Manuál ADU895-H. V leden 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál ADU895-H. V1.14 4. leden 2012"

Transkript

1 Manuál ADU895-H V leden 2012

2 Referenční specifikace konstrukce USB Combo modemu AnyDATA Copyright 2011 AnyDATA Corp. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti AnyDATA Corp se nesmí žádná část tohoto dokumentu stát předmětem distribuce, komunikace, reprodukce či přenosu, a to za žádným účelem, v žádné formě a žádným prostředkem, ať elektronickým, mechanickým či jiným. Tento dokument může být bez předchozího upozornění revidován. Před uvedením modemu do provozu si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v pozdější době Kontaktní adresa AnyData Corporation (Korea) , Gwanyang-dong, Dongan_gu, Anyang City, Kyunggi-do Korea.. Rep: Fax: Wireless Solutions for a Smarter World 2/36

3 Obsah 1 Bezpečnostní opatření Modem Minimální požadavky Základní použití Úvod Windows Nainstalování a odinstalování aplikace Windows XP Instalace Windows Vista a Windows Instalace Odinstalace Spuštění a ukončení aplikace Hlavní okno aplikace AnyDATA ADU895-H Okno Konfigurace v aplikaci AnyDATA ADU895-H Karta O aplikaci Tlačítko základních nastavení Macintosh Instalace, nastavení sítě a odinstalování aplikace Instalace Automatické nastavení předvolby sítě Manuální nastavení předvoleb sítě Spuštění a ukončení aplikace Hlavní okno aplikace AnyDATA ADU895-H Okno Konfigurace v aplikaci AnyDATA ADU895-H Karta O aplikaci Tlačítko základních nastavení Varování CHYBA MAC RAS Řešení problémů Specifikace Wireless Solutions for a Smarter World 3/36

4 1 Bezpečnostní opatření 1.1 Modem 1) Nerozebírejte modem ani nepájejte kontakty. Hrozí nebezpečí požáru, poranění, úrazu elektrickým proudem nebo poruchy. 2) Chraňte modem před vodou. Nepoužívejte modem na místech, kde mohou navlhnout. 3) Nepoužívejte nebo nenechávejte modem na místech s vysokou teplotou, například blízko ohně nebo topného tělesa nebo na místech vystavených přímému slunečnímu svitu nebo v autech vystavených slunečnímu žáru. Mohlo by dojít k tepelné deformaci, poruše nebo zhoršení výkonu. 4) Nepoužívejte na místech, jako jsou například benzínové stanice, kde hrozí nebezpečí požáru nebo exploze. Použití na prašných místech nebo na místech, kde jsou přítomny hořlavé plyny, jako je propan nebo benzínové páry, může vyvolat explozi nebo požár. 5) Neodhazujte modem ani jej nevystavujte silným nárazům. Může dojít k poškození a poruše zařízení. 6) Držte mimo dosah malých dětí a nemluvňat. Mohlo by dojít k náhodnému polknutí nebo poranění. 7) Modem nebo neukládejte na vlhkých nebo prašných místech nebo v horkých prostorách Takové uložení může způsobit poruchu. 8) Vypněte modem na místech, kde je použití takových zařízení zakázáno, například v letadlech nebo v nemocnicích. Mohlo by dojít k rušení elektronických zařízení nebo lékařských přístrojů. 9) V blízkosti přesných elektronických zařízení nebo zařízení, která používají slabý elektronický signál, vypněte PC, ke kterému je připojen modem. Modem by mohl narušit funkci těchto zařízení. Poznámka Pro instalaci ovladačů a obslužného softwaru je nutné mít na počítači přidělena práva administratora Wireless Solutions for a Smarter World 4/36

5 Poznámka: Obrázky jsou pouze informativní a mohou se lišit podle verze a jazykové mutace Vašeho operačního systému a podle verze obslužnéhoprogramu. Ilustrační instalace je pro operační systém Windows XP CZ SP3 (resp. Windows Vista CZ 32bit SP2 a Windows 7 CZ 32bit) a verzi obslužného programu Minimální požadavky Položka Požadavek Laptop Laptop se slotem USB / 34 OS Windows XP(Service Pack 3) Windows VISTA (Service Pack 2) Windows 7 Macintosh 10.5/10.6/10.7 Paměť 128MB nebo větší Harddisk 50MB nebo větší volná kapacita Displej doporučené rozlišení 800 x 600 nebo větší Wireless Solutions for a Smarter World 5/36

6 3 Základní použití 3.1 Úvod PWR LED IDLE/BUSY LED Kryt antény Konektor USB Tato kontrolka LED svítí v případě, že je zařízení napájeno. [Svítí] Nečinný stav [Bliká] Probíhá datový přenos [Nesvítí] Síť není dostupná Po otevření krytu můžete připojit externí anténu. Můžete použít pro připojení k PC. Wireless Solutions for a Smarter World 6/36

7 4. Windows 4.1 Nainstalování a odinstalování aplikace Pro instalaci ovladačů a obslužného softwaru je nutné mít na počítači přidělena práva administratora Windows XP Instalace 1) Připojte k PC modem a postupujte dle následujících pokynů. V případě, že nedojde k automatickému spuštění instalace, klikněte na soubor StartCD.exe v nově nainstalovaném AnyData CD-ROM zařízení 2) Klikněte na tlačítko Instalovat (Install) pro zahájení instalace. Wireless Solutions for a Smarter World 7/36

8 3) Klikněte na tlačítko Dokončit (Finish) pro dokončení instalace. 4) Po dokončení instalace vám bude doporučeno restartovat počítač (Reboot now). Můžete vybrat možnost Restartovat manuálně později (I want to manually reboot later) pro manuální restartování počítače. Wireless Solutions for a Smarter World 8/36

9 POZNÁMKA - Pro zkontrolování zapojení modemu, USB portu a síťového adaptéru jděte na položku Správce zařízení (Device manager). [Start Ovládací panely (Control Panel) Systém (Systém) Záložka Hardware (Hardware Tab) Správce zařízení (Device Manager)] Máte-li zobrazeny položky v červených rámečcích, instalace byla úspěšně dokončena. Wireless Solutions for a Smarter World 9/36

10 Odinstalace 1) Start Programy AnyDATA ADU895-H Uninstall 2) Pro zahájení odinstalování klikněte na tlačítko Odinstalovat (Uninstall). 3) Po dokončení odinstalování ovladače vám bude doporučeno restartovat počítač. Wireless Solutions for a Smarter World 10/36

11 Můžete vybrat možnost Restartovat manuálně později (I want to manually reboot later) pro manuální restartování počítače Wireless Solutions for a Smarter World 11/36

12 4.1.2 Windows Vista a Windows Instalace 1) Připojte modem k PC a postupujte podle následujících pokynů. 2) Klikněte na tlačítko Run Launcher.exe v červeném rámečku dole. V případě, že nedojde k automatickému spuštění instalace, klikněte na soubor StartCD.exe v nově nainstalovaném AnyData CD-ROM zařízení 3) Klikněte na tlačítko Instalovat (Install) pro zahájení instalace. Wireless Solutions for a Smarter World 12/36

13 4) Klikněte na tlačítko Dokončit (Finish) pro dokončení instalace. 5) Po dokončení instalace vám bude doporučeno restartovat počítač (Reboot now). Můžete vybrat možnost Restartovat manuálně později (I want to manually reboot later) pro manuální restartování počítače. Wireless Solutions for a Smarter World 13/36

14 POZNÁMKA - Pro zkontrolování zapojení modemu, USB portu a síťového adaptéru jděte na položku Správce zařízení (Device manager). [Start Ovládací panely (Control Panel) Systém (Systém) Záložka Hardware (Hardware Tab) Správce zařízení (Device Manager)] Máte-li zobrazeny položky v červených rámečcích, instalace byla úspěšně dokončena Wireless Solutions for a Smarter World 14/36

15 Odinstalace 1) Start Všechny programy AnyDATA ADU895-H Uninstall 2) Pro zahájení odinstalování klikněte na tlačítko Odinstalovat (Uninstall). Wireless Solutions for a Smarter World 15/36

16 3) Pro dokončení odinstalování klikněte na tlačítko Dokončit (Finish). 4) Po dokončení instalace vám bude doporučeno restartovat počítač (Reboot now). Můžete vybrat možnost Restartovat manuálně později (I want to manually reboot later) pro manuální restartování počítače Wireless Solutions for a Smarter World 16/36

17 4.2 Spuštění a ukončení aplikace Pro spuštění aplikace AnyDATA ADU895-H dvakrát klikněte na ikonu obrazovce počítače na Pro ukončení aplikace AnyDATA ADU895-H klikněte na tlačítko AnyDATA ADU895-H. v hlavním okně aplikace - Při prvním spuštění se zobrazí okno pro konfiguraci nastavení připojení k datové síti. - Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo nebo to proveďte později v položce Manual settings (Ruční nastavení). Pro optimální funkčnost modemu doporučujeme pouze vyplnit přihlašovací údaje v polích Login a Password a ostatní nastavení ponechat ve výchozím stavu Wireless Solutions for a Smarter World 17/36

18 4.2.1 Hlavní okno aplikace AnyDATA ADU895-H Indikátor síly signálu Konfigurační tlačítko Minimalizační tlačítko Zavírací tlačítko Název poskytovatele Informace Připojovací tlačítko Zobrazuje sílu rádiového signálu. Otevírá konfigurační okno. Minimalizuje aplikaci AnyDATA ADU895-H na lištu. Ukončí aplikaci AnyDATA ADU895-H. Zobrazuje název poskytovatele sítě. Zobrazuje různé informace. Připojí modem k internetu Wireless Solutions for a Smarter World 18/36

19 Okno Konfigurace v aplikaci AnyDATA ADU895-H Pro otevření okna Konfigurace klepněte na tlačítko v hlavním okně aplikace Karta O aplikaci V okně Konfigurace klepněte na tlačítko karty O aplikaci Informační tlačítko Vždy nahoře Verze Správce připojení Verze modemu Domovská stránka Pro zobrazení aplikace AnyDATA ADU895-H vždy nad ostatními okny. Zobrazuje verzi Správce připojení. Zobrazuje verzi modemu. Zobrazuje adresu domovské stránky výrobce. Wireless Solutions for a Smarter World 19/36

20 Tlačítko základních nastavení V okně Konfigurace klepněte na tlačítko karty Základní nastavení Tlačítko základních nastavení Informace Verze změny Zadejte uživatelské jméno, heslo a číslo služby pro připojení k internetu. Vyberte, zda je použita síť s verzí změny reva. Doporučujeme toto nastavení neměnit POZNÁMKA Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele síťových služeb Wireless Solutions for a Smarter World 20/36

21 5. Macintosh 5.1 Instalace, nastavení sítě a odinstalování aplikace Instalace 1) Připojte modem k počítači a postupujte podle následujících pokynů. 2) Otevřete jednotku na pracovní ploše. 3) Spusťte AnyDATA ADU895-H.mpkg. 4) Přečtěte si úvod a klikněte na tlačítko Pokračovat (Continue). Wireless Solutions for a Smarter World 21/36

22 5) Zkontrolujte cíl instalace a klikněte na tlačítko Pokračovat (Continue) 6) Zkontrolujte typ instalace a klikněte na tlačítko Instalovat (Install) pro nainstalování aplikace. Wireless Solutions for a Smarter World 22/36

23 7) Klikněte na tlačítko Zavřít (Close) pro dokončení instalace. Wireless Solutions for a Smarter World 23/36

24 Automatické nastavení předvolby sítě Spusťte soubor v v nabídce /Applications/. -Klikněte na tlačítko Přeference sítě (Network preferences) Pokud se neobjeví výše zobrazená obrazovka, je nutné síťová připojení nastavit manuálně podle následující kapitoly. 1) Klikněte na tlačítko Použít (Apply). POZNÁMKA Všechny hodnoty vyžadující nastavení se nastaví automaticky a důrazně nedoporučujeme odinstalovávat automaticky vytvořená síťová rozhraní Wireless Solutions for a Smarter World 24/36

25 Manuální nastavení předvoleb sítě Nedoporučuje se vytvářet síťové rozhraní manuálně. 1) Pokud je na pracovní ploše jednotka odstraňte ji prosím. 2) Spusťte soubor/aplikaci. 3) Klepněte na ikonu. Wireless Solutions for a Smarter World 25/36

26 4) Klepněte na tlačítko + označené na obrázku červeným rámečkem. Wireless Solutions for a Smarter World 26/36

27 5) Vytvořte všechna rozhraní uvedená v následujícím seznamu. - AnyDATA Products (enxx) - AnyDATA Products (usbmodemxxxxx) 6)Po zkontrolování přidané služby v rámečku klikněte na tlačítko Použít (Apply). Wireless Solutions for a Smarter World 27/36

28 5.1.2 Odinstalace Odstraňte soubor v nabídce /Applications/. 5.2 Spuštění a ukončení aplikace Pro spuštění aplikace AnyDATA ADU895-H poklepejte na ikonu souboru vnabídce /Applications/. Pro ukončení aplikace AnyDATA ADU895-H klepněte na tlačítko AnyDATA ADU895-H. v hlavním okně aplikace - Při prvním spuštění se zobrazí okno pro připojení k síti CDMA. Přihlašovací údaje k síti CDMA získáte od svého provozovatele síťových služeb - Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo nebo to proveďte později v položce Manual settings (Ruční nastavení). Pro optimální funkčnost modemu doporučujeme pouze vyplnit přihlašovací údaje v polích Login a Password a ostatní nastavení ponechat ve výchozím stavu Wireless Solutions for a Smarter World 28/36

29 5.2.1 Hlavní okno aplikace AnyDATA ADU895-H Indikátor síly signálu Konfigurační tlačítko Minimalizační tlačítko Zavírací tlačítko Název poskytovatele Informace Připojovací tlačítko Zobrazuje sílu rádiového signálu. Otevírá konfigurační okno. Minimalizuje aplikaci AnyDATA ADU895-H na lištu. Ukončí aplikaci AnyDATA ADU895-H. Zobrazuje název poskytovatele sítě. Zobrazuje různé informace. Připojí modem k internetu Wireless Solutions for a Smarter World 29/36

30 Okno Konfigurace v aplikaci AnyDATA ADU895-H Pro otevření okna Konfigurace klepněte na tlačítko v hlavním okně aplikace Karta O aplikaci V okně Konfigurace klepněte na tlačítko karty O aplikaci Informační tlačítko Vždy nahoře Verze Správce připojení Verze modemu Domovská stránka Pro zobrazení aplikace AnyDATA ADU895-H vždy nad ostatními okny. Zobrazuje verzi Správce připojení. Zobrazuje verzi modemu. Zobrazuje adresu domovské stránky výrobce. Wireless Solutions for a Smarter World 30/36

31 Tlačítko základních nastavení V okně Konfigurace klepněte na tlačítko karty Základní nastavení Tlačítko základních nastavení Informace Verze změny Zadejte uživatelské jméno, heslo a číslo služby pro připojení k internetu. Vyberte, zda je použita síť s verzí změny reva. Doporučujeme toto nastavení neměnit POZNÁMKA Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele síťových služeb Wireless Solutions for a Smarter World 31/36

32 5.3 Varování CHYBA MAC RAS Pokud uživatel po manuálním odinstalování síťového rozhraní spustí aplikaci klikne na tlačítko Connect, objeví se výše uvedené chybové hlášení. V takovém případě postupujte prosim dle kapitoly a 6. Řešení problémů Ot.: Nemohu se připojit k internetu. Odp.: Zkontrolujte prosím položky User name (Uživatelské jméno), Password (Heslo) a Service number (Vytáčené číslo) v nastavení sítě CDMA. Více informací o správném uživatelském jménu, heslu a číslu služby získáte u svého poskytovatele služby. Ot.: Internetové připojení má slabý signál a často se odpojuje. Odp.: Síť je v nestabilním stavu. Snažte se najít jiné místo a potom zkuste připojení znovu. Rychlost modemu se také může zpomalit, pokud se dotýkáte USB nebo ho blokujete rukou nebo tělem. Dávejte prosím pozor a nedotýkejte se modemu rukou ani jinou částí těla. Ot: Žádná ikona na obrazovce není aktivní. Odp.: Zkontrolujte prosím, zda je port správně nastavený pro komunikaci mezi počítačem a modemem. Restartujte počítač Ot.: Obslužný program nefunguje. Odp.: Odpojte prosím a znovu připojte modem do USB portu. Ot: Lze použít modem i k hlasovým hovorům? Odp: Nelze, modem nepodporuje přenos hlasu. Wireless Solutions for a Smarter World 32/36

33 7. Specifikace Frekvenční rozsah CDMA: ~ MHz Citlivost CDMA: méně než -104dBm Přenosová rychlost CDMA: 3,1 Mbps max / 1,8 Mbps max (download/upload) Vnější rozměry 34 X 86,15 X 10.9mm (mm) Hmotnost 32 g Vysílací výkon maximálně 0,32W Provozní teplota Relativní vlhkost -20 ~ +50 stupňů Celsia 5% - 90% Systémové požadavky Softwarová specifikace Windows XP/Vista/7 Mac OS USB port 128 MB RAM IS-95 A/B, IS-98A, IS-637A, IS-707A, IS-2000 IS-835, IS-856, IS-866, IS-890 Wireless Solutions for a Smarter World 33/36

34 Declaration of Conformity MANUFACTURER : AnyDATA.Korea Inc , Kwanyang-dong, Dongan-gu, Anyang City, Gyunggi-do. Korea MODEL : ADU895-H (USB Data Modem) We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents. 1) Directive 1999/5/EC : Radio and Telecommunications Equipment(R & TTE) 73/23/EEC Low Voltage Directive(as amended) EN : A11: 2009 EN V4.2.1 EN V2.3.2 EN V1.1.1 Verified by PHOENIX TESTLAB GmbH Identification mark: (Notified Body number) MANUFACTURER S SIGNATURE : TITLE : International Marketing / Director Wireless Solutions for a Smarter World 34/36

35 Poznámky: Wireless Solutions for a Smarter World 35/36

36 Poznámky: Wireless Solutions for a Smarter World 36/36

HUAWEI EC500 Datová karta

HUAWEI EC500 Datová karta HUAWEI EC500 Datová karta Návod k použití Prohlášení o shodě My, společnost Huawei Technologies Co., Ltd., v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že datová karta EC500 se shoduje s ustanovením

Více

DDrayTek. minivigor128. Instalační příručka. (Verze 2.0) Copyright ATTEL Bohemia s.r.o.

DDrayTek. minivigor128. Instalační příručka. (Verze 2.0) Copyright ATTEL Bohemia s.r.o. DDrayTek minivigor128 Instalační příručka (Verze 2.0) Copyright ATTEL Bohemia s.r.o. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Instalace zařízení pod OS MS Windows z instalačního CD... 14 Instalace ovladače minivigor128

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

QL-570/QL-580N. Tiskárna štítků

QL-570/QL-580N. Tiskárna štítků Úvod QL-570/QL-580N Tiskárna štítků Příručka obsluhy a nastavení Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že ji rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

MV110L BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ USB MODEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MV110L BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ USB MODEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL MV110L BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ USB MODEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL manual_axesstel_mv110l_300x120.indd 1 4/7/08 1:45:20 PM ÚVOD Děkujeme vám, že jste si koupili U:fonův CDMA EVDO modem Axesstel MV110L. Tento

Více

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS NPD4708-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NPD5154-00 CS Copyright Copyright Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení Popis a ovládací prvky 4-kanálový digitální USB video rekordér Obj. č.: 75 17 04 Vážený zákazníku, 1 4) Video vstupy pro připojení kamer (cinch) 5. Audio vstup (cinch) pro připojení audio signálu (cinch)

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Uživatelská příručka 1800691-011A

Uživatelská příručka 1800691-011A PagePro 1200W Uživatelská příručka 1800691-011A Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní

Více

WELL PTI-800. ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL PTI-800. ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL PTI-800 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU...2 1.2 OBSAH BALENÍ...2 2. INSTALACE:...3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ...3 2.2 ZAPOJENÍ ADSL USB

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

SyncMaster 710T / 910T / 710N / 910N / 510T / 510N / 512N / 515V / 915V / 712N / 912N / 711T / 912T / 913N / 701T

SyncMaster 710T / 910T / 710N / 910N / 510T / 510N / 512N / 515V / 915V / 712N / 912N / 711T / 912T / 913N / 701T SyncMaster 710T / 910T / 710N / 910N / 510T / 510N / 512N / 515V / 915V / 712N / 912N / 711T / 912T / 913N / 701T Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození

Více

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS NPD3967-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny..................................................... 10 Nastavení tiskárny...........................................................

Více

DataRacer II. USB2.0/eSATA externí HDD. Uživatelská příručka

DataRacer II. USB2.0/eSATA externí HDD. Uživatelská příručka DataRacer II USB2.0/eSATA externí HDD Uživatelská příručka verze 1.0 Obsah 1. ZAČÍNÁME 3 1.1. ZÁSADY BEZPEČNOSTI 3 1.2. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 4 1.3. OBSAH BALENÍ 4 1.4. POHLEDY NA VÝROBEK 5 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Modem USB Nokia. 1.0. vydání

Modem USB Nokia. 1.0. vydání Modem USB Nokia 1.0. vydání 2 Obsah O modemu USB 3 Začínáme 3 Části 3 Vložení SIM karty 4 Vložení paměťové karty 4 Instalace správce připojení 6 Odinstalování z počítače 6 Připojení k internetu 6 Připojení

Více

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH SÍŤOVÁ KAMERA Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Síťová Kamera Uživatelská Příručka Autorská práva 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka je registrovaná

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NPD5255-00 CS Copyright Copyright Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet

Více