Občasník. Katechetického centra č. 1-2 září Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 1-2 září 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci"

Transkript

1 Občasník č. 1-2 září 2007 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Aktuální informace 2 Personální obsazení KC a rozdělení práce Návštěvní hodiny Konzultační dny Kontakty Internetové stránky Pracovní setkání a vzdělávání 3-4 Oblastní setkání katechetů Diecézní setkání katechetů Duchovní obnova (říjen 07) Celostátní kongres katechetů Knihovna a půjčovna pro katechety Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží Vzdělávací a metodické semináře Výuka náboženství dětí 5 Shrnutí zásad pro výuku náboženství Formuláře a osnovy Doporučení pro výuku v 8. a 9. ročníku ZŠ Katecheze ve farnostech 6 Uvádění dětí do svátostného života - přístupy a metodické příručky (Najvzácnejší dar a Dnes budu tvým hostem) Svatý Mikuláš (metodická příručka) Různé 7 Nabídka T-mobile pro katechety Do kalendáře Souhrnný kalendář KC 8 Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické a učitelské službě! Většina z vás již má za sebou první setkání nebo vyučovací hodiny s dětmi či dospělými, jimž máme svojí službou pomoci k přijetí či rozvinutí daru víry. Pracovnice Katechetického centra (s jedním kolegou) Vám k tomu nabízejí svoji spolupráci, zázemí a případně i doprovod. Komunikačním prostředkem mezi námi bude tento Občasník, který je následníkem příloh k brněnskému Katechetickému věstníku. Nyní si příloha s věstníkem tak trochu vymění roli. Občasník Katechetického centra (dále OKC) bude poskytovat základní informace a nabídku pro Vaši službu a budeme ho posílat nadále zdarma na farní úřady farností, které vykazují některou z katechetických, vzdělávacích nebo evangelizačních činností, a dále katechetům a učitelům náboženství (laikům), kteří byli k této službě pověřeni kanonickou misí. Přílohou OKC bude Katechetický věstník z Brna a příležitostně Misijní zpravodaj Papežských misijních děl. Farnostem, které si zasílání OKC nepřejí, samozřejmě vyhovíme. V zájmu šetření nákladů a papíru Vám navrhuji elektronické zasílání OKC ve formátu PDF. Pokud Vám tato forma vyhovuje, napište nám to, prosíme, z e- mailové adresy, na kterou budete chtít OKC zasílat. Jako bonus Vám budeme automaticky posílat elektronicky i všechny metodické materiály k výuce nebo katechezi, které v našem KC vzniknou a nepřesáhnou velikost 3 MB v jedné zásilce. Přejeme Vám do nového školního roku hodně sil, nadšení, tvořivosti a zvláště důvěry, že Bůh vše, co se s námi, kolem nás a v nás děje, proměňuje v naše dobro, když mu to dovolíme. Za tým Katechetického centra Marie Zimmermannová

2 Aktuální informace PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATECHETICKÉHO CENTRA ve školním roce Ing. Mgr. Marie Zimmermannová, vedoucí KC koncepční záležitosti katecheze dospělých (zvláště rodičů) iniciační, trvalá přípravy ke svátostem děti i dospělí pracovní setkání a odborné vzdělávání katechetů a kněží v oblasti katecheze a pedagogiky aktualizace internetových stránek KC Občasník Katechetického centra hospitace v hodinách náboženství Mgr. Helena Johnová, metodička KC spolupráce na koncepci KC metodické poradenství a školení k výuce náboženství a katechezi dětí a mládeže ve farnosti příprava a konzultace metodických materiálů a pomůcek Bc. Iva Čiperová evidence katechetů a jejich kanonických misí zpracování výkazů distribuce Katechetického věstníku a Občasníku Katechetického centra HK letní tábory pro děti (Sdružení Přátelství) organizační zajišťování akcí KC příprava Diecézního setkání dětí Ing. Mgr. Zuzana Petrášová prodej učebnic, pastoračních příruček a pomůcek k náboženskému vzdělávání a ke katechezi referentka pro Papežská misijní díla objednávky programů pro školy (PKS... projektové vyučování) objednávky školení z nabídky KC koordinátorka pro Den o řeholním životě pro děti Mgr. Jana Kobylíková, Mgr. Klára Traxlerová, Mgr. Eva Klabanová a Alois Neruda Orientační dny pro školy tvorba a realizace kurzů a další agenda s tím spojená lektoři programů pro školy Poselství křesťanských svátků Bc. Hana Kafková sekretářka Diecézního pastoračního fondu granty a dotace pro KC NÁVŠTĚVNÍ HODINY pro nákup učebnic a pomůcek Pondělí, Úterý a Čtvrtek 8:00 11:00 12:00 14:30 prosíme, preferujte nákup v uvedených hodinách, rádi Vás obsloužíme i v jiných časech na základě předchozí domluvy em nebo telefonicky. KONZULTAČNÍ DNY Úterý, středa 9: prosíme o objednání termínu předem Helena Johnová Marie Zimmermannová KONTAKTY: Společné pro objednávky, žádosti, připomínky: Zimmermannová Čiperová INTERNETOVÉ STRÁNKY Průběžně aktualizujeme a v současné době dokončujeme reorganizaci v jejich uspořádání. Spravujeme celkem tři hlavní rubriky: kde najdete především kalendář akcí, informace o nich, kontakty, formuláře, texty příloh ke Katechetickému věstníku z minulých let a texty nových Občasníků a nově také pomůcky ke katechezi a výuce náboženství, které vznikly v našem KC nebo odkazy na jiné. - informace o projektech pro školy (Poselství křesťanských svátků, Orientační dny pro školy, během roku se zde objeví i náměty k projektovému vyučování v rámci průřezových témat). - zatím není aktualizovaná a neplní svůj účel, protože jsme pro ni ještě nanašli vhodného spolupracovníka. Měl by zde být prostor pro vzdělávání dětí jim přiměřenou formou. Přivítáme tip na šikovného člověka, kterému by dělalo radost na stránce spolupracovat. Na straně 7 jsou uvedeny informace k uzávěrce Diecézního pastoračního fondu a nabídce T-mobile pro katechety a učitele náboženství.

3 Pracovní setkání a vzdělávání Oblastní setkání katechetů Na základě zkušenosti z loňského školního roku budeme pořádat dvě setkání - podzimní a jarní v odpoledních hodinách všedních dní. Jarní termíny upřesníme podle rozvrhů hodin učitelů v daném vikariátě. Připomínáme, že k účasti na těchto setkáních zavazuje katechety udělení kanonické mise. Nepřítomnost, prosíme, omlouvejte em, tel. nebo SMS ( ). Účast kněží, kteří vyučují náboženství nebo se věnují katechezi ve farnosti, je dobrovolná. Podzim 2007 Program setkání: Farnost a evangelizace ve školách, zkušenosti z předchozího školních roku, Den katecheze ve farnosti praktický nácvik, možnosti a cíle programu. Různé - dle zájmu a aktuálnosti. Termíny: vždy v době 16:00-18:00 hod HK + PA, Nové Adalbertinum, HK Kutná Hora Ústí nad Orlicí Rychnov - konání na faře v Kostelci nad O Trutnov Chrudim Jičín - konání na faře v Nové Pace Náchod - v 16:00 mše sv. v kostele, zač.16: Havlíčkův Brod Litomyšl Jaro 2008 Program setkání: Příprava dětí ke svátosti smíření a k přijetí Eucharistie, katecheze pro rodiče Různé - dle zájmu a aktuálnosti. Termíny: vždy 16:00-18:00, únor - duben 2008 Knihovna a půjčovna pro katechety V KC v Hradci Králové je možné zapůjčit si literaturu k vlastnímu sebevzdělání nebo s návody a podněty k Vaší službě. Výpůčky jsou bezplatné, délka výpůjčky je podle potřeby, maximálně však do konce aktuálního školního roku, pokud příslušnou publikaci nepotřebuje někdo jiný. Půjčujeme knihy, videokazety a diapozitivy. Finančním příspěvkům na nákup nových knih se nebráníme. Krátkodobě můžeme zapůjčit i výkladový materiál (šátky, zdobítka apod.). Knihovnu spravuje Zuzana Petrášová. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ sobota 26. ledna 2008 Téma: Katecheze jako výchova víry Dopolední část programu věnujeme odborným přednáškám (Doc. Dr. Ludvík Dřímal ThD. a Mons. Ing. Aleš Opatrný ThD.), odpolední část seminářům zaměřeným na různé typy katecheze ve farnosti.) Podrobnosti o programu uveřejníme v příštím čísle Občasníku. Prosíme, rezervujte si termín v čase od 9:00 do Účast katechetů s udělenou kanonickou misí je povinná, vřele doporučujeme účast kněžím, kteří se katechezi věnují. Duchovní obnova formou praktické práce s Biblí. Vede Doc. Petr Chalupa a Mgr. Marie Klašková. K účasti zvou katecheti Litomyšlska a České katolické biblické dílo. Místo konání: Dům sv. Anny v Pustině u Luže. Cena 400 Kč za osobu. Určeno především pro katechety a jejich partnery, uvítáme i další zájemce. Přihlášky přijímá do 5. října nebo do naplnění ubytovací kapacity domu Lucie Valtrová, Tyršova 272, Litomyšl , tel.: ; Informace pro účastníky VI. Celostátního katechetického kongresu Děkujeme všem přihlášeným za ochotu věnovat podzimní prádniny svému dalšímu teologickému vzdělávání (přihlášky podle vikariátů: 6 HK, 3 HB, 1 CR, 1 JI, 1 LI, 5 NA, 1 PA, 3 RK, 2 TU a 11 UO). Z KC se CKK zúčastní Marie Zimmermannová, Iva Čiperová, Jana Kobylíková, Klára Traxlerová a Alois Neruda. Celkem zatím 39 účastníků. Národní katechetické centrum opět otevřelo možnost poslat další příhlášky, a to přímo do Prahy podle pokynů na internetové stránce. Jeden z večerů bude věnován setkání účastníků jednotlivých diecézí. Ve čtvrtek máme od 20 hod. zamluvenu tělocvičnu. Kolega Lojza Neruda přislíbil přípravu několika zážitkových her osvědčených z kurzů Orientační dny, které nám mohou pomoci večer příjemně strávit. Nebráníme se ani nápadům z řad vás, účastníků. Vezměte si s sebou vhodné oblečení! Těšíme se tedy na setkání s Vámi a přejeme všem příjemnou cestu!

4 Pracovní setkání a vzdělávání - pokračování PRACOVNÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ A KNĚŽÍ Katechetické centrum pořádá od roku 2005 dva až třikrát do roka pracovní schůzky pastoračních asistentů působících ve farnostech. Cílem je seznámit se podrobněji s možnostmi aplikace celodiecézních záměrů ve farnostech a vyměnit si zkušenosti z pastorační praxe, poskytnout vzájemnou pomoc či navázat spolupráci v oblastech náboženského vzdělávání, katechizace a evangelizace. V tomto školním roce nabízíme účast i kněžím a jáhnům. Prosíme zájemce, aby si vybrali vždy jeden z níže uvedených termínů a přihlásili se em nebo SMS zprávou ( ) uveďte své jméno a datum setkání. My Vám zašleme pozvánku s podrobnějšími informacemi. Účastníci dostávají zápis z těchto schůzek. Kněze, v jejichž farnostech působí pastorační asistenti, prosíme o umožnění účasti na těchto setkáních. Podzim 2007 Příprava na rok evangelizace 2008 ve farnostech vyhodnocení zkušeností z dosavadních evangelizačních projektů (nabídky náboženství do ŠVP, rozdávání knížek Bůh mluví ke svým dětem; uplatnění PKS) Představení možností projektového vyučování k průřezovým tématům. Den katecheze ve farnosti varianty a cíle programu, praktický nácvik Termíny: vždy 9:00-12: Hradec Králové - Nové Adalbertinum Hradec Králové - NA Litomyšl - fara Havlíčkův Brod - fara Jaro 2008 Katechetický projekt farnosti představení návrhu modelu analýza konkrétní situace stanovení potřeb a možností nástin projektu pro farnost Termíny: vždy 9:00 12: Hradec Králové NA Havlíčkův Brod Litomyšl Hradec Králové VZDĚLÁVACÍ A METODICKÉ SEMINÁŘE Přihlásit se můžete písemně, em nebo SMS ve tvaru: Označení semináře Jméno - Farnost MS Šití biblických postaviček a práce s nimi, vede Mgr. Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Místo: Hradec Králové Kukleny, Církevní internát pro děvčata, příspěvek za ubytování a stravu: cca 250 Kč + nákup materiálu. Označení: MSBP :00 12:00 MS Poselství křesťanských svátků Vánoce, zaškolení nových lektorů k realizaci besed v základních a středních školách, vedou pracovnice KC. Místo: HK NA, zdarma. Označení PKSVA :00 18:00 viz předchozí. PKSVA :00 12:00 viz předchozí. PKSVA :00 18:00 viz předchozí. PKSVA VS Tvorba prezentací v Power Pointu pro výuku náboženství. Omezeno na 10 účastníků. Místo: Hradec Králové 9:00 15:00. Lektoři: Marie Zimmermannová a Alois Neruda. Označení VSPW1, do SMS zprávy připište, zda máte vlastní notebook: nb-ano Totéž jako VSPW2. únor (sobota) termín bude upřesněn: MS Katecheze pro rodiče s předškolními dětmi. KRPD :00 12:00 MS Poselství křesťanských svátků Velikonoce, zaškolení nových lektorů k realizaci besed v základních a středních školách, vedou pracovnice KC. Místo: HK NA, zdarma. Označení PKSVE :00 18:00 viz předchozí. PKSVE :00 12:00 viz předchozí. PKSVE :00 18:00 viz předchozí. PKSVE Duchovní obnova pro katechety, Janské Lázně Marianum. Podrobnosti budou známy později. Označení DOK. srpen 2008 Letní seminář Katechetika po kapkách, Po Pá, základy teorie katecheze a praktické ukázky ke katechezi s dospělými. Lektor: Doc. Dr. L. Dřímal ThD. Určeno kněžím, pastoračním asistentům a katechetům. LSKK. srpen 2008 Letní seminář o katechumenátu, Po Pá. Lektor: Doc. Dr. L. Dřímal ThD. Označení LSKCH. Podrobnosti na internetových stránkách (viz str. 2), v OKC je zveřejníme postupně podle aktuálnosti. Nabídka není definitivně uzavřena a podle okolností může dojít i ke změnám některých termínů.

5 Výuka náboženství dětí V loňském školním roce jsme se na diecézním a oblastních setkáních věnovali rozlišení výuky náboženství od katecheze z hlediska jejich účastníků, účelu a cíle. Dovoluji si znovu připomenout důležité zásady, protože na jejich aplikaci závisí účinnost naší snahy jak v učitelské, tak v katechetické práci. * Účastníky výuky náboženství mohou být děti ze všech rodin. Jejich vztah k náboženství může být značně rozličný. * Úkolem učitele je zprostředkovat žákům srozumitelně obsah křesťanské víry a představit jim identitu křesťana (kým křesťan je a co je v životě jeho cílem) tak, aby žáci sami k tomu mohli postupně zaujímat odpovědný postoj. V ideálním případě by mohl u nevěřících nebo nábožensky lhostejných žáků vzniknout pozitivní osobní vztah k Bohu. Věřícím žákům by výuka měla pomoci k aktualizaci, rozšíření a prohloubení jejich náboženských vědomostí a tím posílit jejich vztah k Bohu a k Církvi.a každopádně očištovat jejich dosavadní vědomosti od nesprávných představ či dokonce předsudků (nějaké jsou takřka vždy přítomné i mezi věřícími, většinou následkem ne vždy ideální náboženské výchovy). * Dalším důležitým úkolem učitele je pokusit se o vytvoření vhodné syntézy obsahu víry a kultury. Tzn., pomoci žákům, kteří jsou ve škole seznamováni s kulturními i morálními hodnotami a názory ze strany společnosti, aby se uměli (po)dívat na tyto hodnoty a názory ve světle evangelia, a seznámit je s životním stylem, který vychází z evangelijních hodnot. V ideálním případě jej shledají jako žádoucí nebo aspoň inspirativní... * Výuka náboženství může být pojata jako školní předmět nebo jako kurz o křesťanství a víře (zvláště pro starší žáky). Pokud se vyučuje na faře, je zde předpoklad k tomu, aby žáci vytvořili společenství. Jejich setkávání by však nemělo ztratit vzdělávací charakter (poznávání obsahu křesťanské víry a jejích postojů k životu). * Ve středu zájmu učitele náboženství musí být vždy snaha osobním svědectvím své víry nevěřící žáky pozitivně oslovit a u věřících posílit kladný vztah k Bohu a Církvi. Je nutné respektovat originalitu procesu zrání v rovině lidské i v rovině víry u každého zvlášť. * Farnost by měla vedle výuky náboženství zajistit i nabídku možností, kde lze doprovázet děti a mladé lidi na jejich cestě ve víře směrem ke zralosti (týká se to těch, kteří již prošli první konverzí). Doporučení pro výuku v 8. a 9. ročníku ZŠ K tématům osnov pro 8. a 9. ročník máme k prodeji či zapůjčení tři publikace, ve kterých najdete bohatý výběr aktivit, Osobně rádi vysvětlíme podrobnosti. Jedná se o publikace: Blanka Kudláčová a Ladislav Lencz: Desatero a Otčenáš, jak je neznáme Ladislav Lenz, Eva Ivanová: Etická výchova - metodický materiál, díly 1, 2, 3 Jozef Šelinga: Spoločně objavujme dar Další náměty zpracováváme pro Katechetický věstník. FORMULÁŘE Žádost o kanonickou misi Upozrňujeme, že v letošním roce naposledy platí mise vydané v roce 2005 na tři roky. Formulář žádosti je ke stažení na www. diecezehk.cz/biskupstvi/katecheticke_centrum v rubrice Texty. Tematický plán a Třídní kniha Učitel náboženství si na začátku školního roku sestaví Tematický plán, východiskem jsou platné osnovy (vydané ČBK roku 2004) a konkrétní situace a potřeby skupiny, kterou bude učit. Kopii tematického plánu odevzdá duchovnímu správci příslušné farnosti. Během školního roku vyplňuje průběh výuky do třídní knihy a na závěr školního roku napíše do formuláře Tematický plán vyhodnocení naplnění cílů výuky. Formulář tematického plánu je upraven a zjednodušen. Pokyny k nakládání s ním jsou uvedeny přímo na něm. Prosíme o vedení třídní knihy o každé hodině náboženství, ať už má statut nepovinného předmětu, kroužku nebo výuky na faře. Prosíme o zaslání kopie tohoto plánu včetně kopie Třídní knihy na konci školního roku, nejpozději do na adresu KC. Poznámka k osnovám a metodikám Cíle uvedené v osnovách jsou upravené a publikované v dokumentech, které jsme rozesílali jako přílohu ke školním vzdělávacím programům škol. Texty jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Při přípravě tematických plánů lze vyjít i z nich. Metodiky, které se v současné době k výuce náboženství nabízejí, jsou pouze pomůckou, nikoliv závazným dokumentem. Počítají především s věřícími dětmi ve skupině, a proto v sobě obsahují prvky katecheze, liturgickou výchovu a modlitbu. Učitel náboženství by měl rozlišit, jaký vztah mají děti k Bohu, zda již prošly první konverzí (přijaly víru za svou), a podle toho citlivě zvolit přístup k modtilbě, svátostem a liturgické výchově, které patří přednostně ke katechezi.

6 Katecheze ve farnostech UVÁDĚNÍ DĚTÍ DO SVÁTOSTNÉHO ŽIVOTA Identitou katecheze ve farnosti je výchova víry, která respektuje originalitu každého člověka a má ho doprovázet po celý život. Proto by nabídka katecheze ve farnosti v ideálním případě měla tvořit ucelený systém, který poskytne člověku katechetický doprovod v každém specifickém období jeho života. Jedním z nejvýraznějších momentů pro rodiny, které chtějí své děti vést k přijetí víry a k životu z ní, je uvedení do svátostného života. Existuje řada metodických příruček, které mají pomoci kněžím a katechetům připravit děti k prvnímu přijetí svátostí smíření a E. Často jsou orientovány na nauku, kterou je dětem třeba předat, aby porozuměly smyslu a obsahu svátostí. Tento přístup ale není vlastní katechezi, které jde primárně o důvěrný vztah k Ježíši Kristu a respektování či podpora růstu tohoto vztahu. To pochopitelně zahrnuje i přiměřené vědomosti, avšak hlavní prostor nechává působení Ducha Svatého v člověku. Pro uvádění dětí do života ze svátostí je nutnou podmínkou křesťanské formační prostředí, především v rodině, ale i ve farnosti. Dítě potřebuje věřící osoby, zvláště dospělé, se kterými se emocionálně identifikuje (má je rádo, nevědomky napodobuje jejich chování a přejímá jejich postoje). Proto je těžiště výchovy víry malých dětí v rodině a s touto skutečností je třeba při přípravě ke svátostem počítat. Společenství věřících ve farnosti má přitom také svoji nezastupitelnou úlohu. Dítě by zde, zvláště při liturgickém slavení, mělo zakusit důsledky víry v Ježíše Krista, prožít společenství a patřit k němu. Kněz a katecheti mají rodičům i farnosti pomáhat, aby takové prostředí víry pro děti dokázali vytvořit. Z toho vyplývá, že metodické příručky k uvedení do svátostného života by měly z těchto skutečností vycházet. V současné době máme na KC k dispozici takové tři. Představím vám nově vydané. Jozef Šelinga: NAJVZÁCNEJŠÍ DAR Publikace je barevná, obsahuje pět částí. První tvoří dopisy pro rodiče, které představují první svaté přijímání jako slavnost rodiny a farnosti. Druhá část má název Slovo života a je určena pro katechezi v rodině. Rodičům se zde nabízejí příběhy ze života, které jsou úvodem k četbě a zpracování biblických příběhů, jež mají pomoci vytvářet a rozvíjet vztah dětí i rodičů k Pánu Ježíši. Třetí část je malou školou modlitby, čtvrtá pomáhá pochopit a připravit se na svátost smíření a pátá část se věnuje průběhu mše svaté a jejímu propojení s naším běžným životem. Publikace je ve slovenštině, na KC ji prodáváme za 100 Kč. Je možné k ní získat zdarma i CD s prezentací určenou rodičům. Její texty jsme přeložili do češtiny. DNES BUDU TVÝM HOSTEM - metodika pro přípravu dětí mladšího školního věku ke svátosti smíření a svátosti Eucharistie Připravilo CPK ostravsko-opavské diecéze. Metodika vznikla na základě bavorské příručky P. Dr. Meinulfa Blechschmidta a sr. Esther Kaufmannové z roku Materiál se skládá z metodiky pro katechetu, ze složky pracovních listů určených dětem a ze dvou sešitků věnovaných výchově svědomí a slavení mše svaté. Program obsahuje setkání dětí, setkání dětí a rodičů, setkání pouze rodičů a předlohy ke slavení společných bohoslužeb, při kterých děti poprvé přijmou svátosti. Vedle toho obsahuje metodika dopisy rodičům, které obsahují nabídku k propojení probíraného tématu přípravy s životem rodiny. Setkání rodičů s dětmi mají formu bohoslužby slova, lze je upravit na setkání nebo na program pro eucharistickou bohoslužbu určenou rodičům a dětem. Celý materiál je možné zakoupit na KC za 480 Kč. KC ho zapůjčuje na tento školní rok zdarma katechetům, kteří se zaváží, že do přípravy zapojí rodiče a zúčastní se červnové schůzky, na které si sdělíme zkušenosti z práce s tímto materiálem. Třetím materiálem, který se snaží splnit výše uvedená kritéria, je katechetický sešit Ludmily Muchové A PŘECE PŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ..., který se však věnuje pouze přípravě k prvnímu slavení svátosti smíření. Marie Zimmermannová SVATÝ MIKULÁŠ ČLOVĚK PLNÝ BOŽÍ LÁSKY Připravilo CPK Ostrava. Příručka poskytuje náměty ke slavení svátku sv. Mikuláše s menší i větší skupinou dětí a jejich rodičů. Cílem je vrátit slavení svátku jeho původní křesťanské poselství. Více na v rubrice Centrum pro katechezi. K zakoupení na KC HK za 160 Kč. Metodický seminář: Ostrava

7 Různé NABÍDKA T-MOBILE PRO KATECHETY Společnost T-mobile nabízí katechetům, kteří působí ve farnostech jako dobrovolníci nebo jako placení učitelé náboženství, možnost využívat výhod smlouvy, kterou tato společnost uzavřela s Českou biskupskou konferencí. Výhoda spočívá ve slevě 30% z běžných tarifních cen na volání, psaní SMS zpráv a další služby. Podrobnosti jsou uvedeny níže. Využití této nabídky znamená založení obchodního vztahu mezi: katechetou - zákazníkem farností - ručitelem (farnost zastupuje duchovní správce farnosti), farnost dává katechetovi doporučení k zařazení do skupiny ČBK T-mobile - která zařadí zákazníka do skupiny ČBK Vyúčtování služeb dostává katecheta, platí sám inkasem, převodem nebo složenkou. Farnost musí naplnit své ručitelství pouze v případě, že katecheta neuhradí platbu déle než půl roku. Podrobnosti jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách T-mobile. Pokud má katecheta zájem o tuto výhodu, kontaktuje svého duchovního správce a společně se obrátí na paní Markétu Hrstkovou, která tuto agendu ve společnosti T-mobile zastupuje. Prosíme duchovní správce farností, aby využití této nabídky katechety podpořili. Kontakt: Markéta Hrstková; T-Mobile Czech Republic a.s.; Collinova 420, Hradec Králové, Tel.: , PODROBNOSTI také na internetové stránce KC. Do kalendáře: MATKA TEREZA Světlo v temnotě dneška listopadu 2007 Hradec Králové, výstavní síň biskupské rezidence Zveme Vás na výstavu, která vznikla při příležitosti nedožitých 95. narozenin Matky Terezy. Výstava obsahuje fotografie, knihy, myšlenky a videomateriály čerpané ze života Matky Terezy. Výstavu připravilo Biskupství ostravsko-oopavské, Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava a Sdružení Telepace. Vstupné: 20 Kč, pro skupiny dětí a mládeže připravujeme interaktivní program jako uvedení k tématu výstavy. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ 17. května 2008 Téma: Život církve ve středověku (rytíři, kláštery, poutnictví, katedrály, labyrinty, gregoriánský chorál, latina...) Interativní programy pro děti ve věku 5-14 let. Rezervujte si termín! DIECÉZNÍ PASTORAČNÍ FOND Upozorňujeme na možnost požádat o finanční příspěvek na pastorační aktivity ve farnosti připravované pro rok Uzávěrka prvního kola žádostí bude 31. října Podrobnosti a formuláře ke stažení jsou na Nabídka tarifů pro katechety: Název tarifu T 30 T 80 T 300 T 600 T 1500 Měsíční paušály 113,- 315,- 450, , ,- Volné minuty Sazby: první hodnota před lomítkem se týká programu HIT pro volání do sítě T-mobile nad rámec volných minut. Tento tarif platí v případě, že jste si nezakoupili cenově zvýhodněný mobilní telefon. Pokud si zakoupíte cenově zvýhodněný telefon podle aktuální nabídky T-mobile, platí pro volání nad rámec volných minut do sítě T-mobile hodnota za lomítkem. 2,24 / 2,80 1,96 / 2,45 1,96 / 2,45 1,68 / 2,10 1,40 / 1,75 Ostatní sítě v ČR 3,36 4,20 2,52 3,15 SMS 0,70/1,19 0,70/1,19 0,70/1,19 0,70/1,19 0,70/1,19 Volání na čísla v rámci ČBK 0,70 Kč Hl. schránka (3311) 0,70 Kč T-Mobile 1,40 Kč 7

8 SOUHRNNÝ KALENDÁŘ KATECHETICKÉHO CENTRA Datum Hodina Místo Akce :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží Pustiny u Litomyšle Duchovní obnova pro katechety :00-12:00 Litomyšl - fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-18:00 Hradec Králové - NA Oblastní setkání katechetů PA + HK :00-12:00 Havlíčkův Brod fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-18:00 Kutná Hora Oblastní setkání katechetů KH Kroměříž VI. Celostátní kongres katechetů :00-18:00 Ústí nad Orlicí fara Oblastní setkání katechetů UO :00-18:00 Kostelec nad O. fara Oblastní setkání katechetů RK :00-18:00 Trutnov fara Oblastní setkání katechetů TU HK - Kukleny MS Šití biblických postaviček a práce s nimi HK - Biskupství Výstava o Matce Tereze :00-18:00 Chrudim fara Oblastní setkání katechetů CR :00-18:00 Nová Paka fara Oblastní setkání katechetů JC :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :30-18:30 Náchod fara Oblastní setkání katechetů NA :00-18:00 Havlíčkův Brod fara Oblastní setkání katechetů HB :00-18:00 Litomyšl fara Oblastní setkání katechetů LI :00-15:00 Hradec Králové - NA VS Tvorba prezentací v Power Pointu pro výuku náb :00-15:00 Hradec Králové - NA VS Tvorba prezentací v Power Pointu pro výuku náb :00-16:00 Hradec Králové - NA Diecézní setkání katechetů únor :00-15:00 Hradec Králové - NA MS Katecheze pro rodiče s předškolními dětmi :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Havlíčkův Brod fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Litomyšl fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce Janské Lázně Mar. Duchovní obnova pro katechety :00-15:00 Hradec Králové Diecézní setkání dětí srpen dní VS Katechetika po kapkách srpen dní VS Katechumenát a mystagogické období Seznam ještě není uzavřen, změna vyhrazena. Sledujte, prosíme, průběžně informace v tomto Občasníku. 8

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 3 listopad 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci.

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 3 listopad 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci. Občasník 2007-08 č. 3 listopad 2007 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Uskutečnilo se 2 VI. Celostátní katechetický

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

DOBROVOLNÁ SLUŽBA SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK. Sekce pro mládež České biskupské konference

DOBROVOLNÁ SLUŽBA SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK. Sekce pro mládež České biskupské konference DOBROVOLNÁ SLUŽBA SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK Sekce pro mládež České biskupské konference Praha 2006 Následující text je aktualizací projektu dobrovolné služby mladých v katolické církvi, který připravila komise

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 Pro zoufalství nemáme důvod církev vede Pán a jeho Duch Habemus papam!, zaznělo před třemi roky, 19. dubna 2005, na svatopetrském náměstí v Římě. Máme papeže

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014 Informační listy Vážení rodiče, Vážení rodiče vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přejeme si, aby to byl rok nových objevů pro studenty, rok dobrých zpráv pro jejich rodiče, rok smysluplné

Více

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření Normy Biskupství královéhradeckého Normae Episcopatus Reginae Gradecensis Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření 3/2006 NRG Obsah Úvod...3 1 Podmínky pro zahájení bezprostřední

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-5 Pouť do Koclířova Pozvání mezi ministranty

Více

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 říjen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pastýřský list k volbám Drazí bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

V půli postu. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003. Rerferendum a informace

V půli postu. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003. Rerferendum a informace pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003 2. Arcidiecézní pou za kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře pořádá Arcibiskupství pražské a Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram Svatá

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 Poznání Krista, zkušenost Velikonoc Na začátku obřadu přijetí dospělých do katechumenátu, který jak velmi dobře víme, je dobou křes anské formace ve společenství a

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více