Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách"

Transkript

1 21 Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 15 Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony, sady a materiálu Vzdělávací oblast dle RVP Tematický celek dle ŠVP I/2 Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT VY_12_INOVACE_02_02_21 Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách Předmět, obor, ročník Český jazyk a literatura, OA, 3 ročník Anotace Účelem pracovního listu je seznámit žáky s fonetickým a morfologickým vývojem českého jazyka Zařazení češtiny do indoevropské jazykové skupiny Realizátorem tohoto projektu je Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 VÝVOJ ČEŠTINY Od praslovanštiny k češtině 1) Hláskové rozdíly mezi slovanskými jazyky a) skupiny -or, -ol,-er, -el ( v češtině na -ra, -le,-rele) psl melko, čes mléko, psl golva, čes hlava b) skupiny dj, tj, kt ( v češ na z, c - psl medja, čes mez) c) skupiny dl, tl - zůstaly jen v západoslovanských jazycích čes křídlo, rus krylo) 2) Hláskové změny na rozhraní praslovanského období a počátku vývoje češtiny a) Stahování samohlásek, mezi kterými bylo j v jednu dlouhou samohlásku aja - á - novaja - nová oje - é - novoje - nové uju - ú - ou -novuju - novú- novou aje - á- dělaješ - děláš ěje - ie-í - uměšješ -umieš -umíš oja -á - stojat -stát b) Zánik - vokalizace jerů V češtině sudé jery (počítáno od konce) se měnily v samohlásky, liché zanikly d6n6 - den / s6n6 - sen c) Zánik nosovek - denazalizace on - u / en - a ronka - ruka penta - pata d) Změny přízvuku V praslovanštině byl přízvuk volný a pohyblivý, v češtině pevný a vázaný na první slabiku e) Zkracování samohlásek V praslovanštině byly samohlásky krátké i dlouhé, v češtině a slovenštině tento stav zůstal, v ruštině, polštině, bulharštině aj byly všechny délky zkráceny 3) Hláskoslovný a tvaroslovný vývoj češtiny Po vzniku souvislých písemných staročeských památek (od 12 století), nejdříve v mluveném, pak psaném jazyce ze středních Čech směrem na východ probíhaly tyto změny: A) Vývoj souhlásek: a) zánik párové měkkosti b) změna ŕ v ř (ŕepa - řepa) c) změna g v h (glava - hlava) změna šč v št (ščestí - štěstí) B) Vývoj samohlásek století a) přehláska a - ě, á - ie po měkkých souhláskách (duša - duše) b) přehláska u - i, ú í po měkkých souhláskách (ĺud - lid) c) přehláska o - ě, ó - ie ( koňóm - koním) strana 2

3 d) ztráta jotace - změna ě -e (dušě - duše, nozě noze, po retních souhláskách b, p, m,v jotace zůstala - běžet, věřit) Vývoj samohlásek století a) změna ó-uo-ů diftongizace, pak monoftongizace kóň- kuoň - kůň / mój - muoj - můj b) změna ú - au-ou diftongizace súd- saud - soud / nesú - nesau - nesou c) úžení ie - í, é - í viera - víra d) změna stejnoslabičného aj - ej vajce - vejce, dělaj - dělej D) Vývoj tvarosloví a) zánik duálu Ve staročeském skloňování a časování bylo kromě čísla jednotného a množného i číslo dvojné ( duál) - pro jevy vyskytující se dvakrát Zbytky duálových tvarů se dochovaly u číslovky dva, dvě, oba, obě a u částí těla po dvou (oči, ruce, nohy, ramena, kolena) b) rozlišení životnosti - genitiv akuzativ (otec bije syn) c) odlišení jmen předseda, soudce od ženského skloňování d) zánik některých časů minulých (aorist - vedech, imperfektum- vediech, plusquamperfektum - byl jest nesl) e) rozšíření koncovky - m ( vedle dělaju i dělám) 4)Vývoj spisovné češtiny ve vztahu k vývoji společnosti a) do 13 století První stopy českého jazyka se vyskytovaly jen jako ojedinělá slova v Kosmově kronice nebo jako glosy v bohoslužebných textech Pravopis byl fonetický Nejstarší česká věta pochází z latinské zakládající listiny kapituly litoměřické (13 stol) b) 14 století Rozvoj slovní zásoby, přejímání z němčiny, rozvoj větné skladby Nejdokonalejší čeština v díle Tomáše Štítného ze Štítného c) 15 století Období husitství, zaveden diakritický pravopis místo spřežkového (nabodeníčko dlúhé, nabodeníčko krátké) Husův spis De ortgraphia bohemica d)16 počátek 17 století Vynález knihtisku ( 1468) popularizace a laicizace literatury Rozvoj syntaxe, snahy humanistů o kultivaci češtiny Vznik mluvnic (Jan Blahoslav Gramatika česká, Jan Amos Komenský slovník Poklad jazyka českého ) e) stol Rekatolizace a germanizace obohacování češtiny o germanismy strana 3

4 f) konec 18 stol a 1 polovina 19 stol Národní obrození Josef Dobrovský, Josef Jungmann gramatiky, slovníky, ustálení spisovné češtiny Obohacování slovní zásoby, vznik odborné terminologie, neologismů, přejímání z cizích jazyků g) 2 polovina 19 stol Další rozvoj češtiny, osamostatnění české univerzity, vznik české divadelní scény Nejvýznamnějším jazykovědcem byl Jan Gebauer, provedl kodifikaci jazyka Nárůst česky psané literatury Řeč je sama duše a kultura národa Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalit i jazyk, neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi Karel Čapek Lidská řeč vznikla pravděpodobně před nějakými lety a gramatika maximálně před lety Jazyky nejsou abstraktní pojmy Jazykové komunity se vyjadřují určitou formou a jazyk existuje jen proto, že jím lidé mluví Jazyky se tak dají přirovnat k živým bytostem, které se rodí a umírají, ale také se mezi sebou spojují Jazykové skupiny - indoevropská - většina jazyků evropských, indických a některé asijské jazyky - ugrofinská - maďarština, finština, laponština, estonština, aj - altajská - turkotatarské, mongolské, mandžusko-tunguzské - korejština, čínština, japonština - austroasijská - vietnamština, kambodžština - austronéská - východních ostrovů ( malajština, polynéské jazyky, indonéština) - semitohamitská - hebrejština, aramejština, arabština, berberština, somálština - jazyky africké - jazyky indiánské - jazyky kavkazské Indoevropské jazyky Jednou z nejpřesněji popsaných jazykových větví je indoevropská Poprvé ji uvedl v roce 1786 Angličan sir William Jones, když srovnával podobné rysy různých jazyků Někteří ruští lingvisté situují původ těchto jazyků na Kavkaz do doby před šesti tisíci roky Z tohoto původního jazyka vycházejí všechny jazyky, kterými se dnes hovoří v Evropě, s výjimkou strana 4

5 baskičtiny, finštiny a maďarštiny Jazyky této větve dnes hovoří polovina lidstva Zajímavostí je, že ugrofinské jazyky (finština, maďarština a estonština) nepatří do indoevropské skupiny nápadné shody: česky polsky rusky německy anglicky latinsky italsky franc španělsky matka matka mať Mutter mother mater madre mere madre Otázky a úkoly: 1 Přiřaď jednotlivé indoevropské jazyky Evropy do skupin indické íránské řečtina albánština arménština italické románské keltské germánské baltské slovanské chetitština tocharština 2 Zařaď slovanské jazyky do skupin západoslovanské východoslovanské jihoslovanské ŘEŠENÍ 1 Zařaď slovanské jazyky do skupin západoslovanské - čeština, slovenština, polština, kašubština, horní a dolní lužická srbština, vymřelá polabština a pomořanština východoslovanské - ruština, běloruština, ukrajinština jihoslovanské slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština, staroslověnština strana 5

6 indické 2 Přiřaď indoevropské jazyky Evropy do skupin cikánština íránské řečtina stará řečtina jazyk starověkých památek nová řečtina albánština arménština albánština italické románské keltské germánské baltské slovanské chetitština tocharština bretonština, irština Viz výše němčina, holandština, vlámština, angličtina, islandština, dánština, norština, švédština litevština, lotyština, vymřelá pruština latina z ní románské jazyky - francouzština, italština, španělština portugalština, katalánština, provensálština, rétorománština, rumunština, moldavština strana 6

7 Použitá literatura: Marie Sochorová : Český jazyk v kostce pro střední školy 1 Vydání Havlíčkův Brod: Fragment, 1996 ISBN strana 7

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová Odpovědná

Více

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Seminární práce 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Jazyky indoevropské a slovanské 3 2.1 Jazyky indoevropské 4 2.2 Jazyky slovanské 4 3. Vývojová období českého jazyka 5 3.1 Nejstarší období 5 3.2

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

Maturita Český jazyk

Maturita Český jazyk Maturita Český jazyk také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Maturita Literatura e-kniha Maturita Společenské vědy e-kniha Maturita Němčina e-kniha Český jazyk

Více

O VÝVOJI ČESKĚHO JAZYKA

O VÝVOJI ČESKĚHO JAZYKA PROCHÁZKA O VÝVOJI ČESKĚHO JAZYKA PŘÍRUČKA K ČÍTANCE PRO PÁTOU A ŠESTOU TŘÍDU GYMNASIÍ NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ UNIE N. P. V PRAZE O VÝVOJI ČESKÉHO JAZYKA PŘÍRUČKA K ČÍTANCE PRO PÁTOU A ŠESTOU TŘÍDU GYMNASIÍ

Více

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury III. Vojtěch Balusek ročník prezenční studium Obor: český jazyk environmentální výchova Slang v mluvě žáků základní

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou

1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou 1. Řeč a jazyk Témata: charakteristika češtiny komunikace v životě člověka a společnosti druhy komunikace Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely)

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) Hana Šebková Copyright 2000 Hana Šebková This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic Library at http://e-lib.rss.cz.

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŠTINY

ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŠTINY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŠTINY s texty k rozboru Hana Mareńová Olomouc 2008 ZÁKLADY HISTORICKÉ MLUVNICE ČEŃTINY s texty k rozboru Recenzenti: doc.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Vývoj latinky od počátků do středověku

Vývoj latinky od počátků do středověku Vývoj latinky od počátků do středověku ŠÍMOVÁ, Barbara. Vývoj latinky : od počátků do středověku. Brno, 2002. 37 s. Oborová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. OBSAH 1. Úvod 3 2. Všeobecný

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony

Více

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. Integrace Romů cestou porozumění Sar ňikhaj amari phuv, amaro than n 'arakhvam, Džahas dur, dureder, džahas dur pal o kham......a když jsme nikde nenašli vlastní zem, putovali

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10 Olomouc, 1998 Sazba a typografie Hynek Olchava Obálku navrhlo grafické studio BastArt 1. vydání Vydalo nakladatelství Rubico Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc tel.: 068/522 88 92, fax: 068/522 88 93 ISBN:

Více

ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D. ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Mgr. Petr Slováček, Ph.D. Polština I. Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pedagogická fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pedagogická fakulta UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka Analýza mluvnice Františka Martina Pelcla Grundsätze der Böhmischen Grammatik Analysis of František Martin Pelcls Czech Language Grammar

Více

Katedra bohemistiky. Kamila Zapletálková. Anglická filologie Česká filologie. 3. ročník REGIONÁLNĚ PŘÍZNAKOVÉ PRVKY V MLUVĚ MLADÉ

Katedra bohemistiky. Kamila Zapletálková. Anglická filologie Česká filologie. 3. ročník REGIONÁLNĚ PŘÍZNAKOVÉ PRVKY V MLUVĚ MLADÉ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra bohemistiky Kamila Zapletálková Anglická filologie Česká filologie 3. ročník REGIONÁLNĚ PŘÍZNAKOVÉ PRVKY V MLUVĚ MLADÉ GENERACE NA BRUNTÁLSKU

Více

LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽOP. VÝVOJ A HISTORIE ANGLICKÉHO JAZYKA Vedoucí práce: Natalia Shakirová

LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽOP. VÝVOJ A HISTORIE ANGLICKÉHO JAZYKA Vedoucí práce: Natalia Shakirová LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽOP VÝVOJ A HISTORIE ANGLICKÉHO JAZYKA Vedoucí práce: Natalia Shakirová Filip Stybor, II. G 2009/2010 1. Úvod Anglický jazyk je nejpoužívanější

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více