magazín Eltodo má nového spoluvlastníka Elektřina pro Letiště Václava Havla Praha Eltodo se dál bude podílet na obnově Prunéřova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín Eltodo má nového spoluvlastníka Elektřina pro Letiště Václava Havla Praha Eltodo se dál bude podílet na obnově Prunéřova"

Transkript

1 magazín magazín skupiny Eltodo ročník VIII/číslo 3/říjen 2012 Eltodo má nového spoluvlastníka Skupina Eltodo má od října nového spoluvlastníka. Stal se jím RNDr. Libor Sadílek, který koupil 50 % akcií společnosti Eltodo EG. Dalšími spolumajiteli jsou současný prezident skupiny ing. Libor Hájek a technický ředitel Eltodo EG ing. Jiří Řehák. Prezident skupiny Eltodo ing. Libor Hájek Dosavadní majitelé skupiny Eltodo v čele s prezidentem a majoritním vlastníkem Liborem Hájkem jednali o prodeji skupiny již delší dobu s řadou zájemců. Vítězem výběru se na konci loňského roku stalo konsorcium firem J&T a Natland. Po odstoupení společnosti J&T z konsorcia byl prodej skupiny Eltodo tomuto konsorciu zrušen. Po neúspěšném prodeji konsorciu J&T a Natland ing. Libor Hájek prohlásil: Nadále nehledám pro Eltodo kupce, ale partnera, který jednoho dne starost o Eltodo a jeho budoucnost převezme. Preferuji někoho, kdo si v tuto chvíli koupí polovinu Eltoda a bude schopen naši firmu dále rozvíjet. RNDr. Libor Sadílek se o koupi Eltoda začal zajímat po ukončení jednání mezi Eltodem a konsorciem J&T a Natland. Eltodo znám dlouhou dobu a vím, že to je dobrá firma. Když skončila jednání mezi Eltodem a J&T, oslovil jsem pana Hájka s nabídkou. Díky tomu, že Eltodo mělo k prodeji připravenu veškerou dokumentaci, jsme se dohodli velmi rychle, řekl RNDr. Libor Sadílek. RNDr. Libor Sadílek je majitelem nebo spolumajitelem řady firem, k těm nejdůležitějším patří průmyslové firmy Klement, Bohemia Müller a Noen. Společnost Klement je dodavatelem stavebních a technologických celků především v energetice, společnost Bohemia Müller je dodavatelem v oblasti vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí, především pro doly, velké průmyslové podniky a výrobce a distributory elektrické energie. Společnost Noen je špičkovou projekční a konstrukční firmou v oblasti důlních strojů a zařízení. Zaměření našich firem a firem ze skupiny Eltodo se velmi dobře doplňují a jen velmi málo překrývají. Jejich spolupráce přinese prospěch oběma stranám, řekl Libor Sadílek. (rs) Elektřina pro Letiště Václava Havla Praha V první polovině roku 2012 vyhrála společnost ELTODO EG, a.s., výběrové řízení na Rekonstrukci trafostanice TS 44 v areálu Letiště Praha Ruzyně (od října nově Letiště Václava Havla Praha). V současné době je trafostanice TS44, která napájí budovu objektu Parking C, nedostačující. Četné stavební úpravy vedly k navýšení odběru elektrické energie. Důsledkem jsou neustálé výpadky el. energie a tedy nutnost navýšení výkonu této trafostanice. Stavbu je nutné realizovat při plném či jen mírně omezeném provozu celé budovy, a proto je kladen důraz na plánování dodávek zařízení a navržení technologických postupů, které zabezpečí minimum výpadků elektrické energie způsobených stavebními pracemi. Stavbu realizuje Divize energetika a průmysl a termín dokončení projektu včetně úspěšného předání investorovi je naplánován na listopad tohoto roku. Ing. Martin Metelka, ELTODO EG, a.s. Eltodo se dál bude podílet na obnově Prunéřova Společnost ELTODO EG, a.s., se v měsíci srpnu tohoto roku, i mimo jiných soutěží, také zúčastnila obchodní soutěže pro zadavatele Siemens s.r.o. na realizaci akce Demontáže blokových zařízení OB 07 a Demontáž ASŘTP OB 10 v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II. Výsledkem bylo umístění na prvním místě a získání zakázky. Nabídka byla zpracována Útvarem nabídek v součinnosti se zástupci Realizačních útvarů Eltodo EG. Po rozhodnutí zadavatele byla tato zakázka předána k realizaci a zahájení bylo naplánováno na začátek září letošního roku. Naším cílem je předání celé stavby zadavateli, kterým je Siemens s.r.o., dle harmonogramu závěrem roku Předmětem plnění této významné zakázky je formou dodávky na klíč demontáž blokových zařízení bloku D Elektrárny Prunéřov, a to zejména souborů Venkovní rozvodna, Strojovna, Mezistrojovna, Kotelna, Elektrofiltr, Zákotlí a ASŘTP. Demontáže se týkají kompletních elektrorozvodů včetně nosných kabelových systémů a konstrukcí, rozvaděčů NN, VN, transformátorů atd. Objednatel také požaduje šetrnou demontáž vybraných souborů. To pro nás znamená postupovat takovým způsobem, aby demontovaný materiál bylo možné dále použít jako náhradní díly. Předmětem plnění zakázky je také roztřídění demontovaného materiálů způsobem šetrným k životnímu prostředí. Přípravné práce provedené včas a bezezbytku vytvoří předpoklad pro úspěšnou montáž EPR II. Zdeněk Svoboda, ELTODO EG, a.s.

2 Mám rád průmyslové firmy Rozhovor s novým akcionářem Eltoda, RNDr. Liborem Sadílkem Sedmnáctého srpna podepsal RNDr. Libor Sadílek smlouvu, díky níž se stal 50% majitelem skupiny Eltodo. V rozhovoru vysvětluje, proč tak učinil a jaké má s Eltodem plány. Pane Sadílku, proč jste koupil podíl v Eltodu? Protože to byl dobrý obchod ale rozumím tomu, že chcete vědět víc. Mojí prací je, zjednodušeně řečeno, kupovat a rozvíjet firmy. Mám rád především průmyslové firmy, protože dělají nebo vyrábějí něco smysluplného, něco, na co si můžete sáhnout a co musí velmi dobře fungovat. Firmy kupuji buď sám, nebo se společníky, se kterými se dělím o odpovědnost a práci. Eltodo je kvalitní průmyslovou firmou s budoucností a s panem Hájkem si rozumím a máme společné názory na podnikání. Proto, když jsem zjistil, že pan Hájek chce prodat polovinu Eltoda, tak jsem dlouho neváhal. Jaké máte s Eltodem plány do budoucnosti? Já a ostatní majitelé, tedy pan Hájek a pan Řehák, se shodujeme v tom, že Eltodo bude úzce spolupracovat s firmami, které ovládám, především s firmami Klement a Bohemia Müller, v těch oblastech, kde se jejich činnosti doplňují, tedy především v dodávkách pro energetiku. Eltodo by mělo nadále rozvíjet své činnosti, které my nemáme a které mají jednoznačně budoucnost. To je řízení dopravy, telekomunikace a veřejné osvětlení. Uvažujete o nějakém užším spojení vašich firem a Eltoda? Firmy, které vlastním nebo spoluvlastním, netvoří propojenou skupinu, jakou je Eltodo. Už jsem zvažoval, že je propojím do jedné skupiny a můj vstup do Eltoda je pro to dalším impulzem. Jistě to nebude zítra, ani příští rok, ale v blízké budoucnosti vidím jako optimální vytvořit holding, pod který budou spadat jak firmy ze skupiny Eltodo, tak další firmy, které vlastním. Mohli bychom tak vytvořit subjekt s obratem přes deset miliard korun. Tato velikost by pro nový holding vytvořila řadu nových obchodních příležitostí. Byla by to kapitálově silná skupina, která by mohla jít do velkých zakázek, nebo by mohla získat další prostředky pro rozvoj prodejem části akcií na burze. Chcete se osobně zapojit do řízení Eltoda? Nechci. S panem Hájkem jsme se dohodli, že minimálně ještě tři roky bude Eltodo řídit, jak činil doposud, a celý manažerský tým Eltoda považuji za vysoce profesionální. Po pravdě řečeno, do přímého řízení nezasahuji v žádné ze svých společností, snažím se především sledovat jejich celkový výkon, vytvářet nové příležitosti a spoluurčovat směr, jakým se budou dále vyvíjet. Z tohoto pohledu je mé místo v dozorčí radě. RNDr. Libor Sadílek RNDr. Libor Sadílek vystudoval organickou chemii na Karlově Univerzitě a tamtéž získal doktorát z kvantové chemie. Jeho první prací bylo posuzování vlivu projektů na životní prostředí ve společnosti Ekounie, ve které se později stal ředitelem a spolumajitelem. V současné době vlastní nebo spoluvlastní řadu firem, především průmyslových, jako jsou například firmy Klement, Bohemia Müller nebo Noen, a také například realitní společnost Central Europe Holding. RNDr. Liborovi Sadílkovi je 45 let, je ženatý. Rozvaděče řídicího systému pro AT BLANKA V rámci realizace tunelového komplexu Blanka se pomalu ale jistě blížíme k zahájení prací. Stavební připravenosti jednotlivých částí se více méně daří dodržet. ELTODO EG, a.s., jako dodavatel řídicího systému v celém komplexu rozjelo již v 7. měsíci výrobu rozvaděčů RG podle realizační projektové dokumentace, kterou jsme obdrželi od našeho objednatele (ČKD). Po koordinačních poradách, kde byli přítomni všichni dodavatelé technologických částí, byl dohodnut termín pro instalaci všech rozvaděčů nejnáročnějších technologií do Pro nás to znamená vyrobit, osadit a propojit dohromady asi 300 polí rozvaděčů ve všech propojkách a technologických centrech. Rozvaděče zajistíme díky vlastním výrobním kapacitám skupiny Eltodo. Vzhledem k jejich množství bylo nutné vytvořit časový plán výroby, abychom dokázali dodržet dohodnutý harmonogram. Pro snížení nákladů jsme zvolili měsíční interval přepravy rozvaděčů na místo stavby. To znamená, že v průběhu měsíce se vyrobí rozvaděče do 4 až 5 propojek a ty se v jeden den převezou do tunelu, kde se musí následně sestavit a propojit. Pro přemístění rozvaděčů jsme si zajistili spediční společnost, která má s přepravou tohoto typu technologie zkušenosti. Naši technici následně koordinují jednotlivé dodávky přímo na stavbě a zajišťují vstupy a vjezdy vozidel. Ještě před tím však musejí prověřit, zda je v propojkách dostatečná stavební připravenost. Jedná se především o kontrolu vlhkosti v rozvodnách, kompletnosti podlah, elektroinstalace rozvoden a vzduchotechniky. Odsouhlasený harmonogram pro instalaci rozvaděčů všech technologií by měl na konci října umožnit předpokládaný nástup techniků společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., kteří budou postupně, až do března 2013, propojovat všechny dodané rozvaděče a následně jednotlivé technologie oživovat. Ing. Josef Janota, ELTODO EG, a.s. 2

3 PRUNÉŘOV: PŘEDALI JSME V TERMÍNU Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II OB18, Zařízení staveniště, elektro a MaR Tuto zakázku jsme získali v soutěži u SMP Praha a.s. Jedná se o 18 stavebních objektů, jako např. nová zadní vrátnice, odstavná plocha s centrálním buňkovištěm, napájecí stanice na jednotlivých blocích C, D, E, napájecí stanice pro plochy P13 a 14 apod. Podmínky nebyly lehké, protože investor neustále měnil zadání, například Eltodo pro VŠCHT V červenci letošního roku se společnost ELTODO EG, a.s., úspěšně ucházela v otev - řeném řízení o veřejnou zakázku VŠCHT Rekonstrukce rozvodů elektro instalace v technickém podlaží budov A, B a stou - pacích silnoproudých vedení budovy A. Zakázku realizuje montážní divize od letošního září a věříme, že celá stav ba bude zadavateli, kterým je Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, předána dle harmonogramu závěrem listopadu. Před - mětem plnění zakázky je provedení rekon - strukce silnoproudých rozvodů včetně no - vých rozvaděčů v technickém podlaží bu - dov A a B. V rámci rekonstrukce se pro ve - de výměna jak motorových, tak světelných rozvodů a dále rekonstrukce starého systé - mu přípojnicového stoupacího silnoprou - dého vedení s vývodovými skříněmi v kaž dém podlaží. Dále bude instalováno stou pací napájecí vedení pro základní a zálo ho vé napájení nadzemních podlaží v bu do vě A, včetně následné ekologické likvidace starých rozvodů. Nepochy buje - me, že po plánovaném a bezvadném pře - dání celé zakázky k užívání bude stav ba sloužit ke spokojenosti všech zaměst nanců a studentů VŠCHT. Zdeněk Svoboda, ELTODO EG, a.s. z původně 6 trafokiosků jsme se dopracovali ke 3 a 3 dodal ČEZ ze stavby v Tušimicích. Měnily se také trasy vzhledem k budoucí montáži nového zařízení apod. Přes všechny tyto problémy jsme dodrželi smluvně dohodnuté termíny a včas předali jednotlivé objekty do provozu. Dnes již slouží svému účelu, protože již započala Komplexní obnova bloků C (B23), D (B24), E (B25) demontážemi stávajícího zařízení, o nichž informujeme na straně 1. Zvládli jsme i zpracování technické dokumentace, což představovalo 64 šanonů, kde byla kompletní dokumentace včetně provozních předpisů a všech prohlášení. Námi postavené zařízení bude sloužit jen po dobu Komplexní obnovy všem montážním firmám. Proto musí být postaveno tak, aby se dalo bezpečně montovat nové zařízení bez nutnosti překládek. Výborné zvládnutí této zakázky vyžadovalo enormní nasazení celého týmu i našich subdodavatelů, za což bych jim chtěl všem poděkovat. Ing. Marcel SrbELTODO EG, a.s. Připojování nové trafostanice pro napájení plochy P 13 po dobu Komplexní rekonstrukce bloků B 23, 24, 25 v Elektrárně Prunéřov II. Na Slovensku vede Eltodo Peter Gandl Novým ředitelem organizační složky ELTODO EG, a.s., na Slovensku je od září doc. Ing. arch. Peter GANDL, PhD. Ten v minulosti působil mimo jiné jako náměstek generálního ředi - tele ve společnosti Slovenská správa ciest, jako investiční ředitel Národnej diaľničnej spoločnosti či jako ředitel společnosti HARP International Compa - ny, s.r.o., působící v oblasti přípravy a realizace investiční výstavby. Po - drobněji představíme doc. Gandla i je ho plány v rozhovoru pro příští čís - lo magazínu. O T Á Z K A P R O : PaedDr. Jana Rafaje, personálního ředitele skupiny Eltodo Prezident skupiny Eltodo vydal letos pokyn, který se týká motivačního systému ve skupině ELTODO. Co nového toto opatření zaměstnancům přináší? Dává všem zaměstnancům skupiny možnost získat bonus za to, že se aktivně podílejí na získávání zakázek pro skupinu Eltodo. Vycházíme z toho, že každý z nás může být svého druhu obchodníkem, který skupinu navenek reprezentuje a také nabízí její služby. Platí totiž, že není malých zakázek, tedy že každá zakázka, v níž skupina může uplatnit schopnosti svých lidí a své knowhow, je pro nás zajímavá. Proto chceme ty, kdo jsou v tomto směru aktivní, finančně ocenit. V podstatě je to jen další krok v naší dlouhodobé snaze podporovat a oceňovat v rámci skupiny Eltodo ty lidi, kteří jsou aktivní, kteří mají dobré nápady. Bonus, jehož výše je samozřejmě odvozena od velikosti zakázky, je určen pro tým, který se prokazatelně a aktivně podílel na jejím získání například pro akvizitéra, rozpočtáře, nabídkáře, technickou podporu nebo nákup, nevztahuje se však na vedoucí zaměstnance s takzvanou manažerskou smlouvou. Odměna se přitom neváže pouze k získání zakázky a uzavření smlouvy na ni, ale také k jejímu úspěšnému dokončení a předání. S podrobnostmi se všichni mohou seznámit na intranetu, kde je pokyn prezidenta P zveřejněný. 3

4 Instalujeme zařízení pro provozní informace v Praze V červnovém čísle magazínu jsme informovali, že jsme vysoutěžili přesně 1/3 objemu (17 lokalit) projektu Poskytování dopravních informací financovaného z Operačního programu dopravy II (OPD II). Dnes bychom vás chtěli informovat o průběhu realizace na tomto zajímavém projektu. Na projektu, který je velmi náročný na koordinaci, se vedle naší divize (DDI) podílí interně také projekce, inženýring a výroba. Z externích firem především dceřiná spo - lečnost Eltodo dopravní systémy a pro sta - vební část jsme se spojili se společností SMP. Ta pro nás zajišťuje zemní práce a vý - robu nos ných ocelových konstrukcí, na kte - ré při pevňu jeme PDZ a ZPI. Vzhledem k tomu, že jsme již při zpra co - vávání cenové nabídky věnovali mnoho času a energie na hledání vhodných řešení jak a kam dané lokality umístit, aby dílo bylo podle zadávací dokumentace proveditelné a časově odpovídalo poža davku vypisova te - le, měli jsme sportovní terminologií letmý start do projektu. Ještě před podpisem smlouvy jsme tyto nasbírané informace vytěžili při zajišťování různých povolení na úřadech a čerpali jsme z nich také předjed - nané subdodavatelské vztahy. Inženýring nám svým přístupem zajistil vše potřebné ve velmi krátkém čase. Zde se nám potvrdilo, jak je důležitá předvýrobní fáze projektu. Instalace probíhají mimo dopravní špičku, především ve večerních hodinách. Omezení dopravy pro přípravu betonových základů je minimální. Samotná montáž jednotlivých portálů probíhá ve dvou fázích. V 1. fázi jsou osazeny stojky portálů (P) resp. poloportálů (PP), ve 2. fázi se instalují na břevno PDZ a ZPI na zemi a následně se celý komplet osadí na stojky (P) resp. stojku v případě PP. Tato část prací trvá max. 15 minut a musí se při ní zastavit doprava v dotčené lokalitě. Po této časově nejnáročnější části proběhne propojení na silovou část napájení a připo - jení přes GANTRY server a komunikaci, kterou poskytuje TSK společnost ASCOM. Naše dodávka končí na rozhraní HDŘÚ. PILOTNÍ ETAPA NA STAVBĚ BLANKY Samotnou realizaci jsme si rozdělili na 4 etapy. Jako první etapa, tzv. pilotní, nám posloužila stávající lokalita, která se nachází ve stavebním záboru stavby tunelový komp - lex Blanka. Na ní jsme si chtěli vyzkoušet všechny naplánované procesy podle po - drob ného časového plánu v praxi. Sekun - dárně jsme si tím vyzkoušeli i naše sub do - davatele, jak jsou na tom s dodržováním technologických postupů a BOZP. Doladili jsme případné neshody, které bychom při montáži v provozu nemuseli umět vyřešit nebo řešili velmi obtížně. Druhá etapa je složená z pěti stávajících lokalit již přímo v pražském provozu, a pro - to si nemůžeme dovolit pochybení nebo zdržení při samotné instalaci. Třetí etapa je realizována s přihlédnutím na rychlost povolení realizace a výrobní kapacitu dodavatelů, v této fázi je celkem pět nových lo - kalit. Ty by měly být funkční na konci října. Čtvrtá, závěrečná etapa obsahuje zbýva - jících šest lokalit. Ty by měly být funkční do listopadu tohoto roku. Toto vše musí podle podmínek OPD II proběhnout do konce listopadu roku Některé funkční portály však řidiči mohli využívat již během září a října tohoto roku. Všechny lokality by měli řidičům usnadnit pohyb a orientaci v Praze. Budou totiž dostá vat včas informace o uzavírkách, nehodách a kolonách tak, aby mohli včas reagovat. Ing. Josef Janota, ELTODO EG, a.s. Pruhové značky pro Papírny Štětí Značky z vlastní výroby skupiny Eltodo nacházejí široké uplatnění nejen v tunelech a na rychlostních komunikacích. Poslední příklad jejich úspěšného využití pochází ze severočeského Štětí. V minulosti došlo k několika kolizním stavům na nákladové vrátnici v Papírnách Štětí. Z důvodu nevýrazného stávajícího svislého dopravního značení si řidiči často pletli vjezdové a výjezdové pruhy. Proto se Papírny Štětí rozhodly osadit vjezdový portál nákladové vrátnice značkami pruhové signalizace, které výrazně a jednoznačně určují směr pohybu vozidel na komunikaci. ELTODO EG, a.s., dodalo celkem 8 značek pruhové signalizace se symboly S8a Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu a S8b Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu. Součástí dodávky byly i upevňovací konstrukce a řídící elektronika. Nainstalované značky umožňují volně nastavitelný režim změny směru jízdy (např. při odstávce vážnice nebo při opravách povrchu vozovek). Ing. Kamil Jelínek, ELTODO EG, a.s. 4

5 Od Profinetu až po instalace routerů pro Českou spořitelnu V dnešní době operátoři v rámci nabídky uceleného řešení pro velké firmy zahrnují všechny typy telekomunikačních služeb. Mobilní i fixní, hlasové i datové služby, "vše pod jednou střechou". Všechny použité technologie mají jediný cíl: Na bídnout kom - plexní řešení potřeb klientů. Stejně tak Vegacom, pokud chce být platným partnerem operátorů, je nucen rozšiřovat svou nabídku činností. Specializovat se do všech oblastí dnešních elektronických komunikací. Od výstavby optiky nebo distribučních bodů pro pokrytí mobilním signálem až po koncové ICT řešení. Tedy od velkých lukrativních projektů až po ty malé, úzce specializované. Již jsme si zvykli na Profinet a jeho řešení, nicméně Vegacom nabí - zí komplexní řešení od výstavby radiových spojů z ditribučních bo - dů T-Mobile, po fixní připojení koncových firemních zákazníků. Z hlediska Profinetů toto obnáší ročně výstavbu přibližně stovky radiových spojů. Dalším logickým krokem byly instalace koncových CPE zařízení. V rámci pilotu T-Mobile pro zákazníka Česká Spořitelna bylo nainstalováno 101 koncových zařízení Cisco routerů na pronajaté okruhy (LLU a CN). Celý pilotní projekt proběhl úspěšně a v rámci výběrového řízení pořádaného T-Mobile jsme získali dalších cca 230 instalací. V průměru se jedná o 30 instalací týdně po celé ČR. Na instalacích se podílí celá řada techniků z divize Telco, ale i z obou divizí Sítě (Morava a Čechy). Při tomto projektu probíhá zároveň výstavba 15 radiových spojů z ditribučních bodů T-Mobile. Vše je realizováno poměrně v krátké době a náš pro - aktivní přístup je u zákazníka hodnocen velmi dobře. Ing. Milan Čup, Vegacom, a.s. PARKOVACÍ AUTOMATY SICURO 7 PRO MĚSTO KRNOV V dubnu 2012 uzavřela divize Morava s Městem Krnov smlouvu na dodávku, montáž, uvedení do provozu a vzdálený dohled 9 parkovacích automatů Siemens Sitraffic Sicuro 7, napájených akumulátorem s dobíjením solárním panelem. Následně byla uzavřena servisní smlouva na dobu 5 let, která koresponduje s délkou záruční doby. Automaty byly instalovány a jednalo se o první instalaci této nové řady parkovacích automatů v ČR. Podařilo se tak naplnit záměr města regulovat statickou dopravu ve vybraných lokalitách v centru, kde lidé dosud nechávali auta stát i celou pracovní dobu a ti, kdo si přijeli během dne vyřídit své záležitosti na úřadech, k lékaři nebo nakoupit, neměli šanci zaparkovat. Výnos z parkovného je určen mimo jiné i na vybudování nových parkovacích míst. Od instalace nebyly zaznamenány zásadnější problémy s provozem a automaty slouží k plné spokojenosti veřejnosti i zákazníka. Zákazník dostává důležité informace o stavu a provozu automatů z dohledové ústředny PA divize Morava, na vybrané ové adresy. O spokojenosti zákazníka svědčí i to, že do konce září bude instalován další, v pořadí již 10. automat, a to na Náměstí Minoritů před budovou České pošty. Jaroslav Pernica, ELTODO dopravní systémy, s.r.o. Karlín Hall 1 před dokončením Na začátku května získala společnost Vegacom zakázku v oblasti slaboproudů a silnoproudů pro společnost Průmstav pro objekt Karlin Hall a koncem května byly započaty práce na rekonstrukci a dostavbě tohoto objektu. Předmětem našeho díla je kompletní provedení silnoproudé elektroinstalace a vnitřní slaboproudé elektroinstalace v rekonstruovaném objektu stávající haly Kotlárna v ul. Pernerova v pražském Karlíně. Jedná se zejména o systém elektrické požární signalizace, evakuační rozhlas, strukturovaný kabelážní systém, elektrickou za - bezpečovací signalizaci, identifikační přístupový systém, systém CCTV a základní rozvod STA. Součástí silnoproudé elektroinstalace je dodávka veškeré elektroinstalace v objektu, dieselagregátu a UPS. Instalace a zprovoznění trafostanice se uskutečnily za významné pomoci Eltodo EG a slaboproudé instalace jsou spouštěny ve spolupráci se servisním oddělením Vegacom v čele s Miroslavem Volštátem. V tomto okamžiku jdou práce do finále a v rámci zkušebního provozu budou odstraňovány případné zjištěné závady. Předávání díla začalo v polovině října. Karel Mašek, Vegacom a.s. 5

6 ELTODO EG se podílela na rekonstrukci DOMYNO REZIDENCE Mnozí zaměstnanci naší společnosti, nájemníci, obchodní partneři a návštěvníci areálu Novodvorská se zájmem sledovali, jak v uplynulém období probíhala rekonstrukce budovy C z administrativní budovy na studentskou kolej a hotel. Mnozí si jistě pamatovali rampouchy visící po celé výšce fasády počátkem roku 2011 po prasklém topení nebo dezolátní stav fasády a oken. A to nikdo netušil, jak to vypadalo uvnitř. Slavnostního otevření Rezidence se zúčastnili také starosta Prahy 4 Pavel Horálek a prezident skupiny Eltodo Libor Hájek. PRVNÍ ŘADIČ C840ES S LED NÁVĚSTIDLY NA JIŽNÍ MORAVĚ Koncem srpna 2012 společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. divize Morava provedla rekonstrukci SSZ křižovatky K102 ulic Velehradská a Sokolovská v Uherském Hradišti. Zakázka byla rea - lizována v rámci projektu Zkapa citnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti pro firmu SKANSKA. Na křižovatce K102 byl in - stalován nový řadič Siemens C840ES s LED návěstidly SILUX se 40V techno - logií a systém preference vozidel HZS - Opticom. Jedná se o vůbec první instalaci tohoto typu řadiče na jižní Moravě. Současně s touto rekonstrukcí byly pro - vedeny výměny původních řadičů Sie - mens MS za řadiče Siemens C800 na dalších dvou křižovatkách. Jan Moucha ELTODO dopravní systémy s.r.o. Dnešní majitel objektu, společnost DOMY - NO Centrum, s.r.o., požádal v loňském roce Eltodo EG o spolupráci na zpracování pro - jektové dokumentace ve vybraných profesích a následně o zajištění dodávek veškerých silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektro a výkon technického dozoru investo - ra spojeného s řízením celé stavby. Architektonické a projektové řešení je z dílny ateliéru FADW a celý objekt je charakte - ristický různobarevnými čtverci s převahou příjemného zeleného odstínu a viditelnými vnitřními rozvody vzduchotechniky, slabo - prou dých a silnoproudých kabelů a stabil - ního hasicího zařízení ve vstupní hale, na chod bách a v pokojích. Pracovníci Eltodo EG a Vegacomu pro vedli v celém objektu v průběhu 10 měsíců de - mon táž veškerých původních rozvodů silno - proudu, EPS, telefonních a datových rozvodů včetně všech rozvaděčů a nahradili je no - vými rozvody, které splňují nejpřísnější technická kriteria. A to museli po celou dobu stavby zajistit nepřerušenou dodávky el. energie do všech podlaží pro provádění stavebních a montážních prací. Systém elek - tro nické požární signalizace zajišťuje ve spojení se stabilním hasicím zařízením bez - pečnost všech ubytovaných osob v případě vzniku požáru, instalované kamerové, bez - peč nostní a přístupové systémy snižují na mi - nimum riziko vzniku mimořádných událostí. Zrekonstruovaný objekt DOMYNO REZI - DEN CE zdařile dotváří celkový vzhled ce - lého areálu Novodvorská a svým charak te - rem doplňuje rozsah služeb pro naše obchodní partnery. A je dobře, že naši pracovníci znovu dokázali, že jsou schopni realizo - vat bez velkých problémů i takovéto stavby. V současné době zajišťuje správní úsek personálně provoz recepce a podílí se na správě a provozu budovy. Ing. Vladimír Podroužek, ELTODO EG OBEC BAŠŤ V PŘENESENÉ SPRÁVĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seznam obcí, ve kterých ELTODO- CI TELUM, s.r.o., zajišťuje přenesenou správu veřejného osvětlení, se nově rozrostl o Bašť, obec ležící 6 kilo met - rů severně od Prahy. Provoz a správa systému veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení je uzavřen na pět let od do Systém veřejného osvětlení obce obsahuje ke dni podpisu smlouvy 229 svítících bodů a 4 zapínací místa. Jaroslav Smetana ELTODO-CITELUM, s.r.o. 6

7 CERTIFIKACE V ELTODO EG V první polovině roku 2012 došlo v oblasti certifikací ve společnosti ELTODO EG, a.s., k několika změnám. Byl recertifikován systém ISO Poskytování IT služeb a ve stejném termínu byla společnost po - prvé certifikována dle systému ISO Bezpečnost informací. Krátce k uvedeným systémům. ISO je systém soustředěný na poskytování IT služeb, v podmínkách skupiny Eltodo je zaměřen především na útvar IT Eltodo EG, který musí plnit požadavky s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb v oblasti infor mač - ních technologií dceřiným společ nos tem. Je však připraven tyto služby posky tovat i ex - terním organizacím, např. nájemcům. Systém ISO se vztahuje na celou společnost Eltodo EG, i když hlavní tíha plnění požadavků je opět směřována na útvar IT. Potřeba získat tento certifikát vyplynula ze dvou skutečností. Ta první je, že tento certifikát již několik let vlastní dceřiná společnost Eltodo dopravní systémy, požadavky však stejně musí plnit útvar IT Eltodo EG, a tento fakt vedl k mnohým nejasnostem při auditu v dopravních systé - mech. Tím se tato jistá nelogičnost od - stranila. A druhý, podstatnější důvod je to, že v dnešní době převážně elektronické komunikace se jedná o užitečný systém, kterým dáváme našim zákazníkům na vě - domí, že jejich data nám poskytnutá jsou u nás v bezpečí, že nemůže dojít k jejich úniku a zneužití. A samozřejmě si chráníme i vlastní data. Certifikace dle uvedených systémů dává signál našim zákazníkům, že se naše spo - lečnost snaží poskytovat služby na stále vyšší úrovni a chce být dlouhodobým a důvěryhodným strategickým partnerem. Pavel Jonáš NOVÉ SLOŽENÍ ORGÁNŮ ELTODO EG Osmého října byly v souvislosti s se vstupem RNDr. Libora Sadílka do skupiny Eltodo provedeny změny v orgánech společnosti ELTODO EG, a.s. Jejich složení je nyní následující. PŘEDSTAVENSTVO Ing. Libor Hájek předseda Ing. Stanislav Stejskal místopředseda Ing. Tomáš Vohryzka místopředseda; (předseda představenstva a GŘ společnosti KLEMENT a.s.) Karel Müller člen; (jednatel a ředitel společnosti Bohemia Müller s.r.o.) Ing. Jiří Řehák člen DOZORČÍ RADA RNDr. Libor Sadílek člen, Ing. Jaroslav Veverka, MBA člen; (předseda představenstva společnosti NOEN, a.s.) Zdeňka Molnárová členka Bc. Marian Vašut, MBA Zároveň byla provedena změna stanov a zvýšení počtu členů DR ze tří na šest. Druhý člen DR za zaměstnance, bude zvolen ve volbách, které připraví představenstvo po projednání s odborovými organizacemi. Šestého člena DR zvolí valná hromada akcionářů. Kurzy první pomoci součástí pravidelného vzdělávání zaměstnanců Poskytnout první pomoc člověku v nouzi je nejen morální, ale i zákonná povinnost každého z nás. Skupina Eltodo ve spolupráci s Českým červeným křížem proto své zaměstnance v poskytnutí první pomoci školí. V průběhu let 2011 a 2012 proběhlo již 23 běhů školení první pomoci, celkově bylo k dnešnímu dni proškoleno 223 zaměstnanců. Kurzy první pomoci se staly samozřejmou a zaměstnanci velmi kladně hodnocenou součástí pravidelného vzdělávání. O účast na kurzu jsem aktivně usilovala, protože vím, že nemám sama jasno v tom, jak postupovat při poskytování první pomoci. Myslím, že spousta z nás má zažité špatné informace, které jsme dostávali v rámci výuky první pomoci, ale od té doby se poznatky v oblasti medicíny posunuly dál, říká jedna z účastnic. Bc. Zuzana Škorpilová ELTODO EG, a.s. SPORŤÁČEK 2012 Začátkem září ožil pražský Braník sportovním festivalem pro děti, který nese název Sporťáček. Ten nabízel atraktivní program pro děti i dospělé a možnost aktivně si sport vyzkoušet, téměř 80 sportovním oddílům pak příležitost získat nové zájemce. Festivalu se zúčastnil i pracovník Eltodo EG Ing. Jaroslav Dvořák za oddíl TJ Slovan Praha, lyžařský oddíl mládeže. Tento oddíl prezentoval na akci sjezdové lyžování a nabízel návštěvníkům možnosti lyžařského výcviku dětí v rámci jednodenních zájezdů na hory do lyžařských stře - disek. Proto byl pro děti postaven sporťáčkův slalom ze slalomových tyčí, který mezi návštěvníky budil velkou pozornost. Aby byla navo ze - na zimní atmosféra, každý účastník absolvoval slalom se zimním kuli - chem, sjezdovými brýlemi, šálou a rukavicemi. Nejlepší čas byl 18 vteřin. Skupina Eltodo se na akci podílela sponzorováním stánku a dodala hodnotné odměny pro účastníky slalomu. redakce VOLNÁ MÍSTA OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - elektrotechnika, region Morava OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - elektrotechnika, Plzeň + jižní Čechy ELEKTROMONTÉR - veřejné osvětlení, průmysl DOPRAVNÍ INŽENÝR - projekty v oblasti dopravy SYSTÉMOVÝ INŽENÝR - světelná technika Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA 7

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY DOPRAVNÍ SYSTÉMY MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY Rychlé, bezpečné a chytré řešení pro mimořádné situace. ? Máte v plánu rekonstrukci a rozvoj jednotlivých částí nebo celého systému dopravy? Potřebujete zlepšit

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Operativní karta objektu Fotovoltaické elektrárny - Horní Ves

Operativní karta objektu Fotovoltaické elektrárny - Horní Ves v katastru obce Nová Ves u Mariánských Lázní na p.p.č. 38/1 v k. ú. Horní Ves u Mariánských Lázní, p.p.č. 509/8, 4147/21 v k. ú. Trstěnice u Mariánských Lázní Provozovatel společnost: Energetic, s.r.o.,

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Ludgeřovice vyzývá tímto zájemce z řad fyzických a právnických osob, jejíchž předmětem podnikání je ve smyslu živnostenského oprávnění k projektování pozemních staveb, k podání

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

Příbram 28.3.2011. Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha

Příbram 28.3.2011. Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha Společenství vlastníků Renoirova 653,4, Praha Příbram 28.3.2011 Věc: Nabídka na rekonstrukci-podstatnou změnu 2ks výtahů č. 37/2011 v bytovém domě Praha,Renoirova 653,4 - šachetní dveře budou ponechány

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE KOMPLETNÍ SPECIFIKACE Název výrobku: Objednací číslo: 1100411904 LED stropní panel: 600 * 600 * 9 mm - 45W Základní vlastnosti: jako zdroj světla jsou použity pouze kvalitní a vysoce svítivé LED diody,

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na služby Projektová

Více

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438474-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474 Oznámení o

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Akce: Bernartice projekt svislého dopravního značení TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A) Označení akce Bernartice projekt svislého dopravního značení B) Objednatel dopravního řešení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Strukturovaná kabeláž (SSK)

Strukturovaná kabeláž (SSK) Strukturovaná kabeláž (SSK) 1) Stručný popis současného stavu SSK včetně přehledu dostupné dokumentace (přehled tras, zapojení, schémata apod.). - dokumentace roku 2000 - kabeláž v provedení Cat 5e - v

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

Veselí nad Moravou ul. Rumunská, Lány, obnova VO

Veselí nad Moravou ul. Rumunská, Lány, obnova VO Objednatel Město Veselí nad Moravou Zpracovatel Název stavby Stupeň dokumentace Část dokumentace SO/PS Dokument Revize 0 Status dokumentace Šárka Vrbová Veselí nad Moravou ul. Rumunská, Lány, obnova VO

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 Zbyněk Stanjura, ministr dopravy David Čermák, generální ředitel ŘSD Modernizace dálnice D1 10. dubna 2013 D1 nutnost modernizace Nejstarší dálnice v ČR, která je již za hranicí životnosti Dlouhodobé úvahy

Více

Telefonní kontakt + 420 581 626 202, +420 739 430 576

Telefonní kontakt + 420 581 626 202, +420 739 430 576 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Systherm Plán BOZP..doc Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústí nad Labem Rekonstrukce výměníkové stanice Zpracoval : Datum : 12.5. 2015 Koordinátor staveb dle zákona č309/2006 Registrační

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRŮBĚH PROJEKTU Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Květen 2006 Projektování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: ÚHKT Praha

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

TOXFORM. Výrobní linka na chemickou úpravu mastku

TOXFORM. Výrobní linka na chemickou úpravu mastku 1806 NO11 001 1 1 6 BCS Engineering, a.s. Purkyňova 79a 657 25 Brno Česká republika tel. 00420 541 597 101 fax. 00425 541 249 651 e-mail info@bcs-eng.cz TOXFORM Výrobní linka na chemickou úpravu mastku

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

představení společnosti

představení společnosti představení společnosti děláme stavby lepšími Firma INVESTINŽENÝRING a.s. je soukromou společností. Její počátky sahají do roku 1991, kdy na základě povolení vydaného živnostenským referátem Okresního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ. Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy.

J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ. Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy. J SÉRIE PARKOVACÍCH SLOUPŮ Praktické řešení pro kontrolu přístupu vozidel a městské dopravy. J SÉRIE PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PRO KONTROLU PŘÍSTUPU VOZIDEL A MĚSTSKÉ DOPRAVY J 275 parkovací sloup představuje kovový

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ GDS síťový systém JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ Czech EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ OCHRANA PROTI HLUKU Na základě úspěšného systému panelů PLANTA byl nový protihlukový panel PLANTA ALUFERA přizpůsoben požadavkům evropských

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

BULLETIN 5/2012 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 5/2012 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 5/2012 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom Vážení obchodní partneři, ve spolupráci se společností PROFiber jsme pro Vás připravili školení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE

Více

KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE

KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod zn. C 24483 IČO: 25883551 DIČ: CZ 25883551 ÚVOD Tento katalog předkládá přehled o vyráběných betonových trafostanicích ARMES

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40 Váš dopis značky: Ze dne: Naše značka: HSOS-8927-3/2013 ke zveřejnění na profilu zadavatele Vyři zuje: Marie Šumná

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

/Visiocom/LED SEMAFORY /VISIOCOM/ LED SEMAFOROVÁ SVÍTIDLA WWW.VISIOCOM.CZ

/Visiocom/LED SEMAFORY /VISIOCOM/ LED SEMAFOROVÁ SVÍTIDLA WWW.VISIOCOM.CZ /VISIOCOM/ LED SEMAFOROVÁ SVÍTIDLA WWW.VISIOCOM.CZ Visio LED semaforová svítidla Až 80% úspora energie oproti klasickým semaforům Kvalitní semaforová svítidla od společnosti Visiocom s.r.o. VISIO LED semafory

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

zahájeném dne 31.05.2013 odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení

zahájeném dne 31.05.2013 odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení D O D A T EČNÉ IN F O R M A C E podle ust. 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) z j e d n o d u š e n é p o d l i m i t n í řízení Dodávka a instalace

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. Made in Italy GHOST - R Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. LET Z Á R U K A ROZŠÍŘENÁ 11 VÝHODY Vyspělá LED technologie je v tradičním designu LED průmyslové

Více

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Věc: Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí Předkládá: Zpracoval:

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

Zpráva o probíhajících a připravovaných rekonstrukcích č. 3-2015

Zpráva o probíhajících a připravovaných rekonstrukcích č. 3-2015 Zpráva o probíhajících a připravovaných rekonstrukcích č. 3-2015 Výtahy Naše postřehy k provozu výtahů zaznamenávané na nástěnce v recepci domu či zaslané mailem výboru jsou předávány koordinátorovi pro

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

CamiBOX-CPS-B. Je verze určená pro umístění na stožár pouličního osvětlení.

CamiBOX-CPS-B. Je verze určená pro umístění na stožár pouličního osvětlení. CamiBOX-CPS Systém trvalého napájení jednotek CAMIBOX, kamer, čidel a dalších elektronických prvků v místech, kde je dostupné pouze přerušované elektrické napájení (verze CPS-B), nebo do míst kde není

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

AROVA SERVIS Výroba rozváděčů nn

AROVA SERVIS Výroba rozváděčů nn AROVA SERVIS Výroba rozváděčů nn Vedení společnosti AROVA SERVIS vyhlašuje tuto POLITIKU JAKOSTI ----------------------------------------------------------------------- Předmětem činnosti společnosti AROVA

Více