Petr, vášnivý horolezec, se před svou první velkou misí do Himalájí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr, vášnivý horolezec, se před svou první velkou misí do Himalájí"

Transkript

1 duben květen 2015 / ročník 16 Výrobní náklady nejsou vše Tomáš Mlčoch Petr, vášnivý horolezec, se před svou první velkou misí do Himalájí rozhodl koupit nové a kvalitní pohorky. Při návštěvě specializovaného obchodu byl ale velmi překvapen, že tyto boty stojí 10 tisíc korun. Gabriela, lékařka, se rozhodla, že nasadí pacientovi novou biologickou léčbu na rakovinu kůže, ale má strach, zda již nevyčerpala rozpočet svého centra, tato léčba totiž stojí 2,5 milionu korun. Klára naopak ve svém volném čase ráda vybavuje svůj byt, nadchla jí skříň z limitované edice od známého a velmi slavného designéra a bytového architekta. Skříň ale stojí 70 tisíc korun. Co mají všechny tři příklady společného? Příklady poukazují na fakt, že výsledná cena různého zboží a služeb se nesestává pouze z výrobních nákladů, ale také z nákladů na výzkum a vývoj (research and development, dále R&D). My však často vidíme jen konečnou cenu a máme tendenci ji srovnávat pouze s výrobní cenou a nebereme v potaz, že obsahuje i neméně důležitý prvek, a to právě náklady na R&D. Existují samozřejmě výrobky, kde je R&D nulové či téměř nulové (např. pekárenské výrobky), naopak u některých výrobků je to většina z finální ceny například u léků či jiného vysoce specializovaného zboží. Pokud bychom zůstali u příkladu léků, konkrétně těch originálních, které jsou pod dosud platnou 20letou patentovou ochranou, tak se dá říci, že většina z ceny (odhadem více než 90%) bude vynaložena na výzkum a vývoj. Proč? Prvně se musí investovat do výzkumu samotné molekuly, která se následně stane lékem, což je samo o sobě dlouhá a nákladná cesta. Následně musí lék projít prvně pre-klinickým testováním na živých buňkách a zvířatech, a poté třemi fázemi klinického testování před získáním registrace a možnosti prodávat lék. 1 Po registraci se navíc vyžadují dlouhodobé a rozsáhlé klinické studie na léčených pacientech z reálné klinické praxe, tzv. klinické studie čtvrté fáze. Tyto rozsáhlé studie jsou jakousi daní za bezpečnost léků v naší době. Všechny tyto náklady R&D a provedených studií platí výrobce, a to samozřejmě i u neúspěšného výzkumu, který je velmi častý obecně se udává, že pouze 1 z 2000 až 5000 patentovaných molekul se stane lékem, který bude následně prodáván. Všechny studie běžně trvají 12 let, což znamená, že originální lék musí za pouhých 8 let na všechny tyto výdaje vydělat. Je zřejmé, že za těchto 8 let bude cena enormně vysoká a nebude se patrně odvíjet od samotných nákladů výroby léků. Nicméně, od čeho se bude odvíjet? Primárně se bude odvíjet od počtu prodaných balení. Je zřejmé, že čím více daného léku či zboží obecně prodáme, tím se náklady R&D více rozprostřou a cena nebude tak vysoká. Vysoce specializované zboží (např. horolezecký materiál, motory do formule 1) nebo léky na vzácná onemocnění postihující jen málo pacientů budou mít nutně z těchto důvodů vyšší cenu. Naopak ceny zboží pro širokou veřejnost (mobilní telefony, televize, běžné oblečení) nebo léky na velmi častá onemocnění (diabetes, vysoký cholesterol) budou velmi nízké, protože se náklady na R&D rozdělí mezi mnoho prodaných výrobků. V tomto ohledu je velmi pozitivní i globalizace světové ekonomiky, kdy se nutně zvětšují trhy a tím pádem se o tyto vysoké náklady R&D může podělit více lidí. Je rovněž zřejmé, že globalizace pomáhá a zvyšuje motivaci investovat do velmi nákladných R&D projektů. (pokračování na straně 2 ) Čeho se bojí Putin? Otakar Vychodil Putinovo Rusko naprosto bezohledně demonstruje tradiční ruskou imperiální expanzi, což může vést k vcelku logickému závěru, že se tato bývalá světová velmoc první hvězdné velikosti hodlá vrátit zpět do tohoto elitního mocenského klubu, víceméně za všech okolností. K tomuto závěru dospěl nedávno například bývalý ministr zahraničí České republiky Schwarzenberg, který dokonce považuje za neoddiskutovatelný fakt, že Putin hodlá anektovat po anšlusu Krymu Ukrajinu celou. Jak bylo řečeno, jedná se o závěr logický. Je to však závěr jediný možný? Neexistují i jiná vysvětlení náhlé ruské expanze a v podstatě návratu k sovětským metodám imperiální politiky? Co když je tato expanze pouhou zástěrkou problému jiného druhu? Některé americké analytické skupiny přicházejí s názorem, který vysvětluje chování Putina daleko střízlivěji, a to s odkazem na současné vnitřní problémy Ruska. Psal se rok Rusko, rozvrácené společensky a ekonomicky, dospělo k platební neschopnosti, tedy k státnímu bankrotu. 17. srpen 1998, kdy ruská vláda provedla jednostrannou restrukturalizaci domácího dluhu a vyhlásila devadesátidenní moratorium na splátky zahraničního soukromého dluhu, je považován za počátek měnové EU has too much money: The Proof Petr Bartoň (pokračování na straně 2) How do you know that any institution has too much money? When it does not manage, in spite of best intentions, to spend them all. Then there is room for scaling down the budget. The money will not disappear - it will be spent by the original donors instead. We show that the EU is, at least to some extent, such institution. Subsidies are called Growth, in Eurospeak The European Union has a budget. It spends most of it on two things. Subsidies to agriculture, and subsidies to poorer regions. A rough idea of their relative sizes (in the 2014 budget) can be gained from this official EU Commission s decomposition. Agricultural subsidies are euphemis- (pokračování na straně 4 ) / 1

2 Výrobní náklady nejsou vše Krásným příkladem mohou být nové chytré telefony, jejichž cena je při pohledu z minulosti až směšně nízká, což je dáno především velikostí trhu a počtem prodaných telefonů. Z tohoto můžeme usuzovat, že právě globalizace zrychlila technologický rozvoj a podnítila další inovace a ochotu investovat do R&D. Závěrem, je dobré nahlížet na cenu zboží a služeb optikou nejen výrobních, ale celkových nákladů (včetně R&D). Pouze tak totiž uvidíme skutečnou hodnotu daného výrobku, protože ta neznamená pouze výrobu, ale také její výzkum a vývoj. Tomáš Mlčoch pracuje jako analytik zdravotní ekonomiky ve Value Outcomes a iheta 1 Zjednodušeně se dá říci, že první fáze klinických studií je provedena na zdravých lidech a zjišťují se možné nežádoucí účinky a mechanismus účinku. Druhá fáze je provedena na vybrané a menší skupině s daným onemocněním, aby se zjistilo a upřesnilo dávkování a vliv na dané onemocnění. Třetí fáze je poté největší studie, dvojitězaslepená (lékař ani pacient neví, jaký lék dostane) čítající většinou 200 až 1000 pacientů, která má za cíl přesně zjistit účinnost daného léku oproti současnému standardu léčby (placebu). Čeho se bojí Putin? krize. Ruský stát se ocitl v platební neschopnosti, došlo k masivní devalvaci rublu (propad kurzu z 6 RUB za 1 USD na 20 RUB za USD), kolapsu významné části ruských komerčních bank, nárůstu inflace až na 40 % a poklesu HDP o 4 % za rok 1998 (ve třetím čtvrtletí 1998 o 7 %). Politickým důsledkem krize byl pád vlády premiéra Sergeje Kirilenka a 31. prosince 1999 ruský prezident Boris Jelcin v přímém přenosu novoročního přání oznámil svoji rezignaci. Ze své funkce se úřadujícím prezidentem Ruské federace stává Vladimír Putin, který předtím vystřídal ve funkci rezignujícího premiéra Kirilenka ( ). Už od samého počátku Putinovy vlády bylo zřejmé, že jeho základním cílem je navrátit Rusko k tradičnímu systému založenému na silném a lidem milovaném panovníkovi ochránci, jemuž problémy dělají pouze zlí bojaři. Tento poněkud pohádkový příměr není až tak nadsazený, a může v dnešní situaci hrát daleko větší roli, než to na první pohled vypadá. Je, totiž, historickou pravdou, že krizové situace ekonomického typu, které měly na Rusko fatální dopad (1905, 1998), byly charakterizovány jakousi vzpourou regionálních autorit, které měly tendence ze všech problémů strádajícího obyvatelstva vinit centrum moci. Na centrální moc měly tyto svým způsobem dezintegrační tendence zásadní vliv. Vždy došlo k výměně nejen panovníka, ale především k změně celého systému vládnutí. Toto Putin a jeho lidé samozřejmě velmi dobře vědí, a proto se snaží moc těchto regionálních autorit minimalizovat a to od samého počátku. Tuto revoltu gubernií proti centrální moci v roce 1998 reprezentovali hlavně oligarchové, proto jeden z prvních úderů vedl proti nim. Chodorkovskij se stal názorným příkladem toho, že nový vládce nebude nic podobného tolerovat s tím, že ostatní budou tolerování, pokud splní určité podmínky. Tento tah byl úspěšný přes konflikt se Západem, kterýžto konflikt však nebyl zásadní povahy. Dalším významným krokem Putinova vládnutí byl počátek druhé Čečenské války (srpen 1999). Při zpravodajském pohledu na celou tuto akci, odstartovanou na základě dodnes nejasných bombových útoků na obytné domy v ruských městech a invaze čečenských islamistů do Dagestánu, se jako důvod nabízí především přenesení obrovských vnitřních problémů země na její okraj, prakticky mimo její civilizační hranice. To, že se jedná o muslimskou Čečnu, tedy jinověrce, je naprosto signifikantní. Putinovi je velmi dobře známa síla pravoslaví a jeho představitelů v duších obyvatel Ruska. Toto náboženství je např. v angličtině nazýváno případně orthodox religion. Jedná se skutečně o ortodoxní přístup k víře se vším všudy, i k tradiční struktuře ruské společnosti, panovníkovi, a podobně, což Putinovi v jeho plánech velmi vyhovuje. Pravoslavná církev se tak stává jednou z nejvýznamnějších opor Putinova vládnutí. I když přenos vnitřních problémů do okrajových oblastí říše nemůže být časově neomezený, přesto stačil na to, aby Putin odstartoval to, čemu se na Západě začalo velmi nadneseně říkat ruský zázrak. Je pravda, že se během několika let podařilo meziroční růst HDP přivést ze záporných hodnot na desítky procent, nicméně, je tu jedno velké ale. Putin a jeho okolí jistě nejsou nevzdělaní prosťáčci a tak museli volit mezi dvěma přístupy k zdevastované ekonomice. První přístup byl strategicky správný a dlouhodobě velmi stabilní. Jednalo se o skutečnou reformu ruské ekonomiky, především její diversifikaci a přiblížení se modelům západních vyspělých zemí. Jeho nevýhodou je, že je dlouhodobý a určitě by se neobešel bez investic ze Západu a spolupráce se západními společnostmi se vším, co to s sebou nese (demokracie, svoboda jak občanská, tak projevu, tedy médií, a podobně). Druhý přístup byl rychlejší a velmi efektivní (přesněji efektní ), navíc bez onoho importu západních hodnot. Byla to sázka na masivní vývoz nerostného bohatství Ruska v téměř primární formě, hlavně pak energetických surovin. Při vysokých cenách zemního plynu a ropných produktů na světových trzích se tak Rusko během poměrně krátké doby dostalo mezi, soudě podle HDP, vyspělé země, což bezesporu bylo součástí Putinovy strategie. Samozřejmě, že to vše vedlo k uklidnění situace v Rusku a k upevnění centrální moci. Bylo rovněž možné věnovat značné prostředky na zbrojení, protože jedním z hlavních cílů Ruska, což dnes Putin dává nepokrytě najevo, je stát se opět jednou z hlavních světových velmocí. Že sázka na export energetických surovin byla pouze krátko až střednědobě efektivním činem, to se ukazuje v podstatě od počátku světové hospodářské krize v roce Zasazeno do mezinárodně politického kontextu to vypadá, že si Rusko tuto skutečnost neuvědomilo zavčasu, podobně jako Západ jakoby dlouho odmítal vzít na vědomí rostoucí imperiální ambice Ruska. V jakési setrvačnosti fungování světa z přelomu tisíciletí probíhalo jednání o rozšíření NATO o Gruzii a další země, aniž by se bralo v úvahu to, že speciálně s tímto rozšiřováním se Rusko nikdy nesmířilo. Až konflikt v Abcházii (2008) pravděpodobně probudil ze spánku západní stratégy a začaly být brány v úvahu skeptické hlasy, které varovaly před nevypočitatelností Ruska. O oprávněnosti těchto hlasů velmi razantně přesvědčily Západ až události na Ukrajině, které přes veškerá varování ze strany bezpečnostních a vojenských expertů i některých politiků západní země zaskočily. Reakce prostřednictvím ekonomických sankcí, které byly na Rusko uvaleny ze strany zemí EU a USA, se ukázaly být velmi účinnou zbraní a spolu s razantním snížením cen ropy na komoditních burzách dostaly Rusko na pokraj státního bankrotu. Přesto však k zásadnímu uklidnění situace na Ukrajině nevedly. Co tedy nutí Putina k prodlužování konfliktu a k dalším provokacím hlavně vzhledem k zemím NATO a nejen k nim? Proč ruská propaganda líčí s goebbelsovskou bravurou občanům Ruska Západ jako hlavního nepřítele, jehož jediným cílem je jejich zemi zničit? Ruským lidem se žije opravdu velmi těžko. Vysoká inflace spolu se zákazem dovozu potravin z nepřá- / 2

3 POKRAČOVÁNÍ - ČEHO SE BOJÍ PUTIN? telských zemí EU vedly k značnému růstu cen potravin, výrazně se zhoršuje dostupnost zdravotnických zařízení, dochází k prudkému růstu nezaměstnanosti, zpožďují se platy státních zaměstnanců (až o několik měsíců), atd. Při struktuře ruské ekonomiky, která je orientována na velké podniky s vysokým počtem zaměstnanců, vede rušení pracovních míst k regionálně nebezpečnému napětí, což je pro Kreml velmi varující. Něco podobného se dělo v roce 1998 a výsledkem byl pád prezidenta Jelcina. Putin, který Jelcina ve funkci vystřídal, je si nebezpečí této regionální nestability dobře vědom. Regionální autority sehrály v událostech 1998 podstatnou roli v tom, že vinily z tehdejších problémů jednoznačně federální vládu a prezidenta. Při struktuře výběru daní a hlavně přerozdělování rozpočtu, kdy gubernie odvádějí 63% výběru centru a nazpět získávají cca 20% formou podpor, je rebelie poukazem na tento nepoměr poměrně snadnou. Protože se nedostává prostředků na to, co mají ze zákona gubernie zajišťovat, dochází k jejich masivnímu zadlužování, v podstatě se dostávají do dluhové spirály, podobně jako v roce Je s podivem, že v Rusku nedochází k žádným masovějším protestům. Občanské vědomí Rusů je jiné než na Západě ruský fatalismus je pověstný. Aby s masami někdo dokázal pohnout, musí to být charismatický vůdce. To Putin velmi dobře ví a vše si pečlivě hlídá, systematicky omezuje moc gubernátorů a ty z potenciálně nebezpečných regionů na pracovní pohovory, kde jim zdůrazňuje limity této jejich moci s tím, k čemu dojde, pokud tyto limity překročí prostě upevňuje centrální moc. Za zmínku stojí to, že si nechává kvartálně dělat žebříček oblíbenosti gubernátorů a k odstavení nejnebezpečnějších používá různých metod, včetně mediální dehonestace. Velmi významný je zákon, který zavazuje všechny gubernie k jednotnému (tvrdému) postupu proti nepokojům. Mimochodem, právě tento zákon byl v krizových letech porušován. Vezmeme-li v úvahu, že z 83 gubernií je jich 63 problémových, je schopnost je zvládat velmi náročnou činností i v období nekrizovém. Fragmentace je to nejhorší, co může ruského vládce potkat, protože jedině tento vnitřní problém vedl v postkomunistickém Rusku k odstranění hlavy státu. I tím, že šíří mezi lidem strach ze Západu a zároveň obratně zvyšuje národní hrdost Rusů a svou popularitu, Putin podstatným způsobem přispívá k upevňování centrální moci (gubernie nemají svou armádu a nejsou tedy schopny ochránit své obyvatele před silným nepřítelem, na rozdíl od mocného cara ). To je také jedním z důvodů proč vyváží tento zásadní vnitřní problém za hranice Ruska a na Ukrajině se hrdinně bije se zlým Západem. Je velmi pravděpodobné, že tento strach z fragmentace Ruska je natolik silný, že převyšuje nesnáze s vedením hybridních bojů za hranicemi Ruska. Zdá se, že i v USA dospěli k tomuto závěru, viz nedávná návštěva ministra zahraničí Kerryho v Rusku a na Ukrajině. Byť je Putin osobou velmi kontroverzní, je osobou víceméně známou. Kdo by ho mohl vystřídat (kromě ústavou definovaného premiéra, jímž je Medveděv), to je velmi složitá otázka s celou řadou neznámých a s těžko předvídatelným výsledkem. Možné jsou i poněkud děsivé scénáře od tvrdé diktatury stalinského typu po rozpad Ruska. Pro svět není ani jedna z těchto možností bezpečnějším řešením než je status quo. Vše nejspíše povede k nějaké jasnější definici vztahů mezi Ruskem a Západem, především USA a EU. Problém Ukrajiny se vyřeší nějakým druhem kompromisu, do nějž ovšem Ukrajina nebude příliš zasahovat. Pro další vývoj mezinárodní bezpečnosti však bude směrodatné, jestli se vnitřní situace v Rusku uklidní natolik, aby Putin nepovažoval za nutné dále eskalovat externí konflikty. Je to poněkud paradoxní, ale vnitřní stabilita Ruska je to, co Západ potřebuje nejvíc. Mimo jiné by Rusko mohlo být i zajímavým partnerem v boji proti rozpínajícím se islamistům. Nejbližší měsíce ukážou. Otakar Vychodil pracuje jako analytik a je externím dopisovatelem Terra Libera Čistá duše vyhasla v při autonehodě v taxíku. Zemřel známý ekonom John Nash. Aleš Rod Sociální sítě po celém světě včera opět zaplavily vzkazy R.I.P. Rest In Peace (Odpočívej v pokoji), a to i od akademiků, tedy lidí, kteří obvykle podobné příspěvky po úmrtí celebrit masivně nesdílejí. Ve věku 86 let totiž zemřela jejich celebrita John Forbes Nash, světoznámý ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a popularizátor ekonomické vědy. Ano, popularizátor. Žádná ekonomická vědecká práce totiž nezasáhla tak široké publikum jako film Čistá duše (Beautiful Mind). Hollywoodský snímek s Russellem Crowem v hlavní roli pojednává o schizofrenním matematickém géniovi Johnu Nashovi, který se spolu se svou nemocí a zároveň své nemoci navzdory dostane na prestižní univerzitu a učiní přelomový objev ve vysvětlování výsledků nekooperativních her (teorie her). Nash se totiž mj. zabýval výzkumem jednání lidí, kteří své chování upravují podle předpokladů chování jiných lidí. Příklad? Vezměme ten nejznámější vězňovo dilema. Policie zatkne dva pachatele trestného činu, Jirku a Petra, a jednoho po druhém je vyslýchá. Oba zatčení mají dvě možnosti zapírat, nebo se přiznat. Jejich situaci naznačuje tabulka níže: Petr zapírá Petr bonzuje Jiří zapírá Petr 0.5 roku / Jiří 0.5 roku Petr volný / Jiří 10 let Jiří bonzuje Petr 10 let / Jiří volný Petr 6 let / Jiří 6 let Pokud budou oba vězni zapírat, policie je bude muset po čase propustit. Jenže Nash řekl: To se s vysokou pravděpodobností nestane. Když bude Petr zapírat a Jirka pomůže polici a usvědčí jej, dostane Jiří milost a Petr bude bručet na 10 let. Jirkovi se vyplatí zradit. A co když Petr zapírat nebude? I pak se Jirkovi vyplatí zradit namísto 10 let dostane při spolupráci s policií jen 6 let. A protože stejně bude uvažovat Petr, oba dva skončí v tzv. Nashově rovnováze. Budou bonzovat a skončí ve vězení na 6 let. Z Nashovy rovnováhy totiž vede potenciální cesta ven jen tak, že oba dva najednou začnou zapírat. Jenže to nikdy neudělají, protože se nemohou domluvit na společném postupu (nemohou kooperovat) a bez kooperace se ani jeden z nich nevystaví riziku desetiletého trestu. Život Johna Nashe nebyl jednoduchý. Jak to u géniů bývá, Nash byl svérázná osobnost. Trpěl paranoidní schizofrenií, která se u něj naplno rozvinula ve 30 letech a až po další tři desítky let jej velmi významně limitovala při styku s veřejností Nash střídal nemocnice, léčebny a sanatoria, přitom se však věnoval výzkumu, vývoji a publikaci matematických prací. Na Princetonu dostal přezdívku fantom Fine Hall, jelikož se v tamních učebnách a na chodbách matematického centra objevovaly záhadné matematické hádanky a rovnice, které tam po nocích zapisoval. Nash, narozený roku 1928, dostal svou nemoc pod kontrolu až v 90. letech minulého století, kdy získal mezinárodní uznání a v roce 1994 i Nobelovu cenu. Na přelomu tisíciletí, ve svých 73 letech, si Nash podruhé vzal svou první ženu Alicii, životní lásku, která navzdory odloučení po rozvodu mezi roky 1963 až 1970 mu byla celý život oporou a s níž v neděli tragicky zahynul při autonehodě v New Jersey. Tak tedy R.I.P. I když... V Nashově případě by se slušelo říci spíše REST IN EQULIBRI- UM = Odpočívej v rovnováze. Aleš Rod je analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a doktorským studentem na Národohospodářské fakultě VŠE. / 3

4 CRAB jak stát draze a neúčelně eviduje administrativní budovy Aleš Rod Ke stovkám státních projektů, u kterých se na poutavé myšlence nakonec podařilo vystavět černou díru na peníze, můžeme směle přidat ten z názvem CRAB. Nebojte se, nejde o žádného korýše. CRAB je zkratkou pro Centrální registr administrativních budov. A tak jako téměř všechny registry provozované státem nás stojí hodně peněz a nefunguje optimálně. Dle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zřizovatele registru, by Centrální registr administrativních budov (CRAB) měl vyřešit absenci aktuálního celostátního přehledu o administrativních objektech v majetku státu, o jejich obsazenosti a dislokaci státních zaměstnanců. Jinými slovy, každá z téměř sedmi stovek státních institucí spravujících administrativní nemovitosti by měla veškerý nevyužitý nemovitý majetek evidovat v registru tak, aby nedocházelo ke zbytečným nákupům nebo pronájmům dalšího nemovitého majetku. Jelikož neexistovala jednotná legislativa ani evidence pro hospodaření s nemovitým majetkem státu pro různé druhy státních institucí, zdálo se být zřízení této platformy velmi dobrým nápadem. Každý úředník bude mít přehled o volných nemovitostech ve vlastnictví státu (možnost využívat je zdarma), a nebude tak muset uzavírat nevýhodné smlouvy s různými podnikateli. Jenže... Dobrých nápadů, které nefungují, je v naší zemi více, než bychom si přáli. Dle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu z minulého roku totiž CRAB stále neplní funkce, pro které byl zřízen. Kontrola z let 2011 až 2013 se zaměřila na ministerstva financí, obrany, vnitra, práce a sociálních věcí, místního rozvoje a školství. Za zřízení CRAB stát zaplatil přes čtvrt miliardy Kč (254 milionů Kč), přičemž jej však vybudoval na již existující platformě Informačního systému majetku státu (ISMS) a tím úředníci ze zakázky o provoz systému vyřadili možnost konkurence. Zakázka tak proběhla bez uveřejnění (bez soutěže) s předem známým dodavatelem. Závislost zakázek na jednom dodavateli je snad české prokletí! Plnění účelu CRAB je přitom dle NKÚ velmi sporné. Ačkoliv měly všechny státní instituce vyplnit údaje o vlastněných administrativních nemovitostech do , dle zjištění NKÚ bylo na konci roku 2013 v systému jen 1918 budov. Kolik kancelářských budov státní instituce vlastní celkem? Nikdo neví. Paradoxně ani sám Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který tak jako zřizovatel nemůže vyhodnocovat úspěšnost projektu. V roce 2007 však bylo provedeno šetření na vzorku zhruba 60 % státních institucí, které reportovaly provoz více než 4800 kancelářských budov s drtivou většinou ve vlastnictví státu. Je tedy zřejmé, že v CRAB chybí údaje o tisícovkách nemovitostí. Vyjma toho bylo zjištěno, že jednotlivé instituce mnohdy ne zcela výhodně pronajímají vlastní nemovitý majetek, zatímco samy fungují v pronajatých kancelářích. Ministerstvo školství například v roce 2013 pronajímalo lukrativní prostory v Karmelitské ulici na Malé Straně za ceny od 276 Kč/m2/rok, přičemž si samo pro vlastní účely najímalo budovy v Karlíně za ceny kolem 6600 Kč/m2/rok, tedy více než 23krát dráž! Na tom, že se v případě CRAB jedná o další ekonomickou past na daňové poplatníky, nemůže nic změnit ani argument o použitých prostředcích ze strukturálních fondů Evropské unie (85 % nákladů). Jedná se pořád o veřejné peníze, které mohly být použity mnohem účelněji, ale hlavně časy, kdy budeme do unijního rozpočtu více přispívat, než z něj odebírat, se nenávratně blíží. A pak třeba budeme s gustem hradit i podobné projety v jiných členských zemích. Při každé zahájené debatě o fiskálních škrtech politici okamžitě používají hesla o tom, že přeci není možné snižovat starobní důchody, sociální dávky nebo výdaje na zajištění veřejného pořádku. To po nich nikdo nechce. Pro začátek bude stačit, když se zaměří na podobné plýtvání... Aleš Rod je analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a doktorským studentem na Národohospodářské fakultě VŠE. EU has too much money: The Proof tically called Sustainable growth (green) and poor region subsidies are called Smart and inclusive growth (light + dark blue). Each of the two subsidies comprises over 40% of the budget. This amounts to about 120 Euros for each subsidy, every year, for every EU citizen, including infants. Researchers are forever trying to calculate whether the money is spent wisely or efficiently. Their results, naturally, depend on what they consider as wise spending. Much less frequently is the total level of spending in each programme questioned. And yet it should be. A government programme which does not even manage to spend all its money is surely bigger than it needs to be. And that is precisely what is happening, year after year, in one of the two main EU programmes. This text traces this unspent money which can be safely returned to the EU citizens. They will do a better job of spending it. How EU allocates the money to countries Subsidies to poorer regions are generally called Structural and Cohesion Funds. Although some small regions in Western Europe sometimes qualify for some small amounts, the vast bulk goes to Central and Eastern Europe (CEE). There are three main programmes: European Regional Development Fund (for sustainable jobs and infrastructure) Cohesion Fund (big infrastructure and environment) European Social Fund (investment in people). Given that they are supposed to equalise the differences, one would expect that the poorer a region or country is, the proportionally more money will be spent because there is a bigger gap to fill. The funds are allocated to member states in 7-year plans. Allocation of the total of 174 billion EUR over the last period ( ) looked like this: The chart reveals that the poorest countries of Bulgaria and Romania are receiving the smallest amount per capita. Overall there does not seem to be a clear relationship. Rich countries are both among the low receivers (Slovenia) as well as among the high receivers (Czechia). The main reason why Poland gets a sub-par payment is probably the very large size of its population: at-par payment would be really large in total, and thus politically less acceptable. We can answer the question whether countries with a larger wealth gap actually do receive greater support with the following chart of the fund s generosity relative to the country s wealth. / 4

5 POKRAČOVÁNÍ - EU HAS TOO MUCH MONEY: THE PROOF There does not seem to be an overall relationship between the level of support and how rich the country is. Only if we declare Bulgaria and Romania, the two leftmost dots, to be special cases, the remainder of countries does start to follow the rule of decreasing support for those who have less of a gap to bridge. In terms of intent, therefore, the centrally designed EU allocation of structural and cohesion funds does roughly follow the programme s objectives (with Bulgaria and Romania as a separate category). That, at least, is the intent of central EU authorities. Final spending picture can be quite different, since countries do not end up exhausting the whole allocated budget. Worse still, some did not even plan to. How countries allocate the EU money The way that countries spend this money is by accepting (or denying) applications by people (and/or companies and institutions) who want a specific sum for a specific project. As it can be reasonably expected that not all granted projects will actually materialise, it is quite acceptable if countries actually promise more money than is available: not everything will be actually claimed. And so Hungary and Bulgaria did approve projects totalling more than 100% of the sum allocated for them in the EU budget. The following chart shows the actually used proportion of funds given by the EU to the countries. The numbers are staggering. Only one country (Estonia) managed to spend at least ¾ of EU funds over the 7 years. Romania managed just a little more than a third. In Poland alone, for example, almost 25 billion Euros ended up being unused. Over the whole CEE region, almost 70 billion Eurosbudgeted for in the EU budget ended up not being spent. Clearly, the EU budget is actually much bigger than it needs to be. Consequences of underspending The failure to spend (itself a paradoxical term but much used) has created problems for EU administrators. They are now creating various committees and reports on how to increase the absorption capacity of member states. The language may be significant. When we talk about absorbing, we usually mean soaking up something bad, like wet dirt into a sponge. Is that the right language to use for talking about spending tax-collected money? Do we really have to seek which country should do more soaking up and absorbing this money? Would it not be easier just not try to spend the money in the first place, if countries have such trouble doing so?. There are essentially two ways of increasing absorption capacity : one sensible, and one terrible. If countries increase the proportion of money actually spent by making sure that more projects are successful because they are properly prepared (and do not exist only because there is some money going), all will be well. Unsuccessful projects only mean waste of time (and money) of everyone involved. A more sinister though perhaps more realistic way of increasing the success rate is by bending the rules: Granting the money even to projects which clearly demonstrate some problems. Such option sounds sweet to national administrators since it gets rid of the money and thus avoids the scorn of central EU administrators for failing to use up the budget. There is increasing evidence that national authorities are more and more lenient. If true, it would mean that the EU budget is not only much bigger than it needs to be, as we have shown earlier, but that it is also increasingly badly spent. Petr Bartoň je student doktorského studia na University of Chicago a spolupracovník IREF Europe (Text původně vyšel na stránkách IREF Europe (Institute for Research in Economic and Fiscal Issues) All countries, however, failed to even exhaust the budget even at the approval stage. Czech Republic was the worst, leaving 8% (over 2 billion Euros!) of its money unassigned to any project. There could be many reasons for this, but given that there were altogether 7 years over which to find eligible projects, clearly too much money was allocated to the Czech Republic and others, relative to what the country (and/or its administrators) were planning to use. Not planning to spend its whole budget may be odd, but at least the shortfall is relatively small, less than 5% for most countries. This is nothing compared to the sums which, although approved, do not end up being actually spent. How much of the money was actually used Some projects approved for funding fail to materialise. Subsidised companies can go bankrupt, people originally interested in the project change their mind, co-payment funds fail to materialise. That is not surprising. What is surprising, however, is just how many of the projects in the structural and cohesion funds must have gone awry. Ludwig von Mises Institut Česko & Slovensko On-line archiv TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: Ludwig von Mises Institut, o.s. Kapraďová 2651/10, Praha 10, Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 5

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ?

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2011 OBSAH SHRNUTÍ...4 SUMMARY...6 SEZNAM ZKRATEK...8 ÚVOD: NEPOKRYTÉ

Více

JAK INTELIGENTNĚ REFORMOVAT VEŘEJNÉ

JAK INTELIGENTNĚ REFORMOVAT VEŘEJNÉ I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U I N S T I T U T E F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L Y S I S JAK INTELIGENTNĚ REFORMOVAT VEŘEJNÉ FINANCE

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

Zaměstnanci. Zákazníci. Digitální transformace. Strategická komunikace. Společenská odpovědnost Pracovní prostředí. 2015 16 Engagement.

Zaměstnanci. Zákazníci. Digitální transformace. Strategická komunikace. Společenská odpovědnost Pracovní prostředí. 2015 16 Engagement. Zaměstnanci Zákazníci Digitální transformace Strategická komunikace Společenská odpovědnost Pracovní prostředí 2015 16 Engagement Best Office WESTON STACEY výkonný ředitel, Americká obchodní komora v ČR

Více

jan saudek: Znám u nás málo lidí, kteří dělají něco, čemu hluboce věří.

jan saudek: Znám u nás málo lidí, kteří dělají něco, čemu hluboce věří. Migrace Vítejte, cizinče! Ale mluvte česky! č. 4/2011 Leadership: jak s ním pracovat 20 Transformace aneb HR business partnerství 22 Zasmějte se v práci 31 partner časopisu jan saudek: Znám u nás málo

Více

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32 č. 12 2011 vydavatel časopisu: Mediace: nejlepší je domluvit se 32 Systém hodnocení se bez liniových manažerů neobejde 20 Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká Petr Lebeda 16 Sociální smír

Více

CHRONICLE. www.studentsummit.cz 22. ledna 2011 4/XVI. OSCE 5 Země bez politických práv? 8 lately 9

CHRONICLE. www.studentsummit.cz 22. ledna 2011 4/XVI. OSCE 5 Země bez politických práv? 8 lately 9 CHRONICLE Noviny Pražského studentského summitu / Prague Student Summit Newspaper www.studentsummit.cz 22. ledna 2011 4/XVI Delegátský duel: Snižování emisí Do deseti let budou v Číně svobodné volby na

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje

K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje STATI K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje BEDŘICH MOLDAN * Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, Praha On the Harmony Between Environmental Protection

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Tragédie. Pekelní kovbojové z MySpace Mediální webová bublina už praská O bratrstvu Ferrari a jeho vášni

Tragédie. Pekelní kovbojové z MySpace Mediální webová bublina už praská O bratrstvu Ferrari a jeho vášni BIZ 10/2006 Headhunters Příběh nápoje, který dává křídla Proč prohrál, když byl Favorit? Byznys anděl radí Pekelní kovbojové z MySpace Mediální webová bublina už praská O bratrstvu Ferrari a jeho vášni

Více

ZNALOSTNÍ EKONOMIKA SBORNÍK Z NÁRODNÍHO FÓRA

ZNALOSTNÍ EKONOMIKA SBORNÍK Z NÁRODNÍHO FÓRA ZNALOSTNÍ EKONOMIKA SBORNÍK Z NÁRODNÍHO FÓRA 22. dubna 2004 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (Vzdûlání, znalosti a zku enostní poznatky jako základní konkurenãní v hoda spoleãnosti, národní ekonomiky i podnikatelsk

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER CHRONICLE WWW.STUDENTSUMMIT.CZ 7. PROSINCE 2013 II/XIX. O korupci s Láskou

NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER CHRONICLE WWW.STUDENTSUMMIT.CZ 7. PROSINCE 2013 II/XIX. O korupci s Láskou NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER 7. PROSINCE 2013 II/XIX Téma vydání: korupce 3 Saúdskoarabské veto 12 Sporná území: 14 Somaliland O korupci s Láskou Barbora Obračajová

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 1

rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 1 rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 1 Pojistné rozpravy 11 1 P O J I S T N Ě T E O R E T I C K Ý B U L L E T I N rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 2 2 Pojistné rozpravy 11 rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31

Více

CHRONICLE. Říjen byl zcela jistě pro. Jaké je to být politologem. Myšlení řady Čechů je předlistopadové. Dnešní delegáti se bojí daleko méně než my

CHRONICLE. Říjen byl zcela jistě pro. Jaké je to být politologem. Myšlení řady Čechů je předlistopadové. Dnešní delegáti se bojí daleko méně než my CHRONICLE Noviny Pražského studentského summitu / Prague Student Summit Newspaper www.studentsummit.cz 6. listopadu 2010 1/XVI Jak to vidí delegáti Security Council Welcome to Model 2 lately 6 NATO! 13

Více

Rychlé peníze a konkurenční měny, šedá ekonomika, dluhové brzdy, pojištění vkladů, měnové unie a země bez měny, nové zemědělství a jiné.

Rychlé peníze a konkurenční měny, šedá ekonomika, dluhové brzdy, pojištění vkladů, měnové unie a země bez měny, nové zemědělství a jiné. KVĚTen 2013 ČÍsLo 5, ročník III. WWW.CICAr.CZ ZdArmA Odborný analytický měsíčník Vlády na šikmé ploše Co všechno se děje v krizi Rychlé peníze a konkurenční měny, šedá ekonomika, dluhové brzdy, pojištění

Více

Česko-americké vztahy: jak dál?

Česko-americké vztahy: jak dál? Prosinec 2014 Policy Paper Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Policy Director, U.S. Global Leadership Coalition Bruce P. Jackson President, Project for Transitional Democracies Lukáš Kovanda

Více

CHRONICLE. Píšu České republice čtvrtstoletní. Bohatým brát a chudým také. Když je v ráji blbá nálada. Meteorologie dobra a zla. Hodnocení plenárních

CHRONICLE. Píšu České republice čtvrtstoletní. Bohatým brát a chudým také. Když je v ráji blbá nálada. Meteorologie dobra a zla. Hodnocení plenárních NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER CHRONICLE WWW.STUDENTSUMMIT.CZ 7. ÚNORA 2015 5/XX Úhel pohledu Hodnocení plenárních Soft skills: O návrzích projevů 3 5 11 a lidech

Více

SKY ANALYSIS - SPECIAL MEMORANDUM NO. 31/2011 31.1

SKY ANALYSIS - SPECIAL MEMORANDUM NO. 31/2011 31.1 31.1.2011: NÁVRH FINANČNÍHO ŘEŠENÍ PORÁŽKY AGENDY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU (NWO), ZÁCHRANA ZÁPADNÍ SVOBODNÉ CIVILIZACE A CESTA K DOSAŽENÍ VÍTĚZSTVÍ HODNÝCH Motto1: Kontrolování naší měny, příjmy z našich

Více

Obsah. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská. Outsourcing

Obsah. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská. Outsourcing Obsah Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Outsourcing Autoreferát k doktorské disertační práci, 2004 Vypracoval: Vedoucí doktorské disertační práce: Ing. Petr Fanta Prof. Ing. Eva

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice Obalka_Prosinec 19.12.2007 10:36 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Lidské zdroje Ekonomika a kouření tabáku Veřejné zdravotnictví Svědkové Jehovovi a krevní transfuze Falešná zdravotní pojištění

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Terra Libera. Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? Rent-seeking society Tomáš Mlčoch

Terra Libera. Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? Rent-seeking society Tomáš Mlčoch Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE květen červen 2013 / ročník 14 Den daňové svobody 2013: Od úterý 11. června již jen sami na sebe Aleš Rod Vúterý 11. června se daňoví poplatníci

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 2 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Práce mne žene dopředu 4 Rozhovor s Vladimírem Mrázem, čestným prezidentem ČAP (Mgr. Ema Novotná) LEGISLATIVA

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

Výroční zpráva prague pride 2014

Výroční zpráva prague pride 2014 Výroční zpráva prague pride 2014 OBSAH Editorial Rok probuzení 3 Festival Prague Pride Co byste měli o Prague Pride v roce 2014 vědět 4 Společně s rekordním počtem návštěvníků jsme se podívali za hranice

Více