Občasník. Katechetického centra č. 1-2 září Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 1-2 září 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci"

Transkript

1 Občasník č. 1-2 září 2007 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Aktuální informace 2 Personální obsazení KC a rozdělení práce Návštěvní hodiny Konzultační dny Kontakty Internetové stránky Pracovní setkání a vzdělávání 3-4 Oblastní setkání katechetů Diecézní setkání katechetů Duchovní obnova (říjen 07) Celostátní kongres katechetů Knihovna a půjčovna pro katechety Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží Vzdělávací a metodické semináře Výuka náboženství dětí 5 Shrnutí zásad pro výuku náboženství Formuláře a osnovy Doporučení pro výuku v 8. a 9. ročníku ZŠ Katecheze ve farnostech 6 Uvádění dětí do svátostného života - přístupy a metodické příručky (Najvzácnejší dar a Dnes budu tvým hostem) Svatý Mikuláš (metodická příručka) Různé 7 Nabídka T-mobile pro katechety Do kalendáře Souhrnný kalendář KC 8 Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické a učitelské službě! Většina z vás již má za sebou první setkání nebo vyučovací hodiny s dětmi či dospělými, jimž máme svojí službou pomoci k přijetí či rozvinutí daru víry. Pracovnice Katechetického centra (s jedním kolegou) Vám k tomu nabízejí svoji spolupráci, zázemí a případně i doprovod. Komunikačním prostředkem mezi námi bude tento Občasník, který je následníkem příloh k brněnskému Katechetickému věstníku. Nyní si příloha s věstníkem tak trochu vymění roli. Občasník Katechetického centra (dále OKC) bude poskytovat základní informace a nabídku pro Vaši službu a budeme ho posílat nadále zdarma na farní úřady farností, které vykazují některou z katechetických, vzdělávacích nebo evangelizačních činností, a dále katechetům a učitelům náboženství (laikům), kteří byli k této službě pověřeni kanonickou misí. Přílohou OKC bude Katechetický věstník z Brna a příležitostně Misijní zpravodaj Papežských misijních děl. Farnostem, které si zasílání OKC nepřejí, samozřejmě vyhovíme. V zájmu šetření nákladů a papíru Vám navrhuji elektronické zasílání OKC ve formátu PDF. Pokud Vám tato forma vyhovuje, napište nám to, prosíme, z e- mailové adresy, na kterou budete chtít OKC zasílat. Jako bonus Vám budeme automaticky posílat elektronicky i všechny metodické materiály k výuce nebo katechezi, které v našem KC vzniknou a nepřesáhnou velikost 3 MB v jedné zásilce. Přejeme Vám do nového školního roku hodně sil, nadšení, tvořivosti a zvláště důvěry, že Bůh vše, co se s námi, kolem nás a v nás děje, proměňuje v naše dobro, když mu to dovolíme. Za tým Katechetického centra Marie Zimmermannová

2 Aktuální informace PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATECHETICKÉHO CENTRA ve školním roce Ing. Mgr. Marie Zimmermannová, vedoucí KC koncepční záležitosti katecheze dospělých (zvláště rodičů) iniciační, trvalá přípravy ke svátostem děti i dospělí pracovní setkání a odborné vzdělávání katechetů a kněží v oblasti katecheze a pedagogiky aktualizace internetových stránek KC Občasník Katechetického centra hospitace v hodinách náboženství Mgr. Helena Johnová, metodička KC spolupráce na koncepci KC metodické poradenství a školení k výuce náboženství a katechezi dětí a mládeže ve farnosti příprava a konzultace metodických materiálů a pomůcek Bc. Iva Čiperová evidence katechetů a jejich kanonických misí zpracování výkazů distribuce Katechetického věstníku a Občasníku Katechetického centra HK letní tábory pro děti (Sdružení Přátelství) organizační zajišťování akcí KC příprava Diecézního setkání dětí Ing. Mgr. Zuzana Petrášová prodej učebnic, pastoračních příruček a pomůcek k náboženskému vzdělávání a ke katechezi referentka pro Papežská misijní díla objednávky programů pro školy (PKS... projektové vyučování) objednávky školení z nabídky KC koordinátorka pro Den o řeholním životě pro děti Mgr. Jana Kobylíková, Mgr. Klára Traxlerová, Mgr. Eva Klabanová a Alois Neruda Orientační dny pro školy tvorba a realizace kurzů a další agenda s tím spojená lektoři programů pro školy Poselství křesťanských svátků Bc. Hana Kafková sekretářka Diecézního pastoračního fondu granty a dotace pro KC NÁVŠTĚVNÍ HODINY pro nákup učebnic a pomůcek Pondělí, Úterý a Čtvrtek 8:00 11:00 12:00 14:30 prosíme, preferujte nákup v uvedených hodinách, rádi Vás obsloužíme i v jiných časech na základě předchozí domluvy em nebo telefonicky. KONZULTAČNÍ DNY Úterý, středa 9: prosíme o objednání termínu předem Helena Johnová Marie Zimmermannová KONTAKTY: Společné pro objednávky, žádosti, připomínky: Zimmermannová Čiperová INTERNETOVÉ STRÁNKY Průběžně aktualizujeme a v současné době dokončujeme reorganizaci v jejich uspořádání. Spravujeme celkem tři hlavní rubriky: kde najdete především kalendář akcí, informace o nich, kontakty, formuláře, texty příloh ke Katechetickému věstníku z minulých let a texty nových Občasníků a nově také pomůcky ke katechezi a výuce náboženství, které vznikly v našem KC nebo odkazy na jiné. - informace o projektech pro školy (Poselství křesťanských svátků, Orientační dny pro školy, během roku se zde objeví i náměty k projektovému vyučování v rámci průřezových témat). - zatím není aktualizovaná a neplní svůj účel, protože jsme pro ni ještě nanašli vhodného spolupracovníka. Měl by zde být prostor pro vzdělávání dětí jim přiměřenou formou. Přivítáme tip na šikovného člověka, kterému by dělalo radost na stránce spolupracovat. Na straně 7 jsou uvedeny informace k uzávěrce Diecézního pastoračního fondu a nabídce T-mobile pro katechety a učitele náboženství.

3 Pracovní setkání a vzdělávání Oblastní setkání katechetů Na základě zkušenosti z loňského školního roku budeme pořádat dvě setkání - podzimní a jarní v odpoledních hodinách všedních dní. Jarní termíny upřesníme podle rozvrhů hodin učitelů v daném vikariátě. Připomínáme, že k účasti na těchto setkáních zavazuje katechety udělení kanonické mise. Nepřítomnost, prosíme, omlouvejte em, tel. nebo SMS ( ). Účast kněží, kteří vyučují náboženství nebo se věnují katechezi ve farnosti, je dobrovolná. Podzim 2007 Program setkání: Farnost a evangelizace ve školách, zkušenosti z předchozího školních roku, Den katecheze ve farnosti praktický nácvik, možnosti a cíle programu. Různé - dle zájmu a aktuálnosti. Termíny: vždy v době 16:00-18:00 hod HK + PA, Nové Adalbertinum, HK Kutná Hora Ústí nad Orlicí Rychnov - konání na faře v Kostelci nad O Trutnov Chrudim Jičín - konání na faře v Nové Pace Náchod - v 16:00 mše sv. v kostele, zač.16: Havlíčkův Brod Litomyšl Jaro 2008 Program setkání: Příprava dětí ke svátosti smíření a k přijetí Eucharistie, katecheze pro rodiče Různé - dle zájmu a aktuálnosti. Termíny: vždy 16:00-18:00, únor - duben 2008 Knihovna a půjčovna pro katechety V KC v Hradci Králové je možné zapůjčit si literaturu k vlastnímu sebevzdělání nebo s návody a podněty k Vaší službě. Výpůčky jsou bezplatné, délka výpůjčky je podle potřeby, maximálně však do konce aktuálního školního roku, pokud příslušnou publikaci nepotřebuje někdo jiný. Půjčujeme knihy, videokazety a diapozitivy. Finančním příspěvkům na nákup nových knih se nebráníme. Krátkodobě můžeme zapůjčit i výkladový materiál (šátky, zdobítka apod.). Knihovnu spravuje Zuzana Petrášová. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ sobota 26. ledna 2008 Téma: Katecheze jako výchova víry Dopolední část programu věnujeme odborným přednáškám (Doc. Dr. Ludvík Dřímal ThD. a Mons. Ing. Aleš Opatrný ThD.), odpolední část seminářům zaměřeným na různé typy katecheze ve farnosti.) Podrobnosti o programu uveřejníme v příštím čísle Občasníku. Prosíme, rezervujte si termín v čase od 9:00 do Účast katechetů s udělenou kanonickou misí je povinná, vřele doporučujeme účast kněžím, kteří se katechezi věnují. Duchovní obnova formou praktické práce s Biblí. Vede Doc. Petr Chalupa a Mgr. Marie Klašková. K účasti zvou katecheti Litomyšlska a České katolické biblické dílo. Místo konání: Dům sv. Anny v Pustině u Luže. Cena 400 Kč za osobu. Určeno především pro katechety a jejich partnery, uvítáme i další zájemce. Přihlášky přijímá do 5. října nebo do naplnění ubytovací kapacity domu Lucie Valtrová, Tyršova 272, Litomyšl , tel.: ; Informace pro účastníky VI. Celostátního katechetického kongresu Děkujeme všem přihlášeným za ochotu věnovat podzimní prádniny svému dalšímu teologickému vzdělávání (přihlášky podle vikariátů: 6 HK, 3 HB, 1 CR, 1 JI, 1 LI, 5 NA, 1 PA, 3 RK, 2 TU a 11 UO). Z KC se CKK zúčastní Marie Zimmermannová, Iva Čiperová, Jana Kobylíková, Klára Traxlerová a Alois Neruda. Celkem zatím 39 účastníků. Národní katechetické centrum opět otevřelo možnost poslat další příhlášky, a to přímo do Prahy podle pokynů na internetové stránce. Jeden z večerů bude věnován setkání účastníků jednotlivých diecézí. Ve čtvrtek máme od 20 hod. zamluvenu tělocvičnu. Kolega Lojza Neruda přislíbil přípravu několika zážitkových her osvědčených z kurzů Orientační dny, které nám mohou pomoci večer příjemně strávit. Nebráníme se ani nápadům z řad vás, účastníků. Vezměte si s sebou vhodné oblečení! Těšíme se tedy na setkání s Vámi a přejeme všem příjemnou cestu!

4 Pracovní setkání a vzdělávání - pokračování PRACOVNÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ A KNĚŽÍ Katechetické centrum pořádá od roku 2005 dva až třikrát do roka pracovní schůzky pastoračních asistentů působících ve farnostech. Cílem je seznámit se podrobněji s možnostmi aplikace celodiecézních záměrů ve farnostech a vyměnit si zkušenosti z pastorační praxe, poskytnout vzájemnou pomoc či navázat spolupráci v oblastech náboženského vzdělávání, katechizace a evangelizace. V tomto školním roce nabízíme účast i kněžím a jáhnům. Prosíme zájemce, aby si vybrali vždy jeden z níže uvedených termínů a přihlásili se em nebo SMS zprávou ( ) uveďte své jméno a datum setkání. My Vám zašleme pozvánku s podrobnějšími informacemi. Účastníci dostávají zápis z těchto schůzek. Kněze, v jejichž farnostech působí pastorační asistenti, prosíme o umožnění účasti na těchto setkáních. Podzim 2007 Příprava na rok evangelizace 2008 ve farnostech vyhodnocení zkušeností z dosavadních evangelizačních projektů (nabídky náboženství do ŠVP, rozdávání knížek Bůh mluví ke svým dětem; uplatnění PKS) Představení možností projektového vyučování k průřezovým tématům. Den katecheze ve farnosti varianty a cíle programu, praktický nácvik Termíny: vždy 9:00-12: Hradec Králové - Nové Adalbertinum Hradec Králové - NA Litomyšl - fara Havlíčkův Brod - fara Jaro 2008 Katechetický projekt farnosti představení návrhu modelu analýza konkrétní situace stanovení potřeb a možností nástin projektu pro farnost Termíny: vždy 9:00 12: Hradec Králové NA Havlíčkův Brod Litomyšl Hradec Králové VZDĚLÁVACÍ A METODICKÉ SEMINÁŘE Přihlásit se můžete písemně, em nebo SMS ve tvaru: Označení semináře Jméno - Farnost MS Šití biblických postaviček a práce s nimi, vede Mgr. Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Místo: Hradec Králové Kukleny, Církevní internát pro děvčata, příspěvek za ubytování a stravu: cca 250 Kč + nákup materiálu. Označení: MSBP :00 12:00 MS Poselství křesťanských svátků Vánoce, zaškolení nových lektorů k realizaci besed v základních a středních školách, vedou pracovnice KC. Místo: HK NA, zdarma. Označení PKSVA :00 18:00 viz předchozí. PKSVA :00 12:00 viz předchozí. PKSVA :00 18:00 viz předchozí. PKSVA VS Tvorba prezentací v Power Pointu pro výuku náboženství. Omezeno na 10 účastníků. Místo: Hradec Králové 9:00 15:00. Lektoři: Marie Zimmermannová a Alois Neruda. Označení VSPW1, do SMS zprávy připište, zda máte vlastní notebook: nb-ano Totéž jako VSPW2. únor (sobota) termín bude upřesněn: MS Katecheze pro rodiče s předškolními dětmi. KRPD :00 12:00 MS Poselství křesťanských svátků Velikonoce, zaškolení nových lektorů k realizaci besed v základních a středních školách, vedou pracovnice KC. Místo: HK NA, zdarma. Označení PKSVE :00 18:00 viz předchozí. PKSVE :00 12:00 viz předchozí. PKSVE :00 18:00 viz předchozí. PKSVE Duchovní obnova pro katechety, Janské Lázně Marianum. Podrobnosti budou známy později. Označení DOK. srpen 2008 Letní seminář Katechetika po kapkách, Po Pá, základy teorie katecheze a praktické ukázky ke katechezi s dospělými. Lektor: Doc. Dr. L. Dřímal ThD. Určeno kněžím, pastoračním asistentům a katechetům. LSKK. srpen 2008 Letní seminář o katechumenátu, Po Pá. Lektor: Doc. Dr. L. Dřímal ThD. Označení LSKCH. Podrobnosti na internetových stránkách (viz str. 2), v OKC je zveřejníme postupně podle aktuálnosti. Nabídka není definitivně uzavřena a podle okolností může dojít i ke změnám některých termínů.

5 Výuka náboženství dětí V loňském školním roce jsme se na diecézním a oblastních setkáních věnovali rozlišení výuky náboženství od katecheze z hlediska jejich účastníků, účelu a cíle. Dovoluji si znovu připomenout důležité zásady, protože na jejich aplikaci závisí účinnost naší snahy jak v učitelské, tak v katechetické práci. * Účastníky výuky náboženství mohou být děti ze všech rodin. Jejich vztah k náboženství může být značně rozličný. * Úkolem učitele je zprostředkovat žákům srozumitelně obsah křesťanské víry a představit jim identitu křesťana (kým křesťan je a co je v životě jeho cílem) tak, aby žáci sami k tomu mohli postupně zaujímat odpovědný postoj. V ideálním případě by mohl u nevěřících nebo nábožensky lhostejných žáků vzniknout pozitivní osobní vztah k Bohu. Věřícím žákům by výuka měla pomoci k aktualizaci, rozšíření a prohloubení jejich náboženských vědomostí a tím posílit jejich vztah k Bohu a k Církvi.a každopádně očištovat jejich dosavadní vědomosti od nesprávných představ či dokonce předsudků (nějaké jsou takřka vždy přítomné i mezi věřícími, většinou následkem ne vždy ideální náboženské výchovy). * Dalším důležitým úkolem učitele je pokusit se o vytvoření vhodné syntézy obsahu víry a kultury. Tzn., pomoci žákům, kteří jsou ve škole seznamováni s kulturními i morálními hodnotami a názory ze strany společnosti, aby se uměli (po)dívat na tyto hodnoty a názory ve světle evangelia, a seznámit je s životním stylem, který vychází z evangelijních hodnot. V ideálním případě jej shledají jako žádoucí nebo aspoň inspirativní... * Výuka náboženství může být pojata jako školní předmět nebo jako kurz o křesťanství a víře (zvláště pro starší žáky). Pokud se vyučuje na faře, je zde předpoklad k tomu, aby žáci vytvořili společenství. Jejich setkávání by však nemělo ztratit vzdělávací charakter (poznávání obsahu křesťanské víry a jejích postojů k životu). * Ve středu zájmu učitele náboženství musí být vždy snaha osobním svědectvím své víry nevěřící žáky pozitivně oslovit a u věřících posílit kladný vztah k Bohu a Církvi. Je nutné respektovat originalitu procesu zrání v rovině lidské i v rovině víry u každého zvlášť. * Farnost by měla vedle výuky náboženství zajistit i nabídku možností, kde lze doprovázet děti a mladé lidi na jejich cestě ve víře směrem ke zralosti (týká se to těch, kteří již prošli první konverzí). Doporučení pro výuku v 8. a 9. ročníku ZŠ K tématům osnov pro 8. a 9. ročník máme k prodeji či zapůjčení tři publikace, ve kterých najdete bohatý výběr aktivit, Osobně rádi vysvětlíme podrobnosti. Jedná se o publikace: Blanka Kudláčová a Ladislav Lencz: Desatero a Otčenáš, jak je neznáme Ladislav Lenz, Eva Ivanová: Etická výchova - metodický materiál, díly 1, 2, 3 Jozef Šelinga: Spoločně objavujme dar Další náměty zpracováváme pro Katechetický věstník. FORMULÁŘE Žádost o kanonickou misi Upozrňujeme, že v letošním roce naposledy platí mise vydané v roce 2005 na tři roky. Formulář žádosti je ke stažení na www. diecezehk.cz/biskupstvi/katecheticke_centrum v rubrice Texty. Tematický plán a Třídní kniha Učitel náboženství si na začátku školního roku sestaví Tematický plán, východiskem jsou platné osnovy (vydané ČBK roku 2004) a konkrétní situace a potřeby skupiny, kterou bude učit. Kopii tematického plánu odevzdá duchovnímu správci příslušné farnosti. Během školního roku vyplňuje průběh výuky do třídní knihy a na závěr školního roku napíše do formuláře Tematický plán vyhodnocení naplnění cílů výuky. Formulář tematického plánu je upraven a zjednodušen. Pokyny k nakládání s ním jsou uvedeny přímo na něm. Prosíme o vedení třídní knihy o každé hodině náboženství, ať už má statut nepovinného předmětu, kroužku nebo výuky na faře. Prosíme o zaslání kopie tohoto plánu včetně kopie Třídní knihy na konci školního roku, nejpozději do na adresu KC. Poznámka k osnovám a metodikám Cíle uvedené v osnovách jsou upravené a publikované v dokumentech, které jsme rozesílali jako přílohu ke školním vzdělávacím programům škol. Texty jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Při přípravě tematických plánů lze vyjít i z nich. Metodiky, které se v současné době k výuce náboženství nabízejí, jsou pouze pomůckou, nikoliv závazným dokumentem. Počítají především s věřícími dětmi ve skupině, a proto v sobě obsahují prvky katecheze, liturgickou výchovu a modlitbu. Učitel náboženství by měl rozlišit, jaký vztah mají děti k Bohu, zda již prošly první konverzí (přijaly víru za svou), a podle toho citlivě zvolit přístup k modtilbě, svátostem a liturgické výchově, které patří přednostně ke katechezi.

6 Katecheze ve farnostech UVÁDĚNÍ DĚTÍ DO SVÁTOSTNÉHO ŽIVOTA Identitou katecheze ve farnosti je výchova víry, která respektuje originalitu každého člověka a má ho doprovázet po celý život. Proto by nabídka katecheze ve farnosti v ideálním případě měla tvořit ucelený systém, který poskytne člověku katechetický doprovod v každém specifickém období jeho života. Jedním z nejvýraznějších momentů pro rodiny, které chtějí své děti vést k přijetí víry a k životu z ní, je uvedení do svátostného života. Existuje řada metodických příruček, které mají pomoci kněžím a katechetům připravit děti k prvnímu přijetí svátostí smíření a E. Často jsou orientovány na nauku, kterou je dětem třeba předat, aby porozuměly smyslu a obsahu svátostí. Tento přístup ale není vlastní katechezi, které jde primárně o důvěrný vztah k Ježíši Kristu a respektování či podpora růstu tohoto vztahu. To pochopitelně zahrnuje i přiměřené vědomosti, avšak hlavní prostor nechává působení Ducha Svatého v člověku. Pro uvádění dětí do života ze svátostí je nutnou podmínkou křesťanské formační prostředí, především v rodině, ale i ve farnosti. Dítě potřebuje věřící osoby, zvláště dospělé, se kterými se emocionálně identifikuje (má je rádo, nevědomky napodobuje jejich chování a přejímá jejich postoje). Proto je těžiště výchovy víry malých dětí v rodině a s touto skutečností je třeba při přípravě ke svátostem počítat. Společenství věřících ve farnosti má přitom také svoji nezastupitelnou úlohu. Dítě by zde, zvláště při liturgickém slavení, mělo zakusit důsledky víry v Ježíše Krista, prožít společenství a patřit k němu. Kněz a katecheti mají rodičům i farnosti pomáhat, aby takové prostředí víry pro děti dokázali vytvořit. Z toho vyplývá, že metodické příručky k uvedení do svátostného života by měly z těchto skutečností vycházet. V současné době máme na KC k dispozici takové tři. Představím vám nově vydané. Jozef Šelinga: NAJVZÁCNEJŠÍ DAR Publikace je barevná, obsahuje pět částí. První tvoří dopisy pro rodiče, které představují první svaté přijímání jako slavnost rodiny a farnosti. Druhá část má název Slovo života a je určena pro katechezi v rodině. Rodičům se zde nabízejí příběhy ze života, které jsou úvodem k četbě a zpracování biblických příběhů, jež mají pomoci vytvářet a rozvíjet vztah dětí i rodičů k Pánu Ježíši. Třetí část je malou školou modlitby, čtvrtá pomáhá pochopit a připravit se na svátost smíření a pátá část se věnuje průběhu mše svaté a jejímu propojení s naším běžným životem. Publikace je ve slovenštině, na KC ji prodáváme za 100 Kč. Je možné k ní získat zdarma i CD s prezentací určenou rodičům. Její texty jsme přeložili do češtiny. DNES BUDU TVÝM HOSTEM - metodika pro přípravu dětí mladšího školního věku ke svátosti smíření a svátosti Eucharistie Připravilo CPK ostravsko-opavské diecéze. Metodika vznikla na základě bavorské příručky P. Dr. Meinulfa Blechschmidta a sr. Esther Kaufmannové z roku Materiál se skládá z metodiky pro katechetu, ze složky pracovních listů určených dětem a ze dvou sešitků věnovaných výchově svědomí a slavení mše svaté. Program obsahuje setkání dětí, setkání dětí a rodičů, setkání pouze rodičů a předlohy ke slavení společných bohoslužeb, při kterých děti poprvé přijmou svátosti. Vedle toho obsahuje metodika dopisy rodičům, které obsahují nabídku k propojení probíraného tématu přípravy s životem rodiny. Setkání rodičů s dětmi mají formu bohoslužby slova, lze je upravit na setkání nebo na program pro eucharistickou bohoslužbu určenou rodičům a dětem. Celý materiál je možné zakoupit na KC za 480 Kč. KC ho zapůjčuje na tento školní rok zdarma katechetům, kteří se zaváží, že do přípravy zapojí rodiče a zúčastní se červnové schůzky, na které si sdělíme zkušenosti z práce s tímto materiálem. Třetím materiálem, který se snaží splnit výše uvedená kritéria, je katechetický sešit Ludmily Muchové A PŘECE PŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ..., který se však věnuje pouze přípravě k prvnímu slavení svátosti smíření. Marie Zimmermannová SVATÝ MIKULÁŠ ČLOVĚK PLNÝ BOŽÍ LÁSKY Připravilo CPK Ostrava. Příručka poskytuje náměty ke slavení svátku sv. Mikuláše s menší i větší skupinou dětí a jejich rodičů. Cílem je vrátit slavení svátku jeho původní křesťanské poselství. Více na v rubrice Centrum pro katechezi. K zakoupení na KC HK za 160 Kč. Metodický seminář: Ostrava

7 Různé NABÍDKA T-MOBILE PRO KATECHETY Společnost T-mobile nabízí katechetům, kteří působí ve farnostech jako dobrovolníci nebo jako placení učitelé náboženství, možnost využívat výhod smlouvy, kterou tato společnost uzavřela s Českou biskupskou konferencí. Výhoda spočívá ve slevě 30% z běžných tarifních cen na volání, psaní SMS zpráv a další služby. Podrobnosti jsou uvedeny níže. Využití této nabídky znamená založení obchodního vztahu mezi: katechetou - zákazníkem farností - ručitelem (farnost zastupuje duchovní správce farnosti), farnost dává katechetovi doporučení k zařazení do skupiny ČBK T-mobile - která zařadí zákazníka do skupiny ČBK Vyúčtování služeb dostává katecheta, platí sám inkasem, převodem nebo složenkou. Farnost musí naplnit své ručitelství pouze v případě, že katecheta neuhradí platbu déle než půl roku. Podrobnosti jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách T-mobile. Pokud má katecheta zájem o tuto výhodu, kontaktuje svého duchovního správce a společně se obrátí na paní Markétu Hrstkovou, která tuto agendu ve společnosti T-mobile zastupuje. Prosíme duchovní správce farností, aby využití této nabídky katechety podpořili. Kontakt: Markéta Hrstková; T-Mobile Czech Republic a.s.; Collinova 420, Hradec Králové, Tel.: , PODROBNOSTI také na internetové stránce KC. Do kalendáře: MATKA TEREZA Světlo v temnotě dneška listopadu 2007 Hradec Králové, výstavní síň biskupské rezidence Zveme Vás na výstavu, která vznikla při příležitosti nedožitých 95. narozenin Matky Terezy. Výstava obsahuje fotografie, knihy, myšlenky a videomateriály čerpané ze života Matky Terezy. Výstavu připravilo Biskupství ostravsko-oopavské, Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava a Sdružení Telepace. Vstupné: 20 Kč, pro skupiny dětí a mládeže připravujeme interaktivní program jako uvedení k tématu výstavy. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ 17. května 2008 Téma: Život církve ve středověku (rytíři, kláštery, poutnictví, katedrály, labyrinty, gregoriánský chorál, latina...) Interativní programy pro děti ve věku 5-14 let. Rezervujte si termín! DIECÉZNÍ PASTORAČNÍ FOND Upozorňujeme na možnost požádat o finanční příspěvek na pastorační aktivity ve farnosti připravované pro rok Uzávěrka prvního kola žádostí bude 31. října Podrobnosti a formuláře ke stažení jsou na Nabídka tarifů pro katechety: Název tarifu T 30 T 80 T 300 T 600 T 1500 Měsíční paušály 113,- 315,- 450, , ,- Volné minuty Sazby: první hodnota před lomítkem se týká programu HIT pro volání do sítě T-mobile nad rámec volných minut. Tento tarif platí v případě, že jste si nezakoupili cenově zvýhodněný mobilní telefon. Pokud si zakoupíte cenově zvýhodněný telefon podle aktuální nabídky T-mobile, platí pro volání nad rámec volných minut do sítě T-mobile hodnota za lomítkem. 2,24 / 2,80 1,96 / 2,45 1,96 / 2,45 1,68 / 2,10 1,40 / 1,75 Ostatní sítě v ČR 3,36 4,20 2,52 3,15 SMS 0,70/1,19 0,70/1,19 0,70/1,19 0,70/1,19 0,70/1,19 Volání na čísla v rámci ČBK 0,70 Kč Hl. schránka (3311) 0,70 Kč T-Mobile 1,40 Kč 7

8 SOUHRNNÝ KALENDÁŘ KATECHETICKÉHO CENTRA Datum Hodina Místo Akce :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží Pustiny u Litomyšle Duchovní obnova pro katechety :00-12:00 Litomyšl - fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-18:00 Hradec Králové - NA Oblastní setkání katechetů PA + HK :00-12:00 Havlíčkův Brod fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-18:00 Kutná Hora Oblastní setkání katechetů KH Kroměříž VI. Celostátní kongres katechetů :00-18:00 Ústí nad Orlicí fara Oblastní setkání katechetů UO :00-18:00 Kostelec nad O. fara Oblastní setkání katechetů RK :00-18:00 Trutnov fara Oblastní setkání katechetů TU HK - Kukleny MS Šití biblických postaviček a práce s nimi HK - Biskupství Výstava o Matce Tereze :00-18:00 Chrudim fara Oblastní setkání katechetů CR :00-18:00 Nová Paka fara Oblastní setkání katechetů JC :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :30-18:30 Náchod fara Oblastní setkání katechetů NA :00-18:00 Havlíčkův Brod fara Oblastní setkání katechetů HB :00-18:00 Litomyšl fara Oblastní setkání katechetů LI :00-15:00 Hradec Králové - NA VS Tvorba prezentací v Power Pointu pro výuku náb :00-15:00 Hradec Králové - NA VS Tvorba prezentací v Power Pointu pro výuku náb :00-16:00 Hradec Králové - NA Diecézní setkání katechetů únor :00-15:00 Hradec Králové - NA MS Katecheze pro rodiče s předškolními dětmi :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Havlíčkův Brod fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Litomyšl fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce Janské Lázně Mar. Duchovní obnova pro katechety :00-15:00 Hradec Králové Diecézní setkání dětí srpen dní VS Katechetika po kapkách srpen dní VS Katechumenát a mystagogické období Seznam ještě není uzavřen, změna vyhrazena. Sledujte, prosíme, průběžně informace v tomto Občasníku. 8

Občasník č. 1. Obsah:... 1 ÚVODEM... 1 AKTUÁLNĚ... 2 PŘEHLEDNÉ INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU... 2

Občasník č. 1. Obsah:... 1 ÚVODEM... 1 AKTUÁLNĚ... 2 PŘEHLEDNÉ INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU... 2 Občasník KPC HK č. 1 školní rok 2014 2015 strana 1 Občasník č. 1 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého (dále KPC) Školní rok 2014 2015 vydáno 1. září 2014 http://kc.bihk.cz;

Více

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 3 listopad 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci.

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 3 listopad 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci. Občasník 2007-08 č. 3 listopad 2007 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Uskutečnilo se 2 VI. Celostátní katechetický

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 5 leden 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci.

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 5 leden 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci. Občasník 2007-08 č. 5 leden 2008 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Uskutečnilo se 2 Oblastní setkání katechetů - reflexe

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

ÚVODEM... 1 AKTUÁLNĚ...

ÚVODEM... 1 AKTUÁLNĚ... Občasník KPC HK č. 2 školní rok 2014 2015 strana 1 Obsah: Občasník č. 2 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého (dále KPC) Školní rok 2014 2015 vydáno 8. prosince 2014 http://kc.bihk.cz;

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Občasník. Katechetického a pedagogického centra. č. 8 duben 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci

Občasník. Katechetického a pedagogického centra. č. 8 duben 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Občasník 2007-08 č. 8 duben 2008 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Nabídky - připomínáme 2-3 Letní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Občasník. č. 10. červen 2008 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého. Obsah: Úvodník 1 Nabídky pro děti a katechety 2

Občasník. č. 10. červen 2008 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého. Obsah: Úvodník 1 Nabídky pro děti a katechety 2 Občasník č. 10 červen 2008 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého Obsah: Úvodník 1 Nabídky pro děti a katechety 2 Den o řeholním životě Letní tábory 2008 Letní katechetické

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 březen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 5 Obsah: Úvodník 1 Formační programy 2-3 Metodický seminář Práce s Biblí Duchovní obnova pro katechety Letní

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Kurzy. Školení. Semináře

Kurzy. Školení. Semináře Kurzy Školení Semináře CO Byty a společenství vlastníků v novém občanském zákoníku KDY Úterý 22.10.2013 16:00 18:30 hod. KDE Plzeň, U Prazdroje 6 konferenční sál hotelu Angelo Workshop Program semináře

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2007 České katolické biblické dílo Biblické dílo (ČKBD) je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA Pracovní verze metodiky pro Královéhradeckou diecézi Celoroční program pro systematickou katechezi dětí ve věku přibližně kolem devíti let nebo

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Kurzy. Školení. Semináře

Kurzy. Školení. Semináře Kurzy Školení Semináře CO Společenství vlastníků jednotek Praktické otázky KDY Čtvrtek 10.5.2012 8:30 12:30 hod. KDE Plzeň, U Prazdroje 6 konferenční sál hotelu Angelo Workshop Program semináře Připravili

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006. Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci.

SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006. Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci. SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006 31.12.2006, Novoroční přání Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci. 31.12.2006, Systém aktualit od ledna

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY Vážení rodiče žáků naší ZŠ Ostopovice, zdravíme Vás a přejeme pěkný zbytek léta. Předkládáme Vám aktuality z naší organizace od 1. 9. 2014. V příloze jsou info ŠJ, ŠD a jednotlivé

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více