Občasník. Katechetického centra č. 1-2 září Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 1-2 září 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci"

Transkript

1 Občasník č. 1-2 září 2007 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Aktuální informace 2 Personální obsazení KC a rozdělení práce Návštěvní hodiny Konzultační dny Kontakty Internetové stránky Pracovní setkání a vzdělávání 3-4 Oblastní setkání katechetů Diecézní setkání katechetů Duchovní obnova (říjen 07) Celostátní kongres katechetů Knihovna a půjčovna pro katechety Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží Vzdělávací a metodické semináře Výuka náboženství dětí 5 Shrnutí zásad pro výuku náboženství Formuláře a osnovy Doporučení pro výuku v 8. a 9. ročníku ZŠ Katecheze ve farnostech 6 Uvádění dětí do svátostného života - přístupy a metodické příručky (Najvzácnejší dar a Dnes budu tvým hostem) Svatý Mikuláš (metodická příručka) Různé 7 Nabídka T-mobile pro katechety Do kalendáře Souhrnný kalendář KC 8 Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické a učitelské službě! Většina z vás již má za sebou první setkání nebo vyučovací hodiny s dětmi či dospělými, jimž máme svojí službou pomoci k přijetí či rozvinutí daru víry. Pracovnice Katechetického centra (s jedním kolegou) Vám k tomu nabízejí svoji spolupráci, zázemí a případně i doprovod. Komunikačním prostředkem mezi námi bude tento Občasník, který je následníkem příloh k brněnskému Katechetickému věstníku. Nyní si příloha s věstníkem tak trochu vymění roli. Občasník Katechetického centra (dále OKC) bude poskytovat základní informace a nabídku pro Vaši službu a budeme ho posílat nadále zdarma na farní úřady farností, které vykazují některou z katechetických, vzdělávacích nebo evangelizačních činností, a dále katechetům a učitelům náboženství (laikům), kteří byli k této službě pověřeni kanonickou misí. Přílohou OKC bude Katechetický věstník z Brna a příležitostně Misijní zpravodaj Papežských misijních děl. Farnostem, které si zasílání OKC nepřejí, samozřejmě vyhovíme. V zájmu šetření nákladů a papíru Vám navrhuji elektronické zasílání OKC ve formátu PDF. Pokud Vám tato forma vyhovuje, napište nám to, prosíme, z e- mailové adresy, na kterou budete chtít OKC zasílat. Jako bonus Vám budeme automaticky posílat elektronicky i všechny metodické materiály k výuce nebo katechezi, které v našem KC vzniknou a nepřesáhnou velikost 3 MB v jedné zásilce. Přejeme Vám do nového školního roku hodně sil, nadšení, tvořivosti a zvláště důvěry, že Bůh vše, co se s námi, kolem nás a v nás děje, proměňuje v naše dobro, když mu to dovolíme. Za tým Katechetického centra Marie Zimmermannová

2 Aktuální informace PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KATECHETICKÉHO CENTRA ve školním roce Ing. Mgr. Marie Zimmermannová, vedoucí KC koncepční záležitosti katecheze dospělých (zvláště rodičů) iniciační, trvalá přípravy ke svátostem děti i dospělí pracovní setkání a odborné vzdělávání katechetů a kněží v oblasti katecheze a pedagogiky aktualizace internetových stránek KC Občasník Katechetického centra hospitace v hodinách náboženství Mgr. Helena Johnová, metodička KC spolupráce na koncepci KC metodické poradenství a školení k výuce náboženství a katechezi dětí a mládeže ve farnosti příprava a konzultace metodických materiálů a pomůcek Bc. Iva Čiperová evidence katechetů a jejich kanonických misí zpracování výkazů distribuce Katechetického věstníku a Občasníku Katechetického centra HK letní tábory pro děti (Sdružení Přátelství) organizační zajišťování akcí KC příprava Diecézního setkání dětí Ing. Mgr. Zuzana Petrášová prodej učebnic, pastoračních příruček a pomůcek k náboženskému vzdělávání a ke katechezi referentka pro Papežská misijní díla objednávky programů pro školy (PKS... projektové vyučování) objednávky školení z nabídky KC koordinátorka pro Den o řeholním životě pro děti Mgr. Jana Kobylíková, Mgr. Klára Traxlerová, Mgr. Eva Klabanová a Alois Neruda Orientační dny pro školy tvorba a realizace kurzů a další agenda s tím spojená lektoři programů pro školy Poselství křesťanských svátků Bc. Hana Kafková sekretářka Diecézního pastoračního fondu granty a dotace pro KC NÁVŠTĚVNÍ HODINY pro nákup učebnic a pomůcek Pondělí, Úterý a Čtvrtek 8:00 11:00 12:00 14:30 prosíme, preferujte nákup v uvedených hodinách, rádi Vás obsloužíme i v jiných časech na základě předchozí domluvy em nebo telefonicky. KONZULTAČNÍ DNY Úterý, středa 9: prosíme o objednání termínu předem Helena Johnová Marie Zimmermannová KONTAKTY: Společné pro objednávky, žádosti, připomínky: Zimmermannová Čiperová INTERNETOVÉ STRÁNKY Průběžně aktualizujeme a v současné době dokončujeme reorganizaci v jejich uspořádání. Spravujeme celkem tři hlavní rubriky: kde najdete především kalendář akcí, informace o nich, kontakty, formuláře, texty příloh ke Katechetickému věstníku z minulých let a texty nových Občasníků a nově také pomůcky ke katechezi a výuce náboženství, které vznikly v našem KC nebo odkazy na jiné. - informace o projektech pro školy (Poselství křesťanských svátků, Orientační dny pro školy, během roku se zde objeví i náměty k projektovému vyučování v rámci průřezových témat). - zatím není aktualizovaná a neplní svůj účel, protože jsme pro ni ještě nanašli vhodného spolupracovníka. Měl by zde být prostor pro vzdělávání dětí jim přiměřenou formou. Přivítáme tip na šikovného člověka, kterému by dělalo radost na stránce spolupracovat. Na straně 7 jsou uvedeny informace k uzávěrce Diecézního pastoračního fondu a nabídce T-mobile pro katechety a učitele náboženství.

3 Pracovní setkání a vzdělávání Oblastní setkání katechetů Na základě zkušenosti z loňského školního roku budeme pořádat dvě setkání - podzimní a jarní v odpoledních hodinách všedních dní. Jarní termíny upřesníme podle rozvrhů hodin učitelů v daném vikariátě. Připomínáme, že k účasti na těchto setkáních zavazuje katechety udělení kanonické mise. Nepřítomnost, prosíme, omlouvejte em, tel. nebo SMS ( ). Účast kněží, kteří vyučují náboženství nebo se věnují katechezi ve farnosti, je dobrovolná. Podzim 2007 Program setkání: Farnost a evangelizace ve školách, zkušenosti z předchozího školních roku, Den katecheze ve farnosti praktický nácvik, možnosti a cíle programu. Různé - dle zájmu a aktuálnosti. Termíny: vždy v době 16:00-18:00 hod HK + PA, Nové Adalbertinum, HK Kutná Hora Ústí nad Orlicí Rychnov - konání na faře v Kostelci nad O Trutnov Chrudim Jičín - konání na faře v Nové Pace Náchod - v 16:00 mše sv. v kostele, zač.16: Havlíčkův Brod Litomyšl Jaro 2008 Program setkání: Příprava dětí ke svátosti smíření a k přijetí Eucharistie, katecheze pro rodiče Různé - dle zájmu a aktuálnosti. Termíny: vždy 16:00-18:00, únor - duben 2008 Knihovna a půjčovna pro katechety V KC v Hradci Králové je možné zapůjčit si literaturu k vlastnímu sebevzdělání nebo s návody a podněty k Vaší službě. Výpůčky jsou bezplatné, délka výpůjčky je podle potřeby, maximálně však do konce aktuálního školního roku, pokud příslušnou publikaci nepotřebuje někdo jiný. Půjčujeme knihy, videokazety a diapozitivy. Finančním příspěvkům na nákup nových knih se nebráníme. Krátkodobě můžeme zapůjčit i výkladový materiál (šátky, zdobítka apod.). Knihovnu spravuje Zuzana Petrášová. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ sobota 26. ledna 2008 Téma: Katecheze jako výchova víry Dopolední část programu věnujeme odborným přednáškám (Doc. Dr. Ludvík Dřímal ThD. a Mons. Ing. Aleš Opatrný ThD.), odpolední část seminářům zaměřeným na různé typy katecheze ve farnosti.) Podrobnosti o programu uveřejníme v příštím čísle Občasníku. Prosíme, rezervujte si termín v čase od 9:00 do Účast katechetů s udělenou kanonickou misí je povinná, vřele doporučujeme účast kněžím, kteří se katechezi věnují. Duchovní obnova formou praktické práce s Biblí. Vede Doc. Petr Chalupa a Mgr. Marie Klašková. K účasti zvou katecheti Litomyšlska a České katolické biblické dílo. Místo konání: Dům sv. Anny v Pustině u Luže. Cena 400 Kč za osobu. Určeno především pro katechety a jejich partnery, uvítáme i další zájemce. Přihlášky přijímá do 5. října nebo do naplnění ubytovací kapacity domu Lucie Valtrová, Tyršova 272, Litomyšl , tel.: ; Informace pro účastníky VI. Celostátního katechetického kongresu Děkujeme všem přihlášeným za ochotu věnovat podzimní prádniny svému dalšímu teologickému vzdělávání (přihlášky podle vikariátů: 6 HK, 3 HB, 1 CR, 1 JI, 1 LI, 5 NA, 1 PA, 3 RK, 2 TU a 11 UO). Z KC se CKK zúčastní Marie Zimmermannová, Iva Čiperová, Jana Kobylíková, Klára Traxlerová a Alois Neruda. Celkem zatím 39 účastníků. Národní katechetické centrum opět otevřelo možnost poslat další příhlášky, a to přímo do Prahy podle pokynů na internetové stránce. Jeden z večerů bude věnován setkání účastníků jednotlivých diecézí. Ve čtvrtek máme od 20 hod. zamluvenu tělocvičnu. Kolega Lojza Neruda přislíbil přípravu několika zážitkových her osvědčených z kurzů Orientační dny, které nám mohou pomoci večer příjemně strávit. Nebráníme se ani nápadům z řad vás, účastníků. Vezměte si s sebou vhodné oblečení! Těšíme se tedy na setkání s Vámi a přejeme všem příjemnou cestu!

4 Pracovní setkání a vzdělávání - pokračování PRACOVNÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ A KNĚŽÍ Katechetické centrum pořádá od roku 2005 dva až třikrát do roka pracovní schůzky pastoračních asistentů působících ve farnostech. Cílem je seznámit se podrobněji s možnostmi aplikace celodiecézních záměrů ve farnostech a vyměnit si zkušenosti z pastorační praxe, poskytnout vzájemnou pomoc či navázat spolupráci v oblastech náboženského vzdělávání, katechizace a evangelizace. V tomto školním roce nabízíme účast i kněžím a jáhnům. Prosíme zájemce, aby si vybrali vždy jeden z níže uvedených termínů a přihlásili se em nebo SMS zprávou ( ) uveďte své jméno a datum setkání. My Vám zašleme pozvánku s podrobnějšími informacemi. Účastníci dostávají zápis z těchto schůzek. Kněze, v jejichž farnostech působí pastorační asistenti, prosíme o umožnění účasti na těchto setkáních. Podzim 2007 Příprava na rok evangelizace 2008 ve farnostech vyhodnocení zkušeností z dosavadních evangelizačních projektů (nabídky náboženství do ŠVP, rozdávání knížek Bůh mluví ke svým dětem; uplatnění PKS) Představení možností projektového vyučování k průřezovým tématům. Den katecheze ve farnosti varianty a cíle programu, praktický nácvik Termíny: vždy 9:00-12: Hradec Králové - Nové Adalbertinum Hradec Králové - NA Litomyšl - fara Havlíčkův Brod - fara Jaro 2008 Katechetický projekt farnosti představení návrhu modelu analýza konkrétní situace stanovení potřeb a možností nástin projektu pro farnost Termíny: vždy 9:00 12: Hradec Králové NA Havlíčkův Brod Litomyšl Hradec Králové VZDĚLÁVACÍ A METODICKÉ SEMINÁŘE Přihlásit se můžete písemně, em nebo SMS ve tvaru: Označení semináře Jméno - Farnost MS Šití biblických postaviček a práce s nimi, vede Mgr. Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Místo: Hradec Králové Kukleny, Církevní internát pro děvčata, příspěvek za ubytování a stravu: cca 250 Kč + nákup materiálu. Označení: MSBP :00 12:00 MS Poselství křesťanských svátků Vánoce, zaškolení nových lektorů k realizaci besed v základních a středních školách, vedou pracovnice KC. Místo: HK NA, zdarma. Označení PKSVA :00 18:00 viz předchozí. PKSVA :00 12:00 viz předchozí. PKSVA :00 18:00 viz předchozí. PKSVA VS Tvorba prezentací v Power Pointu pro výuku náboženství. Omezeno na 10 účastníků. Místo: Hradec Králové 9:00 15:00. Lektoři: Marie Zimmermannová a Alois Neruda. Označení VSPW1, do SMS zprávy připište, zda máte vlastní notebook: nb-ano Totéž jako VSPW2. únor (sobota) termín bude upřesněn: MS Katecheze pro rodiče s předškolními dětmi. KRPD :00 12:00 MS Poselství křesťanských svátků Velikonoce, zaškolení nových lektorů k realizaci besed v základních a středních školách, vedou pracovnice KC. Místo: HK NA, zdarma. Označení PKSVE :00 18:00 viz předchozí. PKSVE :00 12:00 viz předchozí. PKSVE :00 18:00 viz předchozí. PKSVE Duchovní obnova pro katechety, Janské Lázně Marianum. Podrobnosti budou známy později. Označení DOK. srpen 2008 Letní seminář Katechetika po kapkách, Po Pá, základy teorie katecheze a praktické ukázky ke katechezi s dospělými. Lektor: Doc. Dr. L. Dřímal ThD. Určeno kněžím, pastoračním asistentům a katechetům. LSKK. srpen 2008 Letní seminář o katechumenátu, Po Pá. Lektor: Doc. Dr. L. Dřímal ThD. Označení LSKCH. Podrobnosti na internetových stránkách (viz str. 2), v OKC je zveřejníme postupně podle aktuálnosti. Nabídka není definitivně uzavřena a podle okolností může dojít i ke změnám některých termínů.

5 Výuka náboženství dětí V loňském školním roce jsme se na diecézním a oblastních setkáních věnovali rozlišení výuky náboženství od katecheze z hlediska jejich účastníků, účelu a cíle. Dovoluji si znovu připomenout důležité zásady, protože na jejich aplikaci závisí účinnost naší snahy jak v učitelské, tak v katechetické práci. * Účastníky výuky náboženství mohou být děti ze všech rodin. Jejich vztah k náboženství může být značně rozličný. * Úkolem učitele je zprostředkovat žákům srozumitelně obsah křesťanské víry a představit jim identitu křesťana (kým křesťan je a co je v životě jeho cílem) tak, aby žáci sami k tomu mohli postupně zaujímat odpovědný postoj. V ideálním případě by mohl u nevěřících nebo nábožensky lhostejných žáků vzniknout pozitivní osobní vztah k Bohu. Věřícím žákům by výuka měla pomoci k aktualizaci, rozšíření a prohloubení jejich náboženských vědomostí a tím posílit jejich vztah k Bohu a k Církvi.a každopádně očištovat jejich dosavadní vědomosti od nesprávných představ či dokonce předsudků (nějaké jsou takřka vždy přítomné i mezi věřícími, většinou následkem ne vždy ideální náboženské výchovy). * Dalším důležitým úkolem učitele je pokusit se o vytvoření vhodné syntézy obsahu víry a kultury. Tzn., pomoci žákům, kteří jsou ve škole seznamováni s kulturními i morálními hodnotami a názory ze strany společnosti, aby se uměli (po)dívat na tyto hodnoty a názory ve světle evangelia, a seznámit je s životním stylem, který vychází z evangelijních hodnot. V ideálním případě jej shledají jako žádoucí nebo aspoň inspirativní... * Výuka náboženství může být pojata jako školní předmět nebo jako kurz o křesťanství a víře (zvláště pro starší žáky). Pokud se vyučuje na faře, je zde předpoklad k tomu, aby žáci vytvořili společenství. Jejich setkávání by však nemělo ztratit vzdělávací charakter (poznávání obsahu křesťanské víry a jejích postojů k životu). * Ve středu zájmu učitele náboženství musí být vždy snaha osobním svědectvím své víry nevěřící žáky pozitivně oslovit a u věřících posílit kladný vztah k Bohu a Církvi. Je nutné respektovat originalitu procesu zrání v rovině lidské i v rovině víry u každého zvlášť. * Farnost by měla vedle výuky náboženství zajistit i nabídku možností, kde lze doprovázet děti a mladé lidi na jejich cestě ve víře směrem ke zralosti (týká se to těch, kteří již prošli první konverzí). Doporučení pro výuku v 8. a 9. ročníku ZŠ K tématům osnov pro 8. a 9. ročník máme k prodeji či zapůjčení tři publikace, ve kterých najdete bohatý výběr aktivit, Osobně rádi vysvětlíme podrobnosti. Jedná se o publikace: Blanka Kudláčová a Ladislav Lencz: Desatero a Otčenáš, jak je neznáme Ladislav Lenz, Eva Ivanová: Etická výchova - metodický materiál, díly 1, 2, 3 Jozef Šelinga: Spoločně objavujme dar Další náměty zpracováváme pro Katechetický věstník. FORMULÁŘE Žádost o kanonickou misi Upozrňujeme, že v letošním roce naposledy platí mise vydané v roce 2005 na tři roky. Formulář žádosti je ke stažení na www. diecezehk.cz/biskupstvi/katecheticke_centrum v rubrice Texty. Tematický plán a Třídní kniha Učitel náboženství si na začátku školního roku sestaví Tematický plán, východiskem jsou platné osnovy (vydané ČBK roku 2004) a konkrétní situace a potřeby skupiny, kterou bude učit. Kopii tematického plánu odevzdá duchovnímu správci příslušné farnosti. Během školního roku vyplňuje průběh výuky do třídní knihy a na závěr školního roku napíše do formuláře Tematický plán vyhodnocení naplnění cílů výuky. Formulář tematického plánu je upraven a zjednodušen. Pokyny k nakládání s ním jsou uvedeny přímo na něm. Prosíme o vedení třídní knihy o každé hodině náboženství, ať už má statut nepovinného předmětu, kroužku nebo výuky na faře. Prosíme o zaslání kopie tohoto plánu včetně kopie Třídní knihy na konci školního roku, nejpozději do na adresu KC. Poznámka k osnovám a metodikám Cíle uvedené v osnovách jsou upravené a publikované v dokumentech, které jsme rozesílali jako přílohu ke školním vzdělávacím programům škol. Texty jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Při přípravě tematických plánů lze vyjít i z nich. Metodiky, které se v současné době k výuce náboženství nabízejí, jsou pouze pomůckou, nikoliv závazným dokumentem. Počítají především s věřícími dětmi ve skupině, a proto v sobě obsahují prvky katecheze, liturgickou výchovu a modlitbu. Učitel náboženství by měl rozlišit, jaký vztah mají děti k Bohu, zda již prošly první konverzí (přijaly víru za svou), a podle toho citlivě zvolit přístup k modtilbě, svátostem a liturgické výchově, které patří přednostně ke katechezi.

6 Katecheze ve farnostech UVÁDĚNÍ DĚTÍ DO SVÁTOSTNÉHO ŽIVOTA Identitou katecheze ve farnosti je výchova víry, která respektuje originalitu každého člověka a má ho doprovázet po celý život. Proto by nabídka katecheze ve farnosti v ideálním případě měla tvořit ucelený systém, který poskytne člověku katechetický doprovod v každém specifickém období jeho života. Jedním z nejvýraznějších momentů pro rodiny, které chtějí své děti vést k přijetí víry a k životu z ní, je uvedení do svátostného života. Existuje řada metodických příruček, které mají pomoci kněžím a katechetům připravit děti k prvnímu přijetí svátostí smíření a E. Často jsou orientovány na nauku, kterou je dětem třeba předat, aby porozuměly smyslu a obsahu svátostí. Tento přístup ale není vlastní katechezi, které jde primárně o důvěrný vztah k Ježíši Kristu a respektování či podpora růstu tohoto vztahu. To pochopitelně zahrnuje i přiměřené vědomosti, avšak hlavní prostor nechává působení Ducha Svatého v člověku. Pro uvádění dětí do života ze svátostí je nutnou podmínkou křesťanské formační prostředí, především v rodině, ale i ve farnosti. Dítě potřebuje věřící osoby, zvláště dospělé, se kterými se emocionálně identifikuje (má je rádo, nevědomky napodobuje jejich chování a přejímá jejich postoje). Proto je těžiště výchovy víry malých dětí v rodině a s touto skutečností je třeba při přípravě ke svátostem počítat. Společenství věřících ve farnosti má přitom také svoji nezastupitelnou úlohu. Dítě by zde, zvláště při liturgickém slavení, mělo zakusit důsledky víry v Ježíše Krista, prožít společenství a patřit k němu. Kněz a katecheti mají rodičům i farnosti pomáhat, aby takové prostředí víry pro děti dokázali vytvořit. Z toho vyplývá, že metodické příručky k uvedení do svátostného života by měly z těchto skutečností vycházet. V současné době máme na KC k dispozici takové tři. Představím vám nově vydané. Jozef Šelinga: NAJVZÁCNEJŠÍ DAR Publikace je barevná, obsahuje pět částí. První tvoří dopisy pro rodiče, které představují první svaté přijímání jako slavnost rodiny a farnosti. Druhá část má název Slovo života a je určena pro katechezi v rodině. Rodičům se zde nabízejí příběhy ze života, které jsou úvodem k četbě a zpracování biblických příběhů, jež mají pomoci vytvářet a rozvíjet vztah dětí i rodičů k Pánu Ježíši. Třetí část je malou školou modlitby, čtvrtá pomáhá pochopit a připravit se na svátost smíření a pátá část se věnuje průběhu mše svaté a jejímu propojení s naším běžným životem. Publikace je ve slovenštině, na KC ji prodáváme za 100 Kč. Je možné k ní získat zdarma i CD s prezentací určenou rodičům. Její texty jsme přeložili do češtiny. DNES BUDU TVÝM HOSTEM - metodika pro přípravu dětí mladšího školního věku ke svátosti smíření a svátosti Eucharistie Připravilo CPK ostravsko-opavské diecéze. Metodika vznikla na základě bavorské příručky P. Dr. Meinulfa Blechschmidta a sr. Esther Kaufmannové z roku Materiál se skládá z metodiky pro katechetu, ze složky pracovních listů určených dětem a ze dvou sešitků věnovaných výchově svědomí a slavení mše svaté. Program obsahuje setkání dětí, setkání dětí a rodičů, setkání pouze rodičů a předlohy ke slavení společných bohoslužeb, při kterých děti poprvé přijmou svátosti. Vedle toho obsahuje metodika dopisy rodičům, které obsahují nabídku k propojení probíraného tématu přípravy s životem rodiny. Setkání rodičů s dětmi mají formu bohoslužby slova, lze je upravit na setkání nebo na program pro eucharistickou bohoslužbu určenou rodičům a dětem. Celý materiál je možné zakoupit na KC za 480 Kč. KC ho zapůjčuje na tento školní rok zdarma katechetům, kteří se zaváží, že do přípravy zapojí rodiče a zúčastní se červnové schůzky, na které si sdělíme zkušenosti z práce s tímto materiálem. Třetím materiálem, který se snaží splnit výše uvedená kritéria, je katechetický sešit Ludmily Muchové A PŘECE PŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ..., který se však věnuje pouze přípravě k prvnímu slavení svátosti smíření. Marie Zimmermannová SVATÝ MIKULÁŠ ČLOVĚK PLNÝ BOŽÍ LÁSKY Připravilo CPK Ostrava. Příručka poskytuje náměty ke slavení svátku sv. Mikuláše s menší i větší skupinou dětí a jejich rodičů. Cílem je vrátit slavení svátku jeho původní křesťanské poselství. Více na v rubrice Centrum pro katechezi. K zakoupení na KC HK za 160 Kč. Metodický seminář: Ostrava

7 Různé NABÍDKA T-MOBILE PRO KATECHETY Společnost T-mobile nabízí katechetům, kteří působí ve farnostech jako dobrovolníci nebo jako placení učitelé náboženství, možnost využívat výhod smlouvy, kterou tato společnost uzavřela s Českou biskupskou konferencí. Výhoda spočívá ve slevě 30% z běžných tarifních cen na volání, psaní SMS zpráv a další služby. Podrobnosti jsou uvedeny níže. Využití této nabídky znamená založení obchodního vztahu mezi: katechetou - zákazníkem farností - ručitelem (farnost zastupuje duchovní správce farnosti), farnost dává katechetovi doporučení k zařazení do skupiny ČBK T-mobile - která zařadí zákazníka do skupiny ČBK Vyúčtování služeb dostává katecheta, platí sám inkasem, převodem nebo složenkou. Farnost musí naplnit své ručitelství pouze v případě, že katecheta neuhradí platbu déle než půl roku. Podrobnosti jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách T-mobile. Pokud má katecheta zájem o tuto výhodu, kontaktuje svého duchovního správce a společně se obrátí na paní Markétu Hrstkovou, která tuto agendu ve společnosti T-mobile zastupuje. Prosíme duchovní správce farností, aby využití této nabídky katechety podpořili. Kontakt: Markéta Hrstková; T-Mobile Czech Republic a.s.; Collinova 420, Hradec Králové, Tel.: , PODROBNOSTI také na internetové stránce KC. Do kalendáře: MATKA TEREZA Světlo v temnotě dneška listopadu 2007 Hradec Králové, výstavní síň biskupské rezidence Zveme Vás na výstavu, která vznikla při příležitosti nedožitých 95. narozenin Matky Terezy. Výstava obsahuje fotografie, knihy, myšlenky a videomateriály čerpané ze života Matky Terezy. Výstavu připravilo Biskupství ostravsko-oopavské, Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava a Sdružení Telepace. Vstupné: 20 Kč, pro skupiny dětí a mládeže připravujeme interaktivní program jako uvedení k tématu výstavy. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ 17. května 2008 Téma: Život církve ve středověku (rytíři, kláštery, poutnictví, katedrály, labyrinty, gregoriánský chorál, latina...) Interativní programy pro děti ve věku 5-14 let. Rezervujte si termín! DIECÉZNÍ PASTORAČNÍ FOND Upozorňujeme na možnost požádat o finanční příspěvek na pastorační aktivity ve farnosti připravované pro rok Uzávěrka prvního kola žádostí bude 31. října Podrobnosti a formuláře ke stažení jsou na Nabídka tarifů pro katechety: Název tarifu T 30 T 80 T 300 T 600 T 1500 Měsíční paušály 113,- 315,- 450, , ,- Volné minuty Sazby: první hodnota před lomítkem se týká programu HIT pro volání do sítě T-mobile nad rámec volných minut. Tento tarif platí v případě, že jste si nezakoupili cenově zvýhodněný mobilní telefon. Pokud si zakoupíte cenově zvýhodněný telefon podle aktuální nabídky T-mobile, platí pro volání nad rámec volných minut do sítě T-mobile hodnota za lomítkem. 2,24 / 2,80 1,96 / 2,45 1,96 / 2,45 1,68 / 2,10 1,40 / 1,75 Ostatní sítě v ČR 3,36 4,20 2,52 3,15 SMS 0,70/1,19 0,70/1,19 0,70/1,19 0,70/1,19 0,70/1,19 Volání na čísla v rámci ČBK 0,70 Kč Hl. schránka (3311) 0,70 Kč T-Mobile 1,40 Kč 7

8 SOUHRNNÝ KALENDÁŘ KATECHETICKÉHO CENTRA Datum Hodina Místo Akce :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA MS Uvedení do výuky nábož. pro začínající učitele :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží Pustiny u Litomyšle Duchovní obnova pro katechety :00-12:00 Litomyšl - fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-18:00 Hradec Králové - NA Oblastní setkání katechetů PA + HK :00-12:00 Havlíčkův Brod fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-18:00 Kutná Hora Oblastní setkání katechetů KH Kroměříž VI. Celostátní kongres katechetů :00-18:00 Ústí nad Orlicí fara Oblastní setkání katechetů UO :00-18:00 Kostelec nad O. fara Oblastní setkání katechetů RK :00-18:00 Trutnov fara Oblastní setkání katechetů TU HK - Kukleny MS Šití biblických postaviček a práce s nimi HK - Biskupství Výstava o Matce Tereze :00-18:00 Chrudim fara Oblastní setkání katechetů CR :00-18:00 Nová Paka fara Oblastní setkání katechetů JC :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Vánoce :30-18:30 Náchod fara Oblastní setkání katechetů NA :00-18:00 Havlíčkův Brod fara Oblastní setkání katechetů HB :00-18:00 Litomyšl fara Oblastní setkání katechetů LI :00-15:00 Hradec Králové - NA VS Tvorba prezentací v Power Pointu pro výuku náb :00-15:00 Hradec Králové - NA VS Tvorba prezentací v Power Pointu pro výuku náb :00-16:00 Hradec Králové - NA Diecézní setkání katechetů únor :00-15:00 Hradec Králové - NA MS Katecheze pro rodiče s předškolními dětmi :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Havlíčkův Brod fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Litomyšl fara Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Hradec Králové - NA Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce :00-12:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce :00-18:00 Hradec Králové - NA MS - Poselství křesťanských svátků - Velikonoce Janské Lázně Mar. Duchovní obnova pro katechety :00-15:00 Hradec Králové Diecézní setkání dětí srpen dní VS Katechetika po kapkách srpen dní VS Katechumenát a mystagogické období Seznam ještě není uzavřen, změna vyhrazena. Sledujte, prosíme, průběžně informace v tomto Občasníku. 8

Občasník č. 1. Obsah:... 1 ÚVODEM... 1 AKTUÁLNĚ... 2 PŘEHLEDNÉ INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU... 2

Občasník č. 1. Obsah:... 1 ÚVODEM... 1 AKTUÁLNĚ... 2 PŘEHLEDNÉ INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU... 2 Občasník KPC HK č. 1 školní rok 2014 2015 strana 1 Občasník č. 1 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého (dále KPC) Školní rok 2014 2015 vydáno 1. září 2014 http://kc.bihk.cz;

Více

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 3 listopad 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci.

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 3 listopad 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci. Občasník 2007-08 č. 3 listopad 2007 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Uskutečnilo se 2 VI. Celostátní katechetický

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 5 leden 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci.

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 5 leden 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci. Občasník 2007-08 č. 5 leden 2008 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Uskutečnilo se 2 Oblastní setkání katechetů - reflexe

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

ÚVODEM... 1 AKTUÁLNĚ...

ÚVODEM... 1 AKTUÁLNĚ... Občasník KPC HK č. 2 školní rok 2014 2015 strana 1 Obsah: Občasník č. 2 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého (dále KPC) Školní rok 2014 2015 vydáno 8. prosince 2014 http://kc.bihk.cz;

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

INFORMACE O POSTUPU PŘI UZAVÍRÁNÍ DPP VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ LAIKŮ

INFORMACE O POSTUPU PŘI UZAVÍRÁNÍ DPP VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ LAIKŮ Příloha 1 INFORMACE O POSTUPU PŘI UZAVÍRÁNÍ DPP VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ LAIKŮ Vážení kněží a vážení vyučující náboženství, na základě analýzy a dalších podkladů zpracovaných Katechetickým a pedagogickým

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 leden Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 4 Obsah: Úvodník 1 Diecézní setkání katechetů - doplnění informací 2 Formační programy - jaro 2009 3-4 Oblastní

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Občasník. č. 10. červen 2008 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého. Obsah: Úvodník 1 Nabídky pro děti a katechety 2

Občasník. č. 10. červen 2008 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého. Obsah: Úvodník 1 Nabídky pro děti a katechety 2 Občasník č. 10 červen 2008 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého Obsah: Úvodník 1 Nabídky pro děti a katechety 2 Den o řeholním životě Letní tábory 2008 Letní katechetické

Více

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 2 Struktura předmětu Úvod 1. oddíl: Katecheze jako služba Božímu slovu 2. oddíl: Katecheze jako výchova křesťanské víry 3. oddíl: Katecheze jako činnost společenství církve

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Občasník. Katechetického a pedagogického centra. č. 8 duben 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci

Občasník. Katechetického a pedagogického centra. č. 8 duben 2008. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Občasník 2007-08 č. 8 duben 2008 Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Nabídky - připomínáme 2-3 Letní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ MODERNÍ _ DĚJINY PRO UČITELE _ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ Roční grantový projekt z OP VK výzvy Moravskoslezského kraje MODENÍ DĚJINY PRO _UČITELE Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20.

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

Kurzy. Školení. Semináře

Kurzy. Školení. Semináře Kurzy Školení Semináře CO Byty a společenství vlastníků v novém občanském zákoníku KDY Úterý 22.10.2013 16:00 18:30 hod. KDE Plzeň, U Prazdroje 6 konferenční sál hotelu Angelo Workshop Program semináře

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 březen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 5 Obsah: Úvodník 1 Formační programy 2-3 Metodický seminář Práce s Biblí Duchovní obnova pro katechety Letní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

28 5. října 2004 ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM. Úvodem. Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký předseda České biskupské konference

28 5. října 2004 ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM. Úvodem. Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký předseda České biskupské konference 28 5. října 2004 Úvodem ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM V různých diecézích České republiky byla dosud odlišná praxe v ověřování způsobilosti kněží pro ustanovení farářem (CIC 521). Vzhledem k tomu, že

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2007 České katolické biblické dílo Biblické dílo (ČKBD) je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Obor: Křesťanská výchova

Obor: Křesťanská výchova Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Obor: Křesťanská výchova Ludmila Kubicová Příprava dětí na 1. svaté přijímání ve farnosti Dolní Čermná Diplomová

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 44 o organizaci duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA Pracovní verze metodiky pro Královéhradeckou diecézi Celoroční program pro systematickou katechezi dětí ve věku přibližně kolem devíti let nebo

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více