VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ..."

Transkript

1

2 OBSAH: 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE: PŘEDMĚT PROJEKTU: PODKLADY: VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH PROSTORŮ: SKLADOVÁNÍ: PODSTŘIK INSTALOVANÉ TECHNOLOGIE: ROZSAH JIŠTĚNÍ A UMÍSTĚNÍ SPRINKLERŮ VÝPIS CHRÁNĚNÝCH PROSTORŮ: UMÍSTĚNÍ SPRINKLERŮ: POTRUBÍ MATERIÁL POTRUBÍ: UPEVNĚNÍ POTRUBÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA POTRUBÍ: VYPOUŠTĚNÍ A TESTOVACÍ POTRUBÍ VYPOUŠTĚNÍ: TESTOVACÍ POTRUBÍ: TLAKOVÁ ZKOUŠKA SYSTÉMU: STROJOVNA POPIS: ROZDĚLENÍ NA VENTILOVÉ STANICE: PARAMETRY HLAVNÍCH KOMPONENTŮ: ZÁSOBNÍ NÁDRŽ: NAPOJENÍ MOBILNÍ TECHNIKY HZS: MONITOROVÁNÍ SHZ MONITOROVANÉ PRVKY: HODNOTY VYHLEŠUJÍCÍ POŽÁR: ODVÁDĚNÍ POŽÁRNÍ VODY POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE STAVBA: ELEKTRO: ZTI VODA: VZDUCHOTECHNIKA: TOPENÍ: EPS: KANALIZACE:... 10

3 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE: Stavba: Investor: Gen. Projektant: Projektant SHZ: 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU: ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A GREEN CAPE INTERNATIONAL s.r.o. NAD VAVROUŠKOU Praha 8 - TROJA SPOJPROJEKT PRAHA a.s. BYSTŘICKÁ 1709/ PRAHA 4 TPI Česká republika s. r.o. Radlická 740/113D, Praha 5 Tento projekt pro provedení stavby řeší požární zajištění vodním stabilním hasicím zařízením v administrativním a bytovém objektu v ulici Lomnického v Praze 4. Projekt SHZ řeší pouze SO 01 tedy administrativní budovu objekt A. Budova se skládá z 3 podzemních podlaží, která budou využívána jako parkoviště a dále z 8 nadzemních podlaží, ve kterých budou umístěny kanceláře. V projektu požárně bezpečnostního řešení je požadavek na jištění sprinklerovým SHZ pouze v některých částech budovy. Jsou to podzemní garáže 3.PP, 2.PP a 1.PP. V ostatních prostorech není SHZ navrženo. Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje informace uvedené ve výkresové části PODKLADY: Jako projekční podklady byla brána dokumentace zpracovaná generálním projektantem - firmou Spojprojekt Praha a.s., předaná v digitální podobě. Dále byly zapracovány požadavky investora a zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby. Jako legislativní podklad pro návrh systému SHZ byl vzat ČSN EN A2 Stabilní hasicí zařízení Sprinklerová zařízení Navrhování, instalace a údržba. 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ Sprinklerové zařízení je navrženo pro detekci a uhašení požáru vodou v jeho počátečních fázích, nebo pro udržení požáru pod kontrolou, aby jeho uhašení mohlo být dokončeno jinými 1

4 prostředky. Nelze předpokládat, že by sprinklerové zařízení zcela nahradilo potřebu jiných protipožárních prostředků a je důležité posoudit požární opatření v objektech jako celek. Jako hasicí medium je navržená voda, které nesmí být chemicky upraveno (např. proti zamrznutí apod.) a nesmí obsahovat vláknité nebo jiné suspendované látky, které by se mohly nahromadit v potrubním systému. V potrubním rozvodu sprinklerové soustavy nesmí zůstávat voda obsahující soli. Strojovna bude umístěna v 2. PP (místnost ) a podzemní betonová nádrž vedle strojovny (místnost ), dno nádrže bude na úrovni podlahy 3.PP. Podzemní garáže budou jištěny mokrým sprinklerovým systémem, podle předaných podkladů není nutné mokré potrubní rozvody chránit před zamrznutím, v prostoru garáží nebude teplota klesat pod 5 C. V garážových stáních pro auta s LPG pohonem umístěných přímo u vjezdu do 1.PP nejsou sprinklery navrženy (není požadováno v PBŘ). 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH PROSTORŮ: Podzemní garáže (stropní jištění): Požární zatřídění: OH 2 Systém: mokrý Účinná plocha: 144 m 2 Max. plocha na hlavici: 12 m² Typ hlavice SSU stojatý, 15mm, bronz K-faktor průtoku hlavice K80 Citlivost pojistky (RTI): standardní Otevírací teplota 68 C Intenzita na spr: 5 l/min/m 2 Provozní doba: 60 minut 3.2. SKLADOVÁNÍ: Pod tříštičem sprinkleru je nutné trvale udržovat volný prostor nejméně: LH a OH nebezpečí: 0,5 m 0,3 m u sprinklerů s plochým výstřikem Skladovací plocha smí být maximálně 50 m2 pro jeden skladovací blok s volným prostorem kolem bloku nejméně 2,4 m. Maximální výšky skladování pro nebezpečí OH1, OH2 a OH3: Kategorie skladování Maximální výška skladování (m) Volné stohové nebo blokové Všechny ostatní případy skladování Kategorie I Kategorie II Kategorie III

5 Kategorie IV PODSTŘIK INSTALOVANÉ TECHNOLOGIE: Je nutné podstříknout všechny překážky (např. VZT kanály) širší než 1 m v prostoru a 0,8 m ve vzdálenosti menší než 0,15 m od stěny. Sprinklery je nutné osadit se zádržnými plechy. Pokud vzniknou místa, která by narušovala rozstřik vody ze sprinklerů, je nutné změnit nebo doplnit sprinklery, tak by systém SHZ byl v celé chráněné ploše funkční a účinný. V podzemních garážích, kde je instalovaná suchá soustava budou podstřiky VZT řešeny pomocí suchých závěsných sprinklerů, aby bylo možné soustavy dokonale odvodnit a zabránit zamrznutí vody v potrubí. 4. ROZSAH JIŠTĚNÍ A UMÍSTĚNÍ SPRINKLERŮ 4.1. VÝPIS CHRÁNĚNÝCH PROSTORŮ: 1.podzemní podlaží parking b, , rampa podzemní podlaží parking , , rampa , strojovna SHZ podzemní podlaží parking , rampa Rozsah jištění je v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby (zpracováno projektantem PBŘ) UMÍSTĚNÍ SPRINKLERŮ: Vzdálenost sprinkleru od spodní hrany stropu nehořlavé stropy max. 450 mm hořlavé stropy max. 300 mm pozn.: v případě trapézového plechu je vzdálenost počítána od středu trapézové vlny Umístění sprinklerů vzhledem ke stavebním konstrukcím V případě vzniku nových překážek ovlivňující činnost sprinklerového SHZ, které nebyly uvažovány v projektu, musí být rozmístění sprinklerů provedeno v souladu s ČSN EN odstavec POTRUBÍ 5.1. MATERIÁL POTRUBÍ: Mokrý systém Ocelové černé trubky (DN 150, 125, 100, 80, 65, 50, 40, 32, 25) spojované spojkami, případně závitovými spoji. Závitovými spoji je povoleno spojovat trubky menší než DN 50. Prefabrikovaný systém z dílensky vyráběných svařovaných prvků. 3

6 Suchý systém Ocelové pozinkované trubky (DN 150, 125, 100, 80, 65, 50, 40, 32, 25) spojované spojkami, případně závitovými spoji. Závitovými spoji je povoleno spojovat trubky menší než DN 50. Prefabrikovaný systém z dílensky vyráběných svařovaných prvků UPEVNĚNÍ POTRUBÍ: Na závitové tyče pomocí specielních certifikovaných objímek ke stavební konstrukci. Pomocí válcovaných profilů připevněných k určeným nosným prvkům (dodávka stavby). K nosným stavebním konstrukcím (sloupy, nosníky) pomocí specielních kotev. Všechny podpůrné konstrukce ve strojovně a místnosti ventilových stanic musí mít min. velikost U100. Při větších nebo složitějších konstrukcích provést dimenzování s ohledem na únosnost. Potrubní systém musí mít min. každých 45m pevný bod pro zachycení axiálních sil. Pokud není stanoveno jinak, musí mít závěsy mezi sebou rozteč maximálně 4 m u ocelového potrubí. U potrubí s průměrem větším než 50 mm mohou být tyto vzdálenosti zvětšeny o 50 %, za předpokladu splnění následujících podmínek: dva nezávislé závěsy se připevní přímo ke konstrukci budovy; použije se závěs schopný unést zatížení o 50% větší než je uvedené v tabulce Při použití mechanických spojek musí být závěs max. 1 m od každého spoje a zároveň na každé sekci potrubí musí být alespoň jeden závěs. Vzdálenost od kteréhokoliv terminálního sprinkleru k závěsu nesmí být větší než: 0,9 m u potrubí o průměru 25 mm 1,2 m u potrubí o průměru větším než 25 mm Vzdálenost od kteréhokoliv stojatého sprinkleru k závěsu nesmí být menší než 0,15 m. Svislá potrubí musí mít v následujících případech doplňkové závěsy: potrubí delší než 2 m potrubí určená k přívodu vody k jednotlivým sprinklerům delší než 1 m Následující potrubí nemusí být samostatně ukotvená, pokud nejsou nízko umístěná nebo jinak náchylná k mechanickému nárazu: vodorovná ramena s délkou menší než 0,45 m pro přívod vody k jednotlivým sprinklerům klesačky nebo stoupačky s délkou menší než 0,6 m určená k přívodu vody k jednotlivým sprinklerům. Jmenovitý průměr potrubí (d) mm d <= < d <= < d <= 100 Minimální nosnost při 20 C (1) kg Minimální průřez (2) mm 2 30 (M8) 50 (M10) 70 (M12) Minimální délka kotevního šroubu (3) mm

7 150 < d <= (M16) 50 Poznámka 1: Při zahřátí materiálu na 200 C nesmí nosnost klesnout o více než 25 %. Poznámka 2: Jmenovitý průřez závitových tyčí se musí zvýšit tak, aby byl dodržen minimální průřez. Poznámka 3: Délka kotevních šroubů závisí na použitém typu, kvalitě a druhu materiálu do nějž se upevní. Uvedené hodnoty platí pro beton POVRCHOVÁ ÚPRAVA POTRUBÍ: Potrubí musí být instalováno v souladu s doporučením výrobce a musí být adekvátně chráněno proti korozi. Mokrý systém Navržený způsob povrchové úpravy potrubí pro mokré rozvody: 1x syntetický základní nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr s ováním nebo prášková vypalovaná barva. Nanášení barvy stříkáním, válečkem nebo štětcem. Základní nátěr: odstín 8184 dle ČSN nebo 3000 dle RAL (červená) Vrchní nátěr: odstín 8184 dle ČSN nebo 3000 dle RAL (červená rumělka) Suchý systém Povrchová úprava potrubí pro suché rozvody (tj. bez zavodnění) bude provedena ve formě zinkování v dostatečné tloušťce bez dalších úprav. 6. VYPOUŠTĚNÍ A TESTOVACÍ POTRUBÍ 6.1. VYPOUŠTĚNÍ: Celá potrubní síť bude v nejnižších místech rozvodu opatřena ventily sloužící k vypouštění systému. Spád je buď k ventilové stanici nebo k místu s vypouštěcím ventilem. Dalším místo k vypouštění je ve strojovně nad ventilovými stanicemi. Vypouštění jednotlivých zón v nadzemních podlažích bude napojeno do odpadní stoupačky a svedeno do kanalizace. Vypouštěcí armatury osadit zátkami pro minimalizaci možných škod při neoprávněné manipulaci TESTOVACÍ POTRUBÍ: Ventilová stanice bude na hydraulicky nejnevýhodnějším místě vybavena testovacím potrubím s uzavírací armaturou. Odpadní voda může být sváděna do kanalizace. Armatury osadit zátkami pro minimalizaci možných škod při neoprávněné manipulaci TLAKOVÁ ZKOUŠKA SYSTÉMU: Tlaková zkouška rozvodů musí být provedena po kompletní montáži celého potrubního systému. 5

8 Všechny potrubní rozvody soustavy se musí podrobit hydrostatické zkoušce po dobu nejméně 2 h tlakem nejméně 15 bar, nebo 1,5 násobkem maximálního tlaku, kterému bude zařízení vystaveno (obojí se měří u řídicích ventilů soustavy), podle toho, který je vyšší. Všechny zjištěné závady, jako je trvalá deformace, praskliny nebo netěsnosti, se musí opravit a zkoušku potom opakovat. Musí se prověřit, zda nejsou některé komponenty zařízení vystaveny většímu tlaku, než je doporučeno dodavatelem. 7. STROJOVNA 7.1. POPIS: Strojovna bude umístěna v 3. PP v místnosti s požární odolností minimálně 60 min. Zásobování vodou je navrženo jednoduché tzn. jedno hlavní elektro - čerpadlo napojené na zálohovanou energii. Ve strojovně budou osazeno jedno stacionární elektro čerpadlo (musí být napojeno na náhradní diesel agregát). Přívod elektrické energie bude realizován jedním kabelem s minimální požární odolností 60 minut. Čerpadlo bude pracovat v podtlakové dispozici, proto pro každé z nich bude ve strojovně instalována automaticky doplňovaná zavodňovací nádrž o objemu 0.5 m3. Systém SHZ bude vybaven trvalým měřícím zařízením průtoku a tlaku (testovací potrubí). Pro udržování tlaku v systému bude použito doplňovacího elektro čerpadla, které bude čerpat vodu ze zavodňovací nádrže. V prostoru strojovny bude osazen rozdělovač s jednou mokrou ventilovou stanicí ROZDĚLENÍ NA VENTILOVÉ STANICE: Mokrá ventilová stanice s obchozem MVS1 DN PP 3. PP 7.3. PARAMETRY HLAVNÍCH KOMPONENTŮ: Hlavní elektro čerpadlo Q = 1100 l/min, p = 5 bar výkon 15 kw Doplňovací čerpadlo Q = 30 l/min, p = 8 bar výkon 1.1 kw 7.4. ZÁSOBNÍ NÁDRŽ: Jako zdroj vody je navržena nádrž umístěná ve 3.PP až 2.PP vedle strojovny SHZ. Minimální účinný objem sprinklerové nádrže 66 m3. Plnící voda musí splňovat jakost vody dle třídy I 6 dle ČSN s dovoleným obsahem nečistot 0,5% objemového množství a s průměrem tvrdých částic do 0,5mm. Do vody nesmí být přidávány žádné příměsi ovlivňující její fyzikální a chemické vlastnosti. Zabezpečení čistoty vody ve zdroji musí odpovídat ČSN 6

9 Do vody nesmějí být přidávány přísady zabraňující mrznutí vody. Objem nádrže musí být obnovitelný do 36 hodin. Nádrž bude mít přístupný revizní otvor. Nádrž dále musí mít odvětrání o min. ploše 125 cm 2. Bezpečnostní přepad je nutné osadit min. 5 cm nad nejvyšší hladinou nádrže. V bezpečnostním přepadu je nutné instalovat žabí klapku, pro zamezení vstupu živočichů z kanalizačního systému. Pokud hrozí vniknutí vody z okolí do nádrže přes bezpečnostní přepad je nutné osadit zpětnou klapku a protizápachovou uzávěrkou. Plovákové ventily budou napojeny na přívodní potrubí, které bude uzavíratelné ve strojovně SHZ pro případ havárie. Prostor nad hladinou musí zůstat min. 0,5 m pro volný pohyb plovákových ventilů NAPOJENÍ MOBILNÍ TECHNIKY HZS: Systém SHZ bude vybaven přípojkou pro napojení mobilní techniky HZS. Potrubí DN80 bude napojeno na rozdělovač požární vody pod ventilovými stanicemi ve strojovně. Prostorem garáží bude vyvedeno do 1.PP, kde bude v exteriéru umístěno přípojné místo se dvěma uzávěry DN 65 a redukčními koncovkami pro hasičské hadice B75. Povrchová úprava potrubí pro suché rozvody (tj. bez zavodnění) bude provedena ve formě zinkování v dostatečné tloušťce bez dalších úprav. 8. MONITOROVÁNÍ SHZ Všechny uzávěry, které by mohly ovlivnit automatickou funkci systému (tj. dodávku vody ke sprinklerovým hlavicím včetně uzávěrů pod tlakovými spínači hlavního popř. záložního čerpadla) budou monitorované, tzn. budou hlásit svoji polohu nebo budou zajištěny mechanicky proti manipulaci (např. zámkem s řetězem, tak aby nedošlo za žádných okolností k omezení průtoku vody). Strojovna musí být provedena v krytí IP 54 tj. proti stříkající vodě MONITOROVANÉ PRVKY: Uzávěry ovlivňující automatickou funkci systému Chod hlavního elektro čerpadla 1x Porucha hlavního elektro čerpadla 1x Požár mokrá ventilová stanice 1x Výpadek napájení el. proudu 1x Sběrná porucha - Porucha doplňovací čerpadla - Poloha důležitých uzávěrů (uzávěry, ventilové stanice) - Pokles teploty v strojovně pod +5 C - Pokles tlaku v systému - Pokles hladiny v hlavní a zavodňovací nádrži - Přesah hladiny v hlavní a zavodňovací nádrži - Nedodávka el. energie do strojovny - Zaplavení strojovny 7

10 Všechny tyto hodnoty musí být zálohovány z dobíjené baterie. Veškeré uvedené signály budou v rámci dodávky sprinklerů ukončeny ve strojovně sprinklerů v monitorovacím panelu s možností dalšího přenosu. Z povinnosti je nutno přenášet do místa trvalé obsluhy sdružený signál porucha a signál požár, který musí být adresný v závislosti na hlášení jednotlivých ventilových stanic. Přenos sdruženého signálu porucha a signálu požár zajistí dodavatel EPS HODNOTY VYHLEŠUJÍCÍ POŽÁR: Chod hlavního čerpadla při současném hlášení tlakových spínačů ventilových stanic a akusticky mechanickým požárním zvonem. Tento projekt neřeší část silnoproudu a slaboproudu. Dodavatel SHZ zajistí dodávku silnoproudu a slaboproudu dle typů dodaných komponentů (elektrorozvaděče, snímače, atd.). 9. ODVÁDĚNÍ POŽÁRNÍ VODY Po zásahu SHZ se předpokládá s rozptýlením vytékající vody po ploše objektu, kde mohou volně odtékat do kanalizace nebo dveřmi ven z objektu. 10. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE STAVBA: Zajistit místnost strojovny SHZ, musí být řešena jako samostatný pož. úsek (60 min) s přístupem z exteriéru nebo z chráněné únikové cesty. Zajistit nádrž v blízkosti strojovny, předběžným odhadem bude potřeba 66 m3 vyčerpatelného množství vody Připravit prostupy napojení technologie SHZ mezi nádrží a strojovnou SHZ. Jedná se o prostupy pro: napouštění nádrže, sání hlavního a záložního čerpadla, zkušební potrubí. Připravit odvětrávací otvor do nádrže min. plocha průřezu 125 cm 2. Zajistit místo pro připojení mobilní techniky HZS, s trvale volnou přístupovou cestou pro příjezd hasičských cisteren. Podlaha strojovny musí být vodotěsná spádovaná k odvodňovacímu místu. Vytvořit záchytnou vanu pod rozdělovacím potrubím ventilových stanic ve strojovně SHZ spádovanou k odpadu. V místech s podhledy zajistit revizní otvory min. 600x600 mm v blízkosti vypouštěcích ventilů, testovacích ventilů apod. Vytvořit servisní otvor do nádrže o rozměrech min. 800 x 1000 mm s žebříkem (zinkovaná ocel) až na dno nádrže. 8

11 10.2. ELEKTRO: Přivést do strojovny SHZ elektrickou energii, síť + náhradní zdroj (Jeden samostatně jištěný přívodní kabel se zachováním doby funkčnosti minimálně 90 min) Zásobování rozvaděče požárního čerpadla musí být pouze pro účely zařízení SHZ a musí být odděleno od všech jiných napojení. Přívodní kabel elektrické energie musí být dimenzován na 1,5 násobek maximálního možného odběrového proudu požárního čerpadla. Kabel zavést až do strojovny SHZ s dostatečnou délkovou rezervou, min. 10 m. Schéma zapojení el. proudu: e 3 a 2 Ostatní spotřebiče v objektu e 1 e 2 a 1 Přívod k rozvaděči sprinklerů e 1 Hlavní pojistka e 2 Hlavní pojistka pro přípoj sprinklerů e 3 Hlavní přípojka pro ostatní spotřebiče a 1 Hlavní spínač pro sprinklerové zařízení a 2 Hlavní spínač pro ostatní Instalované zařízení ve strojovně: Elektrické čerpadlo Doplňovací čerpadlo 15 kw 1.1 kw Čerpadlo zálohováno z objektového dieselagregátu 15 kw V blízkosti rozvaděče instalovat zásuvkovou skříň 220V a 380V Instalovat ve strojovně rovnoměrné osvětlení 160 lx, rovněž zajistit nouzové osvětlení ZTI VODA: Přívod vody do strojovny zajistit přívod vody do strojovny SHZ takové dimenze, aby se nádrž o objemu 66 m 3 naplnila za 36 hodin tzn m 3 /hod. Plnící voda musí splňovat jakost vody dle třídy I 6 dle ČSN s dovolený obsahem nečistot 0,5% objemového množství a s průměrem tvrdých částic do 0,5 mm. Do vody nesmí být přidávány žádné příměsi ovlivňující její fyzikální vlastnosti. Do vody nesmějí být přidány přísady zabraňující mrznutí vody. Na vodní přípojce ve strojovně musí být uzavírací armatura. V nádrži SHZ umístit přepadové potrubí min. DN100 svedené do kanalizace. Výška přepadu min. 100 mm nad max. hladinou vody. 9

12 10.4. VZDUCHOTECHNIKA: Zajistit 2x výměnu vzduchu ve strojovně sprinklerů se zaručenou minimální teplotou +5 C TOPENÍ: Zajistit min. teplotu v celém prostoru strojovny sprinklerů +5 C EPS: Zajistit přenos signálů ze strojovny SHZ do místa se stálou obsluhou. Kabely musí mít příslušnou požární odolnost 1x adresný signál požár od ventilových stanic 1x adresný signál chod hlavního čerpadla 1x sumární signál porucha KANALIZACE: Zajistit odvodnění strojovny a úkapové vany pod ventilovými stanicemi. Provést bezpečnostní přepad nádrže SHZ (Spodní hrana přepadu min. 5 cm nad nejvyšší hladinou) V Praze 10/2013 Vypracoval: Dušan Čepil 10

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p.

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. Objekt: Vestavba operačních sálů Investor: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín Místo zakázky: Stupeň projektu: Projektant: Zodpovědný projektant: Revize: Areál Uherskohradišťské nemocnice,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

MEKTEC ČESKÉ BUDĚJOVICE STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ. Akce: DOPLNĚNÍ SHZ DO SKLADOVACÍCH PROSTOR Zpracovatel: MINIMAX GmbH &Co. KG.

MEKTEC ČESKÉ BUDĚJOVICE STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ. Akce: DOPLNĚNÍ SHZ DO SKLADOVACÍCH PROSTOR Zpracovatel: MINIMAX GmbH &Co. KG. STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ 1 STROJOVNA 1.PP 2 SKLAD 135, 144 3 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A NÁKLADY 1 STROJOVNA 1.PP 1.1 Trubka ocelová černá DN 32 včetně závěsů, jejich upevnění, tvarovek, fitinek, nátěrů, spojovacího

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. Sladkovského 659/40, 783 71 OLOMOUC tel.: +420 585 314 497, +420 585 314 496, fax: +420 585 314 495 e-mail: posta@vytahymoravia.cz, http://www.vytahymoravia.cz Zakázka číslo

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku Obsah: 1. Identifikační údaje Část technologická 1. Přehled výchozích podkladů 2. Popis vodních prvků 3. Popis technologie 1. Identifikační údaje název akce: název objektu: stupeň PD: Zodp. projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 101. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666,

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci P r o s tějov, v. o. s. Plumlovská ul. 841/37, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, e-mail:v proje kt @v proje kt.cz, tel.: +420 582 333 111, fax:+420 582 333 138 LEGENDA Akce : CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/25188/2016/ZRA SÚ/4021/2016/ZRA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová TELEFON: 577 680 434 E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz DATUM:

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE R OBJEKT A 1.NP ± 0,000 = 234,25 m.n.m. Bpv ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE BUDOVA A BUDOVA B ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SO 09.A

Více

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ Poláčkova Brno-Líšeň Oddělení pro děti předškolního věku Brno květen 2012 Souprava č. Příloha č. F.1.4 c 1. OBSAH

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ 2060 NILAN s.r.o. NILAN s.r.o. ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

R 6/4" 120-325 DN50 = 100-280 DN40 = 95-270 3/4" DN50 DN40 DN40 = 220 DN50 = 215. HL Zápachové uzávěrky. Kuchyně

R 6/4 120-325 DN50 = 100-280 DN40 = 95-270 3/4 DN50 DN40 DN40 = 220 DN50 = 215. HL Zápachové uzávěrky. Kuchyně 120-325 R 3/4" 130 = 95-270 = 100-280 42 90 = 220 = 215 HL Zápachové uzávěrky Kuchyně EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Zápachové uzávěrky do kuchyní Základní k projektování a montáži K napojení

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro hydroterapeutické systémy

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro hydroterapeutické systémy STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro hydroterapeutické systémy Relaxace v hydromasážní vaně se v 90-letech stala takovou samozřejmostí jako automatická pračka nebo myčka nádobí! Dopřejte si v dnešní uspěchané době

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

Zpracovatel části projektu: Zdeněk Zvědělík, Na Kamenné Hrázi 173, 256 19 Drahelčice e-mail : z.zvedelik@centrum.cz

Zpracovatel části projektu: Zdeněk Zvědělík, Na Kamenné Hrázi 173, 256 19 Drahelčice e-mail : z.zvedelik@centrum.cz Obsah: strana: 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Projekční podklady... 3 1.2. Předmět řešení... 3 1.3. Návaznost na ostatní části projektu... 3 1.4. Požadavky na ostatní profese... 3 2. Domácí vrátný...

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva Akce: Stupeň PD : SP+VD (dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele) VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Obsah: 01. Úvod 02. Popis stávajícího stavu 03. Návrh řešení a technické údaje 04. Ochrana

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 Investor: Mektec Europe GmbH,id.č. HRB 8384, Koepestrasse 4-6 Roľnícka

Více

ČSN EN ISO 14001:2005, OHS AS

ČSN EN ISO 14001:2005, OHS AS Vážení přátelé a obchodní partneři, jsme ryze česká akciová společnost, která působí na trhu od roku 1992. Provádíme komplexní činnost v oblasti zdvihacích zařízení a výtahů tzn. vývoj, projekce, výroba,

Více

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY Technická zpráva Obsah : SO 01 - SKLAD TECHNIKY...1 a) Účel stavby... 2 b) Architektonické a stavebně technické řešení... 2 c)

Více

- Kovové konstrukce Druh povrchové ochrany konstrukce je popsán u jednotlivých standardů - povrchová úprava kovových částí epoxidový vypalovaný lak.

- Kovové konstrukce Druh povrchové ochrany konstrukce je popsán u jednotlivých standardů - povrchová úprava kovových částí epoxidový vypalovaný lak. Odpovědi na dotazy uchazeče SO 002 Legenda barev Černá - dotazy Modrá odpovědi Barevné řešení - úchytka ano - Kovové konstrukce Druh povrchové ochrany konstrukce je popsán u jednotlivých standardů - povrchová

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0001081/16/E 0007597/16/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM:

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : B. Souhrnná technická zprava Zodp. proj.

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více