Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka"

Transkript

1 Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Úvod I když byl obsah informací v této uživatelské příručce sestaven s veškerou péčí, nemůže být považován jako jistota výrobkových znaků. Výrobce může být odpovědný pouze v určitém smyslu distribuce a prodeje. Kopírování a distribuce výrobkové dokumentace a softwaru dodávaného s výrobkem včetně způsobu použití jeho obsahu je předmětem výrobcem uvedených autorizací. Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny, které vzniknou jako výsledek technického vývoje. Ochranné známky HomePlug je ochranná známka HomePlug Power Alliance. Linux je ochranná známka Linus Torvalds. Mac a Mac OS X jsou ochranné známky Apple Computer, Inc. Windows a Microsoft jsou ochranné známky Microsoft, Corp. Podléhají změně bez upozornění. Bez odpovědnosti za technické chyby a odchylky. Představení výrobku Tato část přináší celkový přehled o technologii HomePlug výrobků a zároveň stručně představí daný adaptér. Praktické příklady použití jsou uvedeny na konci oddílu. Co znamená HomePlug technologie? HomePlug ( domovní elektrický rozvod ) je inteligentní bezpečná technologie umožňující jednoduchou, rychlou a úspornou instalaci domácí sítě vedené po elektrickém rozvodu bez nutnosti rozvodu dodatečně složité a drahé kabeláže. Poskytnutý výkon a úsilí věnované HomePlug instalaci jsou rovněž srovnatelně přijatelné v porovnání se získaným očekáváním běžně používaných LAN technologií. AV 200 (AV 500) adaptér Tento adaptér poskytuje přenosovou rychlost do 200 Mbps (500 Mbps) přes domácí elektrický rozvod. Zároveň usnadňuje přenos většího objemu dat mezi počítači připojenými k vašemu elektrickému rozvodu. Jednoduchá instalace Připojte adaptér pomocí síťového kabelu k počítači nebo k příslušnému připojenému zařízení Připojte adaptér k elektrickému rozvodu Pro přidělení vlastního hesla jednoduše stiskněte kódovací tlačítko A to je vše! Stránka 1

2 Praktické příklady propojení Řešení zapojení internetu pro jednotlivého účastníka (obr ) Síťové propojení mezi dvěma počítači (obr ) Řešení zapojení internetu pro více účastníků (obr ) Instalace Tato část příručky popisuje připojení a zobrazuje symboly adaptéru s možnostmi jejich propojení. Systémové požadavky Operační systém: Windows XP (32 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Linux, Mac OS X nebo jakýkoliv jiný operační systém se síťovou podporou. Síťové připojení Prosím, ujistěte se, že váš počítač nebo jiné zařízení musí obsahovat síťový adaptér s Ethernetovým vstupem. Stránka 2

3 Připojení a symboly adaptéru Adaptér je vybaven 3 LED kontrolkami, síťovým připojením a kódovacím tlačítkem. LED barva funkce AV 200 (AV 500) Power Svítí trvale, je-li adaptér připraven pro provoz. zelená Bliká, když je adaptér v pohotovosti (Standby režimu). HomePlug Ethernet zelená oranžová červená zelená Síťové připojení je vhodné pro streamování HD video signálu. Bliká, když jsou data přenášena. Síťové připojení je vhodné pro streamování SD video signálu a online her. Bliká, když jsou data přenášena. Síťové připojení je vhodné pro běžný přenos dat a přístup na Internet. Bliká, když jsou data přenášena. 100 Mbps nebo 10 Mbps připojení k síti Ethernet je funkční. Bliká, když jsou data přenášena. Připojení Ethernet Jedná se o připojení na adaptéru, určené pro jeho propojení s počítačem nebo jiným zařízením připojeným k síti pomocí přiloženého síťového kabelu. Kódovací tlačítko Pomocí tohoto tlačítka si navolíte vlastní kód. Pro více informací o tomto postupu si přečtěte oddíl Kódování HomePlug domácí sítě. Prosím, ujistěte se, že v případě neaktivního připojení zařízení k Ethernovému vstupu, se všechny použité adaptéry, připojené k elektrickému rozvodu, po chvíli přepnuly do režimu šetřícího energii. V režimu šetřícího energií jsou připojené adaptéry nepřístupné v síti elektrického rozvodu. Připojení adaptéru 1. Pro připojení adaptéru k vašemu zapnutému počítači použijte přiložený síťový kabel. 2. Zastrčte adaptér do volné elektrické zásuvky domácího rozvodu. Za účelem bezpečného připojení dalších HomePlug zařízení do vlastní sítě, postupujte dále s instalací její konfigurace. Pro více informací přejděte do oddílu Konfigurace HomePlug sítě. Konfigurace HomePlug sítě Pro nastavení vlastního kódování vaší sítě použijte kódovací tlačítko. Kódování HomePlug domácí sítě Pro postup vlastního kódování HomePlug sítě jednoduše stiskněte tlačítko kódování umístěné na adaptéru. Stisknutím tohoto tlačítka zabezpečíte kódování vaší domácí sítě náhodně generovaným kódem. Adaptéry nemohou být nakonfigurovány v režimu Standby. Stránka 3

4 Následující oddíl obsahuje přesné postupy na základě vzniklých možných síťových situací: Kódování nové AV 200 (AV 500) sítě sestávající se ze dvou AV 200 (AV 500) adaptérů. V případě, že oba adaptéry jsou stále ještě v stavu továrního nastavení, stiskněte kódovací tlačítka obou adaptérů alespoň po dobu 10 sekund, dokud Power LED nezačne blikat. Jakmile jsou oba adaptéry úspěšně zapojeny, stiskněte každé kódovací tlačítko po dobu jedné sekundy, jedno po druhém, v rozmezí do 2 minut. A je to! Vaše domácí HomePlug síť je nyní ochráněna proti nežádoucímu přístupu. Rozšíření stávající AV 200 (AV 500) sítě pomocí nového adaptéru AV 200 (AV500). Jestliže jste již zabezpečili svojí stávající AV 200 (AV 500) síť pomocí kódovacího tlačítka, postupujte stejným způsobem při vložení nového adaptéru. Jakmile jste nový adaptér AV 200 (AV 500)úspěšně zapojili, stiskněte nejdříve kódovací tlačítko na jednom z původně připojených adaptérů po dobu 1 sekundy a po té stiskněte po dobu 1 sekundy kódovací tlačítko na nově přidaném adaptéru AV 200 (AV 500) v rozmezí do 2 minut. A je to! Takto je nový adaptér AV 200 (AV 500) integrovaný do vaší stávající sítě. Pro doplnění vaší stávající sítě dalšími adaptéry AV 200 (AV 500) postupujte výše uvedeným způsobem. Stránka 4

5 Vyřazení adaptéru AV 200 (AV 500) z vaší stávající sítě. Pro vyřazení adaptéru AV 200 (AV 500) z vaší stávající sítě stiskněte kódovací tlačítko po dobu alespoň 10 sekund. Adaptéru bude tímto převeden nově generovaný náhodný kód, a tudíž nebude mít přístup do sítě. Pro zařazení tohoto adaptéru AV 200 (AV 500) do jiné AV 200 (AV 500) sítě postupujte výše uvedeným způsobem, v závislosti na skutečnosti, zdali vytváříte novou síť, nebo přidáváte adaptér do již stávající sítě. Technické specifikace normy protokoly přenosová rychlost přenosový postup modulace dosah zabezpečení LED HomePlug připojení počítačové rozhraní spotřeba napájení okolní prostředí systémové požadavky záruka AV 200 (AV 500) Ethernet specifikace IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u Auto MDI/X HomePlug AV CSMA/CD 200 Mbps (500 Mbps) asynchronní OFDM 1155 nosič, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK 300 m po rozvodné síti 128-bit AES kódování po rozvodné síti Power HomePlug Ethernet normovaná zásuvka RJ45 Max. 0.1 A Max. 4.3 VA Typ: 3.1 VA Standby: 0.3 VA vestavěné napájení přes zásuvku jmenovité napětí: V AC jmenovitá frekvence: 50/60 Hz vlhkost (bez kondenzace): 10-90% pro skladování: -25 C - 70 C pro provoz: 0 C - 40 C Ethernet rozhraní Windows XP (32 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Linux, Mac OS X nebo jakýkoli jiný operační systém se síťovou podporou 2 roky Stránka 5

6 Optimalizace šířky pásma Pro výrazné zlepšení přenosové kapacity sítě doporučujeme vám splňovat následující pravidla pro propojení. Připojit zařízení přímo do síťové zásuvky bez použití prodlužovacích a rozbočovacích kabelů. Měli byste všechna dodatečná zařízení spojená se sítí pomocí prodlužovacího kabelu napojit přímo na rozvodnou síť pomocí vestavěné zásuvka adaptéru AV 200 (AV 500). Pro získání plné výhody funkce filtru adaptéru AV 200 (AV 500)a následně i pro zlepšení přenosu dat v síti, vždy připojte prodlužovací kabel přímo do vestavěné zásuvky adaptéru AV 200 (AV 500). Jestliže chcete napájet více zařízení, použijte vzdálenější síťovou zásuvku. Důležité bezpečnostní pokyny Před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte veškeré bezpečnostní a provozní pokyny této Uživatelské příručky. Pečlivě ji uschovejte pro další použití. Zařízení nikdy neotvírejte. Uvnitř se nacházejí součástky, které nejsou určeny pro neodborný servisní zásah. Nikdy sami neopravujte zařízení! Pokaždé, když máte jakékoliv pochybnosti o správné funkci zařízení, obraťte se na odborný autorizovaný servis. Jinak hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem. Zařízení používejte výhradně v suchém prostředí. Pro správné propojení zařízení vždy použijte přiložené kabely. Nevkládejte různé předměty do otevřených vstupů zařízení Stránka 6

7 Pro odpojení zařízení od napájecí zásuvky jej citlivě vytáhněte suchýma rukama. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. Vždy zajistěte dostatečné odvětrání otevřených částí zařízení. Nikdy je nezakrývejte a umožněte k nim bezpečný přístup. Nikdy neumisťujte zařízení v blízkosti tepelných zařízení a otevřeného ohně. Před čištěním zařízení jej vždy odpojte od přívodu elektrického proudu. Pro jeho čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte vodu, benzín, líh nebo jiné chemikálie, stejně jako silné abrazivní prostředky, které mohou poškodit jeho povrch. Nikdy nezapojujte zařízení do elektrického rozvodu, který neodpovídá uvedeným technickým specifikacím pro jeho provoz. V případě, že si nejste jisti v tomto ohledu, kontaktujte servisního technika. V případě poškození zařízení, jej odpojte od elektrického proudu a kontaktujte servisního technika. Toto vyžaduje například situace, když: - zástrčka je poškozená - do zařízení se dostala voda nebo jiná tekutina - zařízení je nefunkční, i když jsou veškerá propojení správně instalována podle uvedených pokynů - pouzdro zařízení je poškozeno Likvidace starého zařízení Pokyny jsou platné pro země Evropské Unie a ostatních evropských zemí, které mají legislativní způsob pro nakládání a likvidaci nebezpečného odpadu. Symbol škrtnutého koše oznamuje, že toto zařízení, elektrické nebo elektronické, nepatří do běžného domácího odpadu. Z tohoto důvodu je nutné vysloužilé zařízení odevzdat do sběrného dvora nebo u prodejce. Záruční podmínky Záruka na zařízení je dána výrobcem společně s dodatečnými záručními podmínkami vycházejícími z příslušné legislativy a na základě následujících podmínek: A. Oblast záruky 1) Záruka se vztahuje na dodané zařízení a veškeré jeho části. Veškeré části zařízení, dle výhradního svolení výrobce, budou zdarma vyměněny nebo opraveny v případě, že došlo k jejich poškození výrobní vadou nebo materiálovou vadou, avšak pouze při zjištění, že zařízení bylo správně instalováno a používáno podle uvedených pokynů této Uživatelské příručky. Popřípadě si výrobce vyhrazuje právo, že v případě poškozeného zařízení jej může vyměnit za podobné zařízení se stejnými technickými parametry a rysy. Záruka se nevztahuje na operační systémy a dodávaný software. 2) Výrobcem jsou hrazeny veškeré náklady spojené s materiálovým a servisním zabezpečením. Ne však dopravní a manipulační náklady vzniklé při vrácení zboží od prodejce k servisnímu středisku nebo k výrobci. 3) Vyměněné části jsou majetkem výrobce. 4) Výrobce je oprávněn ke změně technického přístupu (např. aktualizace firmwaru) po té, co bylo zařízení opraveno nebo byly vyměněny jeho části, v závislosti na aktuálních technických podmínkách tomu odpovídajících. Náklady této případné aktualizace nejdou na vrub zákazníka. Avšak zároveň se na tento servisní krok nevztahuje zákonný nárok. B. Záruční doba Záruční doba na zařízení je 24 měsíců. Záruční doba se počítá od data prodeje. Záruční servis provedený výrobcem nikterak neprodlužuje danou záruční dobu, ani tímto nevzniká nová. Záruční doba na vyměněné části končí s celkovou záruční dobou výrobku. Stránka 7

8 C. Záruka se nevztahuje na výrobek, jestliže: 1) ze zařízení byla odstraněna nálepka identifikující sériové číslo výrobku. 2) bylo zařízení poškozeno vlivem přírodní pohromy nebo použitím v nevhodném prostředí (vlhkost, prach, elektrické přepětí, apod.). 3) bylo zařízení umístěno a používáno v prostředí, jehož parametry neodpovídají doporučeným specifikacím (viz. tabulka Technické specifikace ). 4) poškození zařízení vzniklo nesprávným použitím a jeho nedostatečnou ochranou. 5) zařízení bylo opravováno nebo jinak s ním bylo nakládáno osobou bez autorizace servisního oprávnění. 6) vykazuje jakékoliv znaky mechanického poškození vyplývajícího z jeho nesprávného umístění nebo použití. D. Operační vady Jestliže je zjevné, že uvedená chybná funkce zařízení byla způsobena použitím nevhodného hardwaru, softwaru, jeho instalací nebo obsluhou, vyhrazuje si výrobce právo účtovat poplatek vyplývající z testovacích nákladů. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací v závislosti na modelových odlišnostech Stránka 8

Zásuvkový LAN adaptér 200 Mb/s OP200-1S

Zásuvkový LAN adaptér 200 Mb/s OP200-1S Návod k použití Zásuvkový LAN adaptér 200 Mb/s OP200-1S Výr. č.: 725812 OBSAH Informace o výrobku Strana 4 Obsah balení Strana 5 Co byste měli vědět, než začnete s instalací Strana 5 Bezpečnostní pokyny

Více

Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S

Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S Návod k použití Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s Výr. č.: 725802 OBSAH Informace o výrobku Strana 4 Obsah balení Strana 5 Co byste měli vědět, než začnete s instalací Strana 5 Bezpečnostní pokyny Strana

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek Poslední aktualizace 14.10.2013 Představení kamery 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 miniaturní 3G kamera pohlídá váš dům, byt, garáž či chalupu vyfotí

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu Pokyny pro tento návod k obsluze Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému vlastníkovi.

Více

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka Kapesní počítač Acer n300 Uživatelská příručka Instrukce pro likvidaci Instrukce pro likvidaci Při likvidaci tohoto elektronického zařízení s ním nesmíte zacházet jako s běžným odpadem. V zájmu minimálního

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská pøíruèka v6.5

Uživatelská pøíruèka v6.5 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series Uživatelská příručka SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series ZÁKLADNÍ Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení potíží v systému

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více