnily se také trasy vzhledem k budoucí montáži nového zařízení apod. Přes všechny tyto problémy jsme dodrželi smluvně dohodnuté termíny a včas předali jednotlivé objekty do provozu. Dnes již slouží svému účelu, protože již započala Komplexní obnova bloků C (B23), D (B24), E (B25) demontážemi stávajícího zařízení, o nichž informujeme na straně 1. Zvládli jsme i zpracování technické dokumentace, což představovalo 64 šanonů, kde byla kompletní dokumentace včetně provozních předpisů a všech prohlášení. Námi postavené zařízení bude sloužit jen po dobu Komplexní obnovy všem montážním firmám. Proto musí být postaveno tak, aby se dalo bezpečně montovat nové zařízení bez nutnosti překládek. Výborné zvládnutí této zakázky vyžadovalo enormní nasazení celého týmu i našich subdodavatelů, za což bych jim chtěl všem poděkovat. Ing. Marcel SrbELTODO EG, a.s. Připojování nové trafostanice pro napájení plochy P 13 po dobu Komplexní rekonstrukce bloků B 23, 24, 25 v Elektrárně Prunéřov II. Na Slovensku vede Eltodo Peter Gandl Novým ředitelem organizační složky ELTODO EG, a.s., na Slovensku je od září doc. Ing. arch. Peter GANDL, PhD. Ten v minulosti působil mimo jiné jako náměstek generálního ředi - tele ve společnosti Slovenská správa ciest, jako investiční ředitel Národnej diaľničnej spoločnosti či jako ředitel společnosti HARP International Compa - ny, s.r.o., působící v oblasti přípravy a realizace investiční výstavby. Po - drobněji představíme doc. Gandla i je ho plány v rozhovoru pro příští čís - lo magazínu. O T Á Z K A P R O : PaedDr. Jana Rafaje, personálního ředitele skupiny Eltodo Prezident skupiny Eltodo vydal letos pokyn, který se týká motivačního systému ve skupině ELTODO. Co nového toto opatření zaměstnancům přináší? Dává všem zaměstnancům skupiny možnost získat bonus za to, že se aktivně podílejí na získávání zakázek pro skupinu Eltodo. Vycházíme z toho, že každý z nás může být svého druhu obchodníkem, který skupinu navenek reprezentuje a také nabízí její služby. Platí totiž, že není malých zakázek, tedy že každá zakázka, v níž skupina může uplatnit schopnosti svých lidí a své knowhow, je pro nás zajímavá. Proto chceme ty, kdo jsou v tomto směru aktivní, finančně ocenit. V podstatě je to jen další krok v naší dlouhodobé snaze podporovat a oceňovat v rámci skupiny Eltodo ty lidi, kteří jsou aktivní, kteří mají dobré nápady. Bonus, jehož výše je samozřejmě odvozena od velikosti zakázky, je určen pro tým, který se prokazatelně a aktivně podílel na jejím získání například pro akvizitéra, rozpočtáře, nabídkáře, technickou podporu nebo nákup, nevztahuje se však na vedoucí zaměstnance s takzvanou manažerskou smlouvou. Odměna se přitom neváže pouze k získání zakázky a uzavření smlouvy na ni, ale také k jejímu úspěšnému dokončení a předání. S podrobnostmi se všichni mohou seznámit na intranetu, kde je pokyn prezidenta P zveřejněný. 3

4 Instalujeme zařízení pro provozní informace v Praze V červnovém čísle magazínu jsme informovali, že jsme vysoutěžili přesně 1/3 objemu (17 lokalit) projektu Poskytování dopravních informací financovaného z Operačního programu dopravy II (OPD II). Dnes bychom vás chtěli informovat o průběhu realizace na tomto zajímavém projektu. Na projektu, který je velmi náročný na koordinaci, se vedle naší divize (DDI) podílí interně také projekce, inženýring a výroba. Z externích firem především dceřiná spo - lečnost Eltodo dopravní systémy a pro sta - vební část jsme se spojili se společností SMP. Ta pro nás zajišťuje zemní práce a vý - robu nos ných ocelových konstrukcí, na kte - ré při pevňu jeme PDZ a ZPI. Vzhledem k tomu, že jsme již při zpra co - vávání cenové nabídky věnovali mnoho času a energie na hledání vhodných řešení jak a kam dané lokality umístit, aby dílo bylo podle zadávací dokumentace proveditelné a časově odpovídalo poža davku vypisova te - le, měli jsme sportovní terminologií letmý start do projektu. Ještě před podpisem smlouvy jsme tyto nasbírané informace vytěžili při zajišťování různých povolení na úřadech a čerpali jsme z nich také předjed - nané subdodavatelské vztahy. Inženýring nám svým přístupem zajistil vše potřebné ve velmi krátkém čase. Zde se nám potvrdilo, jak je důležitá předvýrobní fáze projektu. Instalace probíhají mimo dopravní špičku, především ve večerních hodinách. Omezení dopravy pro přípravu betonových základů je minimální. Samotná montáž jednotlivých portálů probíhá ve dvou fázích. V 1. fázi jsou osazeny stojky portálů (P) resp. poloportálů (PP), ve 2. fázi se instalují na břevno PDZ a ZPI na zemi a následně se celý komplet osadí na stojky (P) resp. stojku v případě PP. Tato část prací trvá max. 15 minut a musí se při ní zastavit doprava v dotčené lokalitě. Po této časově nejnáročnější části proběhne propojení na silovou část napájení a připo - jení přes GANTRY server a komunikaci, kterou poskytuje TSK společnost ASCOM. Naše dodávka končí na rozhraní HDŘÚ. PILOTNÍ ETAPA NA STAVBĚ BLANKY Samotnou realizaci jsme si rozdělili na 4 etapy. Jako první etapa, tzv. pilotní, nám posloužila stávající lokalita, která se nachází ve stavebním záboru stavby tunelový komp - lex Blanka. Na ní jsme si chtěli vyzkoušet všechny naplánované procesy podle po - drob ného časového plánu v praxi. Sekun - dárně jsme si tím vyzkoušeli i naše sub do - davatele, jak jsou na tom s dodržováním technologických postupů a BOZP. Doladili jsme případné neshody, které bychom při montáži v provozu nemuseli umět vyřešit nebo řešili velmi obtížně. Druhá etapa je složená z pěti stávajících lokalit již přímo v pražském provozu, a pro - to si nemůžeme dovolit pochybení nebo zdržení při samotné instalaci. Třetí etapa je realizována s přihlédnutím na rychlost povolení realizace a výrobní kapacitu dodavatelů, v této fázi je celkem pět nových lo - kalit. Ty by měly být funkční na konci října. Čtvrtá, závěrečná etapa obsahuje zbýva - jících šest lokalit. Ty by měly být funkční do listopadu tohoto roku. Toto vše musí podle podmínek OPD II proběhnout do konce listopadu roku Některé funkční portály však řidiči mohli využívat již během září a října tohoto roku. Všechny lokality by měli řidičům usnadnit pohyb a orientaci v Praze. Budou totiž dostá vat včas informace o uzavírkách, nehodách a kolonách tak, aby mohli včas reagovat. Ing. Josef Janota, ELTODO EG, a.s. Pruhové značky pro Papírny Štětí Značky z vlastní výroby skupiny Eltodo nacházejí široké uplatnění nejen v tunelech a na rychlostních komunikacích. Poslední příklad jejich úspěšného využití pochází ze severočeského Štětí. V minulosti došlo k několika kolizním stavům na nákladové vrátnici v Papírnách Štětí. Z důvodu nevýrazného stávajícího svislého dopravního značení si řidiči často pletli vjezdové a výjezdové pruhy. Proto se Papírny Štětí rozhodly osadit vjezdový portál nákladové vrátnice značkami pruhové signalizace, které výrazně a jednoznačně určují směr pohybu vozidel na komunikaci. ELTODO EG, a.s., dodalo celkem 8 značek pruhové signalizace se symboly S8a Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu a S8b Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu. Součástí dodávky byly i upevňovací konstrukce a řídící elektronika. Nainstalované značky umožňují volně nastavitelný režim změny směru jízdy (např. při odstávce vážnice nebo při opravách povrchu vozovek). Ing. Kamil Jelínek, ELTODO EG, a.s. 4

5 Od Profinetu až po instalace routerů pro Českou spořitelnu V dnešní době operátoři v rámci nabídky uceleného řešení pro velké firmy zahrnují všechny typy telekomunikačních služeb. Mobilní i fixní, hlasové i datové služby, "vše pod jednou střechou". Všechny použité technologie mají jediný cíl: Na bídnout kom - plexní řešení potřeb klientů. Stejně tak Vegacom, pokud chce být platným partnerem operátorů, je nucen rozšiřovat svou nabídku činností. Specializovat se do všech oblastí dnešních elektronických komunikací. Od výstavby optiky nebo distribučních bodů pro pokrytí mobilním signálem až po koncové ICT řešení. Tedy od velkých lukrativních projektů až po ty malé, úzce specializované. Již jsme si zvykli na Profinet a jeho řešení, nicméně Vegacom nabí - zí komplexní řešení od výstavby radiových spojů z ditribučních bo - dů T-Mobile, po fixní připojení koncových firemních zákazníků. Z hlediska Profinetů toto obnáší ročně výstavbu přibližně stovky radiových spojů. Dalším logickým krokem byly instalace koncových CPE zařízení. V rámci pilotu T-Mobile pro zákazníka Česká Spořitelna bylo nainstalováno 101 koncových zařízení Cisco routerů na pronajaté okruhy (LLU a CN). Celý pilotní projekt proběhl úspěšně a v rámci výběrového řízení pořádaného T-Mobile jsme získali dalších cca 230 instalací. V průměru se jedná o 30 instalací týdně po celé ČR. Na instalacích se podílí celá řada techniků z divize Telco, ale i z obou divizí Sítě (Morava a Čechy). Při tomto projektu probíhá zároveň výstavba 15 radiových spojů z ditribučních bodů T-Mobile. Vše je realizováno poměrně v krátké době a náš pro - aktivní přístup je u zákazníka hodnocen velmi dobře. Ing. Milan Čup, Vegacom, a.s. PARKOVACÍ AUTOMATY SICURO 7 PRO MĚSTO KRNOV V dubnu 2012 uzavřela divize Morava s Městem Krnov smlouvu na dodávku, montáž, uvedení do provozu a vzdálený dohled 9 parkovacích automatů Siemens Sitraffic Sicuro 7, napájených akumulátorem s dobíjením solárním panelem. Následně byla uzavřena servisní smlouva na dobu 5 let, která koresponduje s délkou záruční doby. Automaty byly instalovány a jednalo se o první instalaci této nové řady parkovacích automatů v ČR. Podařilo se tak naplnit záměr města regulovat statickou dopravu ve vybraných lokalitách v centru, kde lidé dosud nechávali auta stát i celou pracovní dobu a ti, kdo si přijeli během dne vyřídit své záležitosti na úřadech, k lékaři nebo nakoupit, neměli šanci zaparkovat. Výnos z parkovného je určen mimo jiné i na vybudování nových parkovacích míst. Od instalace nebyly zaznamenány zásadnější problémy s provozem a automaty slouží k plné spokojenosti veřejnosti i zákazníka. Zákazník dostává důležité informace o stavu a provozu automatů z dohledové ústředny PA divize Morava, na vybrané ové adresy. O spokojenosti zákazníka svědčí i to, že do konce září bude instalován další, v pořadí již 10. automat, a to na Náměstí Minoritů před budovou České pošty. Jaroslav Pernica, ELTODO dopravní systémy, s.r.o. Karlín Hall 1 před dokončením Na začátku května získala společnost Vegacom zakázku v oblasti slaboproudů a silnoproudů pro společnost Průmstav pro objekt Karlin Hall a koncem května byly započaty práce na rekonstrukci a dostavbě tohoto objektu. Předmětem našeho díla je kompletní provedení silnoproudé elektroinstalace a vnitřní slaboproudé elektroinstalace v rekonstruovaném objektu stávající haly Kotlárna v ul. Pernerova v pražském Karlíně. Jedná se zejména o systém elektrické požární signalizace, evakuační rozhlas, strukturovaný kabelážní systém, elektrickou za - bezpečovací signalizaci, identifikační přístupový systém, systém CCTV a základní rozvod STA. Součástí silnoproudé elektroinstalace je dodávka veškeré elektroinstalace v objektu, dieselagregátu a UPS. Instalace a zprovoznění trafostanice se uskutečnily za významné pomoci Eltodo EG a slaboproudé instalace jsou spouštěny ve spolupráci se servisním oddělením Vegacom v čele s Miroslavem Volštátem. V tomto okamžiku jdou práce do finále a v rámci zkušebního provozu budou odstraňovány případné zjištěné závady. Předávání díla začalo v polovině října. Karel Mašek, Vegacom a.s. 5

6 ELTODO EG se podílela na rekonstrukci DOMYNO REZIDENCE Mnozí zaměstnanci naší společnosti, nájemníci, obchodní partneři a návštěvníci areálu Novodvorská se zájmem sledovali, jak v uplynulém období probíhala rekonstrukce budovy C z administrativní budovy na studentskou kolej a hotel. Mnozí si jistě pamatovali rampouchy visící po celé výšce fasády počátkem roku 2011 po prasklém topení nebo dezolátní stav fasády a oken. A to nikdo netušil, jak to vypadalo uvnitř. Slavnostního otevření Rezidence se zúčastnili také starosta Prahy 4 Pavel Horálek a prezident skupiny Eltodo Libor Hájek. PRVNÍ ŘADIČ C840ES S LED NÁVĚSTIDLY NA JIŽNÍ MORAVĚ Koncem srpna 2012 společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. divize Morava provedla rekonstrukci SSZ křižovatky K102 ulic Velehradská a Sokolovská v Uherském Hradišti. Zakázka byla rea - lizována v rámci projektu Zkapa citnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti pro firmu SKANSKA. Na křižovatce K102 byl in - stalován nový řadič Siemens C840ES s LED návěstidly SILUX se 40V techno - logií a systém preference vozidel HZS - Opticom. Jedná se o vůbec první instalaci tohoto typu řadiče na jižní Moravě. Současně s touto rekonstrukcí byly pro - vedeny výměny původních řadičů Sie - mens MS za řadiče Siemens C800 na dalších dvou křižovatkách. Jan Moucha ELTODO dopravní systémy s.r.o. Dnešní majitel objektu, společnost DOMY - NO Centrum, s.r.o., požádal v loňském roce Eltodo EG o spolupráci na zpracování pro - jektové dokumentace ve vybraných profesích a následně o zajištění dodávek veškerých silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektro a výkon technického dozoru investo - ra spojeného s řízením celé stavby. Architektonické a projektové řešení je z dílny ateliéru FADW a celý objekt je charakte - ristický různobarevnými čtverci s převahou příjemného zeleného odstínu a viditelnými vnitřními rozvody vzduchotechniky, slabo - prou dých a silnoproudých kabelů a stabil - ního hasicího zařízení ve vstupní hale, na chod bách a v pokojích. Pracovníci Eltodo EG a Vegacomu pro vedli v celém objektu v průběhu 10 měsíců de - mon táž veškerých původních rozvodů silno - proudu, EPS, telefonních a datových rozvodů včetně všech rozvaděčů a nahradili je no - vými rozvody, které splňují nejpřísnější technická kriteria. A to museli po celou dobu stavby zajistit nepřerušenou dodávky el. energie do všech podlaží pro provádění stavebních a montážních prací. Systém elek - tro nické požární signalizace zajišťuje ve spojení se stabilním hasicím zařízením bez - pečnost všech ubytovaných osob v případě vzniku požáru, instalované kamerové, bez - peč nostní a přístupové systémy snižují na mi - nimum riziko vzniku mimořádných událostí. Zrekonstruovaný objekt DOMYNO REZI - DEN CE zdařile dotváří celkový vzhled ce - lého areálu Novodvorská a svým charak te - rem doplňuje rozsah služeb pro naše obchodní partnery. A je dobře, že naši pracovníci znovu dokázali, že jsou schopni realizo - vat bez velkých problémů i takovéto stavby. V současné době zajišťuje správní úsek personálně provoz recepce a podílí se na správě a provozu budovy. Ing. Vladimír Podroužek, ELTODO EG OBEC BAŠŤ V PŘENESENÉ SPRÁVĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seznam obcí, ve kterých ELTODO- CI TELUM, s.r.o., zajišťuje přenesenou správu veřejného osvětlení, se nově rozrostl o Bašť, obec ležící 6 kilo met - rů severně od Prahy. Provoz a správa systému veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení je uzavřen na pět let od do Systém veřejného osvětlení obce obsahuje ke dni podpisu smlouvy 229 svítících bodů a 4 zapínací místa. Jaroslav Smetana ELTODO-CITELUM, s.r.o. 6

7 CERTIFIKACE V ELTODO EG V první polovině roku 2012 došlo v oblasti certifikací ve společnosti ELTODO EG, a.s., k několika změnám. Byl recertifikován systém ISO Poskytování IT služeb a ve stejném termínu byla společnost po - prvé certifikována dle systému ISO Bezpečnost informací. Krátce k uvedeným systémům. ISO je systém soustředěný na poskytování IT služeb, v podmínkách skupiny Eltodo je zaměřen především na útvar IT Eltodo EG, který musí plnit požadavky s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb v oblasti infor mač - ních technologií dceřiným společ nos tem. Je však připraven tyto služby posky tovat i ex - terním organizacím, např. nájemcům. Systém ISO se vztahuje na celou společnost Eltodo EG, i když hlavní tíha plnění požadavků je opět směřována na útvar IT. Potřeba získat tento certifikát vyplynula ze dvou skutečností. Ta první je, že tento certifikát již několik let vlastní dceřiná společnost Eltodo dopravní systémy, požadavky však stejně musí plnit útvar IT Eltodo EG, a tento fakt vedl k mnohým nejasnostem při auditu v dopravních systé - mech. Tím se tato jistá nelogičnost od - stranila. A druhý, podstatnější důvod je to, že v dnešní době převážně elektronické komunikace se jedná o užitečný systém, kterým dáváme našim zákazníkům na vě - domí, že jejich data nám poskytnutá jsou u nás v bezpečí, že nemůže dojít k jejich úniku a zneužití. A samozřejmě si chráníme i vlastní data. Certifikace dle uvedených systémů dává signál našim zákazníkům, že se naše spo - lečnost snaží poskytovat služby na stále vyšší úrovni a chce být dlouhodobým a důvěryhodným strategickým partnerem. Pavel Jonáš NOVÉ SLOŽENÍ ORGÁNŮ ELTODO EG Osmého října byly v souvislosti s se vstupem RNDr. Libora Sadílka do skupiny Eltodo provedeny změny v orgánech společnosti ELTODO EG, a.s. Jejich složení je nyní následující. PŘEDSTAVENSTVO Ing. Libor Hájek předseda Ing. Stanislav Stejskal místopředseda Ing. Tomáš Vohryzka místopředseda; (předseda představenstva a GŘ společnosti KLEMENT a.s.) Karel Müller člen; (jednatel a ředitel společnosti Bohemia Müller s.r.o.) Ing. Jiří Řehák člen DOZORČÍ RADA RNDr. Libor Sadílek člen, Ing. Jaroslav Veverka, MBA člen; (předseda představenstva společnosti NOEN, a.s.) Zdeňka Molnárová členka Bc. Marian Vašut, MBA Zároveň byla provedena změna stanov a zvýšení počtu členů DR ze tří na šest. Druhý člen DR za zaměstnance, bude zvolen ve volbách, které připraví představenstvo po projednání s odborovými organizacemi. Šestého člena DR zvolí valná hromada akcionářů. Kurzy první pomoci součástí pravidelného vzdělávání zaměstnanců Poskytnout první pomoc člověku v nouzi je nejen morální, ale i zákonná povinnost každého z nás. Skupina Eltodo ve spolupráci s Českým červeným křížem proto své zaměstnance v poskytnutí první pomoci školí. V průběhu let 2011 a 2012 proběhlo již 23 běhů školení první pomoci, celkově bylo k dnešnímu dni proškoleno 223 zaměstnanců. Kurzy první pomoci se staly samozřejmou a zaměstnanci velmi kladně hodnocenou součástí pravidelného vzdělávání. O účast na kurzu jsem aktivně usilovala, protože vím, že nemám sama jasno v tom, jak postupovat při poskytování první pomoci. Myslím, že spousta z nás má zažité špatné informace, které jsme dostávali v rámci výuky první pomoci, ale od té doby se poznatky v oblasti medicíny posunuly dál, říká jedna z účastnic. Bc. Zuzana Škorpilová ELTODO EG, a.s. SPORŤÁČEK 2012 Začátkem září ožil pražský Braník sportovním festivalem pro děti, který nese název Sporťáček. Ten nabízel atraktivní program pro děti i dospělé a možnost aktivně si sport vyzkoušet, téměř 80 sportovním oddílům pak příležitost získat nové zájemce. Festivalu se zúčastnil i pracovník Eltodo EG Ing. Jaroslav Dvořák za oddíl TJ Slovan Praha, lyžařský oddíl mládeže. Tento oddíl prezentoval na akci sjezdové lyžování a nabízel návštěvníkům možnosti lyžařského výcviku dětí v rámci jednodenních zájezdů na hory do lyžařských stře - disek. Proto byl pro děti postaven sporťáčkův slalom ze slalomových tyčí, který mezi návštěvníky budil velkou pozornost. Aby byla navo ze - na zimní atmosféra, každý účastník absolvoval slalom se zimním kuli - chem, sjezdovými brýlemi, šálou a rukavicemi. Nejlepší čas byl 18 vteřin. Skupina Eltodo se na akci podílela sponzorováním stánku a dodala hodnotné odměny pro účastníky slalomu. redakce VOLNÁ MÍSTA OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - elektrotechnika, region Morava OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - elektrotechnika, Plzeň + jižní Čechy ELEKTROMONTÉR - veřejné osvětlení, průmysl DOPRAVNÍ INŽENÝR - projekty v oblasti dopravy SYSTÉMOVÝ INŽENÝR - světelná technika Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA 7

magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové,

magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové, magazín magazín skupiny Eltodo ročník IX/číslo 4/prosinec 2013 Vážené kolegyně a kolegové, končí rok 2013 a já vás chci, jako již tradičně, seznámit s tím, jak si Eltodo v tomto roce vedlo a jaké máme

Více

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči.

Více

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 3/červen 2009 Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost Začátkem května byla v centrále skupiny Eltodo v Novodvorské ulici v

Více

jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést?

jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést? magazín magazín skupiny Eltodo ročník VII/číslo 4/srpen 2011 Vstup investora do skupiny Eltodo Rozhovor s prezidentem skupiny ing. Liborem Hájkem jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

magazín Karlovy Vary: Už máme stavební povolení Metro Ládví - Letňany: blíží se finále STRATEGICKÉ ZAKÁZKY: Nejen energetika

magazín Karlovy Vary: Už máme stavební povolení Metro Ládví - Letňany: blíží se finále STRATEGICKÉ ZAKÁZKY: Nejen energetika magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 1/únor 2008 Metro Ládví - Letňany: blíží se finále Před půlrokem jsme na tomto místě psali o dvou zajímavých zakázkách: dokončené stavbě Dálnice

Více

magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení

magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení V Košicích se podařilo vyřešit spor mezi městem a společností VEROS, která se zde starala

Více

magazín Od května až do Letňan Zhodnocení výsledků skupiny za rok 2007 Centrální dispečink: Po stěhování modernější

magazín Od května až do Letňan Zhodnocení výsledků skupiny za rok 2007 Centrální dispečink: Po stěhování modernější magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 3/červen 2008 Od května až do Letňan Eltodo se podílelo na prodloužení pražského metra Ve čtvrtek 8. května 2008 byl slavnostně otevřen nový

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

2007 / ročník 12. Ředitelé na prahu nového roku (04) Pražské přívozy fungují celoročně (16) Výtahy ve stanici metra Florenc B (20)

2007 / ročník 12. Ředitelé na prahu nového roku (04) Pražské přívozy fungují celoročně (16) Výtahy ve stanici metra Florenc B (20) únor 2007 / ročník 12 zdarma číslo 2 Ředitelé na prahu nového roku (04) Pražské přívozy fungují celoročně (16) Výtahy ve stanici metra Florenc B (20) Zlepšování kvality v sektoru veřejné dopravy (26) 1

Více

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Hlavní téma silniční doprava Zaměřeno na teplárenství měsíčník pro firmy a veřejnou správu říjen 2011 Výhled stavebních firem Rozpočet Ministerstva dopravy ČR Investice do LED návěstidel 2 4 6 Řízení dopravy

Více

www.eltodo.cz 20 let společností 1991 2011

www.eltodo.cz 20 let společností 1991 2011 www.eltodo.cz 20 let společností 1991 2011 1. PRVNÍ KROKY červenec srpen 1991 Předchozí dva roky nového podnikatelského prostředí po listopadových událostech 1989 přinesly první zkušenosti, úspěchy i zklamání,

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Lidé & stavby. CPI City Center. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3

Lidé & stavby. CPI City Center. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3 CPI City Center Olomouc Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3 Nezdravá situace na stavebním trhu ČR Milé kolegyně, vážení kolegové,

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

komplexní obnovy Tušimic

komplexní obnovy Tušimic ENERGETICKÉ Energetické INVESTIČNÍ investiční CELKY ENERGETICKÉ celky: INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ Úspěšné INVESTIČNÍ CELKY završení ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY komplexní obnovy ENERGETICKÉ Tušimic INVESTIČNÍ

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2009 www.siemens.cz/iadt 14 PRODUKTY SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu 15 PRODUKTY Snadné měření spotřeby

Více

magazín Veletrh powergen 2008 Do nových stanic jezdí metro i díky ČKD Chodil jsem po dílnách se slovníkem Historie letecké výroby v ČKD str. 4 str.

magazín Veletrh powergen 2008 Do nových stanic jezdí metro i díky ČKD Chodil jsem po dílnách se slovníkem Historie letecké výroby v ČKD str. 4 str. magazín ČaSOPiS ZamĚStnanCŮ ČkD GROuP ROČnÍk 1 / ČÍSlO 2 / 2008 Veletrh powergen 2008 str. 4 Do nových stanic jezdí metro i díky ČKD str. 10 Chodil jsem po dílnách se slovníkem str.12 Historie letecké

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

prosinec 2002 ročník 7 číslo 12 zdarma Většina pracovníků mě příjemně překvapila svým aktivním přístupem, tvrdí generální ředitel Milan Houfek

prosinec 2002 ročník 7 číslo 12 zdarma Většina pracovníků mě příjemně překvapila svým aktivním přístupem, tvrdí generální ředitel Milan Houfek kontakt prosinec 2002 ročník 7 číslo 12 zdarma Vážení spolupracovníci, nadchází pro mnohé z nás jeden z nejkrásnějších časů v roce, vánoční svátky. Chtěl bych Vám i Vašim blízkým popřát jménem představenstva

Více

Je nákup zboží a služeb v ČD Cargo efektivnější?

Je nákup zboží a služeb v ČD Cargo efektivnější? 04 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Musíme se umět prezentovat Jméno naší společnosti bývá dosti často zmiňováno v médiích a bohužel musím konstatovat, že zpravidla s negativním podtextem.

Více

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 01. Představení společnosti Představení, vize, cíle Společnost NOEN Úvodní slovo předsedy představenstva Orgány společnosti a její management 6 10 13 16 10 21 02. To nejdůležitější

Více

AŽD Praha. Zabezpečovací zařízení v Moravanech neselhalo. ESA 11M+ na nové trase metra C

AŽD Praha. Zabezpečovací zařízení v Moravanech neselhalo. ESA 11M+ na nové trase metra C Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 2 2008 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Představili jsme novou podobu nádraží v Havlíčkově Brodě NÁDRÁŽNÍ HALU ZMĚNÍME V MODERNÍ MULTIFUNKČNÍ

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012

ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012 ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2011/2012

Více