Petr, vášnivý horolezec, se před svou první velkou misí do Himalájí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr, vášnivý horolezec, se před svou první velkou misí do Himalájí"

Transkript

1 duben květen 2015 / ročník 16 Výrobní náklady nejsou vše Tomáš Mlčoch Petr, vášnivý horolezec, se před svou první velkou misí do Himalájí rozhodl koupit nové a kvalitní pohorky. Při návštěvě specializovaného obchodu byl ale velmi překvapen, že tyto boty stojí 10 tisíc korun. Gabriela, lékařka, se rozhodla, že nasadí pacientovi novou biologickou léčbu na rakovinu kůže, ale má strach, zda již nevyčerpala rozpočet svého centra, tato léčba totiž stojí 2,5 milionu korun. Klára naopak ve svém volném čase ráda vybavuje svůj byt, nadchla jí skříň z limitované edice od známého a velmi slavného designéra a bytového architekta. Skříň ale stojí 70 tisíc korun. Co mají všechny tři příklady společného? Příklady poukazují na fakt, že výsledná cena různého zboží a služeb se nesestává pouze z výrobních nákladů, ale také z nákladů na výzkum a vývoj (research and development, dále R&D). My však často vidíme jen konečnou cenu a máme tendenci ji srovnávat pouze s výrobní cenou a nebereme v potaz, že obsahuje i neméně důležitý prvek, a to právě náklady na R&D. Existují samozřejmě výrobky, kde je R&D nulové či téměř nulové (např. pekárenské výrobky), naopak u některých výrobků je to většina z finální ceny například u léků či jiného vysoce specializovaného zboží. Pokud bychom zůstali u příkladu léků, konkrétně těch originálních, které jsou pod dosud platnou 20letou patentovou ochranou, tak se dá říci, že většina z ceny (odhadem více než 90%) bude vynaložena na výzkum a vývoj. Proč? Prvně se musí investovat do výzkumu samotné molekuly, která se následně stane lékem, což je samo o sobě dlouhá a nákladná cesta. Následně musí lék projít prvně pre-klinickým testováním na živých buňkách a zvířatech, a poté třemi fázemi klinického testování před získáním registrace a možnosti prodávat lék. 1 Po registraci se navíc vyžadují dlouhodobé a rozsáhlé klinické studie na léčených pacientech z reálné klinické praxe, tzv. klinické studie čtvrté fáze. Tyto rozsáhlé studie jsou jakousi daní za bezpečnost léků v naší době. Všechny tyto náklady R&D a provedených studií platí výrobce, a to samozřejmě i u neúspěšného výzkumu, který je velmi častý obecně se udává, že pouze 1 z 2000 až 5000 patentovaných molekul se stane lékem, který bude následně prodáván. Všechny studie běžně trvají 12 let, což znamená, že originální lék musí za pouhých 8 let na všechny tyto výdaje vydělat. Je zřejmé, že za těchto 8 let bude cena enormně vysoká a nebude se patrně odvíjet od samotných nákladů výroby léků. Nicméně, od čeho se bude odvíjet? Primárně se bude odvíjet od počtu prodaných balení. Je zřejmé, že čím více daného léku či zboží obecně prodáme, tím se náklady R&D více rozprostřou a cena nebude tak vysoká. Vysoce specializované zboží (např. horolezecký materiál, motory do formule 1) nebo léky na vzácná onemocnění postihující jen málo pacientů budou mít nutně z těchto důvodů vyšší cenu. Naopak ceny zboží pro širokou veřejnost (mobilní telefony, televize, běžné oblečení) nebo léky na velmi častá onemocnění (diabetes, vysoký cholesterol) budou velmi nízké, protože se náklady na R&D rozdělí mezi mnoho prodaných výrobků. V tomto ohledu je velmi pozitivní i globalizace světové ekonomiky, kdy se nutně zvětšují trhy a tím pádem se o tyto vysoké náklady R&D může podělit více lidí. Je rovněž zřejmé, že globalizace pomáhá a zvyšuje motivaci investovat do velmi nákladných R&D projektů. (pokračování na straně 2 ) Čeho se bojí Putin? Otakar Vychodil Putinovo Rusko naprosto bezohledně demonstruje tradiční ruskou imperiální expanzi, což může vést k vcelku logickému závěru, že se tato bývalá světová velmoc první hvězdné velikosti hodlá vrátit zpět do tohoto elitního mocenského klubu, víceméně za všech okolností. K tomuto závěru dospěl nedávno například bývalý ministr zahraničí České republiky Schwarzenberg, který dokonce považuje za neoddiskutovatelný fakt, že Putin hodlá anektovat po anšlusu Krymu Ukrajinu celou. Jak bylo řečeno, jedná se o závěr logický. Je to však závěr jediný možný? Neexistují i jiná vysvětlení náhlé ruské expanze a v podstatě návratu k sovětským metodám imperiální politiky? Co když je tato expanze pouhou zástěrkou problému jiného druhu? Některé americké analytické skupiny přicházejí s názorem, který vysvětluje chování Putina daleko střízlivěji, a to s odkazem na současné vnitřní problémy Ruska. Psal se rok Rusko, rozvrácené společensky a ekonomicky, dospělo k platební neschopnosti, tedy k státnímu bankrotu. 17. srpen 1998, kdy ruská vláda provedla jednostrannou restrukturalizaci domácího dluhu a vyhlásila devadesátidenní moratorium na splátky zahraničního soukromého dluhu, je považován za počátek měnové EU has too much money: The Proof Petr Bartoň (pokračování na straně 2) How do you know that any institution has too much money? When it does not manage, in spite of best intentions, to spend them all. Then there is room for scaling down the budget. The money will not disappear - it will be spent by the original donors instead. We show that the EU is, at least to some extent, such institution. Subsidies are called Growth, in Eurospeak The European Union has a budget. It spends most of it on two things. Subsidies to agriculture, and subsidies to poorer regions. A rough idea of their relative sizes (in the 2014 budget) can be gained from this official EU Commission s decomposition. Agricultural subsidies are euphemis- (pokračování na straně 4 ) / 1

2 Výrobní náklady nejsou vše Krásným příkladem mohou být nové chytré telefony, jejichž cena je při pohledu z minulosti až směšně nízká, což je dáno především velikostí trhu a počtem prodaných telefonů. Z tohoto můžeme usuzovat, že právě globalizace zrychlila technologický rozvoj a podnítila další inovace a ochotu investovat do R&D. Závěrem, je dobré nahlížet na cenu zboží a služeb optikou nejen výrobních, ale celkových nákladů (včetně R&D). Pouze tak totiž uvidíme skutečnou hodnotu daného výrobku, protože ta neznamená pouze výrobu, ale také její výzkum a vývoj. Tomáš Mlčoch pracuje jako analytik zdravotní ekonomiky ve Value Outcomes a iheta 1 Zjednodušeně se dá říci, že první fáze klinických studií je provedena na zdravých lidech a zjišťují se možné nežádoucí účinky a mechanismus účinku. Druhá fáze je provedena na vybrané a menší skupině s daným onemocněním, aby se zjistilo a upřesnilo dávkování a vliv na dané onemocnění. Třetí fáze je poté největší studie, dvojitězaslepená (lékař ani pacient neví, jaký lék dostane) čítající většinou 200 až 1000 pacientů, která má za cíl přesně zjistit účinnost daného léku oproti současnému standardu léčby (placebu). Čeho se bojí Putin? krize. Ruský stát se ocitl v platební neschopnosti, došlo k masivní devalvaci rublu (propad kurzu z 6 RUB za 1 USD na 20 RUB za USD), kolapsu významné části ruských komerčních bank, nárůstu inflace až na 40 % a poklesu HDP o 4 % za rok 1998 (ve třetím čtvrtletí 1998 o 7 %). Politickým důsledkem krize byl pád vlády premiéra Sergeje Kirilenka a 31. prosince 1999 ruský prezident Boris Jelcin v přímém přenosu novoročního přání oznámil svoji rezignaci. Ze své funkce se úřadujícím prezidentem Ruské federace stává Vladimír Putin, který předtím vystřídal ve funkci rezignujícího premiéra Kirilenka ( ). Už od samého počátku Putinovy vlády bylo zřejmé, že jeho základním cílem je navrátit Rusko k tradičnímu systému založenému na silném a lidem milovaném panovníkovi ochránci, jemuž problémy dělají pouze zlí bojaři. Tento poněkud pohádkový příměr není až tak nadsazený, a může v dnešní situaci hrát daleko větší roli, než to na první pohled vypadá. Je, totiž, historickou pravdou, že krizové situace ekonomického typu, které měly na Rusko fatální dopad (1905, 1998), byly charakterizovány jakousi vzpourou regionálních autorit, které měly tendence ze všech problémů strádajícího obyvatelstva vinit centrum moci. Na centrální moc měly tyto svým způsobem dezintegrační tendence zásadní vliv. Vždy došlo k výměně nejen panovníka, ale především k změně celého systému vládnutí. Toto Putin a jeho lidé samozřejmě velmi dobře vědí, a proto se snaží moc těchto regionálních autorit minimalizovat a to od samého počátku. Tuto revoltu gubernií proti centrální moci v roce 1998 reprezentovali hlavně oligarchové, proto jeden z prvních úderů vedl proti nim. Chodorkovskij se stal názorným příkladem toho, že nový vládce nebude nic podobného tolerovat s tím, že ostatní budou tolerování, pokud splní určité podmínky. Tento tah byl úspěšný přes konflikt se Západem, kterýžto konflikt však nebyl zásadní povahy. Dalším významným krokem Putinova vládnutí byl počátek druhé Čečenské války (srpen 1999). Při zpravodajském pohledu na celou tuto akci, odstartovanou na základě dodnes nejasných bombových útoků na obytné domy v ruských městech a invaze čečenských islamistů do Dagestánu, se jako důvod nabízí především přenesení obrovských vnitřních problémů země na její okraj, prakticky mimo její civilizační hranice. To, že se jedná o muslimskou Čečnu, tedy jinověrce, je naprosto signifikantní. Putinovi je velmi dobře známa síla pravoslaví a jeho představitelů v duších obyvatel Ruska. Toto náboženství je např. v angličtině nazýváno případně orthodox religion. Jedná se skutečně o ortodoxní přístup k víře se vším všudy, i k tradiční struktuře ruské společnosti, panovníkovi, a podobně, což Putinovi v jeho plánech velmi vyhovuje. Pravoslavná církev se tak stává jednou z nejvýznamnějších opor Putinova vládnutí. I když přenos vnitřních problémů do okrajových oblastí říše nemůže být časově neomezený, přesto stačil na to, aby Putin odstartoval to, čemu se na Západě začalo velmi nadneseně říkat ruský zázrak. Je pravda, že se během několika let podařilo meziroční růst HDP přivést ze záporných hodnot na desítky procent, nicméně, je tu jedno velké ale. Putin a jeho okolí jistě nejsou nevzdělaní prosťáčci a tak museli volit mezi dvěma přístupy k zdevastované ekonomice. První přístup byl strategicky správný a dlouhodobě velmi stabilní. Jednalo se o skutečnou reformu ruské ekonomiky, především její diversifikaci a přiblížení se modelům západních vyspělých zemí. Jeho nevýhodou je, že je dlouhodobý a určitě by se neobešel bez investic ze Západu a spolupráce se západními společnostmi se vším, co to s sebou nese (demokracie, svoboda jak občanská, tak projevu, tedy médií, a podobně). Druhý přístup byl rychlejší a velmi efektivní (přesněji efektní ), navíc bez onoho importu západních hodnot. Byla to sázka na masivní vývoz nerostného bohatství Ruska v téměř primární formě, hlavně pak energetických surovin. Při vysokých cenách zemního plynu a ropných produktů na světových trzích se tak Rusko během poměrně krátké doby dostalo mezi, soudě podle HDP, vyspělé země, což bezesporu bylo součástí Putinovy strategie. Samozřejmě, že to vše vedlo k uklidnění situace v Rusku a k upevnění centrální moci. Bylo rovněž možné věnovat značné prostředky na zbrojení, protože jedním z hlavních cílů Ruska, což dnes Putin dává nepokrytě najevo, je stát se opět jednou z hlavních světových velmocí. Že sázka na export energetických surovin byla pouze krátko až střednědobě efektivním činem, to se ukazuje v podstatě od počátku světové hospodářské krize v roce Zasazeno do mezinárodně politického kontextu to vypadá, že si Rusko tuto skutečnost neuvědomilo zavčasu, podobně jako Západ jakoby dlouho odmítal vzít na vědomí rostoucí imperiální ambice Ruska. V jakési setrvačnosti fungování světa z přelomu tisíciletí probíhalo jednání o rozšíření NATO o Gruzii a další země, aniž by se bralo v úvahu to, že speciálně s tímto rozšiřováním se Rusko nikdy nesmířilo. Až konflikt v Abcházii (2008) pravděpodobně probudil ze spánku západní stratégy a začaly být brány v úvahu skeptické hlasy, které varovaly před nevypočitatelností Ruska. O oprávněnosti těchto hlasů velmi razantně přesvědčily Západ až události na Ukrajině, které přes veškerá varování ze strany bezpečnostních a vojenských expertů i některých politiků západní země zaskočily. Reakce prostřednictvím ekonomických sankcí, které byly na Rusko uvaleny ze strany zemí EU a USA, se ukázaly být velmi účinnou zbraní a spolu s razantním snížením cen ropy na komoditních burzách dostaly Rusko na pokraj státního bankrotu. Přesto však k zásadnímu uklidnění situace na Ukrajině nevedly. Co tedy nutí Putina k prodlužování konfliktu a k dalším provokacím hlavně vzhledem k zemím NATO a nejen k nim? Proč ruská propaganda líčí s goebbelsovskou bravurou občanům Ruska Západ jako hlavního nepřítele, jehož jediným cílem je jejich zemi zničit? Ruským lidem se žije opravdu velmi těžko. Vysoká inflace spolu se zákazem dovozu potravin z nepřá- / 2

3 POKRAČOVÁNÍ - ČEHO SE BOJÍ PUTIN? telských zemí EU vedly k značnému růstu cen potravin, výrazně se zhoršuje dostupnost zdravotnických zařízení, dochází k prudkému růstu nezaměstnanosti, zpožďují se platy státních zaměstnanců (až o několik měsíců), atd. Při struktuře ruské ekonomiky, která je orientována na velké podniky s vysokým počtem zaměstnanců, vede rušení pracovních míst k regionálně nebezpečnému napětí, což je pro Kreml velmi varující. Něco podobného se dělo v roce 1998 a výsledkem byl pád prezidenta Jelcina. Putin, který Jelcina ve funkci vystřídal, je si nebezpečí této regionální nestability dobře vědom. Regionální autority sehrály v událostech 1998 podstatnou roli v tom, že vinily z tehdejších problémů jednoznačně federální vládu a prezidenta. Při struktuře výběru daní a hlavně přerozdělování rozpočtu, kdy gubernie odvádějí 63% výběru centru a nazpět získávají cca 20% formou podpor, je rebelie poukazem na tento nepoměr poměrně snadnou. Protože se nedostává prostředků na to, co mají ze zákona gubernie zajišťovat, dochází k jejich masivnímu zadlužování, v podstatě se dostávají do dluhové spirály, podobně jako v roce Je s podivem, že v Rusku nedochází k žádným masovějším protestům. Občanské vědomí Rusů je jiné než na Západě ruský fatalismus je pověstný. Aby s masami někdo dokázal pohnout, musí to být charismatický vůdce. To Putin velmi dobře ví a vše si pečlivě hlídá, systematicky omezuje moc gubernátorů a ty z potenciálně nebezpečných regionů na pracovní pohovory, kde jim zdůrazňuje limity této jejich moci s tím, k čemu dojde, pokud tyto limity překročí prostě upevňuje centrální moc. Za zmínku stojí to, že si nechává kvartálně dělat žebříček oblíbenosti gubernátorů a k odstavení nejnebezpečnějších používá různých metod, včetně mediální dehonestace. Velmi významný je zákon, který zavazuje všechny gubernie k jednotnému (tvrdému) postupu proti nepokojům. Mimochodem, právě tento zákon byl v krizových letech porušován. Vezmeme-li v úvahu, že z 83 gubernií je jich 63 problémových, je schopnost je zvládat velmi náročnou činností i v období nekrizovém. Fragmentace je to nejhorší, co může ruského vládce potkat, protože jedině tento vnitřní problém vedl v postkomunistickém Rusku k odstranění hlavy státu. I tím, že šíří mezi lidem strach ze Západu a zároveň obratně zvyšuje národní hrdost Rusů a svou popularitu, Putin podstatným způsobem přispívá k upevňování centrální moci (gubernie nemají svou armádu a nejsou tedy schopny ochránit své obyvatele před silným nepřítelem, na rozdíl od mocného cara ). To je také jedním z důvodů proč vyváží tento zásadní vnitřní problém za hranice Ruska a na Ukrajině se hrdinně bije se zlým Západem. Je velmi pravděpodobné, že tento strach z fragmentace Ruska je natolik silný, že převyšuje nesnáze s vedením hybridních bojů za hranicemi Ruska. Zdá se, že i v USA dospěli k tomuto závěru, viz nedávná návštěva ministra zahraničí Kerryho v Rusku a na Ukrajině. Byť je Putin osobou velmi kontroverzní, je osobou víceméně známou. Kdo by ho mohl vystřídat (kromě ústavou definovaného premiéra, jímž je Medveděv), to je velmi složitá otázka s celou řadou neznámých a s těžko předvídatelným výsledkem. Možné jsou i poněkud děsivé scénáře od tvrdé diktatury stalinského typu po rozpad Ruska. Pro svět není ani jedna z těchto možností bezpečnějším řešením než je status quo. Vše nejspíše povede k nějaké jasnější definici vztahů mezi Ruskem a Západem, především USA a EU. Problém Ukrajiny se vyřeší nějakým druhem kompromisu, do nějž ovšem Ukrajina nebude příliš zasahovat. Pro další vývoj mezinárodní bezpečnosti však bude směrodatné, jestli se vnitřní situace v Rusku uklidní natolik, aby Putin nepovažoval za nutné dále eskalovat externí konflikty. Je to poněkud paradoxní, ale vnitřní stabilita Ruska je to, co Západ potřebuje nejvíc. Mimo jiné by Rusko mohlo být i zajímavým partnerem v boji proti rozpínajícím se islamistům. Nejbližší měsíce ukážou. Otakar Vychodil pracuje jako analytik a je externím dopisovatelem Terra Libera Čistá duše vyhasla v při autonehodě v taxíku. Zemřel známý ekonom John Nash. Aleš Rod Sociální sítě po celém světě včera opět zaplavily vzkazy R.I.P. Rest In Peace (Odpočívej v pokoji), a to i od akademiků, tedy lidí, kteří obvykle podobné příspěvky po úmrtí celebrit masivně nesdílejí. Ve věku 86 let totiž zemřela jejich celebrita John Forbes Nash, světoznámý ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a popularizátor ekonomické vědy. Ano, popularizátor. Žádná ekonomická vědecká práce totiž nezasáhla tak široké publikum jako film Čistá duše (Beautiful Mind). Hollywoodský snímek s Russellem Crowem v hlavní roli pojednává o schizofrenním matematickém géniovi Johnu Nashovi, který se spolu se svou nemocí a zároveň své nemoci navzdory dostane na prestižní univerzitu a učiní přelomový objev ve vysvětlování výsledků nekooperativních her (teorie her). Nash se totiž mj. zabýval výzkumem jednání lidí, kteří své chování upravují podle předpokladů chování jiných lidí. Příklad? Vezměme ten nejznámější vězňovo dilema. Policie zatkne dva pachatele trestného činu, Jirku a Petra, a jednoho po druhém je vyslýchá. Oba zatčení mají dvě možnosti zapírat, nebo se přiznat. Jejich situaci naznačuje tabulka níže: Petr zapírá Petr bonzuje Jiří zapírá Petr 0.5 roku / Jiří 0.5 roku Petr volný / Jiří 10 let Jiří bonzuje Petr 10 let / Jiří volný Petr 6 let / Jiří 6 let Pokud budou oba vězni zapírat, policie je bude muset po čase propustit. Jenže Nash řekl: To se s vysokou pravděpodobností nestane. Když bude Petr zapírat a Jirka pomůže polici a usvědčí jej, dostane Jiří milost a Petr bude bručet na 10 let. Jirkovi se vyplatí zradit. A co když Petr zapírat nebude? I pak se Jirkovi vyplatí zradit namísto 10 let dostane při spolupráci s policií jen 6 let. A protože stejně bude uvažovat Petr, oba dva skončí v tzv. Nashově rovnováze. Budou bonzovat a skončí ve vězení na 6 let. Z Nashovy rovnováhy totiž vede potenciální cesta ven jen tak, že oba dva najednou začnou zapírat. Jenže to nikdy neudělají, protože se nemohou domluvit na společném postupu (nemohou kooperovat) a bez kooperace se ani jeden z nich nevystaví riziku desetiletého trestu. Život Johna Nashe nebyl jednoduchý. Jak to u géniů bývá, Nash byl svérázná osobnost. Trpěl paranoidní schizofrenií, která se u něj naplno rozvinula ve 30 letech a až po další tři desítky let jej velmi významně limitovala při styku s veřejností Nash střídal nemocnice, léčebny a sanatoria, přitom se však věnoval výzkumu, vývoji a publikaci matematických prací. Na Princetonu dostal přezdívku fantom Fine Hall, jelikož se v tamních učebnách a na chodbách matematického centra objevovaly záhadné matematické hádanky a rovnice, které tam po nocích zapisoval. Nash, narozený roku 1928, dostal svou nemoc pod kontrolu až v 90. letech minulého století, kdy získal mezinárodní uznání a v roce 1994 i Nobelovu cenu. Na přelomu tisíciletí, ve svých 73 letech, si Nash podruhé vzal svou první ženu Alicii, životní lásku, která navzdory odloučení po rozvodu mezi roky 1963 až 1970 mu byla celý život oporou a s níž v neděli tragicky zahynul při autonehodě v New Jersey. Tak tedy R.I.P. I když... V Nashově případě by se slušelo říci spíše REST IN EQULIBRI- UM = Odpočívej v rovnováze. Aleš Rod je analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a doktorským studentem na Národohospodářské fakultě VŠE. / 3

4 CRAB jak stát draze a neúčelně eviduje administrativní budovy Aleš Rod Ke stovkám státních projektů, u kterých se na poutavé myšlence nakonec podařilo vystavět černou díru na peníze, můžeme směle přidat ten z názvem CRAB. Nebojte se, nejde o žádného korýše. CRAB je zkratkou pro Centrální registr administrativních budov. A tak jako téměř všechny registry provozované státem nás stojí hodně peněz a nefunguje optimálně. Dle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zřizovatele registru, by Centrální registr administrativních budov (CRAB) měl vyřešit absenci aktuálního celostátního přehledu o administrativních objektech v majetku státu, o jejich obsazenosti a dislokaci státních zaměstnanců. Jinými slovy, každá z téměř sedmi stovek státních institucí spravujících administrativní nemovitosti by měla veškerý nevyužitý nemovitý majetek evidovat v registru tak, aby nedocházelo ke zbytečným nákupům nebo pronájmům dalšího nemovitého majetku. Jelikož neexistovala jednotná legislativa ani evidence pro hospodaření s nemovitým majetkem státu pro různé druhy státních institucí, zdálo se být zřízení této platformy velmi dobrým nápadem. Každý úředník bude mít přehled o volných nemovitostech ve vlastnictví státu (možnost využívat je zdarma), a nebude tak muset uzavírat nevýhodné smlouvy s různými podnikateli. Jenže... Dobrých nápadů, které nefungují, je v naší zemi více, než bychom si přáli. Dle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu z minulého roku totiž CRAB stále neplní funkce, pro které byl zřízen. Kontrola z let 2011 až 2013 se zaměřila na ministerstva financí, obrany, vnitra, práce a sociálních věcí, místního rozvoje a školství. Za zřízení CRAB stát zaplatil přes čtvrt miliardy Kč (254 milionů Kč), přičemž jej však vybudoval na již existující platformě Informačního systému majetku státu (ISMS) a tím úředníci ze zakázky o provoz systému vyřadili možnost konkurence. Zakázka tak proběhla bez uveřejnění (bez soutěže) s předem známým dodavatelem. Závislost zakázek na jednom dodavateli je snad české prokletí! Plnění účelu CRAB je přitom dle NKÚ velmi sporné. Ačkoliv měly všechny státní instituce vyplnit údaje o vlastněných administrativních nemovitostech do , dle zjištění NKÚ bylo na konci roku 2013 v systému jen 1918 budov. Kolik kancelářských budov státní instituce vlastní celkem? Nikdo neví. Paradoxně ani sám Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který tak jako zřizovatel nemůže vyhodnocovat úspěšnost projektu. V roce 2007 však bylo provedeno šetření na vzorku zhruba 60 % státních institucí, které reportovaly provoz více než 4800 kancelářských budov s drtivou většinou ve vlastnictví státu. Je tedy zřejmé, že v CRAB chybí údaje o tisícovkách nemovitostí. Vyjma toho bylo zjištěno, že jednotlivé instituce mnohdy ne zcela výhodně pronajímají vlastní nemovitý majetek, zatímco samy fungují v pronajatých kancelářích. Ministerstvo školství například v roce 2013 pronajímalo lukrativní prostory v Karmelitské ulici na Malé Straně za ceny od 276 Kč/m2/rok, přičemž si samo pro vlastní účely najímalo budovy v Karlíně za ceny kolem 6600 Kč/m2/rok, tedy více než 23krát dráž! Na tom, že se v případě CRAB jedná o další ekonomickou past na daňové poplatníky, nemůže nic změnit ani argument o použitých prostředcích ze strukturálních fondů Evropské unie (85 % nákladů). Jedná se pořád o veřejné peníze, které mohly být použity mnohem účelněji, ale hlavně časy, kdy budeme do unijního rozpočtu více přispívat, než z něj odebírat, se nenávratně blíží. A pak třeba budeme s gustem hradit i podobné projety v jiných členských zemích. Při každé zahájené debatě o fiskálních škrtech politici okamžitě používají hesla o tom, že přeci není možné snižovat starobní důchody, sociální dávky nebo výdaje na zajištění veřejného pořádku. To po nich nikdo nechce. Pro začátek bude stačit, když se zaměří na podobné plýtvání... Aleš Rod je analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a doktorským studentem na Národohospodářské fakultě VŠE. EU has too much money: The Proof tically called Sustainable growth (green) and poor region subsidies are called Smart and inclusive growth (light + dark blue). Each of the two subsidies comprises over 40% of the budget. This amounts to about 120 Euros for each subsidy, every year, for every EU citizen, including infants. Researchers are forever trying to calculate whether the money is spent wisely or efficiently. Their results, naturally, depend on what they consider as wise spending. Much less frequently is the total level of spending in each programme questioned. And yet it should be. A government programme which does not even manage to spend all its money is surely bigger than it needs to be. And that is precisely what is happening, year after year, in one of the two main EU programmes. This text traces this unspent money which can be safely returned to the EU citizens. They will do a better job of spending it. How EU allocates the money to countries Subsidies to poorer regions are generally called Structural and Cohesion Funds. Although some small regions in Western Europe sometimes qualify for some small amounts, the vast bulk goes to Central and Eastern Europe (CEE). There are three main programmes: European Regional Development Fund (for sustainable jobs and infrastructure) Cohesion Fund (big infrastructure and environment) European Social Fund (investment in people). Given that they are supposed to equalise the differences, one would expect that the poorer a region or country is, the proportionally more money will be spent because there is a bigger gap to fill. The funds are allocated to member states in 7-year plans. Allocation of the total of 174 billion EUR over the last period ( ) looked like this: The chart reveals that the poorest countries of Bulgaria and Romania are receiving the smallest amount per capita. Overall there does not seem to be a clear relationship. Rich countries are both among the low receivers (Slovenia) as well as among the high receivers (Czechia). The main reason why Poland gets a sub-par payment is probably the very large size of its population: at-par payment would be really large in total, and thus politically less acceptable. We can answer the question whether countries with a larger wealth gap actually do receive greater support with the following chart of the fund s generosity relative to the country s wealth. / 4

5 POKRAČOVÁNÍ - EU HAS TOO MUCH MONEY: THE PROOF There does not seem to be an overall relationship between the level of support and how rich the country is. Only if we declare Bulgaria and Romania, the two leftmost dots, to be special cases, the remainder of countries does start to follow the rule of decreasing support for those who have less of a gap to bridge. In terms of intent, therefore, the centrally designed EU allocation of structural and cohesion funds does roughly follow the programme s objectives (with Bulgaria and Romania as a separate category). That, at least, is the intent of central EU authorities. Final spending picture can be quite different, since countries do not end up exhausting the whole allocated budget. Worse still, some did not even plan to. How countries allocate the EU money The way that countries spend this money is by accepting (or denying) applications by people (and/or companies and institutions) who want a specific sum for a specific project. As it can be reasonably expected that not all granted projects will actually materialise, it is quite acceptable if countries actually promise more money than is available: not everything will be actually claimed. And so Hungary and Bulgaria did approve projects totalling more than 100% of the sum allocated for them in the EU budget. The following chart shows the actually used proportion of funds given by the EU to the countries. The numbers are staggering. Only one country (Estonia) managed to spend at least ¾ of EU funds over the 7 years. Romania managed just a little more than a third. In Poland alone, for example, almost 25 billion Euros ended up being unused. Over the whole CEE region, almost 70 billion Eurosbudgeted for in the EU budget ended up not being spent. Clearly, the EU budget is actually much bigger than it needs to be. Consequences of underspending The failure to spend (itself a paradoxical term but much used) has created problems for EU administrators. They are now creating various committees and reports on how to increase the absorption capacity of member states. The language may be significant. When we talk about absorbing, we usually mean soaking up something bad, like wet dirt into a sponge. Is that the right language to use for talking about spending tax-collected money? Do we really have to seek which country should do more soaking up and absorbing this money? Would it not be easier just not try to spend the money in the first place, if countries have such trouble doing so?. There are essentially two ways of increasing absorption capacity : one sensible, and one terrible. If countries increase the proportion of money actually spent by making sure that more projects are successful because they are properly prepared (and do not exist only because there is some money going), all will be well. Unsuccessful projects only mean waste of time (and money) of everyone involved. A more sinister though perhaps more realistic way of increasing the success rate is by bending the rules: Granting the money even to projects which clearly demonstrate some problems. Such option sounds sweet to national administrators since it gets rid of the money and thus avoids the scorn of central EU administrators for failing to use up the budget. There is increasing evidence that national authorities are more and more lenient. If true, it would mean that the EU budget is not only much bigger than it needs to be, as we have shown earlier, but that it is also increasingly badly spent. Petr Bartoň je student doktorského studia na University of Chicago a spolupracovník IREF Europe (Text původně vyšel na stránkách IREF Europe (Institute for Research in Economic and Fiscal Issues) All countries, however, failed to even exhaust the budget even at the approval stage. Czech Republic was the worst, leaving 8% (over 2 billion Euros!) of its money unassigned to any project. There could be many reasons for this, but given that there were altogether 7 years over which to find eligible projects, clearly too much money was allocated to the Czech Republic and others, relative to what the country (and/or its administrators) were planning to use. Not planning to spend its whole budget may be odd, but at least the shortfall is relatively small, less than 5% for most countries. This is nothing compared to the sums which, although approved, do not end up being actually spent. How much of the money was actually used Some projects approved for funding fail to materialise. Subsidised companies can go bankrupt, people originally interested in the project change their mind, co-payment funds fail to materialise. That is not surprising. What is surprising, however, is just how many of the projects in the structural and cohesion funds must have gone awry. Ludwig von Mises Institut Česko & Slovensko On-line archiv TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: Ludwig von Mises Institut, o.s. Kapraďová 2651/10, Praha 10, Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 5

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha

www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha Projekty řešené na VŠCHT Praha 6.RP 23 projektů z toho: IP 10 projektů STREP 7 projektů NoE 2 projekty SSA 2 projekty Marie Curie 2 projekty

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník Hypotéza finanční nestability Ondřej Lopušník Co vás čeká Úvod Hypotéza finanční nestability Doporučení pro hospodářskou politiku HFN a otevřená ekonomika Závěr Úvod Hyman Minsky (1919 1996) In all disciplines

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých

Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých Technická Univerzita Liberec 24. březen 2015 Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých Ales Chmelar Úřad vlády ČR chmelar.ales@vlada.cz 18/3/2015 Obsah 1. Budoucnost trhů práce v EU 2. Nezaměstnanost

Více

Jak se v Číně neztratit?

Jak se v Číně neztratit? Jak se v Číně neztratit? SME Exportníforum Praha, listopad 2012 A project funded by the European Union Shanghai 1990 a 2010 Investice do infrastruktury Výstavba vysokorychlostní železnice spojující velké

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více