Severomoravská Houba KDY ZAČÍNÁ SKUTEČNÁ LÁSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Severomoravská Houba KDY ZAČÍNÁ SKUTEČNÁ LÁSKA"

Transkript

1 Severomoravská Houba KDY ZAČÍNÁ SKUTEČNÁ LÁSKA Cb Ostrava

2 Bc. David Novák M. Th. Má manželku a dva syny, bydlí v Praze, ale žije po celé ČR. Je kazatelem Církve bratrské, vedoucím odboru mládeže CB a učitelem filozofie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Od roku 2010 zastřešuje v CB evangelizaci. Roky strávil v organizaci Atleti v akci. Slavoj Raszka Narodil se v Hrádku a byl veden jako dítě hrádeckého sboru CB. Je ženatý a s manželkou Ludmilou mají doma jednu dceru. V letech pracoval v Třineckých železárnách (TŽ) při obsluze vysokých pecí. Dále v období zastával v TŽ funkce programátora a správce řídícího systému. V roce 1994 přijal povolání duchovního pracovníka Apoštolské církve. Absolvoval v letech Vyšší odbornou školu teologickou v Kolíně. V letech působil jako duchovní AC pro Vězeňskou službu. Od roku 2001 působil jako pastor sboru AC v Jihlavě. V roce 2006 ze služeb v AC odešel, přechodně pracoval v neziskovém sektoru a po rozhovorech v Radě přijal koncem 2007 pozvání ke kazatelské službě v rámci CB. Dnes slouží jako pastor v Církvi bratrské Třinec Lyžbice, Církev nové generace. Odbor mládeže Smyslem a cílem práce Odboru mládeže je pomoc sborům vychovat lidi, kteří budou následovníky Krista, kteří budou jako křesťané schopni obstát v tlaku doby a kteří budou oporou v místních sborech. Přinášet nové impulzy a důrazy do mládežnické služby. Pomáhat sborům ve výchově služebníků s mládeží. Pomoci mládežníkům začlenit se do místních společenství CB. Vytvářet prostředí ke spolupráci mezi mládežemi sborů a s organizacemi. Individuálně pečovat o vedoucí mládeží. Aktivity odboru mládeže 1. Sjezd mládeže akce, kterou pořádáme jednou za dva roky. 2. Studna systematické vzdělávání pracovníků s mládeží. Jedná se o 4 víkendy v roce. 3. Houba setkávání mladých křesťanů 4. Relax prázdninové týdenní pobyty pro mládežníky z více sborů Ostrava Strana 2

3 Obsah 1.ČÁST PRVÁ (DAVID NOVÁK) Pohled Bible na lidskou bytost jako základ pro lidskou sexualitu V čem alternativa? Píseň Písní nejerotičtější kniha Bible, kdy její erotičnost ale z čehosi vychází ČÁST DRUHÁ: KUDY VSTOUPIT DO VZTAHU (SLAVOJ RASZKA) Úvod Boží záměr pro muže a ženu Desatero přátelství a lásky Vývoj naší intimity Závěr: Kudy tedy vstoupit do vztahu? ČÁST TŘETÍ: KDYŽ SE BOUŘÍ HORMONY? (SLAVOJ RASZKA) Úvod Jak vidí lásku Bůh Co je skutečná láska Jak vybudovat pevný vztah Jak poznat toho pravého, nebo pravou Skutečný vztah může vždy zůstat čistý Kam až mohu dojít? Když se hormony vzbouří Co když zajdeme moc daleko?...13 mládež CB Ostrava mládež CB Havířov mládež CB Frýdek - Místek Ostrava Strana 3

4 1. ČÁST PRVÁ (DAVID NOVÁK) 1.1. Pohled Bible na lidskou bytost jako základ pro lidskou sexualitu Jedinečnost pohledu na člověka v Biblickém pojetí.. Člověk v Bibli není chápán jako duch, duše a tělo, ale jako celek, kdy jedno hluboce souvisí s druhým, je hluboce provázáno a je vzájemně neoddělitelné. Důsledky pro sexualitu. Nelze ji zredukovat jen na tělo. Do sexu vstupuje celá bytost (osobnost). Zranění v souvislosti se sexualitou jsou něčím mnohem hlubším než jen zraněním těla. Sexuální spojení znamená být jedním tělem (1 Kor 6, 16). Tedy pokud biblický pohled na člověka celistvý, potom se jedná o to, že s oním člověkem sdílíme více než jen své tělo. Sdílíme s ním celou osobnost což ovšem platí i pro nemanželský sex. Sexuální spojení mezi manžely je vyjádřeno slovy poznat (Gen 4). Tímto slovem je vyjádřena hlubší rovina než rovina sexu na tělesné rovině V čem alternativa? vyhledávání slova sex (ne slova pornografie, ale sex) Shrňme si výsledky hledání: Sex něco, co je záležitost především těla, co může být zcela anonymní (telefon, internet), co je více méně hra, co je okamžité a bezbolestné, navíc bez následků a spojené z rozkoší, co je free, co má často co do činění s perverzí, co dělají všichni, na co se můžeme kouknout po jednom kliknutí, něco, co je více doménou mužů, něco, co je terčem mnohých vtipů a narážek, co nemá nic moc společného s manželstvím. Otázka: Co (de)formuje naše představy o této oblasti? Tyto (de)formace budou mít pravděpodobně vliv i na naše pojetí sexuality. Smysl této Houby nabídnout vám alternativní pohled. Pohled na sex, který je krásný ne díky vymakanější technice, ale díky dokonalému dárci, který sex vymyslel a stvořil. To, co jsem stáhl je sice rychlejší cesta, ale zároveň cesta mnohem horší. Ostrava Strana 4

5 1.3. Píseň Písní nejerotičtější kniha Bible, kdy její erotičnost ale z čehosi vychází Ona pro něj Jsem kvítek šáronský (Sáron rovina) drobné kvítky proslulé svoji krásou, stačilo ale aby pár dní nezapršelo nebo aby vál východní vítr a bylo po kvítkách. Lilie mezi trním.jedinečnost On pro ní Jabloň mezi lesními stromy jedinečnost První předpoklad lásky (a v jejím kontextu budované sexuality) on a ona jsou tím jediným, jedinou tedy jedinečný, jedinečnou. Toto se zřejmě nepozná za jeden měsíc či jeden den Ona Sedí v jeho stínu obraz, kdy on poskytuje oporu, ochranu a odpočinek. Ona se u něj cítí bezpečná a jistá. Navíc pokud on dává stín, potom je to on, kdo je vystaven slunečnímu žáru, kdo se dokáže pro svoji milovanou obětovat. Takovému muži je dobré se vydat (jenže najdou se takoví?) On Jako prapor nad ní rozvinul svoji lásku. Prapor se rozvinoval nad důležitými objekty či místy. Navíc byl zdaleka vidět a byl pevně zakotven, aby neupadl (to by znamenalo potupu). Vidíme zde obraz lásky, která se za svoji milou nestydí a nejen to který ji dává najevo, jak je pro něj důležitá a jedinečná. Zároveň se jedná o obraz něčeho pevného a stálého (zcela jiný obraz než nevaž se, odvaž se ) Ona Nebuďte a neburcujte lásku tedy nepodbízejte se, jste totiž krásné pro toho, který vás miluje a tedy pro toho, komu na vás záleží. Navíc pokud vás někdo miluje jen díky pohlavnímu ústrojí, kterým byste ho burcovali, potom vám za vztah skutečně nestojí Ona Hlas mého milého žena vnímá hlas, potřebuje více slyšet, než vidět. On Dopřej mi zahlédnout tvou tvář muž touží po krásné ženě (zachránit princeznu), zároveň přesto že se jedná i o knihu vyjadřující erotiku, milý nejdříve touží vidět její obličej, slyšet její hlas. Než se s ní bude milovat, chce jí poznat, chce jí naslouchat (stejně jako ona jemu), chce s ní být. On jsi krásná Kap. 4. vyjádření jedinečnosti k té, kterou miluji. Zároveň jsi zahrada uzavřená, uzavřený val, zapečetěný pramen. Tedy někdo může vstoupit můj milý. Jsi pramen, živá voda žena je pro muže pramenem života. 6, 8 9 byť bylo 60 královen a dívek bez počtu, ona jediná je holubice moje, moje jedinečná a přečistá. Ona 5, 10 můj milý je významnější nad tisíce jiných. Tedy vážím si ho (zároveň je třeba, aby bylo si nás za co vážit). Oba -8, 5 ona jde opřena o svého milého v poušti tedy místu nepohodlí. Nicméně se má o Ostrava Strana 5

6 koho opřít. Svorník láska, tedy jedinečný hluboký vztah, který se ale nevytvoří sám od sebe a o který se musí bojovat. Zároveň bez tohoto vztahu sex není možný, možné je jenom vydráždění pohlavních orgánů na základě citového vzplanutí. Toto se sice též řadí pod pojem sex, nicméně se tento druh sexu míjí s tím, co původně zamýšlel PB. Poznámky Ostrava Strana 6

7 2. ČÁST DRUHÁ: KUDY VSTOUPIT DO VZTAHU (SLAVOJ RASZKA) 2.1. Úvod Boží záměr pro muže a ženu A. Kudy vstoupit do vztahu Po hlavě Po nohách Přátelství a láska klíč ke skutečnému vztahu B. Boží pohled na muže a ženu Genesis 2,15-25 Biblický vztah muže a ženy je vztah skutečné lásky Každý z nás potřebuje někoho blízkého C. Nemilujte pouhým slovem láska je věc skutečně praktická 1. Jan 3,18 1. Jan 4,7 1. Jan 4,8-11 D. Jaké druhy lásky známe Ostrava Strana 7

8 2.2. Desatero přátelství a lásky 1. Zajímat se jeden o druhého 2. Nechat mluvit toho druhého 3. Umět mluvit o tom, co zajímá toho druhého 4. Vyhýbat se kritice 5. Pochvaly a povzbuzení není nikdy dost 6. Opatrně s příkazy 7. Dokázat uznat vlastní chybu 8. Vžít se do situace druhého 9. Dokázat říci NE! aneb umění výměny názorů 10. Nemračit se :-) 2.3. Vývoj naší intimity A. Co je to intimita Definice intimity Oblast těla 2. Oblast duše 3. Oblast ducha B. Dvanáct stupňů vývoje naší intimity 1. Pohled na tělo 2. Pohled z očí do očí 3. Milá slůvka 4. Ruka v ruce 5. Ruka kolem ramen, nebo pasu 6. Hlazení po hlavě 7. Líbání tvář na tvář 8. Ruce bloudí po těle 9. Ústa na prsa 10. Dotyky od pasu dolů 11. Pohlavní styk Ostrava Strana 8

9 C. Kde je hranice a kam až chceme dojít? Naše rozhodnutí: Závěr: Kudy tedy vstoupit do vztahu? 1. Pohled dnešního světa 2. Boží pohled Ostrava Strana 9

10 3. ČÁST TŘETÍ: KDYŽ SE BOUŘÍ HORMONY? (SLAVOJ RASZKA) 3.1. Úvod Jak vidí lásku Bůh A. Je zamilovanost biblická? Jak by dopadlo lidstvo bez zamilovanosti? B. Láska přikrývá množství hříchu Př 10,12 Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. 1Pt 4,8 Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. Osobní svědectví zamilovanosti C. Boží pohled na lásku a zamilovanost Píseň písní 1-7 Co můžeme v tomto textu vidět? 1. Skutečná láska mezi mužem a ženou 2. Zamilovanost silné opojení láskou Osobní svědectví Skutečné fyzické milování 4. Velmi důležité varování: Co je skutečná láska A. Dvě definice lásky Falešný pohled na lásku B. Skutečná láska dává a nejen bere 1. Korintským 13,1 Jaký je Boží pohled na lásku? Ostrava Strana 10

11 Lidský pohled na lásku... Já, moje, pro mě Falešný pohled na lásku C.? Jak vybudovat pevný vztah A. Tááák a je to tady Zakoukání... Společný život B. Pět kroků k vybudování pevného vztahu 1. Poznat se navzájem 2. Vzbudit a vybudovat důvěru 3. Spolehnutí jeden na druhého 4. Odevzdání se jeden druhému Ostrava Strana 11

12 5. Sex šlehačka na dortu 3.4. Jak poznat toho pravého, nebo pravou Potřebujeme si položit několik otázek 1. Patří Bohu a co mi o ní (něm) říká Bůh? 2. Jakým bude otcem nebo matkou? 3. A co když budu nemocná (nemocný)? 4. Beru ho takového (takovou) jaký (jaká) je? 5. Jsem schopná (schopný) se mu (jí) odevzdat? 6. Není náš vztah nerovný? 7. Je náš vztah naplněním, nebo únikem? 8. Jak se chová ke svým rodičům? 9. Jak ho (ji) vnímají nejbližší? 10. Chová se ke mně stejně v soukromí jako mezi přáteli? 3.5. Skutečný vztah může vždy zůstat čistý A. Je sex špatný, nebo dobrý? Když se mladí lidé zamilují, tak se vzbouří hormony Začnou po sobě toužit i tělesně Dnes jsme všude bombardováni sexem Sex není špatný, stvořil ho Bůh Sex však patří pouze do manželství Jakýkoliv sex mimo manželství je pod prokletím B. Potřebujeme si dát jasné hranice Příběh z vojny Syndrom zmenšujícího se zisku C. Proč čekat se sexem až do manželství? Sex zajímá všechny... bez výjimky Osobní svědectví Kamarádky v první třídě... Dědek v jihlavském parku Co je špatného na tom čekat se sexem až do manželství? Sex Jak to vidí ve světě? Ostrava Strana 12

13 D. Panenství a panictví Příběh z gymplu Příběh Katky Jak můžeme ztratit panenství:... C. Poselství královny krásy 3.6. Kam až mohu dojít? A. Zóna bezpečí a zóna výbuchu Zóna bezpečí Seznámení Chození a společný čas Držení za ruce Polibek Zóna výbuchu Dlouhý polibek Francouzák Intimní mazlení Petting Pohlavní akt B. Kdy startuje muž a kdy žena 3.7. Když se hormony vzbouří A. Rozdíly v sexualitě mezi dívkou a chlapcem B. Děvčata... to, co vy dovolíte C. Zbojníci a dobyvatelé E. Zůstaňme sami sebou 3.8. Co když zajdeme moc daleko? 1. Jak to vlastně vidí Bůh? 2. Jaké je to s hříchem? 3. Co znamená pohlavní styk? 4. Boží prokletí nad člověkem 5. Můžu začít znova? 6. A co takhle nevěřící partner? Ostrava Strana 13

14 Poznámky Ostrava Strana 14

15 Ostrava Strana 15

16 Program Pátek Moderuje: Přemek Šeděnka 16:00 18:30 registrace 17:00 18:45 večeře 19:00 20:00 přivítání, chvály 20:00 21:30 vyučování I. 21:30 23:59 alternativní program: I. čajovna, II. společenské hry (Osadnící z katanu, Blitz, Uno, Duo), III. dance pady (tančí celá rodina), IV. Tensing (zpívá celá rodina) 23:30 zamčení budovy 00:00 večerka Sobota Moderuje: Jakub Čech 07:00 08:03 snídaně (rozděleno na skupiny) 08:30 09:00 úvod do dne, ztišení, chvály 09:00 10:15 vyučování II. 10:45 11:00 prezentace mládeží 11:00 12:15 vyučování III. 12:15 12:30 chvály 12:30 14:00 oběd (rozděleno na skupiny) 14:00 15:00 panelová diskuze (Slavoj Raszka a David Novák vs. vaše otázky ) 15:00 17:00 volný čas, čajovna, hry s Davidem Novákem, dance pady 17:00 konec mládež CB Ostrava Ostrava Strana 16

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží!

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží! Obsah 2 Ježíš ustanovil eucharistii 4 Papež neustálých překvapení 6 P. F. Kohn: Pastorace mládeže dnes 11 Svědectví na CSA v Třešti 15 Toronto reunion in Krakov 16 Noční bdění 18 Informace BUDOUCNOST CÍRKVE,

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE 27. 29. 1. 2006 Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého

Více

Víra naděje - láska. Interiorizace základních postojů člověka (Božských ctností) Víry, naděje a lásky

Víra naděje - láska. Interiorizace základních postojů člověka (Božských ctností) Víry, naděje a lásky Víra naděje láska Téma: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Víra naděje - láska Interiorizace základních postojů člověka (Božských ctností) Víry, naděje a lásky Meditace a aktivity vedoucí k nalezení

Více

Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně listopad 2009 ročník desátý, číslo 3 Efezským 6:18-20 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011 NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011 NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011 Obsah Věrnost není slabost... 2 Úvodní slovo k Národnímu... 3 týdnu manželství 2011... 3 Národní týden manželství proč a jak... 5 Národní týden

Více

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Ošklivé káčátko to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka.

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

STRES (napsal David Novák)

STRES (napsal David Novák) STRES (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) 1. Úvod 2. Stres ze starostí 3. Stres z práce 4. Stres z neúspěchu

Více

Základy pevného manželství promluva na neděli 14.6.2015

Základy pevného manželství promluva na neděli 14.6.2015 Základy pevného manželství promluva na neděli 14.6.2015 1. Čtení: Bible, Bible, kniha Genesis 1,26-31 2. Čtení: Bible kniha Genesis 2,18-25 3. Čtení: Bible, listt Efezským 5,21-6,4 Náš přední psychiatr,

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Přístup každého je jedinečný. Čekáte-li nečekaně dítě volejte 800 108 000

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Přístup každého je jedinečný. Čekáte-li nečekaně dítě volejte 800 108 000 HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR 2 3 Zprávy 4 6 Poselství o hodnotě lidského života 7 8 Inspirace / Duchovní život 9 11 Psáno životem 12 13 Regionální pochody pro život 14 Nesoudíme. Pomáháme 15 Z poradny Aqua vitae

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 DŮCHODCEM Z BOŽÍ MILOSTI Tu řekly ženy Noemi: Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává

Více

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011 v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost Použité zkratky: NTM Národní týden manželství KÚ SK Krajský úřad Středočeského kraje RP rodinná poradna

Více

MOTTO: Hovory s T. G. M. str. 182-183

MOTTO: Hovory s T. G. M. str. 182-183 MOTTO: Mám-li říci, v čem se můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal presidentem, a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat,

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel 1/2015 ROČNÍK XLVI Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel Téma čísla: Nikto nie je ostrov misie Etiopie, země kávy a rychlého růstu bratrských sborů Během letošního týdne modliteb

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje zájmy 4. Moje schopnosti 5. Moje problémy 6. Moje hodnoty 7. Moje víra

1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje zájmy 4. Moje schopnosti 5. Moje problémy 6. Moje hodnoty 7. Moje víra IDENTITA, nebo-li moje jedinečnost (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) 1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

květen 2 0 1 2 Manželství ano či ne? Sborový víkend

květen 2 0 1 2 Manželství ano či ne? Sborový víkend www.cb.cz/hradec.kralove Sborový víkend sboru Církve bratrské v Hradci Králové Manželství ano či ne? Pokud se podíváme na současnou situaci v dnešní české společnosti, zní odpověď na úvodní otázku jasně

Více

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Nebojte se vysokého ideálu - Jan Graubner Ježíšovo slovo má moc dotknout se každého srdce - Papež

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více